Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1154]... 1 EMP ühiskomitee otsus nr 217/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1155]... 3 EMP ühiskomitee otsus nr 218/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1156]... 4 EMP ühiskomitee otsus nr 219/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused ja II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1157]... 5 EMP ühiskomitee otsus nr 220/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1158]... 7 EMP ühiskomitee otsus nr 221/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1159]... 8 EMP ühiskomitee otsus nr 222/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1160] EMP ühiskomitee otsus nr 223/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1161] (Jätkub pöördel) Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud. Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

2 EMP ühiskomitee otsus nr 224/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1162] EMP ühiskomitee otsus nr 225/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1163] EMP ühiskomitee otsus nr 226/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1164] EMP ühiskomitee otsus nr 227/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1165] EMP ühiskomitee otsus nr 228/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1166] EMP ühiskomitee otsus nr 229/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1167] EMP ühiskomitee otsus nr 230/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1168] EMP ühiskomitee otsus nr 231/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1169] EMP ühiskomitee otsus nr 232/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1170] EMP ühiskomitee otsus nr 233/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1171] EMP ühiskomitee otsus nr 234/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1172] EMP ühiskomitee otsus nr 235/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1173] EMP ühiskomitee otsus nr 236/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1174] EMP ühiskomitee otsus nr 237/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1175] EMP ühiskomitee otsus nr 238/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1176] EMP ühiskomitee otsus nr 239/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1177]... 38

3 EMP ühiskomitee otsus nr 240/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1178] EMP ühiskomitee otsus nr 241/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine ja X lisa Teenused üldiselt [2018/1179] EMP ühiskomitee otsus nr 242/2016, millega muudetakse EMP lepingu XI lisa Elektrooniline side, audiovisuaalteenused ja infoühiskond [2018/1180] EMP ühiskomitee otsus nr 245/2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1181] EMP ühiskomitee otsus nr 246/2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1182] EMP ühiskomitee otsus nr 247/2016, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa Transport [2018/1183] EMP ühiskomitee otsus nr 248/2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1184] EMP ühiskomitee otsus nr 249/2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1185] EMP ühiskomitee otsus nr 250/2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1186] EMP ühiskomitee otsus nr 251/2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1187] EMP ühiskomitee otsus nr 252/2016, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa Keskkond [2018/1188] EMP ühiskomitee otsus nr 253/2016, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa Äriühinguõigus [2018/1189] EMP ühiskomitee otsus nr 254/2016, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2018/1190] 52 EMP ühiskomitee otsus nr 255/2016, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 47 veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta [2018/1191]... 53

4

5 L 215/1 III (Muud aktid) EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1154] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1101, millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses veiste infektsioossest rinotrahheiidist vaba staatuse andmisega Saksamaa Rheinland-Pfalzi ja Saarlandi liidumaadele ning Arnsbergi, Detmoldi ja Münsteri ringkondadele (Regierungsbezirke) ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes. (3) Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 80 (komisjoni otsus 2004/558/EÜ) lisatakse järgmine taane: D 1101: komisjoni 5. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1101 (ELT L 182, , lk 51). Rakendusotsuse (EL) 2016/1101 norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentne. ( 1 ) ELT L 182, , lk 51.

6 L 215/ Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

7 L 215/3 nr 217/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1155] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1235, millega antakse Korea Vabariigis asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse elusloomi, välja arvatud kalasid ja vesiviljelusloomi. Kõnealuseid küsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Islandi suhtes, nagu see on täpsustatud EMP lepingu I lisa I peatüki sissejuhatava osa lõikes 2. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Islandi suhtes. (3) Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa I peatüki osa 4.2 punkti 101 (komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/423) järele lisatakse järgmine punkt: D 1235: komisjoni 26. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1235, millega antakse Korea Vabariigis asuvale laborile luba teha seroloogilisi teste marutaudivastaste vaktsiinide tõhususe kontrollimiseks koertel, kassidel ja valgetuhkrutel (ELT L 202, , lk 43). Nimetatud õigusakti ei kohaldata Islandi suhtes. Rakendusotsuse (EL) 2016/1235 norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentne. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 202, , lk 43.

8 L 215/ nr 218/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1156] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1100, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Costa Rica, Saksamaa, Leedu, Namiibia ja Hispaania BSE staatuse osas ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa I peatüki osa 7.2 punkti 49 (komisjoni otsus 2007/453/EÜ) lisatakse järgmine taane: D 1100: komisjoni 5. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1100 (ELT L 182, , lk 47). Rakendusotsuse (EL) 2016/1100 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 182, , lk 47.

9 L 215/5 nr 219/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused ja II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1157] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. oktoobri aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimuste, sööda ja toiduainetega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi, sööta ja toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes ja II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu I ja II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa muudetakse järgmiselt: 1. I peatüki osas 1.1 lisatakse punkti 11 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004) järele järgmine punkt: 11a D 1918: komisjoni 22. oktoobri aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, , lk 31). 2. II peatüki punkti 31j (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 882/2004) järele lisatakse järgmine punkt: 31ja D 1918: komisjoni 22. oktoobri aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, , lk 31). EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 882/2004) järele lisatakse järgmine punkt: 54zzzia D 1918: komisjoni 22. oktoobri aasta rakendusotsus (EL) 2015/1918, millega luuakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) kohaselt haldusabi ja -koostöö süsteem (ELT L 280, , lk 31). ( 1 ) ELT L 280, , lk 31.

10 L 215/ Rakendusotsuse (EL) 2015/1918 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Artikkel 5 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

11 L 215/7 nr 220/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1158] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/842, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 167/2008 seoses koktsidiostaatikumi loa hoidja nime ja koktsidiostaatikumi kaubanimega ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 1zzzzm (komisjoni määrus (EL) nr 167/2008) lisatakse järgmine tekst:, muudetud järgmise õigusaktiga: R 0842: komisjoni 27. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/842 (ELT L 141, , lk 47). Rakendusmääruse (EL) 2016/842 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 141, , lk 47.

12 L 215/ nr 221/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1159] (1) Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/895, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2008 seoses Lactobacillus rhamnosus'e (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis'e (CNCM-I-3699) preparaadi loa hoidja nimega ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/896, milles käsitletakse raudnaatriumtartraatide kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ( 2 ). (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897, milles käsitletakse Bacillus subtilis'e (C-3102) (DSM 15544) valmistise lubamist munakanade ja dekoratiivkalade söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1444/2006, (EL) nr 333/2010 ja (EL) nr 184/2011 loa hoidja osas ( 3 ). (4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/898, milles käsitletakse Bacillus licheniformis'e (ATCC 53757) ja selle proteaasi (EC ) valmistise lubamist broilerkanade, munakanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Novus Europe S.A./N.V.) ( 4 ). (5) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/899, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) ( 5 ). (6) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/900, milles käsitletakse bensoehappe lubamist emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 6 ). (7) Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (8) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt. 1. Punkti 1zzzzzd (komisjoni määrus (EÜ) nr 1290/2008) lisatakse järgmine taane: R 0895: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/895 (ELT L 152, , lk 1). ( 1 ) ELT L 152, , lk 1. ( 2 ) ELT L 152, , lk 3. ( 3 ) ELT L 152, , lk 7. ( 4 ) ELT L 152, , lk 11. ( 5 ) ELT L 152, , lk 15. ( 6 ) ELT L 152, , lk 18.

13 L 215/9 2. Punkti 1zzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1444/2006) lisatakse järgmine taane: R 0897: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897 (ELT L 152, , lk 7). 3. Punktidesse 2c (komisjoni määrus (EL) nr 333/2010) ja 2v (komisjoni määrus (EL) nr 184/2011) lisatakse järgmine tekst:, muudetud järgmise õigusaktiga: R 0897: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897 (ELT L 152, , lk 7). 4. Punkti 163 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/329) järele lisatakse järgmised punktid: R 0896: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/896, milles käsitletakse raudnaatriumtartraatide kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 152, , lk 3) R 0897: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/897, milles käsitletakse Bacillus subtilis'e (C-3102) (DSM 15544) valmistise lubamist munakanade ja dekoratiivkalade söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1444/2006, (EL) nr 333/2010 ja (EL) nr 184/2011 loa hoidja osas (ELT L 152, , lk 7) R 0898: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/898, milles käsitletakse Bacillus licheniformis'e (ATCC 53757) ja selle proteaasi (EC ) valmistise lubamist broilerkanade, munakanade ning vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude ning dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja Novus Europe S.A./N.V.) (ELT L 152, , lk 11) R 0899: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/899, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) abil saadud 6-fütaasi lubamist kõigi kodulinnu- ja sealiikide (v.a piimapõrsad) söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (ELT L 152, , lk 15) R 0900: komisjoni 8. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/900, milles käsitletakse bensoehappe lubamist emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (ELT L 152, , lk 18). Rakendusmääruste (EL) 2016/895, (EL) 2016/896, (EL) 2016/897, (EL) 2016/898, (EL) 2016/899 ja (EL) 2016/900 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

14 L 215/ nr 222/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1160] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/972, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/973, milles käsitletakse tsink bislüsinaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul ( 2 ). (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/997, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi EC ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi EC lubamist imetavate emiste ja vähem tähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) ( 3 ). (4) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1007, milles käsitletakse ammooniumkloriidi lubamist muude mäletsejaliste kui nuumlammaste ning kasside ja koerte söödalisandina (loa hoidja Latochema Co. Ltd) ( 4 ). (5) Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (6) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 168 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/900) järele lisatakse järgmised punktid: R 0972: komisjoni 17. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/972, milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (ELT L 161, , lk 18) R 0973: komisjoni 17. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/973, milles käsitletakse tsink bislüsinaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul (ELT L 161, , lk 21) R 0997: komisjoni 21. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/997, milles käsitletakse Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi EC ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) abil toodetud endo-1,3(4)-β-glükanaasi EC lubamist imetavate emiste ja vähem tähtsate sealiikide söödalisandina (loa hoidja Danisco (UK) Ltd) (ELT L 164, , lk 4) R 1007: komisjoni 22. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1007, milles käsitletakse ammooniumkloriidi lubamist muude mäletsejaliste kui nuumlammaste ning kasside ja koerte söödalisandina (loa hoidja Latochema Co. Ltd) (ELT L 165, , lk 10). ( 1 ) ELT L 161, , lk 18. ( 2 ) ELT L 161, , lk 21. ( 3 ) ELT L 164, , lk 4. ( 4 ) ELT L 165, , lk 10.

15 L 215/11 Rakendusmääruste (EL) 2016/972, (EL) 2016/973, (EL) 2016/997 ja (EL) 2016/1007 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

16 L 215/ nr 223/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1161] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095, milles käsitletakse tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003, (EÜ) nr 479/2006, (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt. 1. Punkti 1zq (komisjoni määrus (EÜ) nr 1334/2003) lisatakse järgmine taane: R 1095: komisjoni 6. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095 (ELT L 182, , lk 7). 2. Punkti 1zzu (komisjoni määrus (EÜ) nr 479/2006), 1zzzzzj (komisjoni määrus (EÜ) nr 335/2010), 60 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 991/2012) ja 94 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 636/2013) lisatakse:, muudetud järgmise õigusaktiga: R 1095: komisjoni 6. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095 (ELT L 182, , lk 7). 3. Punkti 172 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1007) järele lisatakse järgmine punkt: R 1095: komisjoni 6. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1095, milles käsitletakse tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003, (EÜ) nr 479/2006, (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 (ELT L 182, , lk 7). Rakendusmääruse (EL) 2016/1095 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 182, , lk 7.

17 L 215/13 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

18 L 215/ nr 224/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1162] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 26. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1220, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-treoniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina ( 1 ). (2) Käesolevas otsuses käsitletakse söödaga seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 173 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1095) järele lisatakse järgmine punkt: R 1220: komisjoni 26. juuli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1220, milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli abil toodetud L-treoniini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 201, , lk 11). Rakendusmääruse (EL) 2016/1220 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 201, , lk 11.

19 L 215/15 nr 225/2016, millega muudetakse EMP lepingu I lisa Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused [2018/1163] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi aasta rakendusdirektiiv (EL) 2016/317, millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses seemnepakendite ametliku etiketiga ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 3. märtsi aasta rakendusotsus (EL) 2016/320, millega muudetakse otsust 2004/842/EÜ rakenduseeskirjade kohta, mille alusel liikmesriigid võivad lubada turule viia nende sortide seemneid, mille kohta on esitatud taotlus riiklikku põllumajandustaimesortide või köögiviljasortide kataloogi kandmiseks ( 2 ). (3) Käesolevas otsuses käsitletakse fütosanitaarküsimustega seotud õigusakte. Fütosanitaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta, EMP lepingu I lisa III peatükki muudetakse järgmiselt: 1. Punktidesse 2 (nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ), 3 (nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ), 11 (nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ), 12 (nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ) ja 13 (nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ) lisatakse järgmine taane: L 0317: komisjoni 3. märtsi aasta rakendusdirektiiv (EL) 2016/317 (ELT L 60, , lk 72). 2. Punktile 36 (komisjoni otsus 2004/842/EÜ) lisatakse järgmine tekst:, muudetud järgmise õigusaktiga: D 0320: komisjoni 3. märtsi aasta rakendusotsus (EL) 2016/320 (ELT L 60, , lk 88). Rakendusdirektiivi (EL) 2016/317 ja rakendusotsuse (EL) 2016/320 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. edastatud (*) ( 1 ) ELT L 60, , lk 72. ( 2 ) ELT L 60, , lk 88.

20 L 215/ Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

21 L 215/17 nr 226/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1164] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. märtsi aasta määrus (EL) 2016/427, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) ( 1 ) heitmetega. (2) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa I peatüki punkti 45zu (komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008) lisatakse järgmine taane: R 0427: komisjoni määrus (EL) 2016/427, 10. märts 2016 (ELT L 82, , lk 1). Määruse (EL) 2016/427 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus jõustub3. detsembril 2016, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 82, , lk 1.

22 L 215/ nr 227/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1165] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. septembri aasta määrus (EL) 2016/1718, millega muudetakse seoses raskeveokite heitega määruse (EL) nr 582/2011 sätteid mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil katsetamise kohta ja varu-saastekontrolliseadmete vastupidavuse katsetamise menetlust ( 1 ). (2) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa I peatüki punkti 45zzl (komisjoni määrus (EL) nr 582/2011) lisatakse järgmine taane: R 1718: komisjoni 20. septembri aasta määrus (EL) 2016/1718 (ELT L 259, , lk 1). Määruse (EL) 2016/1718 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 259, , lk 1.

23 L 215/19 nr 228/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1166] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 27. oktoobri aasta määrus (EL) 2015/1933, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike piirnormidega kakaokiudude, banaanikrõpsude, toidulisandite, kuivatatud ürtide ja kuivatatud vürtside puhul ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. oktoobri aasta määrus (EL) 2015/1940, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega ( 2 ). (3) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006) lisatakse järgmine taane: R 1933: komisjoni 27. oktoobri aasta määrus (EL) 2015/1933 (ELT L 282, , lk 11), R 1940: komisjoni 28. oktoobri aasta määrus (EL) 2015/1940 (ELT L 283, , lk 3). Määruste (EL) 2015/1933 ja (EL) 2015/1940 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 282, , lk 11. ( 2 ) ELT L 283, , lk 3.

24 L 215/ Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

25 L 215/21 nr 229/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1167] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. juuli aasta määrus (EL) 2016/1244, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lähedaste, α,βküllastumata struktuuri sisaldavate lõhna- ja maitseainete rühma osas ( 1 ). (2) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzzzs (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2008) lisatakse järgmine taane: R 1244: komisjoni 28. juuli aasta määrus (EL) 2016/1244 (ELT L 204, , lk 7). Määruse (EL) 2016/1244 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 204, , lk 7.

26 L 215/ nr 230/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1168] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854, millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/862, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele ( 2 ). (3) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt: 1. punkti 54zzzzzp (komisjoni määrus (EL) nr 432/2012) lisatakse järgmine taane: R 0854: komisjoni 30. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854 (ELT L 142, , lk 5). ; 2. punkti 111 (komisjoni määrus (EL) nr 2016/372) järele lisatakse järgmised punktid: R 0854: komisjoni 30. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/854, millega lubatakse esitada teatavaid tervisealaseid väiteid toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 (ELT L 142, , lk 5) R 0862: komisjoni 31. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/862, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (ELT L 144, , lk 24). Rakendusmääruste (EL) 2016/854 ja (EL) 2016/862 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 142, , lk 5. ( 2 ) ELT L 144, , lk 24.

27 L 215/23 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

28 L 215/ nr 231/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1169] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri aasta määrus (EL) 2015/2284, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ( 1 ). (2) Määrusega (EL) 2015/2284 tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv nr 76/621/EMÜ ( 2 ), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta. (3) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt: 1. punkti 113 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/862) järele lisatakse järgmine punkt: R 2284: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri aasta määrus (EL) 2015/2284, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ, millega määratakse toiduõlide ja -rasvade maksimaalne eruukhappesisaldus, ning nõukogu määrus (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks (ELT L 327, , lk 23). 2. Punkti 12 (nõukogu direktiiv 76/621/EMÜ) tekst jäetakse välja. Määruse (EL) 2015/2284 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 327, , lk 23. ( 2 ) EÜT L 202, , lk 35.

29 L 215/25 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

30 L 215/ nr 232/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1170] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. augusti aasta määrus (EL) 2016/1379, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 16. augusti aasta määrus (EL) 2016/1381, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele ( 2 ). (3) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 114 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2015/2284) järele lisatakse järgmised punktid: R 1379: komisjoni 16. augusti aasta määrus (EL) 2016/1379, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist (ELT L 222, , lk 1) R 1381: komisjoni 16. augusti aasta määrus (EL) 2016/1381, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 222, , lk 8). Määruste (EL) 2016/1379 ja (EL) 2016/1381 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 222, , lk 1. ( 2 ) ELT L 222, , lk 8.

31 L 215/27 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

32 L 215/ nr 233/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1171] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. augusti aasta määrus (EL) 2016/1389, millega lubatakse esitada toidu kohta tervisealane väide, milles osutatakse laste arengule ja tervisele ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 17. augusti aasta määrus (EL) 2016/1390, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele ( 2 ). (3) Käesolev otsus käsitleb toiduainetega seotud õigusakte. Toiduaineid käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes hakatakse kohaldama Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu II lisa XII peatüki sissejuhatuses. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes. (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XII peatüki punkti 116 (komisjoni määrus (EL) 2016/1381) järele lisatakse järgmised punktid: R 1389: komisjoni 17. augusti aasta määrus (EL) 2016/1389, millega lubatakse esitada toidu kohta tervisealane väide, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 223, , lk 55) R 1390: komisjoni 17. augusti aasta määrus (EL) 2016/1390, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta tervisealast väidet, milles osutatakse laste arengule ja tervisele (ELT L 223, , lk 58). Määruste (EL) 2016/1389 ja (EL) 2016/1390 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 223, , lk 55. ( 2 ) ELT L 223, , lk 58.

33 L 215/29 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

34 L 215/ nr 234/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1172] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1174, milles käsitletakse teatava difenaakumit sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Hispaania on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 15. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1175, milles käsitletakse teatava spinosaadi sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 ( 2 ). (3) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12nnx (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/904) järele lisatakse järgmised punktid: 12nny D 1174: komisjoni 15. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1174, milles käsitletakse teatava difenaakumit sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Hispaania on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (ELT L 193, , lk 110). 12nnz D 1175: komisjoni 15. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2016/1175, milles käsitletakse teatava spinosaadi sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36 (ELT L 193, , lk 113). Rakendusotsuste (EL) 2016/1174 ja (EL) 2016/1175 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. ( 1 ) ELT L 193, , lk 110. ( 2 ) ELT L 193, , lk 113.

35 L 215/31 Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

36 L 215/ nr 235/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1173] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. septembri aasta määrus (EL) 2016/1688, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) VII lisa seoses naha sensibiliseerimisega ( 1 ). (2) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12zc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) lisatakse järgmine taane: R 1688: komisjoni 20. septembri aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1688 (ELT L 255, , lk 14). Määruse (EL) 2016/1688 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes. ( 1 ) ELT L 255, , lk 14.

37 L 215/33 nr 236/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1174] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548, millega kiidetakse heaks põhiaine diammooniumfosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/549, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete bentasooni, butüültsühalofopi, dikvaadi, famoksadooni, flumioksasiini, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), metalaksüül-m'i, pikolinafeeni, prosulfurooni, pümetrosiini, tiabendasooli ja metüültifensulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 2 ). (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560, millega kiidetakse heaks põhiaine vadak vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 3 ). (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt. 1. Punkti 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded: R 0548: komisjoni 8. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548 (ELT L 95, , lk 1), R 0549: komisjoni 8. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/549 (ELT L 95, , lk 4), R 0560: komisjoni 11. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560 (ELT L 96, , lk 23). 2. Punkti 13zzzzzzd (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/638) järele lisatakse järgmised punktid: 13zzzzzze R 0548: komisjoni 8. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/548, millega kiidetakse heaks põhiaine diammooniumfosfaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 95, , lk 1). 13zzzzzzf R 0560: komisjoni 11. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/560, millega kiidetakse heaks põhiaine vadak vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (ELT L 96, , lk 23). ( 1 ) ELT L 95, , lk 1. ( 2 ) ELT L 95, , lk 4. ( 3 ) ELT L 96, , lk 23.

38 L 215/ Rakendusmääruste (EL) 2016/548, (EL) 2016/549 ja (EL) 2016/560 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse EMP kaasandes, on autentsed. Käesolev otsus avaldatakse EMP osas ja EMP kaasandes.

39 L 215/35 nr 237/2016, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2018/1175] (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 31. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864, milles käsitletakse toimeaine triasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 1 ). (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871, milles käsitletakse toimeaine amitrooli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 2 ). (3) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872, milles käsitletakse toimeaine isoproturooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 ( 3 ). (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta, EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt. 1. Punktile 13a (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011) lisatakse järgmised taanded: R 0864: komisjoni 31. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864 (ELT L 144, , lk 32), R 0871: komisjoni 1. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871 (ELT L 145, , lk 4), R 0872: komisjoni 1. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/872 (ELT L 145, , lk 7). 2. Punkti 13zzzzzzf (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/560) järele lisatakse järgmised punktid: 13zzzzzzg R 0864: komisjoni 31. mai aasta rakendusmäärus (EL) 2016/864, milles käsitletakse toimeaine triasulfurooni heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT L 144, , lk 32). 13zzzzzzh R 0871: komisjoni 1. juuni aasta rakendusmäärus (EL) 2016/871, milles käsitletakse toimeaine amitrooli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (ELT L 145, , lk 4). ( 1 ) ELT L 144, , lk 32. ( 2 ) ELT L 145, , lk 4. ( 3 ) ELT L 145, , lk 7.

Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni

Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni Euroopa Liidu L 152 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 59. aastakäik 9. juuni 2016 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/895, 8. juuni 2016, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis 31.3.2016 L 84/1 I (Seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või

Rohkem

untitled

untitled 2009R0206 ET 01.07.2013 001.002 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ETTEPANEK Komisjoni dok nr: COM(2016) 552 final/2

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

C(2017)8414/F1 - ET

C(2017)8414/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 12.12.2017 C(2017) 8414 final KOMISJONI TEATIS, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste pestitsiidide

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem