SM-V700 Kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SM-V700 Kasutusjuhend"

Väljavõte

1 SM-V700 Kasutusjuhend

2 Käesolevast juhendist Te võite käesolevat seadet kasutada teatud Samsung Android nutitelefonide või tahvelarvutite kaasseadmena. Käesolev kasutusjuhend on loodud selliste rakenduste ja funktsioonide selgitamiseks, mis on saadavad siis, kui seade on ühendatud mobiilsideseadmega. Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi. Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded. Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda. Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada. Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast. Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest. Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd. Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest. Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga. Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii. 2

3 Käesolevast juhendist Juhendavad ikoonid Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid Märkus: märkused, vihjed või lisainfo Copyright Copyright 2013 Samsung Electronics Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega. Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis. Kaubamärgid SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid. Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk. Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis. 3

4 Sisukord Alustamine 6 Seadme paigutus 7 Nupp 7 Pakendi sisu 8 Aku laadimine 11 Seadme kandmine 12 Seadme sisse- ja väljalülitamine 13 Mobiilsideseadmega ühendamine 16 Seadme lukustamine või lukust avamine 16 Ekraani heleduse reguleerimine 16 Helitugevuse reguleerimine 17 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi Põhiline 18 Indikaatorikoonid 18 Puuteekraani kasutamine 21 Teavituste paneel 22 Avaleht 23 Kellakuva 23 Rakenduste ekraan 23 Rakenduste kasutamine 24 Eelmisele ekraanile pöördumine 24 Seadme kaitsmine 25 Bluetooth 26 Helistamisfunktsioonide kasutamine Gear Manager 27 Seadmehaldurist 27 Seadme seadete konfigureerimine 27 Avalehe isikupärastamine 28 Rakenduste haldamine 29 Seadme leidmine 29 Automaatse lukustusfunktsiooni aktiveerimine 29 Teavituse funktsioonide aktiveerimine 30 Rakenduse otsetee seadistamine 30 Hädaabi sõnumite seadistamine 30 Nutikas edastamine 31 Aktiveerimise käsklus 31 Spikriteabe kuvamine Rakendused 32 Kaamera 34 Galerii 35 Arhiiv 35 Kontaktid 35 Valija 36 Leia minu seade 36 Logid 36 Meediumi kontroller 37 Sammuloendur 40 S Voice 40 Stopper 4

5 Sisukord 41 Taimer 41 Tänane ajakava 41 Häälmemo 42 Ilm Seaded 43 Seadetest 43 Kell 44 Heli 44 Helitug. 44 Ekraan 45 Aku 45 Bluetooth 45 Privaatsus lukk 45 Keel 45 Lähtes. Gear 45 Seadme Gear teave Tõrkeotsing 5

6 Alustamine Seadme paigutus Puuteekraan Toitenupp Mikrofon Kaamera Mikrofon Pannal Kõlar Laadimis-klemmid Rihm Niiskus ja vedelikud võivad teie seadet kahjustada. Hoidke oma seadet kuivana. Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid. Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid. Kui kõlar on märg, võib heli olla ebaselge. Veenduge, et kõlar on kuiv. 6

7 Alustamine Nupp Nupp Toide Funktsioon Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks all. Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. Vajutage kellakuvale naasmiseks. Vajutage seadme kellakuvale lukustamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub. Vajutage seadme lukustuse avamiseks uuesti. Pakendi sisu Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed: Seade Laadimisalus Kiirjuhend Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda. Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega. Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta. Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad. Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida. Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata. Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte. 7

8 Alustamine Aku laadimine Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks laadimisalust. Seadet saab USBkaabliga ka arvuti kaudu laadida. Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada. Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon. Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate. Laadimisalusega laadimine 1 Libistage ja hoidke lülitit ning avage seejärel laadimisaluse kate. 2 Laadimis-klemmid 1 8

9 Alustamine 2 Asetage seade laadimisalusele nii, et laadimisklemmid oleksid kohakuti. 3 Sulgege laadimisaluse kate. 9

10 Alustamine 4 Sisestage laadija väiksem ots laadimisaluse mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti. Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud. Laadimise ajal ei saa kasutada kõnesalvestit ja kaamerat. Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest. Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada. Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse. Pärast aku täielikku laadimist eemaldage seade laadimisaluselt. Esmalt eemaldage seade laadimisaluselt, eemaldage laadija laadimisaluse küljest ja seejärel eemaldage laadija pistikupesast. Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav. 10

11 Alustamine Aku laetuse kontrollimine Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut: Laeb Laetud Seadme kandmine 1 Vabastage pannal. Olge pannal vabastamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi. Ärge väänake rihma liigselt. See võib seadet kahjustada. 2 Avage klamber ja asetage rihm kinnitusnõela abil vööle. 11

12 Alustamine 3 Vajutage pannalt, kuni kostub klõpsatus. Seadme sisse- ja väljalülitamine Järgige seadme esmakordsel sisselülitamisel seadme nutitelefoni või tahvelarvutiga ühendamiseks ja seadme häälestamiseks ekraanijuhiseid. Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke toitenuppu mõni sekund all. Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide väljas. 12

13 Alustamine Mobiilsideseadmega ühendamine Seadme ühendamisel teise mobiilsideseadmega saate kasutada ühendatud mobiilside seadme rakendusi ja funktsioone. Seadme ühendamiseks teise mobiilsideseadmega kasutage laadimisalust, millel on NFC-silt ja manustatud ja teie seadmega ühilduv Bluetoothi aadress. 1 Aktiveerige mobiilsideseadmel NFC-funktsioon. 2 Lülitage ühendusrežiimi aktiveerimiseks seade sisse. Seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast seadme lähtestamist lülitub seade automaatselt ühendusrežiimile. 3 Puudutage laadimisaluse tagakülge mobiilsideseadme tagaküljega. 4 Järgige mobiilsideseadmele Seadmehalduri installimiseks ja Bluetooth funktsiooni abil seadmete ühendamiseks ekraanil olevaid juhiseid. Kui ühendate seadmed valikulise laadimisalusega, käivitage mobiilsideseadmel Seadmehaldur ja toksake seejärel seadmete leidmiseks ja ühendamiseks Loo üh. käsitsi. 13

14 Alustamine Käsitsi ühendamine Kui teie mobiilsideseadmel pole NFC-funktsiooni, peate seadmed käsitsi ühendama. Sammud ja kuvad võivad mobiilsideseadmest olenevalt erineda. 1 Käivitage mobiilsideseadmel Samsung Apps ja laadige alla ning installige Seadmehaldur. Seadmehalduri installimiseks peate lubama seadmel rakenduste installimise muudest allikatest, kui Google Play Store. Toksake rakenduste ekraanil Seaded Üldine Turvalisus Tundmatud allikad. 2 Lülitage ühendusrežiimi aktiveerimiseks seade sisse. 3 Käivitage mobiilsideseadmel seadmehaldur ja toksake seejärel Loo üh. käsitsi. 4 Toksake OK. Mobiilsideseade aktiveerib Bluetoothi ja näitab tuvastatud seadmeid. 14

15 Alustamine 5 Kontrollige seadme ID-numbrit ja valige seejärel valitud seadmete loendist sama numbriga seade. 6 Nõustuge ühenduse kinnitamiseks mõlemal seadmel automaatselt loodud paroolidega. 7 Lugege ja nõustuge tingimustega. Rakenduste kasutamine pärast mobiilsideseadmega ühendamist Kui seade on ühendatud mobiilsideseadmega Bluetooth funktsiooni abi, saate kasutada järgmisi funktsioone ja rakendusi: Helistamine: kõne tegemine või kõnele vastamine. Teavituste kuvamine: erinevatest sündmustest, nagu vastamata kõnedest või uutest sõnumitest reaalajas teavituste saamine. Arhiiv: sõnumite kuvamine. Kontaktid: kontaktide kuvamine. Valija: klaviatuuri abil numbri sisestamine ja helistamine. Leia minu seade: ühendatud mobiilsideseadme leidmine. Logid: kõne- ja sõnumilogide kuvamine. Meediumi kontroller: meediumifailide mängimine ja juhtimine. 15

16 Alustamine S Voice: seadme häälkäsklused. Tänane ajakava: tänase päeva sündmuste kuvamine. Ilm: ilmateate kuvamine. Seadme lukustamine või lukust avamine Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Kellakuval toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata. Vajutage seadme lukustuse avamiseks seadme toitenuppu. Ekraani heleduse reguleerimine Kasutage ühte järgnevatest viisidest: Topeltkoputage ekraanil kahe sõrmega, ja toksake seejärel või heleduse ikooni kõrval. Kerige avaekraanil kuni Rakendused, toksake Rakendused Seaded Ekraan Heledus ja reguleerige seejärel heledust. Kui kasutate seadet heledates tingimustes, nagu otsese päikesevalguse käes, võite ekraani heleduse määrata maksimaalsele tasemele. Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel Välitingimuste režiim Helitugevuse reguleerimine Kasutage ühte järgnevatest viisidest: Topeltkoputage ekraanil kahe sõrmega, ja toksake seejärel või helitugevuse ikooni kõrval. Kerige avaekraanil kuni Rakendused, toksake Rakendused Seaded Helitug. ja valige seejärel kategooria helina helitugevuse või üldise helitugevuse reguleerimiseks. Ärge hoidke seadme kõlarit kõrvade lähedal. Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. 16

17 Alustamine Ümberlülitumine vaiksesse režiimi Kasutage ühte järgnevatest viisidest: Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning seejärel toksake Heli või Värin. Kerige avaekraanil kuni Rakendused, toksake Rakendused Seaded Heli Helirežiim Värin või Vaigista. 17

18 Põhiline Indikaatorikoonid Järgnevad ikoonid näitavad seadme oleku teavet. Need ikoonid ilmuvad, kui topeltkoputate ekraanil kahe sõrmega. Ikoon Tähendus Bluetooth aktiveeritud Teine Bluetooth seade ühendatud Aku laetuse tase Puuteekraani kasutamine Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega. Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid. Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet. Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda. Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta. 18

19 Põhiline Sõrmede kasutamine Toksamine Rakenduse avamiseks valige menüü üksus või ekraanil oleva nupu vajutamiseks toksake seda sõrmega. Toksamine ja hoidmine Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake ja hoidke ekraani kahe sõrmega. 19

20 Põhiline Topeltkoputus Topeltkoputage pildil selle osa suurendamiseks. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus. Topeltkoputage ekraanil kahe sõrmega heleduse ja helitugevuse juhtpaneeli juurde pääsemiseks ja indikaatorikoonide ning järelejäänud aku tööea kuvamiseks. 20

21 Põhiline Nipsamine Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Kokkusurumine Pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku. Teavituste paneel Kui seade on mobiilsideseadmega ühendatud ja mobiilsideseade on lukustatud, saate teavitusi sündmustest, nagu vastamata kõned või uued sõnumid. Kui saate teavituse, toksake üksikasjade kuvamiseks ekraanil. Märkamata jäänud teavituste kuvamiseks kerige avaekraanil kuni Teavitused ja toksake seejärel Teavitused. Teavituste ajaloo kuvamiseks kerige avaekraanil kuni Rakendused ja toksake seejärel Rakendused Arhiiv või Logid. 21

22 Põhiline Avaleht Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab kella, vidinaid, rakenduste otseteid jne. Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Paneelid avaekraanil Number Rakendus või funktsioon 1 Logid 2 Kontaktid 3 Kaamera 4 Kell 5 Valija 6 Teavituste paneel 7 S Voice 8 Häälmemo 9 Galerii 10 Meediumi kontroller 11 Sammuloendur 12 Seaded 13 Rakendused Te saate ülemises punases kastis paneele isikupärastada. (lk. 28) 22

23 Põhiline Kellakuva Vajutage kellakuva avamiseks toitenuppu. Kellakuval võite üles nipsamisega käivitada Valija rakenduse ja alla nipsamisega käivitada Kaamera rakenduse. Rakenduse Ilm käivitamiseks toksake ilmateadet. Rakenduste ekraan Rakenduste ekraan kuvab kõigi rakenduste ikoone. Kerige rakenduste ekraani avamiseks avaekraanil kuni Rakendused ja toksake seejärel Rakendused. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Rakenduste kasutamine Käesoleval seadmel töötavad paljud erinevat tüüpi rakendused. Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil otsetee või rakenduse ikoon selle avamiseks. 23

24 Põhiline Eelmisele ekraanile pöördumine Nipsake rakenduste kasutamise ajal rakenduste ekraanil ekraani ülemisest servast alla. Seadme kaitsmine Mustriluku abil saate takistada seadmesse salvestatud isikuandmetele ja teabele juurdepääsu ja nende kasutust. Mustri seadistamine Toksake rakenduste ekraanil Seaded Privaatsuslukk Privaatsus lukk Muster. Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Kui määrate mustriluku, siis seadme ja teise mobiilsideseadme ühenduse katkemisel aktiveeritakse mustrilukk automaatselt. 24

25 Põhiline Seadme lukust avamine Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu ning sisestage lukustuse avamiseks kood. Või seadme lukustuse automaatseks avamiseks ühendage uuesti mobiilsideseadmega. Bluetooth Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest. Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem. Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda. Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest. Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil Seaded Bluetooth ja kriipsmärgistage Bluetooth. Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega Kui teine Bluetooth-seade saadab sidumiseks päringu, aktsepteerige kinnitamiseks seadmel automaatselt loodud parool. 25

26 Põhiline Failide saatmine mobiilsideseadmele Piltide või videote saatmiseks toksake rakenduste ekraanil Galerii, valige fail ja toksake seejärel Edasta. Häälmemode saatmiseks käivitage mobiilsideseadmel seadmehaldur, toksake Minu rakendused Lemmikud Häälmemo kõrval Automaatne edastamine Puudub Edasta kohe. Seadme määramiseks mobiilsideseadmele automaatselt häälmemo saatma toksake Automaatne edastamine Alati. Helistamisfunktsioonide kasutamine Helistamine Toksake rakenduste ekraani Valija, sisestage klaviatuuril number ja toksake. Või toksake Logid või Kontaktid, valige kontakt ja toksake seejärel vajadusel. Helistamise ajal Võimalikud on järgnevad tegevused: : helitugevuse reguleerimine või toksamisega. : mikrofoni välja lülitamine, et teine pool teid ei kuuleks. : seadme ühenduse katkestamine ja kõne jätkamine ainult mobiilsideseadmel. : klaviatuuri avamine. : Bluetooth peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud. : kestva kõne lõpetamine. Kõnele vastamine Sissetuleva kõne puhul lohistage paremale. Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele. Kõnest keeldumine Sissetuleva kõne puhul lohistage vasakule. 26

27 Gear Manager Seadmehaldurist See rakendus võimaldab teil ühendada mobiilsideseadmega, isikupärastada seadme ja rakenduste seadeid ning kasutada ühendatud mobiilsideseadme funktsioone. Toksake ühendatud mobiilsideseadme rakenduste ekraanil Gear Manager. Seadme seadete konfigureerimine Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine. Toksake seadme nimel ja kasutage järgnevaid funktsioone: Nim. ümb.: seadme nime määramine. Katkesta ühendus: seadme ja mobiilsideseadme ühenduse katkestamine. Loo üh. uue seadmega Gear: mobiilsideseadme ühendamine uue kellaga. Tarkvaravärskendus: seadme tarkvara värskendamine. Avalehe isikupärastamine Isikupärastage seadeid kella tüübi muutmiseks, avalehele tihti kasutatavate rakenduste lisamiseks või avalehel rakenduste tuvastamiseks. Kella tüübi muutmine Toksake Kellad ja valige seejärel menüü Kõik alt kell. Kellakuval kuvatava teabe valimiseks toksake kella kõrval suvandi Jõudeolek all. 27

28 Gear Manager Otseteede isikupärastamine Otseteede lisamine Toksake Minu rakendused Lemmikud. Toksake, valige rakendused ja toksake seejärel Val. Võite lisada kuni 10 otseteed. Otseteede ümberkorraldamine Toksake Minu rakendused Lemmikud. Toksake, toksake ja hoidke rakenduse nime kõrval lohistage seda üles või alla teise asukohta ja toksake seejärel Val. Otseteede kustutamine Toksake Minu rakendused Lemmikud. Toksake, valige rakendused ja toksake seejärel Val. Rakenduste haldamine Kõigi rakenduste kuvamine Toksake Minu rakendused Installitud rakendused. Kerige seadme kõigi rakenduste kuvamiseks üles või alla. Rakenduste seadete konfigureerimine Toksake Minu rakendused Installitud rakendused. Toksake rakenduse kõrval konfigureerige seadeid. ja Rakenduste installimine Toksake Samsung Apps. Sirvige rakendusi ja valige allalaadimiseks rakendus. Rakendused laaditakse nii teie seadmele kui ka ühendatud mobiilsideseadmele. Soovitatud rakenduste sirvimiseks ja allalaadimiseks toksake Minu rakendused Esiletõstetud. 28

29 Gear Manager Rakenduste deinstallimine Toksake Minu rakendused Installitud rakendused. Toksake rakenduse kõrval OK. Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida. Seadme leidmine Kui olete unustanud, kuhu seadme panite, aitab seadmehaldur teid seadme otsimisel ning paneb selle helisema ja lülitab selle ekraani sisse. Toksake Leia minu Gear Käivita. Automaatse lukustusfunktsiooni aktiveerimine Selle funktsiooni abil saate määrata mobiilsideseadme automaatse lukustamise seadme ühenduse katkestamisel. Toksake Seaded ja lohistage albumi Automaatlukustus lüliti paremale. Toksake Jätka, joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Kui teie seadet ei tuvastata, aktiveeritakse mobiilsideseadme mustrilukk automaatselt. Kui teie seade tuvastatakse, deaktiveeritakse mustrilukk. Teavituse funktsioonide aktiveerimine Olge kursis ühendatud mobiilsideseadme sündmustega, nagu vastamata kõned või uued sõnumid. Toksake Seaded Teavitus ja lohistage seejärel Teavitus lüliti paremale. Kõigil funktsioonidel teavituste aktiveerimiseks valige funktsioone kriipsmärgistamise abil. 29

30 Gear Manager Rakenduse otsetee seadistamine Te võite rakendusi kiiresti käivitada toitenupu topeltvajutusega. Esmalt määrake tihtikasutatavale rakendusele otsetee. Toksake Seaded Toitenupu vaj. kaks korda ja valige seejärel rakendus. Hädaabi sõnumite seadistamine Määrake seade saatma hädaabi sõnumi teie foto ja hetke asukohaga, kui vajutate toitenuppu 3 korda. Toksake Seaded Ohutusabi ja lohistage seejärel Ohutusabi lüliti paremale. Lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates OK. Toksake seejärel OK Lisa kontakt suvand ja lisage seejärel sõnumi saajad. Saadetava sõnumi redigeerimiseks toksake Redigeeri hädaabisõnumit. Sõnumi uuesti saatmise intervalli määramiseks toksake Sõnumite intervall. Sõnumi saajate redigeerimiseks toksake Hädaabikontaktid. Nutikas edastamine Selle funktsiooni abil saate mobiilsideseadmel teavituste saamisel kuvada uusi sõnumeid, sündmusi ja muud teavet. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilsideseadme liikumisfunktsioon on aktiveeritud. Toksake Seaded Nutikas edastamine ja lohistage seejärel Nutikas edastamine lüliti paremale. Kui saate teavituse, võtke ühendatud mobiilsideseade üles, hoides seadet käes. Mobiilsideseade kuvab üksikasjad. Kui mobiilsideseade on lukustatud, peate esmalt sisestama lukustuse avamiseks koodi. 30

31 Gear Manager Aktiveerimise käsklus Määrake seade tuvastama teie seadme äratusliigutust, kui ekraan on väljalülitatud. Toksake Seaded Aktiveerimise käsklus ja lohistage seejärel Aktiveerimise käsklus lüliti paremale. Seadme äratamiseks tõstke seadet kandev käsi üles ja vaadake paar sekundit ekraani. Ekraan lülitub sisse ja ilmub kellakuva. Spikriteabe kuvamine See funktsioon annab teile juurdepääsu seadme spikriteabele. Toksake Spikker. 31

32 Rakendused Kaamera Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid. Seade võib salvestada kuni 50 fotot ja 15 videot. Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 34) Toksake rakenduste ekraanil Kaamera. Samuti võite kellakuval alla nipsata. Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja. Veenduge, et objektiiv olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada. Kui teie seade on salvestanud 50 fotot või 15 videot, ei saa te enam fotosid või videosid jäädvustada. Avage Galerii ja kustutage faile või edastage faile ühendatud mobiilsideseadmele. Kui olete failid mobiilsideseadmele edastanud ja jäädvustate veel fotosid või videosid, kustutab teie seade mõned mälu vabastamiseks edastatud failid. Laadimise ajal ei saa seda rakendust kasutada. Kaamera kasutamise reeglid Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata. Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud. Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust. 32

33 Rakendused Pildistamine Pildistamine Toksake pildistamiseks ekraanil. Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine. Kaamera seadete muutmine. Heliga foto jäädvustamine Toksake Heli ja võte Sees. Toksake pildistamiseks ekraanil. Seade salvestab pärast pildistamist paar sekundit heli. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti ekraanile. Videode tegemine Video tegemine Toksake ja toksake seejärel video salvestamiseks ekraanil. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti ekraanile. Maksimaalne salvestusaeg on 15 sekundit. Pärast 3 korda videote salvestamist lülitub kaamera optimaalse jõudluse säilitamiseks välja. 33

34 Rakendused Kaamera seadete konfigureerimine Toksake kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Fookuse režiim: valige teravustamisrežiim. Auto. on kaamera poolt kontrollitav. Makro on väga lähedal olevatele objektidele. Seda sätet ei salvestata, kui selle kaamera välja lülitate. Foto suurus / Video suurus: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi. Heli ja võte: kasutage heliga foto pildistamiseks. Seda sätet ei salvestata, kui selle kaamera välja lülitate. Allkiri: seadme määramine fotodele allkirja lisama. Galerii Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid. Toksake rakenduste ekraanil Galerii. Piltide vaatamine Pilte kuvatakse nende loomise järjestuses. Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale. Suurendamine ja vähendamine Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest: Topeltkoputus suurendamiseks. Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt. 34

35 Rakendused Videode esitamine Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake. Failide kustutamine Faili kuvamisel toksake Kustuta. Failide jagamine Faili kuvamisel toksake selle teistele saatmiseks või suhtlusvõrgu kaudu jagamiseks Jaga. Failide saatmine mobiilsideseadmele Faili kuvamise ajal toksake selle saatmiseks ühendatud mobiilsideseadmele Edasta. Arhiiv Selle rakendusega saate vaadata sõnumeid. Toksake rakenduste ekraanil Arhiiv. Valige kategooria sõnum üksikasjade kuvamiseks. Toksake suvandite kasutamiseks, nagu rakendusega S Voice vastamine või helistamine. Kontaktid Selle rakendusega saate mobiilsideseadmel olevaid kontakte kuvada. Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid. Te saate helistada või saata kontaktile sõnumi, kui kerite logi kirjel vasakule või paremale. Valija Selle rakendusega saate avada numbrivalimise klaviatuuri ja helistada. Toksake rakenduste ekraanil Valija. Samuti võite kellakuval üles nipsata. 35

36 Rakendused Leia minu seade Selle rakendusega leiate ühendatud mobiilsideseadme. Toksake rakenduste ekraanil Leia minu seade. Toksake Käivita, mobiilsideseade heliseb, väriseb ja lülitab ekraani sisse. See rakendus on saadaval ainult siis, kui seadmed on ühendatud. Logid Selle rakendusega saate kuvada mobiilsideseadme kõne- ja sõnumilogisid. Toksake rakenduste ekraanil Logid. Meediumi kontroller Selle rakenduse abil saate mängida ja juhtida meediumifaile. Te võite käivitada muusikapleieri ühendatud mobiilsideseadmel ja juhtida taasesitus seadmega. Muude meediumifailide puhul käivitage esmalt taasesitus mobiilsideseadmel. Toksake rakenduste ekraanil Meediumi kontroller. Meediumifailide mängimine Ühendatud mobiilsideseadmel muusika mängimiseks toksake. Helitugevuse suurendamine. Taaskäivitab hetkel mängiva faili või hüppab eelnevale failile. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke. Helitugevuse vähendamine. Järgmisele failile hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke. Taasesituse peatamine ja jätkamine. 36

37 Rakendused Sammuloendur Selle rakendusega saate lugeda oma samme ja koguda terviseharjutuste teavet. Toksake rakenduste ekraanil Sammuloendur. Enne harjutuste alustamist Seda rakendust saab kasutada harjutuste jälgimiseks. Kuigi mõõdukas füüsiline tegevus, nagu kiirkõndimine on enamikule inimestest turvaline, soovitavad tervise eksperdid enne harjutusteprogrammi alustamist konsulteerida arstiga, eriti siis, kui teil on mõni järgnevatest tervislikest seisunditest: Südamehaigus Astma või kopsuhaigus Diabeet, või maksa- või neeruhaigus Liigesepõletik Samuti peaksite konsulteerima oma arstiga, kui teil esineb südame-, kopsu- või muule tõsisele haigusele viitavaid sümptomeid, nagu: Valu või ebamugavus rindkere, kaela, lõua piirkonnas või kätes füüsilise tegevuse ajal. Pearinglus või teadvusekaotus Õhupuudus kerge pingutuse või puhkuse ajal, või pikutamisel või uinumisel Pahkluu paistetus, eriti öösel Südamekahin või kiired või tugevad südamelöögid Lihasvalu trepist kõndimisel või mäkketõusmisel, mis kaob, kui puhkate Samuti soovitab Ameerika Spordimeditsiini Kolledž konsulteerida arstiga enne jõuharjutuste alustamist, kui kattuvad kaks või enam järgnevatest tingimustest: Olete üle 45-aastane mees või üle 55-aastane naine. Teie perekonnas on esinenud südamehaigusi enne 55-ndat eluaastat. Olete suitseteja või lõpetanud suitsetamise viimase kuue kuu jooksul. Te pole teinud harjutusi kolm kuud või enam. Olete ülekaaluline või rasvunud. Teil on kõrge vererõhk või kõrge kolesteroolitase. Teil on puudulik glükoositolerants, samuti kutsutud eeldiabeediks. 37

38 Rakendused Kui teil on kahtlusi - kontrollige neid Kui te pole oma tervislikus seisundis kindel, teil on mitu tervislikku probleemi või olete rase, peaksite enne uue harjutusteprogrammiga alustamist konsulteerima oma arstiga. Arstiga koos eeltöö tegemine on hea viis teile sobiva ja turvalise harjutusteprogrammi planeerimiseks. Pidage seda esimeseks sammuks teie terviseteel. Profiili seadistamine Lugege ja nõustuge tingimustega. Valige mõõtühik ja sisestage oma füüsilised andmed. Sammulugeja käivitamine Käivitage sammulugeja kuval sammulugeja oma sammude lugemiseks ja läbitud teekonna ning põletatud kalorite kuvamiseks. Sammude lugemiseks toksake Alusta. Lugemise peatamiseks toksake ekraanil ja toksake seejärel Peata. Sammulugeja töö jätkamiseks toksake ekraanil ja toksake seejärel Alusta. Sammude eesmärgi muutmiseks toksake Eesmärk. Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus. Kui kasutate sammulugejat auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu. 38

39 Rakendused Kõndimisoleku kontrollimine Kuvage kõndimisoleku kuval kõndimiskiirusel põhinevat põletatud kalorite olekut. Nipsake sammude lugemisel sammulugeja ekraanilt kõndimisoleku kuvale pääsemiseks paremale. Treeningprogrammidega harjutamine Alustage harjutusi S traineri ekraanil kuvatavate juhiste järgimisega. Nipsake sammude lugemisel sammulugeja ekraanilt S traineri kuvale pääsemiseks vasakule. Toksake Alusta ja alustage harjutusi. Seade näitab käske, mis aitavad harjutuste intensiivsust kontrollida. Harjutuste seiskamiseks toksake ekraanil ja toksake seejärel Peata. Harjutusteprogrammi muutmiseks toksake Treeningkursus ja valige seejärel programm. 39

40 Rakendused S Voice Selle rakendusega saate häälkäsklusega kaugjuhtimise abil käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise jne. Toksake rakenduste ekraanil S Voice. Samuti võite toitenuppu kaks korda vajutada. See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla. Seda rakendust ei toetata teatud keeltes. Te saate muuta, mis rakendus toitenupu topeltvajutusel käivitatakse. (lk. 30) Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited: Ava galerii Käivita galerii Helista Nele mobiil Vaata päevakava Nõuanded paremaks hääletuvastuseks Rääkige selgelt. Kasutage vaikses kohas. Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi. Katsuge hoiduda aktsendist. Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite. Stopper Selle rakendusega saate mõõta kulunud aega. Toksake rakenduste ekraanil Stopper. Toksake Alusta sündmuse aja käivitamiseks. Toksake Ring ringiaegade salvestamiseks. Toksake Lähtesta ringiaegade kustutamiseks. 40

41 Rakendused Taimer Selle rakendusega saate kasutada seadet taimerina. Toksake rakenduste ekraanil Taimer. Seadistage kestus ja toksake seejärel Alusta. Kui taimer peatub, toksake Keeldu. Tänane ajakava Selle rakendusega saate kuvada tänase päeva sündmusi. Toksake rakenduste ekraanil Tänane ajakava. Häälmemo Selle rakendusega saate salvestada häälmemosid. Toksake rakenduste ekraanil Häälmemo. Laadimise ajal ei saa seda rakendust kasutada. Häälmemode salvestamine Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme ülemisse vasakusse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks. Järelejäänud salvestusaeg Häälmemode loendi kuvamine. Salvestamise käivitamine. 41

42 Rakendused Häälmemode esitamine Valige esitamiseks häälmemo. Kui salvestatakse kõne ja teksti teisendamine lõpetatakse, ilmub failinime kõrvale. Seade näitab teksti taasesituse ajal ekraanil. : helitugevuse reguleerimine või toksamisega. : esituse paus. / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine. Ilm Selle rakendusega saate kuvada ilmateavet ühendatud mobiilsideseadmel määratud asukohtades. Toksake rakenduste ekraanil Ilm. Kui lisate mobiilsideseadmel teisi asukohti, saate nende ilmateadet kuvada vasakule või paremale kerides. Käesoleva nädala ilmateate kuvamiseks toksake ekraanil. 42

43 Seaded Seadetest Kasutage seda rakendust seadme konfigureerimiseks ja rakenduse suvandite seadistamiseks. Toksake rakenduste ekraanil Seaded. Kell Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab. Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg. Kellatüüp: kella tüübi muutmine. Kuupäev ja kellaaeg: Aut. sünk.: ühest ajavööndist teise liikudes kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud mobiilsideseadmega. Määra kuupäev: praeguse kuupäeva käsitsi määramine. Määra aeg: praeguse kellaaja käsitsi määramine. Märg. iga tund: seadme määramine kord tunnis helisema või värisema. 43

44 Seaded Heli Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid. Helirežiim: vaikse režiimi aktiveerimine, milles kõik helid peale meediaheli on vaigistatud või asendatud värinaga. Puudutuse helid: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli. Helinad: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine. Teavitused: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavituste seadistamine. Värin: teavituse vibratsiooni tugevuse valimine. Eelist. käsi: seadme kandmiseks käe valimine. Põhimikrofon muutub sõltuvalt teie valikust. Helitug. Muutke seadme erinevate helide tugevust. Multimeediumid: meediumite helitugevuse reguleerimine. Helinad: kõnehelinate helitugevuse reguleerimine. Teavitused: teavituste helitugevuse reguleerimine. Süsteem: süsteemihelide helitugevuse reguleerimine. Ekraan Ekraani seadete muutmiseks. Heledus: ekraani heleduse reguleerimine. Ekraani kuvalõpp: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab. Avaekr. taust: avalehe värvi määramine. Fondi suurus: muutke fondi suurus. Aku laetuse tase: seadme määramine aku tööiga kuvama, kui topeltkoputate ekraani kahe sõrmega. 44

45 Seaded Aku Järelejäänud aku tööea kuvamine. Bluetooth Bluetooth: Bluetooth juhtmevaba funktsiooni sisse- või väljalülitamine. Nähtavus: seadme määramine teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks. Privaatsus lukk Privaatsus lukk: ekraaniluku aktiveerimine. Spikker: ekraani luku funktsiooni kasutamise spikriteabe avamine. Keel Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel. Kui teie seade on ühendatud mobiilsideseadmega, rakendatakse teie seadmel mobiilsideseadme kuvakeelt. Seadmega ei saa keelt muuta. Lähtes. Gear Seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine. Seadme Gear teave Juurdepääs seadme ja aku teabele. Geari teave: juurdepääs seadme teabele. USB-silum.: USB-kaabli abil seadme ja arvuti ühendamiseks USB silumise aktiveerimine. 45

46 Tõrkeotsing Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda. Teie seade ei lülitu sisse Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis. Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida. Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid. Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks. Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara. Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse. Seade hangub või sellel on fataalsed vead Kui seade hangub või tardub, peate seadme funktsionaalsuse taastamiseks sulgema rakendusi ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 8-10 sekundit. Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil Seaded Lähtes. Gear Lähtesta. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega. 46

47 Tõrkeotsing Teine Bluetooth seade ei leia teie seadet Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud. Lähtestage oma seade ja proovige uuesti. Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m). Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust. Seadme mobiilisideseadmega ühendamisel ei looda ühendust Veenduge, et mõlema seadme Bluetooth funktsioon on aktiveeritud. Veenduge, et mobiilsideseadme tarkvara on Android 4.3 või uuem ja seadmehalduri rakenduse uusim versioon on installitud. Teie seadme ja mobiilsideseadme ühendus katkestatakse Taaskäivitage mõlemad seadmed ja käivitage mobiilsideseadmel uuesti seadmehaldur. Teie seade saab teavitusi mobiilsideseadmel määratud intervallist erinevalt Veenduge, et seadme kellaeg ja kuupäev on seadistatud automaatselt uuendama ning seade on ühendatud mobiilsideseadmega. Kõnesid ei ühendata Veenduge, et teie seade on ühendatud mobiilsideseadmega. Veenduge, et ühendatud mobiilsideseade on pääsenud õigesse mobiilsidevõrku. Veenduge, et te ei ole antud telefoninumbrile helistamist mobiilsideseadmel piiranud. Veenduge, et te ei ole antud sissetulevat telefoninumbrit mobiilsideseadmel piiranud. 47

48 Tõrkeotsing Teised ei kuule teid Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni. Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal. Heli kajab kõne ajal Reguleerige helitugevust või liikuge mujale. Audio kvaliteet on halb Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud mobiilsideseadme võrguühenduse probleemidest. Aku ikoon on tühi Aku on tühi. Taaslaadige aku. Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad) Veenduge, et asetate seadme laadimisalusele ja ühendate aluse laadijaga õigesti. Kui laadimisklemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida. Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust. Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt Kui seade on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda. Aku tarbimine suureneb teatud rakenduste kasutamisega. Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus. 48

49 Tõrkeotsing Teie seade on puudutamisel kuum Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada. Kaamera käivitamisel ilmub veateade Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat: Laadige aku. Vabastage seadmelt faile kustutades mälu. Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega. Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda. Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas. Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust Teie seadet ei tuvastata irdkettana. Faile saab saata ainult ühendatud mobiilile Bluetooth funktsiooni abil. (lk. 26) Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega. Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud. Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3. Veenduge, et teie arvutisse on installitud Samsung Kies. 49

50 Tõrkeotsing Seadmele salvestatud andmed on kadunud Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest. Seadme korpusesse tekib väike vahe See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina. Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise. 50

51 Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta. Estonian. 10/2013. Rev. 1.0

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewflett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L1 G3311/G3313 Sisukord Alustamine...6 Teave selle kasutusjuhendi kohta...6 Ülevaade...6 Kokkupanek...7 Ekraanikaitse...8 Seadme esmakordne käivitamine...8 Miks on mul vaja Google

Rohkem

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne

Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne Nokia 5800 XpressMusic kasutusjuhend 7.1. väljaanne VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-356 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Sony Ericsson Mobile Communications AB

Sony Ericsson Mobile Communications AB Kasutusjuhend Xperia L C2105/C2104 Sisukord Xperia L Kasutusjuhend...6 Alustamine...7 Mis on Android?...7 Telefoni ülevaade...7 Kokkupanek...8 Seadme sisse- ja väljalülitamine...9 Ekraanilukk...10 Häälestusjuhend...10

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne

Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne Nokia E7-00 kasutusjuhend 3.0. väljaanne 2 Sisukord Sisukord Ohutus 5 Alustusjuhend 6 Seadme klahvid ja muud osad 6 Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine 10 Klahvide ja ekraani

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne et-ee

Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne et-ee Nokia 7 Plus Kasutusjuhend Väljaanne 2018-07-06 et-ee Kasutusjuhendi teave Tähtis. Enne seadme kasutuselevõttu lugege trükitud kasutusjuhendist või veebisaidilt www.nokia.com/support teemadest "Ohutuse

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne

Nokia E70 kasutusjuhend väljaanne Nokia E70 kasutusjuhend 9242117 3. väljaanne KINNITUS Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme RM-10 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt SHB6111 www.philips.com/welcome ET Bluetoothi stereo-peakomplekt Sisukord 1 Oluline 3 1.1 Kuulamisohutus 3 1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ( EMF ) 3 1.3 Üldine hooldus 4 1.4

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem