Üldkoosoleku protokoll 2016

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Üldkoosoleku protokoll 2016"

Väljavõte

1 EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOL Koosolek toimus 16. märtsil a. Elamusspordikeskuses SPOT OF TALLINN aadressil Peetri küla, Krati tee 2, algusega kell ja lõpuga OSALESID: 42 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 6 EJL juhatuse liiget 4 külalist (registreerimislehed lisatud) Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale. Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul ja saadetud välja kõikidele EJL-i liikmetele 11. märtsil, 14. märtsil ja 15. märtsil Üldkoosoleku avas ja seda juhtis EJL-i president Jaan Toots. Registreerimislehtede põhjal saab öelda, et 60-st EJ-i kuuluvast liikmesklubist oli kohal 42, mis moodustas 70 %, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku protokollijaks Reti Meema. Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud. J. Toots tegi ettepaneku valida üldkoosoleku häältelugejaks Kaja Malts. Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei olnud. J. Toots tutvustas üldkoosoleku päevakorda: 1. Tervitussõnad elamusspordikeskuse Spot of Tallinn poolt. Mida pakub spordikeskus sportlastele, millised on tulevikuplaanid? 2. EJL a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; EJL audiitori aruande kuulamine; 3. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; a. eelarve kinnitamine J. Toots andis teada EJL-i juhatuse koosoleku poolt vastu võetud otsused:

2 1) Juhatus otsustas moodustada töögrupi/-komisjoni, kes töötab välja uued EJL-i võistluskalendri ja reitingusüsteemi alused. Eesmärgiks on tõsta EJL-i võistluskalendri atraktiivsust ja harrastussportlaste suuremat kaasamist rattavõistlustele. Vastav reglemendi projekt peaks olema valmis käesoleva aasta oktoobriks, mil toimub EJL-i sügisene üldkoosolek. Töögruppi kutsutakse osalema treenerid, võistluste korraldajad ja klubide esindajad. Kutse saadetakse välja vahetult peale üldkoosoleku toimumist. 2) Juhatus otsustas anda EJL-i liikmesklubidele täiendav võimalus soovi korral registreerida oma võistlus/ed EJL-i võistluskalendrisse kuni 1. aprillini Info selle kohta saadetakse koos taotluse vormidega välja kohe peale üldkoosoleku toimumist. OTSUSTATI: Kõik osalejad olid päevakorraga nõus. Erapooletuid ja vastu polnud. Päevakorrapunkt nr. 1 ETTEKANNE: Spot of Tallinna tegevjuht Tõnu Seil ja üks spordikeskuse loojaid Mario Kalmre tutvustasid sportimis- ja koostöövõimalusi. Spot of Tallinna juhid loodavad tihedale koostööle EJL-i ja selle liikmetega. Soov on taotleda aasta Euroopa Meistrivõistluste korraldamisõigust BMX krossis. Päevakorrapunkt nr. 2 EJL a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine ETTEKANNE (Jaan Toots): Head klubide esindajad ja rattasõbrad! Oleme ootamatult jõudnud juba juubelihõngulise 130. rattahooajani. Tee selleni ei ole olnud lihtne, küll aga järjepidev ning suure panuse selleks olete andnud kõik teie, kes te täna siin olete. Hoolimata segastest aegadest spordi- ja kultuurimaastikul, Eesti Olümpiakomitees, rahastamise pidevast vähendamisest jm oleme sellest hoolimata üheskoos jalgrattasporti uskunud, toetanud ja selle arengusse stabiilselt panustanud. Sellest annab tunnistust ka see koht - Spot of Tallinn, kus me täna oleme. Alles astus klubi Airpark liidu liikmeks ja nüüdseks on lühikese ajaga on ära tehtud uskumatult suur töö-oluline samm Eesti jalgratta- ja noorte spordi arendamiseks. Liidu kvaliteeti ja olulisust näeb eelkõige selle liikmete arvust ja kvaliteedist. Eesti Jalgratturite 2

3 Liidul oli majandusaasta lõpuks 58 juriidilist liiget. Uhkusega võib tänaseks öelda, et selle aasta esimeste kuudega on alaliiduga liitunud veel mitu klubi ehk liitmete arv tänase seisuga on kasvanud lausa 61. See näitab, et jalgrattarattasport on endiselt populaarne ning sportalsed sh harrastajad peavad klubilist kuuluvust ja ühist eesmärkide poole pürgimist järjest olulisemaks. EJL-i ametliku võistluskalendri põhiselt viidi eelmise aasta jooksul läbi 95 võistlust. Kõik võistlused olid osalejaterohked ja kõrgetasemelise korraldusega. Taaskord on Eestile au ja kuulsust toonud meie kaks rahvusvahelist rattaüritust - Tour of Estonia ja Balti Keti Velotuur, mis lisaks meie ratturite ja sportimisvõimaluste tutvustamisele on tugevasti kaasa aidanud ka Eesti ning kohalike linnade turundamisele. Loomulikult peab eraldi ära märkima Tartus toimunud Euroopa Meistrivõistlused, mis olid korraldatud Klubi Tartu Maratoni ja Eesti Jalgratturite Liidu koostööna ning said kiidusõnu oma professionaalse korralduse ja sportlaste esindatuse eest. Eraldi tahaks välja tuua uudselt läbi viidud Eesti Maanteesõidu meistrivõistlused, mille raames esmakordselt Eesti jalgrattaajaloos oli võimalus vaadata kõiki võistluspäevi otseülekandena. Meie ratturid on hoidnud lippu kõrgel mitmetel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Eraldi tunnustust väärivad Maailmameistrivõistluste meeste grupisõidus saavutatud Rein Taaramäe 14. ja Tanel Kangerti 24. koht, samuti vanuseklassis MU23 Mihkel Räime 15. koht. Euroopa meistrivõistluste grupisõidus saavutas Martin Laas klassis U23 tubli 6. koha aasta alguses on suurepäraseid tulemusi näidanud Martin Loo, kes osales Kreekas kahel UCI kategooria maastikukrossil ning võitis mõlemad. Selle aasta teeb kahtlemata eriliseks eelkõige fakt, et on käimas Rio olümpia-aasta. Üle pika aja on Eestil võimalik oma riiki taas esindama saata mehed, kes hetkel teenivad igapäevast leiba maailma parimates klubides: Rein Taaramäe ja Tanel Kangert. Loomulikult elame kaasa, et ka Eesti edukaim maastikurattur Martin Loo saavutaks vajalikud punktid ning pääseks samuti olümpiale. Olümpia pole ühe spordiala ega ühe sportlase projekt, see on riigi ja rahvuse auasi. Ka Eesti Jalgratturite Liit on parimaks olümpiasoorituse ja ettevalmistuse tagamiseks sõlminud koostööleppe Eesti Olümpiakomiteega, et arendada jalgrattasõitu kui spordiala ja liikumisharrastust. Alanud hooaeg on kahtlemata ka muudatuste ja uute mõtete/suundade aasta, sest sügisest lõpetab oma töö praegune Eesti Jalgratturite Liidu juhatus ning annab taktikepi üle juba uutele tegijatele. Uuest aastast alustas koondise peatreenerina tööd Eesti läbi aegade edukaim jalgrattur Jaan Kirsipuu. Lisaks sellele peame üheskoos leidma lahenduse, kuidas kaasata senisest enam rattaspordi arendamisse ka kõiki harrastusrattureid. Harrastus- ja rahvasportlastele suunatud 3

4 võistlustel osalejate hulk on iga-aastaselt märkimisväärselt suurenenud ja muutunud Eesti spordiliikumise arvestatavaks osaks. Senisest enam peab rõhku pöörama koostööle erinevate partneritega, seda kõike jalgrattaspordi turvalisuse, puhtuse ja arengu nimel. Seoses sellega tugevdasime veelgi koostööd Politsei ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonnaga. Uueks hooajaks tahakski soovida kõigile head koostööd ja usku jalgrattasporti! Juhataja andis sõna EJL-i juhatuse liikmele Madis Lepajõele, kes andis ülevaate Euroopa Jalgratturite Liidu üldkoosolekul kuuldust aastal toimuvad 7 teles vaadatuima spordiala Euroopa meistrivõistlused koos. Selle raames lubatakse ca 2000 h otseülekandeid, sh kantakse otse üle kõiki rattaspordi finaalsõite a Euroopa meistrivõistlused toimuvad septembril Monacos ja Nizzas. Enamus tippsõitjaid on teatanud oma osalemisest, sh Tanel Kangert. Euroopa Meistrivõistlused maastikurattamaratonis toimuvad sel aastal 5. juunil Lätis Siguldas. Eesti jalgrattasport on Euroopa Jalgratturite Liidus heas kirjas, mida näitab UEC kokku euro suurune toetus viimasel kolmel aastal (sh buss). Eelarvest andis ülevaate U. Karlson. Peatuti pikemalt 2015 aasta eelarve täitmisele aasta lõpetati rahalise jäägiga Tõdeti, et rahalisi vahendeid on kasutatud plaanipäraselt. TULUD Täitmine 2015 Tulud Riiklik toetus EOK OM ja muude spordiprojektide toetus Kultuurkapitali toetus Hasartmängumaksu nk. toetus Liikmemaksud Võistluste registreerimismaks Litsentside müük Osavõtumaksud kohtunikud Kindlustused Klubide, sportlaste osalemistasu Muud finantstulud Reklaamitulud Sihtotstarbelised muud toetused Auhinnarahad TULUD KOKKU jooksval aastal Eelnevate perioodide kasutamata raha (reserv) RAHA KASUTADA KOKKU KULUD Täitmine 2015 Kulud EMV korraldamine RV võistlused Eestis Spordiprojektid Koondised Muud tiitlivõistlused (MM, EM, OM) Stipendiumid

5 7. Üldtegevus Turundusprojektid KULUD KOKKU jooksval aastal Tulud Kulud, jooksva aasta Jooksev tulem tegevusest/panga jääk seisuga RESERV Jääk Reserv sihtotstarb. aasta sp.projektidele Reserv järgmisteks aastateks Kokku aastal reservist tehtud eralduste otsused. Reserv EMV korraldamine maanteesõidus MU projektid Kulka aastaprojekti sihtotstarbeline toetus, mis laekus a Kokku Jääk Juhataja andis sõna kaasettekandeks MU koondise eestvedajale Rene Mandrile. 1. KAASETTEKANNE (EJL MNT koondise treener Rene Mandri) Rene Mandri andis ülevaate U23 koondise tegemistest hooaeg oli U23 koondisele aastate edukaim. Sellest aastast on U23 treeneri töö tasustatud. EJL-i palgal on 2 treenerit-rene Mandri ja Jaan Kirsipuu. Kahekesi haldavad kaks treenerit U23 ja meeste koondise igapäevatööd. Juunioride sõidud jagatakse kahe treeneri vahel ära. U23 on noortele ratturitele heaks väljundiks Eestist välja kasvamisel ja selle eest tuleb tänulik olla eelkõige antud projekti rahastajatele. 10 ratturit sõidab hetkel amatööridena välisklubides. Mõlemad treenerid loodavad pealekasvu jalgrattasporti eelkõige Audentese Spordikoolist. Juhataja andis sõna kaasettekandeks EJL MTB koondise esindajale Heiki Lombile. 2. KAASETTEKANNE (EJL MTB koondise esindaja Heiki Lomp) Eeldused edukaks maailmakarikaetappide soorituseks on Eesti maastikuratturitel olemas. Selleks, et tippu jõuda, peab alustama väiksematelt võistlustelt. Martin Loo pääs olümpiale on endiselt tõenäoline. Teekond selleni on keeruline, sest punkte kogub hetkel vaid Martin Loo ise, teistel riikidel koguvad punkte mitu meest riigi peale. 5

6 KÜSIMUS (Enno Eilo): Saan aru, et hetkel on Martin Loo olukord keeruline, aga kas ei saaks punkte kiiremini juurde koguda lähiriikidest, näiteks Lätist ja Soomest? VASTUS: Täpselt nii hetkel planeerimegi, tuleb osaleda väikestel ja lähedal toimuvatel võistlustel ja loota heale õnnele. Juhataja andis sõna EJL BMX koondise treenerile Jaan Veerannale. 3. KAASETTEKANNE (EJL BMX koondise treener Jaan Veeranna) Seoses Spot of Tallinn avamisega on hakanud levima väärarusaam, justkui saaks BMX krossi harrastada Eestis alles nüüd esmakordselt. Tegelikkuses on olukord pisut teine. Juba aastal valmis Tartus BMX krossirada, aastal valmis Tartu BMX sisehall. Regulaarselt tegeleb BMX krossiga 7 rattaklubi, treeninglaagrites osalevad ka Tallinna klubid. Sisehallis harjutab regulaarselt ca 80 ratturit, millest koondis (ca 20 ratturit) 2x nädalas. Arengukava 2020, mille eesmärgiks on saata Eesti rattur 2020 Olümpiamängudeel, on 100%- liselt täidetud aastal sai VELO EJL-i treenerite nõukogu poolt tunnustatud treeneri tasustamiseks eurot toetust. Kuigi raha on vähe, on aidanud treeneriga sõlmitud projektipõhine leping. Eelmisel aastal toimus 5 etappi Talvekarikavõistlusi viidi Belgia Lommeli sisehallis läbi treeninglaager saavutasid Euroopa KV 1. ja 2. etapil Graig Milan Meriloo B12 ja Miina Ojasild G koha. Juuni 2015 lõpus toimusid Euroopa Mängud, kus Ketlin Tekkel saavutas 13. koha. Viidi läbi ettevalmistuslaager koos peatreeneriga Tartus ning lühilaagrid Lätis Valmieras. Osaleti 16 Lätis toimunud võistlusel, millest 8 olid Läti MV etapid. Samuti osaleti 4 võistlusel Soomes ja 6 rahvusvahelisel väliraja võistlusel (Tartu linna MV, Eesti MV, Balti KV, Eesti KV 3 etappi). Toimus treeninglaager koondisele (ca 20 ratturit) Otepääl aastal toimub traditsiooniline Talvekarikasari osalesid 5 ratturit GOEXPOl, kus saavutati 3 esikohta, 1 kolmas koht ja 1 neljas koht. Märtsis toimus treeninglaager Belgia Lommeli sisehallis osalevad Miina Ojasild, Tõnis Mugra, Ardo Oks ja Graig Milan Meriloo Euroopa KV 1. ja 2. etapil. Võimalusel osaletakse ka järgnevatel etappidel. Rahastus tuleb omavahenditest, EJL-I poolt toetus selleks hetkel puudub. Samuti on plaanis osaleda kõigil 6

7 Läti MV etappidel ja Soome Nordic Cup võistlustel. Ühtlasi on plaan osaleda 6-el välisraja võistlusel: Tartu MV, Eesti MV, Balti KV, Eesti KV 3 etappi. Novembris algab järjekordne Talvekarikasari. Jätkub koostöö Läti treeneri Artisega. KÜSIMUS (Erkki Raasuke): Kas ja milline on koostöö Mait Merilooga, kes ajab sama asja, aga Tallinnas? VASTUS (Jaan Veeranna): Koostöö kahjuks puudub, mida näitas ka viimane segadus Eesti Meistrivõistluste korraldamisega. Kindlasti võiks koostööd edaspidi arendada VASTUS (Urmas Karlson): EJL on kõik BMX krossiga seonduva info edastanud mõlemale osapoolele ja loodab tulevikus tihedamat koostööd. Juhataja andis sõna EJL Võistluste Korraldajate Kogu juhatuse liikmele Allar Tõnissaarele. 4. KAASETTEKANNE (EJL Võistluste Korraldajate Kogu juhatuse liige Allar Tõnissaar) Esindades võistluskorraldajate kogu soovitan seada liidul prioriteedid ehk välja selgitada, mis on tulevikus korraldajate kogu funktsioon, eesmärk ja otsustusõigus. Peab tunnustama EJL-i juhatuse liiget Erkki Raasukest, kelle eestvedamisel kutsuti lõpuks kokku ümarlaud harrastussportlaste kaasamiseks. Kindlasti peaks sarnaste ümarlaudadega ka tulevikus jätkama. KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Mis on esimene samm, millega hakatakse selles konkreetses suunas edasi liikuma? VASTUS (Allar Tõnissaar): Kahjuks vanal koosseisul enam uusi ideid ja energiat sellega tegeleda ei ole. Loodetavasti võtavad asjaajamise üle nooremad ja energilisemad jalgrattafanaatikud. Tõnissaar on alati valmis kaasa lööma nõustajana. Juhataja andis sõna EJL Kohtunike Kogu juhatuse esimehele Rein Solnaskile. 5. KAASETTEKANNE (EJL Kohtunike Kogu juhatuse esimees Rein Solnask) aastal osalesid EJL kohtunikud 93 kalendrivõistlusel kokku 122 võistluspäeval ja panustasid selle aja jooksul 649 kohtunik-päeva. Arbiiteri tööga olid hooaja jooksul tegevad kokku 71 inimest. 7

8 2015.a. soetas 38 kohtunikku EJL litsentsi, neist 1 UCI rahvusvahelise kategooria komissar, EJL komissare 11, EJL kohtunikke 15, EJL abikohtunikke 11 (litsentsil väljatoodud distsipliinidest kõrgeim e tegusaim kategooria). Üks kohtunike jagunemist erinevate distsipliinide vahel iseloomustab ehk see, et kohtunike erinevate kategooriatena olid maanteesõiduvõistlustel tegevusluba olemas 33-l, maastikurattavõistlustel 31-l, trekisõiduvõistlustel 11-l, BMXvõistlustel 5-l ja cyclo-crossi võistlustel 13-l kohtunikul e keskmiselt 2,45 erinevat distspliini kohtuniku kohta. Teise parameetrina omasid nimetatud 38 kohtunikku erinevate distsipliinidega kaetult 2 UCI komissari taset, 21 EJL komissari, 37 EJL kohtuniku ja 33 EJL abikohtuniku kategooriat. Veel iseloomustab kohtunike produktiivsust see, et 9-l kohtunikul oli litsentsil vaid 1 distsipliin ja 5 -l kohtunikul 4 distsipliini. Peakohtuniku aruanded võistluste toimumisest ning õnnestumiste tõdemistest laekusid 87-lt võistluselt. 2 kalendrivõistlust toimusid sedavõrd hooaja lõpus (pärast ametlikku hooaja lõpupidu), et nende võistluste kohta ei olnud võimalik ka aktiivsusarvestust pidada. Kohtunike aktiivsuse tabelis oli punktisaajaid kohtunikke kokku 85, neist 71 said aktiivsuspunkte kohtunikutegevuse eest võistlustel, 14 inimest koolitusseminaril osalemise või kategooria tõstmise eest. Samas oli kohtunike kogu üldkoosolek seisukohal, et võistlustel tegutsenud litsentsita isikuid ei saa nimetada kohtunikeks, mida tuleb arvestada uue perioodi vastavas aruandes. 2015a olulisemateks võistlusteks kohtunikele olid M/NU ja M/NJ Euroopa Meistrivõistlused maanteesõidus Tartus, samuti rahvusvahelise kategooria Tour of Estonia ning Balti Keti Velotuur. Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis teist aastat järjest Raivo Rannamets. Parima noorkohtuniku kategoorias (EJL kohtuniku- ja abikohtuniku kategooriate arvestuses) osutus parimaks Edgari Treier. Resultatiivseimad kohtunikud võistluspäevade arvestuses (mille kohta ametlikku paremustabelit küll ei peeta) oli Raivo Rannamets 38 võistluspäevaga. Endiselt ei saa rahul olla mitmete peakohtunike aruannete sisukusega. Ootame neist vormikohaselt täidetuna abistavat lähtedokumenti nii võistluste korraldajale kui ka järgneva ürituse peakohtunikule. Kuigi kohtunike kogu üldkoosolek tunnistas oma juhatuse töö heaks, polnud ettekandja rahul noorkohtunike juurdekasvu mõningase seiskumise pärast. Meil puuduvad isegi UCI rahvusliku eliitkategooria kohtunikud, kes oleksid vaheastmeks UCI rahvusvahelise kategooria kohtunikuks saamisel a. kalendrivõistluste tulemused said õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud. EJL Kohtunike Kogu juhatuse initsiatiivil produtseeriti rida uusi dokumente: 1) juhendi võistluste abipersonalile ja 2) võistluste hindamise lehe. Lisaks neile uuendati mõned olemasolevad 8

9 juhendid ja näidisdokumendid. Kohtunike kogu juhatus koostöös EJL sekretariaadiga korraldas Vändras (Pärnumaal) korralise kahepäevalise koolitusseminari, millel osalesid 28 kohtunikku või selle kandidaati, lisaks veel 36 treenerit/võistluse korraldajat, seega kokku 64 inimest a. omandasid 9 kohtunikku EJL abikohtuniku kategooria [sellest 1 MNT-, 3 MTB- ja 5 BMX-distsipliinis], 2 kohtunikku sooritasid edukalt EJL komissari kategooria praktilise osaeksami (M. Värv treki- ja A. Aasoja maanteesõidu distsipliinis) ning 1 kohtunik sooritas tulemuslikult EJL kohtuniku kategooria eksami BMX-distsipliinis (M. Mugra). Veel enne algava hooaja algust sooritasid M. Värv ja A. Aasoja ka teoreetilised osaeksamid, millega omandasid ametlikult vastavate distsipliinide EJL komissari kategooriad. EJL hooaja 2016 võistluskalender saab eelnõu kohaselt olema oluliselt võistlustevaesem, põhjuseks võistluste korraldajate vastuseis alaliidu poolt kehtestatud osavõtumaksule, mis on paradigma muutust arvestades saanud võistluste läbiviimisele pärssivaks teguriks. Loodame selles vallas mõistlike lahenduste saavutamisele. EJL kohtunike kogu juhatus pidas aruandeaasta jooksul kaks töökoosolekut, mille tegevusse kaasas ka juhatuse-väliseid liikmeid. Eelmine hooaeg oli olemasolevale juhatuse koosseisule tööperioodi esimeseks. Kohtunike kogu eesmärgid on endised: a) aidata jätkuvalt kaasa võistluste läbiviimise taseme ja korraldusliku kvaliteedi paranemisele või hoidmisele b) kinnistada sportlaste arusaama õiglase mängu tunnetamisel c) olla ustavaks koostööpartneriks võistluste korraldajatele; Kohtunike kogu juhatuse ülesandeks on katusorganisatsioonina luua oma tegevusega need tingimused. KÜSIMUS (Riho Räim): Missugused võimalused ja/või erisused on võistluste korraldajatel kohtunike kaasamiseks? VASTUS (Rein Solnask): EJL litsentseeritud kohtunik võib tegutseda nõuandja-kohtunikuna kalendrivälistel rattavõistlustel (nt Valdade Mängudel), kui ta selle eest tasustatud ei saa. Veelgi parem lahendus on, kui Valdade Mängude korraldaja sõlmib EJL kohtunike kaasamiseks lepingu EJL-ga (nagu näiteks ROK sõlmib olümpiamängude läbiviimiseks lepingu UCI-ga), siis on EJL Kohtunike kogu juhatusel võimalus ja õigus mängudele peakohtunik määrata ja 9

10 peakohtunikul koos korraldajaga ülejäänud kohtunikud kutsuda. EJL litsentseeritud kohtunik võib aidata kaasa korraldajana koduvalla, -linna või -küla võistlusel/üritusel, mille osalejate sihtgrupp piirdub vastava kogukonnaga, täites nt rajameistri või sekretariaaditöötaja ülesandeid või ka kohtunikuna töötades. KÜSIMUS (Allar Tõnissaar): Millal toimus kohtunike kogu üldkoosolek, kus selline otsus (kalendrivälistel võistlustel mitteosalemise kohta) vastu võeti? VASTUS (Rein Solnask): 6. veebruaril toimunud korralisel kohtunike kogu üldkoosolekul, millest teavitasime eelnevalt ja avalikult päevakorra üllitamisega. KOMMENTAAR (kohtunike kogu liige A. Väravas): Meil on tavaks selgete otsuste tegemise asemel pea liiva alla peita nt kohtunike kogu üldkoosolekul otsustas kitsas ring kohtunikke (loe: täna töötav juhatus + M. Lepajõe) ilma küsimust hääletamisele panemiseta, et EJL kohtunik ei tohi osaleda kohtunikuna kalendrivälisel võistlusel. Tema ja mitmed teised kohtunikud olevat tahtnud oma sõna kaasa ütelda, mida nad sellest asjast arvavad, kuid seda võimalust polevat neile antud. VASTUS (Rein Solnask): Küsimust ei pannud hääletusele seepärast, et kohtunike kogu juhatus oli eelnevalt oma seisukoha kujundanud tulenevalt UCI CR määrustiku sätetest, mida ei saagi teistmoodi tõlgendada. KÜSIMUS (Mihkel Reile): Kas kohtunike kogu oli üksmeelselt nõus? KÜSIMUS (Jaan Toots): Kas Rein Solnask saaks kirjeldada, missugune oli kohtunike üldkoosoleku meelsus antud küsimuse otsustamisel? VASTUS (Rein Solnask): Kuigi seda küsimust me tõepoolest hääletusele ei pannud, võin kinnitada, et tugev 80% oli otsusega päri. J. Toots luges ette EJL audiitori aruande arvamuse. Arvamus Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga ning sellel päeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. /digitaalselt allkirjastatud/ Õnne Kurvet Vandeaudiitori number 174 OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet 10

11 Audiitorettevõtja tegevusloa number 30 Tallinn Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda? Küsimusi ei olnud. ETTEPANEK: J.Toots Kes on selle poolt, et kinnitada aasta tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne? HÄÄLETATI: Kinnitada EJL a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. POOLT 42, vastu ega erapooletuid ei olnud. OTSUSTATI: Kinnitada EJL a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne. Päevakorrapunkt nr. 2 Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine KUULATI: U. Karlson Edastan Juhatuse ettepaneku, milleks oleks a. EJLi sisseastumismaksuks 260 ja liikmemaksuks 100 ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai ETTEPANEK: J. Toots Kes on selle poolt, et kinnitada sisseastumismaksuks 260 ja aastamaksuks 100 ning aastamaksu tasumistähtajaks määrata 2. mai 2016? HÄÄLETATI: Kinnitada sisseastumismaksuks 260, aastamaksuks 100 ning selle tasumistähtajaks 2. mai POOLT 42, vastu ega erapooletuid ei olnud. OTSUSTATI: Kinnitada aasta sisseastumismaksuks 260, aastamaksuks 100 ja selle tasumistähtajaks 4. mai. 11

12 KUULATI (Allar Tõnissaar): Allar Tõnissaar esitas PRO THULE KLUBI ettepaneku: Põhjused, miks Pro Thule ei ole sel aastal liitunud EJL-I võistluskalendriga on järgmised: 1) Juhatus otsustas muuta võistluste kuupäevasid 2) Reitingutabeli reformi pole siiani sisse viidud 3) Liiga kõrged kalendritasud, osavõtjate numbrid kahanevad, tugev konkurents, palju tasuta üritusi. Juhatus ei tulnud vastu ettepanekule vähendada kalendrimaksu. Edasiste arusaamatuste vältimiseks teeb MTÜ Pro Jalgratturite Klubi ettepaneku EJL aasta võistlusmäärustes sõnaselgelt sätestada UCI punkti kohaldamise erisus Eesti Vabariigi kohta ning hakata vastavat määruse sätet järgima alates aastast, mil kõikidel asjaosalisel on võimalik vastavate piirangutega/või nende puudumisega arvestada. Ükski litsentsi omanik ei tohi osa võtta üritusest, mis ei ole lisatud alaliidu, kontinentaal või maailma kalendrisse, või kui see ei ole alaliidu, kontinentaal konföderatsiooni või UCI poolt tunnustatud. Alaliit võib teha erandeid võistlustele või üksikutele üritustele, mis toimuvad selles riigis. VASTUS (Madis Lepajõe): UCI määrused annavad EJL-ile õiguse esitada taotlus erandi küsimiseks. Sellest hoolimata arvan, et taolise ettepanekuga pole mõtet minna UCI ette enne kui meil liidu sees pole asi omavahel kooskõlastatud. Esmalt oleks vajalik arutada antud küsimust töögruppides. KÜSIMUS (Jaan Toots): Parandusettepanek on selleks liiga segane, et seda saaks üldkoosolekul hetkel hääletada. Kas sobib, kui arutame seda teemat sügisel üldkoosolekul, kui vastav komisjon on antud teemal maha istunud ja teinud konkreetse ja korrektse ettepaneku? OTSUS: Poolt 32, erapooletud 9. VASTUS (Allar Tõnissaar): UCI CR punkti olen tõlgendanud toetudes EJL kodulehe mitteametlikule eestikeelsele tõlkele, UCI kodulehe inglise keelset punkti pole täpsemalt läbi lugenud. KOMMENTAAR (Allar Tõnissaar): EJL-i eelarve ei saa sõltuda vaid kalendritasudest. VASTUS (Enn Veskimäg): Vähenenud pole mitte jalgratturite arv, vaid kasvanud on hoopis võistluste arv, mistõttu on tihenevas konkurentsis võistluskorraldajatel üha raskem ellu jääda. 12

13 Kuid sellest olukorrast hoolimata peaksid EJL-i liikmed liitu kuulumisel järgima liidu reegleid ja mitte nende vastu protestima. KÜSIMUS (Johannes Jõgi): Mille alusel moodustatakse komisjon arutlemaks aasta võistluskalendrit ja reglementi? VASTUS (Jaan Toots): Selleks tehakse ettepanek nii klubidele, võistluskorraldajatele kui ka treeneritele liidu poolt. Päevakorrapunkt nr a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine Juhataja andis sõna Urmas Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas. KUULATI: U. Karlson - EJL`i juhatus esitab üldkoosolekule tutvumiseks, arutamiseks ja kinnitamiseks Eesti Jalgratturite Liidu a. eelarve suurusega , mis sisaldab reservi Eelarve on juhatuse poolt kinnitatud üldkoosolekule esitamiseks 02. märtsil Raha aasta algul Tulud 2016.a. on Koos reserviga raha kasutada Kulud a on Reserv Kulude tulude vahe 2016 aasta lõikes Selgitus: Kultuurkapitali aastaprojekti rahadest laekus 2015 aastal, mida kasutatakse 2016 aastal. Juhatuse nr.25. koosoleku otsused toetada reservist maanteesõidu EMV täiendavalt ja U23 koondist Sellega tekkib aasta tuludes ja kuludes miinus Kultuuriministeeriumi tegevustoetuse vähenemine kompenseeritakse 2016 aasta reservist, Kokku Kultuuriministeerium kuulutas märtsis välja täiendava tegevusstoetuste taotluste vooru alaliitudele, kellel märkimisväärselt raha vähenes. See annab võimaluse eelarvet suurendada ulatuses. KÜSIMUS (Rene Mandri): Mille alusel hakatakse edaspidi klubidele noortespordi rahasid jaotama? VASTUS (Urmas Karlson): Kultuuriministeeriumi poolt eraldatav noorte tippspordi toetus jaotatakse liidu poolt liikmetele vastava reglemendi alusel, Reglemendi koostab treenerite nõukogu ja kinnitab juhatus, vastav juhatuse otsus on eelduseks Ministeeriumi poolse 13

14 rahaeraldise teostamiseks. Reglemendi kohaselt toimub rahade eraldamise Eesti MV saadud reitingupunktide alusel. Selliselt on süsteem toiminud aastaid ja rahulolematust ja ettepanekuid uuendusteks ei ole liikmete poolt liitu laekunud. ETTEPANEK: J. Toots tegi ettepaneku kinnitada EJL a. eelarve. HÄÄLETAMIEN: POOLT 42 OTSUSTATI: Kinnitada a. EJL tegevuskava ja eelarve. EJL autasustas uusi liikmeid EJL-i liikmeks saamise puhul aukirjaga. Aukirjad said endale INFOCUS TEAM, MTÜ REDBIKE RATTAKLUBI ja HAUKA VELOKLUBI. Juhataja küsis, kas on veel küsimusi või ettepanekuid? Küsimusi ei olnud. Info võeti klubide poolt teadmiseks. Üldkoosoleku juhataja tänas usalduse eest ja luges koosoleku lõppenuks. Jaan Toots Reti Meema Koosoleku juhataja Protokollija 14

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Microsoft Word - protokoll_kolulehele.doc

Microsoft Word - protokoll_kolulehele.doc EESTI JALGRATTURITE LIIT JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 15 Koosolek toimus 16. veebruaril 2011. a. Silberauto AS ruumides, Järvevana tee 11, algusega kell 16.00, lõppes 17.00. OSALEJAD: juhatuse liikmed:

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Microsoft Word - jk _protokoll.doc

Microsoft Word - jk _protokoll.doc EESTI JALGRATTURITE LIIT JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 20 Koosolek toimus 18. oktoobril 2011. a. Rotermann Group ruumides, Rotermanni 8, Tallinn III korrus, algusega kell 16.00 ja lõppes 17.30. OSALEJAD:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.45 Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx)

(Microsoft Word - maastikurattav\365istluse l\344biviimise tingimused_vol7.docx) EJL VÕISTLUSKALENDRIS REGISTREERITUD RAHVASPORTLASTELE AVATUD MAASTIKURATTAVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED I Üldist Maastikurattamaratoni (jalgrattasport kõigile) pikkuse määrab võistluse korraldaja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup

45. TARTU NOORTETUUR EMV mitmepäevasõidus noortele (M16) 22. Janek Ermeli mälestusvõistlused EJL EMV kategooria Etapi paremusjärjestus IV etapp - grup Etapi paremusjärjestus Distants 54 km (4 x 3,5 km) Koht 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 48 Võitja keskmine kiirus 39,320

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_ EGL REEGLITE & HCP KOMITEE KOOSOLEKU PROTOKOLL Koosoleku toimumise aeg: 15. märts 2018. a. kl 16:00 Koosoleku toimumise koht: Fahle restoran, Tallinn Koosoleku algus: 16:00 Koosolekul osalesid: e-mail

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem