astrazeneca_brilique_eestiarst_200x280_3mm_bleed.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "astrazeneca_brilique_eestiarst_200x280_3mm_bleed.indd"

Väljavõte

1 Bioloogiliste ravimite uus julge maailm: ravimiarenduse edasiminekud viimase viie aasta jooksul Pille Harrison 1, Ott Laius 1, Alar Irs 1,2 Bioloogilised ravimid on ravimid, mis sisaldavad toimeainena elusorganismi toodetud või sellest saadud ainet ja mille tootmiseks on kasutatud biotehnoloogilisi meetodeid. Bioloogiliste ravimite peamised rühmad: hormoonid: kasvuhormoon kasvuhäirete raviks; erütropoetiin kroonilise neerupuudulikkusega kaasuva aneemia raviks; insuliin diabeedi raviks; immunomodulaatorid: β-interferoon sclerosis multiplex i raviks; monoklonaalsed antikehad: kasvajate ja autoimmuunhaiguste raviks; vere hüübimisfaktorid: faktor VIII ja faktor IX hemofiilia raviks; ensüümid: erinevate kaasasündinud ensüümipuudulikkuste asendusraviks; vaktsiinid: infektsioonhaiguste ennetamiseks; nn uudsed ravimid: geeniteraapia, somaatilise rakuteraapia ja koetehnoloogilised tooted. 1 Ravimiamet 2 TÜ kliinilise farmakoloogia õppetool Korrespondeeriv autor: Pille Harrison Võtmesõnad: bioloogilised ravimid, monoklonaalsed antikehad, sarnased bioloogilised ravimid, vaktsiin vähivastaseks profülaktikaks Bioloogiliste ravimite ühiseks omapäraks on see, et nad on suure molekulmassiga keerulised kolmemõõtmelised struktuurid. Tulenevalt algallikatest, milleks on sageli elusad rakud, ja tootmise keerukusest on lõpptootena saadud ravim oma olemuselt varieeruvam kui tavalise keemilise sünteesi teel saadud produkt. Tootmisprotsessi muudatused võivad seda heterogeensust veelgi suurendada. Vaatamata arenduse ja tootmise keerukusele on bioloogiliste ravimite valdkond üks kiiremini kasvav ravimiarenduse ala. Praegu on kogu maailmas igapäevakasutuses üle paarisaja bioloogilise ravimi ja enam kui kolmsada on kliiniliste uuringute eri faasides (1,2). Viimase viie aasta jooksul on saanud Euroopa Liidu müügiloa 48 bioloogilist ravimit (vt tabel 1). Nende seas on 22 hormooni ja kasvufaktorit, 13 monoklonaalset antikeha, 4 raviotstarbelist ensüümi, 2 vähki põhjustava viiruse vastast vaktsiini ja 7 muud ravimit (vere proteiinid, regulatoorsed molekulid, kõhrerakud) (detailsem info nende kohta on leitav lisast 1, mis avaldatakse artikli internetiversioonis). Eestis on Ravimiameti andmetel viimase viie aasta jooksul müügiloa saanud bioloogilistest ravimitest 16 preparaati (vt tabel 1). Paraku on viidatud 48 ravimi hulgast vaid kolm suunatud kasvajate raviks: Arzerra (ofatumumab, GlaxoSmithKline), Removab (katumaxomab, Fresenius Biotech GmbH) ja Vectibix (panitumumab, Amgen); ning kaks emakakaelavähi profülaktikaks: Cervarix (GlaxoSmithKline) ja Silgard (Merck Sharp & Dohme Ltd). Lõviosa uudsetest bioloogilistest ravimitest moodustavad nn raviotstarbelised hormoonid, kus 8 uustulnukat on erütropoetiini ja 6 granulotsüütide kasvufaktori analoogid. Kõik ülaltoodud ravimid on parenteraalselt manustatavad. Potentsiaalseks erandiks oleks olnud aastal kliiniliseks kasutamiseks heakskiidu saanud inhaleeritav insuliin Exubera. Tegemist oli enne sööki manustatava subkutaanse lühitoimelise insuliini alternatiiviga, mis oli näidustatud üle 18aastastel mittesuitsetavatel, normaalse kopsufunktsiooniga, esimest ja teist tüüpi diabeediga patsientide raviks. Ravimi turustamine lõpetati aastal vähese ärihuvi tõttu, samuti oli kõneks ravimi võimalik seos kopsuvähi sagenemisega. Sarnased bioloogilised ravimid kujutavad endast selliseid ravimeid, mis on sarnased müügiloa saanud bioloogilise võrdlusravimiga ning mis võetakse kasutusele kliiniliste ja loomuuringute alusel, mis võrdlevad nende toimet juba olemas oleva bioloogilise ravimiga ning peavad olema võimelised kindlaks tegema võimalikud erinevused toimes. Erinevalt tavalistest geneerilistest ravimitest tehakse sarnaste bioloogiliste ravimitega ka võrdlevad efektiivsusuuringud, kuna ravim ise ei ole struktuuri keerukuse tõttu nii hästi iseloomustatav kui väikemolekulaarne aine. Bioloogiliselt sarnaseid ravimeid kasutatakse bioloogiliste võrdlusravimitega võrreldes samadel, kuid mitte enamatel näidustustel ja üldjuhul samades annustes. Viimase viie aasta jooksul turule tulnud bioloogiliselt 338

2 sarnased ravimid on struktuurilt rekombinantsed valgud ja on enamjaolt kasvuhormooni, erütropoetiini ja granulotsüüte stimuleeriva faktori originaalravimite analoogid. Esimene bioloogiliselt sarnane ravim Omnitrope (Sandoz) sai Euroopas müügiloa aastal, selle originaalravimiks on Genotropin (kasvuhormoon, Pfizer). Praegu on kasutusel ka teine bioloogiliselt sarnane kasvuhormoon (Valtropin, Biopartners). Alates aastast, kui alfaepoetiini originaalravimi (Eprex, Janssen-Cilag) patendikaitse lõppes, on sarnaste bioloogiliste ravimitena turule tulnud viis epoetiinipreparaati. Niinimetatud esimese põlvkonna bioloogilistel ravimitel nagu Herceptin (trastuzumab, Roche Registration Ltd), Humira (adalimumab, Abbott Laboratories Ltd), Mabthera (rituksimab, Roche Registration Ltd.) ja Remicade (infliksimab, Janssen Biologics B.V.) hakkavad patentide kehtivusajad lõppema. Nende ravimite suur turuväärtus toob järgnevail aastail kaasa ka sarnaste monoklonaalsete antikehade kasutuselevõtu. Uued monoklonaalsed antikehad moodustavad raviotstarbeliste hormoonide järel teise suure uustulnukate rühma. Oluliselt on suurenenud struktuurilt inimese monoklonaalsete antikehade osakaal, kuhu kuuluvad Arzerra (ofatumumab, Glaxo Group Limited), Ilaris (canakinumab, Novartis Basel), Simponi ( golimumab, Centocor) ja Stelara (ustekinumab, Cenocor). Need neli lisanduvad juba eelnevalt müügiloa saanud kahele inimpäritolu monoklonaalsele antikehale: Vectibix (panitumumab, Amgen Europe B.V, turul alates aastast) ja Humira (adalimumab, Abbott Laboratories Ltd, turul alates aastast). Uute antikehade näidustus on sageli suhteliselt piiratud või nad lisanduvad juba olemasolevale ravimiarsenalile ning seega tiheda konkurentsi alale. Nii näiteks lisanduvad Cimzia (certolizumab-pegool, USB Pharma SA) ja Simponi (golimumab, Janssen Biologics B.V) juba kolmele tuumorinekroosifaktor alfat blokeerivale ravimile (Humira, Enbrel ja Remicade), mis on leidnud laialdast kasutamist reumatoidartriidi ja Chroni tõve ravis. Teine oluline innovatsioon on nn kahespetsiifilise monoklonaalse antikeha Removabi turuletulek Euroopas aastal. Struktuurselt kujutab see kombinatsiooni hiire ja roti immuunglobuliinist ning on näidustatud maliigse astsiidi raviks neile patsientidele, kelle kasvajarakud on positiivsed epiteliaalse diferentseerumise antigeeni ehk epiteliaalse raku adhesiooni molekuli EpCAM suhtes. Ravim seondub kahe antigeeniga: EpCAM-iga, mis on üleekspresseeritud enamiku epiteliaalsete kasvajate rakupinnal, ja CD3-ga, mis esineb T-rakkude pinnal. T-rakkude ülesandeks on omakorda kasvajarakkude hävitamine. Removab moodustab nende kahe antigeeniga seondudes silla, tuues rakud üksteise lähedale ja soodustades sellega vähirakkude hävitamist. Lisaks seondub Removab veel Fc retseptoriga, mis samuti on oluline vähivastase immuunvastuse kujundamisel (vt joonis 1). Removabi efektiivsust hinnati kahe uuringurühmaga juhuslikustatud avatud kliinilises uuringus, milles osales 258 patsienti, kes kõik olid EpCAMpositiivse kartsinoomi diagnoosi ja kliiniliselt väljendunud maliigse astsiidiga. 170 patsiendil, kellele lisaks paratsenteesile manustati ka Removabi, oli vaid paratsenteesi kasutatud patisendirühmaga võrreldes statistiliselt oluliselt pikem paratsenteesivaba periood, olulist elulemuse erinevust uuringurühmade vahel ei leitud (3). Kahe uue vaktsiini turuletulek vähi profülaktikaks on samuti olnud oluline saavutus. Silgard (Merck Sharp & Dohme Ltd) ja Cervarix (GlaxoSmithKline) kaitsevad inimese papilloomiviiruse (HPV) erinevate onkogeensete tüvede eest, mis on olulised emakakaela vähieelsete kahjustuste ja emakakaelavähi tekkes. Emakakaelavähk on naistel esinemissageduselt rinnavähi järel teisel kohal. Papilloomiviirusega nakatumine toimub enamasti sugulisel teel, kuid see ei ole ainuke nakatumise viis, sest papilloomiviirust on leitud 5 10% lastel (4 6). Eestis korraldatud uuringutes leiti HPV DNAd vaginaalses sekreedis 6,3%-l naistest, kes polnud kunagi seksuaalvahekorras olnud (5). Enam kartsinogeensed on HPV tüved 16 ja 18, mida on seostatud ~ 70% invasiivse emakakaelavähi juhtude tekkega (8). Cervarix on kahevalentne vaktsiin, mis on rekombinantselt valmistatud papilloomiviiruse alatüüpide 16 ja 18 kapsiidivalgu L1 puhastatud viiruslaadsetest osakestest. Silgard sisaldab lisaks HPV alatüüpide 6 ja 11 L1 viiruslaadseid osakesi, mida on kõige sagedamini seostatud anogenitaalsete kondüloomide tekkega. Vaktsiini põhiline toimemehhanism on kapsiidvalgu L1 vastase humoraalse immuunsuse kujunemine. Kliinilistes uuringutes oli vaktsiinide efektiivsus kaitsmaks HPV tüvede 16 ja 18 poolt põhjustatud emakakaelapatoloogiate eest suurim nende tütarlaste ja naiste seas, kellel puudus eelnev ekspositsioon ülaltoodud papilloomiviiruse tüvedega. Vaktsiinid on tüübiprofülaktilise toimega ega ole näidustatud inimese papilloomiviiruse infektsiooni, juba formeerunud kasvajalise emakakaelamuutuse ega emakakaela intraepiteliaalse neoplaasia raviks (9,10). Terapeutiliste vähivastaste vaktsiinide osas, mis on otseselt suunatud vähirakkude vastu, on maailmas samuti toimunud läbimurre. Provenge (sipuleucel-t, Dendreon Corporation), mis kujutab endast autoloogset, perifeerse vere mononukleaarseid rakke sisaldavat immunoloogilist ravimit ja on näidustatud hormoonresistentse eesnäärmevähi raviks, sai USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) heakskiidu aastal. Kolmanda faasi topeltpimedas platseebovõrdlusega kliinilises uuringus, mis hõlmas 512 haiget, 339

3 pikendas ravim keskmiselt eluiga 4,1 kuud (11). Nukleiinhapetel põhinevaid tooteid Euroopas igapäevases meditsiinipraktikas kasutuses veel ei ole. Kuigi esimene geeniteraapia ravimil põhinev kliiniline uuring toimus enam kui 20 aastat tagasi ning vahepeal on korraldatud enam kui 1000 kliinilist uuringut, on nende tulemused valmistanud pettumuse. Üheks kliiniliste uuringute lõppfaasi jõudnud ravimiks oli Advexin (Introgen Therapeutics), mis oli näidustatud pea- ja kaelapiirkonna lamerakulise vähi raviks. Ravim sisaldas adenoviirusest pärit vektorit, millele oli lisatud inimese p53 geen. Kvaliteedi-, toime- ja ohutusprobleemide tõttu ta igapäevasesse kliinilisse praktikasse ei jõudnud. Sarnane saatus on hiljuti tabanud veel kahte uudset ravimit. Cerepro (sitimagene ceradenovec, Ark Therapeutics) oli mõeldud koos gantsükloviiriga maliigse glioomi postoperatiivseks raviks. Ravim sisaldas adenoviirusel baseeruvat vektorit, millele oli lisatud Herpes simplex viiruse tümidiinkinaasi geen. Selle geeni poolt kodeeritud ensüüm metaboliseerib gantsükloviiri gantsükloviirmonofosfaadiks ning edasine metabolism viib tsütotoksilise efekti tekkeni, seda eelistatult kasvajarakkudes. Ravimi efektiivsus neljas kliinilises uuringus kinnitust ei leidnud. Glybera (alipogene tiparvovec, Amsterdam Molecular Therapeutics), mida arendati lipoproteiin lipaasi defitsiidi raviks, ei ole samuti seni kasutusse jõudnud. ARENGUSUUNAD Suure tõenäosusega jõuavad nukleiinhapetel põhinevad ravimid lähimas tulevikus siiski ka igapäevapraktikasse, kuigi domineerivamaks jäävad bioloogiliste ravimite hulgas endiselt valkudel põhinevad ravimid, millest monoklonaalsed antikehad moodustavad lõviosa. Praegu on kogu maailmas kliinilistes uuringutes 240 monoklonaalset antikeha ja 120 rekombinantset valku (12). Palju huvitavat on toimumas rakuteraapia valdkonnas, kus esimene ravim ChondroCelect (TiGenix NV) sai Euroopa Liidu müügiloa aastal. Jätkub kiire areng tüvirakuteaduses ja tüvirakkude kasutamine kliinilises praktikas on laienemas, käimas on ligi 90 vastavat kliinilist uuringut. Oluline progress sellel alal toimus mõni aasta tagasi, kui Jaapani teadlastel läks korda ümber programmeerida somaatilisi rakke nii, et neist said indutseeritud pluripotentsed tüvirakud (13). Selline teaduse ja tehnika edasine areng annaks võimaluse uudsete autoloogsete rakuravi allikate tootmiseks ja kasutamiseks. Hiljuti on teadlastel läinud korda rakkude nn otsene ümberdiferentseerimine, mille käigus ühest diferentseerunud rakugrupist saadakse teine. Nii on näidatud, et vaid kolme transkriptsioonifaktori aktiveerimisega on võimalik hiire fibroblastidest saada küpseid neuroneid (14). Sarnast strateegiat kasutades õnnestus Lundi teadlastel saada inimese embrüonaal-setest ja postnataalsetest fibroblastidest dopaminergilisi neuroneid (15). Selline teaduse areng loob tulevikus uued võimalused rakulise plastilisuse ja identiteedi uurimiseks, närvisüsteemihaiguste modelleerimiseks ning tulevikus edasiseks ravimiarenduseks. KOKKUVÕTTEKS Viimase viie aasta jooksul on Euroopas kasutusele tulnud 48 uut bioloogilist ravimit. 22 neist on täiesti uued, ülejäänud on kas sarnased bioloogilised ravimid, mujal müügiloa saanud või reformuleeritud ained. Nendest bioloogilistest ravimitest on Eestisse jõudnud 16. Sarnased bioloogilised ravimid, mis põhinevad kasvuhormoonil, erütropoetiinil ja granulotsüüte sisaldaval faktoril, levivad kiiresti. Suure grupi uudsetest bioloogilistest ravimitest moodustavad monoklonaalsed antikehad, mille seas on suurenenud inimese antikehade osakaal. Märkimisväärseks saavutuseks tuleb pidada emakakaelvähi profülaktikaks kasutatavate vaktsiinide kasutuselevõttu. Nukleiinhapetel põhinevaid ravimeid Euroopas igapäevases ravipraktikas veel ei ole, kuid suure tõenäosusega saavutatakse siin lähiaastail läbimurre. Rakuteraapia areng on kiire: esimene ravim on saanud Euroopas müügiloa. Olenemata tootmise tehnoloogiast jäävad ravimite kasutusele võtmise alused samaks: tõestatud kvaliteet ning kliinilistes uuringutes oluliste tulemusnäitajate varal veenvalt tõestatud soodne kasu-ohu suhe. KIRJANDUS 1. Scrip-World Pharma News 17 Sept Ref. S ClinicalTrials.gov. A service of the U.S National Institutes of Health. (vaadatud ). 3. Heiss MM, Murawa P, Kovalewski P, et al. The trifunctional antibody catumaxomab for the treatment of malignant ascites due to epithelial cancer: Results of a prospective randomized phase II/III trial. Int J Cancer 2010;127: Doerfler D, Bernhaus A, Kottmel A, Sam C, Koelle D, Joura EA. Human papillomavirus infection prior to coitarche. Am J Obstet Gynecol 2009;200:487. e Dunne EF, Karem KL, Sternberg MR, et al. Seroprevalence of human papillomavirus type 16 in children. J Infect Dis 2005;191: Stone KM, Karem KL, Sternberg MR, et al. Seroprevalence of human papillomavirus type 16 infection in the United States. J Infect Dis 2002;186: Uusküla A, Kals M, Kosenkranius L, et al. Population-based type-specific prevalence of high-risk human papillomavirus infection in Estonia. BMC Infect Dis 2010;10: Harro CD, Pang YY, Roden RBS, et al. Safety and immunogenicity trial in adult volunteers of a human papillomavirus 16 L1 virus-like particle vaccine. J Natl Cancer Inst 2001;93: Paavonen J, Naud P, Salmeron J, et al. Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, randomised study in young women. Lancet 2009;374: Future II Study Group. Quadrivalent vaccine aga inst human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. NEJM 2007;356: Kantoff PW, Higano CS, Shore ND, et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate cancer. NEJM 2010;363: Sheridan C. Fresh from the biologic pipeline Nat Biotechnol 2010;28: Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. Cell 2007;131: Vierbuchen T, Ostermeier A, Pang ZP, et al. Direct conversion of functional neurons by defined factors. Nature 2010;463: Pfisterer U, Kirkeby A, Torper O, et al. Direct conversion of human fibroblasts to dopaminergic neurons. Proc Natl Acad Sci USA 2011;108:

4 Tabel 1. Uued bioloogilised ravimid, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa viimase viie aasta jooksul. 22 neist on vaid täiesti uued, ülejäänud on kas sarnased ravimid, mujal (põhiliselt Ameerika Ühendriikides) müügiloa saanud või edukalt reformuleeritud ained. Nii näiteks on Extavia (interferoon-β 1-b, Novartis Europharm Ltd) oma koostiselt, omadustelt ja näidustustel sama kui Betaferon/Betaseron (Bayer Schering Pharma AG, müügiluba alates aastast). Fertavid (SP Europe) sisaldab toimeainena follitropiin-β, mis on identne Puregonis sisalduvaga (Organon N.V., müügiluba alates aastast). Roche toodetud Mircera sisaldab pegüleeritud vormi rekombinantsest EPOst, viimane on samane NeoRecormoni toimeainega (müügiluba alates aastast). Alla on joonitud need bioloogilised ravimid, mida on Ravimiameti andmetel Eestisse viimase viie aasta jooksul sisse veetud. Oma olemuselt täiesti uued bioloogilised ravimid Sarnased bioloogilised ravimid (biosimilars) Reformuleeritud versioonid varasematest ravimitest Enne aastat mujal müügiloa saanud ravimid KASVURAKK EpCAM RoActemra, Arzerra, Atryn, Cervarix, ChondroCelect, Cimzia, Elaprase, Elonva, Ilaris, Lucentis, Myozyme, Nplate, Preotact, Prolia, Removab, Scintimun, Silgard, Simponi, Soliris, Stelara, Vectibix ja Victoza Abseamed, Binocrit, Biograstim, Epoetin-α hexal, Filgrastim hexal, Nivestim, Omnitrope, Ratiograstim, Retacrit, Silapo, Tevagrastim, Valtropin ja Zarzio Biopoin, Eporatio, Extavia, Fertavid, Mircera, Pergoveris, Opgenra ja VPRIV Increlex, Macugen, Naglazyme, Orencia ja Tysabri Fc RETSEPTOR Joonis 1. Removabil on kaks antigeeniga siduvat ala: hiire päritolu Fab regioon, mis seondub EpCAM-iga, ja roti päritolu Fab regioon, mis seondub T-raku CD3 retseptoriga. Kolmas funktsionaalne seondumiskoht Removabi Fc-piirkonnas võimaldab mõjutada immuunvastust reguleerivaid rakke Fcγ-retseptorite kaudu. Removabi selliste seondumisomaduste tõttu puutuvad kasvajarakud, T-rakud ja immuunvastust reguleerivad rakud omavahel tihedalt kokku, mis võimaldab omakorda mitmete toimemehhanismide kaudu kutsuda esile ühise kasvajarakkudevastase immuunreaktsiooni. CD3 MAKROFAAGID, NK-RAKUD, DENDRIIDIRAKUD T-RAKK 1 State Agency of Medicines, Tartu Estonia 2 Department of Clinical Pharmacology, University of Tartu, Tartu, Estonia Correspondence to: Pille Harrison Keywords: bioharmaceuticals, monoclonal antibodies, biosimilars, cancer vaccines SUMMARY The brave new world of biopharmaceuticals: progress over the past five years. Pille Harrison 1, Ott Laius 1, Alar Irs 1,2 Over the past five years 48 biopharmaceuticals, among them several new types of experimental biologic treatment, have received commercial registration in Europe. Genuinely new biopharmaceutical entities were 22 out of 48. The majority of the approved products were biosimilars or reformulated versions of previously approved substances. Additionally, five of the products approved for the first time in Europe had previously been approved in a different part of the world (mainly the United States). Out of the 48 new biopharmaceuticals 16 were introduced to Estonia. The largest change of the past five years has been the rise of biosimilars. Based mainly on three reference products, altogether 13 biosimilars have entered the market. Monoclonal antibodies keep on dominating the genuinely new group of biopharmaceuticals. An increase has been witnessed in fully humanised monoclonal antibody approvals (4 out of 13 newcomers). The approval of two preventive cancer vaccines represents another milestone. In terms of experimental therapies that have now been registered, the past five years have witnessed the approval of the first cell therapy product and the first bi-specific monoclonal antibody. We still await approval of a gene therapy product, and commercialization of small interfering RNAs and therapies based on human embryonic stem cells or induced pluripotent stem cells remain some way off. 341

5 Lisa 1. Alates aastast Euroopa Liidu müügiloa saanud bioloogilised ravimid Ravimi tootjapoolne nimetus Toimeained Müügiloa hoidja Näidustus ABSEAMED alfaepoetiin Medice Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia ARZERRA ofatumumab Glaxo Group Ltd Kroonilise lümfotsütaarse leukeemia patsientidel, kes ei ole allunud ravile fludarabiini ja alemtuzumab iga ATRYN antitrombiin III GTC Biotherapeutics UK Venoosse tromboemboolia profülaktika kaasasündinud antitrombiini puudulikkusega patsientide kirurgilises ravis BINOCRIT alfaepoetiin Sandoz GmbH Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia BIOGRASTIM filgrastiim CT Arzneimittel GmbH Tsütotoksiliset ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline neutropeenia kaugelearenenud HIV-infektsioon korral BIOPOIN teetaepoetiin CT Arzneimittel GmbH Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia. Sümptomaatilise aneemia ravi vähiga täiskasvanutel patsientidel, kes saavad kemoteraapiat mittemüeloidse pahaloomulise protsessi korral CERVARIX CHONDROCELECT CIMZIA inimese papilloomiviirus autoloogsed kondrotsüüdid GlaxoSmithKline Biolog TiGenix NV UCB Pharma SA Inimese papilloomiviiruse teatud onkogeensete alatüüpide põhjustatud emakakaela vähieelsete kahjustuste ja emakakaelavähi profülaktika Põlveliigese femoraalse kondüüli ainsa sümptomaatilise kõhrekahjustuse (International Cartilage Repair Society III või IV aste) kõrvaldamiseks täiskasvanutel Reumatoidartriit ELAPRASE idursulfaas Shire Human Genetic Hunteri sündroom (mukopolüsahharidoos II, MPS II) ELONVA alfakorifollitropiin N.V. Organon Munasarjade kontrollitud stimulatsioon kunstliku viljastamise (ART) programmis EPOETIN ALFA HEXAL alfaepoetiin Hexal AG Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia. Allogeense vereülekande vajaduse vähendamiseks enne ulatuslikku ortopeedilist operatsiooni EPORATIO teetaepoetiin ratiopharm Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia. Sümptomaatilise aneemia ravi vähidiagnoosiga täiskasvanutel kes saavad kemoteraapiat mittemüeloidse pahaloomulise protsessi korral EXTAVIA Novartis Europharm Ltd Sclerosis multiplex i erinevad kliinilised vormid FERTAVID beetafollitropiin SP Europe Anovulatsioonist tingitud infertiilsuse ravi ja kunstliku viljastamise protsessis kontrollitud munasarjade hüperstimulatisoon. Hüpogonadotroopsest hüpogonadismist tingitud spermatogeneesi puudulikkus FILGRASTIM HEXAL filgrastiim Hexal AG Tsütotoksiliset ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline ILARIS canakinumab Novartis Europharm Ltd Krüopiriiniga seotud perioodiliste sündroomide ravi täiskasvanutel, noorukitel ning üle nelja aasta vanustel lastel INCRELEX mekasermiin Ipsen Pharma Laste ja noorukite kasvuhäire pikaajaline ravi raske primaarse insuliinisarnase kasvufaktor I puudulikkuse korral LUCENTIS ranibizumab Novartis Europharm Ltd Kollastähni neovaskulaarne (märg) seniilne degeneratsioon. Diabeetilisest kollastähni ödeemist tingitud nägemiskahjustus MACUGEN pegaptaniib Pfizer Ltd. Kollastähni neovaskulaarne (märg) seniilne degeneratsioon MIRCERA certolizumabpegool beeta-1binterferoon metoksüpolüetüleenglükoolbeetaepoetiin Roche Registration Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud sümptomaatiline aneemia MYOZYME alfaalglükosidaas Genzyme Europe B.V. Pompe tõbi (happelise alfa-glükosidaasi puudulikkus) NAGLAZYME galsulfaas BioMarin Europe Limited Kuuenda tüübi mukopolüsahharidoos (MPS VI; N-atsetüülgalaktosamiini 4-sulfataasi puudus; Maroteaux -Lamy sündroom) NIVESTIM filgrastiim Hospira UK Limited Tsütotoksiliset ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline NPLATE romiplostiim Amgen Europe B.V. Idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura raviks täiskasvanuil, kellel on teostatud splenektoomia ja kes ei allu muule ravile, või neil, kellel splenektoomia on vastunäidustatud OMNITROPE somatropiin Sandoz GmbH Kasvuhormooni väljendunud puudulikkuse asendusravi lastel ja täiskasvanutel Eesti Arst 2011; 90(7):

6 Ravimi tootjapoolne nimetus Toimeained Müügiloa hoidja Näidustus OPGENRA alfaeptotermiin Howmedica International Posterolateraalne nimmepiirkonna spondülodees spondülolisteesiga patisendil, kellel autotransplantatsioon on ebaõnnestunud või vastunäidustatud ORENCIA abatatsept Bristol-Myers Squibb Reumatoidartriit, polüartikulaarne juveniilne idiopaatiline artriit PEGINTRON alfa-2bpeginterferoon Schering-Plough C-hepatiit täiskasvanutel PERGOVERIS alfafollitropiin + Merck Serono Europe Ltd Folliikulite arengu stimuleerimiseks raske LH ja FSH defitsiidiga naistel alfalutropiin PREOTACT parathormoon Nycomed Danmark Osteoporoosi ravi luumurru suure tekkeriskiga menopausijärgses eas naistel PROLIA denosumab Amgen Europe B.V. Osteoporoosi ravi menopausijärgses eas naistel ja eesnärmevähivastast hormoonablatsiooni saavatel meestel, kellel on suurenenud risk luumurdude tekkeks. RATIOGRASTIM filgrastiim ratiopharm Tsütotoksiliset ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline REMOVAB katumaxomab Fresenius Biotech Pahaloomulise astsiidi intraperitoneaalne ravi EpCAM-positiivse kartsinoomiga patsientidel RETACRIT dzeetaepoetiin Hospira UK Limited Kroonilise neerupuudulikkusega seotud sümptomaatiline aneemia täskasvanutel ja lastel. Aneemia ravi ja vereülekande vajaduse vähendamine vähihaigetel ja neil, kel vereülekanne suurenenud riskiga ROACTEMRA tocilizumab Roche Registration Reumatoidartriit SCINTIMUN tehneetsium- (99mTc) besilesomab CIS Bio international Stsintigraafiline uuring koos muude sobivate piltdiagnostikauuringutega põletiku-/infektsioonikolde leidmiseks osteomüeliidi kahtlusega täiskasvanute perifeerses luukoes SILAPO dzeetaepoetiin Stada Kroonilise neerupuudulikkusega seotud sümptomaatiline aneemia täskasvanutel ja lastel. Aneemia ravi ja vereülekande vajaduse vähendamine vähihaigetel ja neil, kel vereülekanne suurenenud riskiga SILGARD inimese papilloomiviirus Merck Sharp & Dohme Ltd Suguelundite (emakakaela, häbeme ja tupe) prekantseroossed kahjustused ja emakakaelavähk, mis on põhjuslikult seotud teatud onkogeensete inimese papilloomiviiruse (HPV) tüüpidega ja välissuguelundite tüükad (teravad kondüloomid), mis on põhjuslikult seotud kindlate HPV tüüpidega. SIMPONI golimumab Janssen Biologics B.V. Reumatoidartriit, psoriaatiline artriit, anküloseeriv spondüliit SOLIRIS ekulizumab Alexion Europe SAS Paroksüsmaalne öine hemoglobinuuriaga STELARA ustekinumab Janssen-Cilag Psoriaas Internation ZARZIO filgrastiim Sandoz GmbH Tsütotoksilisest ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline TEVAGRASTIM filgrastiim Teva Generics GmbH Tsütotoksiliset ravist tingitud neutropeenia, raskekujuline TYSABRI natalizumab Elan Pharma Sclerosis multiplex i erinevad kliinilised vormid International VALTROPIN somatotropiin BioPartners GmbH Kasvuhormooni väljendunud puudulikkus lastel ja täiskasvanutel VECTIBIX panitumumab Amgen Europe B.V. EGFR-positiivse, muteerumata KRAS-iga metastaseerunud kolorektaalkartsinoom VICTOZA liraglutiid Novo Nordisk Kombineerituna suukaudsete ravimitega II+D16 tüüpi diabeedi raviks VPRIV alfavelaglütseraas Shire Pharmaceuticals Esimest tüüpi Gaucher tõbi Eesti Arst 2011; 90(7):

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed)

Gardasil 9, INN-Human Papillomavirus 9 valent Vaccine (Recombinant, adsorbed) I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Tervise- ja tööministri 29. detsembri 2016. a määruse nr 82 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine" lisa Sotsiaalministri 24. septembri 2002.

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU 1539547 abirateroon, 2mg L02BX03 ZYTIGA, tablett, 120TK JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Soodustuste nimekiri

Soodustuste nimekiri Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU 1539547 abirateroon, 2mg L02BX03 ZYTIGA, tablett, 120TK JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri märtsi 2016. a määruse nr "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad"

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri... juuni 2016. a määruse nr.. "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tuumormarkerite roll kasvajaliste haiguste diagnostikas ja ravis Marge Kütt AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor 12.10.2013, EBÜ koolitus Kasvajamarkeriteks võivad olla: Kasvajaspetsiifilised ained: kasvajaantigeenid,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa RAVIMITE PIIRHINNAD Lisatakse read järgmises sõnastuses: 1770948 amoksitsilliin+klavulaanhape, 80mg+11,4mg 1ml J01CR02 AUGMENTIN,

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri... märtsi 2017. a määruse nr.. "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa RAVIMITE PIIRHINNAD 1240120 alendroonhape, 70mg M05BA04 SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK Gedeon Richter Plc. 10

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Removab, INN-catumaxomab

Removab, INN-catumaxomab LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Removab 10 mikrogrammi infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks süstel sisaldab 10 mikrogrammi katumaksomabi*

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 26. juuni 2014. a määruse nr 39 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad"

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri 18. septembri 2018. a määruse nr 41 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa. RAVIMITE PIIRHINNAD 1240120 alendroonhape, 70mg M05BA04 SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK 1300026 alendroonhape,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Tervise- ja tööministri 23. septembri 2014. a määruse nr 56 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine" lisa Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neeme Tõnisson 2,3, Valdur Mikita 4, Katrin Õunap 2,5 Riina

Rohkem

Soliris, INN-eculizumab

Soliris, INN-eculizumab I LISA 0BRAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ekulizumab on NS0-rakuliinis rekombinant-dna-tehnikaga

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc

Microsoft Word - Valtrex - Annex I-II-III - et.doc LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik EL/EMP Müügiloa hoidja (Ravimi väljamõeldud) nimetus Tugevus Ravimvorm

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" lisa [RT I, 28.06.2013, 29 - jõust. 01.07.2013] RAVIMITE PIIRHINNAD 1245338 alendroonhape, 70mg M05BA04 ALENOTOP, tablett, 4TK Teva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Leucogen, INN-FeLV

Leucogen, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS LEUCOGEN, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud p45 FeLV

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Piirhindade nimekiri

Piirhindade nimekiri Sotsiaalministri 25. märtsi 2011. a määruse nr 15 Sotsiaalministri 25. märtsi 2011. a määruse nr 15 "Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

EVL tegevus 2013

EVL tegevus 2013 Eesti Vähiliidu 2013 aasta tegevusaruanne Vähiregistri andmetel elab Eestis ligikaudu 45 000 vähipatsienti (seisuga 2008) igal aastal tuleb juurde umbes 7122 esmajuhtu ja sureb ca 3600 haiget. Viimase

Rohkem

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees Putukate vaktsineerimisest rõhuga mesilastel Dalial Freitak Bioloogiliste interaktsioonide Tippkeskus Helsingi Ülikool Haigustekitajad on kõikjal Immunoloogiline mälu põlvkondade vaheline pärandumine

Rohkem

EA0911.indd

EA0911.indd Päriliku rinna- ja munasarjavähiga patsientide geneetilise konsulteerimise ja jälgimise juhend Tiiu-Liis Tigane¹, Piret Laidre², Kairit Joost³, Neeme Tõnisson²,⁴, Valdur Mikita⁵, Katrin Õunap²,⁶, Riina

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini

EE - EP B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiini EE - EP1931697 B1 IL-17A ja IL-17F antagonistid ja meetodid nende kasutamiseks TEHNIKA TASE 5 10 15 20 25 Tsütokiinid on väikesed lahustuvad proteiinid, mis vahendavad erinevaid bioloogilisi toimeid, muu

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zevalin, 1,6 mg/ml radiofarmatseutiline komplekt infusiooniks 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Zevalin i turustatakse komplektidena

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Prevenar 13, INN-Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13- valent, adsorbed)

Prevenar 13, INN-Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13- valent, adsorbed) I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Prevenar 13 süstesuspensioon Pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin (13-valentne, adsorbeeritud) 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem