Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 15. august 2019 Nr 13 (494) Otepää Keskväljak ja Lip

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 15. august 2019 Nr 13 (494) Otepää Keskväljak ja Lip"

Väljavõte

1 Asutatud Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, Nr 13 (494) Otepää Keskväljak ja Lipuväljak Otepää Vallavalitsus kuulutas välja riigihake Otepää keskväljaku ja lipuväljaku rekostrueerimiseks. Riigihake tulemusea ehitab Otepää südalia Mapri Ehitus OÜ. Ehitustööd kestavad selle aasta lõpui. Otepää Vallavalitsus esitas aasta alguses rahastamistaotluse EASile projekti Otepää liakeskuse väljaaredamie" elluviimiseks. EAS rahuldas taotluse. Projekti kogumaksumus o 1,6 milj eurot, millest EASi toetus o 1,4 eurot. Otepää Vallavalitsuse omafiatseerig o ,65 eurot 2 aasta jooksul. Otepää liasüdame projekti arhitektuurilie lahedus leiti ideekokursi käigus, mille võitis lahedus "Kiiredi", autoriteks Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Projekteerimistööd teostas ViaVelo Iseeribüroo. Oleme juba pikka aega teiud tööd selle imel, et Otepää südali saaks kaasajastatud. See elavdab kidlasti liaelu ja toob külalisi ja oori rohkem kesklia. Samuti jätkame Eesti lipu loo jutustamisega Otepää liaruumis, sõas Otepää vallavaem Kaido Tamberg. Reoveerimistööd o plaais ka Lipuväljakul, meil o lisaks lipu õistamiskohale Otepää pastoraadile ja kirikule, veel üks koht lias, kus jutustatakse Eesti läbivad uueduskuuri lipu lugu. Otepää kesklia remot kulgeb kahes kohas uueduskuuri läbib Otepää Keskväljak ja Otepää Lipuväljak. Suve ja sügiseperioodil teostatakse kaevetööd, piakatete tööd (kõiteekivide paigaldus, asfalteerimie), kommuikatsiooide tööd (valgustus, vesi- ja kaalisatsioo, sademevee kaalisatsioo) ja ehitustööd (paviljoide, varjualuste ja liamööbli vudamedid) ig pärast seda liamööbli (pigid, prügikastid, paviljoid, mäguplatside ivetar jm) paigaldus. Karupurskkaev paigaldatakse Otepää keskväljakule järgmise aasta kevadel. Üle Eesti o liade keskväljakud saaud uue ilme. Nüüd o järjekord jõudud Otepääi, kus täae keskväljak o liaelaiku jaoks sei vähe kasutust leidud. Mapri Ehitus ehitab siia tulevaks aastaks täapäevase lipuväljaku ja fuktsioaalse keskväljaku, lisas Priit Jaagat, Mapri Ehituse juhatuse esimees. Keskuse korda tegemie paradab liaruumi, Otepää keskus muutub liarahvale ja külalistele ligitõmbavamaks ig suuredab sihtkoha atraktiivsust. Projekti tulemusea o ii Otepää Keskväljak ja Lipuväljak korrastatud ii platside kui ka haljastuse osas. Tekib kaks puhkeala Keskväljakul purskkaevu ümbruses pikide ja varikatustega ig kogukoaaed Lipuväljaku servas paviljoide, ifostedide ja laste mäguväljakuga. Parkimie mõevõrra muutub edise teeidusmaja esised parkimiskohad kaovad, kuid uued o ette ähtud Lipuväljaku täava äärde. Kokkuvõttes jääb parkimiskohti sama palju kui varem. Tööd teostatakse ii, et võimalikult vähe takistada igapäevast liiklemist piirkodade kaupa. Vajadusel, äiteks asfalteerimisel ja äärekivide paigaldamisel võib ette tulla liiklustakistusi, siis tuleb kui mõepäevaseid liikluskorralduse muudatusi. Palu jälgida sellel ajal liiklusmärke, varuda aega ja kaatust. Vabadame ebamugavuste pärast! Vaata videost, millie saab olema Otepää liasüda: Lisaifo: aredusõuik Aado Altmets, tel Moika Otrokova Keei lapsed saavad uue spordiväljaku Keei oortekeskuse juures o valmiud multifuktsioaale spordiväljak. Mii-area avamie toimub 29. augustil kell Nüüd o Keei oortel võimalik tegeleda mitme harrastusspordi alaga, kua multifuktsioaale spordiväljak, ehk puur o ehitatud vähemalt elja erieva pallimägu harrastamiseks jalgpall, korvpall, võrkpall, teis. Talvisel perioodil o võimalik platsi kasutada uisuväljakua. Spordiväljaku ehitamise tööde kogumaksumuseks kujues ,80 eurot koos käibemaksuga, millest PRIA toetus oli eurot, omaosalus ,80 eurot. Toetust saadi meetmest: Eesti maaelu aregukava Leader meede ja Valgamaa Parterluskogu strateegia meede 2 Kogukoad ja oored kogukoaalgatused oma elukeskkoa paradamiseks. Ootame kõiki huvilisi spordiväljaku avamisele! Moika Otrokova Uut bussiliikluses Alates alustab Valga maakoaliiide teeidamist AS GoBus, sest hakelepig AS-ga ATKO Bussiliiid lõpeb Seoses uue lepiguperioodi algusega o plaeeritud ka rida uuedusi. Uute sõiduplaaidega saate tutvuda Otepäälased osalesid Pihkvas Hasapäevadel juuil toimusid Pihkvas rahvusvahelised 39. Hasapäevad, kus oli tuhadeid osalejaid Saksamaalt, Norrast, Lätist, Veemaalt, Soomest, Holladist, Pratsusmaalt, Poolast, Belgiast ja Eestist. Hasapäevade raames toimus Pihkva lias suur hasalaat ja oli arvukalt erievate kollektiivide esiemisi. Otepää oli Hasapäevadel oma telgiga, kus sai imetleda piirkoa käsitööd ig jagati turismiifot Otepääst ja Valgamaast. Otepää piirkoa ettevõtjad tutvustasid oma tegevust ig rahvamuusik Ats Taul esies laval suure publiku ees. Rahvusvahelist melu jäädvustas Kaal 2. Meid võeti väga hästi vastu ig huvi Otepää ja Eesti vastu laiemalt oli suur, sõas Otepää vallavaem Kaido Tamberg. Pihkva o teiud tublit tööd ii suure rahvusvahelise ürituse korraldamie o suur vastutus, seda oli väga tõsiselt võetud. Otepääd delegatsioois olid käsitöömeistrid Marge Tadolder ja Ae Perlov, Otepää Turismiifokeskuse spetsialist Külliki Pikk ja SA Valgamaa Areguagetuur juhataja Aeli Kattai, ettevõtjad Jüri Makarov ja Rei Org, rahvamuusik Ats Taul, Otepää vallavolikogu esimees Jaaus Barkala, vallavaem Kaido Tamberg, abivallavaem Kajar Lepik, kultuurispetsialist Valdur Sepp, projektijuht Lea Ruuve, kommuikatsiooijuht Moika Otrokova, Kaal 2-e meeskod: Eda-Liis Ka, Tarmo Koit ja Haldo Oravas. Otepää delegatsiooi osalemie hasalaadal toimus projekti Räak Valgamaa maitsete ja kultuuriga Veemaa radadel raames. Osalemist toetas EAFRD MAK Leader-meetme raames ja Valgamaa Parterluskogu. Projekti kirjutas Otepää Vallavalitsus, parteriks o SA Valgamaa Areguagetuur. Moika Otrokova

2 2 AMETLIK INFO Kuidas siis läheb? AMETLIK INFO Otepää Vallavolikogu istugil Kiitati Otepää valla aasta kosolideeritud majadusaasta aruae. Ati aktsiaseltsile TarMets luba Komsi külas asuva Lausse kiistu mõttelise osa omadamiseks. Muudeti Otepää Vallavolikogu 19. aprilli a määrust r 7 Sotsiaalhoolekadelise abi admise kord Otsustati seada Otepää valla omadis olevale, Otepää vallasiseses lias Tartu mt 2 asuvale kiistule (kiistusregistri registriosa r , katastrituus 63601:001:0166, pidala 3425 m², sihtotstarve ühiskodlike ehitiste maa 85%, ärimaa 15%) AS SEB pak kasuks hüpoteek summas eurot ig igakordse omaiku kohustus alluda kohesele sudtäitmisele hüpoteegiga tagatud õuete rahuldamiseks. Hüpoteegiga o tagatud kõik AS SEB Pak õuded SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS vastu, mis tuleevad AS SEB Pak ja SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS vahel tulevikus sõlmitavatest krediidilepigutest ig ede võimalikest lisadest ja muudatustest. Otepää Vallavalitsuse istugil Määrati Lauküla külas asuva Silva katastriüksuse (kiistu registriosa r , katastrituus 72402:003:0840, pidala m2, sihtotstarve tootmismaa), Kotka katastriüksuse (kiistu registriosa r , katastrituus 72402:003:1053, pidala 2,51 ha, sihtotstarve maatuludusmaa), Kotka katastriüksuse (kiistu registriosa r , katastrituus 72402:003:1052, pidala 15,14 ha, sihtotstarve maatuludusmaa), Asi katastriüksuse (kiistu registriosa r , katastrituus 72402:003:0077, pidala m2, sihtotstarve tootmismaa) ja Sõsaare katastriüksuse (kiistu registriosa r , katastrituus 72402:003:0032, pidala 4,16 ha, sihtotstarve maatuludusmaa) piiride muutmise tulemusea moodustatavate katastriüksuste kohaimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed. Ati OÜ-le Kaevupuurija ehitusluba Tiidu külas Niidusaare kiistul puurkaevu rajamiseks. Ati E Kuilale ehitusluba Päidla külas Kopra- kraavi kiistul elamu püstitamiseks. Ati Otepää vallasiseses lias Lipuväljak 28 kiistul asuvale ehitisele (kaubaduskeskus) osakasutusluba (kogu hooe koos väliste tehorajatistega, välja arvatud juurdeehitusega külgev parkla). Ati Puka alevikus Tiigi t 3 kiistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba. Kiitati Elva vallas Pedaste külas asuva Roosa kiistu võõradamiseks korraldatud eampakkumise võitjaks 2800 euro suuruse pakkumise teiud LaPlaya OÜ. Kiitati Lossiküla külas Müüri tee 1-2 asuva korteriomadi võõradamiseks korraldatud eampakkumise võitjaks 2551 euro suuruse pakkumise teiud Priit Õu. SÜNNID Jaagup Raave 13. mail Lola Kruusa 12. juuil Heri Riivald 12. juuil Violetta Vutt 18. juuil Adeele Vähi 19. juuil Iti Soja Kägsepp 23. juuil Rasmus Bell 25. juuil Ragar Vuks 28. juuil Eeva Kruuse 30. juuil Rihard Raidsalu 17. juulil Joel Zirk 17. juulil O üks sellie aekdoot: galeeri külge aheldatud galeeriorjade juurde tuleb ede valvur ja ütleb, et tal o eile kaks uudist. Üks o hea ja teie iustav. Hea uudis o see, et täa saavad ad lõuaks topeltportsu oma igapäevast orjasuppi. Iustav uudis o aga see, et peale seda tahab galeeri kapte veesuuskadega sõita. Võta siis või jäta?! Vallaelus o ka vaatamata suvele ja,,hapukurgihooajale ii iustavaid, häid ja ka muidki uudiseid. Uus Keskväljak valmib jõudsalt Eks üks eim keskuse rahvast ja ka Otepää lia külalisi puudutav teema o Keskväljaku ja Lipuväljaku hooge ehitamie. Sellega kaaseb ka omajagu ebamugavust, aga ilusama homse imel võib ju eed iustavad uudised ära kaatada. Loodame, et oodatav tulemus silub haavad ja ravib riivatud meeled. Lipuväljaku ehitamisel o ilmeud, et veel mõi vaem ja vigasem puu tuleb lisaks juba mahavõetutele ära lõigata. Eks ede asemele saab siis uus puupõlvkod oma võimaluse võralakka laiutada. Osad ehitusele jalgu jääud ooremad puud õestus teisaldada uude elukohta, ii et ede elus tuli lihtsalt üks kolimie ette. Vaa lipuvarras võeti maha ja viiakse lattu uue asukoha ideed ootama. Selle asemel tuleb uus ja suurem-pikem rahvuslipu hoidja. Ehitajad o omadega graafikus ig koostöö vallaga o iustavalt ladus ja hea. Keskväljak o üüd ka kii, sest ehitusjärg o sealmaal. Vaa kivikate kasutatakse ära ja läheb Kultuurimaja pargi kõiteede katteks ig Pühajärve laululava esise ja Otepää kõiteede olukorra paradamiseks järgmisel aastal, eriti kooliteedele. Uus kate tuleb puasest kivist ja peaks olema olemuselt värvikam, kui vaa. Väljakud saavad ka uue valgustuse. Uus kate jms peab valmis olema aasta lõpus, purskkaev ja liamööbel lõplikult paigas 2020 kevadel. Kasutama saab väljakut hakata siiski eem - siis kui kivikate maas. Ja ka see vastuolulisi emotsiooe tekitaud purskkaev! Võta omaks, et taolisel kujul karupurskaevu mõte o meie alusidee, mis päädis kokursitulemusel praeguse kujuga. Teisalt arva, et otsustama peab, sest vaidlused selle üle, kas purskkaev üldse ja millie, tõotasid jõuda eikuhugi. Ehk siis ka siis, kui see kuju täitsa lörri peaks migil põhjusel miema või üldse mitte sobima, o meil olemas vähemalt purskkaevu ehitised ja seadmed. Uus veesüliti kuju o ju alati võimalik, kui kuidagi muidu ei sobi. Eks meiekadis saaks vaielda lõpmatusei mille igaes üle, kui vaid,,kot ette ada. Parem o siiski, et midagi o, kui et midagi ei ole seepärast, et ei suudetud ära otsustada. Ole mõttes ja vaimus valmis ka uueks vaidlusvooruks Keskväljaku kella ja kellamäguga seoduva ümber, mis ka meelel mõlkumas ja vaimusilmas kuju võtmas. Parem o millegi üle arutleda ja vaielda, kui et mitte millegi pärast kakelda! Ehitusloa Keskväljaku selle osa jaoks, mis puudutab Maateeametiga seoduvat, pole see ametkod veel oma kooskõlastust adud. See puudutab Ugadi Resto juures olevat sissesõitu platsile, mida Maateeamet tahab meie kulul kitsamaks teha väidetava ohutuse pärast. Samuti tahetakse meie kulul riigimaateele kahte,,lamavat politseiiku. Praegu saab veel vaielda, sest ehitus pole siai jõudud. Teisalt, vald ei pidaud õigeks ka lihtsalt mõe ametiku õude peale kohe oma eelarve raha eest riigiteedele ivesteerida. Miu meelest o see ikkagi selle ameti teha, kelle hallata eed objektid o. Üldse o viimasel ajal mõedel ametikel komme kasutada oma kooskõlastuse õigust teede kaitsetsooides selleks, et omaeda kohustusi tegijatel kii maksta lasta. Piltlikult öeldes, kui eraettevõtja või vald oma territooriumil riigitee kaitsetsooi jääval alal midagi teha tahab, ilmuvad,,kerjakausikesed riigiameti õuetega paugupealt tegija ia alla. Õige see päris seda- moodi pole ja oleme siikohal juhtiud sellele ka miistrite ja poliitikute tähelepau. Tudub, et mis see ära ei ole ja maksa see eurot lisakulu ära, aga meil o ka vastutus oma kogukoa ees. Eriti, kui see õudmie ülekohtue ja põhjedamatu o. Muudes asjades o lahedus olemas ja saab edasi mia. Otepää Gümaasiumi direktori kokursist September o kohe kohal ja koolide ukse avaevad jälle. Otepää Gümaasiumis korraldati direktori ametikoha täitmiseks kokurss. Seda ka pikedati veel lisaks. Laekus 8 avaldust. Komisjo tegi oma valiku, kuid kahjuks viimasel hetkel loobus väljavalitu töölepigu sõlmimisest. Seadusekohase uue kokursi läbiviimiseks eam aega ei olud ig otsustasime määrata kui uue kokursi korraldamisei kohusetäitja (kt). Valiku tegi olemasolevate direktorite hulgast ja see kaalutlusvalik lages Keei Põhikooli direktorile Maire Murumaale, kes adis selleks operatiivselt ka oma õusoleku. Seega o Mairel kohustus korraldada Otepää Gümaasiumi direktori tööd kui uue kokursi väljakuulutamisei ja uue direktori leidmisei. Lisaks täidab ta ka osaliselt Keei Põhikooli direktori kohuseid edasi. Uus kokurss kuulutatakse välja kas selle aasta lõpus või uue aasta alguskuudel. Kohusetäitja o eeldatavalt ametis ühe õppeaasta vältel, mille jooksul loodame leida väärikale koolile väärika juhi. Olukord haridusturul ja meie koolides äitab, et vallas o hädasti vaja ikkagi hariduskorralduslikke muudatusi ja reforme. Vastavad ettepaekud ja variadid vallavalitsus ka välja töötab ja volikogule selle aasta jooksul esitab. Valmiud ja valmimas Keeis sai valmis,,puur ehk mitmeotstarbelie multifuksioaale spordiväljak. Samasugust saame varsti äha ka Otepääl. See uue ideega sportimiskoht loob loodetavasti hulga uusi võimalusi spordiharrastajatele ja mäguvõimalusi lastele. Valmimas o ka uus spordiplats Palupera teel. Nii Keei,,puur, kui ka Palupera plats valmisid PRIA rahalisel toel. Otepää vald o üüdseks valla sportimisvõimalustesse ivesteeriud suisa eeskujulikult. Plaais o ka sportimisvõimaluste paredamie edaspidi Pukas, Nõuis ja Sagastes. Märkimisväärselt oleme paredaud oma ujumiskohtade tigimusi Nõuis ja mujalgi. Ette o valmistamisel kava Pühajärve olukorra paredamiseks ja selle suplusvõimaluste laiedamiseks. Pühajärve laululava ja pargi ig promeaadi projekt o ettevalmistamise rahataotluseks Suurem ettevalmistatav ettevõtmie o uue üürimaja ehitamie Otepääle. Ka selle esimesed,,silmaga äha tegevused o tulekul. Otepää soojavõrk laieeb KIK toel ja uus talv toob sooja majja katlamajast Tehvadile ja paljudele teistele uutele klietidele uue ökooomse taristu kaudu. Ehitamise algust ootab ka erihoolekade teeuste maja vaa praeguse hooldekodu juurde ig vahepeal o saaud rahuldatud ka taotlus uue hooldekodu ehitamiseks vaa asemele. Ehk siis o ees hulga ehitamist euroraha toel ja uut kvaliteeti sotsiaalhoolekades. Aga eist täpsemalt edaspidi. Vot sellie sai,,meüü vallavalitsuse selle suve ja sügise tegemistest heade ja iustavate uudiste äol. Tegelikult o meil ii head kui iustavat positiivselt palju. Otepää vald o liikumas ja areemas. Mõelgem ja aidakem igaüks ka ise sellele kaasa, sest aregu mootor ei tööta,,vigugaasil, vaid selle käivitamise,,kütus o positiivsus ja homsesse optimismiga vaatamie oskus. Hea kogukod! Suvi sõuab ja sügis jõuab. Aeg kulgeb omasoodu. Kujudagem siis koos seda ii, et oleks ii lõbus, kui ka tulus meile kõigile! Kea hilissuve jätku! Kaido Tamberg, vallavaem Määrati kogukodlikuks aredustegevuseks kaasfiatseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukod 150 eurot projektile Kogukoa ideedepaga õppepäevad ; 1.2 Puka Kogukod 150 eurot projektile Puka oorte filmikohvik. Määrati ühele isikule 30 euro suurue tervisetoetus. Määrati kahele isikule sotsiaalteeuse toetus. Määrati Vidrike külas asuva Toppavee katastriüksuse (katastrituus 63601:001:0259) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohaimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed. Määrati Neeruti külas asuva Lade katastriüksuse (katastrituus 58202:003:0150) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohaimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed Sõlmiti Helve Kapp iga äriruumi üürilepig Sagaste alevikus, Valga mt 7, II. korrusel asuvate ruumide (pidala 84,63 m²) kasutusse admiseks alates 01. juuli a kui 30. juui a. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik. Kiitati kahe isiku hajaasustuse programmi lõpparuae. Ati Tõis Savile ehitusluba Kääriku külas Koo kiistul saua püstitamiseks. Peatati Otepää vallale Otepää vallasiseses lias asuvatele Lipuväljak, Lipuväljaku, Lipuväljak T7, Lipuväljak 13, Keskväljaku ja Lipuväljak 15 kiistutele ehitise (Otepää keskväljak ja lipuväljak) rajamiseks atud ehitusloa alusel toimuv ehitamie riigitee kaitsevöödis ja riigitee alusel maal kui uue ehitusloa väljastamisei. Ati Mart Toomet`ile ehitusluba Kurevere külas Võlsi kiistul elektritootmisrajatise püstitamiseks Tuistati kehtetuks OÜ Kaarajärve Õppe- ja Spordibaasile atud ehitusluba r /01078 Otepää külas Vaa-Otepää õppe-spordibaas kiistul ühiselamu lammutamiseks. Ati Tarmo Uba le ehitusluba Pühajärve külas Metsatuka kiistul ehitise (saua) püstitamiseks. Ati Viiamäe Teeused OÜ le ehitusluba Sagaste alevikus Valga mt 11 kiistul asuva ehitise (kauplus-ladu) rekostrueerimiseks. Ati OÜ-le Astlada Ehitus ehitusluba Sihva külas riigimaateel Otepää-Kääriku-Kurevere ehitise (tõstetud ristmikud) püstitamiseks tigimusel, et ehitustegevuse plaeerimisel täidetakse kõiki korralduse lisaks olevas Maateeameti kirjas r 15-2/18/ toodud õudeid. Tuistati kehtetuks Sagaste Vallavalitsuse 24. oktoobri 2017 a korraldusega OÜ -le Sagaste Mõis ehitise (righooe tallid) rekostrueerimiseks väljastatud ehitusluba r / Ati OÜ-le Sagaste Mõis ehitusluba Otepää vallas Lossikülas Rigtalli kiistul ehitise (righooe-tallid) rekostrueerimiseks Ati Reee Praksile ehitusluba Truuta külas Mäiku kiistul tiik-veehoidla rajamiseks. TÄHELEPANU! ID-kaartide taotluste vastuvõtmie ja relvalubadega seotud dokumetide vormistamie Otepää politseis 10. septembril, 8. oktoobril, 12. ovembril, 10. detsembril. kell Samas toimub ka dokumetide kättesaamie. Otepää Teataja o Otepää valla tasuta jagatav ifoleht. Aadress: Lipuväljak 13, Otepää E-kiri: teataja@otepaa.ee Ajaleht iteretis: Toimetaja: Arvo Saal Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est Trükk: AS Kroopress Kohaletoimetamie: Omiva Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks ädal ee lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: teataja@otepaa.ee. Toimetusel o õigus kirju ja kaastöid ede selguse huvides toimetada ja lühedada. Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest. Järgmie Otepää Teataja ilmub 29. augustil.

3 3 AMETLIK INFO Ati Otepää valla Nõui küla Päiksemäe kiistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba. Ati ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses lias Koolitare 6 asuv kiistu. Ati Nikuli Circus OÜ-le (registrikood , asukoht Pargi tee 12 Viimsi alevik Viimsi vald) luba paigaldada 30 reklaamplakatit suurusega 420x594 mm Otepää vallasiseses lias asuvate täavavalgustuspostide külge ajavahemikuks juuli a ja määrata reklaamimaksu suuruseks 172 eurot, 80 seti Ati Priit Jaagatile projekteerimistigimused Tõutsi külas Tautsi kiistul agaari ehitusprojekti koostamiseks (projekteerimistigimused lisatud). Ati Kristia Kull ile ehitusluba Nüpli külas Kolga kiistul ehitise (saua) püstitamiseks. Määrati tervisetoetus ühele isikule summas 50 eurot. Ati Väio Põllumäele ehitusluba Nüpli külas Vahe-Palava ja Igermai kiistutel tiigi rajamiseks. Rahuldati 8 isiku hajaasustuse programmi toetuse taotlused. Algatati Otepää vallasiseses lias asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaeerig. Jäeti rahuldamata 29 isiku hajaasustuse programmi toetuse taotlused Ati OÜ ENERGOGEN`ile ehitusluba Otepää vallasiseses lias Elektriteeuse kiistul ehitise (garaaž) ümberehitamiseks. Ati Mart Toomet`ile ehitusluba Pedajamäe külas Pedja kiistul ehitise (päikesepark) püstitamiseks. Kooskõlastati Mägestiku külas Hobukaku maaüksusele kavadatava puurkaevu asukoht. Eraldati spordiüritustele toetus alljärgevalt: Mittetuludusühig Otepää Motoklubi 1250 eurot juulis-septembris a toimuvate Mootorratturite Kevadpäevad, Otepää Tour, Motopäev Lastele, Power Camp ja Mootorratturite Sügispäevad korraldamiseks. Kiitati Neeruti külas asuva Vahe-Saare kiistu võõradamiseks korraldatud eampakkumise võitjaks euro suuruse pakkumise teiud OÜ Aara. Kiitati Puka alevikus Uus t 3 asuva kiistu võõradamiseks korraldatud eampakkumise võitjaks euro suuruse pakkumise teiud Adres Sokkad. Tuistati urjuuks Otepää vallasiseses lias Kopli t 10-2 asuva korteriomadi võõradamiseks korraldatud eampakkumie Ati Otepää vallasiseses lias Pühajärve tee 2 kiistul asuvale ehitisele (rahvamaja) kasutusluba Ati AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses lias 46 Tatra-Otepää-Sagaste tee L2, Alajaama haljasala, Karupesa, Keskväljaku, Kopli t 4, Kopli täav, Lipuväljak 4, Lipuväljak 5, Lipuväljak 7, Lipuväljak 20, Lipuväljak 26, Lipuväljak 22a, Lipuväljak T7, Muamäe t 6, Muamäe t 4a, Valga mt 12/ Olümpiakeskus Tehvadi, Tehvadi täav T1, Tehvadi täav T2, Valga mt 23a ja Virulombi t 2 kiistutel kaugküttetorustiku ehitamiseks. Ati Meegaste külas Alajärve kiistul asuvale ehitisele (abihooe) kasutusluba. Ati Päidla külas Kõver-Uibojärve kiistul asuvale ehitisele (reoveepuhasti kui 5m³) kasutusluba. Vabastati tähtajatult korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik. Ati AS-ile JUMEK tasu eest üürile Puka alevikus Tööstuse t 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m². Määrati ühele isikule 14 euro suurue tervisetoetus. Määrati toetus raske majadusliku olukorra puhul ühele isikule summas 62 eurot. Korrastatud raaümbrus paitab silma Viimase poole aasta jooksul o Otepää vallas veekogude ääres läbi viidud mitmed heakorratööd, mis silma rõõmustavad. Pühajärve raas o paigaldatud uued pigid ig remoditud ujumissilda. Pühajärve laululava pealtvaatajate istekohad o aga juurde saaud trepikäsipuud. Samuti o raa-alalt ulatuslikult iidetud pilliroogu. Pühajärve raas tegutsevad ettevõtjad Pühajärve Raakohvik ja Pühajärve Grill o ka valla iitsiatiiviga samuti kaasa tulud ig tagaud raas heakorda. See o olud igati täuvääre! Korrastati ka Otepää valla teise kaui järve Nõui järve raa-ala. Ka sii remoditi ujumissilda, avati vaateid ja iideti pilliroogu. Palupera tee tiikidel sai samuti iidetud pilliroogu. Varasemalt o Palupera tiikidesse sisse lastud karpkalaliste sugukoda kuuluv valgeamuur ja seda just veekogu hooldamise eesmärgiga. Nimelt sööb taimtoidulie valgeamuur kolm korda rohkem taimi, kui ta ise kaalub. Kaladele paigaldati ka spetsiaale kompressor, et tagada vee õhutamie talvisel perioodil. Kidlasti ei jää eed viimasteks heakorratöödeks, hoiame valla heakorral silma peal ig teeme jõudumööda kõike, mis vajab tegemist. Oma ümbruse korras hoidmisel saab aga vallakodaik ise ka palju ära teha, hooldades oma majapidamise ümbrust ja viies prügi selleks etteähtud kohta. Ootame alati ka Head lapsevaemad! Nagu suve hakul sai lubatud, soovime muuta Otepää valda rohkem lastesõbralikumaks ja rajada keskustesse lastele mäguväljakuid ja kooskäimise kohti. Meil oli plaais selle aasta septembrikuus läbi viia koosolekud koos lastevaematega, et üheskoos arutada, kuhu ja kas rajada Otepää vallas laste mäguväljakuid. Teatame, et koosolekud toimuvad üle-eestilise Maale Elama Otepää valla päeva raames 28. septembril Kellaajad täpsustuvad! Mäguväljakute teema tuleb üheks oluliseks arutluspuktiks sel päeval toimuvate rahvakoosolekute DETAILPLANEERINGUD Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaeerigu algatamie ettepaekuid ja tähelepaekuid vallakodaikelt selle kohta, kuidas vallas heakorda paremii hoida. Otepää Vallavalitsus raames. Koosolekud toimuvad Otepää, Sagaste, Nõui ja Puka Kultuurimajades, jälgige palu ifot! Palume ka teie abi et arutelud libedamalt läheksid, palu saata oma mõtted ja ettepaekud mäguväljakute ja üleüldiselt laste mägimisvõimaluste kohta Otepää vallavalitsuse e-posti aadressile: vald@ otepaa.ee hiljemalt 1. septembriks Kõik head mõtted o teretulud! Otepää Vallavalitsus Otepää Vallavalitsus otsustas a korraldusega r 2-3/298 algatada Otepää vallasises lias asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaeerigu. Plaeeritav ala hõlmab Kastolatsi tee 25 katastriüksust ja osaliselt Kastolatsi tee katastriüksust. Eesmärk o ehitusõiguse määramie uue hooldekodu hooe rajamiseks. Plaeeritava ala pidala o ca 4.46 hektarit. Otepää valla üldplaeeriguga o määratud Kastolatsi tee 25 katastriüksuse maa-ala sihtfuktsiooiks üldkasutatavate hooete maa. Algatatav detailplaeerig ei ole vastuolus üldplaeeriguga. Võimalike uurigute läbiviimise vajadus detailplaeerigut algatades puudub. Detailplaeerigu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja o Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, Otepää).Korraldusega o võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, Otepää) ja digitaalselt Ametlikes Teadaaetes ig Otepää valla dokumediregistris. Täiedav ifo: plaeerimisspetsialist Neeme Kaurov, eeme.kaurov@otepaa. ee, Plaeeritav maa-ala. Maal Elamise Päev 2019 Otepää valla päev 28. septembril toimub esimee üle-eestimaalie Maal Elamise Päev. Ettevõtmises osaleb ka Otepää vald, kes ootab külla ii maaelust huvitatud liaiimesi kui ka vallakodaikke ja tutvustab siiseid teeuseid, potetsiaalseid töökohti, kultuurielu, toimub kohtumie vallavõimuga jpm. Tahame äidata kõigile, mis meil maal o head! Maal Elamise Päeva jooksul o Otepää vallas avatud erievate ettevõtete ja asutuste uksed, Puka, Nõui, Otepää ja Sagaste kultuurimajades toimuvad kultuuriprogrammid ja toimub palju muud põevat. Palu jälgige reklaami, täpsem ifo tulekul! Kõik o oodatud osalema! Head Otepää valla ettevõtjad-tööadjad! Ootame ettevõtjaid paustama Maal Elamise Päeva õestumisse, ades teada oma vabadest töökohtadest ja tööjõu vajadustest. Olete oodatud ka osalema sel päeval, 28. septembril oma asutusega, avades sellel päeval külastajatele uksed. Kui soovite osaleda, palu page east kirja: Küllike Pikk, tel , kylliki.pikk@otepaa.ee. Hea Otepää valla käsitöömeister, põllumees ja laadakaupleja! 28. septembril oled oodatud Otepää kultuurimaja parki Maale Elama Päeva laadale. Ootame kohalikke kauplejaid, kes müüvad oma põllusaadusi, oma käsitööd, toodagut, je. Pae east kirja: Merle Sooberg tel , Merle.Sooberg@otepaa.ee. Lisaifo Maal Elamise Päeva kohta: Ivika Nõgel, tel , parterlus@parterlus.ee. Maarahva koguemised 17. augustil kell Pilkuse külamaja, 24. augustil kell Prigi küla, Adre talu. Oodatud o ümberkaudsete külade elaikud, kaasaarvatud kiistuomaikud, kes ei ela alaliselt vallas. Adre tallu o oodatud ka Keei rahvas. Kavas o: vallavalitsuse tervitus, arutelud mitmetel valda puudutavatel teemadel, küsitluslehtede täitmie, kohaliku elu teemalie viktorii, pildistamised, pikik. Edistel sovhoositöötajatel palume tulla tolleaegses riietuses. Korraldajad: Otepää vallavolikogu maaelukomisjo, külade aktiivsed elaikud. Teade Seoses vallamaja sisehoovi reoveerimisega o MTÜ Otepää Kiaspukt suletud ja sel ajal oleme avatud kolmapäeviti kell Otepää Kultuurimaja teatrikuuris. Otepää Kiaspukt

4 4 Kultuurikaleder Otepää südmusterikas suvi Otepää Kultuurimaja Südmuste lisaifo Merle Sooberg Kui 30. septembrii Otepää Kultuurimaja galeriis Esti Kittus-e äitus Kavadid Valgamaa koloi kujuduseks juubeli laulupeol Tallias 2019 Esti Kittus o südiud 7. aprillil Õppiud Tartu Kustikoolis, jätkas õpiguid ERKI-s, mille lõpetas 1972.aastal teatrikustikua. Aastast töötas Vaemuise teatri kustikua ig alates 2004.a Puka Kustikooli juhia. Valgamaa koloi idee kujuduseks tuli Valgamaa 3 omavalitsuse vaatamisväärsustest. Näitus o TASUTA 20. augustil kell Otepää Kultuurimaja pargis Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale pühedatud kotsert, kus astub üles Tõu Tõu Timm. Tõu Tõu Timm o eim tutud as. Jääääre laulva kitarristia, et o esieud ja salvestaud kümete Eesti muusikutega (Jaaus Nõgisto, Bozo, Iloa Aasvere, Kate, Peep Pihlak, Riho Sibul, Revals, Kukerpillid). Kotsert o TASUTA. Kohvik o avatud juba kell septembril kell Otepää Kultuurimajas Vaavaemate päeva tähistamie. 14. septembril kell Otepää Valla PEREPÄEV. Puka Kultuurimaja Südmuste lisaifo Helgi Pug 19. augustil kell XII Puka Öölaulupidu, mis o pühedatud Balti keti 30. aastapäevale. Kooridega koos laulab ja musitseerib meile kõigile tutud ja armastatud Ale Veziko koos Badiga. Oodatud o kaasa laulma tulla kõikidel kooridel ja iimestel üle Eesti /Puka Kultuurimaja park / TASUTA Lisaifo ja registreerimie: Helgi Nõui Kultuurimaja Südmuste lisaifo Marika Viks 31. augustil kell 20 Nõui vaa koolimaja raas MUINATULEDEÖÖ PÄIKESELOOJANGU KONTSERT * muiastulede öö hämaruses ja valguses TRIIN ARAK (vokaal, klaver) ja KARMEN URB (viiul). Kõlab Trii Araku autoriloomig tema maikuus ilmuud plaadilt Üle Maarjamaa, sekka ka eid palasid, mis oma plaadilejõudmist veel ootavad. Kui soovi, saab autogrammiga plaadi kaasa osta. * küpsetame pakooke, ka siu kaasa toodud moos o oodatud! Vihma korral toimub kotsert kultuuriajas. Otepää suvi o olud toimekas: Eesti Lipp 135, vabaõhuetedused,,taevas, muld ja tulevik, laulupeo tuleretk Pukas, Otepääl ja Sagastes, traditsiooilised Pühajärve Jaaituli ja Retrobest festival, suur juubeli laulu- ja tatsupidu Tallias, Leigo Järvemuusika, Pühajärve Puhkpillipäevad, Sagaste Rukkipäev ja käsitöölaat Otepääl, Pedajamäe järvekio, lisaks väiksemad südmused ja kohe-kohe toimuv Puka Öölaulupidu. Kõiki eid tehti südamega ja paljud eist o väga pikaajalise traditsiooiga. Eesti Lipp 135 oma traditsiooilise rogkäigu ja hobuvakriretkega oli rahvarohke ja siimustvalge oligi juubeliväärilie eestvedajateks oma abilistega Marko Tiirmaa ja Moika Otrokova. Eesti Lipu 135. aastapäevale pühedatud Erki Aule kirjutatud ja Peep Maasiku lavastatud Taevas, muld ja tulevik esietedus toimus 4. juuil (ühtekokku 5 etedust). Otepää oma tüdruk Merili Kirbits asus kõikidest raskustest hoolimata projekti etteotsa, oli selle lavastuse ideeautor ja ellukutsuja. Otepää kuagie teatripapa Kalju seal teistpoolsuses pilvepiiril oli kidlasti rahul. Viimae vabaõhulavastus Otepää Liamäel, mida Otepää Teater Kalju Ruuvei käe all mägis, võis olla E.Borhöhe Villu võitlused esietedus a, seega o olud 60-e aastae paus viimasest Liamäe vabaõhulavastusest. Täavu südis aga teatriime taas ja seekord meie riigi lipust. Projektiga oli seotud üle 30 iimese, 24st äitlejast üle poole olid otepäälased. Väga palju siise piirkoa ja sii lähedal toimetavaid ettevõtjaid toetas teatriprojekti, sest seda peeti oluliseks. Vastukaaluks paljudelt riigipoolsetelt projektirahastajatelt jäigi tugi tulemata, mis tekitab häm- Kui loomigulisel kollektiivil MALK avaes märtsis võimalus oma lauluga Otepää-Vihti sõprussuhete kiistamist rikastada, polud meil õra aimugi, et läheb vaid mõi kuu ja saame kutse osaleda Otepää valla esidajatea 27. juulil Vihtis, üüd juba kolmadat korda toimuval üritusel Hiide Hirmos. Üritus o mõeldud perepäevaa mõusaks ajaveetmiseks, samuti kohalikele kauplemiseks ja edi tegemiste tutvustamiseks. Vihti kaui kirikuküla turuplatsile kogues ii eid, kes pakkusid oma tooteid ja teeuseid (ampluaa küttepuudest imemaitsva täavatoidui) kui ka eid, kes olid seda kõike autima tulud. migut ja teeb kurvaks! Siijuures sai eatlikult ka toetajate logodea märgitud Eesti Vabariik 100, lootuses, et ad Eesti lipu etedust toetavad, paraku ei leitud selleks võimalust. Aga etedus oli vägev ja riigilipu juubeli väärilie. Eesti laulu- ja tatsupeo juubeliaasta suursüdmusele pääses Valga maakoast 672 lauljat, tatsijat, pillimägijat, sellest 311 Otepää vallast. Diriget Eve Eljad viis peole kolm esimese kategooria kollektiivi kokku 94 lauljaga. Meie tatsujuht Kaire Ojavee eestvedamisel sai suurele peole 5 kollektiivi ühtekokku 86 tatsijaga. Sagaste tatsujuht Tiia Kukk 2 kollektiivi ja 40 tatsijat, Aili Mägi ja Krista Sumberg Pühajärvelt 2 kollektiivi 41 tatsijaga, Merle Sooberg ja Lille Tali 2 kollektiivi, Sille Lõõdre Pukast ühe kollektiiviga ja esidatud oli ka meie puhkpilliorkester Aro Atoi ja Külli Teearu eestvedamisel. Vägev rahvas o sii, Otepää mail! Vähemalt 5% Otepää elaikest oli suurel peol esiemas. Sellega jäi pikalt maha äiteks peali Talli, kui rääkida arvude keeles. Ettevõtja Tael Samm o suutud kahe suure festivaliga ( Pühajärve Jaaituli ja Retrobest) elavdada siiset kati kahe suursüdmusega ja seda aastaid väga edukalt. Perekod Tamme võib julgelt imetada kultuurivägevateks, kes juba 22 aastat o suutud elus hoida Leigo Järvemuusikat. See muusika, mis Leigo järvede vahel igal aastal taas süib: tulelavastused muusika, vee ja metsa keskel o suurt emotsiooi pakkuud tuhadetele tõsise muusika austajatele üle maailma. Aro Ato ja Külli Teearu o järjekidlalt suutud igal suvel siia tuua puhkpillimuusika. Igal pool mujal o jääud seda aia vähemaks. MALK Vihti soojuses Turuplatsi üheks tõmbeumbriks oli kidlasti ka lumivalge püüe, kus astusid üles erievad muusikakollektiivid, kelle hulka ka meil oli au kuuluda. Oma esiemise tegi ka suvi, kostitades osalisi lausa +31 C kuuma ja päikesega. Väga tore oli taas kohata Otepää vau ja uusi sõpru. Kogu üritus oli vahva ja meeleolukas. Meie siiras täu Sulle, Vihti kultuurivedur Tommi Muhli võõrustamise eest ja muidugi suur aitäh Valdur Sepale ja kompaiile, kes meie reisile hoogu adsid. Loomigulise kollektiivi MALK imel Kuo Oja Foto: Ari Peura 22 aastat sellist kokkusaamist elus hoida o ikka vägev tegemie küll. Otepää Naisseltsi aastatepikkuse käsitöölaadaga o hoitud elus selle valdkoa traditsiooi. Sagaste Rukkipäev oma pikaajalise iga-aastase südmusega o sellel aastal ikka märkimisväärselt kasvataud külastajate hulka, eks üheks põhjuseks kidlasti RINGTALL-MUUSEUMI süd ja avamie. Vägev o see Rigtall käige vaatamas! Sõprusvalla Vihti ettevõtjate suve suursüdmusele oli kutsutud asambel MALK Lembi Oja taktikepi all. Nii sai Vihti rahvas samuti otepäälaste laulust rõõmu. Rahvamuusikaasambel Pillipuu ja Karupojad Merle Soobergi eestvedamisel viisid muusikarõõmu Saksamaale Frakebergi rahvusvahelisele folkloorifestivalile Europeade. Otepää Kultuurikeskused (Jorma Riivald, Merle Tali, Merili Kirbits, Helgi Pug, Marika Viks, Raili Madli ) o igati tuge pakkuud südmuste loomisel ja elluviimisel. Iga südmus o olud kui hea teatrilavastus, millega o tulijat üllatatud! Külad o omaäoliste tegemistega ka suvel suvevärvi! Armsad tegijad, Otepää Vallavalitsus täab Teid kõiki, et olete Otepääd väärikalt suurel peol esidaud, SUVESÜNDMUSED elus hoidud, eile uut vuki lisaud ja sellega siiset paika laskud kaugelt tulijale ka erilisea paista. Ja eks see meie kodukat koos siisete iimestega ja tegemistega ogi erilie! Kõik tegijad o väärt suurt aplausi! Otepää Vallavalitsuse kultuurispetsialist Valdur Sepp Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev 4. augustil toimus XXIII Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev Otepää Kultuurimaja pargis. Päeva külastajatel oli võimalus osa saada kultuuriprogrammist, osaleda õpitubades, vaadata äitust ig osta edale meelepärast käsitööd, talukaupa vms. Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva eesmärk o algusaegadest saadik olud propageerida meie rahvuslikku käsitööd ja hoida au sees rahvamuusikat. Sel aastal oli kultuuriprogrammi kesksel kohal rahvarõivaste demostratsioo, millest lähtuvalt kadis päev alapealkirja Rahvarõivad puasel vaibal. Rahvarõivaste esitluse eestvedajad Eike Jodsche ja Marge Tadolder olid ära teiud suure töö ig kõik huvilised said äha-kuulda sisukat ülevaadet meie omakadi rahvarõivastest. Päeva jooksul esiesid suurepärased rahvatatsu ja -muusika piirkodlikud ja külaliskollektiivid. Südmusele lisas tooi Otepää Kultuurimaja Teatristuudio etteaste, keda juhedas Merili Kirbits. Päevale pai meeleoluka pukti Puka meesasambel Evald Raidma juhedamisel. Võib arvata, et mehi pisut kurvastas asjaolu, et päeva lõpuks olid pealtvaatajate read hõreeud. Kõik, kes aga kohal olid, elasid kaasa ja autisid etteastet täiega. Päevajuht o viimastel aastatel olud Raul Vester. Õpitubade roll o pakkuda isetegemisrõõmu ja uute oskuste omadamist ii lastele kui täiskasvautele. Reet Oha ja Ae Perlovi juhedamisel oli võimalus maalida klaasile ig valmistada kaelaehteid ja võtmehoidjaid. Õpitubadest osavõtt oli rohkearvulie, ii mõigi jäi sia tegutsema pikemaks ajaks. Üks õpitubades osaleja maiis kogui, et see oli päeva parim osa tema jaoks. Kultuurimajas olid ekspoeeritud Puka Kustikooli õpetaja Esti Kittuse maalid ja siiditrükis tööd. Pühedatud o eed selle aasta juubelilaulupeole. Maalid jäävad kultuurimaja galeriid ilmestama pikemaks ajaks. Nii et, kes pühapäeval sia ei jõudud, saab seda teha edaspidi. Iga aastaga o järjest keerulisem pealtvaatajatele midagi uut ja huvitavat pakkuda, aga usume siiski, et igaüks leidis sellest päevast edale midagi meeldivat. Kas oli see siis mõi auditav etteaste, rahuldust pakkuv ost, loteriivõit, kohtumie heade tuttavatega või midagi muud. Sellised südmused o osa rahvakultuurist ja liidavad kogukoda. Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päeva korraldas MTÜ Otepää Naisselts koostöös Otepää Kultuurimajaga. Meie päeva toetas Otepää vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital Valgamaa Ekspertgrupp. Korraldajate suurimad täud kõigile koostööparteritele, osalejatele ja külastajatele ig toetajatele. MTÜ Otepää Naisselts imel Mairi Järviste

5 5 Uue kooliaasta alguse lävel Otepää Gümaasiumil uus juht Alguse lävel tuleb teha tagasivaade eelmisele õppeaastale. See möödus kiiresti, huvitavalt ja edukalt. Meeldejäävalt tegutses kooli õpilasesidus presidedi Tuule-Liis Jaagati juhtimisel. Juba kooliaasta alguses valitud liikumisaasta moto Parem paiduda kui murduda ja eesmärk viia läbi kevadel kooli III olümpiamägud adsid lootust huvitavale õppeaastale. Nii ka läks, vahvalt möödus isadepäevale pühedatud sportlik mõõduvõtt ja õpilasesiduse orgaiseeritud kohviku tulu 383 eurot laekus kooli OM korraldamise fodi. EOA toetas olümpiamägude läbiviimise taotluse projekti 640 euroga. 24. mail toimusid kooli III olümpiamägud. Säravalt o meeles mägude avatseremooia, kus kooli lippu kadis U17 Eesti jalgpallikoodise rüdaja, meie kooli lõpuklassi oormees Adreas Kiivit ja kooli olümpiamägude lippu klassived Ge-Marte Paul. Olümpiatule süütas kooli puhkpillimägijate helide saatel, Eesti tulevikulootus 400 m tõkkejooksja Jaak-Heirich Jagor. Sportlaste tõotuse kadis ette 5. klassi õpilae Ruube Jaagat ja kohtuike tõotuse esitas matemaatikaõpetaja Kari Järv. Olümpiamägud kuulutas avatuks Otepää vallavaem Kaido Tamberg. Maskott HUGO Tael Marjapuu kehastuses oli kaasaelajaks erievatel olümpiaaladel. Kehalise kasvatuse õpetaja Jaika Kilk oli valiud huvitavad spordialad, kus meeskoad võistlesid omavahel osavuses ja kiiruses. Vaata ka videot kooli kodulehel: Eelmisel õppeaastal olid meie koolis väga populaarsed kohvikute orgaiseerimised, mis adsid eelteadmised ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest. Nii teeiti tulu 250 eurot jõulukohvikust, mis kati heategevusefodi Miu uistuste päev ja 198 eurot kevadpeo kohvikust, mis otsustati jätta kooli õpilasesidusele. Eesti Vabariigi aastapäeva kotserdil pakkusid külakosti Taja Mihhailova-Saar ja Mihkel Mattise. Vahva oli ka traditsiooilie Playback, kus õpilased pidid jäljedama eesti asambleid eestikeelsete lauludega. Suure aplausi väärisid ka lapsevaemate ja õpetajate etteasted. Võitjaks tuli 4. klassi esitus, mis jäljedas Jaagup Tuisu videot Legedid oma loos. Suur täu kuulub lapsevaemale Ago Arrole, kes o aidaud meie kooli üritused muuta värvilisemaks ja kõlavamaks. Ta täiedas ka märgatavalt meie kooli ürituste auhialaudu. Koolipäevad möödusid huvitavalt ja uute Otepää looduspark vajab reorgaiseerimist? Otepääl toimus 7. augustil laiedatud plaeerimiskomisjoi istug. Osalema oli palutud kogukoa esidajad, Riigikogu keskkoakomisjoi esimees Erki Savisaar ig keskkoamiister Ree Kokk ja miistri õuik Gert Villard. Täa kõiki, kes osalesid arutelus ja esitasid oma ettepaekuid Otepää valla elukorralduse paremaks muutmiseks. Arutlusel olid Otepää plaeerimiskomisjoi seisukohad uue üldplaeerigu tegemisel. Riigil oleks vajalik teha sotsiaalmajaduslik aalüüs, kas kehtivad looduspargi seadus ja kaitse-eeskiri o avaldaud egatiivset või positiivset mõju loodusele ja elukeskkoale ig ka kohaliku kogukoa aregule. Otepää looduspargi eesmärgid o ajas muutuud, maastikukaitsealast o saamas Otepääl reservaat, kus kehtivad riigi poolt kehtestatud liialt jäigad diskrimieerivad seadused, mis takistavad Otepää ormaalset elutegevust ii looduskeskkoa osas (Pühajärv, Neitsijärv je.) kui ka iimtegevust oma kodukohas. Otepää looduspargi osas kaks võimalikku lahedust: 1. Lõpetada Otepää looduspargi tegevus kua tegevus kahjustab kohalikku elukeskkoda. 2. Kaitse-eeskirja kehtima jätmie aiult riigimaadel ig ülejääud aladel aiult vabatahtliku liitumise korral. Komisjoi avatud istugil oli väga tugev egatiive hoiak just keskkoaameti aadressil kua oma bürokraatlike tegevustega o ahistaud plaeerijaid kui ka kodaikke oma kodu rajamisel kui ka hooldamisel. Rohkem tuleks ada vastutust keskkoa korraldamisel tagasi kohalikule omavalitsusele, kes suudaks objektiivsemalt korraldada keskkoa ja maastiku kaitset. Too järgevalt välja ka osalejate tsitaadid arutelust. Ree Kokk: probleem o üle Eesti. Otepää o arvestatav rahvusvahelise spordi- ja turismi sihtkoht ig kidlasti o vajalik aalüüs ja täiedav arutelu osapoolte vahel. Normid ja reeglid peavad olema seadused o täitmiseks. Kas eed o rumalad või mõttetud, see õuab täiedavat aalüüsi. Oma vastutusvaldkoas oota juhtidelt ettepaekuid, mida muuta seadustes lähtuvalt ja kogukoa tagasisidest. Hetkel o selge, et kommuikatsioo ametike ja iimeste vahel o õrk. See vajab muutmist. Erki Savisaar: seaduste ja määrustega o midud liiga detailseks. Kohalikul omavalitsusel peaks olema ehk suurem kaalutlusõigus. Aga see õuab täiedavat aalüüsi ja arutelusid. Probleem o üle-eestilie. Looduse hoidmie o tähtis, aga selles ei peaks uustama iimest. Jaaus Raidal: Otepää looduspargi territooriumil o ca 1100 kiistut, kes o seotud bürokraatlike tõketega. Jaaus Barkala: kogume kokku trahvitud juhtumid ja edastame Keskkoamiistrile. Siim Kalda: Otepää looduspargi kaitse-eeskirjadele peab tõmbama piduri ig lõpetama ede kehtivuse. Liiga palju o erievaid seadusadlikke korraldusi, aga osade suhtes toimiks ka kogukodlik hea tava järgimie. Looduse hoidmie o Otepää valla elaike puhul kirjutamata seadus. Kaido Tamberg: Otepää looduspargi territooriumil ehitamisega seotud teemad peaks lahedama valla üldplaeerig. Hea tava võiks olla, et esimesel rikkumisel ei trahvita. Pühajärv ja Neitsijärv vajavad riiklikku toetust ig kidlasti o teretulud koostöö Eesti Maaülikooliga uurigute läbiviimiseks. Uus üldplaeerig o tegemisel ja mõistlik oleks, et igaühel, kel o oma kiistu, võib sia ka oma kodu või äritegevuse rajada. Täasel ajaetapil oleme olud olukorras, kus paljudel kodaikel o keeldutud oma kiistule kodu või teadmiste kogumistes: KIK projekti õppeprogrammide raames külastasid õpilased erievaid looduskeskusi, Päradivaderite projektiga korrastati valla erievaid objekte, tutvuti erievate muuseumitega muuseumipäeval Tartus ja 6. klassi õpilased võitsid esikoha KEAT programmis. Tuti- ja lõpuaktused möödusid meeutuste kuulamises ja vaatamises. Üheksadikud laulsid uljalt laulu Me pole eam väikesed ja koolipere soovis eile edu valitud haridusteede jätkamisel. Traditsiooilie lõpuklassi seiamaalig avati kiiduavalduste saatel. Kõige eam tue uhkust kooli rahvatatsurühmade üle, sest ii Liavästrik kui ka pererühm tatsisid ed suurele peole Miu arm. Rühmade juhedajateks o kooli klassiõpetajad Krista Sumberg ja Aili Mägi. Suvel teostati ehitustöid laboriklassi väljaehitamises ja klassiruumide värskedamises. Ees ootab huvitav KESKKONNALE pühedatud õppeaasta. Kooliteed alustavad 12 uut õpilast õpetaja Krista Sumbergi juhedamisel. Uue ja huvitava õppeaasta ootuses Miia Pallase oma ettevõtmie rajada. Eesti põhiseadust arvestades peame kõigile looma võrdsed tigimused ig kedagi diskrimieerida o lubamatu. Kahjuks ii looduskaitse-eeskirjad kui ka eeskirjade ametike poole subjektiive tõlgedamie o seda teiud. Eesti keskkoaseadusadlus vajab reformi, et ohjeldada vohavat bürokraatiat ja ametike omavoli. Jaaus Raidal Otepää vallavolikogu plaeerimiskomisjoi esimees Otepää Vallavalitsus kuulutas selle aasta suve hakul välja kokursi Otepää Gümaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks. Kokursile laekus 8 avaldust. Vastavalt kokursikomisjoi otsusele tehti ühele kadidaadile ettepaek Otepää Gümaasiumi direktori ametikohale asumiseks, kuid kadidaat loobus sellest. Otepää Vallavalitsuse korraldusega määratakse alates 12. augustist 2019 Otepää Gümaasiumi direktori asedajaks praegue Keei Põhikooli direktor Maire Murumaa. Otepää vallavaem Kaido Tamberg sõas, et kua õppeaasta o kohe algamas, siis ei ole ii kiiresti võimalik kooliaasta alguses uut kokurssi välja kuulutada. Maire Murumaa o töötaud Valga lasteaia Walko liikumisõpetaja ja õppealajuhatajaa, Sagaste lasteaia Kratila direktoria ja Keei Põhikooli direktoria. Ta o omadaud Tallia Pedagoogilises semiaris rakedusliku kõrghariduse koolieelse pedagoogika alal, lõpetaud Tallia Ülikooli kehakultuuri bakalaureuse kraadiga ja Tartu Ülikooli magistriõppe koolijuhtimise erialal. Maire Murumaa jätkab osakoormusega tööd ka Keei Põhikooli direktoria. Tähelepau! Otepää Gümaasium teatab *Õppeaasta avaaktus o 1. septembril algusega kell Aktusele järgeb klassijuhataja tud. *Koosolek 1. klasside õpilaste vaematele o 26. augustil kell *Klassijuhataja ifotud 10. klassile o 28. augustil kell ruumis 207 (klassijuhataja Kaidi Palmiste). * Ifo 2019/2020. õppeaasta õpikute väljastamise kohta ig muu õppeaasta algust puudutav ifo o kodulehel aadressil *Õpilaskodu avatakse 1. septembril kell *Otepää Gümaasiumi spordihooe o 19. ja 20. augustil suletud. Avaldusi järgmise hooaja (september 2019 mai 2020) spordisaalide kasutamiseks võtab kool vastu kui 11. septembrii Pärast seda teeb kool otsuse saalikasutuse aegade osas ig teatab selle kõikidele taotlejatele avaldusel märgitud aadressile. Otepää vald toetab esmakordselt koolimiejaid 100 euro suuruse raitsatoetusega". Raitsatoetust makstakse Otepää valla elaikua registreeritud ja aasta septembris Otepää valla üldhariduskoolide 1. klassi mievatele lastele. Avaldusi saab esitada Otepää Vallavalitsusele digitaalselt e-postile: vald@otepaa.ee või paberkadjal kui Avalduse vorm saadaval Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel: -> Sotsiaal ja tervishoid - Eeskirjad ja korrad, taotluste blaketid Lisaifo: Kristi Leht, lastekaitse vaemspetsialist, tel

6 6 Kergejõustiklaste medalisaak suvistelt Eesti meistrivõistlustelt Otepää oored kergejõustiklased võitsid 8 medalit Eesti meistrivõistlustelt, mis leidsid aset juui lõpus Rakveres. Täiskomplekti medaleid võitis Ste-Erik Iir, kes saavutas PU14 vauseklassis kulla kettaheites (37.28m), hõbeda kolmikhüppes (10.85m) (pildil) ja proksi odaviskes (34.64m). Jooksudes saavutas 3 medalit Robi-Mathias Müür, kellele kuulus hõbemedal 800m jooksus ( ), proksmedalid 400m jookusus ( ) ja väike- rootsi teatejooksus. Teatejooksude Eesti meistrivõistlustel Viljadis saavutasid PU16 vauseklassis 3x800m teatejooksus proksmedalid Alexader Kapp ja Robi-Mathias Müür. Rukkilille mägudelt, mis toimusid Pärus, saavutasid kuldmedalid aga mõlemad meie U14 vauseklassi võistlejad: Ste oli parim kettaheites (35.51m) ja Robi 800m jooksus (2.19,59). Robi võitis lisaks veel hõbeda 400m jooksus (1.01,38). Eduka kergejõustikuhooaja lõpetasid Eesti meistrivõistlused mitmevõistluses, kus Ste-Erik Iir võitis PU14 vauseklassis üheksavõistluses 4. koha. Toomas Halliste Otepää oorte kergejõustiklaste treeer Foto: MARKO MUMM Restu 85. spordipäeva ja Rukkihudi jooksu järelkaja Sagaste kadi sportlik augusti esimee ädalavahetus sai taaskord väärika jätku. 3. augustil toimus Sagaste Rukkipäeva raames järjekorde Rukkihudi rahvajooks koos sellele eeleud laste Hudujooksudega. Rukkihudi rahvajooksu erilisuseks ogi peetud seda, et ta toimub keset laadamöllu sigiat ja sagiat ii o melu märksa rohkem. Rukkihudi jooksu tulemused täu elektrooilisele ajavõtusüsteemile saime operatiivselt kätte juba samal päeval. Kuik huvilised saavad tulemusi ise vaadata aadressil ee/. Nagu igal aastal, oli lisaks vallale olulie paus Rukkihudi toimumisel ka Valgamaa Spordiliidul, Eesti Kultuurkapitalil, Sagaste Liasel, Sagaste Mesi OÜ-l ja ka Sagaste Rukkikülal ig Sagaste lossi perel. 4. augustil toimuud Restu 85. spordipäev kiitas taas, et tegemist o vahva, perekeskse ja igaühele võimetekohase spordiüritusega, kus kõik toetavad kõiki sõltumata soost, vausest, pikkusest või laiusest. Traditsiooiliselt koguevad sellel päeval ka Restu kooli vilistlased, keda seekord lausa 2 laudkoda kokku tulud, kust ei puuduud ka pillimäg ja laul. Rukkimaja pooltpakutud kehakiituse ja Otepää tuletõrjekomado poolt vahudushi saatel kulges kogu seekorde juubelihõgulie spordipäev väljakujueud traditsiooide kohaselt lõbusas meeleolus ja ilmataadi üldisel heakskiidul, kes meie spordipidu rikkuvast vihmasajust säästis. Taas toimus Nõuis triatlo Sel suvel o küll õeks Ilmataadil muretsetud otepäälase kaart, hoidis ta mõusa ilmaga ii teatrietedusi Liamäel, tule toojaid, jaaipäevalisi, retrobestikaid, laulu- ja tatsupeolisi (atuke vähem), Leigo kotserdikülastajaid ig jagus meie triatoistidelegi. Pühapäeva, 4. augusti hommikul tervitas meid soe ja rõõmus päike, sama rõõmus, kui saabuvad osalejad. Oli eidki, kes kuuteistkümest trialoist o eamusel osaleud. Oli ka eid, kellel see oli päris esimee. Oli ka eid, kes tilluduatloi klassist vaks kõrgemale kasvaud ehk võtsid ette ii 100 meetrit ujumist, 7,5 km rattasõitu ig 1,5 km jooksu. Aga võisteldi rõõmu ja lustiga, uumeetri vajutasid põhja muidugi meie kõige pisemad duatloistid Lea, Stella, Johaa, Willem, Ricard, Mihkel, Mathias, Jaa-Holger, Reald ja Arled. Sportlikku pühapäeva jääb meeutama medal, diplom kui ka väike kigitus ja muidugi positiivsed emotsiooid. Nagu ikka, oli lustisõiduks kohal Pärdu talu hobue, meie südmuste alalie fä. Väike kõhutäide ja siis koduteele, kes ruttas järgmisele võistlusele, kes vaaemale uhket medalit äitama, kes perega mõusalt aega veetma... Nagu ütles üks võistleja: Soojad saiad kadusid kõhtu agu soojad saiad! Suured täud sulle osaleja, abilie, pöidlahoidja, toetaja, Nõui kauplus, Otepää vald, kigilaua eest Sportlad ja Evico Ehitus. Täpsemad tulemused ja protokollid ilmutame facebookis ja ehk ka valla kodulehel õige pea. Suur täu Otepää vallale, kes meie traditsiooilist üritust jätkuvalt o toetamas ig Sagaste Liasele ja ka Ladhausi OÜ-le, ka Silva Agro OÜ-le ja Otepää tuletõrjekomadole ig paljudele tublidele vabatahtlikele, kes ürituse toimumisele oma õla alla paid. Kõige suuremad täud aga osalejatele, sest teie jaoks see ettevõtmie igal aastal teoks o saaud. Kohtumisei taas augustikuu esimesel ädalavahetusel! Sagaste spordirahva imel, Rado Udrus ja Mati Raudsepp Kui ikka kõige pisemal peretütrel o kaelas kogu pere viis medalit ja ta ise o rõõmus, siis tuleb tõdeda atuke raske, aga tore! Marika Viks Treei east julgeks ja eesekidlaks Tule, harjuta meiega ja õpi ed kaitsma! JALGPALL FC OTEPÄÄ MÄNGUD TEHVANDI STAADIONIL: kell FC Otepää vs Võru FC Helios II kell FC Otepää vs Valga FC Warrior Uute harjutajate vastuvõtt SEPTEMBRIS Pühajärve Põhikoolis Sihval Treeigud toimuvad: E ja N Tel: Kuumaks: täiskasvaud 20, õpilased 15 Treeigutel saab osaleda alates 15. eluaastast e-post: otepaa@ekds.ee kell FC Otepää vs Tarvastu & Tõrva ÜM kell FC Otepää vs Tartu FC Helios

7 K U U L U T U S E D 7 KUULUTUSED Müüa saematerjali, voodri-, põrada- ja terrassilauda. Tras.tasuta! Tel OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , , ifo@est-lad.ee Elektritööd, tel Muruiitmie ei saa ju olla aius elu mõte. Nig telekas ja taksikoer ei saagi täita igatsust iimliku läheduse järele. Just sellepärast üks üksildust tudev oor meespesioär Otepäält tutvukski oorusliku, kea ja kohaliku aisega, kes oleks silmale ilus vaadata, kuid mis veelgi tähtsam kellega oleks mõus ja huvitav koos aega veeta. Ei tea, kas sel moel õestub higesugulast leida, kuid kui ei proovi, ei saa elu lõpui teada. Haes Piiri täavalt. Telefo ÜLDEHITUS REMONTTÖÖD OMANIKU JÄRELVALVE EhitusEST OÜ ehitusest@gmail.com Hei lapsevaem! Puka Mägukeskus Fu ootab lapsi mägima ja süipäevi tähistama. Mägutoas o vahva tähistada ka kooli ja lasteaia algust. Täpsem ifo: Puhastame teie maad ja metsad võsast Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta Põllumaade iitmie. Saematerjali müük tellimisel. Ifo tel Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Veo- ja tõsteteeus 3,5t kraaa. Tel: Otepää lihatööstus võtab tööle lihalõikaja. Tel , Piase-mulla mahapaek Aedlias. Tel Müüa lõhutud küttepuid koos veoga (saar, lepp). Tel Korista kodumasiaid - veeaegsed elektrooikad, magetkäiviteid ja automaatlüliteid, vaskkaableid, arvuteid, autoakusid ja vaametalli tasuta, ifo Kuulutus ei aegu. AUTO KLIIMASEADME KONTROLL JA TÄITMINE MÄE 27 OTEPÄÄ KODUMASINATE REMONDITÖÖKODA TEL KliimaMV OÜ Metsakeskus.ee Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakiistuid hiaga kui eurot/ha. Kiistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiraguvöödis. Tel: HAUAKIVID, PLAADID JA PIIRDED valmistamie paigaldamie puhastamie kivi asedi taastamie Kasutame kvaliteetset Soome graiitkivi. Idrek Otepää vald, Miti küla, Palu Otepää Gümaasium võtab tööle koristaja. Tööleasumise aeg 02. september Lisaifo: Kalev Aigro, kalev@uustaku.edu.ee või Mälesta Vilma Vesterstei-i. Kaastue lähedastele. Viigi Kallis Ilse, siiras kaastue Sulle kalli õe Leili Kalbergi lahkumise puhul. Eha Müüa või vahetada auto vastu 2-toalie korter Pukas. Hid 5900 eurot Sooviks üürida 2- või 3-taolist korterit Otepääl või lähiümbruses. Pakkumised Lokko.talud@ gmail.com, Kaevetööd ja muruiitmie, tel Mapomets OÜ - ostame metsamaterjali, kasvavat metsa ja metsakiistuid, - erametsade haldamie ja järelvalve, - metsaduslikud kosultatsiooid. Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla tel , magar@mapomets.ee Kaeva ja puhasta tiike. Erievad kaeveja piasetööd. Tel , ifo@meiletop.ee, Sügav kaastue poeg Alarile ja lähedastele ERICH SILD Otepää Lihatööstus Edgar OÜ Südamlik kaastue Merikesele, Urmasele, Liiale ja Rauole armsa ema, ämma ja vaaema Aime Olveti surma puhul. Tiie ja Ats Südamlik kaastue Merikesele kalli ema Aime Olveti Otepää Gümaasiumi klassiõpetajad Südamlik kaastue Väiole õe ja teistele lähedastele kalli Maia Mureli 5.II VII.2019 Valve ja Jüri Südamlik kaastue tütardele ja omastele kalli PEETER SOKK Edised töökaaslased Ee ja Vello. Mälestame toredat ja rõõmsameelset tädi ELGA AMANDA KÕLLI Südamlik kaastue lähedastele. Viigi, Vaike, Jaa peredega. Südamlik kaastue Merike Laivile EMA Otepää Gümaasium Meie kaastue Helle perele VILMA VESTERSTEINI Laulurõõm ja Tatsurõõm. Mälestame kauaaegset head aabrit ja asamblikaaslast ELGA-AMANDA KÕLLI Südamlik kaastue omastele. Eda ja Malle. I Memoriam Edel-Haljad SUSI 26. IV VI 2019 Lõpetas a Otepää Keskkooli a lõpetas Leigradi Mereakadeemia. Töötas tootmiskoodises Ookea laevajuhia, kalurikolhoosis Lääe Kalur (kapte-juhedajaa), Rohuküla sadamakapteia ja laevastiku tegevjuhia ig Lääemaa SK treeeria. Oli atesteeritud kohtuik 14 spordialal, vabariiklik kategooria kergejõustikus (1979). Kuulus Kergejõustikuliidu treeerite õukokku ( ) ja kohtuikekogu juhatusse. Avaldas spordiartikleid ajakirjaduses. Juhtis Eestimaa Rahvaliidu Lääemaa piirkoda. Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2002). Kirjutas raamatuid: Sada säravat tähte (2010), 117 aastat kiirkäimist Eestis (2011), Vaa-Otepää muiasajast täapäevai (2012), Vaa-Otepää seitsme professori oorpõlvemaa (2014), Eesti areg otepäälase pilgu läbi (2016). Pilt o tehtud 26. jaauaril 2017, kui Otepää Kultuurikeskuses toimus raamatu Eesti areg otepäälase pilgu läbi" tutvustus. Südamlik kaastue Merikesele perega kalli Aime Olveti Perekod Kaur. Päikesest sätedav meri, ooruse hullutav tuul, korjates elu kullateri... Hea Kodi talu pere ja abikaasa Merike lastega, siiras kaastue Teile ENDEL-HALJAND SUSI Seisatame ajavoos ja meeutame oma koduküla poissi. Kortia talu tütred Tiiu, Evi, Mall peredega. Mälestame kauaaegset head aabrit SALME TENS i Kopli 10 elaikud Südamlik kaastue Urvele Salme Tes i Kopli 12 elaikud Mõi hetk o elus valusam kui teie, mõi hetk o kohe väga, väga valus. (J.Tätte) Südamlik kaastue Martiile lastega kalli abikaasa ja ema EVE MUST Edised töökaaslased Otepää Gümaasiumist. Otepää Vallavolikogu ja vallavalitsus avaldab sügavat kaastuet eelarve- ja majaduskomisjoi liikmele Viljar Meistrile ema surma puhul. Mõi hetk o elus valusam kui teie, mõi hetk o kohe väga, väga valus... J. Tätte Avaldame kaastuet Mallele vea Heio Oikimus Artful OÜ Kõik mis elu aab, kõik ta võtab ka. Aiult mälestused jäävad püsima. Siiras kaastue Marikale perega ema, ämma ja vaaema ASTA MITT`i Hiie ja Georgi LEILI KALBERG Head mälestust me siust hoiame, kaastue lähedastele. Edised töökaaslased Otepää Postimajast. Vaikis laululiu süda. "Lõbusate leskede" asutajaliige ja kauaaege laululid Elga Kõll Mälestus temast rõõmurullist jääb kauaks. Kaastue kõigile sõpradele ja lähedastele. Eree Su kalmul mälestuste küüal las loidab sooja leegiga. Mälestame armast isa tema 100. süiaastapäeval. EDGAR TAMM Tütred Tiiu ja Helgi.

8 8 M I T M E S U G U S T Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljoit lugu Käesoleva aasta 23. augustil möödub 30 aastat Balti ketist. Molotovi Ribbetropi pakti vastu suuatud meeleavaldusest võtsid osa kokku eam kui kaks miljoit eestlast, lätlast ja leedukat. Kella seitsmeks läbis 30 aastat tagasi kolme riiki tihe ja katkematu iimkett. Tegemist o ühe suurima rahumeelse massimeeleavaldusega maailmas, mis demostreeris Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuspüüdlusi ig sillutasid tee Ida-Euroopa vabaemisele. Balti keti lugu o ka Molotovi Ribbetropi pakti avalikustamise lugu 23. augustil möödub 80 aastat Molotovi-Ribbetropi pakti sõlmimisest aastal jagati Ida-Euroopa Molotovi-Ribbetropi pakti salaprotokollidega NSV Liidu ja Saksamaa huvipiirkoaks ig oli sellega aluseks aastakümete pikkusele okupatsiooile Balti riikides. MRP sõlmimise 50. aastapäeva puhul, 23. augustil 1989, otsustati korraldada Balti riikides midagi eeolematut. Vaid kuuajase ettevalmistusega kutsuti ellu sadu tuhadeid iimesi kaasaud massimeeleavaldus. Kätest kii hoidvatest iimestest koosev Balti kett lookles Talliast läbi Riia kui Viliusei. Meeleavaldusel oli selge tähedus. Sellega ati maailmale teada, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole leppiud oma iseseisvuse kaotusega ig ede riikide vabadus tuleb taastada. Balti keti 30. aastapäeva meeutamie 23. augustil meeutatakse üle Eesti, kuidas kolm Balti riiki ja kaks miljoit iimest seisid üksmeeles oma vabaduse eest. Rahvaride muuseum püstitab selleks puhuks Vabaduse väljakule ajalootelgi ig viib läbi programmi muusika ja ajaloomägudega. Vabaduse väljakul esitatakse ka Balti keti 30. aastapäeva luulekokursi Vabaduse loits 2019 parimaid töid. Maarjamäe memoriaalis toimub selle päeva puhul kommuismija atsismiohvrite mälestustseremooia. Lilli-Ugurii piiripuktis toimub Balti kett 30 kotsert ig päeva lõpetab Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljoit lugu elamusäituse avamispidu Telliskivi Loomeliakus. Kõikidest südmustest aab ülevaate koduleht ee/baltikett30. Vabamu elamusäitus Tallias ja igas vallas kohapeal Balti kett 30: Üks ajalugu, kaks miljoit lugu o liigutav elamusäitus 600 kilomeetrisest katkematust iimketist Talliast Riiai ja kui Viliusei välja 23. augustil aastal. Tavaliste iimeste lugudel põhiev elamusäitus viib külastajad heli- ja mälumaastiku kaudu mõtlemapaevale vabadustahtest rääkivale ajaloolisele räakule. Tallias Telliskivi Foto: Guar Vaidla Loomeliakus ekspoeeritavat äitust o võimalik taasluua ka eda koduvallas. Nimelt o okupatsiooide ja vabaduse muuseum Vabamu looud väljapriditava laheduse rahvamajadele, raamatukogudele ja koolidele. Okupatsiooide ja vabaduse muuseumi Vabamu direktori Keiu Telve lisab: Me tahame jagada Balti keti lugu kõikide Eesti elaike ja külalistega. See o meie ühie ajalugu. Muuseumi poolt oleme välja mõelud erilaheduse lisaks rahvamajadele ka koolidele kustitudidesse, et lapsed saaksid teha oma Balti keti äituse. Vabamu kutsub ka kõiki meeutama oma Balti keti lugu ig ootab iimeste mälestusi ja elamusliku looga esemeid kui 30. ovembrii aadressil ifo@vabamu.ee. Kõik saadetud materjalid talletatakse, et ajaloolie hetk Eesti ja Baltimaade vabaduse loost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks. Balti keti programmi toetavad Riigikatselei, Välismiisteerium, Kultuurimiisteerium, okupatsiooide ja vabaduse muuseum Vabamu, Tallia li, Justiitsmiisteerium, Rahvaride Muuseum. Mälestuskilde Balti ketist Otepää sügislaat toimub pühapäeval, 15. septembril algusega kell Aiadusmaja ees platsil J. Hurda 5. Otepää AMS Sõitsime perega ja oma autoga Moskvitš 412 Tartust Valka, kus ootasid meid ees miu ema ja isa, ehk laste vaavaemad. Vaaisa Heo oligi selle kettisõidu hig ja iitsiaator. Kuigi ta oli eluaege riigiametik: algul Valga rajooi Põllumajadusvalitsuse juhataja, Valga lia TSN TK juhataja asetäitja (täapäeva mõistes aseliapea), seejärel EPT Valga kaubabaasi juhataja, oli eestimeelsemat meest raske leida. Balti ketis osalemie oli tema kidel soov ja tahtmie. Istusime siis ümber vaaisa luks Žigulisse ja suudusime vastavalt kidlaksmääratud jaotuskavale vägagi tähelepauväärsesse kohta, mis oli vaid ca 100 m kohast, kus Balti kett ületas Eesti-Läti piiri. Kua seal oli suhteliselt kitsas kruusatee, tuli autod ja bussid parkida mitte teeserva (agu krooikafilmidest võis äha), vaid ümruskoa koristatud põldudele ja heiamaadele. Oli kea kuiv hilissuvie ilm, seetõttu ei muutuud eed heiamaad porimülkaks, agu mõigi kord taolistel suurüritustel äha võis. Migil ajal öeldi rahvale raadio teel (trasistorraadiod soovitati operatiivifo saamiseks kaasa võtta) kotrollsõa või salasõa või märgusõa või võlusõa, milleks oli Vabadus! Pärast umbes tuiajalist ootamist ilmuski teele Eesti lipuga sõiduauto, kust oli lausa POOLEST KEHAST AUTOAK- NAST VÄLJAS Heiz Valk. Härra Valk lehvitas kahe käega ja hüüdis järjest kõigile kõlaval häälel seda salasõa, meie aga imestasime, kas ta tõesti Talliast peale suutis mitusada kilomeetrit sedasi vastu pidada ja häält mitte kähedaks hüüda. Autos tudsime ära ka Marju Lauristii. Meie aaste poeg Kaspar oli jäetud Tartusse Tartu vaaema hoida, 3-aastae tütar Pirgit (jah, üüd juba 33-aastae kea daam) oli aga vapralt ketis ja hüüdis koos teistega särvsilmi ja vaimustusega vabaduuz, vabaduuz. Hiljem kodus tütar vaikselt küsis, mida see vabaduuz tegelikult tähedab. Eks ma pidi siis 3-aastasele kuidagimoodi eakohast selgitust jagama. Pärast lipuauto möödumist valgus ketis seisud rahvas Eesti-Läti piirile, kus toimus ö spotaae rahvaste sõpruspidu. Põles lõke, tatsiti ja lauldi. Muide, eestvedajad olid rohkem lätlased. Meie tüdrukutest eam olid paljud Läti eiud rahvariietes ja mis Ligodel ( Läti jaaipäeval) tihti ähtud eidudel kõigil lillepärjad peas. Siis tuli kaks, NB! just Läti eiut ja katsid ilusa tammelehtedest vaikuga kii piiritahvli kirjel Eesti NSV tähed N ja S a oli see üsa julge samm. Sama oli Läti poole peal tehtud juba varem. Pidu piiril kestis pimedai. PS! O ka peotäis mustvalgeid fotosid sellest südmusest, aga eed o tehtud isa vaa Smeaga, miu korralik peegelkaamera Zeit-E uues kahjuks koju. Pildid ilmutas tutud riigikogulase Märt Sultsi isa, kes oli kauaaege Valga fotoateljee päevapiltik, aga agu M.Sults isegi o meeutaud, olla tema isa ehk tihtipeale liig ülevas meeleolus olud ja pildid väga tuhmid ja udused välja tulud. Kahju muidugi. Meeutas tollase Tartu Katseremoditehase eergeetik, el.iseer Kuar Kissa

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu Asutatud 1932 www.otepaa.ee/ot Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, 30. mai 2019 Nr 10 (491) Otepää tähistab Eesti lipu 135. süipäeva Värvime Otepää valla siimustvalgeks! 4. juuil

Rohkem

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 20. juuni 2019 Nr 12 (493) Laulu- ja tantsupeo tule

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 20. juuni 2019 Nr 12 (493) Laulu- ja tantsupeo tule Asutatud 1932 www.otepaa.ee/ot Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, Nr 12 (493) Laulu- ja tatsupeo tule teekod Otepää vallas 14. juui õhtul jõudis laulu- ja tatsupeo tuli Otepää

Rohkem

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 7. märts 2019 Nr 5 (486) Kagu-Eestist pääses Riigiko

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 7. märts 2019 Nr 5 (486) Kagu-Eestist pääses Riigiko Asutatud 1932 www.otepaa.ee/ot Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, 7. märts 2019 Nr 5 (486) Kagu-Eestist pääses Riigikokku kümme iimest 30 aastat Vihti- Otepää sõprust Pühapäeval

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 25. aprill 2019 Nr 8 (489) Otepää Keskväljak saab pu

Asutatud Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja Neljapäev, 25. aprill 2019 Nr 8 (489) Otepää Keskväljak saab pu Asutatud 1932 www.otepaa.ee/ot Otepää, Nõui, Puka ja Sagaste ümbruskoa häälekadja Neljapäev, 25. aprill 2019 Nr 8 (489) Otepää Keskväljak saab purskkaevu Otepää südali läbib lähiajal uueduskuuri, uueduste

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LEA LEPMANN TIIT LEPMANN KALLE VELSKER MATEMAATIKA 5. TÕENÄOSUSTEOORIA JA MATE- MAATILISE STATISTIKA ELEMENTE 5.. KOMBINATOORIKA Põhikoolis oleme õppiud ja 0. klassis korraud, et südmuse A toimumise tõeäosuseks

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Segamudelid2010.pdf

Segamudelid2010.pdf Peatükk 5 Dispersiooimaatriksi V hidamisest Üldistatud vähimruutude meetodit saame kasutada siis, kui teame vaatluste kovariatsiooimaatriksit V. Paraku eamasti pole uural sellist iformatsiooi. Seega tekib

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig Märts, 2015 Vene laulude konkurss 6.-9. klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas 1.-4. klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõigi rõõmuks. Etiketiloengud erinevatele klassidele. 21.

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem