Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks:"

Väljavõte

1 Vabariigi Valitsuse määrus Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded Lisa 2 Tegevväelase B-taseme tervisenõuded Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks: Tegevväelase terviseseisundi hindamisel lähtutakse eeldusest, et isik on terve või paranenud. Tervisenõuete kohaldamisel võetakse aluseks arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute põhjal ning vastavalt erialaseltside heaks kiidetud ravijuhenditele kindlaksmääratud tervisehäire diagnoos, tuvastamaks välistusi, mis ei võimalda isikul tema terviseseisundist tulenevalt tegevteenistuses teenistusülesandeid täita. Isikul tuvastatud ägeda haigusseisundi või värske vigastuse korral võib arstlik komisjon otsuse tegemisel lähtuda selle paranemise prognoosist või lükata otsuse tegemine edasi kuni seisundi möödumiseni (näiteks kuni ajutise töövõimetuse perioodi lõpuni). Kui alltoodud tabelite põhjal puudub üheselt mõistetav juhis isiku terviseseisundi nõuetele vastavuse üle otsustamiseks, tuleb lähtuda alljärgnevast: 1) vastab isiku üldine terviseseisund on heal või rahuldaval tasemel, ta on terve või paranemas. Võib vajada ravi, mis ei takista teenistusülesannete täitmist. Võib sisaldada ka teatud sooritusvõime piirangut kas pidevalt või ajutiselt esineva haiguse või omaduse tõttu, kuid mis ei välista teenistusülesannete täitmist tegevteenistuses; 2) ei vasta isikul on tõsisest tervisehäirest või mitme tervisehäire koosmõjust tingitud organi või organsüsteemi püsivad funktsionaalsed häired, mistõttu isiku töövõime on märkimisväärselt vähenenud või mis võib teenistusülesannete täitmisel põhjustada olulist riski isiku enda, teiste isikute või keskkonna suhtes. Tervisekahjustus on püsiva iseloomuga, tihti korduv või pidevat ravi vajav, mistõttu terviseseisund ei võimalda teenistusülesandeid täita. Märkus: määruses käsitatakse töövõimena isiku terviseseisundist tulenevat suutlikkust täita teenistusülesandeid sõjaväeliselt korraldatud tegevuskeskkonnas ning füüsilist koormust, varustuse (sh relva) kandmist ja kasutamist eeldavat sooritusvõimet. I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00 B99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta A00 A09 Soolenakkushaigused A15 Bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos A16 Bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos A19 Miliaartuberkuloos, haigustunnused puuduvad Aktiivne tuberkuloos

2 2 A17 Närvisüsteemi tuberkuloos A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos A18.1 Kuse-suguelundite tuberkuloos A21 A28 Kindlad bakterzoonoosid Ravile halvasti alluv vorm, püsiv siseorganite kahjustus, te ja jääknähtudega A36 Difteeria Vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev, püsivate kliiniliste jääknähtudega A39 Meningokokk-infektsioon ehk -nakkus A51 Varane süüfilis Püsivate tega A52 Hiline süüfilis Ravitud, asümptomaatiline Neurosüüfilis, kardiovaskulaarsüüfilis A53 Muu ja täpsustamata süüfilis Ravitud, asümptomaatiline A69.2 Lyme i tõbi Liikvori leiu alusel kinnitatud neuroborrellioos, jääknähtudega. Püsiva siseorganite ja/või naha kahjustusega A75 A79 Riketsioosid A80 A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused A90 A99 Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud B00 B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused Püsivate tega Püsivate tega B15 B19 Viirushepatiit Viirusekandja. Raske maksakahjustusega kulgenud vormid, püsivad kõrged transaminaaside väärtused

3 3 B18 Krooniline viirushepatiit B20 B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi B- või C-hepatiit püsivate teta Nakkus avastatud tegevteenistuses olles, asümptomaatilised, ka ARV ravi saajad, eeldusel et käivad korrapäraselt jälgimisel infektsionisti juures, CD4 rakud >500 Ravile mittealluvad vormid, rasked ravi kõrvaltoimed, maksabiopsial väljakujunenud tsirroos Väljakujunenud AIDS, sagedased infektsioonid, rasked ravi kõrvaltoimed B25 B34 Muud viirushaigused B35 B49 Mükoosid ehk seenhaigused Generaliseerunud vormid püsivate tega B50 B54 Malaaria vormid Tüsistunud malaaria siseorganite püsiva kahjustusega, krooniliselt kulgev, ravile resistentne vorm B55 B64 Algloomhaigused Rasked vormid püsivate tega B65 B83 Helmintiaasid ehk nugiusshaigused B85 B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid e nugilisnakkused Siseorganeid haaravad vormid (näiteks ehhinokokkoos) püsiva kahjustusega, ravile raskesti alluvad B90 Tuberkuloosi jääknähud Olulise ta Püsiv B90 B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud Kerged, olulise ta Püsiv II. KASVAJAD C00 D48 DIAGNOOS Vastab Ei vasta C00 C97 Pahaloomulised kasvajad Radikaalselt ravitud, teta Vähemalt üks sündroom D00 D09 Kasvajad in situ Kerge Püsivate tega D10 D36 Healoomulised kasvajad Kerge Püsivate tega

4 III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50 D89 DIAGNOOS Vastab Ei vasta 4 D50 Rauavaegusaneemia D51 B12 vitamiinivaegusaneemia D52 Folaadivaegusaneemia D53 Muud toitumisaneemiad D55 Ensüümihäireaneemiad D56 Talasseemia D57 Sirprakk D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad D59 Omandatud hemolüütiline aneemia D60 D61 Aplastilised aneemiad D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia] D62 Äge posthemorraagiline aneemia D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral D65 Dissemineeritud intravaskulaarne ehk soontesisene verehüübimine D66 VIII teguri pärilik vaegus D67 IX teguri pärilik aneemia D68.0 Muud koagulatsioonidefektid ehk hüübimispuuded D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid D70 Agranulotsütoos D72 Vere valgeliblede muud või ravikuuridega kompenseeritud Püsiv püsiva või sagedase töövõime kaotusega Püsivad d

5 5 D73 Põrnahaigused D74 Methemoglobineemia D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused D77 Vere- ja vereloomeelundite muud mujal klassifitseerimata haiguste korral D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus D86 Sarkoidoos või ravijärgselt remissioonis IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00 E90 DIAGNOOS Vastab Ei vasta E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme ja nendetaolised seisundid E03 Muu hüpotüreoos E04 Muu mittetoksiline struuma ehk hõõtsik E05 Tür[e]otoksikoos [hüpertüreoos] Adekvaatse asendusravi olemasolul organi või organsüsteemi funktsionaalsete häireteta Sõlme/sõlmede jälgimisperioodis, kui sõlmed ei põhjusta neelamise või hingamise takistust Püsiv Püsiv E05.0

6 6 E06.0 Äge tür[e]oidiit E06.1 Alaäge tür[e]oidiit E06.2 Krooniline tür[e]oidiit mööduva tür[e]otoksikoosiga E06 kõik sündroomid, v.a E06.3, E06.4, E06.5 E06.4 Ravimtekkene tür[e]oidiit E06.3 Autoimmuunne tür[e]oidiit E06.5 Muu krooniline tür[e]oidiit E07 Kilpnäärme muud Ilma kilpnäärme ta või koos adekvaatselt kompenseeritud hüpotüreoosiga E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi E16 Pankrease sisesekretsiooni muud häired E21 Hüperparatüreoos ja muud paratür[e]oidnäärme E22 Hüpofüüsi e ajuripatsi hüperfunktsioon e liigtalitlus E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon ehk vaegtalitlused ja muud väärtalitlused E24 Cushingi sündroom E25 Adrenogenitaalsed häired E26 Hüperaldosteronism E27 Neerupealiste muud Dieet- või tablettravil ilma diabeedi tüsistusteta ja heas kompensatsioonis (HbA1C <7%) ning toiduja füüsilise koormuse režiimi pidamise võimalusel Maksimaalsel tablettravil halva kompensatsiooniga HbA1C >7% ja/või üks või enam diabeedi tüsistust (retinopaatia, nefropaatia ja neuropaatia) E22.0 E22.1 makroprolaktinoomi esinemisel E22.2

7 7 E28 Munasarjade düsfunktsioon ehk väärtalitlus E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon e väärtalitlus E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon ehk väärtalitlus E32 Tüümuse- ehk harkelundihaigused E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv E35 Sisesekretsiooninäärmete mujal klassifitseerimata haiguste korral E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulis-energeetiline väärtoitumus E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus E50 A-vitamiinivaegus E51 Tiamiinivaegus E52 Niatsiinivaegus E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused E54 Askorbiinhappevaegus E55 D-vitamiinivaegus E56 Muud vitamiinivaegused E63 Muud toitumisvaegused E64 Väärtoitumuse ja muu toitumusvaeguse jääknähud Vaevustevaba, ravi foonil töövõime säilinud Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI >18,5 Psühhosomaatiline häire Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI <18,5 Püsivad elundite kahjustused; keskmised või rasked haiguste jääknähud. Madal töövõime Pikaajalisest toitumisvaegusest ja väärtoitumusest tingitud keskmised ja rasked organismi kahjustused; püsivad rahhiidi jääknähud E66 Rasvumus KMI <37, töövõime rahuldav Arstlikus komisjonis kolme aasta jooksul fikseeritud KMI >35, töövõime langenud

8 8 E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired E72 Aminohapete muud ainevahetushäired E73 Laktoosiintolerants ehk -talumatus E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired E83 Mineraaliainevahetuse häired E84 Tsüstiline fibroos E85 Amüloidoos E88 Muud ainevahetushäired E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired E73.1 vastava dieedi pidamisel E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel E89.0 adekvaatse asendusravi olemasolul (analüüsid normis) ja töövõime säilinud E73.0, v.a E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel E89.1 E89.2 E89.3 E89.6 E89.4 ja E89.5 kui asendusravi pole võimalik rakendada ja seoses sellega psühhosomaatiline häire ning töövõime langus või sama häire asendusravi foonil V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00 F99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta F00 F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud Keskmised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus

9 9 F10 F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F20 F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F30 F39 Meeleoluhäired F40 F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F50 F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid F60 F69 Täiskasvanu isiksusja käitumishäired F80 F89 Psühholoogilise arengu häired F90 F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest. Puuduvad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu Kerged sümptomid, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist Kerged või lühiajalised häired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist. Ravivajadus puudub Kerged või lühiajalised häired, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist. Ravivajadus puudub Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika Kerged sümptomid, ravivajadus puudub Kerged sümptomid, ravivajadus puudub Sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, v.a nikotiin. Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu Püsiv mõõdukas või raske depressioon. Korduvad depressiivsed episoodid. Suitsiidkatse või maniakaalne episood meeleoluhäire tõttu Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata ravile Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata ravile Keskmised, rasked püsiva sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Diagnoositud isiksushäire Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired. Tikid ja kogelemine VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00 G99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta G00 G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused Kerged jääknähud ilma ta Jääknähud püsiva ga

10 10 G10 G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused G20 G26 Ekstrapüramidaalja liigutushäired G30 G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused G35 G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused G40 Epilepsia ehk langetõbi G41 Epileptiline staatus ehk seisund G43 Migreen G44 Muud peavalusündroomid G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid G46 Peaaju vaskulaarsed ehk veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete ehk peaajuveresoonte haiguste korral G47 Unehäired G50 G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute G60 G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud G70 G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused EEG-s vastavad sümptomid puuduvad, ravi ei vaja Kergete lühiajaliste (1 2 korda 6 kuu jooksul), ravimitega kergelt kupeeruvad, töövõime häireta Episoodilised peavalud, töövõime häireta, ravi ei vaja Kerged haigusjärgsed jääknähud, töövõime taastunud Lühiajalised mööduvad häired Kerged jääknähud Neuroloogi diagnoositud kõik sündroomid EEG-s esinevad muutused, vajab ravi Neuroloogi diagnoositud migreenihood 2 3 korda 6 kuu jooksul nägemishäirete ja tserebraalsete koldenähtudega, vajab ravi, töövõime häiritud Neuroloogi diagnoositud kroonilised püsivad peavalud, töövõime häiritud, vajab ravi Kõik korduvad haiguse atakid Neuroloogi või psühhiaatri diagnoositud kroonilised unehäired Halvasti ravile alluvad, organi või organsüsteemi püsivate tega

11 11 G80 G83 Tserebraalparalüüs ehk peaajuhalvatus ja muud paralüüsi- ehk halvatussündroomid G90 G99 Närvisüsteemi muud Kerged jääknähud Kroonilised, mis vajavad pikaajalist ravi, töövõime häiritud VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00 H59 NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONIGA 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1,0 X 0,9 X X 0,8 X X X 0,7 X X X 0,6 X X X X X X 0,5 X X X X X X 0,4 X X X X X X X 0,3 X X X X X X X 0,2 X X X X X X X X X 0,1 X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X ei vasta DIAGNOOS Vastab Ei vasta Refraktsioon < 6 dioptrit > 6 dioptrit Astigmatism < 4 dioptrit > 4 dioptrit Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis < 2 dioptrit > 2 dioptrit Hüperoopia < 10 dioptrit > 10 dioptrit Müoopia < 10 dioptrit > 10 dioptrit Nägemisteravus korrektsiooniga 1,0/0,1 0,9/0,2 0,8/0,3 0,7/0,4-0,3

12 12 Vaateväli Temporaalne >85 Ülemine temporaalne >55 Alumine temporaalne >45 Ülemine nasaalne >55 Nasaalne >60 Alumine nasaalne 50 H00 Hordeool ehk odraiva ja kalaasion ehk rahetera Keskmine või raske tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega H01 Muud silmalaupõletikud Püsiv H02 Silmalau muud H04 Pisaraelundite H05 Silmakoopa H10 H13 Konjunktiivi ehk sidekesta Lagoftalm, blefarospasm, ühe- või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist) Püsiv Püsiv Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivi kahjustus. Tiibkile H15 Skleera Püsiv H16 Keratiit ehk sarvkestapõletik H17 Sarvkestaarmid ja -hägusused H18 Sarvkesta muud H20 Iridotsükliit ehk vikerkestaripskeha põletik Püsiv Keskmine või raske tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine Sarvkesta hägusus Püsiv

13 13 H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud H22 Iirise ja tsiliaarkeha mujal klassifitseeritud haiguste korral H25 Seniilkatarakt ehk raukuskae H26 Muud kaed H27 Läätse muud haigused H30 Korionretiniit ehk soonja võrkkestapõletik H31 Soonkesta muud H33 Võrkkestairded ja -rebendid H34 Võrkkestasoonte sulgus H35 Võrkkesta muud H40 H42 Glaukoom e rohekae H43 Klaaskeha H44 Silmamuna H46 H48 Nägemisnärvi ja -kulglate Püsiv Püsiv Mõlema silma haaratuse puhul Keskmine või raske tervisehäire. Läätse luksatsioon või subluksatsioon Püsiv Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused Keskmine või raske tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused Mõlema silma haaratusega, püsiv Keskmine või raske tervisehäire mõlema silma haaratusega. Silma siserõhk üle 20 mm/hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused Mõlema silma haaratusega, püsiv Mõlema silma haaratusega, püsiv Mõlema silma haaratusega, püsiv Mõlema silma haaratusega, püsiv

14 14 H49 Paralüüsstrabism ehk halvatuskõõritus H50 Muud strabismid H51 Binokulaarliigutuste muud häired H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired H52.0 Hüpermetroopia e kaugelenägevus H52.1 Müoopia ehk lühinägevus Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D Püsiv < 10 dioptrit > 10 dioptrit < 10 dioptrit > 10 dioptrit Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müoopia ehk lühinägevus Lühinägevus enne operatsiooni 1 10 dioptrit Enne operatsiooni lühinägevus üle 10 dioptri H52.2 Astigmatism < 4 dioptrit > 4 dioptrit H53.0 Anopsiaamblüoopia ehk silmakasutamatus amblüoopia ehk nõrknägevus H53.1 Subjektiivne nägemishäire Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine Püsiv H53.2 Diploopia Püsiv H53.4 Nägemis- ehk vaateväljadefektid ehk -puuded H53.5 Värvusaistinguvaegused H53.6 Videvikunägevuspäevapimedus Vaatevälja ahenemine 0 20 Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta Vaatevälja ahenemine >20 Keskmine või raske tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused. Püsiv

15 15 H53.8 Muud nägemishäired Püsiv H53.9 Täpsustamata nägemishäire H54 Pimedus ja nõrknägevus H55 Nüstagm ehk silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused H57 Silma ja silmamanuste muud H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireteta Püsiv Keskmine või raske tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine Püsiv Püsiv Keskmine või raske tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60 H95 Kuulmisteravuse määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz KUULMIS- TERAVUS 0 10 db db db db db 0 10 db Vastab Vastab Vastab Vastab Vastab db Vastab Vastab Vastab Vastab Ei vasta db Vastab Vastab Vastab Vastab Ei vasta db Vastab Vastab Vastab Ei vasta Ei vasta db Vastab Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta

16 16 Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus MEETOD NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) db KERGE KUULMISE LANGUS, db KESKMINE KUULMISE LANGUS, db AUDIOGRAMM 0 10 db db db db db SOSINKÕNE > 6 m 26 m 12 m < 1 m < 1 m TAVALINE KÕNE > 6 m > 6 m > 4 m 14 m < 1 m DIAGNOOS Vastab Ei vasta H60 Väliskõrvapõletik Püsiv H61 Väliskõrva muud Kõrvalesta puudumine. Pahaloomulisuse retsidiiv H65 Mädata keskkõrvapõletik Kuulmine langenud (vastavalt audiogrammile) H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik H68 Eustahhiit e kuulmetõrvepõletik ja -ummistus H70 Mastoidiit e nibujätkepõletik ja sellega seonduvad H71 Keskkõrva kolesteatoom ehk pärlkasvaja H72 Trummikile perforatsioon ehk mulgustus H74 Keskkõrva ja nibujätke muud H80 Otoskleroos ehk kõrvakõvastus Opereeritud. Kuulmekile intaktne Varem opereeritud mastoidiit. Kuulmine normis Kerge tervisehäire Korduvad operatsioonid, operatsiooni jääknähud: kolesteatoom, granulatsioon, tasakaaluhäired Vaatamata ravile kuulmise langus, ägenemised, tubootiit Retsidiivid, n. facialis e parees, tugev kuulmise langus, kolesteatoom Mõlemapoolne. Korduvad operatsioonid, kuulmise langus, tasakaaluhäired Perforatsioon ei sulgu Retsidiivid; püsivad d Opereeritud, asetatud protees H81.0 Ménière i tõbi Kerge tervisehäire Püsivad sümptomid. Sagedased haigushood. Kuulmise langus. Muutused ENG-s

17 17 H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus ehk vertiigo H81.2 Vestibulaarne neuroniit H81.3 Muu perifeerne peapööritus H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus Vastavalt audiogrammile Vaatamata ravile korduvad haigushood pikkusega 1 2 nädalat, püsiv Vastavalt audiogrammile H91 Muu kuulmisnõrkus Vastavalt audiogrammile Vastavalt audiogrammile H92 Otalgia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon e kõrvavoolus H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata Retsidiivid: kolesteatoom, kuulmise langus vastavalt audiogrammile IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00 I99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta I00 I09 Äge reuma Kroonilised reumaatilised südamehaigused I10 I15 Kõrgvererõhuhaigused I20 I25 Südame isheemiatõved I26 I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused I30 Äge perikardiit I31 Perikardi muud haigused I33 Äge ja alaäge endokardiit Ravi järgselt tüsistusteta I II aste, RR raviga kuni 140/90 mm/hg Ravi järgselt tüsistusteta Kroonilised (klapirikked) III aste, tüsistunud raske haigestumine Ravi järgselt säilinud tüsistused, töövõime langenud Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul

18 18 I34 Mitraalklapi mittereumaatilised I35 Aordiklapi mittereumaatilised I36 Trikuspidaalklapi mittereumaatilised I37 Kopsuarteriklapi I40 Äge müokardiit I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral I42 Kardio(müo)paatia I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad I45 Südame erutusjuhte muud häired I47 Paroksüsmaalne tahhükardia I48 Kodade virvendus ja laperdus I49 Muud südamerütmihäired ehk arütmiad I50 Südamepuudulikkus I51 Südamehaiguste komplikatsioonid ehk tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud I60 I69 Peaajuveresoonte haigused Klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud, ei vaja kirurgilist korrigeerimist. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus Südamepuudulikkuseta Südametegevus normaalne või raviga kompenseeritud, kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat on diagnoositud kuni kaks korda aastas Asümptomaatilised või raviga kompenseeritud rütmihäired Raviga kompenseeritud Raviga kompenseeritud Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked, dekompenseeritud südamepuudulikkusega ja rütmihäiretega, vajab kirurgilist korrigeerimist. Koormustaluvus oluliselt alanenud Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul Südamepuudulikkuse korral Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud paroksüsmaalsed tahhükardiad, sh ventrikulaarne tahhükardia kardioloogi poolt diagnoositud Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud, raviga kompenseerimata rütmihäired Vastavalt põhihaigusele Töövõime oluliselt langenud I70 Ateroskleroos Raviga kompenseeritud Töövõime oluliselt langenud

19 19 I71 Aordianeurüsm ja aordi lõhustav aneurüsm I72 Muud aneurüsmid I73 Perifeersete veresoonte muud haigused I74 Arteriemboolia ja -tromboos I77 Arterite ja arterioolide muud I78 Kapillaaride haigused I80 I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused I95 Hüpotensioon ehk madal vererõhk Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea Subjektiivsete kaebusteta Püsiv Püsiv Püsiv Korduvad, kroonilised, elundite verevarustus püsivalt häiritud (II III astme krooniline venoosne puudulikkus) X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00 J94 DIAGNOOS Vastab Ei vasta J00 J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused J10 J18 Gripp ja pneumoonia ehk kopsupõletik J20 J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit J31 Krooniline nina-, ninaneelu- ja neelupõletik ehk riniit, nasofarüngiit ja farüngiit Ravimitega kompenseeritud Tõsine ninahingamise häire püsib vaatamata 1 aasta kestnud paiksele kortikosteroidravile Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpovõi hüperplastiliste muutustega limaskestal

20 20 J32 Krooniline sinu[s]iit ehk ninakõrvalurkepõletik J33 Ninapolüüp J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina- ]neelu-mandlite kroonilised haigused J36 Mandliümbrusmädanik ehk peritonsillaarabstsess J37 Krooniline kõri- ja kõrihingetorupõletik ehk larüngiit ja larüngotrahheiit J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit J42 Täpsustamata krooniline bronhiit J43 Emfüseem e puhitus J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus J45 Astma J47 Bronhoektaasiatõbi J60 J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused Ninahingamise kerge takistus Hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav kerge või mööduv kahjustus Remissioonifaasis, hingamispuudulikkuseta Hingamispuudulikkuseta Pulmonoloogi diagnoositud kerge kuluga astma püsivas remissioonifaasis Ravile halvasti alluvad juhud. Kompuutertomograafial tuvastatud polüübid etmoidrakustikus, ninakäikudes paranasaalide varjustus Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik deformatsioon. Ninahingamine püsivalt oluliselt takistatud Haigus dekompenseerunud. Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline sageli ägenev larüngiit Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud hingamis-, kõnevõi neelamisfunktsiooni mõjutav püsiv kahjustus Pulmonoloogi diagnoositud bronhiidi ägenemisi on rohkem kui 3 korda aastas Hingamispuudulikkuse korral Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga astma, väljendunud allergiline astma, koormusastma Kõik kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega

21 21 J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite J80 J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused J85 J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- ehk kärbusprotsessid J90 J94 Muud pleura- ehk kopsukelmehaigused Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga vormid Pahhüpleura, hingamisfunktsioon langenud XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00 K93 DIAGNOOS Vastab Ei vasta K00 Hammaste arengu ja lõikumishäire K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad K02 Hambasööbija K03 Hammaste kõvakudede muud haigused K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired] K08 Hammaste ja nende tugikudede muud Kerged mälumis- ja kõnehäired Kerged mälumis- ja kõnehäired Kerged mälumis- ja kõnehäired Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis Kerged mälumis- ja kõnehäired. Kuni kuue hamba kaotus ühel hambakaarel Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud Rohkem kui kuue hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, nelja või enama molaarhamba puudumine ülemisel ja alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega. Mälumisfunktsioon tugevalt häiritud

22 22 K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid K10 Muud lõualuuhaigused K11 Süljenäärmehaigused K12 Stomatiit ehk suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused K14 Keelehaigused K20 Ösofagiit ehk söögitorupõletik K21 Gastroösofageaalne ehk mao-söögitoru tagasivooluhaigus K22 Muud söögitoruhaigused K25 Maohaavand K26 Kaksteistsõrmikuhaavand K27 Täpsustamata paikmega peptiline ehk seedehaavand K28 Mao-peensoole haavand K29 Gastriit ja duodeniit ehk mao- ja kaksteistsõrmikupõletik K30 Düspepsia ehk seedehäire K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused K35 Äge apenditsiit ehk ussripikupõletik K40 K46 Songad Kerged mälumis- ja kõnehäired Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu-alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon Gastroenteroloogi diagnoositud korduvad haavandid, vaariksid. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus, striktuurid Gastroenteroloogi diagnoositud korduv ägenemine, kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos, toitumishäired Korduvalt opereeritud kõhuseina, kõhuõõne ja vahelihase songad

23 23 K50 Crohni tõbi [regionaalne ehk segmentaarne soolepõletik] K51 Ultseratiivne koliit ehk haavandiline jämesoolepõletik K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid e maopeensoolepõletikud ja koliidid K55 Vaskulaarsed soolehäired K56 Soole paralüütiileus ehk halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus K57 Soole divertiikul- ehk sopistustõbi Korduvaid operatsioone nõudnud ägenemised K58 Soole ärritussündroom ehk haigustunnustik K59 Muud soole talitlushäired K60 Pärasoole- ja pärakupiirkonna lõhed ja uurised K61 Pärasoole ja pärakupiirkonna abstsess ehk mädanik K62 Muud pärasoole- ja pärakuhaigused Ägenemised kerge kuluga Operatsiooni järgselt püsiv Operatsiooni järgselt püsiv K63 Muud soolehaigused Operatsiooni järgselt püsiv K65 K67 Kõhukelmehaigused Eriarsti diagnoositud sage haiguse ägenemine, korduvad operatsioonid K70 K77 Maksahaigused Püsivate maksafunktsiooni häiretega, portaalhüpertensioon K80 Kolelithiaas ehk sapikivitõbi K82 Muud sapipõiehaigused K83 Muud sapiteedehaigused K85 Äge pankreatiit ehk kõhunäärmepõletik Sapiteede rekonstruktsioone nõudvate operatsioonide järgselt püsiva maksafunktsiooni häirega Eriarsti diagnoositud korduvad ägedad pankreatiidid

24 24 K86 Muud kõhunäärmehaigused K90 Soole malabsorptsioon ehk väärimendumine Dieediga korrigeeritav Dieediga korrigeeritav Raske tervisehäire. Toitumishäired, sagedased ägenemised, välissekretoorne puudulikkus Raske tervisehäire XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00 L99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta L00 L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst L10 Pemfigus ehk villtõbi L11 Muud akantolüütilised L12 Pemfigoid L13 Muud bulloossed L20 Atoopiline dermatiit ehk nahapõletik L21 Seborröadermatiit L23 Allergiline kontaktdermatiit L24 Ärritav kontaktdermatiit L25 Täpsustamata kontaktdermatiit L26 Eksfoliatiivdermatiit ehk lehestuv nahapõletik L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit Raviga saavutatud hea efekt Raviga saavutatud hea efekt Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga Raske tervisehäire Keskmise või raske kuluga tervisehäire, raviefekt vähene Raske tervisehäire Kroonilise kuluga, vähese raviefektiga, ravile resistentne. Allergiapaneelis mõõdukas/tugev allergia põhitoiduainetele (piim, kala, muna, jahud, kartul) Raske tervisehäire, ravile resistentne Korduvad või keskmise/raske kuluga tervisehäire progresseeruva kuluga, ravile resistentne Raske tervisehäire, vajab pidevat eriravi Dermatoos generaliseerunud, ravile resistentne

25 25 L28 Krooniline lihtlihhen ja pruriigo e sügatõbi L29 Pruriitus e kihelus L30 Muud dermatiidid L40 Psoriaas ehk soomussammaspool L41 Parapsoriaas L42 Roosa pitüriaas ehk kliiketendustõbi L43 Lame lihhen L50 Urtikaaria ehk nõgeslööve L51 Multiformne erüteem ehk mitmekujuline nahaverevus L52 Nodoosne ehk sõlmjas erüteem L53 Muud erüteem L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused L58 Radiodermatiit ehk kiirgusnahapõletik L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud Piirdunud haigusnähud Kerge tervisehäire Raviga saavutatud hea efekt Kerge tervisehäire Dermatoos progresseeruv, ravile resistentne Nahapinnast haaratud enam kui 60%; dermatoos progresseeruva kuluga, ravile resistentne. L40.1; L40.3; L40.5-vormid Ravile resistentne Dermatoloogi või allergoloogi diagnoositud korduvad või pidevat ravi vajavad, raskesti ravile alluvad Raske tervisehäire L57.1; L57.3-vormid L58.1 L70 Akne ehk vinnid L70.1 naha haaratus 40%; dermatoos tekitab subjektiivseid kaebusi ja on intensiivselt progresseeruva kuluga ja ravile resistentne L71 Rosaatsea ehk roosad vinnid Kerge tervisehäire L81 Pigmentatsiooni muud L81.7

26 26 L82 Seborröakeratoos ehk rasuvooluskeratoos L83 Nigrikant- ehk mustendav akantoos L84 Konnasilmad ja kalloossused ehk nahamõhnad L85 Epidermise muud paksenemused Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire L87 Transepidermaalse ehk nahakaudse eritumise häired L88 Gangrenoosne püodermia L89 Dekuubitus- ehk lamatishaavand Paranenud tüsistusteta L90 Naha atroofilised L91 Naha hüpertroofilised L92 Naha ja nahaaluskoe granuloom L93 Erütematoosluupus ehk punane söötraig L94 Muud paiksed sidekoehaigused L90.0; L90.1; L90.2; L90.3; L90.4 keskmine või raske tervisehäire, ravile resistentne L90.5 takistatud liigese liikuvus Takistatud liigese liikuvus Keskmine või raske tervisehäire Keskmine või raske tervisehäire L94.5; L94.6-vormid. Keskmine või raske tervisehäire L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit ehk veresoontepõletik L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud Kerge tervisehäire

27 XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00 M99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta 27 M00 M03 Infektsioossed ehk nakkuslikud artropaatiad M05 Seropositiivne reumatoidartriit M06 Muud reumatoidartriidid M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad M08 Juveniilne ehk noorteartriit M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral M10 Podagra M11 Muud kristallartropaatiad M12 Muud spetsiifilised artropaatiad M13 Muud artriidid, väheste jääknähtudega Ravile hästi alluv, esineb kergekujuline Paranenud või säilinud kerged jääknähud Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, esineb kerge liigese, siseorganite kahjustuseta Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, esineb vähene Põetud raskete nakkushaiguste järgsed liigeste püsivad d Diagnoos on kinnitatud III etapi raviasutuses Läbipõetud haiguse järel säilinud liigeste rasked ja pöördumatud kahjustused Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega Kristallartropaatiad, krooniline artropaatia liigeste keskmiste või raskete tega M15 M19 Artroosid Endoproteesitud liiges M15 M17: 1. III IV aste 2. piiratus üle 20% M18 M19: 1. III IV aste 2. üle 30% liikuvuse piiratus 3. püsiv turse, mis koormusel suureneb, valu M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused ehk moonutised Hindamiskriteerium Sõrmedel: Funktsioon Röntgen Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused alla 30%: funktsioon jäsemel kompenseeritud teiste liigeste abil Sõrmede ja varvaste rasked deformatsioonid üle 30%, sümptomaatilised

28 28 M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Hinnangukriteerium labajalal: Wet Footprint test Labajala/hüppeliigese liikuvuse hindamine Röntgen: liigeste artrootilised muutused M22 Patella ehk põlvekedra Hindamiskriteerium: Funktsioon Operatsioon: Kondromalaatsia aste: Outerbridge i klassifikatsioon (artroskoopiline) MRT: Outerbridge i klassifikatsioon Röntgeniülesvõte anatoomiliste muutuste hindamiseks: AP, külg, aksiaalne M23 Põlveliigese sisemised kahjustused Hindamiskriteerium: MRT Operatsioon Funktsionaalsed testid stabiilsuse hindamiseks M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused Hindamiskriteerium: Funktsiooni hindamine Röntgen MRT: kõhre kahjustus Operatsioon: kõhre kahjustus ICRS klassifikatsioon M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud Elastsed labajala deformsused. Rigiidsed, vähese ga ja asümptomaatilised deformsused. Liigese muutused labajalal I II aste. Jäseme lühenemine alla 4 cm M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihestused ja/või subluksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anatoomiliste luude muutusega, kompenseeritud (koormusel vajalik eritugi) M22.2 M22.4 Kondromalaatsia I II aste, kompenseeritud Põlveliigese sisemine I II astme kahjustus, kompenseeritud. Põlveliigese ebastabiilsus kerge ga Liigeste liikuvuse asümptomaatiline piiratus kuni 30%, mis ei sega liigeste koormamist. Liigeste korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid teta kompenseeritud. Liigeskõhre kahjustused I II aste Rigiidne sümptomaatiline deformatsioon, liigeste artrootilised muutused (III IV aste) olulise ga ja sümptomaatiline. Jäseme lühenemine üle 4 cm. Rippranne, rippjalg. Omandatud küüniskäsi, küünispöid, kompjalg M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihestused ja/või subluksatsioonid, mis on seotud põlvekedra ja trohhlea anatoomiliste muutustega M22.2 M22.4 Kondromalaatsia III IV aste, määratud operatiivselt Meniski transplantatsioonijärgselt Ühe või mitme põlvesideme püsiv ebastabiilsus märkimisväärse ga ja/või muude liigesstruktuuride märkimisväärse kahjustusega (kõhr III IV aste, meniski täieliku eemaldamise järgselt) Liigeste korduvad nihestused, ebastabiilsusepisoodid jääva ja/või liigeskahjustusega. Liigeste liikuvuse märkimisväärne sümptomaatiline piiratus (üle 30%) või puudumine, mis piirab oluliselt funktsiooni. Liigeskõhre kahjustused III IV aste Liigeste muud, millega kaasneb liigese funktsiooni piiratus üle 30% ja mille paranemist pole ette näha

29 29 M30 Nodoosne ehk sõlmjas polüartriit ja sellesarnased M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad ehk soonhaigustused M32 Süsteemne erüteatoosluupus ehk -söötraig M33 Dermatopolümüosiit ehk naha hulgilihasepõletik M34 Süsteemne skleroos M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus M36 Süsteemsed sidekoe mujal klassifitseeritud haiguste korral M40 M43 Deformeerivad dorsopaatiad M45 M49 Spondülopaatiad ehk lülihaigustused M50 M53 Muud dorsopaatiad M54 Dorsalgia ehk seljavalu M60 M63 Lihaste Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuring: USG, MRT M65 M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste Hindamiskriteerium: Funktsioon, turse Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT Lülisamba liikuvus kergelt piiratud, lülisamba kõrvalekaldumine füsioloogilisest kõverusest < 20 kraadi, rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta. Töövõime häireta Töövõime häireta Funktsioonihäire kuni 20% Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud Püsiv. Diagnoos kinnitatud III etapi raviasutuses Lülisamba kõrvalekalle > 20 kraadi, tugev liikuvuse piiratus koos rindkereorganite kahjustusega või ilma, rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni häirega. Töövõime häiritud. Anküliseeruv spondüloartriit Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev lihase haigusseisund ja/või üle 20% Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev sünoviaalkesta ja kõõluse haigusseisund ja/või üle 20%

30 30 M70 M79 Pehmete kudede muud Hindamiskriteerium: Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT M80 M90 Osteopaatiad ehk luuhaigused ja kondropaatiad ehk kõhrehaigused Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen, CT Tensitomeetria luuhõreduse uurimiseks osteoporoosi kahtlusel (Tscore alla -2.5) M87 Osteonekroos ehk luukärbus Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen, CT M91 M94 Kondropaatiad Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen MRT: kõhre haigusseisundite korral Operatsioon: kõhre kahjustuste korral Outerbridge i klassifikatsioon M95 M99 Lihasluukonna ja sidekoe muud Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen Haigus kompenseeritud, kuni 20% Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud Osteonekroos, mille korral d kuni 20% ja kompenseeritud Kondropaatiad, mille korral d kuni 20% ja kompenseeritud Omandatud või menetlusjärgsed deformsused ja, mis kompenseeritud ja kuni 20% Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev muud pehme koe ja/või üle 20%. Dupuytreni kontraktuur laskekäel Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev luuhaigus ja/või üle 20% Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess ga üle 20%. Kõhre kahjustused III IV aste Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess ga üle 20%. Kõhre kahjustused III IV aste Omandatud deformsused või menetlusjärgsed, millega seotud märkimisväärsed d (üle 20%) XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00 N99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta N00 Äge nefriidi- ehk neerupõletiku sündroom

31 31 N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom N02 Rekurrentne ehk taastuv ja persistentne ehk püsiv hematuuria ehk verikusesus N03 Krooniline nefriidisündroom N04 Nefroosisündroom N05 Täpsustamata nefriidisündroom N06 Isoleeritud proteinuuria ehk valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia Kroonilise nefriidi sündroom N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit N13 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud N15 Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaar N17 Äge neeruinsufitsients N18 Krooniline neeruinsufitsients N20 Neeru- ja ureetri- ehk kusejuha kivi N21 Alumiste kuseteede kivi N23 Täpsustamata renaalkoolik ehk neeruvoolmed Neeru funktsioon on taastunud Neerupuudulikkus, mis ei vaja dialüüsi Hüdronefroos, raskemetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haigusseisundite korral

32 32 N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad N26 Täpsustamata kortsneer Ravitud kortsneeruga N27 Tundmata põhjusega pisineer N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud N30 Tsüstiit ehk kusepõiepõletik N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon ehk talitlushäire N32 Kusepõie muud N34 Uretriit ehk kusitipõletik ja uretraal- ehk kusitisündroom N35 Uretraalstriktuur ehk kusitiahend N36 Kusiti muud N39 Kuseelundite muud N40 Prostatahüperplaasia ehk eesnäärme suurenemus N41 Eesnäärme põletikulised haigused N42 Eesnäärme muud N43 Hüdrotseele ehk vesisong ja spermatotseele ehk seemnesong Neeruvaje ilma ta Haigus püsivas remissiooni faasis Püsiv Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri põhjustatud neeru Ägenemised vähemalt 3 korda aastas Püsiv Püsiv Püsiv Krooniline haigusseisund sagedaste ägenemistega

33 33 N44 Testisetorsioon ehk munandikeerdumus N45 Orhiit ehk munandipõletik ja epididümiit ehk munandimanusepõletik N47 Liigprepuutsium ehk -eesnahk, fimoos ehk eesnahakitsenemus ja parafimoos ehk eesnahapitsumus N48 Suguti muud N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised N50 Meessuguelundite muud N60 Rinna healoomuline düsplaasia ehk väärmoodustis N61 Rinna põletikulised N62 Rinna hüpertroofia N63 Täpsustamata tükk rinnas Kerge tervisehäire N64 Rinna muud N70 N77 Naise vaagnaelundite põletikulised haigused Kerge tervisehäire N80 Endometrioos Töövõime on säilinud Püsiva valusündroomi korral III astme endometrioos N81 Naissuguelundite prolaps ehk väljalange N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta N84 Naissuguelundite polüüp Töövõime on säilinud Totaalne naissuguelundite prolaps Püsiv

34 34 N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta N86 Emakakaela erosioon ehk limaskestamarrastus ja ektroopion ehk väljapööre N87 Emakakaela düsplaasia N88 Emakakaela muud põletikuta N89 Tupe muud põletikuta N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed N96 Habituaalne ehk harjumuslik raseduse katkestaja Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire Kerge tervisehäire XV. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00 Q99 DIAGNOOS Vastab Ei vasta Q00 Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid Q10 Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid Q20 Q28 Vereringeelundite kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused

35 35 Q30 Q34 Hingamiselundite kaasasündinud väärarendid Q35 Q37 Keilo- ja palatoskiis e huulelõhe ja suulaelõhestus Q38 Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid Q50 Q56 Suguelundite kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Q53 Krüptorhism ehk peitmunandilisus Q54 Hüpospaadiad ehk kusitialtlahtisused Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism Q60 Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärarendid Q60 Neeruagenees ehk -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid ehk taandpuuded Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Q61 Tsüstneer Komplitseerumata tsüst Polütsüstiline neer Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid Q66 Jalgade kaasasündinud deformsused Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformsused Q69 Polüdaktüülia ehk liigsõrmsus, -varbasus Q70 Sündaktüülia ehk liitsõrmsus, -varbasus I II astme muutused, kompenseeritud. Funktsioonihäire alla 20% Jalgade kaasasündinud deformsused, mis kompenseeritud ja alla 20% III IV astme artrootilised muutused. Funktsioonihäire üle 20% Jalgade kaasasündinud deformsused üle 20% Keskmine või raske Keskmine või raske

36 36 Q71 Ülajäsemete reduktsioondefektid ehk taandpuuded Q72 Alajäsemete reduktsioondefektid Q73 Täpsustamata jäseme reduktsioondefektid Q74 Jäseme(te) muud kaasasündinud väärarendid Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid Q76 Lülisamba ja rindkereluude kaasasündinud väärarendid Q76.0 Lülisamba okultehk peitlõhestus Q77 Osteokondrodüsplaasia toruluude ja lülisamba kasvupuuetega Q78 Muud osteokondrodüsplaasiad Q78.8 Muud täpsustamata osteokondrodüsplaasiad Q79 Lihasluukonna mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Q80 Kaasasündinud ihtüoos ehk kalanahksus ehk soomustõbi Q81 Bulloosne epidermolüüs ehk põiendiline marraskiirdumus Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kaasuvate te korral Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Funktsioonihäire töövõime langusega Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid Ei vaja kirurgilist korrigeerimist

37 37 Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid ehk läätsdüsplaasiad Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid Funktsioonihäire töövõime langusega Funktsioonihäire töövõime langusega Funktsioonihäire töövõime langusega Funktsioonihäire töövõime langusega Funktsioonihäire töövõime langusega Q89.3 Äraspidine asetsus Südame paremasetsus (dekstrokardia) Q90 Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad Funktsioonihäire töövõime langusega XVI. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00 R99 R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. Erandjuhtudel võib R-koodi kasutada, kui ravist hoolimata on tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et võimaldaks tegevteenistuses teenistusülesannete täitmist. DIAGNOOS Vastab Ei vasta R02 Mujal klassifitseerimata gangreen R04 Hemorraagia ehk verejooks hingamisteedest R06 Hingamise ebanormaalsused R09 Vereringesüsteemi ning hingamiselunditega seotud muud sümptomid ja tunnused R13 Düsfaagia ehk neelamisraskus Ajutised ja täpsustamata diagnoosiga sümptomid ja tunnused Püsivad sümptomid ja tunnused, mis ei võimalda teenistusülesannete täitmist. Laskekäe püsivad koordinatsioonihäired

38 38 R15 Roojapidamatus R25 Ebanormaalsed tahtmatud liigutused R26 Kõnnaku ja liikuvuse ebanormaalsused R27 Muud koordinatsioonipuuded R29 Närvisüsteemi ning lihasluukonnaga seotud muud sümptomid ja tunnused R33 Uriiniretensioon ehk kusepeetus R34 Anuuria ja oliguuria ehk kusetus ja vähekusesus R40 Somnolentsus ehk unisus, stuupor ehk kohmetus ja kooma ehk meelemärkusetus R41 Tunnetuse ning teadlikkusega seotud muud sümptomid ja tunnused R42 Vertiigo ehk peapööritus R43 Haistmis- ja maitsehäired R44 Üldiste aistingute ning tajuga seotud muud sümptomid ja tunnused R47 Mujal klassifitseerimata kõnehäired R48 Düsleksia ehk lugemishäire ja mujal klassifitseerimata muud sümbolitaju häired R49 Häälehäired R53 Haiglus ja roidumus R55 Sünkoop ehk süvaminestus ja kollaps ehk raugus R61 Hüper[h]idroos ehk liighigistus R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus Kasv < 150 cm, kehakaal < 50 kg R63 Söömise ning joomisega seotud sümptomid ja tunnused Ajutised ja täpsustamata sümptomid ja tunnused R64 Kahheksia ehk kurtumus KMI püsivalt < 18 kg/m²

39 39 XVII. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00 T98 DIAGNOOS Vastab Ei vasta S01 Lahtine peahaav S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav S02 Kolju- ja näoluude murd S03 Pea liigeste ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus] Tüsistuste puhul haava paranemisel püsiv närvikahjustus (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus) Väljendunud deformatsioon Korduv ja/või keskmine või raske püsiv S03.0 Alalõuanihestus Korduv ja/või keskmine või raske püsiv S04 Kraniaalnärvide vigastus S04.0 Nägemisnärvi ja -juhteteede vigastus S05 Silma- ja silmakoopavigastus S06 Koljusisene vigastus Nägemisfunktsiooni püsiv kahjustus (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmamuna kuivus). Raske kosmeetiline defekt Kesknärvisüsteemi püsiv. Töövõime madal S06.0 Konkussioon Kesknärvisüsteemi püsiv. Töövõime madal S07 Lömastav peavigastus kesknärvisüsteemi. Väljendunud raske kosmeetiline defekt. Töövõime madal

40 40 S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend] S10 Pindmine kaelavigastus S11 Lahtine kaelahaav S12 Kaelapiirkonna murd S13 Kaelapiirkonna liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused S17 Lömastav kaelavigastus S20 Pindmine rindkerevigastus S21 Lahtine rindkerevigastus S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd S23 Rindkere liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne Ajutine Kaela liikuvus ajutiselt piiratud Kaela liikuvus ajutiselt piiratud Kaela liikuvus ajutiselt piiratud Kaela liikuvus ajutuselt piiratud Kuulmisfunktsiooni raske püsiv häire. Väljendunud raske kosmeetiline defekt kuulmishäire või kurtus Püsivalt väljendunud kaela liikuvuse piiratus või raske kosmeetiline defekt Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsioonijärgne seisund koos halvatusega Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsioonijärgne seisund koos halvatusega. Töövõime piiratud. Töövõime piiratud. Töövõime piiratud. Töövõime piiratud

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Polümedel-M

Polümedel-M Polümedel-M Polümedel-M kujutab endast Polümedeli ja ferromagnetite sümbioosi. Polümeerne materjal (lavsaan) ühendatakse ferritoovsete osakestega. Saadud kilet töödeldakse alguses spetsiaalsete seadmete

Rohkem

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc)

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc) KUULMISHÄIRETE PÕHJUSED, VANADUSKUULMISNÕRKUS. KUULDEAPARAADID. KUIDAS MEIE KUULEME? Kuulmisanalüsaator koosneb: 1. Väliskõrvast 2. Keskkõrvast 3. Sisekõrvast 4.Peaajus olevatest juhteteedest ja peaajukoores

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tuumormarkerite roll kasvajaliste haiguste diagnostikas ja ravis Marge Kütt AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor 12.10.2013, EBÜ koolitus Kasvajamarkeriteks võivad olla: Kasvajaspetsiifilised ained: kasvajaantigeenid,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

POLÜMEDEL

POLÜMEDEL Sissejuhatus Austatud daamid ja härrad! Te omandasite või saite kingituseks riikliku sõjameditsiini unikaalse loomingu Polümedeli. Suhtuge sellesse säästlikult ja leidke aega ja võimalust avaldada tänu

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Lumigan, Bimatoprost

Lumigan, Bimatoprost I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS LUMIGAN 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml lahust sisaldab 0,1 mg bimatoprosti. Teadaolevat toimet

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ sept_2014

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ sept_2014 Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades Mõisted Triaaž on haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile ning võimalikule ohule

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2014. a määrus nr 76 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Microsoft PowerPoint - sidekoe patoloogia slaidid 1-21

Microsoft PowerPoint - sidekoe patoloogia slaidid 1-21 Kardiaalse patoloogia ehhokardiograafiline leid sidekoe haiguste puhul Merle Kadarik Ida Tallinna Keskhaigla 10.November 2006 Klassikalised (põletikulise geneesiga) süsteemsed sidekoehaigused Süsteemne

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ciprofloxacin Sandoz 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Tsiprofloksatsiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELT

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELT Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELTE ORGAANILISE KAHJUSTUSEGA INIMESTEL magistritöö Juhendaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem