AS TALLINK GRUPP

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "AS TALLINK GRUPP"

Väljavõte

1 AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016 Registrikood Aadress Sadama 5/ , Tallinn Eesti Vabariik Telefon Faks Interneti kodulehekülg Peamine tegevusala Audiitor meretransport (reisijate ja kaubavedu) KPMG Baltics OÜ 0

2 SISUKORD TEGEVUSARUANNE 3 Auditeerimata vahearuanne 2016 majandusaasta I kvartal KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 14 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 15 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 16 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 17 Auditeerimata vahearuande lisad majandusaasta I kvartal JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE 24 1

3 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. TEGEVUSARUANNE AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi Kontsern ) vedasid majandusaasta esimeses kvartalis (1. jaanuar 31. märts) kokku 2,0 miljonit reisijat, mida on 8,9% rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Kontserni auditeerimata müügitulu kasvas 2,7 miljoni euro või 1,4% võrra kokku 192,8 miljoni euroni. Auditeerimata EBITDA vähenes 3,2 miljoni euro või 16,3% võrra, kokku 16,3 miljoni euroni ning auditeerimata puhaskahjum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,3 miljoni euro või 9,9% võrra ja oli kokku 12,0 miljonit eurot. Esimeses kvartalis, mis on ühtlasi madalhooaeg, kasvas reisijate arv kõikidel opereeritavatel liinidel. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga teenis Kontsern peamiselt tänu suuremale pardamüügile suurema kogu müügitulu hoolimata laevade hooldusest tingitud väiksemast reiside arvust ja madalamatest prahtimise tuludest. Esimese kvartali tulemust mõjutasid võrreldes eelmise aasta sama ajaga oluliselt madalamad prahtimise tulud seoses laevade Regina Baltica ja Silja Festival müügiga ning Silja Europa prahilepingu lõppemisega. Samas suutis kontsern edukalt ületada prahitulude languse kõrgema müügituluga põhiliinidelt. Kvartali kasumlikkust mõjutasid ka Silja Europa Eesti-Soome liinil opereerimise alustamisega seotud ühekordsed kulud. Lisaks avaldab käesoleva majandusaasta tulemusele mõju varasem reisilaeva Superstar müügitagasiprahtimise tehing. Nende äritegevuses toimunud muutuste tulemusel on esimeses kvartalis madalamad amortisatsiooni- ning finantskulu kuid kõrgemad tegevuskulud, mis avaldusid Kontserni EBITDA ja puhastulemi erisuunalises liikumises. Esimeses kvartalis kasvas Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel müügitulu 4,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasv tuli peamiselt suuremast reisijate arvust, veetud kaubaveo ühikute maht oli eelmise aastaga samal tasemel. Reisilaev Silja Europa alustas 13. märtsil 2016 Tallinn-Helsingi liinil igapäevaste reisidega. Eesti-Soome vaheliste laevaliinide segmendi esimese kvartali kasumlikkus oli madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses kiirlaeva Superstar prahtimise kuluga ja reisilaeva Silja Europa liinile naasmise ettevalmistustega seotud ühekordsete kuludega. Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide esimese kvartali müügitulu kasvas 5,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügitulu kasv tuli peamiselt 6,8% võrra suuremast reisijate arvust. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 4% võrra. Eesti-Rootsi vahelise laevaliini müügitulu kasvas 15,5% tuginedes 13,3% võrra suuremale reisijate arvule ja suuremale veetud kaubaveoühikute mahule. Läti-Rootsi laevaliinil teeniti veidi rohkem müügitulu võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Esimeses kvartalis suurenes Kontserni restoranide ja poodide müügitulu 8,8 miljoni euro või 8,7% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Restoranide ja poodide müügitulu kasvu toetas peamiselt suurem reisijate arv Kontserni opereeritavatel laevadel. Laevade prahtimise tulu vähenes esimeses kvartalis 6,8 miljoni euro või 43,2% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna välja oli prahitud vähem laevu. Kontsern peab jätkuvalt oluliseks laevade avalike alade ja kajutite parendamist, et toetada kliendirahulolu ning käibe kasvu. Esimeses kvartalis tehti investeeringuid kokku summas 12,7 miljonit eurot. Lisaks tavapärasele laevade hooldusele tehti mitmesuguseid investeeringuid reisilaevade Silja Symphony ja Silja Europa poodide, restoranide ja kajutite uuendamisse. Tallinki shuttle laeval Star avati maailma esimene BURGER KING ujuvrestoran. Kontserni majandusaasta esimese kvartali brutokasum oli 26,5 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise aasta sama perioodiga, EBITDA vähenes 3,2 miljoni euro võrra ja oli 16,3 miljonit eurot. Esimese kvartali kasumlikkust mõjutasid väiksem kütusekulu kuid samas suuremad müügija turunduskulud, kiirlaeva Superstar prahtimise kulu ja ühekordsed kulud äritegevuste muudatustest. Ühekordsed kulud olid seotud reisilaeva Silja Europa liinile naasmisega ja Kontserni poolt opereeritava Tallinki Logistikakeskuse käivitamisega. 3

4 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. Esimeses kvartalis vähenes põhivara amortisatsioon 0,8 miljoni euro võrra seoses kolme laeva müügiga aastal. Finantskulu kokku vähenes 2,3 miljoni euro võrra peamiselt tänu väiksematele intressikuludele. Intressikulude vähenemine tuleneb laenude graafikujärgsetest ja laevade müügiga seotud ennetähtaegsetest tagasimaksetest. Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli majandusaasta esimeses kvartalis 12,0 miljonit eurot ehk 0,018 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskahjum oli 13,3 miljonit eurot ehk 0,020 eurot aktsia kohta majandusaasta esimese kvartali rahavoog äritegevusest oli kokku 16,7 miljonit eurot, mis on 1,0 miljon eurot vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli esimese kvartali lõpus 136,3 miljonit eurot (31. märtsil ,8 miljonit eurot), mis hõlmab 91,7 miljonit eurot raha (31. märtsil ,3 miljonit eurot) ja 44,6 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite (31. märtsil ,5 miljonit eurot), tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks. 4

5 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. PÕHINÄITAJAD 2016 jaanuar-märts EUR 2015 jaanuar-märts EUR muutus Müügitulu (miljonites) 192,8 190,2 1,4% Brutokasum (miljonites) 26,5 26,1 1,4% Brutokasumi marginaal 13,7% 13,7% EBITDA (miljonites) 16,3 19,5-16,3% EBITDA marginaal 8,4% 10,2% Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) -12,0-13,3 9,9% Puhaskasumi marginaal korrigeeritud -6,2% -7,0% Amortisatsioon (miljonites) 19,6 20,4-3,7% Investeeringud (miljonites) 12,6 3,6 251,0% Aktsiate kaalutud keskmine arv ,0% Aktsiakasum -0,02-0,02 9,9% Reisijate arv ,9% Kaubaveo ühikute arv ,8% Töötajate keskmine arv ,7% Varad (miljonites) 1 554, ,8 1,0% Intressi kandvad kohustused (miljonites) 564,1 549,3 2,7% Netovõlg (miljonites) 472,4 467,4 1,1% Omakapital kokku (miljonites) 812,3 824,4-1,5% Omakapitali määr 52,2% 53,6% Netovõla EBITDA suhe 2,7 2,6 Aktsiate arv ,0% Omakapital aktsia kohta 1,21 1,23-1,5% EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum; Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv; Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku; Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv; Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu; EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu; Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu; Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid; Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA. 1 Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid. 5

6 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. MÜÜGITULU JA TULEM SEGMENTIDE LÕIKES Järgnev tabel annab ülevaate kvartaalsest müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes. I kv. II kv. III kv. IV kv. I kv. aastane miljonites eurodes muutus Piletimüük 38,1 61,1 78,3 50,4 40,1 5,2% Müük restoranides ja poodides 100,6 134,1 141,1 124,9 109,4 8,7% Kaubaveoteenuse müük 25,9 27,2 25,4 25,9 24,7-4,5% Majutuse müük 3,0 5,2 6,3 4,3 3,2 5,7% Müügitulu laevade prahtimisest 15,7 13,2 12,1 12,4 8,9-43,2% Muu müük 6,9 13,0 10,3 9,8 6,5-4,6% Kontserni müügitulu kokku 190,2 253,9 273,6 227,6 192,8 1,4% Järgnev tabel annab ülevaate kvartaalsest müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes. I kv. II kv. III kv. IV kv. I kv. aastane muutus Soome- Reisijate arv tuh ,0% Eesti Kaubaveo ühikud tuh ,1% Müügitulu milj.eur 66,8 89,7 96,3 85,3 69,5 4,1% Segmendi tulem milj.eur 12,6 24,5 30,0 23,1 10,5-16,7% Soome- Reisijate arv tuh ,8% Rootsi Kaubaveo ühikud tuh ,0% Müügitulu milj.eur 68,2 88,1 99,6 77,4 71,6 5,0% Segmendi tulem milj.eur -5,1 6,2 16,4-0,3-3,1 39,1% Rootsi- Reisijate arv tuh ,3% Eesti Kaubaveo ühikud tuh ,9% Müügitulu milj.eur 19,3 27,3 32,2 25,6 22,3 15,5% Segmendi tulem milj.eur -2,9 1,9 6,7 0,7 0,2 106,4% Rootsi- Reisijate arv tuh ,5% Läti Kaubaveo ühikud tuh ,5% Müügitulu milj.eur 8,1 11,0 13,5 9,4 8,3 3,3% Segmendi tulem milj.eur -0,4 1,3 3,8 0,6 0,1 122,0% Muu Müügitulu milj.eur 29,6 40,4 35,2 32,4 22,9-22,8% Segmendi tulem milj.eur 6,6 12,1 12,7 9,3 0,5-92,9% Segmentidevaheline müük milj.eur -1,8-2,7-3,3-2,4-1,8 0,3% Müügitulu kokku milj.eur 190,2 253,9 273,6 227,6 192,8 1,4% EBITDA milj.eur 19,5 55,2 76,8 29,9 16,3-16,3% Segmendi tulem kokku milj.eur 10,9 45,9 69,7 33,4 8,2-24,7% Puhaskasum/-kahjum milj.eur -13,3 28,5 45,2-1,3-12,0 9,9% Segmendi tulem - tulem enne üldhalduskulusid, finantskulusid ja maksusid 6

7 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. Järgnevad graafikud annavad ülevaate majandusaasta I kv. müügitulu jagunemisest geograafiliste ja ärisegmentide lõikes. TURUÜLEVAADE Järgnev tabel annab ülevaate 2016 ja 2015 majandusaasta esimese kvartali jooksul veetud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest. I kv. I kv. I kv muutus Reisijad ,9% Eesti Soome liin ,0% Soome Rootsi liinid ,8% Eesti Rootsi liinid ,3% Läti Rootsi liin ,5% Kaubaveo ühikud ,8% Eesti Soome liin ,1% Soome Rootsi liinid ,0% Eesti Rootsi liinid ,9% Läti Rootsi liin ,5% Sõiduautod ,7% Eesti Soome liin ,1% Soome Rootsi liinid ,5% Eesti Rootsi liinid ,9% Läti Rootsi liin ,8% 7

8 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. Kontserni turuosad opereerivatel liinidel olid 31. märtsil 2016 lõppenud 12 kuulisel perioodil järgmised: Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 57% reisijatest ja 64% ro-ro kaubaveoühikutest; Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 53% reisijatest ja 26% ro-ro kaubaveo ühikutest; Kontsern on ainus igapäevase reisijateveo teenuse pakkuja Eesti ja Rootsi vahel; Kontsern on ainus igapäevase reisijate- ja kaubaveo teenuse pakkuja Riia ja Stockholmi vahel. PERSONAL aasta 31. märtsi seisuga töötas Kontsernis töötajat (6 640 töötajat 2015 aasta 31. märtsi seisuga). Järgnev tabel annab detailsema ülevaate Kontserni personalist. I kvartali keskmine I kvartali lõpu seisuga muutus % muutus % Maismaal kokku ,7% ,4% Eesti ,5% ,8% Soome ,2% ,9% Rootsi ,5% ,7% Läti ,0% ,0% Saksamaa ,0% ,0% Venemaa ,0% ,0% Laevadel ,7% ,2% Hotell* ,7% ,5% Kokku ,7% ,5% 8

9 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. KONTSERNI STRUKTUUR Aruandekuupäeva seisuga kuulus Kontserni 44 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp. Järgnev graafik kajastab Kontserni struktuuri aruandekuupäeval seisuga 31. Märts 2016: AS Tallink Grupp Omanik- ja operaatorfirma Laevaomanikfirmad Müügi- ja operaatorfirmad Teenust pakkuvad firmad Baltic SF IX Ltd Superfast IX Baltic SF VIII Ltd Superfast VIII AS Tallink Baltic Tegevusetu AS Tallink Latvija Müük, turundus ja mehitamine Lätis AS Tallink Duty Free Kaupade sisseost ja müük OÜ HT Hulgi Tolliladu Tollilao teenused Baltic SF VII Ltd Superfast VII Tallink Hansaway Ltd Star OOO Tallink-Ru Müük ja turundus Venemaal AS Hansatee Cargo Tegevusetu OÜ TLG Hotell Hotellide operaator SIA TLG Hotel Latvija Hotelli operaator Tallink Superfast Ltd Tegevusetu Tallink Sea Line Ltd Galaxy AS Tallink Riia-Stockholm liin Tallink Finland OY Tegevusetu OÜ Hera Salongid Iluteenused OÜ HT Laevateenindus Laevade tehniline haldamine ja mehitamine Tallink High Speed Line Ltd Baltic Queen Tallink Autoexpress Ltd Silja Serenade Silja Europa Tallink Silja Ab Müük ja turundus Rootsis AS HTG Invest Stividori teenused SIA HT Shipmanagement Laevade tehniline haldamine Lätis Hansalink Ltd Isabelle Tallink Fast Ltd Baltic Princess HTG Stevedoring OY Stividori teenused OÜ Hansaliin Mehitamine Tallink Victory Line Ltd Victoria I Tallink Ltd Romantika OÜ Hansatee Kinnisvara Sõidukite liisimine OÜ HT Meelelahutus Meelelahutus laevadel Tallinn Stockholm Line Tegevusetu Tallinn Swedish Line Ltd Silja Symphony Sea Wind OÜ Mare Catering Toitlustusteenused OÜ Tallink Travel Club Reisiteenused Tallink Line Ltd Tegevusetu Vana Tallinn Line Ltd Tegevusetu OÜ Baan Thai Tegevusetu Ingleby (1699) Ltd Menetlusagent Tallinn-Helsinki Line Ltd Regal Star AS Tallink Scandinavian Omanikfirma Tallink Silja Oy Müük ja turundus Soomes Soome - Rootsi liin Sally Ab Müügiagent Ahvenamaal Tallink Silja Gmbh Müügiagent Saksamaal Kontsern omab ka 34% AS-ist Tallink Takso. Kontsern asutas 11. veebruaril % osalusega tütarettevõte OÜ Baan Thai. Tütarettevõtte põhitegevuseks on toitlustusteenused. 9

10 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. AKTSIONÄRID JA AKTSIA HIND Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust seisuga. AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia hinna liikumisest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Aktsia hind eurodes Päeva käive tuhandetes eurodes Allikas: Nasdaq OMX Baltic 10

11 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. SÜNDMUSED I KVARTALIS Lähtudes kontserni strateegiast tagada kulusäästlik äritegevus, käivitati Tallinki Logistikakeskuse projekt ning üks piirkonna kõige nüüdisaegsemaid logistikakeskusi alustas tegevust aasta jaanuaris. Kontserni opereeritavasse logistikakeskusse on koondatud kogu kaupade logistika ning sellest saab enamiku laevadele, hotellidele ja kontoritele mõeldud kaupade ühtne jaotuskeskus. 9. veebruaril 2016 toimus Meyer Turku laevatehases Tallinki uue veeldatud maagaasil (LNG) töötava kiirlaeva Megastar pidulik kiilupanemine. Laeva ehitus edeneb plaanipäraselt ja laev lastakse vette 2016 juuli alguses. Uus LNG kiirlaev Megastar valmib aasta alguses ja hakkab opereerima Tallinn-Helsinki liinil. Kontsern asutas 11. veebruaril % osalusega tütarettevõtte OÜ Baan Thai. Tütarettevõtte põhitegevuseks on toitlustusteenused. Reisilaeva Silja Europa prahileping lõppes 19. veebruaril 2016 ja laev anti üle Kontsernile. Peale ettevalmistustöid alustas Silja Europa Tallinn-Helsingi liinil liiklemist 13. märtsil, tehes päevas kaks reisi, Kontsern jätkab liinil opereerimist ka reisilaevaga Baltic Queen ning kahe kiirlaevaga Star ja Superstar. Esimeses kvartalis tehti laevade poodides, restoranides ja kajutites mitmeid investeeringuid. Reisilaevas Silja Symphony renoveeriti täielikult kokku 84 Delux ja perekajutit, uuendati populaarne Old Port Pub, avati uus reisiaksessuaaride kauplus Step&Shine ning uuendati konverentsikeskus ja buffet restoran. Reisilaeva Silja Europa liinile toomise ettevalmistuste käigus avati uued Superstore ning Perfume&Retail kauplused, populaarne itaalia restoran Tavolata ja kiirtoidurestoran Fast Lane. Tallinki shuttle laeval Star avati maailma esimene BURGER KING ujuvrestoran. BILANSIPÄEVA JÄRGSED SÜNDMUSED JA TULEVIKU VÄLJAVAATED aasta teises kvartalis muutub Kontserni tulude struktuur võrreldes eelmise aastaga, kuna välja on prahitud vähem laevu. Reisilaeva Silja Europa prahileping lõppes veebruaris 2016 ja kaks varasemalt väljaprahitud laeva müüdi aasta teises kvartalis aasta aprillis tegi Kontsern uue LNG kiirlaeva eest ettemakse 11,5 miljonit eurot aastal tehti ehitatava laeva eest ettemaks kokku summas 23,0 miljonit eurot, viimane ettemaksu osa 11,5 miljonit eurot tasutakse aasta juulis. Uue laeva maksumus on 230 miljonit eurot ja ettemakse laeva eest on kokku 46 miljonit eurot ehk 20% maksumusest. Kontserni turundustegevused ja väljatöötatud lahendused nomineeriti kuues kategoorias Soome tunnustatud Blue Arrow digitööstuse auhindadele. Konkursi žürii mis koosneb digiteenuste valdkonna tipp-ekspertidest, valis Tallink Silja mobiilseadmete broneerimise lahenduse Customer Experience Award kategoorias finalistide hulka. Žürii tunnustas Tallinki investeeringuid digiteenustesse ja väljatöötatud väga efektiivset ning kasutajasõbralikku broneerimissüsteemi, mis loob suurepärase kliendikogemuse. Kontsern ei genereeri tulusid ühtlaselt läbi kogu aasta. Kontserni tegevuse kõrghooaeg on suveperioodil. Kontserni juhatuse varasemate majandusaastate kogemusel põhineval hinnangul teenitakse suur osa tulusid ja kasumit suvel (juuni-august). AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel märkimisväärseid uurimis- ja arendustegevuseprojekte. 11

12 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. RISKID Mitmesugused riskid võivad Kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Kuid sellised riskid pole ainsad võimalikud ohud. Meie ettevõtmisi võivad puudutada ka muud riskid ja meile seni teadmata asjaolud või sellised riskid ja asjaolud, mida me praegu loeme ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mis ei ole reastatud toimumise tõenäosuse ega meie äritegevusele võimaliku mõju järgi. Õnnetused, katastroofid Makromajanduslik areng Õigusaktide muudatused Suhted ametiühingutega Kütusehindade ja intressimäärade tõus Turu- ja kliendikäitumine 12

13 Tegevusaruanne majandusaasta I kv. JUHATUSE KINNITUS TEGEVUSARUANDELE Juhatus kinnitab, et oma parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta esimese kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest. Janek Stalmeister juhatuse esimees Andres Hunt juhatuse aseesimees Lembit Kitter juhatuse liige Tallinn,

14 2016. majandusaasta I kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (auditeerimata, tuhandetes eurodes) Müügitulu (Lisa 3) Müüdud kaupade ja teenuste kulud Brutokasum Müügi- ja turunduskulud Üldhalduskulud Muud äritulud Muud ärikulud Kasum/-kahjum äritegevusest Finantstulud (Lisa 4) Finantskulud (Lisa 4) Kasum/-kahjum enne tulumaksu Tulumaks Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum Muu koondkasum/-kahjum Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse Valuutakursi vahed välisettevõtetest Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku Perioodi koondkasum/-kahjum kokku Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta) - tava (Lisa 5) -0,018-0,020 - lahustatud (Lisa 5) -0,018-0,020 14

15 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE (auditeerimata tuhandetes eurodes) VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded Ettemaksed Tulumaksu ettemakse Varud Käibevara kokku Põhivara Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse Muud finantsvarad Edasilükkunud tulumaksu vara Kinnisvarainvesteeringud Materiaalne põhivara (Lisa 7) Immateriaalne vara (Lisa 8) Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) Võlad tarnijatele ja muud võlad Tulumaksukohustus Ettemakstud tulud Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) Tuletisinstrumendid (Lisa 6) Muud kohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku OMAKAPITAL Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Reservid Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku OMAKAPITAL KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

16 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata tuhandetes eurodes) Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum Korrigeerimised Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused Varude muutused Äritegevusega seotud kohustuste muutused Makstud tulumaks Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmine (Lisad 7, 8, 9) Laekumised materiaalse põhivara müügist Saadud intressid Rahavood finantseerimistegevusest Laenude tagasimaksed (Lisa 9) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9) Makstud intressid Tuletisinstrumentidega seotud maksed RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalendid - perioodi alguses suurenemine (+) / vähenemine (-) perioodi lõpus

17 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (auditeerimata tuhandetes eurodes) Aktsiakapital Üle- Kursivahede kurss reserv Laevade ümberhindluse reserv Kohustuslik reservkapital Omaaktsiate reserv Aktsiaoptsioonide programmi reserv Jaotamata kasum Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Omakapital kokku Seisuga 31. detsember Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (Lisa 5) Perioodi muu koondkasum/-kahjum Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku Tehingud ettevõtte omanikega Aktsiapõhised maksetehingud (Lisa 11) Otse omakapitali koosseisus kajastatavad tehingud omanikega Seisuga 31. märts Seisuga 31. detsember Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (Lisa 5) Perioodi muu koondkasum/-kahjum Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku Seisuga 31. märts

18 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD Lisa 1 ÜLDINE INFORMATSIOON AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi Kontsern ) 2016 esimese 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne kinnitati 12. mail 2016 vastavalt juhatuse otsusele. AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev ettevõte, mille töötajate arv ulatus 31. märts 2016 seisuga inimeseni (31. detsember 2015: 6 966). Lisa 2 KOKKUVÕTE OLULISEMATEST ARVESTUSPRINTSIIPIDEST AS-i Tallink Grupp raamatupidamise aruanded on koostatud kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt kokkuvõtliku versioonina vastavalt IAS 34-le Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu põhimõtteid ja arvestusprintsiipe kui 31. detsember 2015 aastaaruande koostamisel. Vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes (EUR). Lisa 3 SEGMENDI INFORMATSIOON Kontserni erinevate tegevusharude korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt erinevate turgude vajadustele. Liinid moodustavad erinevad ärisegmendid. Alljärgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrreldava perioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta erinevate aruandesegmentide lõikes. 18

19 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad Geograafilised segmendid (tuhandetes eurodes) Eesti- Eesti- Läti- Soome- Muu Segmentidevaheline Kokku Soome liin Rootsi liin Rootsi liin Rootsi liin elimineerimine Müügitulu Müük kontsernivälistele klientidele Segmentidevaheline müük Segmendi tulem Jagamatud kulud Finantstulud/-kulud (Lisa 4) Kasum/-kahjum enne tulumaksu Eesti- Eesti- Läti- Soome- Muu Segmentidevaheline Kokku Soome liin Rootsi liin Rootsi liin Rootsi liin Elimineerimine Müügitulu Müük kontsernivälistele klientidele Segmentidevaheline müük Segmendi tulem Jagamatud kulud Finantstulud/-kulud (Lisa 4) Kasum/-kahjum enne tulumaksu

20 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad Müügitulu teenuste lõikes (tuhandetes eurodes) Piletimüük Kaubaveoteenuse müük Majutuse müük Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja poodides Tulu laevade prahtimisest Muu Kontserni müügitulu kokku Lisa 4 FINANTSTULUD JA FINANTSKULUD (tuhandetes eurodes) Tulu intressivahetuslepingutest Tulu valuutakursi tuletisinstrumentidest Intressitulu finantsvaradelt, mida ei mõõdeta õiglases väärtuses läbi kasumi või kahjumi 2 7 Finantstulud kokku Puhaskahjum valuutakursi muutustest Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses Kulu intressivahetuslepingutest Finantskulud kokku Lisa 5 KASUM AKTSIA KOHTA Tava puhaskasumi arvutamiseks aktsia kohta jagatakse lihtaktsionäridele jaotatav aruandeperioodi puhaskasum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Väljastatud aktsiaoptsioonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsiooni kasutamise hind on madalam kui aktsiate keskmine hind aruandeperioodil Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk) Väljastatud aktsiaoptsioonide mõju Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv, lahustatud (tk) Lihtaktsionäridele jagatav puhaskasum/-kahjum Kasum aktsia kohta tava (EUR) -0,018-0,020 Kasum aktsia kohta lahustatud (EUR) -0,018-0,020 Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk) Emiteeritud lihtaktsiate arv perioodi alguses (tk) Omaaktsiate tagasiostu mõju Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv perioodi lõpus Lisa 6 TULETISINSTRUMENDID Kontsern kasutab intressiriskide maandamiseks intressivahetuslepinguid. Kui rahavoogude riskimaandamise efektiivsus on tõestatud, kajastatakse tuletisinstrumendi õiglase väärtuse muutus omakapitalis reservina. Tuletisinstrumendist saadud reaalsed kasumid või kahjumid kajastatakse kasumiaruandes. Muutused tuletisinstrumendi õiglases väärtuses, mis ei kvalifitseeru rahavoogude riskide maandamise arvestuseks vastavalt IAS 39-le, kajastatakse otse kasumiaruandes. AS-l Tallink Grupp on seisuga sõlmitud kaks intressivahetuslepingut, mille lepinguline summa kokku on tuhat eurot lõpptähtaegadega aastatel 2018 ja 2019 ning kaks valuutavahetustehingute lepingut, mille lepinguline summa kokku on tuhat eurot lõpptähtajaga aastal

21 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad Intressivahetuslepingute õiglane väärtus seisuga on tuhat eurot ja valuutavahetustehingute lepingute õiglane väärtus on tuhat eurot. Lisa 7 (tuhandetes eurodes) MATERIAALNE PÕHIVARA Maa ja ehitised Masinad ja seadmed Ettemaksed Laevad Kokku Jääkväärtus seisuga 31. detsember Ostud ja parendused Müük ja mahakandmine Aruandeperioodi amortisatsioon Jääkväärtus seisuga 31. märts Seisuga 31. märts raamatupidamislik brutomaksumus akumuleeritud amortisatsioon Maa ja ehitised Masinad ja seadmed Ettemaksed Laevad Kokku Jääkväärtus seisuga 31. detsember Ostud ja parendused Müük ja mahakandmine Aruandeperioodi amortisatsioon Jääkväärtus seisuga 31. märts Seisuga 31. märts raamatupidamislik brutomaksumus akumuleeritud amortisatsioon Lisa 8 IMMATERIAALNE VARA (tuhandetes eurodes) Firmaväärtus Kaubamärk Muud Kokku Jääkväärtus seisuga 31. detsember Ostud ja parendused Müük ja mahakandmine Aruandeperioodi amortisatsioon Jääkväärtus seisuga 31. märts Seisuga 31. märts soetusmaksumus akumuleeritud amortisatsioon Firmaväärtus Kaubamärk Muud Kokku Jääkväärtus seisuga 31. detsember Ostud ja parendused Aruandeperioodi amortisatsioon Jääkväärtus seisuga 31. märts Seisuga 31. märts soetusmaksumus akumuleeritud amortisatsioon

22 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad Lisa 9 INTRESSIKANDVAD VÕLAKOHUSTUSED (tuhandetes eurodes) 31. detsember 2015 Uued laenud Tagasimaksed Kursivahed Muud muutused [1] 31. märts 2016 Kapitalirendi kohustused Tagamata võlakirjad Arvelduskrediit Pikaajalised pangalaenud KOKKU sh. lühiajaline osa pikaajaline osa [1] Muud muutused on seotud tehingutasude kapitaliseerimisega ja kuludesse kandmisega. Kapitalirendi kohustuste muude muutuste all on kajastatud liisinglepingute lõpetamised. Võlakirjad on nomineeritud Norra kroonides (NOK). Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas tuhat eurot) ja laevahüpoteegid. AS Tallink Grupp on garanteerinud HSH Nordbank AG, Nordea Bank Plc, Danske Bank A/S ja Swedbank AS poolt tütarettevõtetele antud laene, kokku tuhande euro eest ja tütarettevõtted on garanteerinud Nordea Bank Plc ja Swedbank AS poolt AS-le Tallink Grupp antud laene summas tuhat eurot. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid. Lisa 10 AKTSIAKAPITAL Vastavalt 31. märts 2016 kehtinud emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalselt lubatud arv AS-l Tallink Grupp oli 31. märts 2016 seisuga tuhat tagasiostetud omaaktsiat tuhande omaaktsia tagasiostu kulu kokku on tuhat eurot. Lisa 11 AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM aasta detsembris väljastas Kontsern tuhat aktsiaoptsiooni, millest tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning tuhat väljastati teistele Kontserni töötajatele. Iga optsioon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia. Aktsiaoptsioonid väljastati 08. veebruaril aastal Aktsionäride Üldkoosoleku poolt kinnitatud Aktsiaoptsiooni programmi alusel. Väljastatud aktsiaoptsioonide kasutamise tingimused ja kord on järgmised: optsioonid on mittevõõrandatavad; optsioonide kasutamine võib toimuda mitte enne kui 36 kuud optsioonide väljastamisest või mitte enne kui 21. detsember 2015 ja mitte hiljem kui 21. juuni 2016; optsiooni kasutamise hind on 0,858 eurot, kui emiteeritakse uusi aktsiaid või keskmine kaalutud ostuhind, kui lepingu täitmiseks ostetakse aktsiad järelturult; optsioonide kasutamisel väljastatakse aktsiaid. Väljastatud aktsiaoptsioonide eest saadud teenuste õiglane väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsiaoptsiooni väljastamise päeval. Aktsiaoptsioonide hindamisel kasutas Kontsern sõltumatuid hindajaid, kes lisaks aktsiaoptsioonide kasutamise tingimustele ja korrale kasutasid hindamisel järgnevaid näitajaid: aktsia turuhind 0,848 eurot väljastamispäeva seisuga; eeldatav volatiilsus 30%, mis baseerub eelnevate perioodide analüüsil; aktsiaoptsiooni kasutamise keskmine tähtaeg 42 kuud; aktsiatulu 3 5% aastas; riskivaba intressimäär 0,336% aasta lõpus väljastatud aktsiaoptsioonide väärtus summas 951 tuhat eurot kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates aasta algusest. 31. märts aasta seisuga oli kehtivaid aktsiaoptsioone Keskmine optsioonide kasutamise tähtaeg on 3 kuud. Väljastatud aktsiaoptsioonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsiooni kasutamise hind on madalam kui aktsiate keskmine hind aruandeperioodil. 22

23 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad Lisa 12 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA (tuhandetes eurodes) kuud või Müügid seotud Ostud seotud Nõuded seotud Kohustused seotud osapooltele osapooltelt osapoolte vastu osapoolte ees AS Infortar AS HT Valuuta AS Vara HTG OÜ Mersok AS Vaba Maa OÜ Sunbeam AS Gastrolink AS Tallink Takso OÜ Topspa Kinnisvara OÜ Hansa Hotell OÜ Fastinvest SIA Happy Trails Eesti Laevaomanike Liit MTÜ SEB Tallink Tennis Team MTÜ Eesti Tennise Liit OÜ Infor Invest kuud või Müügid seotud Ostud seotud Nõuded seotud Kohustused seotud osapooltele osapooltelt osapoolte vastu osapoolte ees AS Infortar AS HT Valuuta AS Vara HTG OÜ Mersok AS Vaba Maa OÜ Sunbeam AS Gastrolink AS Tallink Takso OÜ Topspa Kinnisvara OÜ Hansa Hotell OÜ Fastinvest SIA Happy Trails Eesti Laevaomanike Liit MTÜ SEB Tallink Tennis Team

24 2016. majandusaasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande lisad JUHATUSE KINNITUS VAHEARUANDELE Käesolevaga deklareerime oma vastutust vahearuande eest ja kinnitame, et 2016 majandusaasta esimese kvartali, lõpuga auditeerimata vahearuanne, mis on koostatud kooskõlas IFRSidega, nagu need on vastu võetud EL poolt, ja IAS 34-ga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted on vähemalt järgmise aasta jooksul, alates aruande kinnitamisest, jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Janek Stalmeister juhatuse esimees Andres Hunt juhatuse aseesimees Lembit Kitter juhatuse liige Tallinn,

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 23 MAI 2019 AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Põhikirja muutmine 4. Aktsiakapitali vähendamine 5.

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2013 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2013 Registrikood 102

AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2013 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2013 Registrikood 102 AS TALLINK GRUPP KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2013 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2013 Registrikood 10238429 Aadress Sadama 5/7 10111, Tallinn Eesti Vabariik

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx

Microsoft Word Premia Foods 2012 Q3 vahearuanne.docx 2012. aasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Ärinimi: Reg. kood 11560713 Aadress: Betooni 4, Tallinn, 11415 Telefon: +372 603 3800 Faks: +372 603 3801 E-post: premia@premia.ee

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PKG Q EST

PKG Q EST AS Pro Kapital Grupp AS Pro Kapital Grupp Sisukord AS-i Pro Kapital Grupp lühitutvustus 2 Tegevusaruanne 3 Peamised finantsnäitajad ja sündmused 01. jaanuar - 30. juuni ning aruandeperioodi järgselt 3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem