TARTU MART REINIKU KOOL TRIIN KUUSK 8.D LINOOLLÕIGE MART REINIKU KOOLI HOONEST AASTATEL JUHENDAJA HELLE SAUE SISSEJUHATUS Minu loovtöö on linool

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU MART REINIKU KOOL TRIIN KUUSK 8.D LINOOLLÕIGE MART REINIKU KOOLI HOONEST AASTATEL JUHENDAJA HELLE SAUE SISSEJUHATUS Minu loovtöö on linool"

Väljavõte

1 TARTU MART REINIKU KOOL TRIIN KUUSK 8.D LINOOLLÕIGE MART REINIKU KOOLI HOONEST AASTATEL JUHENDAJA HELLE SAUE SISSEJUHATUS Minu loovtöö on linoollõige Tartu Mart Reiniku Kooli vanemast koolihoonest, mis põhineb fotol aastatest. Üks põhjuseid, miks valisin linoollõike tehnika, on see, et mu hobi on kunst ja joonistamine. Linoollõige on uus ja huvitav tehnika, mida ma polnud seni proovinud. Teine põhjus on see, et linoollõige kui graafikaliik aitab tähelepanu pöörata vana koolihoone arhitektuurile ja selle erinevatele ehitusjärkudele. See on üks väheseid teadaolevaid fotojäädvustusi aastatest Mart Reiniku Kooli hoonest. Näiteks võib tähelepanelikul vaatlemisel märgata nii vanal fotol kui ka tänapäeval, kuidas koolihoone kahte korrust eraldab katusekarniis. Katusekarniis fassaadi keskosas viitab ajale, kui kool oli veel ühekorruseline. Lisaks leidub aastatest pärineval fotol koolihoonet ümbritsev puidust piirdeaed koos väravaga. Piirdeaeda tänapäeval enam pole. Hoone teise korruse aknad on oluliselt suuremad esimese korruse omadest, kuid samas on juurdeehitusel oluliselt arvestatud maja fassaadi algse välimusega. Sarnane on nii kasutatud materjal (punane tellis) kui ka akende paigutus. Kuna meie koolihoone vanema osa moodustavad algne ehitis ja sellele lisandunud juurdeehitis, siis nimetan neid raportis edaspidi 1. ja 2. ehitusjärguks. Koolihoonele hiljem lisandunud juurdeehitist, nn uut maja, nimetan 3. ehitusjärguks. Loovtöö uurimusliku osa koostamisega avastasin seniteadmata fakte Mart Reiniku Kooli hoone ehitusajaloo kohta. Seega annab minu töö ka uusi teadmisi meie kooli ajaloost. Linoollõike ühe tõmmise soovin raamituna kinkida oma koolile 130. aastapäevaks, mis on aastal.

2 SISUKORD SISSEJUHATUS TÖÖ KÄIK Töö areng Linoollõike valmistamine ÜLEVAADE MART REINIKU KOOLI HOONE AJALOOST ARHITEKTID Reinhold Ludwig Ernst Guleke ( ) Artur Kirsipu ( ) Arnold Matteus ( ) KIRJANDUS LISA 1. MART REINIKU KOOLI HOONE 1. EHITUSJÄRK LISA 2. MART REINIKU KOOLI HOONE 2. EHITUSJÄRK LISA 3. MART REINIKU KOOLI HOONE 3. EHITUSJÄRK LISA 4. LINOOLLÕIGE TARTU IX ALGKOOL

3 1. TÖÖ KÄIK 1.1. Töö areng Linoollõike aluseks olev ajalooline foto Tartu IX Algkoolist pärineb Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (edaspidi EKLA) fotokogust 1. Fotol on jäädvustatud koolihoone valminud juurdeehitus (2. ehitusjärk) ja tollal kandis kool nimetust Tartu IX Algkool. Foto 1. Tartu IX Algkool. EKLA B Minu töö juhendaja õp Helle Saue andis mulle juhiseid töö uurimusliku osa koostamise kohta, juhendas linoollõike tehnika ja värvide osas ning leidis võimaluse trükkida tõmmised Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis. Juhendaja aitas mul leida ka töövahendid: linooli ja linoolinoad. Töö arengust ja leitud arhiivimaterjalidest andsin juhendajale ülevaate kolmel korral. Linoollõike valmimise protsessiga oli juhendaja rahul, lisaks sain temalt häid nõuandeid töö raporti koostamiseks. Selleks, et oma tööd paremini teha, soovisin leida veel lisamaterjali ja -infot, mis võiksid sisaldada põnevaid fakte koolimaja ehitusajaloo kohta. Selleks tutvusin Mart Reiniku Kooli hoone ajalugu puudutavate allikate ja kirjandusega, mis leiduvad erinevates raamatukogudes ja arhiivides. Koolihoone ehitusajalooga seonduvate kavandite ja projektide koopiad on esitatud loovtöö raporti lisades. 1 Foto Tartu IX Algkoolist. EKLA B

4 Kõige huvitavamat materjali koolihoone ehitamise kohta leidub Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis (edaspidi TLV) ja Eesti Ajalooarhiivis (edaspidi EAA). Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis säilitatakse erinevaid jooniseid peamiselt Tartu IX Algkooli maja juurdeehituse plaanidest ja projektidest. Juurdeehitise kavandid on allkirjastanud arhitekt Artur Kirsipu 2. Seega on meie koolihoone 2. ehitusjärk Artur Kirsipu looming. Selle fakti ilmnemine on meie kooli ehitusajaloo jaoks väga oluline, sest aitab parandada meie teadmisi kooli ajaloost. Seega osutub eksiarvamuseks siiani kooli ajalugu käsitlevates materjalides (ja ka Mart Reiniku Kooli kodulehel internetis) levitatud info, et algkoolimaja juurdeehitise projekteeris Arnold Matteus. Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivimaterjalide hulgas avastasin algkoolihoone kavandite juurest ka joonised koolimaja 1. ehitusjärgu kohta, kui kool oli 1-korruseline hoone. 3 Need joonised pärinevad aastast. Algse projekti koostaja nimi ei ole teada, kuid hilisemad projekti muudatused on teinud Tartu Üikooli arhitekt Reinhold Ludwig Ernst Guleke (edaspidi R. Guleke). Ajalooarhiivis puuduvad joonised koolihoone 1. ehitusjärgu kohta. Eesti Ajalooarhiivis ja Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivimaterjalide hulgas on säilinud nii R. Guleke kui ka A. Kirsipu joonised koolimaja kõrvalhoone kohta. 4 Pole aga teada, kas kõrvalhoone nende projektide järgi ka valmis Linoollõike valmistamine Linoollõige on graafikatehnika, kus joonise trükkimise aluspinnana kasutatakse linooli. Tegemist on kõrgtrükiga, paberile jätavad jälje värviga määritud trükiplaadi kõrgemad osad. Joonise need osad, mis tahetakse trükkimise käigus trükivärvist puutumata jätta, lõigatakse linoollõikenugadega välja. Mina kasutasin oma töö tegemiseks viies erinevas suuruses nuge. Linool on materjalina pehme ja seda on lihtsam lõigata kui puitu. Seejuures tuleb arvestada, et pärast trükkimist jääb kujutis võrreldes linoolile lõigatuga peegelpilti. Foto põhjal tehtud linoollõike korral tuleb eelnevalt pöörata foto peegelpilti. Mina pidin linoollõike tegemisel toimima samamoodi. Nagu näha juuresolevalt fotolt, oli mul kasutada digitaalne ja suurendatud koopia koolimaja vanast fotost, mille pöörasin peegelpilti, et kujutise tõmmis tuleks õiget pidi. Väljatrükitud peegelpildis kujutise kontuurid kandsin kopeerpaberi abil linoolile. 2 Tartu IX Algkooli juurdeehituse plaanid ja projektid. EAA Vt Lisa 1, fotod 1 6. Mart Reiniku Kooli hoone 1. ehitusjärk. 4 Tartu IX Algkooli kõrvalhoone joonised. TLV, Aia tn 48 Algkool; EAA Vt ka lisa 1, fotod 7 8: Koopiad algkoolimaja kõrvalhoone ehitusprojektist, Arhitekt R. Guleke; Koopiad algkoolimaja kõrvalhoone ehitusprojektist, 1930ndad. Arhitekt A. Kirsipu. 4

5 Foto 2. Töö autor kandmas kujutise kontuure kopeerpaberi abil linoolile (Kuusk, 2018) Linoolile lõigatud kontuurid kaetakse ühtlaselt trükivärviga ja kokkupuutes paberiga jätab linool sellele trükijälje. Trükkida saab nii käsitsi kui ka spetsiaalsete trükipresside abil. Linoollõike tehnika teeb huvitavaks see, et ühest kujutisest saab teha palju tõmmiseid. Kasutades erinevaid värve, on võimalik trükkida mitu erinevat tõmmist. Mitmevärvilise teose saamiseks kasutakse mitut plaati ja mitut trükivärvi. Mina valisin oma linoollõike tõmmise värviks punakaspruuni tooni, mis on kõige lähedasem telliskivipunasele. Sellega soovisin rõhutada koolimaja vana osa telliskiviarhitektuuri. Oma töö tõmmised valmistasin Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis koos õpetaja Helle Sauega. Loovtöö tegemise protsess oli põnev ja möödus takistusteta ning tulemusega olen väga rahul. Töö loomingulise osa tegemisega õppisin lõikama linooli ja tõmmiste valmistamist. Töö uurimusliku osa ja raporti ettevalmistamisel avastasin arhiivimaterjalidest uusi fakte meie kooli ehitusajaloo kohta. Samuti leidsin uut ja huvitavat materjali kooli rajaja Mart Reiniku ja tema poja Endel Reiniku kohta. Need uued teadmised, mida sain loovtöö tegemisel arhiiviskäikudelt, aitavad loodetavasti kaasa meie kooli ajaloo paremale tundmisele ja laiemale tutvustamisele. 5

6 Foto 3. Töö autor trükkimas tõmmiseid spetsiaalse trükipressiga Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis (Kuusk, 2018) 6

7 2. ÜLEVAADE MART REINIKU KOOLI HOONE AJALOOST Mart Reiniku Kooli asutamisaeg on aasta, kui Tartusse asutas uue kooli tuntud koolija aiandustegelane Mart Reinik ( ). 5 Temast sai kooli esimene juhataja ( ). Kool kandis aastatel nime Jurjevskoje I pravitelstvennoje natsalnoje utsilistse (Tartu I Kroonualgkool). 6 Tsaarivõimu seaduste järgi oli Eestis alates 19. sajandi keskpaigast kehtiv 3-aastane koolikohustus. 7 Seepärast avati ka Mart Reiniku kool 1-klassilise 3 õppeaastaga õppeasutusena. Koolis õppisid ainult poisid ja õppetöö toimus vene keeles. See oli seotud aastast alguse saanud venestamispoliitikaga Eestis, mis nõudis, et õppetöö toimuks vene keeles. Õppetöö korraldamise äsjaasutatud nn Reiniku koolis muutis raskeks asjaolu, et õpperuume tuli jagada Tartu Linnakooliga. Koolil puudus omaette hoone. Mart Reiniku eestvedamisel alustati aastal koolile linnavalitsuse toetusel oma hoone ehitamist. See oli üks esimesi algkooli jaoks ehitatud hooneid Tartus. Nagu raporti 1. peatükis juba märkisin, on koolihoone algse projekti koostaja nimi tundmatu, kuid hilisemad projektimuudatused on teinud Tartu Ülikooli arhitekt R. Guleke. Jurjevskoje I pravitelstvennoje natsalnoje utsilistse (edaspidi Tartu I Kroonualgkooli) hoone projekt valmis aastal. Eesti Ajalooarhiivis on hoone ehitusajaloo kohta säilinud koosolekute protokollid (vt foto 4). 5 Tartu IX Algkooli seadusandlikud aktid, aruanded, kirjavahetus, ringkirjad, juhendid, määrused EAA Tartu IX Algkooli õpilaste nimekirjad, EAA Andresen, , lk 7. 7

8 Foto 4. Lehekülg protokollide raamatust Jurjevskoje I pravitelstvennoje natsalnoje utsilistse (Tartu I Kroonualgkooli) hoone ehitamise kohta. Protokollile on teiste hulgas alla kirjutanud arhitekt R. Guleke ja koolijuhataja Mart Reinik. EAA Aia tänaval valmis ühekordne telliskivist Tartu I Kroonualgkooli hoone Tartu Ülikooli õppehoone kõrvale aastal. See on praeguse nn vana maja esimene korrus. 8 Õppetöö algas uues koolimajas aasta sügisel. Alljärgneval fotol on väljavõte Eesti Ajalooarhiivi materjalidest, kus säilitatakse kooli vastuvõetud ja lõpetanud õpilaste nimekirju. Nimekiri koosneb lahtritest, kus vasakult paremale leiab järgmise info: 1. järjekorra number; 2. õpilase perekonna-, ees- ja isanimi; 3. päritolu; 4. usk; 5. kooliaste, millises õpib; 6. vastuvõtmise aeg; 7. kuidas õpetati enne kooli astumist; 8. vanemate elukoht; 9. õpilase elukoht linnas; 10. dokumendid; 11. lahkumine koolist. 8 Vt Lisa 1, fotod Koopiad Mart Reiniku Kooli hoone 1. ehitusjärgust. 8

9 Fotod 5 6. Väljavõte kooli vastu võetud õpilaste nimekirjadest EAA Kooli vastu võetud ja lõpetanud õpilaste nimekirjadest selgub, et Tartu I Kroonualgkoolis õppis ka koolijuhataja Mart Reiniku poeg Endel Reinik (sissekanne nr 187). Endel Reiniku kohta saame nimekirjadest teada, et ta asus kooli 1. astmes õppima 7-aastaselt aastal; oli luterlane; oskas lugeda; elas Tartus Puiestee tänaval; lõpetas kooli aastal. 9 9 Kooli vastu võetud õpilaste nimekirjad EAA

10 Foto 7. Väljavõte kooli vastu võetud õpilaste nimekirjadest Sissekanne nr 187 on koolijuhataja Mart Reiniku poja Endel Reiniku kohta. EAA Asutamisest alates kujunes Reiniku koolist Tartu linna ja selle ümbruskonna eesti rahvusest lihtrahva laste kool. Kui Eesti Vabariik aastal iseseisvus, nimetati kool ümber Tartu Linna VIII Algkooliks. Kogu riigis mindi üle eestikeelsele haridusele. Muudatused tehti ka Reiniku koolis. Venekeelse õppetöö asemel jätkati nüüd emakeeles, koolis hakkasid õppima aeglasemalt edasijõudvad poisid. Valitsuse määrusega pikenes õppetöö algkoolides neljale aastale 10. Sellisena püsis kool aastani. Kogumiku,,Eesti algkoolid (2006) andmetel oli aastaks Tartus 6 poeglaste-, 6 tütarlaste- ja 6 ühiskooli 11. Seoses uue koolireformiga, millega muudeti aastast kohustuslikuks kuueklassiline algharidus, kasvas õpilaste arv koolis 12. See tekitas Reiniku koolis vajaduse suuremate ruumide järele. Aastatel ehitati arhitekt Artur Kirsipu projekti alusel senisele ühekordsele hoonele peale teine korrus. 13 Lisaks ehitati välja keldrikorrus, uued klassiruumid ja avarad trepikojad ning mansardkorrus. Kool sai ka võimla (praegune nn väike saal). Muudatuste järel hakkasid koolis õppima ka tüdrukud ning kooli nimi muudeti Tartu Linna IX Algkooliks. Kool tegutses sellisena aastani. Teise maailmasõja ajal tegutses kool Kesk tänaval. 1. novembril 1944 jätkus õppetöö taas oma koolimajas aastani kandis kool nimetust Tartu 4. Mittetäielik Keskkool. Nõukogude ajal kandis kool erinevaid nimetusi, mida mõjutasid muudatused seoses õppeaja pikenemisega kohustuslikus põhihariduses: aastatel tegutseti Tartu 4. Seitsmeaastase Koolina; aastatel Tartu aastase Koolina; aastatel Tartu klassilise Koolina. 10 Andresen, L, lk Andresen, L, lk Andresen, L, lk 12, Mart Reiniku Kooli koduleht,

11 1971. aastast muudeti senine algkool keskkooliks. Kuna õpilaste arv suurenes, vajati ka rohkem ruumi aastal valmis koolile juurdeehitus arhitekt Arnold Matteuse projekti järgi aastal muudeti senine Tartu 10. Keskkooli nimetus kooli asutaja mälestuse jäädvustamiseks Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumiks aastast muudeti kool põhikooliks ja sellest ajast nimetatakse kooli Tartu Mart Reiniku Kooliks. 14 Mart Reiniku Kooli koduleht,

12 3. ARHITEKTID 3.1. Reinhold Ludwig Ernst Guleke ( ) Reinhold Ludwig Ernst Guleke oli Eestis tegutsenud baltisaksa arhitekt ja Tartu Ülikooli arhitekt ( ). R. Guleke projekteeritud on mitmed ülikooli õppehooned, korporatsioonide Estonia ja Livonia konvendihooned, üliõpilaselamuks ehitatud hoone J. Liivi tn 4 ja esimene spetsiaalne spordisaal Eestis, Tartu Terviseasutuse Loomise Seltsi võimla (1890) Tartus Lai tn aastal valmis Aia tänaval Guleke ehitusplaanide alusel neorenessansi stiilis kahekorruseline aadlielamu, kus praegu asub Eesti Kirjandusmuuseum. Arhitekt R. Guleke on projekteerinud meie koolimaja esimese ehitusjärgu, kui kool oli 1- korruseline hoone. Arhiivis säilinud jooniste põhjal ja vana koolihoone esimese korruse praegust välisilmet arvestades võib leida sarnasusi Guleke projekteeritud võimlahoonega Laial tänaval 15. Võimlahoone on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse arhitektuuri tellisklassitsismi iseloomulik näide. Ka Rakvere ja Kuressaare koolimajade hooned on tema kavandatud. 16 R. Guleke se juurdeehitusprojekti (1. ehitusjärk) koopiad, mida säilitatakse Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis, on vaadeldavad siinse raporti lisas nr Artur Kirsipu ( ) Arhitekt Artur Kirsipu õppis arhitektuuri Peterburis, Tartu Ülikoolis ja Berliini Tehnikaülikoolis. Kirsipu on olnud enamasti teiste arhitektide projektide täiendaja või juurdeehituste looja. Meie koolihoone projekteerimise ajal töötas arhitekt Artur Kirsipu Tartu linnaarhitekti Arnold Matteuse abina 17. Hiljem oli ta Tartu linnavalitsuse ehitusosakonna järelvalve arhitekt 18. Tartu linnas on Kirsipu projekteeritud näiteks Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) hoone juurdeehitus aastal ehitati seltsi majale juurde praegune saaliosa 19, elumaja Tähtveres, K. A. Hermanni tn Tuntuim näide Kirsipu töödest on Pauluse kiriku vasakpoolne tiibhoone aastast. Arhitektuuriajaloolane Mart Siilivask on leidnud, et Kirsipu looming võib olla saanud mõjutusi just Soome arhitektilt Eliel Saarinenilt ( ), kes on projekteerinud Tartu Pauluse kiriku hoone Vt Kultuurimälestiste Riiklik Register, Reinhold Guleke. (Järelehüüe.) Päewaleht nr 7, 8. jaanuar, 1928, lk Tartu Pauluse Kogudus. Koguduse koduleht, Maa Hääl: maarahva ajaleht, nr 51, 2. mai Siilivask, M. 2006, lk Vt Kultuurimälestiste Riiklik Register, Siilivask, M, lk

13 Arhitekt Kirsipu loominguna on valminud aastatel meie vana koolihoone juurdeehitusprojekt, mille järgi ehitati koolimaja kahekorruseliseks. 22 Hoonele lisandus ühe suurema muudatusena võimlemissaal (praegune nn väike saal). Lisaks ehitati välja keldrikorrus, uued klassiruumid ja avarad trepikojad ning mansardkorrus. Kirsipu arvestas hoone varasema tellisklassitsismi stiilis arhitektuuriga ja arendas edasi juba R. Guleke loodud iseloomulikke detaile. Eriti on seda märgata akende ja hoone fassaadi sümmeetria juures. Mansardkorrusel asus 3 korterit. Jooniste põhjal on näha, et neist 4- ja 2-toaline olid vannitoaga korterid, mis olid mõeldud koolijuhatajale ja majahoidjale. Lihtsama 1-toalise korteri kasutus arhiivimaterjalidest ei selgu. Kirsipu projektiga sai koolihoone ka moodsa veevärgi. Kirsipu jooniste hulgas on ka koolihoone kõrvalhoone projekt. Selle ehitise valmimise kohta pole täpsemalt midagi teada. A. Kirsipu juurdeehitusprojekti (2. ehitusjärk) koopiad, mida säilitatakse Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiivis, on vaadeldavad siinse raporti lisas nr Arnold Matteus ( ) Arnold Matteus oli Tartu linnaarhitekt aastatel Sel ajal valmisid tema projektide järgi Tartu linna esinduslikumad hooned, nagu Eesti Panga Tartu osakonna hoone, Vanemuise teatri juurdeehitus, kommertskooli hoone (praegune Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar) aadressil Salme tn 1a. Linnaarhitekti ametikohal jätkas ta ka hiljem. Aastatel oli ta Tartu linna peaarhitekt. 23 Paljud purustatud kesklinna hooned ehitati taas üles Matteuse ehitusprojektide järgi, mis arvestasid nende varasemat ajaloolist ilmet. Teise maailmasõja lahingute käigus hävis ligi pool Tartu linna. Arnold Matteus juhtis linna taastamis- ja ümberehitustöid, tema eestvõttel rajati palju linnaparke ja tänavate haljastusprojekte. 24 Arhitekt Matteuse projekteeritud on meie koolihoone kolmas ehitusjärk (praegune nn uus maja). Juurdeehitis valmis aastal. Sellega sai kool uue avara võimla ja söökla. 25 Lisaks ehitati tema kavandite järgi vana koolimaja mansardkorruse ruumid ümber klassiruumideks. Matteus pidi juurdeehitise juures järgima nõukogudeaegset koolihoone tüüpprojekti ja sellepärast erineb selle arhitektuur oluliselt vana koolihoone ehitusstiilist. Samas andis ta arhitektina oma parima, planeerides uue maja hoone kooli sisehoovi. Sellega säilitas ta vana koolihoone arhtektuuri väärikuse. Fotod A. Matteuse projekteeritud juurdeehitusest (3. ehitusjärk) on vaadeldavad siinse raporti lisas nr Mart Reiniku Kooli koduleht, Kärdla, E. 2008, lk Kärdla, E. 2008, lk Mart Reiniku Kooli koduleht,

14 KIRJANDUS Arhiiviallikad Eesti Ajalooarhiiv (EAA), fond Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA), fotokogu. Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arhiiv (TLV), Aia tn 48 Algkool. Triin Kuuse fotokogu (Kuusk 2018). Kirjandus Andresen, Lembit Eesti algkoolid. Ülesvõtteid aastatest Tallinn: Avita. Arhitekt 6 kuuks tingimisi vangi. (Teadanded) Maa Hääl: maarahva ajaleht, nr 51, 2. mai 1938, lk 6. Kättesaadav: ( ). Kärdla, Eevi (koost) Tartu minu linn. Arhitekt Arnold Matteuse mälestusi. Tartu: Tartu Linnamuuseum. Mart Reiniku Kooli koduleht. Kättesaadav: ( ). Reinhold Guleke. (Järelehüüe) Päewaleht, nr 7, 8. jaanuar 1928, lk 3. ( ). Siilivask, Mart Tartu arhitektuur Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. Talving, Hanno (koost) Eesti koolimajad. (Toim Mari Karlson) Tallinn: Tänapäev. Tartu Pauluse kogudus. Koguduse koduleht. Kirikuhoone ajalugu ja arhitektuur Kättesadav: ( ). Andmebaasid: Kultuurimälestiste Riiklik register. Kättesaadav: ( ) 14

15 LISA 1. MART REINIKU KOOLI HOONE 1. EHITUSJÄRK Foto 1. Koopia algkoolihoone algsest ehituskavandist, a. Fassaadijoonis. Arhitekt tundmatu. (TLV) 15

16 Foto 2. Koopia algkoolihoone algsest ehituskavandist, a. Arhitekt tundmatu. (TLV) 16

17 Foto 3. Koopia algkoolihoone algsest ehituskavandist, a. Arhitekt tundmatu. (TLV) 17

18 Foto 4. Algkoolimaja täiendatud projekt a. Arhitekt R. Guleke. (TLV) Foto 5. Koopia algkoolimaja täiendatud projektijoonistest, a. Arhitekt R. Guleke. (TLV) 18

19 Foto 6. Koopia algkoolimaja täiendatud projektijoonistest, a. Arhitekt R. Guleke. (TLV) 19

20 Foto 7. Koopia algkoolimaja kõrvalhoone projektijoonistest, Arhitekt R. Guleke. (EAA ) 20

21 Foto 8. Koopia algkoolimaja kõrvalhoone projektijoonistest, 1930ndad. Arhitekt A. Kirsipu. (EAA ) 21

22 LISA 2. MART REINIKU KOOLI HOONE 2. EHITUSJÄRK Foto 1. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Aia tn 48. Fassaadijoonis. Vaade tänavalt. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 22

23 Foto 2. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Aia tn 48. Ristlõige. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 23

24 Foto 3. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Aia tn 48. Keldrikorruse plaan. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 24

25 Foto 4. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Aia tn 48. I korruse plaan. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 25

26 Foto 5. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Aia tn 48. II korruse plaan. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 26

27 Foto 6. Koopia algkoolihoone juurdeehituse ehituskavandist, dateerimata. Katusekorruse plaan. Aia tn 48. Arhitekt A. Kirsipu. (TLV) 27

28 LISA 3. MART REINIKU KOOLI HOONE 3. EHITUSJÄRK Fotod 1 ja 2. Mart Reiniku kooli 3. ehitusjärk. Arhitekt A. Matteus. (Kuusk, 2018). 28

29 LISA 4. LINOOLLÕIGE TARTU IX ALGKOOL Foto 1. Töö autori loovtööna valmistatud linoollõike Tartu IX Algkool üks tõmmiseid. 29

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2

Narva Linnavolikogu määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2 Narva Linnavolikogu 14.06.2018 määruse nr 10 Lisa 3 Narva linna 2018.aasta finantseerimistegevuse eelarve eurodes Kohustiste (laenude) võtmine kokku 2018.a eelarve 15 043 600 4 628 987 19 672 587 1 Narva

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5.

DIPLOM Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 eelvõistluses punktiga Tallinna koolide 5. Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Markus Oliver Annuk 14454 punktiga 1. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Ardi Raag 14263 punktiga 2. koha Tallinna Reaalkooli 5.a klassi õpilane Karl-Ustav

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem