Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 29. juuli 1968 Nr. 32 (145) 3. aastakäi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 29. juuli 1968 Nr. 32 (145) 3. aastakäi"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 2. juuli 168 Nr. 32 (145) 3. aastakäik SISUKORD I 222. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Neimani autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Slutski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Aben! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. N. Jevstafjevi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. L. Seliaru autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Tuha autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. II 228. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi organisatsioonide ümbernimetamise kohta. 22. Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus «Nõuete loetelu, mille järgi võlgnevuse sissenõudmine toimub notariaalse täitepealdise alusel» täiendamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus muudatuste kohta üldhariduslike koolide võrgus 168/6. õppeaastal Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus sm. A. Nugise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus sm. V. Simmi kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus kutsealade järgi nimetuste «Vabariigi parim loomakasvataja», «Vabariigi suurte saakide meister» ja «Vabariigi parim mehhanisaator» andmise kohta 167. aasta töötulemuste põhjal.

2 I '

3 I EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 'У'}'} Sm. A. Neimani autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu ttzšzt Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse laitmatu töö eest nõukogude organites ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada sm. Aleksander Hansu p. Neima n i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Tallinn, 16. juulil 168. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS *y *y *2 Sm. A. Slutski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu +* +* s Presiidiumi aukirjaga Teenete eest vabariigi ajakirjanduse ja raadio arendamisel ning seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitee esimehe asetäitjat Aado Samuel! p. S 1 u t s к i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Tallinn, 16. juulil 168. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS OJA Sm. A. Aben! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu ** ** * Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse laitmatu töö ja aktiivse ühiskondlik-poliitilise tegevuse eest ning seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada personaalpensionäri Aleksander Karli p. A b e n i t Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

4 EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS tt Sm. N. Jevstafjevi autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse laitmatu töö ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning seoses kaheksakümnenda sünnipäevaga autasustada personaalpensionäri Nikolai Georgi p. Jevstafjevit Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST Tallinn, 18. juulil 168. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS S Sm. L. Seliaru autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Zr \j Presiidiumi aukirjaga Kauaaegse viljaka loomingulise tegevuse eest ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti NSV Riikliku Nukuteatri näitlejat, Eesti NSV teenelist kunstnikku Loreida Roberti t. Seliaru Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST Tallinn, 1. juulil 168. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Sm. A. Tuha autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Pre- & J siidiumi aukirjaga Kauaaegse laitmatu töö eest vabariigi kalatööstuse arendamisel ja seoses viiekümnenda sünnipäevaga autasustada Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu juhatuse esimeest Aleksander Rudolfi p. Tuha Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. MÜÜRISEPP Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär B. TOLBAST

5 II EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS лло Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi orga- ZrZrO nisatsioonide ümbernimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: Nõustuda Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi ettepanekuga: 1) Tallinna Taksiautopargi ümbernimetamise kohta eesti keeles Tallinna Taksopargiks; 2) Teedejaoskonna nr. 3 ümbernimetamise kohta Hiiumaa Teedejaoskonnaks. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. TÕNURIST Tallinn, Toompea, 8. juulil 168. Nr EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS «Nõuete loetelu, mille järgi võlgnevuse sissenõudmine toimub Se Se 7 notariaalse täitepealdise alusel» täiendamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: Täiendada Eesti NSV Ministrite Nõukogu 14. septembri 166. a. määrusega nr. 404 (ENSV Teataja 166, nr. 43, art. 28) kinnitatud «Nõuete loetelu, mille järgi võlgnevuse sissenõudmine toimub notariaalse täitepealdise alusel» punktidega 37, 38, 3 ja 40 järgmises sõnastuses: «37. Võlgnevus autotranspordiorganisatsioonile sõidutakse kasutamise eest. Täitepealdise saamiseks esitatakse akti originaal sõitja keeldumise kohta tasuda taksomeetri järgi sõiduhinda. 38. Üürnike võlgnevus mitteeluruumi üüri, kommunaal- ja ekspluatatsioonikulude eest kohalike töörahva saadikute nõukogude, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide majades. Täitepealdise saamiseks esitatakse: 1) mitteeluruumi üürilepingu ärakiri; 2) üürniku isikukonto väljavõte. 3. Kohaliku töörahva saadikute nõukogu hoonestusmaa-alale autogaraaži ehitanud kodaniku võlgnevus autogaraaži ekspluatatsioonikulude eest. Täitepealdise saamiseks esitatakse: 1) tasumata arve ärakiri; 2) võlgniku isikukonto väljavõte.

6 40. Riiklike, kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide töötajate ning kõrgemate õppeasutuste üliõpilaste võlgnevus, mis õn jäänud töötaja vallandamisel või üliõpilase õppeasutusest lahkumisel tagastamata voodivarustuse eest. Täitepealdise saamiseks esitatakse: 1) töötaja või üliõpilase allkiri voodivarustuse saamise kohta; 2) riikliku, kooperatiivse või ühiskondliku organisatsiooni või kõrgema õppeasutuse juhtija ja pearaamatupidaja (vanemraamatupidaja) poolt allakirjutatud ning pitseriga kinnitatud arvestusleht tagastamata voodivarustuse maksumuse kohta.» Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E. TÕNURIST Tallinn, Toompea, 8. juulil 168. Nr EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS Muudatuste kohta üldhariduslike koolide võrgus 168/6. õppe- +* s V aastal Haridussüsteemi edasiarendamiseks Eesti NSV-s ning õpilastele paremate õppimistingimuste loomiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: 1. Lubada Eesti NSV Haridusministeeriumil ning rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel 168/6. õppeaastast alates: 1) avada uued kaheksaklassilised koolid ja keskkoolid vastavalt lisale nr. 1; 2) reorganiseerida kaheksaklassilised koolid: keskkoolideks vastavalt lisale nr. 2; algkoolideks vastavalt lisale nr. 3; 3) likvideerida kaheksaklassilised ja keskkoolid vastavalt lisale nr. 4; 4) avada laste ja noorte spordikoolid vastavalt lisale nr Lubada Eesti NSV Haridusministeeriumil avada 168/6. õppeaastast Võru rajoonis Linnamäe Eriinternaatkool debiilsetele lastele. 3. Eesti NSV Haridusministeeriumil, rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedel tagada reorganiseeritavate koolide õpilaste transportimine vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. augusti 165. a. korraldusega nr k kinnitatud juhendile. 4. Teha Eesti NSV rahvamajanduse arendamise 168. aasta plaanis muudatused üldhariduslike koolide osas vastavalt lisale nr. 6. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimene asetäitja E TÕNURIST Tallinn, Toompea, 8. juulil 168. Nr. 23.

7 Lisa nr. 1 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 168. a. määruse nr. 23 juurde 168/6. õppeaastast avatavate kaheksaklassiliste ja keskkoolide loetelu Kooli nimetus Asukoht 1. Tallinna 38. Kaheksaklassiline Kool Tallinn 2. Paldiski Kaheksaklassiline Kool Harju rajoon 3. Suurpea Kaheksaklassiline Kool 4. Kilingi-Nõmme Töölisnoorte Keskkool Pärnu rajoon Jrk. nr. Lisa nr. 2 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 168. a. määruse nr. 23 juurde 168/6. õppeaastast keskkoolideks reorganiseeritavate kaheksaklassiliste koolide loetelu Kaheksaklassilise kooli nimetus Keskkooli nimetus Asukoht 1. Tallinna 47. Kaheksaklassiline Kool Tallinna 47. Keskkool Tallinn 2. Narva 4. Kaheksaklassiline Kool Narva 4. Keskkool Narva 3. Iisaku Kaheksaklassiline Kool Iisaku Keskkool Kohtla- Järve rajoon Jrk. nr. Lisa nr. 3 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 168. a. määruse nr. 23 juurde 168/6. õppeaastast algkoolideks reorganiseeritavate kaheksaklassiliste koolide loetelu Kaheksaklassilise kooli nimetus Algkooli nimetus 1. Jaama Kaheksaklassiline Jaama Algkool Kool 2. Tuhalaane Kaheksaks- Tuhalaane Algkool siline Kool 3. Linnamäe Kaheksaklassi- Linnamäe Algkool line Kool 4. Seljametsa Kaheksaks- Seljametsa Algkool siline Kool Asukoht Kohtla-Järve rajoon Viljandi rajoon Võru rajoon Pärnu rajoon

8 Lisa nr. 4 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 168. a. määruse nr. 23 juurde 168/6. õppeaastast likvideeritavate kaheksaklassiliste ja keskkoolide loetelu Likvideeritava kooli nimetus nr Asukoht 1. Tallinna 2. Töölisnoorte Keskkool 2. Tallinna. Töölisnoorte Keskkool 3. Tallinna 16. Töölisnoorte Keskkool 4. Tartu 4. Töölisnoorte Keskkool 5. Lihula Töölisnoorte Keskkool 6. Nabala Kaheksaklassiline Kool 7. Kärdla Kaheksaklassiline Kool 8. Aseri Töölisnoorte Keskkool. Väljaküla Töölisnoorte Keskkool 10. Narva 3. Töölisnoorte Keskkool Tallinn Tallinn Tallinn Tartu Haapsalu rajoon Harju rajoon Hiiumaa rajoon Kohtla-Järve rajoon Pärnu rajoon Narva Lisa nr. 5 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 8. juuli 168. a. määruse nr. 23 juurde 168/6. õppeaastast avatavate laste ja noorte spordikoolide loetelu Jrk. nr. Spordikooli nimetus Asukoht 1. Haapsalu Rajooni Laste ja Noorte Spetsialiseeritud Spordikool 2. Kohtla-Järve Rajooni Laste ja Noorte Spordikool Haapsalu rajoon Kohtla-Järve rajoon

9 tu тз 3 jk из О Ф О ДЗ ^ о со СО СМ СМ СО СМ тр 3^ Ю - Z c ш 41 «В :g «z Щ 33 з3 о 2 TJД 2 3. ф *f * о о О W * СЛ О со со СМ СМ to СО О СО to to о сп см ^ююо^^смо СО -ч СМ *-< ем см см СОР'СМСОСООСО-ГЧ СО СО со Ч ем см со ЮСООЮСОт-нСМЮ Г^т-нЮЮСМЮЮЮ ю и -о1 ч I ем со г*" T3 Ф СЙ 3 d EI J.2 о со СО СО м' Ч I тр 5 s мв м о о W * to to СМ тр со I г< ю о oo S to о 03 О ** X ФСЯ а 'Ö ЙФ СЛ в ЯЯ il 10 лз * СО X! й м ц «* to со to ю со СП р- со о со СП см м< to ГК со ем ю ю ЮГЗ'ЮЧТ^СМСОСО СО ч см ^ м см см СОГ^М^СОчСПч СО СО со ч СО см со ччю'^рсоазсог+'ю СО-чиоЮСМЮЮСО fl1 E td> 1и а с JS.Й * ю а? ' из II 3 5 м о м тз Й Я.S м о СЛ 0Й гй 'со си С/2 ОС 1> 2 I: 2 *п.с > Й Й 2 н 5 я «о й о 5. ' ««1-1 Д б С* :Я К д Jõgeva rajoon Kingissepa rajoon Kohtla-Järve rajoon

10 CO CJ CO «CN ^ P~ СО CO и И CS N ю ^ О O) t < T 1 CN CN СО СП СО O) СО CN uo rf Г+-- СО LO ^ CN Tf О --1 Ю co CN CO LO CO о t> CO r< o [> CO О LO 4 co LO (О Ю О M H' ч t Ot^TfCNiO CO r4(n44cn(ncnhthcn(n СО ^r^rtcn^oolcooco^^ COCO 'CNCNCN 'r icncn ^COO^OiOCNM^OOMcO rkr-htflocnloiolococn^lo CN CO l> Tf 'Cf l> co ^ co I> LO О Tf 05 lo ^ CN NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja G. MARTIN uo uo r< t> co co о со l> СО CO LO lo LO LO I> I> G) h~ 00 t-h CN CN о LO co LO Т-Ч COLOLO^-iCNCNCNOOt>~CriCOt> CO ^hcnp-icncncnt-it-icncn LO ^ О 05 гн гч CN CN co r*> co CO P~r<'4C0-st4OO00LGC0'-<l> COCO^COCOCN 'CNCN r*- co ^ ^ co CO LO CO LO co LO T-4^t,C0ts'O'5r+'t^'CNl00r*''^^ CO' 'lolocnlololgcocoloco R apla д s X 0^0 c-i о 'я '«s s So.2, g ti Й Ю > > > о M 44о в 0 1 а СЯ од to 3 гд305 СЯ <0 05 to СЯ > ^ -g 2 в 2 *s ea po ea > д 3 н 2 fl о о * ек д 0 Se 2 05 д д о о 2 (тч' СО 5 1 ГО Pu -(О 2 го 0) -5 го со 1 i 05 to to д 3 Е С* 3 to :Д д е о о О о 5* з д о д 2 Я5 (О 05 > м со PU д д о О -О» д.2, й о 2 3 'Jo со 5 _ to.3 2 «з ю > > >

11 EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS 231 Sm. A. Nugise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: Vabastada sm. Arnold Jakobi p. Nugis Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitja majandusküsimuste alal ametikohalt seoses pensionile minekuga. Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON Tallinn, Toompea, 15. juulil 168. Nr EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS 232 Sm. V. Simmi kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: Nimetada sm. Viktor Jaani p. Simm Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja asetäitjaks majandusküsimuste alal. Tallinn, Toompea, 15. juulil 168. Nr Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU MÄÄRUS Kutsealade järgi nimetuste «Vabariigi parim loomakasvataja», 233 «Vabariigi suurte saakide meister» ja «Vabariigi parim mehhanisaator» andmise kohta 167. aasta töötulemuste põhjal Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrab: 1. Anda 167. aasta töötulemuste eest nimetus «Vabariigi parim loomakasvataja» järgmistele töötajatele: Beljajev, Aleksander Rakvere rajooni Hui j a sovhoosi nuumseatalitaja. E i f e 1, Milde Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi emisetalitaja. Ellamaa, Verner Rakvere rajooni R. Pälsoni nimelise sovhoosi karjak. Hannok, Leida Viljandi rajooni Kõrgemäe sovhoosi emisetalitaja. Johanson, Udo Rakvere rajooni Hui j a sovhoosi peazootehnik. Karu, Linda Harju rajooni Kehra sovhoosi noorkarjatalitaja. К 1 a v, Hilda Pärnu rajooni «Lembitu» kolhoosi lüpsja. Kulbin, Jüri Pärnu rajooni Audru sovhoosi peazootehnik. Künnapuu, Lembit Paide rajooni Udeva sovhoosi karjak.

12 Lukas, Elsa Harju rajooni Saku näidissovhoosi lüpsja. Lõunat, Mall Rapla rajooni Kehtna näidissovhoostehnikumi emisetalitaja. Muhartova, Maria Tartu rajooni Tartu näidissovhoosi noorkarjatalitaja. Nettan, Erich Harju rajooni «Rahva Võidu» kolhoosi peazootehnik. Ott, Erna Harju rajooni Kuusalu kolhoosi lüpsja. Paabstel, Johannes Harju rajooni «Arengu» kolhoosi nuumseatalitaja. Pöörang, Mall Paide rajooni «. Mai» kolhoosi lüpsja. Raadik, Linda Rapla rajooni Raikküla kolhoosi peazootehnik. R a h e n d i, Elise Paide rajooni «Õiguse Võidu» kolhoosi linnutalitaja. Raud, Marie Jõgeva rajooni «Rahva Hääle» kolhoosi noorkarjatalitaja. Rinne, Rudolf Võru rajooni Võru sovhoosi lambatalitaja. Talvik, Paul Tallinna Linnuvabriku linnutalitaja. V e n d e 1 i n, Artur Jõgeva rajooni Adavere näidissovhoosi nuumseatalitaja. Vr id olin, Virve Pärnu rajooni «Edasi» kolhoosi noorkarjatalitaja. 2. Anda 167. aasta töötulemuste eest nimetus «Vabariigi suurte saakide meister» järgmistele töötajatele: Aru, Artur Jõgeva rajooni Jõgeva näidissovhoosi peaagronoom. А 1 b a, Eduard Harju rajooni Saue köögiviljakasvatuse näidissovhoosi direktor. А 1 b a, Lehte Harju rajooni Saue köögiviljakasvatuse näidissovhoosi aiandusbrigaadi tööline. В 1 a n d e, Karl Pärnu rajooni «Edasi» kolhoosi põllundusbrigadir. В u g a j e v a, Aino Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi põllundusbrigadir. E vest us, Jaagup Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi endine osakonnajuhataja. Pael man, Harald Rakvere rajooni «Kalevipoja» kolhoosi esimees. Feldt, August Rapla rajooni «Tee Kommunismile» kolhoosi põllundusbrigadir. Gerrets, Ülo Rapla rajooni Kehtna näidissovhoostehnikumi põllundusbrigadir. Harf, Helmi Rakvere rajooni «Kalevipoja» kolhoosi agronoom. Hirtentreu, Arnold Paide rajooni «Estonia» kolhoosi põllundusbrigadir. Ivask, Jakob Rakvere rajooni «Kalevipoja» kolhoosi põllundusbrigadir. Jaakson, Viktor Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi peaagronoom. Jaaska, Ludvig Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi põllundusbrigadir. Jakobson, Esta Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi põllutööline. Kapral, Endel Pärnu rajooni Audru sovhoosi osakonnajuhataja.

13 К i n к a r, Aleksander Harju rajooni «Tuleviku» kolhoosi põllutööline. К о n i j ä r v, Anton Tartu rajooni V. I. Lenini nimelise näidissovhoosi direktor. Köss, Hans Viljandi rajooni «Ugala» kolhoosi põllundusbrigadir. kaasik, Albert Harju rajooni Kuusalu kolhoosi põllutööline. Lage, Erika Harju rajooni «Sotsialismi Tee» kolhoosi põllutööline. Leerimaa, Vassili Pärnu rajooni Sindi sovhoosi põllutööline. Leesmaa, Velli Paide rajooni «Estonia» kolhoosi põllundusbrigadir. Liiders, Jaan Rapla rajooni «Jüriöö» kolhoosi põllundusbrigadir. L i e b e r g, Endel Paide rajooni «. Mai» kolhoosi esimees. Lille, Viktor Harju rajooni «Tasuja» kolhoosi põllutööline. Linamäe, Aalus Rapla rajooni «Tee Kommunismile» kolhoosi põllundusbrigadir. Liski, Sohvia Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi põllutööline. Loo, Evald Harju rajooni «Rahva Võidu» kolhoosi põllutööline. Luuk, Amanda Paide rajooni «Estonia» kolhoosi põllutööline. Läänemets, Ulo Tartu rajooni V. I. Lenini nimelise näidissovhoosi peaagronoom. Mihkelson, Johannes Paide rajooni «Estonia» kolhoosi põllutööline. Metshärg, Paul Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi põllundusbrigadir. Miller, Udo Pärnu rajooni Audru sovhoosi peaagronoom. Mironenko, Linda Harju rajooni Kehra sovhoosi põllutööline. Moor, Helgi Jõgeva rajooni Jõgeva näidissovhoosi osakonna agronoom. Nikopensius, Gustav Põlva rajooni M. I. Kalinini nimelise kolhoosi esimees. Pavel ts, Ants Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi osakonnajuhataja. Peets, Jaan Võru rajooni «Edasi» kolhoosi agronoom. Pihlakas, Voldemar Harju rajooni Mitšurini-nimelise kolhoosi põllutööline. Pitke, Linda Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi põllutööline. Pohlak, Tiiu Harju rajooni Mitšurini-nimelise kolhoosi põllutööline. Pärdi, Martin Rapla rajooni «Jüriöö» kolhoosi agronoom. Pärt, Georg Pärnu rajooni Sindi sovhoosi põllutööline. Pärnaste, Hilja Rapla rajooni «Jüriöö» kolhoosi põllundusbrigadir. Raja, August Harju rajooni «Rahva Võidu» kolhoosi põllutööline. Reiter, Eduard Harju rajooni Saue köögiviljakasvatuse näidissovhoosi peaagronoom. Rokka, Veera Rakvere rajooni «Kalevipoja» kolhoosi põllutööline. Rõõmussaar, Herta Harju rajooni Saue köögiviljakasvatuse näidissovhoosi aiandusbrigaadi tööline. Saks, Leo Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi osakonnajuhataja. Salumäe, Linda Harju rajooni Kehra sovhoosi põllutööline.

14 Sarapuu, Johannes Paide rajooni «. Mai» kolhoosi agronoom. S aukas, Leida Rakvere rajooni «Kalevipoja» kolhoosi põllutööline. Sirkas, Hugo Harju rajooni Kehra sovhoosi põllutööline. Soboleva, Tamara Harju rajooni Saida sovhoosi põllutööline. S m a t о v, Aleksander Paide rajooni «Estonia» kolhoosi põllundusbrigadir. Tammaru, Oskar Rapla rajooni Kehtna kolhoosi põllundusbrigadir. Tervonen, Ekaterina Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi osakonnajuhataja. Tiks, Almeeta Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi põllutööline. Tooming, Otto Jõgeva rajooni Jõgeva näidissovhoosi osakonnajuhataja. T о h v r i, Aimi Põlva rajooni M. I. Kalinini nimelise kolhoosi põllundusbrigadir. U r m e 1 a, Oskar Paide rajooni «. Mai» kolhoosi põllundusbrigadir. Viks, Sulev Jõgeva rajooni Jõgeva näidissovhoosi osakonnajuhataja. 3. Anda 167. aasta töötulemuste eest nimetus «Vabariigi parim mehhanisaator» järgmistele töötajatele: А a v a, Endel Harju rajooni J. Lauristini nimelise kolhoosi traktorist. Eha, Oskar koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Märjamaa osakonna traktorist. Hlevnjuk, Ilme Võru rajooni Väimela näidissovhoostehnikumi traktorist. Joona, Heino Harju rajooni Habaja sovhoosi traktorist. Jõgi, Evald Jõgeva rajooni «Rahva Hääle» kolhoosi traktorist. Junolainen, Juhan Kohtla-Järve rajooni Kurtna sovhoosi kombainer. К а 1 j о 1 a, Vello Kohtla-Järve rajooni «Tuleviku» kolhoosi traktorist. Kaj am ets, Eino Pärnu rajooni Vändra kolhoosi traktorist. Kodak, Ants Harju rajooni Saida sovhoosi traktorist. Koger, Arkadi Tartu rajooni Nõo sovhoosi kombainer. Kristal, Vallot Rapla rajooni Märjamaa sovhoosi traktorist. Kull, Venda Valga rajooni «Üksmeele» kolhoosi traktorist. Käärt, Hilda Kohtla-Järve rajooni Kurtna sovhoosi traktorist. Küla, Juhan Viljandi rajooni «Koidu» kolhoosi traktorist. Laane, Jaan Tartu rajooni Tartu näidissovhoosi traktorist. Laaso, Heino «Eesti Põllumajandustehnika» Pärnu rajoonikoondise mitmekopalise ekskavaatori juht. L e p n a, Endel Harju rajooni Saku näidissovhoosi loomakasvatusfarmide mehhanisaator. Liiv, Eino koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Keila osakonna traktorist. Libene, Heino Kohtla-Järve rajooni Narva sovhoosi traktorist. L u h а о j a, Aksel koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Vändra osakonna ekskavaatorijuht. L о h v а r t, Ülo «Eesti Põllumajandustehnika» Paide rajoonikoondise ekskavaatorij uht.

15 Luigas, Lembit Kohtla-Järve rajooni «Ühisjõu» kolhoosi traktorist. Lund, Kustas Rapla rajooni «Tasuja» kolhoosi traktorist. Lõiv, Kaljo Rakvere rajooni Hui j a sovhoosi traktorist. Lääne, Tõnu Rakvere rajooni Vinni näidissovhoostehnikumi remonditöökoja juhataja. Mänd la, Hando Paide rajooni «Bolševiku» kolhoosi traktorist. О j a n d u, Herbert Võru rajooni «Oktoobri» kolhoosi traktorist. Peedo, Tauno Kohtla-Järve rajooni Kohtla-Järve sovhoosi remonditöökoja juhataja kombainer. Peedomäe, Ülo Põlva rajooni Orava sovhoosi traktorist. Pikkos, Heiki Pärnu rajooni Kaisma kolhoosi traktorist. Prits, Aleksander koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Kose osakonna traktorist. Punni sk, Otto Põlva rajooni Ruusa sovhoosi traktorist. R а a v, Uno Kingissepa rajooni Kõljala sovhoosi traktorist. Rüütel, Leo Tartu rajooni V. Kingissepa nimelise kolhoosi loomakasvatusfarmide mehhanisaator. Rüütle, Olev Viljandi rajooni J. Gagarini nimelise näidissovhoostehnikumi remonditöökoja juhataja. Savi, Kaljo «Eesti Põllumajandustehnika» Valga rajoonikoondise ekskavaatorijuht. S e p p a s, Otto Rakvere rajooni Vohnja kolhoosi traktorist. Sõõrd, Valdur Paide rajooni Alliku sovhoosi traktorist. Tint, Kalle Harju rajooni Ravila kolhoosi traktorist. Toots, Eldur Tartu rajooni Tartu näidissovhoosi traktorist. T ä ä r, Eduard koondise «Eesti Põllumajandustehnika» Elva osakonna traktorist. V e e d 1 e r, Aako Tartu rajooni Sootaga sovhoosi loomakasvatusfarmide mehhanisaator. Velt, Endel «Eesti Põllumajandustehnika» Tartu rajoonikoondise ekskavaatori j uht. V i 1 j asto, Vello «Eesti Põllumajandustehnika» Viljandi rajoonikoondise ekskavaatorijuht. Vilt, Endel Paide rajooni «Avangardi» kolhoosi kombainer. Tallinn, Toompea, 16. juulil 168. Nr Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees V. KLAUSON Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus 1 trükipoogen. Tellimuse nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.

16 RAHVUSRA/ лтикс3u С AR ) fit&s** ti к tv* i,*fi M <a%g ol/

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall

Lauri Lipp M ,2 km jooks Tulemus Punkte 0:15:48,0 100 Kätekõverdused Istessetõusud KOKKU MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing Tall Lauri Lipp M 57-61 0:15:48,0 60 63 300 Piret Põldsaar N 42-46 0:13:21,0 106 85 300 Lauri Aasmann M 37-41 0:12:34,0 85 72 300 Marko Tooming M 32-36 0:12:38,0 74 75 300 Joonas Mattias Laur M 17-21 0:11:01,0

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2

Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2 Lastevõistlus Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 300m jooks (käsiaeg) 1. Elsa Puu 2005 TÜASK 58,29 2. Karlotta Kattai 2005 TÜASK 59,84 3. Karmen Tugedam 2006 TÜASK 1.01,04 4. Triin Virve 2005 1.01,59 5. Petra

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB

Sumo EMV Rakvere PU16+95 Competitors Competitors: 3 # Name Grade Club Caspar TURU? MK Juhan 2 EERIK PANK? RJK Leola 10 3 XSANDER SOLB Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+9 : # Grade Club Caspar TURU? MK Juhan EERIK PANK? RJK Leola XSANDER SOLBAJA? SK SUMOTORI 0 0 0 Caspar TURU EERIK PANK 00-0:0 Caspar TURU XSANDER SOLBAJA 00-0:0 EERIK PANK XSANDER

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5

Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid Round 6 Standings Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo Rebane, Romet 5 Pärnumaa kiirmale MV U-14 poisid 2019 - Round 6 Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Mikko, Rondo 6 15.0 21.5 21.0 2 Rebane, Romet 5 15.0 24.0 17.0 3 Sooväli, Markus 4 20.0 16.0 4 Lääne, Gregor

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T

Pärnu Spordikooli nelja ala mitmevõistlus 2018 Pärnu, Event 1 Women, 50m Butterfly Open Results Points: FINA 2015 Rank YB T Event 1 Women, 50m Butterfly Open 12.01.2018 Results 14 years and younger 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 31.03 485 2. TIMOFEJEVA, Polina 05 Vim 31.89 446 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 35.57

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls)

(2014 S\365brakesed_II etapp_ xls) Ujumisvõistlus SÕBRAKESED II etapp 9. veebruar 2014. a. Koidula Gümnaaasiumi ujula, 25m 50 m vabaltujumine 2003.a.sünd. Tütarlapsed 1 Hansalu,Katriin 2003 SK Pringel 34,78 2 Hüüdma,Catlin 2003 Hiiu Hüljes

Rohkem

Paremusjarjestus_1et.xls

Paremusjarjestus_1et.xls ID aasta Tartu Punkte Haapsalu Punkte Narva Punkte Viljandi Punkte P-Jaagupi Punkte Aseri Punkte Punkte KOHT Tüdrukud kuni 15.a. (2004) - N15 ELTL STIGA "LASTE GP" SARJAVÕISTLUS L A U A T E N N I S E S

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

EuroJudo

EuroJudo Weight category: Poisid - kg RÜSSE, Samuel [] POPOV, Jakov [] Weight category: Poisid - kg SOONISTE, Brett PISKUNOV, Vladislav Kibuvits (EST) SHKALIKOV, Maksim Buffen- TOOMEOJA, Ingvar ALTOSAR, Mark EHARI,

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod

Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses a ja nooremad 45kg 47kg 25kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vod Martna XIII lahtised meistrivõistlused Kreeka-rooma ja naistemaadluses 216 2a ja nooremad kg 7kg 2kg 1 Alvar Nikkel (RJK Leola) 1 Kristjan Vodolaztðenko (Juhan) 1 Virgo Raja (Väike-Maarja) 2 Artjom Vinogradov

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Pytsep_2010.xls

Pytsep_2010.xls Olümpia Eduard Pütsepa XXXIV mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses - kg - kg Siim Hiielaid (Väike- Keyt Muuga (Tartu Valla SK) Janar Tirrand (Valga MK) Indrek Kivimaa (MK Aberg) Randel Uibo (SK Leo)

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus

DIPLOM Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova saavutas Pranglimise eelvõistluse II etapil 9363 punktiga Ida-Virumaa 2. KLASSI arvestus Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Marija Maskova 9363 punktiga 1. koha Narva Keeltelütseumi 2.d klassi õpilane Sergei Golubev 6098 punktiga 2. koha Narva Soldino Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Jegor

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem