Arengusuunad Development plan 2035

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arengusuunad Development plan 2035"

Väljavõte

1 Arengusuunad 2035 Development plan 2035

2 Fakte Pärnu ja Pärnumaa kohta Facts about Pärnu and Pärnu County Linna rahvaarv: u Population of the city: About 52,000 Linna territoorium: 859 km² (suurem kui New York) Area of city: 859 km² (bigger than New York) Pärnumaa on Eesti suurim maakond Pärnu County is Estonia s largest county by area Pärnumaal on Eesti vanim asulakoht Pulli küla, mis pärineb aasta tagusest ajast Pulli, the site of Estonia s oldest settlement dating back over 11,000 years, is also situated in Pärnu County Pärnumaal on 444 saart ja laidu, millest suurimad saared Kihnu ja Manilaid on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja Pärnu County contains 444 islands and islets, the largest of which are Kihnu and Manilaid, included in the UNESCO world heritage list

3 Pärnus on kõrge kvaliteediga elukeskkond ning väga head tingimused nutikatele töökohtadele. Pärnu on tänu kiiretele transpordiühendustele ligipääsetav, siin on tugev kutse- ja kõrgharidussüsteem, mis loob soodsad tingimused ettevõtete kasvuks. Pärnu has a high-quality living environment with excellent conditions for smart jobs. Pärnu is easily accessible thanks to fast transportation links, it has a strong vocational and higher education system that creates favourable conditions for the growth of businesses.

4 Looduskeskonna väärtustamine Valuing the natural environment

5 Oluline on looduskeskkonna säilitamine, toome siia uusi keskkonnasäästlikke lahendusi ning hoiame kogu linna ja selle peamised turismimagnetid puhtad ja aastaringselt kasutatavad. Teemad, millega süvitsi tegeleme: mere- ja jõevee puhtus liigirikkus parkides ja rohealadel, linnametsade säilitamine keskkonnateadlik inimene keskkonnasõbralik linnaarendus jäätmete taaskasutus It is important to preserve the natural environment by introducing new sustainable solutions and making sure the city and its main tourist attractions are clean and accessible all year round. Issues to be addressed in depth: purity of sea and river water biodiversity in parks and green areas, preservation of city forests environmentally conscious people eco-friendly city development waste reuse

6 Meie algatused Our initiatives Sinilipp Rahvusvaheline kvaliteedimärgis supelrannas, mis näitab ranna keskkonnasõbralikkust The Blue Flag An international quality label for beaches that exhibit high environmental standards LED tänavavalgustid Energiasäästlike lampidega valgusteid lisandub üha enam Linnalehmad Looduskaitse all olevate rannaniitude taastamiseks elavad roostikualadel veised LED city lights An ever-increasing number of luminaires use energy-efficient lamps Urban cows Bovine animals are kept in reedbed areas for the restoration of the protected coastal meadows Automaatne jalgratturite loendussüsteem Süsteem annab infot kergliiklusteede planeerimiseks ja läbi selle võimaluse autostumise vähendamiseks Automatic cyclist counting system The system provides information for planning roads for non-motorised traffic and thereby offering opportunities for reducing congestion

7 Meie algatused Our initiatives Loode-Pärnu ettevõtlusala sademevete kogumise süsteem ja 100 tamme park Piirkonnas on kaasaegsed sadeveekogumise süsteemid ning looduslikud rekreatsioonialad The rainwater collection system of the industrial area of Northwest Pärnu and the 100 oaks park The area has contemporary rainwater collection systems and natural recreational areas Päikeseenergiajaam Eesti suurim päikeseenergiajaam suudab katta ca 1000 majapidamise energiavajaduse Solar power plant Estonia s largest solar power plant can cover the energy need of around 1000 households Kaugjahutusjaam Avalike hoonete sisekliimat jahutatakse Pärnu jõest saadava vee abil District cooling plant The internal air of public buildings is cooled by using water extracted from the river Pärnu Biometaanil sõitvad bussid Esimesena Eestis hakkasid liinibussid kasutama kohalikku taastuvenergiat biometaani Biogas engine buses Pärnu s city line buses were the first in Estonia to start using a local renewable energy source biomethane

8 Elukeskkonna ja linnaruumi arendus Developing the living environment and urban space

9 Elukeskkonna mitmekesisus, kõrge kvaliteediga linnaruum ning tõhusalt ja säästlikult toimivad võrgustikud loovad soodsa pinnase töökohtade ja elanike lisandumiseks ning kasvatavad külaliste huvi piirkonna vastu. The versatility of the living environment, a high-quality urban space and efficiently and sustainably operating infrastructures create favourable conditions for an increase in the number of jobs and local residents and an increased interest of visitors in the area. Teemad, millega süvitsi tegeleme: tervist toetav kuurortlinn elav ja kompaktne ajalooline linnasüda tugevad piirkondlikud keskused arhitektuuripärlitega miljööalad puhke- ja rohealade võrgustik atraktiivsed veeäärsed alad säästlik taristu peresõbralikud elamualad kvaliteetsed vee- ja kanalisatsioonilahendused ettevõtjate ja elanike vajadustele vastavad ettevõtlus- ja tootmisalad kergliiklejasõbralik avalik linnaruum kiired ja mugavad välisühendused Issues to be addressed in depth: a resort that facilitates health a lively and compact historical heart of the city strong areal centres areas of cultural and environmental value with architectural pearls a network of recreational and green areas attractive waterside areas sustainable infrastructure family-friendly residential areas high-quality water and sewerage solutions business and production areas that correspond to the needs of entrepreneurs and residents public spaces convenient for nonmotorised traffic fast and convenient external links

10 Meie algatused Our initiatives Kergliiklusteede võrgustik Ca 100 km kergliiklusteid võimaldavad keskkonnasõbralikult ja tervislikult liigelda aastaringselt A network of roads for non-motorised traffic Ca 100 km of pathways for environment-friendly and healthy traffic all year round Jaansoni rada Pärnu jõe kallastel rekonstrueeritud puhkeala, mis on nime saanud Pärnus elava sõudmise maailmameistri Jüri Jaansoni järgi The Jaanson s trail The reconstructed recreational area at the bank of the river Pärnu was named after world champion in rowing Jüri Jaanson who resides in Pärnu Pärnu ranna matkarada Looduses matkamise võimalus otse Pärnu keskrannas The hiking trail of Pärnu beach You can enjoy a walk in nature right at Pärnu s main beach Muuli tee Pärnu jõe suudmes asuvaid kivimuule saab vaadelda mööda laudteed kõndides Boardwalk to the mole The stone moles at the mouth of the river Pärnu can be observed while strolling along a boardwalk

11 Meie algatused Our initiatives Iseseisvusväljak Linna keskväljakul kohtutakse suurematel pidupäevadel ning lõõgastutakse tööpäevade päikeselistel lõunapausidel Independence Square The main square of the city is used for gatherings during major celebrations and for lunch-time relaxation on sunny work days Kunstihoone Multifunktsionaalne hoone koosneb galeriidest ja stuudiotest, milles tegutsevad Pärnu Kunstikool, Linnagalerii ja kutselised kunstnikud Arts House A multifunctional building consisting of galleries and studios that house the Pärnu Arts School, the city Gallery and professional artists Ekstreemspordikeskus ja pumptrack rattarada Linnakodanike ettepanekul ja eestvedamisel rajatud noorte vaba aja veetmise ja sportimise paigad Extreme sports centre and pump track Recreational and sports facilities for the youth created according to the proposals and under the initiative of city residents Bussijaam Kesklinnas asuv maakonna- ja kaugliinibusside peatuspaik Bus Station The stopping place for county and long-distance bus lines at the city centre Rail Baltic raudteeühenduse reisiterminal aastal valmiv kiirraudtee ühendab Eestit Lääne-Europaga ning teeb peatuse ka Pärnus Rail Baltic network s passenger terminal The high-speed railway to be ready in 2026 will link Estonia to Western Europe and will include a stop in Pärnu

12 Kohalikku identiteeti toetav kultuur ja sport Developing the living environment and urban space

13 Hoiame Pärnu rahvusvahelist tuntust kultuuri-, spordi- ja vabaajasündmuste toimumiskohana ja loome võimalusi, millega muuta linn aastaringselt atraktiivseks sihtkohaks nii elanikule kui külalisele. Teemad, millega süvitsi tegeleme: avatus uutele algatustele tasakaalustatuna traditsiooniliste sündmuste väärtustamisega toetus kohalikele kultuuri- ja sporditegijatele toetus kogukondade initsiatiivile korraldajate ja loomeinimeste koostöö tähtsündmuste korraldamisel toetus aktiivset hooaega pikendavatele sündmustele Maintenance of Pärnu s international reputation as a location for culture, sports and leisure events and creation of opportunities for turning the city into a year-round attraction for the locals as well as visitors. Issues to be addressed in depth: openness to new initiatives balanced with valuing traditional events supporting local culture and sports organisers supporting community initiatives facilitation of the cooperation between organisers and creative people during the organisation of public events supporting events that extend the active season

14 Meie algatused Our initiatives Pärnu Muusikafestival Perekond Järvide eestvedamisel toimuv rahvusvaheline klassikalise muusika tippsündmus Pärnu Music Festival An international highlight in the world of classical music organised by the Järvi family Pärnu Linnaorkester Pärnu linna muusikaline esinduskollektiiv Pärnu City Orchestra The official orchestra representing the city of Pärnu Loomestipendiumid Rahaline toetus kujutava kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal tegutsevatele loovisikutele Creative scholarships Financial support for creative people working in the fields of visual arts, performing arts, literature, music and architecture Esindusvõistkondade toetamine Toetusega võimaldatakse sportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel ja Eesti meistrivõistlustel Supporting first teams Financial support to enable athletes to compete in international sports events and Estonian championships Rannastaadion Kergejõustiku- ja jalgpallistaadion, mida kasutavad igapäevaselt Pärnu noorsportlased, ent millel korraldatakse ka rahvusvahelisi suurvõistlusi Beach Stadium A track and field and football stadium is in the daily use of Pärnu s young athletes and also hosts big international sports events

15 Meie algatused Our initiatives Ooperimuusikafestival PromFest Rahvusvaheline ooperifestival, kus astuvad üles Klaudia Taevi noorte ooperialauljate konkursil osalenud lauljad PromFest Pärnu International Opera Music Festival An international festival where young opera singers of the Klaudia Taev Competition perform Valgusfestival Öövalgel Linna hoonetele kuvatakse valgusvisuaalsed installatsioonid ning luuakse meeliköitvad lavastused Light festival Öövalgel Light-visual installations and captivating productions are projected onto city buildings Tänavafestivalid Augustiunetus, Walk, IN August, Tunne, Kalamehe päev Avalikus linnaruumis toimuvad festivalid, kus pakutakse muusika-, kunsti- ja toiduelamusi ning mille korraldamisel on oluline kogukondlik roll Street festivals August Insomnia, Walk, IN August, Tunne, Fisherman s Day Festivals held in the public urban space offer musical, art and food experiences and are strongly based on the local community initiative Võilillefestival ja Räimewest Kohalikust loodusest pärit saadustest valmistatud toite tutvustavad rannarahva pidupäevad Dandelion Festival and Räimewest Baltic herring festival Festivities of the coastal residents inspired by food made from local natural produce

16 Ettevõtluse arengut toetav linn A city that supports business development

17 Loome nutika linnaplaneerimise, turundamise ja kiire transpordivõrgustikuga kõik eeldused, et Pärnu oleks atraktiivne turismisihtkoht ning mitmekesine ettevõtluskeskkond. Teemad, millega süvitsi tegeleme: nutikas linnaplaneerimine kiire ja mugav transpordivõrgustik tingimused innovaatiliseks ettevõtluseks rahvusvaheline tuntus kuurort- ja kultuurilinnana järjepidev mainekujundus With smart city planning, marketing and a fast transportation network, we create all conditions for making Pärnu an attractive tourist destination and a versatile business environment. Issues to be addressed in depth: smart city planning a fast and convenient transportation network conditions for innovative businesses international reputation as a resort and culture capital consistent brand development

18 Meie algatused Our initiatives Loode-Pärnu ettevõtlusala Piirkond, kus on ettevõtete tegutsemiseks kaasaegne taristu ja keskkond, mis soodustab ettevõtete koostööd The industrial area of Northwest Pärnu An area that provides businesses with a contemporary network and an environment that facilitates cooperation between enterprises Kruiisiturism Pärnu jõe suudmes saavad randuda kruiisilaevad Cruise tourism Cruise ships can land at the mouth of the river Pärnu Konkurss Ettevõtlik pärnakas Iga-aastane alustavate ettevõtete stardiprogramm A competition for enterprising locals Ettevõtlik pärnakas An annual start-up programme for starting companies Kohvikute, restoranide ja spaade teemanädalad Erimenüüd ja soodsad pakkumised tipptasemel Pärnu toitluskohtadelt ja spaadelt Theme weeks for cafes, restaurants and spas Special menus and great offers from the best catering venues and spas in Pärnu

19 Meie algatused Our initiatives Pärnut tutvustav virtuaalreaalsuse rakendus Interaktiivne ringkäik, kus saab ülevaate linna põnevatest sündmustest A virtual reality app introducing Pärnu An interactive tour offering an overview of the exciting events in the city Pärnu mobiilirakendus Pärnu Explore Hansa Pärnu linna ajalugu ja linnaruumi tutvustav rakendus Pärnu s mobile app Pärnu Explore Hansa An application introducing the history of the city of Pärnu and the urban space Lennujaama arendus Ca 6 km Pärnu kesklinnast asub Pärnu õhuvärav, mida järjepidevalt uutele sihtturgudele tutvustatakse Airport development Pärnu s compulsory reporting point is located at about 6 km from the city centre and is continuingly introduced to new target markets

20 Elukestva õppe väärtustamine Valuing life long learning

21 Loome atraktiivsed võimalused inimestele nende arenguks ja eneseteostuseks kogu elukaare jooksul. Sihiks on motiveeritud, vastutustundlik ja loov õppija. Teemad, millega süvitsi tegeleme: õppimine on eluviis kogukondlik identiteet ja pärandkultuur õppimist ja arengut toetav hariduskeskkond mitmekülgne ja kättesaadav huviharidus ümber- ja/või täiendõppevõimalused Creating attractive opportunities for life-long personal development and self-fulfilment. The aim is a motivated, responsible and creative learner. Issues to be addressed in depth: learning as a lifestyle valuing of community identity and heritage culture an educational environment that supports learning and development versatile and accessible non-formal education opportunities for retraining and/or in-service training

22 Meie algatused Our initiatives Programm "Pärnu linn kui õpikeskus" Koostöö lasteaedade, üldhariduskoolide, huvikoolide, kõrgkoolide, kutsehariduskooli, muuseumide ja ettevõtete vahel Programme The City of Pärnu as a Study Centre A cooperation programme between kindergartens, general education schools, hobby schools, higher educational institutions, the vocational school, museums and enterprises Tervist ja keskkonda väärtustavad lasteaiad Lastel on võimalik palju õues mängida ning toiduks pakutakse kodu lähedal kasvatatud puhast toitu Kindergartens valuing health and the environment Children play outdoors as much as possible and the menu includes local clean produce Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž Kõrgkooli ja üliõpilaste olemasolu loob linnas võimaluse teadusalaseks koostööks University of Tartu Pärnu College The existence of a higher educational institution and students in a city creates opportunities for research cooperation Restaureeritud Vanalinna Põhikooli hoone Ajaloolised koolihooned on inspireerivad koolikeskkonnad The restored building of Pärnu Old Town Elementary School Historical school buildings serve as an inspiring learning environment

23 Meie algatused Our initiatives Pernova hariduskeskus Looduse tundmaõppimise paik, kus on koos nii botaanikaaed, loomad, planetaarium kui ka tehnika ja robootika Pernova educational centre A place to study nature that incorporates a botanical garden, animals, a planetarium as well as technology and robotics Raja tn lasteaed ja ujula Kuurortlinnas elavatel lastel on võimalus ujuma õppida juba lasteaias Raja Street nursery and swimming pool Resort town children learn to swim in kindergarten. Tõstamaa mõisakool Ajaloolises mõisahoones tegutsev maapiirkonda teenindav kool Tõstamaa manor school A school that operates in a historical manor building and services the local rural area Aruvälja külakeskus Täiskasvanute huvihariduse ja pärandkultuuri edasikandmise paik Aruvälja village centre A place for adult hobby education and the facilitation of heritage culture

24 Linnakodanikke toetav teenuste arendus Developing services that support residents of the city

25 Teenuste arendamisel lähtume eelkõige inimesest ja tema vajadustest. Teemad, millega süvitsi tegeleme: ennetavad tegevused sotsiaalhoolekandesüsteemis inimese vajadustest lähtumine ja valdkonnaülene koostöö teenuste, toetuste ja info kättesaadavus The main focus is on the person and his/her needs when developing the service environment. Issues to be addressed in depth: contributing to the preventive actions of the social welfare system being guided by the needs of people and multidisciplinary cooperation availability of services, supports and information

26 Meie algatused Our initiatives Kuulumine Eesti ja Euroopa Tervislike Linnade Liitu Rahvusvaheline koostöö tervist teotava elukeskkonna loomise nimel Being a member of the Estonian and European Healthy Cities Network International cooperation with the purpose of creating a living environment that supports health Toetavad teenused majutusüksuses Ühiselamutes elavad tuge vajavad inimesed saavad igakülgset sotsiaalset abi Support services in housing units People who live in dormitories and need assistance receive comprehensive social aid Puuetega inimestele eluruumide kohandamine Iga inimene saab elada oma kodus, kuna eluruumid on vastavalt erivajadusele ümberkohandatud Adjusting dwellings for disabled people All people can live in their own homes as their dwellings are adjusted according to their special needs

27

28 Väljaandja Publisher: Pärnu Linnavalitsus Pärnu City Goverment Fotod Photos: Mati Kose, Alex Boulton, Juhani Särglep, Terje Ugandi, Anu Juurma-Saks, Silver Gutmann, Andres Putting, Kristian Pikner, Toomas Mitt, Elen Juurma, Tõiv Jõul, Viktor Tund Kujundus Design: Reimo Meier. Kreatiiv OÜ Trükk Print: Ecoprint AS

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Tallinn Arvudes 2005.indd

Tallinn Arvudes 2005.indd TALLINNA LINNAVALITSUS TALLINN CITY GOVERNMENT TALLINN ARVUDES 2004 SOME STATISTICS ABOUT TALLINN 2004 1. Üldosa... 7 2. Ilmastik ja keskkond..... 17 3. Rahvastik... 27 4. Tööturg. 37 5. Ettevõtted.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Town Centre Futures 2 Steve Kemp.ppt [\334hilduvusre\376iim])

(Microsoft PowerPoint - Town Centre Futures 2 Steve Kemp.ppt [\334hilduvusre\376iim]) What is the future for our town centres? Steve Kemp, Director, Globe Consultants International Ltd Mis on meie linnakeskuste tulevik? Steve Kemp, juhataja, Globe Consultants International Ltd Town centres:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Proposed NCP structure in Horizon 2020

Proposed NCP structure in Horizon 2020 Horisont 2020 (SC 5) Keskkond ja kliima 2017a taotlusvoorud Ülle Napa (ulle.napa@etag.ee) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1

Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1 Tallinna noored pildis tallinna spordi- ja noorsooamet Tallinn Youth Scene Tallinn Sports and Youth Department of Tallinn City Government 1 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna tervitus.

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Euroopa muutuvas maailmas kaasav, innovaatiline ja kaasamõtlev ühiskond H2020 teabepäevad novembris 2018 Katrin Kello, Eesti Teadusagentuur katrin.kello@etag.ee Foto: Ethan Lindsey H2020 ühiskonnaprobleemide

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet 2018 Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2018 Tallinn Environment Department 2018 Tallinn Environment Department Yearbook

Tallinna Keskkonnaamet 2018 Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2018 Tallinn Environment Department 2018 Tallinn Environment Department Yearbook Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2018 Tallinn Environment Department Yearbook 2018 1 Tallinna Keskkonnaamet 2018 Käesolev trükis annab ülevaate Tallinna Keskkonnaameti ja hallatavate asutuste silmapaistvatest

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Tiitel_logoga.ai

Tiitel_logoga.ai SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TALLINN 2009 Koostanud Statistikaameti keskkonna

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST...

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST... EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES III EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-82-5

Rohkem

Unknown

Unknown SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TALLINN 2015 Koostanud Statistikaamet (Kaia

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li

KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse li KINNITATUD TEA Keeleõpetuse AS juhatuse 8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA Õppe eesmärk: Õppekavarühm: Hariduse liik: Koolituse liik: Õppekava maht: Õppeaeg: Õppetöö korraldus: Õpingute

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

MMFA For Laura

MMFA For Laura MMFA 2018 Master Schedule Team Legend Crunchers Atom Peewee Bantam Charleswood North Winipeg Green St Vital Black (.99) Eastside (.85) Sunrise (.70) Corydon Blue Portage Green Corydon (.81) Corydon (.83)

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Eesti-Vene piiriülese koostöö programm aastateks 2014-2020/ Estonia-Russia cross border cooperation Programme 2014-2020 (EstRus 2014-2020) KSH aruanne / The SEA Report 31.03.2015 2 3 SISUKORD / TABLE OF

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 SISUKORD CONTENT Hea lugeja Silmapaistvad tegevused 2017. aastal Sõnumeid looduskaitsest Veekeskkond Tallinnas Välisõhu

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Microsoft Word - Narva arvudes 2012 et-en.doc

Microsoft Word - Narva arvudes 2012 et-en.doc 63 092 Narva arvudes Narva in figures 2012 Sisukord Contens Üldandmed... 3 General data Keskkond... 7 Environment Rahvastik... 7 Population Ettevõtlus... 10 Business activity Energia-, soojus- ja veevarustus,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Rail Balticu 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine / The strategic environmental assessment of the Rail Baltic 1435 mm railway county plans of

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI

ERASMUS+ PROJECT, KA219 Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process ACIMC:RFSSTEFLPAI TPM MEETING IN ESTONIA 2017-1LV01-KA219-035479_5 TUESDAY 29 th January 2019 28/01/2019-01/02/2019 9.50 Projekti partnerid: Leikskolinn Solborg (Island), Tallinn-Paide liinibuss Vaivaru pamatskola (Läti),

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Kursuseprogramm Ainekood IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud Maht 3.0 EAP Kontakttundide maht: 16 h Õppesemester: S Arvestus Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rail Baltic raudtee Harju rapla ja Pärnu maakondade teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Rail Baltic 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine Programmi eelnõu The strategic environmental assessment of the Rail Baltic 1435 mm railway county

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem