Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t"

Väljavõte

1 Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused.

2 Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2. Eraklientide jaotus teenuste kaupa 5 3. Hoiustamine 6 4. Investeerimis- ja pensionifondid 9 5. Teise pensionisamba väljamaksed Portfellivalitsemine Elukindlustus Elukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid Kahjukindlustus Kahjukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid Krediidiasutuste väljastatud laenud Krediidiandjate väljastatud laenud Makseteenused 29

3 1. Finantsturu üldine areng aasta esimesel poolel olid arengusuunad Eesti finantsteenuste turul sarnased varasemaga: enamike finantsteenuste maht kasvas ning tarbimise finantseerimiseks võetud teenuste maht suurenes jõudsalt. Hoiuste koondjääk kasvas aasta esimesel poolel 1,5% ehk 248 miljonit eurot. Kasv toetus nõudmiseni ja üleööhoiustele (lisandus 390 miljonit eurot), peamiselt endiselt madalate intressimäärade tõttu. Tähtajaliste ja säästuhoiuste jääk vähenes samal ajal 133 miljoni euro võrra. Hoiustesse oli aasta juuni lõpu seisuga paigutatud kokku 16,6 miljardit eurot. Pankade laenuportfellide koondjääk kasvas esimesel poolaastal 2,4% ehk 425 miljonit eurot. Juuni lõpu seisuga oli pankade laenuportfellide suuruseks 18,2 miljardit eurot. Krediidiandjate koondjääk kasvas samal ajal 7,1% ehk 53 miljonit eurot, ulatudes 0,8 miljardi euroni. Investeerimisteenuste mahud on kasvanud, eriti fondisektoris. Lisaks pensionifondide mahu kasvule (8%) suurenes esimesel poolaastal avalike kinnisvarafondide varade maht (17%). Samuti suurenesid investeeringud välisfondidesse 1, poolaastaga 6%. Individuaalportfellide koondmaht kasvas 20%, samas kui muud investeeringud finantsinstrumentidesse kahanesid 7%. Kokkuvõttes kasvas aasta esimesel poolel säästmisele ja investeerimisele suunatud finantsteenustesse, sh investeerimis- ja pensionifondid, individuaalportfellid, muud finantsinstrumendid, tähtajalised ja säästuhoiused ning investeerimis- ja muud hoiused, paigutatud varade maht 2%, juuni lõpuks 10,2 miljardi euroni (2016. aasta lõpus oli 9,9 miljardit eurot 2 ). Arvelduskontodel hoitavad vahendid kasvasid poolaastaga 3%, juuni lõpuks 13,3 miljardi euroni. Kindlustusmaksete maht elukindlustuses kasvas 7% ja moodustas 43 miljonit eurot. Laekunud kindlustusmaksete maht kahjukindlustuses kasvas aga 11% ja moodustas 165 miljonit eurot. Alates aastast on Finantsinspektsioonile kättesaadav ka krediidiandjate aruandlus, seega on nende väljastatud laenude andmed lisatud ka käesolevasse ülevaatesse. Eesti finantsasutuste osutatud investeerimis- ja pangateenuste maht aasta juuni lõpu seisuga (miljonites eurodes) Teenus Maht sh Eesti residendist eraisikutele maht osakaal koguteenuses Avalikud investeerimisfondid Pensionifondid % 1. Finantsturu üldine areng Eestis pakutavad välisfondid % IRE eraldised % Individuaalportfellid % Pangalaenud % Krediidiandjate laenud % Nõudmiseni ja üleööhoiused % Tähtajalised ja säästuhoiused % Investeerimis- ja muud hoiused % Muud finantsinstrumendid % 1 Et vältida mitmekordset andmete näitamist, on välismaistesse investeerimisfondidesse tehtud investeeringutest maha arvestatud Eesti kindlustusasutuste ning investeerimis- ja pensionifondide investeeringud aasta numbrist on maha arvatud kinnist tüüpi investeerimisfondide maht, kuna alates aastast need aruandluses ei kajastu. 3

4 2017. aasta esimesel poolel olid Eesti residentidest eraisikute finantsvarad suuremad kui nende kohustused: finantsvarade maht oli juuni lõpu seisuga 10,8 miljardit eurot ja finantskohustuste jääk 8,6 miljardit eurot. Märkimisväärne on ka fakt, et finantsvarad kasvasid finantskohustustest kiiremini: koondfinantsvarad 6% ja koondlaenud 3%. Eesti residentidest eraisikute neto finantsvarad ulatusid seega juuni lõpus 2,2 miljardi euroni, kasvades poole aastaga umbes 0,4 miljardit eurot. Eesti residendist eraisikute finantsvarad ja kohustused (mln eurodes) muud finantsinstrumendid individuaalportfellid pensionifondid investeerimisfondid investeerimisriskiga elukindlustuslepingute eraldised investeerimis- ja muud hoiused tähtajalised ja säästuhoiused nõudmiseni ja üleööhoiused laenud neto finantsvarad Eesti residendist eraisiku keskmine varade maht oli juuni lõpu seisuga 8197 eurot ja laenude jääk 6550 eurot Eraisiku keskmine neto finantsvara väärtus oli seega 1648 eurot (2016. aasta lõpus 1372 eurot). 1. Finantsturu üldine areng Eesti residendist eraisiku keskmised neto finantsvarad (eurodes) 8000 varad kohustused neto finantsvarad

5 2. Eraklientide jaotus teenuste kaupa Finantsinspektsioonile teadaolevate 3 lepingute arvu järgi on Eesti enimkasutatud teenus nõudmiseni hoius ehk arvelduskonto. Eraisikutele kuulus aasta juuni lõpus 1,907 miljonit arvelduskontot 4 (paljudel eraisikutel on mitu arvelduskontot). Viimastel aastatel on eraisikute arvelduskontode arv siiski vähenenud: veel kuus aastat tagasi ehk aastal oli arvelduskontosid 2,484 miljonit. Lepingute arvu järgi on teine eraisikute finantstoode laenud aasta juuni lõpu seisuga oli eraisikutega sõlmitud 1,175 miljonit laenulepingut 5 Lepingute arvu järgi kolmas finantstoode on pensionifondid. Eraisikute lepingute arv finantsteenuste kaupa pensionifondid laenud pankadelt laenud krediidiandjatelt nõudmiseni ja üleööhoiused tähtajalised säästu- ja investeerimishoiused 2. Eraklientide jaotus teenuste kaupa 3 Kuna Euroopa Liidu nõuded on muutunud, ei ole näidatud kindlustuse valdkonna lepingute arvu. 4 Krediidiasutustes avatud arvelduskontod, mille rahaline jääk on positiivne. 5 Laenulepingud, mis on sõlmitud pankade ja teiste krediidiandjatega. Mõni isik võib olla sõlminud mitu laenulepingut. 5

6 3. Hoiustamine 6 Turujaotus: 46% SEB Pank 23% Nordea Bank AB 12% Kliente: kehtivat lepingut Teenuse maht: hoiuste kogumaht 16,6 miljardit eurot Hoiuste jääk Eesti pankades olevate hoiuste jääk kasvas aasta esimesel poolel 1,5% ehk 248 miljonit eurot, juuni lõpuks 16,6 miljardi euroni (võrreldes aastataguse perioodiga oli kasv 3,7% ehk 588 miljonit eurot). Ainsana suurenesid nõudmiseni ja üleööhoiused: nende jääk moodustas 13,2 miljardit eurot. Kuna intressimäärad on endiselt madalad, vähenes tähtajaliste ja säästuhoiuste jääk 133 miljoni euro võrra 3,3 miljardile eurole. Muud hoiused, sealhulgas investeerimishoiused, moodustasid 0,1 miljardit eurot. Seega vaid 20% hoiustest oli paigutatud kindla tähtajaga. Esimest korda alates aastast ületas eraisikute 7 hoiuste jääk äriühingute 8 hoiuste jääki: 7,2 miljardit eurot eraisikutel ja 6,6 miljardit eurot äriühingutel. Eraisikutele kuulus 44% kogu hoiuste jäägist ning suurema osa neist moodustasid nõudmiseni ja üleööhoiused, kokku 5,3 miljardit eurot ehk 73% kõigist eraisikute hoiustest. Äriühingutele kuulus 40% hoiuste jäägist. Enamik ehk 89% äriühingute hoiustest olid nõudmiseni ja üleööhoiused, kokku 5,9 miljardit eurot, ning ülejäänud 11% tähtajalised ja säästuhoiused. Äriühingute hoiuste jäägi vähenemine toimus mitteresidentide hoiuste väljavoolu tõttu. Finantseerimisasutuste 9 ja valitsuse hoiuste jääk oli aasta juuni lõpus vastavalt 1,4 miljardit ja 1,3 miljardit eurot. Mitteresidentide hoiuste osakaal vähenes esimesel poolaastal veelgi: 12%lt 11%ni. Hoiuste jääk (mln eurodes) valitsus finantseerimisasutused äriühingud eraisikud Hoiustamine 6 Andmed hõlmavad kõigi Eestis tegutsevate krediidiasutuste ja välisriikide ide hoiuseid ehk nii Eesti residentide kui ka mitteresidentide hoiuseid. Andmed ei sisalda hoiuseid, mis on avatud Eesti krediidiasutuste välisriikide filiaalides. 7 Sisaldab ka mittetulundusühinguid. 8 Sisaldab ka riigi või kohaliku omavalitsuse äriühinguid. 9 Sisaldab ka kindlustusandjaid ja pensionifonde. 6

7 Pangahoiuste turu jaotus Eesti pankades olevate hoiuste jääk kasvas aasta esimesel poolel suuresti LHV Panga ja Nordea Bank AB i toel, mille tulemusel suurenesid nende turuosad vastavalt 4%lt 6%ni ja 10%lt 12%ni. Vaatamata hoiuste mahu kahanemisele oli (46%) jätkuvalt turuliider. Valitsuse hoiuste turust kuulus kõige suurem osa SEB Pangale (29% hoiuste jäägist), talle järgnesid Nordea Bank AB (21%) ja (20%). Enim muutus OP Corporate Bank plc i turuosa, mis kasvas aastaga 0%lt 8%ni. Finantseerimisasutuste hoiuste turul on toimunud suurem liikumine: aastaga suurenesid LHV Pangas ja Nordea Bank AB is hoiustatud summad, mistõttu on nende turuosa kasvanud, vastavalt 6%lt 18%ni ja 11%lt 21%ni. i turuosa vähenes samal ajal 43%lt 24%ni ning selles kliendirühmas saavutas liidripositsiooni SEB Pank turuosaga 28%. Äriühingute hoiuste turgu iseloomustas volatiilsus, mis kajastus ka pankade turuosade varieerumises vahemikus 1 2%. Aastaga vähenes enim Danske Bank A/S i turuosa (8%lt 4%ni). Enim suurenes Nordea Bank AB i turuosa (11%lt 13%ni) ja LHV Panga turuosa (5%lt 7%ni). Suurim turuosa kuulus endiselt ile (45%). Eraisikute hoiuste jääk kasvas kõige rohkem is, panga turuosa (55%) see aga ei mõjutanud. Danske Bank A/S i turuosa vähenes 4%lt 2%ni, LHV Panga ja Bigbanki turuosad kasvasid samal ajal vastavalt 4%lt 5%ni ja 2%lt 3%ni. Hoiuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 46% (48%) muud 2% (1%) Versobank 1% (1%) TALLINNA ÄRIPANK 1% (1%) Bigbank 1%(1%) DNB Pank 2% (2%) Eesti Krediidipank 2% (2%) Nordea Bank AB 12% (10%) Danske Bank A/S 4% (7%) LHV Pank 6% (4%) SEB Pank 23% (23%) Valitsuse hoiuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 20% (19%) DNB Pank 12% (14%) Finantseerimisasutuste hoiuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 24% (43%) Citadele banka 4% (3%) 3. Hoiustamine muud 2% (2%) LHV Pank 18% (6%) Nordea Bank AB 21% (20%) Danske Bank A/S 8% (14%) muud 4% (1%) OP Corporate Bank plc 8% (0%) SEB Pank 29% (31%) SEB Pank 28% (26%) Danske Bank A/S 1% (10%) Nordea Bank AB 21% (11%) Äriühingute hoiuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Eraisikute hoiuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Citadele banka 2% (1%) Versobank 1% (3%) TALLINNA ÄRIPANK 2% (2%) Bigbank 3% (2%) Eesti Krediidipank 2% (2%) muud 3% (3%) 45% (46%) Danske Bank A/S 4% (8%) LHV Pank 7% (5%) 55% (55%) Nordea Bank AB 7% (7%) LHV Pank 5% (4%) Nordea Bank AB 13% (11%) Danske Bank A/S 2% (4%) SEB Pank 23% (23%) SEB Pank 20% (20%) Eesti Krediidipank 2% (1%) DNB Pank 2% (2%) OP Corporate Bank plc 2% (1%) 7

8 Hoiuste arv ja suurus Hoiuselepingute arv aasta esimesel poolel vähenes: nõudmiseni ja üleööhoiuste oma ligi 3200 võrra, tähtajaliste ja säästuhoiuste oma 6900 võrra ning muude hoiuste oma 3500 võrra. Eraisikute hoiuste keskmine jääk (eurodes) Kehtivate hoiuselepingute arv aasta juuni lõpu seisuga: nõudmiseni ja üleööhoiused sh eraisikute omad tähtajalised ja säästuhoiused sh eraisikute omad investeerimis- ja muud hoiused sh eraisikute omad nõudmiseni ja üleööhoiused tähtajalised ja säästuhoiused muud hoiused Eraisikute nõudmiseni ja üleööhoiuste keskmine suurus oli aasta juuni lõpus 2755 eurot (2016. aasta lõpus 2550 eurot), tähtajaliste ja säästuhoiuste oma 4838 eurot (2016. aasta lõpus 4694 eurot) ning investeerimis- ja muude hoiuste oma 4573 eurot (2016. aasta lõpus 4310 eurot). 3. Hoiustamine 10 Hoiused, millel on rahaline jääk. 8

9 4. Investeerimis- ja pensionifondid 11 Turujaotus: Investeerimisfondid 41% LHV Varahaldus 26% SEB Varahaldus 17% Osakuomanike koguarv: kehtivat lepingut Teenuse maht: fondide kogumaht 4,0 miljardit eurot Fondide varade maht Avalike investeerimisfondide 12, sealhulgas pensionifondide varade maht oli aasta juuni lõpu seisuga 4 miljardit eurot, kasvades esimesel poolaastal 311 miljonit eurot ehk 8% 13. Fondisektori kasvu vedasid endiselt kohustuslikud pensionifondid: nende varade maht suurenes esimesel poolaastal 255 miljonit eurot ehk 8%, juuni lõpuks 3,4 miljardi euroni. Kasvu poolest järgnesid kohustuslikele pensionifondidele aktsiafondid 14 : nende varade maht suurenes 30 miljoni euro võrra ehk 9%, juuni lõpuks 368 miljoni euroni. Avalike Avalike fondide investeeringute turuväärtus (mln eurodes) kinnisvarafondide varade maht kasvas samal ajal 19 miljonit eurot ehk 17% ning ulatus 127 miljoni euroni. Võlakohustuste fondide varade maht püsis 8 miljoni euro juures, kuna madalate intressimäärade tõttu on investorite huvi endiselt madal. Suurim fonditüüp oli jätkuvalt kohustuslikud pensionifondid, mis moodustasid 84% kogu fondisektori varade mahust. Teisel kohal olid aktsiafondid (9%) ja kolmandal kohal vabatahtlikud pensionifondid (4%). Kinnisvarafondidele kuulus 3% ja võlakohustuste fondidele 0,2% avalike fondide varade kogumahust. 4. Investeerimis- ja pensionifondid võlakohustuste fondid aktsiafondid kohustuslikud pensionifondid vabatahtlikud pensionifondid kinnisvarafondid 11 Investeerimisfondide andmed hõlmavad kõiki Eestis registreeritud avalike investeerimisfondide kliente, sealhulgas välisriikide omi. 12 Avalike investeerimisfondide alla kuuluvad eurofondid, alternatiivfondid ja pensionifondid. Selle aasta alguses jõustunud investeerimisfondide seaduse järgi end väikefondi valitsejaks nimetanud fondivalitsejatele kohaldatava finantsjärelevalve ulatus ja kaasnev aruandluskohustus on piiratud, mistõttu käesolev ülevaade neid ei hõlma. 13 Varade maht on kajastatud turuväärtuses. Andmete võrdlemise eesmärgil on aasta andmetest maha arvatud mitteavalike fondide varade mahud. 14 Kohalike aktsiafondide hulka loetakse ka fondifondid ja segafondid. 9

10 Fondide osakuomanikud Osakuomanike arv Eesti avalikes fondides vähenes aasta esimesel poolel 9738 võrra, juuni lõpuks ni 15. Langus toimus kohustuslikes pensionifondides ja aktsiafondides, vastavalt 9431 ja 1230 võrra. Mõlemal juhul oli langus seotud vastavate fondide arvu vähenemisega, mis tõigi kaasa osakuomanike arvu vähenemise. Teistes fondiliikides on aga osakuomanike arv kasvanud. Enim kasvas see vabatahtlikes pensionifondides, 619 võrra, ning tegemist on suurima kasvuga viimase kaheksa aasta jooksul. Osakuomanike arv on kasvanud ka avalikes kinnisvarafondides, 302 võrra. Suurim fondiliik avalike fondide seas oli klientide arvu järgi seega kohustuslikud pensionifondid ( osakuomanikku), millele järgnesid vabatahtlikud pensionifondid (45 065), aktsiafondid (8042) ja kinnisvarafondid (1009). Avalike fondide osakuomanike arv Fondivalitsejad Fonditeenuste turgu mõjutas aasta alguses enim see, et LHV Varahaldus omandas Danske Capitali. Selle tulemusena kasvas LHV Varahalduse turuosa 26%ni, tõustes seeläbi valitsetavate fondide varade mahu poolest teisele positsioonile pärast i (41%). SEB Varahaldusele kuulus 17% fondide turust võlakohustuste fondid aktsiafondid 8042 kohustuslikud pensionifondid Fonditeenuste turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Avaron Asset Management 2% (2%) LHV Varahaldus 26% (19%) vabatahtlikud pensionifondid kinnisvarafondid SEB Varahaldus 17% (18%) Tuleva Fondid 1% (0%) Trigon Asset Management 3% (2%) EfTEN Capital 1% (1%) Nordea Pensions Estonia 7% (7%) Northern Horizon Capital 2% (2%) 4. Investeerimis- ja pensionifondid Danske Capital 0% (7%) Investeerimisfondid 41% (42%) 15 Osakuomanike arv sisaldab ka mitteresidente. 10

11 Aktsiafondide turul kuulus aasta juuni lõpus suurim turuosa Investeerimisfondidele (43%). Talle järgnesid Trigon Asset Management (34%) ja Avaron Asset Management (22%). SEB Varahaldus likvideeris aga kõik enda hallatud fondifondid. Võlakohustuste fondidest 16 oli aasta juuni lõpus järele jäänud vaid üks, mis kuulus Avaron Asset Managementile. Suurim muudatus kohustuslike pensionifondide turul oli LHV Varahalduse turuosa kasv 30%ni tänu ühinemisele Danske Capitaliga. Seega on LHV Varahaldusest saanud suuruselt teine pensionifondide valitseja Eestis. Kõige suurema turuosaga on endiselt Investeerimisfondid (42%). Hiljuti turule tulnud Tuleva Fondidele kuulus juuni lõpus 1% pensionifondide koondvarade mahust. SEB Varahaldusele kuulus 19% ja Nordea Pensions Estoniale 8% turust. Vabatahtlike pensionifondide turul oli juuni lõpu seisuga suurima turuosaga (56%) Investeerimisfondid, talle järgnes SEB Varahaldus (25%). Avalike kinnisvarafondide turul tegutses vaid kaks fondi valitsejat Nothern Horizon Capital (68%) ja EfTEN Capital (32%). Aktsiafondide turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Vabatahtlike pensionifondide turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga LHV Varahaldus 1% (0%) Avaron Asset Management 22% (21%) SEB Varahaldus 0% (6%) SEB Varahaldus 25% (25%) Danske Capital 3% (4%) LHV Varahaldus 7% (6%) Trigon Asset Management 34% (20%) Nordea Pensions Estonia 9% (8%) Investeerimisfondid 43% (52%) Danske Capital 0% (1%) Investeerimisfondid 56% (57%) Kohustuslike pensionifondide turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga SEB Varahaldus 19% (20%) Tuleva Fondid 1% (0%) Nordea Pensions Estonia 8% (8%) LHV Varahaldus 30% (22%) Avalike kinnisvarafondide turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Northern Horizon Capital 68% (72%) 4. Investeerimis- ja pensionifondid Danske Capital 0% (8%) Investeerimisfondid 42% (42%) EfTEN Capital 32% (28%) 16 Võlakohustuste fondide alla kuuluvad rahaturu- ja intressifondid. 11

12 5. Teise pensionisamba väljamaksed Eesti Väärtpaberikeskuse andmetel oli aasta juuni lõpu seisuga õigus teise pensionisamba väljamakseteks inimesel, 4685 võrra enamal kui aasta varem. Nendest 37% ehk olid mehed ja 63% ehk naised. Teise samba pensioni väljamaksete jaotus püsib suhteliselt stabiilne, varieerudes vahemikus 1-2%. Juuni lõpus jäi pensionilepinguid 17 sõlminud isikute osakaal 16% juurde väljamaksete saajatest. Ainult fondipensioni 18 väljamakseid sai juuni lõpu seisuga 38% teise pensionisamba väljamaksete saajatest. Fondide kaudu ja ühekordseid väljamakseid 19 sai 10% ning ainult ühekordseid väljamakseid 15% väljamaksete saajatest. Ülejäänud 21% teise pensionisamba väljamakseteks õigust omavatest inimestest ei olnud selleks soovi avaldanud. Elukindlustusseltsidest oli teise pensionisamba turul suurima turuosaga (62%) Compensa Life Vienna Insurance Group. Teise pensionisambaga liitunud vanaduspensionäride jaotus väljamakse liigi järgi juuni lõpu 2017 seisuga Kindlustusandjate turu jaotus teise pensionisamba lepingute arvu järgi juuni lõpu 2017 seisuga ei ole saanud väljamakseid 21% (20%) Compensa Life Vienna Insurance Group 62% (62%) ainult ühekordne väljamakse 15% (17%) pensionileping 16% (15%) ERGO Life Insurance SE 19% (20%) fondipension ja ühekordsed väljamaksed 10% (10%) ainult fondipension 38% (38%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 19% (18%) 5. Teise pensionisamba väljamaksed 17 Pensionileping on osakuomaniku ja elukindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustusleping, mille alusel peab kindlustusselts maksma pensionimakseid kuni lepingu sõlminud isiku surmani. 18 Fondipension on kokkulepitud kava osakuomaniku ja pensionifondi valitseja vahel, mille alusel tehakse osakuomanikule pensionifondist kindla aja jooksul korrapäraseid väljamakseid. 19 Ühekordsed väljamaksed võetakse pensionifondist korraga välja. 12

13 6. Portfellivalitsemine 20 Turujaotus: grupp 42% SEB Bank grupp 22% Trigon Asset Management 16% Teenuse maht: portfellide kogumaht 793 miljonit eurot Portfellide maht Portfellide valitsemist pakuvad nii fondivalitsejad, pangad kui ka investeerimisühingud. Portfellide koondmaht kasvas esimesel poolaastal 20% ja moodustas 793 miljoni eurot (2016. aasta lõpus 658 miljonit eurot). Portfellide maht, mida valitsevad fondivalitsejad, kasvas aasta esimesel poolel 186 miljonilt 296 miljoni euroni. Pankade valitsetavate kliendiportfellide maht suurenes 466 miljonilt 475 miljoni euroni ja investeerimisühingute oma 6 miljonilt 21 miljoni euroni. Portfellivalitsemise kliendid Enamik klientide koondportfelli mahust kuulus aasta juuni lõpu seisuga Eesti residentidele: ligikaudu 72% kogumahust ehk 572 miljonit eurot (2016. aasta lõpus 559 miljonit eurot). Sellest omakorda 337 miljonit eurot kuulus finantseerimisasutustele, 136 miljonit eurot äriühingutele, 96 miljonit eurot eraisikutele 21 ja 3 miljonit eurot valitsusele. Portfellide maht (mln eurodes) Individuaalportfellide koondmaht residentsuse järgi (mln eurodes) kokku Eesti residendid Portfellivalitsemine fondivalitsejad investeerimisühingud krediidiasutused Andmed portfellide valitsemise kohta hõlmavad kõiki turuosalisi Eestis, kes seda teenust pakuvad, sh nõustamist. Nende kliendid võivad olla nii Eestist kui ka välisriigist. 21 Finantseerimisasutused hõlmavad siin kindlustusandjaid, pensionifonde, krediidiasutusi ja muid finantseerimisasutusi. Äriühingute alla kuuluvad ka riigi või kohaliku omavalitsuse äriühingud. Eraisikud hõlmavad lisaks ka mittetulundusühinguid. Valitsuse all arvestatakse ka riiklikke sotsiaalabifonde. 13

14 Portfellivalitsejad Portfellide valitsemise suurim turuosa (42%) kuulus aasta juuni lõpu seisuga grupi ettevõtetele. SEB Pank grupi ettevõtete turuosa oli 22%. Neile järgnes Trigon Asset Management turuosaga 16%. Fondivalitsejate vaates oli kõige suurem turuosa valitsetava portfelli mahu poolest Trigon Asset Managementil (44%), talle järgnesid SEB Varahaldus (39%) ja Investeerimisfondid (10%). Pankade vaates valitseb suurimat portfelli, kellele kuulus juuni lõpus 63% turust. Talle järgnesid SEB Pank (14%), LHV Pank (12%) ja Nordea Bank AB (11%). Portfellide valitsemise turu jaotus teenusepakkuja järgi juuni lõpu 2017 seisuga Portfellide valitsemise turu jaotus fondivalitsejate järgi juuni lõpu 2017 seisuga Cresco Väärtpaberid 3% (1%) Trigon Asset Management 16% (0%) Limestone Platform 0% (2%) muud 1% (3%) LHV Pank 7% (8%) Kawe Kapital 2% (2%) Nordea Bank AB 7% (8%) SEB Pank 8% (10%) Investeerimisfondid 10% (16%) Trigon Funds 0% (9%) SEB Varahaldus 39% (64%) 38% (45%) SEB Varahaldus 14% (18%) Investeerimisfondid 4% (5%) Trigon Asset Management 44% (0%) Kawe Kapital 5% (7%) Avaron Asset Management 2% (3%) Portfellide valitsemise turu jaotus krediidiasutuste järgi juuni lõpu 2017 seisuga LHV Pank 12% (11%) 6. Portfellivalitsemine Nordea Bank AB 11% (11%) 63% (64%) SEB Pank 14% (14%) 14

15 7. Elukindlustus 22 Turujaotus: Life Insurance SE 43% SEB Elu- ja Pensionikindlustus 26% Compensa Life Vienna Insurance Group SE 19% Teenuse maht: aasta esimesel poolel laekus kindlustusmakseid 43,2 miljoni euro ulatuses Kindlustusmaksed aasta esimesel poolel kogusid elukindlustusseltsid Eestis kindlustusmakseid 43,2 miljoni euro väärtuses 23. Eelmise aasta esimesel poolel koguti makseid 40,5 miljonit euro ulatuses ehk aasta võrdluses on kindlustusmaksete maht kasvanud 6,6%. Kindlustuspakkujad Kindlustusmaksete põhjal laekus aasta esimesel poolel kolmele suurimale elukindlustusseltsile Life Insurance SE, SEB Elu- ja Pensionikindlustus ning Compensa Life Vienna Insurance Group SE 88% kindlustusmaksetest (aasta varem 89%). Kindlustusmaksed elukindlustusliikide kaupa (mln eurodes) Elukindlustusseltside turu jaotus aasta esimesel poolel laekunud kindlustusmaksete järgi (sulgudes aasta esimene pool) Mandatum Life Insurance Baltic SE 6% (4%) ERGO Life Insurance SE 6% (7%) Life Insurance SE 43% (39%) 7. Elukindlustus annuiteet kapitali- investeerimisriskigkogumiskindlustus elukindlustus surmajuhtumikindlustus 0 0 sünni- ja lisakindlustused abielukindlustus 2 3 Compensa Life Vienna Insurance Group SE 19% (24%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 26% (26%) Peamine osa kindlustusmaksete kasvust tuli investeerimisriskiga elukindlustuse maksetest, mille maht kasvas aastaga 13 miljonilt eurolt 16 miljoni euroni. Samuti kasvas surmajuhtumikindlustuse maksete maht 7 miljonilt eurolt 8 miljoni euroni. Annuiteedi maksete maht aga vähenes 11 miljonilt eurolt 9 miljoni euroni. Kapitalikogumiskindlustuse maht oli 7 miljonit eurot. Suurima mahuga toode on endiselt investeerimisriskiga elukindlustus, mis moodustas aasta esimesel poolel 38% kõikidest elukindlustustoodetest (2016. aasta esimesel poolel 31%). Populaarsuselt teine elukindlustusliik on annuiteet, mille osatähtsus oli juuni lõpus 22% (aasta varem 28%). Kolmandaks on tõusnud surmajuhtumikindlustus osakaaluga 19% (aasta varem 17%). Kapitalikogumiskindlustus moodustab 15% kõigist elukindlustustoodetest (aasta varem 18%) aasta esimesel poolel kasvas endiselt Life Insurance SE kogutud kindlustusmaksete maht (19%), mille tulemusena suurenes tema turuosa 39%lt 43%ni. Kindlustusmaksete maht kasvas investeerimisriskiga elukindlustuse maksete toel. SEB Elu- ja Pensionikindlustuse turuosa jäi 26% juurde. Compensa Life Vienna Insurance Group SE turuosa aga vähenes 24%lt 19%ni aastal hakkas kehtima Solventsus II järelevalveraamistik, mistõttu on Finantsinspektsioonile esitatav aruandlus märgatavalt muutunud. Elukindlustuse ülevaate jaoks on seega kasutatud statistikaameti andmeid. 23 Andmed ei sisalda väljastpoolt Eestit kogutud kindlustusmakseid. 15

16 Kapitalikogumiskindlustuse maksete maht on aastaga vähenenud kõikides elukindlustusseltsides. Kindlustusseltside turu jaotus ei ole siiski eriti muutunud. Eesti suurim kapitalikogumiskindlustuse teenuse pakkuja oli juuni lõpu seisuga SEB Elu- ja Pensionikindlustus turuosaga 49%. Esmakordselt viimase kolme aasta jooksul kasvas maksete laekumine investeerimisriskiga elukindlustuses kõikides elukindlustusseltsides. Kuna maksete mahu kasv seltsides erines, tõi see kaasa muutusi turujaotuses. Kiirem kasv toimus elukindlustusseltsis Mandatum Life Insurance Baltic SE (85%), mille tulemusena suurenes tema turuosa 9%lt 13%ni. Turuliider on endiselt Life Insurance SE, kuigi tema turuosa vähenes 63%lt 62%ni aasta esimesel poolel suurenes annuiteedi maksete laekumine vaid SEB Elu- ja Pensionikindlustuses, mille tulemusena kerkis tema turuosa 18%lt 23%ni. Compensa Life Vienna Insurance Group SE turuosa vähenes 72%lt 68%ni. Surmajuhtumikindlustuse pakkujate turuosad on muutunud suhteliselt vähe. Suurima osa turust katab Life Insurance SE (64%), millele järgneb SEB Elu- ja Pensioni kindlustus (26%). Kapitalikogumiskindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Investeerimisriskiga elukindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Mandatum Life Insurance Baltic SE 5% (5%) Life Insurance SE 30% (30%) Mandatum Life Insurance Baltic SE 13% (9%) Life Insurance SE 62% (63%) ERGO Life Insurance SE 11% (11%) Compensa Life Vienna Insurance Group SE 5% (5%) Compensa Life Vienna Insurance Group SE 9% (8%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 16% (20%) Annuiteedi turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga SEB Elu- ja Pensionikindlustus 49% (49%) Surmajuhtumikindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 7. Elukindlustus SEB Elu- ja Pensionikindlustus 23% (18%) Compensa Life Vienna Insurance Group SE 68% (72%) Mandatum Life Insurance Baltic SE 3% (3%) Compensa Life Vienna Insurance Group SE 2% (3%) Life Insurance SE 64% (63%) ERGO Life Insurance SE 9% (10%) SEB Elu- ja Pensionikindlustus 26% (26%) ERGO Life Insurance SE 5% (5%) 16

17 7.1. Elukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid Turujaotus: KindlustusEst Kindlustusmaakler 68% UADBB Aon Baltic 15% IIZI Kindlustusmaakler 6% Kliente: 346 vahendatud lepingut Teenuse maht: aasta esimesel poolel vahendati kindlustusmakseid euro ulatuses Vahendatud kindlustusmaksed Finantsinspektsioonile laekunud andmete põhjal vahendasid aasta esimesel poolel Eestis registreeritud kindlustusmaaklerid elukindlustuse makseid kogusummas eurot. Vahendatud kindlustusmaksete maht suurenes aastaga 7%. Maksed on kasvanud peamiselt õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuse toel (aastane kasv 41%). Kindlustusmaaklerite kaudu vahendatud kindlustusmaksed elukindlustuse liikide kaupa (tuhandetes eurodes) I pa 2016 I pa Kindlustusmaaklerid aasta esimesel poolel vahendasid elukindlustus lepinguid 9 kindlustusmaaklerit. Suurim turuosa oli endiselt KindlustusEst Kindlustusmaakleril (68%), talle järgnesid UADBB Aon Baltic (15%) ja IIZI Kindlustusmaakler (6%). Kindlustusmaaklerite turu jaotus elukindlustuse maksete järgi aasta esimesel poolel (sulgudes aasta esimene pool) muud 7% (15%) IIZI Kindlustusmaakler 6% (4%) Vagner Insurance Broker 4% (4%) 7.1. Elukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid 0 3 investeerimisriskiga elukindlustus 0 0 annuiteet õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus muud liigid UADBB Aon Baltic 15% (21%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 68% (56%) Kindlustusmaaklerid vahendasid peamiselt õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuse elukindlustuslepinguid ning muid elukindlustuslepinguid, vastavalt ja euro ulatuses. Muude elukindlustuslepingute seas oli endiselt populaarseim kindlustusliik riskielukindlustus. Investeerimisriskiga elukindlustuse lepingute makseid vahendati kindlustusmaaklerite kaudu 3000 euro väärtuses ning annuiteedi makseid ei vahendatud esimesel poolaastal üldse. Eesti elukindlustusmaaklerid vahendavad suurel määral Euroopa Majanduspiirkonna riikide kindlustusandjate lepinguid: need moodustasid esimesel poolaastal 71% kindlustusmaksetest (aasta varem 63%) ja 61% lepingute arvust (aasta varem 51%). 17

18 8. Kahjukindlustus 24 Turujaotus: IF P&C Insurance 22% ERGO Insurance SE 17% P&C Insurance 16% Kliente: info puudub Teenuse maht: aasta esimesel poolel laekus kindlustusmakseid 165 miljoni euro ulatuses Kindlustusmaksed aasta esimesel poolel laekus Eestis tegutsevatele kahjukindlustusseltsidele ja välismaiste kahjukindlustusseltside filiaalidele kindlustusmakseid kokku 165 miljonit eurot (aasta varem 149 miljonit eurot). Välismaiste kindlustusseltside Eesti filiaalid moodustasid sellest 44 miljonit eurot ehk 26% kõikidest kindlustusmaksetest (aasta varem 36 miljonit eurot ehk 24%). Kahjukindlustusseltside kogutud maksetest koguti 65 miljonit eurot ehk 39% kõikidest maksetest kindlustusmaaklerite vahendusel (aasta varem 60 miljonit eurot ehk 40 %). Aastaga on suurenenud kõikide kahjukindlustusliikide kindlustusmaksete maht. Enim on kasvanud liikluskindlustuse (6 miljoni euro võrra), maismaasõidukite kindlustuse Kindlustusmaksed kahjukindlustuse liikide kaupa (mln eurodes) (4 miljoni euro võrra) ja varakindlustuse maksete maht (3 miljoni euro võrra). Suurim kindlustusliik on jätkuvalt maismaasõidukite kindlustus ehk kaskokindlustus, mille kindlustusmaksete maht oli esimesel poolaastal 54 miljonit eurot. Järgnesid liikluskindlustus ja varakindlustus, maksete mahuga 45 miljonit eurot ja 42 miljonit eurot aasta esimesel poolel maksti hüvitistena välja 87 miljonit eurot (üks miljon rohkem kui aasta varem). Väljamakstud hüvitiste maht kasvas enim liikluskindlustuses, 26 miljonilt 27 miljoni euroni. Kõige rohkem maksti hüvitisi välja aga maismaasõidukite kindlustuses: 34 miljonit eurot. 8. Kahjukindlustus I pa 2016 I pa liikluskindlustus õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus maismaasõidukite kindlustus muude sõidukite ja transp. kaupade kindlustus varakindlustus sõiduki valdaja tsiviilvastutuskindlustus vastutuskindlustus (v.a liikluskindlustus) rahalise kaotuse kindlustus Väljamakstud hüvitised kahjukindlustuse liikide kaupa (mln eurodes) I pa 2016 I pa liikluskindlustus õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus maismaasõidukite kindlustus muude sõidukite ja transp. kaupade kindlustus varakindlustus sõiduki valdaja tsiviilvastutuskindlustus vastutuskindlustus (v.a liikluskindlustus) rahalise kaotuse kindlustus 24 Kahjukindlustuse andmed hõlmavad ainult Eestis sõlmitud lepinguid ega sisalda Eesti kindlustusseltside sõlmitud lepinguid välisriikide filiaalides aastal hakkas kehtima Solventsus II järelevalveraamistik, mistõttu on Finantsinspektsioonile esitatav aruandlus märgatavalt muutunud. Kahjukindlustuse ülevaate jaoks on seega kasutatud statistikaameti andmeid. 18

19 Kindlustuspakkujad Kindlustusmaksete maht kasvas aasta esimesel poolel kõikides kindlustusseltsides, kuid kõige suurem kasv oli Lietuvos draudimas is ja P&C Insurance is, mis peegeldus ka nende turuosade kasvus. IF P&C Insurance i turuosa kahanes samal ajal 24%lt 22%ni. Laekunud kindlustusmaksete järgi on IF P&C Insurance siiski jätkuvalt kahjukindlustajate turuliider. If P&C Insurance i turuosa vähenes esimesel poolaastal nii liikluskindlustuses kui ka maismaasõidukite kindlustuses. Nendes kindlustusliikides on samal ajal kasvanud Lietuvos draudimas i turuosa. Liikluskindlustuse turuliidriks on aga tõusnud 22%ga ERGO Insurance SE ning talle järgneb 20%ga If P&C Insurance. Suurim turuosa maismaasõidukite- ja varakindlustuses kuulub endiselt If P&C Insurance ile, vastavalt 21% ja 28% kogu turust. Kahjukindlustusseltside turu jaotus aasta esimesel poolel laekunud kindlustusmaksete järgi (sulgudes aasta esimene pool) Akciné draudimo bendrové Gjensidige Baltic 3% (3%) Compensa Vienna Insurance Group ADB 2% (1%) P&C Insurance 16% (15%) Seesam Insurance 10% (10%) Lietuvos draudimas 15% (14%) BTA Baltic Insurance Company 6% (6%) ERGO Insurance SE 17% (17%) muud 1% (1%) Salva Kindlustus 6% (7%) Inges Kindlustus 2% (2%) If P&C Insurance 22% (24%) Liikluskindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Maismaasõidukite kindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Akciné draudimo bendrové Gjensidige Baltic 5% (6%) P&C Insurance 8% (7%) Seesam Insurance 8% (8%) Salva Kindlustus 7% (8%) muud 1% (1%) Inges Kindlustus 6% (6%) Lietuvos draudimas 15% (13%) BTA Baltic Insurance Company 6% (7%) Compensa Vienna Insurance Group UADB 2% (1%) ERGO Insurance SE 22% (22%) Akciné draudimo bendrové Gjensidige Baltic 2% (2%) Compensa Vienna Insurance Group ADB 3% (1%) P&C Insurance 18% (18%) Seesam Insurance 11% (11%) Lietuvos draudimas 19% (17%) BTA Baltic Insurance Company 8% (7%) ERGO Insurance SE 15% (16%) 8. Kahjukindlustus If P&C Insurance 20% (21%) Salva Kindlustus 3% (4%) If P&C Insurance 21% (24%) Varakindlustuse turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Akciné draudimo bendrové Gjensidige Baltic 3% (3%) Lietuvos draudimas 16% (16%) BTA Baltic Insurance Company 4% (3%) P&C Insurance 20% (18%) ERGO Insurance SE 12% (13%) Seesam Insurance 11% (12%) Salva Kindlustus 6% (7%) If P&C Insurance 28% (28%) 19

20 8.1. Kahjukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid Turujaotus: IIZI Kindlustusmaakler 30% Marsh Kindlustusmaakler 13% Vandeni Kindlustusmaaklerid 9% Kliente: vahendatud lepingut Teenuse maht: aasta esimesel poolel vahendati kindlustusmakseid 86 miljoni euro ulatuses Vahendatud kindlustusmaksed Finantsinspektsioonile laekunud andmete põhjal vahendasid Eestis registreeritud kindlustusmaaklerid aasta esimesel poolel kahjukindlustuslepinguid maksete kogusummas 86 miljonit eurot 25 ehk 7 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Nii nagu kahjukindlustusseltsidele laekunud maksete põhjal näha, oli ka maaklerite vahendatud kindlustusmaksete mahu järgi suurim kindlustusliik maismaasõidukite kindlustus, kus vahendati esimesel poolaastal kindlustusmakseid 24 miljoni euro ulatuses. Populaarsuselt järgmised kindlustusliigid olid liikluskindlustus (22 miljonit eurot) ja varakindlustus (16 miljonit eurot). Eesti kindlustusmaaklerid vahendavad nii Eesti kui ka välisriikide kindlustusseltside lepinguid aasta esimesel poolel moodustasid 65 miljonit eurot ehk 76% kõikidest vahendatud kindlustusmaksetest Eesti kindlustusseltside omad ja 21 miljonit eurot ehk 24% välisriikide kindlustusandjate omad. Välisriikide kindlustusseltside lepingutest kuulub kõige suurem osa muude sõidukite ja transporditavate kaupade kindlustusele (11 miljoni euro väärtuses), millele järgneb rahalise kaotuse kindlustus (5 miljoni euro väärtuses) ja varakindlustus (2 miljoni euro väärtuses). Enamiku kahjukindlustusliikide puhul vahendavad maaklerid ligi poole Eesti kindlustusseltside kindlustusmaksetest. Eelkõige on need sõidukitega seotud kindlustused aasta esimesel poolel vahendati maaklerite kaudu 51% muude sõidukite (õhu- ja veesõidukite) ja transporditavate kaupade kindlustusmaksetest. Liikluskindlustuses oli maaklerite osakaal 48% ja maismaasõidukite kindlustuses 45%. Kindlustusmaaklerite kaudu laekunud kindlustusmaksed kahjukindlustuse liikide kaupa (mln eurodes) 8.1. Kahjukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid I pa 2016 I pa liikluskindlustus õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus varakindlustus maismaasõidukite kindlustus muude sõidukite ja transp. kaupade kindlustus sõiduki tsiviilvastutuskindlustus valdaja vastutuskindlustus rahalise kaotuse kindlustus muud Kindlustusmaaklerite kaudu vahendatud Eestis tegutsevate kindlustusseltside kindlustusmaksete osakaal 49% 48% 47% 48% 45% 51% 50% 50% 38% 42% I pa 2016 I pa % 31% 16% 16% 3% 5% liikluskindlustus õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustus maismaasõidukite kindlustus muude sõidukite ja transp. kaupade kindlustus varakindlustus sõiduki valdaja vastutuskindlustus tsiviilvastutuskindlustus rahalise kaotuse kindlustus 25 Lisaks kindlustusandjate lepingutele vahendasid maaklerid ka välismaiste edasikindlustusandjate lepinguid, mida käesolev ülevaade ei hõlma. Nende kindlustusmaksete maht oli aasta esimesel poolel 5,7 miljonit eurot. 20

21 Kindlustusmaaklerid Kahjukindlustuslepinguid vahendasid aasta esimesel poolel 41 kindlustusmaaklerit, neist suurima turuosaga oli IIZI Kindlustusmaakler (30%). Talle järgnesid Marsh Kindlustusmaakler (13%) ja Vandeni Kindlustusmaaklerid (9%). Liikluskindlustuses oli juuni lõpu seisuga suurim turuosa IIZI Kindlustusmaakleril (54%), talle järgnesid KindlustusEst Kindlustusmaakler (10%) ja CHB Kindlustusmaakler (4%). Maismaasõidukite kindlustuses kuulus suurim turuosa IIZI Kindlustusmaaklerile (41%), talle järgnesid KindlustusEst Kindlustusmaakler (8%) ja DNB Kindlustusmaakler (7%). Varakindlustuses oli 21%ga turuliider Marsh Kindlustusmaakler, talle järgnesid UADBB Aon Baltic (19%) ja IIZI Kindlustusmaakler (16%). Reisikindlustuses kuulus suurim turuosa samuti IIZI Kindlustusmaaklerile (46%) ning talle järgnesid Kindlustus Est Kindlustusmaakler (8%) ja UADBB Aon Baltic (7%). Kindlustusmaaklerite turu jaotus kahjukindlustuse maksete järgi aasta esimesel poolel (sulgudes aasta esimene pool) Kominsur Kindlustusmaakler 3% (3%) DNB Kindlustusmaakler 3% (3%) Vagner Insurance Broker 3% (3%) CHB Kindlustusmaakler 5% (5%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 7% (7%) UADBB Aon Baltic 7% (7%) Vandeni Kindlustusmaaklerid 9% (10%) Marsh Kindlustusmaakler 13% (12%) muud 20% (21%) IIZI Kindlustusmaakler 30% (29%) Kindlustusmaaklerite turu jaotus liikluskindlustuses juuni lõpu 2017 seisuga UADBB Aon Baltic 3% (3%) Vagner Insurance Broker 4% (4%) CHB Kindlustusmaakler 4% (4%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 10% (10%) IIZI Kindlustusmaakler 54% (53%) muud 25% (26%) Kindlustusmaaklerite turu jaotus maismaasõidukite kindlustuses juuni lõpu 2017 seisuga Vagner Insurance Broker 4% (4%) Marsh Kindlustusmaakler 4% (4%) UADBB Aon Baltic 4% (4%) CHB Kindlustusmaakler 5% (5%) Smart Kindlustusmaakler 7% (5%) DNB Kindlustusmaakler 7% (7%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 8% (8%) muud 17% (21%) ABC Kindlustusmaaklerid 3% (3%) IIZI Kindlustusmaakler 41% (39%) 8.1. Kahjukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid Kindlustusmaaklerite turu jaotus varakindlustuses juuni lõpu 2017 seisuga Kindlustusmaaklerite turu jaotus reisikindlustuses juuni lõpu 2017 seisuga ABC Kindlustusmaaklerid 4% (3%) muud 24% (25%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 5% (5%) CHB Kindlustusmaakler 11% (11%) Vagner Insurance Broker 3% (4%) CHB Kindlustusmaakler 4% (4%) ABC Kindlustusmaaklerid 4% (4%) Optimal Kindlustusmaakler 6% (6%) UADBB Aon Baltic 7% (7%) Marsh Kindlustusmaakler 3% (2%) muud 16% (20%) KindlustusEst Kindlustusmaakler 8% (9%) IIZI Kindlustusmaakler 16% (17%) UADBB Aon Baltic 19% (20%) Marsh Kindlustusmaakler 21% (19%) Fix Kindlustusmaakler 3% (2%) IIZI Kindlustusmaakler 46% (42%) 21

22 Kahjukindlustusvahendajate sektoris jagunes valdav osa turust vahendatud lepingute arvu põhjal vähem kui poolte maaklerite vahel. Allpool toodud tabelist nähtub, et 89% vahendatud lepingutest on sõlminud 24% kindlustusmaakleritest ehk 10 maaklerit 41st. Suurimate kahjukindlustusmaaklerite turuosad vahendatud lepingute arvu põhjal Maakler Turuosa a I pa a I pa IIZI Kindlustusmaakler AS 62% 59% KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ 10% 10% Vagner Insurance Broker AS 3% 3% CHB Kindlustusmaakler OÜ 3% 3% AS Smart Kindlustusmaakler 2% 2% Fix Kindlustusmaakler OÜ 2% 1% OÜ DNB Kindlustusmaakler 2% 2% NB Kindlustusmaakler OÜ 2% 2% Optimal Kindlustusmaakler OÜ 2% 2% OÜ ABC Kindlustusmaaklerid 2% 2% 8.1. Kahjukindlustust vahendavad kindlustusmaaklerid 22

23 9. Krediidiasutuste väljastatud laenud 26 Turujaotus: 38% SEB Pank 24% Nordea Bank AB 19% Eraisikutest kliente: kehtivat lepingut Teenuse maht: koondlaenuportfelli maht 18,2 miljardit eurot Laenuportfell Krediidiasutuste väljastatud laenude jääk jätkas aasta esimesel poolel kasvamist, kuid varasemate perioodidega võrreldes mõnevõrra aeglasemas tempos. Krediidiasutuste Eesti laenuportfelli jääk suurenes poolaastaga 2,4% ehk 425 miljonit eurot, juuni lõpuks 18,2 miljardi euroni (võrreldes aastataguse perioodiga oli kasv 5,3% ehk 909 miljonit eurot). Laenud äriühingutele 27 moodustasid 42% ja laenud eraisikutele 28 43% kogu portfellist. Kõige suurem osa laenukasvust on tulnud seega eraisikute arvelt. Eraisikute laenujääk kasvas esimesel poolaastal 217 miljoni euro võrra, finantseerimisasutustele antud laenude jääk 147 miljonit eurot ja äriühingute oma 77 miljonit eurot. Krediidiasutuste väljastatud laenude jääk (mln eurodes) Valitsusele väljastatud laenude jääk aga vähenes 15 miljoni euro võrra aasta juuni lõpu seisuga oli eraisikutele väljastatud laene 7,9 miljardi ja äriühingutele 7,6 miljardi euro ulatuses. Laenud finantseerimisasutustele 29 moodustasid 2,2 miljardit eurot ja laenud valitsusele miljonit eurot. Eraisikutele väljastatud laenudest kasvas esimesel poolaastal enim eluasemelaenude jääk: 188 miljoni euro võrra, juuni lõpuks 6,8 miljardi euroni. Tarbimisele suunatud laenude jääk kasvas samuti märkimisväärselt: 21 miljoni euro võrra, juuni lõpuks 473 miljoni euroni. Õppelaenude maht aga vähenes: esimese poolaastaga 10 miljoni euro võrra, juuni lõpuks 102 miljoni euroni. Eraisikutele väljastatud laenude jääk (mln eurodes) Krediidiasutuste väljastatud laenud valitsus finantseerimisasutused äriühingud eraisikud Eraisikute laenude jääk (mln eurodes) eluasemelaenud õppelaenud tarbimislaenud arvelduskrediit krediitkaardid muud laenud 26 Laenud, mida on krediidiasutused väljastanud Eestis. 27 Sisaldab ka riigi või kohaliku omavalitsuse äriühinguid. 28 Sisaldab ka mittetulundusühinguid. 29 Sisaldab ka kindlustusandjaid ja pensionifonde. 30 Valitsus koosneb keskvalitsusest, kohalikust omavalitsusest, riiklikust sotsiaalkindlustusfondist ja muust eelarvevälisest fondist. 23

24 Eraisikutele antud laenud Eraisikute laenukoormust mõjutasid aasta esimesel poolel kõige enam eluasemelaenud ja tarbimislaenud. Keskmine eluasemelaenude jääk kasvas 415 euro ja tarbimislaenude oma 7 euro võrra. Teiste laenuliikide keskmise jäägi muutus oli väiksem. Eluasemelaenude keskmine jääk kasvas esimese poolaastaga eurolt euroni. Õppelaenude keskmine jääk suurenes samal ajal 2192 eurolt 2203 euroni. Tarbimislaenude keskmine jääk kasvas 2203 eurolt 2210 euroni ja krediitkaartide oma 828 eurolt 839 euroni. Arvelduskrediidi keskmine jääk aga kahanes 288 eurolt 280 euroni. Muude laenude 31 keskmine jääk kasvas eurolt euroni. Muude laenude keskmine jääk on niivõrd suur seetõttu, et neid laene võetakse ka äritegevuse rahastamiseks. Eraisikutega sõlmitud laenulepingute arv kasvas aasta esimesel poolel ligi 8000 lepingu võrra. Peamiselt suurenesid tarbimislaenud, kus lepingute arv kasvas ligi 9000 lepingu võrra (kokku lepingut). Eraisikutega sõlmitud eluaseme laenu lepingute arv oli aasta juuni lõpu seisuga läbi aegade suurim: (2016. aasta lõpus ). Õppelaenulepinguid oli sõlmitud (2016. aasta lõpus ), arvelduskrediidi lepinguid (2016. aasta lõpus ka ), krediitkaardi lepinguid (2016. aasta lõpus ) ning muid laenulepinguid (2016. aasta lõpus ) Eraisikute laenude keskmine jääk (eurodes) Eluasemelaenud Õppelaenud Tarbimislaenud Arvelduskrediit Krediitkaardid Muud laenud Pangalaenude turu jaotus Eesti laenuturg oli aasta esimesel poolel endiselt jaotatud peamiselt nelja suure krediidiasutuse vahel, kellele kuulus kokku 88% laenuturust. Suurim turuosa oli il (38% kogu laenuportfellist), talle järgnesid SEB Pank (24%), Nordea Bank AB (19%) ja Danske Bank A/S Eesti filiaal (7%). Ülejäänud 12% turust jagasid omavahel 11 panka, kellest oli suurima turuosaga LHV Pank (3%). Pangalaenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga DNB Pank 3% (3%) Danske Bank A/S 7% (8%) muud 9% (8%) 9. Krediidiasutuste väljastatud laenud 38% (39%) Nordea Bank AB 19% (19%) SEB Pank 24% (23%) 31 Eraisikud ja mittetulundusühingud võtavad muid laene muu hulgas väärtpaberite soetamiseks ning äritegevuse alustamiseks ja laiendamiseks. 24

25 Valitsuse laenude turu jaotus on mõningal määral muutunud. Valitsusele väljastatud laenude jääk kasvas jätkuvalt Danske Bank A/S is ning vähenes SEB Pangas ja Nordea Bank AB is. See mõjutas ka nende turuosasid aasta juuni lõpu seisuga oli valitsusele andnud kõige rohkem laene Danske Bank A/S, kelle turuosa kasvas aasta võrdluses 32%lt 34%ni. Nordea Bank AB Eesti filiaali ja SEB Panga turuosa aga kahanes, vastavalt 13%lt 10%ni ja 17%lt 15%ni. ile kuulus juuni lõpus 30% valitsusele väljastatud laenudest. Finantseerimisasutuste laenude turu jaotus on samuti aastaga muutunud. SEB Panga turuosa kasvas 21%lt 24%ni, samas kui i turuosa vähenes 30%lt 28%ni. Suurim osa finantseerimisasutuste laenudest on aga koondunud Nordea Bank AB i (36%). Äriühingute laenude turu jaotus ei ole eriti muutunud. LHV Panga turuosa kasvas aastaga 4%lt 5%ni ning Danske Bank A/S i ja DNB Panga turuosa vähenes samal ajal vastavalt 8%lt 7%ni ja 6%lt 5%ni. Teiste pankade turuosa jäi samaks. Suurim turuosa kuulus endiselt ile (34%). Eraisikute laenude jääk vähenes esimesel poolaastal Danske Bank A/S is, mille tulemusena kahanes tema turuosa aasta juuniga võrreldes 9%lt 8%ni. Suurim osa eraisikutele kuuluvate laenude jäägist on endiselt koondunud i (46%) ja SEB Panka (26%). Valitsuse laenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Äriühingute laenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Danske Bank A/S 34% (32%) muud 8% (7%) Nordea Bank AB 10% (13%) DNB Pank 3% (1%) 34% (34%) DNB Pank 5% (6%) LHV Pank 5% (4%) Danske Bank A/S 7% (8%) OP Corporate Bank plc 4% (4%) muud 5% (4%) 30% (30%) Finantseerimisasutuste laenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 28% (30%) muud 5% (6%) SEB Pank 15% (17%) LHV Pank 7% (7%) SEB Pank 22% (22%) Nordea Bank AB 18% (18%) Eraisikute laenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 46% (46%) Danske Bank A/S 8% (9%) muud 6% (5%) 9. Krediidiasutuste väljastatud laenud Nordea Bank AB 14% (14%) SEB Pank 24% (21%) Nordea Bank AB 36% (36%) SEB Pank 26% (26%) 25

26 Laenuliikide vaates ei ole eraisikutele väljastatud laenude jaotus muutunud. Enamik eraisikutele antud laenudest on eluasemelaenud: aasta juuni lõpu seisuga 86% kogu laenujäägist ehk 6,8 miljardit eurot. Igapäevaste kulutustega seotud laenude hulgas (tarbimislaenud, krediitkaartide kasutusel olev limiit, arvelduskrediit) suurenes jätkuvalt tarbimislaenude osakaal, 72%lt 73%ni. Igapäevase tarbimisega seotud laene oli aasta juuni lõpuks antud kokku 0,65 miljardi euro ulatuses. Eraisikute laenuturg on endiselt väga koondunud: ligikaudu pool turust kuulus aasta juuni lõpus ile, ülejäänu jaotasid omavahel peamiselt SEB Pank, Danske Bank A/S ja Nordea Bank AB. Tarbimislaenude puhul kasvas aasta esimesel poolel märkimisväärselt Inbanki turuosa, 8%lt 13%ni. Tarbimislaenude jäägi põhjal on Inbank tõusnud i (68%) ja SEB Panga (11%) järel turuosa suuruselt kolmandaks. Eraisikute laenude jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Igapäevase tarbimisega seotud laenude jaotus juuni lõpu 2017 seisuga (sulgudes juuni lõpp 2015) õppelaenud 2% (2%) krediitkaardid 24% (25%) tarbimislaenud 6% (6%) krediitkaardid 2% (2%) muud laenud 4% (4%) arvelduskrediit 3% (3%) eluasemelaenud 86% (86%) tarbimislaenud 73% (72%) Eraisikute eluasemelaenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 45% (45%) Danske Bank A/S 8% (10%) Nordea Bank AB 16% (15%) muud 3% (3%) Eraisikute tarbimislaenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga 68% (72%) Bigbank 5% (6%) Inbank 13% (8%) muud 1% (1%) SEB Pank 11% (11%) 9. Krediidiasutuste väljastatud laenud SEB Pank 28% (27%) Nordea Bank AB 2% (2%) Eraisikute krediitkaartide turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Eraisikute muude laenude turu jaotus juuni lõpu 2017 seisuga Danske Bank A/S 1% (2%) Citadele banka 3% (3%) 70% (68%) Nordea Bank AB 6% (6%) SEB Pank 20% (21%) 22% (21%) DNB Pank 20% (21%) muud 3% (3%) SEB Pank 16% (17%) Danske Bank A/S 8% (9%) Nordea Bank AB 10% (12%) muud 21% (17%) 26

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

ülevaade_12_07:Layout 1.qxd EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants -

Rohkem

Eesti finantsturu ülevaade 2016

Eesti finantsturu ülevaade 2016 Eesti finantsturu ülevaade 2016 Sakala 4 15030 Tallinn Telefon: + 372 668 0500 Faks: + 372 668 0501 E-post: info@fi.ee Veebileht: www.fi.ee Ülevaade põhineb Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Dokument

Dokument Kindlustuse lepitusorgan Liikluskindlustuse lepitusorgan 2018. AASTA ARUANNE Nagu muudes valdkondades, tuleb ka kindlustuses ette vaidlusi. Enamasti lahendavad pooled vaidluse läbirääkimiste teel. Kui

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin

Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn nr 5.1-5/ If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikrin Ärisaladused välja jäetud OTSUS Tallinn 07.05.2014 nr 5.1-5/14-010 If P&C Insurance AS taotluse alusel Insurance broker services OÜ ja Codan Forsikring A/S Eesti filiaali koostöö suhtes alustatud järelevalvemenetluse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

Hinnakiri_EST_

Hinnakiri_EST_ SISUKORD 1. Konto avamine ja haldamine... 2 2. Arveldused sularahas EURdes... 3 3. Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4. Sularahata operatsioonid EURdes... 4 5. Sularahata operatsioonid välisvaluutas...

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report SOLVENTSUSE JA FINANTSSEISUNDI ARUANNE 2016 1 2016. aasta solventsuse ja finantsseisundi aruande sisukord KOKKUVÕTE... 4 A. ÄRITEGEVUS JA TULEMUSED... 5 A1. ÄRITEGEVUS... 5 A2. KINDLUSTUSTULEMUSED... 6

Rohkem

1

1 SISUKORD 1 Konto avamine ja haldamine... 2 2 Arveldused sularahas -des... 2 3 Arveldused sularahas välisvaluutas... 3 4 Sularahata operatsioonid -des... 3 5 Sularahata operatsioonid välisvaluutas... 5

Rohkem

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID

II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID II ETTEVÕTETE JA MAJAPIDAMISTE FINANTSKÄITUMINE JA RISKID ETTEVÕTTED 1 Ettevõtete finantspositsioon ja säästmine Erinevalt möödunud aasta IV kvartalist suurendasid ettevõtted fi nantskohustusi 26. aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest

1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest 1/34 Vahearuanne jaanuar juuni 2019 Tulemuste kokkuvõte II kvartal 2019 võrdluses I kvartaliga 2019 Puhaskasum 7,7 mln eurot (5,0 mln eurot), millest emaettevõtte omanike osa 7,1 mln eurot (4,7 mln eurot)

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne 2017. aasta III kvartali vahearuanne ERGO INSURANCE SE 2017. aasta III kvartali VAHEARUANNE Ärinimi Äriregistri nr 10017013 Aadress Telefon 610 6500 A. H. Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Juhatus Nimi Allkiri

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem