SORDIVÕRDLUSKATSETE TULEMUSED JA KVALITEET Viljandi 2021

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SORDIVÕRDLUSKATSETE TULEMUSED JA KVALITEET Viljandi 2021"

Väljavõte

1 2020

2

3

4 Katsete läbiviijad PMK katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro agronoom - majanduskatsete koordinaator, kaunviljad, heintaimed agronoom, tali- ja suviteraviljad agronoom, õlikultuurid PMK katsekeskus Rut Kaeval juhataja, õlikultuurid Maila Eranurm agronoom, rukis, talitritikale, mais Rita Nuiamäe agronoom, talioder, talinisu Loona Isak agronoom, suviteraviljad PMK katsekeskus Rein Peedel Jüri Kukk Tiina Köster agronoom, talitritikale, talioder, suvioder, uba agronoom, rukis, tali- ja suvinisu, kaer, hernes agronoom, õlikultuurid PMK söötade ja teravilja laboratoorium Ann Akk peaspetsialist, kvaliteedinäitajad Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) () Tiia Kangor teadur, talinisu ja suviteraviljad PMK VILJANDI KATSEKESKUS Männi tee 5, Matapera maa EESTI tel: (+372) e-post: PMK VÕRU KATSEKESKUS Pärna tee 14, Väimela maa EESTI tel: (+372) e-post: PMK KUUSIKU KATSEKESKUS Kuuseheki tn 6, alevik Raplamaa EESTI tel: (+372) e-post: ISSN (trükis) ISSN (võrguväljaanne)

5 SISUKORD EESSÕNA... 4 PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS... 5 PMK KATSEKESKUSED... 6 SORDIVÕRDLUSKATSETE METOODIKA... 8 JÄTKUKATSETUS... 9 KVALITEEDINÕUDED TERAVILJADELE KVALITEEDINÕUDED KAUNVILJADELE MULDADE KASUTUSSOBIVUSE RAKENDUS PÕLLUKULTUURIDE KASVATAMISEKS ILMASTIK / WEATHER TALIRUKIS / WINTER RYE TALINISU / WINTER WHEAT Talinisu jätkukatsetuse katseandmed TALIODER / WINTER BARLEY TALITRITIKALE / WINTER TRITICALE SUVINISU / SPRING WHEAT Suvinisu jätkukatsetuse katseandmed SUVIODER / SPRING BARLEY Suviodra jätkukatsetuse katseandmed Varajase suviodra katseandmed KAER / OAT Kaera jätkukatsetuse katseandmed HERNES / PEA Herne jätkukatsetuse katseandmed Hernes haljasmassiks / Forage pea PÕLDUBA / BEAN Põldoa jätkukatsetuse katseandmed MAIS / MAIZE SUVIRAPS, SUVIRÜPS / SPRING RAPE, SPRING TURNIP RAPE TALIRAPS, TALIRÜPS / WINTER RAPE, WINTER TURNIP RAPE HEINTAIMED / GRASSES KASUTATUD LÜHENDID / USED ABBREVIATIONS

6 EESSÕNA Kogumikku Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet antakse välja Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) katsekeskuse poolt Eesti põllumeestele 22. korda. Kogumik sisaldab aastal läbiviidud riiklike majanduskatsete (sordivõrdluskatsete) tulemusi ning annab ülevaate tunnustatud seemnepõldude tulemustest. Sordivõrdluskatsete tulemused on digitaalselt kättesaadavad PMK katsekeskuse kodulehel: Riiklikke majanduskatseid viidi aastal läbi neljas katsekohas (tabel 1). Kokku oli katses 239 sorti. Tabel 1. ide arv katsekohtades 2019./2020. a (sisaldab jätkukatsetuse sorte) KULTUUR VILJANDI KK VÕRU KK KUUSIKU KK JÕGEVA Sügiskülv a Talinisu (5)* Talirukis Talitritikale Talioder Taliraps Talirüps Kokku Kevadkülv a Suvinisu (2)* Suvioder (4)* Kaer (1)* Suvitritikale Suviraps Suvirüps Põlduba (5)* Põldhernes (1)* Mais Kanep Hernes haljasmassiks Heintaimed Kokku KOKKU * sulgudes jätkukatsetuse sortide arv - sorte katses ei olnud Riiklikes majanduskatsetes olevaid sorte tutvustati PMK katsekeskuses a toimunud põllupäeval viidi läbi PMK katsekeskuses põldkatsete esitluspäev. Mõlemad põllupäevad said teoks tänu taimekasvatuse teadmussiirde pikaajalisele programmile (PIP). Programmi ülesandeks on ühendada 4

7 põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine ( Alates aastast omab Põllumajandusuuringute Keskus iga-aastaselt kontrollitava ja ülevaadatava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati, mis tõendab, et Põllumajandusuuringute Keskuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001:2015 nõuetele ( Sertifikaat hõlmab sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseerimisele kuuluvate seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimist katsekeskuses, katsekeskuses ja katsekeskuses. PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS Teaduse 4/6, Saku, Harjumaa Üldinfo: tel ; e-post: pmk.agri.ee Proovide vastuvõtt: tel Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) on põllumajandust ja maaelu arengut toetav maaeluministeeriumi poolt hallatav riigiasutus, mis ühendab erinevaid laboreid ja katsekeskusi ning põllumajanduskeskkonna seire, maamajanduse analüüsi ja maaelu võrgustikutööga tegelevaid osakondi. PMK eesmärgiks on Eesti põllumajanduse ja maaelu edendamine Euroopa Liidu ühtses põllumajandusruumis läbi uute teadmiste loomise ja vahendamise. PMK peamised ülesanded on: laboratoorsete analüüside teostamine muldade, väetiste, seemnete, söötade, teravilja ja teraviljasaaduste, taimse materjali kvaliteedi ja ohutuse osas, taimekahjurite ja haiguste määramine; põllumajanduskeskkonna seire ja maaelu arengukava püsihindamine; põldkatsete korraldamine; maamajanduslike analüüside teostamine ja põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) arendamine; maaelu võrgustikutöö korraldamine. Asutuse tegevuse usaldusväärsus riikliku järelevalvesüsteemi, turukorraldussüsteemi meetmete ja tootjate ning teadusasutuste teenindamisel tagatakse PMK vastavate allüksuste kvaliteedisüsteemi vastavusega standarditele EN ISO/IEC (Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistuse nr L003), ISO 9001 (Metrosert K-099), CPVO sertifikaat EÜP katsete läbiviimiseks. Seemnekontrolli labor omab ka ISTA akrediteeringut ning söötade ja teravilja labor omab GAFTA akrediteeringut. 5

8 AGRICULTURAL RESEARCH CENTER The Agricultural Research Centre (ARC) is a state agency under the Ministry of Agriculture, supporting agriculture and rural development. ARC consisting of different laboratories, field testing stations and departments responsible for agro-environmental monitoring and evaluation, farm accountancy and rural economic analyses and rural networks. The mission of the Agricultural Research Centre is to support the Estonian agriculture in the framework of the European Union s (EU) common agricultural policy by creating and exchanging new knowledge. ARC main tasks are: carrying out laboratory analyses for soil, seeds, fertilisers, feeding stuffs, grain and grain products, plant product quality and safety, identification of plant diseases and pests; evaluation and monitoring of agri-environment measures; carrying out field testing; analyse the economic activity of the agricultural producers and farm accountancy (FADN); coordination of the rural networks. Reliability of the services to the national monitoring system, market regulation measures, producers and scientific organisations is assured through the quality system of ARC`s structural units, in accordance with standards EN ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISTA, CPVO, GAFTA. Katsekeskuste põhilised tegevusvaldkonnad PMK KATSEKESKUSED Sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete riiklike sordivõrdluskatsete praktiline korraldamine ja läbiviimine. Katsetatavad kultuurid: teraviljad, õlikultuurid, kaunviljad, heintaimed, kartul, mais jt. Hinnatakse saaki, kvaliteeti, haiguskindlust ja talvekindlust ehk siis viljelusväärtust Eesti tingimustes. Majanduskatseid teostavad: katsekeskus, katsekeskus, katsekeskus ja alltöövõtjana Eesti Taimekasvatuse Instituut. Jätkukatsed Eesti sordilehes olevatele sortidele. Katsed viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale ning sordid külvatakse ja andmed töödeldakse koos majanduskatse sortidega. Katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus. Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete läbiviimine. Katsetatavad kultuurid: teraviljad, kaunviljad, heintaimed, õlikultuurid jt. Hinnatakse seemnepartiide sordiehtsust ja määratakse sordipuhtus. Katseid teostab katsekeskuse sordikontrolli büroo. 6

9 ide registreerimiskatsete ehk EÜP (eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse) katsete läbiviimine. Katsetatavad kultuurid: teravili, kaunviljad, heintaimed. Hinnatakse sordi vastavust EÜP nõuetele. Katseid teostab katsekeskuse sordikontrolli büroo. Teaduskatsed Erikatsed - tehnoloogiate ja sortide võrdlused, demokatsed esitlusteks jms. Põhilised koostööpartnerid Eestis on Eesti Taimekasvatuse Instituut, AS Baltic Agro, Scandagra Eesti AS, Bayer Crop Science Eesti, BASF, Older Grupp OÜ, Seedtrade OÜ, Dotnuva Baltic, Asat OÜ, Syngenta Eesti ning Saksamaa, Hollandi, Soome, Rootsi, Norra, Poola, Inglismaa ja Taani sordiaretusfirmad. Activities, tasks: ARC VARIETY TESTING CENTRES VCU tests for agricultural crops Postregistration trials for varieties in Estonian List Official post-control tests of certified seed lots DUS tests of cereals, pea and grasses Carrying out field testing by request Performing scientific field experiments: fertilization, agro-technic systems, crops productivity, organic agriculture, plant breeding Management of agricultural park: sample field trials, orchard and berry garden, vegetables and decorative garden, collection garden of field crops, herbal and spice plants, lime kiln and burning, lawn samples, irrigation systems etc Our major collaboration partners are Estonian Crop Research Institute, AS Baltic Agro, Scandagra Eesti AS, Bayer CropScience Eesti, BASF, Older Grupp OÜ, Seedtrade OÜ, Dotnuva Baltic, Asat OÜ, Syngenta Eesti and the breeding companies from Germany, Netherlands, Finland, Sweden, Norway, Poland, Great Britain and Denmark. 7

10 SORDIVÕRDLUSKATSETE METOODIKA Riiklikke sordivõrdluskatseid tellib PMK-lt Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) mahepõllumajanduse ja seemne osakond, kus on ka välja töötatud kõigi katsetatavate kultuuride metoodikad majanduskatsete läbiviimiseks: Katse eesmärk on võrrelda erinevaid sorte ühesugustes kasvutingimustes. Kõik katsed on ühefaktorilised vastavalt kultuurile, kas haigustõrjega või ilma. Katse kestab vähemalt kaks aastat. Valitud katseala peab olema võimalikult ühtlase mullastiku ja reljeefiga, nii et kõik katses olevad sordid oleksid võimalikult võrdsetes tingimustes. Katsete mullaharimisel rakendatakse traditsioonilist künnipõhist tehnoloogiat. Katselapi suurus sõltub kasutatavast tehnikast (9-10 m 2 ). Majanduskatses on sordid juhusliku paigutuse meetodil neljas korduses. Katsealuste sortide viljelusväärtust võrreldakse standardsortide keskmisega. Väetamisel ja keemilisel taimekaitsel järgitakse Integreeritud taimekaitse suuniseid. Kasvuaegseteks hooldustöödeks on umbrohu-, kahjuri- ja haigustõrje. Majanduskatseid ei vihmutata (ka põua korral). Katse külvatakse reaskülvis cm reavahega, metoodikas määratud külvinormiga järgmise valemi järgi: Külvinorm (kg/ha)=idanevate seemnete arv m²(tk) x 1000 tera mass (g) x 100 idanevus (%) x puhtus (%) Kasvuaegsed vaatlused võimaldavad sordi põhjalikku hindamist ja aitavad põhjendada kujunenud saaki. Iga vaatlus tehakse kogu katsel samal päeval. Saagikoristus toimub sortide valmivuse järjekorras. Sordi kõik kordused koristatakse samal päeval. Katselappide saagid kuivatatakse, sorteeritakse ja kaalutakse. Sordi arvestuslik saak kujuneb nelja korduse keskmisena. Kvaliteedianalüüsid sordivõrdluskatsete sortidele tehakse PMK söötade ja teravilja laboratooriumis. Riikliku sordivõrdluskatse edukalt läbinud sordid võetakse Eesti sordilehe nimekirja Sordivalikukomisjoni poolt. 8

11 JÄTKUKATSETUS POST-REGISTRATION TESTING Alates aasta kevadest viib PMK läbi jätkukatsetust Eesti sordilehes olevatele sortidele. Jätkukatsetus annab katse tellijale võimaluse jätkata majanduskatsed läbinud sortide katsetamist. Katsetust viiakse läbi vastavalt majanduskatsete metoodikale ning katsekohtade arv liigiti on sama mis majanduskatsetes. Jätkukatsetuse sordid külvatakse ja andmeid töödeldakse koos majanduskatse sortidega ning katseandmed avaldatakse kodulehel ning kogumikus. Since 2014 spring ARC will carry on the postregistration trials for varieties in Estonian List. Those trials are possibility to continue testing after the end of the official VCU trials. The testing will be carry out according to the methods of VCU and testing places correspond to the official trial. The postregistration varieties and data will be process together with VCU varieties. The testing results will be published on the homepage and in publication of testing results. 9

12 KVALITEEDINÕUDED TERAVILJADELE Viljakasvatajatele on kehtestatud vilja müümisel kvaliteedi osas rida nõudmisi. Sõltuvalt vilja kokkuostjast võidakse lisada ka nõudeid kasvatatavatele sortidele ja/või nõudeid BQM (Basic Quality System) sertifikaadile, mis põhimõtteliselt tähendab põllumehe kvaliteedijuhtimise süsteemi. Kõige rangemad kvaliteedinõuded on kehtestatud toiduteraviljale. Ühine nõue on toiduteravilja niiskusesisaldusele, mis peab jääma vahemikku 11-14%. Söödateravilja niiskuseks on lubatud maksimaalselt 14%. Toidu- ja söödaviljas pole kokkuostul lubatud eluskahjureid. Toidunisu kokkuost toimub kvaliteedikategooriate järgi: I kategooria II kategooria III kategooria Mahumass, min g/l (kg/hl) 765 (77) 760 (76) 750 (75) Märg kleepvalk, min % Langemisarv, min s Proteiin kuivaines, min % Toidunisu võidakse kokku osta ka madalamate kvaliteedinäitajatega, kuid sel juhul ei tohi jääda mahumass alla 730 g/l (74 kg/hl), märja kleepvalgu sisaldus alla 22%, langemisarv alla 180 sekundi ja proteiini sisaldus kuivaines alla 11%. Söödanisu kokkuostul on baasmahumass 720 g/l (72 kg/hl). Toidurukki ja söödarukki baasmahumass on min 720 g/l (72 kg/hl) ja toidurukki langemisarv on min 120 sekundit. Toidukaera kõrgeima kvaliteedi baasmahumass on 540 g/l (54 kg/hl). Toidukaer peab olema ilusa, kaerale omase värvuse (kollane toidukaera sort) ja lõhnaga. Söödakaera baasmahumass on 520 g/l (52 kg/hl). Teised söödaviljad: söödaoder - baasmahumass 620 g/l (62 kg/hl) söödatritikale - baasmahumass 700 g/l (70 kg/hl). Rapsi- ja rüpsiseemne niiskusesisaldus peab jääma vahemikku 6-9%, baasiline õlisisaldus proovis on 40%. Kõrge saagipotentsiaaliga vili jääb paljudel juhtudel oma kvaliteedinäitajatega madala kvaliteediga tootegruppi. 10

13 KVALITEEDINÕUDED KAUNVILJADELE Kokku ostetakse kaunvilju kahel kasutuseesmärgil: 1) söödahernes ja -uba; 2) toiduhernes ja -uba. Söödakaunviljadele on üldised nõuded suhteliselt leebed: niiskus 11-14% ja prügilisand maksimaalselt 1%. Prügilisandi hulka kuuluvad: mineraalsed lisandid: kivid, liiv jms; orgaanilise päritoluga lisandid: seemnekestad, varre- ja lehetükid jms; kahjulik lisand (sealhulgas tungaltera); umbrohtude seemned; riknenud kaunviljade seemned; teiste kultuurtaimede terad ja seemned. Oluliseks ei loeta katkiste seemnete ja teralisandi hulka, põldoa puhul ka putukakahjustustega seemnete hulka. Toidukaunviljadele esitatavad nõuded on aga märgatavalt täpsemad: Kvaliteedinäitaja Kollane toiduhernes ja Toiduuba roheline toiduhernes Niiskus % Prügilisand % maksimaalselt 1 1 Katkised terad % maksimaalselt 8 4 Värvi puhtus % minimaalselt 95 - Putukakahjustused % - 3 Teralisand % maksimaalselt Teralisandi hulka kuuluvad: kasvama läinud seemned; kahjustatud seemned; muljutud seemned; alaarenenud seemned; teramardikate poolt kahjustatud seemned. 11

14 MULDADE KASUTUSSOBIVUSE RAKENDUS PÕLLUKULTUURIDE KASVATAMISEKS A MAP APPLICATION FOR SOIL SUITABILITY RATINGS IN CROP PRODUCTION Muldade kasutussobivuse kaardirakendus on välja töötatud Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire ja uuringute büroos. Kaardirakendus on mõeldud kasutamiseks põllumajandustootjatele. Maakasutuse ja põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ning sellest tuleneva muldade kasutussobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks. Muldade kasutussobivuse hindamisel on olulised nii agronoomilised, keskkonnakaitselised kui ka sotsiaalmajanduslikud aspektid. Rakendus on leitav: A map application for soil suitability ratings in crop production has been developed by Soil Monitoring and Research Bureau of Agricultural Research Centre. This map application is created for agricultural producers. For planning of land use for agricultural production the characteristics of soil cover and suitability for agricultural crops should be taken into account. To estimate the soil suitability for agricultural purposes is important to consider agronomic, environmental and socioeconomic aspects. A map application can be found: 12

15 ILMASTIK / WEATHER C sademed/precipitation temperatuur/temperature mm I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober C sademed/precipitation temperatuur/temperature mm I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober C sademed/precipitation temperatuur/temperature I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober mm C sademed/precipitation temperatuur/temperature mm I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober 13 0

16 TALIRUKIS / WINTER RYE Secale cereale L. Talirukki sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Elvi 142,26 Sangaste 38,78 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2019/2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU Mullaliik / Soil LP(g) LPg Ko Eelvili / Previous crop põldhein / fodder grasses suvioder / spring barley taliraps / winter rape Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, id.tera/m² / germinating seeds per m² hübriidsortidel / for hybrids - 250; liinsortidel / for others id.tera/m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg Mg Ca Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha 30 4 Ca Ca-12 Mg-1, Mg-2 B-0, Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Vibrance Duo 2,0 l/t seemnete kohta / 2,0 l per 1 t seeds Komplet - 0,5 l/ha Granstar Premia - 25 g/ha Legacy 500C - 0,25 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Input Triple - 1,0 l/ha MCPA - 0,5 l/ha Variano Xpro - 1,0 l/ha 14

17 Talirukki katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Talvekindlus, 1000 tera mass, g Winter hardiness, 1000 kernel weight, g 1-9 p (1=halb/bad) Dankowskie Amber* ,8 9 30,1 28,8 25,7 DH344 (Poseidon) , ,2 35,5 31,9 Elvi* ,6 27,7 24,4 HYH ,8 8,8 9 32,5 28,5 26,4 HYH ,5 8,5 9 33,2 30,6 27,8 HYH ,3 8,8 9 31,6 29,5 26,4 HYH ,3 8,5 9 32,6 30,7 27,2 HYH ,3 8,3 9 31,0 27,2 24,9 HYH , ,2 33,2 29,4 HYH ,5 8,5 9 34,5 32,2 28,3 HYH ,8 8,5 9 33,6 31,3 28,9 HYH ,8 9 33,4 30,1 27,1 KWS Livado* ,5 8,8 9 30,2 29,5 24,5 KWS-H ,3 8,8 9 34,1 31,4 26,7 KWS-H ,8 8,3 9 30,9 30,1 26,7 KWS-H ,5 8,8 9 32,9 31,7 26,4 KWS-H ,5 8,8 9 31,4 28,7 26,7 KWS-H ,5 8,5 9 31,2 28,7 26,2 KWS-H , ,5 30,9 26,1 KWS-H , ,1 28,4 25,0 KWS-H , ,7 30,6 26,3 KWS-H ,3 30,5 27,1 KWS-H ,8 8,3 9 33,9 30,6 27,7 KWS-H , ,7 28,1 26,1 KWS-H ,8 9 32,2 30,2 27,0 KWS-H , ,7 28,6 24,6 KWS-H , ,5 29,7 27,1 KWS-H , ,9 30,5 25,7 KWS-H ,8 9 33,8 31,2 27,4 KWS-H ,8 9 33,8 32,6 29,4 SU Performer* ,4 32,2 27,7 PD 5% (LSD)

18 Langemisarv, sek Falling number, sec Proteiin k.a, % Protein d.m, % Mahukaal, g/l Volume weight, g/l Dankowskie Amber* ,1 7,9 9, DH344 (Poseidon) ,5 8,2 8, Elvi* ,4 9,1 10, HYH ,9 7,2 7, HYH ,2 7,6 8, HYH ,9 7,0 7, HYH ,0 6,6 7, HYH ,3 7,0 7, HYH ,9 7,2 7, HYH ,5 7,5 8, HYH ,7 7,6 8, HYH ,1 7,5 7, KWS Livado* ,1 7,5 8, KWS-H ,9 7,0 8, KWS-H ,2 7,4 8, KWS-H ,9 7,4 7, KWS-H ,4 7,6 8, KWS-H ,2 7,9 7, KWS-H ,0 7,5 8, KWS-H ,3 7,5 7, KWS-H ,5 7,4 7, KWS-H ,1 8,0 7, KWS-H ,5 7,9 7, KWS-H ,5 7,6 8, KWS-H ,0 7,2 8, KWS-H ,2 6,7 7, KWS-H ,6 8,1 8, KWS-H ,9 7,3 8, KWS-H ,0 7,3 8, KWS-H ,6 7,2 8, SU Performer* ,1 7,0 8,

19 Kasvuaeg, päeva Growing period, days Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Dankowskie Amber* DH344 (Poseidon) Elvi* ,5 9 HYH ,5 4,5 5,5 HYH ,5 3,5 5 HYH ,5 HYH ,8 6 6,5 HYH HYH ,5 HYH ,5 6,5 8,5 HYH ,8 5 6,5 HYH ,3 6 6,5 KWS Livado* ,5 2,5 8,5 KWS-H ,3 3,5 7 KWS-H ,5 8 KWS-H ,8 5,5 9 KWS-H KWS-H ,5 KWS-H ,5 5 KWS-H ,3 3 6,5 KWS-H ,3 3,5 9 KWS-H ,5 4 8,5 KWS-H ,3 2 8,5 KWS-H ,5 3 7 KWS-H ,5 2 6,5 KWS-H ,5 9 KWS-H ,8 3,5 7,5 KWS-H ,5 2 8,5 KWS-H ,3 1 6,5 KWS-H ,3 2,5 7,5 SU Performer* ,

20 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Äärislaiksus Lumiseen Kõrreliste jahukaste Rynchosporium Microdochium nivale Blumeria graminis secalis Dankowskie Amber* ,3 2,8 3 DH344 (Poseidon) ,5 3 5 Elvi* ,3 2,5 2 HYH ,5 3 3,5 HYH ,8 2,8 2,5 HYH ,5 3 3,5 HYH ,8 3 2 HYH ,8 2,8 2,5 HYH ,5 2 HYH ,5 3,5 2 HYH ,3 2,8 3 HYH ,3 3 2 KWS Livado* ,8 2,3 3 KWS-H ,5 3 2 KWS-H ,3 4 KWS-H KWS-H ,8 2 2,5 KWS-H ,5 2,5 KWS-H ,3 2,3 2 KWS-H ,5 2,8 2 KWS-H ,5 3 3,5 KWS-H ,3 3,3 3 KWS-H ,5 3,5 KWS-H ,3 2 2,5 KWS-H ,5 3 KWS-H ,8 3,3 2 KWS-H ,3 2,5 KWS-H ,5 KWS-H KWS-H ,8 2,3 3 SU Performer*

21 TALINISU / WINTER WHEAT Triticum aestivum L. Talinisu sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Pind, ha Pind, ha Pind, ha Edvins 272,09 KWS Emil 116,2 Hallfreda 60,28 Bosporus 25,24 Ramiro 231,76 RGT Reform 109,23 Julie 59,9 Bonanza 22,79 Malunas 185,08 Fredis 97,39 Informer 59,13 Julius 11,18 Skagen 180,45 Norin 80,81 Bohemia 53,73 Festival 6,44 KWS Spencer 163,23 Toras 78,59 Judita 48,14 Creator 4,58 Ada 130,65 Effekt 70,98 Ruske 40,44 Kallas 3,8 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2019/2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU JÕGEVA Mullaliik / Soil LP(g) LPg Ko KI Eelvili / Previous crop põldhein / fodder grasses suvioder / spring barley taliraps / winter rape tatar / buckwheat Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, 400 id.tera/m² / 400 germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg Mg Mg-4 B-0, Ca Yara Vita Gramitel 30 4 Ca Ca ,0 l/ha Mg-1, Mg-3 B-0, Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha Nutricomplex Pink 5,0 kg/ha Ca Mg-2 B-0, Kokku Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Vibrance Duo 2,0 l/t seemnete kohta / 2,0 l per 1 t seeds Komplet - 0,5 l/ha Granstar Premia - 25 g/ha Legacy 500C - 0,25 l/ha Komplet - 0,5 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Bell Super - 2,0 l/ha Input Triple - 1,0 l/ha Proteus OD - 0,7 l/ha Input Triple - 0,75 l/ha MCPA - 0,5 l/ha Falcon Forte - 0,8 l/ha Priaxor - 0,4 l/ha Curbatur - 0,4 l//ha Variano Xpro - 1,0 l/ha Viverda - 1,5 l/ha 19

22 Talinisu katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Talvekindlus, Winter hardiness, 1-9 p (1=halb/bad) Ada * Ancher (Sj K0255) Argument (STRG ) Asory (SEC ) ,3 9 8,5 8,8 Bright (Sj L632) , Foxx (BOLB ) , Fredis * , Hellas (SW 15541) , Hymalaya (NOST 11 C 1244) ,5 KW (KWS Ahoi) KW (KWS Universum) , LEU , ,5 Moschus (STRU ) NORD 15/203 (SU Mendoza) , NOS NOS NOS , ,8 Olivin * , RGT Reform (R10924) , Sj M1090 (Faxe) , Skagen * , Stinger (Sj ) ,5 STRU S50 (Banatus) , STRU S1 (SU Mangold) , ,5 SU Aventinus (STRU S1) , SW (Johanna) , ,8 SW (Lumo) , SW (Jonas) ,8 9 8,8 8,8 PD5% (LSD)

23 Langemisarv, sek Falling number, sec Kleepvalk, % Glue protein, % Ada * ,4 24,3 40,8 21,4 Ancher (Sj K0255) ,1 15,1 23,8 mvp Argument (STRG ) ,3 mvp 31,5 mvp Asory (SEC ) ,5 16,0 32,1 mvp Bright (Sj L632) ,7 22,9 32,6 mvp Foxx (BOLB ) ,8 20,2 30,5 16,2 Fredis * ,1 27,1 25,7 26,1 Hellas (SW 15541) ,7 23,1 25,8 19,0 Hymalaya (NOST 11 C 1244) ,6 19,4 28,3 mvp KW (KWS Ahoi) ,2 16,1 29,9 12,2 KW (KWS Universum) ,8 22,2 30,4 14,2 LEU ,6 23,1 35,3 mvp Moschus (STRU ) ,3 23,2 39,6 15,9 NORD 15/203 (SU Mendoza) ,7 21,1 26,1 21,5 NOS ,8 23,7 27,6 mvp NOS ,8 23,0 30,0 16,3 NOS ,8 18,5 24,7 mvp Olivin * ,8 23,7 28,5 mvp RGT Reform (R10924) ,3 19,5 21,1 mvp Sj M1090 (Faxe) ,9 16,1 30,4 13,4 Skagen * ,1 22,0 29,1 mvp Stinger (Sj ) ,6 18,3 24,9 mvp STRU S50 (Banatus) ,7 22,1 26,7 mvp STRU S1 (SU Mangold) ,3 24,1 26,8 mvp SU Aventinus (STRU S1) ,6 20,5 23,2 mvp SW (Johanna) ,4 19,0 23,5 mvp SW (Lumo) ,9 19,5 23,1 mvp SW (Jonas) ,5 18,9 27,9 mvp mvp - mitte väljapestav / impossible to wash out 21

24 Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % Mahukaal, g/l Volume weight, g/l Ada * 13,0 11,6 16,6 10, Ancher (Sj K0255) 10,8 9,4 10,8 6, Argument (STRG ) 11,4 10,5 13,1 8, Asory (SEC ) 11,1 10,6 13,7 7, Bright (Sj L632) 11,8 10,6 13,3 8, Foxx (BOLB ) 12,1 10,7 13,8 9, Fredis * 13,9 12,5 15,6 11, Hellas (SW 15541) 11,9 10,7 12,4 9, Hymalaya (NOST 11 C 1244) 11,7 10,4 12,7 8, KW (KWS Ahoi) 12,5 10,4 13,7 8, KW (KWS Universum) 13,0 10,8 12,6 8, LEU ,3 11,1 14,2 8, Moschus (STRU ) 12,6 11,2 15,0 9, NORD 15/203 (SU Mendoza) 12,4 10,9 11,3 9, NOS ,6 10,9 12,9 8, NOS ,2 10,7 12,4 8, NOS ,7 10,8 12,0 8, Olivin * 13,0 11,0 13,4 8, RGT Reform (R10924) 12,0 10,7 12,6 8, Sj M1090 (Faxe) 11,7 10,3 14,0 8, Skagen * 12,0 11,2 12,8 9, Stinger (Sj ) 11,4 10,2 12,0 8, STRU S50 (Banatus) 11,5 10,7 11,5 8, STRU S1 (SU Mangold) 11,3 11,0 11,3 8, SU Aventinus (STRU S1) 11,8 10,8 12,5 8, SW (Johanna) 11,0 10,2 12,1 7, SW (Lumo) 10,9 9,9 10,6 7, SW (Jonas) 10,8 10,0 12,1 8,

25 Gluteenindeks, % Gluten index, % Zeleny arv, ml Zeleny value, ml Ada * Ancher (Sj K0255) mvp Argument (STRG ) 97 mvp 91 mvp Asory (SEC ) mvp Bright (Sj L632) mvp Foxx (BOLB ) Fredis * Hellas (SW 15541) Hymalaya (NOST 11 C 1244) mvp KW (KWS Ahoi) KW (KWS Universum) LEU mvp Moschus (STRU ) NORD 15/203 (SU Mendoza) NOS mvp NOS NOS mvp Olivin * mvp RGT Reform (R10924) mvp Sj M1090 (Faxe) Skagen * mvp Stinger (Sj ) mvp STRU S50 (Banatus) mvp STRU S1 (SU Mangold) mvp SU Aventinus (STRU S1) mvp SW (Johanna) mvp SW (Lumo) mvp SW (Jonas) mvp mvp - mitte väljapestav / impossible to wash out 23

26 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Kasvuaeg, päeva Growing period, days Ada * 37,2 33,6 37,7 44, Ancher (Sj K0255) 35,3 35,7 42,8 38, Argument (STRG ) 43,8 42,9 45,3 45, Asory (SEC ) 38,8 37,7 47,4 39, Bright (Sj L632) 39,1 38,4 39,8 38, Foxx (BOLB ) 44,7 40,9 45,2 40, Fredis * 38,2 35,6 41,2 38, Hellas (SW 15541) 34,6 35,5 38,4 37, Hymalaya (NOST 11 C 1244) 40,7 39,2 42,8 40, KW (KWS Ahoi) 32,4 33,5 41,8 36, KW (KWS Universum) 42,3 42,2 44,6 39, LEU ,4 41,1 45,3 42, Moschus (STRU ) 41,9 30,2 44,6 39, NORD 15/203 (SU Mendoza) 38,1 37,4 41,6 36, NOS ,8 38,5 42,3 39, NOS ,0 36,9 46,6 40, NOS ,0 42,1 47,6 45, Olivin * 35,2 36,3 38,1 36, RGT Reform (R10924) 39,3 40,1 44,7 40, Sj M1090 (Faxe) 46,0 46,7 51,4 47, Skagen * 40,2 41,9 45,5 41, Stinger (Sj ) 41,3 41,2 47,0 44, STRU S50 (Banatus) 44,6 42,6 46,3 44, STRU S1 (SU Mangold) 38,6 37,7 43,2 41, SU Aventinus (STRU S1) 36,6 34,4 42,0 36, SW (Johanna) 35,5 35,4 39,9 37, SW (Lumo) 40,8 40,5 45,5 44, SW (Jonas) 36,7 35,1 41,1 38,

27 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine / Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/not lodged) Ada * ,3 Ancher (Sj K0255) ,3 Argument (STRG ) Asory (SEC ) , Bright (Sj L632) , ,3 Foxx (BOLB ) Fredis * Hellas (SW 15541) , Hymalaya (NOST 11 C 1244) KW (KWS Ahoi) KW (KWS Universum) LEU Moschus (STRU ) NORD 15/203 (SU Mendoza) , NOS NOS NOS Olivin * , RGT Reform (R10924) Sj M1090 (Faxe) , Skagen * , Stinger (Sj ) STRU S50 (Banatus) STRU S1 (SU Mangold) SU Aventinus (STRU S1) SW (Johanna) SW (Lumo) SW (Jonas)

28 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Nisu pruunlaiksus Drechslera tritici-repentis Kõrreliste helelaiksus Septoria spp Ada * 2, ,5 2 3,8 2 Ancher (Sj K0255) 2, ,5 3, Argument (STRG ) , Asory (SEC ) ,8 4,5 1,3 4,5 3 Bright (Sj L632) 2 1 3,8 3, ,3 3 Foxx (BOLB ) 2 1 4,3 3, ,5 4 Fredis * 5,5 1 4,8 3, Hellas (SW 15541) 2,8 1 3,8 2,8 4,5 2 2,3 2 Hymalaya (NOST 11 C 1244) ,3 2, KW (KWS Ahoi) 2,8 1 1,3 2,8 4, KW (KWS Universum) 2, , LEU , ,3 3,3 3,3 3 3 Moschus (STRU ) 1, ,3 3, NORD 15/203 (SU Mendoza) 2, ,5 3,5 4 3,3 4 NOS ,5 3 3,3 1 2,8 3 NOS , ,3 3, NOS , , Olivin * 3,3 1 2,5 2,5 4,3 2 2,8 3 RGT Reform (R10924) 1, , Sj M1090 (Faxe) 2 2 2,3 3,8 3,3 1,8 3,8 4 Skagen * 2, , Stinger (Sj ) 2, ,8 3, STRU S50 (Banatus) 1, STRU S1 (SU Mangold) ,8 4, SU Aventinus (STRU S1) ,8 5, SW (Johanna) , SW (Lumo) ,8 4, SW (Jonas) 1, ,

29 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Microdochium nivale Punakaste (fusarioos) Fusarium spp Ada * Ancher (Sj K0255) ,8 Argument (STRG ) Asory (SEC ) , ,3 Bright (Sj L632) ,5 Foxx (BOLB ) , Fredis * Hellas (SW 15541) ,5 Hymalaya (NOST 11 C 1244) KW (KWS Ahoi) , KW (KWS Universum) ,5 LEU , ,5 Moschus (STRU ) ,3 NORD 15/203 (SU Mendoza) NOS ,5 NOS , ,5 NOS , ,8 Olivin * RGT Reform (R10924) , ,3 Sj M1090 (Faxe) , ,3 Skagen * Stinger (Sj ) , STRU S50 (Banatus) , ,3 STRU S1 (SU Mangold) , SU Aventinus (STRU S1) ,3 SW (Johanna) , ,8 SW (Lumo) , SW (Jonas) ,

30 Talinisu jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Talvekindlus / Winter hardiness, Yield, kg/ha 1-9 p (1=halb/bad) Ada* Creator , Effekt Fredis* , KWS Emil , KWS Spencer , Malunas ,5 Olivin* , Skagen* , PD5% (LSD) Langemisarv, sek Kleepvalk, % Falling number, sec Glue protein, % Ada* ,4 24,3 40,8 21,4 Creator ,9 23,0 25,3 mvp Effekt ,3 22,4 29,3 mvp Fredis* ,1 27,1 25,7 26,1 KWS Emil ,3 17,5 34,2 15,8 KWS Spencer ,4 18,8 30,4 mvp Malunas ,8 22,4 26,8 mvp Olivin* ,8 23,7 28,5 mvp Skagen* ,1 22,0 29,1 mvp mvp - mitte väljapestav / impossible to wash out Proteiin kuivaines, % Mahukaal, g/l Protein d.m, % Volume weight, g/l Ada* 13,0 11,6 16,6 10, Creator 11,4 11,0 11,8 8, Effekt 11,9 10,6 12,6 9, Fredis* 13,9 12,5 15,6 11, KWS Emil 12,1 10,1 14,1 8, KWS Spencer 11,8 10,5 13,3 8, Malunas 12,7 11,8 11,7 8, Olivin* 13,0 11,0 13,4 8, Skagen* 12,0 11,2 12,8 9,

31 Gluteenindeks, % Zeleny arv, ml Gluten index, % Zeleny value, ml Ada* Creator mvp Effekt mvp Fredis* KWS Emil KWS Spencer mvp Malunas mvp Olivin* mvp Skagen* mvp mvp - mitte väljapestav / impossible to wash out 1000 tera mass, g Kasvuaeg, päeva 1000 kernel weight, g Growing period, days Ada* 37,2 33,6 37,7 44, Creator 36,0 39,8 44,5 39, Effekt 34,1 36,0 37,9 37, Fredis* 38,2 35,6 41,2 38, KWS Emil 38,8 36,8 43,8 38, KWS Spencer 43,5 43,3 49,5 44, Malunas 30,3 40,7 34,3 31, Olivin* 35,2 36,3 38,1 36, Skagen* 40,2 41,9 45,5 41, Taimede kõrgus, cm Lamandumine / Lodging, Height of plants, cm 1-9 p (1=ei lamandu/not lodged) Ada* ,3 Creator Effekt Fredis* KWS Emil KWS Spencer ,3 Malunas Olivin* , Skagen* ,

32 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Nisu pruunlaiksus Drechslera tritici-repentis Kõrreliste helelaiksus Septoria spp Ada* 2, ,5 2 3,8 2 Creator 2, , Effekt 2, ,3 3, ,5 Fredis* 5,5 1 4,8 3, ,5 KWS Emil 2,3 1 2,3 3 3,3 2 2,5 2,3 KWS Spencer 2, , Malunas 2, ,3 4, Olivin* 3,3 1 2,5 2,5 4,3 2 2,8 2,3 Skagen* 2, , Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Microdochium nivale Punakaste (fusarioos) Fusarium spp Ada* Creator , ,3 Effekt Fredis* KWS Emil , ,3 KWS Spencer , Malunas , Olivin* Skagen*

33 TALIODER / WINTER BARLEY Hordeum vulgare L. Taliodra sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Pind, ha Pind, ha Pind, ha KWS Tenor 159,6 KWS Keeper 83,27 KWS Kosmos 30,47 Anja 11,16 KWS Meridian 105,11 Frigg 42,8 KWS Orbit 13,81 Yukon 4,6 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2019/2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU Mullaliik / Soil LP(g) LPg Ko Eelvili / Previous crop põldhein / fodder grasses suvioder / spring barley taliraps / winter rape Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, 350 id.tera/m² / 350 germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg Mg Ca Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha 30 4 Ca Ca-12 Mg-1, Mg-3 B-0, Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha Ca Mg-2 B-0, Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Celest Trio 1,5 l/t seemnete kohta / 1,5 l per 1 t seeds Komplet - 0,5 l/ha Granstar Premia - 25 g/ha Legacy 500C - 0,25 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Bell Super - 2,0 l/ha Input Triple - 1,0 l/ha Input Triple - 0,75 l/ha MCPA - 0,5 l/ha Priaxor - 0,4 l/ha Variano Xpro - 1,0 l/ha Curbatur - 0,4 l/ha 31

34 Taliodra katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Talvekindlus, Winter hardiness, 1-9 p (1=halb/bad) 65-37C ,8 9 7,5 Bordeaux (NOS ) ,8 9 8,3 KWS Orbit (KW 6-443) ,5 9 8,3 KWS Meridian* ,5 9 8 KWS Tenor (LP 6-764) ,8 9 8 KWS Wallace (KW ) ,8 9 9 Melia (STRG547/14A) ,8 9 8,3 Yukon (STRG541/14) ,8 9 7,8 PD5% (LSD) Proteiin k.a, % Mahukaal, g/l Protein d.m, % Volume weight, g/l 65-37C 12,3 10,9 12, Bordeaux (NOS ) 11,7 10,2 10, KWS Orbit (KW 6-443) 11,6 10,8 10, KWS Meridian* 12,8 12,1 13, KWS Tenor (LP 6-764) 12,0 11,1 13, KWS Wallace (KW ) 11,4 11,0 10, Melia (STRG547/14A) 12,0 11,7 12, Yukon (STRG541/14) 12,6 11,8 13, tera mass, g Jääk sõelal 2,8 mm, % 1000 kernel weight, g Sieving >2,8 mm sieve, % 65-37C 43,2 38,3 40,4 52,4 35,2 37,4 Bordeaux (NOS ) 49,3 41,9 46,5 63,4 52,4 69,3 KWS Orbit (KW 6-443) 44,4 40,4 39,6 34,8 32,4 16,4 KWS Meridian* 42,8 37,5 40,2 56,7 40,1 35,4 KWS Tenor (LP 6-764) 43,1 37,8 42,4 50,0 33,1 41,6 KWS Wallace (KW ) 42,6 37,8 40,1 21,8 17,3 14,4 Melia (STRG547/14A) 42,9 39,0 40,1 33,5 23,7 25,7 Yukon (STRG541/14) 41,5 35,4 40,1 41,0 20,4 25,8 32

35 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine / Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) 65-37C ,5 2 1 Bordeaux (NOS ) KWS Orbit (KW 6-443) KWS Meridian* KWS Tenor (LP 6-764) ,3 3 1 KWS Wallace (KW ) ,5 1 Melia (STRG547/14A) ,5 1 Yukon (STRG541/14) ,5 2,5 1 Kasvuaeg, päeva Growing period, days Ohete eemaldumine, 1-3 p (1=kergesti, 3=raskesti) Removal of awns, 1-3 p (1=slightly, 3=hardly) 65-37C Bordeaux (NOS ) KWS Orbit (KW 6-443) KWS Meridian* KWS Tenor (LP 6-764) KWS Wallace (KW ) Melia (STRG547/14A) ,5 2 2 Yukon (STRG541/14)

36 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Kõrreliste pruunlaiksus Microdochium nivale Cochliobolus sativus 65-37C ,3 3 2,3 Bordeaux (NOS ) ,5 3 1,8 KWS Orbit (KW 6-443) ,3 3 2,3 KWS Meridian* ,8 2 KWS Tenor (LP 6-764) ,8 3 1,8 KWS Wallace (KW ) ,3 3 2,3 Melia (STRG547/14A) ,3 3 1,8 Yukon (STRG541/14) ,8 3 1,8 Äärislaiksus Rynchosporium secalis Kõrreliste jahukaste Blumeria graminis 65-37C 2,3 1,5 3, Bordeaux (NOS ) 2,3 4,5 2, KWS Orbit (KW 6-443) 1, KWS Meridian* 1,8 1,5 2, KWS Tenor (LP 6-764) 1,5 1,5 2, KWS Wallace (KW ) 2,3 4, Melia (STRG547/14A) 1,5 3,3 2, Yukon (STRG541/14) 1,5 2 2, Odra-võrklaiksus Lendnõgi odral Pyrenophora teres f. teres Ustilago nuda f.sp. Hordei 65-37C 1,5 1 1, Bordeaux (NOS ) 1,5 1, KWS Orbit (KW 6-443) KWS Meridian* 1,8 1 1, KWS Tenor (LP 6-764) 2,3 2,5 2, KWS Wallace (KW ) 1,8 1 1, Melia (STRG547/14A) 1,8 1, Yukon (STRG541/14) 2,3 2,5 2,

37 TALITRITIKALE / WINTER TRITICALE Triticosecale W. Talitritikale sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Rivolt 46,31 Ruja 15,51 Temuco 5,76 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2019/2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU Mullaliik / Soil LP(g) LPg Ko Eelvili / Previous crop põldhein / fodder grasses suvioder / spring barley taliraps / winter rape Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, 350 id.tera/m² / 350 germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg Mg Ca Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha 30 4 Ca Ca-12 Mg-1, Mg-3 B-0, Yara Vita Gramitel 2,0 l/ha Ca Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Vibrance Duo 2,0 l/t seemnete kohta / 2,0 l per 1 t seeds Komplet - 0,5 l/ha Granstar Premia - 25 g/ha Legacy 500C - 0,25 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Input Triple - 1,0 l/ha MCPA - 0,5 l/ha Variano Xpro - 1,0 l/ha 35

38 Talitritikale katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Talvekindlus, Winter hardiness, 1-9 p (1=halb/bad) Lanetto (SW 367h) ,3 9 9 Remiko * ,5 9 9 SW Talentro * Trimasso (STRG ) Vivaldi (FR 0230/12) ,3 9 9 PD5% (LSD) tera mass, g Mahukaal, g/l 1000 kernel weight, g Volume weight, g/l Lanetto (SW 367h) 40,4 34,9 38, Remiko * 35,4 35,0 35, SW Talentro * 44,3 39,9 41, Trimasso (STRG ) 43,5 36,7 43, Vivaldi (FR 0230/12) 38,2 33,6 41, Langemisarv, sek Proteiin kuivaines, % Falling number, sec Protein d.m, % Lanetto (SW 367h) ,0 11,0 10,7 Remiko * ,3 11,2 10,4 SW Talentro * ,3 11,4 11,4 Trimasso (STRG ) ,3 12,1 11,5 Vivaldi (FR 0230/12) ,8 11,7 11,8 Lamandumine, Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus, cm Lodging, Growing period, Height of plants, cm 1-9p (1=ei lamandu/ days not lodged) Lanetto (SW 367h) , Remiko * SW Talentro * Trimasso (STRG ) ,3 5, Vivaldi (FR 0230/12)

39 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Lumiseen Kõrreliste jahukaste Kõrreliste helelaiksus Microdochium nivale Blumeria graminis Septoria spp Lanetto (SW 367h) ,3 2,8 1 1,3 4,8 2,8 Remiko * ,3 5 2 SW Talentro * ,5 3,5 1 2,8 4,8 2,5 Trimasso (STRG ) , ,5 3,3 Vivaldi (FR 0230/12) , ,5 Nisu kollane rooste Punakaste (fusarioos) Puccinia striiformis Fusarium spp Lanetto (SW 367h) 1, Remiko * 4, SW Talentro * 3, ,3 1 1 Trimasso (STRG ) 1, ,3 1 1 Vivaldi (FR 0230/12)

40 SUVINISU / SPRING WHEAT Triticum aestivum L. Suvinisu sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Pind, ha Pind, ha Mooni 276,37 Hiie 56,46 Uffo 17,87 Calixo 195,84 Happy 48,85 Voore 17,24 Quarna 87,1 Nufenen 48,5 Berlock 4,81 KWS Mistral 66,98 Licamero 45,35 Specifik 2,84 Sorbas 63,14 Manu 23,71 Anabel 2,1 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU JÕGEVA Mullaliik / Soil KI g; LP(g) LP Kr KI Eelvili / Previous crop hernes / pea peakapsas / head cabbage talinisu / winter wheat ristik / clever Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate: 550 id.tera/m² / germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Ca Delfan Plus - 1,0 l/ha Nutrikompleks Pink 4,0 kg/ha Delfan Plus - 1,0 l/ha Kokku Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Celest Trio 1,5 l/t seemnete kohta / 1,5 l per 1 t seeds Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 15 g/ha Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 20 g/ha Primus XL - 0,75 l/ha Tomahawk - 0,4 l/ha Bell Super - 2,0 l/ha Input - 1,0 l/ha Viverda 1,5 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Input Triple - 0,16 l/ha Variano Xpro - 1,0 l/ha 38

41 Suvinisu katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % ,0 17,5 14,6 17,0 ADD ,0 13,5 10,9 14,9 ADD ,1 14,0 12,0 14,9 Belukha (CH ) ,0 16,4 14,0 16,5 Hamlet* ,3 14,2 12,6 14,5 Kostanai (CH ) ,8 16,1 13,9 15,1 KW ,6 14,3 12,1 14,4 KW (KWS Expectum) ,9 15,0 12,6 14,9 KW ,1 15,7 12,6 15,3 KWS Mistral* ,0 14,8 11,9 14,8 KWS Scirocco* ,8 15,3 13,0 15,6 Licamero* ,7 13,8 11,6 14,8 STRU k0311 (Fidibus) ,5 14,4 12,0 14,0 STRU k ,3 13,3 11,0 12,6 STRU k ,0 15,4 11,2 13,7 STRU k ,5 14,6 11,1 13,7 STRU s15 (SU Ahab) ,0 14,2 11,8 14,1 STRU S ,1 13,7 11,4 14,0 STRU S ,8 15,4 12,3 15,7 STRU S ,1 15,5 12,6 14,3 STRU S ,7 14,1 11,5 14,7 TRI (Akvitan) ,2 14,6 12,4 15,3 TRI_S ,4 14,6 12,1 13,6 WPB 12SW ,9 13,0 11,7 14,1 WPB 12SW ,3 14,0 11,4 13,6 WPB 15SD ,1 13,9 11,2 13,9 WPB 16SC ,4 13,6 13,3 13,5 PD5% (LSD)

42 Langemisarv, sek Falling number, sec Kleepvalk, % Glue protein, % ,1 46,7 34,8 43,3 ADD ,4 32,3 20,4 31,2 ADD ,2 30,3 22,5 31,2 Belukha (CH ) ,6 37,1 31,5 39,5 Hamlet* ,2 32,2 27,0 32,9 Kostanai (CH ) ,9 35,8 31,2 31,5 KW ,5 32,3 25,3 38,0 KW (KWS Expectum) ,6 34,2 27,1 32,9 KW ,6 36,4 27,0 37,3 KWS Mistral* ,3 33,6 24,8 33,7 KWS Scirocco* ,9 36,0 28,9 38,0 Licamero* ,5 31,1 24,9 37,4 STRU k0311 (Fidibus) ,7 32,0 27,1 33,5 STRU k ,0 32,0 25,7 29,1 STRU k ,3 33,3 21,6 27,8 STRU k ,5 34,4 28,1 32,5 STRU s15 (SU Ahab) ,8 32,0 23,6 32,0 STRU S ,2 29,0 20,4 28,3 STRU S ,8 34,2 24,8 37,9 STRU S ,5 35,1 27,3 33,5 STRU S ,6 28,4 22,0 33,1 TRI (Akvitan) ,3 32,3 25,9 37,3 TRI_S ,8 31,9 25,3 28,2 WPB 12SW ,2 28,8 23,0 31,6 WPB 12SW ,9 31,7 22,4 28,8 WPB 15SD ,7 31,1 21,9 28,8 WPB 16SC ,8 27,5 25,4 27,5 40

43 Mahukaal, g/l Volume weight, g/l 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g ,3 35,7 35,4 39,8 ADD ,7 41,9 37,2 39,2 ADD ,8 37,6 34,0 31,7 Belukha (CH ) ,0 37,5 36,2 40,2 Hamlet* ,7 43,1 38,0 40,7 Kostanai (CH ) ,8 37,2 36,7 38,0 KW ,8 38,4 35,1 37,6 KW (KWS Expectum) ,3 37,4 33,4 36,5 KW ,6 40,6 36,4 41,7 KWS Mistral* ,4 39,0 36,6 36,5 KWS Scirocco* ,5 42,7 40,0 38,7 Licamero* ,8 37,5 39,6 39,8 STRU k0311 (Fidibus) ,0 40,3 38,0 35,0 STRU k ,3 37,8 33,2 36,0 STRU k ,3 38,4 35,8 33,7 STRU k ,9 37,1 31,2 38,1 STRU s15 (SU Ahab) ,5 39,9 36,2 40,8 STRU S ,8 41,2 35,7 34,4 STRU S ,9 41,4 39,5 38,2 STRU S ,0 40,7 35,6 35,2 STRU S ,0 39,2 36,1 33,7 TRI (Akvitan) ,0 43,5 38,9 42,5 TRI_S ,7 42,2 37,9 35,6 WPB 12SW ,5 40,0 36,3 37,4 WPB 12SW ,9 40,6 41,3 38,5 WPB 15SD ,4 40,8 34,6 35,0 WPB 16SC ,8 36,7 32,2 34,2 41

44 Gluteenindeks, % Gluten index, % Zeleny arv, ml Zeleny value, ml ADD ADD Belukha (CH ) Hamlet* Kostanai (CH ) KW KW (KWS Expectum) KW KWS Mistral* KWS Scirocco* Licamero* STRU k0311 (Fidibus) STRU k STRU k STRU k STRU s15 (SU Ahab) STRU S STRU S STRU S STRU S TRI (Akvitan) TRI_S WPB 12SW WPB 12SW WPB 15SD WPB 16SC

45 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Kasvuaeg, päeva Growing period, days , ADD ADD Belukha (CH ) Hamlet* ,5 1 1, Kostanai (CH ) ,5 1 1, KW , KW (KWS Expectum) ,5 1 2, KW ,5 1 1, KWS Mistral* , KWS Scirocco* , Licamero* ,5 1 4, STRU k0311 (Fidibus) , STRU k , STRU k ,5 1 3, STRU k , STRU s15 (SU Ahab) , STRU S STRU S , STRU S , STRU S ,5 1 2, TRI (Akvitan) TRI_S WPB 12SW , WPB 12SW ,5 1 1, WPB 15SD , WPB 16SC ,5 1 4,

46 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Nisu-pruunlaiksus Drechlera tritici-repentis Kõrreliste helelaiksus Septoria spp , ,5 4,3 2 3,5 4 ADD , ,3 1,3 3 3,5 ADD ,3 4,3 1,5 3,5 3,8 Belukha (CH ) ,5 3,3 1,3 3,5 3 Hamlet* 3, ,8 4,3 2,5 4,5 3,5 Kostanai (CH ) ,8 1,3 4,5 3 KW , ,3 3,5 1,8 3,5 3,5 KW (KWS Expectum) ,3 1,5 3,5 4 KW , ,3 1,8 3,5 3,5 KWS Mistral* 3, ,8 4,3 3,5 5 4 KWS Scirocco* 2, ,3 3, ,5 Licamero* ,5 STRU k0311 (Fidibus) 4, ,5 4,8 1,8 3 3,8 STRU k016 1, ,8 2,3 1,3 3 3,5 STRU k017 3, ,8 3,8 2,3 3 4,3 STRU k ,8 4 1,8 3 3,3 STRU s15 (SU Ahab) ,5 5 1,5 3 3,5 STRU S59 3, ,8 5 1,5 3 4,5 STRU S29 3, ,3 4,3 2,5 3,5 4 STRU S ,5 4,5 3,3 3 4,8 STRU S5.3 3, ,8 2,5 3,5 4,5 TRI (Akvitan) 2, ,3 3,5 2 3,5 3,8 TRI_S ,3 2,8 1,5 3,5 3,8 WPB 12SW , ,5 3,8 3,3 3 4,5 WPB 12SW ,3 1,5 3,5 4 WPB 15SD , ,3 3 1,8 3 4,3 WPB 16SC , ,3 3 3,3 44

47 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kõrreliste jahukaste Blumeria graminis Pruunrooste Puccinia recondita ADD ADD , , Belukha (CH ) Hamlet* 1, , Kostanai (CH ) , KW , KW (KWS Expectum) 1, KW KWS Mistral* KWS Scirocco* 1, Licamero* STRU k0311 (Fidibus) 1, STRU k016 1, STRU k017 1, , STRU k018 1, STRU s15 (SU Ahab) 1, STRU S59 1, , STRU S29 1, STRU S STRU S , TRI (Akvitan) TRI_S , , ,5 WPB 12SW , WPB 12SW WPB 15SD WPB 16SC

48 Suvinisu jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Proteiin kuivaines, % Yield, kg/ha Protein d.m, % Calixo ,7 13,9 11,7 14,4 Cornetto ,6 14,1 12,2 13,6 Hamlet* ,3 14,2 12,6 14,5 KWS Mistral* ,0 14,8 11,9 14,8 KWS Scirocco* ,8 15,3 13,0 15,6 Licamero* ,7 13,8 11,6 14,8 PD5% (LSD) Langemisarv, sek Kleepvalk, % Falling number, sec Glue protein, % Calixo ,8 29,7 25,8 34,2 Cornetto ,2 32,3 25,4 28,4 Hamlet* ,2 32,2 27,0 32,9 KWS Mistral* ,3 33,6 24,8 33,7 KWS Scirocco* ,9 36,0 28,9 38,0 Licamero* ,5 31,1 24,9 37,4 Mahukaal, g/l 1000 tera mass, g Volume weight, g/l 1000 kernel weight, g Calixo ,7 37,6 37,7 37,6 Cornetto ,9 39,9 37,4 38,6 Hamlet* ,7 43,1 38,0 40,7 KWS Mistral* ,4 39,0 36,6 36,5 KWS Scirocco* ,5 42,7 40,0 38,7 Licamero* ,8 37,5 39,6 39,8 Gluteenindeks, % Zeleny arv, ml Gluten index, % Zeleny value, ml Calixo Cornetto Hamlet* KWS Mistral* KWS Scirocco* Licamero*

49 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Kasvuaeg, päeva Growing period, days Calixo , Cornetto Hamlet* ,5 1 1, KWS Mistral* , KWS Scirocco* , Licamero* ,5 1 4, Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Nisu pruunlaiksus Drechlera tritici-repentis Kõrreliste helelaiksus Septoria spp Calixo 1, ,5 1,5 3 3,3 Cornetto 2, ,8 3 1,8 4,5 3,8 Hamlet* 3, ,8 4,3 2,5 4,5 3,5 KWS Mistral* 3, ,8 4,3 3,5 5 4 KWS Scirocco* 2, ,3 3, ,5 Licamero* ,5 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kõrreliste jahukaste Blumeria graminis Pruunrooste Puccinia recondita Calixo Cornetto Hamlet* 1, , KWS Mistral* KWS Scirocco* 1, Licamero*

50 SUVIODER / SPRING BARLEY Hordeum vulgare L. Suviodra sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Pind, ha Pind, ha Pind, ha Iron 513,97 Katniss 104,26 RGT Planet 56,01 Severi 26,37 Soldo 232,95 Selene 99,19 Kaarle 52,89 Cosmopolitan 18,59 Jyvä 228,13 Feedway 97,8 Harbinger 50,14 Hermanni 15,75 Anneli 169,83 Brage 87,29 Overture 42,94 Kingdom 7,27 KWS Irina 162,13 Evergreen 85,88 KWS Fantex 39,96 Anni 3,26 Maali 119,94 Vertti 72,0 Tuuli 39,85 Alvari 3,0 Bente 115,34 Aukusti 68,86 Montoya 32,39 Kornelija 1,74 Elmeri 106,53 Toria 66,78 Fennica 29,59 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU JÕGEVA Mullaliik / Soil KI g LP Kr KI Eelvili / Previous crop hernes / pea peakapsas / head cabbage talinisu / winter wheat ristik / clever Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, id.tera/m² / germinating seeds per m²: varased / early 500; keskvalm. ja hil. / medium and late 400 Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Ca Delfan Plus - 1,0 l/ha Nutrikompleks Pink 4,0 kg/ha Delfan Plus - 1,0 l/ha Kokku Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Puhtimine / Seed treatment - Celest Trio 1,5 l/t seemnete kohta / 1,5 l per 1 t seeds Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 15 g/ha Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 20 g/ha Primus XL - 0,75 l/ha Tomahawk - 0,4 l/ha Bell Super - 2,0 l/ha Input - 1,0 l/ha Viverda 1,5 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha Input Triple - 0,16 l/ha Variano Xpro - 1,0 l/ha 48

51 Suviodra katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % AC13/518/40 (Firefox) ,0 11,7 10,6 11,3 Anni* ,3 14,0 12,1 12,8 BR 13773zz8 (Yoda) ,6 12,8 10,7 11,6 Iron* ,4 12,3 11,1 11,2 KWS 15/2412 (KWS Chrissie) ,8 11,9 10,5 11,1 NORD 16/2320 (Amidala) ,3 12,3 11,3 11,8 NOS (Eastway) ,7 12,0 10,4 11,2 NOS ,0 12,7 9,8 11,7 SJ (Flair) ,0 12,1 9,8 11,0 SJ (Prospect) ,8 12,7 10,0 11,0 Soldo* ,4 12,6 10,8 11,3 SWA (Armin) ,8 12,7 11,0 11,3 SY ,9 12,1 10,5 11,4 SY ,0 11,8 10,4 11,3 PD5% (LSD) Mahukaal, g/l Volume weight, g/l 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g AC13/518/40 (Firefox) ,0 51,3 53,5 48,3 Anni* ,6 44,4 48,6 46,0 BR 13773zz8 (Yoda) ,1 49,2 52,1 47,6 Iron* ,7 42,9 48,6 44,6 KWS 15/2412 (KWS Chrissie) ,9 46,9 50,4 46,9 NORD 16/2320 (Amidala) ,7 49,9 53,1 50,9 NOS (Eastway) ,0 43,9 49,1 44,7 NOS ,4 46,9 47,5 45,5 SJ (Flair) ,5 43,6 49,4 47,0 SJ (Prospect) ,3 43,2 48,0 45,5 Soldo* ,1 50,6 53,7 50,7 SWA (Armin) ,8 46,4 50,1 44,1 SY ,0 49,0 52,0 48,9 SY ,0 50,3 53,0 49,8 49

52 Jääk sõelal 2,8 mm, % Sieving >2,8 mm, % sieve Ohete eemaldumine, 1-3 p (1=kergesti, 3=raskesti) Removal of awns, 1-3 p (1=slightly, 3=hardly) AC13/518/40 (Firefox) 95,0 81,3 93,5 82,9 1, ,5 Anni* 78,0 60,0 83,6 68,4 1, ,8 BR 13773zz8 (Yoda) 91,3 85,5 93,9 84,2 1, Iron* 90,7 77,1 93,5 86,3 1, KWS 15/2412 (KWS Chrissie) 89,4 82,0 95,7 86,1 1, ,3 NORD 16/2320 (Amidala) 88,7 86,3 97,8 91, ,5 NOS (Eastway) 87,2 70,4 91,3 77, NOS ,0 86,6 92,4 86,5 1, ,5 SJ (Flair) 88,4 57,3 85,9 71,6 1, ,5 SJ (Prospect) 89,2 77,9 94,2 87,3 1, ,5 Soldo* 93,9 85,1 90,4 80, ,3 SWA (Armin) 87,0 69,9 85,1 62,9 1, ,5 SY ,3 85,4 91,9 86,4 1, ,3 SY ,6 86,1 94,8 87,5 1, ,5 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Kasvuaeg, päeva Growing period, days AC13/518/40 (Firefox) , Anni* ,5 1 2, BR 13773zz8 (Yoda) ,8 1 2, Iron* , KWS 15/2412 (KWS Chrissie) ,8 1 1, NORD 16/2320 (Amidala) NOS (Eastway) ,8 1 1, NOS , SJ (Flair) ,5 1 3, SJ (Prospect) ,5 1 2, Soldo* , SWA (Armin) , SY ,3 1 1, SY

53 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Odra-võrklaiksus Kõrreliste pruunlaiksus Pyrenophora teres f. teres Cochliobolus sativus AC13/518/40 (Firefox) 2 1,5 1, ,5 Anni* 2, ,5 3 3,5 BR 13773zz8 (Yoda) 2 1, , Iron* 1,8 1,5 1 3,5 1 1,5 3 3 KWS 15/2412 (KWS Chrissie) 1, , ,5 NORD 16/2320 (Amidala) 2 1,3 1 4,3 1, ,5 NOS (Eastway) 1, ,5 1,5 3 4 NOS ,8 1,3 2,5 3 4 SJ (Flair) 2 3, ,8 3 4,5 3,3 SJ (Prospect) 3, ,5 3 3,5 Soldo* ,8 SWA (Armin) 2, ,8 1, ,5 SY , , SY , ,5 1 2,5 3 3,3 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kõrreliste jahukaste Äärislaiksus Blumeria graminis Rhynchosporium secalis AC13/518/40 (Firefox) Anni* BR 13773zz8 (Yoda) , Iron* , KWS 15/2412 (KWS Chrissie) NORD 16/2320 (Amidala) NOS (Eastway) NOS SJ (Flair) SJ (Prospect) , Soldo* ,5 1,3 1,5 1 1 SWA (Armin) , SY , SY

54 Suviodra jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % Anni* ,3 14,0 12,1 12,8 Ellinor ,1 11,9 10,6 11,3 Feedway ,2 11,9 10,9 11,1 Iron* ,4 12,3 11,1 11,2 Katniss ,9 12,2 11,1 11,1 KWS Irina ,3 12,4 10,8 11,2 Soldo* ,4 12,6 10,8 11,3 PD5% (LSD) Mahukaal, g/l 1000 tera mass, g Volume weight, g/l 1000 kernel weight, g Anni* ,6 44,4 48,6 46,0 Ellinor ,6 45,0 47,3 46,9 Feedway ,6 44,2 48,7 45,1 Iron* ,7 42,9 48,6 44,6 Katniss ,4 49,3 52,9 46,2 KWS Irina ,2 46,2 51,4 47,1 Soldo* ,1 50,6 53,7 50,7 Jääk sõelal 2,8 mm, % Sieving >2,8 mm, % sieve Ohete eemaldumine, 1-3 p (1=kergesti, 3=raskesti) Removal of awns, 1-3 p (1=slightly, 3=hardly) Anni* 78,0 60,0 83,6 68,4 1, ,8 Ellinor 89,7 80,1 88,5 81,5 1, ,8 Feedway 92,8 71,5 95,9 75,1 1, Iron* 90,7 77,1 93,5 86,3 1, Katniss 95,5 88,5 97,9 82,5 1, ,5 KWS Irina 90,0 74,9 96,2 86,4 1, ,5 Soldo* 93,9 85,1 90,4 80, ,3 52

55 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Kasvuaeg, päeva Growing period, days Anni* ,5 1 2, Ellinor , Feedway ,8 1 2, Iron* , Katniss ,8 1 5, KWS Irina , Soldo* , Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Odra-võrklaiksus Pyrenophora teres f. teres Kõrreliste pruunlaiksus Cochliobolus sativus Anni* 2, ,5 3 3,5 Ellinor 2, ,3 2,5 3 3,3 Feedway 2, , ,5 Iron* 1,8 1,5 1 3,5 1 1,5 3 3 Katniss 2,5 1, ,5 3 3,8 KWS Irina ,3 1,8 1,5 3 3,8 Soldo* ,8 Kõrreliste jahukaste Äärislaiksus Blumeria graminis Rhynchosporium secalis Anni* Ellinor Feedway Iron* , Katniss ,5 1,3 1,5 1 1 KWS Irina Soldo* ,5 1,3 1,

56 Varajase suviodra katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Proteiin kuivaines, % Yield, kg/ha Protein d.m, % SWA (Alma) ,3 14,2 11,8 12,7 Vilde * ,3 13,7 11,6 12,5 Wolmari * ,6 14,0 12,2 12,1 PD5% (LSD) Mahukaal, g/l 1000 tera mass, g Volume weight, g/l 1000 kernel weight, g SWA (Alma) ,4 42,0 46,9 43,9 Vilde * ,5 37,7 40,3 39,1 Wolmari * ,8 33,0 36,8 37,2 Jääk sõelal 2,8 mm, % Sieving >2,8 mm, % sieve Ohete eemaldumine 1-3 p (1=kergesti, 3=raskesti) Removal of awns, 1-3 p (1=slightly, 3=hardly) SWA (Alma) 59,1 36,2 67,6 47,6 2, ,5 Vilde * 29,1 20,5 41,6 34,2 1, Wolmari * 26,8 10,7 28,3 38, Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine, Lodging, 1-9 p (1=ei lamandu/ not lodged) Kasvuaeg, päeva Growing period, days SWA (Alma) ,3 1 6, Vilde * ,3 1 1, Wolmari * ,5 1 4,

57 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Odra-võrklaiksus Kõrreliste pruunlaiksus Pyrenophora teres f. teres Cochliobolus sativus SWA (Alma) 4,5 2, ,8 Vilde * 4,3 1,3 3 3,5 1 4,3 1 2,5 Wolmari * 3 1,3 3 3,5 1,8 4,3 3 3 Kõrreliste jahukaste Äärislaiksus Blumeria graminis Rhynchosporium secalis SWA (Alma) 1 2,5 1 5,5 1, Vilde * 1 3,5 1 6, Wolmari * 1,8 4,5 1 6,

58 KAER / OAT Avena sativa L. Kaera sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Pind, ha Pind, ha Meeri 204,95 Apollon 92,6 Kusta 48,87 Kalle 185,72 Caddy 80,72 Galant 47,2 Symphony 147,72 Ivory 65,57 Herkuless Baltic 46,12 Avenue 122,8 Donna 61,8 Scorpion 19,31 Matty 122,28 Peppi 50,58 Avetron 3,38 Niklas 116,58 Paljaskaer Oliver 36,38 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 VILJANDI VÕRU KUUSIKU JÕGEVA Mullaliik / Soil Go1 LP Kr KI Eelvili / Previous crop hernes / pea peakapsas / head cabbage talinisu / winter wheat Külvikuupäev / Sowing date ristik / clever Külvinorm / Sowing rate: 500 id.tera/m² / germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Mg-4 B-0, Nutrikompleks Pink 4,0 kg/ha Delfan Plus - 1,0 l/ha Kokku Kokku Kokku Kokku Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 15 g/ha Ariane S - 2,0 l/ha Granstar Premia - 20 g/ha Primus XL - 0,75 l/ha Tomahawk - 0,4 l/ha Danadim 40 EC - 0,5 l/ha 56

59 Kaera katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % Apollon* ,7 12,5 12,7 11,5 BAUB (Kontio) ,1 13,9 13,8 12,2 IGST (Armani) ,4 12,3 12,0 11,1 SW ,4 12,3 11,2 11,1 SW ,4 12,6 11,9 11,1 Symphony* ,3 12,9 12,6 10,8 WPB 12SW ,6 12,7 12,5 11,1 PD5% (LSD) Mahukaal, g/l Volume weight, g/l 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Apollon* ,9 40,1 43,2 41,8 BAUB (Kontio) ,1 35,5 37,7 35,2 IGST (Armani) ,0 39,0 43,8 40,3 SW ,8 36,5 37,7 35,6 SW ,6 34,9 38,5 34,9 Symphony* ,3 41,0 42,1 40,7 WPB 12SW ,5 40,4 42,4 41,7 Sõklasus, % Contents of husk, % Kasvuaeg, päeva Growing period, days Apollon* 22,0 21,9 23,4 23, BAUB (Kontio) 19,7 19,2 23,0 22, IGST (Armani) 22,6 22,0 22,0 22, SW ,0 24,4 26,6 26, SW ,1 25,2 23,0 25, Symphony* 24,5 24,9 24,3 23, WPB 12SW ,3 23,2 24,4 23,

60 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine / Lodging, 1-9 p (1= ei lamandu/not lodged) Apollon* ,8 BAUB (Kontio) ,3 IGST (Armani) ,8 SW ,5 SW ,5 Symphony* ,3 WPB 12SW Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kaera-kroonrooste Kaera-pruunlaiksus Puccinia coronata Pyrenophora avenae Apollon* 1, ,5 3, BAUB (Kontio) 1, ,3 2, ,5 IGST (Armani) 1, , SW , ,3 SW ,5 3, ,5 Symphony* 1, ,3 3, ,3 WPB 12SW ,5 3,3 2,5 3 4,5 58

61 Kaera jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin kuivaines, % Protein d.m, % Apollon* ,7 12,5 12,7 11,5 Caddy ,0 12,5 11,4 11,0 Symphony* ,3 12,9 12,6 10,8 PD5% (LSD) Mahukaal, g/l Volume weight, g/l 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Apollon* ,9 40,1 43,2 41,8 Caddy ,0 36,2 39,1 36,2 Symphony* ,3 41,0 42,1 40,7 Sõklasus, % Contents of husk, % Kasvuaeg, päeva Growing period, days Apollon* 22,0 21,9 23,4 23, Caddy 23,5 24,3 23,2 25, Symphony* 24,5 24,9 24,3 23, Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandumine / Lodging, 1-9 p (1= ei lamandu/not lodged) Apollon* ,8 Caddy Symphony* ,3 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Kaera-kroonrooste Kaera-pruunlaiksus Puccinia coronata Pyrenophora avenae Apollon* 1, ,5 3, Caddy 1,8 1, Symphony* 1, ,3 3, ,3 59

62 Herne sortide tunnustamine 2020* HERNES / PEA Pisum sativum Pind, ha Pind, ha Pind, ha Astronaute 315,21 Avantgarde 136,01 Orchestra 43,49 Aurelia 237,98 Eso 135,04 Salamanca 37,06 Navarro 202,44 Bagoo 126,0 Florida 14,6 Casablanca 199,24 Alvesta 55,95 Mehis 5,97 Ingrid 145,2 Rocket 45,32 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial Katseaasta 2020 VILJANDI Mullaliik / Soil LP(g) Eelvili / Previous crop suviteravili / spring crop Külvinorm / Sowing rate 120 id.tera/m² / germinating seeds per m² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N-P-K ; S-8; Mg-3; B-0, Tradebor 2,0 l/ha Taimekaitse: (norm l/ha, töötl.kuup.) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Fenix 3,0 l/ha Fastac 50 0,3 l/ha Proteus OD 0,75 l/ha Propulse 1,0 l/ha Propulse 1,0 l/ha Herne katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin k.a, % Protein d.m, % 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Alvesta* ,1 297 Astronaute* ,7 231 RLPY ,3 278 RLPY (Orchestra) ,8 275 RLPY ,5 243 RLPY ,6 275 PD5% (LSD)

63 Kasvuperiood, Growing period, päeva / days Taimede kõrgus, Height of plants, cm Seisukindlus, Lodging resist., 1-9 p (1=halb/bad) Alvesta* Astronaute* RLPY RLPY (Orchestra) RLPY RLPY Valmimise viibimine, Delaying of maturing, 1-9 p (1=ei esine/absent) Lõhenemine, varisemine, kaunas idanemine, Cleavage, falling off, germination in pod, 1-9 p (1=ei esine/absent) Alvesta* 3 1 Astronaute* 3 1 RLPY RLPY (Orchestra) 5 1 RLPY RLPY Haigused, kahjurid / Diseases, pests, 1-9 p (1=kahjustus puudub/not infected) Laikpõletik hernel Hernemähkur Hernekärsakas Mycosphaerella Laspeyresia Sitona spp pinodes nigricana Alvesta* Astronaute* RLPY RLPY (Orchestra) RLPY RLPY

64 Herne jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Proteiin k.a, % Protein d.m, % 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Alvesta* ,1 297 Astronaute* ,7 231 Casablanca ,1 304 PD5% (LSD) 579 Kasvuperiood, Growing period, päeva / days Taimede kõrgus, Height of plants, cm Seisukindlus, Lodging resist., 1-9 p (1=halb/bad) Alvesta* Astronaute* Casablanca Valmimise viibimine, Delaying of maturing, 1-9 p (1=ei esine/absent) Lõhenemine, varisemine, kaunas idanemine, Cleavage, falling off, germination in pod, 1-9 p (1=ei esine/absent) Alvesta* 3 1 Astronaute* 3 1 Casablanca 3 1 Haigused, kahjurid / Diseases, pests, 1-9 p (1=kahjustus puudub/not infected) Laikpõletik hernel Hernemähkur Hernekärsakas Mycosphaerella Laspeyresia Sitona spp pinodes nigricana Alvesta* Astronaute* Casablanca

65 Hernes haljasmassiks / Forage pea Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial Katseaasta 2020 VILJANDI Mullaliik / Soil LP Eelvili / Previous crop mustkesa / black fallow Külvinorm / Sowing rate 100 id.tera/m² / germinating seeds per m² Külvi kuupäev / Sowing date Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N-P-K ; S-7,8; Mg-3; B-0, Hernes haljasmassiks katseandmed Arvestuslik haljasmassi saak, kg/ha Yield, kg/ha Arvestuslik kuivaine saak, kg/ha Dry matter yield, kg/ha Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Proteiin k.a, % Protein d.m, % Dolores* ,5 DSVPSL ,8 Kirke* ,5 NMB-TYPE ,9 NMB-TYPE ,8 NMB-TYPE ,7 PD5% (LSD) Neutraalkiud, % NDF, % Happekiud, % ADF, % Metaboliseeruv energia, MJ/kg Metabolizable energy, MJ/kg Dolores* 44,9 32,1 12,6 DSVPSL ,1 26,6 13,3 Kirke* 43,7 30,1 12,9 NMB-TYPE1 40,5 28,6 13,0 NMB-TYPE2 41,3 28,5 13,0 NMB-TYPE5 39,4 28,1 13,1 63

66 Põldoa sortide tunnustamine 2020* PÕLDUBA / BEAN Vicia faba Pind, ha Pind, ha Pind, ha Louhi 196,84 Tiffany 59,77 Fuego 23,01 Isabell 110,96 Lynx 44,8 Boxer 12,45 Fanfare 75,89 44,74 Stella 9,0 Laura 69,72 Daisy 35,2 Helbi 4,25 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 VILJANDI VÕRU Mullaliik / Soil KI g LP Eelvili / Previous crop suviteravili / spring crop peakapsas / head cabbage Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate: 50 id.tera/m² / germinating seeds per m² Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod Mg-3; B-0, Mg-3; B-0, Tradebor 2,0 l/ha Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Fenix - 3,0 l/ha Fenix - 3,0 l/ha Fastac 50-0,3 l/ha Propulse - 1,0 l/ha Propulse - 1,0 l/ha Proteus OD - 0,75 l/ha 64

67 Põldoa katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Kasvuperiood, päeva Growing period, days Valmimise viibimine Delaying of maturing 1-9 palli/points (1=ei esine/absent) Fanfare* ,8 Isabell* ,5 * ,5 PHP 15-5 (Skalar) ,5 PHP ,5 PHP PHP ,5 RLS (Ghengis) ,8 RLS (DL Tesoro) ,5 RLS (Allison) ,5 RLS (Bolivia) PD5% (LSD) tera mass, g 1000 kernel weight, g Proteiin k.a, % Protein d.m, % Tanniinide sisaldus, % Content of tannins, % Fanfare* ,9 31,2 0,567 0,470 Isabell* ,0 32,7 0,530 0,451 * ,4 33,6 0,427 0,416 PHP 15-5 (Skalar) ,3 31,6 0,472 0,468 PHP ,3 32,8 0,451 0,373 PHP ,7 31,1 0,444 0,445 PHP ,6 33,0 0,441 0,398 RLS (Ghengis) ,7 32,1 0,430 0,405 RLS (DL Tesoro) ,2 32,4 0,061 0,036 RLS (Allison) ,7 31,6 0,471 0,514 RLS (Bolivia) ,2 32,4 0,463 0,430 65

68 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Seisukindlus, Lodging resistance, 1-9 p (1=halb/bad) Alum. kaunte kinnit.kõrgus, cm Attachment height of lower pods, cm Fanfare* , Isabell* * , PHP 15-5 (Skalar) , PHP PHP PHP RLS (Ghengis) , RLS (DL Tesoro) , RLS (Allison) , RLS (Bolivia) Lõhenem., varisem., kaunas idanemine / Cleavage, falling off, germination in pod, 1-9 p (1=ei esine/absent) Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Põldoašokolaadilaiksus Botrytis fabae Laikpõletik põldoal Mycosphaerella pinodes Fanfare* Isabell* ,3 2 2 * ,5 2 2 PHP 15-5 (Skalar) ,3 2 2 PHP ,5 2 2 PHP ,5 2 2 PHP RLS (Ghengis) ,3 2 2 RLS (DL Tesoro) ,5 2 2 RLS (Allison) ,8 2 2 RLS (Bolivia) ,

69 Põldoa jätkukatsetuse katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Kasvuperiood, päeva Growing period, days Valmimise viibimine Delaying of maturing 1-9 palli/points (1=ei esine/absent) Birgit ,5 Daisy Fanfare* ,8 Isabell* ,5 * ,5 Stella ,5 Venus Victus ,3 PD5% (LSD) tera mass, g Proteiin k.a, % Tanniinide sisaldus, % 1000 kernel weight, g Protein d.m, % Content of tannins, % Birgit ,7 32,6 0,456 0,480 Daisy ,8 32,7 0,377 0,442 Fanfare* ,9 31,2 0,567 0,470 Isabell* ,0 32,7 0,530 0,451 * ,4 33,6 0,427 0,416 Stella ,1 32,6 0,409 0,463 Venus ,4 32,5 0,366 0,549 Victus ,7 30,4 0,390 0,546 67

70 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Seisukindlus, Lodging resistance, 1-9 p (1=halb/bad) Alum. kaunte kinnit.kõrgus, cm Attachment height of lower pods, cm Birgit , Daisy , Fanfare* , Isabell* * , Stella , Venus , Victus Lõhenem., varisem., kaunas idanemine / Cleavage, falling off, germination in pod, 1-9 p (1=ei esine/absent) Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Põldoašokolaadilaiksus Mycosphaerella Laikpõletik põldoal Botrytis fabae pinodes Birgit ,5 2 2 Daisy Fanfare* Isabell* ,3 2 2 * ,5 2 2 Stella Venus Victus ,

71 MAIS / MAIZE Zea mays L. Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 Katseaasta 2020 KUUSIKU Mullaliik / Soil Ko Eelvili / Previous crop talioder / winter barley Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / N-38 Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization Külvinorm / Sowing rate: 7-10 id.tera/m² / germinating seeds per m² Külvikuupäev / Sowing date Maisi katseandmed Arvestuslik haljasmassi saak, kg/ha Yield, kg/ha Arvestuslik kuivaine saak, kg/ha Dry matter yield, kg/ha Tõlvikute osa saagist, % Corncobs % from Yield Kuivaine, % Dry matter, % Arcade* ,8 Bonnie* ,0 NMB (Fortaris) ,5 PD 5% (LSD) Proteiin k.a, % Protein d.m, % Tärklis k.a, % Starch content d.m, % Suhkur k.a, % Sugar content d.m, % Happekiud, % ADF, % Neutraalkiud, % NDF, % Arcade* 6,5 20,0 18,2 25,4 49,2 Bonnie* 6,4 18,8 23,2 21,0 45,6 NMB (Fortaris) 6,9 30,2 13,3 20,2 44,1 69

72 Kuivaine seeduvus, % Digestible Dry Matter, % Kuivaine söömus, % Dry Matter Intake, % Suhteline söödaväärtus Relative Feed Value Metaboliseeruv energia, MJ/kg Metabolizable energy, MJ/kg Arcade* 69,1 2,4 130,6 10,5 Bonnie* 72,5 2,6 148,0 11,0 NMB (Fortaris) 73,2 2,7 154,5 11,1 Seeduv energia, MJ/kg Digestible energy, MJ/kg Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Lamandunud taimede arv lapil Number of lodged plants on the plot Külmakahjustsus, Frost damage, 1-9 p (1=puudub/ absent) Arcade* 12, Bonnie* 13, NMB (Fortaris) 13,

73 SUVIRAPS, SUVIRÜPS / SPRING RAPE, SPRING TURNIP RAPE Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua Brassica rapa L. var. oleifera subvar. annua Suvirapsi sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Rasma 13,8 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2020 VILJANDI KUUSIKU VÕRU Mullaliik / Soil KIg Ko LP Eelvili / Previous crop mahe rukis / organic winter rye mustkesa / black fallow suvioder / spring barley Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, id.tera/m² / germinating seeds per m² hübriidsordil / for hybrids - 65; liinsordil / for others - 100; rüpsil / for turnip rape Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod N P K S mikrod Mg-6; B-0, Mg-5; B-0, Mg-4 B-0, Mg-4; YaraVita Brassitrel Pro 5,0 l/ha B-0, YaraVita Brassitrel Pro 2,0 l/ha YaraVita Brassitrel Pro 1,0 l/ha YaraVita Brassitrel Pro 4,0 l/ha YaraVita Brassitrel Pro 4,0 l/ha Kokku Kokku Kokku 71

74 VILJANDI KUUSIKU VÕRU Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Butisan Avant - 2,5 l/ha Butisan Avant - 2,5 l/ha Metazamix - 1,0 l/ha Decis Mega - 0,15 l/ha Fastac 50-0,3 l/ha Fastac 50-0,2 l/ha Proteus OD - 0,6 l/ha Lontrel 72 SG g/ha Biscaya - 0,3 l/ha Korvetto - 1,0 l/ha Salsa - 25 g/ha Proteus OD - 0,7 l/ha Decis Mega - 0,3 l/ha Tilmor - 1,0 l/ha Agil 100 EC - 1,5 l/ha Cyperkill 500 EC - 0,05 l/ha Decis Mega - 0,15 l/ha Propulse - 1,0 l/ha Fastac 50-0,3 l/ha Proteus OD - 0,75 l/ha Cyperkill 500 EC - 0,05 l/ha Proteus OD - 0,75 l/ha Biscaya - 0,3 l/ha Propulse - 1,0 l/ha 72

75 Suvirapsi katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Kasvuperiood, päeva Yield, kg/ha Growing period, days 0EN EN DLE19816S11 (Lagoon) DLE19818S21 (Claro CL) DLE19819S21 (Colette CL) DLE19820S21 (Cloud CL) DLE19821S21 (Club CL) DLE20822S DLE20823S DLE20824S DLE20825S DLE20826S Fenja* Kalla* Proximo** SRH CL SRH CL SRH SRH SRH Sunder* SW A SW A SW A SW A SW Z2910 (Edit) SW Z2911 (Ingrid) SW Z2912 CL (Anja CL) SW Z2913 (Selma) PD 5% (LSD) Suvirüps Boel* SC3356 (Svea) PD 5% (LSD) ** varajaste standard / early standard 73

76 Toorrasv k.a, % Raw fat %, d.m Proteiin k.a, % Protein %, d.m 0EN ,1 44,3 44,4 22,6 24,1 24,9 0EN ,2 44,4 45,0 24,0 23,9 24,7 DLE19816S11 (Lagoon) 47,0 46,4 46,0 21,5 21,2 22,2 DLE19818S21 (Claro CL) 47,5 47,8 47,0 22,9 21,1 22,7 DLE19819S21 (Colette CL) 47,8 46,8 46,6 21,7 21,7 23,7 DLE19820S21 (Cloud CL) 44,8 44,6 45,3 24,9 24,2 24,7 DLE19821S21 (Club CL) 42,3 43,2 43,4 26,5 24,9 25,8 DLE20822S11 47,1 45,9 45,8 21,6 21,6 22,3 DLE20823S11 45,9 44,1 45,6 22,8 23,9 23,8 DLE20824S21 44,5 43,3 44,6 24,8 24,5 24,4 DLE20825S21 45,7 45,0 44,5 22,9 22,8 23,2 DLE20826S21 46,6 45,4 45,3 21,5 22,2 22,2 Fenja* 49,9 47,1 48,7 20,1 21,4 21,0 Kalla* 45,8 45,8 45,9 23,5 23,0 22,7 Proximo** 45,6 44,6 45,4 22,2 22,3 22,0 SRH CL 46,0 45,1 45,6 22,6 23,0 23,3 SRH CL 47,3 45,2 44,8 21,9 22,8 23,2 SRH ,0 45,9 43,9 22,9 22,0 24,0 SRH ,7 46,1 44,8 23,1 21,9 23,8 SRH ,5 44,7 45,5 22,4 22,5 22,2 Sunder* 48,7 46,6 46,8 21,0 22,1 23,5 SW A ,1 47,1 45,3 23,2 21,4 23,0 SW A ,1 46,4 46,8 21,8 22,2 22,0 SW A ,1 46,7 45,6 20,9 21,8 23,3 SW A ,0 47,9 47,1 22,0 21,6 22,8 SW Z2910 (Edit) 46,0 46,2 44,2 22,0 22,1 22,8 SW Z2911 (Ingrid) 48,3 45,3 45,3 21,0 23,2 23,9 SW Z2912 CL (Anja CL) 45,2 44,0 43,8 23,1 23,6 24,1 SW Z2913 (Selma) 49,0 48,6 48,2 20,6 20,2 20,7 Suvirüps Boel* 44,8 43,2 46,2 23,2 23,8 21,9 SC3356 (Svea) 44,3 44,0 46,3 23,6 23,5 21,5 ** varajaste standard / early standard 74

77 1000 tera mass, g 1000 kernel weight, g Glükosinolaadid, μmol/g Glycosinolates, μmol/g 0EN0028 5,01 4,25 5,81 12,5 16,7 16,7 0EN0029 4,55 3,96 5,36 12,9 14,7 16,8 DLE19816S11 (Lagoon) 4,56 3,84 5,36 10,8 13,2 15,1 DLE19818S21 (Claro CL) 3,98 3,33 5,09 10,8 14,4 14,9 DLE19819S21 (Colette CL) 4,61 3,71 5,48 9,9 13,0 14,7 DLE19820S21 (Cloud CL) 4,95 4,31 5,75 16,6 18,2 20,3 DLE19821S21 (Club CL) 4,47 3,95 4,98 14,1 17,2 16,1 DLE20822S11 4,48 3,57 5,46 14,8 18,9 19,6 DLE20823S11 4,21 3,60 4,79 12,9 16,7 15,3 DLE20824S21 4,37 3,65 5,07 14,0 18,1 17,1 DLE20825S21 4,33 3,41 5,62 12,8 17,4 16,8 DLE20826S21 4,18 3,96 4,80 12,5 15,4 16,3 Fenja* 4,64 3,81 5,20 9,3 13,8 13,1 Kalla* 4,53 3,81 4,83 15,4 16,9 19,8 Proximo** 4,31 3,89 5,10 12,6 14,6 14,9 SRH CL 3,87 4,08 5,12 12,5 16,1 16,9 SRH CL 4,34 3,89 4,73 9,7 12,7 15,4 SRH ,10 3,69 5,44 12,9 13,2 17,3 SRH ,60 3,81 5,85 10,4 14,6 16,8 SRH ,96 4,26 5,58 13,3 19,1 20,7 Sunder* 4,29 3,51 5,10 12,2 12,9 15,6 SW A2914 4,41 4,35 5,17 13,5 16,4 17,7 SW A2915 4,32 3,80 5,39 12,9 16,6 17,6 SW A2916 4,26 3,62 4,63 14,7 17,1 19,0 SW A2917 3,88 3,53 4,83 11,7 14,7 17,1 SW Z2910 (Edit) 4,42 3,72 5,36 12,5 15,0 17,9 SW Z2911 (Ingrid) 4,56 4,15 5,26 14,7 16,5 19,4 SW Z2912 CL (Anja CL) 4,26 4,07 5,34 15,4 18,5 19,0 SW Z2913 (Selma) 4,10 3,62 4,84 13,2 15,8 17,4 Suvirüps Boel* 2,75 2,56 3,17 15,7 18,6 19,0 SC3356 (Svea) 2,65 2,48 3,17 13,9 17,5 17,5 ** varajaste standard / early standard 75

78 Taimede kõrgus, cm Height of plants, cm Seisukindlus, Lodging resistance, 1-9 p (1=halb/bad) 0EN ,5 7 8,5 0EN ,3 7 8,5 DLE19816S11 (Lagoon) ,5 7 8,5 DLE19818S21 (Claro CL) ,5 7 8,5 DLE19819S21 (Colette CL) ,5 7 9 DLE19820S21 (Cloud CL) ,8 7 7,5 DLE19821S21 (Club CL) ,3 7 8 DLE20822S ,8 7 8,8 DLE20823S ,3 7 7,5 DLE20824S DLE20825S ,5 7 9 DLE20826S ,8 Fenja* ,3 Kalla* ,5 7 9 Proximo** SRH CL ,5 7 9 SRH CL ,5 7 9 SRH ,5 7 8,3 SRH ,8 7 9 SRH ,3 Sunder* ,8 7 8 SW A ,3 7 9 SW A ,5 7 8,3 SW A ,8 7 9 SW A ,8 7 8,8 SW Z2910 (Edit) ,8 SW Z2911 (Ingrid) ,5 SW Z2912 CL (Anja CL) ,5 7 8,8 SW Z2913 (Selma) ,8 7 8,5 Suvirüps Boel* ,5 9 8,8 SC3356 (Svea) ** varajaste standard / early standard 76

79 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Ristõieliste kuivlaiksus Alternaria brassicae Valgemädanik Sclerotinia sclerotiorum 0EN , EN , DLE19816S11 (Lagoon) 3 3 3, DLE19818S21 (Claro CL) 3 3 4, DLE19819S21 (Colette CL) 3 3 3, DLE19820S21 (Cloud CL) 3 3 4, DLE19821S21 (Club CL) 3 3 4, DLE20822S11 3, DLE20823S11 3,3 3 3, DLE20824S21 3,3 3 4, DLE20825S21 3,5 3 4, DLE20826S21 3,3 3 4, Fenja* 3 3 4, Kalla* 3,8 3 3, Proximo** 3,5 3 4, SRH CL 3, SRH CL 3,3 3 3, SRH SRH , SRH ,3 3 4, Sunder* SW A2914 3,5 3 4, SW A SW A , SW A2917 3, SW Z2910 (Edit) 3, SW Z2911 (Ingrid) 3 3 5, SW Z2912 CL (Anja CL) 3,3 3 5, SW Z2913 (Selma) 3, Suvirüps Boel* 2 2 3, SC3356 (Svea) 2 2 3, ** varajaste standard / early standard 77

80 Haigused / Diseases, 1-9 p (1=nakkus puudub/not infected) Ristõieliste ebajahukaste Peronospora brassicae Vertitsilloosne närbumine Verticillum longisporum 0EN ,8 0EN ,8 DLE19816S11 (Lagoon) ,3 DLE19818S21 (Claro CL) ,5 DLE19819S21 (Colette CL) ,5 DLE19820S21 (Cloud CL) ,8 DLE19821S21 (Club CL) ,3 DLE20822S ,5 DLE20823S ,5 DLE20824S ,8 DLE20825S DLE20826S Fenja* ,3 Kalla* Proximo** SRH CL ,5 SRH CL ,8 SRH ,5 SRH ,3 SRH ,3 Sunder* SW A ,3 SW A ,8 SW A SW A ,5 SW Z2910 (Edit) SW Z2911 (Ingrid) ,5 SW Z2912 CL (Anja CL) ,5 SW Z2913 (Selma) ,8 Suvirüps Boel* ,8 SC3356 (Svea) ,8 ** varajaste standard / early standard 78

81 TALIRAPS, TALIRÜPS / WINTER RAPE, WINTER TURNIP RAPE Brassica napus L. var. oleifera subvar. biennis Brassica rapa L. var. oleifera subvar. biennis Talirapsi ja -rüpsi sortide tunnustamine 2020* Pind, ha Talirüps Legato 68,8 Talirüps Aita 10,65 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial 2019/2020 VILJANDI VÕRU Mullaliik / Soil LP(g) LPg Eelvili / Previous crop suvioder / spring barley suvioder / spring barley Külvikuupäev / Sowing date Külvinorm / Sowing rate, id.tera/m² / germinating seeds per m² hübriidsordil / for hybrids - 65; liinsordil / for others - 90; rüpsil / for turnip rape Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer - level of N-P-K; Time of fertilization N P K S mikrod N P K S mikrod Mg Mg Hefe Amino Plus 300 1,0 l/ha Tradebor 2,0 l/ha YaraVita Brassitrel Pro 2,0 l/ha Final K 1,6 l/ha Final K 1,0 l/ha Ca Ca Tradebor 2,0 l/ha YaraVita Brassitrel Pro 3,0 l/ha Kokku Kokku 79

82 VILJANDI VÕRU Taimekaitse: (norm l/ha, töötl. kuupäev) / Plant protection (litre per hectare, date of the treatment) Fuego Top - 2,0 l/ha Butisan Star - 2,0 l/ha Salsa - 25 g/ha Salsa - 20 g/ha Targa Super - 1,0 l/ha Caryx - 1,0 l/ha Tilmor - 0,8 l/ha Proteus OD - 0,75 l/ha Caryx - 1,0 l/ha Proteus OD - 0,75 l/ha Biscaya - 0,3 l/ha 80

83 Talirapsi ja -rüpsi katseandmed Arvestuslik saak, kg/ha Yield, kg/ha Talvekindlus, Winter hardiness, 1-9 p (1=halb/bad) Kasvuper, päeva Growing per, days Absolut (LE15/293) , Advocat (LE14/285) , Ambassador (LE16/319) ,8 8, Anniston (LE14/273) ,8 8, Architect (LE14/276) ,8 7, Aspect (LE15/299) ,8 8, Attraction (LE15/294) , Clavier CL (SLM15092W21) , DMH 364 (Donut) , DMH 433 (Duplo) ,8 8, DMH Franklin (NPZ14010W11) ,8 8, Mercedes* , NPZ17164W11 (Herakles) ,8 8, NPZ17167W11 (Reset) , NPZ18221W13 (Tyrion) ,8 8, RAP , RAP 547 (Akilah) , RAP 559 (Voltage) ,8 8, RAP16121W11 (Tempo) ,8 8, RAP17189W13 (Bantam) , Sherpa* , SLM16111W11 (Snooker) - - 8, SLM16115W11 (Parcours) ,8 8, SLM17173W15 (Crotora) ,8 8, SLM17179W21 (Clarinet CL) , Visby* ,5 7, WRH ,8 8, WRH 536 (Daktari) ,8 8, WRH 550 (Scotch) , WRH , PD 5% (LSD) Talirüps Arrivèe* ,8 8, JS (Aita) Legato* ,5 7, PD 5% (LSD) taotlus tagasi võetud / application rejected 81

84 Toorrasv k.a, % Raw fat in d.m, % Proteiin k.a, % Protein in d.m, % TTM k.a, g TKW d.m, g Glükosinolaadid, μmol/g Glycosinolates, μmol/g Absolut (LE15/293) 49,0 48,7 16,2 16,7 3,87 4,32 16,6 17,0 Advocat (LE14/285) 50,7 50,4 15,4 16,3 3,87 3,96 16,4 14,6 Ambassador (LE16/319) 49,6 49,9 15,7 15,8 3,77 4,33 16,2 16,2 Anniston (LE14/273) 47,9 49,0 16,9 16,8 3,30 3,76 15,7 19,0 Architect (LE14/276) 49,2 49,9 16,1 16,1 3,59 4,34 18,7 19,3 Aspect (LE15/299) 47,7 49,6 17,4 16,5 3,49 4,42 17,9 19,2 Attraction (LE15/294) 48,9 49,9 16,6 16,4 3,63 4,23 20,6 18,8 Clavier CL (SLM15092W21) 48,9 49,1 16,8 17,4 3,49 3,86 16,0 16,7 DMH 364 (Donut) 48,9 49,7 15,9 15,7 3,29 3,95 17,9 17,7 DMH 433 (Duplo) 49,5 50,3 16,0 16,1 3,02 3,86 18,3 18,7 DMH431 48,1 49,5 16,5 16,0 3,39 4,03 17,8 17,7 Franklin (NPZ14010W11) 46,9 49,0 17,9 16,9 3,66 4,23 17,0 20,2 Mercedes* 48,5 49,9 17,1 16,6 3,30 3,86 16,6 18,2 NPZ17164W11 (Herakles) 48,6 49,5 17,0 17,0 3,21 3,48 16,2 18,1 NPZ17167W11 (Reset) 48,3 49,7 16,3 16,2 3,48 4,13 13,9 16,2 NPZ18221W13 (Tyrion) 46,3 48,2 18,6 17,6 3,28 3,74 15,5 17,9 RAP ,2 50,8 15,6 15,9 3,30 3,86 14,2 16,6 RAP 547 (Akilah) 50,1 50,9 15,6 15,6 3,31 4,05 14,0 15,2 RAP 559 (Voltage) 49,7 50,5 16,0 15,9 3,30 3,85 12,3 15,2 RAP16121W11 (Tempo) 48,5 48,9 16,9 16,7 3,29 3,85 17,3 19,3 RAP17189W13 (Bantam) 47,6 49,3 18,9 17,8 3,29 3,94 18,6 20,0 Sherpa* 49,1 49,6 16,5 17,3 3,12 3,95 16,2 17,2 SLM16111W11 (Snooker) SLM16115W11 (Parcours) 49,6 50,2 16,4 16,6 3,49 3,85 14,3 15,2 SLM17173W15 (Crotora) 49,1 50,3 16,3 16,5 3,30 4,14 15,6 17,3 SLM17179W21 (Clarinet CL) 48,2 49,2 17,3 17,1 3,39 3,86 15,6 16,8 Visby* 48,4 48,8 16,7 17,7 3,67 4,12 13,6 15,6 WRH ,8 50,3 15,8 16,6 3,21 3,95 18,7 20,9 WRH 536 (Daktari) 50,0 51,0 15,9 15,6 3,30 4,05 15,2 16,6 WRH 550 (Scotch) 49,6 50,7 15,6 15,7 3,39 4,14 14,2 15,7 WRH ,9 49,9 15,7 16,4 3,58 4,14 14,4 17,2 Talirüps Arrivèe* 48,1 46,4 17,6 20,5 2,34 2,14 11,8 14,4 JS (Aita) 47,1 46,0 18,4 20,4 2,15 2,33 18,1 19,7 Legato* 47,6 44,9 17,6 20,7 2,24 2,14 17,9 21,0 - taotlus tagasi võetud / application rejected 82

85 Taimede kõrgus, cm Height of plant, cm Seisukindlus, Lodging resistance, 1-9 p (1= halb/bad) Absolut (LE15/293) ,8 7 Advocat (LE14/285) ,3 8,5 Ambassador (LE16/319) ,3 Anniston (LE14/273) ,3 Architect (LE14/276) ,3 8,8 Aspect (LE15/299) ,5 Attraction (LE15/294) ,5 8,8 Clavier CL (SLM15092W21) ,5 7 DMH 364 (Donut) ,5 DMH 433 (Duplo) ,8 DMH ,3 8,3 Franklin (NPZ14010W11) ,8 7,8 Mercedes* NPZ17164W11 (Herakles) NPZ17167W11 (Reset) ,8 8,3 NPZ18221W13 (Tyrion) ,3 9 RAP ,5 8,8 RAP 547 (Akilah) ,5 9 RAP 559 (Voltage) ,8 RAP16121W11 (Tempo) ,3 8,3 RAP17189W13 (Bantam) Sherpa* ,8 8 SLM16111W11 (Snooker) SLM16115W11 (Parcours) ,5 9 SLM17173W15 (Crotora) ,5 8,3 SLM17179W21 (Clarinet CL) ,8 8,3 Visby* ,3 8,3 WRH ,3 8,3 WRH 536 (Daktari) ,5 8,8 WRH 550 (Scotch) ,5 8,8 WRH ,3 8,8 Talirüps Arrivèe* ,8 6,5 JS (Aita) ,3 3,5 Legato* ,3 4,3 - taotlus tagasi võetud / application rejected 83

86 Haigused, 1-9 p (1=kahjust. puudub) / Diseases, 1-9 p (1=not infected) Ristõieliste Valgemädanik Hahkhallitus kuivlaiksus Sclerotinia Botrytis Alternaria sclerotiorum cinerea brassicae Närbumistõbi Verticillum longisporum Absolut (LE15/293) 2 4 6, ,3 Advocat (LE14/285) 2 3,3 5, ,8 Ambassador (LE16/319) 2 3, ,3 1 2,3 Anniston (LE14/273) 2 3,5 7,5 4,5 1 2,5 1 2,5 Architect (LE14/276) 2 3,5 7 3,8 1 2,8 1 2,5 Aspect (LE15/299) 2 3,5 7,3 4,5 1 2,5 1 2,5 Attraction (LE15/294) 2 3,5 6, ,5 1 2,5 Clavier CL (SLM15092W21) 2 3,3 7 3,3 1 2,3 1 2,8 DMH 364 (Donut) 2 3,8 7, ,8 DMH 433 (Duplo) 2 3,3 6,3 3,5 1 2,3 1 2,5 DMH ,8 7,3 3,3 1 2,3 1 3 Franklin (NPZ14010W11) 2 3,3 6,5 3,5 1 2,5 1 2,8 Mercedes* 2 3,8 7,3 3,5 1 2,5 1 2,5 NPZ17164W11 (Herakles) 2 3, ,5 1 3 NPZ17167W11 (Reset) 2 3 7, ,8 1 2,3 NPZ18221W13 (Tyrion) 2 3,8 7,8 3,8 1 2,8 1 2,5 RAP ,8 6,5 3,5 1 2,5 1 3 RAP 547 (Akilah) 2 3 6,3 2,8 1 1,8 1 2,5 RAP 559 (Voltage) 2 3,3 6,5 3, ,5 RAP16121W11 (Tempo) 2 3,3 7,5 2, ,5 RAP17189W13 (Bantam) 2 4 7,3 3, Sherpa* 2 3,5 6,3 3,3 1 2,5 1 2 SLM16111W11 (Snooker) SLM16115W11 (Parcours) 2 3,3 5,8 2,3 1 2,3 1 2,3 SLM17173W15 (Crotora) 2 3,5 7,3 3,3 1 2,3 1 2,3 SLM17179W21 (Clarinet CL) 2 3 7,5 3, ,8 Visby* 2 3,5 7, ,5 1 3 WRH ,3 7, ,8 1 2,8 WRH 536 (Daktari) 2 3 6, ,5 1 2,3 WRH 550 (Scotch) 2 3 6,8 2,8 1 2,3 1 2,3 WRH ,3 6,3 2, ,3 Talirüps Arrivèe* 3 3 6,3 3, JS (Aita) 3 3,5 6,8 3,3 1 3,3 1 2 Legato* 3 3,5 6,8 3,5 1 3, taotlus tagasi võetud / application rejected 84

87 HEINTAIMED / GRASSES Heintaimede sortide tunnustamine 2020* Kultuur Tunnustatud pind, ha Aasnurmikas Poa pratensis Esto 38,28 Josef 23,66 Arni 138,7 Harilik aruhein Festuca pratensis SW Minto 54,4 Pradel 37,55 Tored 24,03 Ida-kitsehernes Galega orientalis Gale 15,3 Itaalia raihein Lolium multiflorum Talvike 9,55 Karjamaa raihein Lolium perenne Raite 106,96 Raidi 13, ,95 Lutsern Medicago sativa Karlu 30,04 Juurlu 9,88 Ohtetu püsikluste Bromus inermis Lehis 7,66 Punane aruhein Festuca rubra Kauni 61,46 Herbert 13, ,52 Saija 109,79 Punane ristik Trifolium pratense Ilte 37,12 Varte 27,02 SW Yngve 20,98 Tika 92,53 Rhonia 71, ,78 Põldtimut Phleum pratense Grindstad 61,0 Tenho 32,09 Tia 22,37 Tryggve 16,42 Päideroog Phalaris arundinacea Pedja 90,86 Roog-aruhein Festuca arundinacea Retu 53,39 Agile 3,6 Roosa ristik Trifolium hybridum 2 17,0 Valge mesikas Melilotus alba 1 29,58 Valge ristik Trifolium repens 4 35,8 Tooma 0,69 * Vastavalt PTA põldtunnustamise andmetele / according to AFB field inspection data 85

88 Katse agrotehnika / Agrotechnics of the trial VILJANDI Mullaliik / Soil KIg Eelvili / Previous crop mustkesa / black fallow Külvinorm / Sowing rate 20 kg/ha Külvikuupäev / Sowing date Väetis (TA kg/ha); väetamise aeg / Fertilizer level of N-P-K; Time of fertilization Heintaimed saagiaasta 2020 (katse rajamise aasta 2020) Grasses results in 2020 (year of sowing 2020) Hübriidlutsern Medicago X varia Martyn Haljasmassi saak, kg/ha Yield, kg/ha Kuivaine saak, kg/ha Dry matter yield, kg/ha Kokku / Total 1. niide 2. niide Kokku 1-st cut 2-nd cut Total Daisy* FD0906 (Andantino) FD112 (Cigale) * Karlu* PD5% (LSD) Happekiud, % Neutraalkiud, % Proteiin kuivaines, % Acid Detergent Fiber, Neutral Detergent Crude protein, % % Fiber, % 1. niide 2. niide 1. niide 2. niide 1. niide 2. niide 1-st cut 2-nd cut 1-st cut 2-nd cut 1-st cut 2-nd cut Daisy* 23,3 19,3 33,7 33,3 38,2 41,8 FD0906 (Andantino) 20,8 20,0 35,6 33,0 40,1 41,0 FD112 (Cigale) 21,9 20,7 34,7 31,2 37,6 37,3 118* 23,3 22,9 35,5 33,3 38,2 42,1 Karlu* 24,9 20,9 32,1 33,9 37,0 41,7 Seeduva kuivaine sisaldus, % Digestibility of Dry Matter, % Metaboliseeruv energia, MJ/kg Metabolizable Energy, MJ/kg 1. niide 1-st cut 2. niide 2-nd cut 1. niide 1-st cut 2. niide 2-nd cut Daisy* 62,6 63,0 9,5 9,5 FD0906 (Andantino) 61,2 63,2 9,3 9,6 FD112 (Cigale) 61,9 64,6 9,4 9,8 118* 61,2 63,0 9,3 9,5 Karlu* 63,9 62,5 9,7 9,5 86

89 KASUTATUD LÜHENDID / USED ABBREVIATIONS Tabelites kasutatud lühendid PD5% / LSD piirdiferents vea tõenäosusega 5 % / least significant difference id tera/m² idanevat tera ruutmeetri kohta / germinating seeds per m² TA/ha toimeainet hektari kohta / level of active ingredient per hectare 1-9 p 1-9 palli / points k.a / d.m kuivaine / dry matter PMA / EAB Põllumajandusamet / Estonian Agricultural Board Mulla šifrite selgitused ( Kr Koreserikas rähkmuld Ko Leostunud muld KI Leetjas muld KIg Gleistunud leetjas muld LP Kahkjas leetunud muld LPg Gleistunud kahkjas leetunud muld LP(g) Kahkjas leetunud gleistumistunnustega muld Go1 Küllastunud turvastunud muld PMA põldtunnustamise andmed: Autoriõigus kuulub Põllumajandusuuringute Keskusele, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tellimusel. Kõik autoriõigused on kaitstud. 87

90 88

91

92

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2015 Viljandi 2016 Katsete läbiviijad ja kogumiku koostajad PMK Viljandi katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro osakonna juhataja, kaunviljad, kartul peaagronoom,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/2018 07.05.2018 A. Sordikaitse Variety Protection III Tagasivõetud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020 Kinnitatud põllumajandusministri 28.10.2014 käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014 2020 SISUKORD Sisukord... 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE

LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE 261 LÄMMASTIKVEDELVÄETISE JA HARULDASTE MULDMETALLIDE TOIMEST SUVINISULE ABSTRACT. Effect of liquid nitrogen fertilizer and rare earths on spring wheat. On the basis of nitrogen-rich production residues

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx

Microsoft Word - Lisa_1_Lopparuanne-sertifitseerimine_parandatud.docx Projekti lõpparuande Lisa 1 Seemnete sertifitseerimise süsteemi muutmise mõju hindamine. Protsessi ja katsete maksumuse analüüs Kalvi Tamm, Pille Ardel, Raivo Vettik Eesti Taimekasvatuse Instituut Projekt

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Master label MCW637

Master label MCW637 Maracas Fungitsiid Toimeaine: epoksikonasool 50 g/l, prokloraas 225 g/l Preparatiivne vorm: emulsioonkontsentraat Eesti reg. nr.: 0548/20.04.15 Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt Kehtivusaeg:

Rohkem

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc

Microsoft Word - Taspa 500 EC.doc Eesti reg-nr: 0396/01.03.11 Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. -d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi

Rohkem

Microsoft Word - Kalev.doc

Microsoft Word - Kalev.doc 3 ILMASTIKU MÕJU ERINEVAT TÜÜPI PÕLDHERNESORTIDE SAAGILE JA SAAGI KVALITEEDILE ABSTRACT. Weather effects on yield and quality of yield of different field pea types. The trials of different types of field

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Sisukord

Sisukord TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 4/2007 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 4/2007 07.12.2007 Sisukord

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS

ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST EESTIS Teadusartiklid / Research articles 1 Agraarteadus 1 * XXX * 2019 1 12 Journal of Agricultural Science 1 * XXX * 2019 1 12 ÜLEVAADE: ÜLEVAADE VÄÄVLI KUI TALINISULE OLULISE TOITEELEMENDI MÕJU UURINGUTEST

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Sisukord

Sisukord Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht. 3/2014 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 3/2014 26.09.2014 Sisukord Table of Contents A. Sordikaitse

Rohkem

Suviodra Integreeritud Taimekaitse

Suviodra Integreeritud Taimekaitse SUVIODRA INTEGREERITUD TAIMEKAITSE Juhend I ÜLDOSA Integreeritud taimekaitse on keskkonda säästev ja ökoloogiliselt puhast toodangut tagav erinevate taimekahjustajate tõrjemeetmete (nt mehhaaniliste, keemiliste,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 VILJELUSVÕISTLUSED NAABERMAADES 29.11. 2016, Paide Annaleena Ylhäinen, Jens-Lund Pedersen, Margus Ameerikas SOOME VILJELUSVÕISTLUS - SATOKISA Soomes toimub viljelusvõistlus alates aastast 1994 Viimastel

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

Microsoft Word - Sisukord.doc

Microsoft Word - Sisukord.doc TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 2/2006 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 2/2006 20.04.2006 Sisukord

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

PMK_aasta_aruanne_2008_Final

PMK_aasta_aruanne_2008_Final Põllumajandusministeerium ÜLEVAADE EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2007-2013 II TELJE HINDAMISEST 2008. AASTAL Põllumajandusuuringute Keskus Põllumajanduskeskkonna seire büroo Saku Märts 2009 SISUKORD Avasõna

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES

TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES 230 TAIMETOITAINETE BILANSIST EESTI MAAVILJELUSES ABSTRACT: Balance of plant nutrients in Estonian agriculture. Total and active of plant nutrients (on the average of 1996 2000) was calculated for Estonian

Rohkem

Mitmesugust.indd

Mitmesugust.indd Eesti Taimekasvatuse Instituut Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Estonian Crop Research Institute Estonian University of Life Sciences Institute of Agricultural and Environmental Sciences

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/2018 22.11.2018 A. Sordikaitse Variety Protection I Laekunud

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr ) I vahearuanne Aruandeperiood Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas (hankeleping nr 194144) I vahearuanne Aruandeperiood 10.09.2018-9.12.2018 Ühistäitjad: Põllumajandusuuringute Keskus Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Kinnitatud

Kinnitatud Projekti Kliimamuutuste mõju põllukultuuridele lõpparuanne Projektijuht: Triin Saue (ees- ja perekonnanimi) Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut (programmis lubatud taotleja) Projektijuhi kontaktandmed:

Rohkem

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15 Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik (12.04.2017) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15. Viin c. Taotleja riik/riigid d. Taotluse keel: eesti

Rohkem

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx

ainevahetushaired-taimedel_vincent-claux_maheseminar2019_balticagro_v.pptx Taimede kasvuhäirete mõju kultuuri saagikusele ja saagi kvaliteedile Meie strateegia põhineb viiel sambal: Strateegia Ettevõtte esitlus Personaalne tehniline tugi Innovatsioon Kvaliteet Tööstusettevõtted

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016 TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016. a. seisuga Tabel 1.Umbrohutõrje preparaadid kaheidulehelistele umbrohtudele talirukkil Herbitsiid min max maltsa liigid kõrvikulised vesihein kannikese

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN 13485

Microsoft Word - EVS-EN 13485 EESTI STANDARD EVS-EN 13485:2005 ÕHU JA TOODETE TEMPERATUURI MÕÕTMISE TERMOMEETRID JAHUTATUD, KÜLMUTATUD, SÜGAVKÜLMUTATUD/KIIR- KÜLMUTATUD TOIDU JA JÄÄTISE TRANSPORDIL, LADUSTAMISEL JA LEVITAMISEL Katsed,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt Taastuvate energiaallikate alase teadlikkuse tõstmine läbi agro-energeetilise ahelate arendamise - Setomaa kogemused Ettekandja : Martin Kikas MTÜ Piiriääne Enegiaarendus TEUK XI 12.november 2009 Tartu

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi

EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi EDUKAS LEHEVÄETAMINE Magneesium ja väävel tagavad kvaliteedi EPSO tootevalik vees lahustuvad väetised iga vajaduse jaoks EÜ VÄETIS Magneesiumsulfaat 16 % MgO vees lahustuv magneesiumoksiid 32, % SO₃ vees

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS 3 TEADUSTÖÖD KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS ABSTRACT: Nutritive status of soils, botanical composition and yielding ability of grasslands

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

PLM2010.pdf

PLM2010.pdf PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS TALLINN 2012 Kogumik esitab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmeid majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2017 TOIDUAHELA MIKROBIOLOOGIA Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Listing 1/2019 28.02.2019 EESTI SORDILEHT, ESTONIAN VARIETY LIST PÕLLUKULTUURID,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem