Iisraeli Lootus

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Iisraeli Lootus"

Väljavõte

1 Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku noortega ja teie õpetajate ja vanematega. Soovime, et võiksime kuulata teist igaühe kogemusi, kuidas te selleks ülemaailmseks kogunemiseks valmistudes iga päev Mormoni Raamatut uurisite ja palvetasite, et kuulda, mida Issand soovib teile õpetada. Veel kord soovin tänada seda seminarikoori selle südamest lauldud alguslaulu eest. Kirikulaul Tänu, Looja, Sul' prohvetite eest need sõnad panevad meid alati mõtlema prohvet Joseph Smithi peale. Kui palju me talle võlgneme! Tema tõepoolest on selle viimse evangeeliumi ajajärgu prohvet. Kujutlege vaid! Ta oli sama vana kui teie, kui teda inspireerisid apostel Jakoobuse sõnad: Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt. 1 Need sõnad innustasid noort Josephit minema lähedalasuvasse metsasallu, kus ta oma südame Jumalale välja valas. Taevad avati! Joseph nägi Isa ja Poega ning sai ise teada, kust oma küsimustele vastuseid leida. Nüüd aga palun teist igaühel teha seda, mida tegi teismeline Joseph. Pöörduge oma küsimusega palves otse Taevase Isa poole. Paluge Temal teid Jeesuse Kristuse nimel juhatada. Te võite ise teada saada nii noorelt nagu te praegu olete, kuidas saada isiklikku ilmutust. Miski muu ei ole teie elus tähtsam kui see! Ma luban teile mitte teie kõrval istuvale inimesele, vaid teile, et kus maailma otsas te ka pole, olete te siis lepingurajal või mitte isegi kui te pole praegusel hetkel keset seda rada ma luban teile, et kui te teete siiralt ja järjepidevalt vaimus tööd selle nimel, et arendada endas välja hädavajalik vaimne oskus õppida, kuidas kuulata Püha Vaimu sosistusi, siis on teie päralt kogu juhatus, mida teil elus vaja läheb. Te saate vastuseid oma küsimustele Issanda viisil ja Tema enda ajal. Ja ärge unustage oma vanemate ja Kiriku juhtide nõuandeid. Ka nemad püüavad teie heaks ilmutusi saada. Kui te teate, et teie elu juhatab Jumal, siis tunnete võimalikest katsumustest ja pettumustest hoolimata rõõmu ja rahu. 1

2 Nüüd aga sooviksime rääkida teile suurimast väljakutsest, suurimast eesmärgist ja suurimast tööst maa peal. Ja me soovime, et teie sellest osa saaksite! Olen palunud õde Wendy Nelsonil selle olulise sõnumi tagamaid avada. Palun, õde Nelson. Õde Wendy W. Nelson: Mu kallid vennad ja õed, keda me armastame ja kellesse me usume! Soovin alustuseks jutustada, mida me abikaasaga ühel päeval nägime, kui maasturiga Utah' mägede vahel sõitsime. Oli kaunis sügispäev. Nautisime kuldkollaste lehtedega võrratuid puid, mis otse taevasse kõrgusid. Seejärel märkasime ümber nurga sõites üht puud, mis meenutas mulle seda, kuidas mina end paljudes olukordades tunnen. Kas see tunne tuleb tuttav ette? Te näete enda ümber kõiki teisi, kes on pikad ja sihvakad ning nii- öelda kõrguvad taeva poole. Nad teavad juba kõike. Nad kannavad täiuslikke riideid, näivad alati ütlevat õigeid asju, neil pole probleeme, nad on täiuslikult kuulekad ja tundub, et nad pole oma elu jooksul teinud ühtegi viga. Ja sealsamas kõrval oleme teie ja mina! Mu kallid noored vennad ja õed! Aeg on lõpetada enda võrdlemine teistega. Aeg on jätta need pettekujutlused endast ja teistest sinnapaika. Õigupoolest ei ole meie nii lootusetult saamatud, kui me arvame ja teised pole nii täiuslikud, kui nad näivad kõik peale meie Päästja Jeesuse Kristuse, muidugi. Ainus, mis tõeliselt loeb, on see, et teie ja mina teeme täpselt seda, mida oleme surelikkusele eelnevas elus Taevasele Isale lubanud koguni lepinguga tõotanud siin maailmas teha. Lubage mul küsida: mis eesmärgiga te siis sündisite? Soovin, et võiksime vaadata YouTube'ist teie surelikkusele eelneva elu kohta mõnd kümneminutilist videot. Prohvet Joseph Smith õpetas, et vaadates pingsalt viis minutit taevasse, võite mingi teema kohta rohkem õppida, kui seda teemat kogu elu uurides. 2 Kujutage ette, kui saaksite kümne minuti jooksul oma surelikkusele eelnevat elu näha! Muidugi taipame, et Issand on oma tarkuses nendele mälestustele eesriide ette tõmmanud. Ent kujutage hetkeks ette, millist mõju avaldaks teie elule praegu see, kui teil lubataks kümneks minutiks oma surelikkusele eelnevat elu kiigata. Ma usun, et kui näeksite end elamas koos Taevaste Vanemate ja Jeesuse Kristusega; kui näeksite, mida te surelikkusele eelnevas elus tegite ja kuidas teistele, teiste seas oma mentoritele ja õpetajatele, lubadusi andsite nendega koguni lepinguid sõlmisite; kui näeksite end julgelt tõe eest välja astumas ja vapralt Jeesuse Kristuse eest seismas, siis usun, et igaühel teist oleks rohkem väge, rohkem pühendumust ja igavikulist visiooni, mis aitaks teil saada üle ükskõik millisest segadusest, kahtlusest, raskusest või probleemist. Neist kõigist! Ma usun, et kui te suudaksite meenutada, keda lubasite siin maa peal aidata või milliseid heidutavaid kogemusi olite nõus läbi tegema, siis ükskõik, kui raskes olukorras te ka praegu või kunagi tulevikus olete, ütleksite te: Nüüd ma mäletan. Nüüd ma mõistan. Ma saan sellest raskest olukorrast nüüd aru. Issanda abiga saan ma sellega hakkama! Kutsun teid üles veel ühe asja peale mõtlema. Mulle meeldib ette kujutada, et igaüks meist tuli maa peale nimekirjaga, mille pealkiri on Asjad, mida Maa peal teha. 2

3 Räägime sellest, mis seal nimekirjas seista võis. Räägime viiest asjast, mis vastavalt Jeesuse Kristuse evangeeliumile kindlasti seal nimekirjas seisid. Esiteks tulite te siia, et saada surelik keha. Ja see, mu sõbrad, on tõeliselt tähtis asi. Teiseks tulite, et teid proovile pandaks. Muide, kas olete tähele pannud, et teie proovilepanemine tähendab tihtipeale talitseda oma keha soove ja kirgi, mis võivad mõnikord hoopis kontrolli alt väljuda. Kui heitlete hetkel mõne sõltuvuse või suure lahendamata patu kõrvalnähtudega, innustan ma teid vestlema oma piiskopiga juba täna, et sellest koormast vabanema. Tema hoiab preesterluse võtmeid, mis võivad teid aidata. Ja kolmas asi, mida maa peal teha: otsustada järgida Jeesust Kristust ja seista Tema eest, nii nagu tegite seda surelikkusele eelnevas elus. Neljandaks, parandage iga päev meelt ja võtke iga nädal sakramenti. Seda tehes saate Jeesuse Kristuse lepituse kaudu vaimset kosutust, jõudu ja väge ning lõpuks teid pühitsetakse ja ülendatakse. Nüüd aga viies nimekirjapunkt: leidke oma surelik missioon ja täitke see. Mu kallid noored sõbrad, surelikkusele eelnevas elus anti igaühele meist imeline missioon, mida siin maa peal täita. Meil on võimalus oma missioon ellu viia, aga me ei pea seda tingimata tegema. Keegi ei sunni meid. Meil on vabadus valida, kuidas me oma aega ja energiat, andeid ja vahendeid kasutame. Õigupoolest on see, mida me teha otsustame, samuti üks proovilepaneku osa. Valik on teie ja minu. Kas otsustame teha ükskõik, mis vaja, et täita oma imelist missiooni, millepärast meid maa peale saadeti? See küsimus meeles mõlkumas, vahetame korra teemat ja arutame, miks saadeti teid maa peale just sel konkreetsel ajal, sel ainulaadsel ajajärgul maailma ajaloos. Miks olete te maa peal just praegu? Miks ei sündinud te aastatel või 30 aasta pärast? Lubage mul jutustada lugu, mille kaudu kogesin ise, kui ajaloolisel ajal me praegu elame. Tihtipeale räägime viimsel ajal elamisest. Lõppude lõpuks oleme ju viimse aja pühad. Kuid võib- olla on see aeg viimasem, kui oleme varem ette kujutanud. See tõde sai mulle ilmsiks 24 tunni jooksul 15. juunil Viibisime abikaasaga Moskva linnas Venemaal. Kui president Nelson kohtus preesterluse hoidjatega, oli mul võimalus kohtuda ligi 100 õega. Ma armastan meie Vene õdesid. Nad on imetlusväärsed! Kui ma kõnepulti astusin, küsisin midagi endalegi ootamatut. Ütlesin naistele: Sooviksin teada, millisesse suguharusse te kuulute. Palun tõuske, kui nimetan seda Iisraeli suguharu, millesse teie patriarhaalse õnnistuse järgi kuulute. Benjamin? Paar naist tõusid. Daan? Veel paar. Ruuben? Veel mõned. Naftali? Veel tõusjaid. Kaheteistkümne suguharu nimesid nimetades Aaserist Sebulonini ja naiste püsti tõustes olime kõik nähtust, õpitust ja meid vallanud tunnetest hämmastunud. Mis te arvate, mitu Iisraeli suguharu seal laupäevasel koosolekul Moskvas ning vähem kui 100 naise seas esindatud oli? Üksteist! Üksteist kaheteistkümnest Iisraeli suguharust olid ühes ruumis koos. Suguharudest puudus ainult Leevi oma. Olin hämmastunud. See oli minu jaoks vaimselt liigutav hetk. Pärast neid koosolekuid läksime abikaasaga otse Armeeniasse Jerevani. Esimesed inimesed, keda lennukist maha minnes kohtasime, olid misjonijuhataja 3

4 ja tema naine. Kuidagiviisi oli see õde Moskvas toimunust kuulda saanud ja teatas rõõmust särades: Me leidsime ka Leevi! Kujutlege, kui rõõmsad me olime, kui kohtasime abikaasaga järgmisel päeval sealseid misjonäre, teiste seas Arizona osariigist Gilbertist pärit vanemat, kes pärines juhtumisi Leevi suguharust. Kui mina veel väike tüdruk olin ja Kanadas Alberta provintsis Raymondi linnas Algühingus käisin, õppisin seal, et viimsetel aegadel enne Päästja teist tulemist toimub Iisraeli kaheteistkümne suguharu kokkukogumine. See tõdemus tekitas minus elevust, et oli samas ka hoomamatu. Seega kujutage ette, mis tunne mul oli olla 24 tunni jooksul koos liikmetega, kes kuulusid kaheteistkümnesse suguharusse! Olen sestsaadik õppinud, et ma ei oleks ilmselt pidanud õdedelt paluma nende patriarhaalses õnnistuses nimetatud suguharu avaldada, sest patriarhaalne õnnistus on püha ja suguharu teadasaamine isiklik. Ometi olen ma nii tänulik võimaluse eest näha oma silmaga Iisraeli suguharude kokkukogumise vilju. See kogemus on mu südames ja meeles endiselt ere. Mu kallid vennad ja õed! Käes on tõepoolest viimsed ajad! Maailma ajaloos pole kunagi olnud sellist perioodi. Kunagi! Me lubasime surelikkusele eelnevas elus teha siin maa peal olles tähtsat tööd. Ja Issanda abiga me suudame seda! Jeesuse Kristuse nimel, aamen. President Nelson: Aitäh, Wendy! Ma armastan sind! Kas ta pole imeline? Mu kallid noored vennad ja õed! Käes on kahtlemata viimsed ajad ning Issand kiirendab oma tööd Iisraeli kokkukogumisel. See kogumine on kõige tähtsam praegu maa peal toimuv sündmus. Miski ei ole ulatuselt, tähtsuselt ja majesteetlikkuselt sellega võrreldav. Ja kui te otsustate, kui te soovite, võite selles olulist rolli mängida. Te võite mängida tähtsat rolli milleski suures, milleski võimsas ja majesteetlikus! Kõneldes kokkukogumisest edastame lihtsalt põhitõde: iga Taevase Isa laps nii siin- kui sealpool eesriiet peab saama kuulda Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamissõnumit. Nemad ise otsustavad, kas soovivad seda kuulda võtta. Need, kes pärinevad mõnest Iisraeli kaheteistkümnest suguharust, on need, kelle süda pöördub kõige tõenäolisemalt Issanda poole. Ta ütles: Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. 3 Need, kes on Iisraeli kojast, tunnevad Issandas Jeesuses Kristuses kõige kergemini ära Päästja ning soovivad koguneda Tema lambatarasse. Nad tahavad saada Tema Kiriku liikmeks, sõlmida Tema ja Taevase Isaga lepinguid ja saada osa nende tähtsatest talitustest. Issand ütles prohvet Joseph Smithile, et nüüd, ehk siis meie päevil, on käes üheteistkümnes tund ja viimane aeg, mil Ta kutsub kokku töötegijaid oma viinamäel, et kiirendada väljavalitute kokkukogumist maailma neljast ilmakaarest. 4 Minu tänaõhtune küsimus teile, kes olete 12 18aastased, on järgmine: Kas teie soovite olla tähtis osa sellest suurimast väljakutsest, sellest suurimast eesmärgist, sellest suurimast tööst, mis praegu maa peal käimas on? Kas teie soovite aidata neil hinnalistel viimsetel aegadel Iisraeli kokku koguda? Kas teie, kes olete väljavalitud, soovite aidata leida neid väljavalituid, kes ei ole taastatud evangeeliumi sõnumit kuulnud? Kas teie soovite olla need kiired käskjalad, kellest prohvet Jesaja kõneles? 5 Küll aga nõuab Iisraeli kokkukogumine teilt mõnevõrra ohverdamist. See võib tähendada oma elus 4

5 mõne muudatuse tegemist. Kahtlemata nõuab see teie aja, energia ja Jumalalt saadud annete pühendamist. Kas olete endiselt huvitatud? Mõelge vaid, kui põnev ja kiireloomuline see kõik on: iga prohvet alates Aadamast on näinud meie aega. Ja iga prohvet on rääkinud meie päevist, mil Iisrael kogutakse ja maailm on valmis Päästja teiseks tulemiseks. Mõelge sellele! Kõigist inimestest, kes on kunagi planeedil Maa elanud, oleme meie need, kes saavad selles viimases suures kogumises osaleda. Kas pole mitte põnev! Meie Taevane Isa on hoidnud paljusid oma kõige õilsamaid hingesid, võiks lausa öelda, et oma parima võistkonna, selle viimase faasi jaoks. Need õilsad hinged need parimad mängijad, need kangelased olete teie! Ma tunnistan, et kokkukogumine on päriselt praegu käimas. Aastal, mil mina sündisin, oli Kirikus liikmeid vähem kui ja Lõuna- Ameerikas polnud neid üldse. Täna on meil kõikjal maailmas rohkem kui 16 miljonit liiget, kellest ligi 3 miljonit elavad Lõuna-Ameerikas. Lubage mul rääkida kogemusest, mis sai mulle osaks aastal. Teenisin tol ajal Pühapäevakooli üldjuhatajana. Mind kutsuti osalema Kiriku juhtide koosolekule, kus kõneles Kiriku president Spencer W. Kimball. Ta andis meist igaühele kohustuse palvetada, et rahvaste uksed avataks, et Jeesuse Kristuse evangeelium võiks jõuda kõikide inimesteni maa peal. Ta mainis eraldi Hiinat ja palus, et me palvetaksime hiinlaste eest. Ta sõnas ka: Me peaksime Hiina rahvast teenima. Peaksime õppima nende keelt. Peaksime nende eest palvetama ja neid aitama. Pöördusin koju oma naise Dantzeli juurde (kes suri rohkem kui 13 aastat tagasi) ja teatasin: President Kimball palus meilt koosolekul, et õpiksime hiina keelt! Ja ma ei kuulnud teda ütlemas: Kõik peale vend Nelsoni! Nii et kas oleksid nõus minuga koos hiina keele mandariini murret õppima? Muidugi oli ta nõus ja meile õpetati mandariini keelt. Kuus nädalat pärast president Kimballi üleskutset osalesin Ameerika Ühendriikide Rindkerekirurgia Assotsiatsiooni aastakoosolekul. See toimus Bostonis Massachusettsi osariigis. Sel hommikul olin ma oma hotellitoas palvetanud Hiina rahva eest, nii nagu president Kimball oli palunud. Läksin päeva esimesele koosolekule ja istusin sinna, kuhu ma alati sellistel ametialastel koosolekutel istun koosolekuruumi eesossa. Kuid koosoleku jätkudes tundsin ma end oma toolil üha ebamugavamalt. Kui tuled kustutati ja algas slaidiesitlus, lipsasin ma oma kohalt minema ja kõndisin vaikselt ruumi tagaossa kohta, kus ma tavaliselt kunagi ei istu. Kui tuled jälle põlema pandi, leidsin end istuvat ühe Hiina päritolu arsti kõrval. Ta tutvustas end kui professor Wu Ying- Kaid Hiinast Pekingist! Olles temaga meeldivalt vestelnud, kutsusin ma ta Salt Lake Citysse külla, et ta võiks anda loengu Utah' ülikooli arstiteaduste instituudis. Ta võttis kutse rõõmuga vastu ja täitis oma ülesande erakordselt hästi. Seejärel naasis ta Hiinasse. Peagi kutsus ta mind kirurgia külalisprofessoriks Shandongi Meditsiiniülikooli Jinani Hiinasse. See tõi endaga kaasa järgnevad kutsed esineda külalisprofessorina kahes teises Hiina ülikoolis. Need võrratud ametialased kogemused, mis eelnesid minu kutsele Kaheteistkümnes, päädisid Hiina kirurgide palvega viia läbi avatud südameoperatsioon, et päästa ühe väga kuulsa ooperitähe elu. Ma tegin seda ja õnneks oli operatsioon edukas. Juhtumisi oli see ka mu ametialase elu viimane. Olen nüüdseks juba 40 aastat Hiina rahva eest palvetanud. Tunnen rõõmu suhete üle oma arstidest kolleegide ja teiste kallite hiinlastest sõpradega. Mul on õnn olla ametlikult nimetatud vanaks heaks Hiina sõbraks. Ma tunnistan, et kui järgime seda, mida iganes Jumala prohvet meil teha käsib, siis avatakse meile tee ja elud hakkavad muutuma. 5

6 Loodan nüüd, et küsite endalt: Mida saan mina kui teismeline Iisraeli kokkukogumiseks ära teha? Õde Nelson ja mina esitasime selle ja veel mõned teised küsimused ühele grupile noortele vanuses aastat. Paljud neist on täna siin. Esiteks küsisime: Mida kujutab endast Iisraeli kokkukogumine? Ja mida see tähendab teie jaoks? Nende vastused varieerusid, kuid enamik neist andis märku, et nad päris täpselt ei tea, mida see endast kujutab. Täna õhtul soovime, et teie teaksite, et Iisraeli kokkukogumine tähendab lõppkokkuvõttes Jeesuse Kristuse evangeeliumi pakkumist mõlemal pool eesriiet elavatele Jumala lastele, kes ei ole kas sõlminud Jumalaga tähtsaid lepinguid või saanud oma vajalikke talitusi. Iga Taevase Isa laps on väärt võimalust valida, kas järgida Jeesust Kristust ja võtta vastu Tema evangeelium kõigi selle õnnistustega jah, kõikide õnnistustega, mida Jumal on Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi soole, mida kutsutakse teadupärast Iisraeliks, lubanud. Mu kallid erakordsed noored, teid saadeti maa peale just sel ajal, kõige olulisemal ajal maailma ajaloos, et saaksite aidata Iisraeli kokku koguda. Mitte miski muu, mis maa peal praegu aset leiab, pole nii tähtis kui see. Mitte millelgi muul pole kaalukamaid tagajärgi. Absoluutselt mitte millelgi. Iisraeli kogumine peaks tähendama teie jaoks kõike. See ongi see missioon, mille jaoks teid maa peale saadeti. Seega minu küsimus teile on järgmine: Kas olete nõus astuma Issanda noorte väesalka, et aidata Iisraeli kokku koguda? Palun mõelge selle üle. Ärge vastake kohe. Pöördugem teiste küsimuste juurde, mille me õde Nelsoniga meie noortele sõpradele esitasime. Me küsisime: Kui prohvet kutsuks iga 12 18aastast Kiriku liiget appi Iisraeli kokku koguma, siis mida oleksid sina nõus tegema? Noored vastasid inspireeritud kommentaaridega, näiteks: Kui prohvet kutsub meid appi Iisraeli kokku koguma, siis võtaksin tingimata sellest osa. Teine ütles: Ma jätaksin kõik muu, mida teen, sinnapaika ja tuleksin appi! ja keegi teine: Ma läheksin ja teeksin ükskõik mida ta mul teha palub, sest prohvet on Jumala eestkõneleja. Nende vastuste seas oli ka järgmisi: Ma oleksin valmis tegema rohkem pereajalootööd. Ma oleksin avatum ja pingutaksin rohkem, et teistega evangeeliumist rääkida. Ma oleksin hea eeskuju kristlike eluviiside poolest. Mina teeksin rohkem ristimisi surnute eest, muudaksin oma elu ja valikuid, reisiksin sinna, kus ta mind vajab, õpiksin uut keelt, kohtuksin uute inimestega, laenaksin oma Mormoni Raamatut nendele, kes pole seda kunagi lugenud. Ja oleksin nii heasüdamlik, kui ma vähegi olla suudan. Me küsisime ka, mida on need noored nõus ohverdama, et Iisraeli kokkukogumisele kaasa aidata. Jällegi olime noorte vastustest meeldivalt üllatunud. Nad vastasid: Pühendaksin vähem aega sportimisele, et saaksin aidata abivajajal tõde leida. Ma ohverdaksin sõpradega ajaveetmise ja kutsuksin neid selle asemel templisse. Kindlasti veedaksin vähem aega oma telefoni seltsis. Ohverdaksin osa ekraani taga kulutatavast ajast. Oleksin [koguni] nõus ohverdama pühapäeva pärastlõunased uinakud! Me küsisime: Kui soovite aidata Iisraeli kokku koguda, siis mida hakkaksite tegema või mille tegemise lõpetaksite? Nad vastasid näiteks: Uuriksin rohkem pühakirju, teeksin seda süvenenumalt, et võiksin vastata küsimustele, mida teised võivad mulle esitada. Veedaksin vähem aega sotsiaalmeedias; teeksin rohkem lihtsaid heategusid liikmemisjonärina, näiteks teeniksin iga päev. Veedaksin vähem aega telefonis ja kui ma ka telefoni kasutan, võiksin postitada sotsiaalmeediasse pühakirjasalme või muid vaimseid sõnumeid. Uuriksin üldkonverentsikõnesid, sest need on ülimalt tähtsad. Ma toituksin tervislikumalt, et püsida vormis. Ma lakkaksin arvamast, et kõik keerleb ümber minu. Suur tänu, vennad ja õed, et vastasite meie küsimustele. Mõelge sellele, mu kallid noored vennad ja õed! Ma valmistun praegu päevaks, mil mul tuleb anda aru 6

7 prohvet Joseph Smithile, president Brigham Youngile ja teistele ning lõpuks Issandale oma vastutusala kohta Jumala prohvetina, kes on täna maa peal. Ma ei taha, et minult küsitaks: Vend Nelson, miks ei väljendanud sa noortele selgemini, mis on nende roll Iisraeli kogumisel? Miks ei olnud sa neid appi osalema kutsudes julgem? Nii et nüüd kutsun ma iga Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku noort naist ja iga noort meest vanuses astuma Issanda väesalka, et aidata koguda kokku Iisrael. Mis teid selles aitab? Kui loete jätkuvalt iga päev Mormoni Raamatut, siis õpite õpetust kogumisest, 6 tõdesid Jeesusest Kristusest, Tema lepitusest ja Tema evangeeliumi täiusest, mida Piiblist ei leia. Mormoni Raamat on Iisraeli kokkukogumisel kesksel kohal. 7 Õigupoolest, kui poleks Mormoni Raamatut, siis ei saaks lubatud Iisraeli kogumine üldse toimuda. Kutsun teid nüüd üles valmistama end ette tehes veel viit asja viit asja, mis teid muudavad ja aitavad teil omakorda muuta maailma. Esiteks, loobuge pidevast sotsiaalmeediast sõltumisest, et kahandada selle maailmalikku mõju teie üle. Lubage mul jutustada teile ühest noormehest, ühe mu kalli sõbra lapselapsest. Ta on sõprade seas populaarne ja oma keskkoolis liider. Hiljuti leidsid ta vanemad tema telefonist asju, mis ei ole Jeesuse Kristuse järgijale sobivad. Nad käisid talle peale, et ta mõneks ajaks sotsiaalmeedia kasutamise lõpetaks. Nad vahetasid tema nutitelefoni klapiga telefoni vastu ning ta sattus sellest suurde ärevusse. Kuidas ta küll oma sõpradega ühendust peab? Esialgu oli ta oma vanemate peale tulivihane, kuid kõigest paari päeva pärast tänas ta neid, et nood ta nutitelefoni ära võtsid. Ta ütles: Ma tunnen end üle pika aja vabana. Nüüd kasutab ta sõpradega ühenduse hoidmiseks neile helistamiseks oma nuputelefoni. Nüüd ta päriselt räägib oma sõpradega, selle asemel et neile sõnumeid saata! Mis veel selle noormehe elus muutus? Oma sõnul naudib ta vabadust võltskujutlustest, mida sotsiaalmeedia esile manab. Ta elab aktiivset elu, selle asemel et ninapidi telefonis istuda. Ta käib õues meelt lahutamas, selle asemel et videomänge mängida. Ta on ka kodus positiivsem ja abivalmim. Ta otsib võimalusi teenida. Ta on kirikus tähelepanelikum kuulaja, ta nägu lausa särab, ta on õnnelikum ja valmistub aktiivselt oma misjoniks. Seda kõike tänu pausile, mille ta võttis sotsiaalmeedia negatiivsest mõjust. Seega mu esimene kutse teile täna on loobuda pidevast sotsiaalmeediast sõltumisest, vältides sotsiaalmeedia kasutamist seitsme päeva jooksul. Ma tõden, et sotsiaalmeedial on ka häid külgi. Aga kui pöörate rohkem tähelepanu sotsiaalmeedia uudistevoole kui Püha Vaimu sosistustele, siis seate end ohtu vaimselt ja võtate ka riski kogeda suurt üksildust ja depressiooni. Nii teie kui ka mina teame noori, keda on sotsiaalmeedia mõjutanud tegema ja ütlema asju, mida nad päriselus kunagi ei teeks ega ütleks. Üks näide on kiusamine. Sotsiaalmeedia üks varjukülgi on ka võltsreaalsuse loomine. Igaüks postitab sinna kõige naljakamaid, seiklusrikkamaid ja põnevamaid pilte, mis loovad pettekujutluse, et kõik peale sinu elavad toredat, seikluslikku ja põnevat elu. Suur osa sellest, mis eri sotsiaalmeedia seintel ripub, on moonutatud, kui mitte võltsitud. Võtke endale seitsmepäevane puhkus võltsmaailmast! Valige selleks seitse järjestikust päeva ja proovige järele! Vaadake, kas märkate nende seitsme päeva jooksul erinevust selles, mida te tunnete ja mõtlete, ning isegi selles, kuidas te mõtlete. Pange tähele, kas seitsme päeva pärast on midagi sellist, mille tegemise soovite lõpetada, ja midagi, mille tegemist soovite alustada. 7

8 See sotsiaalmeediast paastumine võib toimuda ainult teie ja Issanda vahel. See on teie märk Temale, et olete nõus astuma sammu tagasi maailmast, et astuda Tema noorte väesalka. Minu teine üleskutse on ohverdada kolme nädala jooksul iga nädal aega Issandale, et näidata Talle, et soovite olla osa Tema väesalgast ning et soovite seda rohkem kui midagi muud. Loobuge kolme nädala jooksul millestki, mida teile teha meeldib, ja kasutage seda aega, et aidata koguda kokku Iisraeli. Kui te ükskõik millal teete midagi, mis aitab kedagi olgu siis siin- või sealpool eesriiet astuda sammu lähemale Jumalaga lepingute sõlmimisele ja hädavajalike ristimis- ja templitalituste saamisele, siis aitate te koguda kokku Iisraeli. Nii lihtne see ongi. Kui palvetate selle aja ohverdamise üle, siis juhatatakse teid teadma nii seda, millest sel nädalal loobuda, kui ka seda, mida võiksite selle asemel Iisraeli kokku kogumiseks ära teha. Näiteks võiks noor golfihuviline loobuda ühest golfimängust ja veeta see aeg templis ristimisi tehes. Minu kolmas üleskutse on oma elu koos Issandaga põhjalikult hinnata, veendumaks, et teie jalad on kindlalt lepingurajal. Abiks võivad selles olla ka vanemad ja teie piiskop. Kui olete rajalt eksinud või kui peate millelgi minna laskma, et teie meel ja süda võiksid olla puhtamad, siis täna on täiuslik päev see muudatus ellu viia. Kui te ei tea, kuidas meelt parandada, vestelge oma piiskopi või oma vanemate või mõlemaga. Nad aitavad teil mõista Jeesuse Kristuse lepitust. Nad aitavad teil kogeda rõõmu, mida tõeline meeleparandus alati endaga kaasa toob. Palun ärge jääge lepingurajalt enam minutikski kõrvale. Palun tulge kohe tõelise meeleparanduse kaudu tagasi. Me vajame teid Issanda noorte väesalka. Ilma teieta pole see päris see. Minu neljas üleskutse teile on palvetada iga päev, et kõik Jumala lapsed võiksid saada osa Jeesuse Kristuse evangeeliumi õnnistustest. Teie ja mina saame nüüd ja jätkuvalt näha, kuidas Iisrael suures väes kokku kogutakse. Ja teie saate sellele kogumisele hoogu juurde anda! Minu viies üleskutse teile on paista silma ja olla maailmast erinev. Meie teiega teame, et te peate olema maailma valgus. Seega soovib Issand, et te näeksite välja, räägiksite, käituksite ja riietuksite nagu tõelised Jeesuse Kristuse järgijad. Jah, te elate maailmas, kuid teil on maailmaga võrreldes väga erinevad standardid, mis aitavad teil vältida maailmast määrdumist. Tänu Püha Vaimu kaaslusele võite te läbi näha staarikultuse, mis meie ühiskonda on tabanud. Teie võite olla arukamad kui varasemad põlvkonnad. Ja kui teid mõnikord nimetatakse veidraks, siis kandke seda eristust kui aumärki ja olge õnnelikud, et teie valgus selles aina pimenevas maailmas eredalt särab. Seadke kogu maailmale kõrgem standard! Olge uhkusega erinev! Teie käitumisnormiks peaks olema trükis Sulle, noor. See on standard, mida Issand soovib, et Tema noored kõrgel hoiaksid. Tema prohvetina anun teid, et te seda trükist uuesti uuriksite. Lugege seda palvemeelsemalt kui kunagi varem. Märgistage seda. Rääkige sellest, Arutage neid norme oma sõpradega. Otsustage, kuidas te nende normide teie normide järgi veel täpsemini elate. Teil on endal see trükis olemas. Kuid täna õhtul, selle koosoleku lõpus, kui olete otsustanud selles töös kaasa lüüa, siis palun viige trükis Sulle, noor ka sõbrale, kes ei pruugi teie käitumisnormidest teadlik olla või kes nende järgi ei ela. Palvetage, et teada, kellel seda vaja võiks minna. Teid juhatatakse. Ja see saab olema põnev. Võtkem nüüd kokku need viis üleskutset, mis ma teile esitasin, et astuda Issanda väesalka ja aidata koguda kokku Iisrael: 1. Loobuge seitsmeks päevaks sotsiaalmeediast. 2. Ohverdage kolme nädala jooksul iga nädal aega Issandale. 8

9 3. Püsige lepingurajal. Kui olete sellelt kõrvale kaldunud, siis tulge tagasi. 4. Palvetage iga päev, et kõik Jumala lapsed võiksid saada osa Jeesuse Kristuse evangeeliumi õnnistustest. 5. Paistke silma. Olge erinev. Olge valguseks. Andke sõbrale trükis Sulle, noor. Mu kallid nooremad vennad ja õed! Teie olete parimate seas, kelle Issand on eales siia maailma saatnud. Teil on võime olla nutikam ja arukam ning mõjutada maailma rohkem kui eelnevad põlvkonnad seda tegid. Kokkuvõtteks kutsun teid üles seisma koos noortega kõikjal maailmas ja tundma rõõmu, et saate olla osa Issanda noorte väesalgast Siioni armees, lauldes lõpulauluks Iisraeli lootus. Sest see kirikulaul räägib teist! Ma tunnistan kogu hingest, et see on Kõikvõimsa Jumala töö. Ta elab. Jeesus on Kristus. See on Tema Kirik, mis on taastatud, et saavutada selle jumalikku eesmärki, milleks on muuhulgas tõotatud Iisraeli kokkukogumine. Teie oletegi Iisraeli lootus, meie noored sõdurid! 8 Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Viited 1. Jk 1:5. 2. Vt: Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk Jh 10: Vt ÕL 33:3, Vt Js 18:2. 6. Iisraeli koja kogumist puudutav õpetus on üks Mormoni Raamatu varasemaid õpetusi: Ja pärast seda, kui Iisraeli koda on hajutatud, kogutakse nad taas kokku;... [siis] poogitakse õlipuu loomulikud oksad ehk Iisraeli koja jääk tagasi ehk nad tulevad teadmisele tõelisest Messiast, oma Issandast ja oma Lunastajast (1 Ne 10:14). 7. Vt nt 3Ne 5: Iisraeli lootus. Kiriku lauluraamat, nr

10 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Ingliskeelse originaali heakskiit: 11/17. Tõlke heakskiit: 11/17. Originaali pealkiri: Hope of Israel. Estonian. PD

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

View PDF

View PDF 2. Kuidas tehakse IT-d. Teine töönädal 15. märts 2016-22:00 Autor: Siim Veskimees 2. Teine töönädal (jätkub) Sel ajal käis ta mu juures üldse tihti. Ausalt öeldes arvasin esimesel õhtul, et ta keerab vindi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna LEHT No 2 (32) Veebruar 2015 Suure paastu läkitus EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna vaimulikele, kloostrielanikele ja koguduste liikmetele Kristuses armsad isad, vennad

Rohkem