KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend P/N REV 2.0 ISS 26JUL11

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend P/N REV 2.0 ISS 26JUL11"

Väljavõte

1 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend P/N REV 2.0 ISS 26JUL11

2 Autorikaitse Kaubamärgid ja patendid Tootja Versioon 2011 UTC Fire & Security. Kõik õigused kaitstud. KFP-AF seeria nimi ja logo on ettevõtte UTC Fire & Security kaubamärgid. Teised selles dokumendis kasutatud tootenimetused võivad olla vastavate toodete tootjatele või tarnijatele kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. UTC Fire & Security (Aafrika), 555 Voortrekker Road, Maitland, Cape Town 7405, PO Box 181 Maitland, South Africa (Lõuna-Aafrika Vabariik). Volitatud tootja esindaja Euroopa Liidus: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands (Holland). Käesolev dokument käsitleb juhtpaneele püsivaraversiooniga 2.0 või sellest hilisemaga versiooniga. Sertifikaat Euroopa Liidu direktiivid 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiv): UTC Fire & Security kinnitab, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv): selle sümboliga märgistatud tooteid on Euroopa Liidus keelatud käidelda sorteerimata olmejäätmetena. Nõuetekohase taastöötlusse võtu tagamiseks tagastage see toode samaväärse uue seadme ostmisel kohalikule varustajale või viige see selleks ettenähtud vastuvõtupunkti. Vaadake lisateabe saamiseks veebisaiti: /66/EÜ (patareidirektiiv): see toode sisaldab akut, mida on Euroopa Liidus keelatud käidelda sorteerimata olmejäätmetena. Täpsemat teavet patarei/aku kohta leiate toote dokumentatsioonist. Patareil/akul on selline sümbol, millele võib olla märgitud kaadmiumi (Cd), pliid (Pb) või elavhõbedat (Hg) tähistav märgistus. Nõuetekohase ümbertöötlemise võimaldamiseks tagastage patarei/aku oma varustajale või viige vastavasse vastuvõtupunkti. Vaadake lisateabe saamiseks veebisaiti: Kontaktteave Vaadake kontaktteabe saamiseks veebisaiti

3 Sisukord Sissejuhatus 1 Püsivara ühilduvus 1 Tulekahjualarmi ja repiiteri paneelid 1 Repiiteri funktsionaalsus 2 Häireedastuse ja tulekaitse juhtimine ning signalisatsioon 2 Juhtpaneeli ülevaade 3 Kasutajaliides 3 Esipaneeli juhtseadised ja näidikud 4 LCD-ekraani juhtseadised ja näidikud 7 Kaugsündmuste ja lokaalsete sündmuste kuvamine LCD-ekraanil 9 Helisignaalid 9 Olekute ülevaade 9 Olekumärguannete kokkuvõte 10 Juhtpaneeli kasutamine 14 Kasutajatasemed 14 Juhtseadised ja kasutustoimingud 15 Avaliku kasutajataseme toimingud 16 Operaatori kasutajataseme toimingud 18 Hooldus 23 Menüükaardid 24 Regulatiivne teave 25 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend i

4 ii KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

5 Sissejuhatus Käesolev dokument on KFP-AF-seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneelide kasutusjuhend. Enne selle toote kasutamist lugege täielikult läbi see juhend ja muu seonduv dokumentatsioon. Püsivara ühilduvus Selles dokumendis sisalduv teave käsitleb juhtpaneele püsivaraversiooniga 2.0 või sellest hilisemaga versiooniga. Seda dokumenti ei tohi kasutada kasutusjuhendina varasema püsivaraversiooniga juhtpaneelide korral. Vaadake juhtpaneeli püsivaraversiooni kontrollimiseks aruannete menüüs olevat aruannet Ülevaatus. Vaadake lisateabe saamiseks osa Aruannete vaatamine leheküljel 20. Tulekahjualarmi ja repiiteri paneelid Seeriasse kuuluvad alljärgnevalt toodud juhtpaneelid. Tabel 1. Tulekahjualarmi ja repiiteri paneelid Mudel Kapi suurus Kirjeldus KFP-AF1 KFP-AF1-S KFP-AF1-FB KFP-AF1-FB-S KFP-AF1-SC KFP-AF1-SC-S KFP-AF2 KFP-AF2-S KFP-AF2-FB KFP-AF2-FB-S KFP-AF2-SC KFP-AF2-SC-S KFP-AFR KFP-AFR-S KFP-AFR-FB KFP-AFR-FB-S KFP-AFR-SC KFP-AFR-SC-S Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Suur Väike Ühe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel Ühe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega Ühe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega [1] Kahe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel Kahe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega Kahe vooluringi adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega [1] Adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi repiiteri paneel Adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi repiiteri paneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega Adresseeritav tulekahju alarmsüsteemi repiiteri paneel koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega [1] [1] Koos tuletõrjuja võtmega KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 1

6 Repiiteri funktsionaalsus Kõiki tulekahjuvõrku kuuluvaid juhtpaneele saab konfigureerida repiiteri funktsionaalsuse kasutamiseks. Siia alla kuuluvad tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneelid eeldusel, et neile on paigaldatud võrguplokk. Võtke selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks ühendust oma paigaldus- või hooldusettevõttega. Häireedastuse ja tulekaitse juhtimine ning signalisatsioon Selles dokumendis kehtib häireedastuse ja tulekaitse juhtimist ning signalisatsiooni puudutav teave ainult nende juhtpaneelide korral, mis on nimetatud funktsioonidega varustatud. 2 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

7 Juhtpaneeli ülevaade Selles teemaplokis tutvustatakse juhtpaneeli kasutajaliidest, LCD-ekraani, kasutaja juhtseadiseid ja näidikuid. Kasutajaliides Joonis 1. Juhtpaneeli kasutajaliides (koos häireedastuse ja tulekaitse juhtseadistega) 1. Toite LED 2. Üldtestimise LED 3. Üldisoleerimise LED 4. Üldvea LED 5. Häire LED 6. Vedelkristallekraan 7. Kella viite nupp ja LED 8. Kella vea / isoleerituse / testimise LED 9. Toitevea LED 10. Maanduse vea LED 11. Tühja aku LED 12. Süsteemi vea LED 13. Lähtestamise nupp ja LED 14. Paneeli vaigistamise nupp ja LED 15. Kella stardi-/stoppnupp ja LED 16. Menüünupp ja funktsioonide nupud 17. Tulekaitse vea / isoleerituse / testimise LED 18. Tulekaitse viite nupp ja LED 19. Tulekaitse sees / kinnitatud nupp ja LED 20. Häireedastuse vea / isoleerituse / testimise LED 21. Häireedastuse viite nupp ja LED 22. Häireedastus sees / kinnitatud nupp ja LED Vaadake esipaneeli juhtseadiste ja näidikute kohta üksikasjaliku ülevaate saamiseks osa Esipaneeli juhtseadised ja näidikud leheküljel 4. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 3

8 Esipaneeli juhtseadised ja näidikud Järgnev tabel sisaldab ülevaadet esipaneeli juhtseadistest ja näidikutest. Siin kirjeldatud kasutusfunktsioonid ei ole kõigile kasutajatele kättesaadavad. Lisateavet juhtpaneeli kasutamise ja juurdepääsupiirangute kohta leiate teema Juhtpaneeli kasutamine alt leheküljel 14. Tabel 2. Esipaneeli juhtseadised ja näidikud Juhtseadis/LED LED-i värvus Kirjeldus Toite LED Roheline Osutab sellele, et süsteem on toiteallikaga ühendatud. Üldtestimise LED Kollane Osutab sellele, et ühte või enamat funktsiooni või seadet testitakse. Üldisoleerimise LED Kollane Osutab sellele, et üks või mitu funktsiooni või seadet on isoleeritud. Üldvea LED Kollane Osutab üldisele veale. Vilgub ka vastava seadme või funktsiooni vea LED. Häire LED Punane Tähistab tulekahjualarmi. Vilkuv LED osutab sellele, et andur aktiveeris häire. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et häire aktiveeriti tulekahjuteatenupust. Häireedastus sees / kinnitatud nupp ja LED Häireedastuse viite nupp ja LED Häireedastuse vea / isoleerituse / testimise LED Tulekaitse sees / kinnitatud nupp ja LED Punane Kollane Kollane Punane Tühistab eelnevalt konfigureeritud ja rakendatud viite ning aktiveerib häireedastuse. Vilkuv LED osutab sellele, et häireedastus on aktiveeritud. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et kaugjälgimisseade on häireedastuse signaali kinnitanud. Lülitab sisse või välja eelnevalt konfigureeritud häireedastuse viite. Tühistab rakendatud viite ja aktiveerib häireedastuse. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et viide on konfigureeritud ja sisse lülitatud. Vilkuv LED osutab sellele, et viide on rakendatud (häireedastus aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel). Osutab häireedastuse veale, isoleeritusele või testimisele. Vilkuv LED tähistab viga. Püsivalt valgustunud LED tähistab isoleeritust või testimist. Tühistab eelnevalt konfigureeritud ja rakendatud viite ning aktiveerib tulekaitse. Vilkuv LED osutab sellele, et tulekaitse on aktiveeritud. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et kaugjälgimisseade on tulekaitsesignaali kinnitanud. 4 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

9 Juhtseadis/LED LED-i värvus Kirjeldus Tulekaitse viite nupp ja LED Tulekaitse vea / isoleerituse / testimise LED Kollane Kollane Lülitab sisse või välja eelnevalt konfigureeritud tulekaitse viite. Tühistab rakendatud viite ja aktiveerib tulekaitse. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et viide on konfigureeritud ja sisse lülitatud. Vilkuv LED osutab sellele, et viide on rakendatud (tulekaitse aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel). Osutab tulekaitse veale, isoleeritusele või testimisele. Vilkuv LED tähistab viga. Püsivalt valgustunud LED tähistab isoleeritust või testimist. Kella viite nupp ja LED Kollane Lülitab sisse või välja eelnevalt konfigureeritud kella viite. Tühistab rakendatud viite ja aktiveerib kellad. Püsivalt põlev LED tähistab seda, et kella viide on konfigureeritud ja sisse lülitatud. Vilkuv LED osutab sellele, et kella viide on rakendatud (kellad aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel). Kella vea / isoleerituse / testimise LED Kollane Osutab kella veale, isoleeritusele või testimisele. Vilkuv LED tähistab viga. Püsivalt valgustunud LED tähistab isoleeritust või testimist. Toitevea LED Kollane Tähistab toiteviga. Vilkuv LED tähistab aku viga. Püsivalt põlev LED tähistab peatoite või peatoite kaitsme viga. Maanduse vea LED Kollane Tähistab maandusisolatsiooni viga. Aku tühi LED Kollane Osutab sellele, et juhtpaneel töötab akutoitel ning allesjääv aku laetuse tase ei pruugi jätkuva talitluse tagamiseks piisav olla. Süsteemi vea LED Kollane Tähistab juhtpaneeli süsteemi riket. Kella stardi-/stoppnupp ja LED Punane LED osutab sellele, mis juhtub nupule vajutamisel. Kui LED on valgustunud (vilkuv või püsivalt valgustunud), vaigistab nupule vajutamine kellad. Kui LED on väljas, aktiveerib nupule vajutamine kellad (kui juhtpaneeli olek ja töörežiim võimaldavad kellade käsitsiaktiveerimist). LED tähistab ka kellade olekut: püsivalt valgustatud LED tähistab, et kellad on aktiveeritud (või aktiveeritakse peatselt); vilkuv LED osutab sellele, et viide on rakendatud (kellad aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel); kustunud LED osutab sellele, et kellad on välja lülitatud (või desaktiveeritakse peatselt). Märkused Kui konfigureeritud kella viiteaeg on rakendatud, võib kella stardi-/stoppnupu ajutiselt blokeerida, et vältida kohest kellade vaigistamist häire esmakordsel aktiveerumisel. Vaadake lisateabe saamiseks osa Kellade peatamine või peatatud KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 5

10 Juhtseadis/LED LED-i värvus Kirjeldus kellade taaskäivitamine leheküljel 19. Paigaldise suurusest sõltuvalt võib kellade käivitamise või seiskamise käskluste töötlemine võtta mõned sekundid, enne kui need süsteemi kaudu edastatakse. Sel põhjusel võib näiteks LED olla püsivalt valgustunud, kuid kellad ei pruugi olla esialgu kuuldavad. Paneeli vaigistamise nupp ja LED Lähtestamise nupp ja LED Kollane Kollane Vaigistab summeri. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et summer on vaigistatud. Lähtestab juhtpaneeli ja kustutab kõik hetkel aktiivsed süsteemisündmused. Püsivalt valgustunud LED osutab sellele, et juhtpaneeli saab hetkel aktiivselt juurdepääsutasemelt lähtestada. Kella, häireedastuse ja tulekaitse näidikud Teie süsteemi paigaldaja võib konfigureerida teie juhtpaneelile mitmeid kellade, häireedastuse ja tulekaitse gruppe. Kuna üht tüüpi grupid ei pruugi alati jagada ühesugust olekut, kuvavad vastava grupi tüübi esipaneeli näidikud kõigi gruppide üldolekut. Vastuoluliste olekute korral kuvatakse kõrgeima prioriteediga olekut. Seda funktsiooni kirjeldavad alljärgnevad näited. Kellade gruppe on kolm: esimene on vea olekus, teine viiteaja olekus ja kolmas aktiveeritud olekus. Kella LED-näidikud kuvavad esimese grupi vea olekut, teise grupi viiteaja olekut ja kolmanda grupi aktiveeritud olekut. Häireedastuse gruppe on kaks: esimene on aktiveeritud olekus ja teine kinnitatud olekus. Häireedastuse näidik kuvab kinnitatud olekut, kuid mitte aktiveeritud olekut (kinnitatud olek on kõrgema prioriteediga). Võtke juhtpaneeli konfiguratsiooni ja näidikute kohta lisateabe saamiseks ühendust oma paigaldus- või hooldusettevõttega. 6 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

11 LCD-ekraani juhtseadised ja näidikud Joonis 2. LCD-ekraani juhtseadised ja näidikud 1. Päeva-/öörežiimi näidik 2. Süsteemi kuupäev ja kellaaeg 3. Juhtpaneeli võrguolek (autonoomne, võrgus olev, repiiter) 4. Praeguste häirete, vigade ja olekusündmuste loendur 5. Teadete kuvamise ala 6. Programmeeritavad nupud (funktsiooninuppudega F1, F2, F3 ja F4 seotud menüüsuvandid) 7. Menüünupp 8. Funktsiooninupud F1, F2, F3 ja F4 9. Lokaalse juhtpaneeli ID (tulekahjuvõrgus) KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 7

12 LCD-ekraanil kuvatavad ikoonid LCD-ekraanile kuvatavaid ikoone kirjeldatakse allpool. Tabel 3. LCD-ekraani ikoonid ja kirjeldused Ikoon Kirjeldus Päevarežiim (võrk) Päevarežiim (juhtpaneel) Öörežiim (võrk) Öörežiim (juhtpaneel) Tulekahju alarmid Vead Olekud Autonoomne Võrgus olev Repiiter Anduri häire [1] Tulekahjuteatenupu häire [1] See ikoon tähendab, et tulekahjuvõrgus olevate juhtpaneelide primaarseks tundlikkuse režiimi sätteks on päevarežiim. See ikoon tähendab, et lokaalse juhtpaneeli tundlikkuse režiimiks on päevarežiim. Teistel tulekahjuvõrku kuuluvatel juhtpaneelidel võib olla teistsugune tundlikkuse režiimi säte. See ikoon tähendab, et tulekahjuvõrgus olevate juhtpaneelide primaarseks tundlikkuse režiimi sätteks on öörežiim. See ikoon tähendab, et lokaalse juhtpaneeli tundlikkuse režiimiks on öörežiim. Teistel tulekahjuvõrku kuuluvatel juhtpaneelidel võib olla teistsugune tundlikkuse režiimi säte. Selle ikooni kõrval olev number näitab aktiveeritud tulekahjualarmiga tsoonide arvu. LCD-ekraani teadete alas kuvatakse alarmi teave esimesena ja viimasena häire edastanud tsoonide kohta. Selle ikooni kõrval olev number näitab aktiivsete vigade arvu. Vajutage täiendava teabe saamiseks nuppu F1 (Näita alasid). Selle ikooni kõrval olev number näitab aktiivsete süsteemi olekute arvu. Vajutage täiendava teabe saamiseks nuppu F1 (Näita alasid). Vaadake süsteemi olekute kohta lisateabe saamiseks osa Olekute ülevaade leheküljel 9. See ikoon tähendab, et juhtpaneel ei ole tulekahjuvõrku ühendatud. See ikoon tähendab, et juhtpaneel on ühendatud tulekahjuvõrku. See ikoon tähendab, et juhtpaneel on konfigureeritud repiiterina funktsioneerimiseks ja on ühendatud tulekahjuvõrku. See ikoon näitab, et süsteem on tuvastanud andurist edastatud häire. See ikoon näitab, et süsteem on tuvastanud tulekahjuteatenupust edastatud häire. [1] Need ikoonid kuvatakse teadete alas koos teate üksikasjadega. 8 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

13 Kaugsündmuste ja lokaalsete sündmuste kuvamine LCD-ekraanil Lokaalse juhtpaneeli ID on alati LCD-ekraanil kuvatud (vaadake osa Joonis 2 leheküljel 7). Kui teie juhtpaneel on osa tulekahjuvõrgust, on sündmuse teavituses sündmust raporteeriva paneeli ID tähistatud järgnevalt: kui paneeli ID ühtib lokaalse identifitseerimisnumbriga, on sündmus seotud lokaalse juhtpaneeliga; kui paneeli ID ei ühti lokaalse identifitseerimisnumbriga, annab sündmusest teada teates sisalduva paneeli identifitseerimisnumbriga kaugjuhtpaneel. Märkus. Repiiteri paneelid paigaldatakse ainult tulekahjuvõrkudesse ja vaikimisi on neisse paigaldatud võrguplokk. Tulekahjuvõrguga ühenduse loomiseks peab tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneelil olema võrguplokk. Helisignaalid Juhtpaneel kasutab süsteemisündmuste esiletõstmiseks alljärgnevaid helisignaale. Tähistus Pidev summeri heli Katkendlik summeri heli (pikk toon) [1] Katkendlik summeri heli (lühike toon) [1] Kirjeldus Tähistab tulekahjualarmi või süsteemi viga. Tähistab mõnda muud viga. Tähistab olekut. [1] Pika tooni helimustriks on 50% SEES ja 50% VÄLJAS. Lühikese tooni helimustriks on 25% SEES ja 75% VÄLJAS. Olekute ülevaade Süsteemi sündmused logitakse olekutena alljärgneval viisil. Tabel 4. Olekutena logitavad süsteemisündmused Olek Testid Isoleerimised Kella, häireedastuse ja tulekaitse viited Konfigureerimata vooluringi seade Sisendi aktiveerimine Väljundigrupi aktiveerimine Uus sõlmpunkt häiresüsteemi võrgus Võrgu vooluringide maksimaalse hulga ületamine Kirjeldus Toimub juhtpaneeli funktsiooni või seadme testimine Juhtpaneeli funktsioon või seade on isoleeritud Kella, häireedastuse või tulekaitse viiteaeg on aktiveeritud või blokeeritud Tuvastatud on vooluringi seade, mis ei ole konfigureeritud Sisendi aktiveerimine (konfigureeritav) Väljundigrupp on aktiveeritud Tulekahju häiresüsteemi on lisatud uus juhtpaneel Vooluringide arv on suurem, kui häiresüsteemi võrgu jaoks lubatud (32) KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 9

14 Olek Võrgu standardsete tsoonide maksimaalne arv on ületatud Eelhäire Alarm Konfigureerimisseade ühendatud Kuupäev ja kellaaeg seadistamata Täis sündmuste logi Kirjeldus Tulekahjuvõrgus olevate standardsete tsoonide arv ületab lubatud maksimumi (64) Seade (ja vastav tsoon) annab eelhäiret Seade annab alarmi, kuid süsteem ootab tsooni häire kinnitamiseks täiendavat häiresignaali Välisseadmest (arvuti, sülearvuti jne) käivitati juhtpaneeli konfigureerimisseanss Süsteem on käivitatud, kuid kuupäev ja kellaaeg seadistamata Juhtpaneeli sündmuste logi on täis Lisaks ülaltoodule lisatakse sündmuste logisse ka alljärgnevaid süsteemi oleku sündmusi (kuid neid ei kaasata juhtpaneeli hetkel aktiivsete sündmuste aruandesse). Tabel 5. Muud sündmuste logisse lisatud süsteemi oleku sündmused Sündmus Süsteemi üldsündmused Kasutaja seansid Toimingud Kirjeldus Reeglite aktiveerimine Reegel on aktiveeritud [1] Olekute desaktiveerimine Toitevead kõrvaldatud Juhtpaneeli lähtestamine, paneeli vaigistamine, uue kuupäeva ja kellaaja seadistamine, süsteemi käivitamine jne Kuupäeva ja kellaaja teave kasutaja seansside aktiveerimise ja lõpetamise kohta Aktiveeritud või desaktiveeritud väljundigrupp või täidetud programmeeritav süsteemi käsklus (konfigureerimisutiliidi kaudu) Süsteemi olek on desaktiveeritud Eelnevalt logisse kantud toiteviga on kõrvaldatud [1] Reegel koosneb ühest või enamast olekust (Boole'i tehtemärkidega kombineeritud), mis konfigureeritakse käivitama konkreetseid süsteemi toiminguid kindlaksmääratud kinnitusaja möödudes. Reeglid loob konfigureerimisutiliidi abil teie süsteemi paigaldus- või hooldusettevõte. Olekumärguannete kokkuvõte See osa sisaldab kokkuvõtet juhtpaneeli olekumärguannetest. Ooterežiim Ooterežiimist antakse märku alltoodud viisil. Toite LED põleb püsivalt. Kui kellade viide on sisse lülitatud, põleb kellade viite LED püsivalt. Kui häireedastuse viide on sisse lülitatud, põleb häireedastuse viite LED püsivalt. Kui tulekaitse viide on sisse lülitatud, on tulekaitse viite LED püsivalt valgustunud. 10 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

15 Märkus. Sõltuvalt teie tulekahju häiresüsteemi konfiguratsioonist võib sisselülitatud viiteoleku tähistamiseks kõlada katkendlik summeritoon. Tulekahjuhäire Euroopa standardite järgi kuvatakse tulekahjualarmi olek juhtpaneeli LCDekraanil tsooni järgi (mitte seadme järgi). Kui häire antakse enam kui ühest tsoonist, kuvatakse LCD-ekraanil kaks tsooni teadet: esimene tsooni jaoks, mis esimesena häire andis, ja teine tsooni jaoks, mis kõige viimasena häire andis, nagu allpool kirjeldatud. Joonis 3. Tulekahjuhäire kuvamine juhtpaneeli LCD-ekraanil Kõik tsooni teated sisaldavad järgnevat teavet: tsooni tunnusnumber ja kirjeldus, ajatempel ja tsoonis esimesena häire andnud seadme kirjeldus; loendur, mis näitab tsoonis häire andnud seadmete koguarvu. Häire andnud seadmete üksikasjaliku teabe vaatamiseks vajutage nuppu F1 (Näita alasid) ja valige suvand Alarmid. Seejärel valige vastav häire lähtekohaks olev tsoon. Kuvatakse tsoonis häire andnud seadmete loend. Täiendavad tulekahjuhäire oleku märguanded on järgmised. Kui häire käivitas andur, siis juhtpaneeli häire LED vilgub; kui häire aktiveeriti tulekahjuteatenuppu kasutades, siis on see püsivalt valgustunud. Kui paigaldatud on tsoonikaart ja vastav tsoon kuulub tsoonikaardi alla, siis tsooni häire LED vilgub või põleb püsivalt (sõltuvalt häire allikast). Kui kellade viide on sisse lülitatud, põleb kellade viite LED püsivalt. Kella viite LED vilgub ajal, mil viiteaeg on rakendatud. Kella stardi/stopi LED osutab kella stardi-/stoppnupu olekule (aktiveeritud, blokeeritud) ning kellade olekule (vaadake lisateabe saamiseks osa Tabel 2 leheküljel 4). Kui häireedastuse viide on sisse lülitatud, põleb häireedastuse viite LED püsivalt. Häireedastuse viite LED vilgub ajal, mil viiteaeg on rakendatud. Kui häireedastus on aktiveeritud, vilgub häireedastus SEES / kinnitatud LED. Kui paigaldus- või hooldusettevõte on süsteemi vastavalt konfigureerinud, osutab püsivalt valgustunud häireedastus SEES / kinnitatud LED sellele, et kaugjälgimisseade on häireedastuse signaali kinnitanud. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 11

16 Kui tulekaitse viide on sisse lülitatud, on tulekaitse viite LED püsivalt valgustunud. Tulekaitse viite LED vilgub ajal, mil viiteaeg on rakendatud. Kui tulekaitse on aktiveeritud, vilgub tulekaitse SEES / kinnitatud LED. Kui paigaldus- või hooldusettevõte on süsteemi vastavalt konfigureerinud, osutab püsivalt valgustunud tulekaitse SEES / kinnitatud LED sellele, et kaugjälgimisseade on tulekaitsesignaali kinnitanud. LCD-ekraanil kuvatakse häire teave esimesena ja viimasena häire edastanud tsooni kohta. Kostub pidev juhtpaneeli summeri heli. Tulekahjuteatenuppu kasutades vallandatud häired on andurite poolt vallandatud häirete suhtes alati prioriteetsed. Kui häire on aktiveeritud mõlemast seadmest, on häire LED püsivalt valgustunud. Viga Vea olekust antakse märku alltoodud viisil. Üldvea LED on püsivalt valgustunud ja vastava funktsiooni või seadme vea LED (selle olemasolul) vilgub. Peatoite ja akutoite vigadest annavad märku vilkuv üldvea LED ja toitevea LED. Lisateavet vea kohta kuvatakse LCD-ekraanil. Maanduse vigadest annavad märku vilkuv üldvea LED ja vilkuv maanduse vea LED. Süsteemi vigadest annavad märku vilkuv üldvea LED ja püsivalt valgustunud süsteemi vea LED. Madala aku laetuse taseme vigadest annavad märku vilkuv üldvea LED ja püsivalt valgustunud aku tühi LED. Lisateavet vea kohta kuvatakse LCD-ekraanil. Kostub katkendlik juhtpaneeli summeri heli (pikk toon). Märkus. Võtke vea põhjuse väljaselgitamiseks alati ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. Isoleerimine (väljalülitamine) Isoleeritud olekutest antakse märku alltoodud viisil. Üldisoleerimise LED on püsivalt valgustunud ja vastava funktsiooni või seadme isoleerimise LED (selle olemasolul) vilgub. Kui tsoonikaart on paigaldatud, on vastava tsooni isoleerituse/testimise LED püsivalt valgustunud (kui vastav tsoon on tsoonikaarti kaasatud). Kostub katkendlik juhtpaneeli summeri heli (lühike toon). Isoleeritud (välja lülitatud) oleku kohta lisateabe saamiseks vajutage nuppu F1 (Näita alasid) ja valige suvand Olukorrad. 12 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

17 Testimine Testimisest antakse märku alltoodud viisil. Üldtestimise LED on püsivalt valgustunud. Kui tsoonikaart on paigaldatud, on vastava tsooni isoleerituse/testimise LED püsivalt valgustunud (kui vastav tsoon on tsoonikaarti kaasatud). Kostub katkendlik juhtpaneeli summeri heli (lühike toon). Testimise kohta lisateabe saamiseks vajutage nuppu F1 (Näita alasid) ja valige suvand Olukorrad. Madal akupinge HOIATUS! See on pakilise loomuga märguanne ja teie vara ei pruugi olla täielikult kaitstud. Kui juhtpaneel annab madala akupinge märguande, pöörduge viivitamatult oma paigaldus- või hooldusettevõtte poole ja paluge toitevarustus taastada või selle võimatuks osutumisel akud vahetada. Madala akupinge märguanne tähendab, et juhtpaneel töötab akutoitel ja aku laetuse tase ei pruugi olla piisav seadme edasiseks tööshoidmiseks. Madalast akupingest antakse märku alltoodud viisil. Üldvea LED vilgub. Madala akupinge LED põleb püsivalt. LCD-ekraanile kuvatakse esimene hoiatusteade madala akupinge kohta. Kui toiteprobleemi ei lahendata, jätkub akude tühjenemine ja mõne aja pärast kuvatakse teine hoiatusteade, mis annab teada juhtpaneeli väljalülitamisest. Summer kõlab katkendlikult (pikk toon). Akude täielikul tühjenemisel lülitub juhtpaneel akude kaitsmiseks välja ja rohkem teateid ekraanile ei kuvata. Kui toide enne juhtpaneeli väljalülitumist taastatakse, naaseb juhtpaneel endisesse olekusse. Vastasel juhul tuleb pärast toite taastamist juhtpaneeli kuupäev ja kellaaeg uuesti konfigureerida. Märkused Selle veamärguandega võivad kokku puutuda kliendid, kes soovivad saavutada akude kasutamisega maksimaalse ooteaja (24 kuni 72 tundi). Madala akupinge teade annab märku akude peatsest tühjenemisest ja ei tähenda, et akud on rikkis. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 13

18 Juhtpaneeli kasutamine Kasutajatasemed Juurdepääs selle toote osale funktsioonidele on piiratud kasutaja kontole määratud kasutajatasemega. Avalik Avalik tase on vaikimisi valitav kasutajatase. See tase võimaldab sooritada põhilisi toiminguid, näiteks reageerida juhtpaneeli kaudu tulekahjuhäirele või veahoiatustele. Parooli ei küsita. Vaadake lisateabe saamiseks osa Avaliku kasutajataseme toimingud leheküljel 16. Operaator Operaatori tase võimaldab kasutada täiendavaid operatiivtoiminguid ja reserveeritud volitatud kasutajatele, kes on saanud juhtpaneeli kasutamiseks vastava koolituse. Vaikeoperaatori vaikeparool on Vaadake lisateabe saamiseks osa Operaatori kasutajataseme toimingud leheküljel 18. Pääsupiiranguga kasutajatasemed Pääsupiiranguga kasutajatasemed on kaitstud parooli turbega. Teil palutakse sisestada kasutajanimi ja parool, mille on teile määranud teie süsteemi paigaldus- või hooldusettevõte. Kui ühtegi nuppu ei vajutata, väljub juhtpaneel kahe minuti möödudes automaatselt pääsupiiranguga kasutajatasemelt ja lülitub avalikule kasutajatasemele. Toimige pääsupiiranguga kasutajatasemele sisenemiseks alljärgnevalt. 1. Vajutage nuppu F4 (Peamenüü). LCD-ekraanile kuvatakse kasutajanime ja parooli sisestamise väli. 2. Valige oma kasutajanimi ja sisestage parool, keerates menüünuppu päripäeva või vastupäeva. Numbri kinnitamiseks vajutage menüünuppu. Pärast õige neljakohalise parooli sisestamist kuvatakse LCD-ekraanile teile määratud kasutajataseme peamenüü. Märkus. Teie süsteemi paigaldus- või hooldusettevõte võib juhtpaneeli konfigureerida pidama meeles viimati sisestatud sisselogimisandmeid. Toimige pääsupiiranguga kasutajatasemelt väljumiseks alljärgnevalt. 1. Vajutage peamenüüs nuppu F3 (Logi välja). 14 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

19 Juhtseadised ja kasutustoimingud Funktsiooninuppude ja menüünupu kasutamine Kasutage LCD-ekraani menüüdes liikumiseks, menüüsuvandite valimiseks ning paroolide ja süsteemiteabe sisestamiseks funktsiooninuppe F1 kuni F4 ja menüünuppu (vaadake osa Joonis 2 leheküljel 7), nagu allpool kirjeldatud. Paroolide ja süsteemiteabe sisestamine Programmeeritavate nuppude valimine LCD-ekraani menüüst Menüüsuvandites liikumine ja nende valimine Keerake paroolide ja muu süsteemiteabe sisestamiseks menüünuppu päripäeva või vastupäeva. Sisestuse kinnitamiseks vajutage menüünuppu. Vajutage funktsiooninuppe F1 kuni F4, et valida vastavad menüüsuvandeid (Peamenüü, Logi välja, Välju jne). Keerake ekraanimenüü suvandi valimiseks menüünuppu päripäeva või vastupäeva. Valiku kinnitamiseks vajutage menüünuppu. Kui menüünupp on kasutuses, kuvatakse juhtpaneeli tunnusnumber valge tekstina mustal taustal (juhtpaneel ootab sisendsignaali). Konfigureerimissuvandid Juhtpaneeli konfiguratsiooni muudatuste tegemisel (näiteks parooli muutmisel) on kasutatavad allpool loetletud suvandid. Juhtpaneeli konfiguratsiooni (ja konfiguratsiooni muudatusi) uuendatakse ainult juhul, kui konfiguratsiooni muudatused kinnitatakse nupu F3 (Rakenda) vajutamisega. Konfiguratsioonis tehtud muudatused ja ajatempel salvestatakse redaktsiooni raportisse Ülevaatus, mis on ligipääsetav operaatori kasutajatasemelt (vaadake osa Aruannete vaatamine leheküljel 20). Suvand Klahv Kirjeldus Salvesta F1 Valige see suvand, et salvestada praegune konfiguratsiooni muudatus ilma seda kohe rakendamata. Rakenda F3 Valige see suvand, et rakendada praegust konfiguratsiooni muudatust ja kõiki salvestatud (säilitatud) konfiguratsiooni muudatusi. Juhtpaneel taaskäivitatakse automaatselt. Kõrvalda F4 Valige see suvand, et tühistada kõik salvestatud (säilitatud) ja veel rakendamata konfiguratsiooni muudatused. Välju F2 Valige see suvand, et konfiguratsioonirežiimist tehtud konfiguratsioonimuudatusi salvestamata ja rakendamata väljuda. Märkus. Kui uuendate mitut konfiguratsiooni sätet, soovitame teil salvestada sätted peale iga muudatust ja rakendada seejärel kõik muudatused peamenüüst. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 15

20 Avaliku kasutajataseme toimingud Avaliku kasutajataseme toiminguid saavad teha kõik kasutajad. Antud kasutajataseme toimingute tegemiseks pole vaja parooli sisestada. See kasutajatase võimaldab teil teha järgnevaid toiminguid. Vaigistage summer Aktiivse kella, häireedastuse või tulekaitse viite tühistamine Hetkel aktiivsete sündmuste vaatamine Abiteabe vaatamine Summeri vaigistamine Juhtpaneeli summeri vaigistamiseks vajutage nupp Paneel välja. Püsivalt valgustunud paneeli vaigistamise LED tähistab seda, et summer on vaigistatud. Märkus. Sõltuvalt juhtpaneeli konfiguratsioonist võib seesmine summer iga uue edastatava sündmuse puhul uuesti käivituda. Aktiivse kella viiteaja tühistamine Kui kella viiteaeg on sisse lülitatud ja aktiivne (rakendatud), vajutage viite tühistamiseks ja kellade koheseks aktiveerimiseks kella viitenuppu. Kella viite kohta antakse teavet alljärgnevalt. Püsivalt põlev summeri viite LED näitab, et viite funktsioon on sisse lülitatud Kui kella viite LED tulekahjualarmi ajal vilgub, tähendab see, et konfigureeritud viide on aktiivne (kellad aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel) Tulekahjuteatenupust aktiveeritud tulekahju alarm tühistab mis tahes konfigureeritud viite ja aktiveerib kellad koheselt. Aktiivse häireedastuse või tulekaitse viite tühistamine Kui häireedastuse või tulekaitse viiteaeg on sisse lülitatud ja aktiivne (rakendatud), vajutage viite tühistamiseks ja funktsiooni koheseks aktiveerimiseks vastavat SEES/kinnitatud või viitenuppu. Häireedastuse ja tulekaitse viite indikaatorid on toodud alljärgnevas tabelis. Tabel 6. Häireedastuse ja tulekaitse viite indikaatorid Viitetüüp Häireedastus Tulekaitse Viite indikaatorid Püsivalt põlev häireedastuse viite LED näitab, et viite funktsioon on sisse lülitatud. Kui häireedastuse viite LED tulekahjualarmi ajal vilgub, tähendab see, et konfigureeritud viide on aktiivne (häireedastus aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel). Püsivalt valgustunud tulekaitse viite LED näitab, et viiteaeg on aktiveeritud. Kui tulekaitse viite LED tulekahjualarmi ajal vilgub, tähendab see, et konfigureeritud viide on aktiivne (tulekaitse aktiveeritakse konfigureeritud viiteaja möödumisel või viiteaja tühistamisel). 16 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

21 Märkus. Tulekahjuteatenupust aktiveeritud tulekahjualarm tühistab mis tahes konfigureeritud viite ja aktiveerib häireedastuse või tulekaitse kohe (vastava konfiguratsiooni korral). Hetkel aktiivsete sündmuste vaatamine Vajutage hetkel aktiivse sündmuse teabe vaatamiseks nuppu F1 (Näita alasid) ja valige seejärel kuvatava sündmuse tüüp. Sellel kasutajatasemel kasutatavad sündmuse tüübid on: Häired Alarmid Vead Olekud Alarmid on seadme häiresignaalid, mis vajavad teise konfigureeritud häirega kinnitamist enne, kui juhtpaneel häirele osutab. Olekute alla kuuluvad kõik muud süsteemisündmused. Näiteks: tulekahju häiresüsteemi testimised ja desaktiveerimised. Abiteabe vaatamine Vajutage paigaldus- või hooldusettevõtte konfigureeritud abiteabe vaatamiseks nuppu F3 (Tugiandmed). Teie paigaldus- või hooldusettevõte võib süsteemi konfigureerida näiteks kuvama kontaktteavet või erinevaid teateid häireolukordade ja muude sündmuste korral. Märkus. See teave on kasutatav ainult juhul, kui teie paigaldus- või hooldusettevõte on teabe tulekahju alarmsüsteemi konfiguratsiooni lisanud. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 17

22 Operaatori kasutajataseme toimingud Operaatori kasutajatase on kaitstud parooliga ja on reserveeritud volitatud kasutajatele, kes on saanud juhtpaneeli kasutamiseks vastava koolituse. Operaatori kasutajataseme vaikeparool on See kasutajatase võimaldab teil teha järgnevaid toiminguid. Kõik osas Avaliku kasutajataseme toimingud (lk 16) kirjeldatud toimingud. Juhtpaneeli lähtestamine Kellade käsitsikäivitamine, kellade peatamine või peatatud kellade taaskäivitamine Eelnevalt konfigureeritud kella, häireedastuse ja tulekaitse viidete aktiveerimine või blokeerimine Süsteemi oleku aruannete vaatamine Operaatori parooli muutmine LED-ide, LCD-ekraani, summeri ja klaviatuuri testimine Häireloenduri vaatamine Peamenüü Alltoodud joonisel on toodud operaatori peamenüü. Joonis 4. Operaatori peamenüü Juhtpaneeli lähtestamine Juhtpaneeli lähtestamiseks ja kõikide hetkel aktiivsete süsteemisündmuste kustutamiseks vajutage lähtestamise nuppu. Süsteemisündmusi, mida pole kõrvaldatud, edastatakse ka pärast lähtestamist. Ettevaatust! Enne juhtpaneeli lähtestamisest kontrollige üle kõik tulekahjuhäired ja vead. Kellade käsitsi käivitamine Vajutage kellade käsitsikäivitamiseks ajal, mil juhtpaneel ei ole häireolekus, kella stardi-/stoppnuppu. Märkus. Selle funktsiooni kasutatavus sõltub eelnevalt seadistatud konfiguratsioonist. Võtke konfiguratsiooni üksikasjade teadasaamiseks ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. 18 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

23 Kellade peatamine või peatatud kellade taaskäivitamine Vajutage kellade peatamiseks kella stardi-/stoppnuppu. Peatatud kellade taaskäivitamiseks vajutage nuppu uuesti. Püsivalt põlev kella stardi/stopi LED tähistab seda, et kellad on käivitunud (kostub alarm). Vilkuv kella stardi/stopi LED tähistab seda, et konfigureeritud kella viide on rakendatud ja et kellade vaigistamiseks (enne aktiveerimist) tuleb vajutada kella stardi-/stoppnuppu. Märkused. Kui konfigureeritud kella viiteaeg on rakendatud, võib kella stardi-/stoppnupu eelnevalt konfigureeritud ajaperioodiks ajutiselt blokeerida, et vältida kohest kellade vaigistamist häire esmakordsel aktiveerumisel. Kellade stardi-/stoppnupu blokeerimise vaikeaeg on 60 sekundit. Blokeerimisaja loendus algab siis, kui juhtpaneel lülitub häireolekusse ja konfigureeritud kella viide käivitatakse. Konfigureeritud blokeerimisaja vältel ei ole kella stardi/stopi LED valgustunud ja kellasid ei saa kella stardi-/stoppnupu vajutamisega vaigistada (enne aktiveerimist). Konfigureeritud blokeerimisaja lõpu ja konfigureeritud kella viite lõpu vahelisel ajaperioodil (kui kella stardi/stopi LED vilgub) vaigistab kella stardi-/stoppnupu vajutamine kellad (enne aktiveerimist). Konfigureeritud kella viiteaja saab kella viite nupu vajutamisega tühistada ka siis, kui viiteaeg on rakendatud (ja kellad aktiveeritud). Kella funktsionaalsus sõltub eelnevast konfiguratsioonist ning teie paigaldus- või hooldusettevõtte valikutest lähtuvalt võivad uue häiresündmuse tuvastamisel vaigistatud kellad automaatselt uuesti käivituda. Võtke kõigi süsteemi konfiguratsiooni üksikasjade teadasaamiseks ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. Eelnevalt konfigureeritud kella, häireedastuse või tulekaitse viite aktiveerimine või blokeerimine Vajutage eelnevalt konfigureeritud kella, häireedastuse või tulekaitse viite sisselülitamiseks vastavat kella, häireedastuse või tulekaitse viite nuppu. Viite väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Märkus. Selle funktsiooni kasutatavus sõltub eelnevalt seadistatud konfiguratsioonist ja funktsioon võib tsoonide lõikes erineda. Võtke kõigi süsteemi konfiguratsiooni üksikasjade teadasaamiseks ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 19

24 Aruannete vaatamine Valige juhtpaneeli ja ühendatud seadmete süsteemioleku aruannete vaatamiseks peamenüüst suvand Aruanded. Antud kasutajataseme jaoks kättesaadav aruandeteave on toodud alljärgnevas tabelis. Tabel 7. Operaatori kasutajatasemel kasutatavad aruanded Aruanne Sündmuste logi Tähelepanu Ülevaatus Kontaktandmed Tsooni olek [1] Seadme olek [1] Paneeli S/V olek Väljundigruppide olek [1] Kirjeldus Kuvab kõik juhtpaneeli poolt logisse kantud häire-, vea- ja olekusündmused Kuvab kõik veaolekut edastavad seadmed Kuvab juhtpaneeli tarkvara uuendused, juhtpaneeli konfiguratsiooni muudatused ja süsteemi trükkplaadi seerianumbri andmed Kuvab hooldus- või paigaldusettevõtte kontaktandmed (sõltub paigaldaja konfiguratsioonist) Kuvab teavet tsoonide hetkeolekute kohta Kuvab teavet juhtpaneeli seadmete hetkeolekute kohta Kuvab teavet juhtpaneeli sisendite ja väljundite hetkeolekute kohta Kuvab hetkel aktiivsed juhtpaneeli väljundigrupid (kellad, häireedastus, tulekaitse või programm) Reeglite olek Kuvab hetkel aktiivsed juhtpaneeli reeglid [2] Firenet olek Kuvab teavet kõigi häiresüsteemi võrgus olevate juhtpaneelide hetkeolekute kohta [1] Neid aruanded ei ole repiiteri paneelides kasutatavad. [2] Reegel koosneb ühest või enamast olekust (Boole'i tehtemärkidega kombineeritud), mis konfigureeritakse käivitama konkreetseid süsteemi toiminguid kindlaksmääratud kinnitusaja möödudes. Reeglid loob konfigureerimisutiliidi abil teie süsteemi paigaldus- või hooldusettevõte. Märkus. Valige juhtpaneeli püsivaraversiooni kontrollimiseks aruanne Ülevaatus ja valige seejärel suvand Püsivara versioon. Parooli muutmine Kasutage parooli muutmiseks menüüd Parooli seadmine. Toimige parooli muutmiseks järgmiselt. 1. Valige peamenüüst suvand Parooli seadmine ja seejärel suvand Muuda parooli. 2. Sisestage praegune parool. 3. Sisestage uus parool ja seejärel kinnitage see. 4. Vajutage nuppu F4 (Sisesta) ja seejärel nuppu F1 (Tagasi). 5. Vajutage nuppu F1 (Salvesta), F3 (Rakenda), F4 (Kõrvalda) või F2 (Välju). Ärge unustage salvestatud sätteid peamenüüst rakendada. 20 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

25 Joonis 5. Operaatori kasutajataseme parooli muutmine LED-näidikute ja summeri testimine Testige LED-näidikuid ja summerit veendumaks, et LED-näidikud ja juhtpaneeli summer on töökorras. Toimige LED-näidikute ja summeri testimiseks järgmiselt. 1. Valige peamenüüst suvand Testid. 2. Valige suvand Kasutajaliidese testid ja seejärel suvand Näidikute test. Testimise ajal kostub juhtpaneeli summeri heli ja kõik LED-näidikud on püsivalt valgustunud. Test vältab kaks minutit. Vajutage enne vaikimisi rakenduvat ajalõppu testimise lõpetamiseks nuppu F2 (Välju). Klaviatuuri testimine Viige läbi klaviatuuri test, et kontrollida, kas nupud on töökorras. Nupustiku testimiseks toimige järgmiselt. 1. Valige peamenüüst suvand Testid. 2. Valige suvand Kasutajaliidese testid ja seejärel suvand Klaviatuuri testimine. 3. Vajutage mõnda juhtpaneeli liidese nuppu. LCD-ekraanil kuvatakse kinnitus nupu vajutamise kohta. 4. Korrake kõigi nuppude jaoks sammu Vajutage nuppu F2 (Välju). LCD-ekraani testimine Tehke LCD-ekraani test, et kontrollida, kas LCD-ekraan on töökorras. Toimige LCD-ekraani testimiseks järgnevalt. 1. Valige peamenüüst suvand Testid. 2. Valige suvand Kasutajaliidese testid ja seejärel suvand LCD-test. LCD-ekraanile kuvatakse testimuster, mis aitab määrata kindlaks defektsete pikslite asukohta. 3. Vajutage nuppu F2 (Välju). KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 21

26 Häireloenduri vaatamine Valige suvand Alarmiloendur, et vaadata juhtpaneeli salvestatud tulekahju alarmide koguarvu. Häireloenduri näitu ei saa nullida. 22 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

27 Hooldus Tehke allpool toodud kirjelduse järgi plaaniline hooldus, et tagada juhtpaneeli ja tulekahju alarmsüsteemi nõuetekohane funktsioneerimine ning vastavus kõigile Euroopa määrustele. Kord kvartalis tehtav hooldus Tulekahju häiresüsteemi kvartaalse hoolduse tegemiseks võtke ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. Selle ülevaatuse käigus peab testima igas tsoonis vähemalt ühte seadet ning veenduma, et juhtpaneel reageerib kõikidele vea- ja häiresündmustele. Iga-aastane hooldus Tulekahju häiresüsteemi iga-aastase hoolduse tegemiseks võtke ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega. Selle ülevaatuse käigus peab testima kõiki süsteemi seadmeid ning veenduma, et juhtpaneel reageerib kõikidele vea- ja häiresündmustele. Kõik elektriühendused tuleb vaatluse teel üle kontrollida, et tagada korralik ühendatus ja kaitstus ning avastada võimalikud kahjustused. Puhastamine Hoidke juhtpaneeli välispinnad ja sisemus puhtana. Puhastage paneeli välispindu regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage paneeli puhastamiseks lahusteid sisaldavaid vahendeid. Ärge kasutage kapi sisemuse puhastamisel vedelikke. KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 23

28 Menüükaardid Tulekahju alarmi juhtpaneelide operaatori kasutajataseme menüü 1. menüütase 2. menüütase 3. menüütase Test Kasutajaliidese testimine Näidikute test Klaviatuuri test LCD test Aruanded Sündmuste logi Vaata kõiki Tähelepanu Alarmiloendur Parooli seadmine Ülevaatus Kontaktandmed Tsooni olek Seadme olek Paneeli S/V olek Väljundigruppide olek Reeglite olek Fireneti olek Muuda parooli Püsivara uuendamised Konfiguratsiooni muudatused Seerianumbrid Tulekahjualarmi repiiteri paneelide operaatori kasutajataseme menüü 1. menüütase 2. menüütase 3. menüütase Test Kasutajaliidese testimine Näidikute test Klaviatuuri test LCD test Aruanded Sündmuste logi Vaata kõiki Tähelepanu Alarmiloendur Parooli seadmine Ülevaatus Kontaktandmed Paneeli S/V olek Firenet olek Muuda parooli Püsivara uuendamised Konfiguratsiooni muudatused Seerianumbrid 24 KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

29 Regulatiivne teave Euroopa tuletõrje- ja häiresüsteemide standardid Need juhtpaneelid on valmistatud kooskõlas Euroopa standarditega EN 54-2 ja EN Lisaks vastavad need järgmistele standardi EN 54-2 valikulistele nõuetele. Suvand Kirjeldus 7.8 Väljund tulekahju alarmsüsteemi seadmetesse [1] Tulekahju häireedastusseadmete väljund [2] Häire kinnitussisend tulekahju häireedastusseadmetest [2] 7.10 Väljund tulekaitseseadmetesse (tüübid A, B ja C) [3] 7.11 Väljundite viited [4] 7.12 Sõltuvused enam kui ühest häiresignaalist (tüübid A, B ja C) [4] 7.13 Häireloendur 8.4 Täielik toitevarustuse katkemine 8.9 Väljund veahoiatuse edastamiseks seadmetesse 9.5 Adresseeritavate punktide isoleerimine [4] 10 Testimistingimus [4] [1] Välja arvatud repiiterid ja juhtpaneelid, mis töötavad standardi EN 54-2 evakuatsiooni või NBN-režiimides [2] Välja arvatud repiiterid, häireedastuseta juhtpaneelid ja häireedastusega juhtpaneelid, mis töötavad NBN-režiimis [3] Välja arvatud repiiterid ja tulekaitse juhtseadisteta juhtpaneelid [4] Välja arvatud repiiterid Ehitustoodete direktiiv (Construction Products Directive CPD) Sertifikaat Sertifitseerimisorgan 0832 Sertifikaatide numbrid KFP-AF1, KFP-AF1-FB, KFP-AF1-SC, KFP-AF1-S, KFP-AF1-FB-S, KFP-AF1-SC-S KFP-AF2, KFP-AF2-FB, KFP-AF2-SC, KFP-AF2-S, KFP-AF2-FB-S, KFP-AF2-SC-S 0832-CPD CPD-1547 EN 54 EN 54-2: A1: 2006 EN 54-4: A1: A2: 2006 Tootmisaasta Tootmise aasta ja kuupäev vormingus AAPPP moodustab toote seerianumbri (asub toote identifitseerimissildil) esimesed viis numbrit KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend 25

30 Tootja UTC Fire & Security (Aafrika), 555 Voortrekker Road, Maitland, Cape Town 7405, PO Box 181 Maitland, South Africa (Lõuna-Aafrika Vabariik) Volitatud tootja esindaja Euroopa Liidus: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands (Holland) EN Süsteemi komponentide Euroopa standarditele vastavuse hindamine Antud juhtpaneelid moodustavad osa sertifitseerimissüsteemist, mis vastab standardis EN toodud kirjeldusele standardile EN vastava paigalduse ja konfiguratsiooni korral, mida tootja on kirjeldanud vastavas paigaldusdokumentatsioonis. Võtke ühendust oma süsteemi paigaldus- või hooldusettevõttega, et teha kindlaks, kas teie tulekahju alarmsüsteem vastab nimetatud standardile. Euroopa elektriohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse standardid Need juhtpaneelid vastavad järgmistele Euroopa elektriohutuse ja elektromagnetilise ühilduvuse standarditele. EN EN EN EN EN KFP-AF seeria tulekahju alarmsüsteemi juhtpaneeli kasutusjuhend

31

32

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

Täname Teid, et valisite meie valveseadme Pandora Moto DX-42

Täname Teid, et valisite meie valveseadme Pandora Moto DX-42 Täname Teid, et valisite meie valveseadme Pandora Moto DX-42 ÜLDINFO Pandora Moto DX-42 on valveseade mootorratastele. Pandora Moto DX-42 on loodud ja toodetud Lääne - Venemaal, Kaluugas asuvas erakapitalile

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Pandora Smart Pro lühijuhend 1940L-UUS

Pandora Smart Pro lühijuhend 1940L-UUS Pandora Smart Pro LÜHIJUHEND ENGINE START GPS mudel DXL-1940L Juhendi täisversioon ja selgitav videomaterjal: Full instruction guide and explanation videos: Русская инструкция и видео доступна на: www.autoextra.ee/web/pandora/

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem