NORMAL

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NORMAL"

Väljavõte

1 Istungjärgu dokument LÕPLIK PÄEVAKORRA PROJEKT VEEBRUAR 2005 STRASBOURG PE ET ET

2 Menetluste selgitus Parlament hääletab tekstide üle järgmises järjekorras, kui ta ei otsusta teisiti: 1. Kolmas lugemine - Kaasotsustamismenetlus (***III) (ühistekst võetakse vastu antud häälte enamusega) 2. Nõusolek - Nõusolekumenetlus (***) (vastavalt EL lepingu artiklile 49 ja EÜ lepingu artiklile 190 võetakse otsus nõusoleku andmise kohta vastu või lükatakse tagasi parlamendi koosseisu häälteenamusega) 3. Teine lugemine - Kaasotsustamismenetlus (***II) (ühisseisukoht muudetakse või lükatakse tagasi parlamendi koosseisu häälteenamusega; ühisseisukoht võetakse vastu antud häälte enamusega) - Koostöömenetlus (**II) (ühisseisukoht muudetakse või lükatakse tagasi parlamendi koosseisu häälteenamusega; ühisseisukoht võetakse vastu antud häälte enamusega) 4. Euroopa Parlamendi kodukord - Muudatused kodukorras (muudatused võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega) (otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega) 5. Esimene lugemine - Kaasotsustamismenetlus (***I) (õigusloomega seotud ettepanek muudetakse või võetakse vastu antud häälte enamusega) (õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega) - Koostöömenetlus (**I) (õigusloomega seotud ettepanek muudetakse või võetakse vastu antud häälte enamusega) (õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega) 6. Nõusolek - Nõusolekumenetlus (***) (vastavalt EÜ lepingu artiklitele 105, 107, 161 ja 300 võetakse otsus nõusoleku andmise kohta vastu või lükatakse tagasi antud häälte enamusega) 7. Muud menetlused - Nõuandemenetlus (*) (õigusloomega seotud ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega) (õigusloomega seotud resolutsiooni eelnõu võetakse vastu antud häälte enamusega) - Muud (avaldused, suulised küsimused, omaalgatuslikud raportid, immuniteedi võtmine) (õigusloomega seotud resolutsiooni või otsuse ettepanek võetakse vastu antud häälte enamusega)

3 3 Sisukord 3 Sisukord Esmaspäev, 21. veebruar Osaistungjärgu avamine ja tööplaani arutamine...7 Arutelu jätkamine - Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (2005)...7 Komisjoni avaldus - Maailma Sotsiaalfoorum, Maailma Majandusfoorum...7 Ühendatud arutelu - Karistusregister / Kriminaalõigus...7 Raport Antonio Di Pietro (A6-0020/2005) - Kohtutoimikutest väljavõetud informatsiooni vahetamine...7 Raport António Costa (A6-0036/2005) - Õigusemõistmise kvaliteet kirminaalasjades Euroopa Liidus...7 Ühendatud arutelu lõpp...7 Raport Jonathan Evans (A6-0024/2005) - Konkurentsipoliitika (2003)...7 Raport Sophia in 't Veld (A6-0034/2005) - Riigiabi, mida antakse avaliku teenuse hüvitamise kujul...8 Teisipäev, 22. veebruar , , Hääletus kiirmenetluse taotluste üle (kodukorra artikkel 134)...9 Nõukogu kiirmenetluse taotlus - Laevade üleviimine aasta tsunamist tabatud riikidesse...9 Nõukogu kiirmenetluse taotlus - Teatavate Côte d Ivoire i isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud...9 Ühendatud arutelu - Riigi majandus / rahandus...9 Raport Robert Goebbels (A6-0026/2005) - Majanduspoliitika üldsuunised...9 Raport Othmar Karas (A6-0025/2005) - Riigi rahandus Euroopa majandus- ja rahaliidus (2004)...9 Ühendatud arutelu lõpp...9 Soovitus teiseks lugemiseks Christa Prets (A6-0017/2005) - "Euroopa kultuuripealinn " aastateks Raport Frédérique Ries (A6-0008/2005) - Keskkond ja tervis ( )...10 Raport Mathieu Grosch (A6-0016/2005) - Juhiload...10 Soovitus teiseks lugemiseks Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005) - Karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest...10 Raport Renate Sommer (A6-0055/2004) - Jõeliikluse teabeteenused...10 Raport Robert Evans (A6-0057/2004) - Meremeeste kutsetunnistuste tunnustamine...10 Raport Elspeth Attwooll (A6-0022/2005) - Ühenduse kalanduskontrolli agentuur...10 Suuline küsimus - Kaaspüük (kalandus) (O-0005/ B6-0010/2005) Hääletus...11 Ettekanded kodukorra artikli 43 lõike 1 alusel...11 Soovitus: Enrique Barón Crespo (A6-0030/2005) - Sõidukite juhtnupud, märgulambid ja näidikud (tüübikinnitus)11 Soovitus: Enrique Barón Crespo (A6-0028/2005) - Sõidukite küttesüsteem (tüübikinnitus)...11 Soovitus: Elmar Brok (A6-0009/2005) - EÜ - Rumeenia Euroopa leping...11 Soovitus: Elmar Brok (A6-0010/2005) - EÜ - Bulgaaria Euroopa leping...11 Raport Nikolaos Sifunakis (A6-0018/2005) - EÜ - Šveitsi Konföderatsiooni kokkulepe "MEDIA Plus" ja "Media Training" programmideks...12

4 4 Sisukord 4 Kodukorra artikli 131 alusel:...12 Raport Klaus-Heiner Lehne (A6-0006/2005) - Koldo Gorostiaga immuniteedi ja privileegide kaitsmise taotlus...12 Raport Margarita Starkevičiūtė (A6-0023/2005) - Kiirstatistika...12 Raport Margie Sudre (A6-0019/2005) - Dissostichus spp. püügidokumendid...12 Raport Herbert Bösch (A6-0013/2005) - EÜ - Šveitsi vaheline leping finantspettuste vastu võitlemiseks...12 Raport Gerardo Galeote Quecedo (A6-0014/2005) - Koostööleping Andorra Vürstiriigiga...12 Tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel) Suuline küsimus - Loodusekaitse rahastamine (O-0008/ B6-0011/2005) Infotund (komisjon) (B6-0009/2005)...13 Kolmapäev, 23. veebruar , , Nõukogu ja komisjoni avaldused - Euroopa Liidu suhted Vahemere regiooniga...14 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Inimõigused (Genf, 14. märts aprill 2005)...14 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Valimised Moldaavias...14 Suulised küsimused - Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) sõlmitud tekstiili ja rõivatoodete lepingu kehtivuse lõppemine (O-0080/ B6-0007/2005) (O-0081/ B6-0008/2005)...14 Suulised küsimused - Võitlus nälja ja vaesuse vastu (O-0078/ B6-0005/2005) (O-0079/ B6-0006/2005)14 Soovitus teiseks lugemiseks Mercedes Bresso (A6-0027/2005) - Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad...15 Raport Jiří Maštálka (A6-0029/2005) - Tervishoid ja ohutus töökohal (2002)...15 Komisjoni avaldus - Malmi- ja terasetööstuse sektor...15 (võimalik) Raportid EP kodukorra artikli 134 alusel Hääletus...15 Ettekanded kodukorra artikli 43 lõike 1 alusel...15 Soovitus: Elmar Brok (A6-0041/2005) - EÜ - Egiptuse Euroopa-Vahemere piirkonna leping...15 Kodukorra artikli 131 lõike 3 alusel:...15 Soovitus teiseks lugemiseks Janelly Fourtou (A6-0021/2005) - Ühenduse tolliseadustik...15 Kodukorra artikli 131 alusel:...16 Raport Ottaviano Del Turco (A6-0033/2005) - Ettevõtetes läbiviidava kutseõppega seotud statistika...16 Raport Ioannis Varvitsiotis (A6-0037/2005) - Meremeeste isikut tõendavad dokumendid...16 Tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel) Ametlik istung - Ukraina...16

5 5 Sisukord Hääletuse jätkamine Infotund (nõukogu) (B6-0009/2005)...16 Neljapäev, 24. veebruar Suuline küsimus - EL teadustööd puudutavad eelarvevahendid (O-0009/ B6-0012/2005)...17 Raport EP kodukorra artikli 134 alusel - Laevade üleviimine aasta tsunamist tabatud riikidesse Hääletus tekstide üle, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel) Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 115)...17 Togo...17 Nepaal...17 Sierra Leone tribunal: küsimus "Charles Taylor\ [või eelnevate teemade arutelu]...17 Hääletus...17 Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 115)...17 Muud tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel)...17 Kõneaeg (kodukorra artikkel 142)...21 Tähtajad...23 Päevakorra punktide esitamise tähtaegu märgib sümbol:. Päevakorra punktide esitamise tähtajad on toodud päevakorra lõpus.

6

7 7 Esmaspäev, 21. veebruar Vastavalt EP kodukorra artiklile 130 kinnitas esimeeste konverents järgmiste istungite lõpliku päevakorra projekti. Esmaspäev, 21. veebruar Osaistungjärgu avamine ja tööplaani arutamine 66 Arutelu jätkamine - Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (2005) Hääletus toimub neljapäeval 3 Komisjoni avaldus - Maailma Sotsiaalfoorum, Maailma Majandusfoorum Hääletus toimub neljapäeval Ühendatud arutelu - Karistusregister / Kriminaalõigus 5 Raport Antonio Di Pietro (A6-0020/2005) - Kohtutoimikutest väljavõetud informatsiooni vahetamine Ettepanek nõukogu otsuseks, mis käsitleb kohtutoimikutest väljavõetud informatsiooni vahetamist [KOM(2004) C6-0163/ /0238(CNS)] Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon 6 Raport António Costa (A6-0036/2005) - Õigusemõistmise kvaliteet kirminaalasjades Euroopa Liidus Ettepanek Euroopa Parlamendi soovituseks nõukogule õigusemõistmise kvaliteedi kohta kriminaalasjades ja kriminaalõiguse ühtlustamise kohta liikmesriikides [ 2005/2003(INI)] Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon Ühendatud arutelu lõpp 7 Raport Jonathan Evans (A6-0024/2005) - Konkurentsipoliitika (2003) XXXIII konkurentsipoliitika raporti kohta [2004/2139(INI)] Majandus- ja rahanduskomisjon

8 8 Esmaspäev, 21. veebruar Raport Sophia in 't Veld (A6-0034/2005) - Riigiabi, mida antakse avaliku teenuse hüvitamise kujul Riigiabi kohta, mida antakse avaliku teenuse hüvitamise kujul [2004/2186(INI)] Majandus- ja rahanduskomisjon

9 9 Teisipäev, 22. veebruar Teisipäev, 22. veebruar , , Hääletus kiirmenetluse taotluste üle (kodukorra artikkel 134) 60 - Nõukogu kiirmenetluse taotlus - Laevade üleviimine aasta tsunamist tabatud riikidesse Ettepanek nõukogu määruseks, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 2792/1999, mis käsitleb laevade üleviimise aastal tsunamist tabatud riikidesse erikorra [KOM(2005) C6-0036/ /0005(CNS)] Kalanduskomisjon 61 - Nõukogu kiirmenetluse taotlus - Teatavate Cōte d Ivoire i isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud Ettepanek nõukogu määruseks, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud seoses olukorraga Cōte d Ivoire is [KOM(2004) C6-0023/ /0286(CNS)] Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon Ühendatud arutelu - Riigi majandus / rahandus 43 Raport Robert Goebbels (A6-0026/2005) - Majanduspoliitika üldsuunised Euroopa majandusolukord - ettevalmistav raport majanduspoliitika üldsuuniste kohta [ 2004/2269(INI)] Majandus- ja rahanduskomisjon 44 Raport Othmar Karas (A6-0025/2005) - Riigi rahandus Euroopa majandus- ja rahaliidus (2004) Riigi rahanduse kohta Euroopa majandus- ja rahaliidus 2004 [ 2004/2268(INI)] Majandus- ja rahanduskomisjon Ühendatud arutelu lõpp 13 II Soovitus teiseks lugemiseks Christa Prets (A6-0017/2005) - "Euroopa kultuuripealinn " aastateks Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, millega muudetakse otsust nr 1419/1999/EÜ kultuurisündmusega "Euroopa kultuuripealinn " seotud ühenduse meetmete kohta aastateks 2005 kuni 2019 [12029/1/ C6-0161/ /0274(COD)] Kultuuri- ja hariduskomisjon

10 10 Teisipäev, 22. veebruar Raport Frédérique Ries (A6-0008/2005) - Keskkond ja tervis ( ) Euroopa keskkonna ja tervisealane tegevuskava kohta [2004/2132(INI)] Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 11 I Raport Mathieu Grosch (A6-0016/2005) - Juhiload Juhilubasid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta (muudetud) [KOM(2003) C5-0610/ /0252(COD)] Transpordi- ja turismikomisjon 12 II Soovitus teiseks lugemiseks Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005) - Karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmiseks, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest [11964/3/ C6-0157/ /0037(COD)] Transpordi- ja turismikomisjon 23 I Raport Renate Sommer (A6-0055/2004) - Jõeliikluse teabeteenused Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmiseks jõeliikluse ühtlustatud teabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel [KOM(2004) C6-0042/ /0123(COD)] Transpordi- ja turismikomisjon 24 I Raport Robert Evans (A6-0057/2004) - Meremeeste kutsetunnistuste tunnustamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek liikmesriikide poolt väljastatud meremeeste kutsetunnistuste tunnustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ [KOM(2004) C6-0033/ /0098(COD)] Transpordi- ja turismikomisjon 19 Raport Elspeth Attwooll (A6-0022/2005) - Ühenduse kalanduskontrolli agentuur Ettepanek nõukogu määruseks ühenduse kalanduskontrolli agentuuri asutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem [KOM(2004) C6-0021/ /0108(CNS)] Kalanduskomisjon 20 Suuline küsimus - Kaaspüük (kalandus) Philippe Morillon (O-0005/ B6-0010/2005) Komisjon Rahvusvaheline tegevuskava kaaspüügi vähendamiseks Kalanduskomisjon

11 11 Teisipäev, 22. veebruar Hääletus Ettekanded kodukorra artikli 43 lõike 1 alusel 53 - Soovitus: Enrique Barón Crespo (A6-0030/2005) - Sõidukite juhtnupud, märgulambid ja näidikud (tüübikinnitus) Ettepanek nõukogu otsuseks Euroopa Ühenduse seisukoha kohta seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõuga sõidukite tüübikinnituse ühtsete sätete kohta seoses juhtnuppude, märgulampide ja näidikute asukoha ja määratlemisega [KOM(2004) KOM(2004) /0134(AVC)] Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Kodukorra artikli 43 lõige Soovitus: Enrique Barón Crespo (A6-0028/2005) - Sõidukite küttesüsteem (tüübikinnitus) Ettepanek nõukogu otsuseks, mis käsitleb Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõuga küttesüsteemi tüübikinnituse ja sõiduki tüübikinnituse kohta seoses selle küttesüsteemiga [15634/ C6-0033/ /0135(AVC)] Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Kodukorra artikli 43 lõige Soovitus: Elmar Brok (A6-0009/2005) - EÜ - Rumeenia Euroopa leping Ettepanek nõukogu ja komisjoni otsuse vastuvõtmiseks, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Rumeenia vahelise assotsiatsioonilepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli sõlmimist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [13165/ C6-0206/ /0814(AVC)] Välisasjade komisjon Kodukorra artikli 43 lõige Soovitus: Elmar Brok (A6-0010/2005) - EÜ - Bulgaaria Euroopa leping Ettepanek nõukogu ja komisjoni otsuse vastuvõtmiseks, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu (Euroopa lepingu) lisaprotokolli sõlmimist, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [13163/ C6-0207/ /0815(AVC)] Välisasjade komisjon Kodukorra artikli 43 lõige 1

12 12 Teisipäev, 22. veebruar Raport Nikolaos Sifunakis (A6-0018/2005) - EÜ - Šveitsi Konföderatsiooni kokkulepe "MEDIA Plus" ja "Media Training" programmideks Ettepanek nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise audiovisuaalvaldkonda käsitleva kokkuleppe sõlmimist, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmides "MEDIA Plus" ja "MEDIA Training", ja selle lõppakt [KOM(2004) C6-0174/ /0230(CNS)] Kultuuri- ja hariduskomisjon Kodukorra artikli 43 lõige 1 Kodukorra artikli 131 alusel: 2 - Raport Klaus-Heiner Lehne (A6-0006/2005) - Koldo Gorostiaga immuniteedi ja privileegide kaitsmise taotlus Ettepanek Koldo Gorostiaga immuniteedi ja privileegide kaitsmise taotluse kohta [ 2004/2102(IMM)] Õigusasjade komisjon Kodukorra artikkel I - Raport Margarita Starkevičiūtė (A6-0023/2005) - Kiirstatistika Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta [KOM(2003) C6-0028/ /0325(COD)] Majandus- ja rahanduskomisjon Kodukorra artikkel Raport Margie Sudre (A6-0019/2005) - Dissostichus spp. püügidokumendid Ettepanek nõukogu määruseks, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1035/2001 Dissostichus spp. püügidokumentide kehtestamise kohta [KOM(2004) C6-0114/ /0179(CNS)] Kalanduskomisjon Kodukorra artikkel Raport Herbert Bösch (A6-0013/2005) - EÜ - Šveitsi vaheline leping finantspettuste vastu võitlemiseks Ettepanek nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, mis käsitleb kokkuleppe sõlmimist ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel pettuste ja muude nende finantshuve kahjustavate ebaseaduslike tegevustega võitlemiseks [KOM(2004) C6-0176/ /0187(CNS)] Eelarvekontrollikomisjon Kodukorra artikkel Raport Gerardo Galeote Quecedo (A6-0014/2005) - Koostööleping Andorra Vürstiriigiga Ettepanek nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel koostöölepingu allkirjastamist ja sõlmimist Andorra Vürstiriigiga [KOM(2004) C6-0214/ /0136(CNS)] Välisasjade komisjon Kodukorra artikkel Tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel)

13 13 Teisipäev, 22. veebruar Suuline küsimus - Loodusekaitse rahastamine Karl-Heinz Florenz (O-0008/ B6-0011/2005) Komisjon Looduskaitsepoliitika ja eriti Natura 2000 rahastamine Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Infotund (komisjon) (B6-0009/2005)

14 14 Kolmapäev, 23. veebruar Kolmapäev, 23. veebruar , , Nõukogu ja komisjoni avaldused - Euroopa Liidu suhted Vahemere regiooniga 29 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Inimõigused (Genf, 14. märts aprill 2005) 61. ÜRO inimõiguste komisjoni istung (Genf, 14. märts aprill 2005) 64 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Valimised Moldaavias 30 Suulised küsimused - Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) sõlmitud tekstiili ja rõivatoodete lepingu kehtivuse lõppemine Luisa Morgantini, Enrique Barón Crespo, Giles Chichester (O-0080/ B6-0007/2005) Nõukogu Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tekstiil- ja rõivatoodete lepingu kehtivuse lõppemine Arengukomisjon Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon Luisa Morgantini, Enrique Barón Crespo, Giles Chichester (O-0081/ B6-0008/2005) Komisjon Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tekstiil- ja rõivatoodete lepingu kehtivuse lõppemine Arengukomisjon Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 31 Suulised küsimused - Võitlus nälja ja vaesuse vastu Enrique Barón Crespo, Luisa Morgantini (O-0078/ B6-0005/2005) Nõukogu Võitlus nälja ja vaesuse vastu Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Arengukomisjon Enrique Barón Crespo, Luisa Morgantini (O-0079/ B6-0006/2005) Komisjon Võitlus nälja ja vaesuse vastu Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Arengukomisjon

15 15 Kolmapäev, 23. veebruar II Soovitus teiseks lugemiseks Mercedes Bresso (A6-0027/2005) - Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad Ühine seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmiseks, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr.../2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) [11630/2/ C6-0190/ /0134(COD)] Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 34 Raport Jiří Maštálka (A6-0029/2005) - Tervishoid ja ohutus töökohal (2002) Tervishoiu ja ohutuse edendamisest töökohal [2004/2205(INI)] Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 16 Komisjoni avaldus - Malmi- ja terasetööstuse sektor 38 (võimalik) Raportid EP kodukorra artikli 134 alusel Hääletus Ettekanded kodukorra artikli 43 lõike 1 alusel 79 - Soovitus: Elmar Brok (A6-0041/2005) - EÜ - Egiptuse Euroopa-Vahemere piirkonna leping Ettepanek nõukogu otsuse kohta, ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [05100/ C6-0027/ /0131(AVC)] Välisasjade komisjon Kodukorra artikli 43 lõige 1 Kodukorra artikli 131 lõike 3 alusel: 71 II - Soovitus teiseks lugemiseks Janelly Fourtou (A6-0021/2005) - Ühenduse tolliseadustik Nõukogu ühise seisukoha kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmise küsimuses, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik [12060/2/ C6-0211/ /0167(COD)] Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Kodukorra artikli 131 lõige 3

16 16 Kolmapäev, 23. veebruar Kodukorra artikli 131 alusel: 35 I - Raport Ottaviano Del Turco (A6-0033/2005) - Ettevõtetes läbiviidava kutseõppega seotud statistika Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks ettevõttes läbiviidava kutseõppega seotud statistika kohta [KOM(2004) C5-0083/ /0041(COD)] Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Kodukorra artikkel Raport Ioannis Varvitsiotis (A6-0037/2005) - Meremeeste isikut tõendavad dokumendid Ettepanek nõukogu otsuseks, millega volitatakse liikmesriike Euroopa Ühenduse huvides ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni meremeeste isikut tõendavate dokumentide kohta (konventsioon nr 185) [KOM(2004) C6-0167/ /0180(CNS)] Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon Kodukorra artikkel Tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel) Ametlik istung - Ukraina Ukraina presidendi Viktor Juštšenko tervituskõne Hääletuse jätkamine Infotund (nõukogu) (B6-0009/2005)

17 17 Neljapäev, 24. veebruar Neljapäev, 24. veebruar Suuline küsimus - EL teadustööd puudutavad eelarvevahendid Miloslav Ransdorf (O-0009/ B6-0012/2005) Komisjon ELi teadustöö eelarvevahendite kahekordistamine Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 80 Raport EP kodukorra artikli 134 alusel - Laevade üleviimine aasta tsunamist tabatud riikidesse Ettepanek nõukogu määruseks, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2792/1999, mis käsitleb laevade üleviimise aasta tsunamist tabatud riikidesse erikorra [KOM(2005) C6-0036/ /0005(CNS)] Kalanduskomisjon Juhul kui kiirmenetluse taotlus on vastu võetud Hääletus tekstide üle, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel) Togo 75 Nepaal Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamine - kestus: maksimaalselt üks tund (kodukorra artikkel 115) 76 Sierra Leone tribunal: küsimus "Charles Taylor" [või eelnevate teemade arutelu] 46 Hääletus 47 - Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 115) 48 - Muud tekstid, mille arutelu on lõppenud (järjekord teisel leheküljel)

18

19 19 19 Kõneaeg (kodukorra artikkel 142) Tähtajad

20

21 21 Kõneaeg (kodukorra artikkel 142) 21 Kõneaeg (kodukorra artikkel 142) Esmaspäev, 21. veebruar Komisjon (koos vastustega) : 50' Raportöörid (4 x 5') : 20' Parlamendiliikmed : 150' PPE-DE : 51 PSE : 39 ALDE : 18 Verts/ALE : 10 GUE/NGL : 9 IND/DEM : 9 UEN : 7 NI : 7 Teisipäev, 22. veebruar , , Raportöörid (9 x 5') : 45' Arvamuse koostajad : 2' Autor (2 x 5') : 10' Komisjon (koos vastustega) : 55' Parlamendiliikmed : 300' PPE-DE : 106 PSE : 80 ALDE : 36 Verts/ALE : 18 GUE/NGL : 18 IND/DEM : 16,5 UEN : 12,5 NI : 13 Kolmapäev, 23. veebruar , , Nõukogu (koos vastustega) : 55' Komisjon (koos vastustega) : 80' Autorid (5 x 2') : 10' Raportöörid (2 x 5') : 10' Arvamuse koostajad : 2' Parlamendiliikmed : 270' PPE-DE : 95 PSE : 71 ALDE : 33 Verts/ALE : 17 GUE/NGL : 16 IND/DEM : 15 UEN : 11 NI : 12 Neljapäev, 24. veebruar Autor : 5' Komisjon (koos vastustega) : 5' Parlamendiliikmed : 75' PPE-DE : 24 PSE : 18 ALDE : 9 Verts/ALE : 5,5 GUE/NGL : 5 IND/DEM : 5 UEN : 4 NI : 4,5

22

23 23 Tähtajad 23 Esmaspäev, 21. veebruar 2005 Tähtajad 66 Arutelu jätkamine - Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm (2005) - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 22. veebruar, 12:00 3 Komisjoni avaldus - Maailma Sotsiaalfoorum, Maailma Majandusfoorum - Resolutsiooni ettepanekud aegunud - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 22. veebruar, 12:00 5 Raport Antonio Di Pietro (A6-0020/2005) - Kohtutoimikutest väljavõetud informatsiooni vahetamine - Muudatusettepanekud aegunud 7 Raport Jonathan Evans (A6-0024/2005) - Konkurentsipoliitika (2003) - Muudatusettepanekud aegunud 8 Raport Sophia in 't Veld (A6-0034/2005) - Riigiabi, mida antakse avaliku teenuse hüvitamise kujul - Muudatusettepanekud aegunud Teisipäev, 22. veebruar Raport Robert Goebbels (A6-0026/2005) - Majanduspoliitika üldsuunised - Muudatusettepanekud aegunud 44 Raport Othmar Karas (A6-0025/2005) - Riigi rahandus Euroopa majandus- ja rahaliidus (2004) - Muudatusettepanekud aegunud 13 Soovitus teiseks lugemiseks Christa Prets (A6-0017/2005) - "Euroopa kultuuripealinn " aastateks Muudatusettepanekud; tagasilükkamine aegunud 36 Raport Frédérique Ries (A6-0008/2005) - Keskkond ja tervis ( ) - Muudatusettepanekud aegunud 11 Raport Mathieu Grosch (A6-0016/2005) - Juhiload - Muudatusettepanekud aegunud 12 Soovitus teiseks lugemiseks Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005) - Karistuste kehtestamine merereostusega seotud rikkumiste eest - Muudatusettepanekud; tagasilükkamine aegunud 23 Raport Renate Sommer (A6-0055/2004) - Jõeliikluse teabeteenused - Muudatusettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 24 Raport Robert Evans (A6-0057/2004) - Meremeeste kutsetunnistuste tunnustamine - Muudatusettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 19 Raport Elspeth Attwooll (A6-0022/2005) - Ühenduse kalanduskontrolli agentuur - Muudatusettepanekud aegunud

24 24 Tähtajad Raport Margarita Starkevičiūtė (A6-0023/2005) - Kiirstatistika - Muudatusettepanekud aegunud Kolmapäev, 23. veebruar Nõukogu ja komisjoni avaldused - Euroopa Liidu suhted Vahemere regiooniga - Resolutsiooni ettepanekud aegunud - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 29 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Inimõigused (Genf, 14. märts aprill 2005) - Resolutsiooni ettepanekud aegunud - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 64 Nõukogu ja komisjoni avaldused - Valimised Moldaavias - Resolutsiooni ettepanekud Teisipäev, 22. veebruar, 10:00 - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Kolmapäev, 23. veebruar, 10:00 31 Suulised küsimused - Võitlus nälja ja vaesuse vastu (O-0078/ B6-0005/2005) (O-0079/ B6-0006/2005) - Resolutsiooni ettepanekud aegunud - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 70 Soovitus teiseks lugemiseks Mercedes Bresso (A6-0027/2005) - Ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausad kaubandustavad - Muudatusettepanekud Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 34 Raport Jiří Maštálka (A6-0029/2005) - Tervishoid ja ohutus töökohal (2002) - Muudatusettepanekud aegunud 16 Komisjoni avaldus - Malmi- ja terasetööstuse sektor - Resolutsiooni ettepanekud aegunud - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud Teisipäev, 22. veebruar, 10:00 Neljapäev, 24. veebruar Togo - Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 115) Esmaspäev, 21. veebruar, 20:00 - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 115) Kolmapäev, 23. veebruar, 13:00 75 Nepaal - Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 115) Esmaspäev, 21. veebruar, 20:00 - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 115) Kolmapäev, 23. veebruar, 13:00 76 Sierra Leone tribunal: küsimus "Charles Taylor" - Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 115) Esmaspäev, 21. veebruar, 20:00 - Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 115) Kolmapäev, 23. veebruar, 13:00 Eraldi hääletus osade kaupa hääletamine nimeline hääletus - Tekstid, mille üle hääletatakse teisipäeval Esmaspäev, 21. veebruar, 19:00 - Tekstid, mille üle hääletatakse kolmapäeval Teisipäev, 22. veebruar, 21:00 - Tekstid, mille üle hääletatakse neljapäeval Kolmapäev, 23. veebruar, 21:00 - Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 115) Neljapäev, 24. veebruar, 10:00

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline

HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline HÄÄLETUSTE TULEMUSED LISA Lühendite ja sümbolite selgitus + vastu võetud tagasi lükatud kehtetuks muutunud tagasi tagasi võetud NH (...,,...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) EH (...,,...)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PR_CNS_LegAct_app

PR_CNS_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0007/2016 19.1.2016 * RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Ukraina vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

PR_COD_3app

PR_COD_3app EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 LÕPLIK A6-0415/2005 19.12.2005 ***III RAPORT Lepituskomitees heakskiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ühistekst, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Õiguskomisjon 20.12.2011 2011/0154(COD) ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 10.12.2014 B8-0356/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni avalduse alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 ELi terasesektori ning töötajate ja tööstusharu

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 16.10.2013 2013/0165(COD) ***I RAPORTI PROJEKT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc

Microsoft Word - Spotlight on the FCTC final text word_ET.doc Tähelepanu tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonil (FCTC) väljaanne nr 1 / jaanuar 2008 Tubaka tarbimise leviku raamkonventsiooni ning Euroopa Liidu sellealaseid kohustusi puudutavate infotundide

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

PE-6/CPG/PV/

PE-6/CPG/PV/ PE-7/CPG/PV/2009-01 EUROOPA PARLAMENT ESIMEESTE KONVERENTS Neljapäeval, 16.7.2009 toimunud korralise koosoleku PROTOKOLL Louise WEISSi hoone ruum R1,1 - - - STRASBOURG PE 426.307/CPG ESIMEESTE KONVERENTS

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem