MAX HOENOWI MAASTIKUMAALI JA ILURAAMI KONSERVEERIMINE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAX HOENOWI MAASTIKUMAALI JA ILURAAMI KONSERVEERIMINE"

Väljavõte

1 EESTI KUNSTIAKADEEMIA KUNSTIKULTUURI TEADUSKOND Muinsuskaitse ja restaureerimise osakond Joonas Paas MAX HOENOWI MAASTIKUMAALI JA ILURAAMI KONSERVEERIMINE BAKALAUREUSETÖÖ Juhendajad: MA Merike Kallas MA Hilkka Hiiop. Tallinn 2012

2 SISUKORD Sissejuhatus Max Hoenow ja tema maali lugu Max Hoenowi elu ja looming Maali päritolu ja legendid Maali ja selle raamide kirjeldus Maal Alusraam Iluraam Maali ja selle raamide seisund ja kahjustused enne konserveerimist Maal Alusraam Iluraam Max Hoenowi maastikumaali konserveerimine Konserveerimiskava Konserveerimistööde algus: profülaktilise kleebise paigaldamine Mehaaniline puhastus ja lõuendi sirgendamine Värvi kinnitamine Aukude parandamine ja äärisribade dubleerimine Lõuendi pingutamine alusraamile Puhastamine Vahelakkimine Kruntimine Toneerimine Lõpulakkimine Max Hoenowi maastikumaali raamide restaureerimine Restaureerimiskava Alusraami restaureerimine Iluraami restaureerimine Krundi- ja kulatisekihi kinnitamine Puuduva dekoordetaili taastamine Krundi- ja viimistluskihi taastamine

3 5.3.4 Külgede lihvimine ja pahteldamine Puhastamine Kullatisekadude retušeerimine Kokkuvõte Summary KASUTATUD MATERJALID LISAD Lisa 1 Maali konserveerimistööde kaart Lisa 2 Iluraami konserveerimistööde kaart Lisa 3 Maali kahjustuste kaardistus Lisa 4 Iluraami kahjustuste kaardistus Lisa 5 Fotodokumentatsioon

4 SISSEJUHATUS Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab saksa 19. sajandi teise poole tuntud maastikumaalija Max Hoenowi Tallinna ühte erakogusse kuuluva pealkirjata maastikumaali ning selle alus- ja iluraami konserveerimis- restaureerimistöid. Minu huvi valitud konserveerimisülesande vastu oli tingitud varasemast maalikonserveerimispraktikast eelnevate kursusetööde raames ning samuti töö vastutusrikkusest, teades, et antud maal on kuulunud Dresdeni galerii kogusse. Antud töö puhul lisandub praktilise töö tulemusena iluraami konserveerimine, mida puudutava osas on eelnev kogemus puudunud. Bakalaureusetöö pakub seega väljakutse kaheosalise esteetilise terviku loomiseks ning annab võimaluse siin vähetuntud maineka saksa maastikumaalija tutvustamiseks meie kunstiareenil. Töö eesmärk on maali ja selle raamide eksponeerimiskõlbulikku ja esteetiliselt nauditavasse seisukorda viimine, pidurdades samas maali ja raami rohketest vigastustest tulenenud kahjustumist, taastades konserveerimise käigus maali ja raami tervikliku ilme. Mahuka praktilise töö hulk (~ 750 tundi) ei jäta ruumi lisateemade uurimiseks, kuid praktiliste konserveerimistööde kirjeldustele lisab tasakaalu lühike ülevaade Max Hoenowi elust ja loomingupärandist. Konserveerimis- restaureerimistööde kavandamine ja läbiviimine tuginevad isiklikule varasemale kogemusele, lähtudes kaasaegsest pööratavuse printsiipi hindavast konserveerimiseetikast. Kunstnikku kirjeldava puhul kasutatakse lisaks elulookirjeldusele Juta Keevalliku uurimusi kunstikaubandusest ja saksa maastikumaali esinemist meie alal. Suure osa konserveerimistehnilistest kirjeldustest moodustab toetumine Knut Nicolause The Restoration of Paintings (Cambridge: 1999) ja teistele maalikonserveerimist käsitlevatele alustekstidele. Iluraami restaureerimisel on praktiliste tööde teostamiseks kasutatavad Allan Talu aasta bakalaureusetöö ja tema varasemad raamide konserveerimist puudutavad kursusetööd. Töös kasutatud fotod on tehtud minu enda poolt. Bakalaureusetöö tutvustab esmalt lugejale Max Hoenowi ja konkreetse maali huvipakkuvat pärinemislugu. Selle järel kaardistab kirjutatu kõik praktiliste konserveerimistööde eelsed maali ja tema raamide seisundid. Edasiselt jälgib bakalaureusetöö vastavalt sooritatu järjekorrale kõiki maali puudutavaid konserveerimis- restaureerimistööde etappe, alustades värvikihi varingu tõkestamisest retušeerimise ning lakkimiseni. Teine mahukas praktiliste tööde kirjeldus käsitleb alus- ja ümbrisraami restaureerimist, põhjendades maali puudutavale sarnaselt kõiki võimalike alternatiivide vahel tehtud konserveerimisotsuseid, kulgedes lahtise kullatise kinnitamisest lõpliku viimistluse andmiseni. Kevadsemestri aeganõudvad praktilised tööd valmistati ette sügissemestri lõpuks valminud 4

5 kursusetöö raames, mis kaardistas kahjustuste ulatuse ja planeeris konserveerimistööde kava. Samuti toiumusid sügissemestri vältel ka esimesed ettevalmistavad konserveerimistööd, mis lõid eelduse kevadiste aeganõudvamate ülesannete plaanipäraseks täitmiseks. 5

6 1. MAX HOENOW JA TEMA MAALI LUGU 1.1 MAX HOENOWI ELU JA LOOMING Peamiselt Saksamaal tuntud maalikunstnik Max Hoenow sündis 16. juunil aastal Berliinis ning lõpetas sealse Friedrichi Gümnaasiumi, mille järel asus aastal õppima Berliini Kunstiakadeemiasse, lõpetades sealse magistriõppe, olles maalikunstniku ja graafiku Carl Steffecki õpilane. M. Hoenow pühendas end oma loomingu algusperioodil portreemaalile, kuid keskendus selle järel maastikumaalile, läbi mille teda ka kõige paremini tuntakse. Maastikumaalide esimeseks produtseerimisperioodiks said viis maal veedetud aastat, tihti Ragöseni veski lähedal Eberswaldes (Brandenburgis) ning Ilsenburgis. Varastel aastatel naasis ta Berliini ja lõpetas õpinguid maastikumaalija Charles Louis juhendamisel ja töötas seejärel ühenduses Saksa Kunstnike Liit. Alates 1884.aastast oli ta regulaarselt esindatud näitustel, eriti Berliinis ja Münchenis, kus ta näitas oma maalidel erilist nõmme-ja metsamaade atmosfääri. Ta oli abielus politsei nõukogu juhi tütre Hedwig von Hageniga. M. Hoenow suri 3.veebruaril aastal ning on maetud Stahnsdorfi surnuaeda.1 Olenemata tuntusest saksa kultuuriruumis, pole M. Hoenow pakkunud kõneainet meie kunstiareenil. See tingib ka teda puudutavate materjalide raske kättesaadavuse ja eestikeelsete publikatsioonide puudumise. M. Hoenowi loomeperioodi üldise meelsuse on meie kunstiteadlastest lühidalt kokku võtnud kunstiajaloolane Juta Keevallik: Maaližanritest domineeris 19. saj. kunsti osas maastikumaal (üle poole kõigist piltidest), järgnesid portreemaal, olustikumaal, kompositsioonimaal ja lõpuks natüürmort. 19. saj maastikumaalidest on u 40 % puhul teada, millist paikkonda need kujutasid. Kõige rohkem oli sääraste piltide seas Itaalia vaateid, millest enamik oli maalitud mitteitaallastest kunstnike poolt. Järgnesid kohaliku maastiku motiivid, saksa looduse pildid ja šveitsi peisaažid. Eelkõige rajasid teed realistliku maastikumaali teerajajana olulist osa etendanud Müncheni koolkonna ja biidermeieri ja realismi kõrgpunkti ajal esile kerkinud Düsseldorfi koolkonna kunstnike tööd. Eelistatud olid realistliku suunaga seotud maalijad, kuid ei puudunud ka romantikute pildid ning klassitsismi- romantismirealismi üleminekuvariandid. Mitmeid pilte leidus Müncheni 19. saj. esimese poole ühelt nimekamalt kunstnikult Carl Rottermannilt, kelle peamiselt klassitsistliku aluspõhjaga looming oli saanud impulsse ka romantismilt.'' 2 1 U. Thieme, F. Becker, Thieme- Becker: Allgemaines Lexicon der bildenden Künstler, Leipzig: E.A. Seemann, 1924, lk J. Keevallik, Kunstikogumine Eestis 19. sajandil, Tallinn: Teaduste Akadeemia; Ajaloo Instituut, 1993, Ptk 1. 2 J. Keevallik, Kunstikogumine Eestis 19. sajandil, Tallinn: Teaduste Akadeemia; Ajaloo Instituut, 1993, Ptk 1. 6

7 Kirjeldatut silmas pidades asub M. Hoenow oma loominguga peavoolus, mängides perioodi levinumate teemade ning stiilidega. Tema stiili võibki pidada realistliku ja romantilise piiripealseks. M. Hoenowi teoseid on müügil ka mitmetes interneti oksjonikeskkondades. Ka nende puhul on tegu käsitletavale maalile sarnanevate temaatikate, vaadete ning stiilinäidetega. Korduvad metsasalusid, nendes paiknevaid veekogusid kujutavad kompositsioonid. Töös uuritava ning konserveeritava nimetu dateerimata õlimaali kompositsioonis korduvad internetikeskkonnast leitud aastatesse dateeritud sarnase maali puumotiivid, mis sarnanevad nii maalitehniliselt kui ka kompositsioonikasutuselt. Maal annab võimaluse oletuseks dateerida siinne maal samasse perioodi, kuni seda pole kinnitatud või ümber lükatud Dresdeni galerii kunstiajaloolaste poolt. 1.2 MAALI PÄRITOLU JA LEGENDID Max Hoenowi dateerimata maastikumaal kuulub hetkel erakogusse ning on olnud aastakümneid praeguses konserveerimist vajavas seisundis ekponeeritud kunstikoguja koduses miljöös. Maali halvenev seisukord on tinginud selle ulatusliku töömahuga konserveerimise ning selle läbi tõstatanud ka maali ajalugu puudutavaid küsimusi koguja enda jaoks. Esmaste väidete kohaselt on konkreetne maal kuulunud Dresdeni galerii kunstikogusse. Selle tõestuseks on praeguse omaniku suuline kirjeldus praeguseks kolimiste käigus kadunud sildist maali tagaküljel, mis kandis teksti ''Dresdeni Galerii'' ning ka oletatavat kogu numbrit. Maali hetkel jälgitav elutee algab aastast 1946, mil maal omaniku vanaonu poolt Pikal tänaval asunud komisjonipoest soetati. Varasemat maali omanikevahetust ega võimalikku Dresdeni galerii poolset ostmist ühegi praegu olemas oleva infoallika puhul jälgida ei saa. Praeguse omaniku suuline väide kirjeldab Pikal tänaval asunud komisjonipoodi mitmete saksa maalikunstiteoste müügikohana. Need olevat sinna sattunud Nõukogude Liidu sõjaväe taandumisel saksa idarindelt II maailmasõja perioodil, mil ka Dresdeni galerii rohkete rüüstamiste ohvriks sattus ning selle läbi paljud oma teosed kaotas, mis selleläbi saksa kunstiruumist meie aladele sattusid. Maali tollaseks omanikuks sai praeguse omaniku vanaonu, kunsti kogumisest ja eksponeerimisest lugu pidav insener Osvald Meedla. Praegune omanik kirjeldab Pika tänava komisjonipoes müüdut ja kunsti väärtustamist järgnevalt: '' Seal olevat olnud müügis palju sõjasaagina Eestisse toodud kunsti. Ja kuna igal aastal toimusid erinevad rahareformid, siis targemad panid oma säästud kunsti alla toimuski järgmine reform, kus devalveeriti jälle rubla kümme korda väiksemaks vist. Vanaonu oli juba Saksa ajal 7

8 suutnud oma pisikese palga kõrvalt raha korjata ning kuna kõik kogu aeg muutus, siis oli targem raha ära kulutada kui alles hoida. Ja summa võis vabalt tolle aja auto vääriline olla- onu oli suhteliselt teadlik kunsti väärtusest.'' 3 Lisaks annab omanik ülevaate ka maali vanaonu poolt omandamisel tekkinud hoiutingimustest ja avab pisut tolleaegsest represseerimisest tingitu tagamaid: ''Maal on saanud alustuseks korralikku niiskust tunda, kuna peale sõda elas vanaonu pikka aega keldrikorrusel Kadriorus. Enne sõda elas terve suguselts Kadriorus oma majas aga meie perekond tõsteti täies mahus majast välja ja asemele koliti ohvitserid. Minu ema isa sõdis vene poole peal ning kui tuli sõjast tagasi siis anti talle asemele kolmetoaline korter Kentmanni tänaval. Aga vanatädi ja vanaonu elukoha heaks ei saanud enam midagi teha- väiksemagi piiksu eest saadeti Siberisse. Pärast sõda töötas ennast jälle vaikselt rikkamaks ja iga natukese aja tagant kulutas säästud kunsti ostmiseks.'' 4 Praeguse omaniku kogusse on maal sattunud pärandamise teel. 3 Kirjavahetus maali praeguse omanikuga 7. XII Märkmed autori valduses. 4 Samas 8

9 2. MAALI JA SELLE RAAMIDE KIRJELDUS 2.1 MAAL Tegemist on saksa maalikunstniku Max Hoenowi dateerimata õlimaaliga. Lõuendalusel toonitud krundiga õlimaal, mõõtmetega 112cm X 140 cm on realistlik maastikumaal. Maali lõuendi kude on peene, tihe ja praktiliselt suletud. 1 cm 2 kohta on pikipõimes 22 niiti ja ristipõimes 19 niiti. Maalikiht on mitmekihiline ja esinevad pastoossed ja laseerivad kihid. Tagaküljele kandunud krundi jäljed viitavad võimalikule kunstnikupoolsele kruntimisele. Teose kõrvutamine kunstniku teiste sarnaste dateeringut omavate maalidega võimaldab maali oletuslikult dateerida 19. sajandi lõpuperioodi, mis vastab hästi maalil kohatava realistliku maastikukujutamisega. Metsafloorat, seda läbivat jõge ning valgust hästi läbi lahendav kompositsioon allub akadeemilisele perpektiivikujutamisele. Esiplaanil paljanduvad kitsast metsajõest erimõõdulised kivid, mida kohtame ka ahenevas perspektiivis puudealustel kaldapealsetel. Oskuslikult kujutatud valgus loob esiplaanile varjulisema metsasalu ala, tuues horisondil helendava päikesevalguse abil esile ka jões ning selle kaldapealsetel paiknevad sammaldunud kivide varjud. Metsaalusel on taimerinnetest kujutatud vaid puuderinnet, kujutades maapinnal pruuni mulda ja kõdunevat lehemassi. Kaldapealsetel on kujutatud vaid lehtpuid, mis on loetav puu tüvede, võrade ning okstel paiknevate lehtede järgi. Samuti reedab seda maapinda kattev eelnevalt mainitud lehekiht, mis on maali kõige üldistatuim pind, kuna on lahendatud detaile mitte esile tuues. Loetud puude osad on maalitud detailselt, kujutades selliselt parimal viisil puude dünaamilist liikumist ja kasvu. Jõgi on maalil muudetud valguse kujutamisel peegliks, mis kunstniku nüansitäpse maalilaadi abil metsataimestiku ning taeva väga realistlikuks kujutiseks muudab. Jõgi laieneb horisondil ning tekitab oletuse puude taga asuvast järvest või jõelammist. 2.2 ALUSRAAM Tegemist on puidust profileerimata servadega alusraamiga, millel on tsentris üks vertikaalne tugiliist. Alusraam on oletuslikult originaal, sest kannab ja on kandnud erinevatel perioodidel maali omanike vahetustel kogunenud märke nagu aasta komisjonipoe müügisilt, praeguseks kadunud omanike suuliselt kirjeldatud Dresdeni galerii silt ning otse alusraamile kirjutatud hind, 5500 rubla. Säilinud on kõik pingutuskiilud, mis on küll aja jooksul kulunud, kuid täidavad oma funktsiooni. 9

10 2.3 ILURAAM Maal omab puidust historitsistlikku kompomassist reljeefidega jäiga naelühendusega ümbrisraami mõõdus 128, 7 cm x 154, 5 cm. Profileeritud raamiliistud on kaunistatud ühes reas paiknevate kipsist reljeefidega, mis kujutavad lootoselehti. Raam erineb teistest sama kunstniku internetioksjonitel leiduvate maalide raamidest oma lihtsuse poolest, kuna profiil pole sügav ja ei rõhuta oluliselt maali perspektiivikujutamist. 5 Ometi rõhutab ta ainestiku lihtsust ja loomulikkust, kandes reljeefil pildiainestikule sarnaselt taimemotiive. Teiste internetikeskkonnas leiduvate sama kunstniku maalide raamidega seob konkreetset raami samalaadne kullatis. Tõenäoliselt on tegu originaalraamiga, mida võib tõendada ümbrisraami tagaküljel olev kleebise fragment, mis kannab seerianumbrit 930 ja aastaarvu 1897, mis on ligilähedane maali oletusliku valmimisajaga. 5 Artfact oksjonikeskkond. (vaadatud 23. V 2012). 10

11 3. MAALI JA SELLE RAAMIDE SEISUND JA KAHJUSTUSED ENNE KONSERVEERIMIST 3.1 MAAL Maali esmasel vaatlusel ilmnesid kolme tüüpi kahjustused. Neist olulisima moodustas värvikihi laiaulatuslik irdumine, mida võis vaadelda neljas peamises piirkonnas. Progresseeruvate lakuunide servades oli nähtav irduvate servadega võrkkrakelüür. Maalikihi irdumise põhjust krundist võib otsida krundi ja värvikihi omavahelisest nõrgast seosest ning ka muutlikest ning ebasobivatest hoiutingimustest (Ill 1). Ill 1: Maali tulmeseisund, ulatuslikud värvikaod erinevates piirkondades. Mitme piirkonna puhul oli lõuendi pinnal lahtisi värvifragmente, mille puudumine maalikihist moonutas terviklikku esteetikat. Need piirkonnad vajasid kohest kinnitamist ja profülaktilist turvet. Maalikihti katva laki puhul oli nähtav kerge dekoloreerumine, mis on seotud valguse ja temperatuuri ning õhuniiskuse toimega. Valguse mõjul luituvad ja pleekuvad nii lakikiht kui maalikiht. Ning valguse mõjul kahjustuvad nii orgaanilised kui anorgaanilised pigmendid, kuigi valguse mõju esimestele on tugevam. 6 6 K. Konsa, Artefaktide Säilitamine, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007, Ptk.19, Maalid: Vananemise ja kahjustumise põhjused, lk

12 Ill 2: Mehaanilised vigastused maali paremas alumises servas. Teise olulise kahjustuste tüübi moodustasid erinevad mehaanilised vigastused(ill 2). Hoiustamine ning varasem restaureerimata jätmine olid mõjutanud oluliselt ka lõuendi üldist seisundit. Omaniku kirjeldusest lähtuv oletus maali niiskustingimuste pidevast muutumisest ilmestab lõuendit üldiselt. Lõuendalusel maalide temperatuuri kui ka suhtelise õhuniiskuse järsud kõikumised ei ole lubatud. 7 Lõuendikanga äärised olid gabariidilt ebaühtlased ning lõuendi eemaldamisel alusraamilt selgus ka alusraamile naelutamisest tekkinud aukude kahju. Niigi kulunud ääristes asetsevad augud olid rooste toimel hargnenud ning kohati lõuendikanga purunemisel ühendunud, moodustades veelgi suuremaid aukusid ning lõhesid. Nende laiast ulatusest olenemata polnud need kahjustanud maalikihti. Samuti tuvastas vaatlus rohkelt kraapejälgi. Mehaanilised kraaped vastasid vaatlusel väga hästi omaniku poolt kirjeldatud situatsioonidele, milles on maal saanud kannatada suusakepi terava otsaga riivamisel. Mehaanilised vigastused olid paraku enamuste kraabete näol eemaldanud oma aladelt ka maalikihi. Lisaks tuvastati neli auku, mis on tõenäoliselt sama tekkeiseloomuga mehaaniliste kraabete või siis riputusnaelte põhjustatud. Ükski neljast polnud suurem kui üks sentimeeter ning nende iseloom mitteprogresseeruv. Kolmanda rühma moodustasid määrdumistest tingitud kahjustused. Üldisele aastatega kogunenud õhuga maalikihile kanduvale mustusele, mis varjutab maalil kujutatud maastiku värvikoloriiti, sekundeerisid kaks heleroosa pigmentatsiooniga rasvaine laiku. Omaniku sõnul on tegu huulepulga abil maalile tehtud joonistustega. Lisaks esines maali vasakus servas musti 7 Samas, lk

13 värvipritsmeid. Peamiselt tolmuna kandunud mustus iseloomustas ka lõuendi tagakülge. Alusraamilt eemaldamine andis võimaluse näha ka alusraami servade ümber pingutatud ääriste alla kogunenud mustust. Lisaks tavatolmule leidus neis piirkondades nii saepuru, kuuseokkaid kui ka putukate ekskremente. 3.2 ALUSRAAM Alusraami puhul domineerisid vaatlusel erinevad mehaanilised kahjustused. Olulisemad neist naelte ning putukate poolt tekitatud avad. Lisaks ka puidu vanusest tekkinud haprus, mis on vigastades tekitanud mõnes alusraami alas väiksemõõtmeliste puutükkide irdumist. Teise kahjustuste grupi moodustab mustumine. Selle peamisteks teguriteks taas tolm ning sellele sekundeerimas putukate ekskremendid. Lisaks oli alusraam paindunud kergelt ebasümmeetriliseks (Ill 3). Ill 3: Alusraami saabumisseisund. 3.3 ILURAAM Rikkaliku dekooriga historitsistliku raami vaatlusel tuvastati peamiselt mehaanilisi vigastusi, mis on tinginud kompomassist reljeefide irdumise. Raamil esines palju suuremaid ja väiksemaid kullatise- ning krundikadusid. Kadude ümber ja ka mujal kullatis ega krunt pudenemisohtlikud ei olnud. Raami ülemises vasakpoolses nurgas paikneval reljeefiribal puudus terve detail (Ill 4). Sarnane väiksem detailikadu esines alumise serva tsentris. Kahes piirkonnas olid mehaanilised vigastused kahjustunud ka krundi ja kattekihtide alust puidukihti, tekitades neist turritavaid pinde 13

14 ja puitu kahjustanud kraapeid. Lisaks oli raam kaetud ka rohke õhus lenduva mustusega, mis varjutas tugevalt raami kullatise eesmärgiks olnud säravust. Ill 4: Iluraami enim kahjustatud osa puuduva dekoorifragemendiga. 4. MAX HOENOWI MAASTIKUMAALI KONSERVEERIMINE Maali konserveerimise praktilised ülesanded lähtusid kaasaegse konserveerimise põhiprintsiipidest, rõhutades kasutatud materjalide tagasipööratavust. Mõningatel puhkudel on on pöörduvuse ja stabiilsuse printsiipide puhul küsimusi tõlgendamises. Pöörduvuse printsiibi üle vaieldes on see seda pigem peetud hea konserveerimise peamiseks kriteeriumiks. Printsiipi ei tohiks võtta absoluutsena aspektides, kus kõneldakse kõigi kasutatud ja kasutatavate produktide lahustumisest ja selleks jäämisest. Selle asemel tuleks vaadelda konserveerimist üleüldisemana artefakti pikaajalise säilitamise kontekstis. Taolises perspektiivis ei ole oluline ei produkti eemaldamise võimalikkus ega ka teostatud protsesside pööratavus. Ennekõike tuleb mõnedel juhtudel kindlustada olukord, kus ükski individuaalse säilitamise aste ei vähendaks võimalike hilisemate töötlemiste võimalusi. 8 Kogu protsess sarnanes aasta kevadel konserveeritud Ülo Soosteri õlimaali tööprotsessile, olles sedapuhku kõigis ülesannetes kordi mahukam ja aeganõudvam. 8 F. Hanssen- Bauer, Stability as a Technical and an Ethical Requirement in Conservation, Edinburgh: ICOM CC, 1996, lk

15 4.1 KONSERVEERIMISKAVA 1. Maali seisundi hindamine, algse seisundi dokumenteerimine. 2. Kahjustuste kaardistamine. 3. Profülaktilise kleebise paigaldamine värvikao piirkondadele, kaitsmaks lahtist värvi pudenemise eest. Tagakülje mehaaniline puhastamine. 4. Tervikuna pressi alla panek. 5. Värvikihi kinnitamine. 6. Lokaalsete presside paigaldamine. 7. Ääriste paigaldamine. 8. Raamile pingutamine. 9. Maalikihi puhastamine. 10. Vahelakkimine. 11. Kruntimine. 12. Retušeerimine. 13. Lõplik lakkimine. 4.2 KONSERVEERIMISTÖÖDE ALGUS: PROFÜLAKTILISE KLEEBISE PAIGALDAMINE Esmalt võeti ette maali seisukorra hindamine ning konserveerimiskava planeerimine, samuti selle fotografeerimine. Hindamisel lõuendi maalikihis ilmnenud ulatuslikud värvikaod ning nende progresseerumine lõid vajaduse maali seisukorra edasise halvenemise tõkestamiseks. Protsessi pidurdamiseks kaeti piirkonnad profülaktilise kleebisega. Selle teostamiseks kaeti kogu maalikiht olenemata eristuvatest drastilisematest irdumispiirkondadest mikalentpaberiga, läbi mille kanti kolme-protsendilist kalaliimi (Ill 5). 15

16 Ill 5: Profülaktilise kleebisega kaetud maalipind. Profülaktiline kleebis triigiti üle läbi kuumuskindla kile, eesmärgiga hoida kuumaga liimaine vedelana, et see värvikihtide alla viia. Selle järel eemaldati lõuend alusraamilt, võttes alusraamist välja kõik originaalnaelad, mis lõuendit alusraamiga sidusid. 4.3 MEHAANILINE PUHASTUS JA LÕUENDI SIRGENDAMINE Järgnevalt viidi Wishab käsna, pintsli ning tolmuimeja abil läbi maali tagakülje mehaaniline puhastus, mille eesmärgiks oli parkunud ja lõuendi tagakülge katva tugeva mustusekihi eemaldamine (Ill 6). Tagakülje mehaaniline puhastus viiakse alati läbi, kontrollides maalikihti, vältimaks selle kahjustumist konserveerija poolt (Ill 7). Säärast mehaanilist käsna abil puhastamist lõuendi maalikihipoolsele küljele kunagi ei rakendata. 9 Edasisena seati eesmärgiks nii lõuendi maalingupiirkonna kui ka alusraami servade vormi järgi kooldunud lõuendi ulatuslikult deformeerunud ääriste sirgendamine. Orgaanilisest kiust lõuendikangaste deformeerumisel mängib peamist rolli niiskusest tulenev mõju. Lõuendikangas absorbeerib endasse õhus leiduvat niiskust, paksenedes ja lühendes selle mõjul samaaegselt. 10 Lõuendi sirgendamiseks niisutati mehaaniliselt puhastatud tagakülge veepulversaatori abil veega ning kaeti ühtlaselt saepuruplaatidega, millele aseteti ühtlane raskuskoormus. Eesmärgiks raskussurve abil niiske lõuendi ümbervormimine. 9 K. Nicolaus, The Restauration of Paintings, Cambridge: Könemann, 1999, lk Samas, lk

17 Ill 6: Mustus ääriste servaaladel. Ill 7: Tagakülje mehaaniline puhastamine. 4.4 VÄRVI KINNITAMINE Värvikihi irdumist soodustavad mitmed tegurid. Nendeks on päikesevalgus, hapnik, temperatuur ja niiskus. Orgaanilises sideaines toimuvad lõhustumise ja põiksidumise reaktsioonid, mis võivad olla katalüüsitud teiste koostisosade poolt. Valguse mõjul toimuva värvi vananemise puhul toimuvad lisaks tonaalsuse muutumisele muutused ka sideaine keemilises struktuuris, mida võibki pidada üheks olulisimaks värvikihi irdumise põhjuseks. 11 Soovitud tulemuse andnud sirgendamise protsessi järel mõjutati kolme peamist värvikihi irdumispiirkonda viie-protsendilise kalaliimiga, tehes seda taaskord pintsli abil läbi mikalentpaberi värvikihti kandes. Luues veelgi kindlam tõenäosus värvikadude piirkondade kinnitamiseks, kaeti kinnitatud piirkonnad liimi maalikihtidesse viimise järel nakke suurendamiseks lokaalsete raskustega. 11 S. Vahur, Maalide keemilise koostise uurimine FT- IR spektroskoopia meetodil.- Renovatum Anno Tallinn: Ennistuskoda Kanut, 2004, lk

18 4.5 AUKUDE PARANDAMINE JA ÄÄRISRIBADE DUBLEERIMINE Seisukorra stabiliseerimisena tehtud eeltööd lõid eelduse järgnevateks tööprotsessideks. Edasiselt parandati neli lõuendis paiknenud auku. Lõuendi aukude paikamine on ajalooline protseduur, mille täpset algusaega ei teata. Parimad paikamiseks sobivad kangad kattuvad lõuendi originaalkanga struktuuri ja koostisega ja mõnel puhul sobivad kasutuseks originaallõuendist lõigatud paigad. 12 Maksimaalselt ühe sentimeetri laiused augud läbisid kogu lõuendit, sealjuures maalikihti. Paikamiseks kasutati linasest lõuendist paikasid, mis kinnitati servadest narmastamise järel originaallõuendi tagaküljele BEVA 371 kilega, mis sulatati kuumaspaatli abil mõõdukal temperatuuril, jaotades paikade pinget ühtlaselt ümber paiga tsentrisse paigutatud avause. Protsessis kasutatud BEVA 371 on 40%- line polümeerilahus tolueenis. 13 Seda kasutati konserveerimises esmakordselt aastal. BEVA on lühend Gustav Berger i (selle leiutaja) etüleenvinüülatsetaadist. See on etüleen- ja vinüülatsetaatmonomeeride kopolümeer, mis sisaldab tolueenis ja bensiinis lahustatud ketoonvaiku ja parafiini. Parafiin on pehme ja sulab madalal temperatuuril, kuid tema kõrge viskoossus muudab ta laialivalgumise raskeks, mistõttu kaldub ta muutuma rabedaks. Selle tugevdamiseks lisatakse EVA-d. Vinüülatsetaadi polaarse osa karbonüülrühmad tugevdavad parafiini. 14 Järgmine ülesanne oli äärisribade dubleerimine. See sarnanes materjali ja metoodika kasutamise poolest aukude paikamisele. Ääriste eelneval sirgendamisel selgus, et need olid kohati väga räbaldunud ning gabariidilt ebaühtlased. See tingis uute ääriste ettevalmistamise. Selleks lõigati linasest lõuendikangast välja uued kaheksa sentimeetri laiused äärised, mille üks külg narmastati originaallõuendile kinnitamise tarbeks poole sentimeetri ulatuses. Ääriste dubleerimisel kasutati samuti kuumusel aktiveeruvat BEVA kilet. Neilt eemaldati kattepaber ja asetati paralleelselt, liimuva küjega allapoole lõuendi servale maali tagaküljel. Need fikseeriti kuumaspaatliga ja lisati samal viisil kileliim ka piirkondadesse, kus originaallõuend oli silmatorkavalt ebaühtlase kujuga. Kinnitunud BEVA ribalt eemaldati mitteliimuv silikoonkile ja asetati sellele dubleeritavad ääriseribad. Uued äärised kinnitati täielikult originaallõuendi servadesse töötlemisel triikrauaga umbes 70 kraadi juures, jälgides, et eelpool mainitud narmad jääksid sirged ja liimuks kogu maali ulatuses ühtlaselt. 12 K. Nicolaus, The Restauration of Paintings, lk Samas, lk K. Sibul, Traditsiooniline ja kaasaegne materjal polükroomsete puitobjektide konserveerimises I osa. - Renovatum Anno Tallinn: Ennistuskoda Kanut, 2004, lk

19 4.6 LÕUENDI ALUSRAAMILE PINGUTAMINE Ääriste dubleerimisele järgnes lõuendi kergeid hooldustöid läbinud alusraamile pinguldamine. Maali suurusest tingitud füüsiliselt raske tööprotsessi vahenditena kasutati pinguldustange ja klambrilööjat. Horisontaalelt põrandale asetatud alusraamile fikseeriti ühe ajutise klambriga kõik neli lõuendi nurka. Püstisesse asendisse tõstmise järel alustati lõuendi pinguldamist iga külje keskosast, liikudes korda mööda vastaskülgedelt kinnitades äärte suunas. 4.7 PUHASTAMINE Esmalt viidi läbi mehaaniline värvipritsmete eemaldamine lõuendi vasakus servas. Mustad pritmed oli tugevalt kinnitunud maalikihile, mis nõudis oskuslikku skalpellikäsitsemist. Nende eemaldamise järgselt sooritati puhastusproovid, mille eesmärgiks oli välja selgitada maalikihti katva mustuse eemaldamiseks sobivaimad ained. Puhastusproovidel kasutati ainetena 3,5% triammooniumtsitraadi vesilahust, 5% triammooniumtsitraadi vesilahust, etanooli, atsetooni ning ensüümi. Neist sobivaimaks osutus etanool, mis võimaldas korraga eemaldada nii pinnamustuse kui ka vananenud, koloriiti ja värvi omadusi mõjutava lakikihi, põhjustamata värvi eritumist maalikihist. Maali- ja lakikihi puhastamise juures on oluline täpne balanss valitud aine puhastustoime kiiruse osas. Liiga kiirelt eralduva mustuse korral kandub see suurema tõenäosusega puhastatava ala piires edasi ning liigse aegluse korral on oht maalikihi ülemääraseks mehaaniliseks kahjustamiseks hõõrdumise läbi. 15 Etanool vastas kahe äärmuse poolt esitatud nõuetele sobiva tempo raames. Töö viidi läbi rullides kogu maalipind valitud ainega kontaktis vatipulga abil õrnalt üle. Vananenud laki ja pinnamustuse eemaldamise resultaadiks oli märgatavalt erksama koloriidi esiletulek ja vananenud laki kahjustava mõju pidurdamine. Erikohtlemist vajasid kahjustustes mainitud huulepulgajälgedega väiksemõõdulised pinnad, mille puhastamiseks kasutati atsetooni. 15 A. Moncrieff, G. Weaver, Science for Conservators 2, London: Museums & Galleries Commission, 1992,lk

20 Ill 8: Puhastusproovid. Ill 9: Etanooli puhastustulemus. 4.8 VAHELAKKIMINE Maalipinna tundlikkus ja kadude suur hulk tingised järgmisena vajaduse vahelakkimiseks, mille eesmärk oli luua vahekiht originaali ja retušeeringute vahele ning tõkestada retušeerimiskrundi võimalikku maalikihti tungimist. Lisaks lõi vahelakk eelduse retušeerimiskrundi kruntimisjälgede kergemaks puhastamiseks kadude piirkonna servadest. Vahelakkimiseks kasutati lakki segus dammar 2/3 ja dammar matt 1/ KRUNTIMINE Seejärel toimus värvikadude kruntimine. Selleks vajalik krunt segati 5% kalaliimist, kriidipulbrist ning linaõlist. Loomsete liimide nagu kalaliim kasutamise miinuseks on tundlikkus niiskuse ja hallituse suhtes, kuid eeliseks nende suur kõvenemiskiirus, hea nake ja liimliite elastsus. 16 Kruntimise üldreeglina tagab parima tulemuse kriidist võimalikult tihkeks muudetud krunt. Selle kadude piirkonda paigutamisel on reegliks krundi kattekihi õhukesena peale kandmine. Nende kahe tingimuse täitmine muudab krundi kõige vähemtõenäoliselt kuivamisel 16 P. Christjanson, Adhesioon ja Adhesiivid, Tallinn: TTÜ kirjastus, 1999, lk

21 kahanevaks ja pragunevaks. 17 Krunditi kõik erinevates mõõtudes kaod, mis moodustasid hinnanguliselt 1/5 kogu maali pinnast. Pastataoline retušeerimiskrunt kanti spaatli abil värvikadude piirkondadesse ja kuivamise järel puhastati käsna ja vee abil maalikihi ja krunditäidete piirid üleliigsest krundist (Ill 10). Ill 10: Maal värvikadude alade kruntimise järel. Paljude maalide konserveerimisel lõpetatakse toneerimiseelsed kruntimistööd lokaalse vahelakkimisega krunditud piirkonades, eesmärgiks retušeerimismeediumite krundikihti imbumise takistamine. 18 Antud tööde puhul eralduskihi loomiseks vajadust ei nähtud. See tulenes retušeerimismeediumi valikust ja värvikihi vähesest pastoossusest. 17 K. Nicolaus, The Restoration of Paintings, lk Samas, lk

22 4.10 TONEERIMINE Toneerimist võib pidada kruntimise kõrval kõige aeganõudnuimaks tööprotsessiks, kuna värvikadude hulk oli märkimisväärselt suur ja esines mitmetel tundlikku maalimisoskust nõudvatel aladel. Toneerimisel lähtuti täieliku retušeerimise printsiibist, mis ei anna vaatajatele võimalust retušeeringu ja originaalmaalingu visuaalseks eristamiseks. Sellise retušeerimise tuvastamiseks on vajalik suurendusklaasi või mikroskoopi kasutamine. 19 Selliselt töö teostamise kasuks otsustati esteetilise terviklikkuse säilimise tõttu. Lisaks ei ole maal avalikult eksponeeritav ja ei vaja viiteid konserveerija tööle. Kõige käepärasemaks ja esteetiliselt kaasaegsetele konserveermisprintsiipidele omasteks vahenditeks valiti akvarellid ning retušeerimismeedium Mowilith 20, mis oli antud töö tegemiseks end tõestanud teiste maalikonserveerimisprojektide eduka retušeerimisvahendina. Akvarellidega retušeerimise peamiseks eesmärgiks oli krunditud aladele alustooni andmine, lihtsustamaks lõppretušeeringute katvust ja läbipaistmatust muidu maali koloriidist selgelt eristunud valgel krundil. Selle järel võeti kasutusele mainitud Mowilith 20, mida segati naturaalsete kuivpigmentidega. Mowilith 20- ne näol on tegu vinüülatsetaadi kopolümeer dibutüülmaleinaadiga, mille emulgaatoriks on polüvinüülalkohol. 20 Saadud retušeerimismeedium on lahustatav etanooli abil, mis loob hea võimaluse vajadusel vajalikuks eemaldamiseks. Samuti lihtsustab valitud meediumiga töötamist selle paletil kuivamise aeglus, mis võimaldab värvikombinatsioone liialt kiirustamata omavahel segada. 21 See nõue vastab igati kaasaegset konserveerimist ilmestavale pööratavuse printsiibile. Retušeerimisel üldisemalt on oluline kaasaegse retušeerimismeediumi toneeritavasse alasse perfektselt sobitumine. Selleks on oluline järgida retušeeritava ala ümbruses asuvat originaalmaalikihi vanusest ja pigmendi omadustest tulenevat reljeefsust ja dünaamikat. Ideeliselt kõige paremaks peetakse originaalpigmentide eeskujul kasutatavaid pigmente, mille praktiline kasutamine ei ole tihti reaalne pigmentide kättesaadavuse tõttu. Lisaks võivad originaalpigmendid oma omadustelt kaasaegses praktikas kasutatavatele pigmentidele säilimisomadustel mõnelgi puhul alla jääda K. Nicolaus, The Restoration of Paintings, lk K. Sibul, Traditsiooniline ja kaasaegne materjal polükroomsete puitobjektide konserveerimises I osa, lk K. Nicolaus, The Restoration of Paintings, lk Samas, lk

23 4.11 LÕPULAKKIMINE Retušeerimise lõppedes kaeti kogu lõuendmaal lakiga, milleks otsustati kasutada vahelakkimisel heaks tunnistatud lakisegu 2/3 dammar, 1/3 matt dammar, mida iseloomustas hea läike intensiivsus ja koloriidi terviklikkuse hoidmine. Samuti laki valikul olulised transparentsed omadused ja pikal säilimisel laki täieliku läbipaistvuse tagamine MAX HOENOWI MAASTIKUMAALI RAAMIDE RESTAUREERIMINE 5.1 KONSERVEERIMISKAVA 1. Alusraami kahjustuste kaardistamine 2. Alusraami lihvimine 3. Alusraami vigastatud puitdetaili liimimine 4. Ümbrisraami kahjustuste kaardistamine 5. Krundi-ja kullatise kinnitamine 6. Ümbrisraami puuduva dekoordetaili taastamine 7. Ümbrisraami krundi- ning viimistluskihi taastamine 8. Ümbrisraami külgede lihvimine ja kruntimine 9. Ümbrisraami puhastamine 10.Ümbrisraami kullatisekadude retušeerimine 5.2 ALUSRAAMI RESTAUREERIMINE Edasiselt nõudis tööjärg alusraami seisukorra täpsemat hindamist. Vaatlusel hinnati alusraami seisukord heaks ning hinnang tingis otsuse alusraami analoogi vastu välja vahetamata jätmise. Leiti, et kuna tegu on hinnanguliselt originaal alusraamiga, on otstarbekam selle säilitamine algfuntsiooni täitmiseks maali ajaloolise esteetika ühtsena hoidmiseks. Ometi kattis alusraami mustuse kiht, mis algset peitsi ning puidu süü mustrit varjutas ning käsitsemisel määrivaks osutus. Selle eemaldamisel kasutati tolmuimejat ning parkunud kergelt mitte-eemaldatava mustusega piirkondades peenikese liivapaberiga lihvimist, jättes puutumata kirjutistega alad. 23 K. Nicolaus, The Restoration of Paintings, lk

24 Samal ajal kinnitati PVA liimi ja pingutuskruvide abiga oma algsele kohale alusraami alumise serva tsentris paiknenud irdunud puitdetail. Teine alusraami puudutav probleem seisnes tema paindumises pikki perimeetrit. Painde eemaldamiseks asetati alusraam horisontaalsele pinnale, surudes see raskuste abil ühtlasele tasandile. Painde täielikuks kõrvaldamiseks eemaldati alusraami säilinud kiilud ning haamri abil koputati liistud ettevaatlikult üksteise vastu. 5.3 ILURAAMI RESTAUREERIMINE Maali ümbritseva iluraami restaureerimise puhul sai olulisimaks esteetilisuse ja eksponeeritavuse taastamine. Raami maali terviklikkust toetava funktsiooni tõttu muutus peamiseks selle iluraamina taastamine viisil, mis kaotas häirivad kahjustused, lubades domineerida eksponeeritaval maalil. Maaliraami kui väärtusesse omaette saaksime suhtuda juhul, kui maal oleks eksponeeritud spetsiifilisel maaliraame eksponeerival näitusel või kui oleks tegemist erakordse ja unikaalse ajaloolise eksemplariga. Kujutava kunsti presenteerimisel peaks raami võtma aga kunstiteose täiendina. Täiustades maali, ei ole aga raamile lubatud märgatavalt kahjustunud konstruktsioonid või viimistlus, kuna see juhib tähelepanu eemale põhiliselt, mille tarbeks raam on valmistatud, ehk maalilt endalt KRUNDI- JA KULLATISEKIHI KINNITAMINE Esimese restaureerimistööna teostati lahtiste ja irdumisohtlike dekoorifragmentide kinnitamine. Selleks kanti peene pintsli ja süstla abil kõikidesse ohustatud piirkondadesse etanool, mille toime eesmärgiks oli liimitavate detailide desinfitseerimine ning pehmendamine. Piirituse aurustumise järel kanti samadesse pragudesse samade abivahendite abil liimi Medium für Konsolidierung (firma Lascaux Colours & Restauro), mis on välja töötatud spetsiaalselt polükroomsete ja maalitud puitobjektide viimistluskihtide kinnitamiseks Museum Services Corporation, Lascaux Products, (vaadatud 12. IV 2012) 24

25 5.3.2 PUUDUVA DEKOORDETAILI TAASTAMINE Puuduv detail raami ülemise serva vasakus reljeefriba nurgas vajas taastamist 13,5 cm pikkuses. Dekoordetaili taastamise mudeliks valiti kõige terviklikumalt säilinud vastasküljes asetsev samas pikkuses detail. Esmalt täideti detaili ümbritsevad avad skulptuurplastiliiniga, et luua vormi võtmise alale raamvann. Kasutatud plastiliin ei ole määriv ja on heade raamilt eemaldamise omadustega. Selle järel kaeti detaili ümbrus kile ning teibiga, vältimaks raamile üleliigse materjali sattumist. Vormivõtmisel kasutati kahekomponendilist silikooni SILKO MS, mis on keskmiselt viskoosne materjal, millele lisati enne kasutamist katalüsaatorit (kõvastajat). Tahkumisaja lühisus tingis kahe komponendi segamisel kiire tegutsemise, mille vältel kaeti ettevalmistatud piiratud detail ühtlaselt saadud silikoonmassiga (Ill 11). Ill 11: Silikoonvormi valmistamine. Valminud silikoonvorm eemaldati detaililt ning detail puhastati plastiliinijääkidest. Dekoordetaili taastamiseks otsustati kasutada kipsivalu (Ill 12). Ill 12: Uus kipsist dekoorifragment. 25

26 Vajalik mass segati kipsipulbrist ning veest ja valati tahkumiseks saadud silikoonvormi. Ööpäeva möödumise järel viimistleti detail pideval reljeefi sobivuse kontrolli saatel liivapaberi abil täpsemõõduliseks ning liimiti seejärel Fine Filler peenterapahtli abil ühtlaseks viimistletud pinnale PVA liimi abil. Originaalreljeefiga paremini sidumiseks kasutati sama peenterapahtlit ka uue detaili ja originaalreljeefi ühendamiseks KRUNDI- JA VIIMISTLUSKIHI TAASTAMINE Dekoordetaili raamile kinnitamise järel tasandati rohked krundi- ja viimistluskihi kaod Fine Filler peenterapahtliga. Seda kanti kõikidesse pragudesse, kullatisekadudesse ning vigastatud profiiliservadesse metallspaatli abil. Pahtli kuivamise järel lihviti pindasid peeneteralise liivapaberiga. Krunditud pinnad olid paraku aga väga eriilmelised, varieerudes reljeefsetest pindadest siledateni, mis nõudis mitmete piirkondade korduvpahteldamist ning lihvimist. Lihvimisel tekkinud pahtlitolmu detailide pragudesse mittekandumiseks teostati töö jooksul pidevat kuivpuhastust pintsli ning tolmuimeja abil KÜLGEDE LIHVIMINE JA PAHTELDAMINE Rohkete naelaaukude ja mehaaniliste vigastustega ümbrisraami küljed vajasid esteetilise terviklikkuse loomiseks krundikadude taastamisega sarnast tööprotsessi. Sarnasus seisnes sama peenterapahtli ja spaatli kasutuses, millega täideti kõik mehaanilised vigastused. Pahtli mitmekordse pealekandmise ja kuivamise järel toimus aga kogu külgede lihvimine mitme erineva jämedusega peeneteraliste livvapaberite abil. Protsessi kestel liimiti kinni ka raami ülemisel küljel turritanud lahtine pind. Selleks kasutati PVA liimi ning pitskruvisid PUHASTAMINE Puhastamiseks viidi raami paremal küjel läbi puhastusproovid, leidmaks efektiivseim minimaalselt raami kullatist kahjustav aine. Puhastusele eelnenud diskussioonis otsustati säilitada raami kullatisele kogunenud loomulikku väärikat paatina, mis oli puhastusproovide läbi viimise peamine hindamiskriteerium. Puhastusproovideks kasutatud ained olid järgmised: mostanool; etanool; 5% triammooniumtsitraadi vesilahus; 3% triammooniumtsitraadi vesilahus; white spirit; destilleeritud vesi; ensüüm. 26

27 Ill 13: Puhastusproovid, vasakult paremale: ensüüm; destilleeritud vesi; white spirit; 3% triammooniumtsitraadi vesilahus; 5% triammooniumtsitraadi vesilahus; etanool; mostanool. Puhastusproovid välistasid koheselt vett sisaldavate lahuste puhastamisel kasutamise, kuna kõikide puhul toimus kullatise lokaalne lahustumine ja selle mõjul kullatise visuaalne mustumine, mis tuleneb peenikeste kuulaosakeste irdumisest ja segunemisest. Valikutena jäid alles piiritusepõhised mostanool ja etanool ning white spirit. White spiriti puhul osutus kasutamata jätmise põhjuseks selle ebaefektiivsus, nimelt oli nimetatud aine puhastusvõime seitsmest katseainest väikseim. Kahe võrdse puhastustoimega piiritusepõhise aine vahel valimisel tegi otsustamise lihtsaks etanooli varasem käsitsemine teiste restaureeritavate objektide puhastamise puhul. Seega valitigi puhastusvahendiks mõõdukat puhastusefekti näitav, kullatist säilitav etanool. Seda kasutati sarnaselt maali puhastamisele, rullides vatipulga abil üle kogu raami reljeefid ja tasapinnad. Töö viidi läbi tundlikult, püüdes vältida igasuguste uute kadude tekkimist reljeefi õnaruste puhastamisel KULLATISEKADUDE RETUŠEERIMINE Esteetilise terviku lõppviimistluse loomise eel olid võimalike variantidena kõne all nii kadude lehtkullatisega katmine, kui ka akvarellidega retušeerimine. Neist teise valimise poolt rääkis visuaalselt nähtav tõik värske kullatise tõenäolisest mitteintegreerumisest rohke paatinaga kullatisel. Meetodi põhjenduseks soov retušeeringu aluse polümendi tooni läbikumamiseks. Akvarellide kasuks puhul sai määravaks ka värvide kerge tagasipööratavuse argument. 27

28 Vältimaks viimistluskihi imendumist pahtlisse ja kipsi, kaeti retušeerimisele eelnevalt kõik pahteldused ning uus dekooridetail shellak rubiinlakiga. Retušeerimiseks kasutati nii kulla- kui pronksiimitatsiooniga akvarelle, kui ka tavalisi naturaalpigmentidepõhiseid akvarelle (Ill 14). Mõnedes piirkondades anti nende katteks lõppviimistlus ka kullapastaga, kandes see akvarellist erinevalt detailidele sõrmega. Ill 14: Akvarellidega retušeerimise järgne reljeefse raamiosa uus välimus. Antud retušeerimiskontseptsioon sobib olukorras, kus: a) võrdse tähelepanuga suhtutakse nii haruldasse raami kui sellesse paigutatud teosesse, b) haruldane/ väärtuslik raam peab oma looga täiendama selle juurde kuuluvat haruldast/ väärtuslikku teost, peetakse vajalikuks ka raami loo teadvustamist, kuid mitte selle domineerimist. 25 Retušeerimist otseselt mitte puudutava meetmena võeti vastu otsus katta ühtlase musta akrüülvärviga raami küljed viisil, mis tagaks selle integreerumise mistahes valitud interjööri. Musta värvi kasutamise otsus tulenes külgi juba poole sentimeetri ulatuses katnud varasemast mustast värvist, mis tõi esile raami kompositsioonilised reljeefsed osad, tõmbamata tähele panu ebaolulistele külgedele. Antud viimistlus oli võimalikest variantidest parim ka katmaks pahteldatud naelaauke ja mehaanilisi vigastusi. 25 H. Loodus, Maaliraami restaureerimise kontseptsioonid ja konserveerimine. Kursusetöö, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond. Tallinn,

29 KOKKUVÕTE Bakalaureuseõppe viimase õppeaasta vältel sooritatud praktilised konserveerimisrestaureerimistööd viisid Max Hoenowi maastikumaali ja selle raamide esteetilise presentatsiooni soovitud tasemele. Mahuka töö tulemusel konserveerisin ulatuslike kahjustustega lõuendmaali, selle alusraami ning iluraami. Maali ajaloolist ja esteetilist väärtust silmas pidades kasutasin maali kadude rekonstrueerimisel täieliku toneerimise meetodit, jätmata vaatajale võimaluse lisandunud retušeerimiskihtide eraldi vaatlemiseks. Kõik tööprotsessid sooritasin pidades silmas tagasipööratavuse printsiipi, mille näitena on lõppviimistluse puhul kasutatud kaasaegset retušeerimismeediumi Mowilith 20. Tagasipööratavust on silmas peetud ka raami konserveerimise puhul, kus nähtava viimistlusena ei ole antud praktika puhul kasutatud levinud kuldamist, vaid mille puhul on lihtsamate vahenditega loodud visuaalne pettekujutelm integreeruvast paatinaga tervikust. Ümbrisraami puhul on oluline silmas pidada, et iseseisvalt rikkalikku dekoorreljeefi kandev raam omab maaliga sümbioosis tervikut toetavat funktsiooni. Esteetiliselt ühtne raam on konserveerimis- restaureerimistööde järel justkui sissejuhatus maalitemaatikasse, mida esindab suurejooneliselt ja tundlikult lahendatud metsamaastik. Kõik teostatud tööd allusid restaureerimiskavale ja viisin need läbi järjekorras, mis tagas iga järgmise protsessi õnnestumise. Ajamahukate tööde planeerimine sõltus tööde kulgemisest ja vältisin töö käigus ühelegi ülesandele ajanappusest tingitud möönduste tegemist. Erinevad maali materjale puudutavad katsed on heaks aluseks tulevastele sarnaseid materjale käsitlevatele lõuendmaalide konserveerimis- restaureerimistöödele, lihtsustades võimalikke protsesse läbi minu sooritatud keemiliste puhastuskatsete või retušeerimismeediumite valikute läbi. Oluline on ka Max Hoenowi pärandi siinsel kunstiareenil tutvustamine. Ja seda mitte niivõrd kunstiteadusliku uurimuse, kui just praktilise ajastutruu žanrimaali elule aitamise läbi. Minu enda jaoks kinnitas 7 kuu pikkune tööperiood minu huvi maalirestaureerimise spetsiifika vastu, lisades sellele olulise kogemuse raami restaureerimise vallas. Mahukas praktiline tööhulk andis aga selge ettekujutuse võimalikust ülikoolijärgsest tööst, olles sedakorda kompetentne töötama lisaks maalidele ka raamidega. Kaheosaline kogemus lisab mulle vajalikku enesekindlust tulevasteks väljakutseteks ja avab kindlasti ka võimalusi teaduslike uurimuste loomiseks akadeemilises sfääris. 29

30 CONSERVATION OF MAX HOENOW S LANDSCAPE PAINTING AND FRAME Joonas Paas SUMMARY The current bachelor s thesis describes the renovation and conservation process of German landscape painter Max Hoenow s oilpainting and its frame. Introduction of the thesis describes shortly the biography of Max Hoenow and gives the idea about reasons why he has become one the most outstanding landscape painters in the midst of the 19 th and 20 th century s German art scene. It also describes about the speculations of the painting belonging to Dresden Gallery before being robbed from there by the Russian army before bombing the Dresden during the Second World War. Thesis also gives an overview of the origin of the painting after arriving to Tallinn, Estonia in 1940s and its belonging to the same Estonian family from that period of time. Next part of the thesis give a description of condition of painting and its beauty frame while arriving to the conservation studio of Estonian Academy of Arts. Pre- renovation observations identified different damages from the deformation of canvas to the severe condition of varnish. Principal damages were related to the small diametered losses of color all over the painting and the losses of golden gilt and pieces of the beauty frame. The surfaces, both of the painting and the frame showed also tough signs of dirt, humidity and painting being worn out. Next part of the thesis is mainly concentrated to the conservation process of the canvas painting. It starts with describing the measures of prophylactic protection of the layer of paint and describes in detail every process of conservation culminating to the most time- consuming processes of filling the lacunas and retouching the numerous areas covered with white chalk filling putty. Retouching was made in total retouch technique, using the filling that blended in with the original and was used strictly only on the areas of the losses by the retouching medium Mowilith 20. Similarly built system of descriptions gives also an overview of the conservation of the original painting's historicist beauty frame. Conservational descriptions also start from the procedures of giving the frame preventive protection to avoid further losses of golden gilt or plaster details. As with painting, it also analyses different aspects of chosen materials and techniques. Finally, after portraiting the technical aspects of replacing all the missing details and thereafter reaching to the aesthetic conclusions of its fresh appearance and chosen retouching medium of watercoloring instead of regilting the old looking remained original gilt. My bachelor s thesis also include all of the documentations and pictures of the seven month 30

31 conservation work, making a comprehensive description of conditions on arrival, analyses of all the aspects of conservation and overview of the result. 31

32 KASUTATUD MATERJALID Kirjandus Christjanson, Peep. Adhesioon ja Adhesiivid, Tallinn: TTÜ kirjastus, Hanssen- Bauer, Françoise. Stability as a Technical and an Ethical Requirement in Conservation, Edinburgh: ICOM CC, Keevallik, Juta. Kunstikogumine Eestis 19. sajandil, Tallinn: Teaduste Akadeemia; Ajaloo Instituut, Konsa, Kurmo. Artefaktide säilitamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Loodus, Holger. Maaliraami restaureerimise kontseptsioonid ja konserveerimine. Kursusetöö, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond. Tallinn, Moncrieff, Anne, Weaver, Graham. Science for Conservators 2. London: Museums & Galleries Commission, Nicolaus, Knut. The Restoration of paintings. Cambridge: Könemann, Sibul, Kriste. Traditsiooniline ja kaasaegne materjal polükroomsete puitobjektide konserveerimises I osa. - Renovatum Anno Tallinn: Ennistuskoda Kanut, Thieme, Ulrich, Becker, Felix. Thieme- Becker: Allgemaines Lexicon der bildenden Künstler, Leipzig: E.A. Seemann,

33 Vahur, Signe. Maalide keemilise koostise uurimine FT- IR spektroskoopia meetodil.- Renovatum Anno Tallinn: Ennistuskoda Kanut, Allikad Interneti allikad Museum Services Corporation, Lascaux Products. (vaadatud 12. IV 2012). Artfact, Max Hoenow Auction Price Results. ESC&alF=1 (vaadatud 23. V 2012) Muud allikad Paas, Joonas. Kirjavahetus maali praeguse omanikuga 7. XII Märkmed autori valduses. 33

34 LISAD Lisa 1. Maali konserveerimistööde kaart Lisa 2. Iluraami konserveerimistööde kaart Lisa 3. Maali kahjustuste kaardistus Lisa 4. Iluraami kahjustuste kaardistus Lisa 5. Fotodokumentatsioon 34

35 Lisa 1 Maali konserveerimistööde kaart Objekt : Õlimaal Autor, koolkond, Max Hoenow töökoda: Dateering : u ndad Foto enne konserveerimist Materjal : Lõuend Tehnika : Õli Mõõtmed : 147x175 Peale konserveerimist Konservaator : Joonas Paas Tulme kuupäev : Tööd alustatud : Tähtaeg : 2012 mai Tagastatud Tööd lõpetatud : omanikule : Tööde kokkuvõte, soovitused edaspidiseks hoiustamiseks ja eksponeerimiseks : Mahukas tööprotsees hõlmas klassikalise maalikonserveerimise põhietappe: värvikihi kinnitamine, puhastamine, kruntimine ja toneerimine. Eksponeerimisel ja säilitamisel vältida temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse suuri ja järske kõikumisi. Vätida intensiivse valgust. Kuupäev:

36 Konservaator: Joonas Paas Juhendajad: Merike Kallas, Hilkka Hiiop Objekti dokumentaalandmed Autori v. töökoja märgistus, signatuur : Max Hoenowi signatuur lõuendi all, vasakul nurgas. Muud pealdised, märgid, tekstid: Müügisilt aastast 1946, oletatavalt Pika tänava tolleaegne komisjonipood. Legend : On kuulunud Dresdeni galerii kunstikogusse, sattunud Eestisse Nõukogude Liidu sõjaväe taandumisel II maailmasõja perioodil. Kuulub hetkel erakogusse. Ajalooline õiend : - Andmed varasemate restaureerimiste kohta: - 36

37 Töö kirjeldus: Põikiformaadis realistlik maastikumaal. Kujutatud metsasalu ja seda läbivat kitsast jõge. Koostaja : Joonas Paas 37

38 Maali liik : Maastikumaal Kirjeldatav struktuur Ülesehitus Seisund Alusmaterjal : Labase koega lõuend Lõuendi servad on ebaühtlased, räbaldunud ja narmendavad. Tagumine külg tugevalt määrdunud. 4 auku. Krunt : Pigmenteeritud krunt Hea Maalikihid : Lasuursed ja pastoossed Värv pudenemisohtlik ja puudub osaliselt lõuendi kolmes piirkonnas täielikult. Kattekihid : - Alusraam: Oletatavalt originaal, tugiliistuga puitalusraam. Ümbrisraam : Historitsistlik pronksi/kullaimitatsiooniga raam. Lootuslehe motiiviga kipsreljeef. Kergelt paindes, rohkete naelaaukudega. Reljeef paiguti purunenud. Konservaator : Joonas Paas Konserveerimisülesanne: Restaureerida lõend, alusraam, ümbrisraam. 38

39 Konserveerimiskava: 1. Maali, tulmeseisundi dokumenteerimine 2. Kahjustuste kaardistamine 3. Profülaktilise kleebise paigaldamine värvikao piirkondadele, kaitsmaks lahtist värvi pudenemise eest. 4. Tagakülje mehaaniline puhastamine 5. Tervikuna pressi alla panek 6. Värvikihi kinnitamine 7. Lokaalsete presside paigaldamine 8. Ääriste paigaldamine 9. Raamile pingutamine 10. Maalikihi puhastamine 11. Kruntimine 12. Vahelakkimine 13. Retušeerimine 14. Lõplik lakkimine Muudatused konserveerimise käigus: - 39

40 Konserveerimis- ja / või restaureerimistööd Kuupäev Tehtud tööd Kulutatud aeg Kasutatud materjalid Maal saabus konserveerimisstuudiosse Algseisundi fotografeerimine, kahjustuste kaardistamine, profülaktilise kleebise kinnitamine. Lõuendi eemaldamine alusraamilt, naelte eemaldamine alusraamist Tagakülje mehaaniline puhastamine, veega niisutamine, raskuste alla asetamine Raskuste alt võtmine, maalingukihi kinnitamine. 5h 3h 3h 6h Fotoaparaat. Lahjendatud 3%-line kalaliim, Mikalentpaber ''Coca-Cola'',süstal, peitel,tangid. Wishab käsn, tolmuimeja, veepulversaator. 5%-line kalaliim Alusraami puhastamine. Aukude tagaküljelt paikamine. Ääriste dubleerimine. 4h 5h 8h Tolmuimeja, peene liivapaber(240p) Linane polüesterlõuend, ''BEVA'' liim, triikraud. Linane lõuend, ''BEVA'' liim, triikraud, silikoonpaber Lõuendi alusraamile pingutamine 2h Klambrilööja, tangid Puhastusproovid 2h Ensüüm, etanool, atsetoon, 3,5% triammooniumtsitraad i vesilahus, 5% triammooniumtsitraad i vesilahus Puhastamine Etanool 40

41 Kruntimine Kalaliim, kriit, linaõli Toneerimine Akvarellid, Mowilith 20, naturaalpigmendid, etanool Lakkimine 2h Dammar, dammar matt 41

42 Lisa 2 Iluraami konserveerimistööde kaart Objekt : Max Hoenowi maastikumaali iluraam Autor, koolkond, Jahresaustellung des Kunsthereins sür Bon töökoda: Dateering : u. 1890ndad Foto enne konserveerimist Materjal : Puit, kompomass, kullatis Tehnika : Õli Mõõtmed : 128,5 x 154, 5 Peale konserveerimist Konservaator : Joonas Paas Tulme kuupäev : Tööd alustatud : Tähtaeg : 2012 mai Tagastatud Tööd lõpetatud : omanikule : Tööde kokkuvõte, soovitused edaspidiseks hoiustamiseks ja eksponeerimiseks : Restaureerimine algas värvikihtide kinnitamisega ning jõudis akvarellidega retušeerimiseni läbi mahuka kadude kruntimise,dekoordetaili proteesimise ja puhastamise. Eksponeerimisel vältida puhastamist veega ja vältida suhtelise niiskuse ja temperatuuri järske ja suuri muutusi. Samuti kaitsta otsese päikesevalguse eest. Kuupäev: Konservaator: Joonas Paas 42

43 Juhendaja: Merike Kallas, Hilkka Hiiop Objekti dokumentaalandmed Autori v. töökoja märgistus, signatuur : Jahresaustellung des Kunsthereins sür Bon Muud pealdised, märgid, tekstid: - - Legend : Eeldatavalt Max Hoenowi maastikumaali originaalraam Raami kirjeldus: Puidust historitsistlikku kompomassist reljeefidega jäiga naelühendusega ümbrisraam. Profileeritud raamiliistud on kaunistatud ühes reas paiknevate kipsist reljeefidega, mis kujutavad lootoselehti. Kaetud kullatisega. 43

44 Koostaja : Joonas Paas Kirjeldatav struktuur Ülesehitus Seisund Alusmaterjal : Puit Mehaanilised kahjustused, pehkimine, lahtised pinnud. Krunt ja dekoorfragmendid : Kompomass, liimikriidi krunt Esinevad krundi ja dekoordetailide ulatuslikud kaod. Rohkelt lahtisi krunditükke ja pragunenud alasid. Kattekihid : Kullatis Esineb rohkeid kullatisekadusid. Konservaator : Joonas Paas Konserveerimisülesanne: Restaureerida raam säilitamaks selle terviklikkust maali eksponeerimise eesmärgil. 44

45 Konserveerimiskava: 1. Ümbrisraami kahjustuste kaardistamine 2. Krundi-ja kullatise kinnitamine 3. Ümbrisraami puuduva dekoordetaili taastamine 4. Ümbrisraami krundi- ning viimistluskihi taastamine 5. Ümbrisraami külgede lihvimine ja kruntimine 6. Ümbrisraami puhastamine 7. Ümbrisraami kullatisekadude retušeerimine Muudatused konserveerimise käigus: - Konserveerimis- ja / või restaureerimistööd Kuupäev Tehtud tööd Kulutatud aeg Kasutatud materjalid Raami saabumine konserveerimisstuudiosse Algseisundi fotografeerimine, kahjustuste kaardistamine. 2h Fotoaparaat Krundi- ja kullatisekihi kinnitamine 9h Medium für Konsolidierung, etanool, süstal Puuduva dekoordetaili taastamine 24h Kips, kahekomponendiline silikoonsegu, plastiliin Krundi- ja viimistluskihi taastamine 20h Fine Filler peenterapahtel, 45

46 spaatel, peeneteraline liivapaber Külgede lihvimine ja pahteldamine 1h Peeneteraline liivapaber, Fine filler peenterapahtel Puhastusproovid 2h Ensüüm, destilleeritud vesi, etanool, mostanool, 3,5% triammooniumtsitraad i vesilahus, 5% triammooniumtsitraad i vesilahus, white spirit Puhastamine Etanool Vahelakkimine 1h Rubiinshellak Kullatisekadude retušeerimine Akvarellid, kullapasta Külgede värvimine 1h Must siseviimistlusvärv 46

47 Lisa 3 Maali kahjustuste kaardistus - Auk - Mehaaniline vigastus - Värvikihi irdumine - Seinavärvi pritsmed - Huulepulk 47

48 Lisa 4 Iluraami kahjustuste kaardistus - Kipserljeefi ja kullatisekihi täielikult hävinenud ala - Puidu mehaanilised kahjustused 48

49 Lisa 5 Fotodokumentatsioon 1. Maali tulmeseisund, mehaanilised kahjustused ning laki dekoloreerumine. 2. Värvikaod maali paremas alumises nurgas. 49

50 3. Värvikaod maali alumises tsentris. 4. Mehaaniline vigastus ja huulepulgaga maalile tehtud lisandus. 50

51 5. Tolm ja mustus maali tagumise külje ääriste servades. 6. Puhastusprotsessi kontrastne tulemus 51

52 7. Puhastustulemus, ülal puhastamata ala, all puhastatud ala. 8. Puhastustulemus, vasakul puhastatud ala, paremal puhastamata ala. 52

53 9. Maal värvikadude alade kruntimise järgselt. 10. Parema ülemise serva krunditud ala. 53

54 11. Maali parempoolse alumise ääre krunditud ala. 12. Akvarellidega toneerimise tulemus. 54

55 13. Parempoolse nurga akvarellidega toneerimise tulemus. 14. Maali toneerimise lõpptulemus, kasutades Mowilith 20-t. 55

56 15. Iluraami kullatise kinnitamine vahendiga Medium fur Konsolidierung. 16. Lahtise puutüki kinnitamine PVA liimi abil. 56

57 17. Peenterapahtli abil moodustatud dekoorifragment. 18. Ulatuslikud kullatisekaod dekoorifragmendil. 57

58 19. Taastatud dekoorielement ja krunditud ala selle ümber. 20. Asendatud detail ja piirkond selle ümber toneerimise järel. 58

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

JUUKSUR

JUUKSUR JUUKSUR VÄRVIMINE: järelkasv 30 ml 20.- lühike juus 40 ml 23.- poolpikk juus 50 ml 60 ml 26 29.- pikk juus 70 ml 80 ml 32-35.- 90 ml 100 ml 38 42.- 110 ml ja rohkem 45.-. TRIIBUD: lühike juus või järelkasv

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Annabel Janke Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Maali osakond / Painting D

Annabel Janke Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Maali osakond / Painting D Annabel Janke Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Maali osakond / Painting Department 2018 Curriculum Vitae Annabel Janke Sündinud

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j

Tegevusjuhend Kuupäev Täitmiseks Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 j Tegevusjuhend Kuupäev 30.04.2019 Täitmiseks 01.07.2019 Sisu Kere ja raami kahjustuste kontrollimine ülevaatusel Õiguslik alus Liiklusseaduse 73 lg 6 ja halduslepingu punkt 4.1. Sisukord 1. Sissejuhatus...

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art

Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art Margus Kontus Portfoolio Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts Vabade kunstide teaduskond / Faculty of Fine Arts Graafika BA / Graphic Art BA 2018 Kunstnikupositsioon Seisan Mustamäel Akadeemia

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Mis asi on turundus?

Mis asi on turundus? KELMEMOODUSTAJAD EKA Konserveerimiskeemia Heige Peets osakonnajuhataja SA EVM Konserveerimis-ja digiteerimiskeskus KANUT TALLINN 26.03.2019 Konserveeritavad materjalid orgaanilised materjalid puit, tekstiil,

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem