Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa"

Väljavõte

1 Kes n grupijuht? Grupijuht n lemas ainult nrtevahetuste prjektidel (mitte klitustel). Grupijuht n igal saleval riigil ning n vähemalt 18 aastat vana. Grupijuht krdineerib eesti grupi tegevust ja esindab eesti grupi huve enne nrtevahetust, nrtevahetuse ajal ja peale seda. Juhul, kui prjektis n alla 18 aastased salejad, n grupijuhte kaks. Miks ma peaksin tahtma lla grupijuht? Grupijuhiks lemine annab hea kgemuse, kuidas lla liider ning võimaluse saada uusi skusi, teadmisi ja hiakuid. Sul n võimalus ennast prvile panna, võtta vastutus ja näidata, et sa saad hakkama. See n võimalus saada reaalne õpikgemus ning anda ma panus sellesse, et prjekt, milles eesti nred salevad, leks edukas ning meeldiv kgemus kõigile. Kui led varasealt juba salenud prjektides, siis eeldame, et led järgmine krd kandideerides valmis ka veidi rhkem vastutust võtma (kandideerid grupijuhiks). Omalt plt pakume grupijuhtidele tuge, abistavaid materjale (see juhend siin) ja aeg-ajalt ka grupijuhtide klitusi. Mis n grupijuhi ülesanded? Suhtluse krdineerimine vastuvõtva rganisatsiniga Sinu ülesandeks n edaspidi lla Eesti plseks kntaktiks vastuvõtva rganisatsiniga, edastades neile nii Eesti grupi küsimusi kui vastates nende plsetele küsimustele Kui led valitud grupijuhiks, siis esimese asjana saada kiri krraldajatele (ehk vastuvõtvale rganisatsinile), andes neile teada, et led grupijuht ja et järgnev prjektiga setud inf saadetaks tse sulle. Krraldaja kntakti leiad infpakist, või kui seal seda ei le, küsi ma Seiklejate Vennasknna (SV) kntaktisikult. Sul tuleb veenduda, et krraldajatele jõuab Eesti salejate nimekiri (kui kõik salejad n saluse kinnitanud, küsi seda ma SV kntaktisikult). Teinekrd n vajalik aga täita hpis krraldajate plne vrm või igal salejal eraldi ankeet. Kgu need kkku ja saada ühe iga krraldajatele. Pööra erilist tähelepanu sellele, et kui eesti salejatel n erivajadusi (nt tervise või titumisega setud) siis selle khane inf leks aegsasti edastatud krraldajatele.

2 Ole krraldajatele kättesaadav nii telefni, i kui Facebki teel. Vasta kirjadele aegsasti ja kui n viivitusi või muid prbleeme, anna sellest teada (näiteks: kui mingi saleja passi andmed puudu, saada ära ülejäänud grupi andmed ning lisa selgituseks, et viimase saleja andmed tulevad nt. esmaspäeval). Kuidas tagada hea suhtlus krraldajaga? (grupitöö, grupijuhtide klitus) Uuri krraldajate ja teiste rganisatsinide tausta Krralik infvahetus krraldajatega: uuri krraldajalt missugust infkanalit nad eelistavad; küsi telefninumber; suhtle ja infrmeeri krraldajaid lulisest infst aus ja avatud suhtlus; infvahetusega tegeleb ainult grupijuht - grupijuht kgub inf ma grupilt ja edastab selle kmplektselt krraldajatele salejad ise tse krraldajale ei kirjuta; Tee endale selgeks ja infrmeeri krraldajaid erivajadustest. Ära pane pahaks, kui krraldaja ei mõista teatud erivajadust (nt ei tea, mis vahe n taimetitlasel ja veganil), vaid vajadusel selgita rahulikult üle; Ole viisakas ja jää viisakaks; Planeeri aegsasti - ära jäta asju viimasele minutile; Abista teisi grupiliikmeid piletite stmisel, check-in i tegemisel ja teiste praktiliste timingutega; Prjekti alguses tuleb paika panna reeglid nt suitsetamise ja alkhli tarbimise khta; Ära tekita tühjast tüli; Arvesta kultuuriliste erinevustega: tee eeltööd; le kannatlik suhtlusviiside ja kiiruse eripärade suhtes; tea, mis n tundlikud teemad; teadvusta steretüüpe ma riigi khta ära slvu vaid lükka need ma käitumisega ümber; talvel lõunamaades ei köeta ja tad võivad lla jahedad varu õiged riided kaasa; ära eelda, et kõik skavad inglise keelt; Pea meeles, et erimeelsused n nrmaalsed, kuid need tuleb ära lahendada!

3 Enne prjekti: Tutvustada ennast Eesti salejatele kui grupijuhti. Selleks kirjuta juba salust kinnitades, et led Eesti grupijuht ja kõikide küsimustega võib sinu ple pöörduda. Lisaks svitame teha ma grupile eraldi FB vestluse, et khe kiiresti mavahel suhelda. Jälgi, et kõik timiks. Vaata, kas kõik salejad n kinnitanud ma saluse. Kui n prbleeme, prvi neid ise lahendada või küsi abi ma SV kntaktisikult. Uuri krraldajatelt, millised n eesti tiimi ülesanded, mida n vaja ette valmistada. Edasta ka salejate küsimused, vajadusel küsi inft lgistika ja praktilise krralduse sas. Kindlasti selgita ka välja, kuidas timub reisirahade hüvitamine peale prjekti (kui seda ple infpakis välja tdud). Jaga saadud inft eesti tiimi liikmetega. Krdineeri piletite stmist. Valige ühesks sbivad piletid välja, kinnita üle nende sbivus krraldajaga (kas reisikuupäevad, hind jm n k) ja stke ks (samal ajal) need ma tiimiga ära. Lase kõigil salejatel saata piletid ma meilile ja saada need ühe iga krraldajale. Veendu, et kõigil salejatel n piletid stetud. Piletitega tuleks tegeleda khe, kui kõik salejad ma ma saluse ära kinnitanud ja sta niipea kui krraldajad n andnud rhelise tule. Krralda ettevalmistav kkkusaamine eesti tiimi liikmetele. See n khustuslik ja üks grupijuhi kõige tähtsamaid ülesandeid. Kui keegi ei saa tulla khapeale, siis kaasa nad Skype vahendusel. MILLEST RÄÄKIDA ETTEVALMISTAVAL KOKKUSAAMISEL? Saage mavahel tuttavaks! Kes n kes? Kust tulete? Jagage mavahel, miks keegi svib prjektis saleda. Rääkige läbi praktilised asjad: reisimine, piletid, mida kaasa võtta, vajalikud dkumendid ja reisikindlustus. Valmistage ette ja arutage läbi eesti töötad, mõelge ühesks huvitavaid energizereid ja arutage, kuidas muuta eesti õhtu meeldejäävaks. Valmistage ette ja mõelge läbi, kuidas tutvustada Seiklejate Vennasknda (tihti n kavas tegevus rganisatsinide tutvustus vms). Grupijuht võiks anda väikese ülevaate mis n Erasmus+ prgramm? Mis n mittefrmaalne õpe ja mida kujutab endast nrtevahetus? Vaata lisa siit. Pange paika, kuidas aitate prjekti nähtavamaks muuta? Kes vastutab instagrami stry tegemise eest? Kes teeb prjektist blgikkkuvõtte? Või teete mõne vide või FB live? Arutage läbi kultuurilised aspektid. Mida peaks varem teadma, milleks valmis lla? Kuidas suhtuda lugupidamisega khalikku kultuuri?

4 Kgu enda kätte kõik prjektiga setud salejate dkumendid: piletid, piletite arved ja pardakaardid. Kõige mõistlikum n teha nline check-in, ja salvestada pardakaardid pdf failina. Siis ei lähe need kaduma. Samuti peab grupijuhil lema alaealiste salejate vanemate nõusleku vrm. Tuleta salejatele meelde, et reisidkument peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu. Reisides väljasple Eurpa Liitu n vajalik pass, samuti n see vajalik ka juhtudel kui lennatakse läbi riigi, mis nõuab passi (Nt Venemaa, Ukraina jne). Tuleta seda salejatele meelde! Registreeri ise või lase salejatel registreerida ennast välisministeeriumi lehel siin. Tänapäeva muutuvas maailmas ei tea kunagi, kui võib minna Eesti riigi plset abi! Alaealised salejad eritingimused Vanema nõuslek Grupijuht peab edastama alaealisele salejale vanema nõusleku dkumendi (lae alla SIIN), kuhu lisab enne prjekti ja enda andmed. Igal alaealisel peab lema kaasas riginaalis vanema nõuslek (käsitsi allkirjastatud). Grupijuhil peab lema kpia vanema nõuslekust (prindituna), selleks küsib grupijuht saleja käest skänneeritud kpia i teel enne prjekti. Kahjuks ei sbi digiallkirjastatud vanema nõuslek, sest mujal maailmas digiallkirja ei tunta. Reisimine Alaealised peavad reisima ks grupijuhiga. Erandina n võimalik, et alaealine reisib ks mõne teise täisealisega (juhul kui see n eelnevalt kskõlastatud Seiklejate Vennasknnaga). Kuigi lennufirmad lubavad tavaliselt 16+ üksinda reisida, siis ei le see lubatud tulenevalt Erasmus+ prgrammist, Seiklejate Vennasknna reeglitest ja partneritele/grupijuhile langevast vastutusest (kui midagi peaks juhtuma n suur jama ). Kui saleja n 15 või nrem, ei saa ta üldjuhul ise piletit sta grupijuht ja saleja peavad pileti stma ühesks. Teinekrd kehtib alla 16-aastastele sdne lapsehind (tasub uurida).

5 Kindlustus Kõigil alaealistel n Eesti haigekassa kindlustus, seega peab neil lemas lema füüsilisel kujul Eurpa ravikindlustuskaart (tellimine: Samuti kui täiskasvanud salejal n Eesti kehtiv haigekassa kindlustus, peab lema kaasas Eurpa ravikindlustuskaart. Reisikindlustus n khustuslik kõigil salejatel, nii alaealistel kui täisealistel. Ple tähtis, kas saletakse nrtevahetusel, klitusel või seminaril. Nii näevad ette Erasmus+ reeglid. Kindlustus peab sisaldama nii meditsiinikindlustust, reisitõrget (näiteks kui peaksid jääma haigeks enne reisi), pagasikindlustust (kui reisitakse äraantava pagasiga) ja lisakaitset (kui minek mingisse ebastabiilsesse piirknda). Juhul kui grupis n alaealisi, siis tuleb teha kindlustus kgu grupile krraga. Nii n kaetud alaealistega setud riskid. Grupijuht saadab kindlustusfirmale salejate nimekirja (isikukdidega) ning tb välja reisi kestvuse, piirknna jm lulise. Firma teeb pakkumise. Iga saleja saab ma summa tasuda ise. Grupikindlustus aitab katta ka lukrda, kus näiteks alaealine satub haiglasse ja grupijuht jääb selle tõttu lennust maha. Küsi pakkumist näiteks: (nendega leme arutanud alaealiste kindlustamist ja võimalusi). Enne minekut kntrlli kas sul n lemas!? Kõigi salejate lennupiletid, arved, pardakaardid (kui keegi katab ära enda ma näiteks). Osalejate nimekiri (saadame selle alati grupijuhile) ks hädaabi kntaktidega. Teadlikkus salejate terviseprbleemidest, allergiatest ja erivajadustest (vaata: salejate nimekiri, vanema nõuslekuvrm). Krraldajate telefninumbrid, aadress ja muud kntaktid (nii elektrniliselt kui prindituna). Infrmatsin, kuidas khale saada (vihje: lae alla ggle ffline kaart abiks kui välisriigis ei pääse Internetti!). Kindlustuse kntakt / hädaabi kntakt. Vajalikud Eesti riigi abikntaktid: Knsulaarsaknd , Hädalukrras (24h)

6 Prjekti ajal mis n grupijuhi rll? Kuidas tetada nri? (grupitöö materjal, grupijuhtide klitus) Ole ise aktiivne, kaasa grupi liikmeid erinevatesse tegevustesse, aruteludesse, le eeskujuks (nt. ära le tegevuste ajal telefnis, le õigel ajal khal, le psitiivne isegi keerukas lukrras jne). Ära kritiseeri, vaid püüa leida võimalusi aidata ja lla tetav. Kaasa, kuid püüa märgata, millal n vaja anda ka time-ut. Liigne agarus ple ka alati hea. Delegeeri ülesanded teistele grupi liikmetele. Grupijuht ei pruugi alati kõike jõuda ja märgata, siis võiks abiks võtta aktiivsema n-ö abi-grupijuhi, kes samuti püüaks vähem aktiivseid grupi liikmeid tetada, nõustada ja kaasata. Võib ka jagada grupi liikmetele prjekti timumise ajaks rllid, et kõik tunneksid ennast tõeliselt grupi liikmetena, kaasatuna (a la grupi muusik jne). Oluline krraldada reflektsni gruppe nii ma rahvusgrupis kui ka rahvusvaheliselt, et analüüsida prjekti ning ma õpieesmärkide saavutamist. Mida uut llakse õppinud? Mida saaksin mina (iga saleja) teha, et prjekt kulgeks meile svitud suunas ja meie tused täituksid? Oluline n märgata seda, kui grupi liige vajab rhkem tuge või individuaalset lähenemist. Prbleeme ei pea lahkama kgu grupi ees. Vajalik n pidev suhtlus ma grupi liikmetega, tagasiside andmine ning usaldusväärse atmsfääri lmine. Tuleks luua n-ö stsiaalne leping prjekti algul leppida kkku reeglites, millest prjekti ajal kinni peetakse. Hea n panna paika individuaalsed eesmärgid ning datud n grupijuhiplne julgustamine eesmärkide täitmise saavutamiseks. Selleks, et kaasata vähem aktiivseid grupi liikmeid, võivad grupijuhid mdustada ka eraldi väiksed rahvusvahelised grupid, kus igale grupile antakse knkreetne ülesanne kas päevaks, kaheks, nädalaks vms. See aitab vähem aktiivsetel tutvuda teiste prjektis salejatega. Seisa ma grupi õiguste eest, kuid jää selle juures viisakaks ja rahulikuks. Märka ja tunnusta grupi liikmete saavutusi. Teta nri nende õpitu reflektsinil ja Nrtepassi täitmisel. Vt lisamaterjali SIIN. Veendu, et kui prgrammis n rganisatsini tutvustus, siis Seiklejate Vennasknd saab ilusti esindatud/tutvustatud. Selle tõttu võime saada partneriks mõnes tulevases prjektis, kus taaskrd Eesti nred saavad saleda! :)

7 Prjekti järeltegevused ja nähtavus Iga prjekti puhul n luline tagada selle nähtavus. Tegu n Eurpa Liidu ehk meie kõigi rahaga, seega esiteks n hea nii rahastajal kui avalikkusel teada, milleks see kulus. Samuti n nähtavus luline, et Erasmus+ prgrammi võimalustest kuuleksid võimalikult paljud nred. Ehk saavad ka nemad tulevikus mõnest tredast prjektist sa võtta! Prjekti järeltegevused aitavad prjekti nähtavamaks muuta, aga ka levitada prjekti tulemusi n selleks siis mingi knkreetne materjal, mõtteviis või midagi muud. Iga grupi ja grupijuhi ülesandeks n veenduda, et prjekti saavutused jõuaks kaugemale kui ainult prjektis salenud nrteni. Prjekti saab kajastada järgnevates kanalites: Instagram. Grupijuht saab küsida ma SV kntaktisikult ligipääsu Instagrami kntle, kuhu saab lisada nii ftsid ja videsid, kui ka teha jksvalt prjekti Stry-it. Facebk live. Kindlasti võiks teha igast prjektist 1-2 live Facebki (taaskrd saab õigused ma SV kntaktisikult). Live s võiks lla välja tdud ka põhiinf, mis prjekt n, kus timub, mida tehakse jne. Prjektilugude blgi. Otame igalt grupilt vähemalt ühte pstitust meie prjektilugude blgisse. Vaata, mida teised n kirjutanud SIIT. Pstitused võiksid lla kas eesti või vene keeles, muidugi võib htralt lisada ka pilte/videsid. Grupijuhi ülesandeks n veenduda, et blgipstitus(ed) saab (saavad) tehtud, kuid sellesse võiks panustada kõik grupi liikmed. Pstitust tame 14 päeva jksul peale prjekti. Yutube. Seiklejate Vennasknnal n ma Yutube kanal. Siis tame videsid, mida lete teinud prjekti ajal. Palume need/nende lingid edastada #. Kui led meiega prjektis, ja lisad stsiaalmeediasse pilte või muud, siis palun kasuta #SeiklejateVennasknd #ErasmusPlus. Siis saavad ka teised teada võimalustest, mida Seiklejate Vennasknd läbi Erasmus+ prgrammi pakub.

8 Tagasi kdus mis edasi? Krraldage Eesti grupiga ühine kkkusaamine, et analüüsida prjektis kgetud ja teha edasisi plaane. Lisaks sellele n lihtsalt tre näha prjekti inimesi uuesti! Grupijuhi ülesandeks n veenduda, et grupi liikmed (s.h. grupijuht ise) täidavad ära tagasiside prjektikgemuse khta. Ankeet asub SIIN. Grupijuht peaks seda khe peale prjekti jagama ühises FB vestluses. Tagasiside põhjal tsustame, kas jätkata kstööd antud partneriga ning kindlasti võtame arvesse ka grupijuhile antud tagasisidet uutesse prjektidesse grupijuhi valikul. Tihti lepitakse prjekti käigus kkku, mis järeltegevusi tehakse igas riigis (nt töötuba, ftnäitus jne). Grupijuht uurib juba prjekti ajal, mida datakse Eesti grupi järeltegevustena. Peale prjekti n grupijuhi ülesandeks krdineerida järeltegevuse läbiviimist. Kui vajab abi või tuge, siis anna teada! Kindlasti teavita üritusest ka ma SV kntaktisikut teeme FB sündmuse ja aitame inft levitada. Mbility tl reprt. Grupijuht peab täitma ära khustusliku EL plse tagasiside vrmi 7 päeva jksul peale prjekti. Küsimustele tuleb vastata mitte enda, vaid grupi seisukhast, seega mõtle hlega see läbi enne vastamist. Ankeet läheb tse krraldajale, rahastajale (antud riigi rahvuslik bür) kui ka Seiklejate Vennasknnale. Tagasi Eestisse jõudes krjab grupijuht kkku piletid ja pardakaardid (mida khapeal ei saanud ära anda) ja saadab need tähitud kirjaga krraldajatele (kui n vajalik). Svitame kasutada nline pileteid ja teha nline check-in i siis jääb tüütu piletite/pardakaartide krjamine ära, sest dkumendid saab edastada elektrniliselt. Prjektidesse mineja ABC KINDLASTI ÄRA UNUSTA TUTVUDA PROJEKTIDESSE MINEJA ABC- GA, NING LASE KA OMA OSALEJATEL SEE ÜLE VAADATA. SEE ON LEITAV SIIT.

9 Kuidas kindlustada, et reisirahad jõuaks õigel ajal khale ja miks nad teinekrd hilinevad? Kuidas kindlustada see, et raha jõuaks kiiremini khale? 1. Enne piletite stu selgita krraldajaga, millal hüvitatakse reisikulud ja kuidas see timib (sularahas, ülekandega jne). Edasta see inf ka teistele grupiliikmetele. 2. Selgita ka, mis lisadkumente n vaja. Kindlasti n vaja pileteid, arveid ja pardakaarte. Teine krd ka pangaknt väljavõtteid või passikpiaid. 3. Enne piletite stu kinnita piletid krraldajaga kirjalikult üle, et sbivad. Nii n kindel, et ei teki prbleeme ja lükkad vastutuse enda pealt krraldajate peale. 4. Tee ise ja lase teistel grupi liikmetel teha nline check-in mõlemal suunal (mitte mbiilne check-in). Kgu pardakaardid kkku ja grupeeri need üheks pdf-iks ja saada i teel krraldajale. Samuti sta bussipiletid nline ja saada i teel krraldajale. Paberil dkumendid ei le mitte ainult ebameeldivad krraldajale (üldjuhul), vaid väga keskknnavaenulik n tarbida liigset paberit ja rahaktivaenulik neid pstiga teise Eurpa tsa saata ;) 5. Tehke eesti grupiga kkkuvõttev reisikulude tabel, kus n kirjas kõik piletid ja reisikulud. Edasta see krraldajale, et neil n lihtsam (ja ka teil endil jälgida kulude arvestust).

10 6. Tee mbility tl, kkkuvõtted ja kõik muu vajalik ära kiirelt, et krraldaja ei pea mitu krda küsima. Kiirendad niiviisi prtsessi! :) 7. Ole krraldajaga sõbralik ja kaastundlik. Neljakümne saleja reisipileteid kntrllida ja kkku ajada n väga tüütu ja pikk prtsess, mida n raske ette kujutada, kui sa ise seda teinud ei le. 8. Digiallkirjasta grupijuhi reisikulude saamise vrm ja edasta see Vrm n leitav SIIN. 9. Saada khe peale prjekti krraldajale ma pangaknt andmed: saaja nimi, aadress, IBAN, panga nimi, panga aadress, BIC/Swift kd. Ülekanne tehakse alati grupijuhile, kes kannab raha salejatele edasi. Seiklejate Vennasknna kaudu üldjuhul reisikulusid kanda ei saa, sest meil puuduvad raamatupidamise jaks vajalikud alusdkumendid (nt. teie piletid, riginaalpardakaardid jne). Miks raha tulek võtab teinekrd kaua aega? Enne prjekti saab krraldaja 80 % kgu prjekti eelarvest. Näiteks prjekti eelarve n , millest 7000 n krralduskulud ja 3000 reisikulud. Krraldaja saab enne prjekti tegevusi kätte 80 % ehk maksab ta khe ära majutuse ja titlustuse eest, seda hiljem maksta ei saa. Seega n tal reisirahade st lemas ainult Kaks varianti: kas krraldajal n vabasid ressursse: saab khe kõigile ära maksta või ei le (sellisel juhul tuleb data lõpuaruande heaks kiitu). Millal kiidetakse heaks lõpuaruanne ja tuleb viimane makse saab reisikulud? Näiteks: Prjektiperid n 1. mai 31. ktber Nrtevahetuse tegevused timuvad august Ametlikult võib lõpuaruannet esitada alates 31. ktber 30. detsember See, millal esitatakse, leneb sellest, kas kõik partnerid n saatnud järeltegevuste inf, kas kõik piletid n laekunud krraldajale õigeaegselt ja kas ta jõuab aruannet kirjutada. Tõenäliselt esitab krraldaja aruande 30. detsember, sest enne ei jõua. Bürl n aega kntrllida prjekti 60 päeva. 17. veebruar 2019 esitab bür infpäringu saleja X puudulevate dkumentide sas. Autmaatselt aruande kntrlli perid pikeneb selle võrra, kuni dkumendid esitatakse. Krdinaatril ei le saleja X piletit, ja selle saamine võtab veel ligi kuu. Täiendused bürle esitatakse 13. märts 2019.

11 28. märts 2019 aktsepteerib bür lõpuks aruande. Rahad laekuvad kuu jksul krraldajale, kes makrda edastab puudleva raha teistele riikidele. Antud materjal valmis prjektide "Mtiveeritud vabatahtlikud, parem kaasatus ja kõrgem kvaliteet!", mida rahastas siseministeerium ja Kdanikuühisknna Sihtkapital ja Eurpa Liidu Erasmus+ prgrammi prjekti "Invlve! Include! Imprve!" raames. Prjekti tetab rahaliselt Eurpa Kmisjn Erasmus+ prgrammist. Publikatsini sisu peegeldab autri seisukhti ja Eurpa Kmisjn ei le vastutav sellessisalduva infrmatsini kasutamise eest.

EN

EN EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.11.2010 KOM(2010) 662 lõplik 2010/0325 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK Tartu Ülikl Stsiaal- ja haridusteadusknd Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARKVARAST JA SELLE KASUTAMINE PÕHIKOOLI 5-9. KLASSI REAALAINETE

Rohkem

Group Code of Ethics and Conduct

Group Code of Ethics and Conduct Page 2015-03-16 1 (6) Creatr Identifier Versin TeliaSnera järgib käeslevas kdeksis tdud põhimõtteid. Oma igapäevases töös tame kõigilt TeliaSnera töötajatelt juhindumist meie tegutsemismetdikat määratlevast

Rohkem

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA Dc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTASEME TAGAMISEKS SLIC kõrgemate tööinspektrite kmitee

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - tiitelleht

Microsoft Word - tiitelleht Tartu Ülikl Stsiaal- ja Haridusteadusknd Haridusteadus (humanitaarained) 2007/2008 õppekava Helene Kõiv VANASÕNADE KASUTAMINE INGLISE KEELE KUI VÕÕRKEELE OSAOSKUSTE ÕPETAMISEL JA VÄÄRTUSTEST KÕNELEMISEL

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) Eurpa Liidu Nõukgu Brüssel, 4. aprill 2016 (OR. en) 7504/16 OJ CRP2 12 COMIX 257 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) 2580. kslek Kuupäev: 6. aprill 2016 Kellaaeg: 10.00 Kht:

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

VÄLISTEGURID veebruar 2014

VÄLISTEGURID veebruar 2014 VÄLISTEGURID veebruar 2014 1. SISUKORD 1. Sisukrd... 2 2. Sissejuhatus... 3 3. Välistegurite tüübid... 4 3.1 Gegraafilised tegurid... 4 3.2 Demgraafilised tegurid... 4 3.3 Klimaatilised tingimused... 6

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Estodac ekraanivormid

Estodac ekraanivormid Kasutusjuhend õppurile kutseharidusõppes Haridustasemete ülese õppeinfsüsteemi ÕIS2 I etapp Tallinn 2018 Sisukrd Sisukrd... 2 1 Sissejuhatus... 3 2 Õppuri avaleht... 4 3 Minu andmed... 6 3.1 Õppuri andmete

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Tipu arengukava_uuendatud_koopia doc

Microsoft Word - Tipu arengukava_uuendatud_koopia doc TIPU KÜLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2010-2015 VILJANDI 2009-2010 2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 5 2. TIPU KÜLA AJALUGU... 8 3. ASUKOHT... 9 4. LOODUSKESKKOND... 10 5. OLEMASOLEV OLUKORD... 11 5.1. Infrastruktuur...

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Síminn

Síminn ÕIGED ETTEVÕTETE ANDMED, TARGAD OTSUSED Integreeri andmed tse kliendiprgrammi või ksta sihtrühmi Sisukrd 1. Üld- ja isikuandmed... 3 2. Kntaktandmed... 4 3. Maksehäired... 4 4. Maksuvõlad... 4 5. Makstud

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

1. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus

1. Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Eesti lmemajanduse lukrra uuring ja kaardistus Tallinn Aprill 2018 1. EESTI LOOMEMAJANDUSE KAARDISTAMINE Eesti Knjunktuuriinstituut Eesti Knjunktuuriinstituut Rävala 6 19080 Tallinn tel 6 681 242 e-mail:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti bjektidel Rambll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Versin 02 Kuupäev Detsember 2014 Kstatud: Kersti Ritsberg, Ain Kendra, Kntrllitud: Peeter

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus

KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus KUIDAS PANNA HANKIJAD E-ARVEID SAATMA? E-arvete projekti õnnestumise alus 2 SISUKORD 3 4 Kolm sammu hankijate kaasamiseks hankijaid 2. Kujunda sõnum igale grupile erinevaid hankijagruppe, korduvalt 7 Milliseid

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

SIIN KÕIGILE ÖELDAKSE TERE! PALJU LAPSI ON IGA PÄEV KOOS. ME OLEME SÕBRALIK PERE, NIMEKS MEIL ILUS LILL VESIROOS Kinnitatud Tallinna Lasteaed Vesiroos

SIIN KÕIGILE ÖELDAKSE TERE! PALJU LAPSI ON IGA PÄEV KOOS. ME OLEME SÕBRALIK PERE, NIMEKS MEIL ILUS LILL VESIROOS Kinnitatud Tallinna Lasteaed Vesiroos SIIN KÕIGILE ÖELDAKSE TERE! PALJU LAPSI ON IGA PÄEV KOOS. ME OLEME SÕBRALIK PERE, NIMEKS MEIL ILUS LILL VESIROOS Kinnitatud Tallinna Lasteaed Vesirs direktri käskkiri nr 4-1/2 31.august 2013.a SISUKORD

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Computer's learn

Computer's learn PwerPint Tellija: Mbec AS 31 august 2016 Sisukrd Sisukrd 1 1. PwerPint 4 1.1 Töö alustamine... 5 1.2 Failiperatsinid... 6 1.3 Slaidi parameetrid... 6 1.4 Erinevad vaated tööks esitlusega... 7 2. Slide

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikood: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember

MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikood: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember MAJANDUSAASTA ARUANNE ASEESTIVEDELKÜTUSEVARU AGENTUUR Majandusaasta algus: Majandusaasta lõpp: Registrikd: Aadress: 15. aprill 200S.a. 31. detsember 200S.a. 11124171 Pärnu mnt. 102C, 11312, Tallinn Eesti

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE Eurpa Liidu Nõukgu Brüssel, 6. september 2016 (OR. en) 11903/1/16 REV 1 OJ CRP2 28 COMIX 581 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER II) 2596. kslek Kuupäev: 7. september 2016 Kellaaeg:

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Kursuseprogrammi vorm

Kursuseprogrammi vorm Ainekd: IFI6209.DT NIMETUS: Operatsinisüsteemide alused ja haldamine Maht: 6 EAP Kntakttundide maht: 56 Õppesemester: S Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: Aine eesmärgiks n anda ülevaade peratsinisüsteemide

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem