SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt"

Väljavõte

1 SHB ET Bluetoothi stereo-peakomplekt

2 Sisukord 1 Oluline Kuulamisohutus Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ( EMF ) Üldine hooldus Vananenud toote äraviskamine Eemaldage integreeritud aku Teade Euroopa Liidu elanikele Kaubamärgid 5 2 Mis on karbis 6 3 Mida teil veel vaja on 7 4 Mida saate oma peakomplekti ja Bluetoothi muusika-/ hääleadapteriga teha 7 5 Bluetoothi stereo-peakomplekti ja USB Bluetoothi muusika-/ hääleadapteri ülevaade 8 6 Installige ja konfigureerige oma USB Bluetoothi muusika-/ hääleadapter 9 8 Bluetoothi peakomplekti kasutamine arvutiga Peakomplekti ühendamine USB Bluetoothi muusika-/hääleadapteriga 13 9 Peakomplekti kasutamine mobiiltelefoniga Mobiiliga ühendamine Peakomplekti kasutamine Bluetoothi stereo-peakomplekti kandmine Bluetoothi stereo-peakomplekti kasutusvõimalused Info aku oleku kohta Info hääle ja audio samaaegse kasutamise kohta Info FullSoundi kohta Automaatne voolusäästu režiim Tehnilised andmed Korduma kippuvad küsimused 19 7 Alustamine Laadige oma peakomplekti Peakomplekti ühildamine Peakomplekti ja arvuti ühildamine Peakomplekti ja mobiili ühildamine 12

3 1 Oluline 1.1 Kuulamisohutus Oht Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kasutate kõrvaklappe suurel helitugevusel kuulamiseks, ning reguleerige helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise aeg. Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti allnimetatud juhiseid. Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul. Jälgige, et kuulmise kohanedes te ei reguleeriks helitugevust pidevalt suuremaks. Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule enam, mis teie ümber toimub. Võimalikes ohuolukordades peaksite olema ettevaatlik või seadet ajutiselt mitte kasutama. Selle peakomplekti kasutamine sõidu ajal, nii et mõlemad kõrvad on kaetud, ei ole soovitatav ning võib mõnes piirkonnas olla seadusevastane. Teie enda turvalisuse huvides hoiduge tähelepanu hajutavast muusika kuulamisest või telefonikõnedest, kui viibite liikluses või mujal võimalikes ohtlikes oludes. 1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF) 1 Philips Electronics toodab ja müüb mitmeid tarbijatele mõeldud tooteid, millel, nii nagu teistelgi elektroonilistel seadmetel, on omadus saata välja ja võtta vastu elektromagnetilisi signaale. 2 Üks Philipsi juhtivaid äripõhimõtteid on võtta oma toodete juures tarvitusele kõik vajalikud meetmed tervise ja ohutuse kaitseks, tagada vastavus kõigile kehtivatele õiguslikele nõuetele ning arvestada EMF-i standardeid, mis kehtivad tootmise hetkel. 3 Philips on pühendunud selliste toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele, mis ei kahjusta tervist. 4 Philips kinnitab, et kui firma tooteid kasutatakse nii, nagu on ette nähtud, on need tänapäeva teaduslikest tõendusmaterjalidest lähtuvalt ohutud. 5 Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste EMF-i ja ohutuse standardite väljaarendamisel ning see võimaldab Philipsil oma toodete puhul varakult standardiseerimise edasisi arenguid arvestada. EESTI

4 1.3 Üldine hooldus Rikete ja talitushäirete vältimine: Ärge jätke peakomplekti suure kuumuse kätte. Ärge pillake peakomplekti maha. Ärge asetage peakomplekti vette. Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni ega abrasiive sisaldavaid puhastusvahendeid. Kui puhastamine on vajalik, kasutage selleks pehmet riiet, mis on vajadusel väheses vees või vedeldatud pehmes seebis niiskeks tehtud. Kasutamis- ja hoidetemperatuuridest Ärge kasutage ega hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alla -15 C (5 F) või üle 55 C (131 F), kuna see võib aku kasutusiga lühendada. 1.4 Vananenud toote äraviskamine Teie toode on disainitud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja detailidest, mida saab taastöödelda ja -kasutada. Kui tootel on tähisena kasutatud ratastega prügikonteinerit, millele on rist peale tõmmatud, siis tähendab see, et toode kuulub Euroopa direktiiviga 2002/96/EÜ reguleeritavasse valdkonda. Palun uurige välja elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalik kogumiskord. Palun käituge oma kohalike reeglite kohaselt ning ärge visake oma vananenud tooteid tavalise olmeprügi hulka. Kui viskate vananenud tooted õigesse kohta, aitate ennetada võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. 1.5 Eemaldage integreeritud aku Kui teie elukohas ei ole elektrooniliste toodete kogumise või taaskasutuse süsteemi, saate keskkonda kaitsta ka nii, kui enne peakomplekti äraviskamist eemaldate aku ja taaskasutate seda. Palun viige aku akude kogumise ja taaskasutamise kohta. Aku eemaldamine hävitab toote. Enne aku eemaldamist tehke kindlaks, kas peakomplekt on toiteadapterist lahti ühendatud. Aku saate eemaldada, kui järgite allkirjeldatud juhiseid. 1 Rebige vasakult kõrvaklapilt polster ära. 2 Eemaldage kruvid, mis hoiavad paigal kõlari kaant. 3 Avage kaitseümbris. 4 Lõigake läbi aku juhtmed. 5 Eemaldage aku. Aku asub vasaku kõrvaklapi sees 1. Rebige polster ära 2. Eemaldage kruvid 3. Avage kaitseümbris 4. Eemaldage aku 4

5 1.6 Teade Euroopa Liidu elanikele EESTI Käesolevaga avaldab Philips Consumer Lifestyle, BG P&A, et Philipsi Bluetoothi peakomplekt SHB6111 vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele direktiivi asjakohastele sätetele. Lugege oma kasutusjuhendi CD juurkaustast või lisalehelt Vastavusdeklaratsiooni. 1.7 Kaubamärgid Kaubamärgid on ettevõtte Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate kaubamärkide omanike omand. Bluetoothi sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. omand ja nende märkide mis tahes kasutamine Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt toimub litsentsi alusel. 5

6 2 Mis on karbis: Bluetoothi peakomplekt USB laadimiskaabel Kiiresti alustamise juhend CD koos kasutamisjuhendiga Bluetoothi muusika-/hääleadapter 3 Mida teil veel vaja on: Mobiiltelefoniga kasutamise jaoks: Mobiiltelefon, mis võimaldab Bluetoothi stereo-voogedastust, s.t sobib Bluetoothi A2DP profiiliga. Bluetoothi muusika-/hääle dongliga kasutamise jaoks: Saadaoleva USB-pordiga arvuti Windows 2000 või uuem versioon Skype 3.2 või uuem versioon. Põhifunktsioone toetavad ka Google Talk, MSN Messenger, Yahoo Messenger Windows Media Player versioon 10 või uuem. Põhifunktsioone toetavad ka itunes, RealPlayer, WinAmp Traadita käed-vabad-ühenduse jaoks: Bluetooth Headset profiil (HSP) või Bluetooth Handsfree profiil (HFP). Traadita stereo kuulamiseks: Bluetooth Advanced Audio Distribution profiil (A2DP). Traadita muusika reguleerimiseks: Bluetooth Audio Video Remote Control profiil (AVRCP). Peakomplektil on Bluetooth Version 2.0, kuid see töötab ka teisi Bluetoothi versioone omavate seadetega, mis toetavad ülalmainitud profiile. Muud seadmed (elektronmärkmikud, Bluetoothi adapterid, MP3 mängijad jne) sobivad samuti, kui neil on samad Bluetoothi profiilid, mis peakomplektilgi. Need profiilid on:

7 4 Mida saate oma peakomplekti ja Bluetoothi muusika-/hääleadapteriga teha EESTI Oma Philipsi peakomplektiga saate: Pidada traadita käed-vabad-vestlusi Juhet kasutamata kuulata muusikat Juhet kasutamata reguleerida muusikat Lülitada seadet ümber kõnedelt muusikale ja vastupidi Oma Philipsi USB Bluetoothi muusika- /hääleadapteriga saate: lubada Bluetoothi traadita tehnoloogiaga ühilduvaid arvuteid muusika kuulamiseks ja IP-suhtluseks

8 5 Bluetoothi stereo-peakomplekti ja USB Bluetoothi muusika- /hääleadapetri ülevaade Bluetoothi stereo-peakomplekt VOL VOL + Charging Laadimissokkel socket OptiFiti ear kõrvaklambri loop adjustment reguleerimine LED LED-märgutuli indicator light Microphone Mikrofon Bluetoothi muusika-/hääleadapter LED, ühildamise ja ühendamise nupp

9 6 Installige ja konfigureerige oma USB Bluetoothi muusika-/hääleadapter Bluetoothi muusika-/hääleadapteri installimiseks pole vaja eraldi tarkvara, kuna see on adapteris eelinstallitud. Otsige oma arvutil üles vaba USB-port ja sisestage Bluetoothi muusika-/hääleadapter. Uue riistvara leidmisel tuvastab ja kuvab Windows selle. Kui teilt küsitakse seadme draiverit, valige Install the software automatically ( Installi tarkvara automaatselt ) ja vajadusel taaskäivitage arvuti. Windows installib Bluetoothi muusika- /hääleadapteri vaikimisi sättega Windows preferred audio device ( Windowsi eelistatud audioseade ) iga kord, kui ühendate adapteri oma arvuti USB-porti. See tähendab, et teie muusikat edastatakse läbi Bluetoothi muusika-/hääleadapteri teie Bluetoothi peakomplekti, mitte teie kõlaritesse ega muusse teie arvutisse eelnevalt installitud audioseadmesse. Ka salvestuste jaoks kasutatakse Bluetoothi peakomplekti mikrofoni. Kui te ei soovi, et USB muusika-/hääleadapter oleks teie Windows preferred audio device ( Windowsi eelistatud audioseade ), toimige järgmiselt: 1 Avage oma arvuti aken Sounds and Multimedia properties ( Heli ja multimeediumite atribuudid ). Akna leiate, kui järgite menüürada: Start (Start) Settings (Sätted) Control Panel (Juhtpaneel) Sounds and Multimedia (Heli ja multimeediumid). 2 Klõpsake vahekaarti Audio ( Heli ) ja valige Sound Playback ( Heli esitamine ) ja Sound Recording (Heli salvestamine) seade, mida eelistate kasutada (Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika-/hääleadapteri asemel). 3 Kinnitage valikut, klõpsates o.k. ( OK ). Kui soovite algsed sätted taastada, minge samasse menüüsse ja asendage kirjed väljadel Sound Playback ( Heli esitamine ) ja Sound Recording (Heli salvestamine) kirjega Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter ( Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika-/hääleadapter ). Või võite sama tulemuse saavutamiseks Bluetoothi muusika-/hääleadapteri USB-pordist lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada. Konfigureerige Skype või muud IP-kõne rakendused, et kasutada Bluetoothi muusika-/hääleadapterit: Veenduge, et Skype kasutab peakomplekti 1 Avage Skype. 2 Minge Tools (Tööriistad) Options (Suvandid) General (Üldine) Audio Settings (Helisätted) ja valige Microphone ( Mikrofon ) ja Ringing ( Helistamine ) seadmeks Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter ( Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika-/hääleadapter ). Windows XP versioonist madalamates versioonides valige USB Audio Device ( USB audioseade ), kui pole võimalik valida Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter ( Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika-/hääleadapter ). 3 Kui kasutate Skype ist erinevat IP-kõne rakendust, veenduge, et vastavad sätted on õigesti määratud. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake vastava programmi kasutusjuhendit. EESTI

10 Konfigureerige Windows Media Player või muud muusikapleierite rakendused, et kasutada Bluetoothi muusika-/hääleadapterit: Veenduge, et Windows Media Player kasutab peakomplekti 1 Avage Windows Media Player. 2 Minge Tools (Tööriistad) Options (Suvandid) Devices (Seadmed) ja valige kirje speaker ( kõlarid ). Kõlarite atribuutide all valige heli esitamise seadmeks Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter ( Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika-/hääleadapter ). (Windows XP versioonist madalamates versioonides valige USB Audio Device ( USB audioseade ), kui pole võimalik valida Philips SHB6111 Bluetooth music / voice adapter ( Philipsi SHB6111 Bluetoothi muusika- /hääleadapter ). 3 Kui kasutate Windows Media Playerist erinevat muusikapleierit, veenduge, et vastavad sätted on õigesti määratud. Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake vastava programmi kasutusjuhendit. 10

11 7 Alustamine 7.1 Laadige oma peakomplekti Aku optimaalse võimsuse ja kasutusea tagamiseks laadige akut kuus tundi, enne kui kasutate peakomplekti esimest korda. Hoiatus Kasutage ainult originaalset USB-laadimiskaablit. Teise laadija kasutamine võib teie peakomplekti kahjustada või selle katki teha. Asetage USB-laadimiskaabel oma arvuti USBpessa ja ühendage ühendage laadimiskaabel peakomplekti laadimispessa. Ettevaatust Enne laadimist lõpetage oma kõne, kuna peakomplekti ühendamine laadijaga katkestab poolelioleva kõne. Laadimise ajal põleb LED-indikaatori punane tuli. LED lülitub välja, kui laadimine on lõpetatud. Tavaliselt kestab täislaadimine neli tundi. Laadimise ajal saate peakomplekti kasutada. 7.2 Peakomplekti ühildamine Bluetoothi stereo-peakomplekt tuleb Bluetoothi adapteri ja mobiiltelefoniga ühildada enne, kui selle vastava seadmega esmakordselt ühendate ja kasutama hakkate. Ühildamine loob ainulaadse krüpteeritud lingi teie peakomplekti ja USBadapteri või mobiiltelefoni vahel. Ühildada tuleb enne kui kasutate peakomplekti koos USBadapteriga või mobiiltelefoniga esimest korda või pärast rohkem kui kahe Bluetoothi seadme ühildamist teie peakomplektiga. Teie peakomplekt saab oma mällu salvestada kuni kaks ühildatud seadet; kui ühildate rohkem kui kaks seadet, kirjutatakse vanim ühildatud seade üle. Ühildamine erineb ühendamisest, kuna ühildada tuleb tavaliselt vaid korra, aga telefoni ja peakomplekti tuleb ühendada iga kord, kui üks neist seadmetest lülitati välja või oli väljaspool levi piirkonda Peakomplekti ja arvuti ühildamine EESTI Vihje Te saate säästa energiat ja kaitsta keskkonda, kui võtate laadija pärast laadimise lõpetamist vooluvõrgust välja. Peakomplekti ühildamiseks arvutiga veenduge esmalt, et peakomplekt on laetud ja väljalülitatud ning Bluetoothi muusika-/hääleadapter on arvutiga ühendatud. Lülitage peakomplekt ühildamisrežiimile, hoides all nuppu kuni LED-tuli hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma. Peakomplekt jääb ühildamisrežiimile 5 minutiks. Vajutage Bluetoothi muusika-/hääleadapteril nuppu Pair & Connect ( Ühilda ja ühenda ), kuni LED-tuli hakkab vaheldumisi punaselt ja roheliselt vilkuma. Te kuulete pikka piiksu, mis kinnitab ühildamise õnnestumist ning peakomplekti LED-tuli hakkab puna-sinisese vilkumisese asemel korrapäraselt iga kolme sekundi tagant siniselt vilkuma. 11

12 7.2.2 Peakomplekti ja mobiili ühildamine Veenduge, et peakomplekt on laetud, teie mobiil on sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon on võimaldatud. Kontrollige oma telefoni kasutusjuhendit, et õppida Bluetoothi kasutama oma telefonis. 1 Kui peakomplekt on väljalülitatud, vajutage nuppu, kuni LED-tuli hakkab vaheldumisi punaselt ja siniselt vilkuma. Peakomplekt jääb ühildamisrežiimile 5 minutiks. 2 Ühildamine koosneb tavaliselt mõnest lihtsast sammust, mis on allpool välja toodud; üksikasjade teadasaamiseks vaadake palun oma telefoni kasutusjuhendit. 3 Avage oma mobiilis menüü, mille nimi on tavaliselt Häälestus, Seaded, Bluetooth või Ühenduvus. Valige suvand, et leida või otsida Bluetoothi seadmeid. Mõne sekundi järel peaks teie telefon näitama, et on leidnud seadme Philips SHB Valides oma mobiiltelefonis seadme Philips SHB6111, peate arvatavasti kinnitama ühildamise ja sisestama salasõna. Palun sisestage peakomplekti salasõna 0000 (neli nulli). Pärast edukat ühildamist loob peakomplekt ühenduse mobiiltelefoniga. Eduka ühildamise kinnituseks kuulete pikka piiksu ning peakomplekti punaselt/siniselt vilkuv LED-tuli muutub iga kolme sekundi järel vilkuvaks siniseks tuleks. 12

13

14 9 Peakomplekti kasutamine mobiiltelefoniga 9.1 Mobiiliga ühendamine Lülitage peakomplekt sisse, vajutades, kuni LED-tuli hakkab põlema. Kui peakomplekt on sisse lülitatud, loob see automaatselt ühenduse viimase seadmega, millega ühenduses oli. Kui viimati ühenduses olnud seade ei ole saadaval, üritab peakomplekt luua ühendust eelviimasena peakomplektiga ühenduses olnud seadmega. Kui te lülitate mobiili või Bluetoothi funktsiooni sisse pärast peakomplekti sisselülitamist, siis ühendage peakomplekt oma mobiili Bluetoothi menüüst. 9.2 Peakomplekti kasutamine Koputus Hoidmine > 1 sek Peakomplekti kontrollimiseks koputage peakomplekti nuppudel, hoidke neid all ja koputage kaks korda. Koputus, hoidmine ja topeltkoputus erinevad nupu vajutuse kestuselt ja kiiruselt. Topeltkoputus 14

15 Järgmine tabel näitab, kuidas peakomplekti kasutada. Selleks et: Tehke järgmist: Heli ja LED-indikaator tagasiside Siseneda ühildamisrežiimi Vajutage, kuni LED-tuli hakkab Vaheldumisi välgatav punane/ vilkuma sinine vaheldumisi punaselt/siniselt Lülitada peakomplekt sisse Hoidke 2 sekundi jooksul all nuppu 3 x punane välgatus: aku tühjeneb 2 x punane välgatus: > 25% akut alles 1 x sinine välgatus: > 50% akut alles Üks pikk piiks Lülitada peakomplekt välja Hoidke vähemalt 4 sekundi jooksul all nuppu Esitada muusikat või peatada Koputage muusika esitamine Lõpetada muusika esitamine Koputage samaaegselt nuppe ja Liikuda ühe pala võrra edasi/ Koputage või tagasi Lülitada FullSound sisse/välja Hoidke samaaegselt nuppe ja 4 sekundi jooksul all Reguleerida helitugevust Vajutage nuppu VOL- või VOL+ Võtta vastu kõne / Lõpetada Koputage kõne Keelduda kõnest Hoidke all Üks pikk piiks Valida viimast numbrit uuesti Koputage kaks korda Kaks lühikest piiksu Aktiveerida häälvalimine * Hoidke kuni kuulete piiksuvat heli Lülitada mikrofon hääletu peale Koputage kaks korda (kõne ajal) Valjenev toon: On (sees) Vähenev toon: Off (väljas) Üks lühike piiks Lühike piiks iga 5 sekundi järel, kuni hääletu olek lülitatakse välja Suunata kõne oma telefoni* Hoidke all Üks lühike piiks Teised olekut märkivad indikaatorid: Ühendatud Bluetoothi seadmega (ooteajal või muusikat kuulates) Sinine tuli vilgub iga 3 sekundi järel. EESTI Ühildamiseks valmis Sees, kuid pole ühendatud Kõne Aku tühjeneb *Saadaval vaid juhul, kui seda toetab teie mobiiltelefon Ühildamisrežiimis vilgub LED-tuli katkematult vaheldumisi punaselt ja siniselt. Sinine tuli vilgub kiiresti. Telefoni helisemise ajal vilgub sinine tuli kiiresti (kaks korda sekundi jooksul). Pärast kõne vastuvõtmist aeglustub ühe korrani sekundis. Sinise LED-tule asemel vilgub punane. Lühike topeltpiiks kuuldub iga minuti järel, kui rääkimiseks jääb aega 5 minutit või vähem. 15

16 10 Bluetoothi stereopeakomplekti kandmine OptiFiti kaelapaelal on ergonoomiliselt optimeeritud liigend, mis on optimaalseima kasutusmugavuse võimaldamiseks asetatud kõrvaklapi keskele. Selle optimeeritud sobitamise tulemus on ideaalne heli, mis on võimalik tänu sellele, et kõlar asub täpselt teie kõrva kuulmekäigu kohal. Selleks et muuta peakomplekti sobivaks, seadke kõrvaklambrid suurima asendi peale, mis on märgitud tähega L. Võtke peakomplekt mõlemasse kätte nii, et mikrofon jääb väljapoole, ning asetage peakomplekt oma kõrvadele. Peakomplekti kandes tehke see endale sobivaks, liigutades kõrvaklambrite reguleerimismärke üles-alla, kuni leiate asendi, mis on teile sobivaim. 11 Bluetoothi stereopeakomplekti kasutusvõimalused 11.1 Info aku oleku kohta Kohe pärast peakomplekti sisselülitamist näitab LED-tuli aku olekut. LED-tule käitumine Punane vilgub 3 x Punane vilgub 2 x Sinine vilgub 1 x Aku olek Alla 25% akut alles Alla 50% akut alles 50% või rohkem akut alles LED-tuli välgatab vahetpidamatult punaselt, kui rääkimiseks jääb umbes viis minutit. Samuti kuulete iga minuti järel kaht lühikest piiksu, mis meenutavad teile, et peate kõne lõpetama või suunama selle oma telefoni ümber, kuna aku hakkab tühjenema. 16

17 11.2 Info hääle ja audio samaaegse kasutamise kohta Teie Bluetoothi stereo-peakomplekt saab luua ühenduse ühe Bluetoothi audioseadmega (mis toetab Bluetoothi A2DP ja AVRCP profiile) ja samal ajal ühe Bluetoothi suhtlusseadmega (mis toetab Bluetoothi HFP või HSP profiile). Seega saate ühendada oma Bluetoothi stereopeakomplekti Bluetoothi stereot võimaldava telefoniga, et kuulata nii muusikat kui ka teha kõnesid, või Bluetoothi telefoniga, mis ei toeta Bluetoothi stereot (A2DP), et teha kõnesid, ja samal ajal ka Bluetoothi audioseadmega (Bluetoothi võimaldav MP3 mängija, Bluetoothi audioadapter jne), et kuulata muusikat. Ühildage kindlasti enne oma telefon Bluetoothi peakomplektiga, seejärel lülitage nii telefon kui ka peakomplekt välja, et seejärel ühildada Bluetoothi audioseade Info FullSoundi kohta FullSound on programmeeritav digitaalheli kõrgendamise algoritm, mis töötab teie Bluetoothi peakomplektis asuva võimsa protsessori toel. See taastab ja tugevdab bassi, kõrgeid toone, stereoefekte ja pakitud muusika dünaamikat ning pakub loomulikumat, n-ö päriskõla kogemust, tuginedes aastatepikkusele heliuuringutele ja -seadistamisele. Aktiveerituna vähendab FullSoundi funktsioon muusika esitamise aega mitte rohkem kui 10%. See funktsioon on aktiivne toote ostmisel; FullSoundi välja- või sisselülitamiseks hoidke nelja sekundi jooksul samal ajal all ja. FullSoundi sisselülitamise järel kuulete ühte lühikest piiksu ning väljalülitamise järel kahte lühikest piiksu Automaatne voolusäästu režiim EESTI SwitchStreami funktsiooniga saate kuulata muusikat ning samal ajal kontrollida oma kõnesid. Isegi kui kuulate muusikat, on kõne saabudes helinat kuulda ning te saate kõne vastu võtta, kui vajutate nupule. Kui teie peakomplekt ei leia viie minuti jooksul Bluetoothi seadet, millega ühendust luua, lülitub see automaatselt säästurežiimile. 17

18 12 Tehnilised andmed Kuni 14 tundi esitus- ja rääkimisaega Kuni 300 tundi valmisoleku aega Tavapärane täislaadimisaeg: <4 tundi Taaslaetav Lithium-Polymeri aku (360 mah) Peakomplekt: Bluetooth 2.0+EDR (efektiivne andmekiirus); Bluetoothi muusika- /hääleadapter: Bluetoothi 1.2 profiili tugi: Bluetoothi stereo (A2DP täiustatud helijaotusprofiil), AVRCP audio-video kaugjuhtimisprofiil, HSP peakomplekti profiil, HFP käed-vabad profiil FullSoundi digitaalheli kõrgendamine OptiFiti ergonoomiline disain Töötamisala kuni 10 meetrit (33 jalga) Üksikasjad võivad ette teatamata muutuda. 18

19 13 Korduma kippuvad küsimused EESTI Bluetoothi peakomplekt ei lülitu sisse. Aku on kohe tühjaks saamas. Laadige oma Bluetoothi peakomplekti. Ei saa mobiiltelefoniga ühendust. Bluetooth on blokeeritud. Deblokeerige Bluetooth oma mobiilis ning telefoni sisselülitamise järel tehke seda ka peakomplektiga. Mobiiltelefon ei suuda peakomplekti leida. Peakomplekt võib olla ühenduses mõne varem ühildatud seadmega. Lülitage hetkel ühenduses olev seade välja või liikuge levialast välja. Ühildamine võib olla lähtestatud või peakomplekt on juba mõne teise seadmega ühildatud. Alustage ühildamisprotsessiga nii, nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud. Telefonist tuleva heli kvaliteet on väga halb või heli voogedastus ei tööta üldse. Telefon ei pruugi sobida A2DP-ga ning võib toetada vaid (mono) HSP/HFP-d. Kontrollige oma telefoni sobivust. Heli kvaliteet on halb ning kuulda on kärinat. Bluetoothi heliallikas on levipiirkonnast väljas. Vähendage kaugust peakomplekti ja Bluetoothi heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused. Ma küll kuulen, kuid ei saa oma seadmel muusikat reguleerida (nt jätta vahele edasi/tagasi). Bluetoothi heliallikas ei toeta AVRCP-d. Vaadake kasutusjuhendist teavet oma heliallika kohta. Kordusvalimine ei tööta. Teie mobiil ei pruugi seda funktsiooni toetada. Häälvalimine ei tööta. Teie mobiil ei pruugi seda funktsiooni toetada. Peakomplekt on ühendatud Bluetoothi stereot võimaldava telefoniga, kuid muusikat kuuldub ainult telefoni kõlarist. Telefonil saab võib-olla valida, kas kuulata muusikat kõlari või peakomplekti kaudu. Vaadake oma telefoni kasutusjuhendist, kuidas muusikat peakomplekti ümber suunata. Ma ei kuule oma BT muusika-/ hääleadapteri kaudu muusikat või häält. Helisätted pole õiged. Määrake oma arvuti helisätted vastavalt peatükis 6 toodud juhistele. Taaskäivitage muusikapleier ja IP-kõne rakendus. Peakomplekt ei laadi USB-laadimiskaablit kasutades või laadib väga aeglaselt. USB-port annab vähe toidet või ei anna üldse toidet. Teie USB-port peaks väljastama 500mA. Proovige laadida oma arvuti tagaküljes asuva muu USBpordi või voolu väljastava USB-jaoturi abil. Lisainfo saamiseks külastage palun 19

20 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Register your product and get support at Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend

Register your product and get support at   Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Register your product and get support at www.philips.com/welcome Bluetooth stereo headset SHB6017/10 SHB6017/28 ET Kasutusjuhend Sisukord 1 Tähtis 2 Kuulmise ohutus 2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd

Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti kasutusjuhend 1. TÄNAME! Täname Sind Jabra CRUISER 2 Bluetooth autokomplekti ostmise eest ja loodame, et jääd selle kasutamisega rahule. Palun loe enne seadme kasutamist

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc

Microsoft Word - Creative Zen V quickstart.doc Õnnitlus 1 Õnnitleme! Täname Teid, et ostsite Creative ZEN V! Järgnevalt sellest, kuidas seadet kasutada. Mängija kõiki omadusi tutvustab põhjalikumalt seadmestamise ja rakenduste CD-l (Installation and

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Panda_ET.book

Panda_ET.book HP PRO VEEBIKAAMERA KASUTUSJUHEND Version 1.4.ET Part number: 575739-001 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Äratoodud informatsioon võib muutuda ette teatamiseta. Ainsad garantiid

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

CD190/195 Estonian user manual

CD190/195 Estonian user manual Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/welcome CD190 CD195 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised 3 2 Teie telefon 4 Komplektis 4 Telefoni ülevaade 5 Telefonialuse

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

302110_EE

302110_EE DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 EE Alustamine JUHISED Osade nimekiri Kõrvaklappide pistik Salvestuse/

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

Microsoft Word - CobraMT975.doc

Microsoft Word - CobraMT975.doc COBRA MT975 Raadiosaatjad. KASUTAMINE: MicroTALK raadiosaatjad töötavad PMR 446 MHz lainealadel ning vastab kõikidele raadioseadmeid puudutavatele asjakohastele standarditele. Raadiosaatjaga töötamisel

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem