Operatsiooni eel tehtud kortikosteroidsüsted on seotud karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi halvema kaugtulemusega

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Operatsiooni eel tehtud kortikosteroidsüsted on seotud karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi halvema kaugtulemusega"

Väljavõte

1 Operatsiooni eel tehtud kortikosteroidsüsted on seotud karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi halvema kaugtulemusega Paul-Sander Vahi 1, Mart Kals 2, Leho Kõiv 3, Mark Braschinsky 3,4 Eesti Arst 2014; 93(6): Saabunud toimetusse: Avaldamiseks vastu võetud: Varem avaldatud: Acta Orthopaedica 2014;85: doi: / TÜ arstiteaduskond, 2 TÜ Eesti geenivaramu, 3 TÜ Kliinikumi närvikliinik 4 TÜ närvikliinik Kirjavahetajaautor: Paul-Sander Vahi Võtmesõnad: karpaalkanali sündroom, karpaalkanali sündroomi ravi tulemused, kortikosteroidsüsted, kirurgiline ravi Taust ja eesmärk. Karpaalkanali sündroom (KKS) on kõige sagedasem perifeerne kompressioonineuropaatia. Karpaalkanali sündroomi ebaõnnestunud konservatiivsele ravile järgneb sageli kirurgiline ravi. Meie uuringu eesmärk oli uurida retrospektiivselt KKSi operatiivse ravi tulemuslikkuse sõltuvust preoperatiivsest injektsioonravist 5 aastat pärast operatsiooni ning teha kindlaks, kas preoperatiivne injektsioonravi halvendab karpaalkanali sündroomi põdevate inimeste operatsioonijärgseid kaugtulemusi. Patsiendid ja metoodika. Uuringusse kaasati aasta jooksul Tartu Ülikooli Kliinikumi neurokirurgia osakonnas opereeritud 164 patsienti (174 kätt). Patsiente intervjueeriti telefoni teel 5 6 aastat pärast operatsiooni. Kõigi patsientide käest küsiti tehtud süstete arvu ning hinnangut kaebuste taandumisele 100 punkti skaalal. Patsientidelt, kelle kaebused ei olnud täielikult taandunud, küsiti täiendavalt karpaalkanali sündroomile iseloomulike kaebuste esinemise kohta. Tulemused. Uuritud 174 opereeritud käe kohta ei olnud patsientidel kaebusi 93 juhul. Iga järgnev kortikosteroidi süste oli seotud suurenenud valu (RR (suhteline risk) = 1,11; 95% usaldusvahemik (uv) 1,02 1,20; p = 0,04), paresteesiate (RR = 1,14; 95% uv 1,06 1,22; p = 0,007) ja öiste ärkamiste (RR = 1,22; 95% uv 1,09 1,36; p = 0,003) esinemise riskiga. Esines statistiliselt nõrk seos tehtud süstete arvu ja kaebuste taandumisele antud hinnangu vahel. Järeldused. Tegemist on esimese uuringuga, mille tulemused viitavad sellele, et suurema arvu kortikosteroidsüste saanud patsientidel esines operatiivse ravi järel suurema tõenäosusega karpaalkanali sündroomiga seotud kaebusi. SISSEJUHATUS Karpaalkanali sündroom (KKS) on kõige sagedamini esinev perifeerne kompressioonineuropaatia, mille levimus rahvastikus jääb vahemikku 1 5% (1, 2). Soome rahvastikus on leitud, et diagnoosikriteeriumide alusel tõenäolise KKSi levimus naiste seas on 5,3% ja meeste seas 2,1% (3). Haiguse patogeneesi mehhanismid ei ole veel ammendavalt selged, kuid tõenäoliseks peetakse kanali anatoomiliste struktuuride mahu suurenemisest tingitud kanalisisese rõhu tõusu, mis omakorda soodustab isheemia teket närvis ning kutsub esile neuroloogilised sümptomid (4). Molekulaarsel tasemel võib olla tegemist Schwanni rakkude vahendatud närvi demüelinisatsiooniga, mille algatab Schwanni rakkude mehaaniline ärritus (5). Kliiniliselt avaldub KKS valu ja tundlikkuse häiretena labakäe n. medianus e innervatsiooni piirkonnas, kusjuures sageli ägenevad kaebused öösiti ning ülajäsemega töötades. Kroonilise kompressiooni tagajärjel võib välja kujuneda ka labakäe thenar i lihasgrupi atroofia ning käe nõrkus (6). KKSi ravi võib olla kirurgiline või konservatiivne. Konservatiivsete ravimeetoditena on kasutatud mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, diureetikume, B 6 -vitamiini, ultraheli, laser-, nõel- ja magnetravi, randme immobilisatsiooni ortoosiga ning kortikosteroidsüsteid (7, 8). Selgelt on näidatud 324

2 randmeortoosi ja steroidsüstete lühiaegset efektiivsust KKSi ravis (7, 8). Kirurgiline ravi seisneb randme ristisideme läbilõikamises. Kasutusel on nii lahtine kui ka endoskoopiline meetod, kusjuures tehniliselt keerulisema endoskoopilise operatsiooni puhul ei ole näidatud eeliseid kaugtulemustes ning ka lähitulemustes on erinevus marginaalne (10). Kuna puudub konsensus kohese süsteravi või operatiivse ravi paremuse suhtes (11), on levinud raviviis, mis esmalt tugineb süsteravile ning seejärel, kui viimasega ei saavutata rahuldavat tulemust, operatiivsele ravile (12). Kirurgilise ravi tulemuste hinnangud on maailmakirjanduses keskendunud endoskoopilise ja avatud meetodi erinevustele, oluliselt vähem on tähelepanu pööratud pre- ja postoperatiivse tegevuse mõjule. Uurijatele teadaolevalt ei ole maailmas varem uuritud enne operatiivset ravi tehtud injektsioonravi mõju operatiivse ravi tulemusele. Kuigi haigused ei ole otseselt võrreldavad, ilmnes hiljuti Lancetis avaldatud süsteemses ülevaates kortikosteroidsüstide kahjulik toime keskmistes ja pikaaegsetes tulemustes lateraalse epikondüliidi ravis (13). Tuginedes kliinilisele kahtlusele ja kirjanduses esinevatele lahknevustele kortikosteroidsüstide pikaaegse efektiivsuse suhtes, püstitasime hüpoteesi, et enne operatsiooni tehtud kortikosteroidsüstid võiksid mõjuda negatiivselt KKSi kirurgilise ravi kaugtulemustele. METOODIKA Uuringuks saadi nõusolek TÜ inimuuringute eetika komiteelt (luba 199T-11, ). Informeeritud nõusolek uuringus osalemiseks saadi kõikidelt patsientidelt aasta jaanuaris ja veebruaris küsitlesime telefoni teel aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi neurokirurgia osakonnas opereeritud KKSi diagnoosiga patsiente, kogudes andmeid süsteravi saamise kordade ning praeguse hetke ravi tulemuslikkuse ja esinevate kaebuste kohta. Kuna ei ole näidatud lokaalsete steroidsüstete mõju teisele käele, otsustasime kaasata ka patsiendid, kellel olid aastal opereeritud mõlemad käed (14). KKS oli diagnoositud enamasti kliinilise pildi alusel. Üksikutel juhtudel oli kasutatud diferentsiaaldiagnostilistel eesmärkidel ka elektroneuromüograafiat. Kõik operatsioonid oli teinud üks neurokirurg, kasutades sama lahtise operatsiooni tehnikat. Kõigil juhtudel oli kasutatud lokaalanesteesiat: bupivakaiini koos hüdrokloriidi ja noradrenaliiniga (5 mg / 5 μg / ml). Maksimaalne annus ei ületanud 5 ml. Nahalõike pikkus randme piirkonnas oli 3 4 sentimeetrit. Hemostaas tagati bipolaarse diatermiaga. Žgutti ei kasutatud. Randme ristiside läbistati kääridega ning vajaduse korral teostati ka epineuraalne neurolüüs. Nahk suleti üksikõmblustega. Ranne immobiliseeriti postoperatiivselt randmeortoosiga neutraalasendis 2 nädalaks. Ravi tulemuslikkuse väljaselgitamiseks palusime patsientidel hinnata oma käe funktsiooni taastumist arvulise hinnangu skaalal 100 punkti ulatuses, kus 100 punkti vastas täielikule kaebuste puudumisele ning 0 punkti raviefekti puudumisele või seisundi halvenemisele. Patsiente, kellel kaebused täielikult ei puudunud, küsitlesime lisaks käe funktsiooni taastumise hinnangule ka püsivate või taas tekkinud kaebuste kohta. Taas tekkinud kaebuste korral käsitlesime spetsiifilisi haigusega seotud kaebusi: öise ärkamise, paresteesiate, valu, lihasnõrkuse ning tuimuse esinemist. Kortikosteroidsüstid olid teinud neuroloogid, kes olid patsiendi suunanud edasi kirurgi vastuvõtule. Süstide saamise periood ei olnud piiritletud kindlale lõikuseelsele ajale. Patsiendid ei olnud teadlikud 163 patsiendi (174 kätt) andmed analüüsitud Adekvaatne teave süsteravi saamise kohta: 167 patsienti (178 kätt) KKS tingitud traumast: 2 patisenti (2 kätt) Adekvaatsed kontaktandmed: 174 patsienti (185 kätt) Joonis 1. Patsientide uuringusse kaasamine. 224 elus küsitluse hetkel (239 kätt) Puudulik teave süsteravi saamise kohta: 7 patsienti (7 kätt) KKSi revisjonlõikus: 2 patsienti (2 kätt) 235 patsienti (251 kätt) opereeritud aastal Puudulikud kontaktandmed: 50 patsienti (54 kätt) 10 surnud (12 kätt) 325

3 Patsientide arv 326 uuringu täpsest hüpoteesist ning küsimus steroidsüstide kohta oli viimane aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi neurokirurgia osakonnas opereeritud 234 patsiendi 251 käest kaasati analüüsi 163 patsiendi 174 kätt (vt joonis 1). 10 patsienti olid surnud, neist 2-l olid opereeritud aastal mõlemad käed. 50 patsiendi kontaktandmed olid puudulikud või nad ei soovinud küsimustele vastata, mistõttu 54 kätt jäi analüüsist välja. 7 patsienti ei mäletanud, kas nad olid süsteravi saanud või mitte, 2 patsiendi puhul oli KKS tingitud traumaatilisest käevigastusest ning 2 patsiendi puhul oli tegemist karpaalkanali korduslõikusega. Patsientide keskmine vanus küsitlemise hetkel oli 60,4 aastat (32 93; SD = 11,49). Valimis oli 25 meespatsienti (25 kätt, 14,4%) ning 138 naispatsienti (149 kätt, 85,6%). Joonis 2. Patsientide jaotus saadud süstide arvu järgi. Patsientide jaotus alarühmade kaupa, % Saanud vähemalt ühe steroidsüste Ei saanud steroidsüsteid Tulemus arvulise hinnangu skaalal Joonis 3. Hinnangute jaotus arvulise hinnangu skaala tulemuse järgi. Statistiline analüüs Statistiline analüüs tehti, kasutades PASW Statistics 18 (IBM, 2009) tarkvara. Spetsiifiliste kaebuste esinemise ning täieliku paranemise ja süstide arvu vahelise seose kindlaksmääramiseks kasutasime binaarset logistilise regressiooni mudelit, mis oli kohandatud vanusele ja soole, ning esitasime tulemused suhtelise riskina (RR). Süstide arvu ja kaebuste puudumise määra vahel seose testimiseks kasutasime Poissoni regressiooni. Olulisuse kriteeriumiks pidasime p-väärtust alla 0,05. TULEMUSED Steroidsüsteravi oli kasutatud 127 käe (73,0%) puhul, keskmiselt oli ühele käele tehtud 2,19 süsti (0 10; SD = 2,36). Üle 3 süsti oli saanud 27 patsienti (vt joonis 2). 120 (69,0%) käe puhul hindas patsient oma kaebuste puudumise ulatust %-liseks (vt joonis 3). Keskmine hinnang käe funktsionaalsele taastumisele oli 84,9% (0 100; SD = 25,2; 95% usaldusvahemik (uv) 81,1 88,7). Täielikult puudusid kaebused 93 käe kohta (53,4%). Püsivatest või taastekkinud kaebustest esines paresteesiat 40-l (23%), valu 40-l (23%), tuimust 36-l (20,7%), lihasnõrkust 30-l (17,2%) ning öist ärkamist 18 patsiendil (10,3%). Kõigi kaebuste esinemise riskid olid suuremad patsientidel, kes said süsteravi, kuid statistiliselt oluliseks osutusid seosed öise ärkamise, paresteesiate ning valuga. Iga järgnev süst suurendas oluliselt valu (RR = 1,11; 95% uv 1,02 1,20; p = 0,038), paresteesiate (RR = 1,14; 95% uv 1,06 1,22; p = 0,007) ja öise ärkamise (RR = 1,22; 95% uv 1,09 1,36; p = 0,003) esinemise riski. Esines mittetäieliku paranemise trend suurema süstide arvu korral (RR = 0,94; 95% uv 0,86 1,01; p = 0,09). Patsiendid, kellel esinesid spetsiifilised kaebused, olid saanud keskmiselt rohkem süste kui kaebusteta patsiendid (vt joonis 4, tabel 1). u ja kaebuste puudumise vahel esines nõrk negatiivne seos, mis ei osutunud statistiliselt oluliseks (Poissoni test, p = 0,23). ARUTELU Enne operatsiooni tehtud lokaalsete kortikosteroidsüstete mõju karpaalkanali sündroomi kirurgilise ravi kaugtulemustele ei ole varem kirjanduses kirjeldatud. Käesoleva uuringu tulemused näitasid, et nendel opereeritud patsientidel, kes preoperatiivselt on saanud rohkem steroidsüsteid,

4 A Valu: EI Valu: JAH B Paresteesiad: EI Paresteesiad: JAH C Öised ärkamised: EI Öised ärkamised: JAH D Täielik sümptomite taandumine: EI Täielik sümptomite taandumine: JAH Joonis 4. Süstide jaotumine patsientide seas, kellel vastavalt esines või ei esinenud valu (A), paresteesiaid (B), öiseid ärkamisi (C) ja täielikku kaebuste taandumist (D). Tabel 1. Süstide jaotumine patsientide seas, kellel esinesid või ei esinenud spetsiifilised kaebused ja kaebuste täielik taandumine RR (95% uv) p-väärtus Ei Jah Valu 1,11 (1,02 1,20) 0,04 1,98 (0 10) 2,90 (0 10) Paresteesiad 1,14 (1,06 1,22) 0,007 1,90 (0 10) 3,18 (0 10) Öised ärkamised 1,22 (1,09 1,36) 0,003 1,99 (0 10) 3,89 (0 10) Kaebuste täielik taandumine 0,94 (0,86 1,01) 0,09 2,52 (0 10) 1,90 (0 10) esineb oluliselt rohkem valu, paresteesiaid ja öist ärkamist. Mõju muudele KKSi puhul esineda võivatele sümptomitele osutus statistiliselt mitteoluliseks. Paikset injektsioonravi käsitletakse eeskätt sümptomaatilise ravina, millele sageli järgneb lõpuks operatiivne ravi (7). Paikne injektsioonravi kortikosteroididega leevendab lühiaegselt oluliselt KKSi kliinilisi sümptomeid ja seda on senini peetud võrdlemisi ohutuks (7, 15). KKSiga patsientidel on karpaalkanalis koesisene rõhk tunduvalt kõrgem ( mm Hg) kui terve randmega inimestel (16). Lokaalse steroidsüste võimalikuks toimemehhanismiks peetakse turse vähendamist painutajakõõluste sünoviaaltuppedes (9). Kuna perifeersete närvide Schwanni rakud ekspresseerivad glükokortikoidi retseptoreid ning glükokortikoidid soodustavad müeliini teket in vitro, on võimalik, et steroidsüstete kliiniline efekt põhineb vähemalt osaliselt ka müelinisatsiooni moduleerimisel (17). Erinevalt kliinilistest sümptomitest on süsteravi ja ka kirurgilise ravi korral elektrofüsioloogiliselt mõõdetavate parameetrite taastumine tagasihoidlikum ning väga vähene keskmise raskusega ja kaugelearenenud vormide puhul (15, 18, 19). Paikse süsteravi põhiliseks tüsistuseks on närvisisene süstimine, mis võib põhjustada aksonite ja müeliini degeneratsiooni (20). Samas on kogenud arsti tehtud süstete tagajärjel tekkinud n. medianus e kahjustuse tõenäosus hinnanguliselt alla 0,1% (21). Siiani ei ole päris täpselt teada, mitu korda ja kui pika vahega oleks otstarbekas süsteravi korrata. Meie uuringus osalenud patsientidel esines 5 aastat pärast operatsiooni suurema süstekordade arvu puhul oluliselt rohkem valu, paresteesiaid ning öist ärkamist, mis võib rääkida vähemate süstekordade eelistamise kasuks. Samuti puudub konsensus süsteravi pikaaegse tõhususe kohta (21). Mõned autorid on leidnud, et keskmiselt 18 kuu pärast on kaebustest täielikult vaba 22% injektsioonravi saanutest (22). Lühem sümptomite kestus enne süsteravi alustamist näib mõjuvat positiivselt süsteravi tulemusele (23). Padua ja kolleegid korraldasid aastal karpaalkanali sündroomi loomuliku kulu uuringu, millest selgus, et kuud pärast jälgimisperioodi algust esines ligi veerandil patsientidest ilma mingisuguse ravita iseeneslik sümptomite taandumine, veerandil seisund halvenes ning umbes pooltel oli seisund aasta möödudes sama (24). 327

5 1 Faculty of Medicine, University of Tartu, Tartu, Estonia 2 Estonian Genome Center, University of Tartu, Tartu, Estonia 3 Department of Neurosurgery, Neurology Clinic, Tartu University Hospital, Tartu, Estonia 4 Department of Neurology, Neurology Clinic, Tartu University Hospital, Tartu, Estonia Corresponding author: Paul-Sander Vahi Keywords: carpal tunnel syndrome, surgical treatment, steroid injections, long-term results of carpal tunnel syndrome treatment, cts Seejuures esines seisundi halvenemise tendents nendel, kellel oli esmalt diagnoositud kerge vorm, ning paranemise tendents neil, kellel oli algul raske vorm (24). Seetõttu ei saa välistada, et pikaajaline hea vastus süsteravile võib olla tingitud haiguse loomulikust remissioonist. Aasta pärast operatsiooni on patsientide rahulolu kirurgilise raviga hinnatud 82%-liseks (19). Meie uuringutulemused näitavad, et ka 5 aastat pärast operatsiooni hindas 69% patsientidest opereeritud käe kaebuste taandumist väga heaks ( punkti) ning keskmine hinnang kogu aasta jooksul opereeritud patsientide seas oli 84,9% (95% uv 81,1 88,7), mis kinnitab kirurgilise ravi efektiivsust pikas perspektiivis ja sarnaneb kirjanduse andmetega (15, 19). Meie uuringul on ka mõned puudused. Kuna tegemist oli retrospektiivse uuringuga, puudusid meil andmed selle kohta, mis põhjusel üks patsient oli saanud rohkem süste kui teine. Seetõttu võib ka suurem kaebuste esinemine pikas perspektiivis viidata esialgsele raskemale haigusele, mis oli juba arenenud nii kaugele, et kirurgiline ravi ei toonud piisavat sümptomite taandumist. Et kõik steroidsüsted ei olnud tehtud TÜ Kliinikumis, on võimalik, et enam süste saanud patsiendid ei jõudnud aegsasti operatiivsele ravile, mis võis samuti negatiivselt ravitulemusele mõjuda. Tegemist oli küsitlusuuringuga, mistõttu saadud andmed võivad olla olemuslikult ebatäpsed: 7 patsienti ei mäletanud, kas nad olid üleüldse süste saanud või mitte. Seega, ei saa välistada, et teatud hulga patsientide esitatud süstide arv võib olla tegelikust mõnevõrra erinev. Kuna võrreldavad grupid ei olnud juhuslikustatud, ei saa me anda hinnangut seoste kausaalsuse kohta, võime vaid eeldada, et operatsioonile sattunuil esines sündroomi mõõdukas või raske vorm. Võrdlusgrupi puudumise tõttu ei ole meil andmeid, kui palju on neid, kes pärast süstimist ei ole kunagi operatiivset ravi vajanud. Puuduseks võib nimetada ka seda, et me ei registreerinud kaebuste intensiivsust. Mõned patsiendid, kellel esines valu, hindasid oma kaebuste puudumise ulatust üle 90%-liseks, samas leidus neidki, kes hindasid ravi tulemust täiesti olematuks. Kuigi osaliselt kajastub hinnang valule ka kaebuste puudumise ulatuses, oleks olnud huvitav hinnata ka valu intensiivsuse ja saadud ravi seoseid. On kirjeldatud, et paljud opereeritud patsiendid, kellel on endiselt püsima jäänud valu randme piirkonnas, peavad operatsiooni mittetõhusaks (19). Kuna meil ei olnud hinnatud valu esinemist enne operatsiooni, siis on võimalik, et valuga patsiendid andsid oma kaebuste puudumise ulatusele pessimistlikuma hinnangu kui patsiendid, kellel valu ei olnud KKSi kliiniliseks avalduseks. See võis omakorda avaldada mõju valu hindamise tulemusele. Kuna me ei teinud küsitletutele elektroneuromüograafiat, ei saanud me hinnata operatsioonieelse süsteravi mõju elektrofüsioloogilistele parameetritele. Hollandis ja Ameerikas korraldatud kulutõhususe analüüsid on näidanud, et kohene kirurgiline ravi on elektrofüsioloogiliselt kinnitatud KKSi puhul odavam kui konservatiivne ravi steroidsüstete ja ortoosidega (25, 26). Pre- ja postoperatiivse käsitluse optimeerimine võiks tulevikus olla aktuaalne uurimisteema, arvestades haiguse levimust ning potentsiaalset puudest tingitud majanduslikku kulu ja koormust tervishoiusüsteemile. Kuna antud uuringu alusel ei saa teha põhjapanevaid järeldusi leitud seoste põhjuslikkuse kohta, oleks tulevikus otstarbekas selle väljaselgitamiseks korraldada juhuslikustatud prospektiivne uuring koos elukvaliteedi ja võimaliku majandusliku kulutõhususe analüüsiga. AUTORI VÕIMALIKU HUVIKONFLIKTI DEKLARATSIOON Autorid kinnitavad huvikonflikti puudumist seoses uuringuga. Uuringul puudusid rahastajad. SUMMARY Preoperative corticosteroid injections are associated with worse long-term outcome of surgical carpal tunnel release Paul-Sander Vahi 1, Mart Kals 2, Leho Kõiv 3, Mark Braschinsky 4 Introduction and aim. Failed closed treatment of carpal tunnel syndrome (CTS) is often followed by surgery. We investigated whether preoperative steroid injections could have a negative effect on the longterm outcome of the operation. Methods. A total of174 hands (164 patients) were operated on by a single surgeon at 328

6 Tartu University Hospital in The patients were interviewed by telephone 5 6 years after the operation. Self-reported data were gathered retrospectively concerning the number of steroid injections received before the surgery and the perceived regression of symptoms (on a 100-point numeric rating scale) at the time of interview. The patients were also asked about the presence of specific symptoms of CTS if the regression of their symptoms had not been complete. Results. Ninety-three of the 174 hands showed complete regression of symptoms. Each additional injection was associated with an increased risk of occurrence of pain (RR = 1.1, 95% CI: ), paresthesiae (RR = 1.1, CI: ), and nocturnal awakenings (RR = 1.2, CI: ). There was weak association between number of injections and score assigned to regression of symptoms. Conclusions. This is the first study to indicate that patients who received a greater number of local steroid injections preoperatively were more likely to have postoperative complaints associated with CTS. KIRJANDUS/REFERENCES 1. Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rosén I. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA 1999;282: Stephens MB, Beutler AI, O Connor FG. Musculoskeletal injections: a review of the evidence. Am Fam Physician 2008;78: Shiri R, Miranda H, Heliövaara M, Viikari-Juntura E. Physical work load factors and carpal tunnel syndrome: a populationbased study. Occup Environ Med 2009;66: Werner RA, Andary M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. Clin Neurophysiol 2002;113: Pham K, Gupta, R. Understanding the mechanisms of entrapment neuropathies. Review article. Neurosurg Focus 2009;26:E7. 6. Puksa L, Asser T. Karpaalkanali sündroom. Diagnoosimise ja ravi nüüdisaegsed aspektid. Eesti arst 2005;84: Armstrong T, Devor W, Borschel L, Contreras R. Intracarpal steroid injection is safe and effective for short-term management of carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2004;29: Huisstede BM, Hoogvliet P, Randsdorp MS, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part I: effectiveness of nonsurgical treatments--a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010;91: Carlson H, Colbert A, Frydl J, Arnall E, Elliot M, Carlson N. Current options for nonsurgical management of carpal tunnel syndrome. Int J Clin Rheumatol 2010;5: Huisstede BM, Randsdorp MS, Coert JH, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part II: effectiveness of surgical treatments--a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010;91: Verdugo RJ, Salinas RA, Castillo JL, Cea JG. Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2008;8:CD Shi Q, Macdermid JC. Is surgical intervention more effective than non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome? A systematic review. J Orthop Surg Res 2011;6: Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet 2010;376: Ly-Pen D, Andréu JL, de Blas G, Sánchez-Olaso A, Millán I.Surgical decompression versus local steroid injection in carpal tunnel syndrome: a one-year, prospective, randomized, open, controlled clinical trial. Arthritis Rheum 2005;52: Milo R, Kalichman L, Volchek, L, Reitblat T. Local corticosteroid treatment for carpal tunnel syndrome: a 6-month clinical and electrophysiological follow-up study. J Back Musculoskelet Rehabil 2009;22: Gelberman RH, Hergenroeder PT, Hargens AR, Lundborg GN, Akeson WH. The carpal tunnel syndrome: a study of carpal canal pressures. J Bone Joint Surg 1981;63: Morisaki S, Nishi M, Fujiwara H, Oda R, Kawata M, Kubo T. Endogenous glucocorticoids improve myelination via Schwann cells after peripheral nerve injury: An in vivo study using a crush injury model. Glia 2010;58: Lee JH, An JH, Lee SH, Hwang EY. Effectiveness of steroid injection in treating patients with moderate and severe degree of carpal tunnel syndrome measured by clinical and electrodiagnostic assessment. Clin J Pain 2009;25: Prick JJ, Blaauw G, Vredeveld JW, Oosterloo SJ. Results of carpal tunnel release. Eur J Neurol 2003;10: Haase J. Carpal tunnel syndrome a comprehensive review. Adv Tech Stand Neurosurg 2007;32: Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007;335: Gelberman RH, Aronson D, Weisman MH. Carpal-tunnel syndrome. Results of a prospective trial of steroid injection and splinting. J Bone Joint Surg Am 1980;62: Kaplan SJ, Glickel SZ, Eaton RG. Predictive factors in the nonsurgical treatment of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br 1990;15: Padua L, Padua R, Aprile I, Pasqualetti P, Tonali P. Multiperspective follow-up of untreated carpal tunnel syndrome: a multicenter study. Neurology 2001;56: Pomerance J, Zurakowski D, Fine I. The cost-effectiveness of nonsurgical versus surgical treatment for carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 2009;344: Korthals-de Bos IB, Gerritsen AA, van Tulder MW, et al. Surgery is more cost-effective than splinting for carpal tunnel syndrome in the Netherlands: results of an economic evaluation alongside a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2006;7:

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias2 [Compatibility Mode] Inhalatsioonanesteetikud lasteanesteesias Reet Kitus 28 mai 2010 2 osapoolt: Patsient (lapsevanem) Anestesioloog Ohutu Kiire toimega Võimalikult vähe kõrvaltoimeid 1 Lapsevanemate eelistused mida vältida?

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesm TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Liina Lattik Reie-nelipealihase funktsionaalse seisundi taastumise dünaamika põlveliigese eesmise ristatisideme rekonstruktsiooni järgselt meestel

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Mesilaspere haigused ja nende ravi Arvi Raie MULTIFACTOR REASONS FOR LOOSES TAPPIOHIN ON MONIA SYITÄ Reinvasion Mehiläishoitaja

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem