juh123

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "juh123"

Väljavõte

1 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 123 kuupäev: koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste peasekretär: Ott Kallas protokollija: Riina Ramst Päevakord: 1. Komisjonide koosseisude kinnitamine 2. Käibemaksukohuslaseks saamine 3. Koondislaste sponsorluste vormistamine läbi EJL-i 4. Võistlusametnike programmi kinnitamine 5. Eesti edetabeli juhendi täiendamine 6. Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhendi täiendamine 7. Koondise toetused 8. EJL veebilehe uuendamine, kaasaegse veebmeedia võimaluste kaasamine 9. Mõõtjate reglement 8. Muud küsimused - Eesti MV ja Eesti KV eelarvete küsimine - Veebruari kuu juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht 1. Komisjonide koosseisude kinnitamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL avamere, tehnilise, treenerite ja võistlusametnike komisjonide poolt juhatusele kinnitamiseks esitatud komisjonide koosseisudest ning tehnilise ja treenerite komisjonide töökordadest. Otsus: juhatus kinnitas EJL komisjonide koosseisud järgnevalt: Tehniline komisjon: Agnes Lill Andres Kõnd Peeter Ramst Enn Metsar Veiko Rosme - aseesimees Arvet Tetsmann - esimees Võistlusametnike komisjon: Triin Sepp Andrus Poksi Jüri Šaraškin Tõnu Toomara Mairold Metsaviir Sven Feofanov Madis Ausman Agnes Lill Marko Saarlaid - esimees Võistlusametnike atesteerimise komisjon: Andrus Poksi (jury kompetents) Madis Ausman (võistlusjuhtimise kompetents) Triin Sepp (võistlussekretäri ja võistluste korraldamise kompetents) Jüri Šaraškin (mõõtmise ja jääpurjetamise kompetents) Tõnu Toomara (jury ja avamere kompetents)

2 Toomas Soots (võistluste korraldamise kompetents) Ott Kallas (Eesti Jahtklubide Liidu esindaja) Marko Saarlaid - esimees (vahekohtuniku kompetents) Treenerite komisjon: Maria Veessaar (Tallinna Jahtklubi) Jaak Lukk (Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskool) Mart Rätsep (Jahtklubi Dago) Argo Kruusmägi (Pärnu Jahtklubi) Mart Meiel (ESS Kalev Jahtklubi) Rein Ottoson (Rein Ottosoni Purjespordikool) Eerik Luka (Tallinna Purjelauakool) Kristiina Klaos (Saaremaa Merispordi Selts) Priit Rüütel (Haapsalu Purjespordikool) Ott Kallas esimees (Eesti Jahtklubide Liit) Avamere komisjon: Sven Feofanov (Pärnu Jahtklubi) Indrek Ilves (Pärnu Jahtklubi) Avo Tihamäe (ESS Kalev Jahtklubi) Sven Heil (ESS Kalev Jahtklubi) Piret Salmistu (ESS Kalev Jahtklubi) Toomas Soots (ESS Kalev Jahtklubi) Rait Riim (Saaremaa Merispordi Selts) Marko Saarlaid (Saaremaa Merispordi Selts) Tanel Peeters (Saaremaa Merispordi Selts) Indrek Viiret (Haapsalu Jahtklubi) Eero Alamaa (Ruhnu Jahtklubi) Juss Ojala (Jahtklubi Dago) Peter Šaraškin Mati Sepp Eero Pank Alar Lõhmus Peeter Volkov esimees Juhatus kinnitas EJL tehnilise komisjoni töökorra ja EJL treenerite komisjoni töökorra. Töökorrad on esitatud vastavalt protokolli lisas 1 ja lisas Käibemaksukohuslaseks saamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL-i võimaliku käibemaksukohuslaseks registreerimisega seonduvast. Juhatus arutas EJL-i käibemaksukohuslaseks registreerimise küsimust. Otsus: juhatus otsustas, et EJL-i ei registreerita hetkel käibemaksukohuslaseks, kuna liit ei ole oma tehingumahtudelt ületanud käibemaksukohuslase piiri. 3. Koondislaste sponsorluste vormistamine läbi EJL-i Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate tõstatunud küsimusest koondislaste sponsorluste vormistamise osas läbi EJL-i. Juhatus arutas koondislaste sponsorluste läbi EJL-i vormistamise küsimust. Otsus: juhatus toetab põhimõtteliselt võimalust vormistada koondislaste sponsorlused läbi EJL-i, kuid seda järgmistel tingimustel: 1. antud võimalust saavad kasutada vaid purjetamiskoondise liikmed, 2. kuni 5% lepingu summast jääb EJL-i kulude katmiseks, 3. kõiki vastavaid sooviavaldusi arutab ning otsustab juhatus eraldiseisvate juhtumitena. 4. Võistlusametnike programmi kinnitamine

3 Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate 2013 võistlusametnike programmi koostamise seisust. Programm on hetkel veel võistlusametnike komisjonis töös. Otsus: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks võistlusametnike programm kinnitatakse selle lõppversiooni valmimise järel veebruarikuu juhatuse koosolekul. 5. Eesti edetabeli juhendi täiendamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate Eesti edetabeli juhendisse sisse viidavatest täiendustest seoses muudatuste ja täpsustustega rahvusvahelises võistluskalendris (470 EM toimumisaeg, Laser Radial juunioride EM toimumisaeg ja -koht, Põhjamaade noorte MV toimumisaeg ja -koht). Otsus: juhatus kinnitas täiendatud Eesti edetabeli juhendi. Juhend on esitatud protokolli lisas Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhendi täiendamine Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhendisse sisse viidavatest täiendustest seoses võistlusarvestuste selgemaks muutmise ning võistlusametnikele esitatavate nõuetega. Otsus: juhatus kinnitas täiendatud EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhendi. Juhend on esitatud protokolli lisas Koondise toetused Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL treenerite komisjonis toimunud esimesest purjetamiskoondise toetuste teemalisest arutelust ning võimalikest süsteemi muudatuspõhimõtetest ning nende osas võetud seisukohtadest. Otsus: juhatus toetab põhimõtteliselt purjetamiskoondise toetussüsteemi muutmise suunda ning kiidab heaks projekti edasiarendamise EJL treenerite komisjonis. 8. EJL veebilehe uuendamine, kaasaegse veebmeedia võimaluste kaasamine Juhatus arutas EJL veebilehe uuendamise vajadust ning võimalusi. Otsus: juhatus otsustas, et EJL veebilehte on vajalik uuendada ning tegi büroole ülesandeks vastavat projekti lähtuvalt koosolekul esitatud ettepanekutest edasi arendada. 9. Mõõtjate reglement Peasekretär Ott Kallas andis ülevaate EJL tehnilise komisjoni poolt koostatud mõõtjate reglemendist. Otsus: juhatus otsustas, et mõõtjate reglemendi kinnitamine toimub koos 2013 võistlusametnike programmi kinnitamisega, et tagada dokumentide omavaheline kooskõla. 8. Muud küsimused Eesti MV ja Eesti KV eelarvete küsimine Peasekretär Ott Kallas esitas ettepaneku küsida Eesti MV ja Eesti KV korraldajatelt regati korraldamise eelarveid, eesmärgiga saada igal aastal ülevaade tulude ja kulude seisust.

4 Otsus: juhatus otsustas, et Eesti MV ja Eesti KV korraldajatelt küsitakse regati korraldamise eelarveid ning vastav nõue lisatakse nii EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 kui EJL Avamerepurjetamise Eesti Karikas 2013 korraldamise juhenditesse. - Veebruari kuu juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht Otsus: Juhatus otsustas veebruari kuu juhatuse koosoleku korraldada Pärnu Jahtklubis 21. veebruaril algusega kell 15. lõpp: 17:05 Andrus Poksi Eesti Jahtklubide Liidu president

5 Lisa 1 EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TEHNILISE KOMISJONI TÖÖKORD 1. Tehnilise komisjoni koosolekutel kuuluvad käsitlemisele järgmised teemad: 1.1 Mõõtmissüsteemid ja klassimäärused 1.2 Spordilaevade registri pidamine 1.3 Mõõtjate ettevalmistus ja täiendõpe 1.4 Spordilaevade mõõtmist puudutavad küsimused. 2. Koosolekute aeg ja koht 2.1 Korralised koosolekud toimuvad iga kvartali esimesel kuul. 2.2 Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 2.3 Koosolekud toimuvad üldjuhul Pirital Tallinna Jahtklubi ruumes. 3. Koosolekutest informeerimine ja päevakord 3.1 Üks nädal enne koosolekut saadetakse igale komisjoni liikmele - täpne info koosoleku toimumise aja ja koha kohta - koosoleku päevakord ja vajadusel täiendavad materjalid. 3.2 Ühe nädala jooksul peale koosoleku toimumist saadetakse igale komisjoni liikmele koosoleku protokoll. 3.3 Kümne päeva jooksul pannakse protokoll üles EJL kodulehele. 4. Koosoleku läbiviimise kord 4.1 Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees. 4.2 Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest. 4.3 Otsused tehakse lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse puhul otsustab koosoleku juhataja hääl. 4.4 Koosolekut protokollib komisjoni sekretär, tema äraolekul keegi komisjoni liikmetest. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja sekretär. 4.5 Koosolekud on kinnised. Vajadusel kutsutakse osalema huvitatud isikud.

6 Lisa 2 EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU TREENERITE KOMISJONI TÖÖKORD 1. Treenerite komisjoni tegevuse eesmärk ja ülesanded 1.1. Treenerite komisjon on Eesti Jahtklubide Liidu (EJL) purjetamise algõppe ja võistlusspordi valdkonna spetsialistide kogu, millel on EJL-i struktuuris nõuandev roll Treenerite komisjoni ülesandeks on oma valdkonnas kavandada EJL-i tegevusi ning valmistada ette vastavaid EJL-i juhatuse otsuste projekte. 2. Treenerite komisjoni töökorraldus 2.1. Treenerite komisjoni seisukohad kujundatakse välja koosoleku vormis. Koosolek viiakse läbi ühisesse ruumi kogunedes, Skype'i teel või e-posti teel Treenerite komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajadusepõhiselt e- posti teel, soovitavalt nädalase etteteatamisega. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees komisjoni liikme ettepanekul Treenerite komisjoni koosoleku kutsega koos esitatakse koosoleku päevakord. Koosoleku päevakorda võib lisada koosoleku käigus punkte, kui koosoleku aegraamid seda võimaldavad Treenerite komisjoni koosoleku materjal saadetakse komisjoni liikmetele välja soovitavalt päev enne koosoleku toimumist Treenerite komisjoni koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul juhib koosolekut esimehe poolt nimetatud komisjoni liige Treenerite komisjoni liiget võib tema äraoleku korral asendada komisjoni koosolekul teine sama klubi treener, juhul kui komisjoni liige on sellest komisjoni esimeest eelnevalt teavitanud Treenerite komisjoni koosolekud on kinnised. Vajadusel lubatakse koosolekule külalisi Treenerite komisjon võib vajadusel moodustada väiksemaid töögruppe projektide ettevalmistamiseks Treenerite komisjoni otsused tehakse konsensuslikkuse põhimõttel. Komisjoni liikmete eriarvamused märgitakse üles koosoleku protokolli Treenerite komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollid avalikustatakse veebilehel

7 Lisa aasta Eesti edetabeli juhend Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser, Finn, RS Feva, 29er, 470, Techno 293, RS:X 1. Olümpiaklassid 1.1. Olümpiaklassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 1) ja kaks paremat rahvusvahelise regati tulemust juhul kui antud klassis võistlesid vähemalt 8 riigi sportlased (MM ja EM koefitsiendiga 1,2; ISAF World Cup regatt ja EUROSAF Champions Cup regatt koefitsiendiga 1) Edetabelis arvestatakse ainult antud purjeka või purjelaua olümpiaklassi täiskasvanute rahvusvahelise regati tulemust Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri: Laser Radial naiste maailmameistrivõistlused; ; Rizhao City, Hiina Laser Radial naiste Euroopa meistrivõistlused; ; Dun Laoghaire, Iirimaa Laser Standard maailmameistrivõistlused; ; Al Musannah, Omaan Laser Standard Euroopa meistrivõistlused; ; Dun Laoghaire, Iirimaa Finn maailmameistrivõistlused; ; Tallinn, Eesti Finn Euroopa meistrivõistlused; ; Warnemünde, Saksamaa 470 maailmameistrivõistlused; ; La Rochelle, Prantsusmaa 470 Euroopa meistrivõistlused; ; Formia, Itaalia RS:X maailmameistrivõistlused; ; Buzios, Brasiilia ISAF Sailing World Cup Melbourne; ; Melbourne, Austraalia ISAF Sailing World Cup Miami; ; Miami, USA ISAF Sailing World Cup Palma; ; Palma de Mallorca, Hispaania ISAF Sailing World Cup Hyeres; ; Hyeres, Prantsusmaa Fraglia Vela Riva, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Riva del Garda, Itaalia Delta Lloyd Regatta, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Medemblik, Holland Sail for Gold, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Weymouth, Suurbritannia Kieler Woche, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; Kiel, Saksamaa Semaine Olympique Francaise, EUROSAF Champions Sailing Cup; ; La Rochelle, Prantsusmaa 2. Juunioride ja noorte klassid 2.1. Juunioride ja noorte klassides on edetabeli süsteemi osad järgmised: Eesti Karika etappide tulemused (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teiste regattide koefitsient on 1) ja parim rahvusvahelise regati tulemus (MM või EM, Põhjamaade MV Optimist klassis) Eesti edetabelit peetakse järgmistes juunioride klassides: Optimist U16 Zoom8 U20 Laser 4.7 U18 Laser Radial U19 Laser Radial U21 Laser U21 Finn U22 RS Feva U18 29er U U22 Techno 293 U13 Techno 293 U15 Techno 293 U17

8 RS:X U Edetabelis arvestatavate välisregattide nimekiri: Optimist Maailmameistrivõistlused; ; Riva del Garda, Itaalia Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfoldva, Ungari Põhjamaade noorte meistrivõistlused; ; Vänersborg, Rootsi Zoom8 Maailmameistrivõistlused; ; Bergen, Norra Euroopa meistrivõistlused; ; Lignano Sabbiadoro, Itaalia Laser 4.7 Maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Radial U19 Laser Radial juunioride maailmameistrivõistlused; ; Al Musannah, Omaan ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros Laser Radial juunioride Euroopa meistrivõistlused, ; Split, Horvaatia EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal Laser Radial tüdrukud U21 Naiste U21 maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Laser Standard U21 Laser Standard juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused; ; Balatonfüred, Ungari Finn U22 Finn juunioride maailmameistrivõistlused; ; Garda, Itaalia Finn juunioride Euroopa meistrivõistlused; ; Warnemünde, Saksamaa RS Feva U18 ja U14 RS Feva maailmameistrivõistlused; ; Punta Ala, Itaalia 29er U21 29er maailmameistrivõistlused; ; Aarhus, Taani 470 U juunioride maailmameistrivõistlused; ; La Rochelle, Prantsusmaa 470 juunioride Euroopa meistrivõistlused; , Pwllheli, Suurbritannia Techno 293 U15 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola Techno 293 U17 Techno 293 maailmameistrivõistlused; ; Sopot, Poola RS:X U19 ISAF noorte maailmameistrivõistlused; ; Limassol, Küpros EUROSAF noorte Euroopa meistrivõistlused; ; Tavira, Portugal 2.3. Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti edetabeli vanusekategooriale vastavate tulemuste puudumisel kasutatakse edetabeli arvestuses vastava klassi open kategooria tulemusi Juunioride ja noorte klassides rahvusvahelisel tiitlivõistlusel Eesti edetabeli vanusekategooriale vastava tüdrukute kategooria olemasolul kasutatakse edetabeli arvestuses tüdrukute kategooria tulemusi. 3. Edetabelis arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid välja ei arvata. 4. Edetabelit peetakse ainult Eesti residentidest purjetajate osas. 5. Edetabeli punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti MV-l, on edetabelis ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud edetabeli võistluse järgi.

9 6. Edetabeli punktiarvestus: 6.1. Eesti regatid (v.a. Optimist) 1. koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 2. koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkti 3. koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkt 4. koha punktid = võistelnud paatide arv 3 viimase koha punktid = Eesti regatid (Optimist klass) 1. koha punktid = Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võistelnud Optimistide arv ümardus suurema kümnendini + 3 boonuspunkti 2. koha punktid = 1. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm 1 3. koha punktid = 2. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm 1 4. koha punktid = 3. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm - 1 viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid - 3 / regatil võistelnud Optimistide arv 6.3. Rahvusvahelised regatid 1. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv + 3 boonuspunkti 2. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv boonuspunkti 3. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv boonuspunkt 4. koha punktid = 50% sisse mahtunud paatide arv % sisse mahtunud viimase paadi punktid = 1 Lisandub Optimistide osas Põhjamaade MV punktiarvestussüsteem. 7. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem: Eesti Karika etapi ajalise kattumise korral OM-i, MM-i, EM-i, ISAF MK regatiga, Suveuniversiaadiga kasutatakse edetabeli punktide kompensatsiooni süsteemi, mis annab olümpiaklassi täiskasvanute Eesti Purjetamiskoondise paatkonnale samal ajal toimunud Eesti Karika etapi lõpptulemustes esimese Eesti võistleja järel oleva purjetaja koha edetabeli punktid. Juunioride edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi kattumisel ainult vastava klassi juunioride MM-i või EM-i ajal ja juunioride Eesti Purjetamiskoondise paatkondade osas. Noorte edetabelites kasutatakse kompensatsiooni süsteemi Eesti Karika etapi kattumisel ainult vastava klassi noorte MM-i või EM-i ajal ja noorte Eesti Purjetamiskoondise paatkondade osas. Edetabeli punktide kompensatsiooni süsteem annab võistlejale kompensatsiooni punkte juhul, kui võistleja on samal ajal toimuval välisregatil esimese 2/3 sees võistluste lõpptulemustes.

10 Lisa 4 EJL Olümpiapurjetamise Eesti Karikas ja Eesti MV 2013 korraldamise juhend Klassid: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Finn, RS Feva, 29er, 470, F18, Techno 293, RS:X Eesti Karika etapid ja Eesti MV aastal 1) 31. mai 2. juuni 2013 Saaremaa Merispordi Seltsi regatt - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X 2) juuni 2013 Pärnu Purjetamisnädal - RS Feva, 29er, F18 3) juuni 2013 Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused - RS Feva, 29er, F18, Laser Standard, Laser Radial, Finn, 470 4) august 2013 Tallinna Jahtklubi karikavõistlused - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, 29er, 470, Techno 293, RS:X; Eesti MV klassides Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Techno 293, RS:X 5) september 2013 Pärnu Sügisregatt - Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial Laser Radial klassi osalemine Pärnu Sügisregatil selgub Hispaanias Santanderis 2013 septembris aset leidva OM-klasside MM-i Test Event'i toimumiskuupäevade kinnitamise järel. 6) september 2013 Tallinna Nädala regatt - RS Feva, 29er, F18, Laser Standard, Finn, 470, Techno 293, RS:X; Eesti MV klassides Finn, RS Feva, 29er, 470, F18 Tallinna Nädala regati lõplik toimumisaeg selgub Hispaanias Santanderis 2013 septembris aset leidva OM-klasside MM-i Test Event'i toimumiskuupäevade kinnitamise järel. Eesti Karika etappide ja Eesti MV võistlusarvestused Kõigis paadiklassides peetakse üldarvestust. Iga paadiklassi juunioride, noorte, meeste, naiste, poiste või tüdrukute arvestusgruppide tulemused arvestatakse üldarvestuse lõpptulemusest väljavõttena sealjuures sõidutulemusi ja punktisummat muutmata. Klassid: 1. Optimist U16 üldarvestus sünd või hiljem 1.1. Optimist U16 tüdrukud 1.2. Optimist U13 sünd või hiljem 1.3. Optimist U13 tüdrukud 2. Zoom8 U20 üldarvestus sünd või hiljem 2.1. Zoom8 U20 tüdrukud Aastatel on üleminekuperiood, mil kehtib vanusepiir U20 ning aastast 2015 on Zoom8 klassi vanusepiir U Laser 4.7 U18 üldarvestus sünd Laser 4.7 U18 tüdrukud 4. Laser Radial üldarvestus sünd või varem (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) 4.1. Laser Radial naised sünd või varem 4.2. Laser Radial U21 tüdrukud sünd Laser Radial U19 sünd Laser Standard üldarvestus sünd või varem 5.1. Laser Standard U21 juuniorid sünd Finn üldarvestus 6.1. Finn U22 juuniorid sünd või hiljem 7. RS Feva üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) 7.1. RS Feva U18 sünd või hiljem 7.2. RS Feva U18 tüdrukud 7.3. RS Feva U14 sünd või hiljem 8. 29er üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) er U21 sünd või hiljem er U21 tüdrukud üldarvestus

11 naised U22 juuniorid sünd või hiljem 10. F18 üldarvestus 11. Techno m² U13 üldarvestus sünd või hiljem 12. Techno m² U15 üldarvestus sünd või hiljem 13. Techno m² U17 üldarvestus sünd või hiljem 14. Techno m² O17 üldarvestus sünd või varem 15. RS:X 8.5 m² üldarvestus (Eesti Karika ja Eesti MV arvestust ei peeta) RS:X 8.5m² naised RS:X 8.5m² U19 sünd või hiljem 16. RS:X 9.5m² mehed Eesti Karika etappide ja Eesti MV nõuded 1. Arstliku tervisetõendi esitamine on kohustuslik kõigile purjetajatele. 2. Kõik võistlevad Eesti svertpaadid peavad kandma EJL-i poolt väljastatavat võistluspurjeka kleebist ja ametlikult registreeritud purjenumbrit. 3. Võistleja vastutuskindlustuse alampiir on eurot. 4. Võistlusteate ja purjetamisjuhiste näidisena kasutatakse 2013 aasta. 5. Regati korraldaja esitab EJL-i kinnitamiseks võistlusteate hiljemalt 3 kuud enne regati algust ning purjetamisjuhised hiljemalt 2 nädalat enne regati algust. 6. Regattidel näidatakse EJL-i sponsorite reklaame avamise ja autasustamise tseremooniate taustbänneril ning kasutatakse EJL sponsorite reklaamidega pöördemärke. 7. Kui ühes klassis on ühel või enamal purjetajal riigieksam regati võistlussõiduga samal ajal, siis peab võistluste korraldaja viima läbi sama klassi sõidud ajal, mil riigieksamiga seotud võistlejad jõuaksid normaalselt starti. 8. Regati kestvus on 3 päeva (R-P). 9. Regati sõitude näidisgraafik: 1.päev 2 sõitu, 2.päev 3 sõitu, 3.päev 3 sõitu 10. Regati osavõtumaks on kuni 25 eurot purjetaja kohta. 11. Regati võistlusteade peab sisaldama infot transpordi, toitlustamise ja majutuse kohta. 12. Regattidel järgitakse ISAF Purjetamise Võistlusreegleid, Purjetamisvarustuse reegleid ja klassireegleid. 13. Regati võistlussõitudele eelneva varustuse kontrolli käigus kontrollitakse mõõdukirja ja varustuse vastavust klassireeglitele ning vajadusel signeeritakse klassireeglitele vastavad eelnevalt mõõdetud purjed. 14. Regati turvameeskonna suurus peab vastama miinimumnõudele - 15 võistleva aluse kohta 1 turvakohustustega ja erimärgistustega kaater. 15. Regati võistlusjuhi, peasekretäri ja protestikomitee esimehe ametikohal töötaval võistlusametnikul peab olema vähemalt vastav rahvuslik kategooria aastal erandina on võimalik EJL-lt taotleda luba madalama kategooria võistlusametniku rakendamiseks nimetatud ametikohtadele. 16. Regati korraldusmeeskonna koosseis tuleb teatada EJL-le vähemalt 1 kuu enne regati algust. 17. Regati korraldaja on kohustatud EJL-i nõudmisel esitama EJL-ile regati eelarve tulude ja kulude lõikes. Eesti Karika autasustamised 1. Eesti Karika etappidel autasustatakse võistlejaid kõigis võistlusarvestustes järgneva süsteemi alusel: 2 võistlejat = 1 autasu; 3 võistlejat = 2 autasu; 4 võistlejat = 3 autasu; 20 kuni 50 võistleja korral autasustatakse 20% võistlejate arvust; 50 või enama võistleja korral autasustatakse vähemalt 10 võistlejat. 2. Eesti Karika tulemused arvutatakse alljärgneva süsteemi järgi: Eesti Karika punktisumma on Eesti Karika etappide lõpptulemuste punktisumma allpool esitatud punktiarvestuse järgi (Eesti MV koefitsient on 1,2 ja teised etapid koefitsient 1).

12 Arvestatakse regati lõpptulemust, sealjuures välisvõistlejaid maha ei arvata. Eesti Karika punktiarvestus (v.a. Optimist): 1.koha punktid = võistelnud paatide arv + 3 boonuspunkti 2.koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkti 3.koha punktid = võistelnud paatide arv boonuspunkt 4.koha punktid = võistelnud paatide arv 3 viimase koha punktid = 1 Eesti Karika punktiarvestus (Optimist klass): 1.koha punktid = Saaremaa Merispordi Seltsi regatil võistelnud Optimistide arv ümardus suurema kümnendini koha punktid = 1. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm koha punktid = 2. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm koha punktid = 3. koha edetabeli punktid punktiarvestuse samm - 1 viimase koha punktid = punktiarvestuse sammu väärtus punktiarvestuse samm = 1. koha edetabeli punktid -3 / regatil võistelnud Optimistide arv 3. Eesti Karika võistlussarjas enim punkte saanud Eesti paatkond on oma klassi Eesti Karika võitja. Punktide võrdsuse korral otsustab paremuse Eesti meistrivõistluste lõpptulemustes saavutatud paremusjärjestus. See, kes on saavutanud parema koha Eesti MV-l, on Eesti Karika arvestuses ees. Juhul kui Eesti MV-d ei toimu või kui kumbki võistleja ei osalenud Eesti MV-l antud paadiklassis, arvestatakse koht viimase Eestis peetud Eesti Karika etapi järgi. Eesti Karika kolme paremat Eesti paatkonda autasustatakse kõigis võistlusarvestustes. Juhatuse otsuse alusel võib vähese osalemise tõttu mõnes klassis karikad välja andmata jätta, samuti võib arvuka osalemise puhul parima tüdruku karika välja panna. 4. Eesti Karika Parima Klubi karikas antakse klubile / koolile, kes saab enim punkte iga klassi üldarvestuse põhjal saadud punktide kokku arvutamisel järgneva süsteemi alusel: 4.1. Klubi või kooli purjetajate arvukus Eesti Karika võistlustel Iga purjetaja, kes on osa võtnud vähemalt 2/3 ühe klassi peetud Eesti Karika etappidest, annab klubile või koolile ühe punkti Klubi või kooli purjetajate edukus Eesti karikasarjas Punktiarvestusse pääsevad paatkonnad, kes 2/3-st Eesti Karika etappidest osavõtnute seas mahuvad Eesti Karika võistlustel 2/3 sisse Iga klassi Eesti Karika võitja saab 10 punkti, kui punktisaajaid on vähemalt 3 paati. Kui punktisaajaid on 2 paati, siis saab esikoht 6,66 punkti. Kui punktisaaja on 1 paat, saab ta 3,33 punkti. Punktiarvutuse sammuks igas klassis on esikoha punktid jagatud punktidele pääsenud paatkondade arvuga Iga purjetaja saab oma klubile või koolile tuua punkte vaid ühes paadiklassis Paatkonna punktid arvutatakse korrutades vastava klassi koefitsendiga Koefitsiendid KLASSID KOEFITSIENT ühemehepaadid Optimist U16 1 Zoom8 U20 1 Laser 4.7 U18 1 Laser Radial U19 1,2 Laser Radial naised 1,3 Laser Standard 1,3 Finn 1,3 kahemehepaadid RS Feva U18 1,8 29er U21 2, ,34 F18 2,16 purjelaud Techno293 1 U13,U15,U17,O17

13 RS:X U19 1,2 RS:X naised 1,3 RS:X mehed 1,3 Eesti MV autasustamised 1. Eesti meistrivõistluste võistlusarvestuses osalevad ja Eesti MV medaleid saavad võita ainult Eesti Vabariigi residendid. 2. Eesti meistrivõistluste medalid antakse välja juhul kui antud arvestusgrupis võistleb vähemalt 4 paatkonda.

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: 11.12.2012 koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija: Riina

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid

EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatid EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Kuupäev: 12.05.2015 Koht: Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaal Algus: 16:05 Delegaatide arv: 19 Koosolekut juhatas Eesti Jahtklubide Liidu

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Piret Salmistu (KJK), Indrek Ilves (KJK),

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev

Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell 19.45 Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun

Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Pun Võistlustingimused 2017 Sisukord: 1. Masinaklassid 2. Tehnilised tingimused 3. Lipud ja märguanded 4. Ajakava ja võistlejate/kohtunike koosolek 5. Punktiarvestus 6. Karistused 7. Võistlustele registreerumise

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava )

(Microsoft Word - MT\334 P\344rnu Jahtklubi arengukava ) PÄRNU JAHTKLUBI ARENGUKAVA 2014-2018 Pärnu 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 PÕHIMÕISTED 4 1. PÄRNU JAHTKLUBI ÜLDISELOOMUSTUS 5 1.1 PÄRNU JAHTKLUBI SADAMA SEOTUS RIIGI JA PIIRKONNA ARENGUKAVADE JA PLANEERINGUTEGA

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Maastikuvibu Liit & International Field Archery Association Maastikuvibu instuktori koolitus 2015 Vibulaskmine, see on imelihtne TABA KÜMNESSE ja SIIS KORDA SEDA Eesti Maastikuvibu Liit (est EML,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 SöoaefckiW,P&KJ2tT p&rnu röõscuse 97 t*. 45797 Kx>rmi,õflJb sõuöevõisctusi Recconõib sporõiinvettcari \föici2aj,as

Rohkem

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm

EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED VÄLIPÄEV Võistlusjuhend Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht Võistluste läbiviimise eesm EESTI LAHTISED ULL VõISTLUSED "VÄLIPÄEV" Võistlusjuhend 2019 1. Võistluste eesmärk, osavõtjad, toimumise aeg ja koht. 1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on Eesti ultralühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine,

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_

Microsoft Word - EGL_RHCP_koosolek_ EGL REEGLITE & HCP KOMITEE KOOSOLEKU PROTOKOLL Koosoleku toimumise aeg: 15. märts 2018. a. kl 16:00 Koosoleku toimumise koht: Fahle restoran, Tallinn Koosoleku algus: 16:00 Koosolekul osalesid: e-mail

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! 07.-14.07.2018 61. Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61st MOONSUND

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok

Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-6/ /2283 Algus: Lõpp: Juhatas: Helena Lepp Protok Avalike teenuste nõukogu koosoleku protokoll (12.03.2019) Tallinn 19.03.2019 nr 26-6/19-0137/2283 Algus: 14.30 Lõpp: 16.10 Juhatas: Helena Lepp Protokollis: Alar Teras ja Helena Kõrge Võtsid osa: Puudusid:

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim

TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori a käskkirjaga nr Nim TARTU KESKLINNA KOOLI ÕPILASKOGU (ÕK) PÕHIMÄÄRUS I peatükk ÜLDSÄTTED Kinnitatud Tartu Kesklinna Kooli direktori 16.06.2015.a käskkirjaga nr 121 1. Nimetus ja asukoht (1) Õpilasesinduse ametlik nimetus

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

KuusaluLapsed xls

KuusaluLapsed xls Kuusalu valla laste kergejõustiku päev 17.09.2006 Kuusalu staadion 11-12 a poisid 60 m I Severi Jõõras 10.04.95 Kuusalu SK 9,1 II Taavi Tšernjavski 04.03.95 Loksa kk 9,2 III Aare Viilver 09.02.95 Leksi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOOT 13.-20. JUULI 2019 1. ÜLDINE 1.1. Korraldav kogu

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem