VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019,"

Väljavõte

1 VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 09. etapp Saaremaa rallikross 09 Laupäev,. juuni 09, Kuresaare lennuväli Saaremaa EAL reg. nr OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN CHAMPIONSHIP 09 round Saaremaa rallycross 09 ASN Visa: Saturday, Juny 09, EASU No. Olerex Eesti meistrivõistlused rallikrossis.etapp viiakse läbi vastavuses FIA Spordikoodeksiga, Eesti Autospordi Liidu (EAL) võistlusmäärustega, Eesti Rallikrossi Komitee (ERK) ja EAL-i poolt kinnitatud 09. aasta Eesti rallikrossi meistrivõistluste üldjuhendiga ning käesoleva võistlusjuhendiga. Juhendi erinevate tõlgenduste korral kehtib eestikeelne juhend.. Võistluse koht, aeg, ajakava Kuresaare airport Olerex Estonian Rallycross Championship round will be run in compliance with the EASU Supplementary Regulations, the General Prescriptions of 09 Estonian Rallycross Championship, FIA Sporting Code and these Supplementary Regulations. In case of any dispute, the Estonian text of these Supplementary Regulations will be binding... Võistlus toimub. juuni09. a Saaremaa lennuväljale rajataval ajutisel rallikrossirajal. Raja pikkus 8 m, laiuse 8- m.. Korraldaja. Korraldaja Rallikrossi Arenduse MTÜ, Mustamäe tee 0 Tallinn. Võistluse registreerija:. Race place, date and time, programme.. The rallycross will be run Juny st 09 on Kuresaare aerodrom territory on temporary rallycrosstrack. Length 8 m.. Organiser. Organiser Rallikrossi Arenduse MTÜ, Mustamäe tee 0 Tallinn. Määrang.. Saaremaa rallikross... Eesti meistrivõistluste. etapp rallikrossis sõiduautodele klassides: SuperCar, Super00, Junior00, TouringCar, Crosskart Xtreme, Crosskart Xtreme Junior /RK Eesti Autospordi Liit, Mustamäe tee, Tallinn, tel , Competition registered by: Estonian Autosport Union, Mustamäe Road, Tallinn, phone , General Conditions.. Saaremaa rallycross... Kulbilohu rallycross is st round of Estonian Rallycross Championship in divisions: SuperCar, Super00, Junior00, TouringCar, Crosskart Xtreme, Crosskart Xtreme Junior /RK

2 . Ametnikud / officials Võistluse direktor /Course Director Võistluste juht /Clerk of the Course Võistlejate vahenduskohtunik /Driver s Liaison Officer Tehnilise kontrolli ülem / Chief Scrutineer Ohutus-julgestusülem/ Chief Safety Officer Meditsiiniteenistuse juht / Chief Medical Officer Võistluste sekretär / Secretar of the Meeting Võistluste tehniline sekretär / Assistance Secretary Peaajamõõtja/ Timekeeper Pressiesindaja / Media Officer Sandra Reinsalu Ain Brunfeldt Allan Brunfeldt Urmas Posti Mati Kask Heikki Kurisoo Merike Kask Kaija Piller Asper Leppik Ott Tõnissaar Tel Tel Tel Tel Tel Tel +7 0 Tel Tel +7 7 Tel Ajakava/programme Laupäeval,. juuni 09. a. Saturday, Juny dokumentide kontroll tehniline kontroll I eelsõidu stardijärjekorra loosimine.00.. võistlejate koosolek....0 Autogrammide jagamine boksialal vabatreening võistlejate koosolek (vajadusel) I eelsõit.0.0 II eelsõit III eelsõit Poolfinaalid: stardijärjekord Crosskart Xtreme, TouringCar, Super00, SuperCar Finaalid Stardijärjekord Crosskart Xtreme, TouringCar, Super00, Finals Autasustamine SuperCar Prize-giving Administrative checks Scrutineering Drawing lots of the starting positions of the st heat Competitors briefing Autogram giving in paddoc area Free practice Competitors briefing st heat st heat st heat Semi-Finals (starting order Crosskart Xtreme TouringCar, Super00, SuperCar) Finals: starting order Crosskart Xtreme TouringCar, Super00, SuperCar

3 VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS 7. Arvestusklassid, osavõtjad 7.. Võistlusklassid 7... SuperCar 7... Super Junior TouringCar 7.. Crosskart Xtreme 7.. Crosskart Xtreme Junior 7.. Osavõtjad Etapil võivad osaleda autosportlased, kes omavad Eestis kehtivat sõitja- ja registreerijalitsensi. 8. REGISTREERUMINE VÕISTLUSELE 8. Osavõtuavaldused esitada veebilehe 8. Eelregistreerumine avatakse 7 mail kell.00 ja lõpeb päeva enne võistluse esimest päeva ( so 8.0) kell Võistleja on eelregistreerunud kui punktis 8. toodud tähtajaks on täidetud alljärgnevad tingimused: 8.. võistleja on esitanud punktis 8. nimetatud registreerimisavalduse; 8.. Korraldaja punktis 9. toodud pangakontole on tasutud võistluse osavõtutasu. Osavõtutasu maksmise tähtajast kinnipidamise tõendamisekohtustus on võistlejal. Osavõtutasu maksmisega seotud kulud kannab võistleja; 8. Pärast eelregistreerumistähtaja lõppemist on võimalik võistlustele registreeruda võistluste sekretariaadis vastavalt võistluste ajakavale. 8. Esitades osavõtuavalduse kinnitab võistleja, et: 8.. ta kohustub täitma võistluse reegleid; 8.. võistlusauto vastab tehnilistele tingimustele; 8.. võistleja on vastutav ajavõtutransponderi kaotamise või kahjustumise eest; 8.. võistleja mõistab, et mootorispordivõistlustel osalemine on ohtlik nii tema elule ja tervisele kui ka kasutatavale tehnikale, kuid nõustub sellest hoolimata võistlusel osalema omal vastutusel. Korraldaja, korraldaja meeskonna liikmed, raja omanik ega raja omaniku meeskonna liikmed ei vastuta võimalike õnnetuste ega nende tagajärgede eest. Võistleja vabastab eelpool nimetatud isikud vastutusest; 8.. Mistahes võistlustel osalejatele või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest vastutab võistleja. Juhul kui kahju tekkimises osales mitu isikut ja osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, kuulub vaidlus lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei ole korraldaja, korraldaja meeskonna liikmed, rajaomanik ega rajaomaniku meeskonnaliikmed selles vaidluses osapoolteks. 7. Divisions, participants 7.. Divisions: 7... SuperCar 7... Super Junior TouringCar 7.. Crosskart Xtreme 7.. Crosskart Xtreme Junior 7.. Participants Any person holding National license or International license valid in Estonia for autocross and (or) Rallycross in year 09 is eligible. 8. REGISTRATION FOR COMPETITION 8. Upon pre-registration, the participation applications shall be submitted via the website: from the list for which the person wishes to register. 8. Pre-registration starts 7.0 at.00 and it shall be closed days before the first day of the competition (8.0) at Competitor has pre-registered if, by the term provided in clause they have complied with the following conditions: 8.. The Competitor has submitted the registration application specified in clause 8.; 8.. The entry charges for the competition have been paid to the bank account of the Organiser, specified in clause 9.. The burden of proof with regard to proving compliance with the term of paying the entry charges lies with the Competitor. Any and all expenses related to paying the entry charges shall be borne by the Competitor. 8. Following the closing of the pre-registration, registeration for the competitions shall be possible at the secretariat of the competitions, pursuant to the competition schedule. 8. By submitting a participation application, the Competitor represents and warrants that: 8.. they undertake to comply with the rules and regulations of the competition; 8.. the competing vehicle corresponds to the technical conditions and requirements; 8.. the Competitor shall be liable for the loss or damage to the timing transponder; 8.. the Competitor understands that participating in motorsports competitions poses a hazard for their life and health as well as the equipment to be used, but nevertheless agrees to participate in the competitions at their own liability. 8.. The Organiser, the team members of the Organiser, the track owner and the team members of the track owner shall not be liable for any possible accidents and the consequences thereof. The Competitor shall discharge the afore mentioned persons from any liability.

4 9. Osavõtumaksud 9.. Osavõtumaksud Stardimaks 00 eurot. Eelregistreerimata võistleja stardimaks on 00 eurot, mis tasutakse võistluspaigas. 9. Eelregistreerimise korral loetakse võistleja registreerunuks raha laekumisel korraldaja kontole: Rallikrossi MTÜ, IBAN EE000, SWIFT kood/bic: HABAEEX Swedbank). Rallikrossi Arenduse MTÜ 0. Kindlustus 0.. EAL on sõlminud võistluste korraldamist silmas pidades vastutuskindlustuse If P&C Insurance ASga. Kindlustuspoliisi nr Tegemist on vabatahtliku vastutuskindlustuse ja ürituse korraldaja vastutuskindlustusega Eesti Autospordi Liidus registreeritud autospordivõistlustel. Kindlustussumma eurot iga juhtumi kohta. Omavastutus on 000 eurot iga kindlustusjuhtumi kohta.. Protestid, apellatsioonid.. Protestimaks ASN ettekirjutusena 00 EUR... Kui protesti lahendamine eeldab auto eri osade lahtimonteerimist ja hilisemat kokku panekut, tuleb protestijal tasuda tehnilise komisjoni määratav täiendav kautsion: - protest selgelt määratletud auto osa kohta (mootor, ülekanne, roolisüsteem, pidurid, elektriosad, kere jne.) 0 EUR. - protest kogu võistlusauto vastu 700 EUR. Kõik kulutused auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta: - protestijal, kui protesti ei rahuldatud. - protestitaval, kui protest rahuldati. Kui protesti ei rahuldatud ja tegelikud kulutused protesti lahendamiseks osutusid suuremateks, tasub vahesumma protestija. Väiksemate tegelike kulutuste puhul tagastatakse ülejääk protestijale.. Reeglitega nõustumine. Registreerides end ja osaledes antud võistlusel, nõustub iga võistleja, et.. on põhjalikult tutvunud FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksiga, mõistab seda ning kohustub täitma selles sätestatut... Ühtlasi annab ta nõusoleku alluda FIA Rahvusvahelises Spordi koodeksis sätestatud vaidluste lahendamise korrale ja karistustele... kinnitab, et tal ei ole tervisehäireid, mille korral FIA Spordikoodeksi kohaselt ei või autospordiga tegelda.. Apellatsioonimaksu kehtestab ASN ja selleks on 000 eurot. 0. Insurance 0. The EASU has set up a liability insurance regarding the running of events with If P&C Insurance AS. The number of the insurance policy is It is a voluntary liability insurance and an organiser liability insurance for events registered with the EASU. The insurance sum is EUR with a 000 EUR deductible per case.. Protests, appeals.. Protest fee, set by ASN, is 00 EUR.. If the protest requires dismantling and reassembly of different parts of the car, the claimant must pay an additional deposit specified by the scrutineers: - for a protest concerning a clearly defined part of the car (engine, transmission, steering, braking system, electrical installation, bodywork etc.): fee 0 EUR - for a protest involving the whole car: fee 700 EUR All expenses incurred by the executed work and by the transportation of the car shall be borne: - by claimant if the protest wad denied; - by the defendant if the protest was satisfied. If the protest was not satisfied and if the actual expenses incurred by the protest are higher than the deposit amount, the difference shall be borne by the claimant. In case of smaller real expenses, the rest will be returned to the claimant.. Any person, or group of persons, organising a Competition or taking part therein:.. Shall be deemed to be acquainted with the statutes and regulations of the FIA and the national regulations... Shall undertake to submit themselves without reserve to the above and to the decisions of the sporting authority and to the consequences resulting therefrom... Confirms that his/her healt condition allowes him/her to participate in autosport competition according to FIA Sporting Code... Appeal fee, set by ASN, is 000 EUR.. Karistused.. Karistused Rahvusvahelise FIA Spordikoodeksi (ja selle lisade), Kiirusalade võistlusmääruse, rallikrossi meistrivõistluste üldjuhendi ja võistlusjuhendi rikkumise eest määravad võistluste juht, korraldaja ja/või EAL. 9. Entry fees 9.. Entry fees Single event Entry fee pre-registration (participants of ERC series) 00 euros. Entry fee for drivers who register after the end of pre-registration 00 euros. 9. Pre-registration is considered successful if the money is transferd into the organiser s account. Rallikrossi MTÜ, IBAN EE000, SWIFT kood/bic: HABAEEX Swedbank Details of payment: Name of the competition, entry fee, name of competitor, class.. Penalties.. Penalties for any breach of the FIA International Sporting Code (and its appendices), the EASU National Sporting Regulations, the General Prescriptions of Estonian Rallycross and the Supplementary Regulations will be imposed by the Clerk of the Course, the organiser and/or the EASU.

5 . Reklaam.. Eesti Rallikrossi Komitee poolt kohustuslikuks määratud reklaamid peavad olema võistlusautole kinnitatud ülevaatuseks tehnilises komisjonis... Reklaamkleebise kandmise kohustusest (va peasponsor ja võistlejanumber) on võimalik loobuda makstes iga loobutava kleebise eest kahekordse osavõtutasu suuruse summa.. Punktis. nimetatud summa tuleb tasuda korraldaja kontole või kassasse enne registreerumise lõppu;. Kohustuslikke reklaame mittekandvaid ja punktis. toodud reklaamidest loobumise tasu mittetasunud võistlejad eemaldatakse võistlustelt.. Võistlejad peavad võimaldama korraldajal paigaldada võistlusautosse/le kaameraid.. Võistlejad peavad võimaldama korraldajatel kasutada võistlusautodesse/el kasutatavate kaamerate salvestusi, mida võidakse kasutada reklaamiks ja võistlusolukordade analüüsiks.... Pardakaamera on kaamera, mis on paigaldatud ohutult ja salvestab liikuvat pilti võistlusauto seest viisil, et kaamera pildist on üheselt näha võistlusrada, rool ja pedaalid.... Võistlejal on kohustuslik kasutada pardakaamerat, et võistluspäeva jooksul tekkida võivate võistlussituatsioonist tõusetuvate olukordade tõlgendamiseks kasutada oma võistlusauto kaamera salvestist. Selleks peab selle kaamera ja kaamera asukoha võistuste tehnilises kontrollis enne treeningsõitude algust registreerima. Kaamera peab salvestama pilti alates võistlusauto eelstardialasse sisenemisest kuni tagasi boksialale (finaalsõidus kinnisesse parklasse) jõudmiseni.... Võistluste kohtunikel on õigus nõuda ja arvestada situatsioonide tõlgendamisel kõiki kaameraid. Sõitja kohustus on garanteerida, et pardakaamera akul on piisavalt mahtu ning mälukaardil on piisavalt vaba ruumi.... Kohtunikul on õigus teha otsus võistleja kahjuks, kelle autol puudub pardakaamera pilt vaidlusalusest situatsioonist (pardakaamera ei salvesta (aku on tühjaks saanud või salvestusruum otsas, jne) kuni võistuselt diskvalifitseerimiseni.7 Kõiksugused müügi- ja muud turunduslikud tegevused, mis ei ole eelnevalt korraldajaga kirjalikult kooskõlastatud ja reguleeritud, on rangelt keelatud.. Advertising.. Every car must have reserved spaces for Organiser s advertising stickers Any car taking part in the Event must be presented by the driver or his official representative to scrutineering.. Mandatory advertising stickers shall be given to the Competitors upon registration. It is possible to withdraw from the obligation of wearing the advertising sticker (except for the main sponsor) by paying the double amount of entry fee for every removed sticker.. The amount specified in clause. shall be paid to the bank account or cash office of the Organiser before the end of term of registration.. Competitors who do not wear the mandatory advertisement stickers and have not paid the charges for the removal of stickers specified in clause. shall be excluded.. Competitors must allow the organizer to install cameras on/ in the racing car... Competitors must allow the organizer to use racing car video recordings, which may later be used for advertising and racind situations analysis.... Throughout the Competition, all Competitors must have installed in their car a judicial camera. It is the responsibility of each Competitor to ensure that the camera is positioned in such a way that the track, the steering wheel and the pedals are clearly visible, that the camera batteries are sufficiently charged and that the SD recording card is in place and has sufficient capacity to record all of the races in HD quality.... The penalty (up to disqualification from the Competition) for noncompliance will be at the discretion of the stewards. The weight of the camera system is included in the minimum weight of the car.... The onus is on the Competitor to ensure the judicial camera is switched on and. AUDIOVISUAALSED MATERJALID Korraldajal on õigus kasutada võistluste käigus toodetud audio- ja videomaterjale omal äranägemisel nende eest kellelegi täiendavat tasu maksmata ega eraldi kooskõlastust saamata. recording for all practice sessions, qualifying Heats, Semi-Finals and Finals. The camera must work as soon as the car enters the pre-grid area and must not be switched off until it returns to the paddock.... Championship officials must be able to access the footage at all times during the Competition following a protest or otherwise. The images must be viewed using the equipment (computer) of the Competitor, who must ensure this equipment is working.... Championship Judges have right to make a decision against driver who has not possible to give a video footage about investigation situation (video is not recording, battery has run out, not enought memory capacaty etc) until Judges has right to remove this driver from Competition..7 It is strictly forbitten to do any sort sales and marketing activities that are no regulated and cofirmed in written form.. AUDIO-VISUAL MATERIALS The Organiser shall, at its own discretion, have the right to use the audio-visual materials produced in the course of the competitions without paying any additional charges therefore to anyone and without receiving any specific approvals.. BOKSIKOHTADE JAOTUS. Võistlejate parklas asuvaid tehnilise boksi kohtasid ei broneerita. Võistlejad paigutatakse Võistlejate parklasse vastavalt korraldaja juhendamisele. Korraldajal on õigus Võistlejaid Võistlejate parklas Võistluse jooksul ümber paigutada;. Boksialas parkimine on lubatud vaid kehtivate parkimislubade alusel.. DIVISION OF PIT BOXES. The technical pit box locations situated in the competitors parking lot shall not be reserved. The Competitors shall be placed in the competitors parking lot, pursuant to the instructions of the Organiser. The Organiser shall have the right to relocate Competitors in the competitors parking lot in the course of the Competitions.. Parking in the pit box zone shall only be permitted on the basis of valid parking permits.

6 VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS. ÜLDREEGLID. Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks parklates ja publiku liikumisaladel on jalakäija liikumiskiirus (max 0 km/h); Parkimine on lubatud vaid parkimiskohtadena tähistatud kohtadele. Mittekorrektselt pargitud sõiduk võidakse teisaldada sõidukivaldaja kulul;. Rallikrossiraja väljasõidualadel ja evakuatsiooniteedel on viibimine keelatud selleks volitamata isikutel, välja arvatud juhul kui isik on sinna sattunud ringrajalt väljasõidu tulemusena;. Juhtimisõiguseta isikutel (va võistlejal) on parklates ja boksialal keelatud kasutada mootorsõidukeid. Laste tegevuse eest vastutavad laste vanemad või volitatud esindajad.. Suitsetamine on keelatud kõikides ruumides ning boksialal.. Korraldaja poolt määratud ametnike antud korraldused on täitmiseks kohustuslikud. Korralduste eiramise eest karistatakse Võistlejat kuni Võistlustelt eemaldamiseni.. GENERAL RULES. The maximum permitted speed of vehicles in parking lots and spectator traffic areas shall be the movement speed of pedestrians (max 0 km/h). Parking shall only be permitted in locations that have been designated as parking spots. Incorrectly parked vehicles may be removed at the expense of the possessor of the vehicle.. Unauthorised persons (exept drivers) are forbidden to stay at the run-off areas and evacuation routes of the track unless the person has reached such locations as the result of running off the track.. The use of motor vehicles by persons without the right to drive is prohibited. The parents of children or their authorised representatives are liable for the activities of children.. Smoking is prohibited in all indoor rooms and on the paddoc area.. The orders issued by the staff of the Organiser personnel are obligatory. Upon failing to adhere to the orders, the Competitor may be disqualified from the Competitions. 7. Autasustamine 7. Autasustamine toimub vahetult pärast iga EMV etapi lõppu. 7. Iga võistlusklassi finaalsõidu kolm paremat võistlejat on kohustatud osalema autasustamisel 7. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikate ja rahaliste auhindadega Auhinnarahad kõikides klassides. koht 0. koht 7. koht Auhinnarahad kantakse registreerija kontole. 7.. Korraldajatel ja sponsoritel on õigus välja panna eriauhindu. 7. Autasustamisel on kohustuslik kanda võistluskombinesooni. 8. Vastutus Võistluse korraldaja, ametnikud ega Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. 7. Prize-giving 7. The award ceremony shall take place immediately after each run. 7. It shall be compulsory for the top three Competitors of each class to participate in the award ceremony. 7.. Prizes for the event are cups and money 7... Prize money in divisions:. place 0. place 7. place Responsibility EASU and the organisers of the rallycross are not responsible for any accidents and their consequences. 9. INFO Võistluste täpne ajakava, eelsõitude koosseisud, stardinimekirjad,karistused, bülletäänid ja kõik muu võistleja jaoks oluline informatsioon on võistluste teadetetahvlil. Võistluse tulemused: Prize money will be paid by bank transfer account. 7.. Competition is open for special prizes. 7. Wearing the racing suit during the award ceremony shall be mandatory. 9. information The exact timetable of qualifications configurations, start lists, penalties, bulletins and any other competitor in the information important for the competition is on Official Notice Board. Race info and results:

7 Võistlusrada/Track

8 LISA. Reklaamide ja kleebiste paiknemine võistlusautol. APPENDIX. Spaces to be reserved for Organisers advertising stickers. Küljenumber/competition nr Esiklaasi number/competition nr + võistleja nimi tk; x0 cm tk; 0 x0 cm Reklaam /advertisement Reklaam /advertisement Võistlejanumbri alus/ competition nr Reklaam /advertisement EESTI MV RALLIKROSSIS EESTI MV RALLIKROSSIS Küljenumber/competition nr Reklaam /advertisement Nimi ja rahvuslipp Külgklaasi nr/ competition nr Kirja kõrgus ca 0 cm Kirja kõrgus cm tk; x 0 cm Reklaam /advertisement tk; 0 x 0 cm XTREM XTREM XTREM 00 tk; 0 x00 mm tk; 80x00 mm tk; 00 x 0 mm EESTI MV RALLIKROSSIS RALLIKROSS.EE tk,kõrgusega 00 mm tk; 0x0 mm Numbrialus, nn haiuim tk 00x0 (h) mm Sellel oleva numbri suurus: vähemalt 70 mm kõrge ja mm lai. 8

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 206 6. etapp Laitse rallikross 206 Laupäev,. august 206, Laitse rallikrossirada Harjumaa, Kernu vald, Hingu küla EAL reg. nr 8/RK OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 0 7. etapp Riia rallikross 0 Laupäev,. oktoober 0, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabariik VÕISTLUSJUHEND EAL reg. nr 8/RK Riia rallikross viiakse läbi

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Kulbilohu rallikross 2019 Laupäev, 11. mai 2019, K VÕTUJUHND/ UPPMNTAY GUATON OX T MTVÕTUD AKO 09. etapp Kulbilohu rallikross 09 aupäev,. mai 09, Kulbilohu rallikrossirada lva vald Tartumaa A reg. nr 9 /K OX AYCO TONAN CHAMPONHP 09 round Kulbilohu rallycross

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Vasalemma rallikross 2018 Laupäev, 11. augustil 20

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Vasalemma rallikross 2018 Laupäev, 11. augustil 20 LX T MTVÕTLUD ALLK 08 6. etapp Vasalemma rallikross 08 Laupäev,. augustil 08, Vasalemma rallikrossirada Harjumaa, Lääne-Harju vald, Vasalemma, Betooni tee AL reg. nr 76/K LX ALLYC TNAN CHAMPNHP 08 round

Rohkem

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU MEISTRIVÕISTLUSTE I etapp 1.MÕISTED 19.05.2018 VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND auto24ring auto- ja motoringrada koos kõigi sinna kompleksi kuuluvate ehitiste ja rajatistega, asukohaga

Rohkem

Microsoft Word _mulg_regs

Microsoft Word _mulg_regs Alo-TV Mulgi Ralli 2011 16.-17.september 2011 maal Eesti Autoralli MV ja KV 6. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele EAL reg.nr. 90/R-nat VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused Võistlus korraldatakse

Rohkem

V6ru_2013_juhend_EST_ENG

V6ru_2013_juhend_EST_ENG 6. VÕRUMAA TALVERALLI 2013 16.veebruar 2013.a. Võru Eesti Autoralli MV 1. etapp Baltic Winter Cup 2. etapp Korraldajad: G.M. Racing Spordiklubi, Eesti Autospordi Liit EAL reg. nr. 8/R 6 th VÕRUMAA WINTER

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE TALLINNA RALLI 2017 16. september 2017. a Harjumaa Tallinna Lahtised MV Korraldajad: Spordiklubi Edur MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg.nr.105/r Tallinna ralli on rahvuslik ralli. VÕISTLUSJUHEND Korraldamise

Rohkem

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf 1 SUUR VÕIDUSÕIT 2019 FIA-NEZ PÕHJA EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED SOOME RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED EESTI RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED BaTCC RINGRAJA MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU

Rohkem

Microsoft Word _saaremaa_regs_1

Microsoft Word _saaremaa_regs_1 44. Saaremaa Ralli 2011 07. 08. oktoober 2011 Saaremaa Eesti Autoralli MV ja KV 7. etapp A, N ja E rühma võistlusklasside autodele Michelini KV 7. etapp FIA NEZ Rally Cup EAL reg. nr. 88/R VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

_Mulgi_juhend

_Mulgi_juhend UKU-Mulgi Ralli 2012 14.-15.september 2012 maal Eesti Autoralli MV ja KV 5. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele ja Läti rallisprindi meistrivõistluste 7. etapp. EAL reg.nr. 78/R-nat VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

TALVERALLi2015juhend15.01.docx

TALVERALLi2015juhend15.01.docx 9. VÕRUMAA TALVERALLI 2016 19.-20. veebruar 2016.a. Võru Eesti Autoralli MV 2. etapp Leedu Autoralli MV 2. etapp Alexela Dmack Trophy 2. etapp Korraldajad: RoadBook MTÜ koostöös GM Racing SK Eesti Autospordi

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19. juuli 2014 Otepää, Tartu, Lõuna-Eesti Eesti 2014.a.autoralli meistrivõistluste 4.etapp Eesti 2014.a. juunioride rallimeistri 3.etapp 2014.a Michelini autoralli karikavõistluste 3.etapp Korraldajad:

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19.-20. juuli 2013 Otepää, Lõuna-Eesti Eesti autoralli meistrivõistluste 4. etapp Läti autoralli meistrivõistluste 5. etapp Michelini Eesti KV 4.etapp Michelini Läti KV 5. etapp Põhja-Euroopa regiooni

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta

3. TARTU RALLY september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. eta 3. TARTU RALLY 2016 23. - 24. september 2016.a. Tartu 3ᴿᴰ TARTU RALLY 2016 September 23-24, 2016 Tartu Eesti Autoralli MV 5. etapp Dmack Trophy 5. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit

Rohkem

Uus_TR17_Juhend

Uus_TR17_Juhend RR ESTONIA TARTU RALLY 14.-15. juuli 2017 Eesti Autoralli MV 4. etapp Alexela Dmack Trophy 4. etapp Korraldajad: Tartu Rally MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg nr: 68/R VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS

TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS TIKI TREILER Lääne-Eesti rahvaralli 2013 TIKI TREILER West-Estonia Amateur Rally 2013 01.06.2013 VÕISTLUSJUHEND SUPPLEMENTARY REGULATIONS Võistlusjuhend Tiki Treiler Lääne-Eesti rahvaralli 2013 1. juunil

Rohkem

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR

Eesti meistrivõistlused 2019, VII etapp Aravetel, septembril 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOOR 1. KORRALDAJA 2. RADA EESTI KARDISPORDI MEISTRIVÕISTLUSED 7. ETAPP EESTI KOOLINOORTE MEISTRIVÕISTLUSED UDO TOMANNI MÄLESTUSVÕISTLUS 13.-14.09.2019 ARAVETE KARDIRADA VÕISTLUSJUHEND Eesti Kardiliit Aadress:

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 04. augustil 2018. a Pärnumaal, Lääneranna vallas Lääneranna 1+1 rahvasprint 2018 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 72/RHS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 09. juulil

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND

Microsoft Word - V_ISTLUSJUHEND GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2011 viiakse läbi vastavuses FIA Rahvusvahelise Spordikoodeksi ja tema lisadega (FIA Spordikoodeks), 2011.a. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste üldjuhendiga (Üldjuhend),

Rohkem

Võistlejate info

Võistlejate info ESTONIAN GRAND PRIX 2019 FIA-NEZ NORTH EUROPEAN CHAMPIONSHIP FINNISH CAR RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN CAR RACING CHAMPIONSHIP BaTCC RACING CHAMPIONSHIP ESTONIAN MOTORBIKE CIRCUIT RACING CHAMPIONSHIP 27.06-30.06.2019

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO

PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOOT 13.-20. JUULI 2019 1. ÜLDINE 1.1. Korraldav kogu

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Print\A4\QualifyFull.pmt

Print\A4\QualifyFull.pmt - treening.. : Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Raitis VEINSTEINS Janis LAPSA Dainis DAMBERGS Valdis VANAGS Rudolfs SMITS Arnis ODINS Artis ABOLS Viesturs TILGASS Rimants FREIMANIS

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Microsoft Word - RaplaRalli2010_juhend.doc

Microsoft Word - RaplaRalli2010_juhend.doc Võistlusjuhend Autoralli RAPLA RALLI 2010 20.-21. augustil 2010. a Raplamaal Autoralli "Rapla Ralli 2010" on 2010. aasta Eesti MV IV etapiks sõiduautodele. Autoralli "Rapla Ralli 2010" on 2010. aasta Eesti

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem