Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Liidupäev 2014 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäev"

Väljavõte

1 MTÜ EESTI SÕUDELIIT 2014.a LIIDUPÄEVA PROTOKOLL Liidupäeva toimumise aeg: 25.veebruar 2014, Algus kell 16.00, lõpp kell Liidupäeva toimumise koht: Tallinn, Valge tn 16, EMT peakontori koosolekusaal Liidupäeva avab peasekretär Robert Väli kes teatab, et esindatud on 10-st Sõudeliidu liikmest 7: Pärnu Sõudekeskus Kalev, Pärnu Sõudeklubi, SAK Tartu, Spordiklubi Energia, Sõudespinning, Tallinna Sõudeklubi, Viljandi Sõudeklubi. Puuduvad Aidu Spordiklubi, Eesti Invaspordi Liidu ja Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindajad, seega on kohal otsustusvõimeline kvoorum. Peasekretär teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov ja koosoleku protokollijaks Ruth Vaar. Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 häält; OTSUS: valida koosoleku juhatajaks Mihkel Klementsov ja protokollijaks Ruth Vaar. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häälte lugejaks Robert Väli. Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 vastu. OTSUS: kinnitada häälte lugejaks Robert Väli. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku, et 11/02/2014 väljasaadetud Liidupäeva kutses märgitud päevakorras teha muudatus: vahetada omavahel päevakorrapunktide 2 ja 3 järjekord, st revisjonikomisjoni aruande ettekanne eelneks finants- ja majandusaasta aruande kinnitamisele. Liidupäeva päevakord: 1) 2013.a tegevusaruanne 2) Revisjonikomisjoni ettekanne 3) 2013.a tegevuse finantsaruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine 4) 2014.a tegevuse põhisuundade kinnitamine 5) 2014.a klubide aasta- ja sisseastumismaksude kinnitamine 6) 2014.a eelarve 7) Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses asumisega peasekretäri ametisse. Hääletamise tulemus: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 (null). OTSUS: kinnitada päevakord vastavalt koosoleku juhataja poolt väljapakutule 1.päevakorrapunkt: 2013 aasta tegevusaruanne. Ettekandjad: peasekretär R.Väli ja president R.Kilk Peasekretär, R.Väli: aastal toimunud olulisemad sündmused olid: 1) FISA Coaches Conference ja FISA aastalõpu gala korraldamine Tallinnas, mille üheks eesmärgiks oli teadvustada Eestit maailma sõudeavalikkuse hulgas. See eesmärk saavutati. Rahulolu nii korraldajate kui osavõtjate poolel. 2) FISA CC varjus toimus ka teine üritus FISA kohtunike eksam ja seminar. Samuti esmakordselt Eestis. Tulemuseks järgmine rahvusvahelise kategooria kohtunik Priit Purge. 3) Struktuursed muudatused sõudeliidus. 1

2 4)Sportliku poole pealt jäi küll võitmata loodetud medalid EM-lt ja MM-lt kuid samas tuleb väga tugevaks saavutuseks pidada M4x viiendat kohta MM-l ja medalid kõikidelt MK etappidelt 1 hõbe ja 2 pronksi aasta Liidupäeval seatud eesmärgid ja nende täitmine punktide kaupa. 1) Sõudeliidu Arengukava koostamine; Arengukava koostamist alustati juulis 2013, läbis ja 3 lugemist juhatusele kuid jäi muude pakiliste asjade vahel. Mustand lõpetatakse I kv ) Võita medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt ( EM, MM ja Universiaad). Konkreetselt nimetatud võistlustelt medaleid ei saadud kuid võideti MK I etapil hõbe ja MK II ja III etapil pronksmedalid, mida tuleb lugeda heaks saavutuseks nagu ka MM 5.kohta M4x paadil. 3) Eesti sõudekeskuste materiaalse baasi arendamisele kaasaaitamine; Niivõrd kuivõrd see Sõudeliidu poolt tehtav on, seda ka tehti. Eelkõige know-how edastamisega asjaomastele instantsidele. 1) Aidu VSK poolt juhitud ja Eesti Energia AS poolt rajatud Aidu Sõudekanali süvis 2) Viljandi linna poolt algatatud Viljandi sõudestaadioni eskiislahendused. 4) Taotleda EOK-lt ja Haridusministeeriumilt ja Kultuurkapitalilt võimalust noorte ettevalmistuskeskuse taaskäivitamist koos talendiotsimisprogrammiga. Teemat on arendatud kuid käega katsutavaid tulemusi pole saavutatud. Töö jätkub peatreeneri juhtimisel. 5) FISA treenerite konverentsi korraldamine Tallinnas; Konverents on edukalt läbi viidud. Rahulolu on nii korraldajate kui ka osavõtjate poolel. Lisaks treenerite konverentsile toimus esmakordselt Eestis ka FISA kohtunike eksam ning seminar. Eksami edukalt sooritanud rahvuskategooria kohtunik Priit Purge omandas FISA rahvusvahelise kategooria litsentsi. 6) Noorsõudjate ja klubide arvu suurendamine võeti Sõudeliidu liikmeks 2 uut klubi: Tallinnas Sõudespinning MTÜ ja Aidu Spordiklubi Lüganuse vallas. 7) Üliõpilasspordi, eriti Tartu Ülikooli sõudmise jätkusuutlik arendamine; Teema on päevakorral kuid alles algstaadiumis. U23 vanuseklass ja üliõpilassport on omavahel tihedalt seotud seetõttu on ülioluline tagada jätkusuutlik areng peale seda kui noorsportlased on siirdunud gümnaasiumist ülikoolidesse ja noorte vanuseklassist U23-vanuseklassi, mis on baasiks täiskasvanute koondisele. 8) Tallinna potentsiaali realiseerimine; Tallinnas on olnud märgatavaid edasiliikumisi. Kui 2013 noorte MV-l oli Tallinnast 0 (null) osavõtjat, siis 2013 lõpul on leitud treener (Aleksei Lipintsov), ühtlasi on Tallinnas asutatud uus klubi Sõudespinning MTÜ ning sisesõudmise osas on Harku sõudebaas huvilistele juba kitsaks jäänud. 9) Noorte treenerite arengu motiveerimine; Sõudeliidul üksi on raske arengut motiveerida. Teema on mingil määral ka alaliiduülene. Siiski on EOK eraldanud 2014 aastal 7200 palgafondi järelkasvukoondise treeneri ametikoha loomiseks ja palkamiseks. Treenerid saavad palka klubides keda finantseerib KOV või kohalik spordikool, seetõttu on esimene sõna selles küsimuses öelda KOV-il ja klubidel. Sõudeliidu roll saab olla nö klubiüleses tegevuses, suhtlemises EOK ja riigi institutsioonidega saamaks juurde vahendeid noortetreenerite palkamiseks. 10) Propageerida lihtsamate ja odavamate nn. õppepaatide ja rannikusõudmispaatide kasutamist; Teema pole leidnud laiemat kõlapinda ega huvi. Hetkel tundub, et valdav seisukoht on selline, et pigem korjata raha juurde ja osta peaaegu õige paat kui poolpidune õppepaat Rannikusõudmine (meresõudmine) võiks olla Eesti rannajoone pikkust arvestades olla lähituleviku teema kuid teemaga edasimineksuks on vaja entusiaste, kes asutaksid meresõudmisega tegelevad klubid. Siinjuures peab 2

3 arvestama asjaoluga, et nii nagu akadeemilise sõudmise arendamise jaoks ei piisa linnast vaid on vajalik ka akadeemilise sõudmise jaoks sobivat veekogu, nii meresõudmise jaoks ei piisa merest vaid on vajalik, et mere ääres oleks piisava suurusega asula kus oleks võimalik klubi asutada ning oleks elanikkond kelle hulgast harrastajaid leida. President, R.Kilk: 1) Eesti sõudmine on liikunud oma teed vaikselt ja suhteliselt stabiilselt, see on õige. Arengukava peaks välja minema aastani 2025, konkreetsemalt Eesti sõudmise 150. aastapäeva tähistamiseni. 2) Rahvusvahelistele nõuetele vastavad sõudestaadionid tuleb valmis saada (Aidu ja Viljandi) 3) Peame arvestama sellega, et kui 2020 tahta korraldada FISA tiitlivõistlust, siis seab see meie ette täiesti uue olukorra organisatsiooni, vabatahtlike ja uute rahvusvahelise kategooria kohtunike ettevalmistamise vajaduse. 4) Juhatuse koosolekud on muutunud konkreetsemaks ning juhatuse liikmed on aktiivsemad jälgimaks juhatuse otsuste täitmist. 5) Tuleks kaasajastada Sõudeliidu kodulehte nii, et kogu sõudmist puudutav informatsioon oleks sealt kätte saadav ja et meie koduleht oleks esmaseks infoallikaks sõudmisse alase info hankimiseks. 6) Tuleb tegeleda eesti tiitlivõistluste ülekandmisega internetti analoogselt Alfa võistlusega. Kuna suurim meediahuvi on koondise katsevõistluste ja Eesti MV vastu, siis esmalt tuleks tegeleda just nende võistlustega. 7) Meil on 2 eliiti kuuluvat koondise paatkonda, tuleks julgemalt kombineerida erinevaid atleete erinevatesse paatkondadesse. 8) Tartus on astutud samme, et viia lõpule SAK Tartu klubi ja klubiümbruse kaasajastamine. 9) Sõudjad ja sõudeaktiiv võiksid julgemalt osaleda poliitikas ja kandideerida valimistel. Küsimused: Juhatuse liige, T.Rapp: Kas tegevusaruanne läheb ka esitatud sõnastuses majandusaasta aruandesse (MAA)? R.Väli: Mõtlemise koht praegu esitasin punktid sellises järjekorras ja sõnastuses nagu need 2013 Liidupäeval kirja pandi. p.3: Pärnu sõudeklubide ja Pärnu linna vaheline koostööleping tuleks ära mainida. p.4: Pärnulinnas toimib koostöös EOKga olümpialootuste projekt p.7: pandi eelmisel aastal arengusuundadesse sisse seetõttu, et läbi ülikoolide tuleb palju tippsportlasi. p.9: Pärnu SK-s on see toimunud. p.10: Pärnus on üks kolmene paat olemas: Revisjonikomisjoni (RK) esimees, J.Vaiksaar: p.4: EOK tegi Omavalitsusliiduga projekti, seda ei saa lugeda Sõudeliidu teoks. Pärnu SK Kalev, M.Killing: Päris nii ei olnud, et EOK tuli ja tegi ärgem häbenegem oma tegemisi. Tallinna SK, M.Klementsov: Täienduseks presidendi ettepanekutele võistluste ülekandmise osas Alfa 2014 ajal see juba toimis. R.Väli lisab juurde, et 2005.a Eesti MV ja Sõpruse regatil edastati Levira AS abiga samuti elav pilt distantsilt. 2.päevakorrapunkt: Finants ja majandusaasta aruanne R.Väli: varem pole MAAd Liidupäeval kinnitatud, piirdutud on vaid vana hea Exceliga. Selle kohta tegi revisjonikomisjon märkuse. Tavapäraselt on MAA tehtud valmis juunikuus, kinnitatud juhatuse liikmete poolt ja saadetud Äriregistrisse. Sel korral sai MAA koostamine koheselt ette võetud ja Liidupäeva materjalide hulgas on ta esitatud kujul, nagu ta praegu registris kinnitamata kujul on. 3

4 RK liige, R.Vaimand: Sellega peab tegelema raamatupidaja, mitte R.Väli. R.Väli: see ongi tehtud raamatupidaja poolt, PS peab kursis olema ja võtma ette vajalikud meetmed. Jutt käis sellest, et eelmistel kordale pole MAAd kui sellist üldse päevakorras olnud kuid seadus seda nõuab ja seekord sai see kiirustades, kuid siiski tehtud. J.Vaiksaar: Paluks näidata eelmise aasta Exceli versiooni Liidupäeval oli kinnitatud eelarves miinus ca 14000, nüüd on 19229, midagi on valesti. Aruandesse on tekkinud lisaread ja asjad, mida me pole arutanud. R.Väli: teistmoodi on vaid see, et 2013 Liidupäeva versioonis oli tulemiks miinus 13971, sealjuures tulu poolele oli pandud aastalõpu konto jääk Konto jäägi kajastamine ei sobi eelarve tabelisse, see on rahavoogude teema, seda esiteks ja teiseks, kirjendatud konto jääk pole täpne. Võttes konto jäägi tulu poole pealt maha saame = , milline number ongi praeguses versioonis esitatud. Eelarve ülesehitus on täpselt samasugune nagu ta 2013 Liidupäeval vastu võeti. Kui ridu on juurde tekkinud, siis need kulud või tulud, mida 2013 eelarve koostamise aegu polnud teada. Näiteks FISA CC, lisandunud sponsorid jm T.Rapp: Meil on MAA kinnitamine, misasi on raamatupidaja aruanne? Exceli tabel on informatiivne. Kui otsime hälbeid, siis see on teine teema. Eelkõige on vaja MAA lõppversiooni, puudu on seotud osapooled ja tehingud nendega jne. M.Klementsov: Aluseks tuleks võtta MAA. Klubide arv on vale 7 asemel peaks olema 10. R.Väli: esitatud MAA versioon pole lõplik, ebatäpsused kõrvaldatakse. 3.päevakorrapunkt: Revisjonikomisjoni ettekanne 1) R.Vaimand: Revisjonikomisjoni aruanne on lisatud Liidupäeva materjalide hulka. Tekkis diskussioon RK aruandes mainitud Kalevi aerulaba kujunduse üle, mida pole registreeritud. M.Killing: Millise dokumendi alusel tekkis RK aruandesse p.4 (Kalevi aerulaba värvidest), see ei ole meie tegemata töö! J.Vaiksaar: see oli märkus Sõudeliidule, mitte Kalevi klubile. R.Vaimand: me ei otsi süüdlasi vaid teeme ettepanekuid. R.Väli: pole muud probleemi kui see, et Kalevi uus aerulaba kujundus on Sõudeliidu kodulehele Liikmete rubriiki panemata. T.Rapp: RK on ära teinud suure töö, juhatus peaks punktid läbi töötama järgmisel koosolekul. M.Killing: kas maainimesele arusaadavad vormid jäävad alles, nagu seni kasutatud Exceli tabel on? 2) J.Vaiksaar esitab RK aruande 2, mis käsitleb Sõudeliidu organisatsioonilist poolt. T.Rapp: Kas RK aruande viimane lause tähendab seda, et juhatus peaks tagasi astuma? J.Vaiksaar: Sõudeliit peaks tegutsema klubide huvides. * J.Vaiksaar teeb ettepaneku, et RK liige peaks olema kutsutud juhatuse koosolekule. R.Väli: sel juhul võiks ka Kohtunike komisjoni esimees juhatuse koosolekul osaleda? J.Vaiksaar: Kohtunike pädevus piirdub vaid võistlustega. Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada finants-, majandusaasta ja tegevusaruanne ning revisjonikomisjoni aruanne esitatud kujul. Hääletuse tulemus. 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu. OTSUS: Kinnitada finantsaruanne, majandusaasta aruanne, 2013 tegevusaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. 4

5 4.päevakorrapunkt: 2014.a põhisuundade kinnitamine Liidupäevale esitatud versioon: 1) 2014 EM: a. Kolme paadiga finaali (M4x, M2x, N1x) b. Võita M4x paadiklassis kuldmedal 2) 2014 MM: a. Võita medal M4x paadiklassis b. M2x jõuda finaali, sh mitte kaotada võitjale üle 5 sek. c. N1x saavutada vähemalt 9. koht 3) Naiste sõudmine teravdatud tähelepanu alla a. Moodustada U23 MM-ks N4- ja N4x paatkonnad tugevam neist lähetada MM-le 4) Taaskäivitada 8+ projekt 5) Alustada tööd FISA City Sprint i maaletoomiseks, mis on oluliseks eelduseks, et aastal korraldada Eestis FISA tiitlivõistlus. 6) Korrastada Sõudeliidu regulatsioonid. Osalejate täiendused: T.Rapp: Lisada noortega tegelemise ja kandepinna laiendamine J.Vaiksaar: jätkata 2013 arengusuundade täitmist. Sh noortel peab olema kasutada tehase odavaim korralik paat. Sõudeliit ei pea neid paate kinni maksma see oleks klubi ja sponsorite vaheline teema. Jätkata noortele vajalike paatide hankimise projekti. J.Tults: Südameasjaks peaks olema Audentese laadse osakonna loomine. Paatide projektist: Paadi hind on ca 2000, võiks olla kohustus, et B-klass võistleb neil paatidel. Koosoleku juhataja: Lisada 2013 a arengusuundade kaks esimest punkti + p.4 kaheksapaadi projekt üliõpilaste MM-ks Püstitada noorte vanuseklassi eesmärgiks: ühes poiste paadiklassis MM-i B-finaali Tütarlastel komplekteerida MMi-kõlbulik paatkond. U23 meeste eesmärgid MMks: võita medal paarisaerulisel paadiklassil. Hääletamise tulemus: 7 (seitse) poolt, 0 (null) vastu. OTSUS: kinnitada 2014 arengusuunad järgmiselt: 1) Sõudeliidu Arengukava koostamine ja kinnitamine 2) 2014 EM: Kolme paadiga finaali (M4x, M2x, N1x), võita M4x paadiklassis kuldmedal 3) 2014 MM: Võita medal M4x paadiklassis, M2x jõuda finaali, sh mitte kaotada võitjale üle 5 sek, N1x saavutada vähemalt 9. koht 4) Naiste sõudmine teravdatud tähelepanu alla, moodustada U23 MM-ks N4- ja N4x paatkonnad tugevam neist lähetada MM-le 5) Taaskäivitada 8+ projekt üliõpilaste MM-l osalemiseks. 6) Alustada tööd FISA City Sprint i maaletoomiseks, mis on oluliseks eelduseks, et 2020 aastal korraldada Eestis FISA tiitlivõistlus. 7) Korrastada Sõudeliidu regulatsioonid. 8) Sõudeliidu Arengukava koostamine; 9) Noorte vanuseklassi sportlikud eesmärgid 2014: Poisid vähemalt ühe paadiga jõuda MMi B-finaali, Tüdrukud komplekteerida MMi kõlbulik paarisaeru paatkond 10) U23 eesmärgid: võita MM-l medal meeste paarisaeru paadil. 5.päevakorrapunkt: Klubide aasta ja sisseastumismaksude kinnitamine: Juhatuse poolt esitatud ettepanek on, et Sõudeliidu klubide summaarne aastamaks võiks ära katta Sõudeliidu poolt makstava FISA aastamaksu 835 /aastas, seega oleks Sõudeliidu liikmemaks 83,50 iga liikme kohta aastas. J.Vaiksaar: kas FISA liikmemaksu 2014 aasta liikmemaksu arve on saabunud? 5

6 R.Väli: jah on. Arve saabus 21/01/2014, maksetähtaeg on 31/03/2014. J.Vaiksaar: Miks peab Sõudeliidu liikmemaks olema seotud FISA liikmemaksuga? R.Väli: Ei ole ega pea olema otsest seost FISA liikmemaksu ja Sõudeliidu liikmemaksu vahel. Sõudeliidu liikmemaks on vähemalt kümmekond aastat püsinud samal tasemel ja peasekretäri ettepanek juhatusele oli, et Sõudeliidu liikmemaksu võiks ja peaks tõstma ning vähemalt selle määrani, et see kataks ära FISA liikmemaksu. See oleks ka loogiline, sest FISA ees on Sõudeliit klubide katusorganisatsiooniks. J.Vaiksaar: Kui Sõudeliit saab liikmeid juurde, kas see tähendab, et liikmemaksu näol saab Sõudeliit tulu? R.Väli: Jah! See on igal juhul tulu (mistahes summa puhul). J.Vaiksaar teeb ettepaneku jätta liikmemaks samaks, st 60 klubi kohta. Pigem otsida liikmeid juurde, et puuduoleva summa katta. Koosoleku juhataja: panen hääletamisele 2 varianti: 1) Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruseks 60 liikme kohta: Poolt 1 (üks) hääl, erapooletuid 6 (kuus) häält 2) Sisseastumise- ja liikmemaksu suuruseks 83,50 Poolt 5 (viis) häält, vastu 1 (üks) hääl, erapooletuid 1 (üks) hääl. OTSUS: Sõudeliidu liikmemaksu suuruseks kehtestada 83,50 klubi kohta. 6.päevakorrapunkt: a eelarve R.Väli: 2014 eelarve on üles ehitatud maksimaalselt sarnasena raamatupidamise kontoplaaniga. NB! Read ja on läinud vahetusse: peab olema Pärnu SK, SAK Tartu. Eelarve on koostatud põhimõttel, et kulud ületaksid tulusid sel määral, et oleks võimalik tagastada 2013.aaastal saadud laen kahelt juhatuse liikmelt summas (üksteist tuhat ). Eelarves on kirjas soovid, mõned kulud nagu stardipontoonide remont või Pärnus toimuvate võistluste kulud tuleb juhatuses läbi arutada. J.Vaiksaar: Milliseid rajatisi on plaanis remontida. R.Väli: Ujuvaid, nagu stardipontoonid jms J.Vaiksaar: SAK Tartu paadisildu oleks samuti vaja remontida. Kas klubid ei peaksise oma paadisildu remontima? T.Rapp: jutt käib stardipontoonidest ja starteri sillast, mida on vaja võistluste korraldamiseks, mitte klubile. T.Rapp: jätta ära sõna klubile, Asendada Pärnu sõudestaadioni rajatiste remont Ujuvrajatiste rmondiga. J.Vaiksaar: Milleks on vaja tõlketöid?. M.Killing: Sportlastele on seda vaja! R.Väli: FISA Reeglid peavad olema kättesaadavad eesti keeles. Lisad on veel tõlkimata. Sportlastelt ega treeneritelt ei saa eeldada ega nõuda inglisekeelsest juriidilisest tekstist arusaamist. Tulude poolel on 2500 tõlketööde raha, mida loodame saada Kulka-lt, kui seda raha ei saa või saab vähem, siis vastavalt ka teostatud tõlketöid on vähem. J.Vaiksaar: M4x reisib palju kuid reisikindlustust eelarves pole!? R.Väli: tegu on näpukaga. Kindlustuspoliisid on äsja sõlmitud ja makstud, eelarvetabelist on M4x summa lahter tühjaks jäänud kuid see sisaldub M4x kogukuludes. J.Tults: teenindava personali kindlustused on arvestatud võistluskulude sisse. J.Vaiksaar: Miks ei ole kajastatud laenu? R.Väli: Laenu kirjendamine eelarvetabelis pole sobiv koht, see on rahavoogude komponent. Eelarve kajastab tulusid ja kulusid. Kui me teame, et meil on laenukohustus , siis järelikult peavad tulud selle võrra kulusid ületama, et oleks võimalik laen tagastada. Inforeana võib selle kirjutada eelarve tabeli alla eraldi reana. M.Killing: Mõistlik oleks eelarvesse kirjutada lihtsalt stipendium mitte treeneri stipendium. Lisaks võtta stipendiumite ridadel nimed eest ära. Koosoleku juhataja paneb aasta eelarve koos koosolekul esitatud täiendustega hääletusele: Hääletuse tulemused: Poolt 7 (seitse) häält, vastu 0 (null) häält. 6

7 7.päevakorrapunkt: Juhatuse liikme tagasikutsumine. Koosoleku juhataja: kuna R.Väli on kinnitatud palgalise peasekretäri ametisse, siis tulenevalt Sõudeliidu põhikirja loogikast on ta esitanud tagasiastumise avalduse. Hääletamise tulemus: 6 (kuus) poolt, 1 (üks) erapooletu. OTSUS: Rahuldada tagasiastumisavaldus 25/02/2014 seisuga. Protokolli lisad: Lisa 1: Sõudeliitu liikmete volitused Lisa 2: Liidupäevale registreerinute nimekiri Lisa 3: Revisjonikomisjoni aruanne Lisa 4: majandusaasta aruanne ja tegevuse finantsaruanne Lisa 5: aasta eelarve Lisa 6: R.Väli tagasiastumise avaldus Koosoleku juhataja Mihkel Klementsov Protokollija Ruth Vaar 7

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22.

Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu Põhikiri Mittetulundusühingu Eesti Reservohvitseride Kogu (edaspidi: Kogu) põhikiri on kinnitatud 22. juunil 1997. a. Võrus sõlmitud asutamislepinguga.

Rohkem

Eesti Sõudeliidu Arengukava

Eesti Sõudeliidu Arengukava Eesti Sõudeliit Eesti Sõudeliidu arengukava Perioodil 2002 kuni 2012 Arengukava koostas: Eesti Sõudeliit Eduard Laur, Sõudeliidiu peasekretär Arengukava kinnitas: Eesti Sõudeliidu juhatus Tarmo Kõuts,

Rohkem

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93

EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 EESTI SOUDELIIT ESTONIAN ROW1NG ASSOOATK3N FEOCRAHON ESTO*». iociftb OA VKOH Nr. 1'93 SöoaefckiW,P&KJ2tT p&rnu röõscuse 97 t*. 45797 Kx>rmi,õflJb sõuöevõisctusi Recconõib sporõiinvettcari \föici2aj,as

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ESL_PÕHIKIRI_

ESL_PÕHIKIRI_ EESTI SUMOLIIDU PÕHIKIRI I ÜLDSÄTTED Eesti Sumoliit (ametliku lühendina ESL, edaspidi kasutatud Liit) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü

Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ü Väljaandja: K-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2003, 66, 1539 Vastu võetud 07.05.2003 nr 16 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999,

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4

Kuldkaruke Kohtla-Järve 20kg 23kg 26kg 29kg 32kg 35kg 1 Tristan Kiipus, Tulevik 2 Eryk Krawczyk, Kuldkaru 3 Ivan Chykhlin, Kuldkaru 4 Kohtla-Järve kg kg 6kg 9kg kg kg Tristan Kiipus, Tulevik Eryk Krawczyk, Kuldkaru Ivan Chykhlin, Kuldkaru Krsitaps Suncelis, Real Andrei Lapin, Kuldkaru Reigo Lain, Tapa VSK Reigo Koov, Tulevik Raian Romantšuk,

Rohkem

Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“

Lääne Maakonna Spordiliit „Läänela“ Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogu koosolek 19. november 2015.a. kell 17.30 19.30 Haapsalus, Lihula mnt.10 Spordikeskuse kohvikus. Kohal olid: 1.Spordiklubi Risti (Ülle Lass, volituse alusel) 2.

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout

EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 122 kuupäev: 11.12.2012 koht: EJL algus: 15:00 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija: Riina

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll

LHKK juhatuse ekoosoleku protokoll Juhatuse elektroonse koosoleku protokoll..07 nr Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoor toimus 0. oktoober 09. oktoober 07 kell 7.00. Taotlemiseks olid avatud alameedet, mille eelarve maht oli kokku 4 756

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem