Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juh

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juh"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Bakalaureusetöö Viiruslaadsete osakeste puhastamine ja detekteerimine Maksim Runin Juhendaja: Prof.Ago Rinken Kaasjuhendaja: M.Sc. Oliver Pulges Kaitsmisele lubatud: Juhendaja: Osakonna juhataja: Tartu, 2013

2 KASUTATUD LÜHENDID VLP viiruslaadne osake (eng. Virus-Like Particle) PEG polüetüleenglükool MMLV Moloney hiire leukeemia viirus (eng. Moloney Murine Leukemia Virus) HEK cells inimese embrüoonsed neerurakud (eng. Human Embrionic Kidney cells) PBS fosfaat-puhverdatud soolalahus (eng. Phosphate Buffered Saline) Amp/Pen ampitsilliin / penitsilliin MC4R melanokortiini retseptor 4 (eng. Melanocortin 4 Receptor) RSV Rous i sarkoomi viirus (eng. Rous Sarcoma Virus) YFP kollane fluorestseeruv valk (eng. Yellow Fluorescent Protein) PM CFP palmitüleeritud müristüleeritud tsüaansinine fluorestseeruv valk (eng. Palmitoylated Myristoylated Cyan Fluorescent Protein) 2

3 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 KIRJANDUSE ÜLEVAADE...5 Membraansed valgud...5 Membraansete valkude puhastamine ja rekonstrueerimine....7 Viiruslaadsete osakeste kasutamine membraanvalkude puhastamiseks...8 Ultratsentrifuugimine Kromatograafia Viiruslaadsete osakeste ja valkude puhastamine polüetüleenglükooliga DETEKTEERIMINE SDS-PAGE, Western Blot Fluorestsents-spektroskoopia Fluorestsentsanisotroopia MATERJALID JA MEETODID Materjalid Rakkude kasvatamine Plasmiidi transfekteerimine ja VLP-de korjamine PEG puhastamine Ultratsentrifuugimine Fluorestsentsi anisotroopia Fluorestsents-spektroskoopia SDS-Western Blot TULEMUSED PEG kasutamine VLP sadestamiseks PEG mõju fluorestseeruva ligandi anisotroopiale Ultratsentrifuugimine VLP-de sadestamisel PEG-ga VLP puhastamine sahharoosi gradiendis KOKKUVÕTE SUMMARY KASUTATUD KIRJANDUS

4 SISSEJUHATUS Tänapäeval luuakse palju uusi ravimeid ja nende tootmine areneb väga kiiresti, sest uute haiguste ilmumisel vajatakse ka uusi ravimeid. Enne kui ravim tuleb turule ja seda hakatakse kasutama, tuleb uurida ravimi aktiivainete omadusi, kuidas aine interakteerub oma sihtmärgiga. Suur osa kasutatavate ravimite sihtmärkidest on raku membraansed valgud. Konkreetse membraanvalgu uurimiseks tuleb see eraldada ülejäänutest valkudest, mis võivad segada vajaliku valgu uurimist. Valkude puhastamise meetodeid on väga palju. Üks peamisi valikuid, mis tuleb teha, on otsustada, kas membraan lahustada ja valgud viia uude kunstlikku membraani või puhastada valk koos loodusliku membraaniga. Valkude omadused sõltuvad otseselt struktuurist ja konformatsioonist. Kui me lahustame membraani ja viime valke lahusesse, siis konformatsioon muutub ja sellega muutuvad ka valkude omadused. Seega on mõistlik valkude uurimises liikuda looduslike membraanide kasutamise poole. Looduslike membraanide puhastamiseks on alternatiivseks meetodiks kasutada viiruslaadseid osakesi. Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda viiruslaadsete osakeste puhastamismeetodeid, hinnata nende sobivust ja efektiivsust edasise eesmärgiga analüüsida membraanseid valke, mis nende viiruselaadsete osakestega kaasa tulevad. 4

5 KIRJANDUSE ÜLEVAADE Membraansed valgud Rakumembraan mängib olulist rolli raku elus. Membraan on alati suletud ja eraldab raku sisesüsteemi ümbritsevast keskkonnast. Rakumembraanid on väga õhukesed (umbes 5 nm) ja koosnevad peamiselt fosfolipiididest ja valkudest [1]. Fosfolipiidid on amfifiilsed ehk nendel on hüdrofiilne polaarne osa, kus asub fosfaatrühm ja hüdrofoobne osa, kus asuvad pikad rasvhapped. Fosfolipiidid asuvad membraani kahes kihis. Hüdrofoobsed otsad on suunatud membraani sisse ja hüdrofiilsed osad asuvad väljaspool membraani. Selline struktuur määrab rakumembraani omadused. Vesi on polaarne ja interakteerub membraani polaarse osaga. Mittepolaarne osa takistab vee membraani läbimist. Lipiidne kaksikkiht on bioloogiliste membraanide põhiline struktuuriosa, aga just membraansed valgud annavad membraanile funktsionaalsed omadused. Erinevad valgud on membraaniga erinevalt seotud. Seostumiseks on mitmeid võimalusi. Osad valgud läbivad membraani üks või mitu korda. Sellised valke nimetatakse transmembraanseteks (Joonis 1 (1-5)). Need valgud on amfifiilsed ja läbivad membraani oma hüdrofoobse osaga. Kuna peptiidside on polaarne ja membraani sees on mittepolaarne keskkond, siis peptiidsidemete vahel paiknevad vesiniksidemed põhjustavad tihti alfa-heeliksi moodustamist. Teist tüüpi valgud asuvad tsütosoolis ning on seotud membraani kaksikkihi sisekihiga. Sidumine võib toimuda lipiidse ankruga (Joonis 1 (6)) või valgu alfa-heeliksi kaudu, mis membraani ei läbi. Mõned valgud võivad olla ka rakust väljas- ja seespool ning seotud glükosüülfosfatidüülinositol (GFI) ankruga (Joonis 1 (7)). Sellised valgud võivad kergelt eralduda membraani pinnalt spetsiifilise ensüümiga, mille nimi on fosfaatidüülinositoolspetsiifiline fosfataas C. Lisaks on veel valke, mis ei ole otseselt seotud membraaniga, vaid on seotud valkudega, mis on omakorda seotud membraaniga (Joonis 1 (8)). Valke, mis võivad eralduda membraanist, nimetatakse perfeerseteks valkudeks. Valke, mis on otseselt seotud membraaniga, ja ei saa kergesti membraanist eralduda, nimetatakse integreeritud valkudeks. Ainult transmembraansed valgud võivad funktsioneerida rakumembraani mõlemal pool. Nendel on kaks olulist osa: alfa-heeliksi rikkam osa, mis on 5

6 hüdrofoobsem ja seega transmembraanne ning hüdrofiilne osa, mis on enamasti raku sees või väljas. Joonis 1. Membraansete valkude tüübid. ( Need valgud omandavad unikaalse orientatsiooni membraanis. Unikaalne struktuur põhjustab nii asümeetrilise valgu paiknemist membraanis kui ka valgu domeenide funktsioonide erinevust raku sees ja väljas. Alfa-heeliksid on väga olulised valkude osad. Kuna lipiidne kaksikkiht on voolav, toimub ka valkude difusioon selle kihi sees, mille tulemusel on võimalik valkude omavaheline interaktsioon. Kui me räägime transmembraansetest valkudest, siis valgu alfa-heeliksi rikas osa membraanis difundeerub. Valkude alfa-heeliksid interakteeruvad omavahel. Kuna aminohapete valik valkudes on erinev, siis alfa-heeliksite vahelised interaktsioonid on väga spetsiifilised. Transmembraansetel valkudel, mis läbivad membraani mitu korda, on väga täpne ja spetsiifiline alfa-heeliksite positsioon, mis baseerub valk-valk interaktsioonil. Kui me tahame uurida mingit konkreetset transmembraanset valku, siis uurimiseks soovitatud süsteem on selline, kus uuritav valk on täpselt samas konformatsioonis nagu elavas rakus. Vastasel juhul võib valk oma funktsionaalsuse kaotada või seda muuta ning see võib viia valedele tulemustele. Transmembraanse valgu omaduste täpsemaks uurimiseks on soovitatav see puhastada 6

7 mõõtmist segavatest mõjuritest, et saada konkreetset valku kajastavaid täpsemaid tulemusi ja saavutada kontrollitumat keskkonda. Rakus on peale uuritava valgu tohutult palju erinevaid valke, sealhulgas signaalmolekule, mis kõik võivad segada korrektsete tulemuste saamist. Membraansete valkude puhastamine ja rekonstrueerimine. Põhimõtteliselt võivad kõik ained, mis lõhuvad hüdrofoobseid interaktsioone, olla kasulikud membraansete valkude puhastamiseks. Kõige paremini sobivad selleks detergendid. Need on väikesed erineva struktuuriga amfifiilsed molekulid. Amfifiilsus tähendab, et molekul omab nii hüdrofiilset osa, mis interakteerub hästi veemolekulidega, kui ka hüdrofoobset osa, mis interakteerub teiste hüdrofoobsete molekulidega või nende osadega. Tänu hüdrofiilsele osale detergendid lahustuvad vees paremini kui rasvad. Kui detergentide kontsentratsioon lahuses on väike, siis on detergendid monomeersed ehk kõik molekulid on lahuses eraldi. Kui kontsentratsioon suureneb, hakkavad ilmuma detergentidest koosnevad mitsellid. Mitsellid on rakumembraanilaadsed moodustised, mis on põhjustatud samadest interaktsioonidest amfifiilsete molekulide vahel. Monomeerse detergendi kontsentratsioon jääb samaks sõltumata mitsellide kogusest. Kui detergendid ja membraanid on samas lahuses, siis detergendi hüdrofoobne osa interakteerub valgu hüdrofoobse osaga ja seega detergendi molekulid ümbritsevad teda. Kuna detergendi teine osa on hüdrofiilne, siis läheb valk lahusesse detergent-valk kompleksina. Kui me vähendame detergendi kontsentratsiooni lahuses, kus on sellised kompleksid, siis hüdrofiilsete osade arv valgu kohta väheneb ja valgud ei lahustu nii hästi. Kui me lisame sellisesse keskkonda veel fosfolipiide, siis hakkavad juhuslikult moodustuma väikesed vesiikulid, kus on membraansed valgud. Kui valgud on vesilahuses, siis konformatsioon muutub ja sellega muutuvad ka valgu omadused. Konformatsiooni muutuse pärast ei ole valke võimalik vesilahuses uurida. Konformatsioon ei muutu, kui valgud on membraani sees. Sellepärast ongi vaja uurimiseks viia valke kunstlikult tehtud membraani [1]. 7

8 Viiruslaadsete osakeste kasutamine membraanvalkude puhastamiseks Rakumembraani on võimalik puhastada retroviiruste abil. Kui retroviirused väljuvad rakust, siis nad võtavad endaga kaasa membraaniosa, ümbritsedes sellega viiruse kapsiidi. Retroviirus on nukleiinhappest ja valkudest koosnev osake, mis ise paljuneda ei saa, aga kasutab selleks elusrakke. Nukleiinhape ja valkudest tehtud kapsiid on viiruste põhiosadeks. Retroviirused on Retroviridae pere viirused. Nende erinevus teistest viirusest seisneb selles, et nad kasutavad unikaalset fermenti - pöördtranskriptaasi, mille abil sünteesitakse DNA virioon RNA maatriksil. Pöördtranskriptsioon mängib olulist rolli retroviiruste reproduktsioonis. Sellega on seotud viiruse DNA integreerimine raku genoomi. Retroviiruse genoomi põhiosad on gag, pol ja env. Nad kodeerivad viiruse erinevate osade molekule (Joonis 2.). Joonis 2. Retroviiruse struktuur ja selle valke kodeerivad genoomi osad. ( Env kodeerib glükoproteiine, mis asuvad väliskapsiidi pinnal (SU, TM). SU (eng. surface) valk vastutab viiruse seostumise eest rakuga ehk viiruse ''kleepumise'' eest rakumembraani pinnaga. TM (eng. transmembrane) valk vastutab viiruse rakumembraani läbimise eest. 8

9 Üldiselt env genoomi osa vastutab retroviiruse infekteerimisomaduste eest, sest kui SU ja TM valgud puuduvad, siis viirus ei saa seostuda märklaudrakuga. Gag kodeerib struktuursed osad ehk välis- ja sisekapsiidid. MA (eng. Membrane Associated) valkudest luuakse väliskapsiidi ja CA (eng. Core Associated) valkudest luuakse sisekapsiidi. Pol valgud vastutavad viriaalse DNA sünteesi eest ja pärast infektsiooni selle DNA integreerimise eest raku DNA-sse [2, 3]. Retroviiruste kapsiidset valku saab kasutada membraansete valkude puhastamisel sellepärast, et retroviiruse kapsiidi loomisel rakku ja loodud osakese väljumisel võetakse rakust kaasa osa rakku ümbritsevast membraanist. Täisfunktsionaalsed retroviirused on ohtlikud, kuna nad paljunevad kiiresti ja nende genoom jääb rakku kuni selle elu lõpuni. Töö nendega on väga suur biorisk nii endale, kui ka ümbritsevale keskkonnale. Sellepärast tulebki vältida tööd reaalsete viirustega ja kasutada viiruselaadseid osakesi, mis põhinevad erinevatel retroviiruste osadel (VLP). Retroviirus VLP on viiruse kapsiid ilma genoomi ja pöördtransfektaasita, mis on olulised viiruse paljunemisel. Modifitseeritud rakud toodavad gag-valku, millest moodustub ainult struktuurne osa ehk kapsiid. VLP-d on mittenakatavad, kuna selles puuduvad env-valgud ja VLP ei saa teistesse rakkudesse sisse minna. Ühesõnaga, on ainult viiruse skelett ja rakumembraani osa selle skeleti ümber. VLP on efektiivne nanomaterjal, mis võtab paljunemisel rakust membraani koos selles olevate valkudega. Ainult retroviiruse gag-valgust piisab VLP moodustamiseks, kui see on ekspresseeritud eukarüootsetes rakkudes [4, 5]. Membraansete valkude orientatsioon uutes osakestes on eeldatavasti sama nagu peremeesrakus. Nad on suhteliselt stabiilsed ja sobivad membraanse materjali kandjateks isegi mitu tundi kestvates katsetes [6]. On näidatud ka säilivust kuni 12 kuud 4 º C juures [7]. Erineva päritoluga retroviirustel on erinevusi osas, mis jääb välise lipiidse membraani ja sisemise kapsiidi vahele. Muutes retroviiruse struktuuri saame muuta ka kaasatulevate osakeste suurust ja sellega valida valke, mida VLP-sse kaasame. Gag-genoomi osa koosneb mitmest osast [4, 8]. Osi muutes saame muuta ka VLP-sid. Samuti on võimalus saada hübriidseid VLP-sid ehk kimääre. Nad on tehtud erinevate viiruste gag-genoomi osadest, näiteks RSV ja HIV-1 [8]. Erinevad kombinatsioonid annavad erinevaid kimäärseid VLP-sid, mis erinevad gag-valkude valikus ja antud meetodi jaoks on määrav ka suurus ning 9

10 membraani ja kapsiidi vaheline ala. Kui me teame, kui suur on meid huvitav valk (näiteks G- valk), siis saame arvestada, kui suur peab olema kapsiidi ja membraani vaheline ruum, ning seega võime valida millist viirust või kimääri kasutada. Ultratsentrifuugimine Valkude puhastamiseks on vaja saada uuritav valk rakust kätte. Rakku saab purustada mitmel viisil: mehaaniliselt (homogenisaator), ultraheliga või rõhuga. Saadud homogenaadist on võimalik eraldada erineva suurusega osakesi, kasutades selleks tsentrifuugimist. Tsentrifuugimiskiirusest, mida väljendatakse rakendatava raskuskiirenduste kordsusega, ja ajast sõltub, millised raku osad sadestuvad. Madalal kiirusel (1 000 g, 10 min) saame eraldada purustamata terved rakud ja rakkude suuremad struktuurid. Keskmisel kiirusel ( g, 20 min) saame eraldada suured organellid. Kõrgel kiirusel ( g, 1 tund) eralduvad väiksed organellid ja vesiikulid. Väga kõrgel kiirusel ( g, 3 tundi) eralduvad viirused ja makromolekulid [1]. Raku siseste viiruste puhastamiseks võime kasutada neid kiiruseid järjest, eraldades iga eelmise tsentrifuugimise sademe. Seega viimasel fuugimisel me kogume ainult viirused ja makromolekulide agregaadid. Rakust väljunud viiruste ja VLP-de kogumiseks on võimalik korjata modifitseeritud rakkude söötmelahust mis sisaldab näiteks VLP-sid ja kasutada ainult esimest ja viimast tsentrifuugimise sammu. Tsentrifuugimine on esimene samm fraktsioneerimisel, aga eraldamine toimub suures osas sõltuvalt osakeste suurusest. Selleks, et saada suurem lahutuvus, kasutatakse kas sahharoosi või CsCl gradienti, mida läbib fraktsioneeriv lahus tsentrifuugimise ajal [1]. Esiteks, on vaja valmistada saharoosi või CsCl lahused erineva kontsentratsioonidega. Peale seda asetatakse lahused tuubi kiht kihi haaval: alla läheb suurema kontsentratsiooniga lahus ja kontsentratsioon väheneb kuni tuubi ülemise osani, kus on kõige lahjem lahus, mille peale läheb homogenaat või VLP-si sisaldav lahus. Oluline on see, et kihid ei läheks segamini, muidu gradient ei tööta. Siis, kui gradient ja fraktsioneeriv lahus on pandud tuubi, läheb kõik tsentrifuugi. Tsentrifuugimise protsessis uuritavad lahused läbivad gradiendi ja lahuses olevad osakesed peatuvad sellisel kontsentratsioonil, kus gradiendi tihedus on võrdne osakese tihedusega. 10

11 Kuna homogenaadis või VLP-dega lahuses on väga palju erineva tihedusega osakesi, siis saame ka palju kihte. Pärast tsentrifuugimist on väga oluline neid kihte uuesti mitte segi ajada. Kihid saab kätte järgmiselt: tuubi põhja teeme augu ja gradient hakkab tilkuma. Sõltuvalt sellest, kui palju fraktsioone tahame saada, valime kogumistuubide arvu. Peale seda lähevad kõik fraktsioonid analüüsi. Kromatograafia Valkude ja viiruslaadsete osakeste puhastamisel kasutatakse tihti kromatograafilisi meetodeid. Ioon-vahetuskromatograafia on kromatograafia liik, mis eraldab osakesi nende laengu järgi. Näiteks, kui meil on negatiivselt laetud osake ja kolonni statsionaarne faas on positiivselt laetud, siis selline osake liigub kolonnis aeglasemalt, kui neutraalne osake ja positiivne osake liigub kiiremini, kui neutraalne, sest positiivne statsionaarne faas lükkab positiivseid molekule mobiilsesse faasi [9, 10]. VLP-de ümber on rakumembraan, mis koosneb fosfolipiididest, mis on negatiivselt laetud. Seega ioon-vahetuskromatograafia kolonnis, kus statsionaarne faas on positiivselt laetud, VLP-d liikuvad aeglasemalt. Teine kromatograafia liik, mis leiab antud juhul tihti kasutamist, baseerub osakeste eraldamisel nende suuruse järgi (eksklusioonkromatograafia või geelfiltreerimiskromatograafia) [9, 10]. Põhimõte baseerub selles, et kolonni statsionaarfaas on molekulaarsõelad, mis on sfäärilise kujuga ja nendega on kolonn täidetud. Need sõelad on tehtud polümeersetest karbohüdraatidest ja arüülamiididest. Kui molekulid või osakesed on väiksemad, kui sõelade poorid, siis osakesed ei mahu aukude sisse ja läbivad kolonni statsionaarse faasi osakeste vahelt. Kui molekulid või osakesed on väiksemad kui sõelade poorid, siis nad läbivad sõelade labürindi ja liiguvad aeglasemalt kui suured osakesed [9, 10]. Kolmas tihti kasutatav meetod on afiinsuskromatograafia. Siin on statsionaarne faas inertne maatriks, kuhu on spetsiifiline ligand kovalentselt seotud. Kui valkude segu läbib kolonni, siis valk, mille ligand on maatriksis, jääb sinna kinni, aga ülejäänud valgud läbivad kolonni. Tuleb meeles pidada, et valk-ligand interakteerumine on väga spetsiifiline, sellepärast uuritava valgu puhtus on suur. Kui kogu valkude segu on läbinud kolonni, siis võime muuta solvendi koostist ja eraldada uuritava valgu kolonnist [10]. Kromatograafia on laialt kasutusel valkude ja viiruslaadsete osakeste puhastamiseks [7, 11]. Kromatograafilise meetodi efektiivsuse tõstmiseks on võimalik neid üksteise järel kasutada [12]. 11

12 Viiruslaadsete osakeste ja valkude puhastamine polüetüleenglükooliga. Polüetüleenglükool (PEG) on vees lahustuv polümeer, mida kasutatakse laialt keemilises ja biomeditsiinilises tööstuses. Varasemad artiklid näitavad, et PEG interakteerub valkudega ja selle tagajärjel muutub oluliselt nende lahustuvus vees [13]. PEG ei denatureeri valke, mis teeb ta heaks valkude kontsentreerimise agendiks. Termin ''pegülatsioon'' tähendab, et uuritav molekul või osake on konjugeeritud PEG molekulidega, mis suurendab osakeste suurust, ja teeb need vees lahustuvaks [14]. Sageli kasutatakse PEG molekulmassiga Daltonit [15,16]. Oluline on ka PEG molekulide struktuur. Kui sadestatavat valku ümbritsevad PEG molekulid on lineaarse struktuuriga, siis see takistab vähem teiste molekulide pääsemist konjugeeritud valgu pinnale, kui PEG hargnenud molekulaarstruktuuri puhul [17]. Üheks heaks näiteks on aastal 2002 avaldatud artikkel, kus oli uuritud erinevaid tegureid, mis mõjutavad PEG-ga sadestamist. Selles töös puhastati HIV-1 VLP-sid. Lahus koos viiruste kapsiididega segati PEG lahustega 1:1 ja hoiti 4 ºC juures mõnda aega, peale mida VLP-PEG kompleks sadestatakse tsentrifuugil. HIV-1 VLP-de sadestamisel antud meetodil varieeriti kasutatava PEG-i PEG molekulmassi, PEG kontsentratsiooni, jahutamise aega, tsentrifuugimise aega ja tsentrifuugimiskiirust. PEG molekulaarmass varieerus vahemikus Daltonit, sest PEG väiksema molekulaarmassiga on toksiline, aga lahused PEG molekulmassiga rohkem kui Daltonit on juba liiga viskoossed. Tuli välja, et PEG massiga Daltonit annab parimaid tulemusi. Järgmisena prooviti varieerida PEG lahuse kontsentratsiooni. Kontsentratsioonid olid valitud vahemikus 2-30%. Parim tulemus saadi kontsentratsioonil 20%. Prooviti varieerida jahutus- ehk inkubatsiooniaega vahemikus 1-25 tundi. Praktika näitas et pärast 16 tundi tulemus paremaks ei lähe, seega 16 tundi on parim aeg. Peale segu jahutamist tsentrifuugiti varieerides kiirust ja aega. Valiti kiirused 794 /g, /g, /g ja /g. Parima tulemuse andis kõige suurem kiirus. Aega varieeriti vahemikus 5-30 min, millest 20 min osutus optimaalseks. Selline meetod on lihtne ja odav, aga võib põhjustada probleeme edaspidisel analüüsil, sest PEG teeb lahuse viskoossemaks, mis võib segada näiteks fluorestsentsanisotroopia mõõtmisi. Üks suur meetodi puudus on see, et PEG (eriti suurema molekulaarmassiga) on raske proovist välja pesta. 12

13 DETEKTEERIMINE Eespool on toodud ülevaade mõnedest puhastamismeetoditest, mis sageli kasutatakse. Siis, kui uuritavad valgud või VLP-d on puhastatud, on vaja kontrollida, kas meetod töötas või ei töötanud ja kui hästi see töötas. Edasi on toodud mõned näited, kuidas saab kontrollida meetodi puhastamisvõimsust. SDS-PAGE, Western Blot Valgud on positiivselt või negatiivselt laetud molekulid, sõltuvalt aminohapete valikust. Valgu molekulid hakkavad lahuses liikuma elektrivälja mõjul. Liikumiskiirus sõltub molekuli suurusest, kujust ja laengust. Laialdaselt kasutatav meetod, mis põhineb sellel omadusel, on SDS-PAGE (naatrium dodetsüülsulfaat - polüakrüülamiidgeeli elektroforees) [1, 10]. Selles meetodis kasutatakse väga tihedat geeli, kus polüakrüülamiid on maatriksiks. Geel valmistatakse monomeeride polümerisatsioonil. Seega saab valida ka pooride suuruse, kus uuritav valk liigub piisavalt aeglaselt. Enne geeli läbimist asetatakse valgud SDS lahusesse. Kuna SDS on detergent, on ta amfifiilne ja seostub valkudega hüdrofoobse osaga, mille tõttu kõik valgu molekulid on lahuses eraldi. Lisaks SDS-le pannakse lahusesse ka betamerkaptoeanooli, mis purustab S-S sidemed valkude vahel, seega kõik polüpeptiidse koostise osakesed on üksteisest eraldi. Iga valgu molekul on seotud suure koguse detergendi molekulidega. Detergent on negatiivselt laetud, seega kogu valgu molekul saab negatiivse ümbrise ja liigub elektrivälja toimel positiivse elektroodi suunas ehk anoodile. Sama suurusega valgud liiguvad sama kiirusega, kuna detergendi mõjul on nende struktuur lineaarne ja detergendi molekulide arv, mis ümbritseb molekuli, on sama, seega negatiivne laeng on sama. Suuremate valkude negatiivne laeng on suurem ja samas on suurem ka pidurdumine liikumise ajal. Vesilahuses need kaks efekti tasakaalustavad üksteist, aga kui valk liigub läbi geeli, siis suurtel valkudel on pidurdumine oluliselt suurem kui väikestel. Seepärast eraldatakse geelis valgud nende suuruse järgi. Kui valgud on elektrivälja mõjul eraldatud, siis on võimalik neid geelis värvida kasutades Coomassie sinist värvi. Kasutades Silver Stain või Gold Stain värvi valkude värvimiseks on võimalik detekteerida kuni 10 ng ühes bändis. 13

14 Spetsiifilist valku on võimalik visualiseerida Western Blotting meetodit kasutades. Põhimõte on järgmine: kui valgud on geelis suuruse järgi eraldatud, siis on vaja nad kas nitrotselluloosi või nailoni membraanile üle kanda. Seda saab teha kasutades tugevat elektrivälja. Siis, kui kõik geelis olevad valgud on membraanis, tuleb kõik membraanis olevad vabad valku adsorbeerivad kohad blokeerida, et vältida mittespetsiifilist antikeha sidumist membraaniga. Seda tehakse tavaliselt mittespetsiifilise valguga nagu kaesiin (piimavalk). Siis, kui membraan on blokeeritud, pannakse membraan lahusesse, kus on uuritavale valgule spetsiifilised antikehad. Antikehad on Y-kujulised valgud, mida toodetakse B-rakude (lümfotsüütide) poolt organismi võõrmolekulide ehk antigeenide vastu ja edaspidi seostuvad nad spetsiifiliselt nende molekulide kindlate osadega. Antikeha molekuli tippudel on lukupärane struktuur, mida nimetatakse paratoopiks. Paratoop on spetsiifiline ühele antigeenis olevale struktuurile nimega epitoop. Sellepärast on antigeenantikeha sidumine väga spetsifiline. Kui sidumine on toimunud, siis sidumata antikehad pestakse ära. Sekundaarne antikeha seotakse primaarse antikeha detekteerimiseks/visualiseerimiseks. Järgmine samm on siduda sekundaarsed antikehad, mis on orienteeritud primaarsete antikehade vastu. Primaarne antikeha on saadud loomallikast, selle tõttu on antikehal klassispetsifiline osa, millega seostub sekundaarne antikeha. Näiteks küüliku rakust saadud sekundaarne antikeha interakteerub kõikide küüliku primaarsete antikehadega. Sidumata sekundaarne antikeha pestakse ära. Üheks visauliseerimise meetodiks on see, et sekundaarsed antikehad on modifitseeritud sisaldama spetsiaalset ensüümi, mida aktiveerides saadakse värvreaktsioon ja nii on membraanil näha uuritava valgu asukoht. Näiteks küüliku sekundaarsele antikehale on juurde seotud leeliseline fosfataas. Leelise fosfataasiga reageerib substraat BCIP (4-bromo-4-klooro- 3'-indolüfosfaati p-toluediini sool), millega omakorda reageerib NBT (nitro-sinine tetrasooliumi kloriid). Tulemuseks on tumesinine värv membraani kohtadel, kus oli seotud sekundaarne antikeha koos leeliselise fosfataasiga. Membraanile on pandud ka Ladder, mis on värviline standardvalkude segu. See annab võimaluse uuritava valgu molekulaarmass teada saada. Meetodi eelisteks lihtsus ja tihti ka odavus, aga puudusteks on see, et see on aeganõudev ja halva automatiseeritavusega. 14

15 Fluorestsents-spektroskoopia Fluorestsentsi põhimõte on järgmine: molekulide elektronid saavad omada energianivood, kus nad võivad olla kas ergastatud või põhiolekus. Kui footon põrkab vastu molekuli, siis molekuli elektronid võivad neelata footoni energia ja lähevad ergastatud olekusse. Elektroni relakseerumine molekulides tagasi põhiolekusse toimub mitmeastmeliselt. Elektron võib relakseeruda andes energiat, kas soojusena, sideme võnkumise muutumise tagajärjel või elektromagnetlaine kiirgusena. Kui elektron relakseerub elektromagnetlainena, siis seda nimetatakse fotoluminestsentseks [19]. Nagu on näha Joonisel 3, võib footon eralduda erineva energiaga. Sõltuvalt spinni muutusest (kas muutub või ei muutu) toimub kas fluorestsents või fosforestsents. Fluorestsents erinevalt fosforestsentsist, toimub peaaegu samal hetkel. Tavaliselt on neelatava footoni energia suurem kui väljuva footoni, sest mingi osa energiast läheb soojuseks ja mehaanilise töö tegemiseks. Joonis 3. Tüüpilise fotoluminestsentsmolekuli energianivoode diagramm. S 0 on elektroni põhiolek. Kiirguse neelamisel (sinised nooled) läheb elektron ergastatud olekusse ja jõuab kõrgemale energianivoole, sõltuvalt kiirguse energiast. Relakseerumine põhiolekusse toimub molekulides mitmeastmeliselt. Elektron saab ära anda energiat kas vibratsioonina ehk mehaanilise töö kaudu (pruunid nooled), soojusena (oranž nooled) või kiirgusena fluorestsentsi (punased nooled) või fosforestsentsi (violetsed nooled) sõltuvalt elektroni spinni muutmisest. ( 15

16 Fluorestsentsanisotroopia Polarisatsioon ja anisotroopia on üht ja sama sündmust kirjeldavad suurused. Mõlemad on valguse polariseeritud komponendi ja kogu intensiivsuse suhe, aga nendel on vahe. Joonis 4 näitab anisotroopia ja polarisatsiooni mõõtmist. Polarisaator, mis asub valguse allika ja proovi vahel, on z-teljega paralleelne. Siis, kui registreeriv polarisaator on z-teljega paralleelne, saame intensiivsuse I, ning kui on suunatud z-teljega risti, saame intensiivsuse I. Seega saame väljendada polariseeritud komponendi I -I, ning kogu intensiivsuse I x +I y +I z. Kuna neelav valgus on z-teljega paralleelne, siis I x =I y =I ja I z =I. Seega anisotroopia on väljendatud valemiga: Polarisatsiooni on mugavam kasutada siis, kui valgus on suunatud piki x-telge. Sellisel juhul on polariseeritud valguse komponent väljendatud I -I, ja kogu intensiivsus I z -I y +2I y. Seega saame polarisatsiooni valemi: Kuna polarisatsioon ja anisotroopia on sama sündmust kirjeldavad suurused, siis saab neid üksteiseks teisendada: 16

17 Joonis 4. Fluorestsentsanisotroopia mõõtmise skeem. ( Kui polariseeritud kiirgus tuleb molekulile, siis molekuli kiirgus on ka polariseeritud. Kiirgus, mis läheb molekulist välja, on spetsiifiliselt orienteeritud. Kuna molekulid ja osakesed difusiooni järgi pöörduvad, siis eraldatud kiirguse suund muutub, mis viib kiirguse polarisatsiooni ja anisotroopia kaotusele. Kui osakesed pöörduvad kiiremini, kui toimub emissioon, siis eraldatav kiirgus on depolariseeritud ja anisotroopia läheneb nullile. Osakeste pöörlemise kiirust mõjutavad erinevad tegurid. Mida suurem on osake või molekul, seda aeglasemalt ta pöörleb ja seda rohkem polariseeritud kiirgust ta kiirgab (Joonis 5). Joonis 5. Kiirguse polarisatsiooni sõltuvus osakese suurusest. ( 17

18 Lahuse viskoossus mängib olulist rolli anisotroopia mõõtmises. Mida viskoossem on lahus, seda aeglasemalt liiguvad seal osakesed, seda suurem on anisotroopia [20]. Fluorestsentsanisotroopia on väga kasulik meetod retseptor-ligand interaktsiooni uurimiseks. Fluorestseeruv ligand omab lahuses vabalt olles madalat anisotroopiat sellepärast, et pöörlemiskiirus on suur ja kiirguva valguse polarisatsioon on madal. Siis, kui ligand on seotud retseptoriga, anisotroopia kasvab. Retseptor-ligand kompleks on oluliselt suurem kui ligand, seega pöörlemiskiirus on madal ja kiirguva valguse polarisatsioon kasvab. Oluline on meeles pidada, et valkude uurimises võivad valgud üksteisega interakteeruda, mille tulemuseks on pöörlemiskiiruse alanemine. Rakud, tootes VLP-sid, teevad neid väga sarnaselt, seega kõik sama liiki VLP-d on sarnase suurusega. Kui lahuses kõik osakesed on sama suurusega, siis teoreetiliselt nad pöörlevad sama kiirusega ja kui me vaatame polariseeritavat kiirgust paralleelses ja ristsuunas, siis näeme et intensiivsus muutub kahes suunas seaduspäraselt. Juhul, kui meil osakesed on erineva suurusega või lahuses on teise suurusega segavad osakesed, siis on näha, et polarisatsioon kaob. Kui me tahame uurida kindlat retseptor-ligand seostumist fluorestsentsi anisotroopia meetodiga, siis sellisel juhul on soovitatav, et lahuses oleksid uuritavad osakesed sama suurusega. Seega VLP-d on head sellise analüütilise meetodi jaoks. Teiseks eeliseks on see, et valgud, mis asuvad VLP ümbritsevas rakumembraanis, võivad üksteisega interakteeruda ja see interaktsioon ei muuda anisotroopiat. Fluorestsents-spektroskoopia ja -anisotroopia on alternatiivsed meetodid retseptor-ligand seostumise uurimiseks, võrreldes näiteks radioligandi sidumise meetodiga. Need võimaldavad jälgida protsessi reaalajas. Fluorestsentsi anisotroopia meetod on ka loodussõbralikum, aga samas proovide puhtus peab olema kõrge. 18

19 MATERJALID JA MEETODID Materjalid 1. HEK 293 rakuliin (American Type Culture Collection). 2, Phoenix rakuliin (Nolan lab, Stanford University). 3. MEM sööde (Minimum Essential Media, Gibco ). 4. DMEM sööde (Dulbecco's Modified Eagle Medium,Gibco ). 5. ExGen 500 (Fermentas Life Sciences). 6. RSVgag plasmid (Pennsylvania University, Prof. J.Will). 7. D1R plasmid (Missoury S and T Resource Center). 8. MC4 plasmid (Missoury S and T Resource Center). 9. Sahharoos (SERVA). 10. Cy3B-NDP- MSH (GE Healtcare). 11. Cav1-mred, mlv-gag-yfp, pm-cfp plasmiidid (Addgene). Rakkude kasvatamine Kõik katsed on teostatud HEK 293 ja Phoenix rakuliinidel. HEK 293 rakud kasvatati MEM söötmes, kuhu oli lisatud 10% FBS ja 1% ampitsilliin/penitsilliin antibiootikumide segu. Phoenix rakud (MMLV gag-pol geeni järgi valku tootvad rakud) kasvatati DMEM söötmes, kuhu oli lisatud 10% FBS ja 1% ampitsilliin/penitsilliin antibiootikumide segu. Rakud kasvatati 5% CO 2 inkubaatoris (Eppendorf Galaxy 48R) 37 º C juures petri tassides või 6-well plaatidel. Kõik rakkude jagamised toimusid 80% konfluentsuse juures maksimaalse edasitõstmislahjendusega 1:6. Enne transfektsiooni jagati rakud 6-well plaatidele ja kasvatati ilma antibiootikumideta DMEM söötmes kuni 80-90% konfluentsuseni. Plasmiidi transfekteerimine ja VLP-de korjamine Kõik plasmiidid meie töös transfekteeriti rakkudesse kasutades ExGen 500, tootja ettenähtud 19

20 protokollist lähtuvalt. Pärast plasmiidi ja ExGeni segu lisamist plaadid tsentrifuugiti (Sigma 3K30 centrifuge) 280 g 10 min 20 º C alandatud kiirendusega transfektsiooni efektiivsuse tõstmiseks. Rakud inkubeeriti 3 tundi 37 º C CO 2 atmosfääris ja seejärel plasmiidi ning ExGen i segu vahetati puhta söötme vastu. Katseteks vajalikud rakud ja sööde koguti 48 tundi pärast transfektsiooni. Sööde ja rakud tsentrifugeeriti 10 min g 20 º C (rotor 13150). Supernatant korjati ja filtreeriti läbi 0.2 µm poori suurusega tselluloosfiltri (Corning Incorporated). Kasutatud plasmiidid: Cav1-mRed plasmiid (kodeerib Caveoliin1 valku mis on seotud punase fluorestseeruva valguga) MMLV-gag-YFP plasmiid (kodeerib MMLV viiruse gag-valku koos kollase fluorestseeruva valguga) PM CFP plasmiid (kodeerib palmitüleeritud müristüleeritud tsüaanosinise fluorestseeruva valgu) MC4R plasmiid (kodeerib melanokontiin 4 retseptorit) RSV-gag plasmiid (kodeerib RSV viiruse gag-valku) PEG puhastamine Filtreeritud söötme proovid koos VLP-dega segati 20% PEG (molekulaarmass Daltonit) ja 0.9% NaCl lahusega suhtes 1:1. Proovid inkubeeriti 4 º C juures 24 tundi VLP- PEG kompleksite modustamiseks. Pärast segu tsentrifugeeriti 30 min 4 º C g (rootor 13180). Sade korjati ja lahustati 300 µl PBS (137 mm NaCl, 2.7 mm KCl, 10mM Na 2 HPO 4 2H 2 O, 2 mm KH 2 PO 4, ph = 7.4) puhvris. Proovid säilitati 20 º C juures kuni katseni. Ultratsentrifuugimine Proov pandi 20% shaaroosi lahuse peale. Proovid sadestati rpm 20 º C 2 tundi Beckman Coulter Optima L-90K ultratsentrifuugil kasutades SW-41 rootorit. Sööde ja sahharoosi lahus aspireeriti ettevaatlikult ja sade lahustati 300 µl PBS puhvris, mis omakorda kanti edasi sahharoosi gradiendile. Sahharoosi gradient valmistati vahemikus 20-60% 20

21 (sahharoosi lahus PBS-is) otse tsentrifuugi tuubidesse. Gradiendi fraktsioonid alt ülesse: 3 ml 60%, 2 ml 50%, 2 ml 40%, 2 ml 30%, ~3 ml 20%. Gradient pandi 4 º C juurde üleöö seisma ühtlustumiseks. Ühtlustatud gradiendi peale kantud proovid ultratsentrifuugiti rpm 4 º C 16 tundi. Seejärel tehti tsentrifuugi tuubi põhja väike auk kuuma nõelaga ja gradient jagati umbes 500 μl ekvivalentidena eppendorfi tuubidesse. Saadud proovid säilitati 4 º C juures. Proovipunktide sahharoosi kontsentratsioonid määrati refraktomeetrilisel meetodil kasutades refraktomeetrit ИРФ-454 (NSVL). Fluorestsentsi anisotroopia Fluorestsentsmõõtmised anisotroopia mõõtmiseks teostati BMG Labtech PHERAstar plaadilugejal. Proovid valmistati ette ja intensiivsus paralleelsel perpendikulaarsel polarisatsioonitasandil mõõdeti kasutades puhvrit: 150 mm NaCl, 5 mm KCl, 2 mm CaCl 2, 1 mm MgCl 2, 0,1 mg/ml BSA, 11 mm Na-Hepes, ph 7,4, EDTA-vaba proteaasi inhibiitor kokteil [Rosche Applied Science] + 0,1% Pluronic F-127 (Invitrogen). Intensiivsused korrigeeriti tausta suhtes ja anisotroopia arvutati vastavalt valemile: kus I on intensiivsus paralleelsel ja I perpendikulaarsel tasandil. Katsetes kasutati MC4 retseptori fluoristseeruvat ligandi Cy3B-NDP- MSH. Elektroni viimiseks ergastatud olekusse ehk eksitatsiooniks on vaja kindla lainepikkusega kiirgust. Kindla lainepikkusega kiirgust saab kasutades filtreid. Fluorestsentsmõõtmistes kasutatakse kaks filtrit. Filtrit, mis laseb läbi kiirgust molekuli ergastamiseks nimetatakse eksitatsiooni filtriks. Filtrit, mis laseb läbi molekuli poolt tuleva kiirguse registreerimiseks nimetatakse emissiooni filtriks. Eksitatsiooni lainepikkus on alati väiksem kui emissiooni lainepikkus, sest osa energiast eraldub soojuseks või mehaanilise töö tegemiseks. Emissiooni filter ei lase eksitatsiooni lainepikkusega kiirgust läbi, seega detektor ei registreeri eksitatsiooni kiirgust. Filtrite plokkis filtrid asuvad üks teise risti ja nende vahel asub 45º nurga all poolläbipaistev peegel, mis laseb läbi eksitatsiooni kiirgust ja peegeldab emissiooni kiirgust, millega suunab kiirgust filtri juurde. Eksitatsioon ja emissioon mõõdeti lainepikkustel 540 nm ja 590 nm vastavalt. Iseloomustati kasutatud fluorofoori fluorestsentsi intensiivsuse ja anisotroopia sõltuvus PEG kontsentratsioonist. 21

22 Fluorestsents-spektroskoopia Fluorestsentsi spektrid mõõdeti Perkin Elmer LS 55 luminestsents spektromeetril. Cav1- mred valkude fluorestsents emissioon spekter mõõdeti vahemikul nm ergastuskiirgusel 530 nm. MLV-gag-YFP fluorestsents emissioon spekter mõõdeti vahemikul nm ergastuskiirgusel 495 nm. PM CFP fluorestsents emissioon spekter mõõdeti vahemikul nm ergastuskiirgusel 395 nm. Mõõtmised teostati PBS puhvris. SDS-Western Blot Proovid denatureeriti Laemelli puhvris 100 º C juures 5 min. Valgud lahutati 10% SDS PAGE geelis ja kanti nitrotselluloosmembraanile. Membraan blokeeriti TTBS puhvris (100 mm Tris, 0.9% NaCl, 0,1% Tween 20, ph 7.4) üleöö 4 º C juures. Primaarseks antikehaks kasutati anti- MLV-gag IgG antikeha (Icosagen) 1:1000. Sekundaarseks antikehaks kasutati anti-rabbitalkaline-phosphatase (küüliku antikehaga seotud leeliseline fosfataas) (TÜTI) 1:1000. Membraanid visualiseeriti lisades leeliselise fosfataasi substraadid NBT ja BCIP. 22

23 FI TULEMUSED PEG kasutamine VLP sadestamiseks Polüetüleenglükooliga katsete eesmärgiks oli VLP-de efektiivne eraldamine. Selleks oli vajalik uurida, kuidas PEG-i molekulaarmass, kontsentratsioon ja omadused mõjutavad analüüsi. Lisaks on vaja uurida, kas ultrafuugimine lisapuhastusena suurendab signaali. Selleks, et edaspidistes katsetes kasutada PEG molekulmassiga, mis annab puhastamisel parema tulemuse, oli kõigepealt vaja määrata puhastamise efektiivsuse sõltuvus PEG molekulaarmassist. Esimeses katses oli kasutatud Phoenix rakud, mis toodavad VLP-sid. Rakkudele oli transfekteeritud Cav1-mRed plasmiid. VLP-d puhastati kasutades PEG puhastamise protokolli ja fluorestsentsi intensiivsus oli mõõdetud vahemikul nm ergastuskiirgusel 530 nm (Fluorestsents spektroskoopia). Tulemused (Joonis 6) näitavad, et puhastamine PEG-ga suurendab signaali. Samaaegselt signaali intensiivsus ei sõltu oluliselt PEG molekulaarmassist (8 000, , Daltonit). phoenix cav1-mred - basal PEG purification Phoenix PEG 8 Phoenix PEG 10 Phoenix PEG 20 Sööde puhastamata nm Joonis 6. Fluorestsentsi intensiivsuse sõltuvus PEG molekulaarmassist (8 000, , Daltonit). 23

24 r PEG mõju fluorestseeruva ligandi anisotroopiale. Nagu eelnevalt sai mainitud, annavad fluorestsentsi anisotroopia mõõtmised kasulikku informatsiooni valk-ligand sidumisest. Seega on mõistlik uurida PEG-i mõju anisotroopia mõõtmisel fluoristseeriva ligandi vastu. Selline katse on vajalik, et hinnata mõõtmiste tõesust. Katseks kasutati MC4 retseptori fluorestseeruvat ligandi Cy3B-NDP- MSH. Erineva PEG molekulaarmassidega ja kontsentratsioonidega lahustele oli lisatud sama kogus fluorestseerivat ligandi (Fluorestsents anisotroopia). Tulemused näitavad, et PEG kontsentratsioon mõjutab tugevalt mitte ainult anisotroopiat (Joonis 7), vaid ka fluorestseeruva ligandi fluorestsentsi intensiivsust (Joonis 8). Samas näeme, et PEG molekulaarmass olulisi erinevusi ei näita. Anisotroopia muutus kontsentratsioonist 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 Peg 8 Peg 10 Peg 20 Fluo 0,07 0,06 0, % (PEG) Joonis 7. Anisotroopia sõltuvus PEG kontsentratsioonist erinevatel PEG molekulaarmassidel (8 000, , Daltonit, Fluo - kontroll). 24

25 FI Peg + Fluo FI PEG 8 0,3125% PEG 8 0,625% PEG 8 1,25% PEG 8 2,5% PEG 8 5% PEG 8 10% Fluo min Joonis 8. Fluorestseeruva ligandi Cy3B-NDP- MSH fluorestsentsi inteniivsuse sõltuvus PEG kontsentratsioonist ajas. Ultratsentrifuugimine VLP-de sadestamisel PEG-ga Oli vaja mõõta, kuidas ultratsentrifuugimine aitab lisapuhastusena ja kas signaal suureneb. Selles katses kasutati HEK rakke, millesse oli transfekteeritud plasmiid MMLV-gag-YFP. Katse teostati PEG puhastamise protokolli järgi. Lisapuhastuseks, saadud proovid lahustati 2 ml PBS puhvris ja ultrassentrifuugiti g 4 º C 1 tund. YFP valgu fluorestsentsi intensiivsus mõõdeti PEG sademes enne ultrafuugimist ning pärast ultrafuugimist nii sademes kui ka supernatantis (Fluorestsents spektroskoopia). Ultrafuugimine oli väga efektiivne ja näitas raku muude valkude kontsentratsiooni vähenemist (Joonis 9), kuid VLP-de kontsentratsioon jäi umbes samaks (Joonised 10 ja 11). 25

26 Joonis 9. SDS-PAGE (hõbedaga värvitud). Vasakult paremale MLV PEG MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise sade ilma ultratsentrifuugimiseta; HEK PEG - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise sade ilma ultratsentrifuugimiseta; MLV PEG+50 lahus - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise supernatant; HEK PEG+50 lahus - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise supernatant; MLV PEG+50 - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise sade; HEK PEG+50 - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise sade. 26

27 Joonis 10. SDS-PAGE/Western Blot. Vasakult paremale MLV PEG MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise sade ilma ultratsentrifuugimiseta; HEK PEG - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise sade ilma ultratsentrifuugimiseta; MLV PEG+50 lahus - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise supernatant; HEK PEG+50 lahus - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise supernatant; MLV PEG+50 - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise sade; HEK PEG+50 - transfekteeritamata HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise sade. 27

28 Intensiivsus Spetsiifiline sidumine (Fuugimine 50k) nm MLV-YFP PEG sade MLV-YFP PEG+50k sade MLV-YFP PEG+50k lahus Joonis 11. YFP fluorestentsi intensiivsus erinevatel proovidel. Roheline - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise sade ilma ultratsentrifuugimiseta; punane - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise sade; sinine - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude PEG sadestamise ja ultratsentrifuugimise supernatant. VLP puhastamine sahharoosi gradiendis Sahharoosi gradiendi kasutamise eesmärk on saada puhastatud homogeenne membraanvalkude fraktsioon. Katses kasutati HEK 293 ja Phoenix rakuliine. Mõlematele rakuliinidele transfekteeriti järgmised plasmiidid: Cav1-mRed, MMLV-gag-YFP ja PM CFP. Kõik plasmiidid transfekteeriti kasutades eeltoodud meetodit (plasmiidi transfekteerimine ja VLPde korjamine). Saadud lahused puhastati kasutades sahharoosi gradienti (ultratsentrifugeerimine). Saadud proovid hoiti 4 º C juures. Proovid, mis olid saadud plasmiidide Cav1-mRed, MMLV-gag-YFP, PM CFP rakuliinidele transfekteerimisest, analüüsiti kasutades fluorestsents-spektromeetria meetodit. Pärast seda kõik proovid, mis andsid positiivse tulemuse ehk need fraktsioonid, mille fluorestsentsi intensiivsus oli suurem, võrreldes transfekteerimata rakuproovide intensiivsusega, analüüsiti SDS-PAGE/Western Blot meetodiga kinnitamiseks, et fluorestsentssignaal on ikka uuritava valgu signaal. Katse põhimõte on järgmises: Phoenix rakud toodavad VLPsid kogu aeg, aga HEK rakud toodavad ainult MMLV-gag-YFP plasmiidi transfekteerimisel, sellega me peame saama signaali ainult 28

29 proovides, mis olid tehtud Phoenix rakkude transfekteerimisel Cav1-mRed ja PM CFP plasmiididega, ja proovidest, millel oli transfekteeritud MMLV-gag-YFP plasmiid mõlematel rakuliinidel. Mitte-spetsiifilise sidumise mõõtmiseks kasutati HEK rakuliini, mis ei olnud transfekteeritud plasmiidiga, aga kogu ülejäänud protsess oli sama nagu teiste rakkude jaoks. Kõik proovid olid fraktsioneeritud sahharoosi gradiendiga kontsentratsiooni vahemikul 20-60%, et saavutada täiendav puhastus, aga ka iseloomustada nende suurust. Cav1-mRed plasmiidiga ekspresseeritud tulemustes, mis olid saadud fluorestsentsintensiivsuse mõõtmisel lainepikkusel 606,5 nm, (Joonis 12) on näha, et signaal tuleb transfekteeritud Phoenix rakkudest ja HEK rakud ei anna signaali, sest nad ei tooda VLPsid. Tulemus on kinnitatud ka SDS-Western blot tulemustega (Joonis 13). SDS- PAGE/Western Blot tulemustest on näha, et VLP sisaldavad fraktsioonid on sahharoosi kontsentratsiooni vahemikus 48-51%. Samasugust pilti näeme PM CFP plasmiidiga ekspresseeritud tulemustes (lainepikkusel 456,5 nm) (Joonis 14). Siin on näha ka sõltuvus sahharoosi kontsentratsioonist, kuid VLP-dele vastava fraktsiooni võime selgelt eristada. Tulemused on kinnitatud SDS-PAGE/Western Blot tulemustega (Joonis 15). Sahharoosi kontsentratsiooni vahemik, kus jäävad VLP-d, on 47-52%. MMLV-gag-YFP plasmiidi tulemustes (lainepikkusel 529,5 nm) on pilt sarnane (Joonis 16), aga on vaja meeles pidada, et selle plasmiidiga HEK rakud toodavad ka VLP-sid. Tulemustes on näha, et Phoenix rakud, kus MMLV-gag geen on transfekteerimata sees, annavad oluliselt suurema signaali, kui HEK rakud, kuhu MMLV-gag geen oli transfekteeritud. Tulemused kinnitati SDS-PAGE/Western Blot tulemustega (Joonis 17). Sahharoosi kontsentratsiooni vahemik, kus jäävad VLP-d on 42-52%. Saadud tulemused näitavad, et VLP-de puhastamine sahharoosi gradiendiga töötab ja on sobilik fluorestsentsi intensiivsuse mõõtmiseks. Samas tuleb märkida, et kõikide plasmiidide VLP-d jäävad samasse sahharoosi kontsentratsiooni vahemikku, seega erinevate valkudega VLP-d on eeldatavasti sama suurusega. 29

30 Joonis 12. Cav1-mRed intensiivsuse sõltuvus sahharoosi kontsentratsioonist lainepikkusel nm. Phoenix - Cav1-mRed plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; HEK - Cav1-mRed plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; Non-Spec - transfekteeritamata HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid. 30

31 Joonis 13. SDS-PAGE/Western Blot. Cav1-mRed plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid. Western Blotis kasutatud primaarne antikeha - anti-mlv-gag IgG, sekundaarne antikeha - anti-rabbit-alkaline-phosphatase, visualiseerimiseks - fosfataasi substraadid NBT ja BCIP. Sahharoosi kontsentratsioonid olid mõõdetud refraktomeetriliselt. Numbrid vastavad sahharoosi kontsentratsioonile protsentides. 31

32 Joonis 14. PM CFP intensiivsuse sõltuvus sahharoosi kontsentratsioonist lainepikkusel 456,5 nm. Phoenix - PM CFP plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; HEK - PM CFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; Non- Spec - transfekteeritamata HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid. 32

33 Joonis 15. SDS-PAGE/Western Blot. PM CFP plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid. Western Blotis kasutatud primaarne antikeha - anti-mlv-gag IgG, sekundaarne antikeha - anti-rabbit-alkaline-phosphatase, visualiseerimiseks - fosfataasi substraadid NBT ja BCIP. Sahharoosi kontsentratsioonid olid mõõdetud refraktomeetriliselt. Numbrid vastavad sahharoosi kontsentratsioonile protsentides. 33

34 Joonis 16. MMLV-gag-YFP intensiivsuse sõltuvus sahharoosi kontsentratsioonist lainepikkusel 529,5 nm. Phoenix - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; HEK - MMLV-gag-YFP plasmiidiga transfekteeritute HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid; Non-Spec - transfekteeritamata HEK rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid.. 34

35 Joonis 17. SDS-PAGE/Western Blot. PM CFP plasmiidiga transfekteeritute Phoenix rakkude sahharoosi gradiendi fraktsioonid. Western Blotis kasutatud primaarne antikeha - anti-mlv-gag IgG, sekundaarne antikeha - anti-rabbit-alkaline-phosphatase, visualiseerimiseks - fosfataasi substraadid NBT ja BCIP. Sahharoosi kontsentratsioonid olid mõõdetud refraktomeetriliselt. Numbrid vastavad sahharoosi kontsentratsioonile protsentides. 35

36 KOKKUVÕTE Membraanse valgu konformatsioon on väga oluline ligandiga seondumisel, selle tõttu on vaja uurida valke samas konformatsioonis nagu see on reaalses rakus. Rakust väljudes võtavad VLP-d endaga osa rakumembraani kaasa, mis garanteerib uuritava valgu konformatsiooni samasuse. Töö eesmärgiks on võrrelda viiruslaadsete osakeste puhastamismeetodeid. VLP-d on proovitud puhastada polüetüleenglükooliga. Tulemuste põhjal võime järeldada, et meetod töötab, eriti hästi siis, kui lisapuhastamiseks on kasutatud ultrafuugimist. PEG segab oluliselt fluorestsentsanisotroopia mõõtmist, mis teeb PEG-i sadestamise mittesobilikuks meetodiks anisatroopia mõõtmiseks. Sahharoosi gradiendiga puhastamismeetod oli efektiivne ja sobilik fluorestsentsi intensiivsuse mõõtmiseks. VLP-de sisaldus fraktsioonides oli kinnitatud kahe detekteerimismeetodite tulemustega (Fluorestsents spektroskoopia ja SDS-PAGE/Western Blot). Kõik VLP-d jäid samasse sahharoosi kontsentratsioonivahemikku, mis annab meile võimaluse eeldada, et erinevate valkudega VLP-d on sama suurusega. Kirjanduses on kirjeldatud erinevaid kromatograafia liike, mis annavad positiivse tulemuse, eriti siis, kui neid on kasutatud järjestikku. Käesolevas töös VLP-de puhastamiseks kasutatud meetodid töötavad. Enne puhastamismeetodi valimist tuleb oma katsed läbi mõelda, ja seejärel otsustada, milliseid analüüsimeetodeid kasutada, kuna mõned puhastamismeetodid võivad segada edaspidist analüüsi ning viia valedele järeldusele. 36

37 SUMMARY The conformation of membrane proteins is essential for ligand binding. That is why proteins have to be studied in same conformation as in a real cell. When VLP is leaving the cell, it takes a part of cell membrane with it. This guarantees studied protein conformation to be the similar than as in a real cell. The aim of this paper is to compare methods of VLP purification. An assay was made using polyethylene glycol. With the results we may conclude, that this method works and ultracentrifugation for additional purification increases the signal. PEG makes some troubles during fluorescence anisotropy measurements. This makes this purification method unsuitable for anisotropy measurements. Purification method with sucrose gradient showed itself very effective and suitable for fluorescence intensity measurements. Concentration of VLP in fractions was confirmed by two methods (Fluorescence spectroscopy and SDS-PAGE/Western Blot). All VLPs were detected in same concentration of sucrose indicating, that all VLPs are of the similar size. Obtained results indicate also that centrifugation in sucrose gradient is a suitable method for purification of VLP from cells and medium. 37

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon

Microsoft PowerPoint - Difraktsioon Laineotika Difraktsioon Füüsika Antsla GümnaasiumG 11 klass Eelmine tund 1) Mille alusel liigitatakse laineid ristilaineteks ja pikilaineteks? 2) Nimeta laineid iseloomustavaid suuruseid. Tunnis: Uurime,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini EE - EP1931697 B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE 5 10 15 20 25 Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiinid, mis vahendavad erinevaid bioloogilisi toimeid, muu

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

kadrimagistritöö4-word.doc

kadrimagistritöö4-word.doc TARTU ÜLIKOOL Bioloogia-geograafiateaduskond Mikrobioloogia ja viroloogia õppetool Kadri Janikson Episomaalsete DNA viiruste replikatsiooni- ja segregatsioonifunktsiooni uurimine Magistritöö Juhendaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

IX klass

IX klass Keemia IX klassile Näidistöökava Õpik (Õ): Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia õpik IX klassile, Avita, 2013 Töövihik (TV): Kontrolltööd (KT): Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik IX klassile I osa,

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Microsoft Word - Magistritoo30.doc

Microsoft Word - Magistritoo30.doc TARTU ÜLIKOOL Füüsika-keemiateaduskond Materjaliteaduse instituut IRINA KÄRKKÄNEN ELEKTRONENERGIA ÜLEKANDE PROTSESSID POLÜVINÜÜLKARBASOOLIL PÕHINEVATES ORGAANILISTE VALGUSDIOODIDE MATERJALIDES Optika ja

Rohkem

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc

Microsoft Word - A-mf-7_Pidev_vorr.doc 7. PIDEVUE VÕRRAND, LIANDITE DIFUIOON 7.1. Põhivalemi tuletamine Pidevuse võrrand kirjeldab liikuva vedeliku- või gaasimassi jäävust ruumielementi sisseja väljavoolava massi erinevus väljendub ruumiühikus

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Füüsika

Füüsika Füüsika Elektrostaatika Elektriväli dielektrikus Dielektrikud ja elektrijuhid Aine koosneb aatomitest, aatomid aga negatiivselt ja positiivselt laetud osakestest. Positiivne tuum on ümbritsetud negatiivse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Kaieli Tohvert Orbretseptor GPR155 lokalisatsiooni määramine roti ajus in situ hübridi

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Kaieli Tohvert Orbretseptor GPR155 lokalisatsiooni määramine roti ajus in situ hübridi Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Keemia Instituut Kaieli Tohvert Orbretseptor GPR155 lokalisatsiooni määramine roti ajus in situ hübridisatsiooni abil Magistritöö Juhendaja: PhD Ain Uustare

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus

KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteadus KEEMIA AINEKAVA põhikooli 8.klassile 1. Õpieesmärgid. 8. klassis keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning moistab keemia rolli inimuhiskonna ajaloolises

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Magistritöö

Magistritöö Tartu Ülikool Füüsika-keemia teaduskond Materjaliteaduste Instituut Urmo Visk Dopeeritud ferroelastse paraterfenüüli kristalli mikrospektroskoopia Magistritöö tahkisefüüsika erialal Juhendaja: TÜFI vanemteadur

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - radiobiol2.ppt [Compatibility Mode] Ioniseeriva kiirguse bioloogiline toime Inimene on pidevalt eksponeeritud kiirgusele Aine ja kiirguse vastasmõju faasid. Kiirguse molekulaarne toime ja kromosoomide aberratsioonid Kiirguse otsene toime

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS)

Microsoft PowerPoint - Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS) Rutherfordi tagasihajumise spektroskoopia (RBS) Professor Jüri Krustok krustok@staff.ttu.ee http://staff.ttu.ee/~krustok Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) RBS sai alguse 1911. a. RBS-i "isa"

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIO- JA SIIRDEMEDITSIINI INSTITUUT Allan Tobi CendR-peptiidiga

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIO- JA SIIRDEMEDITSIINI INSTITUUT Allan Tobi CendR-peptiidiga TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND MOLEKULAAR- JA RAKUBIOLOOGIA INSTITUUT BIO- JA SIIRDEMEDITSIINI INSTITUUT Allan Tobi CendR-peptiidiga suunatud terapeutiliste hõbeda nanoosakeste mõju eesnäärmekartsinoomi

Rohkem