1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T"

Väljavõte

1 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa metskond Maaprandussüst eemi kood Ehitise kood Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta Projektala Mõõtühik Nr 1.1. MPS ehitise nimi (ala) RÄÄTSA(TP-702) ,8 ha RÄÄTSA(TP-702) ,2 ha RÄÄTSA(TP-702) ,9 ha RÄÄTSA(TP-702) ,6 ha TAMMENIIDU(TTP-364) ha RÄÄTSA(TP-702) ,6 ha RÄÄTSA(TP-702) ,6 ha RÄÄTSA(TP-702) ,2 ha Kokku 895,9 ha Projekteeritav* 1.2. Tee nimi olemasolev rek uus Lannu - Räätsa tee 4,38 0,96 km Ruhijärve tee 1,63 1,63 km Räätsa - Mati tee 2,92 2,92 km Räätsa tee 3,16 3,16 km Kokku 12,09 8,67 0 km 1.3. Katastriüksused kus objekt asub: RMK maa Võõras maa Reformimata maa Kokku 1.4. Objekt paikneb kvartalitel 60002:001:0060; 60002:002:0063; 60002:002:0076; 60002:002:0077; 60002:002:8626; 10502:003:0760; 60002:001:0066; 60002:002:0200; 60002:002:0640; 60002:002:0656; 60002:003:1220; 60002:004:0602; AT ; PA333; PA334; PA431; PA432; PA433; PA434; PA435; PA436; PA437; PA438; PA439; PA440; PA441; PA442; PA443; PA444; PA445; PA446; PA447; PA448; PA449; PA450; PA451; PA452; PA453; PA454; PA455; PA456; PA492; PA493; PA494; PA495; 887,5 ha 23,9 ha 911,4 ha 1.5. RMK metsamaa pindala 960 ha sh majandamispiirangutega metsamaa 29,3 ha Muu maa 60,52 ha 2. Kuivendusvõrk Maaprandussüst Ehitise 2.1. MPS eesvool objektil eemi kood kood MSR pikkus RÄÄTSA(TP-702) ,44 km RÄÄTSA(TP-702) ,39 km TAMMENIIDU(TTP-364) ,03 km TÕNISMATSI TALU ,3 km Kokku 6,16 km Projekteeritav* 2.2. Veejuhtmete pikkus olemasolev rek uus 68,79 65,92 2,49 km Kokku 68,79 65,92 2,49 km

2 2 3. Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast 3.1. Kasvukohatüüp pind ha osakaal % jänesekapsa (JK) 117,61 12,22 jänesekapsa-mustika (JM) 226,2 23,5 mustika (MS) 9,88 1,03 naadi (ND) 292,39 30,38 karusambla-mustika (KM) 0,84 0,09 angervaksa (AN) 117,62 12,22 tarna-angervaksa (TA) 13,12 1,36 tarna (TR) 1,91 0,2 sõnajala (SJ) 0,71 0,07 mustika-kõdusoo (MO) 37,01 3,85 jänesekapsa-kõdusoo (JO) 114,91 11,94 siirdesoo (SS) 15,31 1,59 lodu (LD) 7,88 0,82 madalsoo (MD) 7,08 0,74 * täidetakse projekteerimise käigus

3 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa Nr KV ER Pind Kaitseväärtus Kaitserežiim Eraldise mõjutatus Mõju kirjeldus kuivendusest** kaitseväärtusele Leevendavad meetmed 1 PA ,01 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 2 PA ,17 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 3 PA ,46 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 4 PA ,41 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 5 PA ,89 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 6 PA ,11 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 7 PA ,12 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 8 PA ,25 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 9 PA ,8 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 10 PA ,86 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 11 PA ,34 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 12 PA ,71 SJ kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud sõnajala 13 PA ,56 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 14 PA ,43 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine

4 2 15 PA ,72 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 16 PA ,94 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 17 PA ,25 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 18 PA ,77 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 19 PA ,8 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 20 PA ,83 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 21 PA ,17 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 22 PA ,19 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 23 PA ,24 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 24 PA ,76 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 25 PA ,01 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 26 PA ,36 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 27 PA ,7 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 28 PA ,92 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 29 PA ,16 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 30 PA ,91 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 31 PA ,8 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 32 PA ,84 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 33 PA ,91 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine

5 3 34 PA ,33 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 35 PA ,02 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 36 PA ,85 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 37 PA ,39 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 38 PA ,41 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 39 PA ,79 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 40 PA ,43 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 41 PA ,74 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 42 PA ,27 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 43 PA ,75 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 44 PA ,26 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

6 4 45 PA ,23 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 46 PA ,88 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 47 PA ,22 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 48 PA ,43 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 49 PA ,77 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 50 PA ,08 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 51 PA ,68 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 52 PA ,31 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 53 PA ,71 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 54 PA ,65 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 55 PA ,25 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 56 PA ,85 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 57 PA ,95 TR kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 58 PA ,52 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 59 PA ,14 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 60 PA ,92 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 61 PA ,5 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 62 PA ,98 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 63 PA ,31 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 64 PA ,93 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine

7 5 65 PA ,48 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 66 PA ,97 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 67 PA ,33 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 68 PA ,73 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 69 PA ,42 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 70 PA ,38 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 71 PA ,29 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 72 PA ,31 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 73 PA ,87 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 74 PA ,61 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 75 PA ,02 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 76 PA ,61 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 77 PA ,65 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 78 PA ,61 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 79 PA ,87 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 80 PA ,22 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 81 PA ,48 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 82 PA ,01 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 83 PA ,52 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 84 PA ,21 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine

8 6 85 PA ,57 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 86 PA ,41 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 87 PA ,26 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 88 PA ,36 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 89 PA ,26 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 90 PA ,76 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 91 PA ,63 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 92 PA ,64 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 93 PA ,3 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 94 PA ,96 TR kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 95 PA SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 96 PA ,1 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 97 PA ,66 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 98 PA ,89 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 99 PA ,83 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 100 PA ,23 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 101 PA ,16 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 102 PA ,58 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist poolel eraldisest angervaksa ja teisel poolel jänesekapsa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei

9 7 103 PA ,67 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 104 PA ,1 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine 105 PA ,96 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 106 PA ,94 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa 107 PA ,71 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei 108 PA ,19 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud 109 PA ,02 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 110 PA ,75 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 111 PA ,82 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine 112 PA ,02 SJ kkt Märjad metsad osaline mõjutatus 113 PA ,33 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei ** Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

10 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik Nr Objekti kood (KKR kood) 1 600:TAH:002 Kaitserežiim Pärandkultuuri objekt 2 KLO Hoiuala 3 KLO Hoiuala 4 KLO KLO KLO KLO KLO KLO KLO KLO KLO (loomad, III kat) (loomad, III kat) (loomad, III kat) (loomad, III kat) (loomad, III kat) (loomad, II kat) (loomad, II kat) (loomad, II kat) (loomad, II kat) Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood) Veejuhtmete kogupikkus kaitseväärtuse alal; m Mõju kirjeldus kaitseväärtusele** Leevendavad meetmed 60002:002:0200 oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus 60002:004:0302,AT ,600 02:004:1000 PA457-1,PA446-15,PA456-15,PA493-2,PA493-1,PA453-21,PA492-1,PA :004:0302,AT PA457-1,PA446-20,PA493-2,PA492-1,PA446-15,PA456-15,PA453-21,PA :004: läbimist 60002:002:0047,AT :004: AT ,60002:004:0302 PA492-1,PA493-2,PA446-20,PA453-21,PA493-1,PA456-15,PA446-15,PA456-14,PA457-1,PA :004:0302,AT PA493-1,PA456-14,PA493-2,PA446-15,PA456-15,PA453-21,PA446-20,PA492-1,PA457-1,PA Natura elupaik 60002:004:0302,AT heljumi kandumine suublasse heljumi kandumine suublasse oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist 65 oht isendite hukkumiseks varjepaikades 65 oht isendite hukkumiseks varjepaikades 65 oht isendite hukkumiseks varjepaikades 65 oht isendite hukkumiseks varjepaikades ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks ehitustöid ei tehta ( sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust) ehitustöid ei tehta ( sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust) ehitustöid ei tehta ( sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust) trassiraieid on keelatud perioodil ; suured õõsustega puud säilitada trassiraieid on keelatud perioodil ; suured õõsustega puud säilitada trassiraieid on keelatud perioodil ; suured õõsustega puud säilitada trassiraieid on keelatud perioodil ; suured õõsustega puud säilitada

11 2 14 Natura elupaik PA457-1,PA456-15,PA492-1,PA493-1,PA453-21,PA446-15,PA446-20,PA :004:0302,60002:004:1000,AT PA456-12,PA456-10,PA453-20,PA453-19,PA453-18,PA446-15,PA456-15,PA493-6,PA493-3,PA493-2,PA456-7,PA453-21,PA446-20,PA446-19,PA446-17,PA492-8,PA492-7,PA492-1,PA447-12,PA447-10,PA447-9,PA453-22,PA492-11,PA456-11,PA447-8,PA447-7,PA446-14,PA447-11,PA456-13,PA456-14,PA457-1,PA :001:0066,60002:002:0656,600 02:002:0640,60002:002: :002:0630,60002:004:0019,105 02:003:0760,10502:003:0740,10502: 003:0021,60002:002:0322,10502:003 :0122,60002:002:0010,10502:003:03 60,60002:002:0024,60002:002:0323, 10502:003: :004:0183,60002:004:0074,600 02:004:0181,60002:002:0010,60002: 002:0024,60002:004:0302,60002:004 :0044,AT ,60002:004:000 8,60002:002:

12 3 20 PA447-9,PA435-1,PA447-8,PA434-14,PA447-7,PA447-1,PA437-20,PA438-14,PA441-12,PA434-23,PA457-1,PA438-15,PA438-16,PA437-8,PA434-18,PA434-16,PA437-9,PA335-11,PA335-13,PA335-17,PA437-21,PA434-19,PA437-22,PA435-4,PA435-5,PA442-1,PA335-23,PA447-19,PA441-10,PA335-22,PA335-24,PA442-18,PA441-9,PA446-20,PA441-8,PA446-18,PA437-23,PA446-17,PA442-19,PA441-11,PA442-20,PA442-3,PA446-9,PA437-6,PA437-19,PA441-7,PA PA450-6,PA443-6,PA450-3,PA450-4,PA450-7,PA450-8,PA450-9,PA450-10,PA332-11,PA443-14,PA443-1,PA454-1,PA443-5,PA450-5,PA450-12,PA450-2,PA458-1,PA454-2,PA443-4,PA450-13,PA454-10,PA454-9,PA450-11,PA450-14,PA458-5,PA PA455-16,PA454-7,PA458-2,PA454-2,PA455-5,PA455-12,PA455-11,PA458-7,PA454-9,PA455-15,PA455-14,PA455-10,PA464-2,PA455-9,PA464-4,PA464-1,PA464-3,PA454-8,PA454-5,PA458-11,PA457-1,PA458-6,PA455-8,PA449-24,PA458-5,PA449-17,PA458-4,PA458-12,PA455-3,PA ** mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar 2012. Marko Trave Saaremaa metskonna metsaülem. Foto: Vilma Rauniste Eesti on

Rohkem

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart Remm, K. 2002. Otepää looduspargi taimkatte kasvukohatüüpide kaart. In: T. Frey (toim.) Eesti süsinikubilansi ökoloogiast ja ökonoomikast. Eesti XIII ökoloogiapäev 03. mail 2002 Tartus EPMÜ aulas. Tartu.

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 12. dets 2016 aadressil

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 Autorid: A. Sims, M. Raudsaar, U. Tamm, T. Timmusk Toimetajad: Madis Raudsaar, Kaia-Liisa Siimon, Mati Valgepea Kaanefoto: Tõnis Teras

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil jott@elfond.ee/ Foto: droonifoto

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse

Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevuse Projekti Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade ühisveevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM EELNÕU (18.08.2016)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soode kaitse ja taastamine 25.11.2016 Rakvere Päevakava 15:00 Keskkonnaameti avasõnad 15:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 15:20 Soode taastamise põhimõtted

Rohkem

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx Keskkonnaministri määruse Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõikele 2 kehtestab keskkonnaminister

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Laukasoo taastamise avalik arutelu 17.03.2017 Palmse Päevakava 16:00 Keskkonnaameti avasõnad 16:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 16:20

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Eesti metsad 2010

Eesti metsad 2010 ISSN-L 1736-8847 ISSN 1736-8847 (trükis) ISSN 1736-8855 (võrguväljaanne) E E S T I M ETSAD 2 0 1 0 Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil Keskkonnateabe Keskus Tallinn 2012 ISSN-L 1736-8847 ISSN

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc

Microsoft Word - Eelhinnang_Vagula_Varese_v4.doc Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2018-186 186 Asukoht (L-Est 97) X 6415848 Y 670373 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula Varese lõigu

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Maamõõtjate infopäev Alo Kotka Maa-amet, katastri registriosakonna nõunik mai 2019 Katastriüksuse moodustamist reguleerivad õigusaktid Asjaõigusseadus Maakatastriseadus Maakorraldusseadus Keskkonnaministri

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN

QUANTUM SPIN-OFF - Experiment UNIVERSITEIT ANTWERPEN 1 Kvantfüüsika Tillukeste asjade füüsika, millel on hiiglaslikud rakendusvõimalused 3. osa: PRAKTILISED TEGEVUSED Elektronide difraktsioon Projekti Quantum Spin-Off rahastab Euroopa Liit programmi LLP

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem