IFBB RULES FOR BODYBUILDING AND FITNESS 15. novembril, aastal, Brasilias, Brasiilias IFBB rahvusvahelise kongressi poolt heaks kiidetud. Muudetu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IFBB RULES FOR BODYBUILDING AND FITNESS 15. novembril, aastal, Brasilias, Brasiilias IFBB rahvusvahelise kongressi poolt heaks kiidetud. Muudetu"

Väljavõte

1 IFBB RULES FOR BODYBUILDING AND FITNESS 15. novembril, aastal, Brasilias, Brasiilias IFBB rahvusvahelise kongressi poolt heaks kiidetud. Muudetud vastavalt aastal, Hispaanias, Benidormis peetud IFBB rahvusvahelisele kongressi ja aastal Madridis toimunud EBFF/IFBB kohtumiste otsustele AASTA VÄLJAANNE Spordis ei ole piiranguid, ei ole takistusi rassi, religiooni, poliitika ega kultuuri vahel. Spordis oleme üksteisega ühenduses. KEHAEHITAMINE ON TÄHTIS RAHVUSE EHITAMISEL - Ben Weider,C.M., C.Q., C.St.J., Ph.D., IFBB asutaja INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS (IFBB) Dr. Rafael Santonja IFBB President Calle Dublin No. 39-I, Las Rozas, Madrid, Spain Tel: ; Fax: headquarters@ifbb.com Website: 1

2 SISUKORD LÕIGE 1: ÜLDREEGLID LÕIGE 2: MEESTE KULTURISM LÕIGE 3: MEESTE KLASSIKALINE GAMES CLASSIC KULTURISM LÕIGE 4: NAISTE FITNESS LÕIGE 5: MEESTE FITNESS LÕIGE 6: NAISTE BODYFITNESS LÕIGE 7: NAISTE BIKIINIFITNESS LÕIGE 8: NAISTE FÜÜSIS LÕIGE 9: MEESTE FÜÜSIS LÕIGE 10: LASTE FITNESS LÕIGE 11: SEGAPAARID LÕIGE 12: MEESTE RATASTOOLI KULTURISM LÕIGE 13: NAISTE FITMODEL LÕIGE 14: MEESTE FITMODEL LÕIGE 15: NAISTE WELLNESS FITNESS LÕIGE 16: MEESTE KLASSIKALINE FÜÜSIS LÕIGE 1: ÜLDREEGLID Artikkel 1: Sissejuhatus 4 Artikkel 2: Rahvusvaheliste võistluste sanktsioneerimine 3 Artikkel 3: IFBB vastutus 4 Artikkel 4: Sponsorlus 5 Artikkel 5: Reklaam ja suhtekorraldus 5 Artikeel 6: Televisioon ja video 5 Artikkel 7: Meedia akrediteerimine 6 Artikkel 8: Kvalifitseerumine rahvusvahelisele võistlusele 6 Artikkel 9: Maailmameistrivõistlused ja muud rahvusvahelised võistlused 7 Artikkel 10:. Eel- ja finaalvõistluse toimumiskoha nõuded 11 Artikkel 11: Ametlik sportlase registreerimine (kaalumine / mõõtmine) 13 Artikkel 12: Dopingukontroll 25 Artikkel 13: Kohtunikud 26 Artikkel 14: Kohtunike riietus ja hindamispaneel 28 Artikkel 15: Rahvusvaheliste võistluste kord (üldine kontseptsioon) 30 Artikkel 16: Autasustamine 31 Artikkel 17: Absoluutkategooria ja autasustamine 32 Artikkel 18: Võistkondade klassifikatsiooni tulemused ja autasustamine 32 Artikkel 19: Lõpptulemuste avaldamine 34 Artikkel 20: Rahalised auhinnad 34 Artikkel 21: Finaalid: avatseremoonia 34 Artikkel 22: IFBB registreerimistasu 35 Artikkel 23: Teised reeglid, mis puudutavad maailmameistrivõistlusi 35 Lisa 1: IFBB Eetikakoodeks 38 Lisa 2: Hindamisvormid 41 Lisa 3: Dopingukontrolli nõusoleku vorm ja omavastutusvorm 41 Lisa 4: Sportlase asukohateabe ankeet 43 2

3 Artikkel 1 Sissejuhatus 1.1 Üldine: IFBB kulturismi reeglid koosnevad regulatsioonidest, eeskirjadest, direktiividest ja otsustest, mis on ette nähtud juhendamaks IFBB-d ja selle liikmeid kulturismi administreerimisel. 1.2 Õigused ja muudatused: Täitevnõukogul on Konstitutsiooni kohaselt õigus sätestada ja muuta Reeglistikku. Igaaastaste koosolekute vahepeal on selle õigusega volitatud neli ametnikku: President, presidendi isiklik assistent, tegevdirektor ja peasekretär. Otsus, mis on langetatud Täitevnõukogu või vastava volitatu poolt, on jõus ja kehtiv kuni järgmise Kongressi iga-aastase üldkoosolekuni, mil otsus kinnitatakse või lükatakse tagasi. Kui aeg on oluline faktor ja Täitevnõukogu ega vastava volitatu nõusoleku saamiseks jääb ajast puudu ning see ei ole otstarbekas, on presidendil õigus eriolukorras sätestada või muuta reeglit nin 1.3 Nõusolek: Liitunud siseriiklikud, regionaalsed ja kontinentaalsed liidud, nende sportlased, ametnikud ja teised liikmed liituvad IFBB-ga oma vabast tahtest ning seda tehes nõustavad järgima Konstitutsiooni ja Reeglistikku. Liikmeks saamisel nõustuvad liidud ja teised liikmed, et Konstitutsioon ja Reeglistik eksisteerivad kulturismi hüvanguks. Juhul, kui mõni liige peaks Konstitutsiooni ja Reeglistikku rikkuma, on IFBB-l õigus selle liikme suhtes kasutusele võtta distsiplinaarmeetmeid. 1.4 Määratlused: Konstitutsioonis leiduvad määratlused kehtivad ka Reeglistikus. Konstitutsioonist olulise osa moodustav Eetikakoodeks, moodustab olulise osa ka Reeglistikust. LISA Tõlgendus: Tõdetakse, et Reeglistik ei saa hõlmata kõikvõimalikke olukordi, kus mõne küsimuse lahendamisel võidakse abi otsida siinsetest kirjalikest juhistest. Nimetatud juhtudel on Presidendil ainuõigus tõlgendada mistahes Reeglistikust tulenevat probleemi või mistahes muud probleemi, mida Reeglistik ei hõlma. Presidendi tõlgendus on lõplik ja siduv. 1.6 Kavatsus: Reegleid nähakse pigem suunistena, mitte kivisse raiutud juhtnööridena. Kõiki Reeglistikust tulenevad probleeme, tuleb käsitleda konkreetse probleemi omaduse järgi ning kulturismi huvides. Artikkel 2 - Rahvusvaheliste võistluste sanktsioneerimine 2.1 Sanktsiooni nõuded: Rahvusvaheline võistlus on võistlus, millel osaleb vähemalt kaks rahvusliku liitu. Nimetatud võistluse korraldamiseks peab korraldaja saama IFBB ametliku heakskiidu. Nõusoleku saamiseks peab korraldaja esitama IFBB-le ametliku taotluse. Taotlus peab sisaldama täielikku asjaomast informatsiooni planeeritava võistluse kohta. Sanktsioneeritud luba väljastatakse ainult siseriiklikele liitudele, mitte eraisikutele. Kui antud piirkonnas eksisteerib IFBB kontinentaalne föderatsioon ja kavandatav rahvusvaheline võistlus on kontinentaalne, tuleb taotlus saata konkreetsele kontinentaalsele föderatsioonile, kes väljastab ka sanktsioneeritud loa, vastavalt oma reeglitele ja nõuetele. 2.2 Leping: Pärast IFFB poolset taotluse heaks kiitmist, saadetakse korraldajale leping. Leping annab ülevaate ametlikest lepingu tingimustest ning korraldaja kohhustustest eduka võistluse korraldamiseks. 3

4 2.3 Korraldamise loa tasu: Korraldaja tasub IFBB-le tasu võitluse korraldamise õiguse eest. Tasu suuruse määrab IFBB. Kõik rahvusvahelised võistlused on IFBB ainuomandid. Ametliku loa saamine ning tasu maksmine ei anna korraldajale omandiõigust. 2.4 Tasu maksmine: Sanktsioonitasu makstakse vastavalt IFBB ja korraldaja vahel kokku lepitud, kindlaks määratud graafikule. Kui leping on kõikide osapoolte poolt allkirjastatud ning tasu IFBB-le kogusummas või osaliselt laekunud, ei tagastata korraldajale tasu juhul, kui leping mistahes põhjusel hiljem tühistatakse. 2.5 Mittejärgimine: Kui leping on kõikide osapoolte poolt allkirjastatud ning korraldaja ei järgi mistahes põhjusel Konstitutsiooni, Reeglistikku, lepingutingimusi ega Presidendi juhendeid, võib President sanktsiooni tühistada ning võtta kasutusele IFBB huvide kaitseks nii distsiplinaarseid kui ka muid meetmeid. 2.6 Volituste delegeerimine: President võib oma äranägemise järgi volitada Täitevnõukogu liikme, tavaliselt Presidendi isikliku assistendi, tegevdirektori või piirkondliku asepresidendi, esindama IFBB huve, tagades ametliku sanktsiooni ja allkirjastades lepingu rahvusvahelise võistluse jaoks. Artikkel 3 IFBB vastutus 3.1 Üldine: Rahvusvahelise võistluse organiseerimise finantsriski võtab enda kanda korraldaja. Korraldaja peab selle tingimusega kirjalikult nõustuma ning teiste, lepingus esinevate, üksikasjaliste tingimustega. 3.2 Vastutus seoses mittejärgimisega: IFBB ei ole vastutav mistahes rahalise kahju eest, sealhulgas korraldaja või teiste osapoolte maine kahjustamise eest, juhul, kui korraldajat karistatakse Konstitutsiooni, Reeglistiku, lepingutingimuste või Presidendi juhendite mittejärgimise eest. 3.3 Vastutuskindlustus: IFBB liikmed, olgu nad liitunud liidud, sportlased, ametnikud ja teised, osalevad rahvusvahelistel võistlustel oma vabast tahtest ning nõustuvad seega, et IFBB ei ole vastutav mistahes korraldusest või võistluse läbiviimises tingitud õnnetuse või intsidendi eest. Rahvusvahelise võistluse korraldaja peab andma kirjaliku nõusoleku tegemaks vajalikud ettevalmistused võistluse läbiviimiskoha või kindlustusseltsiga oma kindlustuskatte jaoks. 3.4 Meditsiinipersonal: Rahvusvahelise võistluse korraldaja peab tagama volitatud meditsiinipersonali ning erakorralise transpordi olemasolu võistluse läbiviimiskohas eel- ja finaalvõistluse vältel, millest tulenevad kulud ei ole IFBB kanda. 4

5 Artikkel 4 - Sponsorlus 4.1 Sponsorlus: Rahvusvahelise võistluse korraldaja võib paluda sponsorlust valitsuselt või äriühingutelt, ent nimetatud sponsorlus peab olema IFBB poolt heaks kiidetud. 4.2 Erandid: Rahvusvahelistel võistlustel on rangelt keelatud tubakatoodete ja alkoholi firmade sponsorluse kasutus. Artikkel 5 Reklaam ja suhtekorraldus 5.1 Reklaam: Rahvusvahelise võistluse korraldaja võib võistlusel reklaame teha siltide ja/või plakatite näol. Antud reklaame ei tohi asetada lava tagumise osa keskkohta ning viisil, mis raskendab vaadet kohtunike paneelilt. Sildid ja/või plakatid võib riputada lava ülemisse serva või külgedele, sokli esiküljele ja/või lava esiservale. Sildid ja logod võivad olla projetseeritud ka lava tagaküljele või näidatud lava külgedele paigutatud ekraanidel. Silte ega plakateid ei tohi asetada nii, et need jäävad kaamera vaatevälja viie parima finalisti pildistamisel. 5.2 Suhtekorraldus: Korraldaja vastutab, et võistlus saaks võimalikult palju avalikku tähelepanu enne võistlust, selle ajal ning pärast võistlust. Korraldajal on soovitatav palgata avalike suhete konsultant, et tagada maksimaalne meediakajastus ajalehtedes, raadios ja televisioonis. Korraldaja peab vahetult enne ametlikku registreerimist/kaalumist või vahetult enne eelhindamist korraldama pressikonverentsi, kus korraldaja ning IFBB-d esindav ametnik teadustavad üldsust võistlusest, IFBB tegevusest ning kulturismist kui spordist. Artikkel 6 - Televisioon ja video 6.1 Ainuõigused: IFBB-l on ainuõigus leppida kokku rahvusvahelise võistuse televisiooni ja/või video õigusi puudutavate lepingute suhtes. Juhul, kui televisiooni ja/või video õigustega ilmneb probleem, peab korraldaja sellest IFBB-d viivitamatult teavitama ning hoiduma igasugustest ühepoolsetest lepingutest televisiooni ja/või videoettevõttega, kui IFBB pole selleks eelnevalt heakskiitu andnud. IFBB-l on esmased õigused võistluse videomaterjali suhtes ning IFBB nõudmisel peab korraldaja viivitamatult IFBB-le edastama esimese eksemplari videost asjakohaseks kasutuseks. 6.2 Vastutus: Juhul, kui IFBB ja televisiooni ja/või video teenuseid pakkuva ettevõtte vahel ei saavutata kokkulepet tasutstamise osas, ei ole IFBB vastutav hiljem korraldajale või mistahes teisele osapoolele tulenevate rahaliste kahjude eest. 6.3 Tasude jaotus: IFBB võtab vastu kõik televisiooni ja/või video tasud ning jaotab need vastavalt korraldajaga sõlmitud detailse kirjaliku ja allkirjastatud leppe või lepingu alusel 5

6 Artikkel 7 - Meedia akrediteerimine 7.1 Õigused: IFBB jätab endale õiguse rahvusvahelistel võistlustel reguleerida kõike pressi akrediteeringuga seonduvat, olgu antud akrediteering televisioon, raadio, veebileht, ajaleht, foto või mõni muu andmekandja. 7.2 Läbipääsuluba: IFBB ja/või IFBB poolt määratud isik on vastutav meediapersonalile läbipääsulubade tagamise eest. Läbipääsuloa saamiseks, peab ajakirjanik või tema tööandja esitama IFBB pressikomisjonile täidetud pressi adkrediteerimise avalduse vormi, pärast mida väljastab komisjon ajakirjanikule loa. Tuginedes antud dokumendile, valmistab korraldaja komitee ajakirjanikule ette pääsme, mille saab kätte pärast meedia akrediteerimistasu tasumist. Tasu määrab IFFB täitevkomitee. Ainult need isikud, kellel on kehtivad läbipääsuload, lubatakse pressile mõeldud istumiskohtadele. IFBB-d esindaval ametnikul on õigus mõjuval põhjusel eemaldada isikuid pressile mõeldud alast. 7.3 Sündmuste meediakajastus: Pressi läbipääsuluba ei anna õigust teostada igast rahvusvahelisest võistlusest reportaaži. Luba tuleb hankida uuesti pärast igat võistlust kes ees, see mees põhimõttel. Artikkel 8 - Kvalifitseerumine rahvusvahelisele võistlusele 8.1 Sobivus: Ainult nõuetekohaselt liitunud siseriiklikud liidud võivad osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Riik, mis ei ole IFBB-ga liitunud või liitunud riik, ent mis on ajutiselt kõrvaldatud või diskvalifitseeritud või sportlane, kes on siseriikliku liidu või IFBB poolt ajutiselt kõrvaldatud, ei või osaleda mitte ühelgi rahvusvahelisel võistlusel. 8.2 Osalemine: Rahvusvahelisel võistlusel osalemiseks peab sportlased olema kehtiv IFBB rahvusvaheline kaart. Võistleja peab olema esindatava riigi kodanik või immigrant või seadusliku elamisloaga. Ametlikul registreerimisel/kaalumisel peab sportlane esitama kehtiva passi või immigrandi või seadusliku elaniku dokumendid või muu esindatava riigi dokumenteeritud tõendi kodakondsuse staatuse kohta 8.3 Kahekordne kodakondsus: Sportlane, kes on deklareeritud riigi kodanikuks, alaliseks immigrandiks või seaduslikuks elanikuks, ei või esindada teist riiki ilma oma käesoleva riigi siseriikliku liidu kirjaliku loata. Ükski sportlane ei või võistelda kahe riigi eest mitte ühelgi aastal. Sportlane, kes on juba mõnda riiki esindanud, võib muuta esindatavat riiki vaid korra oma sportlaskarjääri jooksul. 8.4 Võistllustel osalemise kutsed Korraldajatel on õigus saata kutseid ja osavõtuavaldusi ainult siseriiklikele liitudele. Korraldajad ei kutsu üksikuid sportlasi teisest riigist või riikidest osalema rahvusvahelisest võistlusest. 8.5 Võistlustele registreerimine Sportlane ei või rahvusvahelistel võistlustel osaleda ilma Rahvusliku Liidu eelneva nõusolekuta. Sportastel on keelatud võtta otse kontakti korraldajatega ning ennast ise registreerida. Sportlase peab rahvusvaheliselel võistlusele üles andma sportlase siseriiklik föderatsioon, saates võistluse komiteele, IFBB peakontorile ja IFBB tehnilisele komiteele final entry form sportlaste nimedega. 6

7 8.6 Erakorralised ja/või erandlikud olukorrad: Juhul, kui on tegemist erakorralise ja/või erandliku olukorraga, võib IFBB lubada üksikutel sportlastel võistelda IFBB poolt sanktsioneeritud ja tunnustatud võistlusel, kui võistluse ajal on sportlase siseriiklik liit tülis, lahkhelides ja/või vaidluses IFBB-ga. Artikkel 9 Maailmameistrivõistlused ja teised rahvusvahelised võistlused 9.1 Tagatis: Rahvusvaheliste võistluste korraldajad peavad tagama tingimusteta osavõtu kõikidele riikidele ja sportlastele, kes on osavõtuks kõlblikud. 9.2 Otsus osaleda: Siseriiklikud liidud peavad edastama oma otsuse osaleda võistlusel kohe pärast kutse ja/või esialgse osavõtuavalduse saamist, et korraldaja saaks planeerida ja arvestada transpordi, majutuse, toitlustuse ja muud kulud Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et siseriiklik liit vastutab täielikult ja on kohustatud kontrollima iga rahvusvahelisel võitlusel osaleva sportlase võistlemisvalmidust - kontrollida tuleb, kas sportlane on võitlusele LUBATUD või täidab ta dopinguvastase reegli rikkumise eest distsiplinaarkaristust või mõnda muud distsiplinaarkaristust riiklikul või rahvusvahelisel tasemel. Siseriikliku liidu kohustuseks on ka jälgida, et sportlane, kes kannab distsiplinaarkaristust mistahes menetluse eest, ei registreeruks/võistleks või võtaks mistahes moel osa siseriiklikust või rahvusvahelisest võistlusest või üritusest, ametlikult või kutsega. Osalemise otsus peaks endas sisaldama võistlevate sportlaste ja delegaatide nimesid. Juhul, kui siseriiklikul liidul ei ole kutse ja/või esialgse osavõtuavalduse kättesaamisel nimekirja sportlastest ja delegaatidest, peab siseriiklik liit edastama sportlaste ja delegaatide nimed faksi või e-posti teel hiljemalt 60 päeva enne eelvõistluse kuupäeva, vastasel juhul peab siseriiklik liit ise katma võistlusel osalemisega seonduvad kulud. Lõplik osavõtuavaldus tuleb saata korraldajale hiljemalt teisel esmaspäeval enne eelvõistluse kindlaks määratud kuupäeva ning peab sisaldama täielikku informatsiooni iga osaleja kohta. Esialgse ja lõpliku osavõtuavalduse täpne tagastuskuupäev on märgitud avaldusele. Lõplik osavõtuavaldus sisaldab endas osalevate sportlaste, delegaatide ja kohtunike IFBB rahvusvahelise kaardi numbrit ja passil või elamisloal kasutatud kirjapildiga ning inglise keeles nimesid. Siseriiklikud liidud, kes ei esita lõplikku osavõtuavaldust määratud kuupäevaks, loetakse võistlusel osalemisel kõlbmatuks või nõutakse, et liit kataks ise oma osaluskulud, makstes täies ulatuses oma sportlaste ja ametnike eest. 9.3 Rahvusmeeskonnad: IFBB, koostöös kontinentaalsete, regionaalsete ja siseriiklike liitudega ning kulturismi ja fitnessi arendamise huvides, teeb käesolevaga teatavaks reguleerivad eeskirjad, mida peavad maailmameistrivõistlustel osalevad võistlejad järgima. 1. Maksimaalne lubatud maailmameistrivõistlusel osalevate võistlejate arv siseriikliku liidu kohta on piiramatu. Delegaatide maksimaalne lubatud arv rahvusmeeskonnas on järgmine: a) Kolm või enam võistlejad kaks delegaati b) Üks või kaks võistlejat üks delegaat 2. Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. 7

8 3. Vastavalt kehtivatele IFBB reeglitele, korraldab organiseerija kõikidele osalevatele võistlejatele majutuse, söögi, kohapealse transpordi ja ligipääsu eelhindamisele, finaalile ja banketile. 4. Iga siseriiklik liit tasub iga võistleja ja delegaadi eest registreerimistasu. 5. Kõikide rahvusmeeskondade sportlased võistlevad paigutuste ja auhindade nimel, kaasa arvatud parimad rahvuskoondiste klassifikatsioonist, vastavalt artiklile nr Siseriiklik liit peab täielikult kinnitama oma sportlased lõplikul registreerimisvormil ja registreerima sportlased ametlikus hotellis. 9.4 Kohustused Täitevnõukogu ees: Ülemaailmse, kontinentaalse või muu rahvusvahelise võistluse korraldaja, kes vajab Täitevnõukogu liikme või liikmete kohalolekut, peab katma antud isiku või isikute äriklassis reisimise, majutuse ja toitlustuse võistluse kestel. Meeste kulturismi maailmameistrivõistluste korraldaja ja Rahvusvaheline Kongress katavad ühetoalise majutuse ja toitlustuse (hommiku-, lõunaja õhtusöögi) Täitevnõukogu liikmetele ning nende abikaasadele (vajaduse korral) võistluse kestel. 9.5 Kohustused sportlaste ja delegaatide ees: Maailmameistrivõistluste korraldaja katab kahekohaliste tubade ja toitlustuse (hommiku-, lõunaja õhtusöögi) kulud sportlastele ja delegaatidele järgnevalt: Kulturismi maailmameistrivõistlused ja IFBB rahvusvaheline kongress (sealhulgas meeste kulturism, meeste klassikalise kulturism, meeste klassikalise rannafitness, meeste games klassikalise kulturism, meeste rannafitness): viieks päevaks (neli ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: a. Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b. Üks või kaks võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Note 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Note 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Fitnessi maailmameistrivõistlused (sealhulgas meeste ja naiste fitness, naiste rannafitness, naiste bodyfitness, naiste bikiinifitness, naiste wellness fitness, segapaarid): Neljaks päevaks (kolm ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: a. Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b. Üks või kaks võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Märkus 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Märkus 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Juuniorite kulturismi ja fitnessi maailmameistrivõistlused: Neljaks päevaks (kolm ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: 8

9 a. Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b. Üks või kaks võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Märkus 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Märkus 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Mastersite kulturismi ja fitnessi maailmameistrivõistlused: Neljaks päevaks (kolm ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: a) Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b) Üks või kaks võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Märkus 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Märkus 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Naiste ja meeste Fitmodeli maailmameistrivõistlused: kolmeks päevaks (kaks ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: a) Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b) Üks või kaks võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Märkus 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Märkus 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Laste maailmameistrivõistlused fitnessis: Kolmeks päevaks (kaks ööd) vastavalt järgmisele jaotusele: a. Kolm või enam võistlejat kaks delegaati b. Üks või kak võistlejat üks delegaat Märkus 1: Maksimaalne lubatud võistlejate arv siseriikliku liidu kohta ühes distsipliinis on piiramatu. Märkus 2: Sportlasteta delegaadid, ekstra delegaadid ja toetajad peavad maksma kogu paketi erihinna eest. Märkus 3: IFBB ja korraldaja vahelise kokkuleppe korral võib võistluse jaoks avada ühe täiendava kategooria Naiste athletic fitness ei ole hetkel maailmameistrivõistluste tasemel registreerimisele avatud; siseriiklikud liidud võivad siiski oma äranägemise järgi korraldada võistlusi naiste athletic fitnessis Meeste athletic fitness ei ole hetkel maailmameistrivõistluste tasemel registreerimisele avatud; siseriiklikud liidud võivad siiski oma äranägemise järgi korraldada võistlusi meeste athletic fitnessis Meeste ratastooli kulturismi kategooria ei ole hetkel maailmameistrivõistluste tasemel registreerimiseks avatud; kontinentaalsed ja siseriiklikud liidud võivad siiski oma äranägemise järgi antud kategoorias võistlusi korraldada. 9

10 Iga lisa delegaat siseriiklikust liidust, kas VIP, erikülalised, ametnikud, kohtunikud, treenerid, ajakirjanikud, toetajad või teised isikud, liaks käesoleval reeglis üksikasjalikult kirjeldatud isikutele, peavad katma oma kulud ise. 9.6 Eripakettide määrad: Korraldaja peab tagama kaks erinevat paketti: TÄISPAKETT: majutus, toitlustus, transport majutuskohta*, pileteid eel- ja finaalvõistlusele ning banketile OSALINE PAKETT: transport majutuskohta*, piletid eel- ja finaalvõistlusele ning banketile. * piiratud ametliku lennujaama ja ametliku hotelli(de) vahel saabumisel ja lahkumisel, võistluskoha ja hotelli(de) vahel eel- ja finaalvõistluse jaoks ning vajaduse korral ka banketi toimumise koha ja hotelli(de) vahel. Artikkel 10 - Eel- ja finaalvõistluse toimumiskoha nõuded 10.1 Üldine: Kõik rahvusvahelised võistlused toimuvad võimaluse korral teatri sarnases kohas, kus on nõuetekohase suurusega lava, professionaalne valgustus ja heli ning mitmetasandilised istekohad. Korraldaja peab pöörama erilist tähelepanu järgnevatele kriitilistele nõuetele Lava: Hindamine peaks toimuma kergitatud laval, mille optimaalne kõrgus oleks cm, laius m ja sügavus 6-8 m. Juhul, kui toimumiskohas ei ole mitmetasandilisi istekohti, peab lava optimaalne kõrgus olema üks meeter. Juhul, kui lava on veel kõrgem, peavad kohtunike isted olema samuti kõrgemale tõstetud, et nad saaksid võistlejatest täieliku ülevaate. Lava ülaosa peab olema kaetud halli vaibaga ning esiosa ja küljed riide, paneelide või värviga Taust: Lava taust peaks olema neutraalset, mitte häirivat värvi, soovitatavalt must või tumesinine ja tuhm. Sellel peab olema IFBB logo, IFBB ametlike sponsorite logod ja võistluse nimi. Korraldava liidu logo võib samuti olla esindatud, kuid kumbki ei tohi segada kohtunike või fotograafide vaadet. Korraldaja ei tohi lubada plakatite ja siltide asetamist sellele pinnale, plakatid ja sildid võib riputada lava ülemisse äärde, lava mõlemale küljele, lava soklile või ükskõik kuhu, kus need ei sega kohtunike ega fotograafide vaadet võistlejatele Heli: Helisüsteem peab olema kvaliteediga, mis tagaks võistlejate muusika taasesituse parima kvaliteediga. Samuti peab korraldaja tagama, et iga võistleja muusika algaks õigel ajal ning märguandel. Võimaluse korral peaks helisüsteemi juhtimispult/helimees olema lava taga, samas lava pooles, kust võistlejad lavale tulevad, tavaliselt vasakult poolelt (eest vaadatuna). Mikrofonid peavad olema võimaldatud IFBB peakohtunikule, õhtujuhile ja ekspediitorile (soovitatavalt hands-free) Valgustus: Lava varustatakse ühe universaalse valgustussüsteemiga, mis valgustab kogu lava ühtlaselt. Kui antud nõuet ei ole võimalik täita, tuleb üles seada kaks põhivalgustit. Esimest on vaja kõikide võistlejate valgustamiseks, kui nad reastuvad esmakordselt kohtunike ette. Teine on vaja suunata lava keskossa (10 m laiuselt, lava eest kuni tagumise seinani) rutiinide, võrdluste, posedowni ja autasustamiseks. Oluline on vältida laval alade varjutamist. Keskmine heledus laval peaks olema luksi. 10

11 Istekohad: Korraldaja peab tagama, et kõikidel kohtunikel ja pealtvaatajatel oleks selge ja takistamata täispikkuses vaade kõikidest võistlejatest, kes seisavad laval. Kohtunikud ja statistikud peavad istuma pealtvaatajatest eemal. Fotograafide, televisiooni ja/või video personali ei tohi lasta kohtunike ega pealtvaatajate vaadet segama Õhtujuht: Õhtujuht mängib olulist rolli kuvandis, mida IFBB soovib üldsusele esitleda kõikidel rahvusvahelistel võistlustel. Sellest tulenevalt peaks õhtujuht olema kogenenud avalik esineja või tundma ennast mugavalt publiku ees vahendaja rollis ning olema võimeline lahendama eksprompt-olukordi. Õhtujuht peaks olema mikrofoniga kõnetoolis, mis paikneb lava poolel, kust võistlejad lavale tulevad. Võistlejad peaksid lavale sisenema vasakult ja väljuma paremalt (eest poolt vaadatuna) Võistlejate soojendusala Korraldaja tagab võistlejatele riietus- ja pesemisruumid/ duši. Riietusruumi kõrval, lavaga külgnevalt, peaks olema ruum, kus võistlejad koondatakse ja lavale juhatatakse. Korraldaja peab tagama, et lavataguses ruumis oleks piisavalt varustust, millega võistlejad saaks enda üles soojendada enne laval esinemist. Lavataguses ruumis peaks olema erineva raskusega kange, mõned paarid erineva raskusega hantleid, reguleeritavaid pinke jne. Samuti peavad seal olema paar peeglit, eriti naiste võistluste korral ja palju paberrätikuid ning prügikaste nende jaoks Ülevaatus: IFBB peakohtunik peaks võistluse toimumiskoha enne eelvõistluse algust üle vaatama, et teha kindlaks selle valmisolek Infovahetus: Korraldaja peab varustama lavatagused juhendajad piisava infovahetusseadmetega (peakomplektid, mikrofonid, raadiosaatjad) Kontor/koopiamasin: Korraldaja tagab kontori koos arvuti/printeri ja koopiamasina kasutusega IFBB-le rahvusvahelise võistluse kestel Vesi: Korraldaja peab tagama võistlejatele ja ekspediitoritele piisavalt gaseerimata vett ja lavataguseks kasutamiseks Meditsiiniline hädaolukord: Korraldaja tagab, et meditsiinipersonal ja erakorraline transport on kättesaadavad kogu eelhindamise ja finaalide kestuse jooksul Juurdepääs lava taha/juurdepääs riietusruumi Juurdepääs lava taha/riietusruumi on rangelt piiratud ainult hädavajalikule personalile. Juurdepääsu ei anta elukaaslastele, poiss-sõpradele, tüdruksõpradele, pereliikmetele ega sugulastele. Riietusruumis sportlasi abistavad treenerid, peavad olema abistatava sportlasega samast soost. Mitte mingil juhul ei lubata treeneril ega ühelgi teisel isikul riietusruumis abistada vastassoost võistlejat 11

12 Kaamerad ja videolindid: Kaamerad ja videot salvestavad seadmed on lava taga/riietusruumides rangelt keelatud, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutab nõuetekohaselt tunnustatud pressipersonal. Nimetatud seadmed on rangelt keelatud riietusruumides igal võistlusel Juurdepääsu kontroll: IFBB jätab endale õiguse kontrollida juurdepääsu lava taha eelvõistluse ja finaali kestel. IFBB võib igale siseriiklikule liidule väljastada juurdepääsuload(rohelised kaardid).säärased juurdepääsuload jaotatakse tavaliselt meeskonna juhtide koosolekul, mis toimub vahetult enne ametlikku sportlaste registreerimist. Täpsed võistluskoha nõuded on esitatud "2016. aasta IFBB organiseerimise suunistes" Artikkel 11 Ametlik sportlaste registreerimine (kaalumine/mõõtmine) 11.1 Ametlik sportlaste registreerimine: Kaalumine ja/või pikkuse mõõtmine: Sportlaste ametlik registreerimine (kaalumine ja/või pikkuse mõõtmine) toimub kõikidel rahvusvahelistel võistlustel IFBB peakohtuniku järelvalve all ning näeb välja järgmiselt: Kõik võistlejad, olenemata nende kategooriatest, peavad ennast esitlema ametlikul sportlaste registreerimisel, mis toimub tavaliselt eelvõistlusele eelneval päeval. Võistleja, kes ei ilmu ametlikule sportlaste registreerimisele õigeks ajaks, võidakse võistluselt kõrvaldada Iga võistlusel esindatav meeskonnal, olenemata selle suurusest, peab ametlikul sportlaste registreerimisel kaasas olema peadelegaat või mõni muu volitatud esindaja Kõik võistlejad peavad ennast esitlema võistlusriietuses, mida nad kannavad eelvõistluse vältel. Võistlejatel peavad samuti kaasas olema teiste võistlusosade riietus, et IFBB peakohtunik saaks teha kindlaks võistlusriietuse sobivuse vastavalt IFBB standarditele Korraldaja peab tagama ametliku sportlaste registreerimise jaoks sobiva ruumi, kus on nõuetele vastav kilogrammidesse kalibreeritud kaal ning üks tagavarakaal, mida sportlased saavad enne ametlikku registreerimist kasutada oma kaalu kontrollimiseks; laud ning toolid kohtunike sekretärile ja abilistele, sobiv arv toole sportlastele ja delegaatidele. Samuti peab kättesaadav olema mõõteseade pikkuse mõõtmiseks, täpsusega kuni 1 mm Kõikidel sportlastel peavad kaasas olema ametliku registreerimise ajal järgmised esemed: a. Kehtiv IFBB võistleja kaart; ja b. Kehtiv pass või c. Kodakondsust tõendav dokument pildiga, või d. Maandunud immigrandi tõend või seaduslik elamisluba pildiga e. CD plaat, mis on kaitsvas plastkarbis, plaadile ja karbile peab olema märgitud võistleja nimi ning plaadil olev lugu ära märgitud loo pealkirja ees või f. USB mälupulk võistleja nimega ja ühe looga MP3 formaadis Märkus 1: Kui juuniorite ja mastersite passides ei ole sünnikuupäeva märgitud, tuleb sportlasel esitada ametlik dokument, mis tõendaks tema sünnikuupäeva. 12

13 Märkus 2: Suurimatel IFBB rahvusvahelistel võistlustel tohib CD-sid või USB-sid koguda pärast eelhindamist, ainult finalistide käest 11.2 Meeste maailmatasemel kulturismivõistlustel on kokku üheksa kategooriat a. Bantamweight: Kuni ja kaasa arvatud 65 kg * b. Lightweight: Kuni ja kaasa arvatud 70 kg c. Welterweight: Kuni ja kaasa arvatud 75 kg d. Light-Middleweight: Kuni ja kaasa arvatud 80 kg e. Middleweight: Kuni ja kaasa arvatud 85 kg f. Super-Middleweight: Kuni ja kaasa arvatud 90 kg g. Light-Heavyweight: Kuni ja kaasa arvatud 95 kg h. Heavyweight: Kuni ja kaasa arvarud 100 kg i. Super-Heavyweight Rohkem kui 100 kg *- ainult Aasias ja Lõuna-Ameerikas 11.3 Meesjuuniorite maailmatasemel kulturismivõistlustel on järgmised kategooriad: (kaasaarvatud) aastaste grupp kaasa arvatud: Üks avatud kategooria (kaasaarvatud) aastaste grupp a. Lightweight: Kuni ja kaasa arvatud 75 kg b. Heavyweight: Rohkem kui 75 kg 11.4 Meesveteranide maailmatasemel kulturismivõistlustel on kokku kaksteist kategooriat: aastased kaasa arvatud: a. Kuni ja kaasa arvatud 70 kg b. Kuni ja kaasa arvatud 80 kg c. Kuni ja kaasa arvatud 90 kg d. Enam kui 90 kg aastased kaasa arvatud: a. Kuni ja kaasa arvatud 70 kg b. Kuni ja kaasa arvatud 80 kg c. Kuni ja kaasa arvatud 90 kg d. Enam kui 90 kg aastased kaasa arvatud: a. Kuni ja kaasa arvatud 80 kg b. Enam kui 80 kg aastased ja üle: a. Kuni ja kaasa arvatud 75 kg b. Enam kui 75 kg 11.5 Meeste maailmatasemel klassikalise kulturismi võistlustel on kokku viis kategooriat järgmiste kehakaalu piirangutega: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 0 [kg] 13

14 b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 171 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 2 [kg] c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 175 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] ) + 4 [kg] d. Klass D: Kuni ja kaasa arvatud 180 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 7 [kg] e. Klass E: Üle 180 cm: a) Üle 180 cm kuni 188cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 9 [kg] b) Üle 188 cm kuni 196cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 11 [kg] c) Üle 196 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 13 [kg] Märkus 3: Kõik ülalnimetatud võistlejad [Klass E a);b);c)] osalevad kategoorias klass E üle 180 cm 11.6 Juuniorite maailmatasemel klassikalise kulturismi võistlustel on avatud järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria Mõlemad grupid järgmiste kehakaalu piirangutega: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 0 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 180 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 5 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 6 [kg] Üle 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 7 [kg] 14

15 11.7 Meesveteranide maailmatasemel klassikalise kulturismi võistlusel on kolm kategooriat, jagatud järgnevalt: aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased ja vanemad: üks avatud kategooria Märkused 1: Kõikidele meesveteraine klassikalise kulturismi võistlejatele kehtivad samad kehakaalu piirangud, kui meeste klassikalise kulturismi võistlejatele (vaata punkti 11.5) Meesjuunioride maailmataseme games klassikalise kulturismi võistlusel on kaks kategooriat, jagatud järgnevalt aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria Mõlemad grupid järgmiste kehakaalu piirangutega: Kuni ja kaasa arvatud 162 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) - 3 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 165 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) - 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 168 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 0 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 180 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 3 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 5 [kg] Üle 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 6 [kg] 15

16 11.9 Meeste maailmataseme games klassikalise kulturismi võistlusel on kaks kategooriat, jagatud järgnevalt: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 175 cm b. Klass B: Üle 175 cm Järgmiste kehakaalu piirangutega: Kuni ja kaasa arvatud 162 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 165 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 168 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 0 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 180 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 5 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 5 [kg] Üle 196 cm:6 Max kaal [kg] = ( [cm] 100) + 7 [kg] Naiste maailmatasemel fitnessi võistlustel on kokku kaks kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm b. Klass B: Üle 163 cm Naisjuuniorite maailmatasemel fitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm b. Klass B: Üle 163 cm Meeste maailmatasemel fitnessi võistlustel on üks avatud kategooria järgmiste kehakaalu piirangutega: Kuni ja kaasa arvatud 162 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 2 [kg] 16

17 Kuni ja kaasa arvatud 165 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 168 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 0 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 180 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 5 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 6 [kg] Üle 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 7 [kg] Meesjuuniorite maailmatasemel fitnessi võistlustel on avatud järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria järgmiste kehakaalu piirangutega: Max. kaal [kg] = pikkus [cm] 100 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 162 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 3 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 165 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 168 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) - 1 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] -100) + 0 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 1 [kg] 17

18 Kuni ja kaasa arvatud 180 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 3 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 5 [kg] Üle 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] 100) + 6 [kg] Naisseeniorite maailmatasemel bodyfitnessi võistlusel on neli kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 158 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm d. Klass D: Üle 168 cm Naisjuuniorite maailmatasemel bodyfitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria Naisveteranide maailmatasemel bodyfitnessi võistlustel on kolm avatud kategooriat: aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased ja vanemad: Üks avatud kategooria Naiste maailmatasemel bikiini fitnessi võistlustel on kaheksa kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 158 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 160 cm c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 162 cm d. Klass D: Kuni ja kaasa arvatud 164 cm e. Klass E: Kuni ja kaasa arvatud 166 cm f. Klass F: Kuni ja kaasa arvatud 169 cm g. Klass G: Kuni ja kaasa arvatud 172 cm h. Klass H: Üle 172 cm 18

19 11.18 Naisjuuniorite maailmatasemel bikiini fitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 160 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 166 cm c. Klass C: Üle 166 cm Naisveteranide maailmatasemel bikiini fitnessi võistlustel on neli kategooriat: aastased kaasa arvatud: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 164 cm b. Klass B: Üle 164 cm aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased ja vanemad: a. Üks avatud kategooria Naiste maailmatasemel wellness fitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 158 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm d. Klass D: Üle 168 cm Naistuuniorite maailmatasemel wellness fitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm Naiste mastersite maailmatasemel wellness fitnessi võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased ja vanemad: a. Üks avatud kategoori Naiste women s physique võistlustel on kaks kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 163 cm b. Klass B: Üle 163 cm Naisveteranide women s physique maailmatasemel võistlustel on üks avatud kategooria: 35. aastased ja vanemad. 19

20 11.25 Meeste maailmatasemel mens physique (rannafitnessi) võistlustel on kuus kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 170 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 173 cm c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 176 cm d. Klass D: Kuni ja kaasa arvatud 179 cm e. Klass E: Kuni ja kaasa arvatud 182 cm f. Klass F: Üle 182 cm Meeste maailmatasemel muscular physique võistlustel on üks avatud kategooria. Märkus: Meeste muscular rannafitnessi kategooria on mõeldud võistlejatele veidi suurema lihasmassiga kui on vastuvõetav tavalises meeste rannafitnessis. Antud kategooria võitja ei osale meeste rannafitnessi üldkategoorias Meesjuuniorite maailmatasemel mens physique (rannafitnessi) võistlustel on järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 174 cm b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 178 cm c. Klass C: Üle 178 cm Meesveteranide maailmatasemel mens physique (rannafitnessi) võistlustel on kaks kategooriat: aastased kaasa arvatud: a. üks avatud kategooria aastased ja vanemad: a. üks avatud kategooria Meeste maailmatasemel mens classic physique (classikaline rannafitness) võistlustel on viis kategooriat järgmiste kehakaalu piirangutega a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 4 [kg] b. Klass B: Kuni ja kaasa arvatud 171 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 6 [kg] c. Klass C: Kuni ja kaasa arvatud 175 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 8 [kg] d. Klass D: Kuni ja kaasa arvatud 180 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 11 [kg] e. Klass E: Üle 180 cm: a) Üle 180cm kuni ja kaasaarvatud 188 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 13 [kg] 20

21 b) Üle 188cm kuni ja kaasaarvatud 196 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 15 [kg] c) üle 196 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 17 [kg] Märkus 1: Kõik ülalnimetatud võistlejad [Klass E a); b); c)] osalevad üle 180 cm kategoorias Juuniorite maailmatasemel classic physique (klassikalise rannafitnessi) võistlustel on avatud järgmised kategooriad: aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: a. Üks avatud kategooria Mõlemad grupid järgmiste kehakaalu piirangutega: Kuni ja kaasa arvatud 168 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 2 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 171 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 3 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 175 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 4 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 180 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 6 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 188 cm Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 7 [kg] Kuni ja kaasa arvatud 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 8 [kg] Üle 196 cm: Max kaal [kg] = (pikkus [cm] - 100) + 9 [kg] Meesveteranide classic mens physique (klassikalise rannafitnessi) võistlusel on kolm kategooriat, jagatud järgnevalt aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased kaasa arvatud: Üks avatud kategooria aastased ja vanemad: Üks avatud kategooria Note 1. Meesveteranide classic mens physique (klassikalise rannafitnessi) kehakaalu piirangud võistlejatele on samas, mis seeniormeeste klassikalise rannafitnessi puhul 21

22 11.31 Tüdrukute laste fitnessi maailmatasemel võistlustel on kokku üheksa kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 7. aastased b. Klass B: 8. aastased c. Klass C: 9. aastased d. Klass D: 10. aastased e. Klass E: 11. aastased f. Klass F: 12. aastased g. Klass G: 13. aastased h. Klass H: 14. aastased i. Klass I: 15. aastased Poiste laste fitnessi maailmatasemel võistlustel on kokku viis kategooriat: a. Klass A: Kuni ja kaasa arvatud 7. aastased b. Klass B: 8. ja 9. aastased c. Klass C: 10. ja 11. aastased d. Klass D: 12. ja 13. aastased e. Klass E: 14. ja 15. aastased REEGLID kõikidele gruppidele ja kategooriatele: Kategooriat saab korraldada vähemalt viie osavõtjaga. Kui kategoorias on vähem kui viis sportlast, kombineeritakse see võimalusel järgmise kehakaalu/pikkuse kategooriaga Kui kõige raskemas/pikemas/vanemas kategoorias on vähem kui viis osalejat, kombineeritakse see lähima kergema, lühema või noorema kategooriaga Kui ka nende kombinatsioonide tulemusena on ikka vähem kui viis võistlejat, kombineeritakse enam kategooriaid või avatakse lõpuks üks kategooria. Vähem kui viie võistlejaga kategooriate puhul ei väljastata ühtegi tiitlit ja IFBB maailma edetabeli punkte ei arvestata Juuniorite ja veteranide vanusekategooriaid võib samuti kombineerida Kui kahel järjestikkusel aastal on maailmameistrivõistlustel kategoorias vähem kui 5 võistlejat, siis võidakse kategooria maailmameistrivõistlustel tühistada. Sama reegli alusel võivad ka tühistada kategooriaid kontinentaalsed liidud Ametliku sportlaste registreerimise algusaja avaldab korraldaja. Kõik võistlejad, olenemata kategooriatest, peavad ametlikul avaldatud algusajal sportlaste registreerimisel kohal olema Võistleja, kes ei registreeri end oma kategooriale ette nähtud ajal, võidakse võitluselt kõrvaldada Võistlejale, kelle kaal ei vasta nõuetele, antakse kaalu korrigeerimiseks aega kolmkümmend minutit. Kui võistleja ei naase mistahes põhjusel kolmekümne minuti jooksul, kõrvaldatakse antud võistleja võistluselt. Võistleja on ise kohustatud naasma ette nähtud ajaks, IFBB ei pea hoiatama aja suhtes ega võistlejat ise üles otsima Võistleja, kelle kaal ületab võistleja valitud kategooria kriteeriumeid, võib võistelda suuremas kaalukategoorias juhul, kui tema osalemine antud kategoorias ei ületa lubatud võistlejate arvu selles kategoorias siseriikliku liidu kohta. 22

23 11.38 IFBB peakohtunik ning tema abilised kontrollivad kaalu ja mõõteseadet ning kinnitavad iga võistleja kaalu ja/või pikkuse, alustades kõige kergematest/lühematest ning lõpetades kõige raskemate/pikematega Kõik võistlejad peavad esitama kehtiva IFBB võistleja rahvusvahelise kaardi ning veel ühe isikutunnistuse vastavalt Artiklile 11, punkt 5-le, vastasel juhul võistlejat ei registreerita IFBB kohtunike sekretär ning tema abilised koostavad nimekirjad kõikidest võistlejatest kategooriate kaupa, pärast seda kui võistlejate kaal ja/või pikkus on IFBB peakohtuniku poolt kinnitatud. Seejärel teevad kohtunike sekretär ja tema abilised nimekirjadest koopiad ning jagavad need laiali IFBB peakohtunikule, IFBB tseremooniameistrile ning tema abilistele, siseriiklike liitude peadelegaatidele, kohalolevate meediakanalite töötajatele ja teistele isikutele Kohtunike komitee teeb ametliku sportlaste registreerimise ajal kindlaks võistlejate järjestuse kohtunike paneeli ees. Kohtunike sekretär või tema abiline väljastab igale võistlejale numbri, mille võistleja on ise juhuslikult valinud ning vastavalt millele esineb kohtunike paneeli ees. Number peab olema kinnitatud poseerimispükste või bikiinide paremale poole ning seda tuleb kanda terve eel- ja finaalvõistluse vältel Kõik võistlejad peavad andma üle oma vabakava CD-d, millel on võistluslugu täpselt ära märgitud, ametlikul sportlaste registreerimisel, CD peab olema kaitsvas plastikust karbis ning nimi kirjutatud karbile ja plaadile. Kohtunike sekretär lisab võistleja CD-le numbri, mis vastab võistlejale antud võistlusriietusele kinnitatud numbrile. Suurimatel IFBB rahvusvahelistel võistlustel tohib CD-d koguda pärast eelhindamist, ainult finalistide käest, peale eelvooru, mis kuulutatakse välja võistlejate ametlikul registreerimisel Profaanse, vulgaarse või solvava sõnavaraga muusika kasutamine on keelatud. Juhul, kui võistleja peaks sellise sõnavaraga muusikat kasutama, annab IFBB kohtunik käsu muusika viivitamatult peatada ning käsib võistlejal lavalt lahkuda. Võistlejale ei anta teist võimalust oma vabakava esitamiseks Juuniorist või veteranist võistleja peab ametlikul sportlaste registreerimisel esitama oma sünnikuupäeva tõendava dokumenti (nt isikutunnistus, sünnitunnistus vms) Võistleja, mees- või naissoost, võib juuniorina võistelda alates 1. jaanuarist aastal, mil ta saab 16-aastaseks kuni 31. detsembrini aastal, mis ta saab 23-aastaseks Võistleja, mees- või naissoost, võib juuniorina võistelda kategoorias aastat alates 1. jaanuarist aastal, mil ta saab 16-aastaseks kuni 31. detsembrini aastal, mis ta saab 20-aastaseks. Alates 1 jaanuar järgmisel aastal saab ta võistelda kategoorias aastat Võistleja, mees- või naissoost, võib juuniorina võistelda kategoorias aastat alates 1. jaanuarist aastal, mil ta saab 21-aastaseks kuni 31. detsembrini aastal, mis ta saab 23-aastaseks. Alates 1 jaanuar järgmisel aastal saab ta võistelda meeste või naiste kategoorias. 23

24 11.46 Meessoost võistleja: Võib veteranina võistelda aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 40-aastaseks kuni aasta 31. detsembrini, mil ta saab 44-aastaseks. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist, võib võistelda ainult kategoorias aastased. - Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult üle 45. aastase kategoorias (mens physique) Võib veteranina võistelda aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 45. aastaseks kuni aasta 31. detsembrini, mil ta saab 49. aastaseks. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult aastaste kategoorias. - Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult ainult üle 50. aastaste kategoorias (klassikaline kulturism) Võib veteranina võistelda aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 50. aastaseks kuni aasta 31. detsembrini, mil ta saab 54. aastaseks. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult üle 55. aastaste kategoorias Võib võistleda veteranite kategoorias alates 1. jaanuarist aastal, mil võistleja saab 55. aastaseks Naissoost võistleja: Võib veteranina võistelda üle 35. aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 35. aastaseks (naiste rannafitness) Võib veteranina võistelda aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 35. aastaseks kuni aasta 31. detsembrini, mil ta saab 39. aastaseks. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult aastaste kategoorias Võib veteranina võistelda aastaste kategoorias alates aasta 1. jaanuarist, mil ta saab 40. aastaseks kuni aasta 31. detsembrini, mil ta saab 44. aastaseks. Alates järgmise aasta 1. jaanuarist võib ta võistelda ainult üle 45. aastaste kategoorias Alates järgmise aasta 1. jaanuarist, mis võistleja saab 45. aastaseks, võib ta võistelda ainult ainult üle 45. aastaste kategoorias Võistlejat, kes on oma siseriikliku liidu poolt määratud rahvusvahelisest võistlusest osa võtma ning kes on võistlustel kohal ja peaks mis tahes põhjusel ilma IFBB peakohtuniku väljendatud loata võistlemisest taganema, võidakse karistada aastase võistlemise keeluga ning tema siseriiklikku liitu võidakse trahvida kuni 1000 euro ulatuses Meedianõusolek: Rahvusvahelisele võistlusele registreeruv sportlane nõustub, et teda võidakse filmida, videolindile salvestada, pildistada või muul viisil jäädvustada, elektrooniliselt või muul viisil, IFBB kasutuseks IFBB, kulturismi, fitnessi ja bodyfitnessi edendamiseks. 24

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad

Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robomadin 2019 Sumo võistluse reeglid 1. Tutvustus Käesolev dokument sätestab reeglid Mini Sumo, LEGO Sumo ja mbot Sumo robotitele. Reeglid tulenevad Robotexi reeglitest. 2. Robotite klassid Robomadin

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Petangispordi ametlikud reeglid 2017

Petangispordi ametlikud reeglid 2017 Petangispordi ametlikud reeglid 2017 1. leht 8-st PETANGISPORDI AMETLIKUD REEGLID Kehtivad kõikidel FIPJP liikmeks olevate rahvuslike liitude territooriumidel. Reeglid on heaks kiidetud FIPJP Täitevkomitee

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem