KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone"

Väljavõte

1 KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise kasutamise õigus mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis vastavalt abonemendi liigile ja käesoleva Lepingu tingimustele; 1.3 Esimese makse kuupäev kuupäev, mil on esmakordselt tasutud Abonemenditasu Abonemendi kehtivuse tähtaja esimese kuu eest, kui ostetakse Abonementi igakuiste maksetega; 1.4 Ettevõte People Fitness Eesti OÜ (registrikood: , juriidiline aadress: Tatari 8/ Sakala 22-17A, Tallinn, Harjumaa, postiindeks: 10141, Eesti, elektronposti aadress: või SIA fit People (registrikood: , juriidiline aadress: Ernesta Birznieka-Upīša 21А, Riia, Läti, postiindeks: LV-1011, või UAB People Fitness LT (registrikood: , juriidiline aadress: Jogailos 4, Vilnius, Leedu, postiindeks: LT-01116); 1.5 Hinnakiri Ettevõtte poolt pakutavate teenuste loetelu ja kehtestatud hinnad vastavalt kehtivale redaktsioonile, mis on kättesaadav Klubi Kodulehel; 1.6 People Fitness mobiilirakendus - spordiklubi People Fitness mobiilirakendus on saadaval klientidele, kes saavad seda tasuta alla laadida iphone App Store'ist või Google Play Store'ist. Rakenduse nimetus: People Fitness. 1.7 Kiosk Klubi fuajeesse paigaldatud elektronseade Kliendi ligipääsu võimaldamiseks Kodulehele, Kliendi Tuvastuskaardi registreerimiseks, Klubi ühekordse külastusõiguse saamiseks, Abonemendi ostmiseks ja Abonemendi ning muude Ettevõtte poolt pakutavate teenuste eest tasumiseks, samuti ka Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike muude toimingute teostamiseks; 1.8 Klienditsoon osa Kodulehest, kus Klient end registreerib ja millele Klient saab juurdepääsu, sisestades Kodulehel registreerimise käigus loodud kasutajanime ja salasõna või kasutades Kioski kaudu toimuvat tuvastamist; 1.9 Kliendi tuvastuskaart Kliendi sõrmejälje teatud punktide numbrikaart, mille Klient registreerib Klubi esimesel külastamisel Kioskis ja millega tagatakse Kliendi isiku tuvastamine tema pääsemiseks Klubisse ja Klienditsooni ja muude käesoleva Lepingu eesmärkide täitmiseks; 1.10 Klient Ettevõttega Lepingu sõlminud teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks Lepingu riigis kehtestatud õigusaktide alusel; 1.11 Klubi spordiklubi, mis kuulub Ettevõttele või teisele People Fitness spordiklubide ketti kuuluvale ettevõttele, mida Klient võib kasutada Ettevõtte poolt pakutavate teenuste saamiseks vastavalt ostetud Abonemendi liigile ja käesoleva Lepingu tingimustele; 1.12 Klubi külastamise üldreeglid reeglid, mis reguleerivad Klubisse sisenemise korda, Klubis teenuste kasutamist, käitumist Klubis viibimise ajal, spordiinventari ja- seadmete kasutamist, samuti Kliendi ja Ettevõtte õigusi ja kohustusi Klubi külastamisel Kliendi poolt. Klubi kasutamise reeglitega on võimalik tutvuda Kodulehel või vahetult Klubis; 1.13 Klubi külastamine välismaal täiendav boonus Kliendile, mis võimaldab Kliendil kasutada ostetud Abonementi ühekordset või mitmekordset ka teistes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvates Klubides, mis asuvad väljaspool Lepingu riiki. Ettevõte kehtestab käesoleva boonuse tingimused ühepoolselt, sealhulgas võib Ettevõte antud boonust tühistada või piirata selle kehtivust; 1.14 Klubi ühekordse külastamise õigus Kliendi poolt valitud Klubi ühekordne külastamise 1

2 õigus jõusaali kasutamise ja Klubis pakutavate teenustega tutvumise eesmärgil; 1.15 Koduleht Internetis Kolmepäevane abonement abonemendi liik, mis annab Kliendile õiguse piiratamatult külastada jõusaali ja rühmatreeninguid mis tahes Klubis, mis on valitud Kliendi poolt ja mis kuulub People Fitness klubide võrgustiku, 3 (kolme) päeva jooksul alates selle kaardi ostmise kuupäevast Leping Ettevõtte ja Kliendi vaheline kliendileping, mis koosneb käesolevatest tingimustest, vastava Täiendava teenuse reeglitest, Klubi külastamise reeglitest ja Hinnakirjast, millised on Lepingu lahutamatuteks osaks ja Kliendile täitmiseks kohustuslikud ning millised on avaldatud Kodulehel ning on kättesaadavad Klienditsoonis; 1.18 Lepingu riik Kliendi poolt Kodulehel registreerimisel valitud Klubi asukoha riik Liitumistasu igakuiste maksetega Abonementide soetamisel tasumisele kuuluv ühekordne teenustasu. Liitumistasu suurus on toodud Kodulehel. Liitumistasu igakordsel igakuiste maksetega Abonementide soetamisel. Liitumistasu ei kuulu mitte ühelgi juhul tagastamisele; 1.20 Maksekaart Kliendi krediit- või deebetkaart, millelt peetakse kinni Abonemenditasu Abonemendi eest ja Tasu täiendavate teenuste eest vastavalt Lepingu tingimustele; 1.21 Operaator Makseteenuse pakkuja, kellel on makseteenuste osutamise õigus vastavalt Lepingu riigi seadusele; 1.22 People Fitness`i spordiklubide kett Kodulehel toodud Ettevõtjaga samasse gruppi kuuluvad spordiklubid ja/või Ettevõttega koostööd teevad spordiklubid; 1.23 Pool / Pooled Ettevõte ja/või Klient; 1.24 Põhiteenus jõusaali kasutamise õigus Klubis; 1.5 Rühmatreeningud Täiendavad teenused, mis hõlmavad korduvat või ühekordset rühmatreeningute külastamist vastavalt Kliendi poolt pärast Abonemendi omandamisest valitud konkreetse Klubi pakkumisele ja reeglitele, mille eest tuleb Kliendil tasuda vastavalt Täiendavate teenuste tasu tingimustele; 1.26 Tasu täiendavate teenuste eest Klienditsoonis fikseeritud tasu Kliendi valitud Täiendava teenuse eest, mis kuulub tasumisele vastavalt Lepingu tingimustele; 1.27 Täiendavad teenused Ettevõtte poolt pakutavad mis tahes teenused, mis ei kujuta endast Põhiteenust käesoleva Lepingu mõttes ja mida Ettevõte pakub lisatasu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale; 1.28 Täiendava teenuse reeglid Täiendavate teenuste/täiendava teenuse osutamise ja kasutamise reeglid, millega Klient saab tutvuda Kodulehel, Klienditsoonis või vahetult Klubis; 1.29 Ülekanne Lepingust tuleneva mis tahes makse sooritamine Maksekaardiga seotud arveldusarvelt; 2. LEPINGU ESE JA LEPINGU SÕLMIMISE KORD 2.1 Vastavalt Lepingu tingimustele saab Klient õiguse Klubi ühekordseks külastamiseks või ostab Abonemendi kehtiva Abonemenditasu eest ja/või Täiendavad teenused. 2.2 Kliendiks võib olla üksnes teovõimeline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks Lepingu riigi õigusaktidega sätestatud korras. 2.3 Lepingu sõlmimiseks peab Klient registreerima ennast Kodulehel ja valima Lepingu riigis asuva Klubi, Abonemendi kehtivusaja esimese päeva ning ostetava teenuse liigi: Abonement või Klubi ühekordne külastusõigus. Registreerimisel Kodulehel sisestab Klient Klienditsoonis oma ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbri, elektronposti aadressi, elukoha aadressi ning soovi korral ka oma isikukoodi (kui see on lubatud vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele). Abonemendi ostmisel peab Klient näitama Klienditsoonis ära Abonemendi kehtivuse esimese päeva, mis ei tohi olla 2

3 hilisem, kui 2 (kaks) kuud arvates Lepingu sõlmimisest. Registreerimise käigus ja makse teostamisel peab Klient sisestama oma maksekaardi andmed (maksekaardi numbri ja tüübi, selle kehtivuse aja, autentsuse kontrollkoodid CVV/CVC). Registreeringu lõpetamiseks saadetakse Kliendi poolt antud mobiiltelefoni numbrile automaatselt sms-teade koos sissepääsukoodiga. Klient vastutab täielikult enda poolt esitatud andmete õigususe eest. 2.4 Klubi ühekordse külastusõiguse võib saada üksnes selline füüsiline isik, kes ei ole varem kunagi Ettevõttega Lepingut sõlminud ja ei ole selle Klient. Kolmepäevase abonemendi saamise õigus on igal füüsilisel isikul ning selle kasutamise kordade arv ei ole piiratud. 2.5 Klient saab osta järgmist liiki abonemendi: Kolmepäevane abonement Abonemenditasu ühekordse ja kohese tasumisega selle abonemendi kogu kehtivusaja eest; Abonemenditasu igakuiste maksetega Abonement, mille kuumaksete suurus fikseeritakse Lepingu sõlmimise päeval vastavalt Hinnakirjale ning mille kehtivust võib Klient lõpetada kahe-(2)-kuulise etteteatamisega. Antud abonemendi soetamisel kuulub tasumisele Liitumistasu; 2.6 Lepingu sõlmimisel, kui see toimub Klubis asuva Kioski kaudu, või igal juhul hiljemalt Klubi esimesel kasutamisel on Klient kohustatud registreerima end Kioskis paikneva tuvastuskaardi abil vastavalt Klienditsoonis näidatud juhendile. Klient saab pääseda klubisse üksnes pärast tema isiku edukat tuvastamist. Iga järgmise külastuse korral pääseb Klient Klubisse üksnes pärast tema isiku kindlakstegemist tuvastuskaardi abil. 2.7 Leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Klient andnud Kodulehel järgmise kinnituse: «Kinnitan, et olen kliendilepingu läbi lugenud ja kiidan heaks Klubi külastuse reeglid. Olen nõus minu isikuandmete kogumise ja töötlemisega vastavalt kliendilepingule ning registreerinud oma Maksekaardi ja tasunud Abonemendi ja/või Täiendavate teenuste eest vastavalt Lepingu peatükis 5 sätestatud reeglitele. Pärast Lepingu sõlmimist saadetakse kliendile tema poolt ära näidatud elektronposti aadressile teade kliendi registreerimise kinnituse ja käesolevate lepingutingimustega. Leping kehtib ilma poolte allkirjadeta. Leping kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni või kuni selle lõpetamiseni Lepingus näidatud tingimustel. 3. ETTEVÕTTE POOLT KLUBIS PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMINE 3.1 Abonement annab õiguse külastada mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvat Klubi Lepingu riigi piires vastavalt Lepingu tingimustele. 3.2 Klubi ühekordse külastamise õigust saab realiseerida üksnes Kliendi poolt Kodulehel valitud Lepingu riigis asuvas Klubis. Klubi ühekordse külastamise õigus kehtib ja Klient võib seda kasutada 3 (kolme) päeva jooksul arvates selle õiguse omandamise päevast. 3.3 Abonement annab Kliendile õiguse jõusaali korduvaks tasuliseks külastamiseks vastava Abonemendi kehtivuse aja jooksul. 3.4 Kolmepäevane abonement kehtib ja Klient võib seda kasutada üksnes 3 (kolme) päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest, välja arvatud juhul, kui selline Abonement tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele Samaaegselt Abonemendi soetamisega või Abonemendi kehtivusaja jooksul saab Klient lisatasu eest kasutada järgmised Täiendavad teenused: Rühmatreeningutes osalemine ja/või muud People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis pakutavad teenused vastavalt käesolevale Lepingule ja konkreetse pakkumise tingimustele. Teenuse Klubi külastamine välismaal kasutamisel saab Klient osta ja kasutada Täiendavaid teenuseid, mida osutab väljaspool Lepingu riigi asuv People Fitness spordiklubide ketti kuuluv Klubi. Lepingu riigis ostetud Täiendavad teenused saab Klient kasutada mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis (sealhulgas kasutades teenust Klubi külastamine välismaal), 3

4 kui vastavad Täiendavad teenused konkreetses klubis osutatakse Lepingu kehtivuse aja jooksul on Kliendil õigus kasutada Täiendavaid teenuseid (sealhulgas käia Rühmatreeningutel) tingimusel, et Kliendil ei ole võlgnevusi Ettevõtte ees. Klient saab alustada Täiendavate teenuste kasutamist pärast nende maksumuse täielikku tasumist; 3.7. Klient saab loobuda Täiendavatest teenustest vaid samaaegselt Põhiteenusest loobumisega, lõpetades käesoleva Lepingu vastavalt Lepingus sätestatud korrale, kui ostetud Täiendava teenuse tingimused ei näe ette muud teenustest loobumise korda Kui Klient on ostnud Täiendava teenusena Rühmatrenni, on tal õigus osaleda Klubi Rühmatrennis mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis sellist Täiendavat teenust pakub, Abonemendi kehtivusaja jooksul, järgides seejuures järgmisi tingimusi (kui konkreetse Klubi reeglitega ei ole ette nähtud teisiti): Klient peab registreerima end Klienditsoonis igasse valitud Rühmatrenni, saama kioskist tema registreerumist kinnitava talongi ja andma selle enne Rühmatrenni algust treenerile; Klubi ei garanteeri Kliendile konkreetsesse Rühmatrenni registreerumise võimalust, kuna iga Rühmatrenni osalejate arv on piiratud; Registreerumine Klienditsoonis igasse Rühmatrenni avatakse mitte enne kui 1 (üks) nädal enne selle grupitrenni toimumist; Kui Klient ei saa tulla tema poolt registreeritud Rühmatrenni, on ta kohustatud tegema Klienditsoonis vastava märkuse hiljemalt 1 (üks) tund enne vastava Rühmatrenni algust, vastasel juhul loetakse, et Klient külastas trenni ning tasu vastava Rühmatrenni eest Kliendile ei tagastata. Kui Klient ei ole 2 (kaks) korda järjest või kokku 2 (kaks) korda 1 (ühe) kuu jooksul täitnud registreerimise õigeaegse muutmise nimetatud kohustust, on Ettevõttel õigus blokeerida Klienditsoonis 1 (üheks) kuuks Kliendi Rühmatrenni registreerumise võimaluse, ilma Kliendi õiguseta nõuda sellega seonduvat Abonemenditasu vähendamist või selle tagastamist Juhul, kui Klient ostis Täiendava teenuse (mis ei ole Rühmatreeningud), Kliendil on õigus kasutada sellist teenust mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis sellist Täiendavat teenust pakub, vastavalt Klubi külastamise üldreeglitele ja vastava Täiendava teenuse kasutamise reeglitele, millega Klient on kohustatud tutvuma enne vastava teenuse ostmist Kodulehel, Klienditsoonis või vahetult Klubis. Ettevõttel on õigus teha Täiendavate teenuste osutamise tingimustes (sealhulgas Rühmatreeningute osas) ühepoolseid muudatusi, sealhulgas asendada treenereid ja muuta ära grupitrenne, teavitades sellest Klienti Ettevõttel on õigus võtta Kliendi sõrmejälje Klubi esimesel külastamisel ja kasutada sõrmejälge Kliendi tuvastamiseks ja vältimaks Ettevõtte pakutavate teenuste Kliendi nimel kasutamist kolmandate isikute poolt. 4. KLUBI VÄLISMAAL KASUTAMISE KORD 4.1. Eripakkumiste ja kampaaniate raames võib Ettevõte pakkuda Abonementi ostnud Kliendile teenust Klubi külastamine välismaal, mis annab Kliendile õiguse Abonemendi kehtivusaja jooksul külastada väljaspool Lepingu riiki mis tahes People Fitness spordiklubide ketti kuuluvat Klubi Ettevõte võib ühepoolses korras piirata Klubi välismaal külastamise teenuse kasutamist või seda tühistada. Juhul, kui Ettevõte võimaldab Kliendile Klubi külastamine välismaal teenust, kehtib see tingimusel, et Klient on nõuetekohaselt täitnud kõik makse- ja muud kohustused Ettevõtte ees vastavalt Lepingule ja Klubi külastamise reeglitele ning tingimusel, et konkreetse ostetud Abonemendi tingimused ei erine Lepingu riigis kehtivatest Abonemendi soetamise ja kasutamise tingimustest (sealhulgas Abonemendi maksumuse osas) Teenuse Klubi külastamine välismaal osutamise tagab People Fitness spordiklubide ketti kuuluv Klubi, mis asub väljaspool Lepingu riiki Klient on kohustatud järgima väljaspool Lepingu riiki asuvas People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis Klubi külastamise reegleid ning vastutab Klubi ees nimetatud reeglite rikkumise või mittetäitmise eest. 4

5 4.5. Teenuse Klubi külastamine välismaal kasutamiseks ja vastavasse Klubisse sissepääsu saamiseks identifitseeritakse Klienti tuvastuskaardi alusel. Klient, kellel puudub registreeritud tuvastuskaart, saab registreerida tuvastuskaarti riigis, mis ei ole Lepingu riik, teenuse Klubi külastamine välismaal esmakordsel kasutamisel Kioski kaudu või vastavas Klubis sätestatud muus korras Kliendil on õigus kasutada Lepingu riigis ostetud Täiendavaid teenuseid Klubi külastamisel välismaal, kui vastav väljaspool Lepingu riiki asuv People Fitness spordiklubide ketti kuuluv Klubi selliseid Täiendavaid teenuseid pakub ning selliste Täiendavate teenuste kasumise tingimused ei erine Lepingu riigis kehtivatest vastavate Täiendavate teenuste soetamise ja kasutamise tingimustest (sealhulgas teenuste maksumuse osas). Seejuures on Klient kohustatud järgima vastava väljaspool Lepingu riiki asuva People Fitness spordiklubide ketti kuuluva Klubi poolt kehtestatud Täiendavate teenuste kasutamise reegleid ja korda (sealhulgas tunniplaan, eelregistreerimise ja registreeringu tühistamise kord, Rühmatreeningute külastamise kord, trenni osalejate piiramine jne). Klient vastutab Klubi ees nimetatud reeglite rikkumise ja mittetäitmise eest. Eeldatakse, et kasutades teenust Klubi külastamine välismaal Klient on tutvunud ja nõustunud vastavas väljaspool Lepingu riiki asuvas People Fitness spordiklubide ketti kuuluvas Klubis kehtivate konkreetse Täiendava teenuse tingimustega ning vastutab vastavate reeglite rikkumiste eest Juhul, kui kehtivat Abonementi ja teenuse Klubi külastamine välismaal kasutamise õigust omav Klient viibides väljaspool Lepingu riiki ei saanud kasutada teenust Klubi külastamine välismaal põhjusel, et on keeldutud temale Klubisse sissepääsu võimaldamisest, peab Klient pöörduma Ettevõtte poole käesoleva lepingu peatükis 10 sätestatud korras. Küsimuste ja/või pretensioonide tekkimise korral, mis on seotud juba osutatud teenusega Klubi külastamine välismaal on Klient kohustatud esmajärjekorras pöörduma väljaspool Lepingu riiki asuva Klubi poole, mis vastavat teenust osutab. 5. TASUMISE KORD 5.1. Lepingu sõlmimisel annab Klient oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet kasutama ja töötlema tema poolt esitatud maksekaardi andmeid (sealhulgas maksekaardi numbrit, tüüpi, selle kehtivusaega, CVV/CVC koode) teostamaks Ülekandeid Abonemenditasu, Liitumistasu ja Kliendi poolt valitud Täiendavate teenuste eest tasumiseks vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et Ettevõte annab tema Maksekaardi andmete töötlemise ja Ülekannete teostamise volitused kolmandale isikule - Operaatorile, kes tegutseb Ettevõtte ülesandel ja nimel. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et mis tahes liiki Abonemendi, Liitumistasu ja Täiendavate teenuste (Rühmatreeningutel osalemise) ostmisel saab Ettevõte selliste maksete automaatse teostamise õiguse (sealhulgas Operaatori vahendusel), ilma et tal oleks vaja Kliendi eraldi nõusolekut iga sellise tasu ülekandmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Täiendava teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda). Ettevõte ei säilita Maksekaardi andmeid. Lepingu sõlmimisel kohustub Klient tutvuma ka Operaatori tingimustega, mis on kättesaadavad Kodulehel. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et ta on eelnevalt tutvunud ja nõustunud Operaatori poolt kehtestatud tingimustega Abonemenditasu, Liitumistasu ja tasu Täiendavate teenuste eest loetakse Kliendi poolt tasutuks vastava Ülekande eduka teostamise päeval. Abonemenditasu, Liitumistasu ja Täiendavate teenuste tasu arvatakse Kliendi arvelt maha automaatselt järgmises korras: Kui Klient on ostnud Kolmepäevase abonemendi teostatakse sellise Abonemendi kogu summa maksetehing koheselt pärast Lepingu sõlmimist; Kui Klient on ostnud Abonemendi Abonemenditasu igakuiste maksetega, mille suurus on Lepingu sõlmimise päeval fikseeritud vastavalt Hinnakirjale, teostatakse Lepingu sõlmimisel makse Liitumistasu tasumiseks ja samaaegselt ka makse sellise Abonemendi esimese kehtivuse kuu eest. Abonemendi iga järgmine kuumakse teostatakse järgnevate kuude sellisel kuupäeval, mis langeb kokku esimese Ülekande kuupäevaga ning kui kuus sellist kuupäeva ei ole, siis teostatakse Ülekanne selle kuu viimasel kuupäeval; Kui Klient on ostnud Klienditsoonis Täiendava teenuse kasutamise õiguse, teostatakse selle kogusumma tasumine koheselt pärast Kliendi poolt Täiendava teenuse ostmist Klienditsoonis, või juhul, kui konkreetse Täiendava teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda, siis vastavalt selle Täiendava teenuse eest tasumise reeglitele. 5

6 5.3. Juhul, kui Klient ei ole kasutanud Abonementi või Täiendavaid teenuseid Ettevõttest mitteolenevatel põhjustel, ei kuulu Abonemenditasu, Liitumistasu ja Täiendavate teenuste eest makstud tasu tagastamisele Ettevõte esitab arveid Kliendile elektroonilisel kujul vastavalt Lepingu riigi õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Arve kehtib ilma allkirjata. Sõltumata arve kättesaamisest on Klient kohustatud tagama, et tema arveldusarvel, millega on seotud tema Maksekaart, oleksid Ülekande teostamise kuupäeva seisuga olemas rahalised vahendid kõigi Lepinguga ettenähtud maksete teostamiseks, sealhulgas Abonemenditasu Kliendi pool valitud Abonemendi eest, Liitumistasu ja Kliendi poolt valitud Täiendavate teenuste eest maksmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Täiendava teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasu liiki) Juhul, kui Ülekande teostamise esimene katse ebaõnnestus (s.t. krediidiasutuselt laekus keeldumine mis tahes põhjusel, sealhulgas vajalikus koguses rahaliste vahendite puudumise tõttu Maksekaardiga seotud arveldusarvel), on Ettevõttel õigus peatada viivitamatult Abonemendi kehtivus ja blokeerida Kliendi tuvastuskaart kuni vastava võlgnevuse täieliku kustutamiseni. Ettevõttel on seejuures õigus teha Lepingu kehtivuse ajal ja 1 (ühe) kuu jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist piiramatu arv katseid vastavate maksetehingute teostamiseks Kui Ettevõte on Abonemendi kehtivuse peatanud Lepingu punkti 5.5 alusel, siis: Ajal, mil Abonemendi kehtivus on peatatud, ei saa Klient seda kasutada ega osta ja kasutada Täiendavaid teenuseid. Lisaks sellele blokeeritakse Kliendi tuvastuskaart ning Klient kaotab Klubisse sissepääsu võimaluse; Abonemendi kehtivuse peatamise ajal võetakse Abonemenditasu ning Klient ei saa nõuda Abonemenditasu, Liitumistasu ja Täiendavate teenuste tasu ümberarvestamist, vähendamist või tagastamist; Ettevõte teavitab Klienti Abonemendi kehtivuse peatamisest ja võlgnevusest 2 (kahe) tööpäeva jooksul; Ettevõttel on õigus keelduda uute lepingute sõlmimisest Kliendiga Kui Abonemendi kehtivuse peatamise ajal kustutatakse Kliendi võlgnevus Ettevõtte ees täies mahus (punktis 5.8 sätestatud tähtaja jooksul), taastatakse viivitamatult Abonemendi ja Kliendi tuvastuskaardi toimimine Kui Kliendi võlgnevust Ettevõtte ees ei likvideerita täies ulatuses 2 (kahe) kuu jooksul arvates Abonemendi, sh Kaheteistkuulise kehtivusajaga abonemendi kehtivuse peatamise päevast, loetakse Leping automaatselt lõppenuks, mis toob kaasa Abonemendi, sh Kaheteistkuulise kehtivusajaga abonemendi ja Kliendi tuvastuskaardi annulleerimise ilma Kliendi mis tahes täiendava teavitamiseta Ettevõtte poolt Abonemendi kehtivuse peatamine, Abonemendi tühistamine või Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti enne Lepingu lõppemist Ettevõtte ees tekkinud võlgnevuse tasumise kohustusest. Kehtima jäävad ka Lepingu punktid 5.1 ja 5.5, mis annavad Ettevõttele õiguse ja volitused teostada 1 (ühe) kuu jooksul pärast Lepingu lõppemist Ülekandeid Lepingu kehtivuse ajal Kliendil Ettevõtte ees tekkinud võlgnevuse täieliku tasumise eesmärgil. 6. POOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS 6.1. Interneti Kodulehel registreerumisel, Lepingu sõlmimisel ja täitmisel, aga ka mistahes muude toimingute sooritamisel Klienditsoonis ja Kodulehel on Klient kohustatud: esitama õiged, täpsed ja täielikud isikuandmed, sealhulgas Maksekaardi andmed, kontrollima Klienditsoonis toodud andmete õigsust ja viivitamatult uuendama Klienditsoonis aegunud ja ebaõiged andmed ning kui andmete parandamine ei ole võimalik, teavitama Ettevõtet Klienditsoonis sisalduvate andmete, sealhulgas mobiiltelefoni numbri ja e-posti aadressi muutumisest; tagama Klienditsooni juurdepääsu võimaldavate mis tahes andmete, sealhulgas Ettevõtte poolt Kliendile sms-teatega mobiilinumbrile saadetud Kodulehel registreerimiseks vajaliku salasõna ja juurdepääsukoodi säilimise ja nende mitte levitamise; teavitama viivitamatult Ettevõtet mis tahes tekkinud olukordadest, mis põhjustasid või võivad põhjustada salasõna teatavakssaamise kolmandale isikule või mida võidakse ebaseaduslikult kasutada Pool vastutab teisele poolele tekitatud kahjude eest vastavalt Lepingule ja Lepingu riigi õigusaktidele. 6

7 6.3. Klient vastutab Klubi ruumide või Klubis asuva varustuse, seadmete ja muude esemete rikkumise, hävimise või kahjustamise eest Maksekaardi ja sellega seotud arveldusarve õiguspärase kasutamise eest vastutab Klient isiklikult Klient võtab endale täieliku vastutuse kõigi Klienditsoonis tema kasutajanime (login) ja salasõna nagu ka Tuvastuskaardi abil teostatud toimingute eest Ettevõte ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Kliendil kolmanda isiku poolt tagatava elektron- või telefoniside häirete tõttu. Samuti ei vastusta Ettevõte kahju eest, mis on tekkinud Ülekannete teostamisel Kliendi poolt kasutatava krediidiasutuse tegevuse või tegevusetuse tõttu Ettevõte ei vastuta käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest, samuti kahju eest, mis tekkis Kliendil seoses teenuse Klubi külastamine välismaal kasutamisega. Sellisel juhul Klient on kohustatud pöörduma otseselt väljaspool Lepingu riiki asuva People Fitness spordiklubide ketti kuuluva Klubi poole selle riigi õigusaktidega kehtestatud korras, kus vastav välismaa Klubi asub Ettevõte ei vastuta käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise, sealhulgas viivituste eest Ettevõtte teenuste osutamisel, juhul, kui selline mittetäitmine või viivitus on tingitud kommunaalvõrkude avariidest või vääramatu jõu asjaoludest, mida Ettevõte ei saa kontrollida ja/või kõrvaldada. Selliste vääramatu jõu asjaolude hulka kuuluvad ka riigiasutuste ja omavalitsuste tegevused või kohustuslikud korraldused, sõjategevus, mässud, streigid, tehnogeensed katastroofid, üleujutused, tulekahjud, maavärinad ja muud loodusõnnetused või erakordsed sündmused Kliendil ei ole õigust nõuda Ettevõttelt mis tahes kompensatsiooni, kahju hüvitamist, Abonemenditasu, Liitumistasu või Täiendavate teenuste tasu täielikku või osalist tagastamist seoses vääramatu jõu asjaoludest tingitud Ettevõtte kohustuste mittetäitmisega või täitmise viibimisega. 7. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS 7.1. Lepingu sõlmimisega annab Klient oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet töötlema, sealhulgas võtma vastu, kasutama ja säilitama tema isikuandmeid (sealhulgas ees- ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbrit, e-posti aadressi, elukoha aadressi, Kliendi sõrmejälje punktide numbrikaarti, samuti ka isikukoodi (kui see on lubatud vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele) järgmiste eesmärkide saavutamiseks: käesoleva Lepingu sõlmimine ja täitmine, sealhulgas Kliendi registreerimine Klienditsoonis ja seal toodud andmete säilitamine, Kliendi tuvastamine Klubi külastamisel ja sisenemisel Klienditsooni Kioski kasutamise korral, arvepidamine Lepingust tulenevate Kliendi maksete ja võlgnevuste üle, Ettevõtte osutatavate teenuste eest väljastatavate arvete väljatrükk, turundus ja ettevõttesisene statistika osutatavate teenuste parendamiseks, Lepinguga seonduva Ettevõtte ja Kliendi vaheline suhtlemine (sealhulgas Kliendi teavitamiseks Klubi töögraafiku muudatuste kohta, teavitamiseks Klubi poolt Kliendile tehtavatest eri- või personaalpakkumistest ja Klubi uudistest) Klient kinnitab ja nõustub sellega, et Kliendile teenuse Klubi külastamine välismaal osutamise eesmärgil võivad tema isikuandmed (sealhulgas Kliendi ankeedis toodud andmed, registreeritud Tuvastuskaardi andmed ja informatsioon teostatud maksete kohta) olla kättesaadavad People Fitness spordiklubide ketti kuuluvatele Klubidele. Ettevõte ei säilita ega edasta People Fitness spordiklubide ketti kuuluvatele Klubidele või mis tahes kolmandatele isikutele Maksekaardi andmed Klient annab oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet võtma Kliendi sõrmejälge ning säilitama ja kasutama sõrmejälge Kliendi isiku tuvastamiseks ja ennetamaks Abonemendi kasutamist kolmanda isiku poolt, sealhulgas identiteedi varguse teel. Klubi säilitab sõrmejälge Lepingu kehtivusaja jooksul ja Lepingu lõppedes kustutatakse need andmebaasist Klient annab oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet registreerima Lepingu sõlmimisel Tuvastuskaardi ja tuvastama selle abil Klienti Klubi igal külastamisel. Samuti nõustub Klient sellega, et Kliendi identifitseerimist eeltoodud viisil teostatakse vajadusel ka välismaal asuva People Fitness spordiklubide ketti kuuluva Klubi poolt juhul, kui Klient kasutab teenust Klubi külastamine välismaal Klient annab oma nõusoleku ja volitab Ettevõtet teostama Klubi ruumides videojärelevalvet ja säilitama neid salvestisi turvalisuse tagamiseks, sealhulgas Kliendi elu ja tervise kaitseks, vara kaitseks, Klubi külastamise reeglite järgimise tagamiseks ja õigusrikkumiste ennetamiseks vastavalt Lepingu riigi 7

8 õigusaktidele ning tingimusel, et on järgitud Lepingu riigi seadusandluse nõuded ning Ettevõte on saanud ametiasutustelt vastava loa, kui see on õigusaktidega nõutav. 8. LEPINGU LÕPETAMISE KORD 8.1. Pooled võivad lõpetada Lepingu ennetähtaegselt vastava kirjalikult vormistatud kokkuleppe alusel. Kummalgi poolel on õigus öelda Leping üles ühepoolselt üksnes vastavalt Lepingutingimustele ja Lepingu riigi õigusaktide sätetele. Abonemendi ja Tuvastuskaardi toimimine lõpeb üheaegselt Lepingu kehtivuse lõppemisega Kliendil on õigus öelda Leping ühepoolselt üles järgmistel juhtudel ja järgmises korras: Kui Klient on omandanud igakuiste abonemendimaksetega Abonemendi võimalusega lõpetada Leping kahekuulise etteteatamisega, on tal õigus öelda Leping üles ühepoolselt ilma põhjendusteta ja ilma sellega seotud mis tahes täiendavat hüvitist tasumata, teavitades sellest Ettevõtet mitte vähem kui Abonemendi kehtivuse kaks (2) üksteisele järgnevat kuud ette. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks Abonemendi kehtivuse kahe (2) kuu möödumisel peale Kliendi poolse Lepingu lõpetamise teate kättesaamisest Ettevõtte poolt. Klient on kohustatud kogu nimetatud perioodi jooksul kuni Lepingu kehtivuse viimase päevani täitma kõiki Lepingu tingimusi (sealhulgas täitma igakuise Abonemenditasu ja kõigi muude Lepingust tulenevate maksete tasumise kohustust); Kui Klient on omandanud igakuiste abonemendimaksetega Abonemendi võimalusega lõpetada Leping kolmekuulise etteteatamisega, on tal õigus öelda Leping üles ühepoolselt ilma põhjendusteta ja ilma sellega seotud mis tahes täiendavat hüvitist tasumata, teavitades sellest Ettevõtet mitte vähem kui Abonemendi kehtivuse kolm (3) üksteisele järgnevat kuud ette. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks Abonemendi kehtivuse kolme (3) kuu möödumisel peale Kliendi poolse Lepingu lõpetamise teate kättesaamisest Ettevõtte poolt. Klient on kohustatud kogu nimetatud perioodi jooksul kuni Lepingu kehtivuse viimase päevani täitma kõiki Lepingu tingimusi (sealhulgas täitma igakuise Abonemenditasu ja kõigi muude Lepingust tulenevate maksete tasumise kohustust); Kui Klient on omandanud igakuiste abonemendimaksetega Abonemendi võimalusega lõpetada Leping kuuekuulise etteteatamisega, on tal õigus öelda Leping üles ühepoolselt ilma põhjendusteta ja ilma sellega seotud mistahes täiendavat hüvitist tasumata, informeerides sellest Ettevõtet mitte vähem kui Abonemendi kehtivuse kuus (6) üksteisele järgnevat kuud ette. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks Abonemendi kehtivuse kuue (6) kuu möödumisel arvates Kliendi poolse Lepingu lõpetamise teate kättesaamisest Ettevõtte poolt. Klient on kohustatud kogu nimetatud perioodi jooksul kuni Lepingu kehtivuse viimase päevani täitma kõiki Lepingu tingimusi (sealhulgas täitma igakuise Abonemenditasu ja kõigi muude Lepingust tulenevate maksete tasumise kohustust); Näide 1: Abonemendi kehtivuse esimene päev on käesoleva kalendriaasta 12. märts ja Abonemendi kehtivuse järgmine kuu algab iga kalendrikuu 12. kuupäeval. Kui Ettevõte sai Kliendilt kolmekuulise etteteatamisega teate Lepingu lõpetamise kohta käesoleva kalendriaasta 5. septembril, siis on Abonemendi kehtivuse viimaseks ja Lepingu lõppemise päevaks selle kalendriaasta 11. detsember. Kui sama näite kohaselt on Ettevõte saanud Kliendilt kuuekuulise etteteatamisega teate Lepingu lõpetamise kohta käesoleva kalendriaasta 5. septembril, siis on Abonemendi kehtivuse viimaseks ja Lepingu lõppemise päevaks selle kalendriaasta 11. märts. Näide 2: Abonemendi kehtivuse esimene päev on käesoleva kalendriaasta 12. märts ja Abonemendi kehtivuse järgmine kuu algab iga kalendrikuu 12. kuupäeval. Kui Ettevõte sai Kliendilt kolmekuulise etteteatamisega teate Lepingu lõpetamise kohta käesoleva kalendriaasta 18. septembril, on Abonemendi kehtivuse viimaseks ja Lepingu lõppemise päevaks järgmise kalendriaasta 11. jaanuar. Kui sama näite kohaselt on Ettevõte saanud Kliendilt kuuekuulise etteteatamisega teate Lepingu lõpetamise kohta käesoleva kalendriaasta 5. septembril, siis on Abonemendi kehtivuse viimaseks ja Lepingu lõppemise päevaks selle kalendriaasta 11. aprill Juhul, kui Klient on omandanud abonemendi Abonemenditasu ühekordse ettemaksmise 8

9 kohustusega kogu kehtivusaja eest on tal õigus lõpetada käesolev Leping ühepoolselt ilma selle põhjust ära näitamata, teavitades sellest Ettevõtet. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks momendil, mil Ettevõte sai Kliendilt teate Lepingu lõpetamise kohta. Abonemenditasu, mis jäi pärast Abonemendi lõpetamist järele Abonemendi kasutamata kehtivusaja eest, ei kuulu tagastamisele ja Ettevõte peab selle kinni talle Kliendi initsiatiivil Lepingu lõpetamisega tekitatud kahjude hüvitisena. Klient on täies ulatuses nõus kompensatsiooni suurusega ja on teadlik, et hüvitise selline suurus on seotud Ettevõtte hinnapoliitikaga ja on põhjendatud sellise Abonemendi omandamisel rakendatava Abonemendi allahindlusega. Liitumistasu tagastamisele ei kuulu Kui Klient on vastava Lepingu riigi seaduste mõttes tarbija, on Kliendil õigus lõpetada Leping ühepoolselt ka vastava Lepingu riigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Klient on kohustatud teavitama Ettevõtet Lepingu lõpetamisest ning ka sellist Lepingu lõpetamist võimaldavast õiguslikust alusest vastavalt Lepingu tingimustele ja vastava Lepingu riigi õigusaktide sätetele Ettevõttel on järgmistel juhtudel õigus öelda Leping üles viivitamatult ühepoolselt, tühistada Abonement ja blokeerida Tuvastamiskaart, teavitades sellest Klienti: Kui Klient on esitanud Ettevõttele valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged isiku- või kontaktandmed või valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged Tuvastuskaardi andmed või kui ta üritas kasutada kolmanda isiku selliseid andmeid; Kui Klient rikkus Lepingu tingimusi (näiteks Abonemenditasu, Liitumistasu või Täiendavate teenuste eest tasumise kohustust) või selle lisade tingimusi (sealhulgas Klubi külastamise üldeeskirju) Juhul, kui Ettevõtte tühistas Lepingu punkti 8.3 alusel, ei tagastata Liitumistasu, Abonemenditasu ja Täiendavate teenuste tasu pärast Lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata Abonemendi kehtivusaja eest ning Ettevõte peab selle kinni leppetrahvina. Lisaks on Ettevõttel õigus keelduda uute lepingute sõlmimisest Kliendiga Juhul, kui Klient lõpetas Lepingu Ettevõtte poolse Lepingu olulise rikkumise tõttu, tagastab Ettevõte Kliendile Abonemenditasu ja tasu kasutamata jäänud Täiendavate teenuste eest pärast Lepingu kehtivuse ennetähtaegset lõpetamist kehtivusajast järelejäänud tasutud ja kasutamata perioodi eest Ettevõttel on õigus öelda Leping üles ühepoolselt ilma põhjendusteta ning sellega seoses mis tahes hüvitist Kliendile tasumata, teavitades sellest Klienti alljärgnevalt: Klienti, kes on ostnud Abonementi võimalusega lõpetada Abonemendi kehtivus kahekuulise etteteavitamisega, teavitab Ettevõte Lepingu ülesütlemisest vähemalt kaks (2) kuud ette; ja Klienti, kes on ostnud Abonementi võimalusega lõpetada Abonemendi kehtivus kolmekuulise etteteavitamisega, teavitab Ettevõte Lepingu ülesütlemisest vähemalt kolm (3) kuud ette; ja Klienti, kes on ostnud Abonementi võimalusega lõpetada Abonemendi kehtivus kuuekuulise etteteavitamisega teavitab Ettevõte Lepingu ülesütlemisest vähemalt kuus (6) kuud ette. Lepingu ülesütlemisel Ettevõtte poolt käesolevas punktis sätestatud alusel edastatakse Lepingu ülesütlemise teade Klienditsoonis ning saadetakse Kliendile elektroonkirja Klienditsoonis Kliendi poolt registreeritud e- posti aadressile Käesoleva Lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda kõik võlgnevused ja hüvitada kahju, mis on tekitatud Ettevõttele Lepingu kehtivuse ajal. Lepingu lõppemine ei mõjuta Lepingu punktide 5.1, 5.5 ja 5.9 õiguslikku jõudu, mis annab Ettevõttele õiguse ja volitused Ülekannete sooritamiseks Lepingu kehtivuse ajal Ettevõtte ees tekkinud Kliendi võlgnevuse kustutamiseks. Lepingu punktide 5.1, 5.5 ja 5.9 tingimused jäävad kehtima ka siis, kui kõikide ülejäänud Lepingu punktide kehtivus on lõppenud. 9. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE 9.1. Klubil on õigus anda Lepingust tulenevad (sealhulgas osalised) nõuded ilma Kliendi nõusolekuta üle mistahes isikule, sealhulgas isikutele ja organisatsioonidele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega Lepingu Kliendi poolt kolmandale isikule üleandmiseks on vajalik Klubi kirjalik nõusolek. Klubil on õigus 9

10 keelduda Lepingu üleandmise nõusoleku andmisest ilma põhjuseid selgitamata. 10. RAKENDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD Lepingule kohaldatakse Lepingu riigi õigust Lepingu ühe sätte kehtetus või ebatäpsus ei vabasta poolt Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ja ei too endaga kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Sellise sätte ilmnemise korral rakendavad pooled kõik meetmed sätte asendamiseks viisil, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses tühise või kehtetu sättega püstitatud eesmärki Pooled on kohustatud üritama lahendada käesolevast Lepingust tuleneva mistahes vaidluse, sealhulgas Lepingu muutmist, rikkumist, lõpetamist, õigusjõudu või tõlgendamist puudutava vaidluse läbirääkimiste teel viivitamatult. Kui pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, esitab Klient Ettevõttele avalduse, milles peab sisalduma Kliendi ees- ja perekonnanimi, elukoht, kontaktandmed, avalduse esitamise kuupäev, pretensiooni sisu, Kliendi nõue ja selle selgitus. Avaldusele tuleb võimaluse korral lisada avaldust põhistavad dokumendid. Ettevõte vaatab Kliendi avalduse läbi ja vastab Kliendile kirjalikule 15 (viieteistkümne) päeva jooksu arvates avalduse saamisest vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele. Ettevõte võib objektiivsete asjaolude korral pikendada avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise nimetatud tähtaega, millest Ettevõte teavitab Klienti viivitamatult ja kirjalikult ning näitab ära avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise uue tähtaja ning tähtaja pikendamise põhjused Juhul, kui pooltel ei õnnestunud lahendada vaidlust punkti 10.3 tingimuste kohaselt, kuulub selline vaidlus lahendamisele vastavalt Lepingu riigi õigusaktidele. 11. TEADETE EDASTAMINE Pooled edastavad teateid ja mis tahes muud Lepinguga seonduvat informatsiooni Klienditsoonis. Ettevõte teavitab Klienditsoonis saadetud teatest Klienti täiendavalt e-kirja saatmise teel Klienditsoonis märgitud Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui Klient ei ole teavitanud Ettevõtet oma kontaktandmete muutumisest, loetakse, et Ettevõte on täitnud teavitamise kohustust ja Kliendile on vastav teade kätte toimetatud teate edastamisega Klienditsoonis märgitud sidevahendite kaudu. Kliendil on igal juhul õigus saata Ettevõttele teade tähitud kirjaga Ettevõtte juriidilisele aadressile Teade loetakse adressaadi ehk teise poole poolt kätte saaduks järgmisel tööpäeval pärast selle saatmist, kui teade on saadetud Klienditsoonis. Teade, mille pool saatis tähitud kirjana, loetakse teise poole poolt kätte saaduks 5 (viie) kalendripäeva möödumisel arvates kirja postitamist, seda isegi juhul, kui tegelikkuses ei ole pool kirja kätte saanud. 12. TÄIENDAVAD TINGIMUSED Klient on kohustatud enne Lepingu sõlmimist tähelepanelikult tutvuma käesoleva Lepingu ja selle lisade kõigi tingimustega, selgitades eelnevalt välja ja arutades Klubi administraatoriga läbi kõik tekkivad küsimused. Sõlmides Lepingu ja andes Kodulehel Lepingu punktis 2.7 nimetatud kinnituse, nõustub Klient tingimusteta Lepingu kõigi (sealhulgas kõigi selle lisade) tingimustega ja kinnitab, et Lepingu (sealhulgas selle lisade) tingimused on Kliendile arusaadavad ja täitmiseks kohustuslikud Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta Klubi külastamise üldreegleid, Hinnakirja, Täiendava teenuse reegleid ja Lepingu muid lisasid, teavitades sellest Klienti ja tagades muudetud lisa teksti avaldamise Kodulehel ja Klienditsoonis vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Lepingut, teavitades sellest Klienti Klienditsoonis registreeritud Kliendi e-posti aadressile e-kirja saatmisega ning tagades muudetud lepingu teksti avaldamise Klienditsoonis vähemalt 1 (üks) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist. Juhul, kui Klient ei ole nõus Lepingu muudatustega, on Kliendil õigus Leping üles öelda muudatuste jõustumise kuupäeva seisuga, teavitades sellest Ettevõtet vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Juhul, kui Ettevõte ei saanud Lepingu lõpetamise teadet eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse, et Klient on vastavate Lepingu muudatustega nõustunud Lepingu punktis 12.3 nimetatud Ettevõtte õigus muuta Lepingut ühepoolselt ei laiene Kaheteistkuulise kehtivusajaga abonemendi suurusele ja selle eest tasumise tingimustele. Need tingimused jäävad muutumata kogu Lepingu kehtivuse aja jooksul ja neid saab muuta ainult 10

11 pooltevahelisel kirjalikul kokkuleppel Ettevõttel on õigus teha ühepoolselt muudatusi Rühmatreeningute ajakavas ja Klubi tööajas. Lisaks on Ettevõttel õigus ajutiselt sulgeda Klubi täielikult või osaliselt profülaktiliste või remonditööde läbiviimise eesmärgil või muude toimingute teostamiseks, mis on vajalikud Klubi nõuetekohaseks töötamiseks ning Klubi külastajate turvalisuse tagamiseks vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele ning Lepingu riigi õigusaktidele. Kui selline ajutine sulgemine kestab rohkem 10 (kümme) järjestikust kalendripäeva, on Kliendil õigus esitada kolme (3) kalendripäeva jooksul alates Klubi töö taastamisest Ettevõttele kirjalik avaldus (kirja saatmisega Ettevõtte juriidilisele aadressile või e-kirjaga Ettevõtte ametlikule e-posti aadressile) palvega mitte võtta tasu nende päevade eest mille jooksul oli Klubi külastamiseks suletud. Kui Klient ei ole esitanud vastavat avaldust Ettevõttele õigeaegselt, loetakse et Klient on sellise nõudeõiguse kasutamisest keeldunud ja nõudeõigus on lõppenud Kõik Kodulehel ja Klienditsoonis avaldatud materjalid, sealhulgas teksti- ja graafilised materjalid, fotod, videod jne., (välja arvatud Kliendi isiku- ja kontaktandmed) on Ettevõtte intellektuaalne omand ja Klient või mis tahes kolmas isik ei tohi seda kasutada ilma Ettevõtte kirjaliku loata. 11

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting

RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD WD nr 2017/1-11.2/ Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Ting RIIGIPILVE TEENUSE TOOTETINGIMUSED ÜLDINE JA MÕISTED KINNITATUD 24.05.2017 WD nr 2017/1-11.2/16 1.1. Riigipilve Teenuse Tootetingimused (edaspidi Tingimused) on Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS)

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete

Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete Eritingimused - (isiku)andmete töötlemine seoses HW teenuste osutamisega Vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) toimub isikuandmete töötlemine töötlejate vahel sõlmitud lepingu alusel.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem