Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To"

Väljavõte

1 Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa metskond Maaprandussüsteemi kood Ehitise kood Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta Projektala Mõõtühik Nr 1.1. MPS ehitise nimi (ala) KÄRJE/PÜ-23PAASVERE ,7 ha TOMBAKI/PÜ-23PAASVERE ,8 ha MÕISA/PÜ-23PAASVERE ,7 ha Kokku 624,2 ha Projekteeritav* 1.2. Tee nimi olemasolev rek uus Pikanõmme-Ilistvere 2,87 1,33 km Kokku 2,87 1,33 0 km 1.3. Katastriüksused kus objekt asub: RMK maa Võõras maa Kokku 1.4. Objekt paikneb kvartalitel 38101:001:0520; 38101:002:0313; 38101:002:0314; 38101:002:0446; 38101:005:0143; 38101:005:0199; 38101:002:0013; 38101:002:0642; 38101:002:0643; 38101:005:0076; 38101:005:0441; 618,1 ha 6,8 ha 624,9 ha PV076-PV078; PV093; PV094; PV109 PV110; PV136-PV140; PV151- PV153; PV160- PV166; PV185; PV202; PV203; VV003; VV004; VV005; 1.5. RMK metsamaa pindala 773,9 ha sh majandamispiirangutega metsamaa 358,4 ha Muu maa 66,7 ha 2. Kuivendusvõrk 2.1. MPS eesvool objektil Maaprandussüsteemi kood Ehitise kood MSR pikkus ILISTVERE/PÜ-17VENEVERE ,54 km KÄRJE/PÜ-23PAASVERE ,89 km Kokku 9,43 km Projekteeritav* 2.2. Veejuhtmete pikkus olemasolev rek uus 52,88 52,88 1,62 km Kokku 52,88 52,88 1,62 km 3. Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast 3.1. Kasvukohatüüp pind ha osakaal % pohla (PH) 4,9 0,6 jänesekapsa-pohla (JP) 13,97 1,7 jänesekapsa (JK) 3,56 0,43 jänesekapsa-mustika (JM) 89,44 10,89 mustika (MS) 55,73 6,79 naadi (ND) 32,32 3,94 karusambla-mustika (KM) 45,55 5,55 karusambla (KR) 15,57 1,9 angervaksa (AN) 37,54 4,57 tarna-angervaksa (TA) 37,36 4,55 osja (OS) 8,7 1,06 sinika (SN) 36,16 4,4 mustika-kõdusoo (MO) 106,89 13,02 jänesekapsa-kõdusoo (JO) 58,4 7,11 siirdesoo (SS) 179,16 21,82 raba (RB) 94,78 11,54 madalsoo (MD) 1,1 0,13

2 1 Keskkonnamõju analüüs PaasverePÜ-23 Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa Nr KV ER Pind Kaitseväärtus Kaitserežiim Eraldise mõjutatus Mõju kirjeldus kuivendusest** kaitseväärtusele Leevendavad meetmed 1 PV ,82 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 2 PV ,38 SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 3 PV ,41 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 4 PV ,66 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 5 PV ,06 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 6 PV ,62 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 7 PV ,14 SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 8 PV ,54 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 9 PV ,11 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 10 PV ,35 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 11 PV ,38 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 12 PV ,8 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 13 PV ,09 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 14 PV ,55 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 15 PV ,09 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 16 PV ,21 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 17 PV ,5 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi

3 2 18 PV ,59 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 19 PV ,84 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 20 PV ,83 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 21 PV ,58 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 22 PV ,9 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 23 PV ,28 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 24 PV ,64 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 25 PV ,5 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 26 PV ,8 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 27 PV ,33 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 28 PV ,58 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 29 PV ,1 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 30 PV ,02 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 31 PV ,93 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 32 PV ,46 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 33 PV ,35 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 34 PV ,84 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 35 PV ,06 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 36 PV ,27 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 37 PV ,45 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 38 PV ,8 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi

4 3 39 PV ,52 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 40 PV ,57 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 41 PV ,66 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 42 PV ,91 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 43 PV ,28 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 44 PV ,97 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 45 PV ,01 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 46 PV ,84 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 47 PV ,86 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 48 PV ,18 SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 49 PV ,11 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 50 PV ,41 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 51 PV ,09 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 52 PV ,56 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 53 PV ,12 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 54 PV ,75 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 55 PV ,2 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 56 PV ,13 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 57 PV ,1 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 58 PV ,91 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 59 PV ,04 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi

5 4 60 PV ,48 RB kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 61 PV ,35 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 62 PV ,08 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 63 PV ,18 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 64 PV ,26 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 65 PV ,21 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 66 PV ,87 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 67 PV ,69 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 68 PV ,11 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 69 PV ,44 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 70 PV ,86 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 71 PV ,04 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 72 PV ,5 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 73 PV ,86 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 74 PV ,62 SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 75 PV ,34 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 76 PV ,96 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 77 PV ,17 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 78 PV ,89 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 79 PV ,01 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 80 PV ,38 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi

6 5 81 PV ,69 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 82 PV ,03 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 83 PV ,47 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 84 PV ,68 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 85 PV ,97 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 86 PV ,36 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 87 PV ,49 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 88 PV ,92 OS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 89 PV ,22 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 90 PV ,47 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 91 PV ,07 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 92 PV ,48 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 93 PV ,82 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 94 PV ,72 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 95 PV ,42 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 96 PV ,08 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 97 PV ,21 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 98 PV ,01 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 99 PV ,16 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 100 PV ,16 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 101 PV ,84 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi

7 6 102 PV ,28 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 103 PV ,33 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 104 PV ,2 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 105 PV ,93 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 106 PV ,47 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 107 PV ,62 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 108 PV ,74 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 109 PV ,98 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 110 PV ,79 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 111 PV ,96 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 112 PV ,44 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 113 PV ,15 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 114 PV ,58 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 115 PV ,17 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 116 PV ,4 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 117 PV ,25 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 118 PV ,36 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 119 PV ,17 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 120 PV ,13 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 121 PV ,39 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 122 PV ,13 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi

8 7 123 PV ,42 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 124 PV ,42 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 125 PV ,75 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 126 PV ,64 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 127 PV ,32 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 128 PV ,04 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 129 PV ,78 OS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 130 VV ,53 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 131 VV ,37 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 132 VV ,23 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 133 VV ,95 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 134 VV ,58 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 135 VV ,68 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi 136 VV ,14 TA kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 137 VV ,92 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 138 VV ,52 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi 139 VV ,19 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi ** Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

9 1 Keskkonnamõju analüüs PaasverePÜ-23 Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik Nr Objekti kood (KKR kood) Kaitserežiim Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood) Veejuhtmete kogupikkus kaitseväärtuse alal; m Mõju kirjeldus kaitseväärtusele** Leevendavad meetmed 1 381:TAT:001 Pärandkultuuri objekt 38101:002:2750,38101:002: mõju puudub leevendavaid meetmed pole vajalikud 2 381:TAT:001 Pärandkultuuri objekt PV mõju puudub leevendavaid meetmed pole vajalikud 3 381:TVK:001 Pärandkultuuri objekt PV110-17,PV110-3,PV110-18,PV109-14,PV mõju puudub leevendavaid meetmed pole vajalikud 4 KLO Sihtkaitsevöönd 38101:002: mõju puudub töid alale ja sellega piirnevalt ei planeerita 5 KLO Sihtkaitsevöönd PV063-3,PV049-3,PV mõju puudub töid alale ja sellega piirnevalt ei planeerita 6 KLO Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 7 KLO Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 8 KLO Püsielupaiga 9 KLO Püsielupaiga 38101:002:0643,38101:002:0156,38101:002:3030,3 8101:002:0125 PV110-27,PV110-17,PV094-4,PV094-9,PV110-1,PV110-2,PV110-3,PV094-3,PV110-18,PV110-19,PV094-2,PV :002:2200,38101:002:0643,38101:002:0013,3 8101:001:0558,38101:005:0870 PV109-10,PV109-20,PV110-3,PV109-23,PV093-1,PV076-16,PV077-10,PV077-11,PV109-2,PV110-18,PV093-3,PV093-4,PV093-5,PV093-6,PV093-7,PV093-8,PV093-9,PV094-2,PV094-3,PV109-4,PV110-1,PV109-1,PV109-6,PV109-11,PV109-14,PV109-7,PV109-5,PV109-9,PV109-8,PV109-19,PV109-22,PV109-21,PV109-13,PV109-12,PV110-17,PV109-15,PV oht kaitsealuse objekti oht kaitsealuse objekti veerežiimi veerežiimi 10 KLO Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 38101:001:0559,38101:005: oht kaitsealuse objekti keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang

10 2 11 KLO Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 12 KLO Püsielupaiga PV151-5,PV152-6,PV138-22,PV151-3,PV160-21,PV161-3,PV151-32,PV160-25,PV151-25,PV161-19,PV163-1,PV152-21,PV188-1,PV163-3,PV151-7,PV152-19,PV152-5,PV161-4,PV151-8,PV151-23,PV151-2,PV152-1,PV152-2,PV152-18,PV160-13,PV160-16,PV161-20,PV151-6,PV160-19,PV160-4,PV151-33,PV160-22,PV152-3,PV152-28,PV161-2,PV152-17,PV138-16,PV160-20,PV152-8,PV161-18,PV161-17,PV152-7,PV oht kaitsealuse objekti 38101:005:0021,38101:002: veerežiimi keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud 13 KLO Püsielupaiga PV138-20,PV138-14,PV161-28,PV161-27,PV138-13,PV161-23,PV138-15,PV161-7,PV161-6,PV140-25,PV139-29,PV139-33,PV138-19,PV139-28,PV139-2,PV138-16,PV152-11,PV139-25,PV139-26,PV152-19,PV151-2,PV139-24,PV139-1,PV139-21,PV140-17,PV161-3,PV139-27,PV138-1,PV138-10,PV161-25,PV138-6,PV161-33,PV139-18,PV139-17,PV138-9,PV139-16,PV139-13,PV140-32,PV138-8,PV139-12,PV152-5,PV138-5,PV139-31,PV161-21,PV139-7,PV161-20,PV139-6,PV161-9,PV161-22,PV139-4,PV139-3,PV140-22,PV161-29,PV152-9,PV152-21,PV139-19,PV161-4,PV138-7,PV151-1,PV161-24,PV110-18,PV139-22,PV139-32,PV140-16,PV161-34,PV152-26,PV152-12,PV161-30,PV140-24,PV138-24,PV152-10,PV161-31,PV161-32,PV152-23,PV161-5,PV152-22,PV139-8,PV140-7,PV139-11,PV152-29,PV153-26,PV152-25,PV138-2,PV139-30,PV152-20,PV151-6,PV152-30,PV152-8,PV138-11,PV152-7,PV138-12,PV140-29,PV161-8,PV161-26,PV151-32,PV139-23,PV140-23,PV151-25,PV140-6,PV151-33,PV139-5,PV138-22,PV152-27,PV139-15,PV151-3,PV140-30,PV138-3,PV151-5,PV138-23,PV139-14,PV110-17,PV139-20,PV138-4,PV152-6,PV139-10,PV152-1,PV151-8,PV151-7,PV152-24,PV161-10,PV veerežiimi isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud 14 KLO (loomad, II kat) 38101:002:3030,38101:002:0156,38101:002:2200,3 8101:005:0870,38101:001:0558,38101:002:0125,38 101:002:0643,38101:002: härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

11 3 15 KLO (loomad, II kat) PV110-19,PV109-2,PV094-3,PV110-17,PV109-21,PV109-15,PV109-13,PV109-12,PV109-4,PV109-9,PV109-10,PV093-1,PV110-18,PV094-2,PV109-3,PV109-20,PV109-23,PV109-7,PV076-16,PV077-10,PV077-11,PV093-3,PV093-4,PV093-5,PV093-6,PV093-7,PV093-8,PV093-9,PV109-8,PV109-14,PV109-19,PV109-22,PV109-1,PV109-11,PV109-6,PV110-3,PV110-2,PV109-5,PV110-1,PV110-27,PV094-9,PV110-25,PV härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata 16 KLO (loomad, II kat) 38101:001:0559,38101:002:0552,38101:005:0021 härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata 17 KLO (loomad, II kat) PV161-20,PV161-6,PV161-19,PV140-25,PV161-18,PV161-17,PV140-17,PV161-3,PV161-2,PV161-33,PV139-33,PV138-19,PV138-16,PV139-29,PV138-15,PV139-28,PV139-27,PV138-14,PV139-25,PV139-24,PV138-10,PV139-21,PV139-20,PV139-19,PV139-18,PV153-26,PV139-17,PV138-9,PV139-16,PV138-8,PV139-13,PV139-12,PV138-5,PV139-8,PV160-20,PV140-22,PV139-7,PV161-28,PV139-32,PV161-27,PV139-22,PV161-26,PV161-24,PV161-23,PV161-9,PV161-22,PV161-21,PV161-7,PV139-4,PV151-2,PV139-3,PV139-2,PV138-2,PV138-20,PV138-1,PV138-12,PV163-3,PV161-32,PV163-2,PV163-1,PV161-30,PV138-11,PV161-31,PV152-5,PV140-32,PV161-34,PV161-29,PV161-25,PV139-1,PV161-5,PV138-7,PV161-4,PV138-13,PV140-24,PV140-16,PV138-6,PV140-7,PV152-12,PV152-30,PV139-11,PV152-29,PV152-28,PV139-31,PV152-27,PV152-25,PV152-26,PV152-23,PV152-24,PV188-1,PV152-22,PV139-30,PV152-21,PV152-20,PV152-19,PV152-11,PV152-10,PV139-5,PV152-9,PV140-31,PV152-8,PV138-24,PV110-18,PV152-7,PV139-26,PV152-6,PV140-29,PV161-8,PV138-23,PV140-30,PV151-33,PV110-17,PV160-4,PV139-23,PV160-25,PV151-32,PV140-23,PV151-25,PV140-6,PV160-22,PV138-22,PV139-15,PV160-19,PV151-3,PV151-6,PV151-5,PV139-14,PV160-21,PV160-16,PV160-13,PV152-18,PV152-17,PV139-10,PV152-3,PV152-2,PV152-1,PV151-23,PV151-8,PV151-7,PV161-10,PV151-1,PV138-4,PV139-6,PV138-3 härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

12 4 18 KLO (loomad, II kat) 38101:002: härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata 19 KLO KLO KLO KLO (loomad, II kat) (loomad, III kat) (loomad, III kat) (taimed, III kat) 23 KLO (taimed, III kat) 24 KLO (taimed, III kat) 25 KLO (seened, III kat) 26 KLO (seened, III kat) 27 PLO Kavandatav kaitseala PV063-4,PV063-3,PV :004:1570,38101:004:1050,38101:005:0044,3 8101:001:0493,38101:002:0347 PV203-6,PV165-20,PV203-5,PV165-19,PV203-4 PV161-3,PV161-23,PV161-4,PV161-20,PV161-21,PV härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine heljumi kandumine suublasse heljumi kandumine suublasse 373 oht liigi leiukoha kahjustamiseks; veerežiimi trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil (teedel ja teekraavidel ); uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks trassiraiel tuleb arvestada, et säilitada tuleb kraavi ääres ja mulde kõrval võimalikult palju ka nooremaid puid, mis säilitavad eraldistel haruldase liigi jaoks vajalikku niiskusrežiimi ning varjutavad metsa alust PV152-30,PV152-29,PV161-8,PV mõju puudub töid alal või sellega piirnevalt ei teostata PV161-2,PV161-18,PV mõju puudub töid alal või sellega piirnevalt ei teostata PV139-8,PV139-31,PV139-12,PV139-26,PV139-10,PV139-14,PV PV139-30,PV139-8,PV139-10,PV139-14,PV139-26,PV139-31,PV :005:0870,38101:002:0125,38101:001:0558,3 8101:002:0156,38101:002:3030,38101:002:0643,38 101:002:2200,38101:002: mõju puudub mõju puudub oht kaitsealuse objekti leevendavaid meetmed pole vajalikud leevendavaid meetmed pole vajalikud leevendavad meetmed tsoneeringu põhised

13 5 28 PLO Kavandatav kaitseala PV139-33,PV093-9,PV138-4,PV109-14,PV077-20,PV139-7,PV109-19,PV139-31,PV109-21,PV136-5,PV109-7,PV109-15,PV139-11,PV109-4,PV139-3,PV093-1,PV136-4,PV109-2,PV139-1,PV139-8,PV139-16,PV093-6,PV094-9,PV136-6,PV110-17,PV138-10,PV109-9,PV110-1,PV151-1,PV140-31,PV109-6,PV138-13,PV109-22,PV139-12,PV109-8,PV138-1,PV138-22,PV109-11,PV139-14,PV109-10,PV139-15,PV094-4,PV138-11,PV151-32,PV110-27,PV139-4,PV093-5,PV139-13,PV140-16,PV138-6,PV110-2,PV140-32,PV138-2,PV109-27,PV138-24,PV138-8,PV137-9,PV110-18,PV139-5,PV093-4,PV109-3,PV124-24,PV139-22,PV140-6,PV110-25,PV138-3,PV139-25,PV139-6,PV093-8,PV138-15,PV109-13,PV140-17,PV109-12,PV139-27,PV109-5,PV109-1,PV138-23,PV139-29,PV138-12,PV109-28,PV077-18,PV077-22,PV139-10,PV110-19,PV138-7,PV138-9,PV093-3,PV109-23,PV139-2,PV139-32,PV139-28,PV139-24,PV110-3,PV093-7,PV138-14,PV094-2,PV138-5,PV109-20,PV139-26,PV139-30,PV094-3,PV oht kaitsealuse objekti leevendavad meetmed tsoneeringu põhised 29 PLO Kavandatav kaitsevöönd 38101:001:0558,38101:002:0013,38101:005:0870,3 8101:002:2200 veerežiimi isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud 30 PLO Kavandatav kaitsevöönd PV139-6,PV139-4,PV136-4,PV139-3,PV139-2,PV138-3,PV138-2,PV138-1,PV094-3,PV094-2,PV093-9,PV138-12,PV093-8,PV136-6,PV093-7,PV093-6,PV093-5,PV093-4,PV093-3,PV110-18,PV138-11,PV140-32,PV124-24,PV109-23,PV109-2,PV139-1,PV138-13,PV109-20,PV109-4,PV093-1,PV140-16,PV109-14,PV151-1,PV139-32,PV109-12,PV139-22,PV110-17,PV109-15,PV109-3,PV109-11,PV137-9,PV140-17,PV139-33,PV139-29,PV139-28,PV139-27,PV138-15,PV110-3,PV139-25,PV139-24,PV138-14,PV138-10,PV139-16,PV138-9,PV139-13,PV138-8,PV109-6,PV109-1,PV139-12,PV139-8,PV138-5,PV139-7,PV138-4,PV110-1,PV139-14,PV109-13,PV139-10,PV109-27,PV138-7,PV136-5,PV140-7,PV109-10,PV139-11,PV139-31,PV109-9,PV138-6,PV109-7,PV139-30,PV109-8,PV140-31,PV138-24,PV139-26,PV139-5,PV109-28,PV138-23,PV151-32,PV140-6,PV109-22,PV138-22,PV139-15,PV109-19,PV109-5,PV veerežiimi isse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud

14 6 31 PLO Kavandatav kaitsevöönd 32 PLO Kavandatav kaitsevöönd 33 VEP VEPL00985 VEP tunnustele vastav ala VEP tunnustele vastav ala 38101:002:0643,38101:002:3030,38101:002:0156,3 8101:002:0125 PV110-2,PV110-1,PV139-8,PV139-7,PV077-20,PV077-18,PV094-4,PV094-3,PV094-2,PV110-19,PV093-9,PV110-18,PV110-27,PV077-22,PV110-25,PV139-30,PV109-22,PV139-10,PV094-9,PV110-17,PV110-3 PV161-2,PV161-3,PV152-18,PV PV161-17,PV161-19,PV oht kaitsealuse objekti oht kaitsealuse objekti veerežiimi, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks veerežiimi, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta) VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta) 35 Natura elupaik PV mõju puudub töid alale ja sellega piirnevalt ei planeerita 36 Natura elupaik PV110-18,PV138-12,PV110-17,PV110-19,PV109-22,PV138-23,PV137-1,PV109-14,PV139-3,PV138-6,PV137-8,PV138-2,PV109-20,PV137-3,PV139-1,PV138-7,PV110-27,PV137-2,PV138-1,PV139-2,PV137-9,PV139-7,PV138-5,PV veerežiimi elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid) Veekogu Veekogu 38101:002:0642,38101:002:0126,38101:002:0125,A T ,38101:002:0156,38101:002:2750,381 01:002:0157,38101:001:0558,38101:001: :004:1570,38101:004:1050,38101:001:0493,3 8101:001:0515,38101:005:0044,38101:002: oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata isse järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata isse

15 7 39 Veekogu PV152-26,PV153-35,PV153-18,PV110-25,PV153-15,PV079-22,PV152-7,PV124-24,PV140-33,PV153-13,PV140-16,VV005-4,VV005-5,PV063-3,PV139-30,PV153-5,PV139-31,PV152-25,PV153-17,PV153-37,PV140-17,PV124-15,PV140-7,VV005-6,PV153-10,PV140-25,PV153-12,PV152-27,PV140-27,VV005-2,PV139-10,PV140-37,PV139-14,PV139-15,PV153-29,PV140-10,PV140-6,PV079-2,PV140-26,PV139-26,PV152-8,PV152-9,PV152-10,PV152-11,PV153-2,PV140-35,PV153-3,PV139-16,PV140-34,PV153-14,PV139-13,PV139-12,PV153-26,PV079-1,PV153-4,PV049-3,PV153-36,PV140-31,VV005-3,PV079-5,PV079-4,PV078-7,PV153-30,PV063-4,PV oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata isse 40 Veekogu PV203-6,PV203-4,PV165-9,PV203-1,PV203-5,PV165-16,PV203-3,PV165-10,PV165-7,PV165-5,PV165-20,PV oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata isse ** mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määruse nr 2 Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2017 Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 Keskkonnaamet 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...4 1.1. Ala iseloomustus...4 1.2. Maakasutus...4 1.3. Huvigrupid...5 1.4. Kaitsekord...5 1.5. Uuritus...6

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

seletuskiri_Kambla

seletuskiri_Kambla Vabariigi Valitsuse määruse Kämbla looduskaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017

9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 9. Keskkond 9. Environment Aastaraamat Mets 2017 Yearbook Forest 2017 Autorid: A. Sims, M. Raudsaar, U. Tamm, T. Timmusk Toimetajad: Madis Raudsaar, Kaia-Liisa Siimon, Mati Valgepea Kaanefoto: Tõnis Teras

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame

Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaame Lisa 1 KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 03.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/2 Paraspõllu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2017 2026 Keskkonnaamet 2016 1. SISSEJUHATUS... 4 1.2. MAAOMAND JA MAAKASUTUS...

Rohkem

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri

Raadi looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsuse määruse Raadi looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

Eesti metsad 2010

Eesti metsad 2010 ISSN-L 1736-8847 ISSN 1736-8847 (trükis) ISSN 1736-8855 (võrguväljaanne) E E S T I M ETSAD 2 0 1 0 Metsavarude hinnang statistilisel valikmeetodil Keskkonnateabe Keskus Tallinn 2012 ISSN-L 1736-8847 ISSN

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku

Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov Ettepaneku Palasi mahajäetud turbatootmisalal soo taastamise kava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 14. nov 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 12. dets 2016 aadressil

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Jalase maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi ka LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018

Microsoft Word - METSAINVENTEERIMINE_JUHEND_2018 Loodusdirektiivi metsaelupaikade inventeerimise juhend Koostaja: Anneli Palo Toimetajad (2008-2010): Kaili Viilma, Jaanus Paal, Taimo Türnpu, Lembit Maamets, Merit Otsus, Ants Animägi Toimetajad (2018):

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil jott@elfond.ee/ Foto: droonifoto

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc

Microsoft Word - Eksperdi_kommentaarid_markustele_ja_ettepanekutele.doc Eksperdi kommentaarid Tallinna rohealade teemaplaneeringu KSH aruandele laekunud märkustele ja ettepanekutele 1. Lillepi Pargi Selts MTÜ Lillepi Pargi Seltsi juhatus [---] avaldab tunnustust aruande koostajale.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 kohaselt on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse alla ja kehtestada

Rohkem

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema

Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar Marko Trave Saarema Marko Trave: metsanduses vajavad enim investeeringuid kuivendus- ja teedevõrgud Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 12. jaanuar 2012. Marko Trave Saaremaa metskonna metsaülem. Foto: Vilma Rauniste Eesti on

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013

Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SELETUSKIRI November 2013 2 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering SISUKORD 1 Ülevaade planeeringu vajadusest, eesmärkidest

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Tellija Keskkonnaministeerium

Tellija Keskkonnaministeerium Marja 4d, 10617 Tallinn, tel: 6567300, e-post: maves@online.ee Tellija: Elpec AS Töö nr 8023 ESTLINK II MAISMAAKAABLI TRASSI KESKKON- NAMÕJU HINDAMINE Vastutav täitja: Karl Kupits SISUKORD 1 Kokkuvõte...

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx

Lisamaterjal lisa3_seletuskiri_sinise_kopsurohu_PEPid.docx Keskkonnaministri määruse Sinise kopsurohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Vastavalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõikele 2 kehtestab keskkonnaminister

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll Gunnar Reinapu Kontrolliüksuse juht SA Erametsakeskus Mai 2016 Teemad Kontrolli üldalused Pindala hindamine Kohapeal kontrollitavad

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc)

(Microsoft Word - TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE_eelhinnang_Alkranel O\334.doc) TUGIMAANTEE NR 44 AOVERE-LUUNJA KM 0,000-11,352 EHITUSPROJEKT Keskkonnamõju eelhinnang Tellija: Toner-Projekt OÜ Täitja: Alkranel OÜ Projektijuht: Alar Noorvee (litsents nr: KMH0098) Tartu 2012 SISUKORD

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Üldplaneeringu koostamise lõpufaasis toimus haldusreform ja Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 Kambja valla ja Ülenurme valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.

Rohkem

Microsoft Word - KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 15.septembe…

Microsoft Word - KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 15.septembe… KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KESKKONNAKORRALDUSKAVA 2004-2015 Tellijad: Toetajad: Teostaja: Kaitseväe Keskpolügoon Kaitsejõudude Peastaap Eesti Vabariigi Kaitseministeerium U.S. Environmental Protection Agency

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees

Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava Foto: R. Kalamees Säärenõmme looduskaitseala kaitsekorralduskava 2015-2024 1 Foto: R. Kalamees SISUKORD SISUKORD... 2 Lühendid... 4 1. Sissejuhatus... 6 1.1. Ala iseloomustus... 6 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid...

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc

Microsoft Word - Uus-Meremäe ja Simo kinnistu dp KSH programm avalikuks väljapanekuks.doc LÄÄNEMAA HANILA VALLAS PIVAROOTSI KÜLAS UUS- MEREMÄE JA SIMO KINNISTU DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM Töö nr. 1206 Tellija:Kodiaros OÜ Koostaja:Corson OÜ Tallinn 2012 Sisukord

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

KVKP_REP_ettepanekute_koond

KVKP_REP_ettepanekute_koond EELNÕU AVALIKUSTAMISEL LAEKUNUD ETTEPANEKUTE KOONDTABEL ärakiri 1 2 3 4 5 6 1 Maa-amet 18.09.2018 nr 6-3/18/12646-3 2 Päästeamet 25.09.2018 nr 1.2-1/15029-2 Planeeringujoonistel Põhijoonis ja Lahenduse

Rohkem

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE

Microsoft Word - Rae jalgrattatee KMH eelhinnang ELLE RAE KÜLA JALG- JA JALGRATTATEEDE PÕHIPROJEKTI KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 2017 Nimetus Versioon Esitamiseks tellijale Töö nr 17/PA/31 Aeg 31.10.2017 Tellija Maanteeamet Rae Vallavalitsus Projekteerija Teedeprojekt

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soode kaitse ja taastamine 25.11.2016 Rakvere Päevakava 15:00 Keskkonnaameti avasõnad 15:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 15:20 Soode taastamise põhimõtted

Rohkem

OÜ Inseneribüroo STEIGER Tammemäe V liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 15/1574 Tallinn 2016

OÜ Inseneribüroo STEIGER Tammemäe V liivakarjääri rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 15/1574 Tallinn 2016 i rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 15/1574 Tallinn 2016 i rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne 2 Kinnitan: Ole Sein...........................

Rohkem

/// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude eelhinnang Töö nr 2873/17 Tartu 20

/// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude eelhinnang Töö nr 2873/17 Tartu 20 27.11.2017 /// Töö nr 2873/17 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitusprojekti Töö nr 2873/17 Tartu 2017 Jaak Järvekülg Keskkonnaekspert, KMH litsents KMH0127 T11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Laukasoo taastamise avalik arutelu 17.03.2017 Palmse Päevakava 16:00 Keskkonnaameti avasõnad 16:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine ja sooarheoloogiast, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 16:20

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc

Microsoft Word Randvere KSH aruanne.doc TALLINNA LINNAS PIRITA LINNAOSAS RANDVERE TEE 82A JA 88A KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE Töö nr. 1103 Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Koostaja: Corson OÜ Tallinn

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Rail Baltica probleemid

Rail Baltica probleemid Rail Baltica arendamise probleemid Mati Kose Tartu Ülikool Pärnu kolledž Kas eesti 2030+ planeering oli kvaliteetne? - Kas oli kirjas, et KUIDAS kiirraudteed rajada kavatsetakse? - Kas oli kirjas, et trass

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart

Otepää looduspargi kasvukohatüüpide kaart Remm, K. 2002. Otepää looduspargi taimkatte kasvukohatüüpide kaart. In: T. Frey (toim.) Eesti süsinikubilansi ökoloogiast ja ökonoomikast. Eesti XIII ökoloogiapäev 03. mail 2002 Tartus EPMÜ aulas. Tartu.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel)

(Microsoft Word - V\344ndra_DP_KSH_EH_ _alkranel) Vändra vald, Suurejõe küla Saunataguse ja Traakonimaa katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang (10.05.2016. a) Töö tellija: Vändra Vallavalitsus Töö koostaja:

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft Word - I osa lisa tiitelleht.docx

Microsoft Word - I osa lisa tiitelleht.docx Manteeameti tegevuskava üleujutusalade ja võimalike kliimamuutuste tuvastamiseks I osa lisa 1 2018-012 Tallinn 2018 Lõuna 67 Võru Mõniste Valga 38,475 38,475 Lumesulamise ja pikemate sademete korral on

Rohkem