IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähe"

Väljavõte

1 IP C&C koostöö ja lähenemine Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Saavutuste aasta Aasta on olnud koostööfondi ja lähenemisprogrammi jaoks tõeliselt edukas aasta oli edukas mõlema meetme jaoks ning mõlemas valdkonnas saavutati konkreetseid tulemusi seda tänu riiklike ja Beneluxi ametite, Euroopa Patendiameti, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni, kasutajaühenduste ja OHIMi pühendunud tööle. Üks vanimaid projekte, TMview, on muutunud veelgi paremaks ning seda on külastatud alates esmakordsest avaldamisest pea miljon korda. Peaaegu pooled külastustest toimusid aastal ning agaraimad kasutajad Euroopas olid Hispaanias, Itaalias, Saksamaal, Bulgaarias, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal. Novembris liitusid TMview'ga Saksamaa ja Austria ning enne aasta lõppu või hiljemalt aasta esimeses kvartalis on valmis ühinema Iirimaa, Poola, Kreeka ja Küprose ametid. Nende liitumisega saavutab TMview pärast väga edukat kahtteist kuud täiskoosseisu. Sisukord Saavutuste aasta Koostööfondi vahendite avaldamine Bulgaaria patendiametis Koostööfondi projekti portfell Roheline tuli taksonoomiale ja klassiulatustele Infolehte IPC&C koostatakse OHIMi strateegiakava 6. tegevussuuna (Euroopa võrgustiku arendamine) toetamiseks: meetmed KI 27 (ühiste vahendite loomine koostööfondi kaudu), KI 28 (tavade lähendamise soodustamine) ja KI 29 (ELi jõustamistegevuse toetamine). Detsember 2012 / jaanuar aasta oli edukas mõlema meetme jaoks ning mõlemas valdkonnas saavutati konkreetseid tulemusi seda tänu riiklike ja Beneluxi ametite, Euroopa Patendiameti, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni, kasutajaühenduste ja OHIMi pühendunud tööle. Fantastiline aasta oli ka EuroClassil (nimetatakse ametlikult ümber TMclassiks järgmiste kuude jooksul) aasta algas Austria liitumisega ning novembris ühines 29. ametina Rumeenia. Kui aasta lõpus liitub ka Läti, on kõik ELi riigid olemas! EuroClassi esimeseks aasiakeelseks liikmeks sai Jaapan ning vahend on nüüd kättesaadav ka jaapani keeles. Koostööfond täitis oma kohustuse tulla 18. novembril välja mitme uue vahendiga, püüdes sellega hulgaliselt tähelepanu kogu Euroopas. See polnud küll esimene kord, kui neid vahendeid tutvustati. Osalevad ametid ja kasutajad 1

2 IP C&C koostöö ja lähenemine olid kogu uue tarkavara demoversioone näinud ja need heaks kiitnud mitmesugustel üritustel, mis aasta jooksul OHIMis ja mujal toimusid. Vanemuse vahendi on enne aasta lõppu kasutusele võtnud 13 riiki ning sellest on kasu ka kasutajatel. Kvaliteedistandardid võetakse aasta lõpuks vastu algselt prognoositud 11 asemel 18 riiklikus ametis. DesignView oli kavas tuua detsembris välja katseprojektina. Nüüd on see kasutusel seitsmes ametis, sealhulgas OHIMis, sisaldades üle miljoni tööstusdisainilahenduse, ning aasta alguses on valmis liituma järgmisedki riigid aastal tõotab fondi vaatenurgast saada kõige olulisemaks uus vahendite kogum, sealhulgas jõustamis- ja muud projektid, nagu prognoosimine. Katsetati kontrollijate abivahendit CESTO, sarnasuse abivahendit ja kujutise otsimise vahendit ning need olid 18. novembril valmis ning ametid juba valmistuvad neid vahendeid alates jaanuarist igapäevaselt kasutama hakkama. Palju tööd tehti ka tarkvarapaketiga, eelkõige tänu Soome ameti kindlameelsusele esimese elektroonilise esitamise lahenduse katsetamisel. Novembri lõpus avas Soome kohalikele kasutajatele elektroonilise esitamise piiratud versiooni aastal tõotab fondi vaatenurgast saada kõige olulisemaks uus vahendite kogum, sealhulgas jõustamis- ja muud projektid, nagu prognoosimine. Plaanitust varem toodi aastal välja kasutajate rahulolu uuringu vahend ning e-õppe vahend VKEdele. Lähenemisprogrammil oli samuti edukas aasta. Projekt Fill-Up ühise kaupade ja teenuste andmebaasi kinnitatud tõlge igasse keelde moodustab suure osa klassifikatsioonide ühtlustamise projektist. Ning see on riiklike ametite klassifikatsioonide ühtlustamise eeltingimus. Aasta jooksul ühtlustati veel kuue ameti Hispaania, Itaalia, Portugali, Malta, Horvaatia ja Beneluxi intellektuaalomandi ameti (BOIP) klassifikatsioonid. Kokku on projekt täidetud 75,5% ulatuses, kusjuures seitse ametit veel tegelevad sellega. See tähistab olulise etapi lõppu ning suurt sammu edasi aastal lisandus ka kolm uut lähenemisprogrammi projekti. Alustati kujutismärkide absoluutsete keeldumispõhjuste, mustvalgete märkide kaitse ulatuse ning segiajamise tõenäosusest tingitud suhteliste keeldumispõhjuste projektidega. Igal projektil on neli tööpaketti esimestega on juba algust tehtud ning töörühmad pidasid aastal mitu väga konstruktiivset koosolekut aastal korraldati riiklikes ametites uuring, et koguda teavet selle kohta, kuidas nad asju praegu ajavad, ning tuua esile erinevused eri projektide ulatuse vahel. 10. oktoobril tutvustati uuringu tulemusi kontaktrühmade koosolekul, kus need said sidusrühmadelt ja töörühma liikmetelt väga kiitvat tagasisidet. Klasside päiste lähendamise projekti heakskiitmine haldusnõukogu novembris toimunud koosolekul tähendab, et projektiga saab nüüd liikuda rakendamisetappi. Ning loomulikult tähendas klasside päiste lähendamise projekti heakskiitmine haldusnõukogu novembris toimunud koosolekul, et projektiga saab nüüd liikuda rakendamisetappi. 2

3 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) aasta tuleb kahe programmi jaoks kõige raskem aasta ning arvestades asjade liikumise kiirust käesoleval aastal, ootab kõiki koos riiklike ametite ekspertide ja kasutajaühendustega töötavaid rühmi kogu Euroopas veelgi rohkem saavutusi. Kavas on tuua välja uusi vahendeid, sealhulgas tähtis tarkvarapakett ning muud huvitavad arendused aasta tõotab tulla OHIMi rahvusvahelise koostöö seisukohast taaskord edukas. Koostööfondi vahendite avaldamine OHIMi peakorteris Alicantes ja mujal ei kahelda, et saavutatud on oluline etapivõit. 18. novembril 2012 jõudis koostööfond n-ö valmisetappi, tuues välja suurel hulgal vahendeid, mis tõotavad tuua palju kasu riiklikele ametitele ja kasutajatele kogu Euroopas. Internetis avaldati kaheksa uut vahendit ning lisaks EuroClassi uus töökonsool. Kõik need on kättesaadavad aadressil ühisportaalis, mille kaudu pääseb juurde ka teistele projektidele. Kõik vahendid töötati välja projektipõhiselt. Projektirühmad koosnesid ELi riiklike ametite ja Beneluxi ameti töötajatest ning kasutajaühenduste ekspertidest ning esindatud olid ka Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon ja Euroopa Patendiamet. Vahendite arendamisega tegeleb Euroopas 314 inimest, mis tähendab, et tegu on OHIMi seni suurima koostööprogrammiga. (Vt joonis lk-del 6, 7 ja 8.) NOVEMBRIS AVALDATUD VAHENDID Kujutise otsing Kontrollijate abivahend CESTO Ühisportaal Kvaliteedistandardite portaal Kasutajate rahulolu uuringu vahend DesignView Sarnasus E-õpe VKEdele EuroClassi (uue nimega TMclass) uus töökonsool Elektrooniline esitamine: piiratud kasutusega (katseprojekt Soomes) Vahendite käivitamine on OHIMi strateegilise kava oluline saavutus. Strateegiline kava on visioon, mille alusel loodi Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustik. Koostööfond koos lähenemisprogrammiga on Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku oluline mootor. Vahendite käivitamise oluline tulemus on tarkvaralahenduste arendamine kaubamärkide ja tööstusdisainilahendustega seotud menetluste jaoks. Samuti on see näide üleeuroopalisest koostööst, mis on võrgustiku keskne eesmärk inimmõõtme osas. See oli ühine jõupingutus, milles osalesid kasutajaühendused, riiklike ametite töötajad, Beneluxi intellektuaalomandi ameti, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Euroopa Patendiameti ning OHIMi meeskond. Koostöö võttis kokku OHIMi rahvusvahelise koostöö ja õigusküsimuste osakonna direktor João Negrão, kes osutas 3

4 IP C&C koostöö ja lähenemine tohutule eriteadmiste kogumile, mis arendustegevust toetas ja aitas edu saavutada: Ma leian, et tegu on suure saavutusega see on suurepärane näide koostööst, mida on võimalik teha koos riiklike ametite, samuti kasutajate kogukonna, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Euroopa Patendiameti ekspertidega. Tänu sellele saimegi uued vahendid välja tuua. Need vahendid toetavad aastal ka jõustamistegevust. Bulgaaria patendiametis Svetlozar Tonevil on parajasti lühike kümneminutiline paus pärast järjekordset teabesessiooni OHIMi Alicante peakorteris, kui temaga kokku saame. Tema sõnul keskendutakse OHIMi poolt alati vahendite laitmatule toimimisele ega kiirustata nende avaldamisega. Ta on siin nädal aega, osaledes Alicantes intensiivsel koolitussessioonil, enne kui Sofiasse tagasi läheb. OHIMi lähetatud projektijuhina Bulgaaria patendiametis on tal viimased üheksa kuud olnud töiselt keerulised. OHIMi president António Campinos koostööfondi pidustustel Järgmisel aastal avaldatavad kaks vahendit esindavad konkreetseid tulemusi seoses intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega, mis toodi OHIMi alluvusse 5. juuni aasta määrusega ning mis kasutab neid vahendeid oma töö põhiaspektide esiletoomiseks. Ta asus ametisse aasta alguses. Sellest alates on Bulgaaria olnud mitmesuguste koostööfondi vahendite rakendamise esirinnas ametiga, kus töötab ligikaudu 120 inimest töötades seega vahendite rakendamise osas üle oma jõu. See on tõeliselt keeruline töö, ütleb Svetzolar. Pean tundma kõiki koostööfondi raames arendatavaid projekte ja selgitama neid oma ametile ja töötajatele. See on suurepärane näide koostööst, mida on võimalik teha koos riiklike ametite, samuti kasutajate kogukonna, Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni ja Euroopa Patendiameti ekspertidega. 4 Kuid ka koostööfondi töörühm ei jää loorberitele puhkama. Järgmisel aastal alustatakse uue projektide lainega ning üle Euroopa on kavas tegeleda vähemalt saja projekti rakendamisega. Svetlozar Tonev, lähetatud projektijuht Bulgaarias

5 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Bulgaarias on koostööfondi vahendite kasutamise tulemusi kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste spetsiifikaga juba näha. Oleme liitunud TMview ja DesignView'ga, toob kursis juba enne ametisse tööle asumist ning üritan olla Svetzolar välja, lisades, et need on kaks väga head näidet kasuks nii palju kui võimalik, ütleb ta. ühinemise kohta ma ütleks, et TMview ja DesignView on Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku sümbolid. Olime esimese seitsme ameti seas, Riiklike ametite ja OHIMi töö on kes eelmisel nädalal DesignView'ga liitusid. Samuti oleme sarnane nad täiendavad ja toetavad kasutusele võtnud sarnasuse vahendi, mis on väga oluline, ning meil on olemas ka e-õppe ja ühisportaali vahendid. üksteist. Bulgaaria patendiamet vastutab patentide, k a u b a m ä r k i d e, tööstusdisainilahenduste ning taimesortide ja loomaliikide kokku tööstusomandi nelja valdkonna eest. Kuigi Sofia jääb Alicantest päris kaugele, näeb Svetzolar OHIMi ja Bulgaaria patendiameti vahel palju sarnasusi. Minu arvates on riiklikud patendiametid ja OHIM ühes paadis, ütleb ta. Mõlemad osutavad avalikke teenuseid, eelkõige seoses tööstusdisainilahenduste ja kaubamärkidega. Riiklike ametite ja OHIMi töö on sarnane nad täiendavad ja toetavad üksteist. OHIMi koostööfondi töömeetodile jagub Svetzolaril üksnes kiidusõnu ning ta nimetab seda väga motiveerivaks. Ilmselgelt on ta väga uhke ka Sofias tehtud töö üle ning ütleb, et ameti eksperdid hindavad vahendeid kõrgelt. Nad on kindlad, et vahendid osutuvad väärtuslikuks, muutes nende elu ja igapäevatöö lihtsamaks. Svetzolaril, kes on ametilt IT-spetsialist, on 20aastane töökogemus Bulgaaria avalikus ja erasektoris ning ka Bulgaaria patendiamet polnud talle võõras. Olin Bulgaaria pealinn Sofia öösel Svetzolar on üks üheteistkümnest lähetatud projektijuhist, kelle OHIM on peamistesse riiklikesse ametitesse saatnud, ning ta teab, et tema ja ta kolleegide tööl on olnud suur mõju. Viimane kord septembris, kui kõik projektijuhid olid Alicantes, üritasime hinnata, millised olid rakendamiskavatsused enne meie tulekut ja pärast kuuekuulist tööd kohapeal. Jõudsime järeldusele, et üheteistkümnes ametis olid rakendamiskavatsused pärast meie ametisse asumist peaaegu kahekordistunud aasta tuleb Svetzolarile ja tema kolleegidele Sofias järjekordne töökas aasta aasta töö põhjal võib eeldada, et nad liiguvad jällegi esirinnas. 5

6 Koostööfondis osalejad OHIMi MEESKOND 6

7 Koostööfondis osalejad RIIKLIKUD AMETID (OLEMAS LÄHETATUD PROJEKTIJUHT)* * OHIMi lähetatud projektijuhid 7

8 Koostööfondis osalejad RIIKLIKUD AMETID (LÄHETATUD PROJEKTIJUHITA) 8

9 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Roheline tuli taksonoomiale ja klassiulatustele Kui klasside päiste lähendamise projekt ehk CP.2, nagu seda kutsutakse, oleks lennuk, oleks see nüüdseks peaaegu valmis õhku tõusma. OHIMi haldusnõukogu eelmisel kuul toimunud koosolekul Alicantes kiitsid nõukogu liikmed heaks seni taksonoomia ja klassiulatuste valdkonnas tehtud töö. See oli suur saavutus CP.2 meeskonnale teisele viiest rühmast, kes töötavad lähenemisprogrammi projektidega. Seni on kaubamärkidega tegelevad ametid kasutanud klassifitseerimisel kaht eri lähenemisviisi. Esimese lähenemisviisi korral hõlmab klassi päis kõiki klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid ning seda kasutasid projekti alustamishetkel üheksa ametit, sealhulgas OHIM. Klassiulatus on taksonoomia struktuuris klassifitseerimiseks vastuvõetavate rühmanimetuste kõrgeim tase. Teine lähenemisviis, mida kasutas enamik ametitest, rajaneb põhimõttel tähendus ühtib kirjasolevaga, mille kohaselt tõlgendatakse terminit nii, et see hõlmab üksnes termini kirjeldusega kattuvat. Uus klassifitseerimistava põhineb lähenemisprogrammi raames loodud taksonoomia struktuuril. Lähenemisprogrammi juht Dennis Schiers See oli suur saavutus CP.2 meeskonnale teisele viiest rühmast, kes töötavad lähenemisprogrammi projektidega. CP.2-ga alustati aastal eesmärgiga arendada välja ühine klassifikatsiooni terminite kogum, mis ideaalis hõlmaks kõiki ühtlustatud andmebaasi kaupu ja teenuseid teatavas klassis teataval ajahetkel, olles vastuvõetav kõikidele osalevatele ametitele. Taksonoomia on hierarhiline struktuur, mis aitab kasutajatel otsida kaupu ja teenuseid nii, et nad leiaksid kohe sellise kaitseulatuse, mida nad vajavad. See on võimaldanud luua uue mõiste klassiulatus. Klassiulatus on taksonoomia struktuuris klassifitseerimiseks vastuvõetavate rühmanimetuste kõrgeim tase. See tähendab, et terminid, mis on klassifitseerimiseks liiga ebamäärased või üldised, jäetakse välja. Loodud rühmanimetused koos on piisavalt ulatuslikud ja täpsed, et määrata teatud ajal kõik teadaolevad kaubad ja teenused klassis. 9

10 IP C&C koostöö ja lähenemine Kuigi see on üksnes halduslik ning selle kasutamisel, kaupade ja teenuste sarnasusel või identiteedil ei ole õiguslikke tagajärgi, on tulemuseks ühiselt aktsepteeritav klassifitseerimissüsteem, mis lähenemisprogrammi juhi Dennis Scheirsi sõnul on kõikehõlmav, dünaamiline ja kasutajatele väga kasulik. Tulemus on ühiselt aktsepteeritav klassifitseerimissüsteem, mis lähenemisprogrammi juhi Dennis Scheirsi sõnul on kõikehõlmav, dünaamiline ja kasutajatele väga kasulik. Olemas on kolm asjakohast vahendit. Esiteks EuroClass. See on esimene koht, kus taksonoomia on kavas kasutajatele kättesaadavaks teha, ning see avaldatakse aasta alguses, ütleb Dennis. EuroClass on esimene koht, kus taksonoomia on kavas kasutajatele kättesaadavaks teha. Pärast haldusnõukogu heakskiidu saamist saavad Dennis ja tema töörühm liikuda nüüd SP.2 rakendamisetappi. Dennis märgib, et rakendamine tähendab seda, et muudame taksonoomia ja klassiulatused klassifitseerimisvahendites kättesaadavaks. Elektroonilise esitamise piiratud katseprojekt Soomes Teine koht on tulevane tarkvarapakett, mis on koostööfondi raames välja töötatud ühine elektroonilise esitamise süsteem. See koosneb konfigureeritavatest moodulitest ning üks moodul, mis riiklikele ametitele kasutatavaks tehakse, on taksonoomia. Riiklikud ametid võivad seejärel pakkuda seda oma kasutajatele. Teine koht on tulevane tarkvarapakett, mis on koostööfondi raames välja arendatud ühine elektroonilise esitamise süsteem. 10

11 Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Kolmas võimalus on suunatud ametitele, mis juba kasutavad riiklikku elektroonilise esitamise süsteemi ka neil on võimalik oma kasutajatele pakkuda taksonoomiat, mis tehakse kättesaadavaks veebiteenuste kaudu. Koostame iga ameti jaoks eraldi rakenduskava ning teeme seda kõigile korraga. Dennisel ja tema töörühmal on siiski veel palju tööd teha. Koostame iga ameti jaoks eraldi rakenduskava ning teeme seda kõigile korraga, ütleb Dennis. Teame, et WIPO-l on kavas teha taksonoomia koos uue Nizza väljaandega oma veebilehel kättesaadavaks esimeseks jaanuariks, seega seal jõuavad meie tulemused juba veebi. Ent kuigi CP.2 tulemusi oodatakse kannatamatult, tahab Dennis olla kindel, et enne avaldamist kõik toimib. Kõigepealt tahame konsolideerida WIPOga loodud uue versiooni, saada valmis selle versiooni tõlked ning siis, kui oleme valmis, avaldame selle internetis. Meie eesmärk on tegutseda kiiresti, kuid mitte rutakalt. Dennis teab, et projekti edu jaoks on määrava tähtsusega kasutajate tagasiside; rühmaga koostööd tegevad kasutajaühingud INTA ja MARQUES on juba esitanud väärtuslikke märkusi ja soovitusi. Klassifitseerimine on tõenäoliselt toimiku esitamise protsessi kõige raskem osa ning seetõttu teebki uus ühine tava lihtsamaks nii meie kasutajate kui ka kontrollijate elu. Kõik on meie tööga väga rahul, ütleb Dennis. Klassifitseerimine on tõenäoliselt toimiku esitamise protsessi kõige raskem osa ning seepärast teebki see uus ühine tava lihtsamaks nii meie kasutajate kui ka kontrollijate elu. On vaid aja küsimus, millal see lennuk õhku tõuseb. Dennis Schiers ja lähenemisprogrammi töörühm 11

12 Siseturu Ühtlustamise Ameti koostööfondi projekti portfell detsember 2012 Projekti nimetus Kavatsus rakendada (ametid) Hinnanguline Hinnanguline aasta valmimisaasta (mln ) Projektide hetkeseis Kujutise otsing AT - BX - CY - CZ - DK - EE - ES - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SI - SK - UK (21) Võetud kasutusele katseametites: MT, EE; OHIM, PT Järgmised ühinemised on kavas aastal. TMview AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (25) Viimased ühinejad: DE, AT, IE, PL aasta esimeses kvartalis kavatsevad ühineda: CY, GR EuroClass (TMclass) AT - BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (25) Kõik ELi riiklikud ametid, v.a Läti, on ühinenud (sealhulgas Horvaatia ja muud kui EL 28 ametid). Läti võtab kasutusele aasta detsembris. EuroClass on kättesaadav ELi 23 keeles ning jaapani keeles. Vanemus BG - BX - CZ - EE - FR - GR - HU - IE - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (18) Rakendamine on lõpetatud järgmistes ametites: PT, IE, CZ, EE, LV, BG, BX, SI, SE, SK ja HU aasta esimeses kvartalis järgnevad LT, RO, MT, FR. GR, UK ja PL (uus rakendusamet) võtavad kasutusele aasta jooksul. Kvaliteet BG - CY - CZ - DK - EE - ES - FI - FR - GR - GR OBI - HU - IT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - UK (20) Rakendamine on lõpetatud järgmistes ametites: BG, DK, ES, HU, UK, FI, CZ, GR OBI, GR GGE, CY, SI, LV, RO, EE, PL, PT, MT. Ühinemata on veel kolm ametit (SE, IT ja FR). Prognoosimine DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IT - LV - PL - PT - SI - UK (12) Koostöö Madridi polütehnilise ülikooliga on kokku lepitud. Praeguste prognoosimismeetodite üksikasjaliku uuringu tulemused on edastatud ja võrdlusalused kindlaks määratud. Kasutajate rahulolu uuring BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI - SK (19) Piiratud kasutuselevõtt aasta novembris. Peatselt alustatakse tõlkimist, toimetamist ja hindamisskaala loomist. DesignView BG - BX - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR OBI - IE - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (22) Projekt käivitus aasta novembris. Oma andmebaasid on edukalt liitnud GR OBI, ES, BG, BX, SK, EE ja PT. Sarnasus BG - BX - CY - DE - EE - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - SI - SK - UK (18) Vahend käivitati aasta novembris. CESTO BG - CY - DK - ES - FI - FR - GR - HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO - SI - SK (16) Vahend käivitati aasta novembris. Taotluste esitamise ühisportaal Kvaliteedi juhtimise ühtlustatud süsteem XML ja arhitektuur AT - BG - BX - CY - DE - DK - EE - ES - FI - FR - GR - GR OBI - HU - IE - IT - LT - LV - MT - PL - PT - RO - SI - SE - SK - UK (26) BG - CZ - DK - ES - HU - IT - LT - RO (esialgse huvil alusel) ei ole vaja rakendada töörühma liikmed: BX - DE - DK - FR - FI - GR OBI - LT - PT - UK (9) Vahend käivitati aasta novembris Avaldamine sõltub koostööfondi punkti edust. 0.7 Projekt on valmis. Tulevane tarkvarapakett AT - BG - BX - CY - EE - FI - FR - GR - GR OBI - IE - IT - LT - LV - MT - PL - RO - SI - SK - UK (19) Elektrooniline esitamine on kasutusel Soomes aasta alguses võetakse see kasutusele ka OHIMis. E-õpe BG - CY - CZ - DK - EE - ES - FR - GR - GR OBI - IE - LT - LV - MT - PT - RO - SE - SI - SK (18) Vahend käivitati aasta novembris. Kõnekeskuse vahend "CY - DE - DK - GR - GR OBI - MT - PL - RO - SI - SK (10)" Projekt jagati kaheks põhietapiks. Esimese etapi SRS on läbi vaadatud, HLA ootel. Hetkel valmistatakse ette lahenduse esimest versiooni. Katsetamine on kavas jaanuaris. Jõustamise andmebaas BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IE - LV - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (19) Töörühma liikmed on heaks kiitnud nõuded ja arhitektuuri. Arendajad tegelevad arendamisega. Kavandatav käivitamine aasta teises kvartalis. Võltsimisvastane luureandmete 12 vahend BG - BX - CZ - DK - ES - FR - GR - GR OBI - HU - IE - IT - MT - PL - PT - RO - SE - SI - SK - UK (19) Töörühma liikmed on heaks kiitnud nõuded ja arhitektuuri. Arendajad tegelevad arendamisega. Kavandatav käivitamine aasta teises kvartalis.

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 441 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 61. aastakäik 7. detsember 2018 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet 2018/C 441 A/01 Vaba ametikoha

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) prakti EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2017 COM(2017) 242 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) praktilise kohaldamise läbivaatamise kohta ET ET 1 Euroopa

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

COM(2019)51/F1 - ET

COM(2019)51/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 6.2.2019 COM(2019) 51 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Kuues aruanne raudteeturu arengu seire kohta {SWD(2019) 13 final} ET ET KOMISJONI ARUANNE EUROOPA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem