2020 aastal on Keskkonnaameti üheks teavituse peateemaks KOHTUMINE METSLOOMAGA.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2020 aastal on Keskkonnaameti üheks teavituse peateemaks KOHTUMINE METSLOOMAGA."

Väljavõte

1 2020 aastal on Keskkonnaameti üheks teavituse peateemaks KOHTUMINE METSLOOMAGA. Ühiskonnas toimub pidev linnastumine ja kaugenemine loodusest On hakanud välja paistma inimeste väga lihtsustunud arusaam ja kesised ning piiratud teadmised looduse üldisest toimimisest. Samas jagame ühist eluruumi Eestimaa pinnal teiste elusolenditega, sh metsloomadega. Me peame teadma metsloomade elust, et oskaksime nende vajadustega arvestada. Seda on raske teha, kui loodust hästi ei tunne. Sel põhjusel on vaja tõsta inimeste teadlikkust metsloomade: - loomulikust eluringist aastaaegade rütmis; - igapäevastest vajadustest; - olukordadest, kus inimene kindlasti ei tohiks sekkuda nende ellu; - probleemsetest olukordadest, kus inimene peaks sekkuma nende ellu. 1

2 Metslooma vastandid on koduloom ja lemmikloom, kelle eest hoolitseb inimene. Nimetus metsloom on ilmselt tulnud sõnast METS ja LOOM (metsas elav loom) või ka metsikult (vabas looduses) elav loom. Loom on üldnimetus kõikidele loomorganismidele selgroogsetele ja selgrootutele. Nii on loomad kõik linnud, imetajad, putukad, ämblikud, kalad jne. Inimesed kasutavad aga sageli sõna loom ekslikult ainult imetajate kohta (karu, jänes ). Uluk on samuti looduses vabalt elav loom, kuid seda sõna kasutatakse enamasti suuremate lindude ja imetajate puhul. 2

3 Teema avamiseks sissejuhatav pilt, kus saab koos arutleda: Mis olukord on? Kas ja mis on valesti? Kuidas võib tunda end rebane ja mis on selle põhjus? Kuidas tunned end Sina, nähes rebast sellises olukorras? Mida teha? Kas peaksin metslooma ellu sekkuma? Siin võiks kuulata alustuseks erinevaid arvamusi ja põhjendusi Metsloom on linnas - ta pole oma loomulikus elukeskkonnas (metsas jms). Selles olukorras on näha üks suurim probleem metsloomale ta on nö nurka surutud tal puudub põgenemise võimalus tema seljatagune on kinni Seda peaks inimene alati vaatama, et metsloomal oleks alati taganemiseks tee vaba (tema seljatagune või küljed vabad inimestest ja teistest takistavatest objektidest) Inimesed peaksid liikuma looma suhtes selliselt, et ta saaks ise ära minna. Aga rebane on linnas hästi kohastunud, sest leiab linnast oma eluks kõik vajaliku (toit, vesi, varjepaigad) lihtsamini kui metsast Antud olukorras oleks kõige targem ära minna (pildistaja on läinud nii lähedale, loom on hirmunud), et rebane saaks ise lahkuda siin on näha, et ta on nurka surutud. Inimeste juuresolekul ta seda ilmselt ei tee, sest terve loom kardab inimest. Inimese lähedus tekitab metsloomades stressi ja ärevust (mõne väiksema looma, sh linnu süda võib hakata nii kiiresti lööma, et loom saab südamerabanduse). Alati peaks sellises olukorras inimesed koonduma ühte suunda, et metsloomal oleks nö vaba tee ära minna siis saab loom enda elu korraldamisega jälle ise hakkama. 3

4 See mõte võiks olla raamteadmine, sest inimeste elu erineb oluliselt metsloomade elust. Meil on väga raske end asetada metslooma rolli, sest enamasti napib meil teadmisi nende vajadustest. Seetõttu hakkab inimene enamasti metslooma päästma inimelu reeglite järgi. See teeb sageli rohkem kahju kui toob kasu. 4

5 Mis aitab otsustada, kas pean metslooma ellu sekkuma (1)? 1. Selleks on vaja teada: Kus on looma loomulik elukeskkond, milline on tema tavapärane käitumine (liigile omane). Looma elukorraldus oleneb aastaajast. Igal aastaajal on loomal täita kindlad ülesanded + igapäevased vajadused (toit, vesi, varje ehk kaitse röövloomade eest). Loomade läheduses ei tee kiireid ja äkilisi liigutusi! Need tekitavad loomades hirmu ja ärevust. 5

6 Kõige tähtsam ülesanne on looduslikel liikidel paljunemine enda geenide edasiandmine (sellest ka paljudel liikidel isaste võimuvõitlused). Metsloomade elu eesmärk on järglaste saamine ja kasvatamine - kogu eluring käib selles rütmis. Kevadel sünnivad pojad, nad on väikesed, püsivad pesades, vanemad hoolitsevad nende eest. Mõnede liikide iseseisvumine toimub kiiresti nt linnupojad. Kevadel lahkuvad omaette elama eelmisel kevadel sündinud metskitsed, põdrad jne. Suvel on pojad juba suuremad, uudishimust liigutakse rohkem ringi (satuvad igale poole!) jne. Iseseisvuvad enamus lindude pojad, ülemöödunud talvel sündinud karud (1,5 aastased). Sügisel ollakse rohkem toiduotsingutel, sest kogutakse kehasse rasvavarusid talve üleelamiseks. Osad loomaliigid koguvad talveks varusid: kobras, orav, osad hiired ). Iseseisvuvad nt rebase ja kähriku pojad. Talv on toiduvaene aeg (rohelisi taimeosasid pole), mis elatakse üle kas magades, sügisel kogutud varusid süües või on vaja rännata lõuna poole. 6

7 Mis aitab otsustada, kas pean metslooma ellu sekkuma (2)? Sekkumine on igasugune tegevus, mis mõjutab looma edasist elukäiku. Sageli on parim olukorra lahendamise viis mitte midagi teha! Kui otsustad midagi teha, peab läbi mõtlema kuidas see tegevus mõjutab metslooma edasist elu Sekkumine on põhjendatud siis, kui Sinu tegevuse tõttu suudab metsloom ISESEISVALT oma loomulikku elu looduskeskkonnas jätkata. 7

8 Kui tunned, et sekkumine on vajalik, siis peab kindlasti mõtlema: KAS SA SUUDAD ISE OLUKORRA LAHENDADA, arvestades, et 1) Sinu turvalisus on olulisem kui abi metsloomale. Nii nagu igasuguse abi andmise juures (ka esmaabi), on kõige tähtsam abiandja turvalisus (et ei tekiks lisaõnnetust või ohtlikku olukorda). 2) Sinu abi lähtub metslooma vajadustest ja looduse loomulikust eluringist, mitte inimesekesksest mõtlemisest. Ei tohi lähtuda inimeste emotsioonidest ja vajadustest metsloomadel on teistsugused vajadused, sest nende elukeskkond on teine. Nad elavad 24/7 õues, hangivad ise endale toitu, kaitsevad end vaenlaste eest (vaenlane on teine loom, kes temast toituda tahab) 3) Sul on abistamiseks vajalikud teadmised, oskused ja abivahendid (kindad, kui on vaja looma tõsta või puudutada, lauajupp näiteks auku asetamiseks, et looma ise välja saaks ronida ) 8

9 Maanteeameti infotelefonil 1510 võib helistada kui teel on loomakorjus (väikeuluk). Ei juhtu hullu, kui väikeulukist teatada

10 Kindlasti peaks sekkuma metslooma ellu, kui LOOM ON ABITUS SEISUNDIS, kui ta ei suuda enda tavapärast elu ise edasi korraldada. Metsloom on abitus seisundis, kui 1. Suuruluk satub asulasse Nt pildil on põder Tartu linnas. Suuruluki korral tuleb teatada keskkonnainfo telefonil Suuruluki lähedal olevatel inimestel palu looma vaateväljast eemalduda (kasvõi koonduda ühte suunda), et loom ei satuks liialt paanikasse. Väiksemad imetajad (rebased) saavad ise hakkama, ei pea helistama LOOMADE LÄHEDUSES EI TOHI KUNAGI TEHA KIIREID JA ÄKILISI LIIGUTUSI! 2. Metsloomad jäävad kuhugi lõksu (kukuvad sügavasse auku, kaevu või jäävad kuhugi kinni- jäätmetesse, aia-auku vms). *Pildil on mägrad kukkunud vana mahajäetud talumaja juures olevasse katmata tühja lampkasti (Ida-Virumaal). Siin peaks panema neile lauajupi väljaronimiseks ja ise eemalduma loomade vaatväljast. *Sama probleem on KONNADEL, kes kukuvad sageli aukudesse ja ei saa ise välja. *Kui siil satub aeda ja koer ohustab tema rahulikku toimetamist, siis tuleb koer panna kinni ja siil aiast välja aidata. 3. Metsloom on vigastatud, mida kõige sagedamini juhtub liikluses. Pildil olev metskits on saanud autolt löögi maanteel. Pane välja ohumärgid ja helista

11 Teiseks peab kindlasti sekkuma, kui HUKKUNUD JA VIGASTATUD ON I-II kaitsealune loom või SUURULUK teatan alati või ) Surnud noor merikotkas Hiiumaal ( Kõik Eestis pesitsevad kotkad on I kaitsekategoorias. 2) Kõik nahkhiired on looduskaitse all oli nahkhiir kukkunud vihmaveetünni Paides. Külmas vees alajahtub väikese looma keha kiiresti. (Selle looma soojendasime küll oma kehasoojusega üles, mistõttu suutis ise ära lennata). 3) Suurulukid on karu, hunt, ilves (suurkiskjad), põder, metskits, punahirv, metssiga (sõralised). Liiklusõnnetuses hukkunud hunt Järvamaal, Rakvere mnt, september Hunt on suurkiskja. Kaitsealuste liikide kohta saab infot nii keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti kui ka keskkonnaagentuuri kodulehtedelt. Liikide loend on avaldatud riigiteatajas: 11

12 Kolmandaks sekkuma peaks, kui INIMENE ON METSLOOMA TÕTTU OHTLIKUS OLUKORRAS. Inimesele võivad olla ohtlikud - kohtumised loomapoja ja emasloomaga looduskeskkonnas. Tuleb otsekohe eemalduda pojast - minna tagasi tuldud suunda. Ei tohiks joosta ja loomale silma vaadata. Mida kaugemale loomapojast ja emasloomast taganeda, seda väiksemaks muutud Sa ohuallikana emasloomale. Pilt: - Suurulukid asulas on ohtlikud, sest nad otsivad väljapääsu linnast põgenemiseks ja inimeste rohkus nende ümber suurendab ärevust ja paanikatunnet. Nad võivad end ja inimesi vigastada paanikahoos. Tuleb teatada keskkonnainfo telefonil 1313, kes saadavad välja professionaalse abi. - Haiged loomad asulas võivad olla agressiivsed, käituda ebaloomulikult ja ettearvamatult (rünnata vms) Kärntõves rebane võib nakatada koduloomi. Inimestel metsloomade süüdiklestad kaua ei ela, sest nad pole võimelised inimese nahas paljunema ja hukkuvad nädala kahe jooksul. Kuid koduloomade on kärntõve ravi kulukas, targem on hoiduda nakatumisest. Kärntõves rebane Kalamajas 2017: koduukse-eest-sellises-onnetus-seisus-loomaleiad?id=

13 Enne sekkumist hinda alati olukorda ja mõtle läbikas sekkudes lahendad probleemi või hoopiski tekitad selle? Näide 1: Kui leiad üksi oleva loomapoja, tundub ta abitus olukorras ta on üksi, nii väike ja teeb vaikselt kaeblikku häält... Inimlaps samas olukorras oleks tõsine probleem, aga metsloomadel on teistsugune elukorraldus. Loomapoegade vanemad jätavad sageli pojad üksi, kuid hoiavad neil nö silma peal ja käivad neid toitmas. Leides metskitsetalle (neil pole instinkti ohu korral ära joosta, nagu enamus teistel loomadel). Kui sekkud - lähed pojale lähedale, jääd tema juurde, võtad teda sülle jne, siis tekib probleem Sa lahutad tahtmatult ema ja poja inimese lähedus tekitab stressi ja ärevust ning peletab ema pojast eemale, ka jäädavalt. Kui Sa ei sekku - loomapoega märgates eemaldud otsekohe, siis probleemi ei teki - metsloomade loomulik elu saab jätkuda. 13

14 Enne sekkumist hinda alati olukorda ja mõtle läbi - kas sekkudes lahendad probleemi või hoopiski tekitad selle? Näide 2: Kass ajab lindu taga Kui Sa sekkud - ajad kassi ära, lased linnul ohutusse kohta minna, siis probleemi ei teki lind saab oma loomulikku elu jätkata. Kass saab süüa oma pererahvalt, lindu murrab enamasti lõbu pärast. Kui Sa ei sekku - lased kassil linnu kinni püüda ja ta surnuks väntsutada, siis tekib probleem lind on mõttetult oma elu andnud, sest kass enamasti lindu ära ei söö vaid murrab lõbu pärast. Kasside poolt on ohustatud maapinnal ja selle läheduses pesitsevad linnuliigid, pesakastide elanikud ja talviste toidumajade külastajad. 80% neist lindudest, keda kohe ei surmata, hukkuvad hiljem rünnakus saadud vigastustesse ja infektsioonidesse. Eesti kodukassid tapavad aastas kuni 11 miljonit lindu Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teaduri Marko Mägi hinnangul: parasvöötmes surmab üks miisu aastas kuni linnukest ning Eestis elab selliseid umbes veerand miljonit ( ). Nii saabki kokku umbes 7 11 miljonit lindu. 14

15 Enne sekkumist hinda alati olukorda ja kui sekkumine pole vajalik, siis lahku kohe! Sekkuda ei tohi, kui metsloomad on oma loomulikus elukeskkonnas. Sagedasemad olukorrad, kus selle vastu eksitakse: 1) Leides üksi oleva loomapoja (linnud, imetajad jne) tema elukeskkonnas, võib ta tunduda abitus olukorras, ta häälitseb haledalt. Enamasti on ema lähedal (ja sellest teadmisest peabki lähtuma). Tuleb kohe taganeda võimalikult kiiresti, et vahemaa pojaga suureneks. Viigerhülge poeg rannas : -keda-inimesed-paasta-puuavad?id= ) Kui metsloom püüab looduses oma igapäevast toitu, ei tohi sekkuda, kuigi inimesele võib vaatepilt tunduda julm. Loomadel pole Selverit ega Maksimarketit toit leitakse iga päev loodusest. Toiduahelate kaudu toimub looduses aineringe ja see on elu jätkusuutlikkuse üks oluline osa lisaks paljunemisele ja fotosünteesile. (Fotosüntees - esmase orgaanilise aine ehk toidu loomine roheliste taimede poolt.) Kui sekkuda toidujahil oleva looma tegevusse võib saakloom olla juba haavatud ja ta ei jää nagunii ellu. Kiskaja aga vajab süüa ning läheb murrab uue saagi. Nii võib sekkudes hukkuda hoopiski kaks looma. 15

16 16

17 Loomad satuvad asulatesse erinevatel põhjustel. Kui nad sinna elama jäävad, siis on selge, et asula tingimused sobivad neile ja järelikult saavad nad oma igapäevased vajadused (toit, vesi ja kaitse ehk varjepaigad) asulast kergemini kätte kui vabast loodusest. 1) Rebased linnas on tavapärased. Rebane on väikeuluk ja temast ei peaks teatama. Seni, kuni nad leiavad asula prügikastidest ja kompostihunnikutest toidujäätmeid, elavad nad linnas. Prügikastidest saadav toit + vahel ka lausa teadlik metsloomale toitmine inimeste poolt tekitab nn POSITIIVSE KINNISTAMISE EFEKTI loom tuleb ikka sinna tagasi, kust lihtsalt toitu sai. Kui soovime metsloomadest asulas vabaneda, ei tohiks me kuhugi toidujäätmeid saadavale jätta. Inimene ise on loonud metsloomale soodsad tingimused oma käitumisega (lohakus või teadmatus). 2) Linnas liikuvast suurest metsloomast ehk suurulukist (põdrad, hirved, metskitsed, metssead, karud, hundid, ilvesed) anna teada telefonil Väikeste loomade kohta peaks teada andma ainult siis, kui nad on abitud (nt kuskile jalgupidi kinni jäänud, auku kukkunud, selgete haigustunnustega vms). Väldi alati kokkupuudet loomadega nad võivad olla haiged, loomadel võib sageli sulgede-karvade vahel kaasas olla parasiite (kirbud ja puugid jne). Samuti võivad nad olla agressiivsed ja rünnata, sest nad on võõra ümbruse ja inimesekartuse tõttu paanikas. Väldi otsest silmavaadet kõikide loomadega. Nad võivad võtta seda algava agressiooni märgina. Sagedamini satuvad linna põdrapullid jooksuajal (sügisel oktoobris-novembris) või aastased mullikad kevadel (aprill-mai). Tugevamad ja agressiivsemad on põdrapullid. Põder võib olla ohtlik nii iseendale kui inimesele, helistage keskkonnainfo numbril Käituge loomaga võimalikult rahulikult ja andke talle ruumi, sest ta vajab taganemis- või lahkumisteed. Alati on mõistlik loomast eemalduda võimalikult kaugele kõikidel juuresolevatel inimestel, et loom rahuneks. Suunake inimesed tema teelt ära, ärge üritage suunata looma sobivas suunas. Sellega võib vältida tema agressiivsemaks muutumist ning enese ja kõrvalseisja elu ohtu seadmist. 17

18 Liiklus on aastatega tihenenud, teid on juurde ehitatud, need ristuvad sageli metsloomade tavapäraste liikumisteedega. Loomadel on liikumiseks kindlad rajad ja ajad, sõltumata inimeste teede olemasolust. Seega inimesel tuleb arvestada metsloomade liikumisteid ja -aegu, olema tähelepanelik ja ettevaatlik. 1) Inimene peab olema ettevaatlik metsakoridoridega palistatud teedel sõites, sest loomad ületavad sageli teid just seal, kus mõlema pool teed on metsatukad (nad soovivad võimalikult varjatud olla). 2) Loomad liiguvad enamasti hämaral ajal varahommikul ja hilisõhtul, et olla oma vaenlastele märkamatu. Sel ajal on vaja olla liiklemises olla eriti tähelepanelik. 3) Arvestada tuleb, et kui nt üks metsloom (nt metskits) tuli maanteele, võivad tema järel tulemas veel teised karja liikmed või jookseb saakloom ees ja kiskja tema järel Kui linnuema koos poegadega satub maanteele, oleks mõistlik liiklus sulgeda või autojuhtide tähelepanu lindudele suunata et linnud saaksid tee ületatud. Sellisel juhul pole mõtet kuhugi helistada vaid võimaldada lindudel tee takistusteta ületada ja oma tavapärast elu jätkata. Enamasti linnuema teab väga täpselt, kuhu ta läheb (pojad viib). Maanteeameti loomaohtlikkuse kaart Statistika a fikseeriti Eestimaa teedel 4885 liiklusõnnetust metskitsedega, mis on 10% suurem kui sellest eelneval aastal. 18

19 Prügi looduses võib põhjustada loomadele piina nad jäävad jäätmetesse lõksu, lämbuvad, surevad janusse. Prügi süües tekivad rasked seedehäired, surm. Näiteks söövad loomad maast leitud pudelikorgi ära, arvates, et see on toit Ära jäta ise prügi loodusesse ja võimalusel korista juba maas olev praht ära, et see ei valmistaks loomadele ettearvamatuid lõkse. 19

20 Tuli tõesti hävitab, sest kõik hukkub, kuhu tuli levib. Inimesed peavad tegema kõik selleks, et tuli lahti ei pääseks. 1) Jaanituledeks kogutakse sageli pika aja jooksul oksi, lauajuppe Kui varakevadel on selline hunnik juba valmis, siis paljud loomad (sh linnud) teevad oma pesa sinna sest niisugune hunnik annab häid varjevõimalusi. Seepärast pole hea pika aja jooksul hunnikuid teha, sest jaanituld süüdates võivad seal hukkuda paljud loomad. 2) Kulu põleng on alati seotud paljude pisikeste loomade (putukad jne) hukkumisega, kes maapinnal ja mulla ülemistes kihtides elavad. Nad ei jõua tule kiirel levimisel põgeneda. Pildil on Narva lähedal kannatada saanud siil, kes suri saadud vigastustesse. 20

21 Moodsad hooned on suurte klaaspindadega, pildil on Pärnu raamatukogu. Linnuliigid ei taju klaasi takistusena: neid petavad ära klaasilt peegelduv taevas, puud. Nii võivad vastu klaaspinda (aken, sein) surnuks lennata paljud linnud. Kui leiad elusa, aga pisut oimetu vastu klaasi lennanud linnu, siis pane ta kuhugi pisut varjulisemasse kohta, kust röövloomad teda kätte ei saa ja lase tal toibuda. Ära hakka teda söötma ega jootma! Kui toibub ja jätkab oma elu läks seekord hästi. Kui sureb, siis pannes ta kohta, kus mõni röövloom ta endale kõhutäieks saab, läheb ta loomulikku looduse aineringesse. Väikesed pildidparempoolne pilt - vastu Pärnu raamatukogu klaasseina lennanud siidisabad. Siidisabad on parvelinnud toimetavad alati hulgakesi koos. Loe lähemalt Vasakpoolne pilt: vastu klaasseina hukkunud rasvatihased. Vältimaks lindude hukku vastu klaaspindu: - tõmmata akna ette kardin või ruloo; - kleepida ohtlikele akendele paberist kaunistusi, linnusiluette (nn turvakleepse) või märgistada klaasid maalriteibiga; - Lääne-Euroopas ja Ameerikas on müügil ka inimsilmale nähtamatuid, kuid lindudele nähtavaid, ultraviolettvalgust peegeldavaid kleebiseid ja teipe; - püsivamateks lahendusteks on madala peegeldusteguriga klaaside või dekoorklaaside kasutamine ning akende katmine peegeldust vähendava kilega; - klaasfassaadiga hoonete rajamisel on võimalik kasutada ka spetsiaalseid lindudele nähtavaid klaasitüüpe, nt Ornilux klaasi. ( 21

22 Ükski metsloom ei vaja inimeselt toitu! Iga metsloom suudab endale loodusest ise toitu leida. Inimeste toit ei sobi metsloomadele see on töödeldud, soolane, rasvane jne see tekitab tugevaid seedehäireid ja kinnistab metslooma inimesega nii tuleb loom korduvalt sinna tagasi, kus inimene talle süüa andis (toit on ju igapäevaselt oluline). Veelinde ei tohi toita, sest veelinnud on meil kõik rändlinnud. Kerge toidu kättesaamine rikub lindude rändeinstinkti. Nad ei lenda sügisel ära, sest on harjunud süüa saama Loe lisaks: 22

23 Veereostus on ohtlik kogu vee-elustikule (sh paljud selgrootud loomad). Nafta, õlid katavad kileja kihiga veepinna hapnik ei saa õhust enam vette lahustuda, taimed ei saa valgust jne. Lindude kokkupuutel nafta ja õliga: - lagunevad sulgede märgumist takistavad rasvad, mistõttu suled ei hoia enam keha sooja, sest vesi tungib nüüd nahani ja keha hakkab jahtuma; - kleepuvad suled kokku ja lind kaotab ka lennuvõime; - muutub linnu keha raskeks - lõpeb linnu elu sulestiku märgumisel tavaliselt surmaga. Õliga määrdunud lind püüab tavaliselt oma sulestikku noka abil puhastada nii satub õli ka suhu, mis neelatakse alla. See toob kaasa ka mürgistuse. Õlikatkus linnu surma põhjustab alajahtumine, uppumine, nälg või mürgistumine sulestiku puhastamisel. Õlikatk on veelindude hukkumine nafta- ja õlireostuse tõttu. Lindude pesemine 23

24 Paljude lindude pojad käivad pesadest välja maapinnal enne lendama õppimist, see on nende loomulik elu osa 1) Kodukaku ja kõrvukrätsu pojad nemad ronivad kohmakalt pesapuu okstel enam kui nädala, enne kui proovivad lendama hakata. Kui märkad kakupoega maapinnal, kus kassid võivad teda ohustada tõsta ta tihedasse puuvõrasse või põõsasse varjule AGA, neil on terav nokk ja küünised kasuta kindlasti tugevaid kindaid. 2) Vahel viskab emalind ise mõne poja pesast välja, kui tunneb, et ei suuda kõiki poegi üles kasvatada (toitu on vähe, poeg on nõrk, jäi haigeks ). Nii on see looduses kogu aeg olnud ja jääb ka edaspidi. Inimene ei tohiks siin sekkuda loomade tavapärasesse ellu. 24

25 Leides üksi oleva imetajate poja, on ta kindlasti ema valvsa pilgu all, kuigi Sa ema ei näe. Sellises olukorras lahku poja lähedalt kohe, et ema teda Sinu pärast ei hülgaks! 1) Hirmunud jänesepoeg hoiab maadligi (on madalam kui muru), sest võõra juuresolek tekitab temas ärevust ja stressi. Et mitte loomale hirmu tekitada, tuleb tema juurest otsekohe eemalduda. 2) Karupojad õpivad ise ohtu tajuma alles poole aasta vanuselt, senikaua peaksid nad kuuletuma emalt saadud korraldustele. Kui inimene satub juhuslikult karuema ning poegade vahele, võib emakaru rünnata. Emakaru eesmärk ei ole tappa, vaid tekitada olukord, kust oleks võimalik põgeneda (nagu ka kõikide teiste loomade puhul). Seega peab alati jälgima loomadega kokku sattudes kas neil on võimalus lahkuda, kas neil on vaba tee (seljatagune). Nad ei tohi tunda end nö nurka surutuna, mis tekitab neis paanikat ja ärevust. Kui inimesi on rohkem, siis ei tohiks nad olla ümber looma, vaid koonduma ühte suunda ja eemalduma koheselt, et nö ohuallikas tunduks väiksem. 25

26 Metsloomaga kohtumisel oleneb palju sellest, - mis loomaga kohtud (siil või karu) - kui suur on vahemaa loomaga. Mida kaugemal oled, seda ohutum on olukord. Metsloomad kuulevad hästi. Kui nt metsas Sinu kõndimisel tekivad praksatused jms helid, loomad liiguvad alati seda kuuldes Sinust kaugemale, mitte ei tule uudishimust uurima kes seal on. Seepärast me metsloomi nii harva metsas kohtamegi. Vaikselt liikudes on tõenäosus metsaelanikke kohata oluliselt suurem. Näide karust, kes märkas eemalt inimest, kui ta plaanis teed ületada. Karu tõuseb olukorrast parema ülevaate saamiseks tagajalgadele, et paremini näha. Ta tahab kindel olla, mis olukord on, kontrollib enda ohutust. Saades aru, et ohtu pole, jätkab oma teed. 26

27 Hunt ja ilves väga inimpelglikud loomad. Kuuldes võõraid samme eemalduvad nad kiiresti ja vaikselt. Nii ei saa me kunagi teada, kui palju oleme olnud nendega metsas lähestikku HUNT: Metsas on hundil toitu küllaga ja targa loomana on ta hundijahi tõttu õppinud inimest kartma. Hundi rünnakut pole vaja karta isegi sattudes tuulemurrurägas või suuremaks kaabitud rebaseurus olevale pesale. Hunt lahkub ise väga kiiresti, ta pelgab inimest palju rohkem kui inimene teda! Noored hundid võivas siiski olla ka uudishimulikud. ILVES: Levinud müüt: puuvõras passiv ilves plaanib rünnakut, hüppab inimesele turja ja imeb vere välja. Tegelikult püüab ilves saaki vaid maapinnal ning tema kõige kogukam saak on metskitsed. Kui ta saaklooma mõne hüppega tabada ei õnnestu, jääb jaht katki, kuna ilves kõhutäit pikalt taga ajama ei hakka. Tõenäosus ilvesega juhuslikult silmitsi sattuda on väga väike - inimene tekitab metsas liikudes üldjuhul nii palju helisid, et üliterava kuulmisega ilvesel jääb küllaga aega eest ära minna. Seega metsas liikudes tee aeg-ajalt häält või tekita muid helisid. Võimalust ilvest näha kahandab ka asjaolu, et nad on kõige liikuvamad hämarikus. 27

28 Suurulukit märgates: - Eemaldu kiiresti tuldud teed tagasi, olles näoga metslooma suunas, et näha looma reaktsiooni - Väldi alati silmsidet (et mitte esitada väljakutset rünnakuks) - Mida suurem on vahemaa, seda väiksem ohuallikas Sa oled loomale. Loom ründab enesekaitseks äärmisel juhul, kui olukord tundub talle lahendamatu Kui tal on aga vaba seljatagune (vaba tee ehk võimalus lahkuda), siis kasutavad nad seda. Üks vana ütlemine on, et kui lähed karujahti, pane haiglavoodi valmis, kui lähed põdrajahti, pane kirst valmis. Põder on meie metsade suurim loom ja tema rünnak on esijalahoop, mis võib olla surmav. Põdra suutlikkust anda esijalaga surmahoope teavad väga hästi ka hundid ja karud, kes murdmiskatsel lähenevad loomale enda ohutuse mõttes alati tagantpoolt. Mai alguses sünnitab põdralehm vasika, harva ka kaks. Põdrale on omane, et ema liigub kindlas raadiuses, sööb ja jätab poja metsa paarikümne meetri kaugusele seisma ja käib vahepeal teda imetamas. Väikese (lamava) vasika lähedusse sattumine võib jääda metsas uitajale märkamatuks, küll aga näeb seda eemal viibiv põdralehm, kes võib inimest oma poja kaitsmiseks rünnata (kui oled pojale liiga lähedal ja ei lahku kohe). 28

29 Juunis võib looduses liikudes leida rohu seest maas lömitava täpilise metskitsetalle. Tegu on kitseema teadliku käitumisega, sest metskitse-ema käib oma poega ööpäevas mitu korda imetamas (muul ajal on ema läheduses toitumas). Kuna tallel puudub lõhn, siis ei suuda rebased, koerad ega teised kiskjad teda leida. Erinevalt teistest metsloomadest puudub kitsetallel instinkt põgeneda, ära joosta, kui keegi tema lähedale satub. Sellist leitud metskitsetalle ei tohi silitada, sülle tõsta või kaasa võtta. Inimese järgi lõhnav tall tõenäoliselt hüljatakse kitseema poolt. Mõistlik on kohe vaikselt tuldud teed lahkuda st eemalduda kitsetallest. Ilmselt hoiab muretsev vanaloom kaugusest tallel silma peal Kui metskitsetall on aga sattunud inimese hoole alla, siis metsalooma temast enam ei saa. Peame alati andma metsloomale võimaluse elada tema loomulikku metsloomaelu! 29

30 Kõik metsloomad leiavad endale loodusest ise piisavalt toitu. Metsloomade toit on naturaalne, 100% looduslik, mitte töödeldud ja maitsestatud, nagu inimeste toit on. Siil on putuktoiduline. Seega ainult muinasjuttudes kogub siil oma okastele seeni, õunu jms! Siili põhitoit on loomne. Inimese antud piim tekitab seedehäireid ehk probleeme siilile. Inimene ise ilmselt arvab, et ta teeb head (sest talle endale piim maitseb ja väikesed loomad ja inimesed kõik toituvad piimast ja siil on väike. Järelikult sobib piim talle.see on ARVAMUS mitte TEADMINE. Metsloomadega seotud otsused peavad olema teadlikud põhinema metslooma loomulikele vajadustele ja tema loomulikule elukorraldusele. 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminu

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminu Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus ILVESE PESAKONNA KODUPIIRKONNA SUURUS TALVEL II Uuringu aruanne Koostaja: Peep Männil Tartu 2007 Uurimus on valminud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel 1. SISSEJUHATUS

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Loodusõetuse ainekava 3

Loodusõetuse ainekava  3 Loodusõpetuse ainekava 3. klassile Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng elluviimisel. Teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Loodusteadusharidus on

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

(Microsoft Word - M\344ngud)

(Microsoft Word - M\344ngud) Koolitus Aastaring looduses Lääne-Virumaa lasteaia- ja algklassiõpetajatele 25.-26.september 2013 Rakvere MÄNGUD TUNNE PUID See mäng sisaldab nii liikumist kui ka puude tundmist. Mängujuht ütleb ühe pargis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS 4-7 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: ÄREVUS Üldinfo Tunni teema Ärevus Õpilased 4.-7. klass Tunni õpieesmärk Õpilased on teadlikud ärevusest.

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem