Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel v"

Väljavõte

1 Kliiniline küsimus nr 10 Kas kõikidel ravi saavatel Alzheimeri tõvega patsientidel teostada ravitulemuse hindamiseks kordusuuringud kindla aja järel vs. mitte? - Igapäevategevustega toimetuleku hindamine - sõeltestid (nt vaimse seisundi miniuuring) - neuropsühholoogiline hindamine - funktsionaalsed visualiseerivad uuringud Kriitilised tulemusnäitajad: ravi tõhusus, haigusilmingute progresseerumiskiirus. Otsing andmebaasidest Ebsco Discovery Service, MEDLINE, Scopus, Google Scholar Otsingusõnad: Alzheimer*, treatment, follow-up, reassessment, ADL OR screening OR mini-mental OR neuropsychiatric OR PET, SPEKT, functional magnetic resonance imaging, disease management, vizualisation of amyloid, evaluation, treatment plan, assessment tool, post-diagnostic reassessment, disesase progression, mandatory reassessment, follow-up strategies, treatment outcome, efficacy. Süstemaatilised ülevaated Kokkuvõte süstemaatilistest ülevaadetest ja teistest materjalidest Alzheimer i tõvega patsientidel ravitulemuse hindamiseks kordusuuringute tegemise ajastuse kohta leiti kolm süstemaatilist ülevaadet. Lisaks leiti allikaid, mis käsitlevad funktsionaalsete visualiseerivate uuringute kasutamist kliinilistes uuringutes. Alzheimer i tõve ravijuhenditest selgub, et iga dementse patsiendi seisundit (kognitiivset langust, käitumuslikke probleeme, psühholoogilisi sümptomeid, depressiooni esinemist) tuleb hinnata regulaarselt, kuid puudub info, kui sageli ning milliste instrumentidega hindamist teostada (Ngo & Holroyd-Leduc, 2015). Spetsiifilist farmakoloogilist ravi saavaid patsiente tuleb hinnata ravi alguses 2-4 nädalat ning seejärel regulaarselt iga 3-6 järel hinnata patsiendi kognitiivset võimekust - patsienti tuleb regulaarselt jälgida haiguse progresseerumise osas, hinnata tuleb igapäevatoimingutega toimetulekut, kognitiivset võimekust, käitumuslike sümptomeid, kaasuvaid haigusi, ravivajadust ja hooldusvajadust iga ootamatu muutus vajab kohest tähelepanu (Cummings, Isaacson, Schmitt, & Velting, 2015). Sobivaid biomarkereid (sh biomarkerid, mida hinnatakse funktsionaalsete visualiseerivate uuringutega nagu PET, SPECT, MRT), mida kasutada Alzheimer i tõve progresseerumise ja ravimi toime jälgimiseks, käesolevaga ei leidu (McGhee et al., 2014). Mitmetes allikates on välja toodud, et Alzheimer i tõve progresseerumise ja ravi hindamise jälgimiseks oleksid kasulikud biomarkerid (Alexander, Chen, Pietrini, Rapoport, & Reiman, 2002; Wood & Cummings, 1999), kuna kasutuselolevad kognitiivse võimekuse hindamise testid ei ole piisavalt tundlikud (Deguil et al., 2013). Funktsionaalsed visualiseerivad uuringud võiksid täiendada olemasolevaid kognitiivseid teste haiguse kulu jälgimiseks ja ravi hindamiseks (Alexander et al., 2002; Deguil et al., 2013). Alzheimer i tõve farmakoloogilise ravi tulemuse hindamiseks on kasutatud funktsionaalset MRT-d (Deguil et al., 2013; Varghese, Sheelakumari, James, & Mathuranath, 2013), haiguse progresseerumise hindamisel on leidnud kasutust magnetresonants-spektroskoopia (Doraiswamy, Chen, & Charles, 2000; Varghese et al., 2013). Ehkki on allikaid, mis leiavad, et PET uuring võimaldab potentsiaalselt hinnata Alzheimer i tõvega patsiendi ravi tulemust (Alexander et al., 2002; Deguil et al., 2013), soovitatakse nii PET kui SPECT meetodit kasutada Alzheimer i tõve diagnostikas, kuid mitte ravi jälgimiseks (Varghese et al., 2013).

2 Kokkuvõte ravijuhendites leiduvast Ravijuhendid annavad üldised soovitused Alzheimer i tõvega patsiendi seisundi jälgimiseks, olenemata sellest, kas patsient saab spetsiifilist ravi või mitte. Ravi jälgimine ning patsiendi seisundi hindamise intervallid on toodud ravijuhendites raviskeemi juures. Soovitatud on patsiendi seisundi regulaarset hindamist (Hort et al., 2010), kõige sagedamini soovitatakse patsiendi seisundit hinnata iga 6 kuu järel (California Department of Public Health, 2008; Cummings et al., 2002; Nourhashémi et al., 2010) või 6-12 kuu järel, kui saavutatud on soovitud ravitulem ning ei esine häirivaid kõrvaltoimeid (Hogan et al., 2008). Soovitatud on ka hindamist perearsti poolt iga 1-3 kuu ning patsiendi ravi eest vastutava arsti poolt iga 6-12 kuu järel (Nourhashémi et al., 2010). Ootamatud muutused patsiendi seisundis, haiguse oodatust kiirem progresseerumine, komplikatsioonide tekkimine, potentsiaalselt ohtlike sümptomite teke, uue raviga alustamine nõuavad kohest tähelepanu ning patsiendi seisundi hindamist raviarsti poolt (California Department of Public Health, 2008; Cummings et al., 2002; Nourhashémi et al., 2010). Kui patsiendile lisandub mõni kaasuv haigus, tuleb patsiendi seisundit diagnoosi saamisele järgnevalt 2 kuu jooksul jälgida (Nourhashémi et al., 2010). Spetsiifilist farmakoloogilist ravi saavaid patsiente tuleb hinnata 6-12 kuu jooksul, et näha ravi toimet (California Department of Public Health, 2008; Hogan et al., 2008; Nourhashémi et al., 2010). Patsiendi seisundit hindab ravi määranud arst regulaarselt - hinnatakse püstitatud eesmärke (haiguse progresseerumiskiiruse aeglustumine, sümptomite edasilükkamine, stabiliseerimine või parandamine) ning sümptomeid mitmel tasandil (kognitsioon, funktsionaalne toimetulek, käitumine) (Nourhashémi et al., 2010). Koliinesteraasi inhibiitoreid ja memantiini tarvitavaid patsiente hinnata vähemalt iga 6 kuu järel (kasutada üldist kliinilist hindamist, lähedase/hooldaja antud infot, neuropsühholoogilist hindamist ja/või vaimse seisundi küsimustikku, samuti jälgida käitumist ja funktsionaalseid muutuseid) (California Department of Public Health, 2008). Igapäevategevustega toimetuleku hindamine Vähemalt iga 6 kuu möödudes hinnata patsiendi funktsionaalset võimekust ehk põhiliste ADL toimingute (söömine, pesemine, riietumine, liikumine, toaleti kasutamine) ja keerukamate IADL toimingutega (poeskäimine, söögitegemine, arveldamine, ravimite võtmine) toimetulekut, kasutades Barthel i indeksit, Katzi skaalat, ADL skaalat, IADL skaalat, tuginedes patsiendi ja tema lähedaste ütlustele (California Department of Public Health, 2008; Cummings et al., 2002; Nourhashémi et al., 2010). Sõeltestid (nt vaimse seisundi miniuuring) Alzheimer I tõvega patsientidel haiguse progresseerumise ja ravitoime hindamiseks on soovitatud kasutada kognitivse võimekuse hindamist vähemalt iga 6 kuu järel (Cummings et al., 2002). Enimkasutatav ning soovitatud on vaimse seisundi miniuuring (MMSE) (California Department of Public Health, 2008; Hort et al., 2010). Ehkki osa ravijuhendeid toob välja, et MMSE test üksi ei sobi Alzheimer i tõve ravi tulemuse hindamiseks (Cummings et al., 2002; Hogan et al., 2008), on soovitatava igal visiidil kasutada kognitiivse võimekuse hindamiseks vähemalt MMSE testi (Nourhashémi et al., 2010). Neuropsühholoogiline hindamine Haiguse progresseerumise ja ravitoime hindamiseks kasutatakse käitumuslike probleemide ja psühhiaatriliste sümptomite esinemise hindamist, mida soovitatakse teha vähemalt iga 6 järel (Cummings et al., 2002), kasutades neuropsühhiaatrilisi teste, näiteks NPI Neuropsychiatric Inventory (California Department of Public Health, 2008; Cummings et al., 2002; Nourhashémi et al., 2010). Kui käitumisprobleemidega toimetulekuks on rakendatud spetsiifilist farmakoloogilist ravi, on soovitatav hinnata neuropsühhiaatrilisi sümptomeid igal raviarsti visiidil (Nourhashémi et al., 2010).

3 Funktsionaalsed visualiseerivad uuringud Soovitust funktsionaalsete visualiseerivate uuringute kasutamiseks Alzheimer i tõve ravi tulemuse hindamiseks ja haiguse progresseerumise jälgimiseks ei leitud olemasolevatest ravijuhenditest (California Department of Public Health, 2008; Cummings et al., 2002; Hogan et al., 2008; Hort et al., 2010; Nourhashémi et al., 2010; Rabins et al., 2012). PET meetodit kasutatakse Alzheimer i tõve varases diagnostikas ning kliinilistes uuringutes, meetodit ei soovitata kasutamiseks kognitiivse languse jälgimiseks Alzheimer i tõvega patsientidel (Guerra et al., 2015). Viited Alexander, G. E., Chen, K., Pietrini, P., Rapoport, S. I., & Reiman, E. M. (2002). Longitudinal PET Evaluation of Cerebral Metabolic Decline in Dementia: A Potential Outcome Measure in Alzheimer s Disease Treatment Studies. American Journal of Psychiatry, 159(5), California Department of Public Health. (2008). Guideline for Alzheimer s Disease Management. California Workgroup on Guidelines for ALzheimer s Disease Management. Retrieved from pdf Cummings, J. L., Frank, J. C., Cherry, D., Kohatsu, N. D., Kemp, B., Hewett, L., & Mittman, B. (2002). Guidelines for managing Alzheimer s disease: Part I. Assessment. American Family Physician, 65(11), Cummings, J. L., Isaacson, R. S., Schmitt, F. A., & Velting, D. M. (2015). A practical algorithm for managing Alzheimer s disease: what, when, and why? Annals of Clinical and Translational Neurology, 2(3), Deguil, J., Ravasi, L., Auffret, A., Babiloni, C., Bartres Faz, D., Bragulat, V., Bordet, R. (2013). Evaluation of symptomatic drug effects in Alzheimer s disease: Strategies for prediction of efficacy in humans. Drug Discovery Today: Technologies, 10(3), Doraiswamy, P. M., Chen, J. G., & Charles, H. C. (2000). Brain Magnetic Resonance Spectroscopy Role in Assessing Outcomes in Alzheimer s Disease, 14(6), Guerra, U. P., Nobili, F. M., Padovani, A., Perani, D., Pupi, A., Sorbi, S., & Trabucchi, M. (2015). Recommendations from the Italian Interdisciplinary Working Group (AIMN, AIP, SINDEM) for the utilization of amyloid imaging in clinical practice. Neurological Sciences, 36(6), Hogan, D. B., Bailey, P., Black, S., Carswell, A., Chertkow, H., Clarke, B., Thorpe, L. (2008). Diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy for mild to moderate dementia. Cmaj, 179(10), Hort, J., Oõbrien, J. T., Gainotti, G., Pirttila, T., Popescu, B. O., Rektorova, I., Scheltens, P. (2010). EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimer s disease. European Journal of Neurology EFNS European Journal of Neurology, 17, McGhee, D. J. M., Ritchie, C. W., Thompson, P. A., Wright, D. E., Zajicek, J. P., & Counsell, C. E. (2014). A systematic review of biomarkers for disease progression in alzheimer s disease. PLoS ONE, 9(2). Ngo, J., & Holroyd-Leduc, J. M. (2015). Systematic review of recent dementia practice guidelines. Age and Ageing, 44(1), Nourhashémi, F., Olde Rikkert, M. G., Burns, A., Winblad, B., Frisoni, G. B., Fitten, J., & Vellas, B.

4 (2010). Follow-up for Alzheimer patients: European Alzheimer Disease Consortium position paper. The Journal of Nutrition, Health and Aging, 14(2), Rabins, P. V, Barry Rovner, M. W., Rummans, T., Schneider, L. S., Tariot, P. N., & and, S. (2012). GUIDELINE WATCH (OCTOBER 2014): PRACTICE GUIDELINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ALZHEIMER S DISEASE AND OTHER DEMENTIAS. Varghese, T., Sheelakumari, R., James, I. S., & Mathuranath, P. S. (2013). A review of neuroimaging biomarkers of Alzheimer s disease. Neurology Asia, 18(3), Wood, S., & Cummings, J. L. (1999). Measuring outcomes in Alzheimer s disease research: Assessment of the effectiveness of interventions. Disease Management and Health Outcomes, 5(1), Kokkuvõtte (abstract või kokkuvõtlikum info) Süstemaatiline ülevaade käsitleb Alzheimeri tõve progressi peegeldavate biomarkerite (sh PET, SPECT, MRT uuringuga leitavate) kasutamist kliinilistes uuringutes. Kaasab 59 artiklit, välja on jäetud artiklid, mis käsitlevad biomarkereid seoses Alz tõve ravi toime jälgimisega. Toovad välja probleemi, et käesolevaga ei ole ühtegi aktsepteeritud biomarkerit, mis aitaksid adekvaatselt hinnata neurodegeneratiivsete haiguste kulgu. Puudub piisavalt andmeid toetamaks olemasolevate biomarkerite kasutamis Alz tõve kulu jälgimiseks võimalik, et sellist biomarkerit ei leidu, mis sobiks nii kompleksse haiguse kui Alz tõbi, jälgimiseks. Süstemaatiline ülevaade, mis käsitleb dementsuse ravijuhendeid ning koondab nendes nimetatud soovitused. Uuringusse kaasati 12 ravijuhendit. Enamasti on ravijuhendites sarnased soovitused haiguse hindamise ja diagnoosimise kohta, kuid haigusega toimetuleku osas ei ole soovitused sageli järjepidevad. Soovitus: kognitiivset hindamist teostada kõigil patsientidel, kellel esineb kognitiivne langus; hindamine teostada standardiseeritud testiga (MMSE, GPCOG, MOCA) Viide kirjandusallikale A systematic review of biomarkers for disease progression in Alzheimer s disease (McGhee et al., 2014) AMSTAR 8/11 YNYYNYYYYNY Systematic review of recent dementia practice guidelines (Ngo & Holroyd-Leduc, 2015) AMSTAR 8/11 YYYYNNYYYNY Soovitus: käitumuslikke probleeme ja psühholoogilisi sümptomeid hinnata haiguse diagnoosimisel ja seejärel regulaarselt. Soovitus: Antipsühhootiliste ravimite kasutamisel hinnata regulaarselt nende vajadust ning vähendada nende kasutamist nii ruttu kui võimalik. Soovitus: Patsienti hinnata kaasuva depressiooni esinemise osas. Ülevaateartikkel, mis käsitleb Alzheimer i tõvega patsientidel kasutatavat soovituslikku ravi, raviskeeme ja ravi jälgimist. Koliinesteraasi inhibiitorid 2-4 nädalat pärast ravi alustamist jälgida soovimatute kõrvaltoimete tekkimise osas, seejärel iga 3-6 kuu möödudes toimet kognitiivsele võimekusele ja käitumisele. Patsienti tuleb regulaarselt jälgida haiguse progresseerumise osas. Hinnata tuleb A practical algorithm for managing Alzheimer's disease: what, when, and why? (Cummings et al., 2015)

5 igapäevatoimingutega toimetulekut, kognitiivset võimekust, käitumuslike sümptomeid, kaasuvaid haigusi, ravivajadust ja hooldusvajadust iga ootamatu muutus vajab kohest tähelepanu. Artiklis loetletakse instrumente, mida kasutatakse Alz tõvega patsientide hindamisel uuringutes, kuid ei anna soovitusi, millist instrumenti kasutada kliinilises praktikas. Toob välja asjaolu, et tulevikus on soovituslik kasutada bioloogilisi markereid, mis oleksid tundlikud ravimi toime hindamiseks Alz ravis. AMSTAR 3/11 CCYYNNCCCCY Measuring outcomes in Alzheimer's disease research: Assessment of the effectiveness of interventions (Wood & Cummings, 1999) Uuriti 14 potentsiaalselt Alz tõvega nõrga või mõõduka dementsusega patsienti, kellele tehti PET uuring uuringu alguses ja aasta möödudes. Kontrollgrupiks 34 samas vanuseklassis tervet isikut, kellele tehti PET uuring uuringu alguses. Funktsionaalsed visualiseerivad uuringud võimaldavad hinnata pikaajalise ravi tulemust Alz varases staadiumis. PET uuring võib täiendada kasutuselolevaid kognitiivseid teste Alz ravi hindamisel. Longitudinal PET Evaluation of Cerebral Metabolic Decline in Dementia: A Potential Outcome Measure in Alzheimer s Disease Treatment Studies (Alexander et al., 2002) Artiklis antakse ülevaade, kuidas atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega läbiviidud ravi tulemus Alz tõvega patsientidel kajastub erinevates psühhoneuroloogilistes ja kognitiivse võimekuse testides. Uuring viidi läbi 76 nõrga kuni mõõduka Alz tõvega patsiendil, kelle raviskeemi kuulus donazepil või rivastigmin. Seisund hinnati enne ravi algust ning 3, 6 ja 12 kuud pärast ravi alustamist. Artiklis ei anta ülevaadet, milliseid teste kasutada kliinilises praktikas Alz farmakoloogilise ravi tulemuse hindamiseks. Artiklis antakse ülevaade uuringust 83 dementse patsiendiga ja neile osutatud hoolduse kvaliteedist lähtuvalt kehtivast Alzheimeri tõve ravijuhendist. Artikkel ei anna infot Alzheimeri spetsiifilise farmakoloogilise ravi rakendamisest ja ravi jälgimisest. One-year treatment of Alzheimer's disease with acetylcholinesterase inhibitors: Improvement on ADAS-cog and TMT A, no change or worsening on other tests (Borkowska, Ziolkowska- Kochan & Rybakowski, 2005) Interventions to Improve Quality of Care: The Kaiser Permanente-Alzheimer' Association Dementia Care Project (Cherry et al., 2004) Artikkel annab ülevaate Alzheimeri tõves kasutatavate ravimite toime hindamiseks potentsiaalselt sobivatest meetoditest, mis täiendavad praegu kasutuselolevaid teste (kognitiivse võimekuse testid, MMSE jne). Probleemina tuuakse välja, et hetkel kasutuselolevad meetodid (kognitiivse võimekuse testid, MMSE), millega hinnatakse Alz tõve ravis kasutatavate ravimite toimet on liialt subjektiivsed ning vähesensitiivsed, et tuvastada 6 kuu jooksul toimunud muutusi patsiendi seisundis. Funktsionaalsed visualiseerivad uuringud võiksid täiendada kasutuslelolevaid kogntiivse võimekuse teste uute ravimite väljatöötamisel. Käesoleval hetkel puuduvad sobivad farmakodünaamilised biomarkerid, mis võimaldaksid ennustada Alz tõve ravi terapeutilist toimet. Evaluation of symptomatic drug effects in Alzheimer s disease: Strategies for predicting of efficacy in humans (Deguil et al., 2013) Donazepiliga ravitud Alz tõvega patsientidel hinnatakse sageli ravimi

6 positiivset toimet ADAS-Cog testiga, kusjuures ADAS-Cog testi tulemused korreleeruvad EEG tulemustega. Donazepili ravi positiivset toimet Alz tõvega patsientidel on näidatud funktsionaalse MRT ning PET testi tulemustega. Eelnev annab kinnitust, et nimetatud uuringud võiksid olla potentsiaalselt sobilikud, et hinnata ravimi toimet Alz tõvega patsientidel. Artikkel ei anna infot, milliseid funktsionaalseid visualiseerivaid uuringuid kasutada kliinilises praktikas Alz tõvega patsientide ravi jälgimisel. Ülevaateartikkel, kus antakse ülevaade visualiseerivatest uuringutest, mida kasutatakse Alz tõve varases diagnoosimises, klassifikatsioonis ja haiguse progresseerumise jälgimiseks. Funktsionaalsed visualiseerivad uuringud 1. Funktsionaalset MRT-d võib kasutada Alz tõvega patsiendi ravi jälgimisel. A review of neuroimaging biomarkers of Alzheimer s disease (Varghese et al., 2013) 2. PET uuring on kasutusel Alz varases diagnostikas, kuid mitte ravi jälgimisel. 3. Magnetresonantsspektroskoopia (MRS) on kasutusel haiguse progressi jälgimisel Alz tõve varase staadiumis. 4. SPECT meetod on kasutusel Alz tõve diagnostikas. 5. Magnetentsefalograafial on potentsiaali kasutamiseks Alz tõve diferentsiaaldiagnostikas. Ülevaateartikkel, mis käsitleb magnetresonantsspektroskoopia (MRS) kasutamist Alz tõve tulemi ennustamiseks. MRS ei ole Alz tõve spetsiifiline, vaid peegeldab neuronaalset düsfunktsiooni või neuronite vähenemist erinevatel põhjustel ning ei sobi seetõttu diagnoosimiseks. Võimalik, et MRS on efektiivsem Alz tõve kulu prognoosimisel ja ravi jälgimisel. Haiguse progresseerudes on võimalik näha N-aspartaadi taseme langust. Brain Magnetic Resonance Spectroscopy. Role in Assessing Outcomes in Alzheimer s Disease (Doraiswamy et al., 2000) MRS on toodud välja kui potentsiaalne vahend Alz tõve progresseerumise ja rakendatava ravi jälgimiseks kliinilistes katsetes, kuid artiklis ei anta soovitusi MRS-i kasutamiseks kliinilises praktikas. Ravijuhendid Kokkuvõte ravijuhendites leiduvast AGREEGA hinnatud ravijuhendid Guideline for Alzheimer s Disease Management (2008) (California Department of Public Health, 2008)

7 Visiitide sagedus sõltub patsiendi kliinilisest staatusest, seisundi muutusest, raviplaanist, raviefekti jälgimisest. Seisundi korduvhindamist tuleb läbi viia pidevalt samade instrumentidega, et oleks võimalik jälgida muutusi patsiendi seisundis. Alzheimeri tõvega patsientide seisundit hinnata vähemalt iga 6 kuu järel, ootamatu muutuse korral kognitiivses võimekuses, funktsionaalses seisundis või käitumises tuleb koheselt seisundit hinnata. Regulaarsel visiidil raviarsti juurde hinnatakse patsiendi kognitiivset ja funktsionaalset võimekust ning kognitiivsete ja käitumuslike sümptomite esinemist ja allumist ravile. SOOVITUS: seisundi hindamine peab toimuma vähemalt iga 6 kuu järel, ootamatud muutused käitumises või seisundi halvenemise kiirenemine nõuavad kohest visiiti raviarsti juurde. (California Department of Public Health, 2008) Funktsionaalse võimekuse hindamisel võib kasutada põhiliste ADL toimingute (söömine, pesemine, riietumine, liikumine, toaleti kasutamine) või keerukamate IADL toimingute (poeskäimine, söögitegemine, arveldamine, ravimite võtmine) hindamist. Hindamisinstrumentidest on kasutusel mitmeid erinevaid standardiseeritud instrumente (Bartheli või Katz I instrument). Hindamine võimaldab mõista, kus patsient enam abi vajab, kuidas kohandada turvalist keskkonda ja kuidas planeerida ravi. SOOVITUS: Vii läbi ja dokumenteeri hindamine ning jägi igapäevast funktsionaalset toimetulekut nagu toitumine, pesemine, riietumine, liikumine, toaleti kasutamine, kontinents ja võimekus arveldamisel ja ravimite kasutamisel. (California Department of Public Health, 2008) Kognitiivset võimekust tuleb hinnata perioodiliselt, et märgata ootamatuid muutusi, jälgida keskkonna ebasoodsat mõju või ravimite ja teiste sekkumiste mõju. Hindamiseks kasutada usaldusväärset, objektiivset standardiseeritud ja kergesti kasutatavat instrumenti. Instrumentidest on kasutusel mitmeid sobivaid, kõige sagedamini kasutatav on MMSE instrument, ehkki kasutada on võimalik mitmeid valideeritud instrumente. Kõigi kognitiivse võimekuse testimiseks kasutatavate instrumentide kasutamise korral on oluline meeles pidada keele ja haridustaseme mõju testi sooritamisele. SOOVITUS: vii läbi ja dokumenteeri hindamist valideeritud usaldusväärse instrumendiga ja jälgi muutusi kognitiivses võimekuses (California Department of Public Health, 2008) Käitumuslike probleemide hindamiseks on kasutusel standardiseeritud testid, et hinnata problemaatilise käitumise sagedust, tõsidust, kestvust ning samuti lähedase toimetulekut. Psühhootiliste sümptomite hindamiseks on samuti kasutusel mitmeid valideeritud teste. Praktikas kasutamiseks sobib lühike, informatiivne, valideeritud neuropsühhiaatrilise hindamise test (The Neuropsychiatric Inventory Questinnaire), mis võimaldab psühhiaatriliste sümptomite hindamist, kuid ei võimalda hinnata sümptomite tõsiduse muutust ajas. Patsiendi lähedase/hooldaja abiga saab hinnata depressiooni esinemist, kasutades selleks sobivat testi (The Cornell Scale for Depression in Dementia). SOOVITUS: vii läbi ja dokumenteeri hindamist ja jälgi muutusi käitumises, psühhootilistes sümptomites või depressioonis. (California Department of Public Health, 2008) SOOVITUS: Hinda ja dokumenteeri ravimite (retsepti- ja käsimüügiravimite) tarvitamist igal visiidi.(california Department of Public Health, 2008) Koliinesteraasi inhibiitorid ja N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) antagonist (memantiin) kognitiivse võimekuse parandamiseks ja funktsionaalse languse aeglustamiseks nõrga, mõõduka või raske dementsuse korral: ravitulemuse hindamiseks kasutada üldist kliinilist hindamist, lähedase/hooldaja infot, neuropsühholoogilist hindamist ja/või vaimse seisundi küsimustikku, samuti jälgida käitumist ja funktsionaalseid muutuseid. Lühikesed vaimse seisundi testid ei võimalda adekvaatselt hinnata nimetatud ravimite mõju kognitiivsele võimekusele. Ravimite toime ja soovitud efekti hindamiseks peab hindama patsiendi seisundit 6-12 kuu jooksul. Ravimi toimet hinnata vähemalt iga 6 kuu järel. (California Department of Public Health, 2008)

8 David B. Hogan MD, et al..diagnosis and treatment of dementia: 5. Nonpharmacologic and pharmacologic therapy for mild to moderate dementia. (Hogan et al., 2008) Kui patsiendile on määratud farmakoloogiline ravi, tuleb jälgidda patsienti võimalike soovimatute kõrvaltoimete tekkimise suhtes ja hinnata ravitulemust pärast ravi rakendaist (3-6 kuud ravi algusest). Arst peab kasutama hindamiseks lühikesi kognitiivse ja funktsionaalse võimekuse teste. MMSE test üksi ei sobi ravitulemuse hindamiseks, kuna on vähesensitiivne võimaliku oodatava vähese ravitulemuse suhtes. Koliinesteraasi inhibiitorite kasutamisel, kui ravi tulemus on soovitud ja ei esine olulisi häirivaid kõrvaltoimeid, tuleb patsiendi seisundit hinnata iga 6-12 kuu järel. (Hogan et al., 2008) EFNS guidelines for the diagnosis and management of Alzheimers disease (2010) (Hort et al., 2010) Regulaarselt tuleb jälgida patsiendi vastust ravimitele ning haiguse progresseerumist (MMSE skaala kasutamine) hea praktika tava soovitus.(hort et al., 2010) GUIDELINE WATCH (OCTOBER 2014): PRACTICE GUIDELINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER DEMENTIAS (Rabins et al., 2012) Ei käsitle ravi jälgimist. TEISED RAVIJUHENDID FOLLOW-UP FOR ALZHEIMER PATIENTS: EUROPEAN ALZHEIMER DISEASE CONSORTIUM POSITION PAPER (Nourhashémi et al., 2010) Euroopa Alzheimeri tõve konsortsiumi poolt tehtud ettepanekute kogum Alz tõvega patsiendi jälgimiseks Euroopa standard, mis tugineb teaduskirjandusele ja mitmete ekspertide koostööle. Toovad välja probleemi, et kui ka patsient saab Alz diagnoosi, ei järgne sellele regulaarset ja standardiseeritud jälgimist. Artikkel püüab luua jälgimisplaani, mida saab kasutada standardina Euroopas. Soovitus: regulaarne kognitiivse võimekuse hindamine on oluline, et näha haiguse progresseerumiskiirust ning hinnata rakendatud ravimeetodite toimet. Hindamiseks kasutatavate vahendite osas ei ole konsesust, kuid soovitav on kasutada valideeritud, standardiseeritud teste, mis on lihtsalt rakendatavad ning mida kasutatakse igapäevapraktikas. Soovituslikult hinnata kognitiivset võimekust igal visiidil vähemalt MMSE testiga. Kui kognitiivne langus MMSE testiga hinnates on oodatust suurem, tasub esmalt mõelda muudetavatele teguritele nagu keskkonnast tulenev stress, kaasnevad haigused, segasusseisund. Kuna alatoitumus ja kaalukaotus Alz tõvega patsientidel on seotud suurema riskiga hospitaliseerimisele, on oluline hinnata patsiendi kaalu. Lisaks kaalumisele viia läbi Mini Nutritional Assessment (MNA) küsitlus. Alz tõvega patsientidel on kõrge risk kukkumisteks ja luumurdudeks. Oluline on regulaarselt hinnata patsiendi tasakaalu ja liikumisprobleeme. Soovitus: hinnata patsiendi kukkumisriski mitu korda aastas, kasutades Tinetti skaalat Spetsiifilist farmakoloogilist ravi saavaid patsiente tuleb hinnata 6-12 kuu jooksul, et näha ravi toimet. Mõistlik on regulaarne hindamine ravi määranud arsti poolt. Hinnatakse püstitatud eesmärke (süvenemise kiiruse aeglustumine, sümptomite edasilükkamine, stabiliseerimine või parandamine) ning sümptomeid mitmel tasandil (kognitsioon, funktsionaalne toimetulek, käitumine).

9 1. Käitumisprobleeme tuleb hinnata süstemaatiliselt (soovitatud on minimaalselt kord aastas, kuid enamasti soovitatakse mitu korda aastas). Sümptomite hindamiseks on kasutusel mitmeid neuropsühhiaatrilisi teste (Neuro Psychiatric Inventory, Neuro Behavioral Rating Scale, Cohen-Mansfield Agitation Inventory, Behavioral Pathology Rating Scale for AD). Hindamisel tuvastatakse, mis tüüpi käitumishäirega on tegu (agressioon, apaatia, unehäired jne) ning millest see tuleneb (haigus ise, kaasuvad haigused, ravimite kõrvaltoimed). Hindamise tulemusel saab rakendada sekkumisi (esmalt mittefarmakoloogilised) ja hinnata nende toimet sümptomitele. Kui rakendatud on farmakoloogilist ravi, tuleb regulaarselt hinnata ravimi toimet ja taluvust. Soovitus: psühhoneuroloogiline hindamine igal raviarsti visiidil, kasutada Neuro Psychiatric Inventory testi. 2. Oluline on hinnata patsiendi toimetulekut igapäevaelu tegevustega, mil määral ta vajab kõrvalist abi. See on oluline raviplaani koostamisel. Soovitus: hinnata ADL ja IADL toiminguid, tuginedes patsiendi ja tema lähedaste ütlustele. Patsiedi hindamist soovitatakse iga 6 kuu järel. Kui patsiendi seisund halveneb kiiresti või tekivad uued komplikatsioonid, tuleb patsiendi seisundit koheselt uuesti hinnata. Kui avastatakse kaasuvaid patoloogiaid, tuleb uue diagnoosi saamisele järgneva kahe kuu jooksul patsienti süstemaatiliselt jälgida. Oluline on hinnata, kuidas patsient oma koduses keskkonnas toime tuleb ei pea ootama kriisisituatsiooni, et teha ümberkorraldusi elukeskkonnas. Soovitus: Perearst peab patsiendi seisundit hindama iga 1-3 kuu möödudes (olenevalt haiguse stabiilsusest), ravi eest vastutav arst peab raviplaani uuesti üle vaatama iga 6-12 kuu möödudes. Guidelines for managing Alzheimer's disease: Part I. Assessment (Cummings et al., 2002) Ravijuhend perearstidele Alz tõvega patsiendi jälgimiseks, lisatud patsiendi jälgimiseks kasutatavad hindamisinstrumendid. Soovitus: hinda patsiendi seisundit iga 6 kuu järel või vajadusel sagedamini; hinda igapäevast toimetulekut (söömine, riietumine, pesemine, liikumine, toaletis käimine, kontinents, arveldamine ja ravimite võtmine), kogntiivset võimekust (kasuta valideeritud instrumenti nt MMSE), teisi terviseseisundeid, käitumuslikke probleeme, psühhootilisi sümptome ja depressiooni. 1. Igapäevast toimetulekut saab hinnata, kasutades ADL skaalat. Saadud tulemus võimaldab planeerida patsiendi vajadustest lähtuvat kõrvalist abi ja kõrvalise abi vajaduse muutust haiguse kulgedes. IADL skaala kasutamisel saab hinnata kõrvalise abi vajadust tegevustes nagu söögitegemine, poeskäimine, arveldamine, ravimite võtmine. 2. Kognitiivset võimekust tuleb hinnata perioodiliselt kogu haiguse kulu vältel. Hindamise ajastus sõltub haiguse staadiumist ja teiste kaasuvate haiguste jälgimisest. Hindamine toimub vähemalt iga 6 kuu järel. Kõige sagedamini kasutatakse MMSE testi. MMSE test ei ole Alz tõve spetsiifiline ning haiguse hilisemas staadiumis ei näita haiguse halvenemist (juba saavutatud madal punktiskaala ei lähe madalamaks, kui patsiendi seisund halveneb). 3. Regulaarselt tuleb hinnata patsiendi käitumuslikke sümptomeid, psühhootilisi sümptomeid ja depressiooni. Käitumuslike probleemide tagamaa võib olla meditsiiniline, psühhosotsiaalne, psühhiaatriline või keskkonnast tulenev. Oluline on hinnata seisundit iga 6 kuu järel. Kasutada võib Neuropsychiatric Inventory küsimustikku, millega saab hinnata nii patsiendil esinevaid sümptome kui sümptomitest põhjustatud stressi lähedasel. Patsiendi seisundi hindamise sagedus sõltub patsiendi ja tema lähedase vajadustest. Hinnata tuleb vähemalt iga 6 kuu järel, vajadusel sagedamini (esinevad komplekssed või potentsiaalselt ohtlikud sümptomid, alustatakse uue raviga). Recommendations from the Italian Interdisciplinary Working Group (AIMN, AIP, SINDEM) for the utilization of amyloid imaging in clinical practice (Guerra et al., 2015) Itaalia multidistsiplinaarse töörühma soovitused amüloidvalgu-pet meetodi kasutamiseks kliinilises praktikas. Soovitused põhinevad teaduskirjandusel ja kehtivatel soovitustel.

10 Käesolevaga kasutatakse PET meetodit teatud juhtudel Alz diferentsiaaldiagnostikas ning kliinilistes uuringutes. Töörühm ei soovita kasutada amüloidvalgu PET uuringut kognitiivse languse jälgimiseks.

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.4 Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diferentsiaaldiagnostikaks strukturaalsed visualiseerimisuuringud (magnetresonantstomograafia

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 2: Kas kõikidele dementsussündroomi kahtlusega patsientidele teha haiguse diagnoosimiseks neuropsühholoogiline uuring vs mitte? Kriitilised tulemusnäitajad:

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverentsikeskuse Parrot saal, Tartu Algus Lõpp kl 14.15 kl

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks

Hapra eaka patsiendi käsitlus Kai Saks Kai Saks TÜ Sisekliiniku geriaatriadotsent TÜK Sisekliiniku arst-õppejõud Edukalt vananev inimene: tuleb oma eluga iseseisvalt toime vähemalt 85.-90. eluaastani on eluga rahul võib elada 100-aastaseks

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Mag

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Mag Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Magistritöö Juhendaja: Liina Vahter, MSc Kaasjuhendaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kadri Säde OCI-R KÜSIMUSTIKU ADAPTEERIMINE EESTI OLUDELE Uurimistöö Juhendajad: Kirsti Akkermann PhD Kerttu Petenberg MA Läbiv pealkiri: REVIDEERITUD OCI SKAALA Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K1_EvSu.doc Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr 1 Kas kõiki alkoholitarvitamise häire kahtlusega patsiente tuleb järgnevate sekkumiste planeerimiseks alkoholi väärtarvitamise suhtes sõeluda vs

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia Instituut Kairi Alas SCLEROSIS MULTIPLEX I DIAGNOOSIGA INIMESTE JA KONTROLLGRUPI ÕPPIMISE EFEKTI HINDAMI

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia Instituut Kairi Alas SCLEROSIS MULTIPLEX I DIAGNOOSIGA INIMESTE JA KONTROLLGRUPI ÕPPIMISE EFEKTI HINDAMI Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia Instituut Kairi Alas SCLEROSIS MULTIPLEX I DIAGNOOSIGA INIMESTE JA KONTROLLGRUPI ÕPPIMISE EFEKTI HINDAMINE NEUROPSÜHHOLOOGILISTES TESTIDES Magistritöö Juhendaja:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeeni TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Õie Varblane Vanuse ja haigusväljendatuse seosed kehakoostises ja funktsionaalsetes sarkopeenia näitajates aasta jooksul aset leidvate muutustega

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Kerttu Tammeri HOOLEKANDE JA TERVISHOIU SEKTORI SPETSIALISTIDE ARUSAAMAD TÖÖST DEMENTSUSEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ära löö last- ka sõnadega Anne Kleinberg MD, PhD TLH Psühhiaatriakliiniku juhataja 20.11.2015 Sissejuhatus Vanemlikkus Vägivalla liigid Verbaalse vägivalla mõiste ja variandid Verbaalse vägivalla mõju

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Aili Maar Kliiniline psühholoog SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik PERH Psühhiaatriakliinik,

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Eessõna Opioidsõltuvse asendusravi kliinilise protokolli koostamisel on aluseks võetud WHO poolt 2009. aastal välja antud juhised Guidelines

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem