Toimetus ja talitus: Tallinn, Lai t. 39/41. Postkast 70. Telefon XLs"'> Eesti Tellimise h i n d : aasta peale 700 marka, kuu peale 60 marka. Spo

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Toimetus ja talitus: Tallinn, Lai t. 39/41. Postkast 70. Telefon XLs"'> Eesti Tellimise h i n d : aasta peale 700 marka, kuu peale 60 marka. Spo"

Väljavõte

1 Toimetus ja talitus: Tallinn, Lai t. 39/41. Postkast 70. Telefon XLs"'> Eesti Tellimise h i n d : aasta peale 700 marka, kuu peale 60 marka. Spordileht ilmub iga neljapäev. Moment Manchesteri värava all boltonlaste pealetungil. Smith on peaga annud palli posti x varjus seisvale Jackiga, kes aga sellega"ofsaidi jääb. Üleval ovaalis annab inglise kuningas Georg karika võitjatele üle.' Terve 7V2-miljoniline hiiglalinn elab nädalapäevad juba enne suurvõistlust karikapalavikus. Ajalehed ja ajakirjad kutavad omaltpoolt veel harutuste ja ennustustega üldist kõrget atmosfääri. Karika lõpuvõistlus, cup final, on tõelik rahvapüha, mida igaüks põnevusega ootab ja valmis on oma week end'i sellele ohverdama. Isegi teaatrite ja varieteede eeskavad muutuvad selle suursündmuse kohaseks ja Savoy hotelliski, maailma suursugusemas võõrastemajas, on jalgpall selpuhul tooniandvaks kõneaineks. Boltonlased ja manchesterlased, missuguste meeskonnad finaalini välja raiusid, hakkavad juba redel, 23. aprilil Londoni tänavaid kirjuks tegema oma värviliste lintide ja rosettidega. Igalpool on neid liikumas näha ühes oma poolehoidjäte londonlastega elavas mõttevahetuses ja uhkes iseteadvuses. Reede õhtul peab raadiokõne Arsenali kuulus internatsionaal C h a r l e s B u c h a n, kes nagu enamus lihtsurelikkegi boltonlasi favoriitideks peab. Kuigi manchesterlaste teekond karikani rekordirik- kam ja kindlam oli, peab ta boltonlaste vormi paremaks ja oletab neile suuremaid kogemusi, kuna boltonlased alles aastal karikafinaalis seisid, Laupäeva ennelõunal algab suur rahvaränd Wembley pargi poole, kus läinud aastal ilmakuulus näitus peeti. Terved voorid autobusse ja autosid, täiskiilutud allmaarongid ja jalgsirändajate karjad rühivad laviinina suursündmusele vastu, Peab tähendama, et boltonlasi, kes ainult mõne miili kaugusel Londonist asuvad, sümpateeris pea terve London ja ju(järg 2. leheküljel.)

2 2 Spordi mõju moraalile ja eetikale. da jalgpalli kodumaa näinud. Esmalt näib, nagu peaksid boltonlased tugevalt võitma, Dr. Hainz. sest manchesterlased koonduvad peaasjalikult kaitsele. Vasak tiib Vizard Joe Kes hariliku mittesportlasega, tosina- eluviisi produkt. Mida enam sportlane Smith, kes ligi viisteistkümmend aastat inimesega vanast koolist, ükskõik missu- suudab vabaneda mateeriast, seda suurekoos mänginud j a täiesti ühte kasvanud, guse haridusega ja poliitilise ilmavaatega, maks kasvavad tema saavutused. teeb pealetungi pealetungi järel. Kolmanspordiliikumise tähtsuse j a vajaduse üle Vabanemine m a t e e r i a s t, mis ai- dal minutil pääseb Smith esimesele löögile, kõneleb, seda üllatab täielikult pealis- nult vaimlisel ja tahtejõulisel kontsentratkaudne, spordi psüholoogiasse süvenematu sioonil võimalikuks saab, kõrvaldab kõik mille väravavaht toredalt püüab. Kohe selle järele annab Vizardi tsenderdus esija kiirustav võhiklik otsustus. kahjulikud mõjud üheaegse aktiivse mõ- mese nurgalöögi Boltonile, mis tõrjutakse. Kui t a sõnad just vaimuste küsimus- jutamise läbi; t a on kahekordne tegevus, Algab teine veerandtund, ilma et Manchestega tegutsemise puudumise tõttu läi- l o o b u m i n e ja t e g u t s e m i n e. teri edurivi tõsiselt oleks saanud tööle ralaksrnämmitud üldistel fraasidel ei tugene, Samavähe kui sportlisele saavutusele kenduda. Kuid siis pöördub lehekülg, esiei suuda ta ka mingit kaaluvamat põhjen- kahjulikkude momentide kõrvaldamine, mene tormi jooks on tõrjutud ja tänu oma dust oma väitele anda, vaid väljendab um- näit. tervenemine haigusest, alkoholi ja ni- kaitsele lähevad sinised hoogu. 19. minubes nii: Ja muidugi, kuigi ma ise mingit kotini tarvitamise mahajätmine mõjub, til tõrjus Pym rusikaga kõrgushüppel väsporti ei harrasta, vaid kunsti j a teadust samavähe aitab ka üksinda edasiviiv ele- ga kardetava Hicksi ettesöödu. Bolton hindan, olen ma valmis sporti, kui ta liial- ment treening. Kui ainult võimalikult vastab sellele Joe Smithi napi ülelöögiga. dusteni ei lähe, tervishoidliselt tähtsaks täiuslikul kujul suudetakse harmooniliselt Selle järel tuleb JPymil korduvalt näidata tunnustama. See on maksimum, mida ha- loobumist liita tegutsemisega, võib suurt poksilöögi kindlust käega tõrjumisel. Kui rilikult niisuguselt tüübilt võib kuulda. tagajärge saavutada. Kunaski ei või aga 24. minutil internatsionaal Roberts 8 Kuid sagedasti ei ulata ta poolehoid selle- karsklane, olgu ta kui terve ja tugev tahes, meetri pealt löögile asus, näis Manchestenigi. kuid ilma aktiivse treeninguta, sportliselt ril edu kindel olevat. Pym aga päästis maainult välised p u h t m a t e r i a a l s e d välja paista, nagu inimenegi, kes rohkelt haviskega veel palli väravajoonelt. Selle nähtused on mõistetavad mittesportlasele. treneerib, kuid ka alkoholi ja nikotiini järel tekkis mängu esimene of said BroSeesmiste e e t i k a, i d e e ja m o r a a l i palju tarvitab. welli läbi. 31. minutil lööb sama mängija väärtuste, kogu spordi mõõtmatu ja kaaehtsale ja veendunud spordi jüngrile on peaga teravalt Hicksi söödust, Pym püüab lumatu psüühilise ilma üle ei ole mitte- ainult üks tee ülespoole: see on eetika ja siiski meisterlikult. Kuni vaheajani võib sportlasel mingit aimu. Ta ei tea põr- moraali tee. Ainult see tee viib suurele, võistlust juhtimise pärast ühe jõuliseks pimugi, et õige spordikäsitus ja sellest järg- väljapaistvale, püsivale j a väärtuslikule dada. Mängu tempo on seejuures väga nev adäkvaatne treening paratamatusena saavutusele. kiire ja võtted ägedad, nii et vahekohtusunnib-inimest puhtalt ja ülevalt mõtlema, Ja sellel just põhjeneb spordi suur nik isegi Cowani hoiatama peab. Esimene tagasihoidlikuna kõigist materiaalsetest väärtus, mis teda ka teistest ilmavaade- poolaeg ei anna väravat. mõnudest, ohvrivalmina, julgena ja vap- test kõrgemale tõstab, kuna ta mitte aiüldine olukord näis Boltonile soodsam rana, et sport põlisest materialistist selle nult s õ n u, vaid tegusid nõuab. Temale olevat, kuigi Manchester poolte vahetuse sõna kitsamas tähenduses idealisti loob, ei aita, teoreetiliselt ideeline inimene olla, mitte eluvõõra teoreetiku mõttes, vaid ak- ta nõuab eetika j a moraali sügavamale järel hakkas tugevalt suruma. Viik oleks tiivse j a energilise teguinimese mõttes, seadusele konformset käsitust: T a o n vastanud mõlemate saavutuste kokkuvõttele, kuigi Boltonil soodsamad väravasikelle eesmärk ei ole jaht mammona järel, t e o k s s a a n u d e e t i l i n e t a h e. vaid kelle eluülesanne on oma isiku täiussee on spordi eetiline alusmüür. E t tuatsioonid leidusid. 47. minutil on J. R. Smith lähedalt dislik j a igakülgne arendamine. Sport loob teadagi mitmeid vahe- ja arenemisastmeid tantsilt löögil, kuid palli püüab Goodchild. täiusliku karakteri, täiusliku inimese. Sest püramiidi ideaalsest tipust allpool leidub, see on tema põhimäärusena maksev, et tee selle vastu ei taha keegi vaielda. Tõsias- Selle järel on tee vaba Manchesteri meessuurele püsivale, mitte tee kiirele möö- jaga on aga tõestatud, et ehtne spordi vaim tel. Hicks teeb läbimurdeid üksteise jädaminevale saavutusele viib kaudu enese- inimese eetiliseks kasvatab. Ja kes seda rel. Nuttall atakeerib seda karmilt, milvalitsemise, aktiivse kehakultuuri, valju ei usu, see küsigu mõnda Kolehmaist, lele karistuslöök 16 mtr. joonelt järgneb. dieedi, mõnude põlgamise. See on ümber- Shrubb'i, Carpentier'd või ükskõik missu- Palli kihutab Johnson vihaselt üle lati. Kohe läheb Hicksi terav pomm latti riivalükkamata tõsiasi, et kõik s p o r d i gust suurt sportlast. s u u r m e i s t r i d, ükskõik mis alalt, aikas leidub selle järel spordist eeskuju- tes outi. Manchester on kestval pealetunnult raudse seesmise distsipliiniga oma lisemät kasvatustegurit nii üksikule kui gil. Boltoni väravaruumis tekib kõige erusaavutusteni on võidelnud. Lugedes suur- üldsusele? Kui meie spordi seesmisi eeti- tavamaid momente. On tundmus, et v ä sportlaste elulugusid, memuaare j a juha- lisi väärtusi rõhutades, mitte ainult spordi r a v gigantse heitluse iga silmapilk otsustusi, võib igas reas veenduda, et parimad välispidist kasvamist hinnates, tema kaudu tama peab. Roberts juhib City tormiliini atleedid oma klassiliste saavutusteni ai- saavutatava enesearendamise tendentsi toredalt. 58. minut näeb Boltonile eriti nult puhtaima eluviisiga on jõudnud. T e - õigesse valgusse seame, võime meie spordi kardetav välja; Haworth tõrjub ainult Õngeliku materiaalse s u u r s a a - läbi enese rasketes oludes viibivale rahvale nega väravajoonelt. Pym poksib palli elev u t u s e teonemine on eetilise, ideelise suurt seesmist j a välispidist jõudu anda. gantselt väljale tagasi. Bolton tuleb maksvusele ainult vahetevahel. Joe Smith söödab 71. minutil Jack'ile, hulljulgelt viskab Cowan vahele ja tõrjub maas lamades peacvip firrol. ga palli teiste jalgade vahelt. See kutsus tormise aplausi välja. (1. lehekülje järg.) 78. minut annab värava. Ääreajaja maldasid muidugi kaaslinnalased, kuid si- loosi j a valib väljapoole kerge seljatuubutler saab Seddonilt palli, mille t a kuni semaa tugevalt Manchesteri poole hoidis. lega. Mürisevalt kiidab pealine rah- karistusalani välja dribeldab, McMullani Laupäeva lõunal kell 3 jooksevad ataakide peale vaatamata. Täiesti mööda Wembley väljale maa-alusest tunnelist vas seda heaks. Vahekohtuniku J. Bakeri algvileks piirijoont liikudes söödab ta palli keskele, esimestena manchesterlased, valges pükstes j a tumesinistes särkides. Vastuvõtt asuvad meeskonnad järgmistena posit- kus Jack j a Smith löögivalmilt valvavad. on publiku poolt südamlik. Kui aga mus- sioonidele : B o l t o n W a n d e r e r s : R. Kuidagi satub pall kaitsele, kuid Vizard tapüksilised valgesärgilised boltonla- H. Pym; R. Haworth H. W. Green- hangib selle ja annab jälle sisetriole. Goodsed murule ilmuvad, ei taha aplausil lõp- halgh; H. Nuttall J. Seddon W. Jen- child näib lööki ootavat Smithilt, kuid palli pu tulla. Meriväe orkester alustab mängu nings; W. Butler D. Jack John võtab Jack ja kihutab selle otse võrku. ja meeskonnad seavad endid kuningliku Smith Joe Smith (kapten) E. T. 1 : 0. Juubeldusel ei ole piire. Jacki kallooshi ette üles. Sealt tõuseb kuninga Vizard. M a n c h e s t e r C i t y : A. J. listatakse kaasmängijate poolt. Kuigi Bolvanaduse peäle vaatamata värske kogu ja Goodchild; S. Cookson P. McCloy; G.ton tegelikult juhib, tundub Manchester sammub väljale. Kuningas surub spordi- Pringle S. Cowan J. McMullan (kap- seisukorra peremehena j a ei lase ennast mehelikult 22 mängijal kätt j a ajab eriti ten) ; S. W. Austin T. Browell F. sugugi heidutada. Bolton mängib nüüdsest peale kolme ajaja ja viie poolkaitsjasüdamlikult juttu Joe Smithaga, Boltoni Roberts T. C. Johnson G. Hicks. ga. Tundub, et Manchester kiirelt värava kapteniga. Kui kuningas looshi uuesti Viimaks algab võistlus, mida rahvas tõuseb, teevad meeskonnad kerge treenin- hinge kinni pidades jälgib j a oma arene- tasub, kuid minutid kaovad ja korraga kogu. Kaptenid loosivad. Smith võidab mises kõige pinevamate hulka kuulub, mi- lab keset kõige ägedamat võitlust vile (Järg 6. leheküljel.)

3 3 JVli^ii^cJlm^^OLjooli:^ cymt juttoa h o o s. Esimene politsei murdmaajooks. H. Paal on murdmaas võitmatu. Politseikooli õhutusel võidab spordivaim meie politseis pinda, eriti on märgata tema tubli instruktori A. Klumbergi initsiatiivi.. Kuigi politseis õige mitmeid meie tegevsportlasi on teeninud ja teenib, on spordiliikumine kui niisugune seni meie politseis ikka puudunud, üksikud avaldused on juhuslikku laadi kannud. Kuna välismaadel aga kehakultuur politseinikkude kasvatuses üks mõjuvam tegur, on hakatud ka meil sellele viimasel ajal suuremat rõhku panema, eriti politseikooli tekkimisest saadik. Kuna nüüd õnnelik mõte on tekkinud Tallinna ja Riia politseinikkude vahel sportlisi võistlusi korraldada, on tõuge antud kavakindlaks sportliseks treeninguks. On juba politseinikkonnas katseid tehtud ja lubavamad mehed eritreeninguks välja Kaks murdmaavõitjat s Paal j a Ertis. valitud. Riia Tallinna võistlused leiaksid tänavu aset kokkuleppel üks Tallinnas, Maa esimene pool kaeti tänavu siiski Pehmed kevadised ilmad meelitasid teine Riias. Kava, mis rohkelt alasid haajooksjaid aegsasti treeningule. Mitmelgi aeglaselt, meestel ei olnud kellegil suurt rab, on juba kokku seatud. Esimese suurema katsena politseinik- mehel on tänavu juba oige soliidne arv lusti vedama minna ja tempot arendada. Võist- Tagasi tulles hakati vast litsuma, seda kude treeningus oli 2. mail ette võetud jookstud kilomeetreid seljataga. murdmaa jooks Nõmmelt Tallinna, Falgi lusi on siiski veel vähe peetud, provintsist enam, mida lähemale linnale jõuti. Siis hakkasid Paal ja Laurson rind-rinnaga aeda. Maa pikkus umbes 6 km. Võistle- ei ole kuulda midagi. konkureerima. Täiesti ühes jõuti ka Esimeseks murdmaajooksuks võib vist jaid kogus starti rohkelt 38 meest, kes füüsiliselt terve ja kena materjal. Teiste tänavu allohvitseride kooli oma 30. april- Falgi aeda, kus veel ring ümber puiestiku hulgas startis ka mõne aasta eest edukalt lil pidada, millest ligi 400 kaitseväelast tuli finishini teha. Niipea kui väravast esinenud Tann, kel Eesti rekordidki sel eiosa võttis. See kena hooaja sissejuhatus sisse jõuti, hakkas Paal spurtima. Laurson ei suutnud ennast enam kannul hoida puudunud. Nüüd on mees läinud üle dshiü- näitab, et spordihuvi on kaitseväes elav. dshitsu peale ja tunneb enam huvi ras2. mail järgnesid kaitseväe jooksule ja jooksis lõpuringi lõdvalt. Kolmandana kejõustiku vastu, nii et jooks tal enam pealinnas veel kaks võistlust Eesti esi- tuli pärale jalgpallimees Birkentak, keda endise kergusega ei lähe. Tannile oli vi-võistlus murdmaas ja politseinikkude aga auhinnasaajate hulka ei arvestatud, saks konkurendiks Eesti raskekaalu maad- murdmaa, millest viimane esimene selle- kuna ta jooksu väljaspool võistlust kaasa tegi. Siis hakkas omavahel konkureerides lusmeister Teearu, kes on üks kaunim ja sarnane ettevõte Eestis. mitmekülgsem sporlastüüp Eestis. Peale Murdmaa esivõistlusest osavõtjate tulema teisi. maadluse, kus mees meister, on ta ka arv on enamisti ikka kõikunud tosina Võistluse tagajärjed kujunesid järgvõrdlemisi kena tõstja ja poksija (esines ümber, ennem alla kui üle. Ka tänavu oli misteks: 1. Paal, Sport, 31.48,8; 2. Laurneil aladel Eesti Läti maavõistlusel), neid ümmargune tosin, kellest 10 meest son, Kalev, 31.57,7; 3. Maasik, Riigiteeniheidab heal juhusel ketast 40 meetrit, tõu- jooksu lõpuni läbi tegid. Väljastpoolt Talkab kuuli üle 11 mtr., heidab raskust üle linna osavõtjaid ei olnud ka lendav jate spordiühing, 32.07,4; 4. Niit, Sport, 9.50 mrt. ja vasarat üle 30 mtr. Mehel tapalane" Laurson on tallinnlaseks saa ,0; 5. Rebas, Kalev; 6. Vunder, Kaei tee aga raskust ka jooks, laseb kades- nud, kuna ta 12. aprillist s. a. on sõja- lev; 7. Kalmann, Kalev; 8. Looring, Katatava kergusega üle pehme heinamaa mä- väelane ja teenib sidepataljonis. Kurtis lev; 9. Luukas, Kalev; 10. Veiss, Sport. taste nii, et mitmed päris jooksjadki" jä- mehike, et vats ei ole veel hästi kroonu Murdmaameister Paal väljendas jooksu rele ei jõua. supiga harjunud ja ka treeninguks pole järel, et ta tänavu tahab jälle ka suuremat Jooksu võitis siiski Ertis, kes on lu-aega suuremat jätkunud. rõhku rajajooksule panna, üldse enam bav kestvus jooks ja. Kohane kehaehitus, Laurson ja mitmekordne võitja Paal kergesportlane olla eeloleval suvel, kui energiline ja visa. Jooksu tagajärjed olid: olidki esivõistluste favoriidid, kuigi neile jalgpallimees. Meelitav on ka uus staa1. Ertis, 4. poi. jaosk., 23.04,2; 2. veel sarnased mehed kui Rebas, Vunder, diooni jooksuring, millel vast võimalik on Tann, politseikool, 23.42,0; 3. Teearu, 3. Maasik ja teised seltsisid. Rebas näis oma seniseid saavutusi parandada. Ka poi. jaosk., 23.52,4; Juhkam, politseikool, siiski tänavu nõrgemana endisest. Rõõ- jalgpallist ei loobu Paal, kuid tahab selle 24.14,0; 5. Ed. Maddisson, politseikool, mustas ka koguke uusi nägusid, tõusev treeningule vähem aega kulutada. Tema kestvus j ooks j ate generatsioon ,2. kogemused näitavad, et meie seltsides vamurdmaajooksu marshruut oli ikka en- litseva noaaegse treeninguviisi puhul, mis Murdmaajooksu v õ i s t l u s e dine, Spordi aiast (tänavu tegelikult küll seisab ühe värava peale tagumises, võib korraldas Tartu Kalev 2. mail Elva alevis. Osavõtjaid oli vähe ilmunud 6, ja needki kõik kõr- Falgi aiast) Tondile ja tagasi. Maa pidi vähema treeninguga veel enam saavug i d a ja seltsi liikmed. Ilm oli udune ja jahe; napilt 8 km. olema, kuid jooksjate koge- tada. Siis jääb vaim ometigi erksamaks, Peäle jooksu hakkas sadama. Jooksu algus oli muste järel tõusis ta vist poole kilomeetri ei tölpi mõttetust porimisest", mis hookell Vi\. Võistlusmaa pikkus ZVz km. Võitjaks või rohkem võrra sellest üle, oli pikem kui aja lõpuks täiesti ära kurnab ja vormist tuli noor jooksja L a a s ajaga 11.01,3, teseks tuli R e i m a n 11.28,5, kolmäaidaks Michel- endistel aastatel. Seda näivad ka jooksu välja viib. ajad kinnitavat. son, H. /Ä#> /$t^r* Eesti akadeemilise spordiklubi juhatus on nia liigetel ära keelanud Tartu Kalevi korral Viljandi spordiringi peakoosolek peeti datavatest võistlustest osa võtta, missugune as- A. Holdt, abiks pr. L. Võsu,' varahoidjaks _ V. jaolu on aga klubi võistlejatel pahameele esile Poom, abideks H. Ott ja J. Blum, kasspidajaks möödunud pühapäeval. Kuna arvukas kogu liika. Jõgar, abiks J. Kustlov. Revisjoni komisjoni meid vastasutatud kaitseliidu spordiklubisse üle kutsunud. _ Ed. J n. on läinud, oli ainult paarkümmend truuksjäävaliti: J. Visnapuu, P. Abram ja E. Asper. Viljandi kaitseliidu spordiklubi peakoos- nud" kokku tulnud. Otsustati peaasjalikult jalg Jõgeva Kalju aasta-peakoosolek peeti 18. aprillil. Seltsi tegevus oli läinud aastal võrdle- olek peeti 25. aprillil üle 30-ne liikme osavõtul. palli alal tegutsema hakata. Ringi juhatusse vamisi loid, väljaarvatud jalgpalli osakond kevade- Juhatusse valiti hrad: Lassen, Reiman, Schults ja liti: Juhkamson, Aur, Palu, Visnap ja Puskar, P le- Kassa aruanne bilanseeris ga, üle- Hunt, kandidaatideks hrad' Kasperson ja Laos. revisjoni komisjoni Braunschweig, Laos ja jäägiga marka. Juhatusse valiti: esime- Otsustati astuda Ekrave j a jalgpalliliidu liik- Naar. gius. heks J. Võsu, abiks J. Pihlak, kirjatoimetajaks meks.

4 4 Sportlased kes suvet kardavad! Tartu Kalevi maadlus- j a t õ s t e võistlused peeti 30. aprillil ja 1. mail majaomanikkude seltsi ruumes. Osavõtjaid 25. Maadluses olid paremad A. Martinson, kes võitis Voltfi punktidega sulgkaalus; Reiman, H. kergekaalus j a Zettermann keskkaalus. Tõstjatest väärib tähelepanu Treufeldt, kes harjutab esimest aastat, saavutades kogusumma 420 kg. Tõstmises. S u l g k a a l : 1. Miller, 300 kg.; k a a l : 1. A. Martinson; 2. Volt; 3. L. Martinson. K e r g e k a a l : 1. H. Reiman; 2. Tedre; 3. Muttik. K e s k k a a l : 1. Zettermann; 2. Kasakov; 3. Palm. P o o l r a s k e k a a l : 1. Jääl; 2. Kangro, Herb.; 3. Wink. Tõstmises. S u l g k a a l : 1. Miller, 300 kg.; 2. Eglit 247^ kg. K e s k k a a l : 1. Kukk 395 kg. P o o l r a s k e k a a l : Treufeldt 420 kg. Ed. Jn. Kergejõustik Soomes. Peäle arvukate murdmaavõistluste on Soomes asutud juba ka üldiste võistluste pidamisele. Nii jooksis I. Helle Turus 100 mtr. 11,5, A. Lang tõukas 5.44 kg. kuuli 15.42, H. Malmivirtä heitis ketast ja K. Rolig hüppas kõrgust Ameerikas Niisugused mehed on Aksel Niggol ja selt jääauku puhastamas ja suplemas jäljaan Luksep, mõlemad Tartu veespordi legi näha. klubi liikmed. Ainuke kurtmine, mis jutuajamisel kuuloli juhus ülemalpool tähendatud härrade da sain olevat jääaugu puhastamine, supelust Tartus Emajões jäälagunemise mis suurt tööd nõuab. Eeloleval sügisel ajal näha ja nende hädaldamist kuulda, et lubavad mehed aegsasti omale suurema see talv, kenam aeg, kus rahulikult ilma seltskonna soetada, ja nagu näha, võib ka segamata jääaugus supelda võis, möödu- seda uskuda, sest järgmisel päeval nende nud on. Härrased on tänavu talvel järje- supelust jälgides, nägin ka kedagi õrnema kindlalt igapäev kella 1 2 vahel vähemalt soo esitajat, sama klubi liiget E. L. vees 10-minutilise vannituse teinud, sealjuures jääpankade vahel askeldamas. Armastan ka ise vett, ka talvel kuid näivad nad nii roosad ja värsked ei mingisugust haiguse tundemärki. Eelmistel vannis (muidugi sooja), ja jääpankade vaaegadel on nad tihtilugu haigetena ja ki- hel ristleda see mulle küll ei meeldi; duratena endid, tunnud, kuid peale talise kuid mine tea üks äärmus on meil amsupeluse olevat see nagu käega pühitud. mu harrastatav maratonimeistriga eesotsas on vihtlemine meil kirgliselt harrasnendega juttu vestes oli mul au kuul- tatav, mis siis ka imestada, kui taliste supda, et ainult jõululaupäeval on nad supe- lejate seltskond jõudsalt suureneb. lusest loobunud, kuna Luksepal, kes juukpildil näeme Niggolit ja Lukseppa väiselõikuse äri peab, rohkelt tööd oli, ja Nig- kest puhkust tegemas jääpangal (Niggol golil üksinda paistis raskena jääauku lahti lühem ja Luksep pikem). raiuda, kuid esimesel pühal võis neid ühin. Kursmann. jooksis R. Locke Minneapolis 100 yardi 9,6 ja Hoff hüppas teivast 4.19,7. Hoff läks küll ka 4.26 üle, kuid kohtunikud tühistasid hüppe, kuna Hoff latti riivas, see võnkus ja kohtunikud läti liiga nõtke arvasid olevat. Houser tõukas kuuli ja heitis ketast Prantsus S h v e i t s 1:0. Prantsuse rahvusmeeskonna vorm on kiirel tõusul. Belgia j a Portugali järel sattusi nüüd olümpiaadi finalist 24. aprillil gallia kuke ohvriks. Võistlus peeti Kolombi staadionis pealtvaataja juuresolekul, itaallase Bellini juhtimisel. Sadas vihma j a terrään oli raske. Sellegipoolest natas prantsuse meeskond ilusat mängu. Meeskonnad esinesid: Prantsus: Cottenet; Vallet Canthelou; Dauphin Domergue Villaplane; Devaquez Lieb Nicolas CrutBonello. Shveits: Pulver; Ramseyer Hürzeler; Oberhauser Neuenschwander Faessler; Ehrenbolger Brandt Pasello Abegglen Martenet. Nicolas saavutas võiduvärava kohe mängu esimesel minutil Bonello söödust. Pulver suutis kätega palli riivata, kuid see oli märjast libe j a hüppas võrku. Shveitslased ise oletavad, et värav olevat sündinud ofsaidi seisust. Prantslased olid kogu mängu tehnilises ülekaalus ja kõik shveitslaste tasumiskatsed purunesid Cottenet, Vallet j a Domergue'i eeskujuliku töö vastu. 2 : 0 oleks vastanud enam mängu käigule. Meimer võistleb Pariisis? Praaga Viin 4 : 3 (2:0), (E. S p o r d i l e h e V i i n i Linnavõistlusel, 25. aprillil, ihaldasid tshehid hiljuti kaotatud maavõistluse eest revanshi võtta, mis neil ka hiilgavalt korda läks, kuna nad üleolevalt võitsid. Viinlaste ainsamaks troostiks on asjaolu, et Praaga meeskonna kardetavamad ja paremad ajajad just Kännhäuser j a Patek olid, kes ise viinlased on ja praegu DFC juures mängivad. Teiseks oli Viini meeskond täielikult halvasti kokku seatud. Meeskonnad ilmusid väljale järgmistes koosseisudes. V i i n : Edi Kännhäuser (Sportklub); Tandler (Amateure) Blum (Vienna); Schneider (W. A. C.) Resch (Vacker) Nietsch, kapten (Rapid); Cutti (Amat.) Gschweidl (Vienna) Höss (Sportklub) Wieser (Amateure) Fischer (Vienna). P r a a g a : Staplik (Slavia); Kuchynka (D. F. C.) Perner (Sparta); Mahrer (D. F. C.) Kada, kapt. (Sparta) Cerveny (Sparta); Bobor (D. F. C.) Patek (D. F. C.) Kännhäuser (D. F. C.) Krystäl (Viktoria) Jellinek (Viktoria). Ehk küll vihma kui oavarrest sadas ja kogu aeg välku lõi, oli siiski inimest HoheWartele tulnud ja jälgis kannatlikult mängu. Juba mängu esimestel minutitel võis märgata, et meeskonnad just vastupidi maavõistluse ajal näidatud vormis mängisid ja Edi peab juba 9. minutil Krystali poolt löödud palli võrku laskma. Austerlased katsuvad küll ka pressida, kuid asjata. Gschveidl ja Höiss on päris saamatud, ainult Cutti on oma harilikus suurvormis, aga egä/s t a üksinda viie eest ka mängida suuda! kirjasaatjalt.) Tshehide parem tiib kombineerib seevastu kaunilt ja Austria värav on kogu aeg hädaohus. 28. minutil lööb Perner karistusaks piirilt vastu ühte Austria kaitsjat j a päll põrkab temast võrku. Seis juba 2:0. Sellega minnakse poolajale. Teisel poolajal mängib Gschweidli asemel, kes ka publiku poolt halastamatult välja vilistati, Slovani parem tormaja Hanel. Ta toob kohe elavust tormajatesse ja juba 2. minutil isaab t a lubamatult karistusatel kinnipeetud, penalty lööb Schneider püüdmatult sisse. Ilm muutub päris maruks, kuid selle peale vaatäimaa mängitakse edasi. 9. minutil lööb Schneider tshehi värava pihta, Staplik püüab, kaotab aga märja palli ja Höss lükkab t a tühja väravasse. Seis on 2:2. Viinlateed juubeldavad, kuid samal minutil lööb Kännhäuser oma vennale 3. värava. 16. minutil suurenidab Krystal seisu 4:2 peale. Seal õnnestab Hanelil 3-dät väravat Viini eest lüüa. Staplik saab palli küll puudutada, aga märg pall läheb võrku. Tshehid protesteerivad, sest Hanel seisis ofsaidis. Värälv loetakse siiski. Viimase 20-ne minuti jooksul on mäng lahtine, väikse tshehi paremuse juures. Mängijatest olid tshehidel kõik head, eriti Kada, Krystal, Patek, Kännhäuser, Jellinek, Cerveny. Viinlastel moodustasid parema osa kaitsjad Tandler ja Blum ning Cutti. Teised olid kõik nõrgavõitu. Mängu korraldajaks olid Viini ja Praaga mängijate liidud. See oli esimene võistlus nende korraldusel. Sissetulek t läks vigastatud mängijate fondi heaks. A. V. 4. juulil võistlevad paremad Berliini spordiklubid oma väljavalitud meestega, kogusummas 15 meest, Pariisis. B. Z. am Mittagi teate järel on Berliini esitusmeeskond järgmisena moodustatud: Pampe, Malitz, Schlösske, Schmidt, Trossbach, Skorczinski, Hänchen, dr. Lüdecke, Leppke, shveitslane Borner ja eestlane Meimer. :on O o d a t u d I n g l i s e Ja S a k s a tennis reie kohale jõudnud. S a a d a v a l suures valikus k õ. k s u g u spordi tarbeid. K..-I». Spori N a r v a m. 19. T e l. 3C5-00.

5 5 F^ierre Lewden. Osborne'i kõrgushüppe stiili üle on peetud laialdast poleemikat. Inglise eksperdid on selle leidnud täielikult määrustevastase olevat. Mina pean ütlema siiski, et teoreetiliselt temas midagi määrustevastast ei leidu, küll aga praktiliselt ta mõnikord sarnase ilme võtab, et püstitatud rekordi määrustepärasuse üle võib kahtlus tekkida. Stiili, mida Osborne kasutab, on omal ajal edukalt juba esitanud Horine. Osborne on seda ainult suurelt viimistlenud. Osborne hüppab ära seesmise jalaga, kui nii võib nimetada, see on jalaga, mis asub hüppelatile hüppe momendil lähemal. See on üks peamine erinevus teistest hüppestiilidest, näit. laialtharrastatud käärhüp- Pest pöördega sissepoole. Osborne võtab hüppeks hoogu umbes 12 meetrit, vasakult poolt ja 45 kraadi all latile. Ta esimesed sammud on lühikesed ja paenduvad, ja ainult kolm viimast samniu on kiiremad, musklid valmistuvad lõpu- Pingutusele. Osborne teeb oma ärahüppe seesmise jalaga, tähendab temal vasakuga. Enne tõuke j ala asetamist maha, kogub Osborne ennast, keha kaldub vastupidisele poole hüp- Pe suunast, mis 1-sel joonistusel näha, siis aga tõuke tegemisel kaldub keha tõuke j ala Poole. Kontakti saavutamisel maaga peatub hetkeks vasak jalg, kuna parem jalg samal ajal jõuliselt lati suunas heidetakse. Kui keha tõuseb lati kõrgusele, vajub ta veidi kokku ja sünnitab reitega õige nurga. Parem jalg tõuseb üle lati ja annab kehale rotatsiooni ja pikendab väljasirutatult keha. Vasak jalg on liikumatu. Kui hüppaja keha tõuseb lati peale, sirgub ta horitsontaalselt ja laskub vasakule küljele. Käte kaasabil täiendub keha rotatsioon, kusjuures pöördeteljeks on vasak õlg, mis võimalikult lähedal latile asub. Rotatsioon viib keha latist üle ja hüppaja kukub alla. Kuna kehal täielikult tasakaalu liigutused puuduvad, kukub ta kiiremini kui jalad, ja hüppaja langeb maha kas kätele või õlgadele, harvemini jalgadele. Kinnitatakse, et Osborne peale üle jõudmist latist teeb korrigeeriva liigutuse tasakaalu saavutamiseks. See on seda märgatavam, mida suurem hüppe kõrgus. Langemise &eg on muidugi pikem ja võimaldab kontrolli liigutuste pretsiseerimiseks. Mahakukkumise küsimus on palju tähtsam, kui seda harilikult arvatakse, sest et kukkumine õlgadele või ülemisele kehaosale tuntavalt väsitab; kukkumine jalgadele on palju kergem. Minu mulje Osborne'ist on, et tema hüpe aeglasemalt sünnib kui meie oleme harjunud nägema. Tõesti, meie näeme harilikult hüppeid tugeva käte-jalgade tööga, kuna Osborne'i hüpe on enam grupeeritud, enam täiusliku keha evolutsioon. Kohati näib koguni, et Osborne jääks kui seisma lati kohal, mil ta keha teeb roteeriva liigutuse. Kuid see on ainult illusioon, ja kui seda kontroleerida matemaatiliselt, ei ole kahtlust, et vahe Osborne'i ja teiste hüppajate lati peal viibimise vahel, hüppe kõrgust arvesse võttes, kahaneb miinimumini. Kõrgushüppajad tõendavad, et Osborne'i hüppestiil erineb vähe käärhüppest pöördega sissepoole, mida enamuses üle terve Euroopa tarvitatakse. Osborne teeb ka hüppel kääre, kuid vastupidiselt harilikkudele käärhüppajatele, kuna ta ära hüppab nendele vastupidise jalaga. Keha tõuseb mõlemal hüppel kokkusurutult, õige sarnaselt. Lõpuks on ka kehapööre latil sissepoole niihästi Osbornell kui teistel. Mina ei pea Osborne'i pingutuse kasutamist täiuslikumaks, kui see on näit. Guilloux'l, *Zwahlen'il või Jansson'il, eriti viimasel, kelle hüpe väga edurikas. Mis võib ainult öelda, on, et Osborne'i hüppestiil on vähem komplitseeritud ja kergem õppida. Seda on kerge näitega tõendada: Kui algaja kõrgushüppaja näeb hüpet pöördega sissepoole, nagu seda teevad Guilloux, Jansson, Brown ja mina ise, ei maksa tal loota, et ta väljapaistva resultaadini vast kümne treeninguga jõuab. Kui ta tahab stiili enesele korrektselt omandada, peab ta vähemalt terve hooaja hoolikalt treneerima, rõhku pannes kõigile hüppe detailidele. Osborne'i hüpe ei vaja nii põhjalikku ettevalmistust ega nii suurt püsivust. Kõige raskem takistus, mis seal võita, on kartus välisjala ülesviskamisel ja tõusmisel tasakaalu kaotada. See kartus on aga kiirelt võidetav lihtsa harjutamisega, ja juba esimese korraga võib vahel rahuldava või vähemalt julgustava tagajärjeni jõuda. Mina olen mitmel demonstratsioonil Osborne'i stiiliga saavutanud häid tagajärgi, vaatamata, et ma spetsiaalselt seda stiili kunaski harjutanud ei ole. See Osborne'i tšiili lihtsus annaks põhjust tema soojaks soovitamiseks, kui mitte võimalik määrustevastasus hirmutavalt ei mõjuks. Ameerikas on terve rida väljapaistvaid hüppajaid, nagu Horine, Beeson, Templeton, Osborne, Juday, seda uut hüppevoolu kultiveerinud, viimasel ajal veel arvutu hulk noori tema kallale asunud nii et vast ehk lähemal ajal ka võimalikud määruste vastasused kaotatakse ja see lihtne stiil tõesti ideaalseimana püsima jääb.

6 6 Hea tahtmisega võib saada ilmameistriks. Harold Osborne. Mr CXC -^! JtClC# LJ Ma olen 26 aastat vana. Ma olen sündinud taluniku pojana Butleris (Illinoisi osariigis). Varasest lapsepõlvest saadik olen ma tunnud huvi spordi vastu. Ka minu kolm venda ja üks õde pooldasid minu vaadet. Omavahel tegutsesime tihti spordin arjutuste kallal. «Minu vennad saavutasid kolledshis päris kenu tagajärgi, üks oli hea teivashüppaja, kelle tagajärjed ulatasid üle ne. Ka jooksis ta keskmaid korralikult. Kadett Clarence oli ka teivashüppaja. Ta jooksis ka 100 yardi 10,6 ja 220 yardi madalaid tõkkeid 27,0. Mina kui kõige noorem vend hakkasin ka hüppeid harrastama. Õige noortena meisterdasime meie endile tõkked ja mina ka enesele ketta. Teivashüppes olime meie päris spetsialistid ja tegime endile hickory okstest teibad. Abinõud olid meile treeninguks seega kõik olemas.. Lapsepõlves ei huvitanud mind ükski asi rohkem kui sport. Ma lugesin kõike mida kätte sain spordi üle ja püüdsin oma teadmisi suurendada. Mul oli selge ettekujutus kõigi.alade tehnikast, nii et ma juba võrdlemisi arenenud olin, kui ma treener Harry Gell'i õpilaseks sain Illinoisi ülikoolis. Et välja paista igal alal, püüdsin ma võimalikku täiust igal neist saavutada. Kui ma mõnel alal kellelegi kaotasin, hakkasin ma just seda ala siis eriti treneerima, et järgmisel korral võita. Ma ei ole kunaski armastanud võidetav olla, ja ma leian et see on minu edu alus. Ma võtan ülikooli võistlustest osa juba 4 aastat, ja võistlen peale kergejõustiku ka jalg- ja korvpallis. Ülikoolis oli mul huvi teadusmeheks hakata ja õppisin hoolega. Ma leidsin, et ma olen parem oma kolleegadest-hüpetes ja loobusin seetõttu jooksude treneerimisest, mida ma ülikooli astudes intensiivselt harrastasin. Siiski teen ma vahetevahel mõninga murdmaajooksu praegugi. Hiljem tahtsin ma raudtee-inseneriks õppida, kuid elu tegi minust Õpetaja. Mu kirg on spordi kõrval automobiilide parandamine. Ma olen mehaanika-klassi juhata Urbano kolledshis, Illinoisis. Ma lõpetan oma lühida autobiograafia mõne printsiibi märkimisega, mil ma oma kogemuste järel tean väärtust olevat: Kui teie tahate aktiivne ja edukas olla ükskõik mil alal, hoolitsege kõigepealt, et teie tervis hea oleks. Hakake harjutama noorelt. Tehke katseid tegelikus elus oma teadmistega. Lugege kõike mil väärtust on teie eesmärgi saavutamiseks ja püüdke teostada seda oma tööga. Kontroleerige iga oma vähematki liigutust ja viige see kooskõlla oma ideega. Tehke niiviisi püsivalt, need pingutused tasuvad endid rikkalikult. (2. lehekülje järg.) mäng on lõppenud. Boltoni kaitsjad olid juba täies segaduses ja katsusid võimaluse korral aega viita palli outi põmmutamisega. Ainsam mees, kes närve ei kaotanud kõige keerulisemates olukordades, oli Boltoni meisterväravavaht Pym. Publiku rõkkamise saatel rivistub Bolton Wanderers kuningliku looshi ees. Kuningas annab üle kapten Smithile karika ja kuldmedaalid. Siis tuleb Manchester City, vahva kaotaja, ja võtab kuninga käest vastu hõbemedaalid. Muusikakoor mängib rahvushümni ja inimest laulavad paljastatud peadega kaasa. Määratu rahvahulga lahkumine sünnib väljalt kõige eeskujulisemas korras. Linna jõudes ootavad neid juba värsked ajalehed ees, kus võistluse täielik kirjeldus ja momentülesvõtted sees. Bolton Wanderers seisis neljandat korda finaalmängus. Esmakordselt oli see aastal, mil nad Notts Countylt 4 : 1 lüüa said aastal aastal seisis ta oma tänavuse rivaali Manchester City vastu finaalis ja kaotas 1 : 0. Värava lõi ilmakuulus paremäär Billy Meredith. Kolmas kord oli see aastal, kus ta selleaegset teise klassi meeskonda Westham United'i 2 : 0 võitis. Manchester City ei ole finaalis olnud peale mainitud võistluse aastal. Tänavune mäng, mis esmakordselt uue ofsaidi määruse järele peeti, oli erakordselt kiire, täielik karikamäng, selle sõna paremas mõttes. Ta oli kaasakiskuv, kuid mitte sarnane klassilik-akadeemiline, nagu Hugo Meisl ülistab. Kiires tempos on kesktriol kombineerimiseks vähe mahti, kolossaalset tööd tegid äärea j ajad. Kokkuvõttes võib öelda, et kultiveeritum meeskond võitis, vilumus ja kogemused võitsid karika. On isegi imetlemisväärt, et Bolton Wanderers, kes oli vana ofsaidi puhul Red Grange, Ameerika jalgpalli (rugby) kangelane, rahvahulkade suurim lemmik. See mees tegi peadpööritava karjääri puudustkannatavast Illinoisi üliõpilasest kätelkantävaks pool jumalaks, Aastavahetusel oli Red Grange kogu maailma ajakirjanduse kõmuaineks, kuna ta ühe kuuga teenis, jalgpalli elavamal hooajal, dollarit, s. o. ligi Emk. Sportlaste sünnipäevad. 1. mail: Eoman Vunder, Kalev, 28 a. 2. Elmar Jaska, Tõrva Sakala, 16 Ludvig Sild, Tartu Kalev, Voldemar Adamson, Sindi Kalju, 20 Karl Tepp, Sport, Jaak Gerberson, Pärnu Vaprus Karl Kiisk, Sindi Kalju, 25 Voldemar Lüdimois, Tartu Kalev, Johannes Moosberg, Kalev, Helmuth Bysäi, Kalev, 25 Heinrich Arst, Tartu Kalev, 26,, Johannes Jeg, Kalev, Artur Palgi, Kalev, 17 Rudolf Parts, Kalev, 24 On möödund jälle seitse päeva, kui ilmus viimne Spordileht", ei maksa see teil palju vaeva kui loete, mis sel ajal teht. Ei peetud jalapalli matshe, ei tõstetud, ei poksit ka vaid ainsaks sündmuseks pea oli Ekrave" korraldet murdmaa. Ja veel üks käsipallõhtu, (mis peeti Imkas muidugi), ning see on kõik mis tõi see nädal (läks kah ehk korda kuidagi). Ilm ainult tegi võllanalja, kõik sopid täitis lumega, nii teisel mail võis teha teivast ja kolmandal ju suusata. Eski Lipp» üks väljapaistvam kombinatsioonimeeskond, Manchesteri suutis uue määrusega kohanemises üle trumbata. Ometigi koosneb Manchester City noorematest ja jõurikkamatest poistest. Muidugi ei ole ka Manchesteri poisid mingid baby'd, kuid Boltoni ridades on mitmeid halle päid ja kaptengi on 38 aastat vana. Kuigi Manchester enamuses shotlastest koosnes, ei näidanud nad tüübilist shoti mängu, mängisid ennem poolkõrgelt või isegi kõrgelt. Boltoni veteraanide! olid lõpmatud tagavarad trikke ja tehnilist lihvi, söötmine oli madal ja kiire.

7 Üleskutse. Käesoleval aastal vaatab Tartu spordiselts Kalev tagasi oma möödunud 25. aastai tegevuse peäle. Sel puhul kavatseb selts oma 25-aastast tegevust jäädvustada juubelialbumi väljaandmise läbi. Seks pöörame siinkohal kõikide e n d i s t e seltsi l i i g e t e, k ü l a l i s t e j. t. poole palvega, kellel leidub mingisugust materjali, nagu ülesvõtteid, kirjeldusi, joonistusi, märkeid j. m. s. s. üksikutest isikutest ehk üldsemal kujul seltsi minevikust a., mis milgil kombel juubelialbumi väljaandmisel kaasa aitaks, neid ära tuua ehk saata seltsi juhatusele (Tartu, Vallikraavi t. 23 N. M. K. Ü.). Jääme lootma, et meie üleskutsel tagajärgi on, kui iga sportlane, kel vastavat materjali' olep a s, seda lahkelt kasutamiseks annab, mille soovikorral hiljem tagasi saadame ja tarvitamist leidnud materjali saatjale tänuks albumi kätte saadame. Austusega Tartu s.-s. Kalevi 25. a. juubeli toimkond. Läti kiri. Riia jalgpalliklubi võitis 25. aprillil Hakoahi 3:0 (3:0). Klubil oli palju suurem ülekaal, kui see väravates väljendus. Riiäi tsirkuses peetaval tshempionaadil on end. Eesti raskekaalu meistermaadleja Peterson saanud 3 kaotust (Leskinovitsch, Karsch, Vildniann). Eestlased Kristof ja Erdman ainult kukuvad üksteise võidu. Maadlused on iseenesest täielik jant. Ka Läti raskekaalu meister Janis Polis on väljaspool võistlust hakanud tshempionaadiš esinema. Ta on senini kergelt võitnud oma vastär seid. Läti maadlusvõistlused, millest 40 meest osa võttis, peeti 30. aprillil ja 1. mail. Tagajärjed olid: kärbeskaalus 1. Melkerts, 2. Kundzinsh, 3. Beiners; sulgkaal 1. Everts, 2. A. Traktinsh, 3. K. Rumba; kergekaal 1. Kopmans, 2. Jekabsons, 3. Neikovskis; keskkaal 1. Dzeguze, 2. Atars, 3. J. Balodis; poolraskekäal 1. Rone, 2. Petersons, 3. Palmbächs; raskekaal 1. Zvejnicks, 2. Baumanis, 3. Bjaks. Tuntud maadleja Vilcinsh läks üle töölisspordiliitu. Alberts Ozolinsh püstitas uue Läti rekordi vasakuga rebimises kergekaalus 70 kg. Liibavi Olimpija võitis laupäeval JSB't (Jelgavas sporta biedriba) 4:0 (2:0) ja pühapäeval Riia LSB't 2:1 (0:0). IKS (Riia. YMCA) võitis laupäeval Liibavi LNJS'i 4:2 ja mängis pühapäeval viigi Liibavi Makkabiga 2:2. LSB treeneriks on palgatud E. Oshe 7000 Läti rublalise kuupalgaga. Olimpijat treneerib Graupner senior. Läti.esivõstluse korvpallis võitis RFK ilma ühegi kaotuseta. Teiseks tuli IKS ja kolmandaks LSB. Ad. Plum. Leedu kiri. Kohalik selts Makabi, kes jalgpallis A klassis läinud aastal neljandale :kohale tuli, pidi veel B klassi meistri Jak'iga võ stlema, nagu ma eelmises kirjas tähendasin. Võistlus leidis aset 17. aprillil. Mäng äärmiselt toores jäi vali. Kuidas saaksidki ka kaks juudi meeskonda mängida ilma lööminguta? Kohe alguses kõrvaldas vahekohtunik Balciunais kumbagist meeskonnast ühe mängija, nii et terve mäng peeti mõlemalt poolt kümne mehega. Jak oli õige nõrk ja kaotas 0:4 (0:2). 18. aprillil peeti sõprusmängu LFLS Sõjakool. Tulemus 5:0 LFLS kasuks. Läti jalgpalliliit tegi Leedule ettepaneku mai lõpul maavõistlust pidada, mis aga Leedule arusaadavatel põhjustel vastuvõetav ei ole. Leedulär s ed tahavad suve lõpul mängida, et meeskond r ohkem vormi tõuseks., Kevadise ringi esivõistlused on juba alganud Ja pühapäeval, 25. aprillil, pidid esimestena kohtama KSK LFLS. Puhub maruline tuul põiki üle välja. Väli on aga täitsa kõlbmata; sai alles nädala sees üles küntud ja käi kraavitatud, lisaks veel porine ja. pehme. Sel põhjusel protesteerib KSK ja ei taha niängu esivõstlusena pidada sarnasel kõlbmatal väljal. Läbirääkimised kestavad üle 40 minuti. Lõpuks otsustatakse pidada sõprusmängu, mänguajaga kaks korda 30 min. Võitis LFLS kui füüsiliselt tugevam 4:1 (1:0). Samal päeval ja tunnil kohtasid esivõistlustel Kõvas Makabi, kus senine Leedu meister Kõvas wõitis puhtalt 4:0 (1:0). Joh. Holsmann. Viljandi spordielust. _Tali möödus vaikselt, kuna ainustki talispordivõistlust ei peetud. Neist polnud just tarvetki, sest treeningus polnud ühtegi sportlast. (!) Va* e l tehti lühem käik järvele, hüpati ka mõni meeter ja see oli peaaegu kõik, mis suusataja näitas. 7 Sportlist noorust hoidis ärevel võrkpall, mida kogu talve klopiti, isegi Pärnuga. Maakonna gümnaasiumi spordiühingu korraldusel võistlesid kohalikkude keskkoolide naiskonnadki. Suvihooaja tulekul võib märgata väikest liikumist sportlaskonnas, kus varemalt kaunis ükskõikne oldi. Üheks sportlaskonda raputavaks sündmuseks oli kaitseliidu spordiklubi asutamine. Olles küllaldaselt varustatud igasuguste abinõudega (nii võimaldus kevadtalvel kaitseliitlastel vehklemine ja poks, mida Viljandis uudisena paarkümmend meest üldjoontes vähemalt õppis), meelitas ta enamiku startidatahtvaid sportlasi oma ridadesse. Läks ka rida spordiringi jalgpallimängijaid, 1. ja 2. meeskonna mehi, peaasjalikult vanemaid kooliõpilasi. Et spordiringile siiski mehi küllalt jääb, võib loota eeloleval hooajal kaitseliidu ja spordiringi vahel ägedat heitlust meistri tiitli omandamiseks kohapeal. Vast võtavad rivaalid moodsamad treeningmetoodidki tarvitusele, sest senised ei kannata tänapäeva trükimusta, seistes vaid palli tagumises väravasse. Näpunäiteid on kahel korral annud hr. Lugenberg, tehes arusaadavaks treeningu põhimõtet ja viisi. Senist viisi treeningut aga jätkates ei tõuse Viljandi klass kuigi tuntavalt. Vast lahendub asi treeneri soetamisega, milleks kaitsliidu spordiklubi samme on astunud. Spordiseltsidelt peale. kaitseliidu spordiklubi võib vaevalt midagi loota. Esiteks puudub neil aineline alus, teiseks hea tahtmine. Kui kenad on ka Viljandi spordiseltside nimed ja eesmärgid, pole nad kumbagile kuigi lähedale jõudnud. Rea aastate tegutsemisega pole suudetud isegi korralikku spordivälja soetada. Nimepidi on neid kaks, kuid tegelikult võib ainult maak. gümnaasiumi pargiga arvestada. Teine, järveäärne n. n. Koplipealne" spordiväli on liiga vesine ja aukline. Eelolevast hooajast saab kaitseliit ta omale ja kavatseb plaanikindla tööga lähemate aastate jooksul nii korraliku välja soetada. Kui _ juhtivale ringkonnale loidust ette võib heita, siis paremat ei saa ka sportlaskonna enese kohta avaldada. Olgugi treeningu- ja võistlusvõimalused viletsad, seda on nad mujalgi. Ka pole mingit tõendust, et siin see viletsus kõige karjuvam oleks. Sportlastel peaks teada olema, et ka viletsates oludes treening hästi võib edeneda ja seda teinud on. Näiteks võiks tuua luiulsusigi, kes primitiivse treeninguga on tõusnud. Kindel mulje jääb aga. et head tahtmist meie sportlastel vähe on. Kellelgi pole püsivust ühegi spordisaladuse lahendamiseks olnud, on vaid plaanitut hüplemist ühe kui teise alaga. Seda võib kinnitada meie paremategi meeste juures. Kuigi harjutatakse, siis stiilist hiilitakse ikka mööda; sellest ka võimete ja konkurentsi nõrkus. Pahandatakse publiku huvi puuduse üle, kuid milleks?' Vaevalt huvitab vähegi teadlikku inimest 100 m. 13, kõrguse 140, kauguse 5,5, teiva 2,2, oda 35 jne., mis läinud sügisel näidati. Tõsi on ju, et meie sportlased kunagi treeneri pole näinud, aga see ei too alati kõike". gius. Rakvere oludest. luses ja tõstmises. Tugevamaks vastäiseks Kruusenbergile oli O. Steinberg, kelle võitmiseks tal kulus 14 minutit. Nagu kuulda, olla Kruusenberg elukutseliseks läinud. Huvitav käsipaliiõhtu. Esimesel maiõhtul peeti NMKÜ ruumikas võimlussaalis, Kaarli tänaval, järjekorralist käsipalliõhtut. Kuna juba ammu oodatud suurkohtamine korvpallis NMKÜ Kalev kavas, oli saal publikut täis. Õhtu algas naisvõrkpallimänguga, mis väga halvast klassist oli. Imelik, et see ala meil seni veel nii arenematu on. Kalevi naiskond kaotas 15:12 ja 15:2. Peale naismängu ilmusid platsi Spordi rohelissärgid, kes tüki aega võrkpalli loopisid, kuni liidukohtunik Mast jun. teatas, et Hõimla mitteilmumise tõttu Sport võitjaks tunnistatakse. Järgnes mäng ÜENÜTO Võitleja, mis pigem ainult Võitleja serveerijate demonstratsioon oli, sest 15:1 ja 15:0 saadi pea ainult serveerimisest. ÜENÜTO'l tuleb veel palju võrkpalli taguda. Järgnes õhtu huvipunkt, korvpallivõistlus. Kuna Kalev võrdlemisi vähe treneerinud oli, võis NMKÜ võitu ennustada. Algus aga kippus ootusi uperkuuti paiskama. Juba 3 minuti järele on seis 6:0 Kalevi kasuks Uuli ja Normanni visketest. Mäng muutus kiiretempoliseks. Poolaja lõpul oli seis 12:8 NMKÜ kasuks. Tähelepanu väärib näit. Mikki viske, mis tsentri joonelt krampliku vindiga saadetuna, ennast sõna tõsises mõttes korvi sisse kruvis. Kogu mäng lõppes 23:14 NMKÜ kasuks. Üldiselt peab tähendalma, et mäng oli võrdlemisi toores, pea iga minut tuli ette foule, misi mängu käiku tuntavalt takistasid. Silmapaistev oli ka Kalevi meeste ilmne vabaviskete oskamatus ainult möödavisatud foulidest üksi oleks nende õigesse kohta juhtimisel Kalevi võiduks jätkunud. Mäng oli mõlemal poolel peaaegu võrdne, nõrgemad sissevisked olid Kalevi pool, kelle edurivi palju isblansse tühjalt ära kulutas, kas möödäviske või viivituse tagajärjel. Joh. P. Jalgpallist Tartus. Tartus valmistatakse jalgpallis kõvasti hooaja vastu. Peaaegu igas seltsis võib elavat liikumist märgata. Meeskondasid seatakse kokku, pühapäeviti tehakse murdmaajookse, arutatakse eelolevaid võistlusi jne. Esimese välistreeninguga jalgpallis tegi algust noor Veespordi klubi. Veespordi meeskond on asja tõsiselt võtnud, harjutades ka talvel, nii palju kui võimalik on olnud. Möödunud hooaja võit Lõuna-Eesti ringkonna meistri üle on poissa ergutanud ja sel hooajal lubavad nad Tartus esikohale tõusta. Teistest jalgpalliseltsidest on nimetada veel Kalevit ja Äkad. Sp.-klubi, kuna Noorsooselts olevat talve jooksul välja surnud. Kuuldavasti tahtvat ka NMKÜ meeskonda välja panna. Kalev lubab esineda seninägemata" meeskonnaga, nagu ta kohalikus ajalehes kirjutas. Hiljuti esines Kalev linnavalitsuses palvega, lubada Karlova mõisa aed jalgpallivälja asutamiseks, mis jaatavalt arvatavasti otsustatakse. Siis oleks Tartu platside" poolest jällegi rikkam, seni oli ainult A. S. K. väli, kus veidigi korralikult sai mängida. Kuid üks ilus ootus on Tartul veel, see on staadion Tamme linnaosas, kuid millal see teostub, seda ei tea keegi. Suuremad jalgpallivõistlused korraldab Kalev oma 25. aasta juubeli puhul. Kohalikkude seltside ühisel korraldusel muretsetakse vist pealinnast treener, kes kõiki seltse juhataks. 24. apr. korraldas Rakvere šeminaari spordiring omavahelise sisevõistluše, mis oli esimene sellesarnane Rakveres. Ka on šeminaari võimla ainuke (!) Rakveres, kuna seltsidel (Kalevil ja Spordiklubil) puuduvad võimlad. Viimane asjaolu on suureks takistuseks kergejõustiku ja käsipalli arendamisele. Paremad tagajärjed olid: 15 m. jooks: 1. Tepp 2,7; 2. Pärnik 2,8; 3. Aalbäu 2,9. Kõrgus hoota: Lahi 1,25. Kaugus hoota: Lahi 2,81. Kolmik hoota: Lahi 8,09. Kõrgus hooga: 1. Embach 145 (150); 2. Lahi 1,45. * Hiljuti avati Kalevi juure kergejõustiku osarkond. Nimetatud osäikond kavatseb laiemalt teherbert Küttim, kes pikemat aega Pariisis gevust alata. Tahaks loota, et ta rohkem elujõu- elas, tuleb maikuus Tallinna. B. Z. am Mittagi lisem ja tegevam oleks, kui seda oli talispordi teatel jäävat Küttim edaspidi Berliini elama. osakond. Raskejõustik etendab Rakveres täitsa vaeselapse osa, puuduvad selleks ruumid ja tõstmiseks tõstekang. Vahetevahel käiakse harjutamas väikeses liuvälja garderoobis. Kä; poksiga on halb lugu, Kalev korraldas ka talvel paarinädalased poksikursused ja muretses tarvilised abinõud, kuid kaugemale sellest ei saadud. Oleks vähemalt ükski poksivõistlus korraldatud, asjast huvitatuid on küllalt! Kui seltsid võistluste pidamisega hakkama ei saa, siis korraldab sellevastu P. Sarmulin 7. mail juba teise, seekord n. n. Rahvusvahelise poksivõistluse". ' Kaunid, k e r g e d, kiired, t u g e v a d j a P. Sarmulin ( Eesti elukutseliste keskkaalu o d a v a d on j a l g r a t t a d meister") poksib lätlase F. Käilninshi (Läti a. keskkaalu meister) vastu. Peale selle on osavõtjaid kohalisest Kalevist ja Tartu Kalevist, kuuldavasti Tartumaa meistrid, kes esinevad iga ratta tt st täieline vastutus. Müük suurel maadluses ja poksis. Igatahes on vist sarnastest ja väiksel arvu1, nii ka osamaksuga soodsavõistlustest osavõtmine asjaarmastajäitele keelatel tingimistel ainuesitaja juures tud. D r o m m e t e r & Ko. Lai t. 5. H. Kruusenberg (Eesti a. raskekaalu meister) esines kolmel õhtul kino Unionis maad- Lancett" ja Exeelsior"

8 8 Jalgpalli vahekohtunikkude ettevalmistamisest. jj \ RESEV-RESEL (Algus E. Spordilehes nr. 8). Määruste läbilugemine ei tähenda veel nende tundmist. Määrust peab selgitama ja seletama seda ülesannet tuleb täita vahekohtunikkude kolleegiumil. Nüüd tekib küsimus, kuidas seda teostada? Ainsam võimalus selleks on kursuste korraldamine. Iga jalgpallihooaja eel tuleb korraldada tulevastele vahekohtunikkudele kursused Tallinnas ja võimaluse korral ka teistes linnades. Kursuste juhtimine peab usaldatama vahekohtunikkude katte, kellel teatav praktika ja ka pedagoogilised kalduvused. Kursuste kestvus ei tohi liig pikk olla, umbes 4 5 nädalat. Õpetust tuleb jagada kahte ossa: teoreetiline (kinnises ruumis) ja praktiline (mänguväljal). Teoreetilisi harjutusi on kõige parem korraldada küsimuste ja vastuste näol, sest see süsteem annab rutem soovitavaid tagajärgi ja ei ole liig koormav ja igav kursantidele. Teoreetilised harjutused jagunevad omaltpoolt üld- ja spetsdiaalküsimusteks. Üldküsimuste all mõistame meie jalgpallimängu tähtsust kehakultuurina, vahekohtuniku tähtsust ja tema ülesandeid. Peale selle ori kursustel vaja puudutada vahekohtunikkude organisatsioone, mängu juhtimiste metoode, vahekohtuniku ülevalpidamist mänguväljal ja eraelus, vahekohtuniku autoriteedi tõstmist, solidaarsust, esimest arstiabi, sest tihti juhtub, et väljal puudub arst ja vahekohtunikul tuleb õnnetuste puhul arsti aset täita. Kui üldküsimused on tarviliselt selgitatud, tuleb üle minna määruste üksikute punktide selgitamisele. Seda on otstarbekohasem teha analüseerides ja valgustades isiklikkude kogemuste seisukohalt. Seda läbi võttes oleks kursantidel teatud teoreetiline alus olemas. Sellest aga on veel vähe! Nüüd tuleb praktiliste tööde peale üle minna. Et kergendada uute vahekohtunikkude esimesi samme, tuleb korraldada ülalnimetatud harjutusi, millel praktiline tähtsus oleks. Selleks võiks kasutada esimeses järjekorras seltside poolt kevadel korraldatavaid harjutusmänge, millised muidugi täiesti kinnised oleksid, täiesti ilma pealtvaatajateta. Kevadel korraldavad pea kõik seltsid treeningvõistlusi, mille meeskondade koosseisud juhuslised. Nende mängude resultaat ei ole tähtis ja siin võib algaja esmakordselt oma saadud kogemusi katsuda ja ennast praktiliselt ettevalmistama hakata. Nende mängude juhtimine läheb kursuste juhataja kontrolli ja näpunäidete all. Selajal kui üks algajatest mängu juhib, võtab kursuste juhataja ühes teiste kursantidega aset kohal, kust mängu kõige pa- rem jälgida, seletades kõiki vigu, mis mängu juhtiv vahekohtunik teeb. Et huvi suurem oleks ja kõik kursandid mängu juhtida jõuaks, võib vahetada kursante mängu juhtimiseks iga minuti järel. Sel moel tuleb iga algajat paar korda mängu iseseisvalt juhtida lasta. Kursuste juhataja märgib puudused ja vead üles, milliseid pärast ühiselt sõelutakse ja seletatakse. On veel teine moodus praktiliste tööde läbiviimiseks. Treeningmängudes ei tule alati kõik mängufaasid ette, mille tõttu ka algaja igast mängu juhtumisest täielist pilti ei saa ja loomulikult ei tea, kuidas neid juhtumisi lahendada. Selleks on vaja vanadest kogenenud mängijatest ja vahekohtunikkudest' kombineeritud meeskond kokku seada, kes kõiksuguseid kombinatsioone läbi viia katsub, kuna kursuste juhataja nende lahendamist seletab. Nende kombinatsioonide demonstratsiooni tuleks järgmiselt teostada: mängijad asetuvad teatavasse mängu fäiasi (nagu: 11 meetri löögil, kust väravavaht välja jookseb varem kui trahvilöök tehtud, mängija ofsaidi seisus olles võtab palli vastu ja mängib teda jne.) ja mängu juhtiv kandidaat vilet andes peab otsust tegema. Juhataja seletab kombinatsioonide iseäralsust ja annab seletust, parandades valesti tehtud otsusi. Kursuste juhataja võib oma äranägemise järel kõiki valevõtteid demonstreerida lasta, nagu vale nurgalöök, alglöök jne. Need demonstratsioonide harjutused peavad samuti täiesti kinnised olema. Peale kõiki harjutusi tuleb korraldada kandidaatidele eksamid. Selleks moodustatakse kolleegiumi poolt kogenenud vahekohtunikkudest eksamineeriv komisjon. Komisjonil tuleb eriti rõhku päinna, et vastused kiirelt antaks ja kiirelt seletataks, et kandidaadi otsustusvõimet ühtlasi katsetada. Eksame tuleb korraldada jällegi kinniselt, kus peale komisjoni ainult eksamineeritav oleks. Eksami sooritamise järel tunnistatakse kursant vahekohtuniku kandidaadiks. Peale mitmeaastase töö kandidaadina võib tema kolleegiumi ettepanekul kohtunikuks kinnitatud saada. See oleks üldjoontes uute vahekohtunikkude ettevalmistamise kava. Kas on nüüd ettevalmistatu heaks vahekohtunikuks saanud? Kaugeltki veel mitte. Ainult aastate praktika ja kogemused annavad seda, mis healt vahekohtunikult nõutakse. Muidugi tuleb kolleegiumil algaja esimeste mängude juhtimist jälgida ja tema vigu selgitada. Kindla töö ja juhtimise abil saaksime meie omale sel teel kontingendi iseseisvaid vahekohtunikke. A. L. Kiri Tartust. Sest saadik, kui meie auväärt, kuid mingipärast lugupidamata spordiajakirjanik ja följetonist isand Killip Tartust lahkus, pole keegi siinseid olusid valgustanud. Seda võtsin hüüd hädasunnil ise teha, põhimõttel parem natuke, kui mitte midagi. On juba tükk aega sest mööda, kui Tartu NMKÜ käsipallimeeskond pikema turnee Lõuna-Eestisse tegi, sporti laialdastele hulkadele propageeris ja muuseas ka väikse moodsate tantsude kursuse ätndis. Ühe sõnaga, löödi mitu kärbest ühe hoobiga. Et see kummaline reis, kui mitte muile, siis ometi asjaosalistele huvi pakub, siis sellest mõningad read. Ühel ilusal hommikul, märtsikuu lõpul, võis Valga tänavatel kuueväel jalutavaid inimkogusid näha. Kahvas vaatas ja imestas, sest soojust teps veel ei olnud ning ilmaklaas näitas nii mõnedki pügalad alla nulli. On vist küll laplased - arvasid mõned päriselanikud. Kuid seda nad polnud, see selgus peagi. Need olid tartlased: Pikk-Peta, Sass, Härbä, Niiler jne., kes Pat ja Patashoni mängisid ning õhtuks käsipallivõistlusteks reklaami tegid. Valgas on säärane mäng alles uudis ning kust sa siis muidu saad pealtvaatajaid, kui reklaami ei tee. Päevane eeletenduš andis tagajärgi ja meie mehed võisid üle 300 (loe kolmesaja) pealtvaataja ees omi võimeid näidata. Noh need võimed olid keskpärased, kuid alaline ah ja, oh kostus kui mõni meie mees võrkpalli suutis natuke kiiremini vajutada. Suutsime selles mängus võita 15:0 ja 15:2. Korvpall läks ka kaunis ladusalt ning võrk valklastel aina sahises min. mänguaja jooksul suudeti teenida 61 punkti 8 vastu. Kuid vastased trööstusid sellega, et algajate asi jne. õigus neil ju on. Imelik linn see Valk. Asub teine mitme suurlinna vahel, piirilinn räägitakse seal Vastutav toimetaja H. Tammer. mitmesuguseid keelemurdeid, aga paistab nagu oleks mitukümmend aastat ajast maha jäänud. Peale võistluste oli tütarlaste koolis, mida hüütakse Neitsite koduks",. peokene, kuhu ka meie läksime. Harilik koolipidu tantsuga lõpuks.. Muidu eeskava kaunis kenäi, aga see tants! Kõiksugused mignonid, aishad jne., ning viimati kõlas ka Forget me pot" ning vana tuntud viisi järele tantsisid mõned paarikesed seda ilusat ja armast fox'i, mida 4 5 aastat tagasi näha oli. Meie vaatasime ja imestasime. Mõni üksik paar tantsis midagi kaelamurdvate hüpetega ja paenutustega. Pikk-Peta läks ühele niisugusele +erve meeskonna nimel õnne soovima ilusa ettekande puhul, kuid seda ei võetud vastu. Meie proovisime nüüd neid kõige moodsamaid samme, mida. Härbs Tallinnas oli näinud. Küll siis oli suur imetlemine. Et need sammud just kõige kenamad pole, samuti ka kehahoid, seda teatakse. Nii mõnelgi piigal, kes pealt vaatas, ajas see puna palge. Üks ei kannatanud enam välja, tõusis üles ning pidas suure moraaliepistli. Kõige selle taga/tipp oli, et Tartu Noortemeeste Kristliku (sic!) Ühingu meeskond sai täies koosseisus peolt välja heidetud. Mis Tallinnas ammu olnud, ei jõua Valka niipea. Vahe on nende linnade vahel liig suur! Pärnu võistluste kohta; juba teatakse. Võib veel niipalju juure tähendada, et Pärnu omab parema võimlemissaali Eestis. Kahju ainult, et ristpalgid laes segavad tõstmist, surumist nad vähe tunnevad, kuid see on liig juhuslik ning ilma treneerimata saavutatud. Publikut huvitab käsipall Pärnus nähtavasti vähe ning Valgal on lootusi korvpallis vahest võitjaks tulla. Välgalased on ju lõunamaalased, keevaverelišed ning omavad suurema tempo ja võistlusinnu. On küll Tartu kiri, kuid räägib kõigest muust, kui Tartust! Küll on aga kä Tartu sport- wtomu T a l l i n n * T o o m p u i e s t e e 1Q, lelef. ao~19. Soovitab o m a valmist a t u d s p o r d i Ja v õ i m lemise abinõusid. % mmmmmrmmmmmmmmmmi lastel visa^ harjutustahe. Päris imestamisväärilisi raskusi peab ta ületama, kui saab vähegi harjutada. Õn seal küll spordiplats kuid see haigutab tühjusest. Põhjus platsil ei lasta harjutada. Spordi ülempreester ja valitseja on platsi vaht, linna koolivalitsuse sulane. See on aga harjutamise ning igasuguste spordiabinõude tarvitamise platsil keelanud ja kurja näoga vaht valvab piinliku hoolega, et kuritarvidusi esile ei tuleks. Vargsi saab kusagil varjulises nurgas oma poolt kaasa toodud kuuli salaja lükata. Ei tea, milleks see plats? Vist mõni vabaõhu muuseum. Nimekamad võistlejad on pea eranditult Tartust lahkunud. Ainuke Feldmann on saavutanud esimestel harjutustel tagajärgi kettas 38 mtr. ning kuulis üle 12. Peale tema, Laursoni ja Mihelsoni, pole teistel veel platsitreening alganud. Kehv ja kurb on vist Tartule saabuv hooaeg. Pole uusi ja vanad vetaraanid on lahkunud ning ära sõitnud. Kuid vast veab s i i s k i... J. Kg. Sprinterite kursuse korraldas Saksa spordivalitsus Frankfurdis Maini ääres. Koondatud olid sinna kõik paremad praegused saksa sprinterid, kellele õpetust andsid riigitreener Waitzer, dr. K. Halt, Richard Rau, Kern ja teised autoriteedid. Peäle jooksutehnika ja treeningu selgitati vastavat erivõimlemist, tööd meditsiinpalligä1, tõstmist, demonstreeriti aegluubiga võetud kiirjooksu filmi saksa esivõistlustest. Lõpuks korraldati ka katsevõistlus, kus Houben, Schüller, Büchner ja Courts 4 X 100 mtr. jooksus fenomenaalse aja 41,6 näitasid. Trossbach, Asseyer, Malitz ja Schlösske said 8 mtr. ette ja tulid ajaga 42,0 teiseks. Ka teistel aladel saavutati häid tagajärgi. Nii jooksis dr. Peltzer 800 mtr. 1.58,2, Söllinger tõukas kuuli 13.92, Trossbach jooksis 110 -mrt. tõkkeid 16,0, Wege 200 mtr. 22,2, Koepke hüppas 1.78 kõrgust ja Steinbrenner heitis ketast Willy Arend, Saksa rattameister, pühitses neil päevil oma 50-aastast sünnipäeva, on seega kõige vanem praegu võistlevatest jalgrattameestest. Veel aastal tuli ta Nürnbergis Saksa meistriks. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk täu. 2. Tallinn, Pikk tän. 47, Telefnn 10-02, on kõige täielikum ja s u u r e m k o d u m a a spordir i i s t a d e kauplus. Soovitab ainult e s i m e s e järgu headuses tarbeid kodu- ja välismaade pa:: r e m a t e s t t e h a s t e s t. : : Väljaandja Eesti spordi keskliit.

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Kids Athletics[1]

Kids Athletics[1] IAAFi programmi LASTE KERGEJÕUSTIK rakendamise võimalustest üldhariduskooli kehalise kasvatuse tundides ja laste kergejõustikutreeningul Kristi Kiirats, IAAFi I taseme lektor, SK Fortis treener Heiko Väät,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Uurimistöö Sulgpall

Uurimistöö Sulgpall Uurimistöö Sulgpall Koostaja:Anna Martha Seer Juhendaja:Annely Seer Laagri Kool 5.s Sissejuhatus Valisin sulgpalli sellepärast,et... Tegelen ise sulgpalliga Sulgpall on huvitav Sulgpallis on palju erinevaid

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem