STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1"

Väljavõte

1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

2 Sisukord 1. Üldinfo Juhtumimenetluse algatamine Kliendi nõusoleku sisestamine Kliendi abivajaduse hindamine Probleemide, ressursside ja takistavate tegurite lisamine Kliendi eelnevate hindamiste sisestamine Kliendi tegevuskava sisestamine Eesmärgi lisamine Tegevuse lisamine Järgmise hindamise aja sisestamine Juhtumiplaani eelvaade ja kinnitamine Tegevuskava täitmise hindamine Tegevuse täitmise hindamine Eesmärgi täitmise hindamine Soovitused edasiseks tegevuseks Juhtumivõrgustiku liikmete lisamine Võrgustiku liikme lisamine isikukoodi alusel Võrgustiku liikme lisamine eriala alusel Võrgustiku liikme lisamine teenuseosutaja alusel Võrgustiku liikme lisamine kiirvalikust

3 1. Üldinfo Sotsiaalhoolekande seaduse 9 lg 1 sätestab abi osutamise juhtumikorralduse põhimõttel, kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka sotsiaalteenuse või -toetuse määramise vajadust. Juhtumitöö eesmärk on isiku probleemide kompleksne lahendamine võrgustiku liikmete kaasamise ning abinõude järjepideva ja süsteemse rakendamise tulemusena ühe juhtumikorraldaja poolt ning koostöös kliendiga. STARis on juhtumite haldamiseks (sh juhtumiplaani koostamiseks) loodud spetsiaalne menetluse liik - juhtumimenetlus. Olulist juhtumimenetlusega seonduvalt: Juhtumimenetlus algatatakse eesmärgiga kliendi olukorda põhjalikumalt hinnata, koostada probleemide lahendamiseks tegevuskava ning seda perioodiliselt hinnata (juhtumiplaan). Kuna juhtumiplaani võidakse edastada ka teistele kliendiga kokku puutuvatele spetsialistidele, tuleb juhtumiplaani koostamiseks kliendilt küsida nõusolek isikuandmete töölemiseks ja nõusoleku andmed ka süsteemis fikseerida. Vastasel juhul ei ole juhtumiplaani kinnitamine võimalik. Juhtumimenetlus võib olla läbi viidud ühe kliendiga (subjektiga), kuid kui sama probleemidering puudutab mitut seotud isikut (nt ühe pere liikmed lastekaitsetöös), on otstarbekam ja soovitatav luua mitme subjektiga menetlus, mille käigus tehakse toiminguid, suunatakse liikmeid erinevatele teenustele ning jälgitakse eesmärkide täitmist kompleksselt. Sel juhul ei ole sarnaseid andmeid vaja dubleerivalt süsteemi kanda igale isikule eraldi menetlust algatades, vaid piisab andmete kandmisest ühte menetlusse ning nende sidumisest vajalike isikutega. Juhtumiplaani saab luua iga isiku põhiselt sama menetluse raames. Kuigi tehniliselt on see võimalik, siis sisuliselt ei ole õige, kui ühel isikul on paralleelselt kehtivaid (aktiivses või passiivses olekus) juhtumimenetlusi. Juhtumimenetluse raames saab kliendile toetust või teenust määrata ka ilma taotluse sisestamiseta ( määratud abinõud => uus abinõu rakendamine taotluseta ). NB! Toimetulekutoetus ja toetus hooldamise eest määratakse eraldi vastavate lihtmenetluse raames. Kui juhtumiga aktiivselt ei tegelda, vaid olukorda jälgitakse aeg-ajalt, võib menetluse viia passiivsesse olekusse. Eristamine võimaldab korraldatavaid menetlusi paremini hallata/otsida. Kui juhtumikorraldaja muutub omavalitsuse piires, siis antakse menetlus üle uuele spetsialistile. Kui isik liigub ühest omavalitsusest teise, algatatakse uus menetlus. 3

4 2. Juhtumimenetluse algatamine Juhtumimenetlus algatatakse eesmärgiga klienti põhjalikumalt hinnata ning koostada tema probleemi lahendamiseks tegevuskava (st juhtumiplaan). Juhtumiplaan koostatakse kindlaks ajaperioodiks alati ühele konkreetsele isikule. Juhtumiplaan koosneb neljast eraldiseisvast osast: Kliendi üldandmed (koondatakse andmed kliendiandmestikust ja menetluselt). Hinnang kliendi olukorrale ja abivajadusele erinevates eluvaldkondades. Eelnevalt läbiviidud hindamiste andmed. Tegevuskava ja selle täitmise hindamise andmed. Ühe menetlusega võib olla seotud mitu subjekti ehk klienti (vt ka üldinfo). Juhtumiplaani andmete sisestamisel saab valida ühe või mitu menetluse subjekti, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. Sellisel juhul korjab süsteem juhtumiplaani koostamisel automaatselt õige subjekti kohta kliendiandmestikku ning menetluse raames sisestatud andmed juhtumiplaanile kokku. Seega saab ühesuguseid andmeid erinevate subjektide kohta hallata ühes kohas, kuid ühe menetluse raames koostada igale subjektile erinevad juhtumiplaanid. 1. Uue menetluse algatamiseks klõpsa vasakul menüüs nupule Menetlused ja avanenud vaates klõpsa nupule Lisa uus kliendimenetlus. 4

5 2. Avanenud aknas sisesta pöörduja isikukood ja klõpsa nupule Kontrolli olemasolu, misjärel STAR teostab andmete kontrolli rahvastikuregistrist ja isiku andmed täidetakse automaatselt. 3. Kui Isikut ei leitud, siis Lisa Rahvastikuregistrisse mitte kuuluv isik 4. Vahet tuleb teha pöördujal ja pöördumise subjektil. Pöörduja on isik, kes teatab probleemist, pöördumise subjekt on isik, kelle probleemiga tegeldakse. Kui lapse kohta on tehtud pöördumine, siis ei ole pöördujaks laps ise. Näiteks teatas õpetaja abivajavast lapsest. Sellisel juhul märgi pöörduja isikukoodi lahtrisse õpetaja iskukood (kui on teada) või sisesta ees- ja perekonnanime lahtrisse tema nimi või kirjeldus (õpetaja). Tee linnuke kastikesse Pöördumise subjekt erineb pöördujast ja sisestada pöördumise subjekti ehk lapse isikukood. 5

6 5. Järgmiseks täpsusta pöördumise aeg. Pöördumise kuupäevaks märgi tegelik pöördumise/teate saamise kuupäev. 6. Pöördumise liigiks vali Muu pöördumine (sh lastekaitse) ja klõpsa nupule Edasi. 7. Avaneb subjekti andmete kontrollimise ja haldamise aken. Selles aknas täida ära need väljad, mida pead vajalikuks ja klõpsa nupule Edasi. Kohustuslik on täita sotsiaalse seisundi andmed. 6

7 8. Avaneb pöördumise andmete sisestamise aken. 9. Täpsusta vajadusel pöördumise sisu ja registreerimise lisainfo lahtrites situatsiooni pikemalt. 10. Vali rippmenüüst pöördumise teema. 11. Kui vajalikud andmed on sisestatud, siis klõpsa nupule Edasi. 12. Avaneb leibkonna andmete kontrollimise ja haldamise aken. 7

8 13. Lisa vajadusel leibkonnaliikmed. Lastekaitsemenetluse subjekt on üldjuhul abivajav laps (lapsed, kui menetlus puudutab pere mitut last). Menetluse subjektideks märgitakse kõik pereliikmed, kellega menetluse käigus tegeldakse. Leibkonnaliikme lisamiseks menetluse subjektiks on kaks võimalust: a. Kui soovid menetluse subjektiks lisada leibkonnaliiget, kes elab abivajajaga samal rahvastikuregistrijärgsel aadressil, siis klõpsa nupule Leia rahvastikuregistrist samal aadressil elavad isikud, misjärel STAR teostab andmete kontrolli rahvastikuregistrist ja isiku andmed kuvatakse alla poole jaotisesse Leibkonda mitte kuuluvad isikud. Leitud isiku lisamiseks menetluse subjektiks, klõpsa tema järel oleval nupul. b. Seejärel tuleb täita ka teise subjekti sotsiaalse seisundi andmed. c. Teise subjekti lisamiseks võib klõpsata ka nupule Lisa leibkonnaliige menetluse subjektina, misjärel avaneb järgmine aken. d. Avanenud aknas sisesta leibkonnaliikme isikukood ja klõpsa nupule Otsi, misjärel STAR teostab andmete kontrolli rahvastikuregistrist ja isiku andmed täidetakse automaatselt. e. Kui isik on leitud, klõpsa nupule Vali ja täida subjekti sotsiaalse seisundi andmed. 8

9 14. Kui soovid lihtsalt kirjeldada abivajaja leibkonda, siis selleks on samuti kaks võimalust. Neid isikuid ei lisata menetluse subjektideks ja nende andmeid ei saa menetluse raames hallata. a. Abivajajaga samal rahvastikuregistri aadressile elavate isikute lisamine on lihtsaim, klõpsates nupule Leia rahvastikuregistrist samal aadressil elavad isikud, misjärel STAR teostab andmete kontrolli rahvastikuregistrist ja isiku andmed kuvatakse alla poole jaotisesse Leibkonda mitte kuuluvad isikud. Leitud isiku lisamiseks leibkonnaliikmeks, klõpsa tema järel oleval nupul. b. Leibkonnaliikme lisamiseks võib klõpsata ka nupule Lisa uus leibkonnaliige, misjärel avaneb järgmine aken. c. Avanenud aknas sisesta leibkonnaliikme isikukood ja klõpsa nupule Otsi. d. Kui isik on leitud, klõpsa nupule Vali. 15. Klõpsa nupule Salvesta, misjärel avaneb menetluse üldandmete vaade. 16. Algatatud kliendimenetluse muutmiseks juhtumimenetluseks, klõpsa nupule Tee juhtumiks. 9

10 17. Vali Juhtumimenetluse liik: Lastekaitse ja hoolekanne Täisealiste kaitse ja hoolekanne Järelhooldus (laps vanuses kaasa arvatud) 18. Peale järelhoolduse valimist pead valima Järelhoolduse õigusliku aluse lg 1 õppiv asendushooldusteenusel viibinud isik lg 2 p1 mitteõppiv kuni 21-aastane isik lg 2 p2.- õppiv eestkostel viibinud isik 10

11 19. Vajuta Tee juhtumiks 20. Peale menetluse muutmist juhtumimenetluseks kuvatakse neli uut nuppu : a. Hinnang abivajadusele b. Tegevuskava c. Juhtumiplaani eelvaade ja kinnitamine d. Juhtumivõrgustiku liikmed 21. Menetluse identifitseerivates andmetes on näha Juhtumimenetluse liik 3. Kliendi nõusoleku sisestamine Juhtumiplaani koostamisel tuleb silmas pidada vajadust andmeid edastada kolmandatele osapooltele (nt juhtumivõrgustiku liikmed). Kui klient ei ole andnud nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ja töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele ja see pole süsteemis fikseeritud, siis ei ole võimalik juhtumiplaani kinnitada. 11

12 1. Nõusoleku andmete sisestamiseks klõpsa menetluse üldandmete vaates nupule Subjektid.. 2. Seejärel klõpsa kliendi nime ees oleval märgil. 3. Ava menetluse põhised kliendiandmed andmete muutmise nupust. 4. Märgi linnuke kasti Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja nõusoleku andmise kuupäev. 5. Kui isiku seaduslik esindaja on teine isik, siis sisesta esindaja nimi vaikimisi kuvatava kliendi nime asemele ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken 12

13 4. Kliendi abivajaduse hindamine Selleks, et koostada kliendile tegevuskava, tuleb eelnevalt välja selgitada, kuidas tuleb klient toime erinevates eluvaldkondades hindamise hetkel ning vastavalt sellele saab valida sobivad abivõimalused, teenused ja tegevused tema probleemi(de) lahendamiseks. 1. Kliendi erinevate eluvaldkondade hindamiseks klõpsa menetluse üldandmete vaates nupule Hinnang abivajadusele. 2. Avaneb alljärgnev aken. 3. Hinnangu lisamiseks klõpsa hinnatava valdkonna järel nupule. 4. Avanenud aknas lisa hinnangu kirjeldus, vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad (ühe subjektiga menetluse puhul seostatakse hinnang subjektiga automaatselt) ning klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 13

14 5. Nii tehes lisa kõikide vajalike eluvaldkondade hinnangud (kui on asjakohane). Igal subjektil saab olla vaid üks hinnang iga valdkonna kohta. NB! Kohustuslik on täita väli Hinnang isiku abivajadusele, ilma selle andmestikuta juhtumiplaani kinnitada ei saa. 4.1 Probleemide, ressursside ja takistavate tegurite lisamine Lisaks kliendi erinevate eluvaldkondade kirjeldamisele fikseeritakse juhtumimenetluse raames probleem(id), toimetulekut toetavad ressursid ja takistavad tegurid. Need selgitatakse välja ning kaardistatakse isiku, sotsiaaltöötaja ja võrgustiku liikmete koostöös. 1. Probleemi(de) lisamiseks klõpsa vaates Hinnang abivajadusele nupule Lisa probleem. 2. Vali probleemi liik, sisesta selle kirjeldus ja subjektid, kelle kohta probleem käib ning klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 14

15 15

16 3. Järgmise probleemi lisamiseks korda sama tegevust. 4. Ressursside lisamiseks klõpsa nupule Lisa ressurss. Sisesta avanenud aknas nende kirjeldus, vali subjektid ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 5. Takistavate tegurite lisamiseks klõpsa nupule Lisa takistus. Sisesta avanenud aknas nende kirjeldus, vali subjektid ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 16

17 5. Kliendi eelnevate hindamiste sisestamine Andmed kliendi osas varem läbi viidud hindamiste kohta kantakse kliendivaatesse. Juhtumiplaanile kantakse maksimaalselt 3 aasta vanused hindamised (hindamise alguskuupäeva järgi). 1. Andmete sisestamiseks klõpsa kliendivaates nupule Eelnevad hindamised ning seejärel klõpsa nupule Lisa hindamise info. 17

18 2. Avanenud aknas vali klassifikaatorist hindamise liik ning täida ülejäänud väljad. Hindamise lisamiseks klõpsa nupule Salvesta. 6. Kliendi tegevuskava sisestamine Kliendi abivajaduse hindamise tulemuste alusel koostatakse tegevuskava. Tegevuskava koosneb eesmärkidest, alaeesmärkidest, tegevustest ja nende täitmise tähtaegadest, millele hiljem lisanduvad ka tegevuskava täitmise hindamise andmed. 1. Tegevuskava koostamiseks klõpsa menetluse üldvaates nupule Tegevuskava. 18

19 6.1 Eesmärgi lisamine Juhtumi eesmärk on olukord, mida püütakse saavutada konkreetse juhtumi lahendamise või tähtaja lõpuks. Eesmärk võib väljendada otstarvet, tulemust, sihti või tulevikuplaani. Eesmärgi püstitamisel lähtutakse inimese vajadustest, soovidest ja valmisolekust. Eesmärk sõnastatakse võimalikult mõõdetavalt, et hiljem oleks võimalik tulemuslikkust hinnata. Juhtumi eesmärk kirjeldatakse klassifikaatori (ette antud loend võimalikest eesmärkidest) alusel ja lisaks tuleb eesmärgile lisada alaeesmärk e lähieesmärk, mis väljendab muutuste planeerimist isiku elus, mida on vaja vahepealsel perioodil saavutada, et jõuda pikaajalise eesmärgini. Ühe juhtumi raames võib püstitada mitu eesmärki. Samuti saab ühe eesmärgi raames püstitada mitu alaeesmärki. 1. Eesmärgi lisamiseks klõpsa Tegevuskava vaates nupule Lisa eesmärk. 19

20 2. Avaneb alljärgnev aken, milles vali eesmärgi liik,sisesta alaeesmärgi kirjeldus, vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ning klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 3. Eesmärgi muutmiseks klõpsa selle järel oleval andmete muutmise nupul. 20

21 4. Tee avanenud aknas vajalikud muudatused ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 5. Eesmärgi kustutamiseks klõpsa selle järel oleval nupul. Enne kustutamist veendu, et kindlasti soovid andmed kustutada. 6.2 Tegevuse lisamine Eesmärkide saavutamiseks vajalikud konkreetsed tegevused lisatakse nö puuna vastava eesmärgi alla. 1. Eesmärgile tegevuse lisamiseks klõpsa eesmärgi järel oleval nupul. 21

22 2. Avaneb alljärgnev aken, kuhu lisa planeeritava tegevuse nimetus ning alguse ja lõpukuupäev. Kui ei oska hinnata, millal võiks tegevus lõppeda, võib lõpukuupäeva jätta märkimata. 3. Kui tegevuse eest ei vastuta klient ise, sisesta teenuseosutaja või tegevuse teostaja andmed. NB! Kui väli jääb täitmata, kuvatakse tegevuskavas andmete salvestamisel kliendi nime ehk tegevuse teostajaks jääb klient ise. 4. Vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. Järgmise tegevuse lisamiseks korda eelmist toimingut. 5. Eesmärgile lisatud tegevus(t)e vaatamiseks klõpsa eesmärgi ees oleval märgil. 22

23 6. Kõikide eesmärkidele lisatud tegevuste vaatamiseks korraga, klõpsa nupule Ava kogu tegevuskava. 7. Tegevuse muutmiseks klõpsa tegevuse järel oleval nupul. 8. Tee avanenud aknas vajalikud muudatused ja klõpsa nupule Salvesta ja sulge aken. 9. Tegevuse kustutamiseks klõpsa selle järel oleval nupul. 6.3 Järgmise hindamise aja sisestamine Juhtumiplaanis fikseeritakse kuupäev, millal hinnatakse (uuesti) tegevuskava eesmärkide ja tegevuste täitmist. Soovitatav on tegevuskava täitmist hinnata vähemalt kord 6 kuu jooksul. 1. Järgmise hindamise kuupäeva märkimiseks klõpsa menetluse üldvaates nupule Subjektid. 2. Klõpsa subjekti nime ees, kelle kohta soovid märkida järgmise hindamise aja, märgile. 3. Ava menetlusepõhised kliendiandmed nupust ning avanenud aknas märgi järgmise hindamise aeg. 23

24 4. Järgmise hindamise tähtaja lähenemisel kuvatakse vastavad menetlused sotsiaaltöötaja töölaua avalehel alajaotuses Lähenevad hindamistähtajad. Samast vaatest saab liikuda konkreetsele menetlusele. 24

25 7. Juhtumiplaani eelvaade ja kinnitamine Juhtumiplaan kinnitatakse isikupõhiselt 4 osas eraldi: 1. Juhtumiplaani kliendiandmestiku väljatrükk; 2. Isiku abivajaduste hinnangu väljatrükk; 3. Eelnevate hindamiste väljatrükk; 4. Tegevuskava väljatrükk (sh tegevuskava täitmise hindamised). NB! Juhtumiplaani kinnitamisel salvestatakse väljatrükk PDF-failina Menetluse dokumendid alla ning iga väljatrükk on alati uuesti avatav/väljatrükitav. Menetluse andmete üldvaates näeb alati ainult hetkel kehtivaid andmeid. NB! Enne juhtumiplaani kinnitamist veendu eelvaate alusel, et kõik vajalikud andmed on sisestatud ja asjakohased ning tee vajadusel parandused/täiendused kliendiandmestikku või menetluse andmetesse. 1. Juhtumiplaani väljatrüki eelvaate avamiseks ja kinnitamiseks klõpsa nupule Juhtumiplaani eelvaade ja kinnitamine. 25

26 2. Kui menetlusel on mitu subjekti, tuleb eelvaadete kuvamiseks avada subjekti nime ees olev märk. 3. Eelvaate avamiseks klõpsa selle järel oleval nupul. 4. Avanenud aknas kuvatakse väljatrüki eelvaade. 26

27 5. Juhtumiplaani osa kinnitamiseks klõpsa nupul Kinnita. Kui soovid dokumendi kohe välja trükkida, klõpsa nupule Kinnita ja prindi. NB! Ära kinnita andmeid enne, kui oled veendunud, et kõik vajalikud andmed on täidetud ja õiged! Vastasel juhul tekitad menetluse dokumentide kausta ebaõigeid dokumente, mida ei ole võimalik kustutada. 6. Väljatrüki avamiseks ja väljatrükkimiseks klõpsa menetluse üldandmete vaates nupule Menetluse dokumendid ning seejärel väljatrüki järel olevale nupule Lae alla. 27

28 8. Tegevuskava täitmise hindamine Selle töölõigu eesmärk on hinnata, kuidas planeeritud tegevuskava on rakendatud, mil määral on osutatud abi aidanud liikuda soovitud eesmärgi suunas ning teha otsus abi lõpetamise või jätkamise osas. Esimene hindamine on soovitav läbi viia hiljemalt 6 kuud pärast juhtumiplaani koostamist. Juhtumi eesmärkide ja tegevuste täitmist hinnatakse juhtumi menetlemise käigus (vahehindamine) ja juhtumi lõppedes (lõpphindamine). Kõiki hindamisi saab teha korduvalt. Menetluse (tegevuskava hindamiste) üldvaatest on nähtav ainult kõige viimane antud hinnang. Esmalt tuleb ära hinnata eesmärkide saavutamiseks lisatud tegevused, alles siis on võimalik hinnata eesmärke. 8.1 Tegevuse täitmise hindamine 1. Tegevuste nägemiseks klõpsa Tegevuskava vaates eesmärgi ees oleval märgil või klõpsa nupule Ava kogu tegevuskava. 28

29 2. Tegevuse täitmise hinnangu lisamiseks klõpsa tegevuse järel oleval nupul. 3. Avaneb alljärgnev aken. 29

30 4. Vali rippmenüüst tegevuse täitmise hinnang ja lisa kommentaar. 5. Vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. 6. Andmete salvestamiseks klõpsa nupul Salvesta (kui hindad mitme subjektiga seotud tegevusi) või Salvesta ja sulge aken (ühe subjektiga seotud tegevuse puhul). 7. Tegevuse täitmise hinnangu muutmiseks klõpsa tegevuse järel oleval nupul. 8. Seejärel klõpsa hinnangu järel oleval nupul. 9. Tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupul Salvesta või Salvesta ja sulge aken. 10. Tegevuse täitmise hinnangu kustutamiseks klõpsa hinnangu järel oleval nupul. 8.2 Eesmärgi täitmise hindamine NB! Eesmärgi täitmise hinnangut saab lisada ainult siis, kui eesmärgi alla kuuluva tegevuse täitmise hinnang on lisatud. 1. Eesmärgi täitmise hindamiseks klõpsa eesmärgi järel oleval nupul. 2. Avaneb alljärgnev aken. 30

31 3. Vali rippmenüüst eesmärgi täitmise hinnang ja lisa kommentaar. 4. Märgi hinnatava ajavahemiku algus (lõpp ja hindamise aeg kuvatakse vaikimisi, kuid neid saab vajadusel muuta). 5. Vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad. 6. Andmete salvestamiseks klõpsa nupul Salvesta või Salvesta ja sulge aken. 7. Eesmärgi täitmise hinnangu muutmiseks klõpsa eesmärgi järel oleval nupul. 8. Seejärel klõpsa hinnangu järel oleval nupul. 9. Tee vajalikud muudatused ja klõpsa nupul Salvesta või Salvesta ja sulge aken. 10. Eesmärgi täitmise hinnangu kustutamiseks klõpsa hinnangu järel oleval nupul. 8.3 Soovitused edasiseks tegevuseks Tegevuskavasse on võimalik lisada soovitused edasiseks tegevuseks (nt lõpphindamisel). 1. Selleks klõpsa Tegevuskava vaates nupule Lisa soovitus. 2. Avanenud aknas kirjuta soovitus, vali subjektid, kelle kohta sisestatavad andmed kehtivad ja klõpsa nupule Salvesta. 9. Juhtumivõrgustiku liikmete lisamine Juhtumi võrgustiku liige on kliendi probleemi lahendamisega tegeleva juhtumi ametlikku võrgustikku kuuluv füüsiline isik. Ametlikku võrgustikku kuuluvad nt eri ametiasutusi esindavad isikud, kes oma 31

32 ametipositsiooni tõttu on vastastikku seotud isiku probleemide lahendamisega (nt õpetaja, perearst, politseinik, kriminaalhooldaja). Juhtumivõrgustiku liikmete lisamiseks on 4 võimalust: 1. Lisa võrgustiku liige isikukoodi või nime alusel 2. Lisa võrgustiku liige eriala alusel 3. Lisa võrgustiku liige teenuseosutaja järgi 4. Lisa võrgustiku liige kiirvalikust 1. Juhtumivõrgustiku liikmete lisamiseks klõpsa juhtumimenetluse üldvaates valikule Juhtumvõrgustiku liikmed. 9.1 Võrgustiku liikme lisamine isikukoodi alusel 1. Juhtumivõrgustiku liikme lisamiseks peab teadma tema isikukoodi. Võrgustiku liikme lisamiseks isikukoodi alusel klõpsa nupule Lisa võrgustiku liige. 32

33 2. Avanenud aknas sisesta võrgustiku liikme isikukood (kui isik ei ole STARi kasutaja) või tema ees- või perekonnanimi (kui on STARi kasutaja) ja klõpsa nupule Otsi. 3. Avanenud aknas vali rippmenüüst juhtumivõrgustiku liikme amet/roll, vajadusel lisa kirjeldus ja klõpsa nupule Valmis. 33

34 9.2 Võrgustiku liikme lisamine eriala alusel Eriala alusel saab võrgustiku liikmeks lisada ainult neid isikuid, kellel on STARi kasutajakonto. 1. Klõpsa nupule Lisa võrgustiku liige eriala alusel, misjärel avaneb alljärgnev aken: 2. Avanenud aknas vali lisatava võrgustiku liikme amet ja klõpsa nupule Otsi. 3. Järgmises aknas kuvatakse valitud ametiga töötajate nimekiri. Soovitud isiku lisamiseks võrgustiku liikmeks klõpsa tema järel oleval nupul Vali. 34

35 4. Avanenud aknas sisesta vajadusel lisaks võrgustiku liikme ametile/rollile tema kirjeldus ja klõpsa nupule Valmis. 9.3 Võrgustiku liikme lisamine teenuseosutaja alusel Teenuseosutaja alusel saab võrgustiku liikmeks lisada ainult neid isikuid, kelle on STARi kasutajakonto. 1. Klõpsa nupule Lisa võrgustiku liige teenuseosutaja järgi, misjärel avaneb alljärgnev aken: 2. Avanenud aknas tuleb esmalt üles otsida teenuseosutaja, mille töötaja võrgustiku liige on. Selleks täida vajalikud otsinguväljad (kõiki välju ei pea täitma) ja klõpsa nupule Otsi, misjärel kuvatakse lehe alumisse osasse leitud teenuseosutajad. 35

36 3. Klõpsa teenuseosutaja järel oleval nupul Vali, misjärel kuvatakse selle teenuseosutaja töötajate nimekiri. 4. Klõpsa soovitud isiku järel oleval nupul Vali. 5. Järgmises aknas lisa vajadusel võrgustiku liikme kirjeldus ja klõpsa nupule Valmis. 36

37 9.4 Võrgustiku liikme lisamine kiirvalikust Iga juhtumimenetlusse lisatud võrgustiku liikme võib lisada kiirvalikusse, et hiljem oleks võimalik nimetatud isikut valida nimekirjast, kus ei pea otsimiseks sisestama tema andmeid. Kiirvalikusse on soovitatav lisada neid isikuid, kes on sagedasti kaasatud juhtumitöösse. 1. Juhtumi võrgustiku liikme lisamiseks kiirvalikusse klõpsa juba võrgustiku liikmeks lisatud isiku järel oleval nupul Lisa kiirvalikusse. 2. Avanenud aknas lisa vajadusel isiku kontaktandmed. Selleks vali rippmenüüst kontakti liik, sisesta kontakt ja klõpsa andmete lisamise nupule nupule Salvesta ja sulge aken.. Andmete salvestamiseks klõpsa 37

38 3. Võrgustiku liikme lisamiseks kiirvalikust klõpsa nupule Lisa võrgustiku liige kiirvalikust, misjärel avaneb alljärgnev aken: 4. Klõpsa soovitud töötaja järel oleval nupul Vali, misjärel avanevas aknas lisa soovi korral võrgustiku liikme kirjeldus ja seejärel klõpsa nupule Valmis. NB! Piirkonna spetsialiste, kes sageli võrgustikutöös osalevad, saab lisada spetsialistide kiirvalikusse ka selliselt, et klõpsa vasakul menüüs oleval valikul Ressursid ja seejärel Spetsialistide kiirvaliku haldamine => Lisa uus. Selles vaates on võimalik ka spetsialistide andmeid kustutada ja muuta. 38

39 39

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201

Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 201 Õigusteaduse 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab õigusteaduse ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on

Rohkem

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim

IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerim IKT 2014.a sihtevalveerimise vormide täitmise juhend. Käesolev juhendmaterjal selgitab IKT ja sellega seotud erialade 2014.a sihtevalveerimise vormide ülesehitust ja täitmist. Vorme on põhimõtteliselt

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

NAVIREC KASUTUSJUHEND Tehniline tugi: (E-R 8:00 17:00) 1

NAVIREC KASUTUSJUHEND   Tehniline tugi: (E-R 8:00 17:00) 1 NAVIREC KASUTUSJUHEND 1 Sisukord 1. Üldised võimalused... 4 2. Kuidas alustada... 4 3. Seaded... 5 3.1 Isiklikud seaded... 5 3.2 Sõidukid... 6 3.3 Hodomeetri näidu sisestamine... 7 3.4 Juhid... 8 3.5 Kasutajad

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul

Riikliku ehitisregistri e-teenuste moodul Sisukord... 4... 4... 5... 5... 7... 7... 8... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 13... 13... 13... 14... 15... 16... 17... 17... 18 19... 20... 21... 22... 24... 25... 28 ... 28... 28... 30 Energiamärgiste

Rohkem

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi

Eve Keerus-Jusupov SISUKORD Sissejuhatus Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara) Enne veebi SISUKORD Sissejuhatus... 4 1 Veebilehe koostamiseks vajaminevad programmid (tarkvara)... 5 1.1 Enne veebilehe loomist... 5 2 Joomla üleslaadimine... 5 3 Joomla installeerimine... 6 4 Joomla eestistamine...

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Topoteek - Handbook

Topoteek - Handbook Käsiraamat september 2016 Hea topoteegi haldur! Esmalt suur tänu selle eest, et oled otsustanud oma aega panustada topoteegi loomisesse! Topoteek on keskkond, mis võimaldab erinevat ainest kaardile kanda,

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( )

KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 ( ) KOVTP-2 kasutusjuhend Versioon 5.4 (04.12.2017) Versioon Autor Kuupäev Selgitus 0.1 Madis Tänava 05.12.2013 Kasutajate haldamise peatüki valmimine 0.2 Madis Tänava 11.12.2013 Üldine kujundus peatüki valmimine

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

The EOLABEL CATALOGUE

The EOLABEL CATALOGUE ECAT_Admin Litsentsiomaniku käsiraamat ELi ökomärgise kasutajatugi viimati ajakohastanud: jaanuar 2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 1. peatükk. Põhietapid... 3 1.1 Konto loomine ECAT_Admin-süsteemis (esmakordne

Rohkem

Lastekaitse juhtumikorraldusest STARis Asutusest iseseisvasse ellu Inimeste vajadustest lähtuvad teenused Integratsioonipoliitikate peegeldus elulugud

Lastekaitse juhtumikorraldusest STARis Asutusest iseseisvasse ellu Inimeste vajadustest lähtuvad teenused Integratsioonipoliitikate peegeldus elulugud Lastekaitse juhtumikorraldusest STARis Asutusest iseseisvasse ellu Inimeste vajadustest lähtuvad teenused Integratsioonipoliitikate peegeldus elulugudes lise Rahvusvahe päeva sotsiaaltöö tähistamine 15.

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - 23jaan07.doc

Microsoft Word - 23jaan07.doc Õppijate haldamine hindamine, tulemuste vaatamine, tegevuste jälgimine jne. Aadress: http://webct6.e-uni.ee Disainerijuhend: http://portaal.e-uni.ee/webct6/webct6_disainerijuhend.pdf Kursuse ülekandmine

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem