Kuuse tänava raudteeületuskoha sulgemine ja transpordikorraldus Pärnu maanteel lk 2 Ironman Tallinn muudab 3. augustil liikluskorraldust ka Saue valla

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kuuse tänava raudteeületuskoha sulgemine ja transpordikorraldus Pärnu maanteel lk 2 Ironman Tallinn muudab 3. augustil liikluskorraldust ka Saue valla"

Väljavõte

1 Kuuse tänava raudteeületuskoha sulgemine ja transpordikorraldus Pärnu maanteel lk 2 Ironman Tallinn muudab 3. augustil liikluskorraldust ka Saue vallas lk 3 Saidafarmi lugu. Kas mahefarmidel ja põllumajandusel on tulevikku? lk 4 NR 14 (38) JUULI 2019 KOHALIK LEHT KOHALIKUST ELUST JA OLUST Uus vallamaja valmib järgmise aasta suvel Embach Ehituse OÜ alustas juuni lõpus uue vallamaja ehitust. Hoone kerkib Saue linna aadressil Kütise 8, Keskuse pargi ja uue tervisekeskuse vahele. SIRJE PIIRSOO Hanke tulemusel kujunes ehituse maksumuseks ligi 2,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Plaanide kohaselt valmib uus vallamaja aasta juuni lõpus. Vallamaja projekti algne lähtepunkt oli arhitektuurikonkursi võidutöö Triangel, mille autorid on Karli Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost Kontekst ab OÜ. Kahekorruselise hoone ehitusalune pind on 1254,8 m 2, see paikneb 7067 m 2 kinnistul. Uut vallamaja võib iseloomustada kompaktse kolmnurkse avatuna ja läbipaistvana mõjuva pargipaviljonina, mille küljed on esteetiliselt sarnased, kuid samas eristub iga neist vastavalt ilmakaarele, kuhu see avaneb, ja ümbritsevale keskkonnale. Vallamaja peasissepääs jääb Keskuse pargi poole. Parki lisandub kõnnitee haru, mis juhib inimesed pargi keskmest otse vallamaja peasissepääsu juurde ja vastupidi. Päiksepoolsesse külge tuleb mänguline haljastatud teeradadega küngastik, mis ulatub teise korruseni ja toimib nii evakuatsiooniteena. Idakülg avaneb muruplatsile, kuhu istutatakse tammesid, kes on sümboolselt punaselehised - hariliku tamme sort `Timuki. Valiku inspiratsiooniallikas on valla tammelehtede ja -tõrudega punane vapp. Lõunaküljes kasvavad suured kuused on väärtuslikud ja kuuluvad säilitamisele. Samuti tekitavad nad visuaalse eraldatuse vallamaja ja tervisekeskuse vahel, kui nende vahelist ala veelgi tihendada väiksemate põõsagruppide ja kõrgemate puudega. Vormilt tuleb uus vallamaja lihtne ja lakooniline, teisalt on hoone nurgeliste arkaadidega eristuv, ootamatu ja kindlasti meeldejääv. Puidu domineerimine lisab sümpaatsust, maalähedust ja kodusust. Arhitekt Ott Kadariku sõnul, kes vallamaja arhitektuurikonkursi žüriisse kuulus, saab uuest vallamajahoonest Saue jaoks oluline maamärk ja objekt, mida tullakse vaatama. Hoone tekitab emotsiooni ja ilmselt ka küsimusi, kuid selline omanäoline arhitektuur on siia keskkonda vajalik ja oodatud, märkis Kadarik. Nagu öeldud, tegu on puithoonega ja puit on siin maksimaalselt eksponeeritud. Raudsulfaadiga immutatud siberi lehisest prusslaudis annab vallamaja fassaadile mõnusalt tumeda ja samas soliidsust lisava tooni. Hoonet teenindab 50-kohaline parkla, selle asukoht võimaldab vajadusel ristkasutust uue tervisekeskuse parklaga. Vallas algas kiire interneti võrgu ehitust Elektrilevi OÜ alustas juulis Saue vallas kiire interneti võrgu ehitust. Esimene piirkond on Kaasiku küla, kus firma rajab kiire interneti võimaluse kokku 244 kodule ja ettevõttele. ELEKTRILEVI OÜ Info järgmiste ehituspiirkondade kohta vallas tuleb pärast seda, kui Elektrilevi neis töid alustab. Kõik majapidamised, Haljastusesse tulevad punalehised tammed, valikut inspireeris meie vapp. Fotol hariliku tamme sort 'Timuki' Läti botaanikaaias. Foto: Sinternet Embach Ehituse OÜ alustas juuni lõpus uue vallamaja ehitust Saue linna. Teise korruseni tõusev mänguline küngastik toimib evakuatsiooniteena. Uut vallamaja võib iseloomustada kui kompaktset avatuna ja läbipaistvana mõjuvat pargipaviljoni. milleni Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitab, saavad või on saanud ettevõttelt ehituse alguse eel kirja, milles on teave Elektrilevi kiire interneti võrgu kohta ja pakkumine võrguga liituda. Millised on aasta ehituspiirkonnad, jagab infot Elektrilevi koduleht aadressil ee/kiireinternet#kkk, valik Vaata plaane Igaüks aga saab kiire interneti lehelt kontrollida, kas valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk koduni jõuab ja millal see võiks juhtuda. Kui aadressi ei ole järgmise viie aasta ehitusplaanides, soovitab Elektrilevi esitada kiire interneti kodulehel sooviavalduse. Mida rohkem sooviavaldusi piirkonnast on, seda suurem on tõenäosus, et aadressid võetakse järgmise viie aasta ehitusplaani. Uued kiirused varsti Kaasiku külas! Operaator omal valikul Täielik vabadus Foto: Sirje Piirsoo Ülikiired kiirused 1 Gbit/s Kontrolli oma aadressi ja liitu: elektrilevi.ee/kiireinternet Tulevikus veelgi kiirem 199 ühekordne liitumistasu Foto: Embach Ehituse OÜ

2 2 Saue valla ametlikud teated DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE Saue Vallavalitsus võttis aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa kinnistute ümberkruntimine eesmärgiga püstitada kinnistutele kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kuni kahe korteriga elamud, mille ehitisealune pind on kuni 580 m² ja täisehitusprotsent kuni 25%. Kinnistud on planeeritud suurusega alates 2000 m², see on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustestega kahe korteriga elamute puhul. Juurdepääsud planeeritakse Koru tänavalt, arvestades, et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeringualal on lahendatud tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Maa-alal kehtib osaliselt (Veskimöldre 2) Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. jaanuari aasta otsusega nr 3), millega kavandati planeeringualale elamurajooni rajamist. Planeeringu alusel määrati Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistule ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisel alal. Kinnistud piirnevad Koru tänava ja Veskimöldre elamurajooniga. Alal puudub olemasolev hoonestus. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,75 ha. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses, millega saab tutvuda Saue valla veebilehel: vastuvoetud-detailplaneeringud. Detailplaneeringu avalikustamine toimub kuni esmaspäevast neljapäevani kella (kolmapäeviti kuni ni) Laagri halduskeskuses Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga ka elektrooniliselt valla veebilehel: Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt: telefon , e-post Kuuse tänava raudteeületuskoha sulgemise tingisid ohtlikkus ja liikluskorralduse muudatused Raudteeülekäigu sulgemine Kuuse tänava piirkonnas Laagris ja bussiliini 18 lõpp-peatuse asukoha muutus on toonud vallalehele mitmeid elanike pöördumisi, mistõttu on paslik teemat veel kord lehes käsitleda koos ühe lugejapoolse arvamusavaldusega. SAUE VALDUR Toimetus küsis kommentaari Eesti Raudtee esindajalt, samuti resümeerib veelkord vallavalitsuse põhjendusi, miks Laagri selle piirkonna liikluskorralduses tänaste otsusteni jõuti, ning millised on plaanis olevad täiendavad sammud. 17. juuli hommikul selgus, et kõne all oleval suletud raudteeülekäigukohal oli keegi juba tüki piirdeaiast omavoliliselt eemaldanud ja nii olukorra veelgi ohtlikumaks muutnud. Eesti Raudtee kinnitas, et aed taastatakse ja nii jääbki olema ning et lõhkuja tabatakse varem või hiljem. Et takistada inimestel enda ja teiste elu ohtu seadmast vales kohas raudteed või maanteed ületades, rajatakse lähiajal piirkonda kolm turvatakistust: raudtee äärne piirdeaed, Pärnu maantee ja jalgtee vaheline torupiire ning Pärnu maantee kahe sunnavööndi vaheline piirdeaed. Fooriga ristmik Jälgimäe vasakpöörde juures suletakse jalakäijatele 1. augustist. Kahjuks pole ohupiiril olukorrad sellel lõigul juba praegu Eesti Raudtee esindaja sõnul haruldased. Liikluskorralduse muudatustega on tervikpildis eesmärk suurendada piirkonnas ohutust ja suunata jalakäijad liiklema turvaliste tunnelite kaudu. Loodetavasti kaob muudatuste terviklahenduse jõustumisega ka motivatsioon vägisi selleks mitte ette nähtud kohas raudteele trügida. LUGEJAKIRI Kuuse tänava raudteeületuskoha sulgemine ja transpordikorraldus Pärnu maanteel. Tekkinud olukorda Laagris tuleb käsitleda tervikpildis liikluskorralduse muudatustega Veskitammi ristmikust kuni Topi ristmikuni. Ei ole võimalik ega ohutu säilitada selles asukohas samatasandilist raudteeületust, samuti pole võimalik korraldada uues lahenduses bussi nr 18 peatumist samas asukohas, kuivõrd liiklus suundub osaliselt kogujateele ja samas tõusevad põhimaanteel piirkiirused, mis ei võimalda bussil järsku ridade ületust tagasipöördeks. Kui vald Maanteeameti projekti kooskõlastas, sisaldas see Jälgimäe tagasipöörde täielikku sulgemist. Täna on teada, et ristmik jääb liiklusele vasakpöördeks avatuks, kuid jalakäijate valgusfoor demonteeritakse ja ülekäigukoht suletakse. Lähtudes kooskõlastamisaegsest teadmisest, alustas vald varakult läbirääkimisi Tallinna Transpordiametiga. Soov oli liin 18 pikendada Urda peatuseni. See langes erinevate argumenteeritud takistuste tõttu ära: bussiliin on niigi pikk, bussijuhtidel tulevad mängu puhkeajad, võimalikud viivitused pikas liinis kumuleeruvad, lõõtsaga bussi kogujateele suunata on keeruline jne. Täna on vald saavutanud põhimõttelise kokkuleppe käivitada ümberistumisega liin 18 A põimumisega Nõlvaku või Sillaotsa peatuses. Liin väljub tipptundidel vähemalt kolm korda tunnis, Saue vald andis juunikuus teada, et Laagris Kuuse tänava ja Pärnu maantee vahel olev raudteeületuskoht suletakse ning liiklus suunatakse ümber. Raudtee ületuseks jääb kasutusele Laagri Maksimarketi juures olev ning uus, Veskitammi ristmikule ehitatud tunnel. Selle asemel, et raudteeületuskoht likvideerida, tuleb ületuskoht korrastada ja rajada tunnel. Laagri inimeste Facebooki grupis tekkinud pahameeletormist võib järeldada, et kohalikud elanikud praeguse lahendusega rahul ei ole. Näiteks toob üks elanik välja, et see, kui massiliselt Urda ja Laagri rongipeatuste vahel inimesed suvalises kohas raudteed ületavad, näitab, et sealkandis on üks turvaline raudteeületuskoht puudu. Teise arvates pikeneb kodutee: Kuuse tänavalt täna hommikul 18 bussi peale minnes kulus 10 minuti asemel 20 minutit. Reedel tööpäeva lõpus koju tulles oli vaja liikuda läbi kahe bensiinijaama, kus keeravad sisse ja välja autod, pluss veel Rimi esine parkla. Igal aastal juhtub raudteel kümneid õnnetusi. Seetõttu on arusaadav Saue valla soov muuta teenindab Urda peatust ja teeb tagasipöörde Tallinna suunal üle Topi ristmiku. Liin 18 hakkab varem või hiljem tagasi pöörama avatavast Seljaku ristmikust. Liin 18 ja 18 A pikendatuna Urda peatuseni teenindavad senisest paremini ja ohutumalt suuremat osa Laagri aleviku elanikest, arvestades asustuse paikemist ja uusasumite kujunemist. Samas jah, Kuuse põik tänava piirkonna elanike jaoks muutub liini 18 kasutamine senisest ebamugavamaks. Kui liini 18 pikendamine ei ole piisav, on võimalus käivitada n-ö ringliin, mille põimumine liiniga 18 toimuks samuti Nõlvaku peatuses, aga mis hakkaks kulgema piki kogujateed Urda peatuse ja Topi ristmikuni, sealt edasi läbi Laagri aleviku ning üle Veskitammi ristmiku tagasi 18 liini põimjaama. Sellise liini käivitamine eeldab olukorra analüüsi ja ristmike valmimist, et ülejäänud liikluskorraldus oleks üheselt paigas. Seega täna seda kindlas vormis lubada ei saa. Uuesti on päevakorras kergtee ehitamine Kuuse tänavale. Probleem on olnud kõnnitee mahutamisega, mis tingib Kuuse tänava muutmise ühesuunaliseks, mis on tekitanud kohalikes elanikes vastuseisu, mistõttu tungiva nõudluse puudumisel on seda seni edasi lükatud. Seda enam, et aleviku suunal on valminud Tervise tänav kõnniteega, mis suures osas Kuuse tänava lõiku asendab. Arutame siiski hetkel projekteerijatega, kas tee laiust Kuuse tänaval on võimalik piirkiiruse alandamisega säilitada selliselt, et jalgtee mahuks ära koos kahesuunalise liiklusega. Võimalik kolmanda tunneli rajamine, mida on välja pakutud, ei ole vahemaid arvestades mõistlik, aga isegi kui arutleda, on realiseerumine aeganõudev ja kallis ning kindlasti ei paku olukorrale lahendust lähiaastate perspektiivis. raudteeületus ohutumaks ning suunata inimesed tunnelitesse. Nõmme, Pääsküla ja Laagri on vaid mõned ületuskohtadest, mis vajavad kaasajastamist ja ohutumaks muutmist. Mitte ainult jalakäijatele, vaid ka autodele. See aga ei tähenda, et ületuskohti peaks tingimata hakkama sulgema. Ka isetekkelised või harjumuspärased ületuskohad võivad kogukonna jaoks olla olulised ja väärida säilitamist. Laagri näite puhul on ületuskoht olnud samas kohas üle 30 aasta ja seda on harjutud kasutama. Vajadus bussipeatuse ja ületuskoha järele on olemas. Eesti Raudtee AS-i projektijuht Madis Kõpper ütles, et Laagri raudteeülekäigukoht kaotab täiendavalt mõtte, kuna muutub Laagri bussipeatuse asukoht, mis liigub teisele poole Pärnu maanteed ja nihkub Veskitammi ülesõidu kõrvale rajatud jalakäijate tunneli poole. See ei ole aga mõistlik, kuna Veskitammi tänava juures on bussipeatus juba olemas ja vajadus Laagri peatust lähemale liigutada puudub. Muudatuste tõttu lisaks sellele, et tõenäoliselt Tunneli ehitamine ca 500-meetrise lisavahemaa tõttu, mis jääb Kuuse põik ja Kuuse tänava ning Veskitammi ristmiku vahele, ei ole põhjendatud investeeringu suurust ja kasusaajate arvu arvestades. Raudtee kahe rööpapaari ja maantee vahetult lähestikku paiknemine ning Jälgimäe ristmikust tulevad kitsad olud teevad senises ületuskohas ka teoreetiliselt väga keeruliseks lahendada tunneliga nõuetele vastavalt ülekäiku. Transpordi kättesaadavus Laagri piirkonnas on võrreldes paljude teiste tiheasumitega vallas jätkuvalt ülimalt hea, muuta tuleb pisut ainult tarbimisharjumusi. Suletud ülekäik oli ohtlik ning jalakäijate suunamine tunnelitesse on vastutustundlik ja ennetav tegevus, millega kaasnevalt ja tervikpilti arvestades oli põhjendatud ka bussipeatuse sulgemine vanas asukohas. Teeme parima, et täiendavalt vähendada negatiivseid kõrvalmõjusid Kuuse ja Kuuse põik tänava ristmiku piirkonnas elavatele ning kindlat marsruuti kasutama harjunud inimestele. ANDRES LAISK Saue vallavanem Raudteeristete ohutuse üks meede on ühetasandiliste raudteeületuskohtade sulgemine Transpordi arengu- ja Vabariigi Valitsuse kinnitatud liiklusohutusprogramm ning selle elluviimiskava näevad ette raudteeristete ohutuse meetmena olemasolevate ühetasandiliste raudteeületuskohtade sulgemise mõistlike liikumisalternatiivide olemasolul. Sellest meetmest peavad tegevuses lähtuma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tallinna Linnavalitsus ja teised kohalikud omavalitsused, ka Eesti Raudtee raudteetaristu ettevõtjana. Mõistame, et inimestel on tekkinud tavapärased liikumistrajektoorid ja et Kuuse tänava raudteeülekäigust oli hõlpus pääseda 18 liini bussi lõpp-peatusesse, mis nüüdseks on linnast väljuval suunal likvideeritud ja viidud teisele poole Pärnu maanteed. Ohutusaspekte silmas pidades hindasime kõnealust raudteeülekäigukohta mitte kõige turvalisemaks, sest see paiknes kurvis, kus nähtavus on piiratud. Lähiaastatel ehitatakse olemasoleva raudtee kõrvale veel teine rööbastee ja rongide liikumine muutub seal oluliselt tihedamaks. Ohutusest hooliva ettevõttena on meie suunaks ülekäikude planeerimisel asjaolu, et need oleksid raudtee ületajale võimalikult turvalised, selleks sai ka valla kaasabil Laagrisse Veskitammi ristmikule ehitatud tunnel jalakäijatele. On igati loogiline, et Saue vald suunas transpordi uutele oludele kohaselt ümber. Oleme seda meelt, et eritasandilised raudtee ületuskohad (jalakäijate tunnelid) on kindlasti kõige ohutumad lahendused. TARVI VIISALU Eesti Raudtee ohutusjuht hakatakse tulevikus ohtlikus kohas (likvideeritud ülekäik) raudteed ületama, hakatakse ületama ka laia sõiduteed. Selle tulemusel oht kasvab. Üks Facebooki grupis sõna võtnud inimene arvas, et bussipeatuse liigutamine on eelkõige mugav bussijuhile, mitte reisijatele. Sellega võib laias laastus nõustuda, kuna reisijate mugavusele planeeritavad muudatused ei keskendu. Reisijate jaoks muutub paljuski ühistranspordi kasutamine ebamugavamaks, suureneb jalavaev ja neile, kes jalavaeva ette võtta ei taha, muutub kodutee ohtlikumaks. Siinkohal võiks Saue vald veel kord kaalutleda, kas ettevõetud plaanid on põhjendatud. Räägitud on ühistranspordi liini pikendamisest Laagri Maksimarketini. Kui see plaan realiseerub, oleks Laagri bussipeatus ikkagi vajalik, mistõttu oleks vajalik ka ohutu raudteeületuskoht. Ümberistumine Veskitammi tunneli juurest ei ole aga kuigivõrd mõistlik ettepanek. RISTO KASK, pikaaegne Laagri elanik

3 Ironman Tallinn triatlon muudab 3. augustil liikluskorraldust Tallinnas ja Harjumaal, sealhulgas Saue vallas Ironman Tallinna võistluse tõttu tasub 3. augustil Tallinnas ja Harjumaal liiklemisel olla tähelepanelik, sest võistlustega seoses on piiratud nii parkimist, autoliiklust kui muudetud ühistranspordi sõidugraafikuid. ERGO KUKK Ironman Estonia kommunikatsioonijuht Ironman Tallinna triatloni 180 km pikkune rattadistants toob osalejad 3. augustil läbi Põhja-Tallinna ning Haabersti linnaosa pealinnast välja Harku, Saue ja Saku valda. Korraldajad kinnitavad, et kõik elanikud pääsevad kindlasti koju ja kodudest välja liikuma. Siiski paluvad nad arvestada võimaliku ooteajaga ja järgida liiklusreguleerijate märguandeid. Võimalik lisaooteaeg on kuni 30 minutit. Ratta- ja jooksudistantsil korraldavad liiklust litsentseeritud reguleerijad. Elanikud, operatiivautod ja kohalike asutuste transport lastakse läbi reguleerijate hinnangu alusel olukorrale ning tehtud otsustele ja märguannetele. Liiklus avatakse operatiivselt kohe pärast võistlusdistantsi lõppu ja liikluskorraldusvahendite eemaldamist. 3. augustil ajavahemikul 7.30 kuni sulgeb Ironman Tallinna rattadistants avaliku liikluse Harjumaal väljaspool Tallinna järgmiselt: Hüüru - Kiia - Vääna - Viti - Vääna-Jõesuu - Keila-Joa - Vääna - Kiia - Hüüru Harku - Instituudi tee Laagrini - Tallinna väike ringtee Laagrist Sakuni läbi Juuliku sõlme. Suletud teedel on läbipääs vaid reguleerija korraldusel. Nimetatud kellavahemikul soovitab korraldaja suletud teelõikude kaudu liiklemist vältida. Ironman Tallinna korraldajad vabandavad liiklusmuudatustest tingitud võimalike ebamugavuste pärast ja loodavad elanike mõistvale suhtumisele ning võistlejaid toetavale kaasaelamisele! Ürituse ajal saab liikluskorraldust puudutavat teavet infotelefonilt ning e-posti aadressilt Täpsemad kaardid on leitavad leheküljel trismile. ee/liiklus, aga ka Saue valla veebis uudiste ja teadete all. Tule Ironman Tallinn 2019 võistlusele vabatahtlikuks Hea sauelane, kes sa oled vähemalt 18 aastat vana, tule vabatahtlikuks Ironman Tallinn 2019 võistlusele laupäeval, 3. augustil kell 8-17 Laagri rattaraja teeninduspunkti. H=150 LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUS 03. AUGUST / 07:00-17:30 HARJUMAA TRIATLONI RADA INFO: I I trismile.ee/liiklus R R R R R elanike H=150 R Saue Gümnaasium, Eesti mandriosa rahvarohkeima valla suurim kool pakub koolirõõmu tublile õpilasele, tööd ligi sajale professionaalsele pedagoogile ning väärtustab sealjuures eluterveid hoiakuid, iseseisvat mõtlemist, individuaalsust, loovust ja koostööd. Mente et Corde mõistuse ja südamega just see tunnuslause võtab kokku kooli olemuse. Saue Vallavalitsus kutsub talente piiri tagant koju tagasi pöörduma, kohalikke või kauge kandi parimaid nais- ja meesjuhte leidma endas motivatsiooni, et võtta vastu just see väljakutse: tõsta enam kui 30-aastase ajalooga gümnaasiumi väga head taset veelgi kõrgemale, tagades nii väga suurele hulgale lastele ja noortele parima hariduse. SAUE GÜMNAASIUMI DIREKTOR, SA OLED OODATUD! TÖÖÜLESANDED: asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, kollektiivi ja kohaliku kogukonnaga; asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile; asutuse majandustegevuse korraldamine. OOTUSED KANDIDAADILE: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsid; teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest; analüüsi- ja planeerimisoskus; vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad; oskus viia läbi muudatusi, valmisolek kohaneda ja kaasa töötada ühinenud omavalitsuse arenguloogikast tuleneva muutuste protsessiga; missioonitunne ja sisemine soov töötada laste arengut toetava asutuse heaks; teadmised kaasaegsest õpikäsitlustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia. OMALT POOLT PAKUME: eneseteostust ja väljakutseid arenevas töökeskkonnas; valdkondlikke täiendkoolitusi ja toetavat kollektiivi; asutusepoolseid sotsiaalseid garantiisid. Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri! TÖÖAEG: täiskoormus TÖÖASUKOHT: Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel LISAINFO: Andres Kaarmann, abivallavanem, mob Konkursil osalemiseks palume esitada CV Online portaalis või e-posti aadressil ee hiljemalt 4. augustil 2019 järgnev: avaldus konkursil osalemise sooviga; CV ja palgasoov koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; kuni kahe A4 pikkune essee teemal Ajaga kaasakäiv kool. 3 TERJE TOOMINGAS Saue spordikeskuse juhataja Saa osa rahvusvahelisest triatloni suurüritusest, andes oma panuse vabatahtlikuna. Korraldajatelt on sulle lõuna võistluspäeval, särk ja võimalus osaleda 4. augusti rahvatriatlonil ja vabatahtlikele mõeldud ühispeol. Kui oled huvitatud, palun anna endast kindlasti teada hiljemalt 26. juuliks e-posti aadressil sauespordikeskus.ee. Saue valla vabatahtlike tiim möödunud aasta võistlustel. Saue vald sündis Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisel ja on enam kui elanikuga Eesti mandriosa rahvarohkeim vald. Saue Vallavalitsuse hallata on 31 allasutust, milles valdava osa moodustavad lasteaiad ja koolid.

4 4 Et elu maal jätkuks, et iga meeter mulda saaks küntud ja külvatud See on lause Saidafarmi koduleheküljelt. Saidafarm meie vallas Lehetus on üks esimesi Eesti mahefarme. Alustas aastal 1992, mil reformikomisjon jagas Saida sovhoosi 10 osaks, mis enampakkumisel osakute eest erastati. Osak oli reformiaegne väärtpaber, mis asendas raha, mida kellelgi palju just ei olnud. SIRJE PIIRSOO Farmi peab Särgavate pere - Juhan ja Helve laias laastus 30 kaastöötajaga, kellest ühegi panust ei saa alahinnata, sest loomapidamine nõuab järjepidevat panustamist ja pühendumist seitse päeva nädalas ja 24 tundi päevas. Ei saa neid jätta jootmata-söötmata, ei saa neid jätta lüpsmata. Seitse farmi töölist on pärit Ukrainast ja Juhan on nendega väga rahul. Elavad nad Lehetus Saidafarmi korterites, mis on möbleeritud ja esmavajaliku kodutehnikaga varustatud. Saidafarmi veisekari on pisut enam kui 400-pealine, neist 200 lüpsilehma. Varem oli lautades 500 looma, kuid külm ja uputav 2017 ning krõbekuiv 2018 ei olnud farmile head aastad: sööta ei saanud piisavalt varuda ja nii tuli karja vähendada. Samas näib tänavune aasta põllumehele hea tulevat, rõõmustab Juhan. Mahefarmi lehmad annavad küll poole vähem piima tavalehmadest, kuid nende eluiga on palju pikem ja nad on palju tervemad. Loomade tervishoiule kulub meil vähem kui kümnendik mis tavafarmis, kalkuleerib Juhan. Ühelt poolt tuleneb see kindlasti mahetoidust, mida loomad söövad, teisalt väiksemast lüpsikoormusest. Jalad on terved, üksikutele tuleb maniküüri (sõralõikamist) teha. Otsus just mahepõllumajandusele keskenduda sündis Juhan Särgaval juba enne Eesti taasiseseisvumist, kui ta käis Rootsis Järnas Rudolf Steineri Seminaris ja sellega seonduvate biodünaamiliste taludega (biodünamiline harimisviis on mahedast paar kraadi kõrgem ja kangem: biodünaamiliste preparaatide kasutus kuulub meetodi sisse) tutvumas ja jõudis tõdemusele, et kui alustada, siis algusest peale mineraalväetiste, mürkide ja kemikaalideta. Aasta 1992 ja mahepõllumajandus. Juhan Särgava meenutab, et selle üle heideti nalja, et nälg ja mahepõllumajandus käivad käsikäes: Ennustajaid, kes kuulutasid kadu ja kuulsusetut lõppu, neid ei olnud mitte vähe, muheleb Juhan, kelle farm varsti juba 30. sünnipäeva peab. Äri on algusest peale aetud laenu võtmata ja kahjumisse jäädud vaid aastal Pärast Tere lahkumist Harjumaalt on Saidafarmist aga saanud maakonna suurim piimatööstus. 90-ndatel avaldas tollane minister Juhanile otsesõnu kahtlust, kas olevat plaan rahvas nälgima panna, kuid muutus leebemaks pärast Euroopas käiku, kust sai teadmise, et sellist põllumajandust, nagu oli Nõukogude Liidu ajal, Euroopa toetama küll ei hakka. Nii sai Juhan paariks aastaks ministeeriumi tööle ja valmis esimene mahepõllunduse seadus. Mahepõllumajandus iseenesest ei ole ju midagi uut. Seda võib nimetada vanaaegseks põllumajanduseks, mida me siin Eestimaa pinnal oleme viljelenud aastat ja inimese ajalugu ulatub ju ei tea kui kaugele, mõtiskleb Juhan. Mahepõllumajandus on taime ja looma kooslus. Loomad annavad nii palju sõnnikut, et väetada maad, millelt neile toidus tuleb. Teine komponent on külvikord. Erinevatel aastatel on põldudel erinevad kultuurid. Saidafarmis ristik, ristik, ristik, rukis, oder, kaer. Ristik, nagu kõik liblikõielised, elab sümbioosis mügarbakteritega, kes ammutavad õhust lämmastikku, mis talletub taime juu- Helve ja Juhan Särgava Mahefarmi lehmad on tervemad ja elavad kauem. Külalistele farmi ajalugu tutvustamas. Vasakult Helve Särgava, Riho Terras, Euroopa Liidu Rahvapartei president Joseph Daul ja Juhan. remügarikes. Liblikõielisi mulda kündes on nemadki põllule väetiseks. Saidafarmil on üle 1000 hetktari maad. Enam-vähem pool sellest on viljakülvikorras. Nagu juba märgitud, on külvikorras ka ristikupõllud. Seega vilja ennast on ca 200 hektarit, mis läheb loomasöödaks. Ülejäänust teeb farm kuiva heina ja kasutab karjamaana, mis on kvaliteetse juustu tarbeks väga vajalik. Ristikutest saab silo. Juhani sõnul kasvatab hektar heal aastal kaks ja pisut enam tonni vilja ja 400 tonnist aastas farmile üsnagi piisab, sest karjale kulub päevas tonn. Saidafarmi piimakari annab talvel päevas kahe ton- Tootmine algas kohupiimadest. Kohupiimadele järgnesid juustud. Uudistooteks on külmkuivatatud juustukrõpsud. ni ringis piima, suvel kisub vahel kolme tonnini välja. Ühe kilo juustu tootmiseks kulub 8-9 liitrit piima, kilo kohupiima tootmiseks natuke üle kolme liitri. Tootmise kõrvalsaadus, vadak, on noorloomadele ja mida nemad ei jõua ära tarbida, läheb sõnnikuga koos väetisena põllule. Tootmine Saidafarmis algaski kohupiimadest: harilik kohupiim, rosinakohupiim ja kakaokohupiim. Üks asi on toota, aga kui paar päeva oli kohupiima tehtud ja kogu küla oli end sõna otseses mõttes kohupiimaks söönud, jõudis kohale tõdemus, et turgu on ka vaja. Algas eriti raske töö, aga see õhin ja tuhin oli muidugi vapustav, võrreldav Balti ketiga. Käisime ukselt uksele kaupa pakkumas. Kaubahall Tallinna vanalinnas Aia tänaval oli esimene märkimisväärne koht, kes meie toodangu müügile võttis, meenutab Juhan ja rõhutab algajale ettevõtjale, et kui midagi sellist teha, on olulised kaks asja: kaubanäidised ja hinnakiri. Kui sul need on olemas, tasub jutule minna. Niisama laia jutu puhumisega, et ma võiksin ei tea mida teha, ei jõua kuhugi, teab Juhan oma kogemusest. Kohupiimale järgnes 3-4 aasta pärast juustutegu, sest turg jäi kitsaks. Saksamaalt tuli vana meier, suurmeister Walter Münster, kes Saidafarmi töötajaid koolitas. Kõigepealt tuli välja naturaalne, siis köömnetega ja seejärel küüslaugu-tilli juust. Vahetevahel teeb Saidafarm aga rosinajuustugi. Saidafarm müüb toodangut põhiliselt Eestis, aga vähesel määral ka Soomes. Kõige uuem, kevadel välja tulnud huvitav toode on külmkuivatatud juustukrõpsud, ainulaadne Eesti turul. Pidavat olema NASA leiutis, et kosmoselaevadesse kaasa võtta. Aga natukene muuseumi moodi Saidafarm on ka üks tore koht, kuhu tulla ekskursioonile. Moodsas piimatööstuses jookseb piim pimedas Fotod: Saidafarm, Sirje Piirsoo Läti sõprusvalla delegatsioon tutvub Saidafarmiga. Väetised ja taimemürgid tulid turule pärast maailmasõdu Ühest küljest oli süüa vahe ja teisest küljest oli aru saadud, et kus püssirohi maha pudeneb, seal rohi kasvab väga hästi. On ju lämmastik püssirohu koostisosa. Nii see ring alguse sai. Sõja lõppedes oli vabanenud keemiline potentsiaal, põllumees oli esimene klient ja väetisi hakati tööstuslikult tootma. Tegelikult ju väetist kasutades jäävad taime rakud samaks, kasvavad vaid suuremaks ja imavad endasse rohkem vett. Aga raku sein muutub õhemaks ja taim nii haigustele vastuvõtlikumaks, selgitab Juhan, kuidas tulid järgmise sammuna mängu herbitsiidid, et taime kaitsta, kõrretugevdajad, putukamürgid ja nii edasi. See kõik paisus 1960-ndate keskpaigani ilma valikuta: Mis vähegi taime aitas ja toetas ja kannatas, seda siis igal kevadel jälle põllule jõudis. Pärast putukamürgi DDT kahjulikkuse avastamist inimese tervisele suhtumine muutus ja alates 1970-ndate keskpaigast on igal aastal umbes 30 mürki ära keelatud. Mis teeb värvipimedaks, mis mõjutab sigimisvõimet põhjusi on erinevaid. ruumis läbi masina. Kui külalised tulevad, pannakse tuled põlema. Meie teeme veel päris vana moodi, nüüd juba vanaemade moodi. Meist Helvegagi on juba vanaisad, vanaemad saanud seitsmele lapselapsele. Aeg on nõnda kulgenud, räägib Juhan. Farmis saab uudistada, kuidas loomapidamine käib, kuidas piimast juustu, kohupiima ja jogurtit saab. Kuid mitte ainult seda näha, milline lehm, kes piima annab, välja näeb, sest Juhani sõnul oleme me täna jõudnud sinnamaani, et lastegrupiga kaasas olnud õpetaja küsib, kuidas te lehmal ja pullil vahet teete. Õnneks tuli tal küll kohe meelde, et lehmal on udar.

5 Ruila Põhikooli segarühm Lätis - reis täis tantsu ja uusi tutvusi 5 Ruila Põhikooli segarühm võttis juuli alguses ette reisi Lätti, et osaleda juulil sõprusvalla Inčukalnsi suvefestivalil Inčukalns Novada Svetki Segarühma 14 noort saatsid reisil õpetajad Helena Pihel ja Raili Kann. Fotod: erakogu, Sirje Piirsoo, Inčukalnsi vald HELENA PIHEL Ruila Põhikooli tantsuõpetaja Reisi eesmärk oli tantsida, tutvuda sõprusvalla kultuuriliste toimetustega ning tähistada tantsurühma intensiivse ja tööka aasta lõppu. Festivali külastas ka Saue valla delegatsioon, sealhulgas vallavanem Andres Laisk. kannab endas rahvakultuuri ja kogukonnaks kasvamise õppimist, mis sobitub hästi põhiliste väärtustega koolis. Inčukalnsi festivalist osasaamine oli selleaastaste tegevuste lõpetamiseks ideaalne: õppisime midagi uut naaberriigi kohta, esitasime enda õpitut ja kasvasime grupina veelgi rohkem kokku. Mis on Inčukalnsis olulist? Inčukalns, roheline vald meie naaberriigis Ligikaudu 8500 elanikuga Inčukalns on eriline roheluse ja Gauja rahvuspargi poolest. Valla aktiivsus spordis ja kultuurilistes tegevustes on väga kõrge. Lisaks Saue vallale on Inčukalnsil värskelt sõpruslinn Valgevenes. Valla territooriumil on seiklusparke ja riigi suuremad puidutööstused. Meie kohalik vastuvõtja oli valla avalike ja välissuhete juht Martins Poznaks, kes aitas planeerida reisi nii, et lisaks esinemistele saaks päevakavasse tegevusi, mis võimaldavad noortel toredat niisama koosolemist. Tantsimine on tore ja elab tänu kogukonna toetusele Ühe rühma töö läbi aasta on intensiivne. Tuleb õppida uusi tantse, harjutada, end ületada ja tantsupeo aastal võib see intensiivsus olla mitmekordne. Rühma töö ei ole ainult õpetaja ja õpilaste vaheline dünaamika. Kogu kool, lapsevanemad ja lähedased saavad sellest osa. Meie koolis on tantsijate ja lauljate toetamine kogukondlik ettevõtmine. Koostöös lastega toetab kunstija käsitööõpetaja rõivaste planeerimise, kavandamise ja teostamisega. Kogu kooli kollektiiv aitab ja toetab just nii, nagu vajadus tekib. Lapsevanemad innustavad ja panustavad ideedega, toovad lapsi proovidesse. Ja neid ei heiduta pikad vahemaad või keerukus päevakavas. Kõik on alati tehtav. Rühmade töö saab sooja innustuse meie direktorilt, kes rahvakultuuri ja laste aktiivset kaasatust õppeprotsessis alati toetab. Ruila kool läbis sel aastal ka tulevikukooli programmi, milles arendasime kooli kõikide tasandite tegevuste eesmärgistamist õppe-eesmärkidest lähtuvalt. Ka tantsurühmade töö Esimene päev: esinemine Inčukalnsis, Tarzani seikluspark, külalised rongkäigul Hommik algas varajase väljasõiduga Ruilast. Lätti jõudes tuli meil kiirelt end sisse seada Inčukalnsi valla noortehostelis, mis oli ainult meie päralt. Rahvarõivad kiirelt selga, mõned harjutamised majaesisel muruplatsil ja juba olimegi Inčukalnsi keskuses päevasel kontserdil esinemas. Laval astusid üles valla noored tantsijad, muusikud ja külalised Valgevenest, kes näitasid lendleva kergusega, et tants ei küsi vanust. Festivalialal oli mõnus kogukondlikult soe atmosfäär. Kohal olid laadalised ja kohalikud elanikud. Eriliselt toredasti paistis silma, et korraldusse oli kaasatud kohalikke noori, kes meid õigetesse kohtadesse juhatasid ja vajalikku infot andsid. Meil ei olnud võimalik eelnevalt tantse esinemispaigas läbi tantsida ja see pani proovile noorte enesejuhtimise ja julguse tantsude käigus otsuseid langetada. Hiljem arutlesime bussis ühiselt nende hetkede üle ja kihistasime ka naeru. Pärast esinemist sõitsime Tarzani seiklusparki, mida kindlasti soovitame kõikidele, kes ihalevad aktiivseid elamusi. Isegi kõrgust kartvad õpetajad panid end proovile ja turnisid maast nii mõnegi meetri kõrgusel. Pargis sai tuubida, sõita bobidega ning proovida kõike keerlevat, pöörlevat ja kiiret. Kui proovisaalides ja esinemistel on õpetajad need, kes õpilastele toeks on ja nende esinemisnärvi rahustada püüavad, siis seikluspargis vahetasime need rollid. Õhtul oli ees rongkäik Selleks ehtisime end rahvarõivastega. Lipud ja sildid uhkelt kõrgel, marssisime koos Inčukalnsi valla esindajate, noorte ja külalistega väikeses, kuid väga üleva meeleoluga rongkäigus. Silmapaistev oli, et rongkäigus osalesid nii sportlased, koorid ja tantsurühmad, kultuuritegelased, ettevõtete esindused, kohaliku omavalitsuse töötajad, pikaaegsed abielupaarid kui valdade delegatsioonid. Õhtusel peol kuulasime mõnusalt elavat folkmuusikat, sõime ja ostsime kohalikku kaupa. Noored vaatasid vabalt ringi ja tutvusid kohaliku olustikuga. Teine päev: ärkame vara, naudime tsirkust ja tantsime mõnuga Teisel päeval ärkasime vara ja alustasime teekonda Gaujasse, et esineda festivali viimasel päeval. Enne veel sõime hommikusöögiks pannkooke koos valla delegatsiooniga. Poistele jäi hommikusöök vallavanemaga eredalt meelde. Nad arvasid, et ju siis tantsimine peab tähtis olema, kui tähtsate tegelastega koos saab hommikusööki süüa. Teise päeva esinemine oli vanas, pikalt tühjana seisnud kultuurimajas, mida ärksad vennad Janis ja Juris kogukonnamajana ellu püüavad äratada, kuid mille omaaegne hiilgus tundus väikese küla jaoks erakordselt proportsioonist väljas: elanikuga asumis 1050-kohaline saal, lisaks kinosaal. Kohalikud haldajad jutustasid lugusid maja koristamisest ja lammutamisest säästmisest. Hoone oli trendikalt kaunistatud, meenutades mõnda Telliskivi loo- Suurim looduslik maa-alune gaasihoidla on saanud nime Inčukalnsi järgi, kuna nõukogude ajal transporditi kõik sellele vajalikud seadmed Inčukalnsi raudteejaama kaudu. Maa-aluse hoidla kese paikneb küll Inčukalnsi naaberomavalitsuse territooriumil. Läti kuulus skulptor Kārlis Zāle ( ), Riia Vabadussamba ja Brethreni kalmistu (läti keeles Brāļu Kapi) monumentide autor, veetis elu viimased aastad Inčukalnsis. Tänu Inčukalnsis laiuvatele männimetsadele on sealne õhk eriti tervislik ja sobilik inimestele, kellel probleeme kopsudega. Tollane ajaleht kirjutas, et kui mõnes paigas leidub kulda maapõues, siis Inčukalnsis on kuld õhus. Nõukogude aeg jättis jäljed ümbritsevasse loodusesse. Paljud maailmas teavad, kui ohtlikud elusloodusele on Inčukalnsis paiknevad happelise gudrooni järved (happeline gudroon on varieeruva koostise ja omadustega tõrvataoline viskoosne aine, mis eraldub naftasaaduste töötlemisel kontsentreeritud väävelhappega). Inčukalnsis on üks ilusamaid Lätis asuvaid koopaid, Kuradi koobas. Läti kõige ilusam jõgi on Gauja! Ja ka Gauja rahvuspargi territoorium lõpeb Inčukalnsis. Igaüks Lätis teab imetoredat Rāmkalni seiklusparki, selle maitsvat ja tervislikku toitu, gondlirada, jalgratta ja paadirenti suvel ning mäesuusatamist ja teisi toredaid tegevusi talvel. melinnaku hoonet, millele uute ja kultuursete tegevustega elu sisse on puhutud. Festival tõi saali läbilõike kohalikust elanikkonnast alates noortest peredest ja lõpetades aktiivsete eakamate kodanikega. Kontserdil kuulasime valgevene akordioniste, kelle töötlused tuntud muusikapaladest panid publiku kaasa plaksutama. Eriliselt menukas oli tsirkuse etteaste, mis nii mõnelgi korral kaasas meie rühma noori. Küll tuli neil mängida indiaanlast, visata täpsust või õhupallidest mõõkadega duelli pidada. Kontserdi lõpetuseks esitasime kolm tantsu, seda hubases keskkonnas kaasaelava publikuga. Eriliselt oluliseks tegi esinemise just see, et meie valla delegatsioon koos vallavanemaga sai sellest osa. Nende kaasaplaksutamised olid noorte jaoks just need kõige olulisemad. Kui mõni vöö ka pihalt aktiivse tantsu ajal end maha keris või rätik lendu läks, tõi see noortele ainult naeratuse näole. Need päris emotsioonid kaunistasid tantsu ja panid selle elama nii, nagu üks folkloorne rahvatants olema peabki. Pärast esinemist tuli kõhud täis süüa, sõita veel paar kiiret ringi bobidega ja alustada tagasiteed koju, et nautida suvepuhkust ja valmistuda järgmiseks aastaks. Ruila Põhikooli segarühm iseloomustas reisi kui ägedat ja toredat ettevõtmist, mis aitas imetabaselt lõpetada intensiivse aasta, õppida ja näha midagi uut, olla koos ja leida indu jätkamaks seda põnevat tantsuteed. Oleme tänulikud meid vastu võtnud Inčukalnsile suurepärase planeerimise eest, mis pani tundma end olulistena ja laskis reisi täielikult nautida. Lisaks suur kummardus Ruila Põhikoolile ja Saue vallale sellise suurepärase võimaluse eest: lisaks kõigele saime esindada oma valda ja luua kontakte, mille kaudu juba uued ideed koostööks küpsemas on. Segarühm kummardab!

6 2 Quick Start Nedsaja Küla Bänd 17 aastat laadatraditsiooni Saue vallas Juba 17. aastat tulevad inimesed erinevast paigust augusti eelviimasel laupäeval kokku Vanamõisa käsitöölaadale, mis toimub tänavu 17. augustil. Kohaliku laadakultuuri arendamine ja au sees hoidmine toob kohale ligi 400 kauplejat ja tuhandeid külastajaid üle Eesti. Vanamõisa käsitöölaat on koguperesündmus, mille päevaprogrammis leidub põnevaid tegevusi igaühele: külastada saab käsitöölaata, Eesti Toidu Telki, Tänavatoidu Tänavat, BBQ Festivali, Sibulatänavat, Päästeala, Beebitelki. Väljas on Saue valla kogukonnatelk, tegutseb lasteala ja kõike saadab meeleolukas kultuuriprogramm. Õhtu suvelõpukontserdil astuvad lavale vägeva showga 2 Quick Start ja rahvabänd 2018 võitja Nedsaja Küla Bänd. Uuendusi laadal Tänavu avame Vanamõisa käsitöölaadal esmakordselt pilootprojektina Eesti disainiala. Disain on Eestis jõudsalt edenev loomevaldkond ning lisaks Eesti käsitööle soovime külastajatele tutvustada ka häid ja andekaid Eesti disainereid ning tootjaid. Sellel aastal on laadal ka aiandusala- ootame kauplejateks suuremad ja väiksemad puukoole ning kollektsionääre Ei puudu laadalt külastajate lemmikuks osutunud Eesti Toidu Telk, kus Eesti väiketootjatel on suurepärane võimalus müüa ja tutvustada taluning mahekaupa. Eesti Toidu Telgi peamine eesmärk on tutvustada parimaid tegijaid selles valdkonnas, aidata kaasa Eesti talutoidu ja mahekauba levikule ning tuua kohalik tooraine tarbijale lähemale. Hõrke maitseelamusi pakub Tänavatoidu Tänav. Oodata on erinevaid maitseid ja huvitavaid tänavatoitlustajaid. Tänavatoidu põhireegel on lihtne see valmib kiiresti, on tervislik, tihtipeale üllatavalt maitsev ning seda on tänaval või õuetingimustes lihtne süüa. BBQ Festival äratab huvi välismaal Festivalil toimuvad neljandat korda Eesti meistrivõistlused BBQ-s koostöös Eesti Barbecue Assotsiatsiooniga, samal ajal käib ka rahvusvaheline võistlus BBQ meistritiitli peale. Mõlemad võistlused toimuvad KCBS reeglite järgi, mis on BBQ maailmas üks tunnustatumaid. Kohal on Eesti BBQ tippvõistkonnad ja rekordiliselt seitse välisvõistkonda. Festival annab grillihuvilistele võimaluse omavahel rinda pista ja laadakülalistel näha ning kogeda erinevaid grillimise ja BBQ töövõtteid. Külastaja saab omaltpoolt sõna sekka öelda rahva lemmiku valimisel. Festivali saadab meeldiv melu ja õhus lendlev hõrgutav lõhn viib tahestahtmata mõtte koduaeda grilli juurde, et kõik nähtu järgi proovida. INFO KAUPLEJATELE Ootame kauplema käsitööga, taimede ja istikutega, eestimaise toidukraami ja disaintoodetega. Käsitöölaada üks osa on messiala, kuhu kutsume ettevõtteid, kes soovivad oma tooteid-teenuseid laadal tutvustada loovalt ja lõbusalt. Kauplejate registreerimine KATRIN KRAUSE MTÜ Vanamõisa küla Foto: Jürgen Vainola On tore tõdeda, et jälle on põhjust kirjutada ühest Turba lasteaia endisest kasvandikust. Kõik juhtus kuidagi kogemata. Uurides Prangli saare etendusi, märkasin osatäitjate seas Egon Nuteri kõrval tuttavat nime. TIINA UMBSAAR Turba kool M is saab lõpetajatest elus edasi, on alati väga huvitav teada Eriti sooja tundega mäletan päeva, kui selle lennu tutipeolised käisid lasteaias külas ja sain sooja kallistuse osaliseks. Samast aastakäigust on erinevates valdkondades juba varem silma paistnud kaks noort meest. Rauno Gutman võttis osa saatest Eesti otsib superstaari. Kevin Miinpuu osaleb kokakunsti vallas rahvusvahelise tasandi võistlustel. Nüüd on noore näitleja Markus Reinboomi kord ette astuda. Markus õpib tulevast sügisest veel Tallinna 32. Keskkooli viimases klassis. Koolis on antud õpilastele aastast peale enam-vähem järjepidevalt muude tarkuste kõrval ka teatriõpet. Gümnaasiumi astumisel korraldatakse sisseastujatele üleriigiline konkurss ja teatriklassi pääseb vaid 18 paremat. Kooli vilistlaste seas on näiteks ka Andrus Vaarik, Anne Veesaar, Raivo E. Tamm, Gerda Kordemets, Toomas Lõhmuste ja teised. Taimelava on seega väga soodne tulevaseks näitlejatööks, kuid millise otsuse langetab meie naerusuine Markus, näitab aeg. Aga ehk läheb nii, et on rohkemgi põhjust teatris käia. Toetun hinnangus valdkonna tuntud arvamusliidrile Jaak Allikule Jaak Alliku hinnang on piisavalt autoriteetne: on ta ju olnud nii teatrijuht, lavastaja kui teatrikriitik. Ta kirjutab Sirbis, et sel kevadel üllatas Tallinna 32. Keskkool teatrisündmustega, mis ületasid selgelt kooliteatri piiri nii repertuaarivalikult kui tasemelt. Kooli näitering mängis Mart Kivastiku Külmetava kunstniku portreed. Olen sama lavastust näinud Viinistus (2004), kui Aleksander Eelmaa sai lavastamise eest kultuurkapitali aastapreemia, ja Konrad Mägi mängis Hendrik Toompere, kes sai teatriliidu parima meesosatäitja Markus Reinboom etenduses Külmetava kunstniku portree. Jaak Allik ütleb tunnustavalt, et tundub, nagu meie ees ongi reinkarnatsiooni läbi teinud Nikolai Triik. Foto: Turba kool Laadal parim Eesti toit ja käsitöö! Markus Reinboom, reinkarnatsiooni läbi teinud Nikolai Triik Kes sellest Turba kooli lennust veel üllatab? auhinna. Ka Tallinna 32. Keskkooli lavastaja Eva Kalbus leidis sellest tekstist endale põnevat tööd. Üllatav ehk on see, et ta ei teinud mingit allahindlust tekstis noortele näitlejahakatistele ja ei ühtegi kärbet. Saaremaal oli esimese vaatuse esmaettekanne ja see võitis grand prix. Žüriisse kuulusid Indrek Saar, Piret Rauk, Garmen Tabor, Velvo Väli, Gerda Kordemets ja teised. Põltsamaal toimunud kooliteatrite riigifestivalil sai trupp laureaaditiitli. Teine vaatus valmis maikuu lõpuks. Jaak Allik ütleb: Lavastuse trump on näitlejatööd, mille puhul läheb peagi meelest, et tegu on koolipoistega. Tundub, et meie ees ongi reinkarnatsiooni läbi teinud Konrad Mägi, Aleksander Tassa ja Nikolai Triik, kes näidendi alguspiltides ongi küll ju koolipoisieas. Sellise lavaorgaanika saavutamine nõuab tarka ja peent näitejuhitööd, aga ka jumalikku annet, mis on seekord puudutanud üsna mitut näiteringlast. Mattias Nurga Mäena, Reemus Tõniste Tassana ja Markus Reinboom Triigina ei püüa meile näidata oma ettekujutusi vaimusuurustest, vaid leiavad just endast need iseloomujooned, mis olid ehk omased kunstiheerosteks saanud kaugetele eelkäijatele. Sama lavastust on mängitud VAT teatris, Käsmus toimus viimane etendus 17. juunil. Sel suvelgi tehakse Prangli saarele teatrireise ja sadamakuuris Noor Kaardivägi etendub uus lavastus noorte ja kogenud näitlejatega - Eestirand. Lootuse kursil. Lavastaja taas Eve Kalbus. Päevased ja õhtused etendused toimuvad juulikuus ja soovijatele on organiseeritud ühendus saarega. Jääb vaid imestada noorte näitlejate oskuse üle osata tabada seda ajastut ja neid inimesi selles ajas. Loodame, et Markuse tee viib ta edasi teatrikooli ja et kuuleme temast veel. Noorklassikud kohtuvad 27. juulil LaitseRallyPargis Fotod: LaitseRallyPark 6 LaitseRallyPargis toimub 27. juulil taaskord üks Eesti kihvtimaid autokogunemisi Youngtimer Camp ehk noorklassikute kokkutulek. SAUE VALDUR H obiautosid uudistama on oodatud kõik, aga osalevad vaid sõidukid, mis on vanemad kui 25 aastat, toodetud enne aastat. Youngtimer Camp on 25+ vanuses autodele suunatud festival koos suurejoonelise väljanäitusega. Juba kolmandat aastat järjest saab juulikuu teises pooles LaitseRallyPargis näha kogunemas sadu youngtimer autosid. Youngtimeriteks liigituvad masinad, mis veel ei ole päris uunikumid, aga võiksid selle staatuse kunagi saada. Youngtimeri huviliste arvukus on märksa suurem kui uunikumidel, see on tingitud masinate soodsamast soetamishinnast, lihtsamast taastamisprotsessist ja igapäevastest kasutusvõimalustest. Väga suur osa youngtimeritest leiab kasutust igapäevasõidukitena Populaarsuse tõusule on kaasa aidanud, et inimesed on hakanud avastama aianurkades kasutuna seisvatest masinatest potentsiaali youngtimeri staatusesse tõusmiseks. Vanaisalt päranduseks saadud VAZ on väärtus, mida mõned aastad tagasi veel sugugi hinnata ei osatud. Täna pakuvad sellised masinad nostalgiat omanikele ja teistele youngtimerite huvilistele. Osalejate arv on olnud igal aastal kasvus Youngtimer Campi näi- tusele 27. juulil LaitseRallyPargis oli juba kaks nädalat enne sündmuse algust registreerunud üle 200 sõiduki. Osalejate arv on olnud igal aastal kasvus ja tänavu saab ületatud maagiline 300 sõiduki piir, arvab korraldaja Meelis Raudleht. Festival ise saab alguse varahommikuse Youngtimer Rallyga, mis kulgeb 115 kilomeetri pikkuselt mööda asfaltteid. Lahendada tuleb mitmeid ülesandeid, mis nõuavad taiplikkust ja osavust. Päev avatakse pealtvaatajatele kell 11 piduliku avakõnega Päevakavas leidub vigursõitu, autooksjoneid, üllatusi ja loosimisi. Päevajuhi ameti on enda kätte haaranud Raiko Ausmees. Festivalil saab head ja paremat süüa ning tegevusi jätkub väikestele ja suurtele. Piletid on saadaval kohapeal või eelmüügist Piletilevi kaudu. Pileti hind on 10 eurot, kuni 12-aastastele lastele on Youngtimer Camp tasuta. Lisainfot saab veebilehelt www. youngtimer.ee või Facebookist.

7 15. Eestimaa suvemängudel Tartus osales 63 omavalitsust, Saue vald saavutas 7. koha 7 Eestimaa suvemängud juulil Tartus olid Baltimaade suurimad spordimängud, millest võttis osa ligi 3300 sportlast 63 omavalitsusest. Kõige sportlikumad maakonnad ja omavalitsused selgusid 25 spordialal võisteldes. TERJE TOOMINGAS Saue Spordikeskuse juhataja Suvemängid võitis 322 punktiga Rae vald. Saue vald kogus 281 punkti ja saavutas üldkokkuvõttes 7. koha ja enama elanikuga valdade arvestuses olime viiendad. Meie valda esindas kolmel päeval 93 tublit sportlast, kes võitsid 26 medalit ja kaks karikat. Aladest olime esindatud kergejõustikus, tennises, discgolfis, orienteerumises, jalgrattakrossis, naiste võrkpallis, juhtide võistluses, mälumängus ja petankis. Saue valla edukaim võistkond oli discgolfi tiim 17 mängijaga: suvemängudel Eesti parim, võitis ala karika ja kolm medalit. Võistkonda kuulusid kuulusid Valdis Toomast, Erki Vaigro (III koht), Tiit Einberg, Mart Tsäro, Aleksei Krainov (I koht), Mallor Mettis, Kristjan Eenok, Martin Toomas, Olari Pajo, Werner Grün, Egert Möll, Merit Makrjakov, Kaidi Roosimägi, Margit Viilep (I koht), Roland Tammela, Argo Alaväli ja Peeter Seppel. Kergejõustiklased võitsid 22 medalit: kaheksa kulda, neli hõbedat ja 10 pronksi. Valda esindas kergejõustikus 37 sportlast, kes võitsid 1683 punktiga kolmanda koha karika, jäädes alla võitjale Rae vallale vaid 20 punktiga. 4 x 100 meetri teatejooksud olid äärmiselt kiired ja põnevad. Saue vald saavutas meeste teatejooksus I ja naiste teatejooksus III koha. Meie veteransportlane Ain Kilki oli parim nii 800 kui 3000 m jooksus. Kergejõustiku võistkonda kuulusid Madis Kõpper (ketas III koht), Joonas Mattias Laur (400 m jooks III koht; 4 x 100 m jooks I koht), Egert Miljan (kuul II koht), Raido Miljan, Jaan Roop, Kristjan Maripuu, Sten Ander Sepp (400 m jooks I koht; 4 x 100 m jooks I koht), Andry Soo, Oliver Kulbas, Rainer Kukk, Rainer Virve, Priit Põldaru, Henno Puu, Margus Tähepõld, Ain Kilk (800 m jooks I koht; 3000 m jooks I koht), Ats Kivimets (4 x 100 m jooks I koht), Oskar Heinsaar (ketas II koht; kuul III koht), Martin Moistus (4 x 100 m jooks I koht), Joonatan Jürimaa, Reimond Hüvonen, Destiny Lanelle Moses (4 x 100 m jooks III koht), Birgit Veldi (1500 m jooks II koht; 800 m jooks III koht), Karmen Langi, Liis-Karola Leclercq, Heleri Vackermann, Maiken Lipp (4 x 100 m jooks III koht), Raina Vaarmaa, Laura Häling, Annika Teska (kõrgus II koht), Reti Pedajas, Raine Kuningas, Carita-Henrietta Kaare, Liilijan Neerot (4 x 100 m jooks III koht), Gerli Israel (kaugus III koht; oda I koht; 4 x 100 m jooks III koht), Maria Veskla, Terje Toomingas ja Lea Vahter (kuul III koht). Juhtide võistluses tuli valla- ja linnajuhtidel kaasa teha neljal spordialal: lauatennis, korvpall robotiga, hüppematile hüpped ja poksilöögid. Saue vallavolikogu aseesimees Valdis Toomast saavutas II koha. Võrkpalli naiskond (16. koht): Mirje Tombak, Gerda Kiisa, Riina Suits, Reilika Pikerpõld, Maret Niitla, Enge Edovald ja Triin Rebane. Tennis (5.-8. koht): Oliver Licht, Rain Sinimaa ja Kädi Keinast. Orienteerumine (10. koht): Marek Nõmm, Anneli Aas, Annika Saaring, Arvo Soosalu, Sander Saaring, Ivo Miller, Rait Lille, Keskel Ain Kilki, 3000 m jooksu võitja. Ats Sõnajalg, Reimo Liiv, Rein Jõgisman, Raul Jõgisman, Jaanus Reha ja Lilyon Vaiksalu. Jalgrattakross (17. koht): Katrin Pihlakas, Kristjan Fuks, Vahur Fuks, Rainer Kukk, Janar Laanemets, Henno Puu, Karlis Puussepp ja Jano Järvelaid. Petank (32. koht): Armo Aas, Lauri Kaasik ja Malle Onkalo. Liisa-Marie Lääne on tõusmas Eesti esisõudjaks Harku järvel peetud sõudmise Eesti meistrivõistlustel saavutas Ruila neiu Liisa-Marie Lääne 250 meetri sprindidistantsil 51,4 sekundiga esikoha. KALJO PÕLDARU Järgnesid Greta Jaakson Pärnust 52,8 ja Mariliis Reinkort Tartust 55,9 sekundiga. Päev hiljem oli Liisa-Marie võidukas ka pikemal distantsil, seda küll T-A vanuseklassis ajaga 4.02,1, mis oli parem kui naiste võitjal Greta Jaaksonil (4.07,8). XXVII Viljandi paadimehe sõuderegatil 13. juulil Viljandis tuli Liisa-Marie Meeste 4 x 100 meetri teatejooksu võitjad. Meie jalgratturid m distantsil taas esikohale ajaga 4.11,72. Soovime edu ja loodame teda näha juba maailma paremikus. Vanematele aga kannatust ja toetust tütre tippu trügimisel. Fotod: Terje Toomingas Foto: Rainer Kukk Maiken Lipp kaugushüppel, tulemus 5,32 meetrit. Mälumäng (9.-10.koht): Arvo Kraam, Anne Ehala, Thea Tikenberg ja Arvo Soosalu. Saue vald on väga uhke oma sportlaste üle. Suur tänu kõigile sportlastele ja kaasorganisaatoritele: Rainer Kukk, Timo Hallist, Kaljo Põldaru, Linda Roop, Valdis Toomast, Ülo Vatsk, Ants Kiisa. Foto: Liisa-Marie Lääne Perevägivald ei ole iialgi pere siseasi, see on kõigi meie asi Kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida, tõsta inimeste teadlikkust lähisuhtevägivallast, et abivajajaid ümbritseks mõistmine ja toetus. Kampaaniat korraldavad MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja turundusagentuur Havas. Perevägivald on varjatud kuritegu ja puudutab palju rohkemaid Eesti peresid, kui me mõelda tahaksime. Nende arvude taga on paljude ohvrite argipäev, mis on täis kannatusi. Iga juhtum on erinev, kuid on oluline teada, et igast sellisest olukorrast on olemas väljapääs. See ei ole ühelgi juhul lihtne, kuid see on olemas. Ka perevägivallajuhtumite järjest sagedasem registreerimine näitab, et haiget saanu on ühel hetkel näidanud üles uskumatut tugevust ja otsinud abi, ütles president Kersti Kaljulaid. Perevägivald ei ole iialgi pere siseasi. See on kõigi meie asi. Mitte keegi ei tohi Eestis tunda, et ta on oma mures üksi. Nendes olukordades on abi otsimine suurim vägitegu. Mullu pöördus Eestis lähisuhtevägivalla tõttu politseisse inimest ja registreeriti 3908 perevägivallakuritegu, millest seitse lõppes surmaga. Kampaania sõnum Abi küsimine on suurim vägitegu annab mõista, et kõige olulisem on teha esimene samm ja küsida abi. Kampaania fookus on naistel, sest 82% perevägivalla ohvritest olid möödunud aastal naised. Idee käivitaja oli kevadel avalikkuses lahvatanud lähisuhtevägivalla teema. Perevägivalla ohvrid ja nende lähedased saavad abi naiste tugikeskustest ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajatelt. Ohvreid nõustab ka selle aasta alguses avatud ohvriabi tasuta kriisitelefon , mis on avatud ööpäevaringselt. Inimesed saavad abi ja nõu küsida eesti, vene ning inglise keeles. Neid, kes ei soovi või ei saa helistada, aidatakse ööpäevaringselt ja kolmes keeles ka veebivestluse kaudu aadressil SAUE VALDUR Hea teada! Hädaabinumber Naiste tugikeskused naiste-tugikeskused Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajate kontaktid ohvriabi-ja-ennetusteenuste-tootajate-kontaktandmed Ohvriabi tasuta kriisitelefon ohvriabi-ennetustoo/ ohvriabi-kriisitelefon Saue Vallaraamatukogu otsib RAAMATUKOGUHOIDJAT Tööülesanded: kõik raamatukogutöö valdkonnad, eelkõige kvaliteetne lugejateenindus, ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, kasuks tuleb soov töötada lastega. Vajalik valmisolek töötada vastavalt graafikule ka laupäeviti. Nõuded kandidaadile: raamatukogunduslik eriharidus, korrektsus, hea suhtlemis- ja arvutioskus. Lisainfo telefonil CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 22. juuliks 2019 e-posti aadressile

8 8 Nr 14/ juuli / 2019 Tasuta ja soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ja soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Projekti kaudu on kahe aasta jooksul abi saanud juba inimest. Inimesi nõustavad nii kohtumisel kui veebis 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ja kes kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Eesti Õigusbürool on üle Eesti 15 kontorit. Tallinna kontor asub Endla 15, ülejäänud paiknevad Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Võrus, Jõgeval, Kuressaares, Paides, Valgas, Jõhvis, Haapsalus, Kärdlas ja Põlvas. Milliste muredega juristi poole pöördutakse? Pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Juristid on andnud inimestele nõu veel vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega. Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb: sõlmida kliendileping ja tasuda viis eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud; broneerida aeg kas internetis aadressil või telefonil Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta. Kaks esimest tundi on kliendile tasuta, riik hüvitab 40 eurot tunnis. Järgmise kolme tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis, riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis. 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis. Võrdlusena Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120 eurot, millele lisandub käibemaks. Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni, mis näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ja tüüpilisemad juhtumid lahenduse. Lisainfo leheküljel telefonil või e-posti aadressil EESTI ÕIGUSBÜROO Pärtlipäevalaat Turbas Pärtlipäevalaat Turbas 24. augustil kell on suvelõpulaat, kuhu on oodatud aiasaadustega kauplejad, küpsetajad, käsitöölised ja loodustoodete valmistajad. Lapsi sõidutavad hobused, kätt saab proovida õnneloosis ja on palju muid toredaid laadategevusi. Vahva suvelõpulaadaga soovime taastada mõnusa kohaliku laada traditsiooni. Kauplema on oodatud eelkõige kohalikud tegijad. Kui oled huvitatud kauplema tulemisest või on sul pakkuda välja mõni lahe laadategevus, võta ühendust FB sõnumite kaudu kultuuriseltsiga Nissi Särts või helista telefonil , Eneken Maripuu. KULTUURISELTS NISSI SÄRTS Lehetu kogukond Sibulateel Projekt Ühtehoidev ja koostöövalmis Lehetu kogukond" viis Lehetu külaseltsi 14. ja 15. juunil kogemusreisile Peipsi äärde Sibulateele. Projekti rahastasid kohaliku omaalgatuse programm ja Saue vald. OLVIA LAUR Lehetu külaselts Et Lehetu kogukond ei koosne juba ammu ainult Lehetu küla inimestest, liitusid meie reisiseltskonnaga perekond Orutalu Odulemma külast ja Anu Kaljumäe Tabara külast. Anu tegi kõik reisipildid, bussi rooli keeras Mari-Liis Kaljur. Alustasime sõitu Sibulateele reede hommikul. Ees ootas ligi 3-tunnine sõit, aga aeg möödus kiiresti, sest Priit ei lasknud meil igavust tunda. Esimene peatuskoht oli Kokora külakeskus, kus meid ootas perenaine Inge kohvi, tee ja soojade pirukatega. Tutvusime maja tegevustega ja leidsime palju ühiseid jooni Kokora külakeskust haldab MTÜ Kokora Kandi Külaselts. Majas on väike raamatukogu, arvuti kasutamise võimalus, mängutuba, suur peoruum ja kööginurk, mida on võimalik erinevate sündmuste tähistamiseks rentida. Selts korraldab oma küla inimestele ning naabritele ühisüritusi. Oli tunne nagu oleksime hoopis Lehetu külakeskuses. Kokora külast sõitsime edasi Alatskivile. Tegime ringkäigu lossi ümbruses ja järve ääres ning külastasime poode. Igal juhul tasub Kolkja külla tagasi minna ja mitte ainult sibulate pärast. Alatskivilt võtsime suuna Kolkja külla, kus väisasime esiteks Peipsimaa külastuskeskust - algas tutvus vanausuliste elu-oluga, siguri kasvatamise ja sellest kohvi valmistamisega ning pakutrüki tehnikaga. Lahkusime majast omanäoliste kottidega, mille ise valmistasime. Lõunat sõime Kolkja kalarestoranis - kalasuppi ja marjakooki teega. Tee joomine oli põnev: lauale toodi teekann ja samovar. Kannust valati tassi natuke teetõmmist ja samovarist lasti vett peale, et paras kangus saada. Et tee magus oleks, tuli tükike Peipsiveere suhkrut suhu võtta ja teed peale juua. Enamusele oli see uudne kogemus. Seejärel jalutasime vanausuliste muuseumi. Vot seal avanes täiesti huvitav maailm. Muuseumi giid Lilli on kohalik ja ta rääkis väga huvitavalt vanausuliste elust minevikus ning praegu. Kolkja külast suundusime Moostesse ja et sinna jõuda tahtsime sõita praamiga üle Emajõe, aga ei saanud. Pidime ikka sõitma mööda teed Mooste mõisa. Juba bussis leppisime kokku, et pärast õhtusööki teeme sõidu Taevaskotta, et imetleda Ahja jõe ürgoru loodust. Kogemusreis kujunes väga meeleolukaks ja harivaks Õhtul oli arutelu päeval nähtust ja kogetust. Muljeid oli palju ja tuli mõtteid, milliseid teenuseid võiks Lehetu külakeskuses pakkuda. Aga pikk päev oli väsitav ja otsustasime arutelu järgmisel päeval jätkata. Laupäeva hommikul tutvustas Mooste mõisa juhataja meile mõisakompleksi, mis on päris suur ja koosneb paljudest hoonetest. Osad neist on antud käsitööga tegelevatele ettevõtetele rendile. Pärast ringkäiku jätkasime arutelu ja nüüd pani Kristel kõik lennukad ja vähem lennukad ideed kirja, et kodus neid analüüsida, mida saab kohe rakendada ja mida hiljem. Kogemusreis kujunes väga meeleolukaks ja harivaks. Lehetu külaselts tänab reisiseltskonda Teiega oli väga tore reisida. Nissi Kultuurikeskus kutsub pajalapinäitusel osalema Nissi Kultuurikeskus kutsub osalema pajalapinäitusel ja ootab eksponaate näitusele kuni 4. novembrini. ENEKEN MARIPUU Nissi kultuurikeskuse kultuurikorraldaja Pajalapid võivad olla teostatud mistahes tehnikas: vilditud, kootud, heegeldatud, õmmeldud, maalitud, punutud või hoopis mõnes põnevas autoritehnikas. Oluline on vaid, et pajalapid oleksid huvitavad, kaunid ja praktilised. Soovime, et pajalapid oleksid varustatud autori nime, vanuse ja informatsiooniga teostatud tehnika kohta (nt ristpiste). Ootame kõigi Saue valla Peipsimaa külastuskeskused väljus Lehetu reisiseltskond omanäoliste isevalmistaud kottidega. Taevaskoda ja Ahja jõe ürgoru loodus. käsitööhuviliste aktiivset osavõttu, käsitööringides, käsitöötundides ja kodus salaja sahtlisse nikerdatud meistriteoseid. Pajalapi näituse avame mardipäeval, 9. novembril, Riisipere kultuurimajas, jaanuarist 2020 Turba kultuurimajas. Huvi korral saame näitust lahkesti jagada ka teistele valla näitusepindadele. Jooksvalt leiab infot pajalapinäituse kohta Nissi Kultuurikeskuse ürituste lehelt Pajalapinäitus. Näituse lõppedes saab tööd kätte Riisipere kultuurimajast või eelnevalt kokkulepitule. Traditsioonikohaselt algas mardipäevast aeg tubasteks töödeks. Tahame näitusega inimesi inspireerida pikkadel pimedatel talveõhtutel käsitööga tegelema. Pajalapi tegemine võiks olla just mõnus ühe õhtu ettevõtmine, millel kaunis ja praktiline tulemus. Jõukohane algajale ja põnev ka kogenud praktikule. Näituse jooksul hääletab publik oma lemmiku, mis saab väärilise preemia. Pajalapid palume saata Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Saue vald, Harjumaa. Lisaküsimustele vastan meelsasti: e-post sauekultuur.ee või telefonil , Eneken Maripuu. Fotod: Anu Kaljumäe

9 KULTUURIKALENDER JUULI-AUGUST AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB KONTAKTID Kontsert Jassi Zahharov ja Elina Nechayeva kell 20 Laitse Graniitvillas Tartu Kontsert Youngtimer Camp kell LaitseRallyPark LaitseRallyPark Heinakuu laat Sauel Nissi surnuaiapüha Tõnis Mägi kontsert "Öö valge on õnn" Saue Päevakeskuse väljasõit Mädapea mõisa Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome kontsert "Õnne hoidma peab" kell 9 Pärnasalu põik 11 parkimisplatsil kell 11 Nissi kirikus ja kalmistul Silvi Pärn FIE EELK Nissi Maarja Kogudus Info tel kell 19 Laitse Graniitvillas Tartu Kontsert väljasõit Eakate päev kell 12 Ääsmäe külaplatsil Jaan Tätte kontsert "Ilus hetk" Suveöömuusika Nissi kihelkonnas. Madis Kari ja Tiia Tenno Saue Päevakeskus Info tel , kell 20 Laitse Graniitvillas Tartu Kontsert Harjumaa PÜ, Ääsmäe PÜ Sügis kell 19 Laitse Graniitvillas Tartu Kontsert kell 18 Nissi Maarja kirikus Muusikute fond PLMF Harjumaa eakad pidutsevad augustikuus traditsiooniliselt Ääsmäel Harjumaa eakate päev Ääsmäel toimub 10. augustil ametlikult juba 20. korda, peaesinejaks on tegusad pensionärid ja ansambel Suveniir. OLVI SUURKÜTT Ääsmäe pensionäride ühenduse esinaine Suurele Harjumaa eakate peole eelnesid aastaid kevad- ja sügispeod, paljud koolitused ja kohtumised Ääsmäe pensionäride ühenduse Sügis pesas. Juhtus vahel ka nii, et Sügise ruumid olid remondis, siis toimus üritus raamatukogus või koolimajas. Koolitustest võtsid osa seltside juhid ja aktivistid üle Harjumaa, sõideti kohale liinibussidega, tollal oli ainult mõnel ju auto olemas. Seltsid-ühendused loodi enam-vähem ühel ajal, seega oli kõikidel suur tegutsemisvajadus. Kohalikud ühendused-seltsid tegutsesid nii nagu praegugi, võeti igal aastal osa Harjumaa memme-taadi lustipeost, aga ainult korra aastas nägemisest jäi väheks. Tekkis mõte - saada lähemalt omavahel tuttavaks. Nii sündisidki 20 aastat tagasi eakate päevad, mida peetakse Ääsmäel ja mis on suunatud kõikidele kuldses eas olevatele, aga noorust hinges kandvatele inimestele. Tore on kuulda, et Saku pensionärid saavad peol tuttavaks Keila pensionäridega või Riisiperes elav klassiõde kohtab oma koolikaaslast, kes tegutseb hoopis Kuusalus. Usun, et Ääsmäel toimuvat Harjumaa eakate päeva meenutab iga osavõtja omamoodi, nii ongi tore. See on elu. 9 LAULE JA LUGUSID LOOMADEST: ANNE ADAMS JA ALEKSEI TUROVSKI AEG ON VARAS, KEDA EI SAA PAGENDADA, SEEPÄRAST LUSTIME IKKA ÜHES KOOS! HEI EAKAD! 10. AUGUST 2019 KELL HARJUMAA EAKATE PÄEV ÄÄSMÄE KÜLAPLATSIL KÕIGILE, KEL NOORUS HINGES. KAVAS: PEAESINEJA Hüüru mõisas 31. juuli kell Pilet 12 ja sooduspilet 10 müügil Hüüru mõisas Lisainfo tel: mobiil: epost: TEGUSATELT KONTSERT VAATAJATELE NAUDING KONTAKT ISIKUD: OLVI SUURKÜTT ( ) MARIANNE ÕUN ( ) TULGE KÕIK ME ELAME VEEL!!!! MEIE PÄEVA TOETAVAD: KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM JA EESTIMAA PÜ LIIT, HARJUMAA PÜ ÜRITUSE ORIENTEERUV LÕPP KELL 16.00

10 10 Nr 14/ juuli / 2019 KUULUTUSED TEENUS SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R L, P suletud. Telefon , Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid. LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel , Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. tel , Korstnapitside ehitus. Tel Lõikan hekki, trimmeriga pika heina niitmine. Tel Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja küsi pakkumist. Tel Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt ühendust. Tel , KINNISVARA OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , , Ostan teie garaaži! Kiire tehing! Tel OST/MÜÜK Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel , Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja kaubikud ka remonti vajavaid. Tel , Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan või Südamlik kaastunne Marjule ja lastele kalli abikaasa ja isa ERKKI LIIV surma puhul. Tule 18 naabrid. Avaldame sügavat kaastunnet Ivar Niidule ISA surma puhul. Kütise 17 majanaabrid. Ei võta sõnad leinavalu ei kuivata nad pisaraid Avaldame suurt kaastunnet perekannale ja lähedastele ERKKI LIIVI traagilise kaotuse puhul Orienteerumisklubi Saue Tammed Tammevana pubi Saue linnas võtab tööle nõudepesija-koristaja osalise tööajaga. Kiire! Telefon Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel Kuiv okaspuu al 55, kask al 65 ; toores okaspuu al 42 /rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Vedu 6-7 rm kaupa. Tel TURBA RAAMATUKOGU LASTE SUVINE LUGEMISPROGRAMM 01. JUUNI 31. JUULI Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel: Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus Andres Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja küsi lisa: Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda, turvast, liiva ja killustiku. Transport ja kogused kokkuleppel. Tel Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid, torud, pesumasinad jne). Tel LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT, HALJASTUSMULD, AIA- MULD kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind 5,50 purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista TÖÖ AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil Koriks-Fiiber OÜ pakub hooajalist(juunl-september) tööd abitöölisele. Asume Sooja 6, Saue. Huvi korral kontakteeruge telefonitsi või kirjutage E-postile Loe raamatuid ja vasta küsimustikele! Osalejad, kes on 30. juuliks lugenud läbi vähemalt 5 raamatut on oodatud Pidu toimub 1. augustil kell Peole oled oodatud koos pere ja sõbraga Külla tuleb kirjanik Täname tublisid lugejaid Sööme TORTI Rohkem infot: Turba raamatukogust või Telli kutsetunnistusega korstnapühkija juba täna. Juuli lõpuni soodushind, eramaja pühkimine 50. Töötan seitse päeva nädalas. Helista: või kirjuta Otsime Sauel asuvasse firmasse meister-mehaanikut, kelle ülesannete alla kuuluks veoautode remont, hooldus ning varuosade tellimine. JUMALATEENIS- TUSED AUGUSTIS SAUE KIRIKUS 4. augustil kell 13 Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga teenivad ja tunnistavad Piret Kuld ja Liis Kurm. 11. augustil kell 13 Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibliteksti loeb ja tunnistab Siiri Ervald. 18. augustil kell 13 Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli teksti loeb ja tunnistab Liia Lumilaid. 25. augustil kell 13 Jumalateenistus juhatab Erki Kuld. Muusika ja tunnistustega teenib perekond Blowersid. Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19. EELK NISSI MAARJA KOGUDUSE TEATED 28. juuli SURNUAIAPÜHA Armulaud kirikus Jumalateenistus Nissi kalmistul 4. august JUMALATEENISTUS 11. august JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA 18. august 12 JUMALATEENISTUS 25. august JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA Igal neljapäeval kell palvetund vennastekoguduse palvemajas. Informatsioon: koguduse õpetaja Lea Jants, ; organist Jaan Vaidla, ; juhatuse esimees Argo Kroon, ; Koguduse kantselei Nissi tee 55. Avatud neljapäeval kell Tel , ; e-post:

11 11 AUTODE KOKKUOST! Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! TEL OÜ SINITIIVIK GRUPP Teostame vaipade puhastust villa, sünteetiliste, kaltsu ja narmasvaipadele. Transport uksest ukseni tasuta! Katuste pesu ja värvimine - Hooldus nii kivi-, plekk- kui eterniitkatustele - Katus säilib kauem ja maja saab värske välisilme - Küsi hinnapakkumist: tel kl 9-16 Sauel Pärnasalu põik 11 platsil HEINAKUU LAAT Tulge ostma ja kauplema! Info , Pakume tööd AUTOJUHILE NÕUDMISED KANDIDAADILE: CE kategooria juhiluba Ausus ja kohusetundlikkus Kehtiv autojuhi ametikoolitus Saue Auto AS: Tule 33, Saue Pelleti ja halupuudega toimivad kaminasüdamikud Nii vee- kui ka õhkkütteks Moodulkorstnate paigaldus Ahjude ja pliitide ehitus Kütteseadmete hooldamine/puhastus Tel Sami Masinakeskus võtab tööle TEHNIKA- JA LAOSPETSIALISTI VAJALIK: Keskmisest paremad teadmised tehnikast ja masinatest B, C (E) juhilubade olemasolu TÄIENDAV INFO JA KANDIDEERIMINE: Telefonil e-post aadressil: Aadress: Tule 20, Saue linn *Autode remont, keevitus ja värvimine *Kliima kontroll ja täitmine * Õlivahetus * Tehniline ülevaatus * Transportteenus, *Fekaali vedu * Autoparkla AS Sagro automajand Vae 3, Laagri, Harju maakond Tel , GSM e-post: Masinaehitus ettevõte Sami AS võtab tööle: MÜÜGIESINDAJA Keevitaja Keevitusroboti operaator Lukksepp-abitööline Painutuspingi operaator Laooperaator Masinate koostaja Täiendav info ja kandideerimine: Telefonil e-posti aadressil: Aadress: Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald Otsime rullmassaažisalongi Salongihaldjat PLASTO MÕÕDAB JUULIS AKNAID TASUTA! VAJAD AKNAID? VÕTA ÜHENDUST! REGISTREERIMINE TEL REGISTREERIMINE TEL PEAKONTOR: PETERBURI TEE 92D, 11415, TALLINN TELEFON: E-POST: MUSTAMÄE ESINDUS: SÕPRUSE PST. 222, 13412, TALLINN TELEFON: E-POST: SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK 20. SEPTEMBER ALATES KERNU TEENUSE- KESKUSES Ettereg. tel *kuivasilmatest *silmarõhu mõõtmine *optilised päikeseprillid Silmade kontroll 15, prilliostjale TASUTA Sobid kui: oled positiivne sulle meeldib suhelda oled kohusetundlik oled tervislike eluviisidega omad varasemat müügitöö kogemust Asukoht: Laagri Kandideerimiseks palun saada oma CV ja sooviavaldus aadressile Lisainfo tel Meie pakume: osalist töökoormust meeldivat töökeskkonda konkurentsivõimelist palka ettevõtte soodustusi RULLMASSAAŽ

12 12 Nr 14/ juuli / 2019 TELLI KAUPLUSEST MADRATS, KUŠETT VÕI VOODI KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST ÖÖPÄEVARINGSET AVARIITEENUST (TEL ) SISE- JA VÄLISKORISTUST MURUNIITMIST RAAMATUPIDAMISTEENUST Info või Vali kauplusest kingituseks voodipesukomplekt! Kauba toome kohale TASUTA, vajadusel viime vana mööbli ära (15 /tk) Kauplus TEXTELLE Laagri Hyper Rimis E-R L tel (pakkumine kehtib kuni ) AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb alates aastast ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine. SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA HARJUMAA PIIRKONNAS VÕTAME TÖÖLE BUSSIJUHTE kelle ülesandeks on reisijate teenindamine bussiliinidel. Liinide algused piirkondadest: Laulasmaa Kohila Lehetu Rummu Kernu Haiba Ääsmäe Munalaskme Saue Keila Laitse Kiisa Nissi Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega. TÖÖKS VAJALIK: Kehtiv D kategooria juhiluba Kutselise juhi tervisetõend Bussijuhi pädevustunnistus (vajadusel abistame tunnistuse saamisel) Eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1) Sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel OMALT POOLT PAKUME: Vajadusel kompenseerime sõidukulud tööle Töörõivaid Koolitusi Toetavat meeskonda Kontakti palume võtta tööpäeviti telefonil ; või astu läbi Tallinnast, Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita) Lisainformatsioon ettevõtte ja ettevõtte teiste tööpakkumiste kohta kodulehel

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

KeilaMV xls

KeilaMV xls Keila meistrivõistlused ja KJK TIPP auhinnavõistlused sisekergejõustikus 2. dets. 2006 Tallinna Spordihall PA 60 m 1 Rene Oscar Ariko 24.09.90 Tabasalu TIPP 7,43 2 Hannes Martma 09.08.89 Keila TIPP 7,96

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem