4300_EN.book

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "4300_EN.book"

Väljavõte

1 Arusaamine komponentide paigutusest Teie seadmel on järgnevad põhilised komponendid: Tagantvaade Eestvaade 1 tagakülje kate 3 pistikupesa 2 USB port 4 üliti 1 dokumendi sisendalus 6 manuaalse söötja juhikud 2 dokumendi klaas 7 paberi sisendalus 3 juhtpaneel 8 käsitsi söötja 4 esikülje kate 9 väljundalus 5 toonerikassett 10 skaneerimisseade 1.2 Sissejuhatus

2 Juhtpaneelil olevad funktsioonid SCX Näitab hetkeseisundit ja tegevusi töötamise ajal. 2 Olek- Näitab seadme olekut. Vaadake lehekülg Menüü- Sisenemine menüürežiimile ja kerimine läbi kasutatavate menüüde. 4 Kerimine läbi valitud menüüs kasutada olevate valikute. 5 OK- Kinnitab näidikul oleva valiku. 6 Tagasi- Tagasipöördumine ülemisele menüütasandile. 7 Koopiad- Koopiate arvu valimine. 8 Peata/Kustuta- Peatab töö suvalisel ajahetkel. Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätteid koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake leheküljelt 4.1 režiimis (ooterežiimis) kustuta/tühista kopeerimise jaoks tehtud valikuid, nagu näiteks kontrastsus, dokumendi tüübi sätted, koopia formaat ja koopiate arv. 9 Start- Alustab töö täitmist. 1.3 Sissejuhatus

3 Seadme süsteemi seadistamine Juhtpaneelil olevate menüüde ülevaade Juhtpaneel võimaldab ligipääsu erinevatele menüüdele seadme seadistamiseks või seadme funktsioonide kasutamiseks. Nendele saab ligi pääseda vajutades Menu ( menüü ). Vaadake järgnevat diagrammi. Reduce/Enlarge / Vähenda/Suurenda Näidiku keele muutmine Juhtpaneelil kuvatava keele muutmiseks toimige järgnevalt: 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Machine Setup ( seadme seadistamine ). 2 Vajutage OK nuppu, kui kuvatakse Language ( keel ). 3 Soovitud keele valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ) ja seejärel vajutage OK nuppu. 4 Ooterežiimile tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear ( stopp/kustuta ). Darkness / Tumedus Original Type / Originaali tüüp Special Copy / Erikoopia Toner Save / Tooneri säästmine Paper Setting / Paberi seaded Copy Setup / Koopiate seaded Report / Aruanne Machine Setup / Seadme seadistamine Maintenance / Hooldus Off / Lülita välja Clone / Klooni Auto Fit / Sobita automaatselt ID Card Copy / ID kaardi koopia 2 UP / 2-ühele Poster / plakat Paper Size / Paberi formaat Paper Type / Paberi tüüp Default-Change / Vaikimisi - Muuda Timeout / Paus Language / Keel Power Save / Voolu säästmine USB Mode / USB-režiim Clean Drum / Trumli puhastamine Clear Settings / Sätete tühistamine Säästurežiimide kasutamine Tooneri säästurežiim Tooneri säästurežiim võimaldab seadmel kasutada iga lehekülje jaoks vähem toonerit. Selle režiimi aktiveerimine pikendab toonerikasseti kasutusaega normaalrežiimiga võrreldes, kuid halvendab printimise kvaliteeti. 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Toner Save ( tooneri säästmine ). 2 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse On ( sees ) ja vajutage OK nuppu. MÄRKUS: Ka arvutist printimise korral võite tooneri säästurežiimi printeri atribuutidest sisse või välja lülitada. Vaadake peatükist Tarkvara. Energia säästurežiim Energia säästurežiim võimaldab vähendada seadme energiatarvet siis, kui seadet ei kasutata. Te võite selle režiimi sisse lülitada, valides ajavahemiku pikkuse, mille jooksul seade pärast printimise lõpetamist ootab enne säästurežiimile üleminekut. 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Machine Setup ( seadme seadistamine ). 2 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Power Save ( energia säästmine ) ja vajutage OK nuppu. 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse On ( sees ) ja vajutage OK nuppu. 4 Soovitud ajaseadistuse valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ) ja vajutage OK nuppu. 5 Ooterežiimile tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear ( stopp/kustuta ). 2.6 Alustamine

4 Printeri tarkvara ülevaade Kaasasolev printeri tarkvara Kui Te olete oma seadme seadistanud ja selle arvutiga ühendanud, siis peate paigaldama printeri tarkvara kasutades kaasasolevat CD-d. Üksikasjalikumat informatsiooni vaadake peatükist Tarkvara. Printeri draiveri CD pakub Teile järgnevat tarkvara: Programmid Windowsi keskkonna jaoks Selleks, et kasutada oma seadet printeri ja skannerina Windowsi keskkonnas, peate paigaldama MFP draiveri. Te saate paigaldada valikuliselt või kõikide järgnevate komponentide paigaldamisel: Printeri draiver- Kasutage seda draiverit, et täielikult kasutada Teie printeri funktsioone. Skanneri draiver- TWAIN i ja Windows Image Acquisition (WIA) draiverid on mõeldud dokumentide skaneerimiseks Teie seadmega. Smart Panel (Tarkpaneel)- See programmi lubab kontrollida seadme olekut ja hoiatab Teid printimise ajal tekkivatest vigadest. Printeri draiveri funktsioonid Teie printeri draiver toetab järgnevaid standardseid funktsioone: Paberiallika valik Paberi formaat, suund ja prinditava materjali liik Koopiate arv Allpool olevas tabelis on esitatud ülevaade Teie printeri draiverite toetatud funktsioonidest. Funktsioon Tooneri säästmine Printimise kvaliteedi valimine Plakatite printimine Mitu lehte ühel lehel (N ja rohkem) Äärteta printimine Win 2000/XP/ Vista Printeri draiver OS 10.3 ~ 10.4 Macintosh OS 10.5 Linux (2,4) SmarThru- See on Teie mitmefunktsioonilise seadmega kaasaskäiv Windowsi-põhine tarkvara. See annab võimaluse erineval moel redigeerida skaneeritud pilti võimsa pildiredaktori abil ning saata pilte e-postiga. Te saate ka avada SmarThru pildid muus redigeerimisprogrammis, mis on paigaldatud Teie Windowsi keskkonda, nagu näiteks Adobe PhotoShop. Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks vaadake palun SmarThru programmile lisatud ekraani abijuhendist. Linuxi draiver Te saate oma seadme abil printida ja skaneerida Linuxi keskkonnas. Teavet MFP draiveri paigaldamise kohta Linuxi arvutisse vaadake peatükist Tarkvara. Macintoshi printer draiver Te saate oma seadme abil printida ja skaneerida Macintoshi keskkonnas. Teavet printeri draiveri Macintosh arvutisse paigaldamise kohta vaadake peatükist Tarkvara. Printimine mastaabis Vesimärk Kattuvus TrueType i fontide võimalus 2.7 Alustamine

5 Paberi tüüp Juhised Käsitsi söötmine Eelnevalt trükitud paber Päis peab olema trükitud kuumakindla tindiga, mis ei sula, aurustu ega eralda ohtlikke aineid, kui on printeri kuumustemperatuuri 208 C (406,4 F) käes 0,1 sekundit. Päise tint ei tohi olla kergestisüttiv ega tohi printeri rullikuid kahjustada. Vormid ja päised tuleb niiskuskindlalt katta, et nende säilitamise ajal ei esineks muutusi. Enne kui panete sisse eelnevalt trükitud paberi, nagu vormid ja päisega kirjapaberid, kontrollige, kas tint paberil on kuiv. Kuumutusprotsessi ajal võib märg tint paberilt maha tulla ja see halvendab trükikvaliteeti. Lisaks kiirkorras erinevatele paberi sisendsahtlisse mittesisestatud paberi tüüpidele ja formaatidele printimisele, kasutage käsitsi söötmist, kui trükite lüümikutele, etikettidele, ümbrikutele või postkaartidele. Paberi käsitsi söötjasse panemiseks: 1 Sisestage leht prinditavat materjali prinditav külg üles poole käsitsi söötja keskele. Paberi sissepanek Paberi sisendsahtlisse Pange paber, mida kasutate enamiku printimistööde jaoks paberi sisendsahtlisse. Paberi sisendsahtel mahutab maksimaalselt 250 lehte 20 naelast (80 g/m 2 ) tavalist paberit. Paberi sissepanekuks tõmmake paberi sisendsahtel lahti ja pange paber selle küljega, millele soovite printida allapoole. Kirjablanketti sisestades, asetage pildiga külg alla poole. Logoga lehe ülemine serv asetage paberi sisendsahtli esiosasse. Üksikasjalikumat informatsiooni paberi sahtlisse sisestamise kohta vaadake lehekülg 2.3. Sõltuvalt kasutatavast paberi tüübist kasutage järgnevat sisestusmeetodit: Ümbrikud: sisestage leht klapp allpool ja margiga külg peal pool. Lüümikud: sisestage leht prinditav külg peal pool ja liimiribaga serv üleval pool esimesena seadmesse sisenemas. Etiketid: sisestage leht prinditav külg peal pool ja ülemine lühem serv esimesena seadmesse sisenemas. Eelnevalt trükitud paber: sisestage leht pildiga külg peal pool, ülemine serv seadme poole. Kaart: sisestage leht prinditav külg peal pool ja lühem serv esimesena seadmesse sisenemas. Eelnevalt trükitud paber: sisestage leht trükitav külg all pool ja lahti rullitud serv seadme poole. MÄRKUSED: Kui Teil esineb probleeme paberi söötmisel, siis asetage käsitsi söötjasse üks leht korraga. Te saate sisestada eelnevalt trükitud paberit. Trükitud külg peab olema üleval pool, lahti rullitud serv eespool. Kui paberi söötmisel esineb probleeme, siis keerake paber ümber. Pidage silmas, et trükikvaliteet ei ole tagatud. 3.5 Originaaldokumentide ja paberi sissepanek

6 4 Kopeerimine Käesolev peatükk annab Teile samm-sammulised juhised dokumentide kopeerimiseks. Käesolev peatükk hõlmab: Kopeerimine Iga koopia jaoks sätete muutmine Erikoopia funktsioonide kasutamine Vaikimisi sätete muutmine Pausi valiku seadistamine Kopeerimine 1 Asetage dokument printeri klaasile. 2 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg 4.1. Vajadusel saate kasutada erikoopia funktsioone, nagu näiteks plakatite kopeerimine ja 2-ühele kopeerimine. Vaadake lehekülg Vajutage Copies ( koopiad ) ja vajadusel sisestage kerimisnupu ( või ) abil koopiate arv. 4 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alustamine ). Näidikul kuvatakse käimasolev kopeerimine. MÄRKUS: Te saate töötamise ajal kopeerimistöö tühistada. Vajutage Stop/Clear ( stopp/kustuta ) ja kopeerimine peatatakse. Iga koopia jaoks sätete muutmine Koopia vähendamine/suurendamine Kui Te kopeerite originaaldokumenti printeri klaasilt, siis saate kopeeritavat pilti vähendada või suurendada 50% kuni 200%. Eelnevalt määratletud koopia formaatidest valimiseks: 1 Vajutage Menu, kuni kuvatakse Reduce/Enlarge ( vähenda/suurenda ). 2 Soovitud formaadi seadistuse valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ) ja vajutage OK nuppu. Koopiate suuruse täpseks seadistamiseks: 1 Vajutage Menu, kuni kuvatakse Reduce/Enlarge ( vähenda/suurenda ). 2 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Custom:50-200% ( Kohandatav: % ) ja vajutage OK nuppu. 3 Soovitud koopia formaadi sisestamiseks vajutage kerimisnuppu ( või ). Nupu vajutamine ja allhoidmine lubab Teil kiirelt soovitud numbrini kerida. 4 Valiku salvestamiseks vajutage OK nuppu. MÄRKUS: Kui Te teete vähendatud koopiat, siis võivad Teie koopia alaserva tulla mustad jooned. Tumedus Kui Teil on originaaldokument, millel on ähmased märgid ja tumedad kujutised, siis saate selgema koopia tegemiseks heledust seadistada. 1 Vajutage Menu,kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Darkness. 2 Soovitud kontrastsusrežiimi valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ). Hele: sobib hästi tumedale trükile. Normaalne: sobib hästi tavatrükile või trükitud dokumentidele. Tume: sobib hästi heledale trükile või hariliku pliiatsi märkidele. Juhtpaneelil olevad nupud annavad Teile võimaluse valida kõiki peamisi kopeerimisvalikuid: tumedus, dokumendi tüüp ja koopia formaat. Enne kopeerimise alustamiseks Start vajutamist, seadistage aktiivse kopeerimistöö jaoks järgnevad valikud. MÄRKUS: Kui Te vajutate kopeerimise valikute seadistamise ajal Stop/Clear ( stopp/kustuta ), siis tühistatakse kõik valikud, mis Te olete aktiivse printimistöö jaoks seadistanud ning taastatakse vaikimisi olek. 4.1 Kopeerimine 3 Valiku salvestamiseks vajutage OK nuppu. Originaali tüüp Originaali tüübi seadistust kasutatakse koopiakvaliteedi parandamiseks, valides aktiivse kopeerimistöö jaoks dokumendi tüübi. 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Original Type ( originaali tüüp ). 2 Soovitud pildirežiimi valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ). Tekst: Kasutage dokumentide puhul, mis koosnevad enamjaolt tekstist. Tekst /Foto: Kasutage dokumentide puhul, mis koosnevad nii tekstist kui fotodest. Foto: Kasutage, kui originaalid on fotod.

7 3 Valiku salvestamiseks vajutage OK nuppu. Vaikimisi sätete muutmine Kopeerimisvalikuid seahulgas tumedus, originaali tüüp, koopia formaat ja koopiate arv võib seadistada kõige sagedamini kasutatavatele režiimidele. Dokumendi kopeerimisel kasutatakse vaikimisi sätteid, väljaarvatud juhul, kui neid pole juhtpaneeli menüüde abil muudetud. Oma vaikimisi sätete loomiseks: 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Copy Setup ( koopiate seaded ). 2 Vajutage OK nuppu, kui kuvatakse Default-Change ( vaikimisi-muuta ). 3 Seadistuse valiku valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ) ja vajutage OK nuppu. 4 Seadistuse muutmiseks vajutage kerimisnuppu ( või ) või sisestage väärtus ja vajutage OK nuppu. 5 Vajadusel korrake samme 3 kuni 4. 6 Ooterežiimile tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear ( stopp/kustuta ). MÄRKUS: Kui Te kopeerimisvalikute seadistamise ajal vajutate Stop/Clear ( stopp/kustuta ), siis tühistab see muudetud sätted ning taastab nende vaikimisi oleku. Erikoopia funktsioonide kasutamine Klooni kopeerimine See funktsioon prindib mitu originaaldokumendi kujutise koopiat ühele lehele. Kujutiste arv on automaatselt määratud originaalpildi ja kujutise formaadi poolt. 1 Asetage kopeeritav dokument printeri klaasile ja sulgege kaas. 2 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Special Copy ( erikoopia ). 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Clone ( klooni ) ja vajutage OK nuppu. 4 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg 4.1. MÄRKUS: Klooni kopeerimise ajal ei saa Te Reduce/Enlarge ( vähenda/suurenda ) menüü abil koopia formaati seadistada. 5 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alustamine ). A Automaatselt sobitamine kopeerimisel See funktsioon vähendab või suurendab originaalkujutist, et see mahuks seadmesse sisestatud paberile. MÄRKUS: Kui kopeeritava dokumendi ja sisestatud paberi formaat ei ole samad, siis seadistab see funktsioon automaatselt dokumendi formaadi nii, et see mahuks paberile. Te ei saa käsitsi koopia formaati seadistada. 1 Asetage kopeeritav dokument printeri klaasile ja sulgege kaas. 2 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Special Copy ( erikoopia ). 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Auto Fit ( automaatne sobitus ) ja vajutage OK nuppu. 4 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg 4.1. MÄRKUS: Kui automaatselt sobitamine kopeerimisel on lubatud, siis ei saa Te Reduce/Enlarge ( vähenda/ suurenda ) menüü abil koopia formaati seadistada. 5 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alustamine ). ID kaardi kopeerimine Seda funktsiooni kasutades prindib seade kaardi ühe külje paberi ülemisele poolele ja teise külje alumisele poolele originaali formaati muutmata. Kui sisestatud kaart on suurem kui trükitav ala, siis ei pruugita mõnda osa trükkida. 1 Asetage kopeeritav ID kaart printeri klaasile ja sulgege kaas. 2 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Special Copy ( erikoopia ). 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse ID Card copy ( ID kaardi koopia ) ja vajutage OK nuppu. 4 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alusta ). Teie seade alustab esikülje skaneerimist ja seejärel kuvatakse Set Backside ( keerake tagakülg ). 6 Avage dokumendikaas ja pöörake dokument ümber. Sulgege kaas. 4.2 Kopeerimine

8 1 2 Kui Te vajutate Stop/Clear ( stopp/kustuta ) või ei vajutata umbes 30 sekundi jooksul ühtegi nuppu, siis tühistab seade kopeerimistöö ja pöördub tagasi ooterežiimile. 7 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alusta ). 2-ühele kopeerimine See funktsioon prindib 2 originaalkujutist vähendatult ühele paberilehele. 1 Asetage kopeeritav dokument printeri klaasile ja sulgege kaas. 2 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Special Copy ( erikoopia ). 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ) kuni kuvatakse 2-UP ( 2-ühele ) ja vajutage OK nuppu. 4 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg 4.1. MÄRKUS: 2-ühele kopeerimise ajal ei saa Te Reduce/Enlarge ( vähenda/suurenda ) menüü abil koopia formaati seadistada. 5 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alusta ). Teie seade alustab esikülje skaneerimist ja seejärel kuvatakse Set Next Page Press Start ( keerake järgmine lehekülg, vajutage start ). 6 Asetage teine kopeeritav dokument printeri klaasile. 7 Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alustae). MÄRKUS: 2-ühelekopeerimine vähendab Teie originaaldokumenti 50%. MÄRKUS: Plakati tegemise ajal ei saa Te Reduce/Enlarge ( vähenda/suurenda ) menüü abil koopia formaati seadistada. Teie originaaldokument on jagatud 9 osaks. Iga osa skaneeritakse ja prinditakse ükshaaval allpoololevas järjekorras: Pausi valiku seadistamine Te saate seadistada aja, kui kaua seade ootab enne vaikimisi kopeerimise sätete taastamist, kui Te ei alusta kopeerimist pärast nende muutmist juhtpaneelil. 1 Vajutage Menu, kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Copy Setup ( koopiate seaded ). 2 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Timeout ( paus ) ja vajutage OK nuppu. 3 Soovitud ajaseadistuse valimiseks vajutage kerimisnuppu ( või ). Kui Te valite Off ( väljas), siis ei taasta seade vaikimisi sätteid, kuni Te vajutate kopeerimise alustamiseks Start ( alusta ) või kustutamiseks Stop/Clear ( stopp/kustuta ). 4 Valiku salvestamiseks vajutage OK nuppu. 5 Ooterežiimile tagasipöördumiseks vajutage Stop/Clear ( stopp/kustuta ). Plakati kopeerimine See funktsioon prindib pildi 9 paberilehele (3x3). Te saate prinditud leheküljed kokku kleepida, et teha üks plakatisuurune dokument. 1 Asetage kopeeritav dokument printeri klaasile ja sulgege kaas. 2 Vajutage Menu,kuni näidiku ülemisele reale kuvatakse Special Copy ( erikoopia ). 3 Vajutage kerimisnuppu ( või ), kuni kuvatakse Poster ( plakat ) ja vajutage OK nuppu. 4 Kasutades juhtpaneeli nuppe, kohandage koopia sätted koopia formaat, tumedus ja originaali tüüp. Vaadake lehekülg Kopeerimise alustamiseks vajutage Start ( alusta ). 4.3 Kopeerimine

9 5 Põhiline printimine Käesolev peatükk jagab selgitusi levinud printimisülesannete kohta. Dokumendi printimine Teie seade lubab printida erinevatest Windowsi rakendustest, Macintoshi arvutist või Linuxi süsteemist. Dokumendi printimise täpsemad sammud võivad erineda sõltuvalt kasutatavast rakendusest. Üksikasjalikumat informatsiooni printimise kohta vaadake peatükist Tarkvara. Printimise tühistamine Kui printimistöö ootab prindisabas või prindispuuleris, nagu näiteks Windowsi printerite grupp, siis kustutage see töö järgnevalt: 1 Klõpsake Windowsi Start nuppu. 2 Windows 2000 jaoks valige Settings ja seejärel Printers. Windows XP jaoks valige Printers and Faxes. Windows Vista jaoks valige Control Panel > Hardware and Sound > Printers. 3 Klõpsake kaks korda Samsungi SCX-4300 seeria ikoonil. 4 Document menüüs valige Cancel. MÄRKUS: Selle akna saate ka nii avada, kui klõpsate kaks korda Windowsi töölaual all paremas nurgas asuval printeri ikoonil. Lisaks saate aktiivse töö tühistada vajutades oma seadme juhtpaneelil Stop/Clear ( stopp/kustuta ). 5.1 Põhiline printimine

10 6 Skaneerimine Teie seadme skaneerimise funktsioon võimaldab Teil muuta pildid ja tekstid Teie arvuti digitaalseteks failideks. Seejärel saate neid laadida üles oma veebilehele või kasutada neid programmide loomiseks, mida saate SAMSUNG SmarThru programmi või WIA draiveri abil printida. Põhiline skaneerimine Te seade pakub piltide skaneerimiseks järgnevaid võimalusi: TWAIN-ühilduvast tarkvarast: Te saate kasutada muud tarkvara, kaasaarvatud Adobe Photoshop. Windows Images Acquisition (WIA) draiverist: Teie seade toetab piltide skaneerimiseks WIA draiverit. Samsung SmarThru tarkvarast: Skaneerimiseks alustamiseks käivitage SAMSUNG SmarThru ja avage Scan To. MÄRKUS: Seadmega skaneerimiseks peate paigaldama tarkvara. Üksikasjalikumat informatsiooni tarkvara paigaldamise kohta vaadake peatükist Tarkvara. 6.1 Skaneerimine

11 Toonerikasseti vahetamine Kui toonerikassett on täiesti tühi: Printer lõpetab printimise. Kuvatakse Smart Panel programmi aken, mis ütleb, et toonerikassett on tühi. Staatuse LED-is süttib punane tuluke. Sellisel juhul tuleb toonerikassett välja vahetada. Informatsiooni saamiseks toonerikassettide tellimise kohta vaadake lehekülg Tõmmake toonerikassett välja. HOIATUS: Ärge puudutage toonerikasseti rohelist alaäärt. Kasutage toonerikassetil olevat käepidet, et vältida selle alla puudutamist. 5 Asetage toonerikassetti aeglaselt seadme avasse, hoides kinni käepidemest. 6 Nukid toonerikasseti külgedel ja vastavad sooned seadmes tagavad toonerikasseti õige asetamise, kuni see kinnitub klõpsatusega õigesse kohta. 7 Sulgege esikaas. Veenduge, et kate on kindlalt suletud. Kuluvad ja asendatavad osad 2 Võtke uus toonerikassett kotist välja. 3 Rullige toonerikassetti 5 või 6 korda, et toonerit toonerikasseti sees ühtlaselt jaotada. Aeg-ajalt on Teil tarvis vahetada toonerikassetti, rulli ja kuumutit, et säilitada parim jõudlus ning vältida vanadest osadest tingitud trükikvaliteedi ja paberi söötmise probleeme. Arvutil kuvatakse Smart Panel (Tarkpaneel) programmi aken, mis annab teada, missugused elemendid on tarvis välja vahetada. Kui Te olete trükkinud teatud arvu lehekülgi või kui iga elemendi eluiga on läbi, siis tuleks järgnevad elemendid välja vahetada. Arvutil kuvatakse Smart Panel (Tarkpaneel) programmi aken, mis annab teada, missugused elemendid on tarvis välja vahetada. Element Ülekanderull Kuumuti Paberi söötmisrull Tootlus (Umbes) Umbes lehekülge Umbes lehekülge Umbes lehekülge Toonerikasseti põhjalik rullimine kindlustab maksimaalse koopiate arvu toonerikasseti kohta. 4 Eemaldage toonerikassetti kaitsev paber. Kuluvate ja asendatavate osade ostmiseks võtke ühendust oma SAMSUNGi edasimüüja või jaemüüjaga, kellelt Te seadme ostsite. Me soovitame tungivalt, et need elemendid, väljaarvatud toonerikassett, saaksid paigaldatud koolitatud teeninduspersonali poolt (vaadake lehekülg 8.4). MÄRKUS: Kui tooner riietele satub, pühkige see kuiva lapiga ja peske riiet külma veega. Kuum vesi põhjustab tooneri kangasse imendumise. 8.4 Hooldus

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

HP LaserJet Pro MFP M225, M226 User Guide - ETWW

HP LaserJet Pro MFP M225, M226 User Guide - ETWW LaserJet Pro MFP M225, M226 Kasutusjuhend M225dn M225rdn M226dn M225dw M226dw www.hp.com/support/ljmfpm225 www.hp.com/support/ljmfpm226 HP LaserJet Pro MFP M225, M226 Kasutusjuhend Autoriõigus ja litsents

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1

Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Makseterminali VeriFone VX675 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide teenindamise

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1

Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Makseterminali Ingenico iwl220 kasutusjuhend 1 Käesolev Makseterminali kasutusjuhend on Kaupmehele abiks kindlustamaks kaardimaksete turvaline vastuvõtmine läbi Makseterminali. Juhend on Maksekaartide

Rohkem

Manual PC 9 D,GB,F

Manual PC 9 D,GB,F 289105/2 SIGMA PULSOMEETER PC 9 PULS COMPUTER TOPLINE G E R M A N Y WWW.SIGMASPORT.COM WWW.SIGMASPORT.COM PC 9 SIGMA EUROPA: SIGMA Elektro GmbH Dr.- Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt a.d.w. Tel.

Rohkem

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut

DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasut DIGITAALKAAMERA Kasutusjuhend EE Täname, et ostsid Olympuse digitaalkaamera. Palun loe käesolevaid instruktsioone hoolikalt enne oma uue kaamera kasutamist, et tagada selle optimaalne töövõime ja pikem

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

kasutusjuhend

kasutusjuhend hp photosmart 430 seeria digitaal kaamera koos funktsiooniga hp instant share user's manual kasutusjuhend Kaubamärgi ja autorikaitse alane teave Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Kõik õigused on

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HP ENVY 7640 e-All-in-One series – ETWW

HP ENVY 7640 e-All-in-One series – ETWW Sari HP ENVY 7640 e-all-in-one Sisukord 1 Kuidas seda teha?... 1 2 Alustamine... 2 Printeri osad... 3 Juhtpaneel ja olekutuled... 5 Paberi algõpetus... 8 Laadige kandjad... 11 Originaali laadimine...

Rohkem

Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend

Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend Canon SmartBase MP370/MP360 Kasutusjuhend Ohutusteave Seadme turvaliseks kasutamiseks loe palun läbi käesolevas juhendis toodud ettevaatusabinõud ja hoiatused. Ära proovi teha seadmega mingeid muid toiminguid

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

HP Photosmart D5100 series Kasutusjuhend

HP Photosmart D5100 series Kasutusjuhend HP Photosmart D5100 series Kasutusjuhend Autoriõigused ja kaubamärgid 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Siin sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Paljundamine, muutmine ja tõlkimine

Rohkem

QSG_G5_EE.p65

QSG_G5_EE.p65 EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta

DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse ta DIGITAALKAAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Kasutusjuhend Täname, et ostsite Olympuse digitaalkaamera. Kaamera optimaalse töövõime ja pikema kestvuse tagamiseks lugege enne oma uue kaamera kasutamist hoolikalt

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar

EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvar EESTIKEELNE Kiirjuhend Selles juhendis on toodud juhised digitaalse fotoaparaadi esmakordse kasutamise, otseprintimise funktsiooni kasutamise, tarkvara installeerimise ning piltide arvutisse laadimise

Rohkem

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B www.prestigio.com Sisukord Lahtiütlus 3 Sissejuhatus 3 Pakendi sisu 4 Alustamine 5 Lugeja laadimine 6 Sisse- ja väljalülitamine, seadme lähtestamine, MicroSD-kaardi

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Robin.book

Robin.book hp photosmart 320 sarja digitaalkaamera kasutusjuhend Kaubamärgi- ja autorikaitse alane teave Autoriõigus 2002, Hewlett-Packard Company Kõik õigused on reserveeritud. Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi

Rohkem