6 ÕHUTRANSPORT Õhutransport kui kiireim transpordiliik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "6 ÕHUTRANSPORT Õhutransport kui kiireim transpordiliik"

Väljavõte

1 6 ÕHUTRANSPORT 6.1. Õhutransport kui kiireim transpordiliik Lennunduse ajalugu ulatub eelmise sajandi algusaastatesse. 17. detsembril aastal suutis Orville Wright rebida oma lennumasina maapinnast lahti ja lennata õhus 12 sekundi jooksul ligi 40 meetrit. Lennutransport ja autotransport noorte veondusharudena on teinud sajandi jooksul läbi progressi, mis pole võrreldav raudtee-, eriti aga meretranspordi arenguga. Lennukitiiva leiutamine on teinud võimalikuks reisimise ja kaubaveo üle mägede ja kõrbete. Lennundus mõjutab tugevalt meie elu sotsiaalseid, majanduslikke ja poliitilisi tahke. Kui vendade Wrightide lennumasina mootori võimsus oli 16 hobujõudu ja kiirus 50 km/h, siis nüüdisaegsete reaktiivmootorite võimsus on tuhandeid kilovatte. Moodsad hävitajad suudavad saavutada kiiruseks isegi 3200 km/h, mis ületab heli levimise kiiruse õhus (332 m/s) enam kui 2,6 korda. Kui veel mõnikümmend aastat tagasi peeti kogu maailmas reisijate ja eriti kaupade vedamist õhus muude veoviisidega võrreldes suhteliselt kulukaks, siis lennukite tehnilise täiustamise ja ägeda konkurentsivõitluse tõttu lennukompaniide vahel on suudetud vähendada reisijate ja kaubaveo kulusid tasemele, kus seda saab võrrelda muude transpordiliikidega. Odavlennufirmad suudavad pakkuda reisijateveol hinnataset, millega maismaatransport ei suuda võistelda. Kohe lennundusajastu algul hakati posti vedama lennukitega. See kiirendas postisaadetiste liikumise kiirust mitu korda. Edaspidi hakati postisaadetiste kõrval lennukitega vedama ka väiksemaid kaubasaadetisi. On teada, et Saksamaal tehti lennunduses kaubaveoga algust juba aastal. Seega võib väita, et kaupa on Euroopas veetud lennukitega juba rohkem kui sajand. Õhutranspordi areng viimase viiekümne aasta jooksul on olnud muude transpordiliikide arengust kiirem. Reisijate- ja kaubaveo käive on suurenenud selle aja jooksul enam kui sada korda. Lennuvedude mahud ja veosekäibed on kasvanud kogu maailmas viimastel aastakümnetel keskmiselt 5% aastas, Aasia riikides isegi kuni 9% aastas. Seejuures on kaubavedude mahud suurenenud reisijavedude omadest kiiremini. Lennutranspordi peamisteks kasvumootoriteks peetakse äritegevuse muutumist üha enam rahvusvaheliseks, Aasia riikide elanike elatustaseme kasvu ning sellest johtuvat tarbimisharjumuste muutumist ning toodete väärtuse suurenemist. Lennuvedude eeliseks on see, et saadetised saab kiirelt toimetada kaugetesse paikadesse. Õhutransport sobib eriti hästi kontinentidevahelisteks vedudeks, samuti neis kohtades, kus puuduvad muud maismaatranspordi infrastruktuuri rajatised maanteed ja raudteed. On saanud selgeks, et õhutransport pole maanteetranspordiga konkurentsivõimeline distantsidel, mis on lühemad kui kilomeetrit. Õhutranspordi puudusteks on muude veoviisidega võrreldes kõrged veotariifid ja suur sõltuvus ilmastikutingimustest, samuti lennukikere mahutavus ja kandevõime. Õhutranspordi eripära on see, et seda ei saa vaadelda kui iseseisvalt toimivat veoviisi. Lennuvedudele eelnevad ja järgnevad üldjuhul alati maanteeveod. Mere- ja õhutransporti võrreldes selgub, et neil on palju ühist: domineerivad rahvusvahelised veomarsruudid, kusjuures mõlemad veoviisid on rahvusvaheliselt strateegilise tähtsusega tee (vesi, õhk) kui selline infrastruktuuri osa on olemas looduslikul kujul ja ei vaja investeeringuid mõlema veoliigi puhul on nõutavad suured investeeringud navigatsioonivahenditesse mõlema veoliigi puhul vajatakse kalleid spetsialiseeritud terminale mõlemal veoviisil on suur tšartervedude turg 6 Õhutransport 99

2 Kui aastal oli kogu maailmas kasutusel kokku 8000 transpordilennukit, siis aastal oli transpordilennukite arv juba EADS (European Agency of Defence and Space) tütarfirma Airbus tarnib oma klientidele aastas keskmiselt 600 uut reisi- ja kaubalennukit. Airbusil on Euroopas kaks lennukite koostetehast, üks Saksamaal Hamburgis ja teine Prantsusmaal Toulouse is. Boeing toodab sama palju lennukeid maailma kõige suurema pindalaga tehases Washingtoni lähedal Everettis. Lennuvedusid tehakse siis, kui: kauba väärtus, arvestades selle kaalu, on suhteliselt kõrge kauba kvaliteedi ja/või tarbimisväärtuse säilimine selle kiire päralejõudmise tõttu tõstab selle väärtust kauba vedamine muu transpordiliigiga nõuaks mitmeid veoviise ja kauba ümberlaadimist, millega kaasneksid täiendavad kulud Õhutranspordiga veetakse peamiselt alljärgnevaid kaubaliike ja -gruppe: kergesti riknevad kaubad (vääristatud kalatooted jne) kaubad, mille lühike tarneaeg annab neile lisaväärtust ekspress-saadetised väärtuslik kaup, mille transportimisel on veokulu tühine võrreldes muude kulude ja kauba hinnaga kaubad, mille veoaeg on lühike (varuosad, tootenäidised, näituse eksponaadid) kiiresti aeguvad tooted, moe- ja hooajakaubad Lennuvedudel on muude transpordiliikide ees järgmised eelised: suur veokiirus ülemaailmne tihe lennuliinide võrgustik kauba kiire käitlemine lennuväljadel standarditud mängureeglid lennukompaniidest sõltumata (IATA) suhteliselt madal pakendikulu võimalus teha vedusid kaugetesse piirkondadesse, mis on muudele transpordiliikidele kättesaamatud Lennuvedudel on muude transpordiliikide ees järgmised puudused: suhteliselt kõrged veotariifid kauba kaalu- ja ruumalaühiku kohta saadetise suhteliselt väike kaal sõltuvus ilmastikuoludest kauba suhteliselt kõrge hind võrreldes kauba kaaluga Õhutranspordi kaubavedu tehakse peamiselt kindlatel liinidel regulaarselt lendavate kaubalennukitega. Osa kaupa toimetatakse lähtepunktist sihtpunkti tšarterlendudega ehk spetsiaalselt tellitud lendudega. Arvestatav osa kaubast veetakse sihtpunkti ka reisilennukite lastiruumides. Lennuvedude puhul on saanud tavapäraseks, et sellega seotud töö on jaotatud eri osaliste vahel. Lennukeid omavad ja/või haldavad lennufirmad korraldavad lende lähtepunktist sihtpunkti. Lennufirmad sõlmivad kokkulepped lennuväljade kasutamiseks, ülelendude sooritamiseks ja suhtlevad lennujuhtimiskeskustega. Ekspedeerijad tegelevad klientide haldamise ja klienditeenindusega. Ekspedeerimisettevõtted sõlmivad lennufirmadega lepingud kaupade vedamiseks erinevatel lennuliinidel ja tšarterlendude tegemiseks. Ekspedeerija arveldab klientidega ja tasub lennukompaniile kogu lennuki või selle osa kasutamise eest lennureisil, samuti korraldab kaubasaatedokumentide vormistamise ja tollivormistuse, võttes endale sageli ka tollimaakleri kohustused ja vastutuse. Õhutranspordi vedusid jaotatakse peamiselt veoaja kriteeriumi alusel lennuvedudeks ja kullervedudeks. Lennuvedusid tehakse reisilennukite või transpordilennukitega. Kullerveod tehakse pikkadel marsruutidel kullerfirmade lennukitega, lühikestel distantsidel aga kullerfirmade autodega. Erinevus lennu- ja kullervedude vahel on seletatav peamiselt veoprotsessis osalejate arvu, tegutsemistraditsioonide ja toimingute juhtimisega. Kui ekspedeerimisettevõtted kasutavad veoahelas partneritena mitmeid osalisi, nagu erinevad lennuvedajad ja ekspedeerijad, siis suured kullerfirmad teevad praktiliselt kõik vajalikud toimingud veoahelas firma sees Õhutransport

3 Suureneva konkurentsi tõttu lennufirmade vahel on tekkinud suuri alliansse. Lennufirmade koondumine liitudesse võimaldab: vähendada kulusid ja veotariife säilitada soovitud kasumimarginaal areneda kiiremini teha otstarbekamaid investeeringuid siseneda hõlpsamini uutele turgudele suurema vabaduse hinnakujunduses saavutada suurem turuosa töötada suuremas võrgustikus. Õhutranspordi arendamiseks tehakse järgmisi jõupingutusi: suurendatakse energia- ja keskkonnasäästlikkust vähendatakse lennutranspordiga kaasnevat müra võetakse kasutusele senisest enam standarditud laadimisühikuid arendatakse üleminekutehnoloogiaid (ümberlaadimise tehnoloogiaid) integreerutakse üha enam maanteetranspordiga. Küsimused 1. Milliste kaubagruppide ja kaupade veoks kasutatakse õhutransporti? 2. Milles seisnevad tavapäraste lennu- ja kullervedude peamised erinevused? 3. Millised on lennukompaniide ja ekspedeerijate rollid veoahelas? 6.2. Õhutranspordi infrastruktuur Õhutranspordi infrastruktuur koosneb maapealsetest ehitistest, rajatistest ja tehnilistest süsteemidest, mis on vajalikud lendude ja lennuvedude tavapäraseks teostamiseks. Õhutranspordi infrastruktuuri kuuluvad: lennuväljad, maandumisrajad, ruleerimisrajad ja perroonid lennujaamad aeronavigatsiooni-, side ja signalisatsiooniseadmed lennukite hooldus- ja remondiangaarid tehniliste teenistuste hooned, rajatised ja laod. Lennujaamad koos maandumis- ja ruleerimisradade, perroonide, angaaride, kütusetanklate, reisija- ja kaubaterminalide ning muude rajatistega on suhteliselt kallid logistilise teenindamise kompleksid. Omanikud teevad lennujaamadesse kalleid investeeringuid, mis peavad end aja jooksul ära tasuma. Selleks peavad lennujaamad leidma võimalusi teenida tulu. Tulu teenitakse lennujaamade osutatavate teenustega, nagu lennuvälja ja selle rajatiste kasutuse tasud, hoonete ja ehitiste rent, sõiduautode parklatasud, terminalipindade rent jne. Et lennujaam saaks normaalselt funktsioneerida ja täita oma ülesandeid lennutranspordi teenindamisel, peab see vastama kindlaksmääratud nõuetele. Lennujaamadele esitatavad peamised nõuded on järgmised: üks või mitu piisava laiuse ja pikkusega tõusu- ja maandumisrada, mis on ehitatud vastamaks lennujaama kasutatavatele lennukitüüpidele kaubalennukite seisukohad (perroonid) koos lennukauba käitlemise aladega lennuliikluse juhtimise ja kontrolli seadmed, personal (lennujuhid) ja lennuliikluse juhtimise keskus juurdepääs lennujaamale mööda maanteed lennukite tankimiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning hoolduseks vajalikud tingimused kaubaterminalid koos vajaliku tehnikaga peale- ja mahalaadimise tehnika, mida kasutatakse välitingimustes Lennujaama haldusettevõte peab hoidma korras maandumis- ja ruleerimisrajad ning perroonid ja erinevad valgustus- ja muud seadmed, mis võimaldavad lennukite maandumist ja 6 Õhutransport 101

4 õhkutõusmist ka piiratud nähtavuse korral. Lennukite maapealse teeninduse ettevõtted peavad maandunud lennuki tarvis tegema kõik vajalikud toimingud tankimine kütuse ja veega, lennuki kere katmine jäätumisvastase vahendiga jms. Lennujuhtimiskeskuse ülesandeks on tagada lennuohutus selle juhtimispiirkonnas. Lisaks töötavad lennujaamades turvateenistus, toll, piirivalve, politsei ja päästeteenistus. Lennukite hooldamisele ja remontimisele spetsialiseerunud firmad omavad remondi- ja hooldusangaare, kus tehakse graafikujärgseid hooldus- ja remonditöid. Maapealse teenindamise ettevõtted teevad tavapäraselt järgmisi töid: kinnitavad lennuki rattad vältimaks liikumahakkamist tuule mõjul toovad lennuki juurde väljumistrepi teostavad kauba maha- ja pealelaadimise reisilennukitele toimetavad reisilennukitelt mahalaaditud kauba lennujaama kaubaterminali veavad lennuki meeskonda jaamahoone juurest lennuki juurde Kaubalennukeid teenindavad lennujaamas spetsiaalsed operaatorfirmad, kes kasutavad selleks erinevaid transpordi- ja tõsteseadmeid. Tallinna Lennart Meri lennujaam on igati hea asukoht multimodaalse ja transiitliikluse arendamiseks lennu kaubavedude alal. Olemasolevad rajatised ja tehnika suudavad tagada kõikide õhusõidukite teenindamise. Lennukauba käitlemise mahud Tallinna Lennujaamas on olnud viimastel aastatel tasemel tonni aastas. Lennujaama terminalide ja kaubakäitlemise seadmete võimsus lubaks võtta lennukitelt vastu ja saata teele kuni tonni saadetisi aastas. Kaubalennukitega veetakse ligikaudu 85% lennujaama läbivatest õhutranspordi saadetistest, ülejäänud 15% aga reisilennukitega. Helsingi Vantaa lennujaamas käideldakse aasta jooksul tonni lennukaupa. Euroopa suuremates lennujaamades (Liege Belgias, Frankfurt Saksamaal) käideldakse aasta jooksul tonni lennukaupu. Tallinna lennujaamas on arendatud välja ka võimekus teenindada suuri kaubalennukeid m pikkune ja 45 m laiune tõusu- ja maandumisrada on võimeline võtma vastu ka suuri kaubalennukeid (Boeing F ja Antonov AN 124 Mrija). Põhilised lennukauba käitlejad Tallinnas on suured integraatorid TNT, DHL ja UPS. Samas on nende osa kaubaveos (põhiliselt väikepakid) väike (12 15%). Tallinna lennujaamas on kokku neli kaubaterminali, kõige vanem nendest on mitme operaatori ühiskasutuses. Kõik terminalid on varustatud suurte kaubalennukite teenindamise tehnoloogiaga. Lennujaamade kaubaterminalide tegevus mõjutab oluliselt lennuvedudele kuluvat aega ja vedude kvaliteeti (läbimisaeg, vead, vigastused jne). Suuremates lennujaamades eelistavad lennukauba vedajad teostada kaubavedude terminalitoimingud oma personaliga. Sealjuures tellitakse terminalitoiminguid ka logistikateenuseid osutavatelt koostööpartneritelt. Kesklinna lähedusest hoolimata on Tallinna lennujaamal piisavalt potentsiaali laienemiseks, reisi- ja kaubaveoliikluse kasvuks. Võimalik on pikendada tõusu- ja maandumisrada ning ruleerimisteed. Täiendava ruleerimistee ehitamine teisele poole tõusu- ja maandumisrada annab võimaluse rajada ka lennujaama teisele küljele uued suured kaubaterminalid. Kõigil lennuveo allianssidel on oma liikluse sõlmpunktid, kus saadetised saabuvad ühe kaubalennukiga ja lahkuvad teisega. Selliseid sõlmpunkte nimetatakse gateway deks ehk väravateks. See, kuhu lennukompaniide liidud oma lennuliikluse väravaid rajavad, sõltub ka lennujaamade pakutavatest terminaliruumidest. Nii paikneb Soome lennukompanii Finnair Kaug-Ida gateway Bangkokis, Rootsi ettevõtte SAS peaterminal aga hoopis Sharjah is Araabia Ühendemiraatides. Suurtel kullerfirmadel on arendatud välja jaotuskeskuste võrgustik üle kogu maailma. Võrgustikud peavad vastama väljakujunenud lennuvedude ja jätkuvedude graafikutele ning veetavatele kaubakogustele igal kontinendil on suur piirkonnakeskus ja igas riigis lisaks oma sorteerimiskeskus. Kullerveofirmade tegevuse kandva osa moodustavad lennuveod suurtesse jaotuskeskustesse ehk huubidesse. Õhtul tõusevad kullerfirmade lennukid õhku ja toimetavad kullersaadetised sihtkohtade lähedusse hommikuse jaotuse tarvis. TNT Euroopa suurim piirkonnakeskus (huub) asub Ida-Belgias Liege is, kuhu laskub kõikjalt Euroopast kümneid kaubalennukeid. Saadetised autode varuosad, ravimid, arvutiosad ja diplomaatiline post veetakse klientidelt pärastlõunasel ajal kokku asukohamaa terminali, kus saadetis paigutatakse lennukonteineritesse. Konteinerid toimetatakse Liege is lennukitelt suurde jaotuskeskusesse. Saadetised asetatakse peakonveieri lindile, mille kohal Õhutransport

5 olevad skannerid loevad saadetiste vöötkoodid, sorteerivad ja suunavad need edasi harukonveieritele. Harukonveierite otstes tõstetakse saadetised väljuvate lendude konteineritesse ja teisaldatakse puksiirtõstukitega veetavatel vankritel (dolly) lennukite juurde ja tõstetakse nende pardale. Kolme tunni möödudes on kogu sorteerimistöö tehtud ja samad lennukid tõusevad taas õhku, et toimetada kohale oma asukohamaa saadetised. Vastu hommikut võetakse saadetised terminalis konteineritest välja, sorteeritakse ja tõstetakse jaotusautodesse. Sel moel käitleb TNT Liege is igal ööl keskmiselt saadetist. Kullerfirmad pakuvad kiireid ja usaldusväärseid vedusid, ukselt uksele teenindamist ning saadetiste liikumise jälgimist interneti kaudu. Kullerveod tehakse sageli ühe ööpäeva piires. Rahvusvahelises lennuliikluses seisavad saadetised sageli kauem terminalides kui asuvad lennuki pardal. Selle põhjuseks võib olla veoahela osaliste lennugraafikute sobimatus, kokkusobimatud andmetöötlus- ja edastussüsteemid või ekspedeerija/tolli puudulik töö. See on üks oluline põhjus, miks lennukompaniid teevad pidevalt suuri investeeringuid infosüsteemide arendamisse. Alliansid püüavad luua infosüsteeme, kus ühtses arvutivõrgus teevad tööd lennufirmad, ekspedeerijad ja kaubakäitlusterminalid. Lingid võivad nendest võrkudest viia klientide ja tolliametnikeni Kaubavedu reisi- ja kaubalennukitega On saanud tavaks jaotada lennutranspordiga seotud muud veod kahte kategooriasse välis- ja sisetransport. Välisvedude all mõeldakse lennusaadetise vedusid saatjate ja lennuvedajate või lennukompaniide ja saajate vahel. Välisvedu võib toimuda maanteel, raudteel või merel. Sisetranspordi abil liigub kaup lennujaama piirkonnas, näiteks vedu lennukist terminali või terminalist lattu. Põhivedu tehakse lennukitega, kokku- ja jaotusveod aga teiste veoviisidega. Peamiselt kasutatakse kokku- ja jaotusvedudeks siiski maanteetransporti. Fiiderveod ehk etteveod tehakse maanteetranspordiga. Mõnes piirkonnas püütakse teha ette- ja jaotusvedusid ka raudteetranspordi abil. Enamik kokku- ja jaotusveo teekondi on suhteliselt lühikesed, mistõttu on otstarbekas kasutada selliste vedude puhul autosid ja haagiseid (Road Feeder Service, RFS) see on kõige kiirem ja usaldusväärsem moodus. Fiiderteeninduse korraldamine veokitega pakub klientidele palju eeliseid, nagu juurdepääsetavus, saadavus ja paindlikkus. RFS-i puhul tuleks eristada tegelikku fiiderteenindust ja muud RFS-liiklust. Traditsiooniline fiiderliiklus toimetab saadetised saatjalt lennujaama ja lennujaamast saajale. Teist tüüpi fiiderliiklus toimub maanteetranspordivahenditega lähte- ja sihtlennujaamade vahel. Juhul kui vahemaa kahe lennujaama vahel on mõnisada kuni tuhat kilomeetrit, suudab nn lennuauto toimetada saadetised sihtpunkti praktiliselt sama kiiresti kui lennukiga. Veok lennusaadetistega saab ametliku lennunumbri ja õhutranspordi dokumentatsiooni. Summaarne veoaeg sellest ei pikene, küll aga hoitakse arvestatavalt kokku veokulusid. Peamine põhjus, miks lennusaadetisi hakati vedama autodega, oli see, et lühikestel ja keskpikkadel distantsidel Euroopa ulatuses jäid veomahud suhteliselt väikeseks, mis ei õigustanud transpordilennukite kasutamist. Teatud marsruutidel ei suuda lennuveod konkureerida maanteevedudega, mida tehakse kindla graafiku alusel eriti operatiivselt. Lennukompaniidel on võimalik seda moodust kasutades saada saadetised väikestelt ja teisejärgulistelt lennuväljadelt suurte lennujaamade terminalidesse. Enamik road feeder-kaupadest veetakse lennujaamade vahel tavaliste eurotreilerite või täishaagisega autorongiga. Juhul kui kaubaveo maht ja saadetiste arv saavutavad teatud kriitilise piiri, on õigem hakata vedama lennuveo laadimisühikuid, milleks on tavaliselt alumiiniumist alused. Fiiderliiklus hõlmab keskmiselt 83% kogu lennusaadetise veoajast. Tüüpiline ajaline jaotus lennusaadetise olemisest eri osaliste valduses on järgmine: ekspedeerija lähtepunktis 26% (28,8 h), lennukompanii 17% (18,4 h), ekspedeerija sihtpunktis 57% (63 h). Mitmetel põhjustel pole alati võimalik korraldada lennuvedusid kõige lühemat otsemarsruuti kasutades. On küllalt tavaline, et saadetis jõuab lähtepunktist sihtpunkti viie ööpäevaga, kusjuures õhusoleku aeg moodustas kokku kõigest 12 tundi. USA lennukitootja Boeing on ehitanud rohkem kui 80 aastat reisi- ja transpordilennukeid, et sooritada lühi- ja pikamaalende nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel liinidel. Aja jooksul on arendatud välja seeria kõrgtehnoloogilisi, mugavaid, mahukaid ja funktsionaalseid keskmise suurusega ning suuri lennukeid. Ainuüksi reaktiivlennukeid on toodetud kokku enam kui Seda on rohkem, kui kõik lennukitootjad kokku on lennukeid valmistanud. 6 Õhutransport 103

6 Boeing toodab lennukeid viies seerias: 737; 747; 767; 777 ja 787. Lennukeid tuvastatakse lennuki kerele värvitud numbrite ja tähtede kombinatsiooni põhjal. Identifitseerimise võimalus on tähtis lennukite maapealse teenindamise korraldamiseks. Lennukauba veoks kasutatakse kolme tüüpi lennukeid: kitsa kerega reisilennukid, mille kaubaruumis veetakse lahtist tükikaupa ilma laadimisühikuid (ULD) kasutamata laia kerega reisilennukid, mille kaubaruumis veetakse nii laadimisühikuid kui ka lahtiselt tükikaupa kaubalennukid, mis veavad laadimisühikuid nii peatekil kui ka alumisel tekil Enamikul reisilennukitel on peateki reisijate salongi all pagasi- ja kaubaruum, millest osa kasutatakse reisijate pagasi veoks, osa kaubasaadetiste transportimiseks. Järelikult sõltuvad reisilennukiga kauba vedamise võimalus ja maht sellest, kui palju kasutatakse kaubaruumi reisipagasi tarvis. Lennukompaniid, kes on keskendunud reisijateveole, näevad kaubaveos võimalust täita reisijatesalongi all olev kaubaruum ja teenida sellega lisatulu. Kogu kaup, mis reisilennukite kaubaruumidesse ei mahu, antakse vedamiseks koostööpartneritele või alliansside-siseselt muudele firmadele. Lennukompaniid, kes on pühendunud kaubaveole, opereerivad enamasti oma lennukipargiga ja kasutavad lisaks kaubaveo võimalusi reisilennukitega. Reisilennukite lastiruumide mahutavus on enamasti vahemikus 3 85 m 3. Lasti lubatud kaal jääb tavaliselt vahemikku 0,5 3,0 t. Reisilennukite osatähtsus kaubaveol on hakanud langema, sest istekohtade arvu püütakse reisilennukites pidevalt suurendada. Seetõttu on tulevikus kaubaruumid reisilennukitel praegustest väiksemad. Kuna lennureisijad lendavad võrdselt nii edasi- kui ka tagasisuunas, on võimalik saavutada reisilendude suhteliselt ühtlane täitumus mõlemal suunal. Kaubavedude puhul on olnud kaua aega probleemiks, et sageli prevaleerivad vedajate kaubavood ainult ühel lennusuunal. Reisilennukite kaubaruumide mahud ja veetava kauba kaalud: Kui reisilennuk on lennanud kindlaksmääratud arvu tunde, võetakse istmed välja ja ehitatakse ümber kaubalennukiks. Tüüpiliselt on osa vanemaid lennukeid (Boeing 707, Boeing 727, MD DC-8 ja MD- DC-10) muudetud kaubalennukiteks. Kasutusel on ka nn segatüüpi lennukiversioonid ehk nn Combi Aircraft lennukid, mis on suutelised vedama ULD-sid peatekil reisijatesalongist tagapool paiknevas kaubaruumis. Lisaks toodetakse ka quick change version (QC) tüüpi lennukeid, mida on võimalik kiiresti kohandada reisilennukist kaubaveolennukiks ja vastupidi. Tänu suurele töömahule reisijate salongi muutmisel kaubaruumiks ja vastupidi ei ole see lennukitüüp erilist populaarsust kogunud. QC lennukite tüüpilised esindajad on Boeing C, Boeing QC ja MD 11 CF. Küsimused 1. Mida mõeldakse road feeder liikluse all? 2. Millistel põhjustel kasutatakse road feeder liiklust? 3. Milliseid lennukitüüpe kasutatakse lennukaupade veoks? Õhutransport

7 6.4. Transpordilennukid Kui enamiku kaubaveolennukite prototüüpideks on olnud reisilennukid, millest on arendatud välja kaubaveo versioonid, siis McDonnell Douglas on läinud teist teed aastal projekteeriti spetsiaalselt kaubaveoks laia kerega MD 11F, kasuliku lastiga 80 t. Lennuk kavandati ainult standardse (kaup laadimisühikutes) lennukauba veoks ning väljaarendamisel pöörati suurt tähelepanu vajadusele vähendada lennuki kütuse- ja ekspluatatsioonikulusid. Konstruktorite püüdlused kandsid vilja ja MD 11F-ist sai lühikese aja jooksul populaarne kaubalennuk. Lennuki lastiruumi maht on 534 m 3, peateki kõrgus 2,54 m ja alumise teki kõrgus 1,63 m. Vaatamata sellele, et reisiliiklusega võrreldes on kaubaveoliiklus õhus suhteliselt väikese mahuga, suureneb kaubaveolennukite arv maailmas pidevalt. Kui praegu on maailmas ligikaudu 2200 transpordilennukit, siis ennustatakse, et järgmise 20 aasta jooksul ostavad lennukompaniid juurde vähemalt 2900 transpordilennukit. Kaubalennukite park peaks prognooside alusel suurenema 4 5% aastas. Kõige enam kasutatavad kaubalennukid on Boeing 747F, Boeing 727F, MD 11F ja Airbus C. Antonov AN225 Mrija kavandati esialgselt kosmosesüstiku veoks. See maailma suurim transpordilennuk on suuteline võtma pardale 250 tonni lasti ja lendama sellega 4000 km kaugusele. Lennuk on võimeline võtma turjale teise lennuki kaaluga kuni 200 tonni. Alljärgnevas tabelis on toodud maailmas enim kasutatavad kaubalennukid Maailmas enim kasutatavad kaubalennukid Praegu puudub ühtne kaubaveolennukite klassifikatsioon lennukite suuruse ja veovõime alusel. Suured lennukitootjad liigitavad lennukeid küll kolme tüüpi, kuid kandevõime vahemikud seejuures erinevad. Näiteks klassifitseerib Boeing kaubalennukeid alljärgnevalt: Kaubalennukite klassifitseerimine Boeingi poolt aastal alustas Airbus kahe teki ja laia kerega lennuki A F väljaarendamist. Reisilennuki Airbus A380 baasil toodetakse selle kaubaveoversiooni A F. Selle neljamootorilise kaubaveoversiooni kasuliku lasti kaal on 150 t. Kolmel tekil paiknevate lastiruumide ruumala on kokku 1134 m 3. Lennuki peateki kõrgus on 2,54 m. Lisaks peatekile on lennukil alumine tekk kõrgusega 1,80 m ja ülemine tekk kõrgusega 2,23 m. Ülemine tekk mahutab 17, peatekk 28 ja alumine tekk 13 suurt ULD-d. Laia kerega kontinentidevahelisteks lendudeks mõeldud lennuki lennukaugus on km. 6 Õhutransport 105

8 Pilt 6.1 Boeing F õhku tõusmas Pilt 6.2 Boeing F Kaubalennukite laadimine võib toimuda lennuki ninas või sabas oleva ukse ja/või külguste kaudu. Nii näiteks laaditakse Boeing peatekile lennuki ninast ja küljelt, tiibadest tagapool asuva luugi kaudu. Laadimine alumisele tekile on võimalik kolme külgukse kaudu, millest üks paikneb lennuki esiosas ja teised kaks tagaosas. Lennukit Antonov AN Ruslan on võimalik laadida nii sabast kui ka ninast. Lennuki lasti kandevõime on 230 tonni ja lennukaugus 5400 km. Lennuk on mõeldud suuregabariidilise kauba veoks. Kuna lennuk oli mõeldud esialgselt militaarotstarbeliseks kasutamiseks, on see võimeline maanduma ilma kõvakatteta tasasele maapinnale ja sellelt lühikese hoovõtu järel õhku tõusma. Airbus A ST Beluga on spetsiaalne kaubalennuk, mis on ehitatud transportimaks Airbus-lennukite suuri kereosasid allhankijate tehastest Saksamaal asuvasse Hamburgi ja Prantsusmaal asuvasse Toulouse i tehasesse. Lennumasina kandevõime on 47 tonni ja ukseava kõrgus 6,78 m. Lennuvedudega kaasnevateks halvimateks keskkonda mõjutavaiks tegureiks on atmosfäärisaaste (väävel- ja lämmastikoksiidid, süsihappegaas, tahked osakesed) ja müra. Uute lennukimudelite väljatöötamisel on suurt tähelepanu pööratud eelkõige õhusaaste ja müra vähendamisele. Uued kaubalennukid tarbivad tonnkilomeetri kohta vähem kütust, kütuse põlemisprotsess mootoreis annab vähem saasteaineid ja lennukimootorid tekitavad vähem müra. EL juhtorganid on kehtestanud liikmesmaadele ranged müra- ja saastenormid, mistõttu pole võimalik maanduda liikmesriikide lennuväljadel lennukitel, mis nendele normidele ei vasta. Transpordilennukite arendamisel omandatud teadmised ja kogemused viitavad selgelt vajadusele luua laia kerega, väikese suhtelise kütusekuluga, madalate opereerimiskuludega, väikese müratasemega ja heitgaaside madala kahjulike ühendite määraga suur pikamaalendusid sooritav lennuk (Very Large Aircraft, VLA). Airbus alustas aastal uue kaubaveolennuki Airbus A F tootmist. A F on võimeline lendama 64 t kasuliku lastiga vahemaandumiseta 7400 km või 69 t lastiga 5930 km Boeing B767F on suuteline vedama 57 tonni kasulikku lasti 6025 km kaugusele. (Pildid 6.3 ja 6.4) Boeingu hinnangul hakkavad tulevikus õhulaevastikes domineerima keskmise suurusega laia kerega kaubalennukid (Boeing 767; Boeing 787; A300; A330). See lennukitüüp on optimaalse suurusega ja ökonoomsena kaubavedude sektoris kõige konkurentsivõimelisem. Küsimused 1. Nimeta peamised maailmas kasutatavad kaubalennukite mudelid. 2. Nimeta õhutranspordi peamised kahjulikud keskkonnamõjud. 3. Kirjelda nõudeid, millele peavad vastama uued, tootmises olevad kaubalennukid Õhutransport

9 Pilt 6.3 Airbus A F Pilt 6.4 Airbus A400M 6.5. Laadimisühikud ja nende kasutamine Üldjuhul ei käsitleta lennuvedudel saatjate iga pakkeüksust eraldi. Tarneahela üleminekupunktides terminalides käideldakse ainult laadimisühikuid. Selleks, et erinevate lennuveo kaupade käitlemine oleks võimalik, peavad laadimisseadmed olema standarditud ja võimaldama veoühikute ning pakkeüksuste käitlemist kaubaterminalides ja lennukite laadimisprotsessis. Laadimisühik (unit load device, ULD) on füüsiline lennukauba käsitsemise ühik. Selleks võib olla lennuki konteiner, kauba konteiner või lennuveo alus, mille peale saab paigutada palju erinevaid pakkeüksusi. Laadimisühikute kasutamine pakub järgnevaid eeliseid: käsitsemisühikute standardimine ja pakkematerjali kulude vähendamine optimaalne ruumi kasutamine lennukikeres spetsiaalsete, lennuki kere kuju järgivate konteineritega kaupade kaotsimineku ja vigastamise väike risk tootlik ja kiire peale- ning mahalaadimine võimaluse pakkumine uksest ukseni liikluseks Lennukikere piiratud mahtude tõttu peavad laadimisühikud olema valmistatud arvestusega, et kogu lennukikere kaubaruum saaks maksimaalselt ära kasutatud. Praktika on näidanud, et tarneahelas on lennuvedude pudelikaelad lennukid ise. Laadimisühikute vahetatavuse tagamiseks ja muude eeliste olemasolu kindlustamiseks peab nende ehitus vastama IATA (Rahvusvaheline Lennuvedude Assotsiatsioon) kindlaks määratud tehnilistele spetsifikatsioonidele. Laadimisühikuid markeeritakse alljärgnevalt: Selleks, et lennujaamades oleks võimalik eri lennukitüüpide laadimisühikuid üksteisest eristada, on need varustatud spetsiaalsete ULD numereerimiskoodidega, mis kirjeldavad ühiku tüüpi, seerianumbrit ja selle omanikku. Kauba kinnitamise võrgud ja rihmad kannavad aga nende omaniku nimesilti. 6 Õhutransport 107

10 IATA ULD unikaalne identifitseerimiskood on üheksakohaline numbritest ja tähtedest koosnev kood. ULD-sid jaotatakse tavapäraselt ülemise teki (peateki) ja alumise teki konteineriteks. Üldjuhul on peateki konteinerid alumise teki konteineritest suuremad. Säärane erinevus on põhjustatud nii lennuki kere kujust kui ka selle ehitusest ja seadmete paiknemisest. Reisilennukitel on peatekil reisijate salong, mistõttu kasutatakse reisilennukitel ainult alumise teki konteinereid. Lennuki võime transportida kaupu on piiratud nii mahu kui ka kaaluga. Selleks, et veetav kasulik last oleks võimalikult suur, peaksid olema laadimisühikud ise võimalikult väikese kaaluga. Sel põhjusel valmistatakse konteinereid alumiiniumist, plastikust, lamineeritud balsapuust ja klaaskiust. Suurem osa ULD-dest on valmistatud alumiiniumplekist. Ruumi paremaks ärakasutamiseks lennukikeres on enamik nendest kujundatud õhusõiduki kere kontuuride järgi. Kui merekonteinerid on kogu maailmas ulatuslikult standarditud, siis lennunduses on kasutusel suur valik konteinereid. Igale lennukimudelile sobivad üldjuhul ainult kindla kuju ja mõõtmetega konteinerid. Nii on mitmetel lennukompaniidel korraga kasutuses üle kaheteistkümne konteineritüübi. Viimastel aastatel on erinevate laadimisühikute arv jõudsalt kasvanud tänu eelkõige uute lennukimudelite ja nende kere kontuuride erinevate konfiguratsioonide arvu suurenemisele. Osa uutest laadimisühikutest on kasutatavad ka mitme lennukitüübi puhul. Lennukonteinerite kasutusiga on parimal juhul 7 10 aastat. Edasist standardimist, laadimisühikute unifitseerimist ja nende arvu vähendamist takistab peamiselt asjaolu, et peaaegu igal lennukompaniil on oma konteinerite, kaubaaluste ja isegi kinnitusrihmade ja võrkude park. Enamik lennuvedajaid ei luba laadida oma lennukitesse teiste firmade konteinereid, kuigi need võiksid mõõtude ja muude omaduste poolest nende lennukiga sobida. Ühe lennuki kohta vajatakse kaks või kolm komplekti laadimisühikuid. Üks komplekt peab olema lähtelennujaamas, teine sihtlennujaamas ja kolmas selleks, et asendada neid laadimisühikuid, mis on parajasti remondis või muude lennuvedajate kasutada. Vaatamata asjaolule, et ekspedeerijad ja terminalioperaatorid käsitsevad sageli mitme lennuvedaja saadetisi, arvestavad lennukompaniid sellega, et nii saadetiste vastuvõtu ja väljastamise kontroll kui ka tühjade laadimisühikute jälgimine ja arvestus viiakse läbi ajasäästlikult ja efektiivselt. Peaaegu igal lennuvedajal on oma laadimisühikute liikumise jälgimise tarkvara. Terminalioperaator peab olema suuteline kasutama seega nii mitut tarkvara, kui palju ta teenindab erinevaid kliente (lennuliine). Hõbehalle alumiiniumplekist konteinereid on näha pea kõikjal lennujaamade kaubaterminalide läheduses. Laadimisühikud võtavad lennuväljade turvatud poolel enda alla palju terminaliesist pinda. Samas pole võimalik hoida hetkel mittekasutatavaid konteinereid kaubaveoterminali avalikul poolel, kuna turvanõuete järgi peab kogu lennukauba käitlemine toimuma turvatud alal, nn lennupoolel (airside). Lisaks sellele peavad lennujaamad ja kaubaveooperaatorid investeerima arvestatavaid summasid vankritesse (dolly), millega konteinereid lennuki juurde ja sealt ära transporditakse. IATA (International Air Transport Association) on töötanud välja spetsifikatsioonid, soovitused ja eeskirjad laadimisühikute tootmiseks, registreerimiseks, käsitlemiseks ja hooldamiseks. Vaatamata kindlatele reeglitele saavad konteinerid käsitlemise käigus palju vigastusi. Kui kogu maailmas on kasutusel kokku 1,2 1,3 mln lennuki konteinerit, siis igal aastal utiliseeritakse ligikaudu vigastatud või amortiseerunud konteinerit Õhutransport

11 Pilt 6.5 Ülemise teki konteiner Pilt 6.6 Peateki alus kaubaga Pilt 6.7 Envirotainer Pilt 6.8 Alumise teki konteiner kaubaga Paksust alumiiniumplekist valmistatud nn lennukaubaaluseid kasutatakse suurte kaubalennukite peatekkidel. Võrreldes kinnise konteineriga mahutab alus kaupu sellest enam ning ka lennualuse pakkimine toimub kiiremini. Enamik lennukauba alustest on valmistatud vastupidavast alumiiniumsulamist. Kaubaaluse ääris on varustatud spetsiaalsete aasadega, mille külge saab kinnitada pakkeüksusi alusel hoidva võrgu. Kaup kaitstakse ilmastiku eest kilega. Võrk omakorda fikseeritakse aluse külge kinnitusrihmadega. (Pilt 6.6) Lennukite kaubaruumide temperatuuri on võimalik teatud piirides reguleerida, kuid kindla ühesuguse temperatuuri hoidmine pole võimalik päikese kiirguse muutumise ja puudulikult tihendatud ukseavade tõttu. Järelikult tuleb kasutada temperatuuritundlike kaupade veoks täiendavat inventari. Rootsi firma välja töötatud spetsiaalset termokonteinerit (Envirotainer) saab tõsta kahveltõstukiga ja vedada kärul. Envirotaineri käsitlemine on lihtne, seda pole vaja kogu intermodaalse tarneprotsessi jooksul avada. Selleks, et hoida temperatuuri kindlal tasemel, on Envirotaineril isereguleeriv seade. Konteineri lagi, seinad, põrand ja uks on isoleeritud. Kasutusel on nn kuiv jää, akumulaatori energia ja termostaat, mis reguleerib pidevalt temperatuuri taset. Konteineril on valged küljed minimeerimaks päikese põhjustatavat soojenemist maapinnal. Termokonteinereid on hakatud valmistama eri kuju ja suurusega. Envirotainer suudab hoida konteineris temperatuuri vahemikus +20 C kuni 20 C. (Pildid 6.7 ja 6.8) Teiseks võimaluseks soojustundlike kaupade veoks on heat and cool tüüpi Unicooler konteinereid, mis on kavandatud spetsiaalselt farmaatsiatoodete ja biotehnoloogiliste materjalide veoks. Unicooler tüüpi konteineri töö rajaneb soojusvaheti põhimõttel. Et tagada püsiv temperatuur transpordiprotsessi kestel, on Unicooleril kuus ventilaatorit, kuiv jää ja akust toidetav küttesüsteem. Küsimused 1. Millistel põhjustel kasutatakse lennukaubavedudel laadimisühikuid? 2. Mis määrab laadimisühikute suuruse ja kuju? 3. Millised probleemid on seotud laadimisühikute kasutamisega lennukompaniide ja ekspedeerijate poolt? 6 Õhutransport 109

12 Pilt 6.9 DHL-i kaubaterminal lennujaamas Pilt 6.10 Frankfurdi lennujaama üks terminalidest 6.7. Lennukauba käitlemine lennujaamas Lennujaamade territoorium jaotatakse kaheks suureks alaks: avalik pool (public side) ja nn lennupool (airside). Lennupoole all mõeldakse lennujaama seda osa, mis jääb teisele poole turvakontrolli, turvapiirist sissepoole. Sissepääs lennupoolele on turvakaalutlustel piiratud või täielikult takistatud. Kaubaterminalid lennujaamades paiknevad alati lennupoolel. Lennujaama kaubaterminalide olulised funktsioonid on: lennukite laadimine laadimisühikute vastuvõtmine, ladustamine, lahtipakkimine, koostamine ja lähetamine maanteetranspordivahendite laadimine Lennuveoterminalides tõstetakse pakkeüksusi laadimisühikutelt maha, koostatakse laadimisühikuid ja vajaduse korral tehakse tollikontrolli. Terminali põrandapind on jaotatud käsitsemis- ja hoiustamisaladeks. Käsitsemisaladel tõstetakse pakkeüksused konteineritest ja lennuveoalustelt maha ning sorteeritakse, konsolideeritakse edasisaatmiseks ja koostatakse laadimisühikud. Hoiustamisaladel hoiustatakse eri piirkondades kaubaaluseid, väikepakendeid, lennuveoaluseid ja -konteinereid. Saadetised peatuvad lennujaama kaubaterminalides edasitoimetamise või väljastamise ootel tavapäraselt mõnest tunnist mõne päevani. Kaubaalused kaubaga ja väikepakendid konsolideeritakse lähetamiseks lennuveoalustel ja -konteinerites. Kuna lennuki kaubaruum tuleb maksimaalselt ära kasutada, peab kauba paigutamisel lennuveoalusele järgima laadimisühikule kuju andmisel lennuki kere kontuure. Toimingu hõlbustamiseks on terminalides olemas spetsiaalsed raamid. Kui alus on koostatud, pingutatakse selle peale võrk. Pakkeüksuste paigutamine konteineritesse toimub analoogiliselt alustele paigutamisega. Kaubaalused ja raskemad ning vastupidavamas pakendis kaubad asetatakse allapoole, väiksemad pakkeüksused ja kergemad pakid nende peale. Hoolitsetakse selle eest, et konteineri kogu ruum saaks võimalikult hästi ära kasutatud. Lennuterminalides toimub kaupade käitlemine üldjuhul põhimõttel FCFS (first come, first served). Lennukid saabuvad ja lahkuvad kindlate lennugraafikute järgi, mistõttu on töö väga intensiivne. Kõik vajalikud kauba käsitsemise operatsioonid tehakse loetud tundide jooksul. Läbimisajad on lühikesed ja lennukid tõusevad õhku kindlaksmääratud ajal. Töö lennuveo kaubaterminalides toimub tavaliselt ööpäev läbi, kolmes vahetuses. Kuna transpordilennukid veavad kaupa peamiselt õhtuti ja öösel, langeb peamine töökoormus teisele, eriti aga kolmandale vahetusele Õhutransport

13 Pilt 6.11 Teisaldamisvanker Pilt 6.12 Teisaldamisvankrid lennukonteineritega Pilt 6.13 Lennualuste teisaldaja ja kõrglaadur töötamas Pilt 6.14 Kõrglaadur töötamas Kullerfirmade peaterminalides ja logistikateenuste tarnijate terminalides kasutatakse pikki, paljude harudega automaatseid sorteerimisliine. Nende abil sorteeritakse mõne tunni jooksul peamiselt öösiti kümneid tuhandeid väikesaadetisi. Pakid paigutatakse sorteerimisliinile nii, et transpordietiketid on pakkeüksuse peal. Skanneriga tuvastatakse saadetise sihtkoht (edasine teekond) ja suunatakse see automaatselt konveieri haruliinile, mille otsas tõstetakse saadetis teisaldusvankrile. Osa sorteeritud kaubast jätkab kulgemist veoahelas lennukil või road feeder veokiga, osa väljastatakse saajatele. (Pildid 6.9 ja 6.10) Lennuveosaadetised on varustatud transpordietikettidega, millel on kõige olulisem saadetise liikumise informatsioon esitatud vöötkoodidega. Terminali sisenevad saadetised skaneeritakse vöötkoodi käsiskanneritega või konveieri skanneritega. Skaneerimisega kinnitatakse saadetise jõudmine vahe- või lõppkäsitluspunkti. Üha enam on hakatud kasutusele võtma raadiosagedusliku tuvastamise tehnoloogiat, sest lühikeste läbimisaegade puhul on võimalik sel viisil kaubakäsitlusprotsesse märkimisväärselt kiirendada. Teine RFID tehnoloogia eelis on võimalus tagada peaaegu sajaprotsendiliselt, et saadetised sorteeritakse, konsolideeritakse ja lähetatakse vigu tegemata. Lennujaama kaubaterminalides kasutatakse peamiselt vastukaal- ja liikuvmastiga tõstukeid. Vastukaaltõstukitega käideldakse ULD-sid ja nendesse paigutatud kaubaaluseid. Kaubaterminalides kasutatakse veovankreid, kaubaaluste vankreid, elektrilisi puksiirtõstukeid ja erinevaid kahveltõstukeid. Et vältida kergete ja suhteliselt nõrga konstruktsiooniga laadimisühikute kahjustamist, transporditakse neid rullkonveieritel ja spetsiaalsetel vankritel. Palju kasutatakse rullkonveiereid ULD-de edasitoimetamiseks vastuvõtust nende edasiseks käsitsemiseks, samuti kaubaga täidetud lennukonteinerite ja -aluste väljastamiseks kaubaterminalist. Lennuveo konteinereid veetakse spetsiaalsetes vankrites (dolly) puksiirtõstukitega. Teisaldamisvankrid/ratasplatvormid on eri suurusega. Osa on mõeldud reisijate lennupagasi ja väikesaadetiste transportimiseks lennuki juurest ja selle juurde, osa eri suurusega lennukonteinerite teisaldamiseks. Kõige suuremaid ratasplatvorme kasutatakse lennuveoaluste transportimiseks lennuki ja terminali vahel. (Pildid 6.11 ja 6.12) Laadimisühikuid laaditakse lennukitelt kõrglaadurite (highloader) abil ja toimetatakse edasiseks käitlemiseks kaubaterminali lennuveo aluseteisaldajate või vankritega. Laadimisühikuid veetakse kaubaterminali ja lennuki vahel peamiselt konteinerite ja lennualuste teisaldajaga, vahel ka suurte puksiirtõstukitega, mis veavad vankritest koostatud rongi. Aluseteisaldaja tööpind on varustatud pöörlevate rullikutega, mis võimaldab laadida konteinereid ja aluseid ilma tõstukit kasutamata. Seejuures on võimalik panna ULD-sid platvormil liikuma eri suundades. Aluseteisaldajaid valmistatakse nii elektri- kui ka diiselmootoriga. (Pildid 6.13 ja 6.14) 6 Õhutransport 111

14 Pilt 6.15 Kaubalennuki peatekk Pilt 6.16 Kaubalennuki peatekk Lennukite laadimiseks kasutatakse kõrglaadureid ja konveiereid. Lahtise tükikauba ja pagasi laadimiseks on lintkonveierid. Osa kõrglaaduritest valmistatakse ühe-, osa kahe platvormiga. Kahe platvormiga kõrglaadurid on suurema tootlikkusega, sest ajal, mil ULD liigub ratasplatvormile, tõstetakse järgmine laadimisühik. Lennuki tühjakslaadimisel tõuseb kõrglaaduri platvorm lennuki ukseava kõrgusele, kus sellele veeretatakse laadimisühik. Seejärel lastakse platvorm alla ja laadimisühik liigub rullikutel teisele alusele, kust see teisaldatakse ratasplatvormile. Kui aluseteisaldaja on transportinud lennuveokonteineri või -aluse kõrglaaduri juurde, veereb see pöörlevatel rullikutel kõrglaaduri platvormile. Platvorm tõstetakse hüdraulikaseadmete abil lennuki ukseava läve kõrgusele ja veeretatakse pöörlevatel rullikutel lennukisse. (Pildid 6.15 ja 6.16) Vankri laadimisplatvorm varustatakse rullikutega, et konteinereid ja aluseid tõhusalt lükata üle platvormi. Vankrid ühendatakse üksteise külge ja sel viisil moodustatud rongi veab suurem puksiirtõstuk. Suuremad puksiirtõstukid on tavaliselt diiselmootoriga, väiksemad on varustatud akudega ja liiguvad elektri jõul. Küsimused 1. Nimeta lennujaama kaubaterminali peamised funktsioonid. 2. Kirjelda lühidalt lennujaama kaubaterminalis tehtavaid toiminguid. 3. Kirjelda kauba mahalaadimist lennukilt kõrglaaduri abil Õhutransport

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Logistiku ABC 2013 printimiseks

Logistiku ABC 2013 printimiseks Logistiku ABC Abiks algajale logistikule Saue 2013 Sisukord Transpordifirmad ja nende liigitus... 3 Mis on ekspediitorfirma?... 3 Mis eelise annab ekspediitorfirma kasutamine kliendile?... 3 Informatsioon...

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE

LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE OHUTUSJUURDLUSE KESKUS LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE LENNUÕNNETUS ÕHUSÕIDUKIGA ES-FCC KARKSIS 01.08.2015 TALLINN 2015 Sisukord Kokkuvõte... 3 1 Faktiline informatsioon... 3 1.1 Lennu kirjeldus...

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Otsus

Otsus Otsus Tallinn 17.06.2009 nr 5.1-5/09-0028 AS Maardu Terminal 18.09.2008 taotluse alusel algatatud haldusmenetluse lõpetamine 1. Haldusmenetluse algatamine Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius esitas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2019) 785 final ANNEX LISA järgmise dokumendi juurde: Komisjoni rakendusmäärus (EL).../..., millega kehtestataks

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2019) 785 final ANNEX LISA järgmise dokumendi juurde: Komisjoni rakendusmäärus (EL).../..., millega kehtestataks EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.2.2019 C(2019) 785 final ANNEX LISA järgmise dokumendi juurde: Komisjoni rakendusmäärus (EL).../..., millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva algatuse raames tulemuslikkuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

The International Carriage of Dangerous Goods by Rail

The International Carriage of Dangerous Goods by Rail VII OSA Saadetise veo, peale- ja mahalaadimise ning veose käsitlemise tingimusi puudutavad sätted Peatükk 7.1 Üldsätted 7.1.1 Ohtlike veoste veoks on kohustuslik kasutada käesoleva peatüki ja peatüki 7.2

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem