TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L"

Väljavõte

1 MULLATÖÖD ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD MULLETE EHITAMINE Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - Kaeviku täitematerjali filtratsioonimoodul - vastavalt lepingulistele EVS-EN - nõuetele Muldkeha pinnaste EVS 0-0 tihendamise ja tiheduse Kaeviku täitepinnaste tihendustegurid (tihedusnäitajad) - peavad kontroll juhised vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhiste tabelile Inspector, Loadman, mõõtmine nr ja. penetromeeter Külgkraavid - lubatud erinevus projektist, põhja kõrgus ±0cm ja pikikalded ± 0,%. Tagada veteäravool projektis ettenähtud suunas. Antud tabeli erinõue mõõtmine Inspector, Loadman, penetromeeter Muldkeha nõlvus - lubatud hälbed lisa Muldkeha materjali terakoostis ja peenosiste sisaldus - vastavalt lepingulistele nõuetele kvaliteedinõuded EVS-EN - EVS-EN - Muldkeha materjali filtratsioonimoodul - vastavalt lepingulistele nõuetele 8 EVS-EN Kaeviku/mulde pinnase kõrgusarvud - lubatud erinevus projektsest +/- 0mm. Kaeviku laius - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel cm. Kaeviku põikkalded - lubatud erinevus projektsest kahepoolse põikkaldega teel ±0,% ja ühepoolse põikkaldega teel ±0,%. Mulde pinnaste tihendustegur - vähemalt 0, Muldkeha telje kõrgus - mõõdetuna teljelt ja muldkeha servast m kauguselt. Lubatud erinevus projektsest +/- 0mm, asustatud alas või külgneva rajatiste/konstruktsiooni liitumisel +/-0mm. Muldkeha serva kaugus tee teljest - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel cm. Muldkeha põikkalded - lubatud kalde erinevus projektsest kahepoolse põikkaldega teedel ±0,% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,%; Muldkeha tasasus - m lati all suurim lubatud ebatasasus piki- ja põiksuunas on 0mm. Muldkeha kandevõime - plaatkoormuskatse eesmärk on võrrelda mõõdetud väärtuse vastavust projekti nõuetele (katendiarvutusele). Katendikonstruktsioonis killustikkihi olemasolul teostatakse plaatkoormuskatse killustiku kihilt.muudel juhtudel muldkeha pinnalt. Mulde pinnaste tihendustegur (tihendusnäitajad) - peavad vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisetele tabel nr. ning liivpinnastel tabel nr. Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised iga 00m tagant ristlõikes iga m tagant ja/või murdepunktidest EVS mõõtmine Inspector, Loadman, penetromeeter iga m tagant ja/või murdepunktidest kontrollib piisavas mahus iga m tagant ja/või murdepunktidest ristlõikes punkti - muldel kuni m iga 00mja üle m -iga 0m tagant Töövõtjast eraldiseisvalt tihendatud kihtide kaupa ristlõike kolmes punktis iga 0m järel Töövõtjast eraldiseisvalt Inseneri või Tellija juuresolekul vähemalt iga km üks 0m lõik ristlõikes või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö. vähemalt üks proov iga 000m pinnase vähemalt iga km vähemalt kolmes ristlõikes vähemalt iga km üks 0m lõik ristlõikes või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö vähemalt iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud töö vähemalt üks proov iga 000 m muldesse paigaldatud pinnase mõõtmist km (Inseneri või Tellija poolt ette näidatud dest) vähemalt iga km kolmes ristlõikes vajadusel kaasata geodeet; koostada teostusjoonis vastuvõtueeskirjale Proov võetakse valmis tihendatud kihist. vajadusel kaasata geodeet; koostada teostusjoonis - vastuvõtueeskirjale Proov võetakse valmis tihendatud kihist. Muldkeha kontroll sõltuvalt pinnaeliigist Lk

2 Dreenkihi kõrgusarvud - lubatud erinevus projektkõrgusest ±0 mm; vajadusel kaasata asustatud alas või külgneva rajatiste või konstruktsiooni liitumisel +/-0mm. geodeet; koostada Antud tabeli erinõue Töövõtjast Mõõdetakse tee teljel ja dreenkihi servast m kauguselt. teostusjoonis eraldiseisvalt vastuvõtueeskirjale KRUUSKATE DREENKIHT Dreenkihi tasasus - m lati all suurim lubatud ebatasasus piki- ja põiksuunas on 0mm. Antud tabeli erinõue mõõtmine Dreenkihi materjali terakoostis -vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - EVS-EN - Dreenkihi materjali filtratsioonimoodul - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - EVS-EN Dreenkihi laius - lubatud erinevus projektsest telje ja serva vahel cm; Dreenkihi põikkalded - lubatud erinevus projektkalletest kahepoolse põikkaldega teedel ±0,% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,% võrra. Dreenkihi pinnaste tihendustegur - peavad vastama Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhiste tabeli nr ja nr nõuetele Katte kõrgusarvud - lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 0mm ; asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooni liitumisel +-0mm. Katte laius - lubatud erinevus kaugus tee teljest servani -0 cm/+0cm; Katte põikkalle - lubatud erinevus projektsest põikkaldest ± 0, % Katte paksus - vähemalt 0cm, millest vähemalt cm paksune ülakiht peab olema määruse lisas 0 sätestatud positisiooni või terakoostisega. Katte tasasus - lubatud erinevus -meetrise lati all tee piki- ja põiksuunas kuni mm. Materjali terastikuline koostis; peenososite sisaldus- vastavalt määruse lisa 0 positsiooni või nõuetele. täitematerjalide tera läbimõõt alla 0,0mm läbimõõduga materjali hulgas läbimõõduga alla 0,00mm vähemalt %. Jämetäitematerjali purunemis- ja külmakindlus - jämetäitematerjali purunemiskindlus vähemalt LA ja F Niiskusesisaldus - võib olla kuni 0,% võrra väiksem Proctor meetodil määratud optimaalsest niiskusest Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontroll juhised Antud tabeli erinõue mõõtmine EVS-EN - EVS-EN 8-; EVS-EN - Inspector, Loadman, penetromeeter KATEND EVS-EN - ; CEN ISO/TS 8- või ISO Purunemiskindlus EVS- EN 0-; Külmakindlus EVS-EN - iga m tagant; kuni m iga 0m järel iga 00 m tagant vähemalt proov 000 tonni (enne paigaldamist) Töövõtjast eraldiseisvalt vähemalt üks proov iga 000 m paigaldatud kihist vähemalt üks proov iga 000 m paigaldatud kihist vähemalt iga km vähemalt kolmes ristlõikes EVS-EN 8- Katte elastsusmoodul - tihendatud kihi pinnal, ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja e servast,0 meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni tagasitäite kohal ja kaevuluukide kõrval. Tihendatud e mõõtmine Inspector, Loadman iga 00m tagant pinnal peab olema 0MPa. vähemalt iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi pisteliselt, vähemalt iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud objekti. vähemalt proov 000 tonni (paigaldamisel) mitte harvem, kui iga km vähemalt kolmes ristlõikes Proov võtta valmis tihendatud kihist. vajadusel kaasata geodeet; (teostusjoonis) Lk

3 0 8 0 FREESIMINE 8 0 Tasasus - peale tasasusfreesimist pinna ulatuses ei tohi ebatasasused mõõdetuna m latiga olla üle 0 mm, kui ülekate teostatakse kahekihilisena (nt AC base ja AC surf või AC bin ja AC surf) ning üle 0 mm, kui ülekate pisteliselt, kuid mitte vähem kui teostatakse ühekihilisena (nt AC surf või SMA). Kasutusele tuleb võtta kõik iga m tagant 0 mõõtmist iga km meetmed, et vesi ei jääks lompidena asfalteeritava kihi peale seisma. KILLUSTIKUST KATENDIKIHID Kihi kõrgusarvud (sh. immutatud ja kate) -lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 0 mm; asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel ± 0 mm ; Killustikust Kihi elastsusmoodul - tihendatud kihi pinnal, ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja e servast 0, meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni tagasitäite kohal ja kaevuluukide kõrval. Tihendatud e pinnal peab olema 0MPa. Sõiduteega külgneva äärekividega eraldatud mõõtmine kõnni- ja jalgrattatee e kandevõime peab olema > 0MPa. Eraldussaarel 0MPa. 8 Kihi laius - lubatud hälve e serva kaugus tee teljest -0 cm/+0cm; Kihi põikkalle - lubatud erinevus projektkalletest kahepoolse kaldega teedel ± 0, % ja ühepoolse kaldega teedel ± 0, % ; Kihi ebatasasused - lubatud erinevus -meetrise lati all on sidumata segude kasutamisel tee piki- ja põiksuunas mm, rida- ja fraktsioneeritud killustike kasutamisel 0 mm. Segistis valmistatud mustkillustikust e ülakihil tee piki- ja põiksuunas mm, immutatud tel 0 mm, immutatud kattel mm. Kihi paksus (sh. immutatud ja kate) - mõõdetuna tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus. mõõdetuna tee teljel ja e servast meetri kaugusel. Lubatud erinevus projekteeritud paksusest väiksem kuni 0 %, üksikmõõtmise tulemus kuni 0 mm. Segistis valmistatud mustkillustikust e ülakihi paksuse erinevus projektsest üksikmõõtmisel kuni mm. ; Killustikust Töövõtjast eraldiseisvalt iga m tagant Kiilumiskillustiku kogus - arvutatakse kulunormi järgi, fraktsioneeritud kiilumiskillustikul ei tohi kogus olla suurem kui: põhifraktsioonil mm kiilekillustiku fraktsioonide 8 mm, mm või 8 kulu kg/m² ; põhifraktsioonil mm kiilekillustiku fraktsioonide 8 mm ja mm kulu kg/m² või mm kulu kg/m², mille peale kiilutakse fraktsioonid 8 mm, mm või 8 mm kuluga kg/m²; arvutuslik jooksvalt põhifraktsioon 0 mm kiilekillustiku fraktsioonide mm kulu 0 kg/m², mille peale kiilutakse killustik fraktsioonidega 8 mm, mm või 8 mm kuluga 0 kg/m²; Ülevaltoodud kulunormi lubatud hälve võib olla kulunormist suurem kg/m² võrra, aga freespuru korral mitte rohkem kui 0 kg/m-le. Valmis kihist peenosiste sisaldus - valmis e mistahes punktist juhuslik proov ei tohi sisaldada üle % 0,0 mm väiksemaid osiseid. JALIDELE ; Killustikust ehitamise juhend ; Killustikust EVS-EN -; MA PD KK 0 (0.0.00) Inspector, Loadman, EVS EVS-EN - Purustatud või murenenud terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus -kehtib ainult kruusast jämetäitematerjalide puhul EVS-EN - 0 Petrograafiline kirjeldus EVS-EN - Materjali purunemiskindlus - Los Angeles katsel EVS-EN 0- iga m tagant iga 00 meetri tagant kontrollib piisavas mahus pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti. pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti. arvutuslik, kuid mitte harvem kui koormat km mitte harvem, kui iga km vähemalt kolmes ristlõikes vajadusel kaasta geodeet; vajadusel kaasates geodeet; Lk

4 8 8 0 Materjali kulumiskindlus - Nordic katsel, tehakse juhul,kui materjali purunemsikindlus alla LA ja seda kasutatakse ülemises kihis EVS-EN 0- KILLUSTIKUST KATENDIKIHID Materjali külmakindlus - destileeritud vees, kui deklareeritud ; veeimavus on alla WA, siis külmakindluskatset ei teostata. Killustikust EVS-EN - EVS-EN - Materjali külmakindlus - mõõdetuna % -lises NaCl lahuses teostatakse, vaid AKÖL 0 000, kus te ülakihtidele ja EVS-EN - ühekihiliste te puhul kehtib nõue Evaj. > Mpa. Materjali plaatsustegur Materjali terastikuline koostis; peenosiste sisaldus EVS-EN - Sidumata segu terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus EVS-EN - 8 NÕUDED LÄHTEMATER Mustkillustiku sideaine sisaldus ja terastikuline koostis - sideaine sisaldus ei või langeda alla poole "Killustikust ehitamise juhises" nõutud minimaalsest katselisest (lahustuvast) sideainesisaldusest. Terastikuline koostis vastavalt "Killustikust es" nõutud terakoostisele EVS-EN - EVS EN - ja Immutamisel sideaine kulu - ei tohi olla ettenähtust üle % väiksem plaadiga (EVS-EN objektil tehtud Killustikust -) või kontrollkaalumine või töömahud saatelehed Konstruktsiooni kandevõime -plaatkoormuskatse eesmärk võrrelda mõõdetud väärtuse vastavust projekti nõuetele (katendiarvutusele). Katendikonstruktsioonis killustikkihi puudumisel teostatakse 0 plaatkoormuskatse valmis muldkehalt. Võrreldav näitaja plaatkoormuskatse EVS korral kihi elastsusmoodul EV 0 MPa ning EV/EV,. vähemalt kord enne paigaldamist ja edaspidi tarnitud 000 tonni enne paigaldamist kontrollib piisavas mahus vähemalt kord 00 tonni tarnitud täitematerjali vähemalt proov laotatud paani Proovide võtmine tuleb kilomeetri või vähemalt üks teostada lähtudes AKEJ-s proov vahetuses kirjeldatust Inseneri või Tellija juuresolekul vähemalt kord objektile tarnitud kooskõlastatud täitematerjali proov objekti vahetuste lõpus mõõtmist km (Inseneri või Tellija poolt ette näidatud dest) Külmakindluse tõendamisel - üks külmakindluskatse, kas destileeritud vees või NaCl lahuses kontroll valmis konstruktsioonikihilt, mitte tehnoloogiliselt kihilt 0 8 STABILISEERITUD KATENDIKIHID Katendi kõrgusarvud - lubatud erinevus projektsest telje kõrgusest ± 0 mm; asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooniga liitumisel ± 0 mm Katendi laius - ei tohi olla väiksem projektsest. Katte piki- ja põiktasasust - suurim lubatud ebatasasus -meetrise lati all on tee piki- ja ristsuunas kuni mm. Katte põikkalle - lubatud erinevus projektsest põikkaldest stabiliseeritud kattekihil kahepoolse põikkaldega teedel võib olla kuni ±0, % ja ühepoolse põikkaldega teedel kuni ±0,% Tihendatud kihi paksus - mõõdetuna tihendatud kihi ristlõike kolme punkti keskmine paksus. mõõdetuna tee teljel ja e servast meetri kaugusel. Lubatud erinevus Lubatud paanikihi keskmine paksus ei tohi olla projekteeritud paksusest väiksem üle 0% ja üksikmõõtmiste tulemus väiksem üle 0mm. Elastusmoodul - ristlõike kolmes punktis ei tohi olla alla 0 MPa (v.a bituumen stabiliseeritud mitte alla 0 MPa) või katselõigul määratud võrdlustihedus (elastsusmoodul), nõue % võrdlustihedusest (elastsusmoodulist) NÕUDED HTEMATERJALIDEL Purustatud või murenenud terade ja täielikult ümardunud terade sisaldus -kehtib ainult kruusast jämetäitematerjalide puhul ; ;, puurproovid või proovisurfid Inspector, Loadman, puuritakse, surfitakse EVS-EN - 8 Materjali purunemiskindlus - Los Angeles katsel EVS-EN 0- Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui deklareeritud EVS-EN - veeimavus on alla WA, siis külmakindluskatset ei teostata. ; EVS-EN - Stabiliseeritud 0 Materjali plaatsustegur EVS-EN - iga m tagant. Algus 0m vahega. Kui järjestiku mõõtmist projektsed, edasi mõõtmine 00m. iga 00 m tagant vähemalt kord enne paigaldamist ja edaspidi tarnitud 000 tonni Töövõtja teostab pisteliselt, kuid mitte harvem kui iga km üks 0m lõik või 0 vajadusel kaasates geodeet mõõtepunkti vastuvõtmiseks esitatud kihi, mitte harvem, kui mõõtepunkt iga vastuvõtmiseks esitatud km Võrdlustihedusest lähtudes vähemalt mõõtmist iga km tuleb mõõtmised teostama vastuvõtmiseks esitatud kihi h jooksul (soovitatavalt samal päeval) vähemalt kord objektile tarnitava kooskõlastatud seguretseptis erinevate lähtematerjalide Külmakindluse tõendamisest (veeimavus või katseline) piisab ühe korrast Lk

5 Materjali terastikuline koostis; peenosiste sisaldus ; EVS_EN - STABILISEERITUD KATENDIKIHID KRUNTKIHID Terastikuline koostis ja sideaine sisaldus - summaarse bituumeni keskmine sisaldus peab olema vahemikus,8,% ja üksikproovil võib olla EVS - EVS EN - ja vahemikus % segu massist; töömahtude el ja jooksvalt tööde käigus EVS-EN 8-; EVS-EN - arvutatakse / EVS-EN 8- EVS-EN 8- EVS-EN 8- EVS-EN 0- põhimõtteid järgides vähemalt üks objekti (soovituslikult korra m ) vähemalt korra 000 m koos Inseneriga enne töödega tamist (k.a. peale katkestusi) Töövõtja ja Insener kontrollivad tööde ajal proov iga 000m või proov vahetuses arvutuslikult iga vahetuse lõpus katsekeha esimeses vahetuses + proovikeha iga 0000m tagant määratakse vähemalt üks kord objekti iga 000 m stabiliseeritud pinna vähemalt üks kord vahetuses Krunt - peab katma pinna ühtlaselt ja tungima e peentesse visuaalne pragudesse. -visuaalne vaatlus LÄH Segusse lisatavad sideainete kogused - ei või erineda "Stabiliseeritud es" kirjeldatust. Tsementstabiliseeritud segu tugevusomadused (survetugevus) - peavad vastama "Stabiliseeritud es" tabelile nr. ; EVS-EN 8- Stabiliseeritud Bituumenstabiliseerimisel lõhestus-tõmbetugevus - peavad vastama EVS-EN - EVS-EN 8 - "Stabiliseeritud es" tabelile nr. ; EVS-EN 8- EVS-EN - 0 Kompleksstabiliseerimisel survetugevus või lõhestus tõmbetugevus - peavad vastama "Stabiliseeritud es" tabelile nr. Stabiliseeritud segu optimaalne niiskusesisaldus Stabiliseeritud segu niiskusesisaldus tööde käigus - ; 8 -,0% kuni +0,% modifitseeritud Proctorteimiga määratud optimaalsest. Stabiliseeritud EVS-EN - Vahtbituumeni sideaine mahukasv - stabiliseerimise esimese viie minuti jooksul peab olema mahukasv vähemalt 0-kordne; Kulunorm - stabiliseeritud ele, kruntimise soovitatav kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile vähemalt 0, kg/m. Asfaltkatete omavaheliseks kruntimiseks kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile minimaalselt 0, kg/m. Tasandusfreesitud e kruntimise soovituslik kulunorm arvestatuna puhtale bituumenile minimaalselt 0, kg/m. Vuugiliimi kulunorm - kontrollitakse visuaalselt kattuvust. Vuukide kruntimisel vältida sideaine sattumist katte pinnale. Liimi paigaldamisel tuleb kinni pidada tootjapoolsetest juhistest. ; usaldusväärse mahumõõduviisi abil EVS-EN - visuaalne, - katsekeha esimeses vahetuses + katsekeha iga 0000m tagant -visuaalne vaatlus Inseneril viia tunni jooksul, vähemalt,- tundi enne labori sulgemist, et labor jõuab katsekehad ise valmis vormida (varasemalt laborit ette teavitada). Määratakse modifitseeritud Proctorteimiga Määratakse objektil, kasutades mikrolaineahju vms. Soovituslikke kulunorme võib muuta ainult Inseneri kirjalikul nõusolekul Lk

6 Katendi kõrgusarvud - tee telje kõrguse erinevus projektist ±0 mm mõõdetuna ehitamiseks rajatud mõõdistusvõrgu lähima punkti suhtes. A/b kuumtaastamisel ei teostata. A/B KATENDID ja KUUMTAASTAMINE 8 0 Katte põikkalde erinevus - projektist ühepoolse kattega teedel ±0,%, kahepoolse kattega teedel ±0,%. Sildadel lubatud hälved sõidu- ja kõnniteel +/- 0,%. Katte serva erinevus teljest - lubatud erinevus -0 kuni +cm, kusjuures kahe järjestikuse mõõtmise vahe ei või olla üle cm. A/b kuumtaastamisel ei teostata. Paigaldatud kihi paksus, jäävpoorsus, tihendustegur - Kui pealmise kattekihi pindala on suurem kui 000 m², kontrollitakse katte jäävpoorsust ja tihendustegurit pidevmeetodil maaradariga. A/b kuumtaastamisel paksust ei määrata. Laotatud asfaldi paksus ja kogus - tasanduskihil arvutuslik, kontrollida ainult paksust saatelehe el pikkuse/laiuse järgi. A/b kuumtaastamisel kontrollida ainult laotatud asfaldi kogust - kontroll kg/m-le Segu temparatuur - laoturi punkris ei tohi kuuma asfaltsegu temperatuur olla üle 0 C madalam seda liiki segu madalamast lubatud segamistemperatuurist Fraktsioneerumine, katte pind - probleemi ilmnemisel kontrollitakse terastikulist koostist (nii kinnirullimata kattest kui proovipuurimine). A/b kuumtaastamisel ei teostata. Terastikuline koostis ja bituumeni sisaldus - tööde käigus võetav proov (laoturi teovõlli eest või vahetult laotatud kihist). Koosneb vähemalt kahest osaproovist, mis mõlemad antakse üle omanikujärelevalve esindajale (üks, teine hoiule). Filleri sisaldus (tardkivikillustikust täitematerjali korral) - tööde käigus võetav proov (laoturi teovõlli eest või vahetult laotatud kihist), Koosneb vähemalt kahest osaproovist, mis mõlemad antakse üle omanikujärelevalvele (üks labori, teine hoiule Tellijale). NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE ALIDELE Sideaine penetratsioon ja nake täitematerjaliga - tavalistel naftabituumenitel Pehmenemistäpp, elastne taastatavus 0 C juures, murdumistäpp - teostatakse lisaks, kui kasutatavaks sideaineks on polümeermodifitseeritud bituumen (PMB) Jämetäitematerjali lihtsustatud petrograafiline kirjeldus - määrata asfaltsegust eraldatud fr /mm aloogiline/perograafiline kirjeldus. Katse võib teha terastikulise koostise proovivõtu kogusest. A/b kuumtaastamisel ei teostata. Asfaldist ; Vastuvõtueeskiri ; EVS EN -, Asfaldist EVS-EN - visuaalne, EVS- EN - sideaine EVS-EN 8 järgi täitematerjal - järgi EVS-EN - EVS-EN -, ja EVS-EN - EVS EN - ja Penetratsioon EVS-EN ; Nake EVS-EN -; Pehmenemistäpp EVS-EN ; Elastne taastuvus EVS-EN 8; Murdumistäpp EVS-EN Materjali terastikuline koostis ja peenososite sisaldus - kõikidel täitematerjalidel EVS-EN - Purunemiskindlus (LA) - jämetäitematerjalidel kuid d mm, Asfaldi /Tee, EVS-EN - arvutuslik EVS EN - ja s.t. enese kontrolliks tehases ja segu laotamisel laoturi tagant paigaldatud kihist enne rullimist visuaalselt pidevalt mitte harvem kui üks kord 00 tonni sideaine labori 00m tagant, puurauku ja iga 0m tagant proov vuugist; maaradari puhul pidevmeetod. Uue kihi laotamisel pisteliselt, kuid mitte vähem kui koorem km paani. Kuumtaastamisel pidev laotatud koguse kontroll iga saabuva veoki kastist enne selle tühjendamist laoturisse visuaalselt teha ekstraheerimine vähemalt kord objektile tarnitava kooskõlastatud seguretseptis erineva lähtematerjali EVS-EN - üks objekti EVS-EN 0- iga m tagant. Tootja kontrollib pisteliselt, mitte harvem kui iga km üks 0m lõik või 0 mõõtepunkti iga vastuvõtmiseks esitatud kihi/objekti. Sillal vähemalt kahes ristlõikes vähemalt proov km või proov vahetuses laotatud paani, (laoturi teovõlli eest või vahetult laotatud kihist) vajadusel kaasata geodeet koostada mõõteprotokoll vt. vastuvõtueeskirja joonis märge saatelehele temperatuuri, paigaldamise kellaaja ja piketaaziga. Kui ekstraheerimise tulemus ei rahulda Töövõtjat ega Tellijat, siis katsetatakse Tellija käes hoiul olev teine (B) proov Karbonaatsetest settekivimitest valmistatud täitematerjalidega naket ei kontrollita Katse - ülemise kihi segust ainult tardkivi täitematerjali korral. Katse võib teha terastikulise koostise proovivõtu kogusest Lk

7 /Tee Kulumiskindlus (AN) - fr 8/ ainult kulumiskihi segudes ehitamise kvaliteedi kasutatavatel jämetäitematerjalil EVS-EN 0- - nõuded Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui jämetäitematerjal on karbonaatsetest settekivimitest EVS-EN - A/B KATENDID ja KUUMTAASTAMINE 8 0 NÕUDED LÄHTEMATERJA Materjali külmakindlus - soolvees, kui jämetäitematerjal on tardkivist EVS-EN - EVS-EN - Plaatsustegur (FI) - jämetäitematerjalidel (d mm) Purustatud ja ümardunud terade sisaldus - Kruusast jämetäitematerjalide puhul Huumuse sisaldus - peen ja fraktsioneerimata täitematerjalidel v.a kivimite purustamise teel saadud täitematerjalil Teekatte haardetegur - haardetegur peab olema vähemalt 0,, kui lubatud suurim kiirus vastaval teelõigul on kuni 80 km/h. Kui lubatud suurim kiirus vastaval teelõigul on suurem kui 80 km/h, peab haardetegur olema vähemalt 0, Katte tasasus IRI ja IRI el - hinnatakse rahvusvahelise tasasusindeksi IRI ja IRI järgi vastavalt lepingule või «ehitamise juhis» tabel või punkti.. nõuetele ; ; Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Euroopa tehniline norm CEN/TS 0- Maailmapanga valem, Soome PANK 0 katsestandard EVS 0- pidevmeetod (laser, Lidar) EVS-EN - EVS-EN - Peenosiste kvaliteet - (MB f ) - vajadusel peen ja fraktsioneerimata täitematerjalidel EVS-EN - Asfaldist katendite ehitamise jhis Katte tasasus m latiga - (teedel, mille pikkused, vertikaalkõverate raadiused või keeruline vertikaalplaneering ei võimalda IRI mõõtmisi korraldada (" " tabel ). Juhul, kui asfalivõrk siis m lati all mm. - Nõuded vastavalt " kvaliteedi nõuded" lisale nr Katte roobas - - nädalat peale kulumiskihi valmimist roopa sügavus 00m pikkustel mõõtelõikudel max. mm. ja keskmine mm. EVS-EN - punkt. CEN/TS 0- Töövõtja mõõdistab Insener visuaalselt, vajadusel täiendavalt bituumenirikastele dele Töövõtja mõõdistab Kulumiskindlus - vastavalt AKEJ -i tabel Asfaldi EVS-EN - EVS-EN -, Deformatsioonikindlus - vastavalt AKEJ-i tabel Vastuvõtueeskiri EVS -EN - vähemalt kord enne paigaldamist ja jooksvalt iga 000 tonni kasutatava täitematerjali üks kord enne asfaltsegu retsepti koostamist kontrollib kogu objektil kontrollib piisavas mahus Tellija tellib Inseneri juuresolekul-, lisaks täiendav proov Tellijale vähemalt kord objektile tarnitava kooskõlastatud seguretseptis erinevate lähtematerjalide ülemineku del latiga 0 mõõtmist objekti/km. Rooparemixi korral iga 000m tagant, kuid mitte vähem kui proov objekti segutüübi proov võetakse asfalttehase laoplatsil Lk

8 Teekatte tasasus - pinnataval teekattel olevad augud ja ebatasasused, mis on sügavamad kui 0 mm, mõõdetuna meetri pikkuse latiga tee pikisuunas, peavad olema täidetud ja tihendatud võrdväärse teekatte materjaliga mõõtmine PINDAMINE m latiga Materjali terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus - kõikidel täitematerjalidel EVS-EN - Peenosiste sisaldus - kõikidel täitematerjalidel Purunemiskindlus (LA) - jämetäitematerjalidel kuid d mm EVS-EN - EVS-EN 0- Kulumiskindlus (AN) - fr 8/ ainult kulumiskihi segudes kasutatavatel jämetäitematerjalil EVS-EN 0- EVS-EN - Materjali külmakindlus - destilleeritud vees, kui jämetäitematerjal ; on karbonaatsetest settekivimitest antud tabeli erinõue EVS-EN - Materjali külmakindlus - soolvees, kui jämetäitematerjal on tardkivist EVS-EN - Plaatsustegur (FI) - jämetäitematerjalidel (d mm) EVS-EN - 0 Petrofraafiline kirjeldus - Nake sideainega - kui bituumen emulsioon siis löögimeetod ja bituumeni puhul rullpudelimeetod sideaine EVS-EN 8 ; täitematerjal - EVS-EN - rullpudel EVS-EN- ; löögimeetod EVS- EN - Sideaine omadused - kontrollida sideaine vastavust EVS 0- -le. PMB emulsioonidel kontrollida aurustamisega eraldatud sideaine omadusi (penetratsioon, pehmenemistäpp ja elastne taastuvus) Pindamisjuhis EVS-EN 8 EVS-EN 0- katsed loendatakse 0x0cm alal Kattepinna makrostrektuur liivaringi meetod - tuleb teostada sügisel soovitavalt septembri-oktoobrikuu jooksul koos Tellijaga, kus määratakse pindamise makrotekstuuri sügavus liivaringi meetodil fr. -8 /0..0mm; Pindamisjuhis liivaringi meetodil - /0..0mm.; 8- /..0mm ja fr.-/00..0mm. 8 Täitematerjal - kontrollitakse vastavus nõuetele (määruse tabel ) NÕUDED LÄHTEMATERJALIDELE Kihi kontroll - fraktsioneeritud killustiku terade arv 0 0 cm pindalal peab pärast lahtiste killustikuterade eemaldamist erinevatel killustikufraktsioonidel olema järgmine: /8 > 0 tk; 8/ > 0 tk; / > 0 tk. Tekstuuri sügavus mõõtmine nihikuga - väljaspool sõidujälge mõõdetuna killustiku teradega tipust kuni sideaine kihini fr.-8mm /..mm; fr.-- /..mm; 8-/..mm ja fr.-/..8mm Makrotekstuur nihikuga nõuded tabelis kvaliteedinõuded p.l. liivaringi meetodiga - EVS-EN 0- EVS-EN - enne töödega tamist tervel objektil kord 00t sideaine pisteliselt kahtluse tekkimisel kord tööde lõppedes Töövõtja mõõdistab koos Inseneriga* * Inseneri juuresolekul* Inseneri juuresolekul* iga m tagant pisteliselt kahtluse tekkimisel pisteliselt kahtluse tekkimisel vähemalt üks kord vahetuses, vahetult töödega tamisel mõõtmist km nihikuga kord tööde lõppedes objekti Fraktsioneeritud killustiku terade arv - pindala 0*0cm, vastavalt fraktsioonidele fr. -8 mm rohkem kui 0tk; fr. 8-mm rohkem 0tk; fr. objekti -mm rohkem kui 0tk. * Sideaine ja täitematerjali laotamise ühtlus Materjali kulunorm Tootmisohje iga 000 tonni tagant, või mahu mitte täitumisel, iga partii või kord lepingu vastavalt tootmisohjele pisteliselt kahtluse tekkimisel * Kontroll teostada enne tööde algust Katse 0 päeva jooksul, et vältida emulsiooni lagunemist Lk 8

9 Põikkalle - võib erineda projektsest ± 0, % võrra PEENARDE KINDLUSTAMINE ÄÄREKIVI; VOOLUVEERENNID SILLUTISKATTED Elastsusmoodul - mõõdetuna Inspektor või Loadman tüüpi seadmega mõõdetuna tugipeenra keskel peab olema vähemalt 0 MPa. Inspector, Loadman iga 00m tagant EVS-EN - kruusal EVS-EN - ; killustikul EVS-EN ja - Purunemiskindlus- LA katse- võrdlus deklareeritavaga - jämetäitematerjali korral EVS-EN 0- Terakuju plaatsusteguri järgi - võrdlus deklareeritavaga -jämetäitematerjali EVS-EN - korral EVS-EN - Materjali külmakindlus- vähemalt kord enne materjalide paigaldamist- 8 EVS-EN - jämetäitematerjali korral Peenra laius - 0 % teepeenra mõõdetud laiustest võib olla projektsest laiusest 0 cm võrra kitsam ja keskmine laius võib olla projektsest laiusest kitsam kuni cm. Teepeenra kattepoolse serva kõrgus - ei tohi alla kattest kõrgem ja võib olla kattest madalam kuni cm. Materjali terastikuline koostis, peenososite sisaldus - segu nr nõuetele või segu nr nõuetele. Nõuded pinnasele - vähemalt 0MPa sõiduteeäärekivi e elastsusmoodul ja 0MPa- kõnnitee välimise äärekivi elstsusmoodul. Ärekivi väljaulatuvus - lubatud üle sõidutee katte tasapinna võrreldes projektiga +/-0mm. Vooluveerenni serva kõrgus - lubatud erinevus katte tasapinnast võrreldes projektiga +/-0mm. Äärekivi kõrvalekalded - plaanis cm ja profiilis cm. Äärekivi pealmise ja esikülje pinna nihe kivide otstes peab olema väiksem kui mm. Voolurenni kalle- peab olema suurem kui mm/m ja veeäravool peab olema tagatud; Äärekivide vaheliste vuukide vaheline laius - sirgetel ei tohi ületada mm ja kõveratel 0mm; Aluskihi paksus sillutiskatte all - killustik või kruuse paksus sillutiskatte all - vähemalt cm. Sillutiskattega tee põikkalle - lubatud hälve ± 0,% Kivide joonduvus Kattega tee telje kõrgus - +/-0 mm, asustatud alas või külgneva rajatise või konstruktsiooni liitumisel +/-0 mm; Piki- ja põkitasasus - (ebatasasus m pikkuse lati all ) mm, klombitud munakivisillutisel mm. Kividel omavaheline kõrguste erinevus - tehiskivisillutisel mitte üle mm, klombitud munakivisillutisel mm. Sillutise paigaldus betoonist sängituskihile -vuugi täitekõrgus tsementmördiga täidetud vähemalt / sillutiskivi kõrguselt. Kivide vaheline vuukide laius - murtud pinnaga sillutiskividel kuni 0 mm ja lõigatud pinnaga looduskividel ja tehiskividel kuni 0 mm. Teetööde tehniline kirjeldus Inspector, Loadman iga m tagant iga 000 tonni tagant, või mahu mitte täitumisel, iga partii või kord lepingu mõõtmist iga km vähemalt proov km tee visuaalne vaatlus visuaalne vaatlus labori iga km vähemalt teel kolmes ristlõikes visuaalselt ja mõõtmised visuaalselt ja mõõtmised Lk

10 DREENID SAJUVEE KANAL KAEVUD VEEVIIMAR TRUUBID jooksvalt kuid mitte vähem, kui 0 mõõtmist objekti vajadusel kaasata geodeet Truupide pikendamine - olemasoleva ja uue truubi telje nihe ei tohi ületada 8 ±0 mm. Truubilülide vahelised montaaživahed ei tohi olla suuremad kui 0 mm. vajadusel kaasata geodeet 0 Dreeni kõrgusarvud - lubatud hälve on +/- 0 mm. Horisontaaltasapinnas telje paiknemine - lubatud hälve on 00 mm. Torustiku kõrgusarvud - lubatud kõrguste hälve d 0,m -0mm; d-0,- 0,m -0mm ja d üle 0,m -0mm. Pikialle - projektsest lubatud hälve % võrra d 0,m -0,% ja d üle 0,m hälve 0,% Paigaldushälbed - elemendid paigaldada vertikaalselt, maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 0mm/m. Pikikalle - vähemalt mm/m ja vee äravool peab olema tagatud. Voolurenni servakõrguse erinevus - lubatud ümbritsevast tasapinnast +0/- 0mm. Kõrgusarv - sisse- ja väljavoolu kõrgusarvu lubatud hälve on ± 0mm. Pikikalle - lubatud hälve on ±0,%. Pikitelje hälve - truubi sirgjoonest 0mm. Pikitelje nihe - truubi telje asukoha lubatud hälve horisontaaltasapinnas on 0cm. Truubi pikkus - lubatud hälve on ±00mm Monteeritavate elementide nihe - omavahel külgsuunaline nihe 0mm. Kindlustusplaatide nihe - lubatud nihe üksteise suhtes kuni 0mm. Truubi e tihendatus - kas tihendustegurit Kt 0, või elastsusmoodulit MPa või tihendusnäitajat T=ΣE/ /E(),, kus (ΣE/), kus tihendusnäitajal määratakse Inspectori mõõtmistsükli viimase mõõtmistulemuse (-s, -s ja 8-s) keskmise ja teise mõõdetud elastsusmooduli E() suhet. Truubi korrosioonikaitse paksuse kontroll - mõõdistatakse enne paigaldamist värvitud truubilt. Enne värvikihi paigaldamist tsingi- ja värvikihi paksuste kontroll esitatud dokumentidele. Paksus peab olema esitatud dokumentidega võrreldes tagatud %-lise tõenäosusega. Tee ehitasmise DRENAAŽ Inspector, Loadman, penetromeeter magneetiline värvimõõtur kontrollib igal truubil kontrollib igal truubil koos Inseneriga koos Inseneriga kuid mitte vähem, kui 0 mõõtmist objekti kuid mitte vähem, kui 0 mõõtmist objekti igal veeviimaril üks mõõtmnine igal truubil juhul, kui Insener ei viibi Töövõtja mõõtmiste juures igal truubil juhul, kui Insener ei viibi Töövõtja mõõtmiste juures iga värvitud 00m 0m mõõtmiskoht 0 mõõtepunktiga vajadusel kaasata geodeet vajadusel kaasata geodeet vajadusel kaasata geodeet vajdusel kaasata geodeet Lk 0

11 KONSTRUKTSIOONID ÜLDANDMED BETOONITÖÖD TERAS KONSTR. HÜDROISOLATSIOONI ALUSPIND HÜDROISOLATSIOON VUUGID Värske betooni töödeldavus - koonuse vajumit objektil vahetult enne betooni paigaldamist EVS-EN 0- ; Värske betooni õhusisaldus - objektil vahetult enne betooni EVS-EN 0- paigaldamist; kui projektis nõuded puuduvad, siis õhusisaldus,-%; EVS-EN 0- Telje plaaniline asukoht - telg, mis parallelne tee teljega 0mm. Katendi telje kõrgusarv - silla sõidutee telje hälve projektsest ± 0mm. Laiusgabariit- kogulaius erinevus projektsest cm. Põikkalded - konstruktsioonil ja nende elementidel lubatud põik- ja pikikalded projektsest +/- 0,%. R/b konstruktsioonide mõõtmed - ristlõige mõõtmed põiklõikel (EVS 0) : laiusel kuni 0mm -hälve +/- 0mm; laiusel 0-00mm hälve +/- mm; ja laiusel 00mm +/-0mm. Metall pinnakaitse materjali paksuse kontroll - mõõdistatakse valmis teraskonstruktsioonilt. Enne värvikihi paigaldamist tsingi paksuse kontroll esitatud dokumentidele (kui tsingitud). Kivistunud kuival värvikihil peab olema projektne värvikihi paksus tagatud %-lise mõõtearvu tõenäosusega. Aluspinna kontroll - kas tekstuuri (liivaringi meetodil) või pinna naket vastavalt TTTK.8 nõudele Aluspinna tasasus - mõõdetuna m lati all pilu mm; astmete ja kõrgendusteta Nakketugevus süsteem - tulemused vastavalt TTTK.8 nakkettesti tabelile (+ C -0,88N/mm; +0 C -0,8N/mm; + C -0,N/mm ; +0 C -0,N/mm ; +0 C -0,N/mm) vahepealsed interpoleertiakse Nakketugevus süsteem - keskmine tulemus vähemalt,n/mm ja vähim mitte alla. N/mm,, tee ehitamise kvaliteedi nõuded EVS-0-8 kui projektis veepidavus nõue kogu konstruktsioonil magneetiline värvimõõtur kogu tööl pisteliselt EVS-EN 0- EN igal konstruktsiooni elemendil igal betooni koormal (mikseril) enne paigaldamist kogu tööl kontrollib piisavas mahus kogu tööl pisteliselt Insener juuresolekul juhul, kui veepidavus nõue, siis projektsest elemendist igal konstruktsioonil kahes ristlõikes iga värvitud 00m 0m mõõtmiskoht 0 mõõtepunktiga kuni 00m pinnalt- katset + iga lisanduva 00m pinna lisakatse juurde Töövõtja tellib/või korraldab Inseneri juuresolekul igal rajatise teljel või vähemalt konstruktsiooni kolmes ristlõikes (servapruss; tiivad) igal koormal enne paigaldamist Betooni survetugevus - lubatud erinevus kivistunud betoonil projektsest kuni 0% Ehitustööde EVS-EN 0- igal konstruktsioonil Töövõtja võtab Betooni külmakindlus - lubatud erinevus kivistunud betoonil projektsest vastuvõtueeskiri ; Tee igal konstruktsioonil, millel kuni 0% ehitamise määrus EVS-EN 0- EVS 8 külmakindlus nõue. Betooni veesissetungimuse sügavus Avatud- ja moodul (s.h. kummimatt) vuugi kõrgus kattepinnast - nõutav kattepinnast alla -0mm. vähemalt kahes ristlõike kolmes punktis piki - ja põiksuunas kuni 00m pinnalt- vähemalt katset + iga lisanduva 00m pinna vähemalt lisakatse juurde igal vuugil; igal sõiduraja rattajäljel vajadusel kaasata geodeet töödeldavusel kontrollida värske betooni vastavust projektile või Töövõtja tööplaanisle vastavalt konstruktsiooni iseloomule. Mõõtetulemused kanda saatelehele Laborisse viidavate katsekehade maht ja võtmise koha kooskõlastab Insener Tellijaga. Saatelehele märge, viidavast katsekehast Lk

12 Riigiteede liikluskorraldus juhis 8 0 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID Posti kõrvalekalded - lubatud tee pikisuunas projektsest märgi paiknemisest ±,0m. Liiklusmärgi paiknemise lubatud kõrvalekalle asukohast põiksuunas on ± 0, m ning liiklusmärgi kõrgus vertikaalasendist ± Iga märgi puhul pisteliselt cm. Postid ei tohi ulatuda üle liiklusmärgi ülemise serva. geomeetriuline koos Inseneriga LIIKLUSMÄRGID TEEMÄRGISED TÄHISPOSTID TEEPIIRE PÕRISTID Iga õhuliinil läheduses märgiga reflektomeeter Märgistuskihi paksus - vähemalt 0,mm värvi korral,, - mm pritsplasti korral ja kuni mm valuplasti korral EVS tabel Märgistuse lubatud kõrvalekalded - märgiste - ja - laius ±mm, mäargiste - ja - kriipsude ja kriipsude vahe pikkus ± 0mm, märgiste - ja - asukoht tee teljega ristisuunas ±0 muude märgiste mõõtmed tee piki ja tee teljega ristisuunas ±0mm EVS tabel 8 Liiklusmärkide kaugus elektriõhuliinist - vähemalt,0 m. Liiklusmärkide valgustpeegeldavus - Põhi- ja tugimaanteedel vähemalt vastavalt klassile RA, kõrvalmaanteedel liiklusmärgid sagedusel AKÖL < 000 RA ning AKÖL > 000 RA. Sõidutee kohale paigaldatud märkide vagustpeegeldavus peab vastama vähemalt klassile RA. Alati kasutada vähemalt RA klassi kilet hoiatusmärkidel,,,, kuni 8,,,, 8, kuni, eesõigusmärgil ja osutusmärkidel,. Märgistuse valguspeegelduvus - uuel valu ja pritsplastikust märgisel 0, uuel värvist märgisel ja ekspluatatsioonis oleval valu- ja pritsplastikust märgisel 00. Struktuursel teekattemärgistusel märjal kattel. Ühik: mcd*lx-*m- Kõrgus -helkuri lubatud hälve katte serva kõrgusest ± cm Kõrvalekalle vertikaaltasapinnast - lubatud 0m pikkusel sirgel teelõigul on ± cm. Kõrvalekalle vertikaalist - lubatud ±. Kõrgus - lubatud hälve katte servast kõrgusest -/+cm. Kõrvale kalle vertikaalpinnast - lubatud hälve 0m pikkusel sirgel teelõigul -/+cm. Põristite kõrvalekalded - sügavus +mm, laius(teega risti) -0mm/+0mm, pikkus(piki telge) -0mm/+0mm, samm ±0mm, asukoht tee telje suhtes ±0mm, Riigiteede liikluskorraldus juhis Riigiteede liikluskorraldus juhis Riigiteede liikluskorraldus juhis retroreflektomeeter pisteline, kahtluse korral pikemalt kui km (telg- ja äärejooned jms) iga km tagant. iga tähispost Töövõtja mõõdistab koos Inseneriga, koos Insneriga Iga õhuliinil läheduses märgiga Kahtluse korral vähemalt üks proov iga märgistusliigi objektil iga tähispost pisteliselt pisteliselt pisteliselt pisteliselt pisteliselt kahtluse korra l pisteliselt vähemalt 0 mõõtmist iga piirdelõigu km vähemalt ühe lõigu mõõtmine iga põristi km Mõõtekohaks igal teekattemärgisel vähemalt mõõtmist. Lk

13 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD KASVUALUS E RAJAMINE OOTEPLATVORMI DE EHITAMINE Kasvue viljakuse ja lõimise analüüs - nõuded Riigiteede haljastusjuhises. Metsastamisel ja III klassi muru rajamisel kohalikku kasvupinnast analüüsima ei pea. Asetus ja suurus- lubatud kõrvalekalded asetuse ja suuruse osas: ± cm plaanis, ± cm profiilis Platvormi katte kõrgus - äärekivi suhtes ei tohi olla suurem kui + cm või peab olema samal kõrgusel äärekiviga. KOMMENTAARID TABELILE : 0 tabelis olulisemad muudatused võrreldes varasema versiooniga on punasega 0 0 * Juhul kui pindamise korral insener puudub, teostab inseneri ülesanded tellija esindaja. Riigiteede haljastusjuhis vähemalt proov 000 m-st või proov 00 m ** Regiooni ehitusvaldkonna juht võib iga objekti puhul teha kirjaliku kaalutletud otsuse tellija kontrollproovide vähendamiseks, juhul kui kvaliteedi tagamiseks on tellija ja insneri poolt tehtud vajalik kogus kontrollproove. 0 0 Kõik vastuvõtutoimingud tuleb dokumenteerida katse- või mõõteprotokolliga, nende puudumisel kajastada ehitustööde päevikus täitevdokumentatsiooni osana : 0. Tellija -termini all mõeldakse lisaks projektijuhile ka teisi Maanteeameti poolt kontrolli teostavaid isikuid; 0. Vastuvõtu toimingu eelduseks on töövõtja poolt teostatud ja esitatud kontrollkatsetused ja toimingud (päise veerus nr vastaval tööl loetletud tegevused);. Labori- ja laborkatse all mõeldakse vastuvõtu katsete korral raamlepinguga seotud või teisi akrediteeritud laboreid. Töövõtja kontrollkatsetel korral on lubatud Töövõtja ja mitteakrediteeritud laborid;. Tellija kontrolltoimingu käigus tekkinud, teostatakse uus mõõdistamine/katse töövõtja ja inseneri juuresolekul.. Tellija kontrolltoimingu käigus koos töövõtja ja inseneriga võib antud katse/mõõte lugeda vastuvõtu toiminguks/katseks. Mõjuals ja katse kehtivus vastavalt vastuvõtueeskirjale.. inseneri juuresolekul - insener viib mõeldakse järgmist: ) Töövõtja valmistab proovid objektil. See tähendab muuhulgas, et vormid katsekehade valmistamiseks peavad olema olemas töövõtjal. ) Töövõtja võtab inseneri juuresolekul proovid. Insener peab need toimetama. )Töövõtja peab tagama vajadusel täiendavate tellija proovide võtmise, mis on määratud lepingu dokumentidega. visuaalselt visuaalselt visuaalselt Lk

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Lõputöö Pindamistöödele kehtestatud nõuded ja nende toimimine praktilises töös1

Lõputöö Pindamistöödele kehtestatud nõuded ja nende toimimine praktilises töös1 Urmas Jõeveer PINDAMISTÖÖDELE KEHTESTATUD NÕUDED JA NENDE TOIMIMINE PRAKTILISES TÖÖS LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2016 Mina, Urmas Jõeveer tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud.

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

How to use

How to use RAUDTEEDE PROJEKTEERIMINE JA RAUDTEE-EHITUSTÖÖDE KORRALDUS KEES VANAMÖLDER 1 Ettekande sisu 1. Sissejuhatus. Mõisted. Raudtee konstruktsioon, sarnasused / erinevused autoteedega 2. Uute raudteede ehitus.

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: september 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 6: Valuasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 6:

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Kohalike mineraalmaterjalide optimaalse kasutamise uuring Eesti teedemajanduses Tallinna Tehnikakõrgkool MAANTEEAMET Tallinn 2011

Kohalike mineraalmaterjalide optimaalse kasutamise uuring Eesti teedemajanduses Tallinna Tehnikakõrgkool MAANTEEAMET Tallinn 2011 Kohalike mineraalmaterjalide optimaalse kasutamise uuring Eesti teedemajanduses Tallinna Tehnikakõrgkool 2011-23 MAANTEEAMET Tallinn 2011 KOHALIKE MINERAALMATERJALIDE OPTIMAALSE KASUTAMISE UURING EESTI

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

SISSEJUHATUS

SISSEJUHATUS EESTI RIIGIMAANTEEDE KATETE SEISUKORD 2002 aastal Mõõdetud teekatte tasasuse väärtuste jagunemine põhimaanteedel 2000 a. 2001 a. 2002 a. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx Töö nr VP17013 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA

Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA Elastsete teekatendite arvutusmetoodika arendamine Teadus- ja arendustöö uhis riigiteede teekattemärgistuse valikuks, paigaldamiseks MA 2016-45 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf

EVS_EN_14227_10_2006_et.pdf EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2011 Jõustunud Eesti standardina: august 2006 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Spetsifikatsioonid Osa 10: Pinnase töötlemine tsemendiga Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_ KINNITATUD: Sindi Linnavolikogu 15.04.2010 Määrusega nr 4 Sindi linna kaevetööde eeskiri Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E süsteemi kasutatakse, et luua sujuv üleminek erinevate laetasapindade vahel kui on vaja peita erinevaid kommunikatsioone või anda ruumile huvitav väljanägemine.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 814:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade NORMAALBETOONI KÜLMAKINDLUS Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid F

EESTI STANDARD EVS 814:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade NORMAALBETOONI KÜLMAKINDLUS Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid F EESTI STANDARD NORMAALBETOONI KÜLMAKINDLUS Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid Frost resistance of normal-weight concrete Definitions, specifications and test methods EESTI STANDARDIKESKUS

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6 M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5, LK 6 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele vigastustele PE-materjali

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS - 1 - Teguri 55 Tartu51013 Telef. 7 371 766 Reg.kood: 10737693 EP 10737693-0001 Teehoiutööde tegevusluba Nr.014/042/0716/09193 TELLIJA : MAANTEEAMETI IDA REGIOON TÖÖ : 08/201 /2012 MAANTEEAMET LAEKVERE

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2016 Projektijuht: Erko Puusaag

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Raskeveokite mõju teekatendile ARUANNE Tallinn 2018

Raskeveokite mõju teekatendile ARUANNE Tallinn 2018 Raskeveokite mõju teekatendile ARUANNE Tallinn 2018 Raskeveokite mõju teekatendile Tellija: Maanteeamet Aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn Kontaktisik: Marek Kask (e-mail: marek.kask@mnt.ee) Teostaja: Tallinna

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

untitled

untitled Sisukord ETTEVÕTTE AJALUGU EUROOPAS 2 KATUSEKATTE JA HÜDROISOLATSIOONI MATERJALID PREMIUM KLASSI RULLMATERJAL Väga hea kvaliteet. Ideaalne lahendus tähtsatele objektidele. TECHNOELAST EKP 5.5 slate 6 MIDA

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_14227_5;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuni 2008 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2004 HÜDRAULILISELT SEOTUD SEGUD Nõuded Osa 5: Hüdraulilise teesideaine abil seotud segud Hydraulically bound mixtures

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Toodame Epokate OÜ on aastal Eesti erakapitalil loodud tootmisettevõte. Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on epoksüvaik põrandakatete ehitu

Toodame Epokate OÜ on aastal Eesti erakapitalil loodud tootmisettevõte. Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on epoksüvaik põrandakatete ehitu Toodame Epokate OÜ on 2005. aastal Eesti erakapitalil loodud tootmisettevõte. Ettevõtte peamiseks tegevusvaldkonnaks on epoksüvaik põrandakatete ehituseks mõeldud kahekomponendiliste, lahusteid mittesisaldavate

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

Elastsete katendite projekteerimisjuhendi täiendamine siirdetegurite osas nr Tallinn 2015

Elastsete katendite projekteerimisjuhendi täiendamine siirdetegurite osas nr Tallinn 2015 Elastsete katendite projekteerimisjuhendi 2001-52 täiendamine siirdetegurite osas nr 2015-8 Tallinn 2015 Elastsete katendite projekteerimisjuhise 2001-52 täiendamine siirdetegurite osas. Töö koostaja:

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Telefon: +372 606 0721; e-post: juri.pihlak@maardu.ee Registrikood: 75011470

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

eccuaOlipyynised.indd

eccuaOlipyynised.indd I KLASSI ÕLIPÜÜNIS PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUSTÖÖD GARANTII Täname, et olete soetanud Eccua poolt valmistatud toote ning loodame, et toode vastab Teie parimatele ootustele! SISUKORD Õlipüüniste tõstmine

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem