Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Konjunktuur nr 1 (208) 2019 märts"

Väljavõte

1 1 (28)219

2 EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH KONJUNKTUUR NR 1 (28) Tallinn Märts 219

3 EKI KONJUNKTUURIINDEKSID: MÄRTS 219 Majanduse hetkeolukord ja ootused* Majanduskliima* Majandususalduse indeks** Tööstuse kindlustunde indikaator** Ehituse kindlustunde indikaator** Teeninduse kindlustunde indikaator** Jaekaubanduse kindlustunde indikaator** Tarbijate kindlustunde indikaator** * Müncheni IFO metoodika ** Euroopa Komisjoni metoodika, sesoonselt silutud aegread

4 Konjunktuur nr 28, märts 219 Sisukord Sisukord 1. Majanduse üldolukord 219. a märtsis ja 6 kuu pärast (L. Kuum) Konjunktuuribaromeetrid: märts Tööstusbaromeeter (K. Martens) Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder) Jaekaubandusbaromeeter (Ü. Mattheus) Teenindusbaromeeter (A. Vanamölder) Tarbijabaromeeter (M. Josing) hea majandusaasta (L. Kuum) Eesti majandusareng ja prognoos 219 (L. Kuum) Eesti majandusprognoos (L. Kuum) EKI toidukorvi maksumus: I kvartal 219 (V. Vähi) Eesti elanike toidukaupade ostueelistused (L. Lepane) Maailmamajanduse konjunktuur: I pa 219 (B. Pulver) Lisa 1 Riikide majandusindikaatorid Lisa 2 Konjunktuuribaromeetrite kindlustunde indikaatorid Euroopa Liidu maades Toimetaja: M. Josing Kujundus: M. Reiman Informatsioon: EKI direktor Marje Josing Rävala 6, 198 Tallinn Copyright Eesti Konjunktuuriinstituut ISSN

5 Majanduse üldolukord Konjunktuur nr 28, märts Majanduse üldolukord 219. a märtsis ja 6 kuu pärast Majandusolukord mõnevõrra halveneb, majanduskliimaindeks langes, kuid püsib plusspoolel Majanduse hetkeolukord märtsis hea Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) majandusekspertide-analüütikute paneeli 1 märtsikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majanduse hetkeolukord on hea. Majanduse üldolukorda iseloomustav hinnang on taas üle 8 punkti ning kõrge (üle 8p) hinnang on püsinud nüüd juba 7 kvartalit järjest. Värske statistika näitab, et Eesti majandus kasvas 218. a IV kvartalis 4,2%, sellest eratarbimine 5,1%, kaupade ja teenuste eksport suurenes 4,9% ning tootlikkus hõivatu kohta kasvas 3,3%. See on tõstnud nii ettevõtete kui ka perede kindlustunnet ning tugevdanud nende investeerimisvalmidust. EKI ekspertide hinnangust majanduse hetkeolukorra kohta võib järeldada, et I kvartalis positiivsed arengud jätkusid, kuigi mõnevõrra aeglasemas tempos. Müncheni Majandusuuringute Instituudi (IFO) jaanuarikuu väljaandest World Economic Survey nr 1/219 nähtub, et maailmas igal pool nii hästi ei lähe. Maailma majanduskliimaindikaator langes jaanuaris võrreldes oktoobriga 1,9 punkti ja näitab nüüd miinus 13,1 punkti (oktoobris miinus 2,2 punkti). Seejuures langesid indikaatori mõlemad komponendid: majanduse hetkeolukorra hinnang langes oktoobri 12,2 punktilt jaanuaris 2,6 punktile ja 6 kuu väljavaadete hinnang oktoobri 15,7 punktilt 27,7 punktile jaanuaris. Hindamisel osales jaanuaris 122 riiki kokku 1293 eksperdiga. Pikemalt vt ptk Maailma majanduskliima tulevikuootused majanduskliima hetkeolukord EKI ekspertide paneel hindas märtsis Eesti majanduse hetkeolukorda 88 punktiga 2, mis on vaid 6 punkti vähem kui eelmisel vaatlusel detsembris (94 p). Ekspertide hinnangud jagunesid seejuures järgmiselt (sulgudes detsembri hinnangud): olukord on hea 88% eksperte (94%) olukord on rahuldav 12% eksperte ( 6%) olukord on halb % eksperte ( %) hinnangute saldo 88 punkti (94 p) 1 Ekspertide nimekiri ja majandustesti koondtulemused on toodud peatüki lõpus. 2 Punktid on tuletatud saldo meetodil: positiivsete hinnangute osakaalust lahutatakse negatiivsete vastuste osakaal, neutraalsed hinnangud jäetakse arvestamata. Saldo võib seega ulatuda miinus 1-st kuni pluss 1 punktini. 4

6 Konjunktuur nr 28, märts 219 Majanduse üldolukord Meie peamiste partnerriikide majanduse hetkeseisu hinnangud viimasel vaatlusel (jaanuaris) olid järgmised: Rootsi 69 p, Soome 74 p, Läti 42 p, Leedu 3 p ja Venemaa 26 p. Euroopa Liidu majanduse hetkeseisu hinnang jaanuaris oli 18 p ja sama tulemus oli ka euroalal. Majanduse üldolukord (hetkeolukorra hinnangute saldo) Investeeringute olukorda hindasid EKI eksperdid märtsis üldolukorrast mõnevõrra halvemaks, kuid ikkagi on tegemist suhteliselt positiivse tulemusega. Täpsemalt kujunesid hinnangud järgmisteks (sulgudes detsembri hinnangud): olukord on hea 47% eksperte (63%) olukord on rahuldav 53% eksperte (31%) olukord on halb % eksperte ( 6%) hinnangute saldo 47 punkti (57 p) Eesti olulisemates partnerriikides hinnati investeeringute olukorda jaanuaris järgmiselt: Rootsi 6 p, Soome 3 p, Läti 15 p, Leedu 5 p ja Venemaa 41 punkti. Investeeringute olukord (hetkeolukorra hinnangute saldo) Eratarbimise olukorda hindasid eksperdi märtsis jätkuvalt heaks, seda juba kolmandat aastat järjest. Seejuures hinnang oli praktiliselt üksmeelne (sulgudes detsembri hinnangud): olukord on hea 94% eksperte (94%) olukord on rahuldav 6% eksperte ( 6%) olukord on halb % eksperte ( %) hinnangute saldo 94 punkti (94 p) 5

7 Majanduse üldolukord Konjunktuur nr 28, märts 219 Eratarbimise olukord sai suhteliselt kõrged hinded ka meie peamistes partnerriikides (välja arvatud Venemaa): Rootsi 5 p, Soome 7 p, Läti 54 p, Leedu 1 p ja Venemaa 44 p. EL 28 keskmiseks hinnanguks kujunes 19 p ning Euroalal 18 p. Eratarbimise olukord (hetkeolukorra hinnangute saldo) Eesti praeguse majandusolukorra võrdlus aastatagusega (märts 218) näitab, et olukord käesoleval aastal on mõõdukalt parem. Ekspertide hinnangud jagunesid seejuures järgmiselt: Üldolukord Investeeringud Eratarbimine olukord on nüüd parem olukord on umbes sama olukord on nüüd halvem hinnangute saldo Eelmisel vaatlusel (detsembris) olid hinnangute saldod vastavalt 23 p, 29 p ja 41 p. Etteruttavalt olgu märgitud, et EKI äribaromeetrid ja tarbijabaromeeter (vt II ptk) kinnitavad samuti Eesti majanduse suhteliselt head olukorda, kuid samas ka majanduskasvu aeglustumist. Äri- ja tarbijabaromeetreid üldistav majandususaldusindeks 3 (sesoonselt tasandatud) oli märtsis 11,7 punkti. 12 Majandususaldusindeks (pikaajaline keskmine = 1, sesoonselt tasandatud) EL Eesti Majandususaldusindeks on koondnäitaja, mis leitakse tööstuse (4%), ehituse (5%), kaubanduse (5%), teeninduse (3%) ja tarbijate (2%) kindlustundeindikaatorite kaalutud keskmisena. 6

8 Konjunktuur nr 28, märts 219 Majanduse üldolukord 1.2. Majandusolukord 6 kuu pärast mõnevõrra halvem, majanduskliimaindikaator langes, kuid jäi positiivseks Müncheni IFO jaanuarikuu väljaandest WES nr 1/219 nähtub, et eelseisval poolaastal maailma majandusolukord halveneb. Prognoositakse, et EL 28 ja Euroala majanduskasv jääb tänavu 1,2% tasemele. Euroala majanduskasvu pidurdavad nii protektsionismi ilmingud kui ka brexit ning ebakindlus, mis tuleneb Hiinast ja mitmest teisest areneva majandusega riigist. Euroala 6 kuu arenguväljavaated on hinnatud jaanuaris 36,6 punktiga (ekspordi väljavaated 13,8 punktiga). Eesti lähematest partneritest on oma 6 kuu arenguväljavaateid hinnanud Rootsi 31,3 p, Soome 8,7 p, Läti 46,2 p, Leedu 5, p ja Venemaa 17,6 punktiga. EKI ekspertide paneeli märtsikuu hinnangutest nähtub, et ka Eesti majandusolukord halveneb. Täpsemalt hindasid analüütikud majanduse üldolukorda 6 kuu pärast järgmiselt (sulgudes detsembri hinnangud): olukord on siis parem 12% eksperte ( 6%) olukord on umbes sama 35% eksperte (65%) olukord on siis halvem 53% eksperte (29%) ootuste saldo 41 punkti ( 23 p) Toodust nähtub, et majandusarengu ootused on detsembriga võrreldes langenud 18 punkti ning võimalik on majanduskasvu kuni 1%-punktiline aeglustumine võrreldes 218.aastaga (3,9%). Tulenevalt majanduse üldolukorra arenguväljavaadetest ( 41 p) ja arvestades ekspertide hinnangut majanduse hetkeolukorrale (94 punkti) on Eesti majanduskliimaindikaator märtsis 13,9 punkti. See on 14 punkti madalam kui detsembris (27,9 p), kuid näitab enam kui rahuldava majanduskliima püsimist lähemal poolaastal. Eestile olulisemate riikide majanduskliimaindikaatorid on: Rootsi 13, p, Soome 28,9 p, Läti 42,3 p, Leedu 3,1 p ja Venemaa 22,1 p. 1 Majanduskliimaindikaator Ekspertide paneeli ootused investeeringute ja eratarbimise olukorra kohta 6 kuu pärast on järgmised: Investeeringud Eratarbimine olukord on siis parem 12% 12% olukord on umbes sama 64% 7% olukord on siis halvem 24% 18% ootuste saldo 12 p 6 p Toodust nähtub, et nii investeeringute kui ka eratarbimise osas ootab meid ees mõõdukas olukorra halvenemine (kasvukiiruse aeglustumine). 7

9 Majanduse üldolukord Konjunktuur nr 28, märts Väliskaubanduse arenguväljavaated mõõdukalt positiivsed Protektsionismiga seotud ohud on endiselt aktuaalsed, mistõttu paljude riikide ootused väliskaubanduse edasiste arengute suhtes on muutunud pessimistlikumateks. Nii olid EL 28 riikide ootused ekspordi arengu osas jaanuaris vaid 16,8 p ja impordi osas 3,6 p. EKI ekspertide hinnangud Eesti väliskaubanduse arengu osas eelseisval 6 kuul olid märtsis üsna optimistlikud: eksport import maht on siis suurem 52% 47% maht on umbes sama 24% 47% maht on siis väiksem 24% 6% ootuste saldo 28 p 41 p Eelmisel küsitlusel detsembris olid ootused (saldod) vastavalt 29 p ja 35 p. Meie peamiste partnerriikide ootused ekspordi ja impordi edasise arengu suhtes on järgmised: Rootsil 19 p ja p, Soomel 26 p ja 22 p, Lätil 23 p ja 46 p, Leedul 25 p ja 25 p ning Venemaal 15 p ja 32 p. Ekspordi mahu muutumine (6 kuu ootuste saldo) Kaubavahetusbilansi eelseisva 6 kuu arengu suhtes domineerib hinnang, et kaubavahetuse defitsiit võib suureneda (sulgudes detsembri hinnangud): bilanss on siis parem 12% eksperte (6%) bilanss on umbes sama 53% eksperte (65%) bilanss on siis halvem 35% eksperte (29%) ootuste saldo 23 punkti ( 23 p) EL 28 riikide ootused tervikuna on 22 p Inflatsioon aeglustub, intressimäärad ja aktsiahinnad tõusevad Inflatsiooni taseme suhtes on ülekaalus eksperdid, kes prognoosivad, et 6 kuu pärast on hinnatõus aeglasem kui praegu. Täpsemalt jagunesid ootused märtsis järgmiselt: inflatsioon on siis kõrgem inflatsioon on umbes sama inflatsioon on siis madalam ootuste saldo 6% eksperte 47% eksperte 47% eksperte 41 punkti 219. a inflatsioonitasemeks prognoosivad EKI eksperdid 2,8% ja 224. aastaks 2,1%. 8

10 Konjunktuur nr 28, märts 219 Majanduse üldolukord Laenuintresside taseme muutumise suhtes on EKI eksperdid seda meelt, et nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste laenude intressimäärad on 6 kuu pärast kõrgemad: lühiajalised laenud pikaajalised laenud intressimäär on siis kõrgem 41% 24% intressimäär on umbes sama 59% 76% intressimäär on siis madalam % % ootuste saldo 41 p 24 p EL 28 riikide ootused intressimäärade muutumise suhtes eelseisval 6 kuul on lühiajaliste laenude osas 28,4 p ja pikaajaliste laenude osas 48,4 punkti. Kodumaiste aktsiate hinnad EKI ekspertide koondhinnangul mõõdukalt tõusevad. Täpsemalt jagunesid hinnangud järgmiselt (sulgudes detsembri hinnangud): aktsiahinnad on siis kõrgemad 24% eksperte (35%) aktsiahinnad on umbes samad 64% eksperte (35%) aktsiahinnad on siis madalamad 12% eksperte (3%) ootuste saldo 12 punkti (5 p) Euroopa Liidu riikide koondhinnangul aktsiahindade tase 6 kuu pärast on praegusest madalam (saldo 13,5 p) Majandusprobleemide raskusaste on mõnevõrra langenud Ekspertide paneeli märtsi hinnangutest nähtub, et Eesti kõige tõsisemateks majandusprobleemideks on endiselt oskustööjõu puudus (94 p), vähene innovatsioon (88 p) ja rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (71 p). Taas on vähenemas usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes (75 p), mida pole varem nii kaalukaks probleemiks peetud: Probleem Probleemi raskusaste 4 märts 219 märts 217 Vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes Ebapiisav nõudlus Vähene innovatsioon Ebapiisav infrastruktuur Rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus Kaubandustõkked ekspordile Oskustööjõu puudus Juriidilised ja administratiivsed takistused äritegevusele Ebasoodne investeerimiskliima välisinvestoritele Kapitali vähesus Keskpanga poliitika usaldusväärsus 6 6 Võlgade ebaefektiivne haldamine Sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine Poliitiline ebastabiilsus Korruptsioon Keskmine raskusaste / 4 Probleemi märkinud ekspertide osakaal. 9

11 Majanduse üldolukord Konjunktuur nr 28, märts 219 Eesti majanduse hetkeolukord ja oodatav seis 6 kuu pärast HEA PAREM RAHULDAV SAMA HALB HALVEM HEA PAREM RAHULDAV SAMA HALB HALVEM HEA PAREM RAHULDAV SAMA HALB HALVEM KOGU MAJANDUS INVESTEERINGUD ERATARBIMINE praegu (hea - halb) 6 kuu pärast (parem - halvem) 1

12 Konjunktuur nr 28, märts 219 Majanduse üldolukord EKI MAJANDUSTEST MÄRTS 219 (17 eksperdi küsitluse koondtulemused, vastuste jagunemine %-des) Hinnang praegusele majandusolukorrale Hea Rahuldav Halb Saldo majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Praegune majandusolukord, võrreldes sellega, mis oli aasta tagasi Parem Sama Halvem Saldo majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Hinnang majandusolukorrale 6 kuu pärast Parem Sama Halvem Saldo majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Hinnang väliskaubanduse käibele 6 kuu pärast Suurem Sama Väiksem Saldo eksport import Hinnang kaubavahetusbilansile 6 kuu pärast Paraneb Sama Halveneb Saldo Hinnang inflatsioonimäärale 6 kuu pärast (võrreldes sama kuuga möödunud aastal) Kõrgem Sama Madalam Saldo Inflatsiooni tase 219. a 2,8% 224. a 2,1% Hinnang intressimääradele 6 kuu pärast Hinnang alljärgnevate valuutade kursile euro suhtes praegu üleväärtustatud enamvähem õige alaväärtustatud Saldo USD GBP JPY Hinnang USD kursile euro suhtes 6 kuu pärast Kõrgem Sama Madalam Saldo Hinnang kodumaistele aktsiahindadele 6 kuu pärast Hinnang majanduse ees seisvate probleemide olulisusele praegu vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes Kõrgem Sama Madalam Saldo ebapiisav nõudlus vähene innovatiivsus infrastruktuuri mahajäämus rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus kaubandustõkked ekspordile oskustööjõu puudus juriidilised ja administratiivsed takistused äritegevusele ebasoodne keskkond välisinvestoritele kapitali vähesus keskpanga poliitika vähene usaldusväärsus võlgade ebaefektiivne haldamine sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine Jah Ei Kõrgem Sama Madalam Saldo lühiajalised intressid poliitiline ebastabiilsus korruptsioon pikaajalised intressid Majanduskliima 13,9 Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitluses osalenud eksperdid: M. Aben M. Kitsing M. Lambing H. Meerits T. Palm A. Saarniit R. Eamets A. Kuningas M. Lauri T. Mertsina A. Purju H. Vitsur A. Järvan L. Kuum E. Lõhmuste M. Nestor I. Rõtov 11

13 Majanduse üldolukord Konjunktuur nr 28, märts 219 EKI MAJANDUSTEST Eesti majandusolukorra muutumine 28. a 219. a I kvartal (EKI ekspertide hinnangute saldod) Hinnang praegusele majandusolukorrale I II III IV I [hea(+1) < > halb(-1)] majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Praegune majandusolukord, võrreldes sellega, mis oli aasta tagasi [parem(+1) < > halv em(-1)] majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Hinnang majandusolukorrale 6 kuu pärast [parem(+1) < > halv em(-1)] majandus tervikuna investeeringud eratarbimine Hinnang väliskaubanduse käibele 6 kuu pärast [suurem(+1) < > v äiksem(-1)] eksport Hinnang kaubavahetuse bilansile 6 kuu pärast Hinnang intressimääradele 6 kuu pärast import [parem(+1) < > halv em(-1)] [kõrgem(+1) < > madalam(-1)] lühiajalised laenuintressid pikaajalised laenuintressid Hinnang kodumaistele aktsiahindadele 6 kuu pärast Hinnang majanduse ees seisvate probleemide olulisusele praegu vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes [kõrgem(+1) < > madalam(-1)] jah v astuste osakaal (..1) ebapiisav nõudlus vähene innovatiivsus infrastruktuuri mahajäämus rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus kaubandustõkked ekspordile oskustööjõu puudus juriidilised ja administratiivsed takistused äritegevusele ebasoodne keskkond välisinvestoritele kapitali vähesus keskpanga poliitika vähene usaldusväärsus võlgade ebaefektiivne haldamine sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine poliitiline ebastabiilsus Majanduskliima korruptsioon [hea(+1) < > halb(-1)] -36,6-42,8,9 27, 19,7 28,1 13, 5, 13,2 48,4 44,9 5,4 46,1 27,8 13,9 12

14 Konjunktuur nr 28, märts 219 EESTI MAJANDUSKELL (algus 27. a I kv) Majanduse üldolukord TAASTUMINE / TÕUS parem 1 KÕRGSEIS / BUUM halb hea I -75 MADALSEIS / KRIIS -1 halvem JAHTUMINE / LANGUS Koostatud Müncheni IFO metoodika alusel. Näitab riigi majanduskliimat ja selle muutumist neli korda aastas. Majanduskliima indikaatori (punktid kellal) aluseks on ekspertide hinnangud jooksvale olukorrale (horisontaaltelg) ja olukorrale 6 kuu pärast (vertikaaltelg), mõlemad skaalal 1 kuni

15 Tööstusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts Konjunktuuribaromeetrid: märts Tööstusbaromeeter 5 Tööstusettevõtete kindlustunde indikaator tõusis pikaajalisele keskmisele tasemele (+4), kuid on madalam kui eelmise aasta märtsis (+12). Ettevõtete ootuste kohaselt eelseisval 3 kuul toodangu maht suureneb, kuid kasv on aeglasem kui eelmisel aastal. Viimasel 3 kuul toodangu maht oluliselt ei muutunud (saldo 1). Ebapiisav nõudlus on peamiseks takistuseks tootmise kasvule (märkis 54% ettevõtteid). Teiseks toodangu kasvu piirajaks on vajalike oskustega tööjõu puudus (märkis 21% ettevõtteid). Teistest rohkem märkisid seda rõiva- ning mööblitootmise ettevõtted (vastavalt 6% ja 57%). Tootmisvõimsuste rakendatus on 2%-punkti madalam kui IV kvartalis (I kv 73%). Hetkeseisu peegeldav nõudlus toodangule on endiselt alla tavalist taset ja seda varasemast suuremal määral (saldo märtsis 17, eelmise 3 kuu saldode keskmine 11; 218. a märtsis 7). Sama kehtib ka eksporttellimuste kohta (saldo märtsis 15, eelmise 3 kuu saldode keskmine 1). Ettevõtete ootused eelseisvaks 3 kuuks on positiivsed, kuid tagasihoidlikumad eelmise aasta märtsiga võrreldes (saldo märtsis +28; 218. a märtsis +41), samal ajal eksporttellimused jäävad samaks. Prognoositakse suuremat töötajate arvu ja kõrgemaid toodangu müügihindu (saldod vastavalt +7 ja +1). Märtsikuu kindlustunde indikaator (+4) on 8 punkti kõrgem kui 3 kuud tagasi, samas 8 punkti madalam kui aasta tagasi. Toodangu maht (võrreldavates hindades, ettevõtete hinnangute saldo %-des) 9 KASVAB Viimased 3 kuud -6 Prognoos KAHANEB Tellimused toodangule (ettevõtete hinnangute saldo %-des) 2 ÜLE TAVALISE ALLA TAVALISE Tööstusbaromeeter on koostatud Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Statistikaameti tellimusel. Märtsikuu baromeeter on koostatud 155 töötleva tööstuse ettevõtte hinnangute alusel. 14

16 Konjunktuur nr 28, märts 219 Tööstusbaromeeter 2 1 LIIGA SUURED Valmistoodete varud (ettevõtete hinnangute saldo %-des) -1 LIIGA VÄIKESED Kindlustunde indikaator Eestis ja Euroopa Liidus (sesoonselt tasandatud) -2 Eesti -4 EL Märtsis läbiviidud laenukeskkonna uuring näitas, et suurenes ettevõtete osakaal, kes hindasid laenu saamise võimalusi nii kommertspankadest kui ka muudelt laenuandjatelt normaalseks (märtsis 82% ettevõtteid, detsembris 77%), samas vähem ettevõtteid hindas laenukeskkonda soosivaks (märtsis 5% ettevõtteid, detsembris 8%). 1% 8% 6% 4% 2% % Ettevõtjate hinnang pankade valmisolekule praegu laenu anda (% küsitletud ettevõtetest) soosiv normaalne piirav Tööstusharude olukord märtsis ja väljavaated lähikuudeks on järgmised: Toiduainete ja jookide tööstus Viimasel 3 kuul liikus toodangu maht tõusutrendil (saldo +1) ja seda toiduainete tootmise arvel, sest jookide tootmine püsis samal tasemel. Märtsis on tellimused toodangule tavalisest väiksemad ja seda siseturu arvel, kuna eksporttellimusi on tavalisel hulgal. 15

17 Tööstusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts 219 Baromeetri andmetel on nii toiduainete kui ka joogitoomise ettevõtete ootused järgnevaks 3 kuuks positiivsed, nende järgi kasvab nii toodangu maht kui töötajate arv (saldod vastavalt +42, +14). On oodata suuremaid eksporttellimusi (saldo +11). Kindlustunde indikaator on kõrgem kui 3 kuud tagasi, sealjuures sama, mis eelmise aasta mätsis (märtsis +5, detsembris 1; 218. a märtsis +4) Tekstiilitootmine Viimase 3 kuu jooksul ettevõtete konkurentsivõime halvenes kõikidel turgudel. Selle tulemusel tellimused vähenesid ja toodangu maht kahanes (saldo 13). Tootmisvõimsuste rakendatus oli 1%-punkti madalam kui IV kvartalis (I kv 67%). Kindlustunde indikaator on viimase kolme kuu keskmisel tasemel ( 8), kuid oluliselt madalam aastatagusega võrreldes (218. a märtsis +1). Seda tingib märtsi nõudlus toodangule, mis on tavalisest madalamal tasemel (saldo 25). Eelseisval 3 kuul ei ole tootmismahu osas muutusi oodata. Rõivatootmine Viimasel 3 kuul ei ole toodangu maht muutunud (saldo =). Tootmisvõimsuste rakendatus püsis eelmise kvartali tasemel (I kv 9%). Kindlustunde indikaator tõusis nullile, mis on 13 punkti kõrgem kui 3 kuud tagasi, kuid 7 punkti madalam eelmise aasta sama kuuga võrreldes. Tugevama kindlustunde aluseks on ettevõtete tootmise prognoosid, mille kohaselt järgmisel 3 kuul on oodata toodangu mahu kasvu (saldo märtsis +17, eelmise 3 kuu saldode keskmine 7). Kindlustunnet tugevdab ka tavalisele tasemele tõusnud nõudlus toodangule. Töötajate arv jääb samaks (teatas 1% ettevõtteid). Kolmandik tootjaid prognoosib kõrgemaid toodangu müügihindu. Nahatööstus Viimasel 3 kuul toodangu mahu langus pidurdus ning tootmine püsis samal tasemel (saldo märtsis =, eelmise 3 kuu saldode keskmine 21). Kindlustunde indikaator märtsis on kõrgem kui 3 kuud tagasi ja peeaegu sama, mis aasta tagasi (märtsis +6, detsembris 5; 218. a märtsis +7). Eelkõige on selle taga järgmise 3 kuu positiivsed ootused, mille kohaselt toodangu mahu eelseisvast kasvust teatas 33% ettevõtteid ja 67%-l püsib tootmine samal tasemel. Oodatakse suuremaid eksporttellimusi (saldo +4). Enamus ettevõtteid (83%) ei kavatse töötajate arvu muuta, kuid tervikuna see väheneb (saldo 17). Märtsi sise- ja välisturu nõudlus toodangule on tavapärasest madalam. Puidutööstus Viimasel 3 kuul toodangu maht ei muutunud (saldo =) ning tootmisvõimsuste rakendatus on 3%-punkti madalam kui IV kvartalis (I kv 82%). Kindlustunde indikaator tõusis nullile ning on 5 punkti kõrgem kui eelmise 3 kuu keskmine, kuid 2 punkti madalam aastatagusega võrreldes. Hetkeseisu peegeldav sise- ning välisturu nõudlus toodangule on tavalisest madalam (saldo 33). Toodangu mahu ootused järgmiseks 3 kuuks on positiivsed, kuid halvemad kui 218. aasta märtsis, selle kasvust teatas 42% ettevõtteid (aasta tagasi 5%), 8%-l tootmine väheneb (aasta tagasi selliseid ei olnud). Eksporttellimused jäävad samaks ja neljandik tootjaid prognoosib töötajate arvu kasvu (ülejäänutel ei muutu). 16

18 Konjunktuur nr 28, märts 219 Tööstusbaromeeter Mööblitootmine Viimasel 3 kuul jätkus toodangu mahu kasv, kuid selle tempo oli aeglasem kui detsembris (saldo märtsis +29, detsembris +78). Kiiremat kasvu takistab eelkõige sobiva tööjõu puudus (I kv märkis 57% ettevõtteid, IV kv 38%). Kindlustunde indikaator (+14) on peaaegu sama, mis 3 kuud tagasi ja mõnevõrra kõrgem kui eelmise aasta märtsis (märtsis +14, detsembris +15; 218. a märtsis +11). Nii sise- kui välisturu nõudlus toodangule on tavalisel tasemel. Ootused järgmiseks 3 kuuks on positiivsed ning toodangu maht ja ka töötajate arv suurenevad (mõlema indikaatori saldod +29). Paberitööstus Viimasel 3 kuul ei ole toodangu maht muutunud. Kindlustunde indikaator on sama, mis detsembris ( 11), kuid oluliselt madalam aastatagusega võrreldes (+38). Nii sise- kui välisturu tellimuste portfell on tavalist kõhnem (saldo märtsis 5, detsembris 33; 218. a märtsis +29). Eelseisval 3 kuul on oodata toodangu mahu mõõdukat kasvu (saldo +17; 218. a märtsis +57). Samas töötajate arv väheneb ja toodangu müügihinnad langevad (mõlemad saldod 17). Trükindus ja salvestite paljundus Viimasel 3 kuul liikus toodangu maht langustrendil (saldo 33). Tootmisvõimsuste rakendatus püsis IV kvartali tasemel (59%). Kindlustunde indikaator on negatiivne, kuid on kõrgem kui eelmisel 3 kuul, ent oluliselt madalam kui eelmise aasta märtsis (märtsis 6, eelmise 3 kuu keskmine 16; 218. a märtsis +22). Toodangu mahu prognoosid eelseisvaks 3 kuuks tugevdavad kindlustunnet: 67% ettevõtteid teatas selle kasvust, 17%-l tootmine väheneb. Sama palju ettevõtteid (17%) kavandab töötajate arvu vähendamist. Eksporttellimused jäävad samaks. Märtsi tavalisest oluliselt madalam nõudlus toodangule nõrgendab ettevõtete kindlustunnet (saldo märtsis 67; 218. a märtsis =). Keemiatööstus Haru olukord on parem kui 3 kuud tagasi. Viimasel 3 kuul tootmine suurenes (saldo märtsis +17, detsembris 29). Ebapiisav nõudlus oli ainsaks takistuseks tootmise kasvule ja seda märgiti varasemast oluliselt vähem (I kv märkis 17% ettevõtteid, IV kv 63%). Tootmisvõimsuste rakendatus on 8%-punkti kõrgem kui IV kvartalis (I kv 66%). Kindlustunde indikaator on kõrgem kui viimasel 3 kuul ja ka aasta tagasi (märtsis +28, eelmise 3 kuu keskmine näitaja +11; 218. a märtsis 6). Ettevõtete ootuste kohaselt eelseisval 3 kuul toodangu maht kasvab 2/3-l ettevõtetel ja 1/3-l jääb samaks. Iga viies tootja prognoosib suuremat välisturu nõudlust. Töötajate arv ja toodangu müügihinnad jäävad samaks. Nõudlus toodangule tervikuna on tavalisel tasemel, sealjuures eksporttellimusi on tavalisest rohkem (saldo +17). Kummi- ja plasttoodete tööstus Viimasel 3 kuul toodangu maht kahanes pooltel ettevõttel, vaid 1%-l tootmine suurenes. Tootmisvõimsuste rakendatus oli madalam kui IV kvartalis (I kv 65%, IV kv 67%). Kindlustunde indikaator ( 21) on sama, mis detsembris, kuid 14 punkti madalam kui aasta tagasi. Prognooside kohaselt järgmisel 3 kuul ei ole toodangu mahu osas muutusi oodata (saldo =; 218. a märtsis +2). Valdav osa tootjaid (9%) ei muuda ka töötajate arvu, 1%-l ettevõtetel see väheneb. Tellimused toodangule märtsis on tavalisest väiksemad (saldo 44), sama oli ka aasta tagasi (saldo 2). 17

19 Tööstusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts 219 Metalltoodete tööstus Viimasel 3 kuul liikus toodangu maht langustrendil (saldo märtsis 8), samal ajal veerand edukaid ettevõtteid teatas ebapiisavatest valmistoodete varudest. Kindlustunde indikaator püsib plusspoolel (+6), kuid on madalam kui eelmisel 3 kuul, samas kõrgem aastatagusega võrreldes (eelmise 3 kuu keskmine +15; 218. a märtsis 3). Ootused järgmiseks 3 kuuks on positiivsed: toodangu maht ja töötajate arv suurenevad (mõlema indikaatori saldod +8). Sise- ning välisturu tellimuste portfell on alla tavalist taset (saldo märtsis 15, detsembris =; 218. a märtsis 23). Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Haru olukord on hea. Toodangu mahu kasvust viimasel 3 kuul teatas suurem osa ettevõtteid (86%), ülejäänutel (14%-l) jäi tootmine samaks. Suurenes ka ekspordi maht (saldo +29). Kindlustunde indikaator on märtsikuu kõrgeim (+48). Toodangu mahu ootused on jätkuvalt väga head, nende järgi tootmine suureneb 86%-l ettevõtetel (detsembris 89%-l) ja 14%-l püsib samal taseme (detsembris 11%-l). Prognoositakse välisturu nõudluse kasvu (saldo +33). Iga kolmas tootja plaanib suuremat töötajate arvu. Sise- ja välisturu nõudlus toodangule ületab tavalise taseme, sellest teatasid rohkem kui pooled ettevõtted (57%,) 43%-l on see tavalisel tasemel. Elektriseadmete tootmine Viimasel 3 kuul toodangu maht suurenes, kuid kasvutempo oli aeglasem kui varem (saldo märtsis +25, detsembris +44). Kindlustunde indikaator on kõrgem kui eelmisel 3 kuul, samas aastatagusele ligilähedane (märtsis +2, eelmise 3 kuu keskmine näitaja +1; 218. a märtsis +18). Põhilised indikaatori komponendid mõjutasid seda positiivselt. Eelseisval 3 kuul tootmismaht ja ka töötajate arv kasvavad pooltel ettevõtetel, ülejäänud 5%-l jäävad need indikaatorid samaks. Hetkeolukorda peegeldav sise- ja välisturu tellimuste maht ületab tavalise taseme (saldo märtsis +25, detsembris =). Samas liigsed valmistoodete varud nõrgendavad kindlustunnet (saldo +14). Masinate ja seadmete tootmine Viimasel 3 kuul toodangu maht suurenes, kuid aeglasemas tempos detsembriga võrreldes (saldo märtsis +17, detsembris +29). Tootmisvõimsuste rakendatus oli 3%-punkti madalam kui IV kvartalis (I kv 76%). Kindlustunde indikaator on peaaegu sama, mis detsembris, kuid madalam aastatagusega võrreldes (märtsis +6, detsembris +5; 218. a märtsis +17). Nõudlus toodangule ületab tavalise taseme (üldsaldo +17) ja seda peamiselt välisturu nõudluse arvel (saldo +33). Ettevõtete prognoosid lähimaks 3 kuuks on tagasihoidlikumad kui aasta tagasi ning tootmise mahu muutust ei ole oodata (saldo märtsis =; 218. a märtsis +38). Töötajate arv ja toodangu müügihinnad jäävad samaks (teatas 1% ettevõtteid). Ehitusmaterjalitööstus Viimasel 3 kuul toodangu maht vähenes (saldo 44) ja seda hooajalistel põhjustel ( a märtsikuude saldode keskmine 4). Tootmisvõimsuste rakendatus oli 8%-punkti madalam kui IV kvartalis (I kv 59%). Kindlustunde indikaator tõusis nullile, mis on 32 punkti kõrgem kui detsembris, kuid 22 punkti madalam kui aasta tagasi. Tootjate andmetel lähimal 3 kuul toodangu maht suureneb rohkem kui pooltel ettevõtetel (56%-l), 19%-l kahaneb. Neljandik ettevõtteid teatas väiksematest eksporttellimustest. Nõudlus toodangule on tavalisest madalam ja seda varasemast suuremal määral (saldo märtsis 38, detsembris 29; 218. a märtsis 6). 18

20 Konjunktuur nr 28, märts 219 Tööstusbaromeeter TÖÖSTUSBAROMEETER (vastuste jagunemine %-des) Näitaja Toodangu maht viimase 3 kuu jooksul Tellimused (nõudlus) toodangule praegu Eksporttellimused toodangule praegu Valmistoodete varud praegu Toodangu maht järgneva 3 kuu jooksul Toodangu müügihinnad järgneva 3 kuu jooksul Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul KINDLUSTUNDE indikaator suurenes 19,7 23,5 35, 38,4 32,6 24,6 23,9 31,9 38,2 43,9 29, 25,4 24,6 jäi samaks 56,1 51,5 49,6 5,4 51,9 53, 54,2 48,9 44,9 3,9 43,5 49,3 5, vähenes 24,2 25, 15,3 11,3 15,6 22,4 21,8 19,2 16,9 25,2 27,5 25,4 25,4 saldo üle tavalise 14,4 15,3 15,6 2,9 16,3 12, 14,7 13,5 16,2 18,8 9,9 14, 13,5 tavalised 64,4 64,1 66,7 61,2 69,6 7,7 67,8 68,1 69,9 58, 66,7 56,6 56,4 alla tavalise 21,2 2,6 17,8 17,9 14,1 17,3 17,5 18,4 14, 23,2 23,4 29,4 3,1 saldo üle tavalise 16,7 14,8 17,6 17,7 14,2 11,1 15,9 12,9 16,8 19,1 14,6 15,3 14,3 tavalised 6,8 64,8 6, 61,3 65,4 67,5 64,4 69,7 65,6 55, 59,2 58, 56,4 alla tavalise 22,5 2,5 22,4 21, 2,5 21,4 19,7 17,4 17,6 26, 26,2 26,7 29,4 saldo liiga suured 1,4 9,8 1,9 7,9 1,9 12, 9,6 7,4 8,5 8,4 8,5 9,8 1,3 piisavad 76,8 77,2 76,7 76,4 71,1 74,4 75,6 78,7 76, 8,9 8,8 82,7 77,8 liiga väikesed 12,8 13, 12,4 15,8 18, 13,6 14,8 14, 15,5 1,7 1,8 7,5 11,9 saldo suureneb 46,2 45, 4,4 23,3 29,1 39,1 34,5 27,3 21,5 2,7 27,7 37,6 38,2 jääb samaks 48,5 47,3 47,1 65,4 58,2 53,4 52,1 5,4 49,6 47,9 55,5 5,4 51,9 väheneb 5,3 7,6 12,5 11,3 12,7 7,5 13,4 22,3 28,9 31,4 16,8 12,1 9,9 saldo tõusevad 23,1 19,7 15,3 12,8 12, 16, 15,5 13,4 15,9 18,1 17,1 17,6 18,7 jäävad samaks 73,9 75, 79,6 85,7 85,7 79,4 79,6 81,7 74,2 74,6 74,3 75,4 72,4 langevad 3, 5,3 5,1 1,5 2,3 4,6 4,9 4,9 9,9 7,3 8,6 7, 9, saldo suureneb 21,6 2,8 2,6 2,2 18,1 13,5 17,5 15,7 15,4 15,1 16,4 13,7 18,7 jääb samaks 73,9 76,2 73,5 73,9 73,7 79, 76,2 75,7 73,5 73,4 72,1 74,1 7,2 väheneb 4,5 3,1 5,9 6, 8,3 7,5 6,3 8,6 11, 11,5 11,4 12,2 11,2 saldo

21 Tööstusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts 219 Näitaja Toodangu maht viimase 3 kuu jooksul Tellimused (nõudlus) toodangule praegu Eksporttellimused toodangule praegu Valmistoodete varud praegu Toodangu maht järgneva 3 kuu jooksul Toodangu müügihinnad järgneva 3 kuu jooksul Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul KINDLUSTUNDE indikaator Toiduainete tootmine TÖÖSTUSBAROMEETER, MÄRTS 219 (tööstusharude lõikes ettevõtete vastuste jagunemine %-des) Joogitootmine Tekstiilitootmine Rõivatootmine Nahatööstus Puidutööstus Paberitööstus Keemiatööstus suurenes 33,3 16,7 12,5 16,7, 25, 33,3 16,7 1, 6,3 23,1 85,7 37,5 33,3 28,6 16,7 24,6 jäi samaks 46,7 66,7 62,5 66,7 1, 5, 33,3 83,3 4, 43,8 46,2 14,3 5, 5, 71,4 33,3 5, vähenes 2, 16,7 25, 16,7, 25, 33,3, 5, 5, 3,8, 12,5 16,7, 5, 25,4 saldo üle tavalise 6,7, 25, 33,3, 8,3,,,, 23,1 57,1 25, 16,7 14,3, 13,5 tavalised 8, 83,3 25, 33,3 66,7 5, 5, 1, 55,6 62,5 38,5 42,9 75, 83,3 71,4 33,3 56,4 alla tavalise 13,3 16,7 5, 33,3 33,3 41,7 5,, 44,4 37,5 38,5,,, 14,3 66,7 3,1 saldo üle tavalise 21,4, 12,5 33,3, 8,3, 16,7,, 15,4 57,1 25, 33,3 14,3, 14,3 tavalised 57,1 1, 37,5 33,3 66,7 41,7 5, 83,3 7, 66,7 46,2 42,9 75, 66,7 71,4 33,3 56,4 alla tavalise 21,4, 5, 33,3 33,3 5, 5,, 3, 33,3 38,5,,, 14,3 66,7 29,4 saldo liiga suured 23,1, 12,5 16,7, 18,2,, 3, 12,5, 14,3 14,3,,, 1,3 piisavad 76,9 1, 75, 83,3 83,3 63,6 1, 83,3 6, 75, 75, 71,4 85,7 1, 85,7 1, 77,8 liiga väikesed,, 12,5, 16,7 18,2, 16,7 1, 12,5 25, 14,3,, 14,3, 11,9 saldo suureneb 35,7 6, 14,3 33,3 33,3 41,7 16,7 66,7 2, 56,3 3,8 85,7 5,, 28,6 66,7 38,2 jääb samaks 64,3 4, 71,4 5, 66,7 5, 83,3 33,3 6, 25, 46,2 14,3 5, 1, 71,4 16,7 51,9 väheneb,, 14,3 16,7, 8,3,, 2, 18,8 23,1,,,, 16,7 9,9 saldo tõusevad 21,4 16,7 12,5 33,3 33,3 8,3,, 3, 25, 8,3 14,3 12,5, 28,6 33,3 18,7 jäävad samaks 78,6 83,3 87,5 66,7 66,7 58,3 83,3 1, 6, 56,3 75, 85,7 87,5 1, 71,4 66,7 72,4 langevad,,,,, 33,3 16,7, 1, 18,8 16,7,,,,, 9, saldo suureneb 2, 16,7 25,,, 25,, 14,3, 6,3 38,5 33,3 5,, 28,6, 18,7 jääb samaks 73,3 83,3 5, 1, 83,3 75, 83,3 71,4 9, 75, 3,8 66,7 5, 1, 71,4 83,3 7,2 väheneb 6,7, 25,, 16,7, 16,7 14,3 1, 18,8 3,8,,,, 16,7 11,2 saldo Kummi - ja plasttoodete tootmine Ehitusmaterjalitööstus Metalltoodete tootmine Elektroonika- ja optikaseadmete tootmine Elektriseadmete tootmine Masinate ja seadmete tootmine Mööblitootmine Trükindus ja salvestiste paljundus Kogu tööstus 2

22 Konjunktuur nr 28, märts 219 Tööstusbaromeeter TÖÖSTUSBAROMEETER (saldod %-des) Näitaja Toodangu maht viimase 3 kuu jooksul Tellimused (nõudlus) toodangule praegu Eksporttellimused toodangule praegu Valmistoodete varud praegu Toodangu maht järgneva 3 kuu jooksul Toodangu müügihinnad järgneva 3 kuu jooksul Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul Toodangu kasvu piiravad praegu (% vastanutest) min kesk max saldo saldo saldo saldo saldo saldo saldo mitte miski x 16 x x 15 x x 13 x x 13 x x ebapiisav nõudlus x 47 x x 4 x x 5 x x 54 x x tööjõu puudus x 22 x x 3 x x 29 x x 21 x x materjali/seadmete puudus 9 21 x 3 x x 5 x x 5 x x 5 x x Tootmisvõimsuste piisavus Olemasolevad tellimused tagavad tootmise Tellimused viimase 3 kuu jooksul Eksporttellimused järgneva 3 kuu jooksul Tootmisvõimsuste rakendatuse tase praegu Ettevõtte konkurentsivõime Eesti turul viimase 3 kuu jooksul Ettevõtte konkurentsivõime EL turul viimase 3 kuu jooksul Ettevõtte konkurentsivõime mujal välisturul viimase 3 kuu jooksul Ekspordi maht viimase 3 kuu jooksul Ekspordi osakaal toodangus finantsprobleemid 5 16 x 3 x x 4 x x 2 x x 4 x x muu 4 18 x 9 x x 5 x x x x 3 x x saldo x 17 x x -3 x x 9 x x 9 x x kuu 2,8 4,1 8, x 3,8 x x 4, x x 3,1 x x 3,4 x x saldo x 2 x x 18 x x 4 x x -12 x x saldo x 16 x x 16 x x x x x x % x 73 x x 77 x x 75 x x 73 x x saldo x 8 x x 7 x x 1 x x 5 x x saldo x 5 x x 5 x x 1 x x -2 x x saldo x 4 x x 4 x x -1 x x -3 x x saldo x -9 x x 8 x x 8 x x -2 x x % x 69 x x 7 x x 68 x x 68 x x KINDLUSTUNDE indikaator

23 Ehitusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts Ehitusbaromeeter 6 Nõudlus ehitusturul püsib aktiivne, eriti rajatiste ehituse osas. Lähemal 3 kuul ehitusmahud kasvavad, kuid kasvu kiirus on aeglustumas. Ehitusettevõtete kindlustunde indikaator 7 (+4) on 6 punkti kõrgem kui detsembris ( 2) tulenevalt ehitustööde mahu suurendamise väljavaadetest eeloleval 3 kuul. Ehitustööde mahu kasv kujuneb algaval ehitushooajal aga aeglasemaks kui aasta varem (prognoosi saldo 8 +27, märtsis ), mistõttu kindlustunde indikaator (+4) on 5 punkti allpool aastatagust taset (+9). Ettevõtete tellimuste seis (saldo 9) oli märtsis kesisem kui detsembris (+3). Rajatiste ehituses on tellimusi tavalisest enam (saldo +17), kuid hoonete ehituses alla tavalist taset (saldo 18). Lepingud kindlustasid I kvartalis töö keskmiselt 4,7 kuuks, mis on enam kui aasta varem (4, kuuks). Ka ehitusvõimsused olid rakendatud pisut suuremal määral (78%) kui kahel eelmisel aastal I kvartalis (77%). Endiselt annab tunda tööjõu puudus, mis häiris 27% ettevõtete tegevust. Ehitustegevuse elavnedes lähikuudel kavatseb 23% ettevõtteid võtta töötajaid lisaks. Vajadus lisatööjõu järele on mõnevõrra väiksem kui möödunud aastal (prognoosi saldo +16, märtsis ). Eeloleval 3 kuul suureneb ehitustööde maht nii hoonete kui rajatiste ehituses (prognoosi saldo +27), kasvu kiirus jääb aastatagusega võrreldes mõõdukamaks 9. Hinnatõus on samuti aeglustumas, lähikuudeks hindade tõusu kavandavate ettevõtete osakaal on aastaga langenud 4%-lt 19%-le ja suuremal osal ettevõtetel (77%-l) hinnad ei muutu Kindlustunde indikaator Eestis ja Euroopa Liidus (sesoonselt tasandatud) -6 Eesti -8 EL Kindlustunde indikaator (sesoonselt tasandamata) Koostatud EKI poolt Euroopa Komisjoni ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, märtsis 7 ehitusettevõtte hinnangute alusel. 7 Kindlustunde indikaator on koondnäitaja, mis peegeldab tellimuste seisu ja töötajate arvu muutusi järgmisel 3 kuul. 8 Saldod on positiivsete ja negatiivsete vastuste protsentide vahed. 9 Statistikaameti andmeil kasvas Eesti ehitusettevõtete ehitustööde maht 218. aastal Eestis ja välisriikides kokku püsivhindades 18% (3, mld 218. a), IV kvartalis suurenesid hoonete ehitustööd aastavõrdluses 3% ja rajatiste ehitustööd 34%. 22

24 Konjunktuur nr 28, märts 219 Ehitusbaromeeter Ehitustööde maht (ettevõtete hinnangute saldo %-des) 1 75 KASVAB KAHANEB Viimased 3 kuud Prognoos Olemasolevate lepingute maht (kuudes) Ehitusvõimsuste rakendatus (%) Ehitustegevust piiravad tegurid (% ettevõtetest) tööjõu puudus ebapiisav nõudlus

25 Ehitusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts 219 Töötajate arv (prognoos, ettevõtete hinnangute saldo %-des) 1 75 SUURENEB VÄHENEB Ehitustööde hinnad (prognoos, ettevõtete hinnangute saldo %-des) 1 TÕUSEVAD LANGEVAD Ehitusettevõtetel on pangalaenu saada varasemast raskem, enam kui kolmandik neist hindas laenusaamise võimalusi piiratuks (saldo 32, detsembris 27). 1% 8% 6% 4% 2% % Ettevõtjate hinnang pankade valmisolekule praegu laenu anda (% küsitletud ettevõtetest) soosiv normaalne piirav Hoonete ehituses on nõudluse kasv pidurdumas. Kindlustunde indikaator ( 4) on märtsi pikaajalisel keskmisel tasemel ja kõrgem kui detsembris ( 6), kuid madalam kui aasta eest (+7). Eelmisel 3 kuul ehitustööde maht vähenes (saldo 19), ent hakkab lähikuudel jälle suurenema, seejuures vajab iga kuues ettevõte töötajaid lisaks (saldo +1). Ettevõtete hinnang tellimuste seisule (saldo 18) on veidi madalam kui eelmisel aastal samal ajal (saldo 15), ka tööde mahu prognoosid on seetõ u tagasihoidlikumad kui aasta varem (saldo +14, märtsis ). Nõudluse vähesus piirab tegevusvõimalusi varasemast rohkematel, 4%-l ettevõtetel (detsembris 31%-l ja märtsis %-l). Ehitusvõimsused olid siiski rakendatud ligilähedaselt samal määral kui aasta varem, 82-protsendiliselt. Lepingud tagasid I kvartali algul töö 4,2 kuuks (IV kvartalis 4,9 kuuks). 24

26 Konjunktuur nr 28, märts 219 Ehitusbaromeeter Rajatiste ehituses on nõudlus kasvutrendil. Ettevõtete kindlustunde indikaator püsis I kvartalis kõrge (märtsis +25), ületades nii detsembri (+13) kui ka eelmisel aasta märtsi taset (+16). Kindlustunne tugineb heale tellimuste seisule; 28%-l ettevõtetel on lepinguid tavalisest suuremas mahus (saldo +17, detsembris +19), need tagasid I kvartali algul töö keskeltläbi 6 kuuks (mediaankeskmine 4 kuuks). Ehitusvõimsused on rakendatud 66-protsendiliselt nagu I kvartalis tavaliselt. Järgmisel 3 kuul rajatiste ehituse maht suureneb (saldo +67) ja ligi 4% ettevõtteid kavatseb võtta töötajaid juurde. Hinnataseme prognoosid on rajatiste ehituses optimistlikumad (saldo +28) kui hoonete ehituses (saldo +1), lähemaks 3 kuuks prognoosib 28% ettevõtteid hinnataseme tõusu. EHITUSBAROMEETER (saldod %-des) Ehitustööde maht viimase 3 kuu jooksul Ehitustegevust piirab praegu (% vastanutest) min kesk max saldo mitte miski % ebapiisav nõudlus % ilmastikutingimused % tööjõu puudus % masinate, seadmete, materjalide puudus % finantsprobleemid % muu % Tellimuste portfell praegu saldo Töötajate arv järgneva 3 kuu jooksul Ehitustööde hinnad järgneva 3 kuu jooksul Ehitustööde maht järgneva 3 kuu jooksul saldo saldo saldo Pooleliolevad tööd ja sõlmitud lepingud tagavad normaalse töö kuud 1,9 3,5 5,7 x 5, x x 5,1 x x 5, x x 4,7 x x Tootmisvõimsuste rakendatus praegu % x 79 x x 9 x x 91 x x 78 x x Kindlustunde indikaator

27 Ehitusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts 219 EHITUSBAROMEETER (vastuste jagunemine %-des) Ehitustööde maht kasvas 12,9 26,5 41,9 5,7 6,6 5, 52,3 47,7 39,7 36,4 25,8 17,1 17,1 viimase 3 kuu jäi samaks 58,6 55,9 48,4 4,6 34,8 39,1 33,8 43,1 47,1 47, 51,5 51,4 54,3 jooksul kahanes 28,6 17,7 9,7 8,7 4,6 1,9 13,9 9,2 13,2 16,7 22,7 31,4 28,6 Ehitustegevust piirab praegu (% vastanutest) saldo mitte miski 7,1 11,8 24,2 2,3 12,1 14,1 16,9 15,4 14,7 11,9 13,6 8,6 11,4 ebapiisav nõudlus 31,4 23,5 21, 2,3 13,6 12,5 1,8 15,4 14,7 26,9 3,3 34,3 32,9 ilmastikutingimused 32,9 19,1 4,8 2,9 3, 4,7 1,5 4,6 7,4 16,4 22,7 25,7 22,9 tööjõu puudus 25,7 39,7 38,7 43,5 6,6 6,9 64,6 56,9 57,4 41,8 25,8 27,1 27,1 masinate, seadmete, materjalide puudus,, 1,6 2,9 4,5, 1,5 3,1,, 1,5 1,4 2,9 finantsprobleemid, 2,9 6,5 4,3 4,5 6,3 3,1 1,5 2,9 1,5 3,, 1,4 muud 2,9 2,9 3,2 4,3 1,5 1,6 1,5 3,1 2,9 1,5 3, 2,9 1,4 Tellimuste portfell üle tavalise 14,3 17,7 19,4 2,6 25,8 28,1 23,1 27,7 22,1 19,4 16,7 2,3 15,9 praegu tavaline 57,1 6,3 64,5 64,7 65,2 59,4 63,1 55,4 66,2 64,2 63,6 55,1 59,4 alla tavalise 28,6 22,1 16,1 14,7 9,1 12,5 13,9 16,9 11,8 16,4 19,7 24,6 24,6 saldo Töötajate arv suureneb 37,9 35,8 34,4 36,2 24,6 19,4 25,4 23,1 13,4 12,3 18,5 17,4 23,2 järgneva 3 kuu jääb samaks 56,1 59,7 57,4 59,4 7,8 72,6 61,9 67,7 73,1 67,7 69,2 73,9 69,6 jooksul väheneb 6,1 4,5 8,2 4,4 4,6 8,1 12,7 9,2 13,4 2, 12,3 8,7 7,3 saldo Ehitustööde hinnad tõusevad 4,6 46,3 44,3 49,3 5,8 45,3 35,9 4,6 23,5 24,2 2, 2, 19,1 järgneva 3 kuu jäävad samaks 56,5 53,7 55,7 5,7 49,2 54,7 62,5 57,8 73,5 65,2 72,3 74,3 76,5 jooksul langevad 2,9,,,,, 1,6 1,6 2,9 1,6 7,7 5,7 4,4 saldo Ehitustööde maht kasvab järgneva 3 kuu jääb samaks jooksul kahaneb saldo Pooleliolevad tööd ja sõlmitud lepingud tagavad normaalse töö (kuuks) x 5, x x 5,1 x x 5, x x 4,7 x x Tootmisvõimsuste rakendatus praegu (%) x 79 x x 9 x x 91 x x 78 x x Kindlustunde indikaator

28 Konjunktuur nr 28, märts 219 Ehitusbaromeeter EHITUSBAROMEETER, MÄRTS 219 (ehitusvaldkondade lõikes vastuste jagunemine %-des) Kokku sh Hooned sh Rajatised elamud mitteeluhooned Ehitustööde maht kasvas 17,1 13,5 33,3 1,9 27,8 viimase 3 kuu jäi samaks 54,3 53,9 5, 54,4 55,6 jooksul kahanes 28,6 32,7 16,7 34,8 16,7 saldo Ehitustegevust piirab praegu (% vastanutest) mitte miski 11,4 13,5 5, 8,7 5,6 ebapiisav nõudlus 32,9 4,4, 45,7 11,1 ilmastikutingimused 22,9 13,5, 15,2 5, tööjõu puudus 27,1 25, 5, 21,7 33,3 masinate, seadmete, materjalide puudus 2,9 3,8, 4,3, finantsprobleemid 1,4 1,9, 2,2, muu 1,4 1,9, 2,2, Tellimuste portfell üle tavalise 15,9 11,8 16,7 11,1 27,8 praegu tavaline 59,4 58,8 66,7 57,8 61,1 alla tavalise 24,6 29,4 16,7 31,1 11,1 saldo Töötajate arv suureneb 23,2 17,7 16,7 17,8 38,9 järgneva 3 kuu jääb samaks 69,6 74,5 66,7 75,6 55,6 jooksul väheneb 7,3 7,8 16,7 6,7 5,6 saldo Ehitustööde hinnad tõusevad 19,1 16, 16,7 15,9 27,8 järgneva 3 kuu jäävad samaks 76,5 78, 83,3 77,3 72,2 jooksul langevad 4,4 6,, 6,8, saldo Ehitustööde maht kasvab 44,3 34,6 5, 32,6 72,2 järgneva 3 kuu jääb samaks 38,6 44,2 16,7 47,8 22,2 jooksul kahaneb 17,1 21,2 33,3 19,6 5,6 saldo Kindlustunde indikaator

29 Jaekaubandusbaromeeter Konjunktuur nr 28, märts Jaekaubandusbaromeeter 1 Jaekaubandusettevõtete kindlustunne suurenes nii möödunud kuudega kui ka aastataguse ajaga võrreldes. Jaekaubandusettevõtete kindlustundeindikaator 11 oli 219. a märtsis parem kui samal kuul aasta tagasi (vastavalt +13 ja +6 punkti), kuid see kerkis ka möödunud kuudega võrreldes (veebruaris +1, jaanuaris 5 ja 218. a detsembris +2 punkti). Ettevõtete kindlustunne kasvas peaaegu kõikide näitajate lõikes. Võrreldes 218. a märtsiga suurenes viimase kolme kuu müük (saldo 218. a märtsis +1 ja 219. a märtsis +5) ja kahanesid laovarud (saldo vastavalt +19 ja +14). Samuti suurenesid ootused järgneva kolme kuu müügile (saldo 218. a märtsis +37 ja 219. a märtsis +47). Ka ärikonjunktuuri hinnati 219. a märtsis paremaks kui aasta tagasi (saldo vastavalt Kindlustunde indikaator Eestis ja Euroopa Liidus (sesoonselt tasandatud) Eesti EL Kindlustunde indikaator (sesoonselt tasandamata) Müük (saldo %-des) 9 SUURENES VÄHENES Müük viimase 3 kuu jooksul Müük järgneva 3 kuu jooksul Koostatud EKI poolt Euroopa Komisjoni ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, juunis 18 kaupluse ja kaubandusettevõtte hinnangute alusel. 11 Koondnäitaja, mis koondab eelmise 3 kuu müügi, hinnangu kaubavarudele ja järgmise 3 kuu müügi prognoosi. 28

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Microsoft Word - ET_ _final

Microsoft Word - ET_ _final JUHTKIRI nõukogu tegi 2011. aasta 6. oktoobri istungil korraliste majandus- ja monetaaranalüüside põhjal otsuse jätta baasintressimäärad muutmata. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge ja saadud teave on kinnitanud,

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - pl [Compatibility Mode] Eesti Pank Bank of Estonia Eesti majandusareng: teel euroalasse Peeter Luikmel Eesti Pank 21. aprill 2010 Käsitletavad teemad Ebakindlust on palju nii meil kui mujal Kiired muutused on aidanud kriisiga

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius Arenevad turud alusvara \374levaade.ppt) 28 4 Investeerimishoius Arenevad turud Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius ARENEVAD TURUD Müügiperiood 01.04.2008 28.04.2008 Hoiuperiood 29.04.2008 06.05.2011 Hoiuvaluuta

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimiskliima_2010.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Investeerimiskliima_2010.ppt [Read-Only] Investeerimiskliima Balti aktsiaturgudel Märts 2010 Kristo Oidermaa OMX Baltic Benchmark indeks, 3 aastat 1000 900 2007. juuli 2009. märts -79% 800 700 600 2009. märts 2010. märts +120% 500 400 300 200

Rohkem

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime astaraamat

Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime astaraamat RIIGIKANTSELEI rahvusvaheline konkurentsivõime 2012 AASTARAAMAT konkurentsivõime maailma 59 riigi ja Euroopa Liidu 24 liikmesriigi võrdluses Tallinn, detsember 2012 Väljaande koostas: EKI juhtivteadur

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Eesti Tööturu Ülevaade

Eesti Tööturu Ülevaade EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE APRILL 2017 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel.

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018

Rahapoliitika ja Majandus 4/2018 RAHAPOLIITIKA JA MAJANDUS 4 2018 Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012

Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 Tööturu Ülevaade Natalja Viilmann Orsolya Soosaar 1/2012 OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2011. AASTAL 3 TÖÖJÕU NÕUDLUS JA PAKKUMINE 4 Tööjõus osalemine ja mitteaktiivsus 4 Tööealise elanikkonna vanusestruktuur

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Aasta 2003 Eesti majanduses

Aasta 2003 Eesti majanduses AASTA 2003 EESTI MAJANDUSES Ilmar Lepik Keerulised ajad? Viimased aastad on olnud majanduspoliitikuile ja kommentaatoreile keerulised, ootusi ja hinnanguid on muudetud tihti nii meil kui mujal. Seejuures

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tööturu Ülevaade 2/2018

Tööturu Ülevaade 2/2018 EESTI TÖÖTURU ÜLEVAADE 2 2018 TÖÖTURU ÜLEVAADE Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E

Eesti majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 E majandusülevaade Swedbanki majandusanalüüsi osakond 24. aprill 2012 Taastumine jätkub aegamööda Sisukord Maailmamajandus kasv kosub aegamisi 2 murepilved hõrenevad 6 Maailmamajandus Maailmamajanduse arengud

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem