EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout"

Väljavõte

1 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija: Riina Ramst Päevakord: 1. Juhatuse koosolekute ajad jaanuar-juuni Juhatuse aseesimeeste valimine 3. EJL komisjonide esimeeste kinnitamine 4. Arengustrateegia arutelu 5. Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti MV juhendi kinnitamine, regattide toetamine 6. Olümpiapurjetamise Eesti edetabeli juhendi kinnitamine 7. Noorte tippspordi tabeli juhendi kinnitamine 8. EOK Aasta Parimate valimine 9. Kokkuvõte kohtumisest Eesti Lohesurfiliiduga 10. Muud küsimused - PVR eraldamine EJL komisjonide liikmetele - EOK järelkasvutiim 1. Juhatuse koosolekute ajad jaanuar-juuni 2013 Juhatus arutas koosolekute ajagraafikut perioodil jaanuar-juuni Otsus: EJL juhatuse koosolekud ja Liidupäev toimuvad järgmistel aegadel: kell 15: kell 15: kell 15: kell 15: kell 14:00, Liidupäev kell 16: kell 15:00 2. Juhatuse aseesimeeste valimine Juhatuse esimees esitas ettepanekud juhatuse aseesimeeste valimise ning juhatuse liikmetele vahelise tegevusvaldkondade jagunemise osas. Kõik juhatuse liikmed olid esitatud ettepanekutega nõus. Otsus: EJL juhatuse aseesimehed on Egon Mats ja Toomas Tõniste. Juhatuse liikmete vaheline tegevusvaldkondade jaotus on järgmine: Egon Mats majandusvaldkond Toomas Tõniste võistlusspordi valdkond (svertpaadid, purjelauad) Egon Elstein avamere võistluspurjetamise ja huvimerepurjetamise valdkond Arnout Lugtmeijer RS Feva ja 9er klasside valdkond Triin Sepp võistlusametnike valdkond Jüri Käo avalike suhete valdkond 3. EJL komisjonide esimeeste kinnitamine Peasekretär Ott Kallas esitas ettepaneku EJL komisjonide esimeeste kinnitamise osas. Kandidaadid on andnud oma nõusoleku vastavat komisjoni juhtida. Kõik juhatuse liikmed olid esitatud ettepanekutega nõus. Arutati ka komisjonide edaspidist töökorraldust.

2 Otsus: EJL komisjonide juhid kinnitati järgmiselt: Võistlusametnike komisjon - Marko Saarlaid Tehniline komisjon - Arvet Tetsmann Avamere komisjon - Peeter Volkov Treenerite komisjon - Ott Kallas Komisjonide esimehed koostavad komisjonide koosseisud ja esitavad need juhatusele kinnitamiseks toimuvaks koosolekuks. Komisjonide töö korraldamiseks töötavad komisjonide esimehed välja reglemendid ning komisjonide koosolekute protokollid avaldatakse EJL-i kodulehel. 4. Arengustrateegia arutelu Juhatus vaatas üle EJL-i aastatel kehtinud arengustrateegia ning arutas uue arengustrateegia koostamise kava. Otsus: EJL-i uue arengustrateegia väljatöötamiseks palutakse tähtajaks küsimustiku vormis arvamusi ja seisukohti EJL-i liikmetelt ja komisjonidelt, saadud tagasiside arutatakse läbi ning uut strateegiat asutakse koostama toimuval juhatuse koosolekul. 5. Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti MV juhendi kinnitamine, regattide toetamine Peasekretär Ott Kallas esitas ettepaneku jätkata Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattide korraldamise toetamist 100 euroga ühe klassi kohta. Lisaks osutab EJL regattide korraldajatele mittemateriaalset tuge tehnilise varustuse (pöördemärgid) ning meediatöö näol. Samuti andis Ott Kallas ülevaate EJL-i treenerite komisjonis arutatud Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti MV juhendit puudutavatest küsimustest ning esitatud muudatusettepanekutest. Otsus: Olümpiapurjetamise Eesti Karika regattide korraldamist toetatakse aastal 100 euroga ühe klassi kohta. Kinnitati Olümpiapurjetamise Eesti Karika ja Eesti meistrivõistluste juhend Juhend on esitatud protokolli lisas Olümpiapurjetamise Eesti edetabeli juhendi kinnitamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i treenerite komisjonis arutatud Olümpiapurjetamise Eesti edetabeli juhendit puudutavatest küsimustest ning esitatud muudatusettepanekutest. Juhatus arutas treenerite komisjonis enamuses mitte toetamist leidnud ettepanekut Põhjamaade noorte meistrivõistluste arvestamiseks Optimist klassi välisregattide seas. Leiti, et kuna Eesti on võistluse korraldajate ringis, Optimist klassis on tegemist kõrgetasemelise võistlusega ning Eesti purjetajate osalemist Põhjamaade noorte MV-l soovitakse igati soodustada, on siiski oluline lisada regatt Eesti edetabelis Optimist klassis arvesse minevate välisvõistluste hulka. Treenerite komisjonile tehakse ülesandeks töötada välja punktisüsteem Põhjamaade MV arvestamiseks Eesti edetabelis. Otsus: kinnitati Olümpiapurjetamise Eesti edetabeli juhend Juhend on esitatud protokolli lisas Noorte tippspordi tabeli juhendi kinnitamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i treenerite komisjonis arutatud noorte tippspordi tabeli juhendit puudutavatest küsimustest ning esitatud muudatusettepanekutest. Otsus: kinnitati noorte tippspordi tabeli juhend Juhend on esitatud protokolli lisas 3.

3 8. EOK Aasta Parimate valimine Juhatus vaatas läbi EOK Aasta Parimate nominentide nimekirja. Otsus: juhatus kinnitas EJL-i poolt EOK-le esitatava 2012.a. parimate valiku Aasta Meessportlase, Aasta Naissportlase, Aasta Võistkonna, Aasta Treeneri, Aasta Edukama Noorsportlase ja Silmapaistvama Spordialaliidu kategooriates. EOK-le esitatav 2012.a. parimate valik on esitatud protokolli lisas Kokkuvõte kohtumisest Eesti Lohesurfiliiduga Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate kohtumisest Eesti Lohesurfiliiduga, kus arutati Lohesurfiliidu positsiooni Eesti purjespordi struktuuris ning koostööd EJL-iga. Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks. 10. Muud küsimused - PVR eraldamine EJL komisjonide liikmetele Juhatuse esimees Andrus Poksi tegi ettepaneku eraldada EJL-i komisjonide liikmetele komisjonide koosseisude kinnitamise järel Purjetamise Võistlusreeglid raamatud. Otsus: EJL-i komisjonide liikmetele eraldatakse komisjonide koosseisude kinnitamise järel Purjetamise Võistlusreeglid raamatud. - EOK järelkasvutiim Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EOK-st laekunud informatsioonist järelkasvutiimi startimise ning sinna kandidaatide esitamise tingimuste osas. Otsus: juhatus otsustas EOK järelkasvutiimi kandidaatidena EJL-i poolt esitada vastavalt EOK seatud vanuse- ja tulemuskriteeriumidele Ingrid Puusta A-tiimi ning Anna Pohlaku B-tiimi. lõpp: 17:05 Andrus Poksi Eesti Jahtklubide Liidu president

4 Lisa 1 EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhend Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Finn, RS Feva, 29er, 470, F18, Techno 293, RS:X Eesti Karika etapid ja Eesti MV aastal 1) 31. mai 2. juuni 2013 Saaremaa Merispordi Seltsi regatt - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293 2) juuni 2013 Pärnu Purjetamisnädal - RS Feva, 29er, F18 3) juuni 2013 Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused - RS Feva, 29er, F18, Laser Standard, Laser Radial, Finn, 470 4) august 2013 Tallinna Jahtklubi karikavõistlused - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29er, 470, Techno 293, RS:X; Eesti MV klassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Techno 293, RS:X 5) september 2013 Pärnu Sügisregatt - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial Laser Radial klassi osalemine Pärnu Sügisregatil selgub Hispaanias Santanderis 2013 septembris aset leidva OM-klasside MM-i Test Event'i toimumiskuupäevade kinnitamise järel. 6) september 2013 Tallinna Nädala regatt - RS Feva, 29er, F18, Laser Standard, Finn, 470, Techno 293, RS:X; Eesti MV klassides Finn, RS Feva, 29er, 470, F18 Tallinna Nädala regati lõplik toimumisaeg selgub Hispaanias Santanderis 2013 septembris aset leidva OM-klasside MM-i Test Event'i toimumiskuupäevade kinnitamise järel. Eesti Karika etappide ja Eesti MV nõuded 1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile purjetajatele. 2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid peavad kandma EJL-i poolt väljastatavat võistluspurjeka kleebist ja ametlikult registreeritud purjenumbrit. 3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on eurot. 4. Võistlusteate ja purjetamisjuhiste näidisena kasutatakse Tallinna nädala regati 2012 aasta dokumente. 5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks võistlusteate hiljemalt 3 kuud enne regati algust ning purjetamisjuhised hiljemalt 2 nädalat enne regati algust. 6. Regattidel näidatakse EJL-i sponsorite reklaame avamise ja autasustamise tseremooniate taustbänneril ning kasutatakse EJL sponsorite reklaamidega pöördemärke. 7. Kui ühes klassis on ühel või enamal purjetajal riigieksam regati võistlussõiduga samal ajal, siis peab võistluste korraldaja viima läbi sama klassi sõidud ajal, mil riigieksamiga seotud võistlejad jõuaksid normaalselt starti. 8. Regati kestvus on 3 päeva (R-P). 9. Regati sõitude näidisgraafik: 1.päev 2 sõitu, 2.päev 3 sõitu, 3.päev 3 sõitu 10. Regati osavõtumaks on kuni 25 eurot purjetaja kohta. 11. Regati juhend peab sisaldama infot transpordi, toitlustamise ja majutuse kohta. 12. Regattidel järgitakse ISAF Purjetamise Võistlusreegleid ja kehtivaid klassimäärusi. 13. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli käigus kontrollitakse mõõdukirja ja varustuse vastavust klassireeglitele ning vajadusel signeeritakse klassireeglitele vastavad eelnevalt mõõdetud purjed. 14. Regati turvameeskonna suurus peab vastama miinimumnõudele - 15 võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega ja erimärgistustega kaater.

5 Eesti Karika etappide ja Eesti MV võistlusarvestused Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga paadiklassi juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või tüdrukute arvestusgruppide tulemused arvestatakse üldarvestuse lõpptulemusest väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja punktisummat muutmata. Klassid: 1. Optimist U16 üldarvestus sünd või hiljem 1.1. Optimist U16 tüdrukud 1.2. Optimist U13 sünd või hiljem 1.3. Optimist U13 tüdrukud 2. Zoom8 U20 üldarvestus sünd või hiljem 2.1. Zoom8 U20 tüdrukud Aastatel on üleminekuperiood, mil kehtib vanusepiir U20 ning aastast 2015 on Zoom8 klassi vanusepiir U Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd Laser 4.7 U18 tüdrukud 4. Laser Radial üldarvestus sünd või varem (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) 4.1. Laser Radial naised sünd või varem 4.2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd Laser Radial U19 sünd Laser Standard üldarvestus sünd või varem 5.1. Laser Standard U21 juuniorid sünd Finn üldarvestus 6.1. Finn U22 juuniorid sünd või hiljem 7. RS Feva üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) 7.1. RS Feva U18 sünd või hiljem 7.2. RS Feva U18 tüdrukud 7.3. RS Feva U14 sünd või hiljem 8. 29er üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) er U21 sünd või hiljem er U21 tüdrukud üldarvestus naised U22 juuniorid sünd või hiljem 10. F18 üldarvestus 11. Techno m² U13 üldarvestus sünd või hiljem 12. Techno m² U15 üldarvestus sünd või hiljem 13. Techno m² U17 üldarvestus sünd või hiljem 14. Techno m² O17 üldarvestus sünd või varem 15. RS:X 8.5 m² üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) RS:X 8.5m² naised RS:X 8.5m² U19 sünd või hiljem 16. RS:X 9.5m² mehed Eesti Karika autasustamised 1. Eesti Karika etappidel autasustatakse võistlejaid kõigis võistlusarvestustes järgneva süsteemi alusel: 2 võistlejat = 1 autasu; 3 võistlejat = 2 autasu; 4 võistlejat = 3 autasu; 20 kuni 50 võistleja korral autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või enama võistleja korral autasustatakse vähemalt 10 võistlejat. 2. Eesti Karika tulemused arvutatakse alljärgneva süsteemi järgi: Eesti Karika punktisumma on Eesti Karika etappide lõpptulemuste punktisumma allpool esitatud punktiarvestuse järgi (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teised etapid koefitsient 1). Arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid maha ei arvata. Eesti Karika punktiarvestus (v.a. Optimist): 1.koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 2.koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkti 3.koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkt 4.koha punktid = võistelnud paatide arv 3

6 viimase koha punktid = 1 Eesti Karika punktiarvestus (Optimist klass): 1.koha punktid = Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võistelnud Optimistide arv ümardus suurema kümnendini koha punktid = 1. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm koha punktid = 2. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm koha punktid = 3. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm - 1 viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid -3 / regatil võistelnud Optimistide arv 3. Eesti Karika võistlussarjas enim punkte saanud Eesti paatkond on oma klassi Eesti Karika võitja. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti MV-l, on Eesti Karika arvestuses ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud Eesti Karika etapi järgi. Eesti Karika kolme paremat Eesti paatkonda autasustatakse kõigis võistlusarvestustes. Juhatuse otsuse alusel võib vähese osalemise tõttu mõnes klassis karikad välja andmata jätta, samuti võib arvuka osalemise puhul parima tüdruku karika välja panna. 4. Eesti Karika Parima Klubi karikas antakse klubile / koolile, kes saab enim punkte iga klassi üldarvestuse põhjal saadud punktide kokku arvutamisel järgneva süsteemi alusel: 4.1. Klubi või kooli purjetajate arvukus Eesti Karika võistlustel Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti Karika etappidest, annab klubile või koolile ühe punkti Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti karikasarjas Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eesti Karika etappidest osavõtnute seas mahuvad Eesti Karika võistlustel 2/3 sisse Iga klassi Eesti Karika võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on vähemalt 3 paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 punkti. Kui punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse sammuks igas klassis on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud paatkondade arvuga Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte vaid ühes paadiklassis Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga Koefitsiendid KLASSID KOEFITSIENT ühemehepaadid Optimist U16 1 Zoom8 U20 1 Laser 4.7 U18 1 Laser Radial U19 1,2 Laser Radial naised 1,3 Laser Standard 1,3 Finn 1,3 kahemehepaadid RS Feva U18 1,8 29er U21 2, ,34 F18 2,16 purjelaud Techno293 1 U13,U15,U17,O17 RS:X U19 1,2 RS:X naised 1,3 RS:X mehed 1,3 Eesti MV autasustamised

7 1. Eesti meistrivõistluste võistlusarvestuses osalevad ja Eesti MV medaleid saavad võita ainult Eesti Vabariigi residendid. 2. Eesti meistrivõistluste medalid antakse välja juhul kui antud arvestusgrupis võistleb vähemalt 4 paatkonda.

8 Lisa aasta Eesti edetabeli juhend Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, Finn, RS Feva, 29er, 470, Techno 293, RS:X 1. Olümpiaklassid 1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 1) ja kaks paremat rahvusvahelise regati tulemust juhul kui antud klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (MM ja EM koefitsiendiga 1,2; ISAF World Cup regatt ja EUROSAF Champions Cup regatt koefitsiendiga 1) Edetabelis arvestatakse ainult antud purjeka või purjelaua olümpiaklassi täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri: Laser Radial naiste maailmameistrivõistlused; ; Rizhao City, Hiina Laser Radial naiste Euroopa meistrivõistlused; ; Dun Laoghaire, Iirimaa Laser Standard maailmameistrivõistlused; ; Al Musannah, Omaan Laser Standard Euroopa meistrivõistlused; ; Dun Laoghaire, Iirimaa Finn maailmameistrivõistlused; ; Tallinn, Eesti Finn Euroopa meistrivõistlused; ; Warnemünde, Saksamaa 470 maailmameistrivõistlused; ; La Rochelle, Prantsusmaa 470 Euroopa meistrivõistlused; ; Formia, Itaalia RS:X maailmameistrivõistlused; ; Buzios, Brasiilia ISAF Sailing World Cup Melbourne; ; Melbourne, Austraalia ISAF Sailing World Cup Miami; ; Miami, USA ISAF Sailing World Cup Palma; ; Palma de Mallorca, Hispaania ISAF Sailing World Cup Hyeres; ; Hyeres, Prantsusmaa Fraglia Vela Riva, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Riva del Garda, Itaalia Delta Lloyd Regatta, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Medemblik, Holland Sail for Gold, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Weymouth, Suurbritannia Kieler Woche, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Kiel, Saksamaa Semaine Olympique Francaise, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; La Rochelle, Prantsusmaa 2. Juunioride ja noorte klassid 2.1. Juunioride ja noorte klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 1) ja parim rahvusvahelise regati tulemus (MM või EM, Põhjamaade MV Optimist klassis) Eesti edetabelit peetakse järgmistes juunioride klassides: Optimist U16 Zoom8 U20 Laser 4.7 U18 Laser Radial U19 Laser Radial U21 Laser U21 Finn U22 RS Feva U18 29er U U22 Techno 293 U13 Techno 293 U15 Techno 293 U17 RS:X U19

9 2.2. Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri: Optimist Maailmameistrivõistlused; ; Riva del Garda, Itaalia Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfoldva, Ungari Põhjamaade noorte meistrivõistlused; ; Vänersborg, Rootsi Zoom8 Maailmameistrivõistlused; ; Bergen, Norra Euroopa meistrivõistlused; ; Lignano Sabbiadoro, Itaalia Laser 4.7 Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Radial U19 Laser Radial juunioride maailmameistrivõistlused; ; Al Musannah, Omaan ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal Laser Radial tüdrukud U21 Naiste U21 maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Standard U21 Laser Standard juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Finn U22 Finn juunioride maailmameistrivõistlused; ; Garda, Itaalia Finn juunioride Euroopa meistrivõistlused; ; Warnemünde, Saksamaa RS Feva U18 ja U14 RS Feva maailmameistrivõistlused; ; Punta Ala, Itaalia 29er U21 29er maailmameistrivõistlused; ; Aarhus, Taani 470 U juunioride maailmameistrivõistlused; ; La Rochelle, Prantsusmaa 470 juunioride Euroopa meistrivõistlused; , Pwllheli, Suurbritannia Techno 293 U15 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola Techno 293 U17 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola RS:X U19 ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal 2.3. Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti edetabeli vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse edetabeli arvestuses vastava klassi open kategooria tulemusi Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti edetabeli vanusekategooriale vastava tüdrukute kategooria olemasolul kasutatakse edetabeli arvestuses tüdrukute kategooria tulemusi. 3. Edetabelis arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei arvata. 4. Edetabelit peetakse ainult Eesti residentidest purjetajate osas. 5. Edetabeli punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti MV-l, on edetabelis ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud edetabeli võistluse järgi. 6. Edetabeli punktiarvestus: 6.1. Eesti regatid (v.a. Optimist) 1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti

10 2. koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkti 3. koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkt 4. koha punktid = võistelnud paatide arv 3 viimase koha punktid = Eesti regatid (Optimist klass) 1. koha punktid = Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võistelnud Optimistide arv ümardus suurema kümnendini + 3 boonuspunkti 2. koha punktid = 1. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm 1 3. koha punktid = 2. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm 1 4. koha punktid = 3. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm - 1 viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid - 3 / regatil võistelnud Optimistide arv 6.3. Rahvusvahelised regatid 1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti 2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv boonuspunkti 3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv boonuspunkt 4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv % sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1 Lisandub Optimistide osas Põhjamaade MV punktiarvestussüsteem. 7. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem: Eesti Karika etapi ajalise kattumise korral OM-i, MM-i, EM-i, ISAF MK regatiga, Suveuniversiaadiga kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni süsteemi, mis annab olümpiaklassi täiskasvanute Eesti Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti Karika etapi lõpptulemustes esimese Eesti võistleja järel oleva purjetaja koha edetabeli punktid. Juunioride edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi kattumisel ainult vastava klassi juunioride MM-i või EM-i ajal ja juunioride Eesti Purjetamiskoondise paatkondade osas. Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi kattumisel ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal ja noorte Eesti Purjetamiskoondise paatkondade osas. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem annab võistlejale kompensatsiooni punkte juhul, kui võistleja on samal ajal toimuval välisregatil esimese 2/3 sees võistluste lõpptulemustes.

11 Lisa aasta Noorte Tippspordi Tabeli juhend aasta toetuste arvutamiseks Noorte ja juunioride saavutusspordi toetusrahade jagamine klubidele ja koolidele 2013 tulemuste põhjal 1. Klubi või kooli õpilaste arvukus 1.1. Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti noorte ja juunioride edetabeli võistlustest, annab klubile või koolile ühe punkti Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis DN ja Optiliu edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 edetabeli võistlust. 2. Klubi või kooli õpilaste edukus Eesti edetabelis noorte ja juunioride seas 2.1. Tabelisse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eestis peetud noorte ja juunioride edetabeli võistlustest osavõtnute seas mahuvad edetabeli 2/3 sisse Iga klassi edetabeli võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on vähemalt 3 paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 punkti. Kui punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse sammuks igas klassis on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud paatkondade arvuga DN ja Optiliu edetabelisse pääsemiseks peab olema peetud 3 edetabeli võistlust Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte ühes purjetamise klassis ja ühes jääpurjetamise klassis Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsiendiga. 3. Klubi või kooli õpilaste edukus noorte ja juunioride rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 3.1. Kui MM-l või EM-l paatkond saavutab tulemuse, mis mahub 50% sisse võistelnud võistlejaist, saab ta punkte järgneva süsteemi alusel. Maailmameister saab 30 punkti ja Euroopa meister saab 25 punkti. Punktisammuks saab esikoha punktisumma ja 50% sisse mahtunud jahtide arvu jagatis Punkte antakse ainult ametlike tulemuste põhjal. 3.3.Rahvusvahelisel tiitlivõistlusel noorte tippspordi tabeli vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse vastava klassi open kategooria tulemusi Punkte saab tuua mitmes erinevas klassis MM ja EM lähevad arvesse kui antud klassi võistlusarvestuses võistleb vähemalt 15 riiki või 5 riiki ja 30 paati Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri: Optimist Maailmameistrivõistlused; ; Riva del Garda, Itaalia Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfoldva, Ungari Zoom8 Maailmameistrivõistlused; ; Bergen, Norra Euroopa meistrivõistlused; ; Lignano Sabbiadoro, Itaalia Laser 4.7 Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Radial U19 Laser Radial juunioride maailmameistrivõistlused; ; Al Musannah, Omaan ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal

12 Laser Radial tüdrukud U21 Naiste U21 maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Standard U21 Laser Standard juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Finn U22 Finn juunioride maailmameistrivõistlused; ; Garda, Itaalia Finn juunioride Euroopa meistrivõistlused; ; Warnemünde, Saksamaa RS Feva U18 ja U14 RS Feva maailmameistrivõistlused; ; Punta Ala, Itaalia 29er U19 ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal 29er U21 29er maailmameistrivõistlused; ; Aarhus, Taani 470 U juunioride maailmameistrivõistlused; ; La Rochelle, Prantsusmaa 470 juunioride Euroopa meistrivõistlused; , Pwllheli, Suurbritannia Techno 293 U15 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola Techno 293 U17 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola RS:X U19 ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal 4. Vanusekategooriad ja koefitsiendid KLASSI KOEFITSIENT VANUSEKATEGOORIA ühemehepaadid Optimist U16 1 Zoom8 U20 1 Laser 4.7 U18 1 Laser Radial U19 1,2 Laser Radial U21 1,3 Laser U21 1,3 Finn U22 1,3 kahemehepaadid RS Feva U18 1,8 29er U19 ja U21 2, U22 2,34 purjelaud Techno 293 0,8 U13,U15,U17 RS:X U19 1 jääpurjetamine DN U22 0,3 Ice-Opti U17 0,3 5. Klubidest/koolidest ülemineku reeglid Hooaja vältel klubist/koolist lahkunud õpilase punktid lähevad 100% endisele klubile. 5.1 Järgmisel aastal saab vana klubi 50% ja uus klubi 50% õpilase väljateenitud punktidest Kolmandal aastal saab vana klubi 25% ja uus klubi 75% õpilase väljateenitud punktidest Klubiline liikmelisus määratakse purjetajapoolse kirjaliku teatega Eesti Jahtklubide Liitu hiljemalt eelneva aasta 1. detsembriks. Näidisarvutus: Saaremaa Merispordi Seltsi purjetaja Kaarel Kruusmägi aasta tulemuste põhjal.

13 5. Klubi õpilaste arvukus - 100% osavõtt Eesti edetabeli regattidest = 1 punkt 6. Klubi õpilase edukus Eesti edetabelis - Laser Radial 3.koht = 1,2(koefitsient)x(10(esikoht)-2(3.koht))=8x1,2(punktisamm))= 9,6 punkti 7. Klubi õpilase edukus MM-l ja EM-l: Zoom8 MM 6.koht = 1(koefitsient)x30(esikoht)- 5(6.koht)x0,909(punktisamm)= 25,45 punkti Zoom8 EM 1.koht = 1(koefitsient)x25(esikoht)= 25 punkti klubi klass nimi arv edetabel mm em kokku SMS Zoom8 Kaarel Kruusmägi 25, ,45 SMS Radial Kaarel Kruusmägi 1 9,6 10,6 Saaremaa Merispordi Selts Kaarel Kruusmägi näitel kokku 61,05 punkti.

14 Lisa 4 EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU arvamus AASTA MEESSPORTLASE, AASTA NAISSPORTLASE, AASTA VÕISTKONNA ja AASTA TREENERI ning AASTA NOORSPORTLASE VALIMISEKS Samuti KOLME ENAM SILMAPAISTNUD SPORDIALALIIDU selgitamiseks NB! Arvesse lähevad ankeedid, kus kõik read täidetud! Jrk. Nr. AASTA MEESSPORTLASED Heiki Nabi 2. Gerd Kanter 3. Deniss Karpak 4. Nikolai Novosjolov 5. Karl-Martin Rammo Jrk. Nr. AASTA NAISSPORTLASED Ingrid Puusta 2. Grete Treier 3. Triin Aljand 4. Kaisa Pajusalu 5. Kaia Kanepi Jrk. Nr. AASTA VÕISTKONNAD Eesti sõudmise 4-paat 2. Eesti teateujumismeeskond 3. Eesti rallipaar Ott Tänak-Kuldar Sikk Jrk. Nr. AASTA TREENERID Henn Põlluste 2. Vesteinn Hafsteinsson 3. Igor Trofymov 21a ja noorem AASTA EDUKAMAD NOORSPORTLASED Juuso Roihu 2. Epp Mäe 3. Katrina Lehis 4. Grete Gaim 5. Anett Kontaveit Jrk. Nr. SILMAPAISTVAMAD SPORDIALALIIDUD Eesti Jahtklubide Liit põhjendus Kõige suurema esindatusega spordiala Eesti OM delegatsioonis,

15 osalemine OM-il 5 võistlusalal (10-st võimalikust olümpiaklassist) 2 Eesti Maadlusliit põhjendus OM hõbemedal 3 Eesti Kergejõustikuliit põhjendus OM pronksmedal Täitja:...Eesti Jahtklubide Liit... Spordiliidu /-organisatsiooni nimetus

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

juh123

juh123 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 123 kuupäev: 22.01.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste peasekretär:

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: 12.05.2015 Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatide arv: 19 Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Piret Salmistu (KJK), Indrek Ilves (KJK),

Rohkem

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.45 Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava )

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava ) PÄRNU JAHTKLUBI ARENGUKAVA 2014-2018 Pärnu 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 PÕHIMÕISTED 4 1. PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDISELOOMUSTUS 5 1.1 PÄRNU JAHTKLUBI SADAMA SEOTUS RIIGI JA PIIRKONNA ARENGUKAVADE JA PLANEERINGUTEGA

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 SöoaefckiW,P&KJ2tT p&rnu röõscuse 97 t*. 45797 Kx>rmi,õflJb sõuöevõisctusi Recconõib sporõiinvettcari \föici2aj,as

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Maastikuvibu Liit & International Field Archery Association Maastikuvibu instuktori koolitus 2015 Vibulaskmine, see on imelihtne TABA KÜMNESSE ja SIIS KORDA SEDA Eesti Maastikuvibu Liit (est EML,

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED VÄLIPÄEV Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend 2019 1. Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht. 1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on Eesti ultralühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine,

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Eesti Sõudeliidu Arengukava

Eesti Sõudeliidu Arengukava Eesti Sõudeliit Eesti Sõudeliidu arengukava Perioodil 2002 kuni 2012 Arengukava koostas: Eesti Sõudeliit Eduard Laur, Sõudeliidiu peasekretär Arengukava kinnitas: Eesti Sõudeliidu juhatus Tarmo Kõuts,

Rohkem

ESL jõud spordikalender 2010.indd

ESL jõud spordikalender 2010.indd Eestimaa Spordiliit Jõud 2010 Võistluste tulemused KALENDERPLAAN 2011 Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010./2011. aasta infoteatmik Koostajad: Tarmo Volt, Arvo Saal Kujundaja ja küljendaja: Riju Johanson Väljaandja:

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! 07.-14.07.2018 61. Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61st MOONSUND

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Saalijalgpalli KV juhend

Saalijalgpalli KV juhend Eesti 2018/2019. a saalijalgpalli karikavõistluste ja Superkarika finaali juhend Kinnitatud EJL juhatuse poolt 1.08.2018. SISUKORD Preambul... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest

NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest NOOR MEISTER 2019 Parim Ehitusviimistleja 26. 27. veebruar EHITUSVIIMISTLEJA VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist võib osaleda 1 võistleja. Ehitusviimistleja

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Ranna ML juhend

Ranna ML juhend Eesti 2019. a rannajalgpalli meistrivõistluste Meistriliiga juhend Kinnitatud EJL-i juhatuse poolt 15.04.2019 SISUKORD PREAMBUL... 4 I ÜLDSÄTTED... 4 Artikkel 1 Reguleerimisala... 4 Artikkel 2 Mõisted...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc)

(Microsoft Word - PK 2009 J\365geva IV etapp.doc) Järgmine karikasarja võistlus toimub 28 augustil Tartumaal, Tõrvandis Tuletõrjespordi karikavõistluste Pritsu karikas 2009 IV etapp peeti Jõgeval 14 augustil 2009.a. Mehed Võistluste tulemused I A. Oviir

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2011 viiakse läbi vastavuses FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi ja tema lisadega (FIA Spordikoodeks), 2011.a. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste üldjuhendiga (Üldjuhend),

Rohkem

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna

Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna Lisa 2 Tallinna Linnavalitsus Tallinn 25. märts 2019. a. TALLINNA LINNA POOLT ANTUD TOETUSTEGA SEOTUD DOKUMENTIDE ANALÜÜS Järgnevalt esitame Tallinna linna poolt aastatel 2017-2018 eelarvest ning reservfondist

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa 27.08.-01.09.2017 Eksam I osa 1. Home study pack. Kodune ülesanne enne k u r s u s e a l g u s t e n e s e a n

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_ EGL REEGLITE & HCP KOMITEE KOOSOLEKU PROTOKOLL Koosoleku toimumise aeg: 15. märts 2018. a. kl 16:00 Koosoleku toimumise koht: Fahle restoran, Tallinn Koosoleku algus: 16:00 Koosolekul osalesid: e-mail

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem