ELVA LINNAKESKUS SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ELVA LINNAKESKUS SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav,"

Väljavõte

1 SELETUSKIRI Arhitektuurne ja maastikuarhitektuurne osa, põhiprojekt projekti nr: 1306 töö nr : AP16-07 ehitise aadress : Kesk tänav, Arbi järve ümbrus, vastavalt ala skeemile projekti koostaja : tellija : AT HOME OÜ Valdeku 9-2, Tallinn Registrikood: , MTR EEP kontaktisik: Ülle Maiste MOB MAIL Elva linnavalitsus Kesk 32, Elva 61507, Tartumaa Registrikood: kontaktisik: Jaanika Saar MOB MAIL staadium : PÕHIPROJEKT projekti autorid : Ülle Maiste, Diana Taalfeld vastutav spetsialist : Ülle Maiste / allkirjastatud digitaalselt välja antud : 7. veebruar a.

2 KÖITE KOOSSEIS I. SELETUSKIRI 1.1 Seletuskirja ülesehitus Üldandmed Ehitise asukoht Projekteerijad Alusdokumendid Lähteandmed Uuringud Normdokumendid Standardid Olemasolev olukord Projektala paiknemine Olemasolevad hooned ja rajatised Kesktänav Hanseni allee Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Linnavalitsuse esine väljak Olemasolev reljeef Kesktänav Hanseni allee Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Linnavalitsuse esine väljak Olemasolev kõrghaljastus Kesktänav Hanseni allee Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Linnavalitsuse esine väljak /79

3 2.5 Liiklemine Kesktänav Hanseni allee Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Linnavalitsuse esine väljak Kaitsealused objektid ja kinnismälestised Mälestised Looduskaitse Pinnase omadused Projekteeritud lahendus Üldlahendus Ehitusetapid Funktsionaalne idee Kesktänav Hanseni allee Keskväljak (Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala) Linnavalitsuse esine väljak Väikeehitised ja vormid Moodul-hooned Linnagalerii ühepoolne moodul AVV-04 ja paarismoodul AVV Hanseni allee paviljon AVV-06 ja infotahvlid AVV Terrassid Tool AVV Tool AVV Pink AVV Pink-kiik AVV Rannatool Kajen AVV Ranna-seismistool Kajen Planka AVV Võrkiik AVV /79

4 Tasakaaluala (AVV-18) Kuum kivi AVV Laud AVV Rattahoidjad Lotlimit AVV Vari AVV Kõrghaljastuse kaitserest AVV Lipumastid AVV Prügikastid (AVV-25) Joogikoht (AVV-26) Mudilaste mänguplats AVV Jõulinnak AVV Lauatenniselauad (VV29) Välimale AVV Istumispind ümber puu pink (AVV30 joonis AR-7-06) Santehnika (AVV31) Purskkaev Piirded Valgustus Postvalgustid Süvistatud valgustid V Objektide valgustus Purskaevu valgustid Vertikaalplaneering Teed ja platsid Teed Platsid Katendid ja viimistlus Äärekivid Trepid /79

5 4.5 Teede ja väljakute paiknemiskõrgus Sademevee käitlemine Liikluskorraldus ja parkimine Üldlahendus Liikumis-, kuulmis- ja nägemispuudega inimeste liikumisvõimalused Liikluskorraldusvahendid Parkimine Haljastus ja heakorrastus Olemasolev, säilitatav haljastus Olemasoleva haljastuse ehitusaegne kaitse Likvideeritav haljastuse raadamine Uushaljastuse kontseptsioon Uushaljastuse liigline koosseis Uushaljastuse rajamise mahud Nõuded istikutele ja istutustöödele Lehtpuud LEHTPÕÕSAD PÜSIKUD/ PUHMAD/ KÕRRELISED MURUALA Istutustööde üldised põhimõtted Haljastuse hooldusnõuded Puude hooldustööde loetelu: Põõsaste hooldustööde loetelu: Püsikute/ puhmad/ kõrrelised hooldustööde loetelu: Muru hooldustööde loetelu: Heki hooldustööde põhimõtted: Kastmisperiood: LISA 1. Tootelehed /79

6 II JOONISED ASENDIPLAANI JOONISED Asendiplaan. Kesk tn 1 kuni 23 Konsumist parklani Asendiplaan. Kesk tn 23 kuni 29 - Keskväljak, Hanseni allee Asendiplaan. Kesk tn 29 (Keskväljak) kuni raudteejaamani 1306_PP_AS-4-01_v01_ 1306_PP_AS-4-02_v01_ 1306_PP_AS-4-03_v01_ PAVILJONID Rannamaja - vetelpääste ja WC paviljon Jäätiskohvik ja rannakohvik Ärimoodul DETAILID JA VÄIKEVORMID Linnagalerii Paviljon ja infotahvlid. Hanseni allee Pink 4x4 m, 5x5 m Istutuskast 1306_PP_AR-7-01_v01_ 1306_PP_AR-7-02_v01_ 1306_PP_AR-7-03_v01_ 1306_PP_AR-7-04_v01_ 1306_PP_AR-7-05_v01_ 1306_PP_AR-7-06_v01_ 1306_PP_AR-7-07_v01_ Märkused: 1. See projekt on EV Autorikaitse objekt. Projekti kopeerimine ja kasutamine mistahes vormis on autori nõusolekuta keelatud. 2. Seletuskiri ja mistahes köite osad moodustavad joonistega ühtse terviku. 3. Täheldades vastuolusid seletuskirja ja graafilise osa või mis tahes muu projekti osa vahel, tuleb viivitamatult teavitada projektijuhti. Vastuolude ilmnemisel arhitektuurse ja eriosade projekti vahel tuleb lähetuda arhitektuursest projektist. 6/79

7 1. ÜLDOSA 1.1 SELETUSKIRJA ÜLESEHITUS Käesolev seletuskiri on arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse põhiprojekti seletuskiri. 1.2 ÜLDANDMED Ehitise asukoht Käesolev Elva linnakeskuse põhiprojekt on koostatud Elva linna Kesk tänavale ja seda ümbritsevatele alale ning Kesk tänava ja Arbi järve vahelisele alale. Projekti aluseks on Elva keskväljaku ideekonkursi võidutöö Sõstrapõõsaste vahel. Töö autoriteks on arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas. Põhiprojektile eelnes eelprojekt (september 2016). Katastriüksuste tunnused ja sihtotstarbed: Maa-ala pindala: Kesk tänav, 17007:001:0062, transpordimaa 100% Kesk tänav T1, 17001:001:0065, transpordimaa 100% Kesk tn 30, 17007:001:0052, ühiskondlike ehitiste maa 100% Kesk tn 32, 17007:001:0063, ühiskondlike ehitiste maa 100% Pargi tänav T1, 17007:002:0063, transpordimaa 100% 36,5 ha Projekteerijad Peaprojekteerija Novarc Group AS Mustamäe tee 46, Tallinn 10621, tel reg , EP projekti juht: Reino Rass Maastikuarhitektuur ja arhitektuur Vastutavad spetsialistid: Ülle Maiste, Diana Taalfeld AT HOME OÜ, registrikood: aadress: Valdeku 9-2, Tallinn majandustegevuse registrikood (MTR): EEP kontaktisik: Ülle Maiste, , 1.3 ALUSDOKUMENDID Lähteandmed Käesolev Elva linnakeskuse põhiprojekt on koostatud Elva linna Kesk tänavale ja seda ümbritsevatele alade ning Kesk tänava ja Arbi järve vahelisele alale. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul korraldati hea avaliku ruumi saamise eesmärgil konkursse Eesti väikelinnade linnasüdamete ümberehitamiseks või rekonstrueerimiseks, et muuta 7/79

8 linnad elanikele meeldivamaks ja mõnusamaks elukeskkonnaks. Käesoleva projekti aluseks on Elva keskväljaku ideekonkursi võidutöö Sõstrapõõsaste vahel. Töö autoriteks on arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ja Taavi Kuningas Tellija lähteülesanne Tellija projekteerimise lähteülesandeks: on olnud Elva linna poolt väljastatud tehniline kirjeldus: Elva Kesk tänava ja linnaruumi arhitektuurivõistlus esitatud ideekavandi arhitektuursed projekteerimistööd Eskiisprojekt Võistlustöö baasil tehtud eskiisprojekt on valminud juuli Eelprojekt Eskiisprojekti baasil on tehtud eelprojekt, mis valmis september 2016, mis on aluseks käesolevale põhiprojektile Elva Linnavalitsuse poolt esitatud alusmaterjalid: Projekteerimistööde ala skeem (lisa 1); Kehtiv geodeetiliste tööde alusplaan; Kehtiv üldplaneering ; Koostatav üldplaneering ; Seotud planeeringud (Kesk tn DP; Kesk tn 1 DP; Kesk tn 27 DP; Elvas Kesk 30 ja Pikk 8 vahelise ala detailplaneering); Seotud objektid (Kesk tn 30 kultuurikeskuse rekonstrueerimise eelprojekt; Elvas raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimise projekt); Dendroloogiline hinnang Projekteerimislepingu LISA II. Tehniline kirjeldus Detailplaneering ja projekteerimistingimused Detailplaneeringu koostamine kõnesolevale maa-alale ei ole tehtud. Projekteerimistingimusi nimetatud maa-ala projekteerimiseks väljastatud ei ole Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused Kõnesolevale projektile on väljastatud järgmised tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused: AS Emajõe Veevärk tehnilised tingimused; OÜ Elva Soojus tehnilised tingimused nr 42/ ; OÜ Elektrilevi tehnilised tingimused nr ; 8/79

9 AS Telia tehnilised tingimused nr Uuringud Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, Töö nr , juuli 2017, teostas OÜ Rakendusgeoloogia. Geodeesia OÜ. Töö nr GE-783, august 2016, teostas Geodeesia OÜ. Lisaks on arvestatud järgnevate mõõdistustega: Kesk tn 32 ja 34 kinnistute veetorustiku teostusmõõdistus, Töö nr TM17029 august 2017, teostas Geoweb OÜ Normdokumendid Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid kõiki projektid osasid puudutavaid normdokumente: Ehitusseadustik RT I ja sellega seonduvad õigusaktid; Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus RT I ; Majandus- ja taristuministri määrus nr.97 "Nõuded ehitusprojektile"; Majandus ja taristuministri määrus nr.55 "Hoone energiatõhususe miinimumnõuded ; Siseministri määrus nr.17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele ; Sotsiaalministri määruse nr.42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid kehtiv redaktsioon; Eraldi projekti osasid puudutavad normdokumendid on toodud iga osa seletuskirja ees Standardid Projekti koostamisel on kasutatud alljärgnevaid kõiki projektid osasid puudutavaid standardid: Eesti Standard EVS 843:2016 Linnatänavad ; Eesti Standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt". Kõikide materjalide ja konstruktsioonide valikul ning ehitamisel tuleb kinni pidada headest ehitustavadest, Eesti Standardikeskuse standarditest, ET-normidest, kvaliteedinõuetest RYL ning materjalide ja seadmete tarnija- ja tootjapoolsetest paigaldusjuhistest ning hooldusnõuetest. Ehitustööde kvaliteet peab vastama Maa RYL 2010 ja Tarindi RYL 2010 poolt esitatud tingimustele. Projekti seletuskiri ja joonised on töö lahutamatuteks osadeks ning täiendavad teineteist. Projektis näitena valitud ehitusmaterjalide ja toodete asendamine ning lahenduste muutmine kooskõlastada projekti autoriga ja Tellijaga ning vajadusel kooskõlastada ametkondadega. Käesoleva projektlahenduse mittekohasel käsitlemisel või rakendamisel on vajalik projekteerija eelnev kooskõlastus, selle eiramisel kaotab projektlahendus kehtivuse. 9/79

10 2. OLEMASOLEV OLUKORD 2.1 PROJEKTALA PAIKNEMINE 1. Projektala paiknemine:1. Kesk tänav 2. Raudteejaam 3. Konsum 4. Linnavalitsus 5. Kultuurikeskus Sinilind 6. Hanseni allee 7. Kultuurikeskuse parkla 8. Planeeritav Keskväljak 9. Planeeritav Linnavalitususe esine väljak Projekteeritav ala hõlmab Elva kesklinnas asuvat Kesk tänavat ning sellega piirnevaid alasid: Hanseni alleed ning kultuurikeskuse ja linnavalitsuse ümbrust. Keskväljak on planeeritud Kesk tänava ja Arbi järve vahele. Linnavalitsuse ette on planeeritud Linnavalitsuse esindusväljak. Lisaks projekteeritavale alale lahendatakse käesolevast projektist lahus Ala 1e Linnvalitsuse taguse ja Noorte keskuse vaheline ala ja Ala 2 e Juubelitammede park. 2.2 OLEMASOLEVAD HOONED JA RAJATISED Kesktänav Kesk tänav on hoonestatud segahoonestusega elumajad vahelduvad äripindadega hoonete I korrusel. Osad krundid on hoonestamata Hanseni allee Hanseni alleel hoonestus puudub. Allee lõpus, allee sihil on elektripost. 10/79

11 2.2.3 Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Keskväljakul hoonestus puudub. Väljak piirneb idast Sinilinnu kultuurikeskusega, mis on rekonstrueerimisel Linnavalitsuse esine väljak Olemasolevad hooned ja rajatised alal puuduvad. 2.3 OLEMASOLEV RELJEEF Kesktänav Kesk tänava profiil langeb kergelt raudteejaama suunas. Tänavalõigu pikkus on pisut alla 1 km. Selle jooksul langeb maapind u 3-4 m võrra. Tänava alguses (Konsumi juures) on abs kõrgus 48,8 m; lõigu lõpus raudteejaama juures 45,3 m Hanseni allee Hanseni allee pikkuseks on u 150 m. Maapind langeb järve suunas. Kesk tänava ääres on abs kõrgus 45 m, allee järvepoolses lõpus 43,1 m. Allee kõrval on kuivenduskraavid Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Keskväljaku maapind langeb järve suunas. Kesk tänava lähedal on langus lamedam ja järve ääres järsem. Väljaku pikkuseks on 210 m. Ala läbib 2 kuivenduskraavi. Kesk tänava ääres on maapinna kõrguseks 45,2 m, järve lähedal u 43 m Linnavalitsuse esine väljak Linnavalitsuse esine maapind on suhteliselt lauge. Absoluutsed kõrgused on vahemikus 46,7-47,0 m. 2.4 OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS Kesktänav Kesktänav on haljastatud 2-poolse pärnaalleega aastal Artes terrae OÜ poolt koostatud dendroloogia järgi on soovitatud allee mahavõtmist terves ulatuses Hanseni allee Hanseni allee on haljastatud kahepoolselt pärnadega aastal Artes terrae OÜ poolt koostatud dendroloogia järgi on valdava osa puude tervislik seisukord 3 ; osade puude seisukord on 2. Käesoleva projektiga allee haljastust ei uuendata. Allee sihil järve ääres on elekripost, mis liigutatkase uude asukohta. 11/79

12 2.4.3 Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Keskväljaku alune ala on valdavas osas kõrghaljastamata. Hulgaliselt puid asu väljaku Arbi järve poolses osas, kus säilitatakse osaliselt lehtpuud väljaku servades. Väljakusse intergreeritakse Presidendi tamm Linnavalitsuse esine väljak Väljaku loodenurgas asub tamm. 2.5 LIIKLEMINE Kesktänav Valdav osa tänavaruumist on planeeritud autodele. Tee osa on 7 m lai. Sõidutee ääres on enamasti 2,5 m laiune haljastuseriba (muru ja pärnad) ning seejärel 2,5 m laiune betoonkiviga kaetud jalakäijate ala. Kesk tänava alguses, põhjapoolses küljes haljasriba puudub ja autod pargivad tee ääres, teemaaalal. Tänava ääres on mõned suuremad parklad Konsumi ees, Sinilinnu kultuurikeskuse lähedal, Kaubahoovis ja Raudteejaamas Hanseni allee Hanseni allee on kaetud peenkillustikuga. Allee algab Kesk tänavalt ja lõpeb Arbi järve ümbritseval rajal Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala (Keskväljak) Planeeritava Keskväljaku ala algab Sinilinnu kultuurikeskuse ja suure parkimisplatsi vahelt. Kultuurikeskus on rekonstrueeritud 2017 aastal (Rekonstruktsiooniprojekt, U-disain, arhitekt Uko Künnap, märts 2016). Ala lõpetab Arbi järve rand. Ala on valdavas osas kaetud muruga, mida läbivad risti-rästi kulgevad peenkillustikuga kaetud teed Linnavalitsuse esine väljak Linnavalitsuse esine väljaku keskosa on kaetud muruga. Asfaltkattega on sissepääsuteed hoone mõlemal küljel. Kortermaja Kesk 36 kõrval pargitakse. Liiklusskeem on 1-suunaline. Sissesõit kinnistule toimub Keskt 36 poolt ja väljasõit Kultuurikeskuse Sinilind poolt. 2.6 KAITSEALUSED OBJEKTID JA KINNISMÄLESTISED Mälestised Vastavalt kulutuuriministri määrusele nr 12 (RTL 1997, 68, 376) mõjutavad Kesk tänava planeeringuala järgmised kultuurimälestiseks tunnistatud hooned: Kesk tn 35 apteegihoone-elamu ( a); Pargi tn 4 Elva raudteejaama tööliste elamu ( a); 12/79

13 Pargi tn 2 a - Elva raudteejaama abihoone ( a); Pargi tn 2 - Elva raudteejaama peahoone ( a). Mälestiste kaitsevöönd on 50 m mälestise välispiirist Looduskaitse Hanseni alleed ja Keskväljaku ala katab osaliselt kaitsealune Elva-Peedu metsapark. Keskväljaku ala asub osaliselt Arbi järve kalda piiranguvööndis ja veehaarde ehitise kaitsevööndis. Kesk tänava algus jääb Arbi oja kaitsevööndisse. teeprojektis. 2.7 PINNASE OMADUSED Alale on tehtud ehitusgeoloogiline uuring. Pinnase omadusi käsitletakse ja võetakse arvesse 3. PROJEKTEERITUD LAHENDUS 3.1 ÜLDLAHENDUS Käesoleva lahenduse eesmärgiks on: 1. muuta Elva kesklinn atraktiivseks ja mugavaks nii kohalikule elanikule kui rongiga saabuvale turistile; lisada erinevaid tegevusvõimalusi; 2. ühendada Kesk tänav Arbi järvega, luues sinna atraktiivse, erinevaid tegevusi pakkuva Keskväljaku. Võistlustöös Sõstrapõõsaste vahel peeti oluliseks ka raudtee jaama otseühendust Arbi järvega. Selleks planeeriti ühendustee, mis läbiks hotelli kinnistut ja mööduks hetkel aktiivsena tegutsevast noortekeskusest ning jõuaks välja Keskväljaku lõppu. Edasistest projekteerimisetappidest on nimetatud ühendustee välja jäetud. Planeeritud linnaruum on väikelinlikult tihe ja inimsõbralik, kasutatud on taimi (nt sõstrapõõsad) ja väikevorme (nt võrkkiik), mis vanaema aiast tuttavad. 3.2 EHITUSETAPID Soovituslik on ehitada kogu projekt välja korraga ja terviklikult. Vajadusel on võimalik jagada rekonstrueerimistöid järgmistesse etappidesse: 1. Keskväljaku rajamine 2. Linnavalitsuse esise väljaku rajamine 3. Kesk tänava rekonstrueerimine 4. Noortekeskuse ja linnavalitsuse ja keskväljaku vahelise ala arendamine tegevusvõimalusi pakkuvaks noorte ning laste mängu- ja spordialaks 13/79

14 5. Juubelitammede pargi rekonstruktsioon kooliga seotud väligalerii või linnavalitsuse infotahvlid (nt planeeringute avalik väljapanek) ja trepistik noortele istumiseks. 3.3 FUNKTSIONAALNE IDEE Planeeringu eesmärgiks on aktiveerida Kesk tänavat ja Elva kesklinna; suunata inimesed Konsumi kauplusest edasi raudteejaama poole ning tõsta raudtee sõlme osatähtsust Kesktänav Kesk tänav on muudetud kergliikleja sõbralikumaks ja lisatud on erinevaid tegevusvõimalusi: tänava ruum on muudetud kitsamaks (2-suunalise autotee laiuseks on 5,5 m ja kiirusepiiranguks 30 km/h); Kesk tänava põhjapoolsesse ossa on loodud 2-suunaline rattatee; Kesk tn põhjapoolsed kõnniteed on muudetud laiemaks; Kesk tänava sõlmpunktidesse, tänava põhjapoolsesse külge, on lisatud istumis-, kiikumis- ja haljastupesad; lisatud on parkimine tänava lõunapoolsele küljele ja erandina pubi Üks Teist juurde tänava põhjapoolsel küljel; planeeritud on ärimoodulid (ehitisealune pind kuni 20 m 2 ) kohaliku ettevõtluse soodustamiseks käesoleva projekti raames ehitatakse valmis jäätisekohvik aadressiga Apteegi 2, Kesk tänava ääres. Perspektiivis on võimalik lisada ajutisi ärimooduleid hetkel tühjalt seisvatele kinnistutele. Tänava ruumijaotust selgitavad lõiked: 2. Lõige C-C. Tänava tüüp-profiil: planeeritav jäätisekiosk / Kesk tänav 38 esine istumispesa 14/79

15 3. jäätisekohvik ja istumispesad Kesk tänava ääres Käesoleva laheduse kohaselt on kahesuunalise autotee laiuseks 5,5 m. Piirkiiruseks on ette nähtud 30 km/h. Autotee on põhjapoolsest jalgrataste ja jalakäijate alast 8 cm võrra madalamal. Lõunapool asuv parkimine on autoteest 4 cm kõrgemal ja jalakäijate ning haljastuse ala autoteest 8 cm kõrgemal. Parkimise ja jalakäijate ala vahele jääb 4 cm kõrgust. Parkimisalad on kaetud murukiviga. Haljasriba on valdavalt lahendatud mururibana, mille sees on puud. Istumispesade juures ja mõnedes kohtades on muru sees kõrreliste ja kiviplaatidega alad, mis on kaetud multšiga. Kõrreliste alad pakuvad vaheldust pikas mururibas ja annavad võimaluse muru ületada kiviplaatidega kaetud osal. Kiviplaatide suurused on 500X500 ja 1000X1000 mm, materjaliks sama, mis keskväljakul - valge betoon. 15/79

16 Teest põhja pool on 1,75 m laiune asfaltiga kaetud 2-suunaline rattatee ja lõunapool 2,5 m laiused murukiviga kaetud parkimisalad. Rattatee on autoteest eraldatud 50x50x50 täringukividest kaldus ribaga (h 8 cm). Rattatee ja jalakäijate ala vahel on 2 m laiune haljastuse riba. Peamine jalakäijate tee jääb põhjapoole, seda on täiendatud istumis- ja haljastuspesade ja jalgrataste parkimise võimalusega. Jalakäijate ülekäik on sõiduteega samas tasapinnas, välja arvatud Keskväljaku väljaku tõstetud ülekäik, mis on jalakäijate alaga samas tasapinnas. Tänavaruumi kujundamisel on valdavalt kasutatud moodulit sammuga 1 m. Tänavapinnast 0,45 m tõusvate haljastuskonteinerite mõõduks on 2 x 2 m; pubi juures on 4 konteinerit mõõduga 1,87x1,87 m. Mõnes kohas on kasutatud väiksemaid teisaldatavaid konteinereid mõõduga 1x1 m. 4 x 4 m istumisalad on kahte tüüpi - tumeda betoonkiviga alad on tänavaga samas tasapinnas, puidust istumisalad on planeeritud kergliikluse tasapinnast 0,2 m kõrgemale. 16/79

17 4. Lõige B-B. Linnavalitsuse esine väljak / Kesk tn 33 kinnistu Väljaku idaservas kasvavad kirsipuud on ümbritsetud pinkidega. Teisel pool teed on parkimiskohad ja rajatud on uus jalakäijate ülekäik, mis on sõiduteega samas tasapinnas. Valitud kirsisordiks on õigerohke Sahhalini kirsipuu "Rancho", mille kõrguseks 5-8 m ja laiuseks 3-4 m. Puu on tiheda ümara võra ja pähkelpruunide võrsetega. Lehed on puhkedes punakad, hiljem tumerohelised. Sügisvärv on oranzpunane. Õied tumeroosad, õitseb mais. Viljad valmivad augustis. 5. istumispesad Kesk tänava ääres, taustal linnavalitsuse esine väljak 17/79

18 6. Kesk tänava algus atraktiivne sissejuhatus jalakäijasõbralikule linnaruumile Konsumi juures Hanseni allee Käesoleva projektiga on säilitatud Hanseni allee servas olev kõrghaljastus. Allee katend on uuendatud ning lisatud on istumisvõimalusi pink-kiikesid. Allee lõpeb silla, paviljoni ja infotahviltega (vt ). Hanseni allee lõpus, allee sihil olev post tõstetakse ringi. 7. Vaade Hanseni alleele Arbi järve poolt 18/79

19 3.3.3 Keskväljak (Kesk tänava ja Arbi järve vaheline ala) Keskväljaku ülesandeks on ühenda Kesk tänav ja Arbi järv - tuua järv inimestele lähemale, pakkuda kohta koos olemiseks ja erinevateks ühisteks tegevusteks. Keskväljak on koht, kus alati midagi toimub. 8. Vaade keskväljakule linnulennult Ala on jagatud tegevuste ja materjalide abi tsoonidesse. Kesk tänava äärne osa on väljapeetud esindusväljak, mille oluliseks naabriks on idas paiknev kultuurikeskus Sinilind. Hetkel rekonstrueeritava Sinilinnu peatelg on väljakul markeeritud erinevate katenditega. Parkimisala planeerimisel on arvestatud sooviga vaadata välikino Sinilinnu sissepääsule kinnitatud ekraanilt. Kultuurikeskuse markeeritud sissepääsu teljest lõunasse jääb linnagalerii ja põhja poole kaks ärimoodulit kohvik ja nt kingsepp. Tulevikus on võimalus lisada mooduleid. See on sobilik koht laada või jõuluturu pidamiseks. Moodulid ja galerii aitavad eraldada parkla Keskväljakust ja muudavad väljaku õdusamaks ja atraktiivsemaks. Moodulite taha on planeeritud rattaparkla. 19/79

20 9. Keskväljaku lõunaosa 20/79

21 10. vaade galeriile keskväljakul, paremal jõulukuusk ja ärimoodulid Galerii ja Sinilinnu vahel on planeeritud koht jõulukuusele. Avalik joogikraan asub kohvikumooduli kõrval. Keskväljak on markeeritud sõiduteel tõstetud ristmikuna (helehall graniit-täringukivi) ja teisel pool tänavat erineva katendiga. 21/79

22 11. Keskväljaku keskosa Sinilinnu sissepääsu teljest põhja poole jäävad ärimoodulid, millest üks on kohvik. Kohviku lauad ja toolid on paigutatud statsionaarsetena väljakule. Ala on ilmestatud puidust väljakuga samas pinnas paiknevate ruutudega. Lähedusse jäävad liivakast, välimale ja lauatennis. Katendiruutudele lisanduvad haljastusepesad. Olemasolevast haljastusest jääb sellele kaardile Presidendi tamm ja kuused. 22/79

23 12. Keskväljaku põhjapoolne osa Arbi järve ääres 23/79

24 13. Vaade Keskväljakule Väljakut läbivad kraavid on paigutatud väljaku ulatuses torusse ja väljaku katend jätkub kraavide kohale ühtlaselt langeva reljeefiga. Kraavide kohal vahetab betoonkivi-katendi välja peenkillustik. Alale on pakutud erinevaid sportimisvahendeid mh välitrenažööre ja tasakaalupalle. Alal asub hulgaliselt kõrghaljastust valdavalt kased, männid ja kuused. Kased on suuremas osas säilitatud. Väljaku keskossa on planeeritud lagedam ala, et tagada visuaalne side Kesk tänava ja Arbi järve vahel. Seetõttu on likvideeritud suurem osa okaspuudest 6 kuuske ja 3 mändi ning 4 lehtpuud. Arbi järve juurde jõudes muutub väljaku katend puiduks, lubades veel enne mugavalt läbi ümber järve liikuvad rattasõitjad ja kepikõndijad. 24/79

25 14. Terrass Keskväljaku lõpus, Arbi järve kohal Väljaku lõpetus on seotud Arbi järve äärse, olemasoleva rannaalaga ning on mõeldud niisama olemiseks ja puhkamiseks. Moodulitena on alale planeeritud välikohvik ja rannavalvemaja koos wc-d ja väliduššidega. Ala on puidust katendiga ning sellele on paigutatud väikevormid lamamistoolid, soojad kivid, võrk vee kohal ja purskkaevud silla keskosas. Ette on nähtud perspektiivne ühendus kinnistuga, kus paikneb kultuurikeskuse vare - väljaku telje pikendusel. Samuti on loodud otseühendus Noortekeskusega, silla abil ja sealt edasi perspektiivne ühendus raudteejaamaga. Raudteejaama esise väljaku rekonstruktsiooni lahendus on valminud aastal 2015, autoriks Teeprojektid Tiit Korn FIE. Pakutud lahendus lähtub ajaloolisest ringikujulisest väljakust raudteejaama hoone teljel. Meie lahendus lisab ringi kolmele liikumis-suunale neljanda, mis võimaldab suunduda 25/79

26 raudteejaamast otse keskväljakule ning Arbi järve äärde, läbi Kesk tänava äärde jääva rekonstrueeritava hotelli õue. Noortekeskuse ja linnavalitsuse ja Keskväljaku vahele tuleb perspektiivis erinevaid tegevusvõimalusi pakkuv rekreatsiooniala rododendronite pargiga ning noorte- ja laste mängu- ja spordiala Linnavalitsuse esine väljak Linnavalitsuse ette on planeeritud lipuväljak. Väljaku kujundus sarnaneb Peaväljakuga. Väljak on jaotatud 3 tsooni väljaku keskosa on vaba ja küljed haljastatud. Säilitatud on olemasolev tamm väljaku loodenurgas. Tamme ümbritseb suur muru-ruut, mille teepoolses servas on lipud. Väljaku keskosa pind on kujundatud ruutudega - valge betoonkivi katendi sees on hallist graniitkivist ruudud. Väljaku idapoolne osa on kaetud kirsipuudega. Puude ümber tekivad istumiskohad. 15. Linnavalitsuse esine väljak 26/79

27 16. Vaade Linnavalitsuse esisele väljakule 3.4 VÄIKEEHITISED JA VORMID Kavandatud väikevormide materjalid, värvid ja konkreetsed tooted võivad muutuda edasise projekteerimise käigus. Alljärgnevalt on välja pakutud võimalik lahendus. Väikevormide vormikeel on lihtne. Kasutatud on looduslikke materjale, valdavalt puitu ja värvitud metallpindasid Moodul-hooned Käesoleva projekti raames on projekteeritud tüüpne moodulmaja, suurusega kuni 20 m 2. Mooduleid võib paigutada ajutiste ehitistena hetkel kasutuseta seisvatele Kesk tänava kruntidele. Moodulite eesmärgiks on soodustada kohalikku väikeettevõtlust ja tuua elu Kesk tänavale ja Keskväljaku äärde. Moodulid on mõeldud eelkõige teenindus- ja müügipindadena. Moodulitesse on võimalik planeerida ka kontoripindasid, kas personaalseid või jagatud kontorina; neid saab gruppidesse liita ja omavahel ühendada ühtseks äripinnaks. Käesoleva projekti raames on planeeritud valmis ehitada 5 moodulit: 1. RANNAMAJA Keskväljaku lõpus olevale puitterrassile (joonis AR-7-01) AVV-01; JÄÄTISEKOHVIK - Apteegi 2 kinnistule, Kesk tn äärde; - Rannakohvik Keskväljaku lõpus olevale puitterrassile (joonis AR-7-02) - AVV-02; 27/79

28 4.-5. ÄRIMOODULID Keskväljaku ääres - Sinilinnu ja parkimisala vahele (joonis AR-7-03) - AVV-03, 2 tk. Tegemist on puithoonetega, mis on lihtsa moodsa vormi ja paindliku funktsionaalse skeemiga. Hoonete otstes on kasutatud suuri klaaspindu ja katusealuseid terrasse. Hoonet on võimalik siseseinte abil jagada Rannamaja (AVV-01) Rannamajas on kaks wc-d, ruum rannavalvele ja väliduššid. 17. Rannamaja Jäätisekohvik / Rannakohvik (AVV-02) Kohvik on planeeritud Apteegi tn 2 kinnistule apteegi kõrvale Kesk tänava äärde ning Keskväljaku lõppu randa. Kohviku tänavapoolne fassaad on kaetud terves ulatuses klaasiga. Vajadusel on võimalik sisemiste seinte abil ruumi jagada. Kohvikule on planeeritud väike wc. 18. Jäätisekohvik 28/79

29 Ärimoodulid (AVV-03) Käesoleva projekti raames on plaanis välja ehitada 2 ärimoodulit Keskväljaku ääres. Moodul kuulub linnale ja renditakse välja soovijatele. Moodulis võib olla kingsepp, suveniiride müük, kontor vms. Äripind on varustatud vee, kanalisastsiooni ja elektiriga. Ruumi on võimalik jagada vaheseinte abil. Ärimoodulile on planeeritud wc. 19. Ärimoodulid Linnagalerii ühepoolne moodul AVV-04 ja paarismoodul AVV-05 Linnagalerii on vormikeelet sarnane ärimoodulitele. Galerii asub Keskväljakul, Sinilinnu sissepääsu telje ääres. Arhitektuursed joonised AR Linnagalerii Sinilinnu ees (1. lehis, 2. valgustatud esitluspinnad, 3. krohvitud sokkel, 4. lehisest istumispind metall-nelikantraamil, 5. süvistatud valgustid) Hanseni allee paviljon AVV-06 ja infotahvlid AVV-07 Hanseni allee lõpus olevale sillale on planeeritud paviljon istumispindadega ja infotahvlid, milledest üks räägib Hanseni allee ajaloost ja teine on osa Arbi järve ümbritsevast loodusrajast. Arhitektuursed joonised AR /79

30 21. Vaade Hanseni allee lõpetusele (paviljonid, stendid ja sild naturaalsest lehisest; valgustatud esitluspinnad (4) ja puidust istumispinnad (3)) Paviljon ja stendid on valmistatud puidust ning kaetud horisontaalse puitlaudisega. Galerii esitluspinnad on valgustatud. Galerii ja infotahvlite konstruktiivne lahendus on antud konstruktsiooni projektis Terrassid Terrass Hanseni allee lõpus AVV-08 Terrassi konstruktiivne lahendus on antud konstruktsiooni projektis Terrass Arbi järvel AVV-09 Arbi järvele on planeeritud suur terrass-puhkeala. Terrassi sisse on lõigatud ruudud kaks neist on kaetud võrguga, millel saab vee kohal turnida ja kolmandasse on planeeritud purskkaev. Terrassile on planeeritud rekreatsiooniala, mis on sisustatud lamamiseks, istumiseks ja seismiseks mõeldud välimööbliga. Terrassile on planeeritud elementmajad avalik wc ja vetelpäästepunkt ning jäätisekohvik. Terrassi konstruktiivne lahendus on antud konstruktsiooni projektis Keskväljaku puitterrassid AVV-10 Keskväljakule, Sinilinnu lähedale on planeeritud väikesed, erinevate mõõtudega puitterrassid, mis on väljakuga samas tasapinnas. Terrassid on lahendatud konstruktiivsete joonistega. 30/79

31 3.4.4 Tool AVV Nola Parco armchair Käetugedega toolid on planeeritud Keskväljakule ja Kesk tn äärde. Toole on kokku 54 tk, neist 9 tk on väljakul, 13 tk Arbi järve kohal oleval terrassil, Keskväljaku pikendusel ja 10 tooli Konsumi juures oleva ülekäiguraja lähedal. Väljakul asuvad toolid (mh järve kohal oleval terrassil) on helehalli (S N) metallraami ja valge puitosaga (kattev värv, RAL9010 või vastav toon mõnest teisest värvikataloogist); Kesk tn ääres asuvad toolid on punased. Tootekoodid on toodud 4.2. Katendite ja viimistluse tabelis Tool AVV Nola Parco lounge chair Toolid asuvad Keskväljakul ja väljaku pikendusel - terrassil. Toole on kokku 22 tk, neist 12 tk on väljakul ja 10 tk terrassil. Viimsltuspõhimõte on sarnane AVV11-le. 31/79

32 3.4.6 Pink AVV Nola Parco bench Projekti jaoks on valitud ilma käetugedeta versioon. Pingid asuvad Kesk tn ääres. Pinke on planeeritud kokku 13 tk. Viimistluspõhimõte sarnane AVV11-le Pink-kiik AVV14 Osadele pinkidele on planeeritud kiikumise funktsioon. Alale planeeritud kiigud peavad disainilt sarnanema teisele alale planeeritud väikevormidega (Nola, Parco). Kiik-pingid on planeeritud Hanseni allee äärde, neid on kokku 12 tk. Pingid tuled disanida koostöös firmaga Nola. Viimsltuspõhimõte sarnane AVV11-le. 25. AVV14 32/79

33 3.4.8 Rannatool Kajen AVV Nola Kajen Sun Lounger Projekti jaoks on valitud Nola Sun Lounger, ilma käetugedeta ja ühes tükis versioon, laiusega Toolid asuvad keskväljaku lõpus terrassil. Toole on alale planeeritud 8 tk. Toolide metallosa on hall (NCS S 3500-N) ja istumispind puidust (Sioo treated oak) Ranna-seismistool Kajen Planka AVV Nola Kajan Standing Height Bench Toolid asuvad terrassil keskväljaku lõpus. Toole on kokku 7 tk. Toolid on laiusega 1800 mm. Toolide metallosa on roostevaba teras või RAL-9006 (valge alumiinium) ning puitosa värvitud punaseks (NCS S2070-Y70R / RAL 2001). 33/79

34 Võrkiik AVV17 Keskväljaku lõpuossa on planeeritud võrkkiikede (AVV17) ala. Võrkkiiged on paigutatud metallpostide vahele. Tegemist on saksa firma Eibe tootjaga, kelle Eesti esindaja on TommiPlay. Kiikude alune turvaala on kaetud muruga. 28. Võrkkiik metallpostide vahel Kiikede postid betoneeritakse maasse. Kiige kinnitusketid tuleb väikese lukuga kinni panna, et neid ei saaks kergelt küljest ära võtta. Kiikesid on kokku 4 tk. Kiikede metallpostid on RAL-9006 (valge alumiinium) Tasakaaluala (AVV-18) Tasakaalupallid (AVV18-1) 29. Kummigraanulist pallid (AVV 18-1) 34/79

35 Tasakaalurada (AVV18-2) 30. Metalco, joy J102 playgrounds (AVV 18-2) Keskväljaku keskossa, tasakaalualale on planeeritud tasakaalurada (18-2) ja kummigraanulist pallid (d=600 mm). Rada koosneb viiest moodulist ja palle on kokku 6 tk. Paalide maaletooja on Tommi mänguväljakud. Pallide ja raja värvus on punane, sarnaselt pinkidele. Võimalusel RAL 2001 (Red Orange). Toodete metallosad on RAL-9006 (valge alumiinium) Kuum kivi AVV Nola, Hot Stone Kuum kivi või lihvitud betoonist küttega väikevorm. Käesoleva lahendusega on planeeritud keskväljakule 3 kuuma kivi üks neist asub rannaala lähedal ning kaks väljaku lõpuosas, puitterrassil. 35/79

36 Laud AVV Nola, Parco table Lauad on planeeritud Kesk tänava äärde, istumisaladele ning keskväljakule kohvikutesse Sinilinnu juurde ja Arbi järve kohal olevale puitterrassile. Kokku on 18 tk. Viimistluspõhimõte sarnane AVV11-le Rattahoidjad Lotlimit AVV21 Uue linnaruumi kujundamisel on prioriteediks seatud kergliiklus. Kesk tänava põhjaküljele on projkteeritud rattatee. Kesk tänava äärde istumiskohtade ja avalike hoonete lähedusse; samuti keskväljakule olulisematesse sõlmpunktidesse on paigutatud rattahoidjad. Kokku on alale planeeritud 50 rattahoidjat e 100 kohta rataste parkimiseks. Rattahoidjad on planeeritud järgmistesse kohtadesse: 1. Kesk tänava põhjapoolsel küljel istumis- või muude oluliste hoonete lähedal 15 tk ja lisaks 7 tk linnavalitsuse ees 2. Kesk tänava lõunapoolsel küljel Apteegi ees 3 tk 3. Keskväljaku ja parkla vahel - 25 tk Rattahoidjaks on valitud lihtsa vormiga mmcite lotlimit, mille disain sobib kokku alale projekteeritud teiste väikevormide ja valgustitega. Värv punane, sama toon Parco sarja punaste toodetega (RAL2001 Red orange). 33. Mmcite lotlimit rattahoidja 36/79

37 Vari AVV Nola, four seasons vari Käesoleva projektiga on planeeritud 3 varju keskväljaku lõppu, Arbi järve kohal olevale terrassile. Varjude metallosad on valgest alumiiniumist (RAL-9006); varju osa on valge (RAL9010 või vastav toon) Kõrghaljastuse kaitserest AVV Mmcite, arbottura, 370 Kesk tn äärne haljastus uuendatakse. Võimalusel ümbritsetakse puud muruga, kitsamates kohtades kasutatakse kaitsereste. Kokku on planeeritud Kesk tn lõunaküljele 9 resti neist 6 tk asuvad kohas, kus keskväljak liitub Kesk tänavaga. Kaitserestid on planeeritud suurusega 1,6x1,6 m. Projekti jaoks on valitud mmcite toode arbottura 370, millel on puud toetav metall-raamistik. 37/79

38 Lipumastid AVV-24 Linnavalitsuse esisele lipuväljakule on planeeritud kolm lipumasti (h=8m), materjaliks on tugevdatud klaasfiiber. Lipumastid peavad olema vastupidavad külmale, kuumale, niiskusele, korrosioonile, UV- kiirgusele ja tuultele. Lipu suurus 8 m masti jaoks on 135x212 cm. Lipumastid on planeeritud valged koos valge tipukuuliga. Lipumastidele on soovitav paigaldada sisemine nöörsüsteem. Mastid betoneeritakse külmumisvaba sügavuseni ja diameteriga 40 cm Prügikastid (AVV-25) 36. Nola, Elbin, hall S3500-N Prügikastid on paigutatud istumiskohade lähedale ja Kesk äärde, tänava mõlemale küljele. Kokku on planeeritud 14 prügikasti. Valitud on 50-liitrine versioon, millel on keskne metalljalg, mis betoneeritakse maasse. Prügikastide jalg on alumiiniumist, prügikasti osa on hall S 3500-N. 38/79

39 teras Joogikoht (AVV-26) Joogikoht asub Keskväljaku alguses ärimoodulite lähedal. Joogipunkti viimistlus on roostevaba 37. Metalco.it joogiveepost ( Mudilaste mänguplats AVV27 Väljakule on planeeritud mudilaste mänguplats mõõtmetega 10x10 m. Liivakast on ääristatud istumiskohtadeks mõeldud puidust servaga. Mänguplatsile on valitud järgmised Metalco Joy tooted. Toodete metallosa on roostevabast terasest, plastikosa on punane (RAL 2001) Joy j205 (AVV27-1) 38. Joy j205, 2 tk 39/79

40 Joy j207 (AVV27-2) 39. Joy j207, 1 tk Joy j601 (AVV27-3) 40. Joy j601, 1 tk 40/79

41 Jõulinnak AVV28 Jõulinnaku elementide metallosad peavad olema värvitud helehalliks (NCS S 3500-N). Projekti on valitud järgmised tooted firmalt Kenguru ( : Rööbaspuud K-008 (AVV28-1) 41. Rööbaspuud, Kenguru, K-008, 1 tk Kangikompleks K-016 (AVV28-2) 42. Kangikompleks, Kenguru, K-016, 1 tk Lisaks on valitud tooted, mille edasimüüjaks on Tommi mänguväljakud. Toodete metallosa tuleb värvida helehalliks (NCS S 3500-N), plastikosad on punased (RAL 2001): 41/79

42 Surfer OFM-19 (AVV28-3) 43. Tommi mänguväljakud, surfer, OFM-19, 1 tk Crosstrainer OFM-12 (AVV28-4) 44. Tommi mänguväljakud, crosstrainer, OFM-12, 1 tk 42/79

43 Double country skier OFM-13 (AVV28-5) 45. Tommi mänguväljakud, double country skier OFM-13, 1 tk Lauatenniselauad (VV29) Mudilaste mänguplatsi ja jõulinnaku vahele on paigutatud kaks tenniselauda. Lauad on betoonist jalgade, metallraami ning fiiberklaasist (GFRP) katteplaadiga. Projekti on valitud saksa firma Eibe toode, mis on elegantne ja suhteliselt õhuline, võrreldes teiste sarnaste lahendustega. Laua mõõtud on 275x154xh76(93) cm. 43/79

44 Välimale AVV29 Välimale pakub väljakul mängulist lisakasutust. Välimale nupud on Saksa firma Eibe toode. Nupud on tehtud ilmastikukindlast plastikust. 46. Eibe, maleväljaku nupud Maleväljaku ruudustik on 50x50 cm; väljaku kogusuurus on 5x5 m. Mustad ruudud on valmistatud tumedast lihvitud graniitkivist ja valged ruudud valgest lihvitud betoonkivist Istumispind ümber puu pink (AVV30 joonis AR-7-06) Käesoleva projekti raames on projekteeritud eridisain-pink. Osade keskväljaku ja linnavalitsuse esise väljaku puude ümber on paigutatud metallraamil puit-pink, mis on kohati varustatud seljatoega. Pingi keskel asuv puu on valgustatud maasse süvistatud spot-valgustiga. Kokku on alale planeeritud 8 pinki, neist 2 tk on suuremad 5x5 m ja ülejäänud 4x4 m. 44/79

45 Istutuskastid Projektiga on planeeritud 3 tüüpi istutuskaste. Kastid on erinevate mõõtudega. Kõige väiksem kast on põhjaga ja suuremad ilma põhjata. Kastid on betoonist servadega, mis on kaetud lehise poolpunn laudisega x1000 mm - istutuskast on mõeldud eraldiseiva betoonkastina, mis on pealt ja küljelt kaetud puiduga. Kõrgus 450 mm. Kastidel on betoonist põhi ja neid on võimalik teisaldada. Vt lõige I2-I2. Kaste on kokku 17 tk x2000 mm - maapinda kohtkindlalt paigutatud betoonäär, mis on puiduga kaetud. Sarnane 1000x1000 kastiga, aga ilma põhjata. Kõrgus 450 mm. Vt lõige I1-I1. 45/79

46 a. Põhjaga 6 tk. Konteinerid on kohtades, kus haljastus jääb kaablitele liiga lähedale. b. Ilma põhjata. Konteinereid on kokku 5 tk x1870 mm - sama, nagu 2000x2000 kast, erinevus mõõtudes.kastid asuvad Kesk tn ääres pubi juures, kuhu ei ole võimalik 2 m laiust kasti paigutada. Kokku 4 tk Santehnika (AVV31) Projekti raames on valitud järgmised santehnika tooted moodulmajadesse: AVV 31-1 Isesulguv valamusegisti avalikus wc-s Valitud segisteid kasutatakse avalikus wc-s. 47. Presto segisti 46/79

47 AVV 31-2 Ärimoodul (kohvik) köögisegisti 48. Franke segisti AVV 31-3 Ärimooduli segisti 49. Grohe segisti AVV 31-4 Välikraan Frostline 50. Frostline välikraan 47/79

48 AVV 31-5 Avaliku wc pott 51. Nofer RV pott, toote kood S AVV 31-6 Avalik wc, Invatugi inva wc-s 52. Nofer invatugi, toote kood 15062S AVV 31-7 Ärimooduli wc pott 48/79

49 53. Laufen pro AVV31-8 Ärimoodul valamu 54. Laufen pro A AVV 31-9 Avalik wc valamu 55. Nofer RV valamu, toote kood B AVV Avalik wc invavalamu 56. Nofer RV valamu, toote kood S 49/79

50 AVV Ärimoodul (kohvik) valamu 57. Franke RV valamu, Purskkaev Arbi järve kohal olevale terrassile on planeeritud purskkaev. Purskaevule mõeldud ala suurus on 9x10 m. Veejoad on planeeritud terrassi poole, kolme külge. Veejoad on suunad järve poole ja on spray efektiga ning moodustavad ühtlase madala veepilve. Purskkaev vajab 3-faasilist toitekilpi võimsusele kuni 5 kw, samuti regulaatorit, millega saab määrata, mis aegadel purskkaev töötab ja mis ajal on valgustatud. Vajadusel tuleb lisada toitekilp ja elektriarvesti. Talveks on vajalik purskkaevu eemaldamine veest.toitekaabli paigaldus peab olema lahendatus selliselt, et kaabli veealune osa oleks täies ulatuses vahetatav. 3.5 PIIRDED Piirdeaedu planeeritud ei ole. 3.6 VALGUSTUS Valgustus on lahendatud eraldi projektiga. Allpool on toodud valitud tooted ja nende värvus. Valgustuse projektis on antud valgustite võimsused ja muud tehnilised näitajad Postvalgustid Kesk tänava valgusti V-01 Kesk tänava äärde on projekteeritud kahepoolne valgusti metallmastile. Valgustid on planeeritud tänava põhjapoolsele küljele, kus asub peamine jalakäijate tee. Autotee poolne valgusti asub kõrgusel 8 m ja valgustab nii autoteed, kui lõunapoolset kõnniteed ja parkimist. Jalakäijate ala poolne valgusti asub kõrgusel 6 m. Valgustid on kellukakujulised ja sobivad kokku raudteejaama ajaloolise lahendusega. Valgustite masti ülaosa on kumer. Valgusti ASP544 LED tootjaks on Saksa firma We-ef, maaletoojaks Silmani Elekter. 50/79

51 58. We-ef ASP544 LED, kumera kaelaga, RAL7016 (antratsiit-hall) Keskväljak V-02 Keskväljakule valitud valgustid on moodsama disainiga ja toetuvad nelikant puitpostidele. Valgustite kõrgus on 8 m. Valgusti VFL530 LED on samuti firmalt We-ef. 59. We-ef VFL530 LED, RAL9006 (valge alumiinium) Sarnased valgustid, kõrgusega 6 m on planeeritud parklasse Linnavalitsuse väljak V-03 Linnavalitsuse ees on kasutatud firma Viabizzuno valgusteid lilia (maaletooja Silmani Elekter). 51/79

52 60. Viabizzuno, Lilia, harjatud roostevaba teras Meeleoluvalgusti poppy V-04 Meeleoluvalgustusena on kasutatud istumiskohtade juures Keskväljakul Viabizzuno valgusteid poppy terra (maxxi): 61. Viabizzuno, poppy terra maxxi, vars antique brown painted steel; õis punane fiiberklaas Projekti on valitud 3 kõrget (A U 2 tk, A U 1 tk) ja 4 madalat (A U) Meeleoluvalgusti ombrella V-05 Kultuurikeskuse juures oleva kohviku juurde on planeeritud valgus-varjud ombrella (Viabizzuno): 52/79

53 62. Viabizzuno, ombrella Süvistatud valgustid V-06 valgustäpid. Sinilinnu sissepääsu ja Kesk tänava vahele on meeleolu loomiseks planeeritud süvistatud 63. Süvistatud valgustid kultuurikeskuse sissepääsu juures - Sama tüüpi, aga võimsamate ja diameetrilt suuremate süvistatud valgustitega on valgustatud linnavalitsuse ette planeeritud lipumastid, kirsipuud ning Keskväljakul asuv Presidendi tamm. 53/79

54 3.6.3 Objektide valgustus Pinnapealne valgusti V We-ef FLC131, RAL7016 Linnavalituse ees olev tamm on valgustatud pinnapealse prožektoriga Süvistatud silla valgustid V-08 Silla valgustamiseks on plaanis kasutada silla kõrgemate servade sisse süvistatud valgusteid: 65. V-08 We-ef STI Stendide valgustid V-09 Stendide ja galerii valgustamiseks on plaanis kasutada varjualuste ülaserva süvistatud, suunatavaid spot-valgusteid: 66. V09 We-ef DOC110 LED Purskaevu valgustid Purskkaevu veejoad on valgustatud purskkaevu integreeritud LED valgustitega. Täpne valgusti tüüp antakse koos basseini tehnilise projektiga. 54/79

55 4. VERTIKAALPLANEERING Vertikaalplaneerimise aluseks on kohaliku firma Geodeesia OÜ poolt koostatud geoalus. Vertikaalplaneerimise käigus on võimalikult palju arvestatud olemasoleva maapinna reljeefiga. Vertikaalplaneerimine on lahendatud eraldi projektiga. Erinevuste puhul tuleb arvestada arhitektuurse ja maastikuarhitektuurse projektiga. 4.1 TEED JA PLATSID Teede ja platside paigutus ning maht vastavalt asendiplaani joonistele. Tee ja liiklus on lahendatud eraldi projektiga Teed Kesk tänav Tänavaruum on ringi planeeritud - rohkem ruumi on antud jalakäijatele ja kergliiklusele. Autode sõiduradasid on tehtud kitsamaks, säilitatud on 2-suunaline liiklus. Autotee laiuseks on planeeritud 5,5 m, mis jätab ühe sõidurea laiuseks 2,75 m. Liikumiskiirus on sarnaselt varasemale planeeritud kuni 30 km/h. Sõiduteest 8 cm kõrgemale, põhja poole, jalakäijate teega samasse tasapinda on planeeritud 1,75 m laiune 2-suunaline rattatee. Rattatee ja jalakäijate ala vahele on ette nähtud kõrghaljastus. Jalakäijate tee laiuseks on planeeritud põhja pool 3 m ja lõuna pool 2,25 2,75 m. Üksikud kohad on kitsamad. Kohati põhjapoolne jalakäijate tee laieneb ja erinevast materjalist ja eri tasapindadel ruutudele tekivad istumispesad. Jalakäijate ülekäigud on sõiduteega samas tasapinnas, välja arvatud Keskväljaku tänavale pikenev osa, mis on tõstetud kergliiklejate alaga samasse tasapinda. Plaanitud on kahte liiki ligipääse kinnistutele: 1. Suurema kasutusega ligipääsud on tehtud asfaltiga ja mugavamad 2. Väiksemad pääsud eristuvad kõnniteest erineva katendiga Hanseni allee Allee kaetakse peenkillustikuga, sarnaselt hetkolukorrale Platsid Sinilinnu parkla Sinilinnu parkla ning parklasse ligipääs kaetakse asfaltkattega. Parkla keskele on planeeritud täringukividega kaetud saar, mis on ülejäänud parkla pinnast 4 cm kõrgemal. 55/79

56 Keskväljak Keskväljakul on valdavalt kasutatud valgeid betoonkiviplaate, mõõduga 500x1000. Neid on mitmekesistatud ruudukujuliste tumedast graniitkivist pindadega. Sinilinnu teljel vahetavad mustad ja valged kivid omavahel kohad, markeerimaks hoone sissepääsu. Järve pool asenduvad hallid graniitkivi ruudud puidu ja muruga. Väljaku keskosas on valge betoonkivi asemel kasutatud killustikku ning lõpuosas puitu Linnavalitsuse esine parkla Linnavalitsuse esine väljak on samuti kaetud valge betoonkiviga, milles on halli graniitkivi ja osaliselt puitpinkidega ümbritsetud haljastuse ruudud. 4.2 KATENDID JA VIIMISTLUS Sõidutee, jalgratta tee ja suuremad juurdepääsud kinnistutele on planeeritud asfaltkattega. Hanseni allee ja keskväljakut ümbritsevad loodusrajad kaetakse peenkillustikuga. Peaväljaku ja linnavalitsuse esise väljaku põhikivina on kastutatud valgeid betoonkiviplaate 500x1000. Sinilinnu sissepääsu teljel vahetab 500x1000 hall graniitkivi välja valge graniitkivi. Sama mõõduga kivi jääb ka Sinilinnu kultuurikeskuse ja Kesk tn vahelisse kolmnurka. Kõnniteed on kaetud erivärviliste (valge, hall, tumehall) betoonkividega, mille mõõt on 140x140x70 (Mõisakivi mini, Ikodor). Värvimuutus katendis toimub seal, kus on aktiivsem tegevus, suunamuutus või teede ristumine. Väljaku Kesk tn poolses osas ja peatänava ääres on ruutudena kasutatud halli graniitkivi, mõõduga 250x /79

57 Kesk tn servas on 250 mm laiune kaldus riba, mis eraldab sõidutee rattateest / haljastusest. Selle puhul kasutatakse 50x50x50 mõõtudega täringukivi. Riba muudab tänava kerkliiklejasõbralikumaks. Jalakäijate ülekäik Keskväljaku pikendusel on samuti kaetud täringukiviga ja toodud tänavapinnast kõrgemale. Kesktänava äärsed ja Linnavalitsuse kõrval olead parkimisalad on kaetud murukiviga. Kogu ala ulatuses, Kesk tn ääres, Linnavalitsuse esisel väljakul ja põhiväljakul, on kasutatud väikevormidega sisustatud puit-pindasid. Kohati tõusevad terrassid maapinnast kõrgemale, Sinilinnu juures jäävad väljakuga samasse tasapinda. Kasutatakse naturaalset lehise laudist. Remmers, Silbergrau RC puit, mida ei ole võimalik teha lehisest nt väljakul asvuad raudteeliiprist 150x150 mm piire Sioo treated oak - Nola, Kajen sun loungeri istumispind RAL-9006 (valge alumiinium) - väljakul asuvate väikevormide metallosad - väljakul asuvate valgustite metallosad 57/79

58 RAL-9010 (puhas valge) - väljakul asuvate väikevormide puitosad nt Parco toolide ja laudade laudis. NCS S 3500-N (hall) - moodulmajade soklid - prügikastid RAL 2001 (oranžikas punane) - Kesk tn ääres asuvad Parco toolid ja lauad jm - Keskväljakul asuvate väikevormide kummi- ja plastikosad - rattahoidjad - teekattemärgistuse ruudustik katendiga sissesõitude juures RAL 7016 (antratsiit-hall) - Kesk tänava ääres olevad põhivalgustid 4.3 ÄÄREKIVID Kasutatud on 3 tüüpi äärekivide lahendust: Sõidu- ja kergliiklusteede servas on kasutatud tavapärase äärekivi asemel täringukividest (mõõdud 50x50x50 mm, värvus hall, riba laius 250mm) laotud kaldus serva. See võimaldab mugavat liiklemist ratta, lapsevankri, ratastooli jms ning loob väikelinnale kohase hubase ja kaasaegse tänavaruumi. Täringukividest serv ääristab ka parkimiskohti Kesk tn ääres. 58/79

59 Graniitsõelmealade, teega samas tasapinnas muru ning istutusalade servaks on katendiga samas pinnas olev L-kujuline plastikust serv. L-kujuline ääris asub ka kultuurikeskuse Sinilind sissepääsu märgistava katendi servades, kus see kohtub väljaku katendiga; ning väljaku pikikülgede pikendusel Sinilinnu ja Kesk tänava vahel, markeerimaks väljaku põhimahtu. Väljakul on osade istutusalade ja peenkillustikuga kaetud ruutude ümber vanast raudteeliiprist puitäär 150x150 mm palk, mis on väljakuga samas tasapinnas. Kokku raudteeliiprist äärt jooksvat meetrit 4.4 TREPID Üldiselt on antud lahenduse puhul kasutatud ühtlaseid langevaid kaldpindasid. Trepiastmed on projekteeritud keskväljaku lõppu, puitterrassi lõunapoolsesse serva. Terrassi põhjapoolne serv on valdavas osas seda piirava teega samas tasapinnas. 4.5 TEEDE JA VÄLJAKUTE PAIKNEMISKÕRGUS Teede ja väljakute vertikaali lahendus on antud teeprojekti vertikaalijoonisel. 4.6 SADEMEVEE KÄITLEMINE Sademevete lahendus on antud vee- ja kanalisatsiooniprojektis. Väljakute drenaažikaevud ja -rennid sobitatakse väljaku katendi mustriga ja on võimalikult vähemärgatavad. 5. LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE 5.1 ÜLDLAHENDUS Olemasolevat parkimisala Kultuurikeskuse juures on mõnevõrra vähendatud. Parkimist on lisatud Kesk tänava äärde. Väljapakutud lahendus paneb inimesi rohkem tänaval liikuma ja elavdab äritegevust Kesk tänaval. 5.2 LIIKUMIS-, KUULMIS- JA NÄGEMISPUUDEGA INIMESTE LIIKUMISVÕIMALUSED Liikumis-, nägemis-, ja kuulmispuuetega inimeste liikumine on ette nähtud kõikidel platsidel ja teedel. Normikohane laius 1,2 meetrit on tagatud ja kalle ei ületa lubatut 6%. 5.3 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID Liikluskorraldus on lahendatud eraldi projektiga. Sõidutee ja rattatee kõrguste vahe on 8 cm, nende vahel on kaldus täringukividest pind. 59/79

60 Sõidutee servas olevad parkimiskohad on sõiduteest erineva - murukivi katendiga. Kasutatud on valgust peegeldavaid liiklusmärke. Uued jalakäijate ülekäigurajad tähistatakse teekattemärgistusega. 5.4 PARKIMINE Sinilinnu parkla 53 kohta Kesk tänava äärne parkimine 49 kohta, sellest 10 kohta tänava põhjapoolsel küljel. Lisaks on tulevikus plaanis rajada parkimiskohad linnavalituse kõrvale ja taha. Käesoleva projektiga on linnavalitusse kõrvale planeeritud 9 parkimiskohta. 6. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS 6.1 OLEMASOLEV, SÄILITATAV HALJASTUS Kogu ulatuses likvideeritakse ning asendus-istutatakse Kesk tänava allee, mis on erivanuseline ja ei moodusta tervikut. Hanseni allee, mida on hiljuti korrastatud, säilitatakse. Muudes kohtades väärtuslik haljastus säilitatakse. 6.2 OLEMASOLEVA HALJASTUSE EHITUSAEGNE KAITSE NB! Ehitustööde korraldamise kohta peab ehitaja esitama tööde organiseerimise plaani, kus on näidatud soojakute paigaldamine, ajutised piirdeaiad, materjalide ladustamine ning ka alad kus rasketehnikaga liikumine on kindlasti keelatud. Ehitaja peab arvesse võtma antud peatükis viidatud haljastuse kaitsemeetmeid! Ehitustegevuse ajal kasutatavad üldmeetmed haljastuse kaitsmiseks: Mõistlik oleks suuremad puudegrupid koos alustaimestikuga kaitsta ajutiste piirdeaedade paigaldamisega. Piirdeaia paiknemisel jälgida võra projektsioone - piirdeaed paigutada neist kaugemale, st oluline on ka juurestiku ja pinnase kaitse rohustuga, mitte ainult puuvõra. väärtuslike puude võrade projektsioonide aladel kaevetööd sügavusega üle 10cm mitte kavandada. Elektrikaablite puhul täpsustatud kohad, kus tuleb kaevata käsitisi puujuurte kaitsetsoonis. Uue sillutise või muu pinnakatte paigaldamiseks maapinna varasemale kõrgusele juurestiku kaitsevööndis ei tohi pinnast koorida. Lahtine orgaaniline aine ja/ või turvas tuleks käsitsi eemaldada. Uus pinnakate tuleks seejärel panna maapinna endisele kõrgusele, vajadusel kasutada graanultäitematerjali. 60/79

61 Hoiduda raskete ehitusveokitega puu võra alt läbi sõitmast, mitte ladustada puude alla ehitusmaterjali, ehitusprahti või paigaldada soojakut. Arvestada, et tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub puu võra välisääreni, kus see on kõige õrnem. Ehitusplatsil liigselt tihenenud pinnas kobestada või vahetada 60-90cm sügavuselt välja uue, taimede istutamiseks sobiva mulla vastu. Säilitatavate puude tüvesid kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ümber tüve seotud püstiste prussidega, prusside ja tüve vahele panna pehmendus! Pehmenduseks on sobilikuks näiteks vanad autokummid, vill. Prussidest kaitse peaks ulatuma kogu tüve kõrguseni. Vältida õli ja kemikaalidega (nende jääkide eraldamise ja kõrvaldamisega) seotud reostamist Materjale, mis võivad reostada pinnast (nt betoonisegu ja diisliõli) ei tohi kasutada ning sõidukeid ei tohi pesta kohtades, kus reostus võib imbuda pinnasesse. Töötamisel on tähtis võtta arvesse maapinna kallet, et kahjulikke aineid sisaldavad vedelikud (betooni sisaldav pesuvesi, müürisegu jm) ei hakkaks puude suunas voolama. Juhised puujuurte kaitsmisest kaevetöödel: Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on kergesti varisev pinnas, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaevetrassi sulgemist. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui jämedate juurte läbiraiumine osutub vältimatuks, siis kahjustada võimalikult väheseid juuri, st mitte igalt poolt. Läbilõigatud puujuuri kaitstakse järgmiselt: kraavisein toestatakse maasse taotud vaiade vahele tõmmatud võrgu ja kotiriidega ning juurte ja kraaviseina vahe täidetakse liiva- ja turbasegust kihiga, kuhu pärast kaevetööde lõppu kasvavad uued juured. Kui kaevist tahetakse pikemalt aega lahti hoida, kaetakse kaevise puupoolne serv kilega ning kastetakse puud iga päev. Puu naabruses kaeva kõik vajalikud kraavid käsitsi, suuremaid juuri ei tohi lõhkuda, vaid tuleb kaevata altpoolt juuri: 61/79

62 6.3 LIKVIDEERITAV HALJASTUSE RAADAMINE Asendusistutus on vajalik terve Kesk tänava ulatuses. Puud on erivanuselised, ega moodusta tervikut. Kesk tänavale on planeeritud sarnaselt varasemale harilik pärn. Likvideeritavad puud alal, kokku 146 tk Ehitusplatsi raadamine toimub vastavalt MaaRYL 2010 Pinnasetööd p. 221 nõuetele. Looduses ja plaanil tuleb selgelt tähistada ala, mida võib kasutada ehitustegevuseks ja masinate liikumiseks. Ühtlasi piirata ala ajutiste piiretega. Raietöid tehakse ainult projektiga kindlaks määratud alal ja vastavalt väljastatud raieloale. Puude langetamisel saetakse võimalikult maapinna lähedalt. Eemaldatakse kännud ja suured juured. Langetatud puud tuleb ära vedada ja eemaldatud puu ümbrus korrastada. 6.4 UUSHALJASTUSE KONTSEPTSIOON Haljastuse valikul on lähtutud Elva keskväljaku arhitektuurikonkursi võidutöö Sõstrapõõstaste vahel kontseptsioonist. Loodud linnaruumis on kasutatud sarnaseid taimi, mis kasvavad maal vanaema juures. Kesk tänavat ilmestavad peenrad muru sees plaatidega vaheldumisi: valitud on lõhna-aiale sobilikke taimi, mis oleks ühtlasi ka vähenõudlikud ja dekoratiivsed. Liigi valikul on ühtlasi peetud oluliseks õiterohkust või lehtede eripärast ilu, mis rikastaks vaadeldavat ala, pakkudes ühtlasi raamistikku pargis ettenähtud erinevatele tegevustele. Puude ja põõsaste puhul on oluline ka saastekindlus ja hooldus Uushaljastuse liigline koosseis Liiginimetus eesti keeles/ ladina Täiendav kirjeldus keeles PUUD 62/79

63 Läänepärn (Tilia x europaea) Iseloomustus: õitseb VII. Hariliku ja suurelehise pärna looduslik hübriid. Enamasti püstiste okste ja laikoonusja võraga puu. Lehed pealt rohelised, läiketa, alt hele- või valkjasrohelised. Sagedamini kui teistel pärnaliikidel, esinevad tüvel suured pahad, millel uinuvatest pungadest moodustub rohkesti vesivõsusid. Kasvukoht: Talub hästi linnatingimusi. päike-poolvari. Hooldus: Läänepärnasid tuleb pidevalt kärpida (vormipuu), kuna tänavaruumis palju ruumi pole ja on vajalik hoida juurestik ning võra omavahel tasakaalus. Kaaluda kõnnitee alune rajada puude juures tugevdatud kasvualusena, et puujuurtel oleks võimalik edasi haruneda. Sahhalini kirsipuu `Ranho` (Prunus sargentii 'Rancho') Mõõdud: Kõrgus: 5-8m; Laius: 3-4m Iseloomustus: Tihe ümar võra, pähkelpruunid võrsed. Lehed puhkedes punakad, hiljem tumerohelised. Sügisvärv oranzpunane. Õied tumeroosad, õitseb mais. Punased kirsid valmivad augustis. Kasvukoht: Eelistab täispäikest 63/79

64 PÕÕSAD Kaunis ebaküdoonia 'Crimson and Gold' (Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold' ) Mõõdud: Laiuv põõsas, kuni 0,8 m kõrge ja lai. Iseloomustus: Õitseb maist kuni augustini. Õied tumepunased kollase südamikuga, keskmised viljad. Kasvukoht: Päikseline või poolvarjuline. Mullastiku ja niiskuse suhtes vähenõudlik. Kaunis ebaküdoonia 'Jet Trail' (Chaenomeles x superba 'Jet Trail' ) Mõõdud: Madal laiuv põõsas (kuni 0,7-1 m kõrge ja lai) Iseloomustus: Õitseb mais. Valged õied, suured viljad. Kasvukoht: Päikseline või poolvarjuline. Mullastiku ja niiskuse suhtes vähenõudlik. Lodjap-põisenelas Diabolo (Physocarpus opulifolius Diabolo ) Tuhkurenelas `Grefsheim` (Spiraea x cinerea Grefsheim ) Kurdlehine kibuvits Rubra (Rosa rugosa Rubra ) Mõõdud: Kõrgus: 2-3m; laius: 2-2,5m Kasvukuju Kiirekasvuline püstine põõsas Lehestik Tumepunane, ei pleeku Õied Kreemikasvalged, kännasõisikus Viljad Punased Muld Leplik mullastiku suhtes Märkused Talub hästi pügamist, sobib avalikele haljasaladele Mõõdud: Kõrgus: 1,5m; laius: 1,5m Kasvukuju Kaarjate okstega põõsas Lehestik Hallikasroheline Õied Valged Muld Väga leplik mullastiku suhtes Märkused Sobib üksikult, rühmadena ja vabakujulise hekina. Väga leplik ja sobiv avalikele haljasaladele Hooldus: Põõsast ei pügata, kuna kaotab siis oma kaarduvate okste ilu. Mõõdud: 1-1,5m kõrgune ja laiune Iseloomustus: tugevate püstiste okstega ja väga rohkete ogadega põõsas. Õied tumeroosad pooltäidisõied, nõrgalt lõhnavad. Viljad oranžikapunased, suured, läbimõõt 2-2,5cm, söödavad. NB! Annab juurevõsusid. Kasvukoht: On väga leplik mullastiku suhtes, talub ka kuiva kasvukohta. Talub hästi linnatingimusi. Külmakindel. 64/79

65 Kuldsõstar 'Krupnoplodnaja Uzbekistana' (Ribes aureum 'Krupnoplodnaja Uzbekistana') Mõõdud: Kõrgus: 1,5m; Laius: 1,2m Iseloomustus: Kiirekasvuline põõsas. Püstise kasvulaadiga. Kuldkollased õied IV-V. Söödavad marjad mustad, pruunika varjundiga. Marjadel meeldiv magushapu maitse. Kasvukoht: Päikesepaisteline kasvukoht. Sobib üksikult istutamiseks kui ka vabakujulise hekina. Karusmari Invicta (Ribes uva-crispa Invicta ) Iseloomustus: Marjad: kollakasrohelised, ovaalsed, väga suured, näärmekarvadega, maitsvad. Põõsas: jõulise kasvuga, püstine, tugevate ogadega. Kasvukoht: päikeseline kuni nõrgalt varjuline, parasniiske ja viljakas muld. Talvekindlus: väga hea. Haiguskindlus: väga hea. Märkus: maailmas laialdaselt kasvatatav sort Punane sõstar (Ribes rubrum) Mõõdud: Põõsas kuni 1,5 m kõrge, püstine. Iseloomustus: Võrsed hallikad, paljad. Lehed 3- või 5- hõlmased, harva alumine pind karvane. Õied väikesed, rohekad või rohekaskollased, lookjalt rippuvates 8 10 cm pikkustes kobarates. Viljad ümarad, punased (kultuursortidel ka valged) hapukad. Must sõstar (Ribes nigrum) Mõõdud: maapinnalähedases mullas harunenud varrega mitmeaastane, kuni 1,5 m lai ja kuni 2 m kõrge põõsastaim. Iseloomustus: Maapealse osa moodustavad erineva vanusega oksad, mis on tekkinud basaal- ehk juurmistest pungadest. Igal aastal tekib oksa tipupungast juurdekasv, seega võib oks koosneda kuuest või isegi rohkemast juurdekasvust. 65/79

66 PÜSIKUD/ PUHMAD Metssalvei `Caradonna`, (Salvia nemorosa `Caradonna`) Keskmise kasvuga puhmikuline. kasvab tavaliselt cm kõrguseks vajades cm kasvuruumi. Õitseb juunist augustini. Kasvukoht: Parasniisked, mitte väga toitaineterikkad mullad. Talub põuda. Täispäike. Hooldus: Peale õitsemist puhmas tugevalt tagasi lõigata, siis õitseb kolme nädala pärast uuesti. Mets-salvei 'Ostfriesland' (Salvia nemorosa 'Ostfriesland') Mõõdud: K: 30-50cm Õitseb juuni-august Õied Sinakaslillad Lehed Ovaalsed, karvased Muld Parasniiske kuivem aiamuld Taimi m2 5-7 Hooldus: Peale õitsemist lõika puhmas tugevalt tagasi, kolme nädala pärast õitseb taim uuesti. Sobib masshaljastuseks ja talveõrna lavendli asenduseks 66/79

67 Idamagun 'Princess Victoria Luise' (Papaver orientale 'Princess Victoria Luise') Mõõdud: K: 60-80cm; L: 60cm. Iseloomustus: Karvased rohelised sulgjad lehed. Mustade aluslaikudega lõheroosad suured õied VI-VII. Pärast õitsemist lehed kuivavad. Kasvukoht: Päike, poolvari, kuivem kasvukoht. Idamagun 'Pizzicato' (Papaver orientale 'Pizzicato') Mõõdud: K: 60-80cm; L: 60cm. Iseloomustus: Karvased rohelised sulgjad lehed. Oranzikaspunased suured õied VI-VII. Pärast õitsemist lehed kuivavad. Kasvukoht: Päike, poolvari, kuivem kasvukoht. Metsmaasikas (Fragaria vesca var. Vesca) K: 20 cm Iseloomustus: Väikeste marjadega väga magus metsmaasikas. Võsunditega, sobib pinnakatteks aeda. Aedmaasikas Polka (Fragaria x ananassa) Marjad: säravpunased, suurepoolsed, laimunajad, lühikese kaelaga ja ümardunud tipuga. Hea korjatavuse ja käitlemiskindlusega. Tupplehtedeta raske korjata. Viljaliha: tihe, helepunane, väga maitsev. Puhmik: keskmise kasvuga, võsundtaimi annab rikkalikult, saagikas. Kasvukoht: päikeseline, parasniiske, vett läbilaskev, toitaineterikas muld. Talvekindlus: hea. Haiguskindlus: vastuvõtlik risoomi haigustele, lehehaigustele ja maasikalestale. Märkus: maitselt ja välimuselt kõrgelt hinnatud müügimari. Pärit Hollandist. 67/79

68 Faasseni naistenõges 'Walker's Low' (Nepeta x faassenii 'Walker's Low') Harilik raudrohi 'Red Velvet' (Achillea millefolium 'Red Velvet') Mõõdud: Kõrgus: 45cm; Laius: 60cm õitsemise aeg VI IX Iseloomustus: kauni põõsasja kasvukujuga ning oma heledate lillakassiniste õitega võib ta õitseda ühtejutti varasuvest hilissügiseni. Kasvukoht: Ka faasseni naistenõges on vähenõudlik taim, ta eelistab päikesepaistelist kasvukohta, kuid saab hakkama ka poolvarjus. Mullaks kõlbab tavaline parasniiske aiamuld. Hooldus: Õitsemise ergutamiseks ei pea taime korraga tagasi lõikama, piisab sellest, kui teha nn harvenduslõikust ehk varem õitsemaläinud õievarsi täispikkuses tagasi lõigata. Taim hakkab kohe uusi võrseid ajama, mis mõne nädala möödudes juba õitsema lähevad. Mõõdud Õitsemisperiood K cm / L 60 cm Juuni - September Tingimused Õie värv Külmakindlus Päike, poolvari; väheviljakas, kuivemapoolsem muld. Punane Väga hea Kurd-hiidiisop 'Golden Jubilee' (Agastache rugosa 'Golden Jubilee' ) Mõõdud: Kõrgus cm õitsemise aeg VII X. Iseloomustus: Taim pakub ilusat kontrastset värvide mängu oma sügavlillade õite ja kollaste lehtedega. Lilled ja lehed on aromaatsed. Püstised, kuni 70cm õievarred. Meelitab ligi mesilasi ja liblikaid. Aedmonarda `Cranberry Lace` (Monarda didyma `Cranberry Lace`) Kasvukoht: Hiidiisopid on tänuväärsed püsikud, sihvaka püstise kasvu ja pika õitsemisajaga, pealegi on nad kasvukoha suhtes vähenõudlikud. Eelistab hästi vett läbilaskvat huumusrikast mulda ja päikeselist sooja kasvukohta, aga lepib ka tavalise aiamullaga. Mõõdud: Kõrgus/ laius cm. Kääbussort. õitsemise aeg VII IX Iseloomustus: Roosakaslillad tumeda südamikuga õied puhkevad suve alguses. Lehestik hallikasroheline ja aromaatne. Kasvukoht: Eelistab niisket huumusrikast mullastikku ja päikeselist kasvukohta. Hooldus: Õitsemisperiood võib kesta sügise keskpaigani kui järjekindlalt eemaldada närbunud õied. 68/79

69 Aedmonarda Fireball (Monarda didyma ` Fireball`) Mõõdud: Kõrgus: kuni 80 cm Iseloomustus ja kasvukoht: säravpunased õied. Kasvab tavalises aiamullas puhmikuna, mida võid jagada 3-4 aasta järel. On haiguskindel,hea lõhna-, maitse- ja meetaim. KÕRRELISED Teravaõieline kastik `Karl Forester` (Calamagrostis acutiflora `Karl Forester`) Atlase aruhein (Festuca mairei) Mõõdud: K: cm; L: 30cm Õitseb VIII-IX Iseloomustus: üks populaarsemaid ilukõrrelisi. Õied on alul punakasroosad, hiljem kollakad. Õied Kollased, sihvakas õisikus Lehed Peened, rohelised, pikad Muld Kergem ja kehvem muld Taimi m Märkused Eriti tugeva kasvuga talvekindel Kõrreline Mõõdud: K: cm. Iseloomustus: Lehestik on kergelt kaarduv, kuid see on vaid efekt, sest lehed on tegelikult lausa torkavalt tugevad. Õievarred on püstised. Pikaealine ja muretu taim. Hooldus: Tegemist on ühe lihtsaimalt kasvatatava pinnakatjaga, mis ei vaja lõikamist. Ainus, mida tuleks teha, on kevadine vana lehestiku väljaharjamine. Kasvukoht: Kui taim on korralikult kohanenud, pole talle mureks ei põud ega liigne kuumus. Harilik sinihelmikas 'Variegata' (Molinia caerulea 'Variegata') Mõõdud: K: 70 cm; L: cm Iseloomustus: Püstine, tihe puhmastik. Kollakasvalge triibuga roheline lehestik moodustab toreda madala puhma. Lehestiku kõrgus on cm, õitsikutega sirutab kuni 70 cm välja. Kerge purpurse varjundiga õisikud, mis saavad seemnete valmimisajaks kollaka päevituse. Kollaseks värvub ka ülejäänud lehestik. Kasvukoht: Armsa moega väärikas pinnakatja, kes on vähest hoolt nõudev ja mullastiku suhtes leplik. 69/79

70 Läiklubikas (Sesleria nitida) Mõõdud: K: cm; L: cm Iseloomustus: Efektne, kitsaste sinakas- roheliste lehtedega kõrreline. Kaunilt püstise, madala ja tiheda kasvuga ning õitseb juunis. Hooldus: Tagasi lõikamine ja jagamine varakevadel. Lihtne hooldada. KALDA- JA VEETAIMED Ahtalehine hundinui (Typha angustifolia) Kasvukoht: hundinuiad istutada konteineriga, sest võivad võimsa risoomi tõttu kiiresti levides koduaia veekogus metsistuda. Hundinuia kasvatatakse avatud päiksepaistelises kohas kas niiskes mullas või 30 cm sügavuses vees. Hooldus: Paljundatatakse kevadel risoomi jagamise teel. Hambuline kobarpea `Desdemona` (Ligularia dentata `Desdemona`) Mõõdud: Kõrgus: kuni 1m. Lehed: pruunikasrohelised. Õied: oranzikaskollased, augustis -septembris. Kasvukoht: päikseline kuni poolvari, parasniiske kuni märg, huumusrikas aiamuld. Kasutamine: veekogude kaldad, taustataim, püsilillepeenrad. Märkus: ei talu kuiva mulda. Aed-päevaliilia `Stella D`oro` (Hemerocallis `Stella D`oro`) Mõõdud: K: cm. Iseloomustus: Õitseb VI-VIII. Õied kollased, lõhnavad. Korduvõitseja. Kasvukoht: Sobib keskmiselt viljakas parasniiske muld. Päike, poolvari /79

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Microsoft Word _PP_MA_Seletuskiri_II_ETAPP

Microsoft Word _PP_MA_Seletuskiri_II_ETAPP PROJEKTEERIJA: OÜ Lootusprojekt Reg nr EP 10844791-0001 KM Reg nr EE100752083 MK tegevusluba E230/2005-P MK tegevusluba VS 136/2004-P Olevimägi 10-1, 10123 Tallinn Fax 6411578 GSM +372 5086653 info@lootusprojekt.ee

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel:

KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: Tel: KORIKS-FIIBER Hinnakiri 2016 E-post: info@koriks.ee Tel: +372 659 6442 www.koriks.ee KLAASPLASTIST KÜMBLUSTÜNNID Klaasplastist kümblustünnid on hügieenilised ning neid on väga lihtne puhastada ja hooldada.

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem