Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007"

Väljavõte

1 Eesti Pank Bank of Estonia KROON ja MAJANDUS 2/2007

2 TELLIMINE JA KAASTÖÖD Ajakirja tellimisinfo telefonil , faksil või e-postiga aadressil Ajakirja saab lugeda ka Eesti Panga veebilehel ning raamatukogudes. Kirjutiste autorite hinnangud ei kajasta tingimata Eesti Panga ametlikku seisukohta. Kaastööpakkumised telefonil või e-postiga aadressil Käsikirju ei tagastata. ISSN X KROON ja MAJANDUS Eesti Panga kvartalikiri Tegevtoimetaja: Kadri Põdra Kaanekujundus ja makett: Vincent OÜ Küljendus: Villu Tammer Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas

3 SISUKORD Eessõna...5 Kinnisvaraturu arengut mõjutavad tegurid (A. Kallakmaa-Kapsta)...6 Eesti eluasemelaenude turg lühike ülevaade hiljutisest arengust (M. Tamm)...18 Euroala eluasemehindade viimased arengutendentsid (Euroopa Keskpank)...28 Pankade laenuintressimäärade ja uute eluasemelaenude muutused euroalal (Euroopa Keskpank)...32 Eesti majapidamiste säästmiskäitumist mõjutavad tegurid (A. Paabut)...35 Eesti elanike suhtumine eluasemelaenu võtmisse (EMORi küsitlus)...49 Finantssektori arengu hindamine (M. Tamm)...51 LISA Eesti majanduse kvartaalsed põhinäitajad seisuga 3. juuli Kroon ja Majandus 2/2007

4 KÄESOLEVA NUMBRI AUTORID ANGELIKA KALLAKMAA-KAPSTA Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna doktorant MARI TAMM Eesti Panga finantsvahenduse osakonna juhtivspetsialist ANNIKA PAABUT Eesti Panga majandusuuringute osakonna ökonomist

5 EESSÕNA Kinnisvarahinnad on kasvanud viimasel ajal kiiresti paljudes erinevates riikides üle kogu maailma. Eestis on hinnatõus olnud iseäranis tempokas. Seda on soodustanud madalad intressimäärad, laenude aina parem kättesaadavus ning leebed laenutingimused. Kuigi ühest küljest võib Eestis aset leidnud laenumahu kiiret kasvu loomulikuks pidada, tuleb siiski arvestada, et see toob kaasa omad riskid. Tõsi, eluasemeturg on jahenenud, ent majapidamiste laenumaht suureneb ikka veel jõuliselt, kuna juba soetatud eluaseme tagatisel võetakse rohkem tarbimislaenu. Oluline on, et nii majapidamised kui ka ettevõtjad oleksid oma ootustes realistlikud. Ajakirja Kroon ja Majandus käesolev number käsitlebki kinnisvaraturu ja eluasemelaenuturu arengut ning selle mõju kogu majandusele. Samuti leiab siit lühiülevaated eluasemehindade viimastest arengutendentsidest ning pankade laenuintressimäärade ja uute eluasemelaenude muutustest euroalal. Lisaks analüüsitakse Eesti majapidamiste säästmiskäitumist mõjutavaid tegureid. Numbri lõpetab artikkel finantssektori arengu hindamisest, kuivõrd finantssektoril on tähtis roll jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Kroon ja Majandus 2/2007

6 Kinnisvaraturu arengut mõjutavad tegurid Angelika Kallakmaa-Kapsta Ajakirja The Economist 1 hinnangul on kinnisvarahinnad tõusnud viimasel ajal kiiresti ja ulatuslikult paljudes erinevates riikides. Kinnisvaraturud kihavad ühtemoodi nii Ameerikas, Suurbritannias ja Austraalias kui ka Prantsusmaal, Hispaanias ja Hiinas. Pärast aastal aset leidnud aktsiaturu mulli lõhkemist aitas kinnisvarahindade tõus maailmamajanduse taas jalule. The Economist püstitab küsimuse, mis juhtub siis, kui praegune eluasemebuum saab läbi. Erakordselt kiiret hinnakasvu võime näha ka Eestis. Kinnisvarauuringute veebisaidi Global Property Guide i poolt aasta alguses avaldatud uuringu kohaselt, mis viidi läbi ligikaudu 40 riigis, oli kõige kõrgem kinnisvara hinnatõus aastal Eestis. 2 Riikidevahelised võrdlused võivad sageli olla tegelikult võrreldamatud, kuid samas ei saa me viimaste aastate hüppelist hinnatõusu Eesti kinnisvaraturul eitada. Eesti Statistikaameti andmetel jäi aastal notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute koguarv aasta tasemele, samas kui tehingute väärtus kasvas peaaegu poole võrra (vt joonis 1). tehingute arv tehingute väärtus (mln kr) * Joonis 1. Notariaalselt tõestatud kinnisvara ostu-müügitehingud ajavahemikus Allikas: Statistikaamet * Eluhoonete, eluruumide ja mitteeluhoonete ostu-müügilepingute kohta eraldi arvestust ei peetud. 1 The Economist, Allikas: Global Property Guide, 11. jaanuar 2007, id=80&cid.

7 Ühelt poolt on hinnatõus loomulik, sest taasiseseisvumisaja alguses puudus Eestis selline mõiste nagu kinnisvara ning alles erastamisprotsess lõi aluse kinnisvaraturu tekkeks. Teiselt poolt tekitab muret asjaolu, et kinnisvarahinnad kasvavad kiiremini kui elanike sissetulekud. Üks kinnisvarahindu mõjutav tegur on vaieldamatult turuosaliste ootused: ootused hindade edasiseks kasvuks, ootused ülikiire majanduskasvu jätkumiseks, ootused palkade tõusuks jne. Ka on kinnisvarafirmade esindajad turule süstinud optimismi, et kinnisvarahinnad saavad liikuda vaid tõususuunas. See omakorda võib tingida, et kinnisvarahindade edasist tõusu eeldades võivad eraisikud suurendada oma jooksvat tarbimist (omatakse ju vara, mille väärtus peaks kogu aeg tõusma). Kuigi lähinaabrite juures Soomes on olnud kurbi kogemusi, et kinnisvaraturul võivad hinnad ka langeda, on kinnisvarafirmade hinnangud jätkuva hinnatõusu suhtes pigem positiivsed (vt joonis 2). kogu Soome Helsingi Joonis 2. Kortermajade reaalhinnaindeksi muutus Soomes aastatel (1983 = 100; kvartalite lõikes) Allikas: Soome Statistikaamet Teoreetiliselt on võimalik ette kujutada täiuslikku turgu, kus informatsioon on kõigile ühtemoodi kättesaadav, eksisteerib täiuslik konkurents ning kõik turul osalejad käituvad ratsionaalselt. Praktikas me sellist situatsiooni ei kohta ning seetõttu peame arvestama võimalusega, et turul osalejad ei pruugi käituda ratsionaalselt ega oma enamasti piisavalt otsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni. Kroon ja Majandus 2/2007

8 Sageli kasutatakse turul valitseva seisundi iseloomustamiseks selliseid mõisteid nagu buum ja mull. Üks kõige enam viidatud autor mulli mõiste defineerimisel on Charles Poor Kindleberger. Kindleberger (1987) defineerib mulli kui vara hinna jätkuvat järsku tõusu, mis on tingitud ootustest, et hind tõuseb tulevikus veelgi ning seega on vara ahvatlev uutele ostjatele (eriti spekulantidele), kes loodavad sellest tulu teenida. Mulli võib määratleda ka nii nagu Camerer (1989), kelle sõnul mull on objekt, mis kasvab seni, kuni lõpuks lõhkeb. Garber (2000) leiab, et mull on osa vara hinna liikumisest, mida ei ole võimalik seletada põhinäitajatega. Sama ütleb ka French (2006), kelle arvates mull on situatsioon, kus mõningate hindade muutusi ei ole võimalik täielikult seletada majandusnäitajate abil. Mullidel on kombeks mingil hetkel lõhkeda ning see võib endaga kaasa tuua suuremaid probleeme. Enamasti avaldavad mullid majanduses negatiivset järelmõju. Järsule hinnatõusule kinnisvaraturul ei pruugi alati järgneda krahh. Samas toob 14 riigi kinnisvaratsükleid ajavahemikus analüüsinud Helbing 3 välja, et umbes 40 60% kinnisvarabuumidest lõpeb krahhiga. Mõiste mull on kasutusel laiemalt kui ainult kinnisvaraturul. Enamjaolt mõistetakse mulli all seisundit, kui mõne vara hinnad tõusevad ebamõistlikult kõrgele ja seda pikema perioodi vältel. Ajaloost saab esimesena välja tuua nn tulbimaania nähtuse, mida esmakordselt kirjeldab Charles Mackay oma teoses Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds aastal Esimene ajaloos kirjeldatud mull kujunes väidetavalt tulbisibula hinna suhtes, kui Madalmaadesse sissetoodavad tulbisibulad olid muutunud luksuskaubaks. Ühel hetkel müüdi sordi Semper Augustus sibulat hinnaga, mis ületas mitmekümnekordselt toonast aastasissetulekut. Mullid majanduses avaldavad mõju tarbimisharjumustele. Järsu hinnatõusu puhul tekivad põhjendamatud ootused inimeste valduses olevate kaupade hindade edasise tõusu suhtes 3 T. Helbing. Housing price bubbles a tale based on housing price booms and busts

9 ning inimesed tunnevad end jõukamana. Edasist hinnakasvu oodates suurendavad inimesed oma tarbimist. Ühel hetkel aga ei leidu turul enam kedagi, kes oleks nõus näiteks tulbisibula eest eelmainitud hinda maksma. Samas on turule tekkinud terve hulk osalejaid, kes loodavad just tulbisibulate müügilt teenida. Pakkumine suureneb, hinnad langevad järsult ning sellele võib järgneda paanika. Kui mull on lõhkenud ning hinnad alanenud, siis toob see tulbisibulate omanikele kaasa hoopis ebameeldivama tunde, kui seda oli jõukuse tunne nimelt vaesuse tunde. Konkreetselt Eesti situatsiooni kirjeldamiseks tuleb esmalt nimetada väga soodsat majanduskeskkonda. Nii nagu teistes Balti riikides, on ka Eesti majanduskasvu näitaja olnud viimastel aastatel üks kõrgemaid Euroopas. Eesti majanduskasv oli aastal Läti järel Euroopa Liidus teisel kohal, olles püsivhindades 11,4% suurem kui aasta varem. Euroopa Liidu liikmesriikide majanduskasv oli aastal Eurostati andmetel 2,9%. Samas ei saa nii kiire areng jätkuda ilmselt pikema perioodi vältel ning sellele viitavad ka erinevate institutsioonide majandusprognoosid. Teise olulise faktorina saab välja tuua laenuraha sissevoolu Eesti pankadesse ning eriti madalate laenuintressimäärade mõju. Joonisel 3 on toodud viimase kümne aasta laenuintressimäärade muutused eraisikute eluasemelaenuturul. 0,14 EEK DEM EUR 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, Joonis 3. Eraisikutele antud eluasemelaenude intressimäärad Allikas: Eesti Pank Kroon ja Majandus 2/2007

10 Enamiku eraisikutele väljastatavate laenude mahust moodustavad eluasemelaenud. Intressimäärade järsk langus on toonud kaasa pankade väljastatavate laenude mahu suurenemise. Eluasemelaenude mahu ja intressimäärade muutumise seost illustreerib joonis Laenud laenud eraisikutele eluasemelaenud EEK kroonilaenude intressimäär 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0, Joonis 4. Eraisikutele antud laenude ja eluasemelaenude jääk (mln kr; vasak telg) ja kroonilaenude intressimäär Allikas: Eesti Pank Eraisikute laenumahu suurenemist iseloomustab ka eraisikute ja ettevõtete laenujäägi võrdlus. Kui aastal oli eraisikute laenujääk vaid umbes kolmandik ettevõtete omast, siis aasta lõpu seisuga on eraisikute ja ettevõtjate laenujääk peaaegu ühel tasemel (vt joonis 5). Oma mõju kinnisvaraturul toimuvale on avaldanud ka valitsuse tegevus. Juba aastal vastu võetud tulumaksuseadus nägi ette võimaluse eluasemelaenu intresside mahaarvestamiseks maksustatavast tulust. Avaliku sektori sekkumist ajal, mil laenuintressimäärad on kõrged, saab pidada õigustatuks, kuigi nimetatud õigusakt tekitas olukorra, kus riigi toetusest said rohkem osa just need eraisikud, kes tänu suurematele sissetulekutele said endale kallimat kinnisvara soetada. Selle meetme rakendamise hetkel olid laenuintressimäärad suhteliselt kõrged ning seega riigi toetus eluaseme laenuga soetajatele tuntav. Positiivsena saab välja tuua asjaolu, et selle meetme rakendamine aitas alles tekkivat eluaseme- ja ehitusturgu elavdada. 10

11 ettevõtted eraisikud Joonis 5. Eraisikute ja ettevõtete laenujääk (mln kr) ajavahemikul Allikas: Eesti Pank Mingeid piiranguid maksustatavast tulust mahaarvatavatele summadele ei olnud esialgselt kehtestatud aastal lisati seadusesse säte, et maksustatavast tulust võib üheaegselt maha arvata ainult ühe elamu või korteri soetamise laenu- või kapitalirendi intressid aastal lisati täiendav piirang tulust mahaarvestavatele summadele krooni ulatuses ühe maksumaksja kohta. Viimane otsus selles küsimuses võeti vastu aastal, kuid jõustus alles aasta alguses ning puudutas mahaarvatavate summade (sealhulgas laenuintresside) piiramist maksustatavast tulust krooni ulatuses maksumaksja kohta. Teiseks on riik arvatavate turutõrgete elimineerimiseks loonud toetusskeemi riikliku sihtasutuse KredEx kaudu aastal tegi Hansapank toonasele valitsusele ettepaneku tagada noore pere eluasemeprogrammi raames osaliselt laenude omafinantseeringu osa. See võimaldas pangal alandada klientidelt nõutavat omafinantseerimise määra, mis tol hetkel oli 30% laenusummast. KredEx hakkas toetusskeemi rakendama aastal. Selline otsus oli väga soodus krediidiasutustele ning esmapilgul ka laenuvõtjatele. Samas suurenes laenuvõtjate seisukohalt pangale tagasimakstav, intressi kandev osa ja sageli pikenes ka laenu tagastamise tähtaeg. Loomulikult on krediidiasutuste nõutava 30%se omafinantseeringu leidmine noorele perele tõsine probleem. Aga ka siis, kui omafinantseerimise määr väheneb tänu riigi tagatisele, on noor perekond see, kes peab kogu laenusumma koos intressiga tagasi maksma, mitte riik. 11 Kroon ja Majandus 2/2007

12 Igal juhul muutis sellise tagatisskeemi rakendamine eluasemelaenu võtmise paljudele kättesaadavamaks, kui see oleks olnud ilma riigi tugiskeemita. Ka andis riik selle otsusega pankadele kindluse garantii näol ning võimaldas neil teenida suuremate väljastatavate laenusummade pealt rohkem intressitulu. Tagatisskeemi rakendamise algperioodil moodustasid KredExi tagatisega laenud peaaegu kolmandiku väljastatud eluasemelaenude mahust. Kui vaadata arengutrende, siis tagatud laenude osakaal väljastatud laenude kogumahus on kogu aeg vähenenud. KredExi aasta aastaraamatus toodud arvutuste kohaselt vähenes tagatisega eluasemelaenude osakaal pankade väljastatud laenude kogumahus 29,4%lt aastal 5,5%ni aastaks. Soodsa pinnase eraisikute laenude kasvuks on loonud ka madal tööpuudus ning kasvavad sissetulekud. Kui aga võrrelda keskmise sissetuleku kasvu näiteks kahetoalise korteri keskmise ruutmeetri hinna kasvuga Tallinnas, siis sissetulekud on küll suurenenud, aga korteri ruutmeetri hind on viimase kümne aasta jooksul kasvanud lausa kordades (vt joonis 6). keskmine netokuupalk Tallinnas Tallinna kahetoalise korteri keskmine ruutmeetrihind I kv 2000 II kv 2000 III kv 2000 IV kv 2000 I kv 2001 II kv 2001 III kv 2001 IV kv 2001 I kv 2002 II kv 2002 III kv 2002 IV kv 2002 I kv 2003 II kv 2003 III kv 2003 IV kv 2003 I kv 2004 II kv 2004 III kv 2004 IV kv 2004 I kv 2005 II kv 2005 III kv 2005 IV kv 2005 I kv 2006 II kv 2006 III kv 2006 IV kv 2006 Joonis 6. Keskmine netopalk ja Tallinna kahetoalise korteri keskmine ruutmeetrihind (krooni) Korterite keskmine hinnatõus Tallinnas on olnud niivõrd kiire, et keskmist palka teeniv inimene ei saa ka kogu ühe kuu netosissetuleku eest soetada ühte ruutmeetrit kahetoalisest korterist. Joonis 7 illustreerib kahetoalise korteri kättesaadavust keskmist netopalka saava inimese jaoks Tallinnas ja selle suhte muutust viimase viie aasta jooksul. 12

13 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 keskmise netokuupalga eest saadavate ruutmeetrite arv I kv 2000 II kv 2000 III kv 2000 IV kv 2000 I kv 2001 II kv 2001 III kv 2001 IV kv 2001 I kv 2002 II kv 2002 III kv 2002 IV kv 2002 I kv 2003 II kv 2003 III kv 2003 IV kv 2003 I kv 2004 II kv 2004 III kv 2004 IV kv 2004 I kv 2005 II kv 2005 III kv 2005 IV kv 2005 I kv 2006 II kv 2006 III kv 2006 IV kv 2006 Joonis 7. Tallinna keskmise netokuupalga eest saadavate, kahetoalise korteri ruutmeetrite arv Tallinna kahetoalise korteri näide peaks päris hästi kirjeldama Eesti eluasemeturul toimuvat, sest näiteks Maa-ameti aasta andmetele tuginedes (52,8% kõikidest tehingutest tehti korteriomanditega) tehti 47,3% kõikidest kinnisvara ostu-müügitehingutest Tallinnas ja Harjumaal, mis samal ajal moodustas 70,1% koguväärtusest. Viimase kümne aasta jooksul on nõudlus kvaliteetsete eluasemete järele olnud pidevalt suurem kui vastavate pindade pakkumine. Ülikiire hinnatõus on viinud aga selleni, et uued ehitatavad eluasemed on tunduvalt väiksema pinnaga kui varasematel perioodidel. Statistikaameti andmetel olid näiteks aastal valminud eluruumide suurus keskmiselt 99 ruutmeetrit, aga aastal valminud eluruumide keskmine pind on vähenenud juba 77 ruutmeetrile. Enam kui pooled valminud uutest eluruumidest olid 2 3toalised korterid. Alates aastast on kinnisvaraettevõtted oma turuülevaadetes täheldanud, et objektide müügiperioodid on pikenenud. Kui veel mõned aastad tagasi kaubeldi uute arendusprojektide puhul broneeringutega ja sageli olid majas enne valmimist kõik pinnad müüdud, siis praegu võib turul märgata tendentsi, et korterid müüakse pikema perioodi vältel pärast maja valmimist. Kui varem leidus piisav ostjaskond ka rahuldavas või keskmises seisukorras korteritele, siis aasta lõpuks oli näha trendi, et eelistatumad on väga heas seisukorras korterid, kuhu olulisi lisainvesteeringuid teha vaja ei ole. Selle suuna põhjuseks võib pidada ehitushindade tõusu ning kvaliteetse tööjõu nappust. Samuti eelistavad inimesed osta sellise korteri, kuhu saab kohe sisse koli- 13 Kroon ja Majandus 2/2007

14 da, kuna tavaliselt ollakse sunnitud vabastama ka eelmine elukoht suhteliselt lühikese aja jooksul. Rahuldavas seisukorras korterite müügiperioodid on veninud pikemaks. Üha enam kasutavad müüjad ja arendajad müügitoetuseks kliendipäevade organiseerimist ning pakutakse ka erinevaid lisaboonuseid nagu tasuta köögimööbel jne. Tundub, et spekulatsioonide aeg järelturul on vähemalt mõneks ajaks mööda saanud. Ehitisregistri andmetel lubati mullu kasutusse 5068 uut eluruumi, s.o 1140 eluruumi enam kui aasta varem. Kolmveerand valminud eluruumidest asus korterelamutes, millest populaarseim oli 3 5korruseline elamu. Korterelamutes asuvate eluruumide osatähtsuse pidev suurenemine viimastel aastatel on toonud kaasa eluruumi keskmise pinna vähenemise. Ka suundub korterite uusehitus järjest enam linnade lähivaldadesse. Uute ja kvaliteetsete elamispindade pakkumine on olnud seni siiski suhteliselt väike, kuid samas on viimastel aastatel kasvanud väljastatud ehituslubade arv, mis viitab võimalikule pakkumise suurenemisele eluasemeturul (vt joonis 8) ehitusloa saanud eluruumide pind (1000 m²) kasutusloa saanud eluruumide pind (1000 m²) I kv 2000 II kv 2000 III kv 2000 IV kv 2000 I kv 2001 II kv 2001 III kv 2001 IV kv 2001 I kv 2002 II kv 2002 III kv 2002 IV kv 2002 I kv 2003 II kv 2003 III kv 2003 IV kv 2003 I kv 2004 II kv 2004 III kv 2004 IV kv 2004 I kv 2005 II kv 2005 III kv 2005 IV kv 2005 I kv 2006 II kv 2006 III kv 2006 IV kv 2006 Joonis 8. Ehitus- ja kasutusloa saanud elamispinnad Eestis Allikas: Statistikaamet ehitisregistri andmetel Kuna pakkumiste arv turul on kasvanud ja müügiperioodid pikenenud, ei ole inimestel enam vaja ostuga kiirustada ning enne otsuse tegemist vaadatakse üle mitu korterit ja näiteks Tallinna kesklinna puhul mainivad kinnisvarafirmad oma ülevaadetes, et sageli valitakse nende hulgast rohkemate lisa- 14

15 väärtustega korter, arvestamata vahel ka mõningast hinnalisa. Maa-ameti statistika näitab suurt tehingute mahtu Tallinna kesklinna piirkonnas. Kõige enam ostu-müügitehinguid Tallinnas tehti aastal Lasnamäel (25% tehingute mahust) ning kesklinnas (21,8% tehingute mahust) aastal tõestati Eestis Statistikaameti andmetel notariaalselt kokku ligi kinnis- ja vallasvara ning hoonestusõiguse ostu-müügitehingut, millest 54% moodustasid tehingud korteritega. Üle poole kõigist ostu-müügitehingutest tõestati Tallinna notarite juures, kusjuures sõlmitud tehingute väärtus Tallinnas moodustas 78% kinnisvaratehingute koguväärtusest. Nagu juba eespool mainitud, ei kasvanud tehingute koguarv aastal eelneva aastaga võrreldes märkimisväärselt. Kasvutendentsi näitab aga juriidilistele isikutele kinnisvarasektoris antavate pikaajaliste laenude osakaal laenude kogumahus (vt joonis 9). Seetõttu peaksid kinnisvaraturu võimaliku jahtumise pärast muret tundma ehitusettevõtted ja arendajad, eriti just kinnisvaraarendusega tegelevad väikeettevõtted kokku (juriidilised isikud) kinnisvara, rentimine ja äritegevus lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj. lühiaj. pikaaj Joonis 9. Kinnisvara, rentimise ja äritegevuse sektoris väljastatud laenude maht juriidilistele isikutele antud laenude hulgas (mln kr) Allikas: Eesti Pank Kui tekib probleeme panga klientidel, siis pikemas perspektiivis võivad need muutuda panga probleemideks ja seda eriti juhul, kui tõepoolest tekib olukord, et suur osa laenuvõtjaid ei suuda laenumakseid tasuda. Sel juhul võib tekkida oht, et laenude tagatiseks panditud kinnisvara võib minna pankade omandusse tagastamata laenude katteks. 15 Kroon ja Majandus 2/2007

16 Traditsiooniliselt peetakse kinnisvaratagatist ehk hüpoteeki kõige kindlamaks laenutagatise vormiks. Seetõttu pole imestada, et suurim osa krediidiasutuste väljastatud laenudest on tagatud just hüpoteegiga. Enamik inimesi võtab uue eluaseme soetamiseks pangalaenu ning tavaliselt jääb soetatud kinnisasi eluasemelaenu tagatiseks. Joonisel 10 on toodud hüpoteegiga tagatud laenude osakaal. kokku järjekoha hüpoteek* muu hüpoteek Joonis 10. Hüpoteegiga tagatud laenude osakaal laenujäägis (mln kr) Allikas: Eesti Pank * Kinnisasja koormav hüpoteek, mis on kinnistusraamatusse kandmisel saanud esimese järjekoha Eesti majapidamiste finantskohustused ületavad sageli finantsvarasid; finantskohustusi on võetud põhiliselt just kinnisvara soetamiseks. Eraisikutele antavate laenude mahu suhe SKPsse on pidevalt kasvanud. Problemaatiliseks võib situatsioon muutuda juhul, kui samal ajal kinnisvarahindade langusega hakkavad laenuvõtjatel tekkima makseraskused. Ohu märkideks on kindlasti ka juba eelmainitud suured erinevused keskmise sissetuleku ja keskmise ruutmeetrihinna vahel. Ka peab arvesse võtma muutusi väliskeskkonnas. Kindlasti ei saa märkimata jätta Euroopa Keskpanga 8. märtsi aasta otsust tõsta baasintressimäära 3,75%ni, mis on viimase viie aasta kõrgeim tase. Laenu võtnute jaoks muutuvad laenuteenindamiskulud suuremaks ning intressimäärade võimalik edasine tõus sunnib neid suure tõenäosusega piirama oma jooksvaid kulutusi. 16

17 Maa-ameti koostatud ülevaated lükkavad ümber väite nagu ostaksid välismaalased kokku Eestis asuvat kinnisvara. Esmakordselt on turul osalejate kohta statistika välja toodud aasta kohta, kui I poolaastal oli turul vaid 4 välismaalasest ostjat ja 29 müüjat aastal moodustasid välismaalased 8,4% ostjatest, samas tehingute koguväärtusest vaid 4,6%. Kusjuures peab mainima, et suurem osa ostutehinguid tehti Ida-Virumaal ja enamasti oli tehingu objektiks korteriomand, millest saab järeldada, et ilmselt olid ostjateks kohalikud, kuid Eesti kodakondsust mitteomavad isikud aastal oli välismaalaste osakaal ostjate hulgas 9,2% ning nende tehingute väärtus moodustas 6,1% koguväärtusest. Müüjate hulgas on välismaalaste osakaal õige pisut suurenenud. Kui aastal oli neid 6,7%, siis aastal juba 7,2%. Laenutegevuse regulatiivse raamistiku suhtes saab positiivsena välja tuua alates aasta kevadest kehtima hakanud rangemad kapitalinõuded kinnisvaralaenudele ning krediidiasutuste seaduse muudatuse, mis kliendi kaitse osas paneb krediidiasutusele kohustuse teavitada klienti võimalikest laenamisega kaasnevatest ohtudest. Kokkuvõtteks Viimaste arengusuundumuste põhjal võib järeldada, et nõudluse ja pakkumise vahekord Eesti kinnisvaraturul on hakanud stabiliseeruma. Eluaseme soetajad on hakanud rohkem tähelepanu pöörama kinnisvara kvaliteedile ja asukohale ning kinnisvara soetamist kaalutakse kauem. Ka on pikenenud korterite müügiperioodid. Samas peab arvestama sellega, et laenuressursi edasine kallinemine seab juba laenu võtnud leibkondade eelarvele täiendava pinge. Samuti ei ole uue eluaseme soetamine enam kõrgete kinnisvarahindade tõttu suurele osale elanikkonnast jõukohane. Ajalugu on näidanud, et mitte küll iga buum, aga vaieldamatult märkimisväärne osa senistest kinnisvarabuumidest on lõppenud krahhiga. Juhul kui eluaseme hinnatõus Eestis peaks siiski mingil määral jätkuma, siis sotsiaalseid pingeid tekib tulevikus kindlasti juurde, sest paljudele peredele ei ole eluaseme soetamine enam jõukohane. Märgid võimalikuks hinnakorrektsiooniks on turul olemas, küsimus on pigem selle mahus ja ulatuses. 17 Kroon ja Majandus 2/2007

18 Eesti eluasemelaenude turg lühike ülevaade hiljutisest arengust Mari Tamm Eesti eluasemelaenude turul võib ajavahemikus täheldada kiiret arengut. Võttes arvesse väga avatud majandust, tugevat makromajanduspoliitikat ning peamisteks eesmärkideks seatud Euroopa Liidu ning majandus- ja rahaliiduga ühinemist, oli finantssektori kiireks arenguks vajalik keskkond loodud juba enne aastat. Intressimäärade stabiilne langemine ning laenutingimuste soodsamaks muutumine tõid kaasa majapidamiste ning ettevõtete laenumahu kasvu, mida on jõudsalt toetanud ka välisrahastamine. Selle tulemusena on majapidamiste võlakoormus suurenenud ajavahemikus peaaegu viis korda aastal oli see 15% kasutatavast netotulust, aastal aga juba 74%. Laenude parem kättesaadavus on toonud kaasa hoogsa arengu ka elamukinnisvara turul, kus aasta keskpaigast kuni aasta keskpaigani hinnad kahekordistusid, pärast seda aga hakkasid stabiliseeruma. Käesolevas artiklis antakse ülevaade hiljutisest arengust Eesti eluasemelaenude turul ning tuuakse välja arengu peamised tegurid ja mõju. Esimeses osas kirjeldatakse hiljutist arengut eluasemelaenude turul. Teises osas käsitletakse lühidalt eluasemelaenude turu viimaste aastate arengusuuna tinginud tegureid. Kolmandas osas tuuakse välja turu arengu võimalik mõju kogu majandusele ja ka finantssektorile. Neljandas osas antakse ülevaade Eesti Panga rakendatud meetmetest laenumahu kiire kasvuga kaasnevate riskide arvessevõtmiseks. Eluasemelaenude turu areng Majapidamiste võlg Majapidamiste laenuvõtmise areng sai alguse Eestis aastal pärast Venemaa kriisi, kui suured Skandinaavia pangakontsernid omandasid mitu Eesti suuremat finantsinstitutsiooni. Kuna pärast Venemaa kriisi suhtusid pangad ettevõtlussektorisse ettevaatlikkusega, siis said pankade peamiseks tooteks eluasemelaenud. Nimetatud ajavahemikus hakkas ka konkurents turuosade pärast suurenema aasta lõpuks ületas majapidamiste laenude aastakasv 40%, tõustes järgnevatel aastatel veelgi kõrgemale tasemele. Nii on majapidamiste võlg samuti alates aastast kiiresti kasvanud aasta lõpuks oli majapidamiste võla suhe SKPsse tõusnud 8,5%lt 41%ni (vt joonised 1 ja 2). Majapidamiste võla suhe kasutatavasse tulusse oli aasta lõpuks suurenenud 15%lt 74%ni (vt joonised 3 ja 4). Esialgu panustasid majapidamiste võla kiiresse kasvu peamiselt eluasemelaenud, mis krediidiasutuste hinnangul on suhteliselt madala riskiga, tagades samas stabiilse pikaajalise sularahavoo aasta teisest poolest alates hakkasid pangad aktiivselt pakkuma ka tarbimislaene. See on toonud kaasa eluaseme soetamisega otseselt mitte seotud laenude kiire kasvu. Ent nimetatud laenude väikese mahu tõttu (vähem kui 9% SKPst aasta lõpus) ei ole muude kui eluasemelaenude (sh tarbimislaenude) osakaal majapidamiste koguvõlas kasvanud. 18

19 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% eluasemelaenud muud laenud Joonis 1. Majapidamiste võla suhe SKPsse 70,0 60,0 eluasemelaenud muud laenud 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Joonis 2. Majapidamiste võlg inimese kohta (tuhat krooni) 19 Kroon ja Majandus 2/2007

20 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% eluasemelaenud muud laenud Joonis 3. Majapidamiste võla suhe kasutatavasse netotulusse 3,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,3% 2,0% 1,8% 1,5% Joonis 4. Majapidamiste võlateenindamiskulude suhe kasutatavasse netotulusse 20

21 Tänu Eesti valuutakomitee usaldusväärsele süsteemile, kus krooni kurss on seotud euro kursiga, ning investorite suurele kindlustundele majanduse jätkusuutliku konvergentsi osas on laenude keskmised intressimäärad järginud euroala kesksete intressimäärade arengut. Majapidamistele väljastatavate laenude keskmine intressimäär langes euroala kahanevate kesksete intressimäärade ning pangandusturu tiheda konkurentsi tõttu 11,2%lt aasta lõpus 3,1%ni intressitsükli lõpus aasta keskpaigas. Seetõttu on majapidamiste võlateenindamiskulude suhe kasutatavasse tulusse kasvanud aeglasemalt kui võlg ise. Kuigi majapidamiste finantsvarad on viimaste aastate jooksul suurenenud üle 20% aastas, on majapidamiste võla kasv olnud isegi kiirem ning majapidamiste netofinantsvara suhe kasutatavasse tulusse on sellel ajavahemikul vähenenud (vt joonis 5). Sularaha ja hoiuste osakaal on majapidamiste finantsvarade struktuuris vähenenud ning muude finantsvarade nagu aktsiate, kindlustus-, investeerimis- ja pensionifondide varade osakaal kasvanud. Vastavalt turu-uuringufirma TNS Emori läbi viidud leibkondade finantskäitumise uuringutele ei ole võlg majapidamiste vahel jaotunud ühtlaselt ning põhiosa võlakoormusest kannavad kõrgeima sissetulekuga majapidamised, kelle osakaal finantsvarades on ka eeldatavasti suurim. Elamukinnisvara hinnad Elamukinnisvara hinnad on tõusnud paralleelselt majapidamiste võla kasvuga (vt joonis 6). Tallinna äärelinnas asuva korteri keskmine hind on ajavahemikus viiekordistunud. Üleminekumajandusele iseloomuliku majapidamiste suhteliselt madala säästumäära tõttu on määravaks jõuks elamukinnisvara turu arengus olnud eluasemelaenude turu areng. Näiteks kerkisid elamukinnisvara hinnad eriti järsult aastal, kui pangad hakkasid laenutingimusi leevendama, kehtestades pikemad tagasimakseperioodid ning langetades omafinantseeringu miinimummäära. See võimaldas potentsiaalsetel klientidel võtta suuremaid laene. Laenuandjad Eesti finantssektor on pangakeskne ning pangandussektor on 100% eraomanduses. Suurema osa majapidamiste laenudest väljastavad kommertspangad. Pankadele kuuluvate liisinguettevõtete väljastatud liisingud olid eluasemelaenuturu arengu alguses samuti üks põhilisi elamukinnisvara soetamise vahendeid, kuid liisingfinantseerimise osakaal on aja jooksul vähenenud aastal langes selle osakaal 1%ni kõigist majapidamistele väljastatud laenudest. Enamik pangandussektorist põhineb väliskapitalil (94% aktsiakapitalist) ning on tugevalt kontsentreerunud (koguvaradest arvestatuna on C4 96% ning C2 78% tasemel 1 ). Sama kehtib ka eluasemelaenude turu puhul. 1 C4 ja C2 tähistavad vastavalt nelja suurema panga ja kahe suurema panga varade osakaalu summat suhtena pangandussektori koguvaradesse. 21 Kroon ja Majandus 2/2007

22 Joonis 5. Majapidamiste võla suhe finantsvaradesse Joonis 6. Eluasemehinnad (1998 = 100) Allikas: Statistikaamet, nominaalsetest kinnisvarahindadest on lahutatud tarbijahinna indeks 22

23 Laenuliigid ja lepingutingimused Eesti eluasemelaenude turg on suhteliselt noor. Laenuvõtjad on enamiku ajast kogenud intressimäärade vähenemist ning seda, et ujuva intressimääraga laenu võtmine on toonud kaasa võlateenindamiskulude pideva languse. Seetõttu on suurem osa laenudest ujuva intressimääraga laenud, mis on seotud EURIBORiga ning fikseeritud kuueks kuuks kuni üheks aastaks või alternatiivselt seotud panga enda baasintressimääraga. Pärast intressitsükli pöördumist on krediidiasutused hakanud aktiivsemalt pakkuma ka fikseeritud intressimääraga laenutooteid. Huvi nende toodete vastu on jäänud tagasihoidlikuks, ent see kasvab. Tooteuuenduste kohta võib märkida, et viimastel aastatel on turule toodud sellised tooted nagu tarbimislaen kinnisvara tagatisel 2 ja säästmisega kombineeritud laen. Tarbimislaenud kinnisvara tagatisel on muutunud järjest populaarsemaks, kuna elamukinnisvara hinnad on tõusnud, võimaldades majapidamistel hinnatõusu arvel tarbimist suurendada. Säästmisega kombineeritud laenud ei ole aga nii palju populaarsust kogunud. Nende põhiidee on saada laenu tagasimaksmise käigus kasu pikaajaliste säästutoodete maksusoodustustest. 3 Seaduse järgi on enamikul juhtudel mis tahes laenu ennetähtaegne tagasimaksmine lubatud. Ujuva intressimääraga laenu lepingu võib laenusaaja üles öelda igal ajal, andes sellest kolm kuud ette teada. Seaduse kohaselt peab ennetähtaegse tagasimaksmisega laenuandjale tekitatud lisakulud kandma laenuvõtja. Juhul kui laen hõlmab intressi maksmise kohustust, on laenuandjal õigus nõuda intressi kogu ülejäänud tagasimakse perioodi eest kuni algse laenutähtajani. Üldjuhul on ennetähtaegse tagasimakse tasu suurus laenulepingu standardtingimustes kindlaks määratud. Mis puudutab muid laenutingimusi, siis laenude maksimaalseid tagasimaksmise tähtaegasid on pikendatud 20 aastalt 30 aastani, mis on võimaldanud majapidamistel laenata suuremaid summasid, ilma et kuised tagasimaksed suureneksid. Selle muutuse mõju võib näha majapidamiste võla kasvu kiirenemises aasta teisel poolel, kui majapidamiste uute, üle 25 aasta pikkuse tagasimaksetähtajaga laenude osakaal kasvas aasta lõpuks 38%lt üle 50%. Lisaks on pangad vähendanud omafinantseeringu miinimummäära, mis on samuti võimaldanud klientidel suuremaid summasid laenata. 2 Kinnisvara tagatisel tarbimislaenu võtmine tähendab, et majapidamised kasutavad oma eluaset tagatisena muude kui kinnisvaralaenude võtmisel. 3 Säästmisega kombineeritud laen on näiteks hüpoteeklaen kombineerituna kapitalikogumiskindlustusega, mis hõlmab ka elukindlustust (elukindlustus, mis katab kindlustuspoliisi algsumma kindlustatud osapoole surma korral või lepinguperioodi lõpus). Klient on kohustatud laenu elutsükli jooksul maksma üksnes laenuintressi ning kindlustuspreemiat. Laenu põhiosa maksab laenu tähtaja saabudes tagasi kindlustusfirma. Kuumaksed koguvad laenu elutsükli jooksul intressi, lisanduvad tagatud intress ning täiendav intress ettevõtte lisakasumilt. 23 Kroon ja Majandus 2/2007

24 Rahastamine Kuigi ka pankade kodumaiste hoiuste kasv on hoogustunud, on majapidamiste võla kiiret kasvu oluliselt toetanud Eestis tegutsevate suuremate krediidiasutuste emaettevõtetelt saadud ressursid. Emapankadest saadud laenud ja rahvusvahelistelt turgudelt hangitud ressursid moodustavad ligikaudu 40% krediidiasutuste kõikidest kohustustest. Eluasemelaenude turu arengut mõjutanud tegurid Käesolevas artiklis ei ole seatud eesmärgiks analüüsida põhjalikult kõiki erinevaid tegureid, mis on mõjutanud Eesti eluasemelaenude turu hiljutist arengut. Artiklis tuuakse välja kõige olulisemad neist, pöörates tähelepanu nii nõudlus- kui ka pakkumispoolsetele teguritele. 1. Keskmise intressimäära langus Eluasemelaenude keskmine intressimäär langes 11,2%lt aasta lõpus 3,1%ni intressitsükli lõpuks aasta keskpaigas. Languse põhjustasid Eesti intressimäärade aluseks olevate euroala intressimäärade kahanemine, riskipreemiate alanemisest tulenenud madalamad keskmised intressimarginaalid ning tihe konkurents pangandussektoris. 2. Laenu parem kättesaadavus, paremad laenutingimused Laenude kättesaadavus on paranenud tänu laenu tagasimaksmise maksimaalse tähtaja pikendamisele 20 aastalt kuni 30 aastani ning tihedast konkurentsist tulenenud omafinantseeringu miinimummäära vähendamisele. 3. Suurem kasutatav netotulu Majapidamissektori kasutatav netotulu on ajavahemikus enam kui kahekordistunud. Selle põhjuseks on brutopalkade kasv, üksikisiku tulumaksumäära vähenemine ning sissetulekute tulumaksuvaba miinimumi tõus. 4. Krediidiasutuste avaramad võimalused välisressursside saamiseks Majapidamiste laenude kiiret kasvu on toetanud Eestis tegutsevate suuremate pankade mitteresidentidest emapankadelt saadud ressursid. Emapangad on huvitatud oma tütarpankade turuosa suurendamisest Eestis, kuna siinsel turul on intressimarginaalid tunduvalt kõrgemad kui väljaarenenud turgudel. 5. Euroopa Liidu ja euroala liikmesusega seotud ootused Euroopa Liidu liikmeks saamine ning euroalaga ühinemise väljavaade on suurendanud majanduse usaldusväärsust ning toonud kaasa riskipreemiate languse. Optimistlikud ootused seoses tulevikus teenitava tulu ning kinnisvarahindade jätkuva tõusuga on majapidamiste laenude ning elamukinnisvara hindade kasvu hoogustanud. Riiklikud soodustused Eluasemelaenude puhul on ette nähtud ka riiklikud soodustused. Nimelt võib maja või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intressimaksed maksustatavast tulust maha arvestada. Alates 24

25 2005. aasta 1. jaanuarist vähendas valitsus tulust tehtavate mahaarvamiste maksimummäära (sh eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused, annetused ja ametiühingute sisseastumis- ja liikmetasud) kroonilt kroonini aastas. Kuna võla teenindamise kulud on kahanemas, siis on maksustatavast tulust intressimaksete mahaarvestamise mõju eluasemelaenude nõudlusele vähenenud. Alates aastast on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsenud fond KredEx. Muu hulgas pakub fond käendust elamispinna soetamiseks ja renoveerimiseks pangalaenu või liisingu võtmisel. Algselt olid laenutagatised väga edukad fondi käendusel võetud laenude osakaal moodustas aastal pankade väljastatud eluasemelaenudest 29%. Järgmistel aastatel pangalaenu saamise tingimused paranesid ning nõudlus KredExi pakutava hüpoteeklaenu tagatise järele vähenes aastal väljastati üksnes 2,8% eluasemelaenudest KredExi tagatisega. Eluasemelaenude turu hiljutise arengu mõju Majapidamiste kasvava võla mõju makromajandusele Kiiret laenukasvu võib arenenud riikide tasemele lähenevas majanduses pidada positiivseks nähtuseks, kuna väheste säästudega ettevõtted ja majapidamised saavad investeerida ning tarbida tulevase oodatava tulu arvel. Läheneva majandusega riikides on majanduse võlakoormus algul madal, jäädes tunduvalt alla tasemele, mida võiks majanduse põhinäitajate järgi põhjendatuks pidada. Seega kajastab kiire laenukasv ennekõike normaalset finantssüvenemist. Ent kui majanduse võlakoormus tõuseb majanduse põhinäitajatega põhjendatud tasemest kõrgemale, võib laenukasvu pidada liiga kiireks ning potentsiaalselt riskantseks. 4 Majapidamiste võla kiire kasvu mõju makromajandusele on seotud asjaoluga, et majapidamiste kõrge võlakoormuse juures võib võlateenindamisvõime majandustingimuste halvenedes langeda. Juhul kui kiiret laenukasvu on soodustanud välisfinantseeringute sissevool, võib võlakoormuse jätkuv kasv tuua kaasa järsu korrektsiooni ja riskipreemiate tõusu. Lisaks võib elamukinnisvara hindade kasv/langus mõjutada majapidamiste tarbimisotsuseid ning selle kaudu majanduskasvu. Eesti kohta leiti Eesti Panga hiljutises uuringus 5, et kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisele on tagasihoidlik: kinnisvararikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus on 1,1%. Seda võib osaliselt seletada asjaoluga, et valdav osa elamukinnisvarast on omanike kasutuses ning laenutingimustele vastavate majapidamiste osakaal on olnud suhteliselt väike. 4 Kuigi mitmes hiljutises uuringus on esitatud erinevaid lähenemisi võla optimaalse või majanduse põhinäitajatega põhjendatud taseme kindlaksmääramiseks, ei ole üheselt heaks kiidetud meetodit veel leitud. 5 A. Paabut, R. Kattai. Kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisele Eestis. Eesti Panga toimetised 5/ Kroon ja Majandus 2/2007

26 Riskid finantsinstitutsioonide jaoks Vastavalt finantsaktseleraatori teooriale 6 kalduvad majandusagentide ootused majanduse väljavaadete suhtes majanduse kasvuperioodil olema liiga optimistlikud. Sellega võib kaasneda tagatiste väärtuse ülehindamine ning sellest tulenevalt suuremad laenusummad. Majandustsükli langusfaasis ootusi kohandatakse, tagatiste väärtus korrigeeritakse allapoole ning laenunõudlus ja -pakkumine väheneb. Laenuandjate ja -võtjate optimismi majandustsükli tõusufaasis võib kannustada ka tihenenud konkurents krediidiasutuste vahel (nii on see Eestis olnud). Sel juhul võib tulemuseks olla laenutingimuste muutmine veelgi leebemaks, mis tähendab suuremat riskivõtmist finantsinstitutsioonide poolt. Et valdav osa Eesti majapidamiste võetud laenudest on ujuva intressimääraga, on nad ka rohkem haavatavad võla teenindamise kulude suurenemise suhtes. Ent pangasektori tugevusanalüüsid on näidanud, et kõrgemate intressimäärade mõju majapidamiste võlateenindamisvõimele on mõõdukas. Seda võib seletada asjaoluga, et eluasemelaenu võtnud majapidamiste sissetulekud ja netofinantsvarad on keskmisest kõrgemad. Tugevusanalüüsid näitavad aga ka seda, et kõige haavatavamad šokkide suhtes on just viimastel perioodidel laenu võtnud majapidamised, mis võib kajastada viimaste perioodide leebemaid laenutingimusi ning krediidiasutuste võetud suuremaid riske. Sellegipoolest on praegused laenukvaliteedinäitajad kõigi aegade kõrgeimad ning tugevusanalüüside põhjal paistavad krediidiasutused olevat piisavalt kapitaliseeritud, et tulla toime laenukvaliteedi võimalikule halvenemisele järgneva kahjumiga. Pangandussektori kogukapitalisatsioon jõudis aasta lõpus 13,1% tasemele (kapitali adekvaatsuse nõue on Eestis 10%), samas kui üle 60 päeva viivises olnud laenude osakaal kõigis laenudes on 0,3%, olles 1,5kordselt kaetud laenukahjumite katteks tehtud provisjonidega. Eesti Panga meetmed Eesti Pank jälgib tähelepanelikult laenude arengut, et ennetada riskide realiseerumist, mis on seotud reaalse ja nominaalse lähenemisega finantssektoris ja eluasemelaenude turul. Kahel korral, ja aastal, tegi Eesti Pank koos finantsinspektsiooniga krediidiasutustele ametliku pöördumise, milles toonitati kiire laenukasvuga seonduvaid potentsiaalseid riske aastal tõsteti aastast kehtima hakanud eluasemelaenude riskikaalu 50%lt 100%le. Lisameetmena suurendati aasta juulikuus kohustusliku reservi nõuet 13%lt 15%le; uus nõue hakkas kehtima 1. septembril Neid püüdlusi toetab samuti üldjoontes kohane riigieelarvepositsioon aasta teisest poolest saadik on eluasemelaenude turg näidanud mõningaid stabiliseerumismärke. Praeguse kõrge hinnataseme tingimustes on nõudlus elamukinnisvara järele vähene- 6 Ingl k financial accelerator theory. 26

27 nud ning elamukinnisvara hindade kasv ja ka eluasemelaenude mahu kasv on hakanud aeglustuma. Peale selle on krediidiasutused kohandanud oma optimistlikku suhtumist eluasemelaenude turu tulevikupotentsiaali, mis tähendab, et laenutingimused elamukinnisvara arendusega tegelevatele ettevõtetele on karmimad. Tõenäoliselt kajastub see areng selgemini alates aasta statistikas. 27 Kroon ja Majandus 2/2007

28 EUROALA ELUASEMEHINDADE VIIMASED ARENGUTENDENTSID Tõlge Euroopa Keskpanga kuubülletäänist, mai 2007 Järgnev ülevaade käsitleb euroala eluasemeturu viimaseid arengutendentse, keskendudes eluasemenõudluse ja -pakkumise suundumuste taustal toimuvatele hinnamuutustele. Eluasemehindade areng Eluasemehindade langus, mida täheldati euroalal juba aasta teisel poolel, jätkus aastal. Viimaste hinnangute põhjal tõusid need euroalal tervikuna aasta esimesel poolel 6,9% ja teisel poolaastal 6,0% aastas (vt joonis 1). Seega ulatus eluasemehindade aastakasv aastal euroalal tervikuna 6,4% tasemeni, võrreldes 7,9%ga aastal. Olemasolevad euroala riikide andmed, mis küll pisut erinevad riikide lõikes, kinnitavad siiski, et nii mitmeski riigis aeglustub eluasemehindade aastakasv järk-järgult (vt tabel 1) aasta kohta olemas olevad andmed näitavad, et enamikus maades eluasemehindade kasv hoogustus aastal, ulatudes 10%ni ja üle selle, kuid aeglustus siis aastal. Belgias, Prantsusmaal ja Itaalias pidurdus kasvutempo aastal esimest korda, samas kui Hispaanias sai see alguse juba aastal. Iirimaa kohta olemas olevad andmed näitavad, et aasta esimesel poolel näitavad kiire kasv jätkus. Värskemad andmed aga viitavad aasta keskpaigast alanud järkjärgulisele aeglustumisele. 1 Saksamaa puhul näitavad viimased andmed, et eluasemehindade tagasihoidlik areng on asendunud kiirema tõusuga. 10 nominaalsed reaalsed Joonis 1. Eluasemehinnad euroalal (aastane muutus protsentides; poolaasta andmed) Allikas: EKP arvutused riikide andmete põhjal. Märkus. Reaalsete eluasemehindade aegridade arvutamiseks on kasutatud deflaatorina euroala ÜTHIt. Agregeeritud aegread on saadud riikide aegridade põhjal, mis hõlmavad üle 90% euroala SKPst vaadeldud perioodil. 1 Iirimaal võis eluasemehindade kasv alates a keskpaigast aeglustuda erasektori kogutud, kuni a I kvartalini olemas olevate andmete põhjal (Iirimaal kasutatakse spetsiaalset eluasemehinna indeksit Permanent TSB House Price Index). 28

29 Tabel 1. Eluasemehinnad euroala riikides (aastane muutus protsentides) I pa 2005 II pa 2006 I pa 2006 II pa Belgia* 6,7 6,7 7,7 6,1 10,7 18,5 11,2 18,7 18,2 12,3 10,2 Saksamaa** -0,5 0,2-1,3-1,3-1,6-1,6 0, Iirimaa** 21,0 8,1 10,1 15,2 11,4 11,5-10,8 12,1 13,6 - Kreeka** 10,5 14,4 13,9 5,4 2,2 11,0-9,2 12,7 - - Hispaania** 6,2 9,9 15,7 17,6 17,4 13,9 10,4 14,8 13,1 11,4 9,5 Prantsusmaa*** 4,4 7,9 8,3 11,7 15,2 15,3 12,0 15,5 15,1 13,9 10,4 Itaalia** 1,5 7,4 13,7 10,6 9,2 9,6 6,7 11,6 7,8 6,4 7,0 Luksemburg* 5,5 13,8 11,7 12,9 10, Holland*** 14,1 11,2 8,5 4,9 4,1 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,2 Austria**, **** -1,8 2,2 0,2 0,3-2,2 5,1 4,0 6,8 3,4 4,1 4,0 Portugal** 5,8 3,6 1,1 1,3 0, , Sloveenia Soome*** 10,6 0,7 6,1 6,3 7,3 6,1-4,6 7,6 8,3 - Euroala 3,7 5,6 7,1 7,0 7,4 7,9 6,4 8,3 7,5 6,9 6,0 Allikad: riikide andmed ja EKP arvutused. Märkus. Kaalud põhinevad aasta nominaalsel SKP-l. * Uued ja olemasolevad majad; kogu riigi andmed. ** Kõik eluasemed (uued ja olemasolevad majad ning korterid); kogu riigi andmed. *** Olemasolevad elamud (majad ja korterid); kogu riigi andmed. **** Andmed ainult Viini kohta ja kuni aastani. Nõudluse näitajate areng Euroala eluasemehindade muutused näitavad eluasemenõudluse ja -pakkumise vastastikust mõju. 2 Mis puutub nõudlusse, siis eluaseme taskukohasuse ja finantsnäitajate põhjal on nõudlus tasapisi jahtunud nii aasta vältel kui ka aasta alguses. Eluaseme taskukohasuse näitajad hõlmavad mitmesuguseid majapidamiste sissetulekute ja rahastamistingimuste indikaatoreid. Ehkki majapidamiste nominaalne kasutatav tulu kasvas aastal eelneva aastaga võrreldes, jääb see ikkagi eluasemehindade kasvutempole selgelt alla. Selle tulemusena jätkas esmane taskukohasus (majapidamiste nominaalse kasutatava tulu ja eluasemehinna suhe) aastal langust, olles kooskõlas alates aastast täheldatud langustrendiga (vt joonis 2) aastal järgisid ka intressiga kaalutud taskukohasuse näitajad 3 sama trendi. Eeltoodu kajastab suurel määral ka aasta lõpus toimunud 2 Vt täpsemat analüüsi olemasolevate eluasemepakkumise ja -nõudluse näitajate kohta Euroopa Keskpanga a veebruari kuubülletääni artiklis Assessing house price developments in the euro area. 3 Intressiga kaalutud taskukohasuse näitajad väljendavad majapidamiste nominaalse kasutatava tulu ja majapidamistele valitsevate laenutingimuste juures eluasemeostuks vajaliku sissetuleku suhet. Vt lähemalt Euroopa Keskpanga a veebruari kuubülletääni artiklis Assessing house price developments in the euro area. 29 Kroon ja Majandus 2/2007

30 pöördepunkti rahastamistingimustes, kuna nii nominaalsed kui ka reaalsed eluasemelaenu intressimäärad, mis aastal langesid rekordiliselt madalale tasemele, hakkasid aastal tõusma I kv 1997 III kv 1997 I kv 1998 III kv 1998 I kv 1999 majapidamistele antud eluasemelaenud* (vasak telg) esialgne taskukohasus** (parem telg) intressiga kohandatud taskukohasus*** (parem telg) III kv 1999 I kv 2000 III kv 2000 I kv 2001 III kv 2001 I kv 2002 III kv 2002 I kv 2003 III kv 2003 I kv 2004 III kv 2004 I kv 2005 III kv 2005 I kv 2006 III kv 2006 I kv Joonis 2. Valitud eluasemenõudluse näitajad euroalal (aastane muutus protsentides; indeks 100 = keskmine) Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. * Majapidamistele antud eluasemelaenude andmed kuni märtsini ** Majapidamiste nominaalse kasutatava tulu ja eluasemehindade suhe. *** Majapidamiste nominaalse kasutatava tulu ja majapidamistele valitsevate laenutingimuste juures eluasemeostuks vajaliku sissetuleku suhe. Nõudluse normaliseerumist võib märgata ka hüpoteeklaenude arengu puhul. Rahaloomeasutuste poolt majapidamistele väljastatud eluasemelaenude kasvumäär hakkas pärast aasta märtsis saavutatud kõrgpunkti (ligikaudu 12,1% eelneva aastaga võrreldes) tasahaaval langema ning jõudis aasta võrdluses aasta märtsis 8,9% tasemele (vt joonis 2). See langus märgib ilmselt laenukulude suurenemist ning eluasemehindade kasvu mõningast aeglustumist. Kokkuvõttes viitavad olemasolevad näitajad ja uuringute andmed eluasemenõudluse taltumisele aasta algul. Eluasemepakkumise areng Pakkumise kohta olemas olevad näitajad annavad vastuolulise pildi. Näiteks elamuehitusse tehtavate investeeringute maht, mida saab seostada eluasemeinvesteeringute mahu muutusega vaadeldaval perioodil, kasvas euroalal aastal märksa kiiremini kui aastal. Aastakasv ula- 30

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID ETTEVÕTTED 1 Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine Erinevalt möödunud aasta IV kvartalist suurendasid ettevõtted fi nantskohustusi 26. aasta

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014

SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 SÜSTEEMSE RISKI PUHVER Süsteemse riski puhvri nõude kehtestamise vajaduse ja mõju analüüs Mai 2014 KOKKUVÕTE 1. jaanuaril 2014 jõustusid Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 575/2013

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

ESRNi aastaaruanne 2016

ESRNi aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2016 Sisukord Eessõna 2 3 Sisukord 1 Eessõna Mario Draghi, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) kuues aastaaruanne hõlmab ajavahemikku 1.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus, 21. märts 2019, millega muudetakse otsust ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ESRN/20 13.8.2019 ET Euroopa Liidu Teataja C 271/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) SOOVITUSED EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU SOOVITUS, 21. märts 2019, millega

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Aasta 2003 Eesti majanduses

Aasta 2003 Eesti majanduses AASTA 2003 EESTI MAJANDUSES Ilmar Lepik Keerulised ajad? Viimased aastad on olnud majanduspoliitikuile ja kommentaatoreile keerulised, ootusi ja hinnanguid on muudetud tihti nii meil kui mujal. Seejuures

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem