EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend"

Väljavõte

1 EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

2 TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata. ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KADUMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU. Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda. KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD TEHNILSED ANDMED JA TEAVE ON ESITATUD TEAVITAMISEKS NING NEID VÕIDAKSE IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTA, MISTÕTTU EI OLE NEED ASUSELE SIDUVAD. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST. Autoriõigus 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud. VASTUTUSE PIIRAMINE ASUSe vea korral või muu kohustuse tõttu võib teil tekkida õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata ASUSele esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS enama kui kehavigastuste eest (kaasa arvatud surm) ning kinnisvara ja materiaalse isikliku vara kahjustamise eest; või muud tegelike ja otseste kahjude eest, mis on tekkinud garantiitingimustest tulenevate kohustustest mittetäitmisest; ning hüvituse suurus on maksimaalselt kuni toote lepinguline hind. ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult need kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel. See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad. ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD. TEENINDUS JA TUGITEENUS Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil 2 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

3 Sisukord Teave juhendi kohta...7 Juhendis kasutatavad märksõnad... 9 Ikoonid... 9 Tüpograafia... 9 Ettevaatusabinõud...10 Sülearvuti kasutamine Sülearvuti hooldamine Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine peatükk. Arvuti koostisosad Sülearvuti osade ülevaade...14 Vaade ülevalt Vaade alt Osade ülevaade Vaade vasakult peatükk. Sülearvuti kasutamine Alustamine...26 Sülearvuti laadimine Tõstke ekraani paneel üles Vajutage toitenuppu Puuteplaadi kasutamine Klaviatuuri kasutamine...33 Funktsiooniklahvid Windows 10 klahvid Multimeediumi klahvid Numbriklahvistik Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 3

4 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows 10 Esmakordne käivitamine...38 Menüü Start (Käivitusmenüü)...39 Windows -i rakendused...41 Töötamine Windows -i rakendustega Windows -i rakenduste kohandamine Tegumivaade...45 Akende automaatkorraldamise funktsioon...46 Tööpunktide automaatkorraldamine Tegevuskeskus...48 Teised klaviatuuri otseteed...49 Ühenduse loomine traadita võrkudega...51 Wi-Fi Bluetooth Lennurežiim Ühendamine traadita võrkudesse...54 Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine Sülearvuti välja lülitamine...56 Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5 4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST) Käivituseelne enesetest (POST)...60 POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks BIOS...60 BIOS-isse sisenemine BIOS-i sätted Süsteemitaaste...71 Andmete varundamine peatükk. Sülearvuti täiustamine Sülearvuti tagakaane eemaldamine...76 Kõvaketta paigaldamine...78 M.2 kaardi paigaldamine...83 Nipid ja KKK Kasulikke nõuandeid...86 Riistvara KKK...87 Tarkvara KKK...90 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 5

6 Lisad DVD-ROM-ajami informatsioon Blu-ray ROM-ajami teave Sisemise modemi vastavus Ülevaade Võrguga ühilduvuse deklaratsioon Kõneväline seade Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta CE märgise hoiatus Traadita töökanal erinevatele domeenidele Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid UL ohutusteave Elektriohutusnõuded TV tüüneriga seotud teated REACH Macrovision Corporation'i tootekohane teatis Kuulmiskahjustuste vältimine Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) Optilise kettaajami ohutusteave CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) ENERGY STARiga ühilduv toode Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ASUS taasringlus / Tootetagastus Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

7 Teave juhendi kohta Käesolev juhend sisaldab teavet teie sülearvuti riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse: 1. peatükk. Arvuti koostisosad Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti riistvara üksikosi. 2. peatükk. Sülearvuti kasutamine Selles peatükis on kirjeldatud sülearvuti üksikosade kasutamist. 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows 10 Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Windows 10 kasutamisest sülearvutis. 4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST) Selles peatükis on kirjeldatud käivituseelse enesetesti kasutamist sülearvuti sätete muutmiseks. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 7

8 5. peatükk. Sülearvuti täiustamine Selles peatükis selgitatakse, kuidas toimub sülearvuti erinevate osade asendamine ja sülearvuti täiustamine. Nipid ja KKK Lisad Sellest peatükist leiate soovitusi ning riist- ja tarkvara puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi, mis aitavad teil oma sülearvutit hooldada ja selle lihtsamaid probleeme lahendada. Selles osas on sülearvuti kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised. 8 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

9 Juhendis kasutatavad märksõnad Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt. OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida. MÄRKUS. See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia. HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida sülearvuti andmete ja komponentide kahjustamist. Ikoonid Alltoodud ikoonid näitavad, missugust seadet saab kasutada tööjada või protseduuride tegemiseks sülearvutis. = Kasutage puuteplaati. = Kasutage klaviatuuri. Tüpograafia Paks Kursiiv = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida. = See osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 9

10 Ettevaatusabinõud Sülearvuti kasutamine Seda sülearvutit tohib kasutada ümbritseva keskonna temperatuuril 5 C (41 F) kuni 35 C (95 F). Vaadake sülearvuti põhjal asuvat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele. ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mis tahes kehaosa lähedal, et vältida ebamugavustunnet või vigastusi, mis võivad tekkida kuuma pinnaga kokkupuutumisel. ÄRGE kasutage vigastatud toitejuhtmeid, tarvikuid ja välisseadmeid. Ärge teisaldage sisselülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis võivad halvendada õhuringlust. Ärge pange sülearvutit ebatasasele või ebastabiilsele tööpinnale. Võite saata oma sülearvuti läbi lennujaama röntgenmasina (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega. Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, mida tuleb järgida sülearvuti kasutamisel lennukis. 10 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

11 Sülearvuti hooldamine Enne sülearvuti puhastamist ühendage vahelduvvoolu toide lahti (kui see on ühendatud) ja eemaldage aku. Kasutage puhastamiseks puhast käsna või seemisnahast lappi, mis on niisutatud mittesöövitava puhastusvahendi ja vähese sooja veega. Eemaldage sülearvutilt liigne niiskus kuiva lapiga. Ärge kasutage sülearvutil ega selle läheduses tugevaid lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või muid kemikaale. Ärge pange sülearvuti peale mingeid esemeid. Ärge laske sülearvutil sattuda kokkupuutesse tugeva magnet- või elektriväljaga. Ärge kasutage ega jätke sülearvutit vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta. Ärge jätke sülearvutit tolmusesse keskkonda. Ärge kasutage sülearvutit gaasilekete läheduses. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 11

12 Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju. ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata. 12 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

13 1. peatükk. Arvuti koostisosad Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 13

14 Sülearvuti osade ülevaade Vaade ülevalt MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus võib regiooniti või riigiti siinesitatust erineda. Sülearvuti välimus võib oleneda ka sülearvuti mudelist. 14 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

15 Liitmikrofonid Liitmikrofonid on varustatud kaja elimineerimise, müraeemalduse ja kiire moodustamise funktsioonidega, tagades parema häältuvastusvõime ja helisalvestuse kvaliteedi. Kaamera indikaator Kaamera indikaator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel. Kaamera Sisseehitatud kaamera võimaldab sülearvutiga pildistada ja videoid salvestada. Ekraanipaneel Ekraanipaneel võimaldab vaadata notebook-arvutis suurepäraseid pilte, videoid ja muid multimeedia faile. Klaviatuur QWERTY paigutusega klaviatuur on varustatud mugava vajutussügavusega täissuurte klahvidega. See võimaldab kasutada ka funktsiooniklahve, tagab kiire juurdepääsu operatsioonisüsteemile Windows ja kontrollib multimeediumi funktsioone. MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus erineb mudeliti või riigiti. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 15

16 Lennurežiimi märgutuli Märgutuli põleb, kui sülearvutis on aktiveeritud lennurežiim. MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi) aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja lülitatud. Suurtäheluku indikaator See indikaator süttib, kui suurtäheluku funktsioon on aktiveeritud. Suurtäheluku kasutamine võimaldab sisse tippida suurtähti (nt A, B, C) sülearvuti klaviatuuriga. Puuteplaat Puuteplaat võimaldab ekraanikuval navigeerimiseks kasutada mitme sõrmega tehtavaid libistavaid liigutusi, mida kasutaja õpib intuitiivselt tegema. See jäljendab tavahiire funktsioone. MÄRKUS. Lisateavet leiate käesoleva kasutusjuhendi lõigust Puuteplaadi kasutamine. Toitenupp Vajutage toitenuppu, et sülearvuti sisse või välja lülitada. Saate toitenuppu kasutada ka selleks et lülitada sülearvuti puhke- või hiberneerimisrežiimi ja neid režiime välja lülitada. Kui sülearvuti on blokeeritud, vajutage toitenuppu ja hoidke seda vähemalt neli (4) sekundit all, kuni sülearvuti lülitub välja. 16 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

17 Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis. Numbriklahvistik Numbriklahvistikku saab kasutada numbrite sisestamiseks või kursori liigutamiseks nooleklahvide abil. MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva kasutusjuhendi jaotisest Klaviatuuri kasutamine. Olekuindikaatorid Olekuindikaatorid aitavad kindlaks määrata sülearvuti hetkeolekut. Toiteindikaator Toiteindikaator süttib, kui sülearvuti on sisse lülitatud ning vilgub aeglaselt, kui sülearvuti on puhkerežiimis. Kahevärviline aku laadimisindikaator Kahevärviline LED-indikaator annab aku laadimisoleku kohta järgmist visuaalset teavet. Vt üksikasju järgmisest tabelist. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 17

18 Värv Pidev roheline Pidev oranž Vilkuv oranž Indikaator on kustunud Olek Sülearvuti on ühendatud pistikupessa, akut laaditakse ja aku täituvus on vahemikus 95% kuni 100%. Sülearvuti on ühendatud pistikupessa, akut laaditakse ja aku täituvus on alla 95%. Sülearvuti töötab akurežiimis ja aku täituvus on alla 10%. Sülearvuti töötab akurežiimis ja aku täituvus on vahemikus 10% kuni 100%. Ajami olekuindikaator See indikaator süttib, kui sülearvuti siseneb sisemäluseadmetesse. 18 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

19 Vaade alt MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda. HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid. OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest andmetest. Akut ei saa eemaldada. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 19

20 Õhutusavad Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja soojal õhul väljuda. HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et vältida seadme ülekuumenemist. Pesa kaas See kaas kaitseb teie sülearvuti varupesi, mis on ette nähtud eemaldatavatele moodulitele SSD (pesa M ) ja HDD (kõvaketta ajurid). MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva kasutusjuhendi jaotisest 5. peatükk. Sülearvuti täiustamine. Pesa M toetab kõvaketast PCIe (NVMe) SSD ja SATA SSD. 20 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

21 Osade ülevaade Kuularite/peakomplekti/mikrofoni pesa Selle pesaga saab ühendada võimendiga kõlarid või kuularid. Seda pesa saate kasutada peakomplekti ühendamiseks välise mikrofoniga. USB 3.0 pesa See universaalse järjestiksiini 3.0 (USB 3.0) pesa tagab andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on ühilduv varasemate vesioonidega kuni USB 2.0. Mälukaardilugeja Sülearvutil on ühekohaline sisseehitatud mälukaardilugeja pesa, mis toetab kaardivorminguid SD ja SDHC. Kensington lukustuspesa Kensington lukustuspesa võimaldab kaitsta sülearvutit, kasutades Kensington -ühilduvaid sülearvutite turvatooteid. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 21

22 Vaade vasakult Toite pistikupesa (alalisvool) Ühendage komplektis oleva toiteploki pistik sellesse pessa, et laadida akut ja anda sülearvutile võigutoide. HOIATUS! Toiteplokki võib kasutamisel kuumeneda. Ärge katke toiteplokki kinni ja hoidke toitevõrku ühendatud toiteplokk oma kehast eemal. OLULINE! Kasutage ainult seadme komplektis olevat toiteplokki, et akut laadida ja anda sülearvutile toitepinge. LAN-i pesa Kohtvõrguga (LAN) ühendamiseks sisestage võrgukaabel sellesse porti. 22 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

23 Mini DisplayPort See pesa võimaldab ühendada sülearvuti väliskuvariga. HDMI pesa See pesa on kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) pistiku jaoks ja on HDCP-ühilduv HD DVD, Blu-ray ja muu kaitstud sisu esitamiseks. USB 3.0 pesa See universaalse järjestiksiini 3.0 (USB 3.0) pesa tagab andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on ühilduv varasemate vesioonidega kuni USB 2.0. C-tüüpi USB-pesa USB (Universal Serial Bus) tüüp C port tagab andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on tahapoole ühilduv USB 2.0-ga. MÄRKUS. Andmeedastuskiirus selles pordis võib mudelite kaupa erineda. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 23

24 24 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

25 2. peatükk. Sülearvuti kasutamine Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 25

26 Alustamine Sülearvuti laadimine A. Ühendage vahelduvvoolukaabel AC/DC toitplokiga. B. Ühendage vahelduvvoolu toiteplokk toitevõrguga 100 V ~ 240 V. C. Ühendage alalisvoolu toiteploki pistik sülearvuti sisendiga (DC). Laadige sülearvutit 3 tundi, enne kui hakkate seda esmakordselt akurežiimis kasutama. MÄRKUS. Toiteplokk võib välimuselt erineda, sõltuvalt mudelist ja piirkonnast. OLULINE! Teave toiteploki kohta: - Toitepinge: vahelduvvool v - Toitepinge sagedus: hz - Nimiväljundvool: 9,23A (180W) - Nimiväljundpinge: alalisvool 19,5 v 26 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

27 OLULINE! Tehke kindlaks sisendi/väljundi nimiandmete asukoht sülearvutil ja veenduge, et andmesildil toodud parameetrid vastavad adapteri sisendi/väljundi nimiandmetele. Mõnedel sülearvuti mudelitel võib olla, sõltuvalt tootekoodist, mitu erinevat väljundvoolu parameetrit. Enne esmakordset sisselülitamist veenduge, et sülearvuti on ühendatud toiteplokiga. Soovitame tungivalt sülearvuti toiteploki ühendada maandusega varustatud pistikupesaga. Pistikupesa peab olema hästi ligipääsetav ning asetsema sülearvuti lähedal. Sülearvuti eemaldamiseks peamisest toiteallikast tõmmake sülearvuti toitepistik pistikupesast välja. HOIATUS! Sülearvuti akut puudutavad ettevaatusabinõud. Seadmes olevat akut on lubatud seadmest eemaldada ainult ASUSe volitatud tehnikutel (ainult mitte-eemaldatava aku puhul). Aku seadmest eemaldamine või lahtivõtmine võib kaasa tuua tuleohu või kemikaalide tekitatud söövitusi. Hoiatussiltide järgimine on teie isikliku turvalisuse huvides. Kui asendada aku vale tüüpi akuga, võib tekkida plahvatusoht. Mitte põletada! Sülearvuti aku klemmide lühistamine on keelatud. Aku lahtivõtmine ja kokkupanek on keelatud (ainult mitteeemaldatava aku puhul). Kui avastate lekke, ärge akut enam kasutage. Aku ja selle osad tuleb nõuetekohaselt ringlusse võtta või kõrvaldada. Hoidke aku ja muud väiksemad osad lastele kättesaamatult. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 27

28 Tõstke ekraani paneel üles Vajutage toitenuppu 28 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

29 Puuteplaadi kasutamine Kursori liigutamine Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil liigutada. Horisontaalsuunas libistamine Vertikaalsuunas libistamine Diagonaalsuunas libistamine Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 29

30 Ühe sõrme liigutused Üks koputus / Kaks koputust Rakenduse avamiseks koputage sellele. Rakenduse käivitamiseks tehke sellele topeltkoputus. Pukseerimine Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus oma uude asukohta. 30 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

31 Vasakklõps Paremklõps Klõpsake rakendust selle valimiseks. Topeltklõpsake rakendust selle käivitamiseks. Klõpsake seda nuppu, et avada parempoolse nupu menüü. MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil. Kahe sõrme liigutused Kahe sõrmega kerimine (üles/alla) Kahe sõrmega kerimine (vasakule/paremale) Libistage kahte sõrmega, et kerida üles või alla. Libistage kahte sõrmega, et kerida vasakule või paremale. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 31

32 Suurendamine Vähendamine Tooge sõrmed puuteplaadil kokku. Viigesõrmed puuteplaadil lahku. Pukseerimine Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all. Libistage puuteplaadil teist sõrme, et üksus uude asukohta lohistada, ning vabastage nupp, et üksus asetada. 32 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

33 Klaviatuuri kasutamine Funktsiooniklahvid Sülearvuti klaviatuurilt saab funktsiooniklahvide abil käivitada järgmised käsud. Lülitab sülearvuti režiimi Sleep mode (puhkerežiimile) Lülitab režiimi Airplane mode (lennurežiimi) sisse-välja MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi) aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja lülitatud. Klaviatuurivalgustuse heleduse vähendamine Klaviatuurivalgustuse heleduse suurendamine Vähendab ekraani heledust Suurendab ekraani heledust Lülitab kuvapaneeli sisse või välja Ekraanirežiimi ümberlülitus MÄRKUS. Veenduge, et teine kuvar on sülearvutiga ühendatud. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 33

34 Lülitab puuteplaadi sisse-välja Lülitab kõlari sisse-välja Alandab kõlari helitugevust Tõstab kõlari helitugevust Windows 10 klahvid Sülearvuti klaviatuuril on kaks Windows 'i eriklahvi, mida saab kasutada järgmiselt. Käivitab Start-menüü Kuvab rippmenüü 34 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

35 Multimeediumi klahvid Multimeediumi klahvid võimaldavad juhtida multimeediumi faile nagu heli- ja videoklippe nende esitamisel sülearvutis. Vajutage ikooni on näidatud järgmistel joonistel. kominatsioonis sülearvuti nooleklahvidega, nagu Peata Mine eelmise muusikapala juurde või keri tagasi Esitus või paus Mine järgmise muusikapala juurde või keri edasi Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 35

36 Numbriklahvistik MÄRKUS. Klahvide paigutus numbriklahvistikul oleneb mudelist ja piirkonnast, kuid klahvistikku kasutatakse alati ühtviisi. Numbriklahvistik on saadaval sülearvuti valikmudelitel. Saate seda klaviatuuri kasutada numbrite sisestamiseks või kursori liigutamiseks nooleklahvide abil. Vajutage, et klaviatuur ümber lülitada numbriklahvide ja kursori suunaklahvide vahel. ROG-klahv MÄRKUS. Vajutage ROG-klahvi, et avada sülearvuti rakendus Gaming Center. 36 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

37 3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows 10 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 37

38 Esmakordne käivitamine Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows 10 põhisätete konfigureerimisel. Sülearvuti esmakordne käivitamine: 1. Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni kuvatakse häälestusaken. 2. Valige häälestusaknas oma piirkond ja keel, milles soovite sülearvutit kasutada. 3. Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Valige I accept (Nõustun). 4. Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused: Mugandamine Looge internetiühendus Sätted Teie konto 5. Pärsast lihtsamat häälestust jätkab Windows 10 teie rakenduste ja eelissätete installimistega. Ärge oma sülearvutit seaditamise ajal välja lülitage. 6. Kui seadistamine on lõppenud, kuvatakse Desktop (Töölaud). MÄRKUS. Selles jaotises toodud ekraanipildid on ainult viitelise iseloomuga. 38 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

39 Menüü Start (Käivitusmenüü) Menüü Start (Käivitusmenüü) on põhiline juurdepääsutee teie sülearvuti programmidele, Windows -i rakendustele, kaustadele ja sätetele. Konto sätete muutmine, lukustamine või oma kontolt väljumine Rakenduse käivitamine Käivitusmenüüst Käivitab Toiminguvaate Käivitage funktsioon Search (Otsing) Käivitab Käivitusmenüü Käivitab Kõik rakendused Sülearvuti sulgemine, taaskäivitamine või lülitamine puhkerežiimi Sätete käivitamine Failisirvija käivitamine Menüüd Käivitusmenüü saab kasutada järgmiste toimingute tegemiseks. Programmide või Windows -i rakenduste käivitamine Sagedamini kasutatavate programmide või Windows -i rakenduste avamine Sülearvuti sätete määramine Abistamine Windowsi operatsioonisüsteemi kasutamisel Sülearvuti sisse lülitamine Rakenduse käivitamine toiminguribalt Windowsist väljalogimine või ümber lülitamine teisele kasutajakontole Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 39

40 Käivitusmenüü käivitamine Paigutage hiirekursor nupule Start (Käivitamine), mis asub teie töölaua vasakpoolses alumises nurgas ka klõpsake seda. Vajutage Windowsi logoga nupule töölaual., mis asub teie Programmide avamine menüüs Käivitusmenüü Menüü Start (Käivitusmenüü) põhiline kasutusotstarve on sülearvutisse installitud programmide avamine. Seadke hiirekursor tegumiriba programmi nimele ja klõpsake seda käivitamiseks. Programmide sirvimiseks kasutage noolnuppe. Käivitamiseks vajutage. MÄRKUS. Valige All apps (Kõik rakendused), mis asub ekraani vasakul paanil, millel on teie sülearvuti programmide nimekiri ja kaustad tähestikulises järjekorras. 40 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

41 Windows -i rakendused Need on rakendused, mis on kinnitatud käivitusmenüü parempoolsel paneelil ja kuvatakse plaat-vormingus, et pakkuda hõlpsat juurdepääsu. MÄRKUS. Mõned Windows -i rakendused nõuavad Microsofti kontosse sisselogimist, enne kui need täielikult käivituvad. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 41

42 Töötamine Windows -i rakendustega Rakenduste avamiseks, kohandamiseks ja sulgemiseks saate kasutada sülearvuti puuteekraani, puuteplaati või klaviatuuri. Windows -i rakenduste käivitamine Käivitusmenüüst Seadke hiirekursor tegumiribal rakenduse nimele ja klõpsake seda käivitamiseks. Rakenduste sirvimiseks kasutage noolnuppe. Rakenduse käivitamiseks vajutage. Windows -i rakenduste kohandamine Teil on võimalik rakendusi liigutada, nende suurust muuta, kinnitusest vabastada Käivitusmenüüst, selleks tehke järgmist: Rakenduste liigutamine Seadke hiirekursor rakenduse nimele ja pukseerige rakendus uude asukohta. 42 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

43 Rakenduste suuruse muutmine Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Resize (Muuda suurus). Rakendusele navigeerimiseks kasutage noolnuppe. Vajutage, seejärel valige Resize (Muuda suurus) ja valige rakenduse plaadi suurus. Rakenduste vabastamine kinnitusest Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Unpin from Start (Vabasta Käivitusmenüüst). Rakendusele navigeerimiseks kasutage noolnuppe. Vajutage (Vabasta Käivitusmenüüst)., seejärel valige Unpin from Start Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 43

44 Rakenduste kinnitamine tegumiribale Paigutage hiirekursor rakenduse peale ja tehke parempoolne hiireklõps, seejärel klõpsake Pin to taskbar (Kinnita Käivitusmenüüsse). Rakendusele navigeerimiseks kasutage noolnuppe. Vajutage Käivitusmenüüsse)., seejärel valige Pin to taskbar (Kinnita Kinnitage Käivitusmenüüsse rohkem rakendusi Valikus All apps (Kõik rakendused) paigutage hiirekursor rakendusele, mida soovite lisada Käivitusmenüüsse ja seejärel klõpsake Pin to Start (Kinnita Käivitusmenüüsse). Valikus All apps (Kõik rakendused) vajutage rakendusele, mida soovite lisada Käivitusmenüüsse ja seejärel valige Pin to Start (Kinnita Käivitusmenüüsse). 44 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

45 Tegumivaade Tegumivaade võimaldab kiiresti lülitada avatud rakenduste ja programmide vahel, samuti saate tegumivaate abil lülitada ümber töölaudasid. Tegumivaate käivitamine Seadke hiirekursor tegumiriba ikoonile seda. ja klõpsake Vajutage klaviatuuril. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 45

46 Akende automaatkorraldamise funktsioon Akende automaatkorraldamise funktsioon kuvab rakendusi üksteise kõrval, mis võimaldab teil neid kiiresti ümber lülitada. Tööpunktide automaatkorraldamine Saate pukseerida rakendusi neisse tööpunktidesse, et võimaldada neid automaatselt ümber korraldada. 46 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

47 Akende automaatkorralduse kasutamine 1. Käivitage rakendus, mida soovite ümber korraldada. 2. Lohistage oma rakenduse tiitliriba ja pukseerige rakendus ekraani serva, et see oleks valmis automaatseks korraldamiseks. 3. Käivitage teine rakendus ja korrake samu toiminguid, et teine rakendus oleks valmis automaatseks korraldamiseks. 1. Käivitage rakendus, mida soovite ümber korraldada. 2. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, seejärel kasutage rakenduse automaatseks korraldamiseks noolnuppe. 3. Käivitage teine rakendus ja korrake samu toiminguid, et teine rakendus oleks valmis automaatseks korraldamiseks. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 47

48 Tegevuskeskus Tegevuskeskus koondab rakenduste teadaanded ühte kohta, kus saate nendega tegeleda. Selle allosas on väga vajalik kiirtoimingute keskus. Tegevuskeskuse käivitamine Seadke hiirekursor tegumiriba ikoonile seda. ja klõpsake Vajutage klaviatuuril. 48 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

49 Teised klaviatuuri otseteed Klaviatuuri abil saate kasutada järgmisi otseteid, et lihtsustada rakenduste käivitamist ja navigeerida operatsionisüsteemis Windows 10. \ Käivitab Start menu (Alustamise menüü) Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) Käivitab töölaua Käivitab File Explorer (Failisirvija) Avab paneeli Share (Jagamine) Käivitab Settings (Sätted) Käivitab paneeli Connect (Loo ühendus) Aktiveerib lukustuskuva Minimeerib aktiivse akna Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 49

50 Käivitab funktsiooni Search (Otsing) Käivitab paneeli Project (Projekt) Avab akna Run (Käivita) Avab utiliidi Ease of Access Center (Ligipääsukeskus) Avab Start-nupu kontekstimenüü Käivitab luubi ikooni ja suurendab vaadet Vähendab vaadet Avab paani Narrator Settings (Jutustaja sätted) 50 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

51 Ühenduse loomine traadita võrkudega Wi-Fi Sülearvuti WiFi-ühendus võimaldab kasutada e-posti, surfata Internetis ja jagada rakendusi suhtluskeskkonna saitide kaudu. OLULINE! Sülearvuti Wi-Fi-funktsiooni lubamiseks veenduge, et Airplane mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on käesoleva juhendi osas Lennurežiim. Ühendamine Wi-Fi-võrku Ühendab teie sülearvuti Wi-Fi võrku, tehes järgmised toimingud: 1. Valige tegumiribalt ikoon. 2. Wi-Fi aktiveerimiseks valige tegumiribalt ikoon. 3. Valige saadavalolevate Wi-Fi-ühenduste loendist pääsupunkt. 4. Võrguühenduse sisse lülitamiseks valige Connect (Ühenda). MÄRKUS. On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel seadmetel palutakse sisestada ASUSe tahvelarvuti parool. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 51

52 Bluetooth Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega. OLULINE! Sülearvuti Bluetooth-funktsiooni lubamiseks veenduge, et Airplane mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on käesoleva juhendi osas Lennurežiim. Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega, et lubada andmeedastust. Oma seadmete ühendamiseks tehke järgmised toimingud: 1. Käivitab menüüst Start menu (Alustamise menüü) Settings (Sätted). 2. Bluetooth-ühendusega seadmete otsimiseks valige Devices (Seadmed), seejärel valige Bluetooth. 3. Valige loendist seade. Võrrelge sülearvuti parooli sellega, mis saadeti teie valitud seadmele. Kui need on samad, valige Yes (Jah), et oma sülearvuti seadmega ühendada. MÄRKUS. On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel seadmetel palutakse sisestada sülearvuti parool. 52 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

53 Lennurežiim Airplane mode (lennurežiim) lülitab traadita ühendused välja ja võimaldab sülearvutit lennu ajal kasutada turvaliselt. MÄRKUS. Võtke ühendust lennuettevõtjaga, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada sülearvuti kasutamisel lennukis. Lennurežiimi sisse lülitamine 1. Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) 2. Valige ikoon, et aktiveerida Lennurežiim. Vajutage klahve. Lennurežiimi välja lülitamine 1. Käivitab üksuse Action Center (Tegevuskeskus) 2. Valige ikoon, et keelata režiim Airplane (Lennuk) Vajutage klahve. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 53

54 Ühendamine traadita võrkudesse Te saate ühendada sülearvuti traadiga võrkudesse näiteks kohtvõrkudesse ja lairiba Interneti-ühendust pakkuvatesse võrkudesse, kasutades selleks sülearvuti LAN pesa. MÄRKUS. Võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga (ISP), et pöörduda võrguadministraatori poole abi saamiseks Interneti-ühenduse häälestamisel. Sätete konfigureerimiseks järgige alltoodud protseduure. OLULINE! Enne alltoodud toimingute läbiviimist veenduge, et võrgukaabel sülearvuti LAN pordi ja kohtvõrgu vahel on ühendatud. Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine 1. Käivitage Settings (Sätted). 2. Valige Network & Internet (Võrk ja internet). 3. Valige Ethernet > Network and Sharing Center (Sisevõrk > võrk ja jagamiskeskus). 4. Valige oma LAN ja valige Properties (Atribuudid). 5. Valige Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (internetiprotokolli versioon), seejärel valige Properties (Atribuudid). 6. Valige Obtain an IP address automatically (omista IP-aadress automaatselt) seejärel valige OK. MÄRKUS. Kui te kasutate PPPoE ühendust, siis jätkake järgmiste sammudega. 54 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

55 7. Naaske aknasse Network and Sharing Center (Võrk ja jagamiskeskus) ja seejärel valige Set up a new connection or network (Alghäälesta uus ühendus või võrk). 8. Valige Connect to the Internet (Ühenda internetti) ja seejärel valige Next (Järgmine). 9. Valige Broadband (PPPoE) (Lairibaühendus). 10. Tippige sisse User name (Kasutajanimi), Password (Parool) ja Connection name (Ühenduse nimi), seejärel valige Connect (Ühenda). 11. Häälestuse lõpetamiseks valige Close (Sule). 12. Valige tegumiribal, seejärel valige äsjaloodud ühenduse nimi. 13. Tippige sisse oma kasutajanimi ja parool, seejärel valige Interneti ühendamiseks Connect (Ühenda). Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine 1. Korrake samme 1 kuni 5 vastavalt juhistele jaotises Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse konfigureerimine. 2 Valige Use the following IP address (kasutage järgmist IP-aadressi). 3. Tippige sisse IP-aadress, alamvõrgu mask ja teenusepakkuja vaikelüüs. 4. Vajaduse korral võite sisse tippida ka eelistatud DNS-serveri aadressi ja muuta DNS-serveri aadressi ja seejärel valida OK. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 55

56 Sülearvuti välja lülitamine Te saate oma sülearvuti välja lülitada, tehes ühte järgmistest. Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel valige > Shut down (Sule), et teha tavapärane sulgemine. Valige sisselogimise aknast > Shut down (Sule). Vajutage, et käivitada Shut Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige ripploendist käsk Shut Down (Sulge), seejärel valige OK. Kui sülearvuti ei reageeri, siis vajutage ja hoidke toitenuppu all vähemalt 4 sekundit, kuni sülearvuti lülitub välja. 56 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

57 Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi Sülearvuti lülitamine puhkerežiimi: Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel valige > Sleep (Puhkerežiim), et seada sülearvuti puhkerežiimi. Valige sisselogimise aknast > Sleep (Puhkerežiim). Vajutage, et käivitada Shut Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige ripploendist Sleep (Puhkerežiim), seejärel valige OK. MÄRKUS. Sülearvuti lülitamiseks puhkerežiimi võite vajutada ka üks kord toitenuppu. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 57

58 58 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59 4. peatükk. Käivituseelne enesetest (POST) Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 59

60 Käivituseelne enesetest (POST) Käivituseelne enesetest (POST) on tarkvara poolt juhitud diagnostiliste testide jada, mis käivitub sülearvuti sisse lülitamisel või taaskäivitusel. Tarkvara, mis juhib POST-i, on sülearvuti arhitektuuri püsikomponendiks. POST-i kasutamine BIOS-isse sisenemiseks ja tõrkeotsinguks POST-i ajal saate juurdepääsu BIOS-i sätetele või saate käivitada tõrkeotsingu suvandid, kasutades sülearvuti funktsiooniklahve. Täiendavat teavet leiate altpoolt. BIOS BIOS (Basic Input and Output System) salvestab süsteemi riistvara sätted, mis on vajalikud süsteemi käivitamiseks sülearvutis. BIOS-i vaikesätted rakenduvad enamike tingimuste korral, milles sülearvuti töötab. Ärge muutke BIOS-i sätteid, välja arvatud järgmistel asjaoludel: Süsteemi taaskäivitamisel kuvatakse ekraanil tõrketeade, mis palub käivitada BIOS-i seadistuse. Olete installinud uue süsteemikomponendi, mis vajab täiendavaid BIOS-i sätteid või värskendusi. HOIATUS! Sobimatute BIOS-i sätete kasutamine võib põhjustada süsteemi ebastabiilsust või taaskäivitumise ebaõnnestumist. Soovitame tungivalt muuta BIOS-i sätteid ainult koos kogenud hooldustehnikuga. BIOS-isse sisenemine Taaskäivitage sülearvuti ja vajutage nuppu ajal. POST-i 60 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

61 BIOS-i sätted MÄRKUS. Selles jaotises toodud BIOS ekraanipildid on ainult viitelise iseloomuga. Tegelikult kuvatavad vaated võivad mudeliti ja riigiti erineda. Alglaadimine See menüü võimaldab määrata alglaadimise eelistused. Alglaadimise eelistuste määramisel juhinduge järgnevast. 1. Aknas Boot (alglaadimine) valige määrang Boot Option #1 (Buutimisvalik nr 1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Boot Configuration Fast Boot Launch CSM Driver Option Priorities Boot Option Priorities Boot Option #1 [Enabled] [Disabled] [Windows Boot Manager] Sets the system boot order Add New Boot Option Delete Boot Option : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 61

62 2. Vajutage klahvi ja valige seade kui Boot Option #1 (buutimisvalik nr 1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Boot Configuration Fast Boot Launch CSM Driver Option Priorities [Enabled] [Disabled] Sets the system boot order Boot Option Priorities Boot Option #1 Add New Boot Option Delete Boot Option [Windows Boot Manager] Boot Option #1 Windows Boot Manager Disabled : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. 62 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

63 Turvalisus See menüü võimaldab määrata sülearvuti administraatori ja kasutaja parooli. See võimaldab kontrollida ka juurdepääsu sülearvuti kõvakettale, sisend-väljundliidesele (I/O) ja USB liidesele. MÄRKUS. Kui installite utiliidi User Password (Kasutaja parool), palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete sülearvuti operatsioonisüsteemi. Kui installite utiliidi Administrator Password (Administraatori parool), palutakse teil sisestada parool, enne kui sisenete BIOS-isse. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Administrator Password Status NOT INSTALLED User Password Status NOT INSTALLED Administrator Password User Password HDD Password Status : NOT INSTALLED Set Master Password Set User Password I/O Interface Security System Mode state User Secure Boot state Enabled Secure Boot Control [Enabled] Key Management Set Administrator Password. The password length must be in the following range: Minimum length 3 Maximum length 20 Must type with character: a-z, 0-9 : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 63

64 Parooli määramiseks tehke järgmist. 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool). 2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi. 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi. Parooli kustutamiseks tehke järgmist. 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige käsk Setup Administrator Password (Administraatori parooli määramine) või User Password (Kasutaja parool). 2. Sisestage kehtiv parool ja vajutage klahvi. 3. Jätke väli Create New Password (Loo uus parool) tühjaks ja vajutage klahvi. 4. Valige määrang Yes (Jah) kinnitusaknas, seejärel vajutage ikooni. 64 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

65 I/O liidese turvalisus Menüüs Security (Turvalisus) saate te juurdepääsu utiliidile I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus), et lukustada või vabastada mõned sülearvuti liidesefunktsioonid. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit I/O Interface Security LAN Network Interface Wireless Network Interface HD AUDIO Interface USB Interface Security [UnLock] [UnLock] [UnLock] If Locked, LAN controller will be disabled. LAN Network interface Lock UnLock : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. I/O liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige määrang I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus). 2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku. 3. Valige suvand Lock (Lukusta). Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 65

66 USB liidese turvalisus Menüüst I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) saate juurdepääsu ka funktsioonile USB Interface Security (USB liidese turvalisus), et porte ja seadmeid lukustada ja lahti lukustada. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit USB Interface Security USB Interface External Ports CMOS Camera Card Reader [UnLock] [UnLock] [UnLock] [UnLock] If Locked, all USB device will be disabled Lock UnLock USB interface : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. USB liidese lukustamiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) valige I/O Interface Security (I/O liidese turvalisus) > USB Interface Security (USB liidese turvalisus). 2. Valige lukustatav liides ja klõpsake käsku Lock (Lukusta). MÄRKUS. Kui USB Interface (USB liidese) väärtuseks on seatud Lock (Lukusta), lukustatakse ja peidetakse External Ports (Välised pordid) ja muud seadmed, mis sisalduvad üksuses USB Interface Security (USB liidese turvalisus). 66 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

67 Ülemparooli seadmine Menüüs Security (Turvalisus) saate te kasutada suvandit Set Master Password (Sea ülemparool), et võimaldada juurdepääs kõvakettale ainult parooli sisestamisel. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Password Description If ONLY the Administrator s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Administrator Password Status NOT INSTALLED User Password Status NOT INSTALLED Administrator Password User Password HDD Password Status : NOT INSTALLED Set Master Password Set User Password I/O Interface Security Set HDD Master Password. ***Advisable to Power Cycle System after Setting Hard Disk Passwords*** : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. HDD parooli seadmiseks: 1. Ekraanil Security (Turvalisus) klõpsake käsku Set Master Password (Sea ülemparool). 2. Tippige parool sisse ja vajutage klahvi. 3. Tippige kinnitamiseks parool uuesti sisse ja vajutage klahvi. 4. Klõpsake käsku Set User Password (Sea kasutaja parool) ja korrake eelmisi samme, et seada kasutaja parool. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 67

68 Salvesta ja välju Konfigureerimissätete säilitamiseks valige käsk Save Changes (Salvesta muudatused) and Exit (Välju), enne kui väljute BIOS-ist. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Exit system setup after saving the changes. Save Options Save Changes Discard Changes Restore Defaults Boot Override Windows Boot Manager Launch EFI Shell from filesystem device : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. 68 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

69 BIOS-i värskendamine 1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel, seejärel laadige ASUS veebisaidilt alla uusim BIOS fail oma mudeli jaoks. 2. Salvestage allalaaditud BIOS faili koopia välkmäluseadmel. 3. Ühendage välkmäluseade sülearvutiga. 4. Taaskäivitage sülearvuti, seejärel vajutage nuppu POST-i ajal. 5. BIOS-i häälestusprogrammis klõpsake Advanced > Käivitusvaatel Easy Flash (Täpsemalt > Käivita Easy Flash), seejärel vajutage klahvi. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Start Easy Flash Internal Pointing Device Wake on Lid Open Power Off Energy Saving [Enabled] [Enabled] [Enabled] Press Enter to run the utility to select and update BIOS. SATA Configuration Graphics Configuration Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation USB Configuration Network Stack : Select Screen : Select Item Enter: Select +/ : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 69

70 6. Leidke allalaaditud BIOS fail välkmäluseadmel, seejärel vajutage ikooni. ASUSTek EasyFlash Utility FLASH TYPE : Generic Flash Type Current BIOS Platform : GL502 Version : 101 Build Date : Oct Build Time : 11:51:05 New BIOS Platform : Unknown Version : Unknown Build Date : Unknown Build Time : Unknown FSO FS1 FS2 FS3 FS4 0 EFI <DIR> [ ] : Switch [ ] : Choose [q] : Exit [Enter] : Enter/Execute 7. Pärast BIOS-i värskendamist klõpsake Exit > Restore Defaults (Välju > Taasta vaikesätted). 70 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

71 Süsteemitaaste Sülearvuti taastefunktsioon võimaldab teil taastada süsteemi algse oleku või lihtsalt seadeid värskendada, et parandada sülearvuti jõudlust. OLULINE! Enne sülearvuti taastefunktsiooni kasutamist tehke kõigist andmefailidest varukoopia. Andmekao vältimiseks märkige üles kõik olulised kohandatud sätted, nagu võrguandmed, kasutajanimed ja salasõnad. Enne süsteemi lähtestamist veenduge, et sülearvuti on ühendatud toiteplokiga. Windows 10 korral võite valida järgmiste taastefunktsioonide vahel: Säilita minu failid - See funktsioon võimaldab sülearvutit värskendada, muutumata teie isiklikke faile (fotod, muusika, videod, dokumendid) ja Windows i poest hangitud rakendusi. See funktsioon taastab teie sülearvuti algsätted ja kustutab muud installitud rakendused. Eemalda kõik - See funktsioon lähtestab sülearvuti ja taastab tehasesätted. Enne selle funktsiooni kasutamist varundage kõik andmed. Go back to an earlier build (Minge tagasi varasemale versioonile) - See suvand võimaldab teil minna tagasi varasemale versioonile. Kasutage seda suvandit, kui see versioon teid ei aita. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 71

72 Advanced startup (Täpsem käivitus) - Valides selle funktsiooni saate seadistad muid täpsemaid sülearvuti taastevaikuid, nagu näiteks: - USB-draivi, võrguühenduse või Windowsi taaste-dvd kasutamine sülearvuti käivitamiseks. - Troubleshoot (Veaotsing), mis võimaldab aktiveerida järgmisi täiendatud taaste funktsioone: System Restore (süsteemitaaste), System Image Recovery (süsteemipildi taaste), Startup Repair (käivituse parandus), Command Prompt (käsurida), UEFI Firmware Settings (põhivarasätted), Startup Settings (käivituse sätted). Andmete varundamine Sülearvuti taastefunktsioonidele juurdepääsuks ja kasutamiseks juhinduge järgmistest punktidest. 1. Käivitage Settings (Sätted) ja valige Update and security (Uuendamine ja turvalisus). 72 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

73 2. Valige suvand Update and security (Uuendamine ja turvalisus), seejärel valige Recovery (Taaste) ning taastesuvandid, mida soovite kasutada. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 73

74 74 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

75 5. peatükk. Sülearvuti täiustamine Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 75

76 Sülearvuti tagakaane eemaldamine A. Keerake ära sülearvuti pesa katte kruvid. B. Tõmmake pesa kate lahti ja võtke see sülearvutist välja. 76 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

77 Sülearvuti tagakaane tagasi paigaldamine. A. Seadke pesa kaas kohale ja paigaldage. B. Kinnitage kaas kruvidega, mille varem eemaldasite. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 77

78 Kõvaketta paigaldamine Sülearvuti kõvaketta asendamisel juhinduge järgmistest juhistest. OLULINE! Ostke kõvaketas (HDD) oma sülearvuti Sülearvuti volitatud edasimüüjatelt, et tagada täielik ühilduvus ja töökindlus. HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui eemaldate kõvakettaseadme kaane. MÄRKUS: Teie arvuti Sülearvuti alumine külg võib mudelist sõltuvalt erineda, kuid kõvaketta paigaldusjuhised on samad. Soovitatav on lasta HDD asendamine teha asjatundlikul töötajal. Asjatundliku abi saamiseks pöörduge oma volitatud teeninduskeskuse poole. 78 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

79 A. Eemaldage sülearvuti tagakaas. MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva e-kasutusjuhendi jaotisest Sülearvuti tagakaane eemaldamine. B. Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad HDD lahtri pessa. C. (valikuline) Kui teie sülearvutisse on paigaldatud kõvaketas, eemaldage kõvaketta sahtel kõvakettapordist vastavalt allolevale joonisele. HDD lahter Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 79

80 D. (valikuline) Kui kõvaketta sahtlisse on paigaldatud kõvaketas, eemaldage vana kõvaketas järgmiselt. 1. Eemaldage kõik kõvaketta sahtli külgedel olevad kruvid. 2. Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta sahtlist ja asetage sahtel tasasele kuivale pinnale, nii et trükkplaat jääb ülespoole, nagu joonisel näidatud. HDD lahter vaha kõvaketas 80 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

81 E. Pange uus HDD oma kohale, nii et PCB (trükkplaat) jääb HDD lahtri poole. Veenduge, et HDD portide liitmikud ei ole mingi HDD lahtri osade poolt varjatud. F. Pange eemaldatud kruvid oma kohtadele ja keerake kinni. HDD lahter uus kõvaketas Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 81

82 G. Pange HDD lahter tagasi oma pessa ja suruge, et ühendada HDD oma sülearvutiga. Suruge HDD lahter oma sülearvutis ettenähtud kohale. H. Kinnitage HDD lahter kruvidega, mille te enne eemaldasite. 82 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

83 M.2 kaardi paigaldamine Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse juhinduge järgmisest protseduurist. OLULINE! Ostke M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt, et tagada täielik ühilduvus ja töökindlus. HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui eemaldate kõvakettaseadme kaane. MÄRKUSED: Teie sülearvuti alumine pool võib olenevalt mudelist olla erinev ja M.2 kaart võib olla erinev, kuid mooduli paigaldamise protseduur jääb samaks. Soovitatav on lasta M.2 paigaldamine teha asjatundlikul töötajal. Asjatundliku abi saamiseks pöörduge oma volitatud teeninduskeskuse poole. Pesa M toetab kõvaketast PCIe (NVMe) SSD ja SATA SSD. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 83

84 A. Eemaldage sülearvuti tagakaas. MÄRKUS. Täiendavat teavet leiate käesoleva e-kasutusjuhendi jaotisest Sülearvuti tagakaane eemaldamine. B. Ühitage M.2 kaart kaardimooduli pesaga ja lükake sisse. C. Kinnitage M.2 kaart oma kohale komplektis oleva kruviga. 84 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

85 Nipid ja KKK Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 85

86 Kasulikke nõuandeid Järgmised nõuandeid aitavad teil oma sülearvuti kasutusvõimalusi maksimaalselt rakendada, arvuti jõudlust säilitada ning oma andmeid turvaliselt hoida. Värskendage Windows i regulaarselt, et viimased turvalisusfunktsioonid oleksid alati installitud. Kaitske oma andmeid viirustõrjetarkvaraga ja veenduge, et selle viimased värskendused on alati installitud. Kasutage sülearvuti sunnitud väljalülitust vaid äärmisel vajadusel. Varundage kõik oma andmed ning kasutage selleks välist varundusdraivi. Vältige sülearvuti kasutamist väga kuumas kohas. Kui plaanite sülearvutit pikema aja vältel (vähemalt üks kuu) mitte kasutada, võiksite aku arvutist eemaldama (kui see on võimalik). Eemaldage sülearvutist kõik välisseadmed ja veenduge enne arvuti lähtestamist, et teil on olemas: - Operatsioonisüsteemi ja arvutisse installitud rakenduste tootekoodid; - Varundatud andmed; - Kasutajanimi ja salasõna; - Internetiühenduse andmed. 86 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

87 Riistvara KKK 1. Kui käivitan sülearvuti, ilmub ekraanile must, vahest aga värviline punkt. Mida peaksin tegema? Sellised punktid võivad vahest ekraanile ilmuda, kuid süsteemi need ei mõjuta. Kui nähtus kordub ja hakkab lõpuks mõjutama süsteemijõudlust, konsulteerige volitatud ASUSe teeninduskeskusega. 2. Ekraaniheledus ja -värvid ei ole ühtlased. Kuidas seda parandada? Ekraaniheledus ja -värvid võivad oleneda sülearvuti nurgast ja asendist. Lisaks pole kõigi sülearvutimudelite ekraaniheledus ja -värvid täpselt sarnased. Ekraanipildi korrigeerimiseks võite kasutada arvuti funktsiooniklahve ning operatsioonisüsteemi ekraanisätteid. 3. Kuidas saaksin sülearvuti aku tööaega pikendada? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. Korrigeerige funktsiooniklahvide abil ekraani heledust. Kui te Wi-Fi-ühendust ei kasuta, valige Airplane mode (Lennurežiim). Eemaldage arvutist USB-seadmed, mida te ei kasuta. Sulgege mittevajalikud rakendused, eriti need, mis kasutavad suurt mälumahtu. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 87

88 4. Aku LED-märgutuli ei sütti. Milles on viga? Kontrollige, kas toiteplokk või aku on korralikult paigaldatud. Võite toiteploki või aku ka arvutist eemaldada, ühe minuti oodata ning seejärel need pistikupesa ja sülearvutiga taas ühendada. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 5. Miks puuteplaat ei tööta? Puuteplaadi aktiveerimiseks vajutage. 6. Miks heli- või videofailide mängimise ajal sülearvuti kõlarid vaikivad? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. Kõlarite helitugevuse suurendamiseks vajutage. Kontrollige, ega kõlariheli ei ole vaigistatud. Kontrollige, kas sülearvutiga pole ühendatud kõrvaklappide pistik ning eemaldage see. 7. Mida peaksin tegema, kui minu sülearvuti toiteplokk kaob või aku enam ei tööta? Pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 88 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

89 8. Ma ei saa oma sülearvuti klahve korralikult kasutada, sest hiirekursor liigub pidevalt. Mida peaksin tegema? Jälgige, et miski ei puuduta ega vajuta puuteplaadile, kui te klaviatuuri kasutate. Võite puuteplaadi ka välja lülitada, vajutades. 9. Kui vajutan klaviatuuri klahve U, I ja O, ilmuvad tähtede asemel numbrid. Kuidas seda muuta? Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage või (teatud mudelitel) ning jätkake nende klahvidega tähtede sisestamist. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 89

90 Tarkvara KKK 1. Kui sülearvuti sisse lülitan, süttib voolu märgutuli põlema, kuid ketta märgutuli ei sütti. Ka süsteem ei käivitu. Kuidas seda parandada? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. Sundige oma sülearvuti sulguma, hoides voolunuppu kauem kui kümne (10) sekundit all. Kontrollige, kas toiteplokk ja aku on korralikult ühendatud, ja lülitage sülearvuti sisse. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 2. Mida peaksin tegema, kui ekraanile kuvatakse teade: Remove disks or other media. Press any key to restart. (Eemaldage plaadid või muu kandja. Vajutage suvalist klahvi, et taaskäivitada.)? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. Eemaldage kõik sülearvutiga ühendatud USB-seadmed ja taaskäivitage arvuti. Eemaldage optilisest draivist laserplaat ja taaskäivitage arvuti. Kui probleem jätkub, võib teie sülearvutil olla probleem mäluga. Pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 3. Minu sülearvuti käivitub aeglasemalt, kui varem, ning operatsioonisüsteem ei tööta sujuvalt. Kuidas seda parandada? Eemaldage arvutist rakendused, mille sinna hiljuti installisite või mis ei olnud kaasas operatsioonisüsteemiga, ning taaskäivitage arvuti. 90 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

91 4. Minu sülearvuti operatsioonisüsteem ei käivitu. Kuidas seda parandada? Proovige toimida vastavalt järgmistele soovitustele. Eemaldage kõik sülearvutiga ühendatud seadmed ja taaskäivitage arvuti. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks kohalikku ASUSe teeninduskeskusse. 5. Miks minu sülearvuti une- või talveune režiimilt ei ärka? Viimati kasutatud tööoleku taastamiseks peate vajutama voolunuppu. Arvuti aku on täiesti tühjenenud. Ühendage toiteplokk oma sülearvutiga ja vooluvõrguga ning vajutage voolunuppu. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 91

92 92 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

93 Lisad Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 93

94 DVD-ROM-ajami informatsioon DVD-ROM kettaseade võimaldab teil vaadata ja luua oma CD-sid ja DVD-sid. Te võite osta lisaks DVD vaaturi tarkvara DVD-de tiitrite kuvamiseks. MÄRKUS. DVD-ROM-seade on saadaval teatud mudelitele. Regionaalne teave taasesituse kohta DVD filmide taasesitus hõlmab MPEG2 video ja AC3 digitaalaudio dekodeerimist ning CSS sisu dekrüpteerimist. CSS (tuntud ka koopiakaitsena) on sisukaitse süsteem, mida kasutab filmitööstus filmide kaitsmiseks lubamatu kopeerimise eest. CSS reegleid on palju, kuid kõige olulisemad neist hõlmavad regionaalse sisu esitamispiirangud. Toetamaks geograafiliselt piiratud filmiväljalaskeid, on DVD videod välja antud spetsiifilistele geograafilistele regioonidele, nagu on märgitud järgnevates regioonidefinitsioonides. Koopiakaitse seadused nõuavad, et kõik DVD filmid oleksid ette nähtud teatud regioonile (tavaliselt sellele, kus seda müüakse). Olgugi, et DVD filmi võib välja anda mitmetele regioonidele, nõuab CSS reeglistik, et kõik süsteemid, mis suudavad esitada CSS krüpteeringuga sisu, esitavad sisu ainult ühes regioonis. OLULINE! Regiooni seadistusi saab tarkvara kasutades muuta kuni viis korda. Seejärel suudab seade esitada vaid viimasena valitud regiooni DVD-d. Regioonikoodi hilisem muutmine nõuab tehase seadistuse muutmist, mida garantii ei kata. Kui soovitakse seadistuse lähtestamist, peab kasutaja katma saatmise ja lähtestamise kulud. 94 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

95 Regioonide informatsioon Regioon 1 Kanada, USA, USA territooriumid Regioon 2 Tšehhi, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Pärsia lahe riigid, Ungari, Island, Iraan, Iraak, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Saudi Araabia, Šotimaa, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Rootsi, Šveits, Süüria, Türgi, Ühendkuningriik, Kreeka, endised Jugoslaavia Vabariigid, Slovakkia Regioon 3 Birma, Indoneesia, Lõuna-Korea, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Taiwan, Tai, Vietnam Regioon 4 Austraalia, Kariibi meri (v.a. USA territooriumid), Kesk-Ameerika, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Lõuna-Ameerika Regioon 5 SRÜ, India, Pakistan, ülejäänud Aafrika, Venemaa, Põhja-Korea Regioon 6 Hiina Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 95

96 Blu-ray ROM-ajami teave Blu-ray ROM kettaseade võimaldab vaadata kõrglahutusega (HD) videoid ja teiste failivormingutega kettaid näiteks DVD-sid ja CD-sid. MÄRKUS. Blue-ray ROM-seade on saadaval teatud mudelitele. Regioonide informatsioon Regioon A Põhja-; Kesk- ja Lõuna-Ameerika riigid ja nende territooriumid; Taiwan, Hongkong, Macao, Jaapan, Korea (Lõuna- ja Põhja-), Kagu-Aasia riigid ja nende territooriumid. Regioon B Euroopa, Aafrika ja Edela-Aasia riigid ja nende territooriumid, Austraalia ja Uus- Meremaa. Regioon C Kesk- ja Lõuna-Aasia, Ida-Euroopa riigid ja nende territooriumid, Hiina ja Mongoolia. MÄRKUS. Üksikasju vt Blu-ray Disc'i veebisaidilt aadressil Sisemise modemi vastavus Sisemise modemiga Sülearvuti vastab JATE (Jaapan) ja FCC (USA, Kanada, Korea, Taiwan) nõuetele ning CTR21 normile. Sisemine modem on vastavalt Nõukogu otsusele 98/482/EÜ heaks kiidetud üle-euroopalise ühe terminaliga ühenduse loomiseks üldkasutatava kommuteeritava telefonivõrguga (ÜKTV). Ent erinevates riikides pakutavate fikstelefonivõrkude erinevuste tõttu ei taga heakskiit iseenesest tingimusteta toimivust igas ÜKTV lõpp-punktis. Probleemide korral võtke kõigepealt ühendust seadmete müüjaga. 96 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

97 Ülevaade 4. augustil 1998 avaldati Euroopa Ühenduse Teatajas Euroopa Nõukogu otsus normatiivi CTR21 kohta. CTR21 kehtib kõigile kõnevälistele DTMF-valimisega lõppseadmetele, mis tuleb ühendada analoog-üktvsse (üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk). CTR 21 (üldine tehniline standard) üldkasutatava kommuteeritava analoogtelefonivõrguga ühendatavate lõppseadmete (välja arvatud põhjendatud juhtudel kõneteenust toetavad lõppseadmed) ühendamisnõuete tehnilise normi kohta, mille puhul võimalik võrguadresseerimine toimub toonvalimisega. Võrguga ühilduvuse deklaratsioon Tootja poolt teavitatud asutustele ja müüjale esitatav deklaratsioon: Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Deklaratsioon, mille tootja esitab kasutajale: Käesolevas deklaratsioonis nimetatakse võrgud, millega ühendatuna seade peab kavakohaselt töötama, ja teavitatud võrgud, mille puhul seadmete koostalitlusvõime võib olla raskendatud. Tootja lisab ka teatise, milles selgitab, et ühilduvus võrguga sõltub seadmete ja tarkvara häälestusest. Lisaks sellele soovitab tootja kasutajal pöörduda müüja poole, kui seadmeid soovitakse kasutada muus võrgus. Praeguseks on teavitatud asutus CETECOM välja andnud mitmeid üleeuroopalisi kinnitusi, mis kasutavad standardit CTR 21. Tulemuseks on Euroopa esimesed modemid, mis ei vaja regulatiivseid kinnitusi igas erinevas Euroopa riigis. Kõneväline seade Automaatvastajad ja valjuhääldiga telefonid ning ka modemid, faksimasinad, automaatvalijad ja häiresüsteemid. Seade, mille kõne kvaliteeti otspunktis reguleerivad määrused (nt kõnetoruga telefonid ja mõnedes riikides ka juhtmeta telefonid), jäetakse välja. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 97

98 Antud tabel näitab riike, mis on hetkel CTR21 standardiga seotud. Country Applied More Testing Austria 1 Jah Ei Belgia Jah Ei Tšehhi Vabariik Ei Ei ole kohaldatav Taani 1 Jah Jah Soome Jah Ei Prantsusmaa Jah Ei Saksamaa Jah Ei Kreeka Jah Ei Ungari Ei Ei ole kohaldatav Island Jah Ei Iirimaa Jah Ei Itaalia Menetlemisel Menetlemisel Iisrael Ei Ei Lichtenstein Jah Ei Luksemburg Jah Ei Madalmaad 1 Jah Jah Norra Jah Ei Poola Ei Ei ole kohaldatav Portugal Ei Ei ole kohaldatav Hispaania Ei Ei ole kohaldatav Rootsi Jah Ei Šveits Jah Ei Ühendkuningriik Jah Ei 98 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

99 Käesolev teave on saadud CETECOMilt ning esitatud ilma vastutust võtmata. Tabelis tehtud uuenduste leidmiseks võite külastada aadressi cetecom.de/technologies/ctr_21.html. 1 Riiklikud nõuded kehtivad vaid siis, kui seadmed võivad kasutada pulssvalimist (tootjad võivad kasutusjuhendis märkida, et seadmed on mõeldud vaid DTMFtoonvalimise toetamiseks, mille puhul lisatestid võivad osutuda üleliigseteks). Madalmaades tuleb jadaühenduse ja helistaja ID funktsioonide testimiseks teha lisakatseid. Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele: Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning. Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd. Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil: Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta. Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 99

100 Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku. Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga. HOIATUS! Varjestatud toitejuhtme kasutamine on nõutav FCC piirangute järgimiseks ning lähedalasuva raadio ja televiisori vastuvõtuhäirete vältimiseks. Tuleb kasutada ainult seadmega kaasnenud toitejuhet. Kasutage sisend- ja väljundseadmete ühendamiseks antud seadmega ainult varjestatud kaableid. Võtke teadmiseks, et vastavust tagava osapoole poolt kinnitamata muudatuste tegemine võib võtta teilt õiguse seadme kasutamiseks. (Väljavõte föderaalseaduste koodeksist nr 47, osa , Washington DC: Föderaalregistri büroo, Riiklik arhiivide ja dokumentide administratsioon, USA valitsuse trükikoda.) FCC hoiatus raadiosagedusega kokkupuute kohta HOIATUS! Igasugused muudatused, mida vastavust tagav osapool selgelt kinnitanud ei ole, võivad võtta kasutajalt õiguse seadet kasutada. Tootja kinnitab, et antud seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kanalitel 1 kuni 11 Ameerika Ühendriikides reguleeritud konkreetsel püsivara sagedusel 2,4 GHz. Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC kiirgusnormidele. Et säilitada raadiosagedusliku kiirgusega seotud FCC vastavusnõuete täitmist, vältige signaali edastamise ajal otsest kontakti saatva antenniga. Lõppkasutajad peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormide järgimiseks lähtuma konkreetsetest juhistest. 100 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

101 CE märgise hoiatus See seade vastab Euroopa Ühenduse Komisjoni poolt välja antud R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele (asendatud 2017 aastal RED direktiiviga 2014/53/EÜ), EMC direktiivi 2004/108/EÜ nõuetele (asendatud a. aprillis direktiiviga 2014/30/ EÜ) ja madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele (asendatud a. aprillis direktiiviga 2014/35/EÜ) nõuetele. Riigid, kus seadet müüakse: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 101

102 Traadita töökanal erinevatele domeenidele Põhja-Ameerika 2,412-2,462 GHz Kanal 01 kuni kanal 11 Jaapan 2,412-2,484 GHz Kanal 01 kuni kanal 14 Euroopa ETSI 2,412-2,472 GHz Kanal 01 kuni kanal 13 Prantsusmaa on piiranud traadita sagedusribasid Prantsusmaal on mõnedes piirkondades piiratud sagedusribad. Halvimal juhul on maksimaalsed lubatud võimsused siseruumides järgmised: 10 mw kogu 2,4 GHz ribale (2400 MHz 2483,5 MHz) 100 mw sagedustele vahemikus 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz MÄRKUS. Kanalid 10 kuni 13 (kaasa arvatud) töötavad ribas 2446,6 MHz kuni 2483,5 MHz. Välistingimustes kasutamiseks on mõned järgmised võimalused. Eravalduses või avalik-õiguslike isikute eravalduses toimub kasutamine vastavalt kaitseministeeriumi eelloa protseduurile ning maksimaalne lubatud võimsus on 100 mv sagedusribas 2446,5-2483,5 MHz. Riigimaal ei ole seadme välistingimustes kasutamine lubatud. Allpool esitatud maakondades kogu 2,4 GHz ribalaiuse puhul: Maksimaalne lubatud võimsus siseruumides kasutamisel on 100 mw Maksimaalne lubatud võimsus välistingimustes on 10 mw 102 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

103 Maakonnad, milles MHz sagedusriba kasutamine on lubatud, kui EIRP on väiksem kui 100 mw siseruumides ja vähem kui 10 mw välistingimustes: 01 Ain 02 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche 55 Meuse 58 Nièvre 59 Nord 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire 75 Paris 82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne Aja jooksul nõue tõenäoliselt muutub, võimaldades teil Prantsusmaal kasutada traadita LAN-i kaarti ka teistes piirkondades. Palun vaadake uusimat teavet ART i kodulehelt ( MÄRKUS. Teie WLAN kaart edastab vähem kui 100 mw, ent rohkem kui 10 mw. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 103

104 UL ohutusteave Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid (telefon), mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks telekommunikatsioonivõrku, mille maandatav tööpinge ei ületa 200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja mida kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70). Sülearvutit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et vähendada tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi. Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, kraanikausi või pesuvanni lähedal ega märjas keldris ega basseini lähedal. Ärge kasutage sülearvutit äikese ajal. Välk põhjustab elektrilöögiohu. Ärge kasutage sülearvutit gaasilekke lähedal. Nõutav UL 1642-le, mis hõlmab primaarseid (mittelaetavad) ja sekundaarseid (laetavad) liitiumakusid, mida kasutatakse toodetes toiteallikana. Need akud sisaldavad metallilist liitiumi või liitiumisulamit või liitiumiooni ning võivad koosneda ühest elektrokeemilisest elemendist või kahest või rohkemast elemendist, mis on ühendatud jadana, paralleelselt või mõlemal viisil, konverteerides keemilist energiat elektrienergiaks pöördumatu või ümberpööratava keemilise protsessi abil. Ärge visake sülearvuti akusid tulle, kuna need võivad plahvatada. Kontrollige kohalikest seadustest võimalikke kõrvaldamisjuhiseid, et vähendada tulekahju või plahvatusega põhjustatavat vigastusohtu. Ärge kasutage teiste seadmete toiteplikke ega akusid, et vältida tulekahju või plahvatusega põhjustatavat vigastusohtu. Kasutage ainult ULsertifikaadiga või tootja või volitatud edasimüüja poolt müüdavaid toiteplokke ja akusid. 104 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

105 Elektriohutusnõuded Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm 2. TV tüüneriga seotud teated Teade CATV süsteemi paigaldajale Selle meeldetuletuse eesmärgiks on juhtida CATV süsteemi paigaldaja tähelepanu riikliku elektrikoodeksi jaotisele , mis sätestab suunised nõuetekohaseks maanduseks ja määratleb eraldi, et koaksiaalkaabli varje tuleb ühendada ehitise maandussüsteemiga nii lähedal kaabli sisenemiskohale, kui see on praktilistel kaalutlustel võimalik. REACH Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH veebisaidil Macrovision Corporation'i tootekohane teatis See toode on varustatud autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiaga, mida kaitsevad Ameerika Ühendriikide patendid ja teised intellektuaalomandi õigused, mis on Macrovision Corporation'i ja teiste õiguste haldajate valduses. Selle autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision Corporation'i luba ja antud toode on ette nähtud koduseks ja piiratud kasutamiseks, kui Macrovision Corporation pole volitanud teisiti. Seadme pöördprojekteerimine või lahtivõtmine on keelatud. Kuulmiskahjustuste vältimine Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 105

106 Põhjamaade hoiatused (liitiumioonakudele) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) 106 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

107 Optilise kettaajami ohutusteave Laseri ohutusteave CD-ROM seadme ohutushoiatus KLASS 1 LASERSEADE HOIATUS! Kokkupuute vältimiseks optiliselt kettaseadmelt lähtuva laserkiirgusega, ärge püüdke optilist kettaseadet ise demonteerida ega parandada. Pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud tehniku poole, et tagada ohutus. Teeninduse hoiatussilt HOIATUS! AVAMISEL NÄHTAMATU LASERKIIRGUS. ÄRA VAADAKE KIIRDE OTSE EGA OPTILISTE INSTRUMENTIDE ABIL. CDRH määrused USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia-alase tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas nõuded lasertoodetele 2. augustil Need nõuded kehtivad lasertoodetele, mis on toodetud pärast 1. augustit Ühendriikides turustatavatele toodetele on need nõuded kohustuslikud. HOIATUS! Selliste juhtelementide kasutamine ning muudatuste või toimingute tegemine, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega. Märkus katte kohta OLULINE! Elektriohutuse säilitamiseks ja elektriisolatsiooni säilivuse tagamiseks on sülearvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga. Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 107

108 CTR 21 kinnitus (sisseehitatud modemiga Notebook PC-le) Danish Dutch English Finnish French 108 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

109 German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 109

110 ENERGY STARiga ühilduv toode ENERGY STAR on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri ja Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi ühisprogramm, mis aitab meil kõigil säästa raha ja kaitsta keskkonda energiatõhusate toodete kasutamise ja harjumuste kujundamise kaudu. Kõik ASUS tooted, mis on varustatud ENERGY STAR logoga vastavad ENERGY STAR'i standardile ja nende toodete toitehalduse funktsioon on lubatud vaikimisi. Monitor ja arvuti lülituvad automaatselt uinakurežiimi pärast 10- ja 30-minutilist jõudeolekut. Arvuti äratamiseks klõpsake hiirt või vajutage suvalist klahvi klaviatuuril. Täpsemat teavet toitehalduse ja selle soodsate keskkonnamõjude kohta vt Sellele lisaks leiate täpsemat teavet ENERGY STAR'i ühisprogrammi kohta aadressil MÄRKUS. Energy Star EI ole toetatud Freedos- ja Linux-põhistes toodetes. Vastavus globaalsetele keskkonnanõuetele ja deklaratsioon ASUS järgib rohelise disaini ja tootmise kontseptsiooni ja tagab, et ASUS toote elutsükli iga faas on kooskõlas globaalsete keskkonnamäärustega. Lisaks avaldab ASUS vastavat teavet, lähtuvalt kehtivatest seaduslikest nõuetest. Täiendavat teavet üksuste kohta, kelle poolt kehtestatud teabe avaldamise nõuetele ASUS vastab, leiate aadressil htm: Jaapani materjalideklaratsioonid JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS 110 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

111 ASUS taasringlus / Tootetagastus ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend 111

112 EU Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: Address: Authorized representative in Europe: Address, City: Country: declare the following apparatus: Product name : Model name : ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH HARKORT STR , RATINGEN GERMANY Notebook PC GL502V, S5V, G502V The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: EMC Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016) EN 55022:2010+AC:2011 EN 55024:2010 EN :2014 EN :2013 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020:2007+A11:2011 R&TTE Directive 1999/5/EC EN V1.9.1( ) EN V1.9.2( ) EN V1.6.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.1.1( ) EN V9.0.2( ) EN V1.3.1( ) EN V6.2.1( ) EN V1.4.1( ) EN V6.2.1( ) EN V2.2.1( ) EN V6.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.8.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001/A1:2012 EN V1.1.1( ) EN 62479:2010 EN 50566:2013/AC:2014 EN 62311:2008 EN 50385:2002 LVD Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016) EN : 2006 / A12: 2011 EN : 2006 / A2: 2013 EN 60065:2002 / A12: 2011 Ecodesign Directive 2009/125/EC Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EU) No. 617/2013 RoHS Directive 2011/65/EU Ver CE marking Equipment Class 2 (EU conformity marking) Signature Jerry Shen Printed Name CEO Position Taipei, Taiwan Place of issue 1/2/2016 Original Declaration Date 24/3/2016 Corrected Declaration Date 2016 Year to begin affixing CE marking 112 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada,

Rohkem

EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend EE10295 Esimene väljaanne August 2015 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 Sisukord 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012

EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012 EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012

EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012 EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja HP Inc. kasutab seda litsentsi alusel. Intel,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Alustamine HP sülearvuti

Alustamine HP sülearvuti Alustamine HP sülearvuti Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Microsoft, Windows ja Windows

Rohkem

ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium KIIRJUHEND Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Selle dokumendi uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake siin. ESET Smart Security Premium on universaalne Interneti turbetarkvara.

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v Tootetagastus... vi 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Süsteeminõuded...

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe Photoshop Lighthouse on ettevõtte Adobe Systems Incorporated kaubamärk. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

00.book

00.book Barricade TM Traadita kaabel-/dsl lairibamarsruuter Wireless Cable/DSL Broadband Router Multi-user Internet access via single user account EZ 3-Click Installation Wizard IEEE 802.11b compliant Wireless

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Precision 5530 2-in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P73F Regulatiivne tüüp: P73F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewflett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem