EA1604.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EA1604.indd"

Väljavõte

1 Peavalud lapseeas Ulvi Vaher 1, Eve Õiglane-Šlik 1, 2 Eesti Arst 2016; 95(4): Saabunud toimetusse: Avaldamiseks vastu võetud: Avaldatud internetis: TÜ Kliinikumi lastekliinik, 2 TÜ lastekliinik Kirjavahetajaautor: Ulvi Vaher Võtmesõnad: lapsed, peavalude klassifikatsioon, diagnoosi kriteeriumid, ravi Peavalu on üks sagedasemaid arsti poole pöördumise põhjusi lastel ja noorukitel lihasluukonna ning kõhuvalude järel: seda esineb 54%-l lastest. Praegu on peavalude diagnoosimisel kasutusel rahvusvahelise peavaluhäirete klassifikatsiooni III väljaande esialgne ehk beetaversioon. Selle alusel jaotatakse peavalud kolme suurde rühma: primaarsed peavalud, sekundaarsed peavalud ja valulikud kraniaalsed neuropaatiad ning teised näo- ja peapiirkonna valud. Ka lastel nii nagu täiskasvanutel on kõige sagedasemad primaarsed peavalud, kuid oluline on diagnoosimisel välistada esmalt sekundaarsed peavalud. Järgneb õige peavalutüübi diagnoosimine ning seejärel sobivaimate leevendus- ja ravivõtete leidmine. Diagnostikas, haiguse kulu jälgimisel ning ravi tõhususe hindamisel on asendamatuks peavalupäevik. Primaarsete peavalude ravi hõlmab hoo ravi ja vajaduse korral profülaktilist ravi. Peavalu on üks sagedasemaid arsti poole pöördumise põhjuseid lastel ja noorukitel lihasluukonna ja kõhuvalude järel. Peamiseks pöördumise põhjuseks on hirm, kuna lapsevanemad arvavad, et lastel esineb peavalu väga harva ning see on mõne muu raske haiguse (ajukasvaja, meningiit) väljenduseks. Tegelikult esineb peavalusid keskmiselt 54%-l lastest (1). Enamik neist on primaarsed. Sekundaarsete peavalude kõige sagedasem põhjus on infektsioon: 40%-l lastest, kes pöördusid erakorralise meditsiini osakonda peavalu tõttu, oli selle põhjuseks ülemiste hingamisteede viirusinfektsioon (2). Kõigist ajukasvajaga lastest esines peavalu vaid 33%-l (3). Samas on siiski leitud, et kõige sagedasem esmassümptom ajukasvajaga lastel on peavalu (4). Õige peavalutüübi diagnoosimine ning sobivaimate ravi- ja leevendusvõtete leidmine on primaarsete peavalude korral oluline juba lapseeas, sest 73%-l, kellel oli esinenud lapseeas peavalusid, püsisid need ka täiskasvanuna ning siis on käsitlustaktika leidmine kergem (5). Terminoloogia ja diagnoosikriteeriumite ühtlustamiseks on alates aastast kasutusel rahvusvahelise peavaluhäirete klassifikatsiooni III väljaande esialgne ehk beetaversioon (ICHD-3 beta) (6). Selle järgi eristatakse kolme suurt häirete rühma: I primaarsed peavalud, II sekundaarsed peavalud ja III valulikud kraniaalsed neuropaatiad, teised näo- ja peapiirkonna valud. Kokku on klassifikatsioonis umbes 200 peavaludiagnoosi võimalust (6), millest 113 võivad esineda ka lastel (7). ICHD-3 beta ei ole mõeldud päheõppimiseks või täies mahus meelespidamiseks. Igapäevases praktikas on oluline abi temast siis, kui on tegemist harva esinevate peavaludega või kui diagnoos on ebaselge. Kindlasti tuleb klassifikatsiooni järgida peavaludega seonduvates teadusuuringutes. ICHD-3 beta on üles ehitatud hierarhiliselt: enamik peavalu diagnoose on võimalik vormistada kuni viiel tasandil. Diagnoosi detailsus sõltub eesmärgist ning võimalustest. Esmatasandil on oluline diagnoosi püstitamine esimese või teise astme täpsusega. Näiteks, et tegemist on ühega primaarsetest peavaludest ehk migreeniga ning just auraga migreeniga. Diagnoosi täpsustamisel kõrgemas ravietapis võib sinna lisanduda alatüüp hemipleegiline migreen ning selle üks vormidest perekondlik hemipleegiline migreen, mis omakorda jaotatakse veel neljaks. Oluline on diagnoosides välja tuua kõik patsiendil esinevad eri tüüpi peavalu vormid: näiteks krooniline migreen ja ravimitest põhjustatud peavalud. Diagnoosi kriteeriumites on enamasti esmalt välja toodud, kui palju peab olema seda tüüpi peavalusid esinenud, ja siis esitatud teised tingimused, millele mingi peavalutüüp peaks vastama. Viimaseks nõudeks primaarsete peavalude tüüpide diagnoosimise juures on enamasti see, et selle peavalu olemus ei tohi paremini vastata mõnele teisele klassifikatsioonis välja toodud diagnoosile. Sisuliselt on see meeldetuletus, et oleksime diferentsiaaldiagnostiliselt välistanud kõik teised, eelkõige sekundaarsed peavalud. 242

2 PRIMAARSED PEAVALUD Primaarsete peavalude alla kuuluvad neist kõige sagedamini esinevad migreen ja pingetüüpi peavalud ning harva esinevad trigeminaalsed autonoomsed neuralgiad ja teised primaarsed peavalud. Sekundaarseteks peavaludeks nimetatakse teiste haiguste korral esinevaid peavalusid. Kõige sagedamini esinevad siiski primaarsed peavalud ning neist just pingetüüpi peavalud ja migreen. Erinevate riikide 7 18 aasta vanuste laste ja noorukite hulgas esineb pingetüüpi peavalusid 9,8 24,7%-l ja migreeni 6,1 13,6%-l (8). Migreen Tüüpiline migreenist tingitud peavalu kestab 4 72 tundi, lokaliseerub pea ühele poolele, on pulseeriv, mõõduka või tugeva intensiivsusega ja süveneb füüsilisel aktiivsusel. Peavaluga kaasneb vähemalt üks tunnus järgnevaist: iiveldus ja/või oksendamine ning foto- või fonofoobia. Migreeni diagnoosimiseks peab patsiendil olema esinenud vähemalt viis sellist peavaluhoogu ning muud peavalu põhjused peavad olema välistatud. Auraga migreeni korral eelneb aura tavaliselt peavalule ning peab täielikult taanduma 60 minuti jooksul. Aurana võivad esineda erinevad visuaalsed, sensoorsed või kõne sümptomid: vilkuv valgus, täpid, jooned, osaline vaatevälja kitsenemine, nn nõelatorkimistunne või tuimus ühes peavõi kehapooles, kõnehäire. Motoorikahäiret tavaliselt migreeni korral ei esine (6). Laste migreenil on teatud iseärasused võrreldes täiskasvanutega. Hoo kestus võib olla lühem, alates ühest tunnist. Tihti lokaliseerub valu pea mõlemale poolele otsmiku või oimu piirkonda. Foto- ja fonofoobiat kaebavad lapsed harvem, kuid see on tõenäoliselt seotud sellega, et väikelapsed ei oska seda kirjeldada. Sümptomite olemasolu saab kindlaks teha lapse käitumise jälgimise põhjal: nad paluvad kardinad ette tõmmata, tõmbavad teki üle pea ning paluvad vaiksemini rääkida (9). Juhul kui diagnoosikriteeriumitest üks tingimus on täitmata, saab diagnoosida tõenäolist migreeni (6). Migreeni on alust nimetada krooniliseks, kui vähemalt 3 kuu jooksul on esinenud ühes kuus 15 või enam peavaluepisoodi, millest 8 vastavad migreeni kriteeriumitele (6). Mida nooremas eas krooniline migreen algab, seda halvemini allub see ravile. Sama kehtib ka vähem kui aastaga episoodilisest krooniliseks kujunenud migreeni kohta. Uuringud on näidanud, et kroonilise migreeniga noorukitel esineb rohkem migreenihooge kuus kui täiskasvanutel ning häire süvenemisel hoogude sagedus küll suureneb, kuid sümptomaatika muutub migreenile vähem tüüpiliseks (10). Migreeni alaliikidena lastel kuuluvad sellesse haigusrühma ka episoodilised sündroomid, mis võivad olla seotud migreeniga: korduvad gastrointestinaalsed häired (tsükliline oksendamine, abdominaalne migreen), healoomuline paroksüsmaalne vertiigo ja healoomuline paroksüsmaalne torticollis. Tsüklilise oksendamise korral esinevad stereotüüpsed episoodilised intensiivse iivelduse ja oksendamise hood, mis võivad kesta 1 tunnist kuni 10 päevani. Abdominaalne migreen väljendub 2 72 tundi kestva tuima ja mõõduka või tugeva keskkõhuvaluna. Kaasneda võivad isutus, iiveldus, oksendamine ja kahvatus. Healoomulise paroksüsmaalse vertiigo korral esinevad järsku tekkivad vertiigoepisoodid kestusega kuni mitmeid tunde. Healoomuline paroksüsmaalne torticollis algab esimesel eluaastal ja seda iseloomustab pea kalle kaasuva kerge pöördega, mis kestab minutitest päevadeni ning laheneb iseenesest. Kõigi nende episoodide vahel peab laps olema täiesti terve, tal ei tohi esineda neuroloogilisi ega muude elundisüsteemide patoloogiale viitavaid sümptomeid (6). Pingetüüpi peavalu Pingetüüpi peavalu korral puuduvad migreenile iseloomulikud tunnused nagu pulseeriv valu, ühepoolne lokalisatsioon, autonoomsed sümptomid ja sõltuvus füüsilisest pingutusest. Lapseeas võib peavalude eristamine olla keeruline kattuvate tunnuste tõttu (vt tabel 1). Diagnostilised kriteeriumid Tabel 1. Pingepeavalu ja migreeni iseloomulikud tunnused lastel Tunnus Sage episoodiline pingepeavalu Migreen Sagedus kuus 10 episoodi kuus Määramata Diagnoosimiseks vajalik 5 hoogu Krooniline pingepeavalu 15 episoodi kuus Kestus 30 min 7 päeva 2 72 tundi Tunde päevi Iseloom Mittepulseeriv Pulseeriv Mittepulseeriv Lokalisatsioon Bilateraalne Unilateraalne või Bilateraalne bilateraalne Seos füüsilise Puudub Raskendab Puudub aktiivsusega Tugevus Nõrk, keskmine Mõõdukas, tugev Nõrk, keskmine Kaasuvad tunnused Foto- või fonofoobia Iiveldus ja/või oksendamine või foto- ja fonofoobia Foto- või fonofoobia või iiveldus 243

3 pingetüüpi peavalu diagnoosimiseks on lastel ja täiskasvanutel samad. Iseloomulik on kerge või mõõdukas kahepoolne suruva iseloomuga peavalu. Igapäevane füüsiline aktiivsus ei muuda valu tugevamaks. Kaasneda võib kas foto- või fonofoobia. Sageduse ja kestuse järgi jaotatakse pingetüüpi peavalud omakorda veel kolmeks: harva episoodilise (sagedus vähem kui 1 päev kuus) ja sageda episoodilise (1 14 päeval kuus) korral kestab valu 30 minutist 7 päevani, ei kaasne iiveldust ega oksendamist, võib aga esineda kas fotovõi fonofoobia. Kroonilise pingetüüpi peavalu korral on valuga päevi kuus üle 15 ning valu võib kesta tunde või olla pidev. Samuti esineb sel juhul ka kerget iiveldust või oksendamist ja kas foto- või fonofoobiat (8). HARVAD PRIMAARSED PEAVALUSÜNDROOMID JA KRANIAALSED NEUROPAATIAD Haruldaste peavalusündroomide diagnoosimine lastel on raskendatud lapsed ei oska täpselt kirjeldada nendega toimuvat ja klinitsistid ei tunne end kindlalt haruldaste peavalusündroomide diagnoosimisel. Eriti raskeks teeb diagnoosimise mitme erineva peavalutüübi võimalik esinemine samal patsiendil. Haruldased primaarsed peavalusündroomid võib jagada järgmiselt: pikka aega kestvad peavalud migreeni sümptomitega, lühiajalised peavalud autonoomsete sümptomitega ja lühiajalised peavalud ilma autonoomsete sümptomiteta. Pikka aega kestvad peavalud migreeni sümptomitega Hemipleegiline migreen on harva esinev auraga migreeni alatüüp, mida iseloomustab hoogude vahel täielikult taanduv motoorne nõrkus koos teiste aura liikidega või ilma nendeta. Hemipleegiline migreen võib olla perekondlik või sporaadiline. Aura kujuneb täielikult välja 5 minuti jooksul ning püsib kuni 72 tundi. Peavalu algab aura ajal ning vastab kõigile migreenipeavalu kriteeriumitele. Iseloomulik on hemi- või monoparees. Kahepoolse pareesi esinemine välistab selle peavalutüübi. Hemipleegilise migreeniga seostatakse mutatsioone mitmetes geenides: CACNA1A, ATP1A2, ATP1A3 ja SCN1A (12, 13). Diferentsiaaldiagnostiliselt vajavad välistamist migreen ajutüve sümptomitega, insult ja epilepsia. Retinaalsele migreenile on iseloomulikud korduvad kõiki aurata migreeni peavalu kriteeriume täitvad peavaluhood, millele eelneb kuni 60 minuti jooksul täielikult taastuv monokulaarne nägemishäire (virvendus, skotoom, amauroos) (6, 14). Ajutüve häiretele iseloomulike sümptomitega migreen. Aurana esineb vähemalt kaks ajutüve häiretele iseloomulikku sümptomit (artikulatsioonihäire, vertiigo, tinnitus, hüpakuusia, ataksia, teadvuse hägunemine), mis igaüks võivad kesta kuni 60 minutit, mille jooksul peab tekkima ka peavalu. Varasema nimetusega on see peavalu tuntud kui basilaarne migreen (6). Lühiajalised peavalud autonoomsete sümptomitega Kobarpeavalu iseloomustub tugeva piinava ühepoolse valu episoodidena, kus valu lokaliseerub silmakoopas või selle kohal või siis temporaalpiirkonnas. Valuhood kestavad tavaliselt minutit ning hoogude sagedus varieerub, hood võivad esineda ülepäeviti või siis ühel päeval kuni 8 hoogu. Valuga kaasneb samal pool vähemalt üks järgmistest autonoomsetest sümptomitest: konjunktiivi injektsioon, pisaravool, ninakinnisus, rinorröa, silmalau turse, otsaesise ja näo higistamine, mioos või ptoos. Lastel esineb nii episoodilist (hood 1 kord kuus või harvem) kui ka kroonilist kobarpeavalu (remissioonideta või remissioonid on lühemad kui 1 kuu). Samas esineb ühel neljandikul selle häire all kannatavatest lastest üksnes üks episood elus. Häire eluaegne levimus on 0,1% (15, 16). Paroksüsmaalse hemikraania korral esinevad lühiajalised (2 30 minutit) piinavad unilateraalsed peavaluepisoodid. Valuga kaasneb vähemalt üks samapoolne autonoomne sümptom. Peavaluhood on sagedased (rohkem kui 5 päevas) ning lahenevad täielikult indometatsiini kasutamisel. Paroksüsmaalne hemikraania on enamasti lapseeas algav peavalusündroom (6, 17, 18). Lühiajalised unilateraalsed neuralgiformsed peavalud koos konjunktiivi injektsiooni ning pisaratega. Häiret iseloomustavad ülilühikesed (5 240 sekundit) trigeminaalsed autonoomsed peavalud unilateraalse valuga silmakoopas või selle kohal või siis temporaalses piirkonnas, valu on torkiva iseloomuga ja sellega kaasneb samapoolne autonoomne sümptom. Hoogude sagedus võib varieeruda hooni päevas. See 244

4 on üliharv peavalusündroom ning enne diagnoosimist on kindlasti vaja välistada sümptomaatiline peavalu (6, 19). Hemicrania continua iseloomustub kestva ning kindlalt ühepoolse peavaluga, mis on mõõduka intensiivsusega ning millega kaasnevad autonoomsed sümptomid. Ka see peavalu allub ravile indometatsiiniga (20). Lühiajalised peavalud ilma autonoomsete sümptomiteta Tegemist on peavaluhoogudega, mis lokaliseeruvad kolmiknärvi esimese haru innervatsioonialale, kestavad sekundeid ja esinevad üks kuni mitu korda päeva jooksul ning millega ei kaasne lisasümptomeid. Sageli esinevad seda tüüpi valud migreeni või kobarpeavalude all kannatavatel patsientidel. Selle peavalusündroomi esinemissagedust lastel uuritud ei ole. Kraniaalsed neuropaatiad Kolmiknärvineuropaatia. Iseloomulikud on paroksüsmaalsed ja stereotüüpsed intensiivse ja terava valu hood kolmiknärvi harude innervatsiooni alal, need hood kestavad sekundi murdosa või kuni 2 minutit ning vallanduvad spontaanselt või on provotseeritud igapäevaelulistest tegevustest (habemeajamine, rääkimine, pesemine, hammaste pesemine jm). Sageli kutsub intensiivne valu esile ka sama piirkonna lihaste spasmi tic douloureux. Selliste valude all kannatavad lapsed vajavad kindlasti kuvamisuuringuid sümptomaatiliste valude välistamiseks (6). Keeleneelunärvi neuropaatia on hootine ühepoolne lõikav valu n. vagus e ja n. glossopharyngeus e kõrva ja neelu innerveerivate harude alal, mis kestab murdosa sekundist kuni 2 minutini ning on tavaliselt provotseeritud neelamisest, mälumisest, rääkimisest, köhimisest või haigutamisest. See valusündroom võib olla nii idiopaatiline kui ka sümptomaatiline, seega kaasneva sensoorse kahjustuse vm neuroloogilise leiu korral vajab patsient kindlasti kuvamisuuringuid (6). Kaela-keele sündroom. See sündroom iseloomustub kuklas või kaela ülemises osas pea pööramise järel tekkiva äkkvaluga, millega kaasneb düsesteesia samal keelepoolel. Valu kestab tavaliselt lühikest aega (sekundid, minutid), kuid keele tuimus võib püsida kauem. Ka selle sündroomi esinemine primaarsena on üliharv, kirjeldatud juhtudel on enamasti olnud tegemist perekondliku autosoom-dominantse pärandumistüübiga häirega (21, 22). Võimaliku sümptomaatilise põhjusena vajab alati välistamist atlantoaksiaalne subluksatsioon. Korduv valulik oftalmopleegiline neuropaatia. Häire diagnoosimise aluseks on migreenipeavaluga kaasnev ühe või mitme silmaliigutajanärvi parees samal poolel (enamasti n. oculomotorius, kuid ka n. trochlearis, n. abducens) ilma muu intrakraniaalse patoloogiata magnetresonantstomograafilisel (MRT) uuringul. Peavalu võib tekkida kuni 14 päeva enne silmaliigutajate häire tekkimist. Vastava närvi MRT-uuringul kontrastainega on leitud närvi paksenemist ning osal juhtudel on tõhus olnud kortikosteroidravi. Varem on seda peavalu nimetatud oftalmopleegiliseks migreeniks (6). SEKUNDAARSED PEAVALUD Kuigi enamikul peavalukaebusega lastest on tegemist primaarse peavaluga ning sekundaarsetest peavaludest suur osa on healoomuliste põhjustega, tuleb esmalt välistada peavalu rasked või eluohtlikud põhjused. Üldiselt iseloomustab sekundaarseid peavalusid ajaline seos põhjuse tekkega, haiguse süvenemisel ka peavalu tugevnemine ning lahenemine põhjuse kõrvaldamisel. Peavalu ise võib olla erineva iseloomuga, kuid meeles tuleb pidada, et tugev äkkpeavalu (thunderclap headache) on enamasti alati sekundaarne ja viitab eelkõige ägedale aju vaskulaarsele haigusele. Sagedasemad sekundaarse peavalu põhjused on toodud tabelis 2 (8). Ajukasvajast tingitud peavalu on tavaliselt püsiv ja progresseeruv, kindla lokalisatsiooniga, öösel tugevnev ja last äratav või varahommikune; samuti peavalu, mis ägeneb intrakraniaalset rõhku tõstvatel tegevustel (köhimine, aevastamine, kummardamine) ning millega kaasneb iiveldus ja oksendamine. 200 ajukasvajaga lapse uurimisel selgus, et migreeni oli esialgu diagnoositud neljandikul neist ning ligikaudu 10%-l oli diagnoositud pingetüüpi peavalu (23). Seetõttu vajavad kõik lapsed, kelle peavalude iseloom ajas muutub või kellel lisandub neuroloogiline leid, kiiresti täiendavaid kuvamisuuringuid. Eraldi väärib rõhutamist valuravimite liigtarvitamisest tingitud peavalu. Seda 245

5 on lastel siiani vähe uuritud ja see on arvatavasti harva esinev peavalutüüp, kuid samas sageneb see eelkõige noorukite seas aastal avaldatud ülevaateartiklis on toodud valuravimitest tingitud peavalude esinemissageduseks 0,3 20,8% kroonilise primaarse peavaluga lastest ja noorukitest. Enim kasutatud ravimid olid paratsetamool ja ibuprofeen (13). Diagnoosi kriteeriumiteks on, et peavalu esineb rohkem kui 15 päeval kuus, viimase 3 kuu jooksul on esinenud ravimite liigtarvitamist (NSAIDide puhul üle 15 korra kuus või ergotamiinide ja triptaanide puhul üle 10 korra kuus) ning ravimite kasutamise aja jooksul on peavalud sagenenud või muutunud. Liigsete ravimite ärajätmisel peaks endine olukord taastuma 2 kuu jooksul (6). Tabel 2. Sagedasemad sekundaarse peavalu põhjused lastel ja noorukitel (8) Intrakraniaalsed Ekstrakraniaalsed Süsteemsed Meningiit Entsefaliit Ajuabstsess Ajukasvaja Hüdrotsefaalia Chiari malformatsioon Arterio-venoosne malformatsioon Idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon Lumbaalpunktsioonijärgne peavalu Peatrauma Intrakraniaalne mittetraumaatiline hemorraagia Isheemiline insult Sinuiit Otiit Hambahaigused Lülisamba kaelaosa patoloogia Viirusinfektsioon Palavik Hüpoglükeemia Aneemia Hüpertensioon Hüpoksia Hüperkapnia Intoksikatsioon Teatud ravimid Võõrutus kohvist Depressioon DIAGNOOSIMINE Arsti poole pöördumise peamisteks põhjusteks on soov teha kindlaks peavalu põhjus, eelkõige saada kinnitust, et tegemist ei ole ohtliku haigusega, ning leida efektiivne ravi. Nende küsimuste lahendamine peab olema peavaluga haige käsitluses prioriteet. Primaarset peavalu saab diagnoosida üksnes siis, kui sekundaarsed põhjused on välistatud. Anamnees. Kõige olulisem peavalu diagnostikas on põhjalik anamnees. Anamneesi peab selgitama esialgu patsiendiga ning seejärel tuleb kindlasti küsitleda ka vanemaid. Oluline on välja selgitada, millal ja kuidas peavalud on alanud, milline on valu iseloom, sagedus ja kestus, kust pea valutab, kas esineb üht või mitut tüüpi peavalusid ja kas valud on aja jooksul muutunud. Kaasuvate sümptomite täpsustamine aitab selgitada võimalikku aura esinemist või tuua välja viiteid sekundaarsetele peavaludele. Asendamatuks peavaludega patsiendi diagnoosimisel, jälgimisel ja ravimite kasutamisel on peavalupäevik (vt tabel 3). Päevikut peaks hakkama patsient pidama juba pärast esmast pöördumist arsti poole ning see peaks tal kaasas olema järgmisse etappi pöördumisel. Kliinilisest seisukohast on otstarbekas peavalu jaotamine ajalise kestuse järgi Tabel 3. Peavalupäevik Valu iseloom Kaasuvad tunnused Ravi Kuupäev Tugevus Pulseeriv/tuksuv Tuim/suruv Ühepoolne Kahepoolne Kuklas Kestus Iiveldus Oksendamine Valguskartus Mürakartus Füüsilise pingutuse talumatus Nägemishäire Kõnehäire Tundehäired Muud tunnused Vallandav tegur Ravimi nimi Kogus Mõju 246

6 ägedaks, ägedaks korduvaks (episoodiline), krooniliseks progresseeruvaks ning krooniliseks mitteprogresseeruvaks (vt tabel 4) (25). Sekundaarsele peavalule tuleb eelkõige mõelda ägeda või siis kroonilise progresseeruvat tüüpi peavalu korral. Äge episoodiline ja krooniline mitteprogresseeruv peavalu on iseloomulikum pingetüüpi ja migreeni peavaludele. Kirjeldatud on veel nn pikselöögi peavalu (thunderclap headache), mis on äkilise algusega väga tugev peavalu (saavutab maksimaalse intensiivsuse vähem kui 1 minuti jooksul) ja kestab 1 tunnist päevadeni. Peaaegu kunagi ei ole seda tüüpi valu primaarne. Enamasti on põhjuseks subarahnoidaalne või intratserebraalne hemorraagia, tromboos kas ajuveenides või venoosses siinuses või reversiivne tserebraalne vasokonstriktsioon (26). Lisaks valu iseloomu selgitamisele on tähtsad järgmised aspektid: kuidas laps valu ajal käitub, mis valu intensiivistab ja mis leevendab, kas valu kupeerimiseks on vajalik kasutada ravimit, milliseid ravimeid ja millistes annustes on kasutatud, milline on olnud nende mõju. Üha suuremat tähelepanu tuleb pöörata laste ja noorukite toitumisharjumustele, kehakaalule, une- ja puhkerežiimile ning liikumisaktiivsusele. Samuti on oluline pereanamnees. Hoolika anamneesi kogumisega peaks selguma, kas on viiteid sekundaarse peavalu olemasolule. Tunnused, mis võivad viidata sekundaarsele peavalule ja on ohu märgiks, on toodud tabelis 5 (25). Läbivaatus. Anamneesi täiendab arstlik läbivaatus. See peab sisaldama üldläbivaatust ning detailsemat elundisüsteemide kaupa vastavalt võimalikele kahtlustatavatele sekundaarsetele põhjustele (vt tabel 2). Erilist tähelepanu tuleb pöörata infektsioonitunnuste olemasolule, intrakraniaalse rõhu tõusu võimalikele viidetele, ajutrauma tunnustele ning neuroloogilisele koldeleiule. Diagnostilised lisauuringud ja analüüsid on vajalikud, kui anamneesi või läbivaatuse põhjal tekib kahtlus sekundaarse peavalu või soodustavate tegurite suhtes, mida on võimalik sel viisil kindlaks teha. Neuroinfektsiooni kahtluse puhul tuleb meeles pidada, et lumbaalpunktsioon on ainus uuring, millega saab neuroinfektsiooni diagnoosida või eitada selle olemasolu. Piltdiagnostika näidustused on toodud tabelis 6 (25). Eelistatud meetodiks laste uurimisel on magnetresonantstomograafia. Tabel 4. Peavalude jaotuvus ajalise mustri järgi (25) Peavalu tüüp Äge Äge korduv (episoodiline) Krooniline progresseeruv Krooniline mitteprogresseeruv Kõige sagedasemad põhjused Lokaalne infektsioon: sinuiit, otiit, silmapõletikud, hambahaigused, lümfadeniit, temporomandibulaarliigese probleemid Süsteemsed põhjused: vireemia, sepsis, neuroinfektsioon, mürgistus, hüpertensioon, hüpoglükeemia, elektrolüütide tasakaalu häired Intrakraniaalsed põhjused: tuumor, hüdrotsefaalia, hemorraagia, aju vaskulaarsed haigused Esimene migreeni, pingepeavalu hoog Migreen, pingepeavalu, teised primaarsed peavalud, epilepsia Intrakraniaalse rõhu tõus Krooniline pingepeavalu, traumajärgne, konversioon, depressioon, stress Tabel 5. Viited võimalikule sekundaarsele peavalule, nn punased lipud (25) Peavalu iseloomu järgi Kaasuvate sümptomite alusel Lühike anamnees Järjest ägenev kulg Sõltuvus asendist ja ajast Une pealt oksendamine Teadvushäire, segasus Isiksuse muutus Lokaalne parees Kahelinägemine Palavik Epileptilised hood Tabel 6. Piltdiagnostika näidustused peavalu korral (25) Esimene n-ö kõige hullem peavalu üldse Korduvad tugevad peavalud viimastel nädalatel Sageduse suurenemine Valu tugevnemine Uneaegne peavalu Valu enne hommikust ärkamist Tugevneb lamades, leevendub püsti tõustes Valu tugevneb köhimisel, aevastamisel Valu tekib püsti tõustes ning leevendub lamades (viitab intrakraniaalse rõhu langusele) Viited intrakraniaalse rõhu tõusule Meningeaalärritusnähud koos neuroloogilise koldeleiu või teadvushäirega Progresseeruv või äsja tekkinud neuroloogiline koldeleid Oluline peatrauma Tõsine progresseeruv peavalu Ventrikuloperitoneaalšundi olemasolu Peavaluga kaasnevad krambid Lapse vanus alla 3 aasta Kompuutertomograafia on näidustatud erakorralises situatsioonis ning koljusisese hemorraagia kahtluse korral. RAVI Kui sekundaarne peavalu on välistatud, tuleb ravistrateegia kujundamisel arvestada kolme komponendiga: ägeda peavalu ravi, ennetav 247

7 ravi ning käitumuslik ravi. Esimesel visiidil lepitakse kokku peavalupäeviku pidamine vähemalt ühe kuu jooksul, selgitatakse eale vastavat päeva- ja toitumisrežiimi (piisav uneaeg, hüpoglükeemia ja dehüdratatsiooni vältimine) ning sundasendite vältimist ja füüsilise aktiivsuse olulisust. Lepitakse kokku ägeda peavalu mittemedikamentoosse (sobiv keskkond, uni, lõõgastustehnikad, biotagasiside, akupunktuur jm) ja medikamentoosse kupeerimise viisid. Ägeda peavalu (nii migreeni kui ka pingepeavalu) ravi peab toimuma võimalikult valuhoo alguses, kasutatava ravimi annus peab vastama lapse vanusele ja kehakaalule ning valu püsimise korral tuleb samas annuses ravimit korrata 3 4 tunni möödumisel. Samas tuleb jälgida, et ravimit ei kasutataks rohkem kui 3 korda nädalas (27). Ägeda episoodilise migreeni ravis on neli triptaani, mis on saanud vastava ametliku näidustuse: FDA (USA Toidu- ja Ravimiamet) on tunnistanud 12 17aastastele sobivaks almotriptaani ja 6 17aastastele rizatriptaani tabletid, EMA (Euroopa Ravimiamet) on andnud näidustuse 12 17aastastele zolmitriptaani ja 6 17aastastele sumatriptaani nasaalsele spreile (28). Ennetava medikamentoosse ravi alustamise suhtes puuduvad ühtsed seisukohad. Väikelastel soovitatakse ravi alustada, kui patsiendil esineb üks hoog nädalas või 3 4 hoogu kuus, suurematel lastel sõltub ravi alustamine peavaluhoogude iseloomust, kuid kindlasti vajab profülaktilist ravi krooniline peavalu. Samuti tuleks kaaluda ennetavat ravi lastel, kellel hooravi on olnud ebaefek- Tabel 7. Laste peavalude raviks kasutatavad ravimid Ravimi klass Toimeaine Annustamine Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid Mittespetsiifiline valuvastane Triptaanid Ibuprofeen Napropkseen Indometatsiin Paratsetamool Almotriptaan Eletriptaan Frovatriptaan Naratriptaan Rizatriptaan Sumatriptaan Zolmitriptaan mg/kg 2,5 5 mg/kg iga 12 t järel 2 4 mg/kg/die jagatuna 3 annuseks mg/kg iga 4 6 t järel Väikseim saadaolev annus kas intranasaalselt või oraalselt, vajadusel korrata annustamist 2 t möödumisel Beetablokaator Propranolool Algannus mg Kaltsiumkanali blokaator Verapamiil Algannus 40 mg Antiepileptikumid Topiramaat Valproaat Gabapentiin Algannus 1 3 mg/kg/die Algannus 10 mg/kg/die Algannus 15 mg/kg/die Antidepressandid Amitriptülliin Nortriptülliin Algannus 0,25 0,5 mg/kg Algannus 10 mg/die tiivne, halvasti talutav, vastunäidustatud või kellel esineb valuravimite liigtarvitamist (29). Laste peavalude profülaktilises ravis kasutatakse antiepileptikume (täiskasvanutel registreeritud näidustus migreeni ravis topiramaadil ja valproaadil), antidepressante, antihistamiinikume, kaltsiumikanali blokaatoreid, antihüpertensiivseid preparaate ning mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (NSAID). Ravimi valik sõltub patsiendi kaasuvatest haigustest ja teistest individuaalsetest omapäradest. Ühelgi ravimil ei ole ametlikku näidustust laste peavalude profülaktiliseks raviks. Lastel kasutatavad ravimid on toodud tabelis 7 (27 30). Soovitused Äge migreenihoog või pingetüüpi peavalu: valikravimiks ibuprofeen. Alternatiiviks paratsetamool, aspiriin või teised NSAIDid. Hoiatus: aspiriin on vastunäidustatud alla 16aastastel (võimalik Reye sündroomi vallandumine). Äge aurata või auraga migreen: need, kellel ibuprofeen ei aita, kasutada hoo raviks triptaani või triptaani koos NSAIDiga (ibuprofeen, naprokseen) või paratsetamooliga. Eelistada nasaalset spreid tabletile kergemate kõrvaltoimete tõttu. ENESEKONTROLLIKÜSIMUSED 1. Kui paljudel lapseea primaarsete peavaludega lastest esineb peavalusid ka täiskasvanuna? a. < 10% b. 1/3 c. 2/3 2. Kui kaua vähemalt peab lapsel olema peavalu kestnud, et tal saaks diagnoosida migreeni? a. 1 tund b. 2 tundi c. 4 tund 3. Mis on kõige sagedasem sekundaarse peavalu põhjus lastel? a. Äge ülemiste hingamisteede infektsioon b. Ajukasvaja c. Mürgistus 4. Mis on primaarsete peavalude puhul lastele iseloomulik? a. Bilateraalne nõrk peavalu b. Ägeda algusega väga tugev peavalu c. Kaasuvad neuroloogilised sümptomid 5. Mis on kõige olulisem vahend peavalutüübi määramisel? a. Anamnees b. Vereanalüüs c. Piltdiagnostika 6. Mida tuleb teha lapse ägeda peavalu korral? a. Vältida ravimi manustamist b. Anda ravim valuhoo alguses c. Anda ravim, kui peavalu on kestnud üle 4 tunni Vastused: 1. c, 2. a, 3. a, 4. a, 5. a, 6. b 248

8 Ennetav ravi topiramaadi või propranolooliga: topiramaadi (indutseerib ensüüme) puhul hoiatada, et võimalik on koostoime hormonaalse kontratseptiivse vahendiga. Kui nii topiramaat kui ka propranolool ei ole vastuvõetavad või on vastunäidustatud, siis võiks kasutada gabapentiini (kuni 1200 mg päevas). Tütarlastel menstruatsioonidega kaasuva migreeni korral, mis ei allu hästi standardsele ägeda hoo ravile, võib soovitada frovatriptaani (2,5 mg 2 korda päevas) või zolmitriptaani (2,5 mg 2 3 korda päevas) nendel päevadel, kui on oodata migreeni. Kobarpeavalu: ägeda perioodi raviks hapnik, subkutaanne või nasaalne triptaan. Profülaktiliseks raviks verapamiil (jälgida rütmihäirete suhtes!). Ravimite liigtarvitamisega seotud peavalud: kasutatava ravimi tarvitamise kohene lõpetamine vähemalt üheks kuuks. Profülaktilist ravi alustatakse, lähtudes peavalutüübist (27 30). VÕIMALIKU HUVIKONFLIKTI DEKLARATSIOON Autoritel puudub huvide konflikt seoses artiklis kajastatud teemadega. TÄNUAVALDUS Ulvi Vaherit on toetanud SA Arstide Täienduskoolituse Fond. SUMMARY Pediatric headache Ulvi Vaher 1, Eve Õiglane-Shlik 1, 2 Headache is one of the most frequent complaints in childen after stomach and musculosceletal pain in primary practice: Fifty-four per cent of children have headaches. For classification of headaches, The International Classification of Headache Disorders (ICHD),3rd edition (beta version), has been used since According to the ICHD, there are three main types of headaches: primary headaches, secondary headaches and painful cranial neuropathies, other facial pains and other headaches. The most common type of headaches in children is primary headache. However, the first step in making diagnosis is to exclude possible secondary headache. The next is to make a precise headache diagnosis and thereafter to find the most appropriate treatment strategies. Headache diaries are of great value in diagnosis but also in the follow-up period for evaluating the course of the disease and the effectiveness of treatment. Treatment of primary headaches consists in acute pain management and, when necessary, preventive therapy. KIRJANDUS / REFERENCES 1. Wöber-Bingöl C. Epidemiology of migraine and headache in children and adolescents. Curr Pain Headache Rep 2013;17: Lewis DW, Qureshi F. Acute headache in children and adolescents presenting to the emergency department. Headache 2000;40: Wilne SH, Collier J, Kennedy C, et al. Presentation of childhood CNS tumours: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol 2007;8: Klassen BD, Dooley JM. Chronic paroxysmal hemicranias-like headaches in a child: response to a headache diary. Headache 2000;40: Brna P, Dooley J, Gordon K, et al. The prognosis of childhood headache: a 20-year follow-up. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159: Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33: Arruda MA, Albuquerque RCAP, Bigal ME. Uncommon headache syndromes in pediatric population. Curr Pain Headache Rep 2011;15: Anttila P. Tension-type headache in childhood and adolescence. Lancet Neurol 2006;5: Hershey AD. Current approaches to the diagnosis and management of paediatric migraine. Lancet Neurol 2010;9: Bigal ME, Lipton RB. Modifiable risk factors for migraine progression. Headache 2006;46: Bigal ME, Sheftell FD, Tepper SJ, et al. Migraine days decline with duration of illness in adolescents with transformed migraine. Cephalalgia 2005;25: Lopez JI, Holdridge A, Rothrock JF. Hemiplegia and headache: a review of hemiplegia in headache disorders. Curr Pain Headache Rep 2015;19: Lykke TL, Kirchmann EM, Faerch RS, et al. An epidemiological survey of hemiplegic migraine. Cephalalgia 2002;22: Cuvellier JC, Donnet A, Guegan-Massardier E, et al. Clinical features of primary headache in children: a multicenter hospital-based study in France. Cephalalgia 2008;28: Swanson JW, Yanagihara T, Stang PE, et al. Incidence of cluster headaches: a population-based study in Olmsted County, Minnesota. Neurology 1994;44: Majumdar A, Ahmed MA, Benton S. Cluster headache in children-experience from a specialist headache clinic. Eur J Paediatr Neurol 2009;13: Talvik I, Koch K, Kolk A, et al. Chronic paroxysmal hemicrania in a 3-year, 10-month-old female. Pediatr Neurol 2006;34: Talvik I, Peet A, Talvik T. Three-year follow-up of a girl with chronic paroxysmal hemicrania. Pediatr Neurol 2009;40: Sjaastad O, Saunte C, Salvesen R, et al. Shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection, tearing, sweating, and rhinorrhea. Cephalalgia 1989;9: Fragoso YD, Machado PC. Hemicrania continua with onset at an early age. Headache 1998;38: Sjaastad O, Bakketeig LS. The rare, unilateral headaches. Vaga study of headache epidemiology. J Headache Pain 2007;8: Lewis DW, Frank LM, Toor S. Familial neck-tongue syndrome. Headache 2003;43: Wilne SH, Ferris RC, Nathwani A, et al. The presenting features of brain tumours: a review of 200 cases. Arch Dis Child 2006;91: Chiappedi M, Balottin U. Medication overuse headache in children and adoloescents. Curr Pain Headache Rep 2014;18: Mukhopadhyay S, White CP. Evaluation of headaches in children. Pediatrics and Child Health 2008;18: Liu HY, Fuh JL, Lirng JF, et al. Three paediatric patients with reversible cerebral vasoconstriction syndromes. Cephalalgia 2010;30: Bonfert M, Straube A, Schroeder AS, et al. Primary headache in children and adolescents: update on pharmacotherapy of migraine and tension-type headache. Neuropediatrics 2013;44: Kacperski J. Prophylaxis of migraine in children and adolescents. Pediatr Drugs 2015;17: Lewis KS. Pediatric headache. Semin Pediatr Neurol 2010;17: Carville S, Padhi S, Reason T, el al. Diagnosis and management of headaches in young people and adults: summary of NICE guidance. BMJ 2012;345:e Children s Clinic, Tartu University Hospital, Tartu, Estonia, 2 Institute of Clinical Medicine, University of Tartu, Tartu, Estonia Correspondence to: Ulvi Vaher Keywords: children, headache classification, diagnosis, management 249

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Insult lastel

Insult lastel Eesti Arstide Päevad 11.05.2018 INSULT LASTEL Rael Laugesaar Lasteneuroloog, TÜK Tartu Ülikool Lapseea insult 60% 40% Isheemilin e 10% 50% Arteriaalne isheemiline ehk ajuinfarkt Puhas isheemilin e Hemorraagilin

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem

PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neem PÄRILIKU RINNA- JA MUNASARJAVÄHIGA PATSIENTIDE GENEETILISE KONSULTEERIMISE JA JÄLGIMISE JUHEND Tiiu-Liis Tigane 1, Piret Laidre 2, Kairit Joost 6 Neeme Tõnisson 2,3, Valdur Mikita 4, Katrin Õunap 2,5 Riina

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EA0911.indd

EA0911.indd Päriliku rinna- ja munasarjavähiga patsientide geneetilise konsulteerimise ja jälgimise juhend Tiiu-Liis Tigane¹, Piret Laidre², Kairit Joost³, Neeme Tõnisson²,⁴, Valdur Mikita⁵, Katrin Õunap²,⁶, Riina

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigeka TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 6 Kuupäev 8. november 2017 Koht Eesti Haigekassa, Lastekodu 48, Tallinn Algus Lõpp kl 12.00 kl 16.00

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Juhend triaazi teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ver 3

Juhend triaazi teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ver 3 Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades Mõisted Triaaž on haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile ning võimalikule ohule

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ sept_2014

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades_ sept_2014 Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades Mõisted Triaaž on haigete jaotamine kategooriatesse abivajamiskiiruse alusel vastavalt patsiendi seisundile ning võimalikule ohule

Rohkem

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades

Juhend triaaži teostamiseks Eesti erakorralise meditsiini osakondades Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2014. a määrus nr 76 Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse

Rohkem

Ajakiri 14.indd

Ajakiri 14.indd 1 Nr 14 märts 2015 Toitumisteraapia PEAVALU Toitumine ja peavalu Peavalu ja gluteenitalumatus Suguhormoonid ja peavalu histamiinitalumatus Elu ilma migreenita Peavalu vastu lõõgastudes Kohv ja peavalu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Selles ajakirjas: 1. Lugejale 2. Vestibulaarmigreen või Meniere`i haigus? 3. Kas Meniere`i haiguse ravi on lõpuks võimalik? 4. Meniere`i-alane konvere

Selles ajakirjas: 1. Lugejale 2. Vestibulaarmigreen või Meniere`i haigus? 3. Kas Meniere`i haiguse ravi on lõpuks võimalik? 4. Meniere`i-alane konvere Selles ajakirjas: 1. Lugejale 2. Vestibulaarmigreen või Meniere`i haigus? 3. Kas Meniere`i haiguse ravi on lõpuks võimalik? 4. Meniere`i-alane konverents Tallinnas 5. Meniere`i-alane koolitus Soomes 6.

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Ylevaade41

Ylevaade41 RAVIMIINFO BÜLLETÄÄN Ravimiamet, Ravimiinfo Bülletään; Nooruse 1, Tartu 50411; e-post: sam@sam.ee Ravimiinfo bülletäänid on kättesaadavad veebiaadressil http://www.sam.ee/945 Sõltumatu väljaanne Märts

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Antibiootikumide kasutamine väikelastel Ly Rootslane 1,3, Raul-Allan Kiivet 1,2,3 1 Riigi Ravimiamet, 2 Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 3 Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus antibiootikumid,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem