SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m"

Väljavõte

1 SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi 42 lõike 2¹ alusel, kooskõlas eelnimetatud seaduse paragrahvi 42 lõigetega 1, 1 1 ja 1 2 ning vastavalt sotsiaalministri 18. novembri a määruses nr 74 Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad toodud metoodikale. Määruse on ette valmistanud Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna peaspetsialist Gaida Sarapuu tel ) ning kooskõlastanud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Alice Sündema tel ). 2. Määruse eesmärk Määruse väljatöötamine on tingitud vajadusest 1) muuta Eesti Haigekassale (edaspidi haigekassa) hüvitamise aluseks olevaid ravimite jaehindasid, kooskõlas Eesti Haigekassa ravimite loetelu (edaspidi ravimite loetelu) muudatustega; 2) täiendada määruse Ravimite piirhinnad lisa uute ravimite loetellu kantud ravimpreparaatidega ning arvata lisast välja ravimite loetelust kustutatud ravimpreparaadid. Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ravimite eest nende määruses esitatud jaehindade ulatuses. 3. Määruse sisu ja võrdlev analüüs Määrus koosneb 2 paragrahvist, millest esimesega kehtestatakse uus määruse lisa ja teises sätestatakse määruse jõustumise kuupäev. Piirhindasid kehtestatakse ja muudetakse ühe toimeaine piires, seetõttu on ravimid määruse lisas parema jälgitavuse eesmärgil grupeeritud toimeainete kaupa. Kuna piirhindade kehtestamine toimub ravimpreparaadi pakendi põhiselt, siis sisaldab määruse lisa lisaks pakendite piirhindadele ka andmeid ravimikoodi, toimeaine ja selle sisalduse, ATC-koodi, ravimpreparaadi nimetuse, müügiloa hoidja, ravimvormi, pakendi suuruse, samuti toimeaine arvestusliku päevadoosi suuruse ja selle piirhinna kohta. Pakendid, mille piirhinnad on alla joonitud, on antud toimeainegrupist kas kõige odavamad või odavuselt teiseks. Selliste ravimite osas on sõlmitud hinnakokkulepped ravimi müügiloa hoidjaga, kes on kohustatud tagama mitte kõrgema kui ravimi leppes sätestatud hinnataseme ja ravimi järjepideva saadaval oleku hulgimüügi tasemel. Võrreldes kehtiva määrusega sisaldab määruse lisa järgmisi muudatusi: 1) Moodustatakse esmakordselt piirhinnagrupp ja arvutatakse piirhinnad järgmisi toimeaineid sisaldavate ravimite gruppides: - lerkanidipiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LERCANIDIPINE ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N90 ja LERCANIDIPINE ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90; - memantiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MARIXINO õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56 ja AXURA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N56.

2 2) Lisatakse uued ravimpreparaadid ja arvutatakse uued piirhinnad (kui see on asjakohane) järgmiste toimeainete gruppides: - asitromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AZITHROMYCIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3, AZITHROMYCIN GRINDEKS õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3, AZITHROMYCIN SANDOZ 250 MG õhukese polümeerikattega tablett 250mg N6 ja AZITHROMYCIN SANDOZ 500 MG õhukese polümeerikattega tablett 500mg N3; - atorvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30, ATORVASTATIN TEVA õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30, TULIP õhukese polümeerikattega tablett 20mg N90 ja TULIP õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30; - estsitalopraam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, ESCITALOPRAM PORTFARMA õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30 ja CIRASET 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; - fluoksetiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on NYCOFLOX kõvakapsel 20mg N30 ja FLUOXETINE VITABALANS õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30; - klaritromütsiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KLATEX toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 500mg N7, KLACID õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14, CLARITHROMYCIN GRINDEKS õhukese polümeerikattega tablett 250mg N14 ja CLARITHROMYCIN GRINDEKS õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14; - levetiratsetaam; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 250mg N30, LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 500mg N30, LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 750mg N30 ja LEVETIRACETAM ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 1000mg N30; - montelukast; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on MONTELUKAST ACCORD närimistablett 4mg N28, MONTELUKAST ACCORD närimistablett 5mg N28 ja MONTELUKAST ACCORD tablett 10mg N28; - perindopriil+indapamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg+0,625mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5mg+1,25mg N30, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg+0,625mg N90, PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 5mg+1,25mg N90; - pioglitasoon; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PIOGLITAZONE ACCORD tablett 15mg N28, PIOGLITAZONE ACCORD tablett 30mg N28 ja PIOGLITAZONE ACCORD tablett 45mg N28; - ranitidiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RANITIDINE ACCORD õhukese poümeerikattega tablett 150mg N60 ja RANITIDINE ACCORD õhukese poümeerikattega tablett 300mg N30; - risedroonhape; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RISONATE õhukese polümeerikattega tablett 35mg N4 ja RISONATE õhukese polümeerikattega tablett 35mg N12; - simvastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on SIMVACOR õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30, SIMVACOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg N30, SIMVACOR õhukese polümeerikattega tablett 20mg N100, SIMVACOR õhukese polümeerikattega tablett 40mg N30, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28, SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 20mg N28 ja SIMVASTATIN ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 40mg N28;

3 - tamsulosiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TAMSULOSIN LANNACHER toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel 0,4mg N30 ja TANYZ ERAS 0,4MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 0,4mg N30; - terbinafiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TERBINAFINE SANDOZ 250 MG tabletid 250mg N14 ja TERBINAFINE SANDOZ 250 MG tabletid 250mg N30; - tolterodiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TOLTERODINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28, TOLTERODINE ACCORD õhukese polümeerikattega tablett 2mg N28, UROFLOW 2MG õhukese polümeerikattega tablett 2mg N28 ja UROFLOW 4MG toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel 4mg N28; - tsetirisiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CETIRIZIN ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30 ja CETRIX 10 MG õhukese polümeerikattega tablett 10mg N30. 3) Arvutatakse uued piirhinnad järgmiste toimeainete gruppides, kus ravimite hinnad on muutunud: - anastrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on ANASTROZOLE-TEVA 1MG õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28 ja ANASTROZOLE ACCORD 1MG õhukese polümeerikattega tablett 1mg N28; - bikalutamiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on BICALUTAMIDE-TEVA õhukese polümeerikattega tablett 150 mg N28 ja BICALUTAMIDE- TEVA õhukese polümeerikattega tablett 50 mg N28; - desloratadiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DESLORATADINE SANDOZ tablett 5mg N30 ja DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG tablett 5mg N30; - doksasosiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on KAMIREN tablett 4mg N30 ja DOXAZOSIN TEVA 4 MG toimeainet prolongeeritult vabastav tablett 4 mg N30; - donepesiil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 5mg N28 ja DONEPEZIL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 10mg N28; - flukonasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 50mg N7, FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N1 ja FLUCONAZOLE MEDOCHEMIE kõvakapsel 150mg N2; - klopidogreel; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CLOPIDOGREL ACTAVIS õhukese polümeerikattega tablett 75mg N28 ja TROMBEX 75 MG õhukese polümeerikattega tablett 75mg N30; - letrosool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on LETROZOLE TEVA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30 ja LORTANDA õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N30; - metformiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on METFOGAMMA 500 tablett 500mg N120, METFOGAMMA 850 tablett 850mg N120 ja METFOGAMMA 1000 tablett 1000mg N120; - omeprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on OMEFLUX gastroresistentne kõvakapsel 20mg N28 ja GASEC GASTROCAPS 20 MG gastroresistentne kõvakapsel 20mg N28; - pantoprasool; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N14, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N28, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 20mg N56, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N14, PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N28 ja PANTOPRAZOLE-MEPHA gastroresistentne tablett 40mg N56; - pravastatiin; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on PRAVAHEXAL 20 MG tablett 20mg N30 ja PRAVAHEXAL 40 MG tablett 40mg N30;

4 - ramipriil; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on RAMICOR 5 MG tablett 5mg N30 ja RAMICOR 10 MG tablett 10mg N30; - sumatriptaan; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on CINIE 50 MG tablett 50 mg N6 ja CINIE 100 MG tablett 100 mg N6; - temosolomiid; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 20mg N5, TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 100mg N5 ja TEMOZOLOMIDE TEVA kõvakapsel 250mg N5; - tsefuroksiim; ravimpreparaadid, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 250mg N10, AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 500mg N10 ja AXETINE õhukese polümeerikattega tablett 500mg N14; - tsüproteroon; ravimpreparaat, mille osas on sõlmitud hinnakokkulepe, on IMVEL tablett 50mg N50. 4) Arvatakse määrusest välja ravimid, mis arvatakse välja ka soodusravimite loetelust (müügiluba lõppenud, turustamine lõpetatud või hinnakokkuleppe sõlmimine ebaõnnestunud) või mis jäävad ainult ühe tootja poolt turustatavateks ravimiteks. Viimasel juhul on turustava müügiloa hoidjaga sõlmitud hinnakokkulepe. 4. Määruse vastavus Euroopa Liidu õigusele Määruse ettevalmistamisel ei ole aluseks võetud Euroopa Liidu õigust. 5. Määruse mõju Piirhindade kehtestamine sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimitele, mida turustatakse enam kui ühe ravimitootja poolt, täidab ravikindlustusressursi otstarbeka kasutamise eesmärki ning võimaldab leida vahendeid uute ravimite, tervishoiuteenuste või meditsiiniseadmete kättesaadavuse parandamiseks. Seoses uute odavamate ravimpreparaatide lisamisega soodusravimite loetellu langevad teiste samasse piirhinnagruppi kantud ravimite piirhinnad. See tähendab, et teatud kindlate ravimite edasisel kasutamisel võib patsiendi omaosalus suureneda. Siiski ei saa omaosaluse suurenemist prognoosida, kuna tavapäraselt langevad uute ravimite turuletulekul konkurentsi suurenedes ka varem turul olnud ravimite hinnad. Samuti on patsientidel võimalik samadel soodustingimustel kasutada sama toimeaine ja manustamisviisiga piirhinnast mitte kõrgema hinnaga ravimeid teistelt tootjatelt, mispuhul jääb patsiendi omaosalus ravimi eest tasumisel minimaalseks (3,19 eurot või 1,27 eurot retsepti kohta, vastavalt sellele, kas ravim on välja kirjutatud 50% või kõrgema soodusmääraga). 6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused Tulenevalt ülaltoodud piirhindade kehtestamisest ja muutmisest võib prognoosida Eesti Haigekassa ravimihüvitiste kulu vähenemist ligikaudu euro võrra aasta kohta, tuginedes Eesti Haigekassa a vastavate toimeainete kasutuse statistikale, sõlmitud hinnakokkuleppe hindadele ning piirhindade muutusele eelmise perioodiga võrreldes. 7. Määruse kooskõlastamine Määruse eelnõu kooskõlastati eelnõude infosüsteemis (EIS) ilma märkusteta.

5 8. Määruse rakendamine ja jõustumine Määruse jõustumisaeg on 1. oktoober a. Marelle Erlenheim Kantsler

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri märtsi 2016. a määruse nr "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad"

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 26. juuni 2014. a määruse nr 39 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad"

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri... märtsi 2017. a määruse nr.. "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa. RAVIMITE PIIRHINNAD 1240120 alendroonhape, 70mg M05BA04 SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK 1300026 alendroonhape,

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri 23. septembri 2014. a määruse nr 56 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa [RT I, 28.06.2013, 29 - jõust. 01.07.2013] RAVIMITE PIIRHINNAD 1245338 alendroonhape, 70mg M05BA04 ALENOTOP, tablett, 4TK Teva

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa RAVIMITE PIIRHINNAD Lisatakse read järgmises sõnastuses: 1770948 amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml J01CR02 AUGMENTIN,

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri 18. septembri 2018. a määruse nr 41 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa RAVIMITE PIIRHINNAD 1240120 alendroonhape, 70mg M05BA04 SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK Gedeon Richter Plc. 10

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri... juuni 2016. a määruse nr.. "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 25. märtsi 2011. a määruse nr 15 Sotsiaalministri 25. märtsi 2011. a määruse nr 15 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Tervise- ja tööministri 29. detsembri 2016. a määruse nr 82 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine" lisa Sotsiaalministri 24. septembri 2002.

Rohkem

Piirhindade tabel htm

Piirhindade tabel htm Lisa sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» juurde Ravimite piirhinnad [RTL 2009, 74, 1088 - jõust. 1.10.2009] Toimeaine (APD) Ravimikood ATC kood APD hind alendroonhape

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU 1539547 abirateroon, 2mg L02BX03 ZYTIGA, tablett, 120TK JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU 1539547 abirateroon, 2mg L02BX03 ZYTIGA, tablett, 120TK JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_

Maris Jesse 2017_06_09_EHL_konverents_ Lähiaja tervishoiupoliitilised muutused Sotsiaalministeerium 6.09.2017 1. Tervishoiu rahastamine 2. Muudatused Eesti Haigekassa juhtimises 3. Muudatused täiendavas ravimihüvitises Haigekassast tasutud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Antibiootikumide kasutamine väikelastel Ly Rootslane 1,3, Raul-Allan Kiivet 1,2,3 1 Riigi Ravimiamet, 2 Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 3 Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus antibiootikumid,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc

Microsoft Word - EST_3rd_report.doc ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.07 30.06.08 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc

Microsoft Word - Otsus 20-L EGRAL.doc PEADIREKTORI ASETÄITJA Ärakiri Ärisaladused on välja jäetud Otsus Tallinn 08.05.2006 nr.20-l Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu (EGRAL) tegevuse suhtes 16.05.2005 alustatud konkurentsiolukorra analüüsi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik EL/EMP Müügiloa hoidja (Ravimi väljamõeldud) nimetus Tugevus Ravimvorm

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OMNIC TOCAS, 0,4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks toimeainet prolongeeritult vabastav

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem