2017. aasta II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2017. aasta II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE"

Väljavõte

1 2017. aasta II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük; kinnisvaraalane tegevus; äri- ja juhtimisalane nõustamine; valdusfirmade tegevus Äriregistri number: Aadress: Paldiski mnt.31, Keila Telefon: Faks: Elektronpost: Interneti kodulehekülg: Tegevjuht: Audiitor: Andres Allikmäe KPMG Baltics Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2017 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2017 Konsolideerimisgrupi vahearuanne koosneb 23 leheküljest

2 SISUKORD JUHATUSE TEGEVUSARUANNE... 3 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Lisa 2 Põhivara liikumine Lisa 3 Võlakohustused Lisa 4 Segmendiaruanne Lisa 5 Finantstulud ja -kulud Lisa 6 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Lisa 7 Rahavoogude aruande kirjete selgitused Lisa 8 Tütarettevõtted Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega Juhatuse kinnitus aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuandele

3 JUHATUSE TEGEVUSARUANNE Kontserni struktuur ja muutused aasta II kvartali vahearuandes on ridarealt konsolideeritud ASi Harju Elekter (konsolideeriva üksuse) ja tema tütarettevõtete Elektrotehnika, Teletehnika, Energo Veritas OÜ, Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Rifas UAB ja Automatikos Iranga UAB finantsaruanded. ostis aasta juunis Soome laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy kõik aktsiad. Tehing jõustus 2. juunil aastal. Telesilta majandusnäitajaid kajastatakse III kvartali Konsolideeritud raamatupidase aruandes. ostis I kvartalis 80,5% suuruse osaluse elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ. Tehing jõustus 29. märtsil aastal. Konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kajastatakse Energo Veritas OÜ raamatupidamise aruandeid alates käesoleva aasta 1. aprillist. soetas aasta veebruaris Harju Elekter AB 10% vähemusosaluse ja omab tehingu järgselt tütarettevõttes 100% osalust. Ettevõtte tegevus on peatatud alates 1. aprillist omab seisuga olulisi osalusi järgmistes äriühingutes: Ettevõte Asukohamaa Elektrotehnika Tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Teletehnika Tütarettevõte Eesti 100,0% 100,0% 100,0% Energo Veritas OÜ Tütarettevõte Eesti 80,5% 0,0% 0,0% Satmatic Oy Tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% 100,0% Finnkumu Oy Satmatic Oy tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% 100,0% Telesilta OY Tütarettevõte Soome 100,0% 0,0% 0,0% Harju Elekter Kiinteistöt Oy Tütarettevõte Soome 100,0% 100,0% 0,0% Rifas UAB Tütarettevõte Leedu 100,0% 100,0% 62,7% Automatikos Iranga UAB Rifas UAB tütarettevõte Leedu 67,0% 67,0% 51,0% Harju Elekter AB Tütarettevõte Rootsi 100,0% 90,0% 90,0% Skeleton Technologies Group OÜ Portfelliinvesteering Eesti 9,8% 9,8% 10,0% SIA Energokomplekss Portfelliinvesteering Läti 14,0% 14,0% 14,0% Majanduskeskkond Müncheni Majandusuuringute Instituudi (IFO) väljaandest World Economic Survey 2/2017 nähtub, et maailmamajanduse mõõdukas paranemine jätkub ning aprillis hinnati maailma majanduskliimat rahuldavaks. Keskmisest paremaks hinnati täna olukorda Euroopa Liidus ja euroalal, mille majanduskindlustunde näitajad jõudsid viimase 6 aasta kõrgeimale tasemele ning kus madalaid eurointresse on soosinud vaoshoitud euroala hinnakasv. Edusamme näitasid ka Eesti peamised partnerriigid Rootsi, Soome, Läti ja Leedu. Peamiste ohuteguritena nimetati geopoliitilisi riske ja rändekriisi. Eesti Konjunktuuriinstituudi ekspertide juuni hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord on võrreldes märtsiga paranenud veelgi ning majanduskasv kiirenenud. Ühtlasi on majanduskasv muutunud laiemapõhiliseks. Edu on taganud nii siseriiklikud arengud (kõrge tööhõive, tulude kasv ja siseturu hea nõudlus) kui ka Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduse elavnemine ja ekspordi hoogustumine. Kasvu on toetanud ka investeeringute mahu suurenemine. Võimalike ohukohtadena nimetatakse rahvastiku vananemist ja tootlikkuse tagasihoidlikku taset. 3

4 Sündmused allkirjastas 2. juunil aastal lepingu Soome laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy kõigi aktsiate ostuks. Telesilta Oy jätkab oma nime ja kaubamärgi all Kontserni 100%lise tütarettevõttena. Telesilta Oy ostuga laiendas Kontsern teadmisi ja oskusi laevade elektri- ja automaatikaseadmete valmistamisel ja paigaldamisel ning sisenes perspektiivsesse Soome laevaehituse sektorisse. Harju Elekter Grupi Leedu tütarettevõte UAB Rifas pärjati aasta juunis maineka Rolls-Royce merendussuuna toote- ja teenusesektori innovatsiooni- ja tehnoloogia auhinnaga. Kontserni tütarettevõtted osalesid esimesel poolaastal aktiivselt erialamessidel Eestis, Soomes ja Rootsis: Göteborgis toimunud Põhjamaade suurimal elektriala messil Elfack, kus esitleti spetsiaalselt kohaliku turu nõuetele välja arendatud seest-teenindatavat betoonalajaama, Tamperes toimunud elektri- ja sidevõrkude erialamessil Verkosto ning Tallinnas toimunud rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab. 27. aprillil 2017 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta aruanne ja kasumijaotuse ettepanek ning otsus maksta aktsionäridele aasta eest dividende 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti kell ning dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 16. mail aastal. Ühtlasi kinnitasid aktsionärid ettevõttele uue nõukogu järgmiseks viieks aastaks koosseisus Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Endel Palla, Triinu Tombak ja Andres Toome ning kiitsid heaks nõukogu liikmete tasu määrad. ostis 80,5% suuruse osaluse elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ. Tehing jõustus 29. märtsil aastal. Harju Elektri kaubandusgrupi ja Energo Veritase äritegevused liideti. Alates 1. juunist jätkatakse ühise müügiorganisatsioonina ja Harju Elekter kontserni tütarettevõttena Energo Veritas OÜ nime all. 2. märtsil andis KredEx Krediidikindlustus üle traditsioonilise eksporditeo auhinna, mis sel korral omistati aastal välispartneritega silmapaistvaid lepinguid sõlminud ja eksporti kasvatanud ASile Harju Elekter. Jaanuaris 2017 sai tütarettevõte Elektrotehnika suurtellimuse Konecranesilt 86 eriotstarbelise alajaama tarnimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Koos aasta lõpus Soome jaotusvõrguettevõtetega sõlmitud lepingutega kasvab alajaamade tootmine Kontserni Eesti ja Soome tehastes seniselt 1100 alajaamalt 2500 alajaamani aastas. Motherson Sumi Systems Limited ja PKC Group Oyj juhatus sõlmisid 19. jaanuaril 2017 ühinemislepingu ning PKC Group Oyj aktsionäridele tehti ülevõtmispakkumine hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. 22. märtsil 2017 teatas PKC Group Oyj ülevõtmispakkumise õnnestumisest. ASi Harju Elekter omanduses oli PKC Group Oyj aktsiat, mille eest laekus firmale 30. märtsiks 25,8 miljonit eurot. 4

5 Tegevustulemused Kontserni Harju Elekter aasta esimene poolaasta ja II kvartal kujunes edukaks aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja lisandunud müügitellimused kasvatasid nii müügitulusid kui ka ärikasumit. TÄHTSAMAD NÄITAJAD 1. jaanuar 30. juuni aasta Müügitulu (tuhat eurot) Brutokasum (tuhat eurot) Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) Müügitulu muutus (%) 47,2 5,2 32,7 0,8 Brutokasumi muutus (%) 24,0 9,3 32,1 0,5 Ärikasumi enne kulumit muutus (%) 16,3 16,2 81,7-0,9 Ärikasumi muutus (%) 26,9 18,7 236,8-2,9 Perioodi puhaskasumi muutus (%) 1 233,5 25,8-75,0 1,2 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (%) 1 225,9 27,7-75,3 0,9 Turustuskulude määr müügitulust (%) 4,3 5,2 4,9 5,0 Üldhalduskulude määr müügitulust (%) 5,9 7,1 7,5 6,8 Tööjõukulude määr müügitulust (%) 18,7 20,8 22,8 22,0 Brutokasumi marginaal (brutokasum/müügitulu) (%) 15,2 18,0 17,4 16,9 EBITDA marginaal (EBITDA/müügitulu) (%) 6,8 8,6 7,8 7,8 Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu) (%) 5,0 5,8 5,1 5,2 Käibe puhasrentaablus (puhaskasum /müügitulu) (%) 61,9 6,8 5,7 5,3 Omakapitali tootlus (puhaskasum/keskmine omakapital) (%) 41,4 3,3 2,6 5,4 Äritegevuse sesoonsus (milj EUR) 5

6 MÜÜGITULUD Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 25,1 (2016 II kv: 17,2) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 45,9%. Poolaasta konsolideeritud müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 47,2% 42,6 (2016 I pa: 29,0) miljoni euroni. Müügitulude tõus tuli peamiselt läbi tellimuste mahu märgatava suurenemine seoses aasta lõpus sõlmitud uute lepingutega. Müügitulu dünaamika toodete ja teenuste lõikes: Tooted ja teenused +/- kv/kv II kv 2017 II kv 2016 II kv kuud 2016 Elektriseadmed 43,0% Lehtmetalltooted ja teenused -18,8% Telekommunikatsiooni tooted -15,6% Elektrikaupade vahendusmüük 200,0% Renditulu -32,8% Muud teenused 60,1% Kokku 45,9% Elektriseadmete müük kasvas II kvartalis 6,5 miljoni euro võrra 21,6 miljoni euroni ja poolaasta võrdluses 12,0 miljoni euro võrra 37,0 miljoni euroni. Müügitulu turgude lõikes: Turud +/- kv/kv +/- 6k/6k II kv 2017 II kv k k 2016 Osakaal 2017 Osakaal 2016 Eesti 46,6% 37,9% ,6% 22,0% Soome 38,9% 45,8% ,6% 68,2% Leedu 275,3% 270,1% ,6% 0,6% Rootsi 164,8% 54,3% ,7% 3,6% Norra 1076,8% 395,8% ,0% 1,6% Muud -70,1% -62,2% ,5% 4,0% Kokku 45,9% 47,2% ,0% 100,0% Teises kvartalis kasvas müük Eesti turule 46,6% ehk 1,5 miljonit eurot 4,8 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 19,2%. Poolaasta kokkuvõttes kasvas müük Eesti turule 37,9% ehk 2,4 miljonit eurot 8,8 miljoni euroni, moodustades 20,6% Kontserni müügitulust. Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas II kvartalis 80,8% (2016 II kv: 80,9%) ja poolaastal 79,4% (2016 I pa: 78,0%). Kontserni suurim turg on endiselt Soome. Aruandekvartalis müüdi 68,3% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 II kv: 71,8%) Soome turule, kasvades aastaga 4,8 miljonit eurot ehk 38,9%. Poolaastate võrdluses kasvas müük Soome turule 45,8% ehk 9,1 miljonit eurot 28,8 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 67,6% (2016 I pa: 68,2%). Kasvu peamiseks põhjuseks oli aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid juba I kvartalis Müügimahtude kasvatamine Rootsi turul on jätkuvalt Kontserni ja AS-i Harju Elekter Elektrotehnika üheks prioriteediks. Müük Rootsi turule suurenes aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4 miljonit eurot ja poolaastate võrdluses 0,6 miljonit eurot. Kontserni müügitulu kasvas ka Norra turul. Müük Norra turule suurenes aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 miljonit ja poolaastate võrdluses 1,8 miljonit eurot. 6

7 Müügitulu dünaamika tegevussegmentide lõikes: Segment +/- kv/kv +/- 6k/6k II kv 2017 II kv k k 2016 Aasta 2016 Tootmine 40,4% 45,8% Kinnisvara -30,2% -24,1% Muu 252,4% 143,2% KOKKU 45,9% 47,2% Aruandekvartalis teeniti 89% (2016 II kv: 93%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 11% (2016 II kv: 7%) müügimahust. Tootmissegmendi müügitulust annab enam kui 96% elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu vähenemist mõjutas PKC Group Oyj tootmistegevuse lõpetamine Eestis ning lahkumine Kontserni rendipindadelt aasta alguses. Rendipinnad võetakse kasutusele Elektrotehnika poolt. III kvartalis on oodata Kontserni renditulude suurenemist, kui Allika tööstuspargis antakse rentnikele üle uued tootmis- ja laohooned. ÄRITEGEVUSE KULUD +/- kv/kv +/- 6k/6k II kv 2017 II kv k k 2016 Aasta 2016 Müüdud toodete ja teenuste kulud 51,5% 52,2% Turustuskulud 30,3% 20,6% Üldhalduskulud 19,6% 22,1% Kulud kokku 48,3% 48,2% sh põhivara kulum -8,4% -5,4% TJK kokku 16,5% 20,2% sh palgakulu 19,0% 14,9% Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud II kvartalis 48,3% ehk 7,7 miljonit eurot ja poolaastate võrdluses 48,2% ehk 13,2 miljoni euro võrra. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 51,5% ehk 7,2 miljoni euro võrra ja poolaasta võrdluses 52,2% ehk 12,4 miljoni euro võrra, edestades müügitulude kasvutempot. Teises kvartalis jätkus globaalne toormaterjalide hinnatõus, s.h jätkasid hindade tõstmist Euroopa juhtivad lehtmetalli tootjad, mis kasvatasid müüdud toodete ja teenuste kulude taset. Kontserni keskendumisel ekspordi suurendamisele on toonud kaasa turustuskulude tõusu, kasvades aruandekvartalis 30,3% võrreldava perioodi suhtes ja poolaastate võrdluses 20,6%. Turustuskulude osakaal müügituludest on languses, moodustades aruandekvartali müügitulust 4,1% (2016 II kv: 4,6%) ja poolaasta müügitulust 4,3% (2016 I pa: 5,2%). Üldhalduskulud kasvasid aruandekvartalis 19,6% ehk 218 tuhat eurot ja poolaastate võrdluses 22,1% ehk 453 tuhat eurot. Üldhalduskulude kasv tuleneb valdavalt arenduskulude kasvust, s.h on uute töötajate palkamise tõttu kasvanud tööjõukulud, mis on põhjendatud seoses uute tellimustega seotud toodete väljatöötamisega. Üldhalduskulude osakaal müügituludest on languses, moodustas aruandekvartali müügituludest 5,3% ja poolaasta müügituludest 5,9%, langedes aruandeperioodide võrdluses vastavalt 1,1 ja 1,2 protsendipunkti. 7

8 KASUMID JA MARGINAALID II kvartali konsolideeritud brutokasum oli (2016 II kv: 3 153) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 15,2% (2016 II kv: 18,3%). Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli (2016 I pa: 5 222) tuhat eurot. Esimese poolaasta brutokasumi marginaaliks kujunes 15,2% (2016 I pa: 18,0%). Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli (2016 II kv: 1 281) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit (2016 II kv: 1 706) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 5,8% (2016 II kv: 7,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,3% (2016 II kv 9,9%). Kontserni esimese poolaasta ärikasum oli (2016 I pa: 1 671) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit (2016 I pa: 2 486) tuhat eurot. Poolaasta ärirentaabluseks kujunes 5,0% (2016 I pa: 5,8%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,8% (2016 I pa 8,6%). Rentaabluse languse üheks põhjuseks on renditulude vähenemine seoses PKC Group Oyj lahkumisega Kontserni rendipindadelt aasta alguses. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses Elektrotehnika kolimisega uutele tootmispindadele. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli (2016 II kv: 1 668) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 982 (2016 II kv: 1 664) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II kvartalis 0,06 eurot (2016 II kv: 0,09 eurot). Puhaskasumi vähenemine aruandekvartalite võrdluses on seotud finantstulude vähenemisega II kvartalis laekus PKC Group Oyj dividende 766 tuhat eurot, mida aastal ei laekunud seoses PKC Group Oyj aktsiate müügiga. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum (2016 I pa: 1 979) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli (2016 I pa: 1 988) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,49 (2016 I pa: 0,11) eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli Motherson Sumi Systems Limited poolt PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmine, hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. omanduses oli PKC Group Oyj aktsiat. Aktsiate müügist saadi finantstulu tuhat eurot. Personal ja palgad aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 542 inimest, mis oli keskmiselt 88 töötajat enam kui võrreldaval perioodil ja kuue kuu arvestuses oli keskmine töötajate arv 516 ehk 62 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja (2016 II kv: 2 781) tuhat eurot, mida oli 19,0% enam kui võrreldaval perioodil ning poolaastaga (2016 II pa: 5 155) tuhat eurot ehk 14,9% enam kui võrreldaval perioodil. Töötasude kasv jääb alla müügitulu kasvule (47,2%). Töötasude kasv on tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise kasvuga ja keskmise töötasu kasvust. Poolaasta keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli (2016 I pa: 1 894) eurot, kasvades 1,1%. Töötajate keskmine arv Töötajate arv seisuga Seisuga II kv II kv 6k k 2016 Muutus Eesti Soome Leedu Kokku Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 582 inimest, mis oli 112 võrra rohkem kui aasta tagasi. Aasta alguse seisuga on töötajate arv kasvanud 102 töötaja võrra. 8

9 Finantsseisund ja rahavood Muutus aastane 6 k Käibevara Põhivara VARAD KOKKU Lühiajalised kohustused Pikaajalised kohustused Omakapital sh emaettevõtte omanike osa Omakapitali osakaal (omakapital/varad kokku)*100 (%) -6,7-5,3 76,3 83,0 81,7 81,6 Maksevõime kordaja (käibevara/lühiajalised kohustused) 0,1 0,3 2,4 2,3 2,4 2,1 Likviidsuskordaja (käibevarad - varud) /lühiajalised kohustused 0,2 0,3 1,6 1,4 1,4 1,3 Kontserni varade maht kasvas 6 kuuga 14,0 miljoni euro võrra ja võrreldava perioodi suhtes 17,1 miljoni euro võrra 88,0 miljoni euroni. Käibevara kasvas aastaga 26,2 miljonit eurot 49,9 miljoni euroni, sh. varud 5,0 miljonit eurot 14,8 miljoni euroni ning äritegevuse ja muud nõuded 7,6 miljonit eurot 16,1 miljoni euroni. Varude ja nõuete suurenemine on seotud müügitellimuste ja -mahtude kasvuga. Aruandekuupäeva seisuga oli Kontsernil raha- ja pangakontode saldo 17,6 miljonit eurot, mis oli 13,1 miljonit eurot enam kui aasta varem. Kasv on seotud PKC Group Oyj aktsiate müügist teenitud raha laekumisega. Põhivara maksumus finantsseisundi aruandes vähenes 6 kuuga 13,6 miljoni euro võrra ja võrreldava perioodi suhtes 9,1 miljoni euro võrra 38,1 miljoni euroni. Valdav osa põhivarade muutusest oli tingitud pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist. PKC Group Oyj aktsiat kajastati finantsinvesteeringutes turuhinnas, mis oli Helsingi Börsil seisuga 16,93 eurot ja seisuga 15,81 eurot. Kokku vähenes finantsinvesteeringute bilansiline väärtus 12 kuuga 17,3 miljonit eurot 4,7 miljoni euroni. Kontsern investeeris 6 kuuga põhivarasse kokku 4,5 (2016 I pa: 0,5) miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega. Aruandekuupäeva seisuga olid Kontserni kohustused kokku 20,8 miljonit eurot, millest lühiajalised kohustused moodustasid 85,6%. Lühiajalised kohustused kasvasid aastaga 6,6 miljoni euro võrra, sh. võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 5,6 miljonit eurot 13,4 miljoni euroni. Kontserni 6 kuu maksevõime kordaja oli 2,4 (2016 I pa: 2,3) ja likviidsuskordaja 1,6 (2016 I pa: 1,4). Bilansipäeval moodustasid intressikandvad võlakohustused Kontserni kohustustest 15,3% ja varade maksumusest 3,6%, seisuga vastavalt 8,8% ja 1,5%. Kontsernil oli intressikandvaid võlakohustusi kokku 3,2 ( : 1,1) miljonit eurot, millest lühiajaline osa moodustas 0,2 ( : 0,1) miljonit eurot. 6 kuuga vähenesid lühiajalised laenukohustused 0,6 miljoni euro võrra; pikaajalised võlakohustused kasvasid 1,8 miljoni euro võrra 3,2 miljoni euroni. 9

10 6 kuud 12 kuud Konsolideeritud rahavoogude aruanne Rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Rahavood kokku Poolaastal läks raha äritegevusest välja -2,1 (2016 I poolaastal tuli raha sisse: 0,7) miljonit eurot. Äritegevuse rahavoogusid mõjutas enim äritegevuse nõuete ja varude märkimisväärne kasv, mis on seotud kasvanud tellimusmahu täitmisega. Investeerimistegevusest tuli raha sisse 19,9 (2016 I pa: -0,9) miljonit eurot, mida mõjutas enim PKC Group Oyj aktsiate müügiga seotud raha laekumine I kvartalis. Esimese kuue kuuga läks finantseerimistegevusest raha välja -3,5 miljonit eurot (2016 I pa: - 1,0) aasta eest maksti aastal dividende summas 3,2 miljonit eurot, mis oli 3,6 korda rohkem kui aasta varem. Raha ja rahaekvivalendid kasvasid poolaastaga 14,3 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ja võrreldaval perioodil kahanesid 1,2 miljoni euro võrra 4,5 miljoni euroni. Aktsionäride korraline üldkoosolek 27. aprillil 2017 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 97 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku häälega, mis moodustas häälte 73,17%. Üldkoosolek kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotuse, otsustas maksta aktsionäridele aasta eest dividende 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga kell Dividendid maksti välja 16. mail 2017 ülekandega aktsionäride pangakontole. Ühtlasi kinnitasid aktsionärid ettevõttele uue nõukogu järgmiseks viieks aastaks koosseisus Endel Palla, Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Triinu Tombak ja Andres Toome ning kiitsid heaks nõukogu liikmete tasu määrad. Nõukogu ja juhatus Seoses nõukogu volituste tähtaja täitumisega valis aktsionäride korraline üldkoosolek 27. aprillil k.a. aktsiaseltsile järgmiseks viieks aastaks uue 5-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Endel Palla (nõukogu esimees, ASi Harju Elekter arendusdirektor), Arvi Hamburg (TTÜ Kuratooriumi liige ja külalisprofessor), Aare Kirsme (ASi Harju KEK nõukogu esimees), Triinu Tombak (finantskonsultant, TH Consulting OÜ, juhataja) ja Andres Toome (konsultant, OÜ Tradematic juhataja). Aktsiaseltsi 3-liikmelises juhatuses muutusi ei toimunud. ASi Harju Elekter juhatuse esimehena jätkab tegevjuht Andres Allikmäe ja juhatuse liikmetena kontserni finantsjuht Tiit Atso ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht Aron Kuhi-Thalfeldt. Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas. Informatsioon juhatuse ja nõukogu liikmete haridus- ja teenistuskäigu kohta, nende kuuluvus äriühingute juhtorganitesse ning nendele kuuluvate ASi Harju Elekter aktsiate arv on avalikustatud ettevõtte koduleheküljel internetis: 10

11 ASi Harju Elekter aktsia ja aktsionärid Aktsia kauplemisajalugu: k 2017 Avamishind 2,64 2,77 2,79 2,62 2,85 Kõrgeim hind 2,92 2,85 3,14 2,94 4,57 Madalaim hind 2,46 2,52 2,49 2,43 2,80 Viimane hind 2,70 2,79 2,63 2,83 4,15 Kaubeldud aktsiate arv Käive, mln eurodes 2,48 2,17 2,98 2,45 3,28 Turuväärtus, mln eurodes 46,98 48,55 46,16 50,20 73,62 Keskmine aktsiate arv Puhaskasum aktsia kohta 0,30 0,56 0,18 0,18 1,49 ASi Harju Elekter aktsia hind (eurodes) Tallinna Börsil ajavahemikus (Nasdaq Tallinn, Seisuga oli ASil Harju Elekter aktsionäri. Viimase kolme kuu jooksul on aktsionäride arv suurenenud 120 ja kuue kuuga kokku 301 võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 31,4% firma aktsiakapitalist seisuga kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning läbi kaudse osaluse kokku 10,7% ASi Harju Elekter aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel ( Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi seisuga : Osaluse suurus % Aktsionäride arv Osa üldarvust % Hääleõiguse % Üle 10% 2 0,09 42,10 1,0-10,0% 8 0,36 22,15 0,1-1,0 % 61 2,74 18,75 alla 0,1% ,81 17,00 Kokku ,0 100,0 Aktsionäride nimekiri (üle 5%) Osalus (%) AS Harju KEK 31,39 ING Luxembourg S.A. 10,71 Endel Palla 6,90 Aktsionärid kelle osalus on alla 5% 51,00 11

12 RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE VARAD Lisa nr Käibevarad Raha- ja pangakontod Äritegevuse ja muud nõuded Ettemaksed Ettevõtte tulumaks Varud Käibevara kokku Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused Ostjate ettemaksed Võlad tarnijatele ja muud võlad Võlg aktsionäridele Maksuvõlad Ettevõtte tulumaksuvõlg Lühiajalised eraldised Lühiajalised kohustused kokku Võlakohustused Pikaajalised kohustused Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Registreerimata aktsiakapital Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku Mitte-kontrolliv osalus Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

13 KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Lisa 1. aprill 30. juuni 1. jaanuar 30. juuni nr Müügitulud Müüdud toodete kulud Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Ärikasum Finantstulud Finantskulud Kasum enne maksustamist Ettevõtte tulumaksu periodiseerimine Perioodi puhaskasum Puhaskasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist Perioodi puhaskasum kokku Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,06 0,09 1,49 0,11 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 7 0,06 0,09 1,49 0,11 13

14 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Lisa 1. aprill juuni 1. jaanuar juuni nr Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Finantsvara ümberhindluse netokasum/-kahjum Finantsvara müügiga realiseerunud kasum (-) Perioodi muu koondkasum kokku Perioodi koondkasum kokku Koondkasumi jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist Mitte-kontrolliv osa koondkasumist Perioodi koondkasum kokku

15 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1. jaanuar 30. juuni Lisa nr Rahavood äritegevusest Puhaskasum Korrigeerimised Põhivara kulum ja väärtuse langus Kasum põhivara müügist Finantstulud Finantskulud Tulumaks Muutused Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemakstud tulude muutus Makstud ettevõtte tulumaks Makstud intressid Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud kinnisvarainvesteeringu eest Tasutud materiaalse põhivara eest Tasutud immateriaalse põhivara eest Tütarettevõtte soetamine, netorahavoog Laekunud materiaalse põhivara müügist Laekunud finantsinvesteeringute müügist Antud laenud Laekunud intressid Saadud dividendid Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Arvelduskrediidi jääkide muutus Saadud laenud Laenude tagasimaksed Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed Aktsiakapitali vähendamine Mittekontrolliva osaluse ost -5 0 Makstud dividendid Makstud dividendide tulumaks Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha jääk perioodi algul Rahajääkide muutus Raha jääk perioodi lõpus

16 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 1. jaanuar 30. juuni Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Valuu- Re- Ümbertakursi muu- Ülekurskapilusservhindtusttal reserv reserv Aktsiakapital Registreerimata aktsiakapital Jaotamata kasum Kokku Mitte -kontrolliv osalus KOKKU Saldo Koondkasum 2017 Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Perioodi koondkasum Otse omakapitalis kajastatavad tehingud Emaettevõtte omanikega Mittekontrolliva osa ost Dividendid Tehingud Emaettevõtte omanikega kokku Saldo Saldo Koondkasum 2016 Perioodi puhaskasum Muu koondkasum Koondkasum kokku Otse omakapitalis kajastatavad tehingud Emaettevõtte omanikega Reservkapitali suurendamine Registreerimata aktsiakapitali vähendus Dividendid Tehingud Emaettevõtte omanikega kokku Saldo

17 LISAD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE JUURDE Lisa 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused on Eestis registreeritud äriühing. Seisuga koostatud raamatupidamise vahearuanne hõlmab ASi Harju Elekter (edaspidi Emaettevõte) ning tema tütarettevõtted AS Harju Elekter Teletehnika, Elektrotehnika, Energo Veritas OÜ, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Satmatic Oy, Finnkumu Oy (Satmatic Oy tütarettevõte), Rifas UAB, Automatikos Iranga UAB (Rifas UAB tütarettevõte) (edaspidi Kontsern). on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil alates aasta 30. septembrist, 31,4% ettevõtte aktsiatest on AS Harju KEK omandis. ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga IAS 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab ASi Harju Elekter aasta 6 kuu ja II kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult Kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. Lisa 2 Põhivara liikumine 1. jaanuar juuni Muud pikaajalised finantsinvesteeringud Saldo aasta alguses Kasum aktsiate ümberhindlusest Aktsiate müük Saldo perioodi lõpus Kinnisvarainvesteeringud Saldo aasta alguses Soetatud Ümber klassifitseerimine 0 3 Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus

18 1. jaanuar 30. juuni Materiaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Soetus äriühenduste kaudu 34 0 Müüdud põhivara jääkväärtuses Ümber klassifitseerimine 0-3 Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Immateriaalne põhivara Saldo aasta alguses Soetatud Soetus äriühenduste kaudu Arvestatud kulum Saldo perioodi lõpus Lisa 3 Võlakohustused Lühiajalised võlakohustused Lühiajalised pangalaenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil Kokku lühiajalised võlakohustused Pikaajalised võlakohustused Pikaajalised pangalaenud Pikaajalised liisingkohustused Kokku pikaajalised võlakohustused VÕLAKOHUSTUSED KOKKU Muutused võlakohustustes olid järgmised: 1. jaanuar 30. juuni Algsaldo Muutus lühiajalistes laenukohustustes Saadud pikaajalised laenud Pikaajalise laenu tasumine Pikaajaliste liisingkohustuste tasumine Lõppsaldo

19 Lisa 4 Segmendiaruanne Konsolideeritud finantsaruannetes eristatakse kolme segmenti tootmine, kinnisvara ja muud tegevused. Tootmine - elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused. Sellesse harusse kuuluvad Kontserni ettevõtetest Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, Rifas UAB, Automatikos Iranga UAB, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Satmatic Oy ja Finnkumu Oy. Kinnisvara - kinnisvara arendamine, hooldus ja rentimine, kinnisvara ja tootmisvõimsuste ülalpidamisega seotud teenused ja teenuste vahendamine. Kinnisvara on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest tema varade maksumus on rohkem kui 10% kõigi segmentide varade maksumusest kokku. Muud - Kontserni ja temaga seotud ettevõtete toodete ning muude elektriinstallatsiooni töödeks vajalike kaupade müük peamiselt jaeklientidele ja väiksema ning keskmise suurusega elektripaigaldusfirmadele; juhtimisalased teenused; tööstusautomaatika lahenduste projekteerimine, protsessi juhtautomaatika programmeerimine ja installatsioonitööde projektijuhtimine. Muud tegevusalad on Kontserni seisukohalt väheolulised ja ükski neist ei moodusta eraldiseisvat segmenti aruandluse tarbeks. Kontsern hindab tegevussegmentide tulemust segmendi müügitulu ja ärikasumi alusel. Emaettevõtte juhtkonna hinnangul toimuvad segmentidevahelised tehingud tavapärastel turutingimustel ning ei erine oluliselt tingimustest, millega on tehing tehtud kolmandate osapooltega. Jagamatud varad on Emaettevõtte raha, mitmesugused nõuded ja ettemaksed ning muud finantsinvesteeringud. Jagamatud kohustused on Emaettevõtte (Eesti) võlakohustused, maksu- ja viitvõlad. 19

20 1. jaanuar juuni Lisa Tootmine Kinnis -vara Muud tegevused Elimineerimine Konsolideeritud 2017 Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Finantstulud Finantskulud -16 Kasum enne maksustamist Tulumaks -564 Perioodi puhaskasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Investeeringud põhivarasse Põhivara amortisatsioon Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt Tulu teistelt segmentidelt Segmendi äritulud kokku Ärikasum Finantstulud Finantskulud 6-11 Kasum enne maksustamist Tulumaks -448 Perioodi puhaskasum Segmendi varad Jagamatud varad Varad kokku Investeeringud põhivarasse Põhivara amortisatsioon Müügitulude jaotus turgude viisi: 1. jaanuar juuni Eesti Soome Leedu Rootsi Norra Muud riigid Müügitulu kokku

21 Müügitulud tegevusalade viisi 1. jaanuar juuni Elektriseadmed Lehtmetalltooted ja teenused Telekommunikatsiooni tooted ja teenused Kaupade vahendusmüük Teenuste vahendusmüük Renditulu Muud teenused KOKKU Lisa 5 Finantstulud ja -kulud 1. jaanuar juuni Intressitulu 7 1 Finantstulu PKC Group Oyj aktsiate müügist Dividenditulu Finantstulud kokku Intressikulu Finantskulud kokku Lisa 6 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta on leitud jagades aruandeperioodi puhaskasumi perioodi kaalutud keskmise emiteeritud aktsiate arvuga. Lahustatud puhaskasumi leidmiseks võetakse arvesse potentsiaalselt emiteeritavad aktsiad seisuga ei olnud Kontsernil potentsiaalseid emiteeritavaid aktsiaid, mistõttu aruandekvartali ja kaheteiskümne kuu lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta võrdus tavapuhaskasumiga aktsia kohta. 1. jaanuar 30. juuni Ühik Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv tk Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 1,49 0,11 1. aprill juuni Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist EUR Perioodi keskmine aktsiate arv tk Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta EUR 0,06 0,09 21

22 Lisa 7 Rahavoogude aruande kirjete selgitused 1. jaanuar juuni Lisa Ettevõtte tulumaks Tulumaksukulu kasumiaruandes Tulumaksu ettemaksu vähenemine (+)/ kasv (-) ja võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tütarettevõtte soetamisest tekkinud tulumaksu kohustus Dividendi tulumaksu kulu Makstud ettevõtte tulumaks Laekunud intressid Intressitulu Intressinõude vähenemine (+)/ kasv (-) 0 3 Laekunud intressid 7 4 Tasutud kinnisvarainvesteeringute eest Soetus Soetusega seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tasutud kinnisvarainvesteeringud Tasutud materiaalse põhivara eest Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) Tasutud materiaalne põhivara Laekunud materiaalse põhivara müügist Müüdud põhivara jääkväärtus Kasum põhivara müügist 3 3 Laekunud põhivara müügist 35 3 Tasutud immateriaalse põhivara eest Soetus Põhivara ostuga seotud võla vähenemine (-)/ kasv (+) -5 6 Tasutud immateriaalne põhivara Lisa 8 Tütarettevõtted soetas aasta veebruaris Harju Elekter AB 10% vähemusosaluse ja omab tehingu järgselt tütarettevõttes 100% osalust. ostis 80,5% suuruse osaluse elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ. Tehing jõustus 29. märtsil aastal, mil toimusid ka rahalised arveldused. Tütarettevõtte soetamisega tekkis firmaväärus 0,4 miljonit eurot. ostis 100% suuruse osaluse Soome laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy. Tehing jõustus 2. juunil aastal. Konsolideeritud majandusaasta aruannetes kajastatakse Telesilta Oy majandustulemusi alates 1. juulist. Tütarettevõtte soetamisega tekkis firmaväärtus 0,3 miljonit eurot. 22

23 Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega ASi Harju Elekter seotud osapoolteks on Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed, nende lähikondsed ning AS Harju KEK, kelle omanduses on 31,4% ASi Harju Elekter aktsiatest. Kontserni juhtkond on Emaettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmed. Alates on juhatus 3-liikmeline. Nõukogu on 5- liikmeline. Kontsern on kolme kuuga ostnud ja müünud kaupu ning osutanud teenuseid seotud osapooltele alljärgnevalt: 1. jaanuar juuni Kaupade ja teenuste ost seotud osapooltelt: - Harju KEK'lt Sealhulgas: - põhivara rentimine Kaupade ja teenuste müük seotud osapooltele: - Harju KEK'le 1 2 Sealhulgas: - muud teenused 1 2 Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud - palk, preemia, muud sarnased tasud sotsiaalmaks KOKKU Juhatuse liikmed saavad tasu vastavalt ametilepingule, lisaks on õigus saada lahkumishüvitist: juhatuse esimehel kuni 10 kuu ja teistel juhatuse liikmetel kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses. Nõukogu esimehel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 kuu ametipalga ulatuses. Pensioniga seotud õigusi juhatuse liikmetel ei ole. Kontserni juhtorganite liikmete ja/või nende lähikondsetega aruande kvartali jooksul mingeid muid tehinguid ei toimunud. 23

24 Juhatuse kinnitus aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 23 esitatud ASi Harju Elekter ja tema tütarettevõtete (koos kasutatuna Kontsern) aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitab oma parimas teadmises, et: tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodil toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele, sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldusi ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega; lühendatud raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja teabe esitusviis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; lühendatud raamatupidamise aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Kontserni varasid, kohustusi, finantsseisundit ja kasumit või kahjumit ning rahavoogusid; ja ja tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad Andres Allikmäe Juhatuse esimees 26. juuli

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h

2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; h 2018. aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE Ärinimi Põhitegevusala: AS Harju Elekter elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat

50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat 50 aastat kogemust ja areng jätkub Aastaraamat Info aktsionäridele 3 Nõukogu esimehe pöördumine 4 Juhatuse esimehe pöördumine 6 Uuendusmeelsus hoiab meid arengu kursil 6 Organisatsioon 8 Kontserni jätkusuutlikkuse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem