et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752"

Väljavõte

1 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

2 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil , Sinu garantii Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse loppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt Tingimused 1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu. 2. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui kohvivalmistustsüklit). 3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga. 4. Garantii ei kata järgmisi punkte: 4.1. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne); 4.2. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud; 4.3. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid; 4.4. kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult: toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist; filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist; kohviubade sisse sattunud voorkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis); toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskolas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus); remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses; õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaoigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist. Maaletooja Rickman Trade OÜ A.H Tammsaare tee Tallinn Tel:

4 Sisukord Sinu GIGA X3 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutusteave Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 10 JURA Internetis...10 Kasutamine puutetundliku ekraani ja pöördlüliti abil...10 Masina ülesseadmine...11 Oamahuti täitmine...11 Vee kareduse määramine...11 Esmakordne kasutamine...12 Piimavooliku ühendamine...14 Hooldusmehaaniku tehtavad seadistused...14 Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega) Valmistamine 16 Joogi valmistamise viisid...16 Kohvijookide valmistamine...18 Kahe kohvijoogi valmistamine...18 Piimakohvijookide valmistamine...18 Caffè Barista ja lungo Barista...19 Jahvatatud kohv...19 Kuum vesi Igapäevane kasutamine 22 Veepaagi täitmine...22 Masina sisselülitamine...22 Igapäevane hooldus...23 Korrapärane hooldus...23 Masina väljalülitamine Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 25 Jookide seaded...26 Jahvatusastme seadistamine...28 Automaatne väljalülitus...28 Kellaaeg ja kuupäev...29 Taimer...30 Vee kareduse määramine...30 Veekoguse mõõtühik / kellaaja vorming...31 Energiasäästurežiim...32 Funktsioonide lubamine ja keelamine...32 Keel Ekraani heledus...34 Tehaseseadete taastamine...34 Teabe vaatamine

5 Sisukord 5 Hooldus 36 Masina loputamine...36 Piimasüsteemi automaatne loputus...36 Piimasüsteemi puhastamine Topelttila lahtivõtmine ja loputamine...38 Filtri paigaldamine/vahetamine...39 Masina puhastamine...40 Katlakivieemaldus...41 Oamahuti puhastamine...43 Veepaagi puhastamine katlakivist Ekraanile ilmuvad teated 45 7 Veaotsing 47 8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine 49 Transport / süsteemi tühjendamine...49 Utiliseerimine Tehnilised andmed Register JURA kontaktandmed / õigusteave 56 et Sümbolite kirjeldus lv Hoiatused J HOIATUS J ETTEVAA- TUST! ETTEVAATUST! Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAA- TUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule. Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada. lt Kasutatavad sümbolid T E Espresso Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovitab Sul teatavat toimingut teha. GIGA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave. Ekraan ru 3

6 Masina osad Masina osad Oamahuti koos aroomikattega 2 Veepaagi kaas 3 Veepaak 4 Toitelüliti (masina tagaküljel) 5 Toitejuhe (masina tagaküljel) 6 Kohvipaksusahtel 7 Vedelikusahtel 8 Tassialus 9 Jahvatatud kohvi täitelehter 10 Õhutusavad (Venti Ports) 11 Hoiulaeka kaas 12 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 13 Reguleeritava kõrgusega topelttila 14 Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 15 Vedelikusahtli kate (pööratav) 16 Vedelikusahtli vaheosa 4

7 Masina osad Pöördlüliti 2 Sisse-/väljalülitusnupp Q (kaane all) 3 Puutetundlik ekraan et Masin tagantvaates 1 Hooldusluuk (avamiseks vajuta sellele sõrmega) 2 Lukusti 3 Liugfiksaator 4 JURA Smart Connecti hoolduspistik lv Lisatarvikud lt Piimasüsteemi puhastusanum Kuuskantvõti (piimasüsteemi jaoks) ru 5

8 Oluline teave Oluline teave Nõuetekohane kasutamine Ohutusteave 6 J See masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või vastava väljaõppe saanud töötajatele ärides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või kommertsiaalseks kasutamiseks mitteprofessionaalidele. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei vastuta masina vale kasutamise tagajärgede eest. Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi. GIGA kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed. Erialase väljaõppeta inimesed tohivad seadet kasutada ainult spetsialisti juhendamisel. Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi. Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat. Kui on alust kahtlustada, et masin on kahjustatud näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga. Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse

9 Oluline teave JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta. Ära aseta GIGAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse. Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu. Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid. Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada. Selleks lülita GIGA esmalt sisse-/väljalülitusnupust Q ja seejärel toitelülitist välja. Alles pärast seda võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata. Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu. Hoia kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas. Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest. Jälgi, et kasutaksid alati topelttila ning et see oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Kui see on valesti paigaldatud või ummistub, võivad selle osad küljest ära tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht. et lv lt ru 7

10 Oluline teave 8 Rikkis masina kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Seadme kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest. Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada. Ära jäta oma GIGAt välja vihma, külma või päikese kätte. Ära aseta GIGAt, selle juhet ega ühendusi vette. Ära aseta GIGAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse. Nõudepesumasinas võib pesta ainult vedelikusahtlit, sh selle vaheosa, ja kohvipaksusahtlit. Enne puhastamist lülita GIGA esmalt sisse-/ väljalülitusnupust Q välja. Kasuta GIGA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. GIGAt ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette. Masinat ei tohi puhastada veejoaga. Kasuta masina puhastamiseks ainult pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit. Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu GIGA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist Tehnilised andmed. Ühenda GIGA otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget. Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.

11 Oluline teave Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube. Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett. Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust Q välja ja eemalda pistik seinapistikupesast. Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all. Ära luba lastel masinaga mängida. Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt. 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest. Isikud, sealhulgas lapsed, kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha. Filtrite CLARIS Pro Smart ohutu käitlemine Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas. Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis. Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. Ära kasuta kahjustunud filtreid. Ära ava filtreid. 9 et lv lt ru

12 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine JURA Internetis Külasta meid Internetis. Masina kasutamise kiirjuhendi saad alla laadida JURA veebilehelt Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma GIGA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta. Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt Kasutamine puutetundliku ekraani ja pöördlüliti abil Sinu GIGA-l on kergesti mõistetava tekstiga puutetundlik ekraan. Puutetundlikku ekraani saab kasutada kahel moel. Puudutamine Puuduta sõrmega ekraani, et valmistada kohvi või muuta programmeerimisrežiimis seadistusi. >> >> >> >> Libistamine Libista sõrmega üle puutetundliku ekraani vasakult paremale või ülevalt alla (või vastupidi). Näiteks saad nii joogivaliku aknas valida kohvijoogi või programmeerimisrežiimis valida eri menüüde vahel. Programmeerimine pöördlülitiga: saad kasutada ka pöördlülitit. Pöördlüliti keeramisel kuvatakse joogivaliku aken. Pöördlülitiga saad ka programmeerimisrežiimis liikuda menüüde vahel ja muuta eri seadistusi. 10

13 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Masina ülesseadmine GIGA ülesseadmisel toimi järgmiselt: Aseta masin horisontaalpinnale, mis on veekindel (kõrgus vähemalt 80 cm). Vali koht, kus GIGA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina õhutusavad oleksid avatud. Oamahuti täitmine ETTEVAATUST! Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit. T Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata röstitud kohviube. T Eemalda aroomikate. T Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad. T Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi. et Vee kareduse määramine Kui kasutad masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur. T Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks. T Oota umbes üks minut. T Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega. lv lt ru 11

14 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Esmakordne kasutamine J HOIATUS ETTEVAATUST! Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu. T Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat. Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada. T Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett. Eeltingimus: oamahuti on täidetud. T Ühenda toitejuhe seadmega. T Torka pistik pistikupessa. T Lülita GIGA masina tagaküljel paiknevast toitelülitist sisse. T Ava toitelüliti kaas. T Vajuta GIGA sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu Q. Sprachauswahl / Deutsch Et kuvada rohkem keeli, libista sõrmega valikuloendis üles- või allapoole, kuni ekraanile ilmub sobiv keel (nt eesti ). 12 T Puuduta valikut Salvesta. Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri Salvestatud. Kuupäev T Sisesta tänane kuupäev (vormingus AAAA/KK/PP). T Puuduta valikut Salvesta. Salvestatud Mõõtühikud T Vali kellaaja vorming ( 24 h või AM/PM ). T Puuduta valikut Salvesta. Salvestatud Kellaaeg T Sisesta praegune kellaaeg. T Puuduta valikut Salvesta. Salvestatud Vee karedus

15 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine alalõiku Vee kareduse määramine ). T Vee kareduse muutmiseks libista sõrmega üle ekraani, näiteks kuni ekraanile ilmub 25 dh. T Puuduta valikut Salvesta. Salvestatud Paigalda filter T Aseta nõu nii kuumaveeotsaku kui ka topelttila alla. T Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega. T Ava filtrihoidik. T Aseta filter CLARIS Pro Smart veepaaki ja suru seda kergelt. T Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära. Filtri loputus, filtrit loputatakse. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Süsteem täitub, kuumaveeotsakust ja topelttilast hakkab vett voolama. Palun tühjenda vedelikusahtel T Tühjenda vedelikusahtel ning aseta see kohale tagasi. Filtrirežiim / Salvestatud T Aseta nõu topelttila alla. Masin soojeneb Masina loputus, Piimasüsteemi loputus. Protsess lõpeb automaatselt. kuvatud on avaekraan. Sinu GIGA on kasutusvalmis. et lv lt Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani ülaservas olev sinine filtri sümbol. ru 13

16 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Piimavooliku ühendamine Sinu GIGA valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4 8 C. Seetõttu soovitame kasutada JURA piimajahutit. T Ühenda piimavoolik topelttilaga. Selleks kinnita piimavooliku ots topelttila paremal küljel oleva ühendussüsteemi külge. T Kinnita piimavooliku teine ots piimajahuti külge. Sinu GIGA-l on HP3-piimasüsteem. Hooldusmehaaniku tehtavad seadistused JURA volitatud hooldustehnik saab muuta eri seadistusi, mis on toodud allpool. Koodid: saab määrata neli koodi. Iga koodi kohta saab kindlaks määrata, millised programmid ja menüüd on keelatud või lubatud. Igale koodile vastavad eri volitused. Näiteks saab koodiga määrata, et hooldusprogrammi käivitamine on keelatud. Funktsiooni Vaikne pump aktiveerimine/deaktiveerimine (kuuma vee valmistamiseks) Keelata kiirrežiimil valmistatavaid kohvijooke tähistava punase spidomeetrimärgi kuvamise avaekraanil. Oma hoolduspartnerilt saad osta GIGA jaoks järgmisi lisatarvikuid: Kohvipaksu eemaldamise / vedelikusahtli komplekt Lukustatav oamahuti Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega) Sinu GIGA-l on funktsioon JURA Smart Connect. See võimaldab Sul masina juhtmevabalt ühendada ühilduva JURA lisatarvikuga (nt piimajahutiga Cool Control). Smart Connecti saab volitamata juurdepääsu eest kaitsta PIN-koodiga. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses J.O.E.. Lisateavet leiad aadressilt Pea meeles, et Smart Connecti kaudu saad kohvimasinaga ühendada ainult kas lisatarviku või JURA rakenduse J.O.E., aga mitte mõlemat korraga. 14

17 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri Masina seaded. T Puuduta valikut Masina seaded. Lülitub välja peale T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri Ühendage seade. T Puuduta valikut Ühendage seade. Lülita Bluetooth-saatja sisse T Seejärel järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et ühendada lisatarvik GIGAga. et lv lt ru 15

18 2 Valmistamine 2 Valmistamine Põhiteave jookide valmistamise kohta. Jahvatamise ajal saad muuta eri kohvijookide kangust. Selleks libista sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit. Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud koguseid (näiteks piimavahu või vee kogust) muuta. Selleks libista sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit. Joogi valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta nuppu Katkesta või pöördlülitit. Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt. Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Jookide seadete muutmine ). Joogi valmistamise viisid GIGA pakub kohvijookide, kuuma piima ja kuuma vee valmistamiseks mitmesuguseid võimalusi. Valmistamine avaekraani abil: Lihtsalt vajuta soovitud joogile. Vaikimisi kuvatakse avaekraanile järgmised joogid: Lk 1/2 Lk 2/2 Espresso Kohv Caffè Barista Lungo Barista Kuum vesi Cappuccino Latte macchiato Piimaportsjon Kannutäis kohvi Cafe au lait Espresso macchiato Flat white Vesi rohelise tee jaoks 2 x espresso 2 x kohv Piimavahuportsjon Valmistamine joogivaliku akna (pöördlüliti) abil: avaekraanil on näha ainult mõned joogid, mida on võimalik masinaga valmistada. 16

19 2 Valmistamine Et vaadata joogivaliku aknast, milliseid kohvijooke veel saab valmistada, keera pöördlülitit. Soovitud toote toomiseks ekraanile keera pöördlülitit või libista sõrmega üle ekraani. Valmistamise alustamiseks puuduta toodet või vajuta pöördlülitit. Joogivaliku aknas näidatakse ka järgmisi jooke: U U Ristretto U Erikohv Espresso doppio U Vesi musta tee jaoks U 2 x ristretto U 2 x erikohv U 2 x caffe Barista U 2 x lungo Barista U 2 x Cappuccino U 2 x latte macchiato U 2 x espresso macchiato U 2 x Flat white U 2 x Cafe au lait U 2 x piimaportsjon 2 x piimavahuportsjon U E Kui 10 sekundi jooksul mõne joogi valmistamist ei alustata, siis kaob joogivaliku aken automaatselt. E Viimane valitud toode kuvatakse joogivaliku aknasse alati esimesena. E GIGA masinasse salvestatud jooke saab liigutada avaekraanil sobivasse kohta ja muuta lemmikuks. Oma lemmikkohvijooke saab kopeerida ja isikupärastada, andes neile uue nime ning muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust) (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Jookide seaded ). Pea meeles, et järgnevates alalõikudes esitatud kirjeldused kehtivad alati vaikeseadete kohta. et lv lt ru 17

20 2 Valmistamine Kohvijookide valmistamine Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Aseta tass topelttila alla. T Puuduta valikut Kohv. Kohvi valmistamine algab. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. Kahe kohvijoogi valmistamine Näide. Kahe ristretto valmistamiseks (joogivaliku akna abil) toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Aseta kaks tassi topelttila alla. T Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülitit. T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri 2 x ristretto. T Alusta joogi valmistamist, puudutades valikut 2 x ristretto. Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmää-ratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. Piimakohvijookide valmistamine Sinu GIGA võimaldab valmistada latte macchiato t, cappuccino t, flat white i ja teisi piimakohvijooke ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada. Näide. Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on ühendatud topelttilaga. T Aseta klaas topelttila alla. T Puuduta valikut Latte macchiato. Latte macchiato, klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piima ja piimavahtu. Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato le iseloomulikud kihid. 18

21 2 Valmistamine Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. 15 minutit pärast joogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimasüsteemi automaatne loputus ). Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda iga päev puhastada (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimasüsteemi puhastamine ). Caffè Barista ja lungo Barista Caffè Barista ja Lungo Barista korral segab GIGA kohvi veega erilise valmistusviisi järgi. Selle tulemusena valmib täidlane kohvijook, mis on hõlpsalt seeditav. Selle lisavee kogust saab muuta (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Jookide seadete muutmine ). Joogid, millel on möödavooluklapi abil lisatava veekoguse seadistus, on avaekraanil ja joogivaliku aknas tähistatud punase spidomeetrimärgiga. JURA volitatud hooldusmehaanik saab masina seadistada nii, et nende kiirrežiimil valmistatavate kohvijookide juures ei kuvata punast spidomeetrimärki. Kui joogi kohta on määratud kindel möödavooluklapi abil lisatav veekogus, ei saa veekogust valmistamise ajal muuta. et lv Jahvatatud kohv Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi, näiteks kofeiinivaba kohvi. Põhiteave jahvatatud kohvi kasutamise kohta. U Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi. Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola. Kui Sa ei valanud täitelehtrisse jahvatatud kohvi piisavalt, siis ilmub ekraanile kiri Liiga vähe jahvatatud kohvi ja GIGA katkestab kohvi valmistamise. lt ru 19

22 2 Valmistamine Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Vastasel korral katkestab GIGA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis. Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites. Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Aseta tass topelttila alla. T Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas. Lisa jahvatatud kohv T Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi. T Sulge täitelehtri kaas. Ekraanile kuvatakse kohvijoogid, mida on võimalik jahvatatud kohvist valmistada. T Puuduta valikut Kohv. Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri Kohv ja veekogus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. Kuum vesi J ETTEVAATUST! GIGA võimaldab valmistada kuuma vett eri viisidel: U Kuum vesi U Vesi rohelise tee jaoks Vesi musta tee jaoks U Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada. T Väldi pritsmete sattumist nahale. Näide. Kuuma vee valmistamiseks musta tee jaoks toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. 20

23 2 Valmistamine T Aseta tass kuumaveetila alla. T Joogivaliku akna avamiseks keera pöördlülitit. T Libista sõrmega üle ekraani, kuni ilmub kiri Vesi musta tee jaoks. T Puuduta valikut Vesi musta tee jaoks. Vesi musta tee jaoks, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. et lv lt ru 21

24 3 Igapäevane kasutamine 3 Igapäevane kasutamine Veepaagi täitmine ETTEVAATUST! Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett iga päev. Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada. T Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett. T Ava veepaagi kaas. T Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. T Sulge veepaagi kaas. Masina sisselülitamine T Aseta nõu topelttila alla. T Ava toitelüliti kaas. T Vajuta GIGA sisselülitamiseks sisse-/väljalülitusnuppu Q. Tere tulemast Masin soojeneb Masina loputus, masin teeb läbi loputustsükli. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on kasutusvalmis. 22

25 3 Igapäevane kasutamine Igapäevane hooldus Selleks, et GIGA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust. T Tõmba vedelikusahtel välja. T Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega. Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks. Vedelikusahtlit (ka selle vaheosa) ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas. T Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi. T Loputa veepaaki puhta veega. T Puhasta topelttila piimasüsteemi (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Piimasüsteemi puhastamine ). T Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all. T Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Topelttila lahtivõtmine ja loputamine ). T Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga). et Ekraani puhastamiseks saad selle lukustada menüüs Hoolduse staatus / Lukusta ekraan. Lisateavet oma GIGA hooldamise kohta leiad programmeerimisrežiimis menüüst Hoolduse staatus / Hooldusjuhised. lv Korrapärane hooldus Tee järgmisi hooldustoiminguid korrapäraselt või vastavalt vajadusele. Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt. Sinu GIGA-l on HP3-piimasüsteem. Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki Hooldus alalõiku Veepaagi puhastamine katlakivist ). Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust. lt ru 23

26 3 Igapäevane kasutamine Masina väljalülitamine Kui GIGA-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud. Seejärel järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Aseta nõu topelttila alla. T Ava toitelüliti kaas. T Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu Q. Masina loputus, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. GIGA lülitub välja. 24

27 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Puuduta valikut P programmeerimisrežiimi sisenemiseks. Programmeerimismenüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks libista sõrmega üle ekraani või keera pöördlülitit. Püsivalt saab programmeerida järgmist: Menüü Funktsioon Selgitus Hoolduse staatus ( 1/4 ) Masina seaded ( 2/4 ) Puhasta, Vaheta filter (ainult siis, kui filter on paigaldatud), Eemalda katlakivi, Puhasta piimasüsteem, Loputus, Lukusta ekraan, Hooldusjuhised Lülitub välja peale Kellaaeg, Kuupäev Taimer Jahvatusastme seadistamine Energia säästmine Blokeerimine/ Vabastamine Tehaseseaded Mõõtühikud Ekraani seaded Veekaredus Vali keel Ühendage seade, Seadmed eraldada (Kuvatakse ainult JURA Smart Connecti kasutamisel.) T Käivita nõutud hooldusprogramm. T Määra tundide arv, mille järel GIGA automaatselt välja lülitub. T Määra kellaaeg ja kuupäev, kasutades GIGA taimeri funktsiooni. T Määra iga nädalapäeva kohta eraldi sisse- ja väljalülitumise kellaaeg. T Reguleeri veski jahvatusastet vastavalt kasutatavatele ubadele. T Aktiveeri energiasäästurežiim. T Keela masina teatud funktsioonid. T Taasta masina tehaseseaded. T Vali veekoguse mõõtühik ja kellaaja vorming. T Muuda ekraani heledust. T Siin saad määrata kasutatava vee kareduse. T Vali masina töökeel. T Ühenda GIGA juhtmevabalt JURA lisatarvikuga või katkesta ühendus uuesti. et lv lt ru 25

28 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Menüü Funktsioon Selgitus Toote seaded ( 3/4 ) Info ( 4/4 ) Tühjendada süsteem Versioon 'Joogiloendur', Päevaloendur, Hooldusloendur T Tühjenda süsteem, et kaitsta seda transpordi ajal külmakahjustuste eest. Tarkvara versioon T Seadete määramine kohvijookide ja kuuma vee jaoks. T Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud. Jookide seaded Seadistuste loendi kuvamiseks hoia sõrme umbes 2 sekundit joogil. U Toote seaded : saad määrata kohvijookide seaded, näiteks kohvi kanguse, veekoguse jne. U Toote nimetus : saad muuta joogi nime. U Kustuta : saad joogi eemaldada avaekraanilt. U Toote asendamine : saad avaekraanil olevad joogid asendada oma lemmikutega. Toote koopia : saad kopeerida mis tahes joogi, et näiteks U luua uue nime ja seadistusega jook. U Toote topeldamine (ei saa kasutada kuuma vee korral): saad luuakaks soovitud jooki. Jookide seadete muutmine Jook Ristretto, espresso kohv, erikohv caffè Barista, lungo Barista Kõigi kohvijookide, piima ja kuuma vee jaoks saab sisestada masinasse järgmised parameetrid. Kohvi Kogus kangus 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Espresso doppio 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml (kaks etappi) Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Veel seadeid Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/ kopeeri/dubleeri jooki Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/ kopeeri jooki 26

29 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Jook Kohvi kangus Kogus Kannutäis kohvi 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Cappuccino 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Piimavaht: 0 s 120 s Latte macchiato 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Piimavaht: s Piim: s Intervall: 0 60 s Espresso macchiato, flat white, caffè latte Piimavahu portsjon, piimaportsjon Kuum vesi, kuum vesi rohelise tee jaoks, kuum vesi musta tee jaoks 10 taset Vesi: 15 ml 290 ml Vee möödaviik: 0 ml 580 ml Piimavaht: 0 s 120 s Piim: 0 s 120 s Piimavaht: 0 s 120 s Piim: 0 s 120 s Veel seadeid Etappide arv (1 5), temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri jooki Piima temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri/dubleeri jooki Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/ kopeeri/dubleeri jooki Piima ja piimavahu temperatuur, temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/ kopeeri/dubleeri jooki Piima ja piimavahu temperatuur, joogi nimi, kustuta/asenda/kopeeri/dubleeri jooki Vesi: 25 ml 450 ml Temperatuur (madal, keskmine, kõrge), joogi nimi, kustuta/asenda/ kopeeri jooki et lv Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi. Näide. Ühe espresso kanguse muutmiseks toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Hoia sõrme ligikaudu 2 sekundit Espresso sümbolil, kuni ekraanile ilmub võimalike seadistuste loend. T Puuduta valikut toote seaded. Espresso lt ru 27

30 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri Kohvi kangus. T Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta kohvi kanguse seadistust. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. T Puuduta valikut Tagasi, et naasta avaekraanile. Jahvatusastme seadistamine Menüüs toote seaded / Jahvatusastme seadistamine saab veskit reguleerida kohviubade röstimisastme järgi. Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab topelttilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Jahvatusastme seadistamine. T Vajuta pöördlülitit. T Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Jahvatusastme seadistamine T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Automaatne väljalülitus Kui määrad GIGA-le automaatse väljalülitusaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub GIGA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja. Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1 15 tundi. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. 28

31 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta väljalülitusaega. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Lülitub välja peale T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Kellaaeg ja kuupäev Esimesel kasutuskorral määrasid juba kellaaja ja kuupäeva. Neid seadeid saab muuta programmeerimisrežiimis: U U Masina seaded / Kellaaeg Masina seaded / Kuupäev U U Kellaaja vorminguks saab valida kas 24 h või AM/PM (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Veekoguse mõõtühik / kellaaja vorming ). Näide. Näide: kellaaja muutmiseks toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Kellaaeg. T Vajuta pöördlülitit. Kellaaeg T Sisesta praegune kellaaeg. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Kellaaeg T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. et lv lt ru 29

32 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Taimer Menüüs Masina seaded / Taimer saad määrata masinale igaks nädalapäevaks sisse- ja väljalülitusaja. Kellaaja vorminguks saab valida kas 24 h või AM/PM (vt 4. peatüki Püsiseadistused programmeerimisrežiimis alalõiku Veekoguse mõõtühik / kellaaja vorming ). Näide. Selleks, et määrata oma GIGA-le igaks esmaspäevaks kindel sisselülitusaeg, toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Taimer. T Vajuta pöördlülitit. Taimer T Puuduta valikut Esmaspäev. Masina sisselülitamine T Sisesta soovitud sisselülitusaeg. T Puuduta valikut Salvesta. Masina väljalülitamine T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Vee kareduse määramine Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb GIGA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline. Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta. Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 kuni 30 dh. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. 30

33 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Vee karedus. T Vajuta pöördlülitit. Veekaredus T Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta seadistust. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Veekaredus T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Veekoguse mõõtühik / kellaaja vorming Soovi korral saad programmeerimisrežiimis muuta nii veekoguse mõõtühikut kui ka kellaaja vormingut ( Masina seaded / Mõõtühikud ): U U Muuda mõõtühikuid ( ml / oz ) Vali kellaaja vorming ( 24 h / AM/PM ). U U Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks ml asemel oz, toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Mõõtühikud. T Vajuta pöördlülitit. Mõõtühikud T Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et määrata seadistus valikule oz. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Mõõtühikud T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. et lv lt ru 31

34 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Energiasäästurežiim Menüüs Masina seaded / Energia säästmine saab lülitada masina energiasäästurežiimile. U U 1 Varsti pärast viimase joogi valmistamist GIGA enam ennast ei soojenda. Umbes 5 minuti pärast kuvatakse sümbol ESM (energiasäästurežiim ehk E.S.M. ). Enne piimakohvijoogi, kohvijoogi või kuuma vee valmistamist peab masin soojenema. U U 0 Kõiki kohvijooke, piimakohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata. Näide. Energiasäästurežiimi väljalülitamiseks toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Energia säästmine. T Vajuta pöördlülitit. Energia säästmine T Nüüd libista sõrmega üle kontrolleri ja määra see valikule 1. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Energia säästmine T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Funktsioonide lubamine ja keelamine Menüüs Masina seaded / Blokeerimine/vabastamine saad keelata või lubada alltoodud funktsioone. U U U U U U Ühekordsed seadistused Joogi valmistamise ajal saab püsiseadistusi (nt kohvi kangust või veekogust) muuta. Eksperdirežiim Joogi seadistustele ligi pääsemiseks tuleb jooki puudutada umbes kaks sekundit. Pöördlüliti valik Joogivaliku akent koos lisajookidega saab avada pöördlülitit keerates. Rikke näidud Avaekraanil kuvatakse sellised teated nagu Puhasta või Puhasta piimasüsteemi. 32

35 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Näide. Kui soovid teha nii, et joogi valmistamise ajal ei saaks püsiseadistusi muuta, toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Blokeerimine/ vabastamine. T Vajuta pöördlülitit. Blokeerimine/vabastamine T Puuduta valikut Ühekordsed seadistused. Ühekordsed seadistused T Nüüd libista sõrmega üle kontrolleri, kuni kuvatakse suletud luku tähis. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Blokeerimine/vabastamine T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. et Keel Selles menüüs saad määrata GIGA töökeele. Näide. Selleks, et valida töökeeleks inglise asemel eesti, toimi järgmisel viisil. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Masina seaded T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Vali keel. T Vajuta pöördlülitit. Vali keel T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub soovitud keel, nt eesti. lv lt ru 33

36 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Vali keel T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Ekraani heledus Menüüs Masina seaded / Ekraan saad reguleerida ekraani heledust (protsentides). Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Ekraani seaded. T Vajuta pöördlülitit. Kraani seaded T Nüüd libista sõrmega vasakule või paremale, et muuta seadistust. T Puuduta valikut Salvesta. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. Ekraani seaded T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. Tehaseseadete taastamine Menüüs Masina seaded / Tehaseseaded saad taastada masina tehaseseaded: Kõik seaded (v.a Vee karedus ) asendatakse tehaseseadetega. GIGA lülitub seejärel välja. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub Masina seaded. T Vajuta pöördlülitit. Lülitub välja peale T Keera pöördlülitit, kuni ekraani keskele ilmub kiri Tehaseseaded. 34

37 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis T Vajuta pöördlülitit. Tehaseseaded / Kas soovid taastada masina algseaded? T Puuduta valikut Jah. Ekraanile ilmub korraks kiri Salvestatud. GIGA lülitub välja. Teabe vaatamine Menüüst Info leiad järgmise teabe. U U U U U U Joogiloendur : valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv. Päevaloendur : valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv. Loendurit saab soovi korral nullida. Hooldusloendur : lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus jms) arv. Näide. Et vaadata, mitu kohvijooki on masinaga valmistatud, toimi järgmiselt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri Info. T Vajuta pöördlülitit. Joogiloendur T Vajuta jälle pöördlülitit. T Teiste valmistatud kohvijookide arvu vaatamiseks keera pöördlülitit või puuduta valikut 1/2. T Avaekraanile naasmiseks puuduta valikut Tagasi nii mitu korda kui tarvis. et lv lt ru 35

38 5 Hooldus 5 Hooldus GIGA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid: masina loputus ( Loputus ); topelttila piimasüsteemi loputus; topelttila piimasüsteemi puhastus ( Puhasta piimasüsteem ); filtrivahetus ( Vaheta filter ) (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud); masina puhastus ( Puhasta ); katlakivieemaldus ( Eemalda katlakivi ). Käivita hooldusprogramm alati vastava teate ilmumisel. Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud. Masina loputamine Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. T Aseta nõu topelttila alla. T Puuduta valikut P. Hoolduse staatus T Puuduta valikut Hoolduse staatus. Puhasta T Libista sõrmega üle ekraani, kuni selle keskele ilmub kiri Loputus. T Alusta loputamist, puudutades valikut Loputus. Masina loputus, Piimasüsteemi loputus, topelttilast hakkab voolama vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. Piimasüsteemi automaatne loputus Viisteist minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi automaatselt. 36

39 5 Hooldus Piimasüsteemi puhastamine ETTEVAATUST! Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud. Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt. Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. ekraanile ilmub kiri Puhasta piimasüsteem. T Puuduta valikut Puhasta piimasüsteem. T Puuduta valikut Käivita. T Puuduta veel kord valikut Käivita. Vedelik piimasüsteemi puhastuseks / Ühenda piima toru T Eemalda piimavoolik piimamahutist. T Lisa mahuti tagaossa üks korgitäis piimasüsteemi puhastusvedelikku. et T Aseta mahuti topelttila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga. lv Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem. T Puuduta valikut Edasi. Piimasüsteemi puhastus, topelttila ja piimavoolikut puhastatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. lt ru 37

40 5 Hooldus Topelttila lahtivõtmine ja loputamine Puhtuse tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see iga päev, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada. T Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all. T Tõmba topelttila kaant eemaldamiseks ettepoole. T Eemalda piimasüsteem topelttila küljest. 1 T Võta piimasüsteem osadeks lahti. T Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitäis puhastusvedelikku). Seejärel loputa osi põhjalikult. 2 3 T Pane piimasüsteem uuesti kokku

41 5 Hooldus T Suru kokkupandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge tagasi. T Paigalda topelttila kaas. T Ühenda piimavoolik topelttilaga. et Filtri paigaldamine/ vahetamine Kui kasutad filtreid CLARIS Pro Smart, ei ole vaja GIGA kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab GIGA Sulle filtri vahetamise vajadusest märku. Filtreid CLARIS Pro Smart saab osta edasimüüjalt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri Vaheta filter (kui masinas on juba filter). T Eemalda ja tühjenda veepaak. T Ava filtrihoidik ja eemalda vana CLARIS Pro Smarti filter. T Aseta uus CLARIS Pro Smarti filter veepaaki ja suru seda kergelt. T Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale. T Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. lv lt ru Masin saab aru, et filter on äsja paigaldatud/vahetatud. 39

42 5 Hooldus Filtrirežiim / Salvestatud Filtri loputus, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse. Palun tühjenda vedelikusahtel T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. kuvatud on avaekraan. Sinu GIGA on jälle kasutusvalmis. Masina puhastamine ETTEVAATUST! Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitusjärgset loputamist annab GIGA märku, et masin vajab puhastamist. Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit. Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti. JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt. Eeltingimus: kuvatud on avaekraan. Ekraanil on kiri Puhasta. T Puuduta valikut Puhasta. Puhasta T Puuduta valikut Puhasta. T Puuduta valikut Käivita. T Puuduta veel kord valikut Käivita. Palun tühjenda kohvipaksusahtel T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Vajuta pöördlülitit T Aseta nõu topelttila alla. T Vajuta pöördlülitit. Masina puhastus, topelttilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, Lisa puhastustablett. T Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas. 40

43 5 Hooldus T Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett. T Sulge täitelehtri kaas. Vajuta pöördlülitit T Vajuta pöördlülitit. Masina puhastus, topelttilast voolab korduvalt vett. See protsess lõpeb automaatselt. Palun tühjenda kohvipaksusahtel T Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Puhastus on lõppenud. kuvatud on avaekraan. Katlakivieemaldus Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. GIGA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Smart, siis ei anna masin Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku. J ETTEVAATUST! ETTEVAATUST! ETTEVAATUST! ETTEVAATUST! Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust. T Väldi pritsmete sattumist nahale või silma. T Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole. Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette. T Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada. T Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud. Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada. T Eemalda kohe kõik pritsmed. et lv lt Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit. JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt. ru 41

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd A7/A700 kasutusjuhend JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso-

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

646 EST

646 EST CafeRomatica Täisautomaatne kohvimasin Kasutusjuhend ja kasulikud nõuanded NICR520 / 530 EE A passion for coffee. 1 A B Ekraan Kanguse/koguse nupp C Auru/kuuma vee kraan D Kohvinupp E Auru/loputamise nupp

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8922, HD8921 ET KASUTUSJUHEND Я 4219.460.4192.1 INCANTO SPECIAL DELUXE_FRONT-BACKCOVER_A5_FC_EE.indd 1 28/08/17 11:41 ESPRESSO CAPPUCCINO ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO AROMA STRENGTH MENU 34

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1

STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 STAR andmeregistri koolitusmaterjal Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine 1 Sisukord 1. Üldinfo... 3 2. Juhtumimenetluse algatamine... 4 3. Kliendi nõusoleku sisestamine... 11 4. Kliendi

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem