Montavimo, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija Garažo vartų pavara

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Montavimo, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija Garažo vartų pavara"

Väljavõte

1 TR0C04 RE / Návod na montáž, prevádzku a údržbu Pohon garážovej brány Montaj, İşletim ve Bakım Kılavuzu Garaj kapısı motoru Montavimo, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija Garažo vartų pavara Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend Garaažiukseajam Montāžas, ekspluatācijas un apkopes instrukcija Garāžas vārtu piedziņa Uputa za montažu, pogon i održavanje Pogon za garažna vrata Uputstvo za montažu, rad i održavanje Motor za garažna vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Μηχανισμός κίνησης γκαραζόπορτας Instrucţiuni pentru montare, funcţionare şi întreţinere Unitate de acţionare a uşilor de garaj Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка Задвижване за гаражни врати SlovenskY / Türkçe / Lietuvių Kalba / Eesti / Latviešu Valoda / Hrvatski / Srpski / Eλλhnika / Română / БЪЛГАРСКИ

2 Slovensky...4 Türkçe...7 Lietuvių Kalba...29 Eesti...4 Latviešu Valoda...53 Hrvatski...66 Srpski...78 Ελληνικά...90 Română...04 Български...7 A H B 3 mm 0 mm PZ 2 4 mm Ø 5 mm Ø 0 mm 3 mm T 30 2 TR0C04 RE /

3 C Pikendatud ukselehe ja juhtkelgu ühendushoob Kui ukse kõige kõrgema punkti ja lae vahele jääb ruumi vähem kui 30 mm, võib garaažiukseajami paigaldada ka avatud ukse taha, kui seal on piisavalt ruumi. Sellisel juhul tuleb kasutada pikemat ühendushooba. paksema silluse korral, kuni 000 mm käändustele kõrgusega kuni 2625 mm sektsioonustele (N-tõste) kõrgusega kuni 2375 mm sektsioonustele (L- või Z-tõste) kõrgusega kuni 2250 mm käändustele kuni kõrgusega max 2750 mm sektsioonustele (N-/L- ja Z-tõste) kõrgusega kuni max 3000 mm C 2 Kaugjuhtimispult RSE2 See 2 nupuga kaugjuhtimispult töötab Rolling Code kodeeringuga (sagedus: 433,92 MHz), mis muutub iga edastusprotsessiga. Kaugjuhtimispuldil on kaks nuppu, see tähendab et Te saate teise nupuga mõne teise ukse avada või siis näiteks õuevalgustuse sisse lülitada, kui selleks on paigaldatud vastav vastuvõtja. C 3 Seina peale/sisse paigaldatav võtilüliti Selle abil saate ajamit väljast võtme abil käitada. Üht ja sama seadet saab paigaldada nii seina peale kui seina sisse süvendatuna. C 4 Majasisene seinalüliti IT Majasisene seinalüliti on väga praktiline, kui te soovite ust garaažis sees olles avada ja sulgeda; komplekti kuulub 7 m pikkune ühenduskaabel (2-soonega) ja kinnitusmaterjal. C 5 Paigalduskonsool sektsioonustele (teiste tootjate ustele) C 6 00x RERE Vastuvõtja RERI /RERE See -kanaliga vastuvõtja võimaldab garaažiukseajamit käitada saja täiendava kaugjuhtimispuldiga (või siis nupuga). RERI Mälukohti: 00 Sagedus: 433,92 MHz (Rolling Code) Tööpinge: 24 V DC/AC või 230/240 V AC Releeväljund: sees/väljas C 7 Silca LS Silca LS Avariivabastuslukk NET3 Vajalik garaažide puhul, millel puudub teine sissepääs. vajalik puurauk Ø3 mm nööri pikkus,5 m 40 TR0C04 RE /

4 Sisukord Lehekülg A Tarnekomplekti kuuluvad artiklid...2 B Paigaldamiseks vajalikud tööriistad...2 C Võimalikud lisad garaažiukseajamile...40 D Varuosad...30 E Šabloon aukude puurimiseks Integreeritud vastuvõtja Soovitud kaugjuhtimispuldi nupu programmeerimine Integreeritud vastuvõtja kõikide mälukohtade kustutamine Pirni vahetamine Demonteerimine...50 Olulised juhised Olulised ohutusjuhised Garantii Ukse/uksesüsteemi kontroll Olulised juhised ohutuks paigalduseks Enne paigaldama asumist Paigaldustööde teostamisel Hoiatused Hooldusjuhised Märkused juhendi piltidega osa kohta Kasutatud hoiatusmärgid Garantiitingimused Tehnilised andmed Muu informatsioon Kaugjuhtimispult RSE Kasutusse võtmine/patarei vahetamine...5 Joonised (TR0C00) Definitsioonid Paigaldusjuhend Vajalik vaba ruum ajami paigalduseks Sektsioonukse ukselukustus Sektsioonukse keskel asuv ukselukustus Sektsioonukse ekstsentriline tugevdusprofiil Käändukse ukselukustus Sepistatud käepidemega käänduksed Puitvoodriga käänduksed Juhiksiini paigaldus Veorihma pinguldatuse kontroll Juhtkelgu kerge liikumise kontrollimine Ajami paigaldamine Kasutuselevõtt, lisakomponentide ühendamine, kasutamine Ukse lõppasendite kindlaks määramine piirikute paigaldamise teel Elektritööde juhised Ajami kasutusse võtmine Näidikud ja juhtelemendid Ukseandmete kustutamine Ajami õpetamine Lisakomponentide ja tarvikute ühendamine Väliste uste käitamiseks või seiskamiseks mõeldud impulsslülitite ühendamine soonelise kaabliga fotosilma ühendamine* DIL-lüliti funktsioonide seadistamine DIL-lüliti A: 2-soonelise kaabliga fotosilma aktiveerimine DIL-lüliti B: ilma funktsioonita Garaažiukseajami kasutamise juhised Tavarežiim Käitamine pärast mehhaanilise vabasti kasutamist Ajamivalgusti poolt edastatavad signaalid Veateated...49 Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meiepoolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. TR0C04 RE /

5 Väga austatud klient, meil on hea meel, et Te olete otsustanud meie kvaliteettoote kasuks. Hoidke palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt alles! Palun lugege ja järgige käesolevas juhendis toodut, juhend sisaldab olulist informatsiooni Teie garaažiukseajami paigaldamiseks, kasutamiseks ja korrektseks hooldamiseks, et Te saaksite palju aastaid käesoleva toote kasutamisest rõõmu tunda. Järgige palun kõiki meie ohutusjuhiseid ja hoiatusi, mis on eriliselt tähistatud kirjaga OHT, HOIATUS, TÄHELEPANU või Märkus. Olulised juhised TÄHELEPANU Ajami vale paigaldus või valesti käsitsemine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Seetõttu tuleb kõiki käesolevas juhendis leiduvaid juhiseid järgida!. Olulised ohutusjuhised Käesolev garaažiukseajam on mõeldud ainult tasakaalustusvedrudega varustatud sektsioonidest garaažiustele või käändustele, mida kasutatakse eraotstarbel ja mitte äritegevuse eesmärgil. Ajamit ei või kasutada ustel, millel puudub ukse allakukkumise vastane kaitse. Ajamit ei või kasutada äri- ja tööstushoonete ustel! Järgige tootjapoolseid andmeid uste ja ajami kombineerimise kohta. Võimalikud ohud normide EN 2604 ja EN 2453 mõistes on toote konstruktsioonist tulenevalt ja nõuetekohase paigalduse korral välistatud. Uksesüsteeme, mis asuvad avalikus kohas ning millel on ainult üks kaitseseadis nt. jõu piirik, võib käitada üksnes järelevalve all... Garantii Käesoleva toote garantii ja tootjavastutus ei kehti, kui Te võtate ilma tootjapoolse nõusolekuta ette konstruktsioonilisi muudatusi või kui Te paigaldate seadme paigaldusjuhises toodud juhiseid ignoreerides valesti või siis lasete valesti paigaldada. Lisaks sellele ei võta tootja vastust seadme ja selle lisade hoolimatust või kogemata käitamisest tingitud kahjude ning ka ukse ja selle tasakaalustussüsteemi ebakompetentse hoolduse eest. Garantii alla ei lange ka kulumaterjalid nagu näiteks patareid ja valgusti pirnid...2 Ukse/uksesüsteemi kontroll Ajam ei ole mõeldud raskelt liikuvate uste käitamiseks, see tähendab uste jaoks, mida ei ole enam võimalik või siis on väga raske ühe käega avada ja sulgeda. Seetõttu tuleb enne ajami paigaldust uks üle kontrollida ja veenduda, et seda saab kergesti ühe käega avada ja sulgeda. Selleks tuleb uks ca üks meeter maast üles tõsta ja seejärel lahti lasta. Garaažiuks peaks selles asendis seisma jääma ja ei tohiks alla ega ka üles poole liikuda. Kui uks siiski liigub sellest asendist üles või siis alla poole, siis on olemas oht, et tasakaalustusvedrud/-kaalud ei ole õigesti seadistatud või on defektsed. Sellisel juhul tuleb arvestada uksesüsteemi suurema kulumisega ning talitlushäiretega. oht! Ärge mitte kunagi üritage garaažiukse tasakaalustusvedrusi või nende kinnitusi ise välja vahetada, pingutada, parandada või nihutada. Need on suure pinge all ja võivad põhjustada raskeid vigastusi. Lisaks tuleb kogu uksesüsteemi kontrollida (liigendid, laagrid, trossid, vedrud ja kinnitusdetailid) ja otsida kulumisjälgi ja võimalike kahjustusi. Otsida tuleb veel roostekohti, korrosiooni või mõrasi. Garaažiust ei tohi kasutada, kui see vajab remonti või seadistamist, sest kahjustatud või valesti seadistatud uksesüsteem võib olla väga ohtlik ning põhjustada raskeid vigastusi. HOIATUS Enne ajami paigaldamist laske Teie enda ohutuse huvides vajalikud tööd garaažiukse tasakaalustusvedrude juures ja vajadusel ka muud hooldus- ning remonditööd teostada ainult vastava eriala spetsialistil! Ainult nõuetekohane paigaldus ja hooldus kompetentse/asjatundja ettevõtte või siis kompetentse/asjatundja isiku poolt kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga tagab ajami ohutu ja ettenähtud funktsiooniviisi. Vastava ala spetsialist normdokumendi EN 2635 mõistes on isik, kellel on piisav väljaõpe, vastav oskusteave ning praktiline kogemus, et ukseseadet õigesti ja ohutult paigaldada, kontrollida ning hooldada..2 Olulised juhised ohutuks paigalduseks Töid teostav spetsialist peab paigaldustööde käigus järgima kõiki kehtivaid tööohutuse eeskirju ning elektriseadmete kasutamise eeskirju. Seejuures tuleb kinni pidada kõikidest vastava riigi direktiividest. Garaažiukseajami talitushäirete korral laske seade võimalikult kiiresti vastava ala spetsialistil üle kontrollida ning vajadusel parandada. 42 TR0C04 RE /

6 .2. Enne paigaldama asumist Enne garaažiukseajami paigaldama asumist tuleb kontrollida, kas uks on mehhaaniliselt heas seisukorras ja vastukaalus, nii et teda saab käsitsi kergelt liigutada (EN 2604). Lisaks sellele tuleb kontrollida, kas ust saab korralikult avada ja sulgeda (vaata peatükk..2). Garaažiukse mehhaanilised lukustused, mis ei ole enam garaažiukseajami puhul vajalikud, tuleb eemaldada või siis blokeerida, et nad ust ei lukustaks. Selle hulka kuuluva eelkõige ukseluku riivistusmehhanismid (vaata peatükk 3.2 und 3.5). Garaažiukseajam on konstrueeritud kasutamiseks kuivades tingimustes ning seda ei või paigaldada välistingimustesse. Garaaži lagi peab olema piisavalt tugevast materjalist, et ajam oleks võimalik turvaliselt kinnitada. Liiga kõrgete või kergete lagede puhul tuleb ajam kinnitada täiendavate tugedega. Hoiatav silt vahele jäämise eest tuleb paigaldada hästi nähtavale kohale või siis ukse käitamiseks mõeldud fikseeritud juhtelementide lähedusse! HOIATUS Tuleb jälgida seda, et ukse liikumisalas ei asuks esemeid ega isikuid. lapsed ei mängiks garaažiukse juures! juhtkelgu mehhaanilise vabasti nöör ei saaks kinni jääda auto pakiraami või siis auto või garaažiukse muu väljaulatuva osa külge..2.2 Paigaldustööde teostamisel Seadme paigaldaja peab kontrollima tarnekomplekti kuuluvate paigaldusmaterjalide kasutamise sobivust paigalduskohas. HOIATUS Seadmega tarnitud kinnitusvahendid (tüüblid) sobivad ainult betoonile B5 (vaata pilt 5.3a/5.4). Vaba ruum ukse kõrgeima punkti ja lae vahel (ka garaažiukse avamisel) peab olema minimaalselt 30 mm (vaata pilt.a/.b). Kui vaba ruumi ei ole piisavalt, siis võib vajaliku garaaži sügavuse olemasolul ajami paigaldada ka avatud ukse taha. Sellisel juhul tuleb kasutada pikemat ukse ja ajami ühendusvarrast (vaata võimalikud lisad garaažiukseajamile/c), mis tuleb aga eraldi tellida. Lisaks võib garaažiukseajami maksimaalselt 50 cm ukse keskkohast ääre poole paigaldada. Elektritoite jaoks vajalik pistikupesa peaks asuma ajamipeast ca 50 cm kaugusel. Palun kontrollige need mõõdud üle!.3 Hoiatused HOIATUS Fikseeritud juhtseadmed (nagu näiteks seinalülitid jne), tuleb paigaldada ukse vaateulatusse, aga eemale liikuvatest osadest ja vähemalt,5 m kõrgusele. Juhtseadmed tuleb ilmtingimata paigaldada laste käeulatusest väljapoole! MÄRKUS: Garaažidele, kus puudub teine sissepääs, on vajalik avariivabastuslukk (vaata lisad garaažiukseajamile C7), mis välistab olukorra, kus pole enam võimalik garaaži pääseda. See tuleb eraldi tellida ning selle funktsiooni tuleb kontrollida igakuiselt. ETTEVAATUST Ärge rippuge vabasti nööri küljes!.4 Hooldusjuhised Garaažiukseajam on hooldusvaba. Teie enese ohutuse huvides on soovituslik lasta uksesüsteem tootjapoolseid andmeid järgides vastava eriala spetsialistil üle kontrollida. Vastava ala spetsialist normdokumendi EN 2635 mõistes on isik, kellel on piisav väljaõpe, vastav oskusteave ning praktiline kogemus, et ukseseadet õigesti ja ohutult paigaldada, kontrollida ning hooldada. Kõikide ohutus- ja kaitsefunktsioonide toimimist tuleb kontrollida iga kuu ning kui osutub vajalikuks, siis tuleb vead või puudused viivitamatult kõrvaldada. Kontrolli- ja hooldustöid võib teostada üksnes vastava eriala spetsialist, pöörduge selleks seadme tarnija poole. Vaatluskontrolli võib teostada ka seadme kasutaja ise. Kui vajalikuks osutuvad remonditööd, siis pöörduge seadme tarnija poole. Oskamatult ja mitte nõuetekohaselt teostatud remonditööde eest tehas vastutust ei võta. TR0C04 RE /

7 .5 Märkused juhendi piltidega osa kohta Piltidega osas kujutatakse ajami paigaldust sektsioonukse näitel. Kui ajami paigaldamisel käänduksele esineb kõrvalekaldeid siis näidatakse seda täiendavalt. Seejuures lisatakse pildi numbrile täht (a) kui juhis käib sektsioonukse kohta ja Üldine hoiatussümbol tähistab ohtu, mille tulemusena võivad inimesed vigastada või surma saada. Juhendi tekstiosas kasutatakse üldist hoiatussümbolit koos järgnevalt kirjeldatud ohuastetega. Juhendi piltidega osas viitab täiendab juhis seletusele piltidega osas või siis viitab sellele, et midagi tuleb eriliselt jälgida. (b) kui juhis käib käändukse kohta. ETTEVAATUST Tähistab ohtu, mis võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi. Osade piltide juures on lisaks ära toodud allolev sümbol koos tekstiviitega. Selle tekstiviite alt leiate juhendi tekstiosast olulist informatsiooni garaažiukseajami paigaldamiseks ja kasutamiseks. Näide: 2.2 = vaata juhendi tekstiosa, peatükk 2.2 HOIATUS Tähistab ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. OHT Tähistab ohtu, mis võib vahetult põhjustada surma või raskeid vigastusi. 2 Definitsioonid Lisaks on juhendi piltidega osas ja tekstiosas neis kohtades, kus seletatakse DIL-lülitite seadeid ajami seadistamiseks, kujutatud järgmine sümbol. = See sümbol tähistab DIL-lülitite tehaseseadistust või -seadistusi. Kõik mõõdud juhendi piltidega osas on antud millimeetrites (mm)..6 Kasutatud hoiatusmärgid TÄHELEPANU Tähistab ohtu, mille tulemusena võib toode kahjustada saada või hävida. DIL-lüliti Ajamikaane külgmise klapi all asuvad lülitid ajami funktsioonide aktiveerimiseks. Impulssjuhtimine Iga nupuvajutusega hakkab uks eelmise liikumisega vastassuunaliselt liikuma või siis peatatakse parasjagu käimasolev ukse liikumine. Jõudude õppekäitus Selle õppekäituse käigus õpib ajam selgeks need jõud, mis on vajalikud antud ukse liigutamiseks. Fotosilm Ohutusseade, mis reageerimisel ukse sulgumise ajal selle liikumise seiskab ning vastassuunas liikuma paneb. Tavarežiim Ukse käitamine selgeks õpetatud vahemaade ja jõududega. Referentskäitus Ukse liikumine lõppasendi "uks lahti" suunas, et algasend ära määrata. Ohutus-tagasiliikumine Ukse liikumine eelneva liikumise vastassuunas ohutusseadme või jõupiirangu reageerimisel. 44 TR0C04 RE /

8 Vahemaade õppekäitus Uksekäitus, mis õpetab ajamile liikumistee pikkuse. Liikumistee Vahemaa, mille uks läbib liikudes lõppasendist "uks lahti" lõppasendisse "uks kinni". 3 Paigaldusjuhend Puurimistööde ajaks tuleb ajam kinni katta, kuna puurimistolm ja purud võivad põhjustada häireid ajami töös. 3. Vajalik vaba ruum ajami paigalduseks Vaba ruum ukse liikumise kõrgeima punkti ja lae vahel peab olema minimaalselt 30 mm (vaata pilt.a/.b). Palun kontrollige seda mõõtu! 3.2 Sektsioonukse ukselukustus Sektsioonukse mehhaaniline ukselukustus tuleb täielikult eemaldada (vaata pilt.5a). hoiatus Ajami paigaldamiseks tuleb ukselt eemaldada tõstenöör (vaata pilt.2a) 3.3 Sektsioonukse keskel asuv ukselukustus Sektsioonustel mille ukselukustus asub ukse keskel tuleb silluse-laekonsool ja ukse ja ajami ühendusvarras paigaldada max 50 cm ukse keskkohast ääre poole. Enne aukude puurimist tuleb silluse-laekonsooli asend sillusel või laes kindlaks määrata (vaata pilt.8a). Kasutage selleks tarnekomplekti kuuluvat puurimisaukude šablooni. 3.4 Sektsioonukse ekstsentriline tugevdusprofiil Kui sektsioonukse tugevdusprofiil ei asu ukse keskel, siis paigaldage ühendusvinkel järgmise paremal või vasakul asuva tugevdusprofiili külge (vaata pilt.7a). 3.5 Käändukse ukselukustus Käändukse mehhaanilised ukselukud tuleb blokeerida (vaata pilt.2b/.3b). Siinkohal ära toomata uksemudelite puhul tuleb snepperlukud kohapeal fikseerida. 3.6 Sepistatud käepidemega käänduksed Erinevalt juhendi piltidega osas toodule (vaata pilt.4b) tuleb sepistatud käepidemega käändukse puhul silluselaekonsool ja paneeliühendusvinkel paigaldada max 50 cm keskkohast ääre poole. 3.8 Juhiksiini paigaldus Ajamipead võib ühendada ja käitada üksnes kombinatsioonis tarnekomplekti kuuluva juhiksiiniga! Juhiksiini paigaldamiseks asetage ajamipea alusplaadiga ülespoole puhta ja tasase pinna peale. Enne siinielementide kokku ühendamist, määrige liikuvaid plastikosi (vaata pilt 2./2.2/2.3/3.2/4.). Järgige esimese siinielemendi ühendamisel seda, et (vaata pilt 2./2.2) hammasvöö asuks veoratta keskel ja et ta oleks ühelt poolt ca 300 mm pikkune. Te ei satuks sõrmedega profiiliotsade vahele muljumisoht! hammasvööd ei muljutaks ajamipea ja siinielemendi vahele. hammasvöö ei oleks keerdus. Paigalduse jätkamiseks tuleb ajamipea ümber pöörata. Enne juhtkelgu paigaldamist, monteerige mehhaanilise vabasti nöör täielikult ning kinnitage see juhtkelgu külge (vaata pilt 2.3). Laotage hammasvöö täielikult laiali ja kinnitage ta silluselaekonsooli külge nagu on ära toodud piltidel 3./3.2. Jälgige paigaldamisel seda, et hammasvöö ei läheks keerdu. Sulgege hammasvöö, nagu seda on näidatud pildil 3.3. Edasi jätkake juhiksiini ühendamisega. Ühendage ülekattega elemendid keskmise siinielemendiga. Enne esimese ja keskmise siinielemendi ühendamist tuleb kelgu sidurit altpoolt määrida (vaata pilt 4.). Ühendage esmalt viimane siinielement kõigepealt silluselaekonsooliga ning seejärel pange kogu juhiksiin nii nagu pildil 4.2 kujutatud kokku. Seejärel kontrollige, kas hammasvöö on piisavalt pingul, vajadusel tuleb seda pingutada. 3.9 Veorihma pinguldatuse kontroll Seda, kas hammasvöö on piisavalt pingul, tuleb kontrollida kord poole aasta jooksul. Vajadusel tuleb hammasvööd uuesti vastavalt piltidel 4.2-4) toodud juhistele pingutada. Ajami liikuma hakkamise ja pidurdamise faasis võib hammasvöö lühiajaliselt siiniprofiilist välja rippuda. Selle efekti puhul ei ole aga tegemist defektiga, samuti ei mõjuta see negatiivselt seadme funktsiooni ega kasutusiga. ettevaatust Ärge pange ukse liikumise ajal oma sõrmi juhiksiini sisse muljumisoht! 3.7 Puitvoodriga käänduksed Puitvoodriga käänduste N80 puhul tuleb paigaldamiseks kasutada kõiki silluse-laekonsooli alumisi auke (vaata pilt 5.3b). TR0C04 RE /

9 3.0 Juhtkelgu kerge liikumise kontrollimine Jälgige seda, et juhiksiini elemendid asuksid üksteise suhtes ühel joonel, nii et vastavate profiilide otstes oleksid "siledad" üleminekud! Kontrollige seejärel, et juhtkelku saaks juhiksiinis kergesti liigutada. Selleks liigutage juhtkelku üks kord edasi ja tagasi (vaata pilti 5.). Vajadusel korrake seda toimingut. 3. Ajami paigaldamine Hoiatus Seadmega kaasa pandud kinnitusvahendid (tüüblid) on sobilikud ainult paigaldamisel betooni B5. Ajam paigaldatakse täiesti kokku panduna silluse või siis lae külge. Kinnitage esmalt silluse-laekonsool ainult kergelt (vaata pilt 5.3a/5.3b). Määrake seejärel kindlaks ajamipea külge kinnitatud riputite lakke kinnitamiseks vajalikud puurimiskohad ning kinnitage riputid kindlalt lae külge (vaata pilt 5.4). Järgnevalt kinnitage silluse-laekonsooli kruvid lõplikult (vaata pilt 5.5). 4 Kasutuselevõtt, lisakomponentide ühendamine, kasutamine 4. Ukse lõppasendite kindlaks määramine piirikute paigaldamise teel. Asetage lõppasendi "uks lahti" piirik lahtiselt juhiksiini juhtkelgu ja ajami pea vahele, pärast ukselehe ja kelgu ühendushoova paigaldamist (vaata pilt 6a/6b) tuleb uks käsitsi lõppasendisse uks lahti lükata seeläbi lükatakse piirik õigesse asendisse (vaata pilt 8.). 2. Lõppasendi "uks lahti" piirik tuleb fikseerida (vaata pilt 8.). 3. Asetage lõppasendi "uks kinni" piirik lahtiselt juhiksiini juhtkelgu ja silluse-laekonsooli vahele, seejärel tuleb uks käsitsi lõppasendisse uks kinni lükata seeläbi lükatakse piirik õigesse asendisse (vaata pilt 8.2). 4. Lõppasendi "uks kinni" piirik tuleb fikseerida (vaata pilt 8.2). Kui ust ei saa kergelt soovitud lõppasendisse "uks lahti" või siis "uks kinni" lükata, siis liigub ukse mehhanism garaažiukseajamiga käitamiseks liiga raskelt ning uks tuleb põhjalikult üle kontrollida (vaata peatükk..2)! 4.2 Elektritööde juhised ettevaatust Kõikide elektritööde teostamisel tuleb järgida järgmisi punkte: Elektritöid võivad teostada ainult vastava ala spetsialistid! Objekti elektrisüsteem peab vastama nõutavatele tingimustele (230/240 V AC, 50/60 Hz)! Enne ajamil tehtavate tööde alustamist tuleb ajam elektrivõrgust eemaldada! Juhtseadme ühendusklemmidesse juhitav väline pinge põhjustab seadme elektroonika hävimise! Häirete vältimiseks tuleb jälgida seda, et ajami juhtkaablid (24 V DC) oleksid paigaldatud eraldi süsteemina teistest toitekaablitest (230/240 V AC)! 4.3 Ajami kasutusse võtmine Ajamil on pingekaokindel mälu, kuhu salvestatakse õppimisprotsessi käigus ukse kohta omandatud andmed (liikumistee, liikumiseks vajaminev jõud jne) ning mida uuendatakse iga uue ukse liikumisega. Need andmed kehtivad ainult konkreetse ukse kohta, kui ajamit soovitakse kasutada mõnel teisel uksel või kui ukse liikumisomadused on oluliselt muutunud (näiteks lõppasendite piirikute asendi tagantjärele muutmine või uute vedrude paigaldamine vms), siis tuleb need kustutada ja ajamile uuesti õpetada Näidikud ja juhtelemendid Nupp T: ajami õpetamine (liikumistee ja vajalikud jõud) impulsslüliti tavarežiimis Nupp P: kaugjuhtimispultide õpetamine salvestatud pultide kustutamine Punane LED: olekute näidik veateadete näidik Ajamivalgusti: olekute näidik garaaži valgustus DIL-lüliti: ajami funktsioonide aktiveerimine Ukseandmete kustutamine (vaata pilt 9) Tehaseseades on kõik ukseandmed kustutatud ja ajamiga on kohe võimalik läbida õppimisprotsess vaata peatükk Ajami õpetamine. Kui vajalik on aga uus õppimisprotsess, siis tuleb ukseandmete kustutamiseks toimida järgnevalt:. Eemaldage pistik pistikupesast. 2. Vajutage ajamikorpusel asuvale nupule T ning hoidke seda vajutatuna. 3. Ühendage pistik pistikupesasse ja hoidke nimetatud nuppu all seni, kuni ajamivalgusti on vilkunud ühe korra. 4. Seejärel on võimalik kohe teostada õppimisprotsess, mida signaliseerib punase LED-märgutule vilkumine 8 korda (referentskäitus lahti vajalik). 46 TR0C04 RE /

10 Täiendavaid ajamivalgusti poolt edastatavaid teateid (mitmekordne vilkumine seadme ühendamisel vooluvõrku) leiate peatükist Ajami õpetamine Õppimisprotsessi käigus talletatakse muuseas ukse liikumistee ja avamiseks ning sulgemiseks vajalikud jõud, salvestatud andmed ei kao ka voolukatkestuste korral. Enne uue õppimisprotsessi läbimist peavad eelnevalt kõik olemasolevad ukseandmed kustutatud olema (vaata peatükk 4.3.2) ja juhtkelk peab olema ühendatud.. Kui vajalik, siis tuleb lahti sidurdatud juhtkelk rohelise sidurdusnupu alla vajutamisega uuesti sidurdamiseks ette valmistada (vaata pilt 0). Selleks liigutage ust käsitsi, kuni juhtkelk kuuldavalt siduriga lukustub. 2. Kui vajalik tuleb pistik pistikupessa pista, ajamivalgusti vilgub seejärel kaks korda (vaata pilt 0 / vaata peatükk 4.6.3). 3. Vajutage ajami korpusel asuvat nuppu T (vaata pilt ) uks liigub ajamivalgusti vilkudes lahti suunas (referentskäitus lahti ) kuni ta on liikunud vastu lõppasendi "uks lahti" piirikut. 4. Seejärel liigub uks ajamivalgusti vilkudes automaatselt kinni ja uuesti lahti. Seejuures õpitakse ukse liikumistee. Kui seadmega on ühendatud hoiatuslamp, siis vilgub see nende uste liikumiste ajal samuti. Kui seadmega on ühendatud fotosilm, siis ei ole see õppimisprotsessi ajal aktiveeritud. 5. Seejärel liigub uks veelkord ajamivalgusti vilkudes kinni ja uuesti lahti. Seejuures õpitakse ukse avamiseks ja sulgemiseks vajalikud jõud. Lõppasendis uks lahti jääb uks seisma. Ajamivalgusti põleb nüüd pidevalt ning kustub ca 2 minuti möödudes. Ajam on nüüd õppimisprotsessi läbinud ja töövalmis. Kontrollige õppimisprotsessi ajal, kas uks saavutab ka täielikult oma suletud lõppasendi. Kui mitte, siis tuleb lõppasendi "uks kinni" piiriku asendit vastavalt korrigeerida ja õppimisprotsess uuesti läbida. Kontrollige samuti, kas uks ka täielikult avaneb (juhtkelk jääb vahetult enne lõppasendi "uks lahti" piirikut seisma). 4.4 Lisakomponentide ja tarvikute ühendamine TÄHELEPANU Kõikide elektritööde teostamisel tuleb järgida järgmisi punkte: Elektritöid võivad teostada ainult vastava ala spetsialistid! Objekti elektrisüsteem peab vastama nõutavatele tingimustele (230/240 V AC, 50/60 Hz)! Enne ajamil tehtavate tööde alustamist tuleb ajam elektrivõrgust eemaldada! Juhtseadme ühendusklemmidesse juhitav väline pinge põhjustab seadme elektroonika hävimise! Häirete vältimiseks tuleb jälgida seda, et ajami juhtkaablid (24 V DC) oleksid paigaldatud eraldi süsteemina teistest toitekaablitest (230/240 V AC)! Lisakomponentide ühendamiseks tuleb eemaldada ajamikorpuse külgmine kaas (vaata pilt 2). Klemmidel, kuhu ühendatakse lisakomponendid nagu potentsiaalivabad seinalülitid või fotosilmad, on ohutu madalpinge ca 24 V DC. Kõiki ühendusklemme võib mitmekordselt kasutada, kuid seejuures max x,5 mm 2 (vaata pilt 3). Enne lisaseadmete ühendamist tuleb igal juhul ajam vooluvõrgust eemaldada! 4.4. Väliste uste käitamiseks või seiskamiseks mõeldud impulsslülitite ühendamine Paralleelselt on võimalik ühendada üks või mitu sulguva kontaktiga (potentsiaalivaba) lülitit, näiteks seina- või võtilülitit (vaata pilt 4) soonelise kaabliga fotosilma ühendamine* 2-soonelise kaabliga fotosilmad tuleb ühendada nagu see on näidatud pildil 5. Fotosilma paigaldamisel tuleb järgida vastava paigaldusjuhendi juhiseid. * Lisavarustus, ei kuulu standardvarustusse! 4.5 DIL-lüliti funktsioonide seadistamine Osad ajami funktsioonid programmeeritakse DIL-lülitite abil. Enne seadme esmakordset kasutusse võttu on kõik DILlülitid tehaseseadistuses, see tähendab lülitid on asendis OFF (vaata pilt 2). Muudatusi DIL-lülitite asendites võib teha üksnes siis, kui ajam on puhkeseisundis, ei teostata kaugjuhtimise programmeerimist. Vastavalt kohalikele eeskirjadele, soovitud ohutusseadmetele ja kohalikele tingimustele tuleb DILlüliteid järgmiselt seadistada. TR0C04 RE /

11 4.5. DIL-lüliti A: 2-soonelise kaabliga fotosilma aktiveerimine (vaata pilt 5) Kui fotosilma valguskiir sulgemisel katkestatakse, siis peatub ajam otsekoheselt ja liigub pärast lühikest pausi tagasi kuni lõppasendisse uks lahti. ON OFF soonega kaabliga fotosilm Ohutusseade puudub (tarneseisund) DIL-lüliti B: ilma funktsioonita Garaažiukseajami kasutamise juhised Kaugjuhtimissüsteemi esmane talitluskontroll ning programmeerimine või laiendamine tuleks alati teostada garaažis sees olles. Käitage garaažiukseajamit üksnes siis, kui Teil on võimalik näha ukse liikumisala! Oodake enne ukse liikumisalasse minemist senikaua, kuni uks on täielikult seiskunud! Veenduge sisse ja välja sõitmisel, et uks ikka oleks täielikult avanenud! Mehhaanilise vabasti funktsiooni tuleb kontrollida kord kuus. Vabasti nöörist võib tõmmata üksnes siis, kui uks on suletud, vastasel juhul on olemas oht, et uks sulgub nõrkade, purunenud või defektsete vedrude või siis puuduliku tasakaalustuse tõttu liiga kiiresti. ettevaatust Ärge rippuge vabasti nööri küljes! Õpetage kõiki isikuid, kes ukseseadet kasutama hakkavad, garaažiukseajamit õigesti ja ohutult kasutama. Demonstreerige ja testige mehhaanilist vabastit ja ka ajami ohutustagasiliikumist, mida rakendatakse takistuse ilmnemisel. Peatage uks sulgumisel mõlema käe abil, uks peaks selle takistuse tõttu seiskuma ja ohutuse huvides uuesti lahti liikuma. Samamoodi peab uks ka avanemisel takistuse ilmnemisel välja lülitama ja liikumise seiskama Tavarežiim Garaažiukseajam töötab tavarežiimis ainult impulssjuhtimisega, seejuures ei ole oluline, kas impulss antakse välise lüliti, programmeeritud kaugjuhtimispuldi või ajami korpusel asuva nupu T abil:. impulss: Uks liigub ühe lõppasendi suunas. 2. impulss: Uks seiskub. 3. impulss: Uks liigub vastassuunas. 4. impulss: Uks seiskub. 5. impulss: Uks liigub sama lõppasendi suunas kui. impulsiga. jne Ajamivalgustus põleb ukse liikumise ajal ja kustub umbes 2 minuti möödumisel liikumise lõpust automaatselt Käitamine pärast mehhaanilise vabasti kasutamist Kui näiteks voolukatkestuse tõttu oldi sunnitud kasutama mehhaanilist vabastit, siis tuleb normaalse töörežiimi taastamiseks juhtkelk uuesti kelgu siduriga ühendada:. Käitage ajamit, kuni juhiksiinis olev sidur on juhtkelgule hästi ligipääsetav. 2. Vajutage juhtkelgul olev roheline sidurdusnupp alla (vaata pilt 0). 3. Liigutage ust käsitsi senikaua, kuni juhtkelk uuesti siduriga lukustub. 4. Kui mitu ukse liikumine on juba mitu korda katkenud, siis kontrollige, kas uks liigub täielikult oma suletud lõppasendisse ja kas uks avaneb täielikult (juhtkelk jääb napilt enne lõppasendi uks lahti piirikut seisma). Ajam on nüüd jällegi tavarežiimil töötamiseks valmis. Kui ajami käitumine ei vasta pärast mitmekordset katkematut ukseliikumist punktis 4 kirjeldatule, siis tuleb teostada uus õppekäitus (vaata peatükk 4.3.3) Ajamivalgusti poolt edastatavad signaalid Kui ajam ühendatakse vooluvõrku, ilma et nupp T oleks alla vajutatud, siis vilgub ajamivalgusti kaks kolm või neli korda. Kui valgusti vilgub kaks korda tähendab see, et ukseandmed puuduvad või need on kustutatud (tarneseisund), võimalik on kohe läbida õppimisprotsess. Kui valgusti vilgub kolm korda signaliseerib ajam, et on küll olemas salvestatud ukseandmed, aga viimast ukseasendit ei ole võimalik tuvastada. Järgmine liikumine on seetõttu referentskäitus lahti. Seejärel järgnevad "normaalsed" uksekäitused. Kui valgusti vilgub neli korda tähendab see, et on olemas salvestatud ukseandmed ja ka ukse viimane asend on piisavalt teada, nii et võimalik on alustada ajami kasutamist tavapärasel impulssjuhtimise režiimil (lahti-stopp-kinni-stopp-lahti jne) (tavaline käitumine pärast edukat õppimisprotsessi või voolukatkestust). Ohutusest lähtuvalt on pärast voolukatkestust ukse liikumise ajal, esimene impulsskäsk alati uks lahti. 48 TR0C04 RE /

12 4.6.4 Veateated (punane LED ajami korpuses) Punase LED-märgutule abil saab talitlushäirete põhjuse lihtsasti tuvastada. Kui ajam on kõik vajalikud õppimisprotsessid läbinud (tavarežiim) põleb punane LED pidevalt ja kustub, kui seadmega ühendatud välisallikast saabub impulss. Peatükis kirjeldatud ajami käitumise abil on võimalik tuvastada lühis välise lüliti ühenduskaablis või lühis lülitis endas, kui garaažiukseajamit on võimalik normaalselt kasutada kaugjuhtimise teel või siis nupu T abil. LED: vilgub 2 korda Põhjus: Fotosilma sümboliga tähistatud klemmidega ühendatud fotosilm on katkestatud või on rakendunud. Vajadusel on ajam teostanud ohutustagasiliikumise. Kõrvaldamine: Eemaldage fotosilma rakendumise põhjustanud takistus ja/või kontrollige fotosilma ning vahetage vajadusel välja. Tühistamine: Uus impulss välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil lõppasendis "uks lahti" järgneb ukse sulgumine, muidu ukse avanemine. LED: vilgub 3 korda Põhjus: Jõupiirang kinni on rakendunud ajam on teostanud ohutus-tagasiliikumise. Kõrvaldamine: Eemaldage takistus. Kui ohutustagasiliikumine toimus ilma nähtava põhjuseta, siis tuleb kontrollida, ukse mehhaanikat või seda, kas ajami hammasvöö on piisavalt pingul. Vajadusel tuleb ukseandmed kustutada (vaata peatükk 4.3.2) ning ajamile uuesti õpetada (vaata peatükk 4.3.3) või siis tuleb ajami hammasvööd pingutada (vaata peatükk 3.8). Tühistamine: Uus impulss välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil järgneb ukse avanemine. LED: vilgub 5 korda Põhjus: Jõupiirang lahti on rakendunud uks on seiskunud avanemisel. Kõrvaldamine: Eemaldage takistus. Kui uks seiskus enne lõppasendit "uks lahti" ilma nähtava põhjuseta, siis tuleb kontrollida, ukse mehhaanikat või seda, kas ajami hammasvöö on piisavalt pingul. Vajadusel tuleb ukseandmed kustutada (vaata peatükk 4.3.2) ning ajamile uuesti õpetada (vaata peatükk 4.3.3) või siis tuleb ajami hammasvööd pingutada (vaata peatükk 3.8). Tühistamine: Uus impulss välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil järgneb ukse sulgumine. LED: vilgub 6 korda Põhjus: Ajamiviga/rike ajamisüsteemis Kõrvaldamine: Vajadusel tuleb ukseandmed kustutada (vaata peatükk 4.3.2) ning ajamile uuesti õpetada (vaata peatükk 4.3.3). Kui ajamiviga esineb veelkord tuleb ajam välja vahetada. Tühistamine: Uus impulss välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil järgneb ukse avanemine (referentskäitus "lahti"). LED: Põhjus: Kõrvaldamine/ tühistamine: LED: Põhjus: Kõrvaldamine/ tühistamine: 5 vilgub 7 korda Ajam ei ole veel õppimisprotsessi läbinud (see on ainult märkus ning mitte veateade). Andke käsk õppekäituseks "kinni" välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil. vilgub 8 korda Ajam vajab referentskäitust lahti (see on ainult märkus ja mitte veateade). Andke käsk referentskäituseks "lahti" välise lüliti, kaugjuhtimispuldi või nupu T abil. See on normaalne olek pärast voolukatkestust, kui puuduvad ukseandmed või kui need on kustutatud ja/või kui viimane ukseasend ei ole ajamile piisavalt teada. Integreeritud vastuvõtja Garaažiukseajam on varustatud integreeritud vastuvõtjaga. Seadme integreeritud vastuvõtjaga saab funktsiooni impulss (lahti - stopp - kinni - stopp) programmeerida max 6 erineva kaugjuhtimispuldi nupule. Kui programmeeritakse rohkem kui 6 kaugjuhtimispuldi nuppu, siis kustutatakse mälust ilma eelhoiatuseta kõige esimesena salvestatud nupp. Tehaseseades on kõik kuus mälukohta tühjad ehk kustutatud. Programmeerimine ja kustutamine on võimalik ainult siis, kui ajam puhkab. 5. Soovitud kaugjuhtimispuldi nupu programmeerimine (vaata pilt 6) Paigaldage kaugjuhtimispuldi patarei (vaata peatükk 0..). Vajutage korraks ajamikorpusel olevale nupule P. Punane LED hakkab vilkuma ja signaliseerib, et võimalik on soovitud kaugjuhtimispuldi nupp programmeerida. Selleks tuleb kaugjuhtimispuldi nuppu senikaua vajutada, kuni LED hakkab kiiresti vilkuma. Seejärel tuleb kaugjuhtimispuldi nupp lahti lasta ja 5 sekundi jooksul uuesti vajutada, kuni punane LED hakkab väga kiiresti vilkuma. Laske kaugjuhtimispuldi nupp uuesti lahti. TR0C04 RE /

13 Pärast väga kiire vilkumise lõppemist on soovitud kaugjuhtimispuldi nupp edukalt programmeeritud ja punane LED põleb pidevalt. Teostage seejärel talituskontroll. 5.2 Integreeritud vastuvõtja kõikide mälukohtade kustutamine (vaata pilt 7) Integreeritud vastuvõtja mälukohti ei ole võimalik ühekaupa kustutada, see tähendab, et võimalik on ainult kõik mälukohad korraga ära kustutada (tehaseseadistus). Vajutage ajamikorpusel olevat nuppu P ja hoidke seda alla vajutatuna. Punane LED vilgub aeglaselt ja signaliseerib kustutusvalmidust ca 4 sekundit. Vilkumine muutub kiiremaks. Laske nupp P uuesti lahti. Kui nupp P lastakse enne 4 sekundi möödumist lahti, siis kustutamisprotsess katkestatakse. Pärast väga kiire vilkumise lõppemist on kõik mälukohad edukalt kustutatud ja punane LED põleb pidevalt. 6 Pirni vahetamine Pirni vahetamiseks peab see olema jahtunud ning uks peab olema suletud. Eemaldage pistik pistikupesast. Vahetage pirn välja 24 V/0 W B(a) 5 s (vaata pilt 8). Pange pistik pistikupessa. Ajami valgusti vilgub neli korda. 7 Demonteerimine MÄRKUS: Järgige demonteerimisel kõiki kehtivaid tööohutuse alaseid eeskirju. Ajami ja juhiksiini demonteerimiseks toimige järgmiselt (vaata pilt 9.2):. Sulgege garaažiuks. 2. Eemaldage pistik pistikupesast. 3. Eemaldage ukselehe ja ajamikelgu ühendushoovalt kaitse juhtkelgu poolsest otsast. 4. Eemaldage silluse-laekonsooli kinnitused. 5. Eemaldage ajamipea juures olevate riputite kinnitused. Ajamipea eemaldamiseks juhiksiini küljest toimige järgmiselt (vaata pilt 9.3):. Eemaldage mutter ja pingutusvedru silluse-laekonsooli küljest. 2. Tõmmake silluse-laekonsool juhiksiini küljest ära. Hammasvöö asub nüüd juhiksiinis vabalt nähtavalt ja ta ei ole pingul. 3. Eemaldage juhiksiin ajamipea küljest. 8 Garantiitingimused Garantii kestus Lisaks seadusega sätestatud müügilepingust tulevatele edasimüüja kohustustele annab tootja, sõltuvalt ajami tüübist, seadmele 2 aastat garantiid alates ostukuupäevast. Garantiist tulenevate õiguste kasutamisel garantii kestus ei pikene. Asendustarnetele ja parandustöödele kehtiv garantiiaeg on kuus kuud, vähemalt aga esialgne garantii kestus. Eeldused Õigus garantiile kehtib ainult selles riigis, kust seade on ostetud. Seade peab olema soetatud meie poolt aktsepteeritud jaotusvõrgu kaudu. Garantii kehtib ainult lepingualuse seadme puudustele ja kahjudele. Garantiiõiguse tõendiks on seadme ostukviitung. Tehtavad tööd Garantii kehtivuse jooksul kõrvaldame kõik toote puudused, mis on tõendatult põhjustatud materjali- või tootmisvigadest. Võtame endale kohustuse, vastavalt oma äranägemise järgi puudulik kaup omal kulul välja vahetada, ära parandada või väärtuse vähenemisest tulenev kahju hüvitada. Garantii ei kehti kahjudele, mis on põhjustatud: valest paigaldusest ja ühendamisest, valest kasutusse võtmisest ja kasutamisest, välistest tingimustest nagu tuli, vesi, ebanormaalsed keskkonnatingimused, õnnetustest tulenevatest mehhaanilistest kahjustustest, kukkumisest, löökidest, tähelepandamatust või sihilikust rikkumisest, normaalsest kulumisest, mitte kvalifitseeritud isikute poolt teostatud remonditöödest, teiste tootjate detailide kasutamisest, tootenumbri eemaldamisest või tundmatuks muutmisest. Asendatud detailid muutuvad tootja omandiks. 9 Toitepinge: Kaitseklass: Tehnilised andmed 230/240 V, 50/60 Hz, ooterežiimil ca 6 W sobib ainult kuivadesse ruumidesse Väljalülitusautomaatika: seadistatakse automaatsel kummagi liikumissuuna jaoks eraldi. 50 TR0C04 RE /

14 Väljalülitus lõppasendites/ jõupiirik: Tõmbe- ja tõukejõud: Mootor: iseõppiv, kulumisvaba, kuna on teostatud ilma mehhaaniliste lülititeta, lisaks integreeritud tööajapiirang ca 45 sekundit. Iga ukse liikumisega ise reguleeruv väljalülitusautomaatika. max 500 N Halli anduriga alalisvoolumootor 0 Muu informatsioon 0. Kaugjuhtimispult RSE2 Kaugjuhtimispult töötab Rolling Code kodeeringuga, mis muutub iga edastusprotsessiga. Seetõttu tuleb kaugjuhtimispult iga vastuvõtjaga, mida soovitakse juhtida, soovitud nupuga ära programmeerida (vaata peatükk 5./ Vastuvõtja juhend). Tähelepanu Transformaator: Ühendustehnoloogia: termokaitsega Lihtne kruviklemm, max,5 mm 2, impulssrežiimiga majasisestele ja -välistele seinalülititele. Erifunktsioonid: ajamivalgusti, 2 minutiline põlemisaeg tehaseseadistuses, võimalik ühendada 2-soonega kaabliga fotosilm. Kaitske kaugjuhtimispulte niiskuse, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest. Vastasel juhul võib seadme talitlus kahjustada saada! Iga kaugjuhtimispuldi nupuvajutust signaliseeritakse LED (a) abil (vaata peatükk 0..). Seejuures tähendab LEDmärgutule süttimine, et kaugjuhtimispult edastab koodi. Kui nupuvajutusel LED-märgutuli vilgub, siis koodi veel edastatakse, aga puldi patarei on sedavõrd tühjenenud, et tuleks kohe välja vahetada. Kiirvabastus: Kaugjuhtimine: Universaalne ühendus: Ukse liikumiskiirus: Garaažiukseajami põhjustatud õhumüra: Juhiksiin: Kasutusala: voolukatkestuse korral nöörist tõmmates kiiresti vabastatav. koos 2 nupuga kaugjuhtimispuldiga RSE2 (433,92 MHz) ja integreeritud 6 mälukohaga raadiovastuvõtjaga. nii käänd- kui ka sektsioonustele ca 0,5 cm sekundis (sõltuvalt ukse mõõtudest ja kaalust) ekvivalentset pidevat õhumürataset 70 db (A-kaalukus) kolme meetri kaugusel ei ületata. Oma 30 mm eriti lame. Kolmeosaline, hooldusvaba, patenteeritud hammasvöötehnoloogiaga. ainult eragaraažidele. Kergesti liikuvatele käänd- ja sektsioonustele, mille uksepind ei ületa 7,25 m 2. Ei sobi tööstuslikuks ega äriliseks kasutamiseks. Kui LED nupuvajutusele ei reageeri, siis tuleb kontrollida, kas patarei on patareisalve õiget pidi asetatud (vaata peatükk 0..); või siis tuleb patarei uue vastu välja vahetada. hoiatus Kaugjuhtimispult ei või sattuda laste kätte ning neid tohivad kasutada üksnes isikud, keda on instrueeritud kaugjuhitava uksesüsteemi ohutus kasutusviisis! Kaugjuhtimispulti tohib ukse käitamiseks kasutada ainult siis, kui uks asub vaateulatuses! Kaugjuhitavast uksest tohib alles siis sisse või välja sõita, kui garaažiuks on lõplikult lõppasendis "uks lahti" seiskunud! 0.. Kasutusse võtmine/patarei vahetamine Avage kaugjuhtimispuldi korpus nagu näidatud. Asetage patarei (CR2025, 3 V liitium) õiget pidi salve. Seejärel sulgege puldi korpus. TR0C04 RE /

15 TR0C00 RE /

16 D 32 TR0C00 RE /

17 20 94 TR0C00 RE /

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

46676V027_302018_0-DRE_Rev-H_ET.indd

46676V027_302018_0-DRE_Rev-H_ET.indd ET PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHENDI ORIGINAALVERSIOONI TÕLGE Tiibvärava ajam twist XL Seerianumber 7V07_008_0-DRE_Rev-H_ET Üldised andmed... Sümbolid... Ohutusjuhised... Sihipärane kasutus... Mittesihipärane

Rohkem

46676V027_042017_0-DRE_Rev-G_ET.indd

46676V027_042017_0-DRE_Rev-G_ET.indd ET PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHENDI ORIGINAALVERSIOONI TÕLGE Tiibvärava ajam twist XL seerianumber 7V07_007_0-DRE_Rev-G_ET Sisukord Üldised andmed... Sümbolid... Ohutusjuhised... Sihipärane kasutus... Mittesihipärane

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

UUS Rulluks / rullvõre DD otseühendusega ajamiga Rulluksed ja rullvõred Tugev ja vastupidav lahendus tööstus-, kaubandus- ja ärihoonetele

UUS Rulluks / rullvõre DD otseühendusega ajamiga Rulluksed ja rullvõred Tugev ja vastupidav lahendus tööstus-, kaubandus- ja ärihoonetele UUS Rulluks / rullvõre DD otseühendusega ajamiga Rulluksed ja rullvõred Tugev ja vastupidav lahendus tööstus-, kaubandus- ja ärihoonetele 2 Hörmanni kvaliteet 4 Säästvalt toodetud 6 Head põhjused Hörmanni

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem