Sisukord RAAMAT 2 Otsustamine Tingimusekontroll Mitme tingimuse kontroll 1 Mitme tingimuse kontroll 2 Tsükkel FOR tsükkel Lõpmatu tsükkel RANGE() Tsük

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sisukord RAAMAT 2 Otsustamine Tingimusekontroll Mitme tingimuse kontroll 1 Mitme tingimuse kontroll 2 Tsükkel FOR tsükkel Lõpmatu tsükkel RANGE() Tsük"

Väljavõte

1 Sisukord RAAMAT 2 Otsustamine Tingimusekontroll Mitme tingimuse kontroll 1 Mitme tingimuse kontroll 2 Tsükkel FOR tsükkel Lõpmatu tsükkel RANGE() Tsüklimuutujad Tsükkel sõnedega AJAMÕÕTJA! WHILE tsükkel Jäta tsükkel pooleli! Kommentaarid Mäng "Arva arvu" uuesti Kuidas kavandada mängu? Mida õppisid? TEE ISE!

2 RAAMAT 2 Kursuse "Teeme ise arvutimänge - algus" 2. RAAMAT OTSUSTUSED, HARGNEMINE JA TSÜKLID Tiina Kull Tartu Ülikool 2012

3 Otsustamine Praeguseks oleme selgeks saanud elementaarmõisted, oskame arvutit sundida väljastama sõnumeid ja oskame teha nii, et arvuti küsiks ise kasutajalt, failist või lausa veebist andmeid. Oskame panna arvutit arvutama meie eest ja oskame salvestada info arvutimällu. Ükski tänapäeva programm ilma otsustusvõimeta ei kvalifitseeru programmiks. See on üks olulisemaid tingimusi programmide juures üldse - ta peab olema nö "mõtlemisvõimeline", olema suuteline tegema otsuseid ja vastavalt otsustele ka tegutsema. Eelmise nädala teemad on kõik väga vajalikud teadmised, mida on tarvis programmi kirjutamiseks ja eriti mängu kirjutamiseks. Kuid sellisel sisendväljund-muutuja tasemel programmi või mängu võib võrrelda pigem kivikirvega kui näiteks AngryBirds'ga. Seega, et jõuda selliste teadmisteni, et teha Angry Birdsi-taoline mäng, peame veel palju teooriat KOOS praktikaga omandama. See, kui hästi mõni mäng töötab, oleneb sellest, kui hea on olnud selle mängu programmeerija. Hea programmeerija aga kujuneb AINULT läbi tohutul hulgal programmeerimise, ükskõik kui väikesed või suured need programmid ka alguses ei oleks. Selle nädala kaks suurt põhiteemat ilma milleta ei valmi ükski normaalne programm ega sirgu ükski programmeerija, on tingimuslause ja tsükkel. Aeg panna oma programmid tegema otsuseid. Programm peab oskama vastavalt sisendile käituda erinevalt. Näiteks: Kui Juku valis ekraanilt õige aarde, siis tuleb tema skoorile üks pall juurde lisada. Kui Kati saab vigastada, tuleb tal üks elu maha võtta. Kui Jack sai vastasele pihta, tuleb teha plahvatuse häält. Kui otsitavat faili ei leita, siis tuleb anda veateade. Kui Mikk jookseb vastu kasti, siis kast haihtub vms. Otsuste tegemiseks on eelnevalt vaja kontrollida tingimust. Ehk kõigepealt kontrollime, kas Jack sai vaenlasele pihta ja alles siis paneme vastava wav-faili mängima:) Oluline on aru saada, et tingimuse kontrolli tulemus saab olla AINULT õige või vale (i.k true or false). Kas mingi asi on toimunud või ei ole toimunud? Arvutile aga ei saa lihtsalt öelda, et hei, Jack sai vaenlasele pihta, tee plahvatuse häält! Arvuti on rauast ja oskab aru saada vaid kahendkoodist ehk siis ainult arvudest:( Toon sulle mõned näited, millistele küsimustele saab arvuti vastata: Kas kaks muutujat on võrdsed? Kas üks muutuja on teisest suurem? Kas üks muutuja on teisest väiksem? Lisaks, ei ole kahe muutuja omavaheline võrdlemine kah nii sama. Muutujad, mida omavahel võrreldakse, peavad olema ühte tüüpi. Seega, peab programmeerija kõik vaimustavad vaenlased ja supersõdalaste kõik liigutused ümber kodeerima arvudeks, mida saab omavahel võrrelda ja alles seejärel saab teha otsuseid. Seega võiksime Jacki loo ümber tõlkida umbes nii: Kui Jack tabas vibunoolega vaenlast, siis muutuja vaenlane väärtus muudetakse nulliks ning tingimuse kontrollija kontrollib samal ajal, et kui vaenlane=0, siis pannakse mängima plahvatuse heli. Kui mitte, siis mingit plahvatust ei tule. Sellist ühes või teises suunas otsuste tegemist ja liikumist vastavalt tingimuse kontrollile nimetatakse programmeerimises ka hargnemiseks. Programm otsustab, millist haru pidi edasi minnakse, kui tingimus on üks, keerab näiteks vasakule, kui mitte, keerab paremale.

4 Tingimusekontroll IF-konstruktsioon Vaatame täpsemalt, kuidas arvutile tingimuste kontroll selgeks teha. Pythonis pannakse tingimuste kontroll kirja võtmesõna IF kaudu (võtmesõnad on Pythoni Idle-s tavaliselt oranžikaskollased): Kõrvalolevas koodijupis kontrollitakse, kas Juku vastus on sama, mis õige vastus, kui on, siis täidetakse if-lause järel tulev plokk. Kui mitte, siis trükitakse mängijale lihtsalt "Aitäh mängimast!". Mis on plokk? Plokk ehk tingimuslause keha moodustavad kõik need iflausele järgnevad koodiread, mis on taandatud, ehk siis antud näites kaks rida peale koolonit. Taane on klassikaliselt 4 tühikut, kuid võid kasutada ka kahte või viite vms arvu tühikuid. Oluline on see, et ühe programmilõigu raames kasutaksid ühesugust taande pikkust, vastasel korral saad veateate. Samuti on väga oluline koolon if-lause lõpus, koolon annabki Pythonile märku sellest, et nüüd on tulemas if-lause keha. Kui tingimus on õige, täidetakse kõik tingimuslause keha käsud, kui mitte, jäetakse keha plokk vahele ja minnakse järgmiste käskude juurde. Kas ma näen topelt? Kas tõesti on võrduse kontrollimisel kasutatud kahte võrdusmärki? Jah, on küll. Selle pead endale väga täpselt selgeks tegema, et kui on vaja kontrollida kahe muutuja või arvu võrdsust, siis tehakse seda topeltvõrdusmärgiga (==). Miks? Sest ühekordset võrdusmärki kasutatakse muutujatele andmete omistamisel. Muutujale väärtuse andmine ja võrduse kontroll on sellisele rauast kastile nagu arvuti kategooriliselt erinevad asjad, seepärast tuleb kasutada ka erinevaid märke. = ja == segamini ajamine on programmeerijate (ka juba kogenud) üks kõige tavalisemaid vigu. Väga paljud programmeerimiskeeled kasutavad samasugust sümboolikat ja väga paljud programmeerijad kasutavad vale märki vales kohas. Ole siis hoiatatud! Teisi kontrolli võimalusi Lisaks kahe muutuja võrdsusele võib loomulikult if-lauses kasutada ka mistahes teisi võrdlemise sümboleid. võrdlusoperaator koos näitega tähendus if arv1 == arv2 : Kas kaks muutujat on võrdsed? if arv1 > arv2 : Kas arv1 on suurem kui arv2? if arv1 < arv2 : Kas arv1 on väiksem kui arv2? if arv1 >= arv2 : Kas arv1 on suurem või võrdne arvuga 2? if arv1 <= arv2 : Kas arv1 on väiksem või võrdne arvuga 2? if arv1!= arv2 : Kas kaks muutujat on erinevad? if 20 > arv > -5 : Kas arv jääb -5 ja 20 vahele? if -5 <= arv <= 20 : Kas arv jääb lõiku -5 kuni 20?

5 Mitme tingimuse kontroll 1 Tingimuse kontrolli saab teha palju, palju huvitavamaks. Sageli ei taha ma kontrollida ainult ühte asja vaid mitut. Lisaks tahan ma, et arvuti vastavalt erinevatele tingimustele ka erinevalt käituks. Sellist asja saab teha IF-ELIF-ELSE kontruktsiooniga. IF-ELIF-ELSE konstruktsioon Selle konstruktsiooni selgitamiseks võtan appi ühe võimaliku jupi seiklusmängust. Mängud koosnevad pea alati paljudest erinevatest alamprogrammidest, mis teevad erinevaid asju. Üheks selliseks alamprogrammiks võib olla justnimelt mingi otsustuse kontroll. Vaatame seda lähemalt: Kõigepealt antakse mängijale teada, et ta on teelahkmel ja oma edasise tee valimiseks tuleb tal vajutada p, o või v tähte. Mängija valik salvestatakse muutujasse otsus. Samuti on kasutusel veel üks muutuja skoor, mis on võrdsustatud alguses nulliga. Seejärel hakkab toimuma otsustuse analüüs ehk kontroll. Kui otus on võrdne p-ga, täidetakse esimese if-lause plokk (plokk oli siis if-lause ja kooloni järel tulev TAANDATUD käskude loetelu) Ole siin tähelepanelik, muutujate võrdlemisel peavad muutujad olema sama tüüpi. Kuna otsus on väärtustatud input()käsuga, siis on ta sõne tüüpi ja selle muutuja võrdlemiseks peab samuti kasutama sõnet ehk tähele "p" peab kindlasti jutumärgid ümber panema. Kui esimene tingimus aga täidetud ei ole, siis minnakse kohe järgmise võtmesõna ELIF juurde ja kontrollitakse sealset tingimust. Kui ka see ei osutu tõeks, võetakse järgmine. Selliseid ELIF-e võid sa kirjutada üksteise alla nii palju kui soovid, kuid sageli osutub liiga paljude ELIF-de kasutamine mitteökonoomseks koodi kirjutamiseks. Kuidas selliseid olukordi vältida, sellest räägime aga mõnes järgmises peatükis. Eriline on viimane kontroll! Kui kõik eelmised tingimused on kontrollitud ja ükski ei vastanud tõele, siis on mõistlik lisada ELSE osa, mille järel ei tule ühtegi tingimuse kontrolli. See on kõikide muude juhtude jaoks (näiteks juhu jaoks, kus mängija on kirjutanud vale tähe vms.) Ning kõige viimaks täidetakse antud programmis skoori välja printimise rida, mis ei sõltu enam ühestki eelmisest if- või elif-lausest

6 Mitme tingimuse kontroll 2 Veel keerulisemate olukordade jaoks on vaja teha mitu tingimuse kontrolli ühes IF-lauses. Mida see tähendab? Kui enne kontrollisime iga IF- või ELIF-lause juures ühte tingimust, näiteks kas otsus == "p", siis tegelikult saab ühe IF- või ELIF-lause juures teha mitu kontrolli korraga. AND ja OR ja NOT Jällegi võtan appi ühe võimaliku stsenaariumi jupi mängu loomisel asja selgitamiseks. Kõigepealt tahab programm teada kasutajalt kahte asja, tema vanust ja tema klassi. (Eeldame, et need sisestakse korralikult arvulistena, mitte ei kirjutata teksti) Pane tähele, et muutujatele vanus ja klass väärtuste omistamisel muudetakse ka andmetüüpi. Input() annab sõne, aga me muudame int() käsuga sõne täisarvuks, siis on hiljem lihtsam võrrelda. Tingimuste kontrollis esimeses if-lauses kontrollitakse kahte asja, et vanus ei oleks üle 18 VÕI klass ei oleks üle 11. Mida see tähendab? St seda, et kui mängija sisetab kas ühe või teise väärtuse liiga suure, näiteks vanuse 17, aga klassi 12, siis antakse talle teade, et ta on selle mängu jaoks liiga vana:( Elif-lauses kontrollitakse samuti kahte asja aga seekord veidi teise seosega. Nimelt siinses kontrollis saab mängukeelu AINULT siis, kui mõlemad tingimused on täidetud: vanuspeab olema alla 10 JA klass peab olma alla 4. Seega mängija, kes on näiteks 9 aastat vana, aga käib 5. klassis, saab seda mängu mängida. Kui on soov kontrollida, et üks tingimus kehtiks ja teine tingimus kindlasti mitte ei kehtiks, siis tuleb kasutada AND või OR koos võtmesõnaga NOT. Näiteks: arv1>10 and not arv==20

7 Tsükkel Tsükli peatükid on programmeerimise õppimise juures üliolulised. Seega, kus vähegi näed Tee ise! logo, siis nüüd küll on viimane aeg tõepoolest katsetada neid näiteid ka oma arvutis. Tsüklite olemusest lihtsalt peab aru saama ja niisama lugemine siin ei aita. Ühe ja sama asja tegemine tuhandeid kordi järjest on inimesele väga kurnav ja tüütu, kuid arvutile on sellised ülesanded kui loodud. Nad võivad ühte ja sama asja (näiteks kirjutada ekraanile "krokodill" tuhat korda) teha murdosa sekundiga. Mitu sekundit võtaks sinul "krokodill" kirjutamiseks? Selles peatükis vaatamegi, kuidas panna arvutit kordama ehk arvutikeeles, kuidas moodustatakse tsükleid. Tsüklid jagunevad kaheks liigiks: Tsüklid, mis kordavad teatud koodijuppi kindel arv kordi - selliseid tsükleid kutsutakse FOR-tsükliteks. Tsüklid, mis kordavad oma sisu nii kaua, kuni määratud tingimus on tõene, selliseid tsükleid nimetatakse WHILE-tsükliteks. Vaatame neid lähemalt!

8 FOR tsükkel Ava Idle tekstiredaktori aken File > New ja kirjuta sinna järgmised kaks rida, salvesta (näiteks nimega tsykkel1.py) ja vajuta F5. Hei, need kaks rida koodi kirjutasid "krokodill" viis korda ehkki print on kirjutatud ainult ühe korra! Justnimelt! Selles see võlu ongi: esiteks suudab arvuti teha midagi väga palju kordi väga lühikese ajaga teiseks hoiab selline kirjaviis tohutult kokku programmi kirjutatavate ridade arvu. Viie print() rea asemel kirjutasime kaks rida for-tsükli abil. Mõned selgitused, kuidas for-tsükkel töötab. Mõisted: sõna loendaja on tsüklimuutuja. Tsüklimuutuja saab igal kordusel uue väärtuse tema taga olevast nimekirjast. Muutuja nime võib ise valida. in on võtmesõna, mis ütleb muutujale, kust väärtused tuleb võtta. [1, 2, 3, 4, 5] on list ehk nimekiri. List kirjutatakse ALATI kandilistesse sulgudesse. Listi sisu võib vaadata kui tsüklimuutuja väärtuste järjekorda. kooloni järel tuleb taandega for-tsükli keha ehk koodi plokk, mida iga korduse korral täidetakse täies mahus. Antud näites on kehas ainult üks käsk, print(). Kuidas tsükkel töötab? For-tsükkel teeb täpselt nii mitu kordust, kui palju on tal väärtusi võtmesõna taga olevas listis. Antud juhul on seal 5 elementi, seega täidab tsükkel oma keha ehk print() käsku 5 korda. Tegelikult, kui me tahaksime kirjutada "krokodill" 5 korda, siis ei oma listi sisu mingit tähtsust, oluline on vaid see, et listis oleks 5 elementi. Proovi näiteks kirjutada listi sisuks [1, 1, 1, 1, 1] või ['konn', 'karu', 'kass', 'madu', 'lind']. Proovime nüüd aga midagi veidi huvitavamat kui "krokodill". Ava uus aken, kirjuta järgmised read, salvesta ja pane käima: Nagu tulemusest ka ise näed, kirjutab tsükkel seekord ekraanile tsüklimuutuja väärtused. Nagu ka eelmises näites, proovi tsükli listi sisuks panna ka midagi muud kui loetelu, näiteks [1, 1, 1, 1, 1] või ['konn', 'karu', 'kass', 'madu', 'lind'].

9 Lõpmatu tsükkel Nagu nimest võib aimata, on lõpmatu tsükkel selline tsükkel, mis töötab lõpmatult:) Selline olukord tekib tavaliselt kogemata, tsükli kirjutamisel on tehtud viga nii, et tsükkel jääbki käima. For-tsüklitega juhub seda harva. While-tsüklites tihemini. Kuid ole mureta, pea igal programmeerijal juhtub selliseid asju aeg-ajalt, see on osa programmeerimisest. Mida lõpmatu tsükliga teha? Lõpmatult tööle jäänud tsükkel tuleb peatada. Peatamiseks tuleb vajutada Ctrl+c ja ongi tsükkel katkestatud.

10 RANGE() Proovime for-tsükliga teha midagi kasulikku. Näiteks korrutustabelit. Ava uus Idle aken, kirjuta sinna järgmised read, salvesta laiendiga.py ja pane käima. Väga hea, kui sa selle koodijupi käima panid, siis ma arvan, et said põhimõttest aru, mida antud kaks rida tegid. Kuid kas see ei jäänud mitte veidi lahjaks? 5 rea korrutustabeli loomine ei ole ju mingi kunsttükk. Arvuti võimsusest teha asju tuhandeid kordi pole siin pea murdosagi kasutatud. Ma tahan, et minu programm arvutaks kõik korrutised 7-ga kuni tuhandeni! Eelmises näites, me tegime seda aga ainult 5 korda: [1, 2, 3, 4, 5] Kui ma tahan, et tsükkel kordaks ennast tuhat korda, kas ma pean siis listi kirjutama 1000 arvu? [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,... ] ohh-oh-oh... lol Kindlasti mitte! Selleks programmeerimine ongi, et ei peaks mitte kusagil tegema mõttetut kordavat tööd ning sellisteks juhtudeks on kirjutatud Pythonisse sisse abifunktsioon range(). Range() funktsioon annab listi, mis algab alati nulliga ja lõppeb üks arv enne sulgudesse kirjutatud arvu. Seega tuhandeni kirjutatud korrutustabel tuleb kirjutada nii: Kui ma peaksin tahtma aga mingit vahemikku, näiteks kõiki korrutisi 20-70ni, siis tuleb teha nii: Range() funktsiooni sisse kirjutati algus ja lõpp, kusjuures tuleb meelde jätta, et lõpp tuleb kirjutada ühe võrra suuremana, kui tahta, et ka see arv oleks kaasaarvatud. Range() funktsioonil on aga veel huvitavaid omadusi: proovi järgmist koodi! Seekord lisasime range() funktsioonile kolmanda argumendi (nii nim. sulgudesse pandud arve). Nimelt sulgudes kolmandal kohal olev arv ütleb range() funktioonile kui mitmes väärtus sellest listist tuleb kasutusele võtta. Kuna näites oli kirjutatud 2, siis võeti korrutustabeli moodustamiseks iga teine arv. Samuti võib võtta iga 3nda või iga 5nda vms.

11 Tsüklimuutujad Tsüklimuutujad on täpselt samasugused muutujad nagu kõik teisedki, need on abimehed, kes aitavad arvuti mällu teavet meelde jätta, ainult et antud juhul kasutatakse neid muutujaid tsüklite sees. Ja nagu muutujate peatükis oli juttu võib muutuja nimeks olla mistahes nimi, peaasi, et see vastaks Pythoni tingimustele. Kuid nii lihtsalt ma tegelikult ei pääse. Et kõik ausalt ära rääkida, siis pean siinkohal tunnistama, et tegelikult ma ei kasutanud tsüklite tutvustamisel eelmistel lehekülgedel üldlevinud muutujate nimesid. Nimelt on programmeerijatel tava, et tsüklimuutujatena kasutatakse üldjuhul tähti i, j, k jne. Miks nii? Selline tava on välja kujunenud sellest, et algusaastatel, kui alles programmeerima hakati, olid arvutite ressursid väga piiratud ja iga täht oli nö arvel. Muutujate nimed olid võimalikult lühikesed. Arvuteid kasutati peaasjalikult matemaatiliste tehete tegemiseks. Matemaatilistes avaldistes nagu sa tead, kasutatakse palju tähti. Nii olidki tähestiku algustähed a, b, c, d,... ja lõpu tähed x, y, z kasutuses avaldistes ja muutujateks jäid vaid tähestiku keskmised tähed. Samuti mängis siin suurt rolli asjaolu, et väga tihti olid tsüklimuutujate väärtused täisarvud ehk integers, nii et just i täht ja sealt edasi osutusid populaarseks. Loomulikult võid sa tegelikult kasutada tsüklimuutujatena ka enda mõeldud nimesid, kuid austusest teiste vastu (vanade programmeerijate vastu), kui ka nende vastu, kes peaksid sinu koodi lugema ja sellest aru saama, siis soovitan sul kasutada ikkagi üldtunnustatud muutuja nimesid. See vähendab tunduvalt ajakulu koodi lugemisel. Vastupidi aga, et sa kasutad üldtunnustatud tsüklimuutujaid tavamuutuja nimedes, ei ole lubatud. Selline kood näitab halba stiili! Seega, meie korrutustabeli kood võiks tegelikult välja näha selline:

12 Tsükkel sõnedega Kõikides eelmistes tsükli näidetes kasutasime tsüklimuutujat kui loendajat või kui arvu. Isegi siis, kui tsükli listi sisuks kirjutasime ['konn', 'karu', 'kass', 'madu', 'lind'] või siiski mitte, tookord lasime tõepoolest ikkagi ju ka tsüklimuutuja väärtuse välja printida. Seega ehk sa juba aimad, mis selles peatükis jutuks tuleb. Tõesti, tsükli listi sisu ei pea olema arvude jada, vaid võib olla ka tekstide jada või mis iganes muude objektide jada. Ava uus Idle tekstiredaktori aken, kirjuta järgmine näide ja pane käima! Põnev, mis? Kirjutasime tavapärase listi asemele teksti ja samuti läks for-tsükkel tööle. Nimelt vaatab Python suvalist sõnet samuti listina, kus iga täht, sümbol, tühik vms on kui üks listi element selles jadas. Seetõttu töötabki for-tsükkel ka suvalise tekstiga, kus iga tsükli tiiru korral saab tsüklimuutuja väärtuseks järgmise sümboli sõnest. Tsükkel töötab nii kaua, kuni kõik elemendid otsa saavad. Miks ta paneb aga iga tähe ja märgi eraldi reale? See on juba print() käsu omapära, print() käsu sisse on reavahetus sisse programmeeritud. Kui sa tahad, et kõik tähed tuleksid ikkagi ühele reale, siis tuleb print() käsu viimaseks argumendiks kirjutada end="", mis nö kustutab reavahetuse (argumendid eraldatakse alati üksteisest komaga). Veel üks näide:

13 AJAMÕÕTJA! Aeg jälle mängudes tihti kasutusel olevate osade õppimiseks. Väga sageli tuleb mängudes midagi aja peale teha. Kuidas panna aga arvuti sekundeid lugema, seda me just selles peatükis vaatamegi. Ajamõõtja võib tööle panna ka ilma nö visuaalse pooleta, kuid õppimise ajal, kuidas ma saan kindel olla, et minu programm ikka õigesti töötab, sellepärast kasutame järgmises koodis ka iga sekundi välja printimist. Jällegi, kirjuta järgmised read enda IDLE tekstiredaktorisse, salvesta ja pane käima. Arvuti sekundeid lugema panemiseks tuleb Pythonis importida abimoodul time. Ning seejärel tekitada tsükkel, mis loendab range() funktsiooni abil numbreid 10-st 1-ni. Mäletate, range() peatükis kirjutasime kõigepealt arvu, kust tahan loendust alustada ja teisena arvu, kus tahan lõpetada (NB! ühe võrra suuremana). Siin näites aga on lõpetamise arv väiksem kui alustamise oma. Seega peame panema ka kolmanda argumendi, mis ütleb, kuidas 10-st 0-ni liigutakse. Alla loendamise saavutame aga ainult negatiivse arvuga. Kuna soovin lugeda iga sekundit, siis selleks negatiivseks arvuks saab olla vaid -1. Tsükli kehaks on kaks käsku. Iga tsükli tiiru korral, kirjutatakse tsüklimuutuja väärtus ekraanile ja oodatakse 1 sekund (time.sleep(1 ), seejärel saab tsüklimuutuja uue väärtuse, oodatake taas 1 sekund jne, kuni tsükli listi kõik elemendid on läbi käidud. Peale tsükli läbimist kirjutatakse "Aeg on läbi".

14 WHILE tsükkel Oleme pikalt rääkinud ühest tsükli tüübist for-tsüklist. Selle põhiliseks omaduseks on see, et me alati teame mitu korda tsükkel ennast kordab. Nüüd aga vaatame sellist tsüklit, kus korduste arv on teadmata. Tsükkel lõpetab oma töö vaid juhul, kui enam ei saa täita ette antud tingimust. Klassikaliseks näiteks on arvu arvamise mäng: Kuidas WHILE-tsükkel töötab? Kirjutatakse võtmesõna WHILE, mille taha tuleb lisada tingimus ja koolon. Kooloni järele uuele reale tuleb taandega (4-tühikut) kirjutada käsud, mida hakatakse täitma juhul, kui WHILEtingimus ON täidetud. Kui kogu WHILE-tsükli keha käsud on täidetud, minnakse uuesti tagasi WHILE-tsükli algusesse ja kontrollitakse uuesti, kas tingimus, mis on seal kirjas, on täidetud? Kui JAH, siis hakkab tsükkel uuesti otsas peale oma keha täitma, kui EI, siis ei täideta peale koolonit enam ühtegi rida ja minnakse tsüklist välja järgmiste käskude juurde programmis.

15 Jäta tsükkel pooleli! On olukordi, kus on vaja jätta tsükli töö pooleli. Kas enne seda, kui FOR-tsükkel on kõigi listi elementidega ühele poole saanud või enne seda kui WHILE-tsüklis tingimus enam ei kehtiks. Kui olid tähelepanelik, siis ühte katkestamise meetodit kasutati arvu arvamise mängus ja katkestamise tingimuseks oli seal arvatud kordade arv > 10. Loomulikult ei pidanud sa siiamaani seda veel täielikult mõistma. Nüüd aga selle juurde väike selgitus. Tsükli tööd võib katkestada kahel erineval viisil: jätan tsükli ajutiselt pooleli st jätan näiteks paar tsükli tiiru vahele - seda tehakse käsuga continue lõpetan tsükli töö lõplikult - seda tehakse käsuga break CONTINUE vs BREAK Mõne tsüklitiiru vahelejätmiseks kasutatakse CONTINUE käsku. Kui on vaja tsükkel lõplikult jätta pooleli, siis tuleb kasutada BREAK käsku. Vaatame nende kahe käsu erinevusi mõlema tsüklitüübi korral videost. Soovitan sul avada kõrval aknas ka oma Idle tekstiredaktor ja näited seal ise järele proovida.

16 Kommentaarid Kõikide programmikeste näidetes va arvu arvamise mängus olid meil vaid käsud arvuti jaoks. Kuid väga kasulik on kohe alguses õppida kirjutama koodi sisse kommentaare ka iseenda või teiste jaoks, kes sinu koodi loevad. Vaata näiteks arvu arvamise mängu koodi. Seal on mitmeid punaseid ridu, mis ei tähenda arvuti jaoks mitte midagi, kuid inimese jaoks, kes seda koodi loeb, võivad saada paljud asjad märksa selgemaks ja arusaadavamaks. Lisaks selgusele on kommentaaridel väga oluline roll ka programmi dokumenteerimisel. Mida see tähendab? Dokumentatsioon on midagi kasutusjuhendi taolist ja vastab tüüpiliselt umbes sellistele küsimusetele: Milleks on antud programm kirjutatud? Kes on selle programmi kirjutanud? Kellele on see programm kasutamiseks mõeldud? Kuidas on programmi töö organiseeritud? Ja nii edasi... Kuidas lisada kommentaare? Kommenteerida saab mitmel erineval moel. Üherealine kommentaar Iga rea võib muuta kommentaariks, kui panna rea algusesse trellide (#) märk. Märgi taga olev tekst muutub IDLE-s punaseks ja on automaatselt sellega Pythonile selgeks teinud, et seda rida ei pea programmi käivitamisel vaatama. Üherealisi kommenteerimisi kasutatakse ka näiteks mõne päris koodirea välja jätmiseks olukorras, kus programm ei tee päris seda mida ta võiks teha. Nii erinevaid ridu välja kommenteerides on üks võimalus veale jälile jõuda. Mitmerealine kommentaar Kui on vaja kirjutada veidi pikemat selgitust mõne programmilõigu kohta, siis tasub kasutada mitmerealist kommenteerimise stiili. Mitmerealise kommentaari saad sa kas iga rea ette trellide panemisega või kasutada kolmekordseid jutumärke. Trellidega mitmerealise kommentaari lisamisel kasutatakse tihti tärnidega kombineeritud varianti, see toob kommentaari väga selgelt muust koodist esile ja on kergesti üles leitav ja loetav. Sellist stiili kasutatakse tihti programmi alguses, kuhu kirjutatakse programmi tegija nimi/nimed, kuupäevad, kellele ja milleks on programm loodud jne.

17 Mäng "Arva arvu" uuesti Nii, nüüd tõepoolest oleme üle vaadanud kõik osad selleks, et saada aru Arvu arvamise mängu kõikidest detailidest. Vaatame selle koodi veelkord koos läbi.

18 Kuidas kavandada mängu? Enne mängu kirjutama hakkamist tuleb kõigepealt kirja panna ehk kaardistada, mida see mäng tegema hakkab. Alguses üldised punktid, kuni lõpuks päris detailideni välja. Detailideni lahti kirjutamine tähendab tõepoolest sammsammulist protsessi läbi mõtlemist. Näiteks: Kui kasutaja vajutab vasakut nooleklahvi, liigub koer kolm sammu vasakule. Kui mängija sisestab arvu, kontrollitakse selle arvu sobivust jne Programmi algoritmi kirja panemist võib võrrelda maja plaani koostamisega. Tavaliselt ei hakata maja enne ehitama kui pole korralik projekt enne paberil valmis. Nii ka programmidega, kui on vähegi suurem töö, tehakse eelnev kavand. Algoritme pannakse sageli kirja või joonistatakse üles plokkskeemina, siin sulle üks näide jõuluvana tegutsemise algoritmist plokkskeemina: Plokkskeemi tegemisel tuleb silmas pidada järgmisi reegleid: Algoritmil (loe: programmil) on alati üks algus ja üks lõpp ja neid kujutatakse ovaalidega. Neutraalsed tegevused nagu näiteks mingi teate andmine, mingi arvu leidmine, loendurite suurendamine, liikumine ühest punktist teise jms pannakse kirja ristkülikute sisse. tingimata joonistama. Otsustust nõudavad tegevused ehk hargnemised pannakse alati rombi sisse. Samuti käivad rombi sisse ka tsüklid, kus kontrollitakse mingi tingimuse kehtimist (while). Rombidest väljub seega ALATI kaks noolt, JAH ja EI suund. Ehk siis olukorrad kui tingimus kehtib ja olukorrad kui ei kehti. Rombi sisse kirjutatakse otsustust nõudev küsimus. Tsüklite mõjualad on joonisel eraldi veel välja toodud kollase piirjoonega. Sellist piiri ei pea Kuigi siin pildil selline variant puudub, siis kasutajaga andmete vahetamise tegevused pannakse kirja rööpküliku sisse. Näiteks kasutajalt nime küsimine vms. Ühtegi lahtist otsa ei tohi plokkskeemis jääda (olukorda, kus plokist ei välju ühtegi noolt) või skeemi jääb lõpetama mitu haru. Alati peab plokkskeemis saama liikuda ALGUSe ovaalist LÕPPovaali.

19 Mida õppisid? Vaatame veelkord selle nädala teemad üle. Sa õppisid: kuidas panna arvuti otsuseid tegema? kuidas töötab If-elif-else konstruktsioon? kuidas kontrollida mitut tingimust korraga? kuidas kombineerida mitme tingimuse kontrolli ühes iflauses and ja or ja not abil? mis on tsükkel? kuidas töötab for-tsükkel? mis on list? mida teeb range() funktsioon? kuidas range() funktsiooni abil arvude vahemikke luua? et range() funktsioon algab alati nullist et range() funktsioon lõpeb alati ühe võrra enne kui näitab arv sulgude sees kuidas range() funktsiooni abil üle mitme elemendi hüpata? mida teha siis, kui tsükkel jääb lõputult tööle? kuidas programmeerida ajamõõtjat? kuidas ja milleks kasutatakse while-tsüklit? kuidas tsüklit katkestada lõplikult? kuidas jätta mõned tsükli kordused vahele? kuidas ja milleks kommentaare programmi lisatakse? et kommentaarid on programmeerija enda jaoks (kahe nädala pärast ei mäleta enam, miks just sellise koodi kirjutasin) ka programmikoodi võib nö välja kommenteerida vigade leidmise eesmärgil kuidas kavandada mängu? mis on plokkskeem?

20 TEE ISE! Selle nädalaga oled saanud jällegi palju palju targemaks, proovi panna nüüd oma teadmised proovile ja lahenda ka sellel nädalal järgmised 5 ülesannet. Valmis ülesanded tuleb laadida kodutööde esitamise linkide alla moodle keskkonda ja foorumisse. Iga ülesanne eraldi kohta. 1. Ülesanne: Seiklus_algoritm. Mõtle ise välja üks lugu, mille võiks realiseerida seiklusmänguna. Umbes midagi sellist nagu oli näide if lause õppimise juures. Ülesanne ei pea olema raskem kui tavaline hargnemine ehk siis tuleks kasutada if-elif-else konstruktsiooni. Siin ülesandes aga tuleb sul teha enda mõeldud mängu kavand ehk siis pane lugu oluliste punktidena kirja (tekstina) joonista üles täpne algoritm plokkskeemina, kuidas mäng algab, kuidas toimub hargnemine, otsustused ja kuidas mäng lõppeb? Võid kasutada graafiku tegemiseks näiteks veebis kasutatavat programmi, kus saad tulemuse pildifailina salvestada. Antud tarkavara ei ole kohustuslik, võib vabalt kasutada ka teisi programme, mis teevad sama tööd. Kuidas dabbleboardi kasutada: puhasta ekraan (üks nupp vasakul servas) tee hiirega vabakäega kujund - ristkülik, romb, nool vms kirjuta kujundite sisse oluline tekst algoritmi koostamiseks (mine kujundi sisse ja hakka lihtsalt kirjutama) salvesta ja impordi pildifail oma arvutisse, jälgi nuppe tööriistaribal. NB! Valmis pildifail lae üles Seiklusmängu_algoritmi esitamise foorumisse, lisades PILDI, pildi lisamise ikooni kaudu, EI LISA FAILIGA KAASA. Hinda teiste algoritme. 2. Ülesanne: Seiklus_programm. Realiseeri oma seiklusmängu kavand Pythonis. Lisa programmi ka paar mõistlikku kommentaari. Pane programmi lõppu input() käsk, sest siis saavad teised kohe ka sinu programmi ilma IDLE-sse laadimata katsetada. Oma programm tuleb üles panna, SEEKORD FAILIGA KAASA!, seiklusmängu esitamise foorumisse. Hinda teiste programme, anna mõistlikke kommentaare. 3. Ülesanne: Parool. Kirjuta programm, mis küsib kasutajalt salajast parooli. Programm peab kontrollima, kas sisestatud parool oli õige või mitte. Kui oli õige, siis vastab programm positiivselt (mõtle ise välja midagi, mis siis juhtub), kui mitte, ütleb programm, et parool oli vale ja laseb uuesti parooli sisestada, öeldes midagi sellist, et "küsi parooli selle programmi tegijalt või õpi lugema pythoni koodi". NB! Parooli võib sisestada kokku vaid kolm korda, kui ka siis ei õnnestu tuvastamine, lõpetab programm töö teatega "liiga palju proovisid" vms. (tsükkel, kuni sisestatakse õige parool) 4. Ülesanne: Ajamõõtja. Kirjuta ajamõõtja programm ümber nii, et see programm küsiks kasutajalt, mitmendast sekundist aega lugema hakatakse. Programm peab siis ka vastavalt töötama. 5. Ülesanne: Summa. Kirjuta programm, mis liidab kõik paaritud arvud 100-st 1000-ni ehk siis arvude 101, 103, 105,..., 997, 999 summa. Programm peab summa väljastama ekraanile.

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu

Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimu Failiotsing: find paljude võimalustega otsingukäsk find kataloog tingimused kataloog - otsitakse sellest kataloogist ja tema alamkataloogidest tingimused: faili nimi faili vanus faili tüüp... 1 Failiotsing:

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs

MOOCi „Programmeerimise alused“ ülesannete lahenduste analüüs TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND Arvutiteaduse instituut Informaatika õppekava Helen Hendrikson MOOCi Programmeerimise alused ülesannete lahenduste analüüs Bakalaureusetöö (9 EAP) Juhendaja:

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PHP

PHP PHP Autorid: Aleksandr Vaskin Aleksandr Bogdanov Keelest Skriptikeel skript teeb oma tööd pärast seda, kui toimus mingi sündmus* Orienteeritud programmeerija eesmärkide saavutamiseks (mugavus on tähtsam

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi

Materjalid koostas ja kursuse viib läbi Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmi 2.1 Muutujad SISSEJUHATUS Programmide koostamisel on võimalik kasutada väga erinevaid komponente näiteks muutujaid, valikulauseid, tsükleid, alamprogramme jne. Selles osas vaatame lähemalt muutujaid. MUUTUJAD

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem