Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB"

Väljavõte

1 Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend

2

3 Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 2 Kuulmise ohutus 2 Üldine teave 2 Vastavus elektromagnetväljade standarditele 2 2 Stereoheliga Bluetooth-peakomplekt 3 Pakendi sisu 3 Muud seadmed 3 Ülevaade stereoheliga Bluetoothpeakomplektist 4 3 Alustamine 5 Peakomplekti laadimine 5 Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine 5 4 Peakomplekti kasutamine 7 Ühendage peakomplekt Bluetoothseadmega. 7 Kõnede ja muusika juhtimine 7 Peakomplekti kandmine 8 Kasutamine helikaabliga 8 5 Tehnilised andmed 9 6 Märkus 10 Vastavusdeklaratsioon 10 Vana toote ja akude/patareide käitlemine 10 Teade Euroopa Liidule 11 Kaubamärgid 11 7 Korduma kippuvad küsimused 12 ET 1

4 1 Olulised ohutusjuhised Üldine teave Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks: Ettevaatust Kuulmise ohutus Oht Vältimaks kuulmise kahjustamist, piirake aega, mil kõrvaklappide heli on vali, ja keerake helitugevus ohutule tasemele. Mida tugevam on heli, seda lühem on ohutu kuulamisaeg. Järgige kõrvaklappe kasutades kindlasti järgmisi juhiseid. Kuulake mõistliku helitugevusega mõistliku aja vältel. Ärge keerake heli pidevalt valjemaks, kui teie kuulmine helitugevusega kohaneb. Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis teie ümber toimub. Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt kasutamise lõpetama. Liigne kõrvapealsetest või -sisestest kõrvaklappidest tulev helisurve võib põhjustada kuulmise kadu. Selle peakomplekti kasutamine autojuhtimise ajal nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ei ole soovitatav ning võib mõnes piirkonnas seadusega keelatud olla. Turvalisuse tagamiseks vältige tähelepanu kõrvalejuhtimist muusika või telefonikõnedega, kui liiklete või olete potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas. ärge laske peakomplektil kokku puutuda liigse kuumusega; ärge pillake oma peakomplekti maha; peakomplekti tuleb kaitsta tilkade ja pritsmete eest. ärge laske oma peakomplektil üleni märjaks saada; ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid. Kui seade vajab puhastamist, kasutage puhastamiseks pehmet lappi, mis on vajadusel niisutatud vähese veega või neutraalse seebi vesilahusega. Integreeritud aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, mida tekitavad päike, tuli või muud sellesarnased soojusallikad. Kasutus- ja hoiutemperatuur ning niiskus Kasutage või hoidke oma kõrvaklappe temperatuurivahemikus 15 ºC (5 ºF) ja 55 ºC (131ºF) (suhteline õhuniiskus kuni 90%). Kõrge või madala temperatuuriga keskkonnas võib aku kasutusaeg lüheneda. Vastavus elektromagnetväljade standarditele See seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. 2 ET

5 2 Stereoheliga Bluetoothpeakomplekt Helikaabel Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips! Et saada täielikku kasu toest, midaphilips pakub, registreerige oma toode veebilehelwww.philips. com/welcome. Selle Philips juhtmevabade kõrvale asetuvate kõrvaklappidega saate: nautida mugavaid juhtmeta vabakäekõnesid; nautida muusikat ja juhtida seadet juhtmevabalt; lülituda telefonikõnelt muusikale ja tagasi; nautida helikaabli abil muusikat ilma Bluetoothita seadmetest. Pakendi sisu Kiirjuhend Muud seadmed Mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, elektronmärkmik, Bluetoothi adapter, MP3- mängija jne), mis toetab Bluetoothi, ühildub nende kõrvaklappidega. Philipsi stereoheliga Bluetooth-peakomplekt SHB7150 USB-laadimiskaabel ET 3

6 Ülevaade stereoheliga Bluetooth-peakomplektist a Mikrofon b Kõnede/Muusika nupp c Helisisendi pistik d Helitugevuse/loo valimine e Laadimispesa 4 ET

7 3 Alustamine Peakomplekti laadimine Märkus Peakomplekti esmakordsel kasutamisel laadige akut neli tundi, tagamaks aku optimaalne mahutavus ja tööiga. Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult originaal-usblaadimiskaablit. Lõpetage oma kõne enne peakomplekti laadimist, sest kui ühendate peakomplekti laadimiseks, lülitub see välja. Ühendage komplektis olev USB-laadimiskaabel: kõrvaklappide USB-ühenduspesasse ja; USB toiteallikaga.»» Laadimise ajal põleb LED-tuli valgelt ja kustub, kui peakomplekt on täis laetud. Soovitus Tavaliselt võtab laadimine aega kolm tundi. Kui aku on tühi, saate muusikat edasi kuulata helikaabliga. Kontrollige enne helikaabli kasutamist, et kõrvaklapid on välja lülitatud (ja mitte ooterežiimis). Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine Enne peakomplekti esmakordset kasutamist koos mobiiltelefoniga seadke see mobiiltelefoniga paari. Edukas paariseadmine moodustab peakomplekti ja mobiiltelefoni vahele unikaalse krüpteeritud lingi. Peakomplekt salvestab kaheksa viimast seadet mällu. Kui te püüate ühendada enam kui 8 seadet, asendatakse kõike esimesena ühendatud seade uuega. Peakomplekti mobiiltelefoniga sidumiseks on kaks võimalust: käsitsi sidumine, sidumine NFC abil. Käsitsi sidumine 1 Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiveeritud. 2 Veenduge, et peakomplekt on täielikult laetud ja välja lülitatud. 3 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni LEDtuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt.»» Peakomplekt on sidumisrežiimis kaks minutit. 4 Moodustage peakomplektist ja mobiiltelefonist paar. Täpsemaid üksikasju vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist. Sidumine NFC abil 1 Veenduge, et mobiiltelefon on sisse lülitatud. 2 Veenduge, et peakomplekt on täielikult laetud ja välja lülitatud. 3 Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni LEDtuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt. 4 Veenduge, et telefonis on NFC-funktsioon sisse lülitatud ja telefoni ekraan jääb aktiivseks. 5 Asetage telefon peakomplekti kohale nii, et kummagi seadme NFC-tuvastusalad saaksid omavahel kokku puutuda. Märkus Veenduge, et teie mobiiltelefonil on NFC-funktsioon olemas ja sisse lülitatud. Veenduge, et teie mobiiltelefon ei oleks ooterežiimis. Sidumine NFC abil on võimalik üksnes mobiiltelefonide Android-operatsioonisüsteemiga 4.2 või uuem. Oma mobiiltelefoni NFC-tuvastusala kindlakstegemiseks lugege selle kasutusjuhendit. Alljärgnev näidis tutvustab teile, kuidas peakomplekti oma mobiiltelefoniga ühendada. 1 Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetoothi funktsioon, valige Philips SHB7150. ET 5

8 2 Sisestage salasõna"0000" (4 nulli) kui teil palutakse sisestada peakomplekti salasõna. Mobiiltelefonide puhul, mis kasutavad Bluetoothi 3.0 või uuemat, ei pea te salasõna sisestama. Settings Bluetooth 10:35 Connectivity Add Bluetooth device Settings Devices Found 10:36 Philips SHB :37 Settings Connectivity Enter Password **** 0000 Select Back Select Back Select Back 6 ET

9 4 Peakomplekti kasutamine Ühendage peakomplekt Bluetooth-seadmega. 1 Lülitage oma mobiiltelefon/bluetoothseade sisse. 2 Vajutage peakomplekti sisselülitamiseks nuppu ja hoidke seda all.»» Sinine LED-märgutuli vilgub.»» Peakomplekt ühendatakse uuesti automaatselt viimati ühendatud mobiiltelefoni/bluetooth-seadmega. Kui viimati ühendatud seade pole kättesaadav, proovib peakomplekt ühenduda seadmega, mis oli sellega ühenduses enne viimati ühendatud seadet. Soovitus Kui te lülitate sisse oma mobiiltelefoni/bluetoothseadme või aktiveerite Bluetooth-funktsiooni pärast peakomplekti sisselülitamist, peate peakomplekti ja mobiiltelefoni/bluetooth-seadme käsitsi uuesti ühendama. Märkus Kui peakomplekt ei suuda ühenduda ühegi tööulatuses oleva Bluetooth-seadmega viie minuti jooksul, lülitub see aku kasutusea säästmiseks automaatselt välja. Toiming Kasutamine Helisignaal või LED-tuli Peakomplekti Vajutage ja hoidke 4 helisig- sisselülitamine. üks sekund all. naali Sinine LED-tuli vilgub. Peakomplekti Vajutage nuppu 4 helisignaali väljalülitamine. ja hoidke seda paar sekundit all. Valge LED-tuli vilgub. Muusika taasesitus või paus. Vajutage nuppu Ei tarnita ühe korra. Kõnele vastamine/kõne katkestamine Sissetulevale kõnele vastamisest loobumine. Viimase nr kordusvalimine. Kõne ajal ühelt helistajalt teisele ümberlülitumine. Vajutage nuppu ühe korra. 1 piiks Vajutage ja hoidke üks sekund 1 pikk toon all. Vajutage kaks korda. Vajutage nuppu ühe korra. Helitugevuse/Lugude valimise nupp 2 piiksu 1 piiks Helitugevuse reguleerimine. Libistage üles ja alla Ei tarnita Vahelejätmine edasikerimisel. Vajutage nuppu Ei ühe korra. tarnita Vahelejätmine tagasikerimisel. Vajutage kaks korda. Ei tarnita Mikrofoni vaigistamine / Vajutage nuppu 1 piiks vaigistamise lõpetamine ühe korra. kõne ajal. Muud peakomplekti märgutule olekud Kõnede ja muusika juhtimine Kõnede/Muusika nupp Peakomplekti olek Peakomplekt on ooterežiimis või muusika kuulamise ajal ühendatud Bluetooth-seadmega. Märguanne Sinine LED-tuli vilgub iga 8 sekundi järel. ET 7

10 Peakomplekt on paari moodustamiseks valmis. Peakomplekt on sisse lülitatud, kuid ei ole ühendatud Bluetoothseadmega. Sissetulev kõne. Aku on peaaegu tühi. Aku on täis laetud. LED-märgutuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt. Sinine LEDmärgutuli vilgub kiiresti. Sinine LED-tuli vilgub kord sekundis. Valge LED-tuli vilgub. Valge LED-tuli ei põle. lennukis. Peakomplekti kasutamisel helikaabliga pole akutoide vajalik. Ühendage kaasasolev helikaabel peakomplektiga ja ühendage väline heliseade. Peakomplekti kandmine Reguleerige peakomplekti nii, et see teile sobiks. Kasutamine helikaabliga Märkus Kontrollige, et Bluetoothiga peakomplekt oleks enne helikaabli ühendamist välja lülitatud. Kaasasoleva helikaabli abil saab peakomplekti kasutada ilma Bluetoothi toeta seadmetega või 8 ET

11 5 Tehnilised andmed Vähemalt 9 tundi muusika kuulamise või rääkimise aega Vähemalt 200 tundi ooterežiimil Tavaline laadimiseks kuluv aeg: 3 tundi Laetav liitiumpolümeer-aku (200 mah) 3,5 mm audiopistik peakomplekti kasutamiseks juhtmega režiimis Bluetooth 3.0, Bluetoothi monoheli tugi (peakomplekti profiil HSP, vabakäeprofiil HFP), Bluetoothi stereoheli tugi (audio levitamise profiil A2DP; audio/video kaugjuhtimise profiil AVRCP) Tööraadius: kuni 15 meetrit Digitaalne kaja- ja müravähendus Automaatne väljalülitus Märkus Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. ET 9

12 6 Märkus Integreeritud aku eemaldamine Märkus Vastavusdeklaratsioon Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt Veenduge, et enne aku eemaldamist on USBlaadimiskaabel peakomplekti küljest lahti ühendatud. Kui teie riigis puudub elektrooniliste toodete kogumise/ringlussevõtmise süsteem, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne peakomplekti kõrvaldamist aku ja saadate selle ringlusse. Vana toote ja akude/patareide käitlemine a b Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada. c d See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL. See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mille suhtes kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2013/56/EÜ ja mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete ja patareide kohaliku lahuskogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet ja patareisid tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete ja patareide õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele. Keskkonnanõuded Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on loobutud. Me oleme püüdnud arendada välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.) Teie toode koosneb materjalidest, mida on võimalik pärast sellele spetsialiseerunud ettevõtte poolt demonteerimist ümber töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist. 10 ET

13 Teade Euroopa Liidule 0168 Gibson Innovations teatab, et see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Kaubamärgid 2016 Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud. See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel. Bluetooth Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja mis tahes ettevõtte Gibson Innovations. märkide kasutamine toimub litsentsi alusel. ET 11

14 7 Korduma kippuvad küsimused Minu Bluetooth-peakomplekt ei lülitu sisse. Patareid hakkavad tühjaks saama. Laadige peakomplekt täis. Ma ei saa oma Bluetooth-peakomplekti mobiiltelefoniga ühendada. Bluetooth on inaktiveeritud. Võimaldage oma mobiiltelefonil Bluetoothi funktsioon ja lülitage mobiiltelefon sisse enne, kui lülitate sisse peakomplekti. Paari moodustamine ei õnnestu. Kontrollige, et peakomplekt oleks paariseadmise režiimis. Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme. (vt 'Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine' lk-l 5). Kontrollige, et LED-märgutuli vilguks vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui te helistamise/muusika kuulamise nupu lahti lasete. Ärge laske nuppu lahti, kui näete üksnes sinist LED-märgutuld. Mobiiltelefon ei leia peakomplekti. Peakomplekt võib olla ühendatud mõne varem paari seatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see mõjuulatusest välja. Paarid võivad olla lähtestatud või on peakomplekt varem teise seadmega paari seatud. Seadke peakomplekt uuesti mobiiltelefoniga paari kasutusjuhendis kirjeldatud viisill (vt 'Peakomplekti ja mobiiltelefoni paariseadmine' lk-l 5). Häälvalimine või numbri uuesti valimine ei tööta mu mobiiltelefonis. Teie mobiiltelefon ei pruugi seda funktsiooni toetada. Teine kõneleja ei kuule mind mobiiltelefonis. Mikrofon on vaigistatud. Vajutage mikrofoni aktiveerimiseks helitugevuse/lugude valimise nuppu ühe korra. Bluetoothi peakomplekt on ühendatud Bluetoothiga mobiiltelefoniga, kuid muusika mängib üksnes mobiiltelefoni kõlaris. Tutvuge oma mobiiltelefoni kasutusjuhendiga. Valige muusika kuulamine peakomplekti kaudu. Helikvaliteet on kehv ja kuulda on raginat. Bluetooth-seade on levist väljas. Vähendage vahemaad oma peakomplekti ja Bluetoothseadme vahel või eemaldage nende vahel olevad takistused. Kui voogesitus mobiiltelefonist on väga aeglane, võib heli olla halva kvaliteediga. Heli voogesitus ei pruugi ka üldse töötada. Kontrollige, et teie mobiiltelefon toetab lisaks (mono) HSP/HFP-le ka A2DP (vt 'Tehnilised andmed' lk-l 9)-d. Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma Bluetooth-seadmel juhtida (nt mängida/ katkestada/järgmist/eelmist lugu valida). Kontrollige, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP (vt 'Tehnilised andmed' lk-l 9)-d. Peakomplekt ei tööta, kui helikaabel on ühendatud. Kui peakomplektiga on ühendatud 3,5 mm helikaabel, lülitub mikrofoni funktsioon välja. Sel juhul saab peakomplekti kasutada ainult muusika kuulamiseks. Kuidas saab taastada peakomplekti algsed seadistused? Kui peakomplekt on välja lülitatud, vajutage ja hoidke 10 sekundit all kõnede/muusika nuppu. Peakomplekt lülitub SISSE, siseneb sidumisrežiimi ja seejärel lülitub välja. Tehaseseade on lähtestatud. 12 ET

15 Üksikasjalikuma tootetoe saamiseks külastage veebilehte ET 13

16 2016 Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud. See toode on toodetud ja seda müüakse ettevõtte Gibson Innovations Ltd. vastutusel ning Gibson Innovations Ltd. annab garantii sellele tootele. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse ettevõtte Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel. SHB7150_UM_ET_V1.0 wk1607

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Register your product and get support at Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend

Register your product and get support at   Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Register your product and get support at www.philips.com/welcome Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Sisukord 1 Tähtis 2 Kuulmise ohutus 2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt SHB6111 www.philips.com/welcome ET Bluetoothi stereo-peakomplekt Sisukord 1 Oluline 3 1.1 Kuulamisohutus 3 1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ( EMF ) 3 1.3 Üldine hooldus 4 1.4

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HT-CT380/CT381/CT780

HT-CT380/CT381/CT780 Heliriba Kasutusjuhend HT-CT380/CT381/CT780 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re

HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks re HW-H7500 HW-H7501 Kasutusjuhend Soundbar kõlarisüsteem Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel www.samsung.com/register

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

A9R9163.tmp.pdf

A9R9163.tmp.pdf HW-J7500 HW-J7501 Kasutusjuhend Nõgus heliriba Kasutusjuhend Kujutlege võimalusi Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote. Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode www.samsung.com/register

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem