Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018"

Väljavõte

1 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

2 2

3 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen Ullumikkut Nuummi erngup nukinganik nukissiornermi ukiut 25-nngortorsiorniarlugit katersuuppugut, Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanilu erngup nukinganik nukissiorfiliornerup nalliuttorsiutiginissaanut pissutissaqarluarpoq. Ullumikkut Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanit nukissiuuteqarnermik minguitsumik Nuummi nukissiuuteqarnerup 99 %-ia pilersorneqarpoq. Ullup taassuma nalliuttorsiutigineranut taama amerlatigisut peqataanerat takullugu nuanneqaaq. Nukissiorfiup tamatsinnut pingaaruteqassusianik peqataanersi naqissuseeqataavoq. Erngup nukinganik nukissiorfiliornissamut minguitsumik ataavartumillu nukissiuuteqalernissamut ikaarsaariarneq 3

4 aningaasaqarnikkut annertuumik taamani aalajangiineruvoq. Taamanikkut nukissiorfiliorneq koruuninik 1 milliardit missaannik akeqarpoq. Erngup nukinganit nukissiuuteqarnermut ikaarsaariarneq qujanartumik aningaasaliilluarnerusimavoq. Nukissiuuteqarnermut aningaasartuutit ikilisimapput, tamannalu nukissiuuteqarnermut akigititanut appasinnerusunik kinguneqartitsisimavoq innuttaasunut inuutissarsiornernullu iluaqutaasimavoq. Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanni nukissiorfiliorneq aamma kikkunnut tamanut minguitsumik ataavartumillu nukissiuuteqalernermik kinguneqarpoq. Ukiuni 25-ni ingerlasimasuni aamma Sisimiunut, Tasiilamut, Qaqortumut, Narsamut Ilulissanullu pilersuisunik erngup nukinganik nukissiorfiliorpugut. Ullumikkut Kalaallit Nunaanni tamarmi Nukissiorfiit tunisaannit innaallagissamit kiassarnermillu erngup nukinganik nukissiorneq 67,5 %-iunera tamatuma nassataraa. Tamatuma nassatarisaanik uuliamik pisiortornermut Nukissiorfiit ukiut tamaasa koruunit hunnorujut millionikkaat sipaarutigisarpai. Nukissiuuteqarnermut iluarsiissutit ataavartut ineriartupiloorput, 2030-milu Kalaallit Nunaat tamakkiisumik nukissiuuteqarnermik ataavartumik pilersugaalernissaa anguniarneqarpoq. 4

5 Erngup nukinganik nukissiorfinnik suli amerlanerusunik sanaartornissamut periarfissat annertoorujussuupput. Aasianni, Qasigiannguani, Maniitsumi, Paamiuni aamma Nanortalimmi erngup nukinganik nukissiornermik suliniutit aallartinneqarnissaat akilersinnaanersut Nukissiorfiit maanna misissorpaat. Tamatuma saniatigut sumiiffinni taakkunani seqinermit, anorimit, eqqakkanik ikuallaanermit, brintimit il. il. nukissiuuteqarnermik pilersugaqarnerup tapertaqarsinnaanera tulluartuusinnaanersoq misissorneqarpoq. Sumiiffiit ilaanni erngup nukinganik nukissiornissamut periarfissat ima annertutigaat suliffissuaqarfinnik nukissiuuteqarnermut annertuumik pisariaqartitsisunik soorlu qarasaasiaqarfinnik pilersuisinnaassallutik. Ukiuni aggersuni suliffeqarfinnik taama ittunik pilersitsiniarnerni kajumilersitsinissaq Naalakkersuisut anguniagaraat. Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni 100 %-imik minguitsumik nukissiuuteqarnermik pilersuinissamut anguniagaq anguneqassappat erngup nukinganik nukissiuuteqarnerup saniatigut nukissiuuteqarnernik ataavartunik allanik misissugaqarnissarput pisariaqarpoq. Erngup nukinganik nukissiornermut ilassutitut imaluunniit allatut qinigassatut anorimit seqinermillu nukissiuuteqar-nerit naleqquttuupput. 5

6 Taamaattumik illoqarfinni nunaqarfinnilu tamani Nukissiorfiit uuttortaaqqusimavakka, taamaalilluta nukissiorfitoqqat uuliamik ingerlatilittut tamakku minguitsunik nukissiorfinnik nutaalianik taarsersuinissamut pilersaarusiorsinnaassagatta oqareernittullu 2030-mi nunami tamarmi minguitsumik nukissiuuteqarnissamut ikaarsaariarnerup naammassisinnaanissaa anguniarparput. Ukiut 25-t matuma siorna Kalaallit Nunaanni erngup nukinganik nukissiorfiup siulliup sanaartorneratigut aningaasaliineq siumut isiginnilluarsimanertut aalajangiinerusimavoq. Aalajangiinitsigut Kalaallit Nunaanni attaveqaateqarnermut annertuumik nutarsaanissamut tunngavissiisimavugut. Anguniagaq tassaavoq inuiaqatigiit suliassaqarfinni tamani teknologiimik iluarsiissutinillu nutaanik atugaqarfigisagut. Nunamut pisuumut, nammaqatigiittumut piujuartitsisumullu ineriartortitsisinnaanitsinnut tamanna pisariaqarpoq. Taamaattumik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani nukissiorfiup ukiunik 25-nngortorsiornerata nalliuttorsiutigineranut tamassi tikilluaqqusinnaagassi assut nuannaarutigaara. Taamatut oqaaseqarlunga ulloq nuannersumik nalliuttorsiorfiusumillu atussagissi tamassi kissaappassi. 6

7 Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen Vi er samlet her i dag for at fejre 25 år med vandkraft i Nuuk, og der er god grund til at fejre etableringen af Buksefjordsværket. I dag leveres 99 % af Nuuks energi fra den rene energikilde ved Buksefjorden. Det er dejligt at se, at så mange deltager i fejringen af denne dag. Jeres deltagelse er med til at understrege betydningen af værket for os alle. Omstillingen til grøn og vedvarende energi ved etablering af vandkraftværket var en stor økonomisk beslutning. Det kostede dengang cirka 1 milliard kroner at bygge værket. Heldigvis har overgangen til energi fra vandkraft vist sig at være en god investering. Omkostningerne ved at producere energi er blevet lavere, hvilket er kommet borgere og erhvervsliv til gode i form af lavere energipriser. Etableringen af Buksefjordsværket betyder også grøn og vedvarende energi til alle. I de 25 år, der er gået, har vi også bygget vandkraftværker til forsyning af Sisimiut, Tasiilaq, Qaqortoq, Narsaq og Ilulissat. Det betyder, at vandkraft i dag udgør 67,5 % af den el og varme, som Nukissiorfiit afsætter i hele 7

8 Grønland. Nukissiorfiit sparer som følge heraf hvert år flere hundrede millioner kroner til indkøb af olie. Vedvarende energiløsninger er i rivende udvikling, og det er målet, at Grønland skal være fuldt ud forsynet med vedvarende energi i Potentialet for etablering af endnu flere vandkraftværker er meget stort. Nukissiorfiit er ved at undersøge, om det kan betale sig at sætte vandkraftprojekter i gang i Aasiaat, Qasigiannguit, Maniitsoq, Paamiut og Nanortalik. Samtidig bliver det undersøgt, om det vil være hensigtsmæssigt at supplere energiforsyningen disse steder med energi fra el, vind, affaldsforbrænding, brint m.m. I nogle områder er vandkraftpotentialerne så store, at de vil kunne forsyne energikrævende industrier så som datacentre. Det er Naalakkersuisuts mål at søge at tiltrække den slags virksomheder i de kommende år. Skal målet om 100 % grøn energiforsyning af det grønlandske samfund nås, kræver det, at vi også ser på andre vedvarende energikilder end vandkraft. Vind og sol er oplagte energikilder at anvende som supplement eller alternativ til vandkraft. 8

9 Jeg har derfor bedt Nukissiorfiit om at gennemføre målinger i alle byer og bygder, så vi kan lave en plan for at udskifte de gamle dieseldrevne værker med nye moderne rene energikilder - og som sagt satser vi på at være færdige med omlægningen til ren energi i hele landet i Den investering, vi foretog for 25 år siden med etableringen af det første vandkraftværk i Grønland, har vist sig at være en meget fremsynet beslutning. Med beslutningen lagde vi grundstenen til en omfattende modernisering af Grønlands infrastruktur. Målet er et samfund, hvor vi på alle områder benytter os af moderne teknologi og løsninger. Det er nødvendigt for, at vi kan udvikle et rigt, solidarisk og bæredygtigt land. Det er derfor med stor glæde, at jeg kan byde jer alle sammen velkommen til fejringen af Buksefjordsværkets 25 års jubilæum. Med disse ord ønsker jeg jer alle en god og festlig dag. 9

10 Borgmeterip tullia siulleq Randi Vestergaard Evaldsen, Kommuneqarfik Sermersooq Siullermik Nuummi erngup nukinganik nukissiuuteqarnerup ukiuni 25-nngortorsiorluni nalliuttorsiutigineqarnissaanut Inuussutissarsiornermut Nukissiuuteqarnermullu Naalakkersuisup aaqqissuussinera pillugu qujarusuppunga, tassami nalliuttorsiutissaavoq angisooq. Nunatsinni nukissiuuteqarnerup 60 %-ia erngup nukinganik nukissiuuteqarnikkut mingutsitsinngitsumik pilersuisoqarnera oqaatigissallugu tupinnarluinnarpoq. Tamanna tulluusimaarutissaavoq, tassami nunat mingutsitsinngitsumik nukissiuutilimmik atuisut amerlagisassaanngillat. Nuummi erngup nukinganik nukissiuuteqarneq angisooq nammappaa, taavalu Nuummiinnaq ukiumut uuliamut 35 millionit koruuninik 10

11 sipaarfiusarnera paasisaqarfigalugu erngup nukinganik nukissiuuteqarneq tamatsinnut tunissut iluaqutaasorlu qanoq pitsaalluinnartigisoq ersersinneqaannarpoq. Avatangiisinut mingutsitsinissaraluit sipaaginnanngilavut, aammali innuttaasut millionilippassuarnik atuinissaraluat sipaarutigaavut. Taamaattumik erngup nukinganik nukissiuuteqalernissamut taamanikkut aalajangersimaneq eqqorluinnartuusimasoq qularutissaanngilaq. Taamatut aalajangerneq sapiitsuliorneruvoq, aammali eqqortuunerpaavoq. Ineriartortinneqartorpassuartulli assigiinngitsunik peqquteqartumik ineriartortitsinissamut akerliusoqartuaannarpoq, aamma Nuummi erngup nukinganik nukissiuuteqalernissamut akerliusorpassuaqarsimanera isertuussassaanngilaq. Akisuallaarporooq, oqartoqarpoq. Pinngortitamut kusanaallisaataavorooq; pinngortitamik aserorsaaneruvoq piniagassanillu qimaatitsinerulluni. Tamarmik tunngavilersuutitsialaapput, matumanilu inuiaqatigiit uatsitut ittut taama ikitsigaluta immitsinnut naalaartarnissarput eqqaamassallugu pingaaruteqartuuvoq. Akisusimaqaaq. Isumaqarpunga pilersinneqarnerani 1 milliardit angullugit akeqannguatsiartoq nunamut Kalaallit Nunaatut ittumut taama mikitigisumut 11

12 aningaasarpapilussuupput. Taamaakkaluartoq ukiunut 25-nut kingullernut qiviaraanni, uuliaannarmut sipaarutaasut eqqarsaatigalugit 1 milliardit utertinneqareerput. Ilaanni sapiissuseqarneq amerlasoorsuarnillu aningaasaliisinnaaneq imminut akilersinnaasarpoq, inuiaqatigiinnullu iluaqutissat nammineerlutik takkuttartut amerlanngeqaat. Pingaartitanik iliuuseqarsinnaaneq sapiiffigisariaqarpoq namminerlu siunissarisaq pillugu periarfissat atorluartariaqarlutik. Isumaqarpunga Nuummi erngup nukinganik nukissiuuteqarnissamik aalajangersimanertut periarfissaq iliuuseqarfigigatsigu inuiaqatigiittut tulluusimaarutigisinnaakutsooripput. Ataatsimoorussisimavugut pilersitsinissamullu atugassanik nunatta avataaniit aningaasaliiumasut akuerisimallutigit, taamanikkullu akerliusut ullumikkut naammagisimaarnermik taarserneqareerput, pissutigalugu nukissiuuteqarfiup sorpassuartigut iluaqusersormatigut. Isumaqarpunga piffissaq utertittutullusooq illugu erngup nukinganik nukissiuuteqarfiup piviusunngortinnissaanut najukkami nukinnik atuisimasut aningaasaliisimasullu qungujulalluta qujaffigissagivut. Paasinartunngorlugu oqaatigineqarsinnaavoq; Ullumikkut erngup nukinganik nukissiuuteqarfik matussagaluarutsigu innaallagiaqarumallutalu ukiumut 150 millionit koruunit ujartortuartariaqarlutigit, inuiaqatigiinni 12

13 aningaasaqarnikkut qanoq atugaqartitsissava? Arlaannarpulluunniit tassunga killikkusunngilaq Sapiissuseqartut takorluuilluarsimasullu peqqutaallutik Nuup eqqaani erngup nukinganik nukissiuuteqarfiliortoqarpoq, taamaammat Nuuk pilerinarsarluarneqarpoq taamaalillunilu alliartuinnarluni nuannarineqarluinnarlunilu. Taamaattumik erngup nukinganik nukissiuuteqarfiup nalliuttorsiutigineratulli pilersinneqarnissaanut iliuuseqarsimasut ullumikkut nalliuttorsiutigineqarnissaat peqquteqarluartoq. Sapiissuseqarneq, takorluuineq aamma piumassuseqarneq atorlugit avataaniit aningaasaleerusuttunik inissaqartitsinikkut nammineq naammassisinnaanngisavut eqqarsaatigalugit Kalaallit Nunaat ajukkutinngitsoq nammineertorlu pilersinneqarsinnaasoq. Ukiut 25-t matuma siorna taama takorluuisimanissinnut sapiissuseqarnissinnullu qujanaq Nuup aamma Nunatta ineriartorneranut allanngueqataanissinnut qujanaq. 1. viceborgmester Randi Vestergaard Evaldsen, Kommuneqarfik Sermersooq Som det første vil jeg gerne sige tak til Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi for at arrangere denne fejring af 25 år med vandkraft her i Nuuk, for det er virkelig noget at fejre. Det føles ganske enkelt fantastisk, at vi kan sige, at 60 13

14 % af al energi, der produceres her i Grønland, er grøn energi produceret gennem vandkraft. Det er noget, vi kan være stolte af, for det er ikke mange lande, der kan bryste sig af at være så grønne i deres energiforbrug. Vandkraftværket her i Nuuk bærer en stor del af æren for det samlede billede, og når man læser om, at vi alene her i Nuuk sparer 35 millioner liter olie om året, så bliver det endnu mere tydeligt, hvor fantastisk en gave og gevinst vandkraftværket er for os alle. Ikke alene sparer vi miljøet for store belastninger, vi sparer også borgerne for et meget stort millionbeløb. Derfor er der ingen tvivl om, at vandkraftværket var den helt rette beslutning i sin tid. Det var en modig beslutning, men mest af alt den rette. Som med så meget anden udvikling, så er der altid kræfter, der af forskellige årsager ikke vil udviklingen, og det er ingen hemmelighed, at der var mange, der kæmpede mod etableringen af vandkraftværket her i Nuuk. Det er for dyrt, sagde man. Det skæmmer naturen. Det ødelægger naturen og skræmmer vildtet. Alt sammen gode argumenter, og det er vigtigt, at vi i et lille samfund som vores altid husker at lytte til hinanden. Prisen var også høj. Jeg mener, det kostede over en milliard i etablering et svimlende beløb for et lille land som Grønland. Men når vi ser tilbage på de sidste 25 år, så er den milliard tjent hjem 14

15 mange gange igen alene i besparelserne på olie. Nogle gange betaler det sig bare at være modig og se potentialerne i store investeringer, og det er jo også de færreste samfundsgevinster, der kommer af sig selv. Man skal turde satse stort og turde gribe de muligheder, man ser for sin fremtid. Jeg synes godt, at vi som samfund kan være stolte af, at vi greb den chance, som vandkraftværket i Nuuk var. Vi stod sammen og tog mod de udenlandske investeringer, der skulle til, og den modgang, der dengang var, er i dag byttet ud med en bred tilfredshed, fordi kraftværket har beriget os alle på alle måder. Jeg synes, vi med smil i øjet skal rette en tanke bagud i tiden og takke de lokale kræfter og de investorer, der gjorde vandkraftværket til virkelighed. Det kan jo siges ganske simpelt; hvis vi lukkede kraftværket i dag og skulle ud og finde omkring 150 millioner årligt for at købe os til elektricitet, hvor ville det så stille vores samfund økonomisk? Der vil ingen hen Det er modet og visionerne som dem, der lå bag etableringen af vandkraftværket ved Nuuk, der har været med til at styrke Nuuk og gøre Nuuk til en støt voksende og populær by. Derfor ser jeg i lige så høj grad dagen i dag som en fejring af de kræfter, der stod bag kraftværket, som det er en fejring af selve kraftværket. Det er gennem mod, visioner og viljen til at give plads for 15

16 udenlandske investeringer hvor vi ikke selv kan at det stærke og selvstændige Grønland skabes. Tak for jeres visioner og mod for over 25 år siden tak for en milepæl i Nuuks og Grønlands udvikling. 16

17 Nukissiorfiit pisortaanerat, Michael Pedersen, Nukissiorfiit Asasakka tamassi. Maanga tikilluaritsi. Nuanneqaaq taamak amerlatigisut takkussimammata. Maannakkut ukiuni 25-ni imermit nukissiorfeqarsimanerput nalliuttorsiutigigatsigu unikaallalluni aalajangiineq annertooq, tassaasoq suliniummut taamak angitigisumut aningaasaliissuteqarnissaq, eqqasaatigisariaqarpoq. Atagu naatsunnguamik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorfiliornissamut tunngaviusoq oqaluttuarilaarlara. Tassa 70-ikkut aallartinneranni uulia pillugu ajornartorsiummut siullermut utissaagut. Taamanikkut Kalaallit Nunaanni uuliamik annertuumik isumalluuteqarnermut taartaasinnaasumik kissaateqartoqalerpoq. 17

18 Tamatuma kingunerisaanik 70-ikkut qiteqqunneranni Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuni imermit nukissiorfiliorfissatut isumalluutinik annertuunik misissuinerit aallartinneqarput nunap immikkoortuini taamatuttaaq illoqarfinnut qaninnerusuni. Tamatuma kingunerisaanik taamanikkut Inatsisartut 1986-imi aalajangersaapput siunissami nukissiamik pilersuineq annertunerusumik imermit nukissiorfinnit atorluaanermik tunngaveqassasoq. Imermit nukissiorfinnut tapersersuineq aammattaaq malunniuppoq taamanikkut Inatsisartut 15. maaji 1990-imi isumaqatigiittut aalajangermassuk Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani imermit nukissiorfiup sananeqarnissaa. Taanna tassaavoq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorfiup pilersinneqarnissaanut aalajangerneq pillugu oqaluttuaq naatsoq. Tamanna aalajangerneq siumut eqqarsarneruvoq aamma isiginninneruvoq pitsaalluinnartoq. Aalajangerneq uagut ullutsinni tamatta assut iluaqutigisarput. Imaaginnanngitsoq aningaasarpassuit aningaasaliissutaanissaat, kisianni imermit nukissiornerup uuliamit salliutinneqarnissaanit aalajangerneq inuiaqatigiinnut koruuninik millionerpassuarnik sipaarutaavoq, nunarsuup sinneranut kiffaanngissuseqarneruvugut 18

19 maannakkullu imatut inissisimavugut nukissiap 99 procentia, Nukissiorfiit Nuummi nioqqutigisaa ataavartumik tunngaveqartumit nukissiaavoq. Uteqqilaarpara Nuummi nukissiap nioqqutigisatta 99 procentia ataavartumik tunngaveqartumit nukissiornermit pisuuvoq! Nukissiaq inuit atugarissaarnissaannut tunngaviuvoq. Nukissiap qulakkeerpaa taartumi qaamaneqarnissaa, internetimut routerip ingerlanissaa, mobilip batteriiata immernissaa, ullaakkut kaffip kissarnissaa. Alutornartuuvoq eqqarsaatigissallugu qulliup ikittaataa ikikkutsigu, iffiorfik 200 gradimut pisikkutsigu imaluunniit fjernsyni ikikkutsigu aap, tassani nukissiaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorfimmi kaavittorsuarnit pisarpoq. Illoqarfimmi innuttaasut tamarmik ullut tamaasa nukissiaq Utoqqarmiut Kangerluarsunnguaneersoq atortarpaat, kiisalu tamanna amerlanerpaanut apeqqutaavoq ullup nalunngisatta qanoq ingerlanissaanut. Kisianni Nuummi innuttaasut/nuummiut kisimik Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorfimmit iluaquteqarpat? Imaaliallaannarluni akissut tassaavoq aap. Tassami Nuummi innuttaasut Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanit sarfamik pisarput. Kisianni inuiaqatigiit tamarmik imermit nukissiorfik iluaqutigaat. Aningaasaqarnikkut annertuumik inuiaqatigiinnut assut iluaqutaasimavoq, kiisalu 19

20 tunngaviusimavoq nunap ilaani allani imermit nukissiorfiliornissamut kingusinnerusukkut aalajangiisarnernut. Imermit nukissiornerup atorneratigut uuliamik sipaartoqartarpoq. Utoqqarmiut Kangerluarsunnguani Imermit Nukissiorfiup nukissiaq nioqqutissiarisimasaa uulia iluaqutigalugu nioqqutissiarineqarsimagaluarpat, taava tamanna ukiut taakku 25-t ingerlanerini 4,1 milliardit koruuninik akeqarsimassagaluarpoq. Uulia suli atorsimagaluarutsigu taakka 4,1 milliardit koruunit nunamit maanngaanniit nassiussimassagaluarpagut, kiisalu uuliap nunanit allanit eqquussunnissaanut pituttorsimassagaluarluta. Taamaammat Utoqqarmiut Kangerluarsunnguanut aningaasaliissuteqarneq nunamut tamarmut iluaqutaasimavoq. Taamatuttaarlu nunamut tamarmut iluaqutaavoq tamatuma kingornatigut Tasiilami aamma Sisimiuni, Ilulissat eqqaanni Paakitsumi aamma Qorlortorsuarmi, ullumikkut Qaqortumit aamma Narsamit pilersuisuusoq, imermit nukissiorfiit sanasimagatsigit. Siusinnerusukkut taaneqareersutut siunissami nukissiamik pilersuinerup imermit nukissiornermit tunngaveqarnissaanut aalajangerneq siumut takorluuinerusimavoq pitsaasoq siunissamullu aqqutissiuilluni. Ilaatigut tamatuma kingunerisimavaa kingusinnerusukkut imermit nukissiorfinnut allanut aamma ataavartumik 20

21 tunngaveqartumit nukissiornernut allanut aningaasaliisimanerput. Soorlu Naalakkersuisoq oqartoq angusaqarluarniarluta pilersaaruteqarpugut, tassa 2030-imi tamanit nukissiamit pilersuineq sapinngisamik annertuumik ataavartumik tunngaveqartumit pinissaanik. Imermit nukissiorfinnut aningaasaliissuteqartarnitsigut anguniakkamut ingerlalluarpugut, kisianni aammattaaq ataavartumik tunngaveqartumit nukissiamik pissarsiffiusinnaasut allat misissorpagut. Taamaalilluta Igalikumi nukissioriaatsit assigiinngitsut akuleriisillugit suliniutitsinni seqerngup qinngornerinit katersissutit pitsaasumik misilittagaqarfigaagut, maanakkullu anorisaatit siulliit Sisimiuni misilerarnissaa sulissutigaarput. Tamakku saniatigut paasiniarparput sumi anorimit aamma seqinermit nukissiornerit periarfissaqarluarnerunersut taamatullu imermit nukissiorfiit anginerit mikinerillu. Naggataatigut aammaarlunga takkussimasunut tamanut qujaniarpinga, tamassi qutsaviginiarpassi, sullittakkagut, tamatigut nersualaarinnginnissamut aamma nersualaarinissamut piareersimasartut ingammik pilersuineq unittooraangat siunnersuutit "kinguneqarluarsinnaasut" amerlasuut takkuttarput. Quiajasaarneq qimallugu Nukissiorfinni soqutiginninneq annertooq misigisimavarput aamma suliatsinnut annertuumik 21

22 tapersersuineq. Tamanna assut nuannaarutigaarput. Taamatuttaaq suleqatigisartakkatsinnut qujangaarpunga mappersakkamik qalipaatigissaartumik suliaqarnermi peqataanissinnut, kisianni aammattaaq Kalaallit Nunaata nukissiamik suli pilersorneqarnera pitsaanerulersinniarlugu aamma suli nukissiap ataavartumit tunngaveqartup annertunerulernissaanut, suleqatigiinnermut qujanarsuaq. Naggasiullugu Nukissiorfiit sulisuinut tamanut, ukioq kaajallallugu ullut tamaasa, nukissiamik pilersuineq aalaakkaasoq aamma ingerlaavartoq qulakkeerniarlugu Nuummiinnaanngitsoq, kisianni nuna tamakkerlugu, ilungersorlutik sulisartunut qujanarsuaq. Energidirektør Michael Pedersen, Nukissiorfiit Kære alle. Velkommen til. Det er dejligt, at så mange er mødt op. Nu, hvor vi fejrer, at vi har haft vandkraft i 25 år, er det værd at stoppe op og tænke over den store beslutning, det var, at investere i så stort et projekt. Lad mig lige ganske kort ridse baggrunden op for etableringen af Buksefjorden Vandkraftværk. Vi skal nemlig tilbage til den første oliekrise i begyndelsen af 70 erne. På det tidspunkt opstod 22

23 der i Grønland et ønske om alternativer til den store afhængighed af olie. Det førte til, at man i midten af 70 erne indledte undersøgelser af de meget betydelige vandkraftressourcer rundt om i Grønland både regionale og bynære. På baggrund af undersøgelserne tog det daværende Inatsisartut i 1986en beslutning om, at den fremtidige energiforsyning hovedsageligt skulle baseres på udnyttelse af vandkraft. Opbakningen til vandkraft slår også igennem, da man i daværende Inatsisartut den 15. maj 1990 enstemmigt vedtog at gennemføre bygningen af vandkraftværket ved Buksefjorden. Det er den helt korte version af beslutningen om etableringen af Buksefjorden Vandkraftværk. Det var en meget visionær og fremsynet beslutning. En beslutning, som vi alle den dag i dag har stor gavn af. Ikke nok med, at der skulle investeres mange penge, men beslutningen om at satse på vandkraft frem for olie, har sparet samfundet for mange millioner kroner, gjort os mere uafhængige af resten af verdenen og bragt os i en situation, hvor 99 % af den energi, Nukissiorfiit i dag sælger i Nuuk er vedvarende. Jeg siger det lige igen 99 % af den energi, vi i dag leverer til Nuuk er vedvarende! Energi er grundlaget for, at mennesker kan trives. Energi sikrer, at der er lys i mørket, at der er gang i routeren, at mobiltelefonen oplades, og at kaffen 23

24 er varm om morgenen. Det er fascinerende at tænke på, at hver gang, vi tænder for en kontakt, sætter ovnen på 200 grader eller tænder for fjernsynet ja, så kommer energien fra turbinerne i Buksefjorden Vandkraftværk. Alle byens borgere bruger energien fra Buksefjorden dagligt, og for langt de fleste er det en afgørende betingelse for, at man kan komme igennem hverdagen, som vi kender den. Men er det så kun Nuuks borgere/nuumiutterne, der har gavn af Buksefjorden Vandkraftværk? Det oplagte svar er ja. For det er Nuuks borgere, der modtager strømmen fra Buksefjorden. Men hele samfundet har faktisk gavn af vandkraftværket. Det har økonomisk set været en stor fordel for samfundet, og det har også været et grundlag for senere beslutninger om vandkraft andre steder i landet. Ved at bruge vandkraft, sparer man på olie. Hvis den energi, Buksefjorden Vandkraftværk har produceret, skulle produceres ved hjælp af olie, ville det over de 25 år have kostet 4,1 mia. kr. Hvis vi havde fortsat brugen af olie, ville de 4,1 mia. kr. være sendt ud af landet, og vi havde været afhængige af importen af olie. Derfor er investeringen i Buksefjorden kommet hele landet til gode. Ligeså vel kommer det hele landet til gode, at vi sidenhen har bygget vandkraftværkerne i Tasiilaq og Sisimiut, Paakitsoq 24

25 ved Ilulissat, og Qorlortorsuaq, der i dag forsyner Qaqortoq og Narsaq. Som tidligere nævnt var beslutningen om at basere den fremtidige energiforsyning på vandkraft meget fremsynet og viste vejen frem. Det har bl.a. betydet, at vi efterfølgende har investeret i flere vandkraftværker og andre typer vedvarende energi. Som Naalakkersuisoq nævnte, har vi en meget ambitiøs plan om, at i 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang komme fra vedvarende energikilder. Med investeringerne i vandkraftværkerne er vi godt på vej, men vi kigger også på at anvende andre vedvarende energikilder. Således har vi gode erfaringer med solceller fra vores hybridprojekt i Igaliku, og vi arbejder på at få testet de første vindmøller i Sisimiut. Derudover er vi i gang med at klarlægge, hvor der er de bedste muligheder for vind- og solenergi og nye både større og mindre - vandkraftværker. Til sidst vil jeg endnu engang takke alle fremmødte, jeg vil gerne takke alle Jer, vores kunder, som altid er klar med ris og ros - specielt når forsyningen svigter, kommer der mange konstruktive råd. Men spøg til side, hos Nukissiorfiit oplever vi en stor interesse og en stor opbakning til vores arbejde. Det er vi rigtig glade for. 25

26 Også stor tak til vores samarbejdspartnere, både for Jeres bidrag til at få lavet vores farverige brochure, men også stor tak for samarbejdet om at gøre Grønlands energiforsyning endnu bedre, og endnu mere baseret på vedvarende energi. Endelig skal der lyde en stor tak til alle Nukissiorfiits medarbejdere, der knokler hver dag hele året rundt for at sikre stabil og vedvarende energiforsyning ikke bare i Nuuk, men i hele landet. 26

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

(rb

(rb 1 Den 30. august 2016 kl. 13:30 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq T/U forklarede på

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

(rb

(rb 1 UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 7. marts 2017 kl. 9.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat offentligt retsmøde på Hotel Icefjord mødelokale. Kredsdommer var Nicolaj Geisler. Domsmænd

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

Et sundt sexliv.indd

Et sundt sexliv.indd PEQQISSUUNEQ PILLUGU SAMMISAQ ANGISOOQ / STORT SUNDHEDSTEMA Usuup puua atortaruk På med kondomet Aviisi paasissutissiissut Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfimmit saqqummersinneqartoq Informationsavis udgivet

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den  blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi

QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigi QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 25. september

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21

29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr /18EM-LABU-21 29. oktober 2018 EM2018/21 Ilanngussaq 5 XM2018/21 EM2018/21 J.nr. 01.25.01/18EM-LABU-21 Deloitte Inuiaqatigiit aningaasagarnerannut sunniutaasussanik nalilersuineq Danskit Kalaallit Nunaanni mittarfiliassani

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 22. marts 2018 kl. 0900, holdt Qeqqata Kredsret i Maniitsoq offentligt retsmøde. Kredsdommer var Ib Lennert Olsen.. Retten behandlede sagl.nr. QEQ MAN KS 1078-2017:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled Ukiut 28-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 7-14. februar 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 Nal. 10-13/ 115 kr. BRUNCH lørdag og søndag arfininngorneq Sapaat- illu tamaasa Sisimiormiutoqqat anersaavat

Rohkem

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr

Norrison Ametikudumid, Professional knitwear.cdr 1. AMETIKUDUMID / PROFESSIONAL KNITWEAR MEESTE VEST / MEN S VEST V- või O-kaelusega sirge joonega paksem või õhem vest. / V- or O-neck straight-lined vest in coarser or finer knitting. V-kaelusega õhem

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2011-mut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 Imarisai Kisitsisit pingaarnerit pasissutissiissutillu 3 Siulersuisut siulequtsiussaat 4 Pisortat oqaaseqaataat 5 2017-mut ilimagisat 6 Kitaata imartaani uuliasiornermik

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT   AF   RETSBOGEN 1 QAASUITSUP EQQARTUUSSISOQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 27. september 2016 Eqqartuussisoqarfimmit Qaasuitsumit Aasianni suliami

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem