EST_Web_TEW-652BR(3.21)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EST_Web_TEW-652BR(3.21)"

Väljavõte

1 Lühike paigaldusjuhend TEW-652BRP 3.21

2 Sisukord Eesti 1 1. Enne alustamist 1 2. Riistvara paigaldamine 3 3. Traadita ruuteri seadistamine 5 Tõrkeotsing 9 Wireless Tips 10 Version

3 1. Enne alustamist Eesti Pakendi sisu ŸTEW-652BRP ŸMitmekeelne lühike paigaldusjuhend ŸCD-ROM (kasutusjuhendi) ŸVõrgukaabel (1.5m/4.9ft) ŸToiteplokk Minimaalsed nõuded süsteemile ŸSissepaigaldatud traat- või traadivaba ühendusega võrgukaardiga arvuti (Märkus: Soovitav on seadistada traadivaba ruuterit läbi traatühendusega arvuti.) ŸVeebibrauser: Internet Explorer (6.0 või uuem) ŸInterneti püsiühendus ŸInstalleeritud kaabel- või DSLmodem 1

4 Interneti teenusepakkuja (ISP) informatsiooni kogumine Palun kontrollige oma interneti püsiühenduse tüüp üle interneti teenusepakkujaga ja veenduge, et Teil on olemas kogu informatsioon ühe alljärgneva ühendustüübi kohta: 1. Saada IP aadress automaatselt (DHCP) Host Name (soovituslik) Mac aadressi kloonimine (valikuline) Eesti 2. Fikseeritud IP ühendus või DHCP WAN IP Address:... (näiteks ) WAN Alamvõrgumask:... WAN Võrguvärava IP aadress:... DNS Serveri Address 1:... DNS Serveri Address 2: PPPoE automaatse IP aadressiga Kasutajanimi: Salasõna: Kinnita Parool: 4. PPPoE fikseeritud IP aadressiga Kasutajanimi: Salasõna: Kinnita Parool: IP aadressiga:... (nt ) 5. PPTP või Russian PPTP Tüüp (Dünaamiline IP või staatiline IP) Minu IP aadress:... (nt ) Subnet Mask:... Gateway:... Serveri IP:... PPTP konto: PPTP Parool: Korrake parooli: 6. L2TP või Russia L2TP Tüüp (Dünaamiline IP või staatiline IP) Minu IP Address:... (nt ) Subnet Mask:... Gateway:... Server IP:... L2TP konto: L2TP Parool: Korrake parooli: 7. Russia PPPoE Tüüp (Dünaamiline IP või staatiline IP) Kasutajanimi: Salasõna: Kinnita Parool: IP aadressiga:... (nt ) 2

5 2. Riistvara paigaldus Eesti Märkus: Enne paigaldamist koguge kokku Interneti püsiühendust puudutav informatsioon. Vajaduse korral võtke ühendust Teie Interneti teenuse pakkujaga (ISP) 1. Veenduge, et Teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel. Samuti kontrollige, et olete ühenduses internetiga, külastades veebiaadressi Internet Cable/DSL Modem 2. Lülitage välja oma kaabel või DSL modeem. 3. Ühendage lahti võrgukaabel kaabel- või DSL modemi ja oma arvuti küljest. 4. Ühendage võrgukaabli üks ots TEW-652BRP LAN portidesse. Ühendage kaabli teine ots arvuti Etherneti porti. 5. Ühendage võrgukaabli üks ots TEW-652BRP WAN porti. Ühendage kaabli teine ots modemiga. 6. Ühendage AC toiteplokk TEW-652BRP iga ja seejärel seinakontakti. Lükake toitelüliti "On" asendisse. 3

6 7. Lülitage sisse oma kaabel või DSL modem. Oodake kui LED'id näitavad, et modeem on korralikult üles laadinud. Rohkem infot leiate modemi kasutusjuhendist. Eesti 8. Kontrollige, et esipaneelil põlevad järgmised tuled: Power (roheline), Status (roheline), LAN (roheline), WAN (roheline) ja WLAN (roheline). 4

7 3. Traadita ruuteri seadistamine Märkus: Soovitav on seadistada traadivaba ruuterit läbi traatühendusega arvuti. Eesti 1. Avage oma veebibrauser, sisestage aadressi aknasse ja vajutage Enter. 2. Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning seejärel klikkige Login. Vaikimisi on: User s name: admin Password: admin Märkus: Kasutajanimi ja salasõna on tõstutundlikud. 3. Ekraanile ilmub automaatselt viisard. Kui viisard ei ilmu automaatselt, klikkige Wizard. 5

8 Eesti 4. Klikkige Next. 5. Sisestage Password, kinnitage Password ja seejärel klikkige Next. Vaikimisi Password on admin. 6. Valige oma Time Zone ja seejärel klikkige Next. 7. Klikkige Next. Märkus: Enamikel juhtudel vaikimisi LAN & DHCP serveri seaded on kõik korras. 8. Häälestage seadistused vastavalt sellele informatsioonile, mille saite oma ISP'lt. Seadistamiseks järgige viisardi juhiseid. Märkus: Igal Internetiühendusel võivad olla erinevad häälestused. 6

9 Eesti 9. Valige Enable for Wireless LAN. Valige Disable, kui te ei soovi ühegi traadvaba arvutit või seadet ühendada antud seadmega. 10. Sisestage ainulaadne SSID (Arvutivõrgu nimi). Ärge kasutage nimetust, mis võiks olla asukoha tuvastamiseks, nagu "Kuuskede perekonna arvutivõrk". Valige midagi, mille järgi oleks teil endal lihtsam tuvastada oma võrku, kui otsite saadaolevaid traadivabu võrke. 11. Enamikel juhtudel, on vaikimisi kanal hea. 12. Klikkige Next. Märkus: 1: Et hoida võõraid eemal teie arvutivõrgust, oleks soovituslik kasutusele võtta traadivaba krüpteerimine. Traadita ruuteri krüpteerimise seadistuste kohta vaadake lisainformatsiooni kasutusjuhendist Cdplaadil. 2: Kui ruuteril on krüpteerimine sisse lülitatud, siis peab kõikidel traadivabadel arvutitel ja seadmetel kasutama sama krüpteeringu võtit. 13. Klikkige Restart. 14. Oodake umbes 10 sekundit, kuni ruuter teeb alglaadimise. 7

10 15. Avage veebibrauser ja sisestage URL (nt. et veenduda internetiühenduse olemasolus. Eesti Paigaldus on lõppenud Täpsemat teavet TEW-652BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt Teie seadmete registreerimine Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines Täname, et te valisite TRENDnet i. 8

11 Tõrkeotsing 1. Ma sisestan Interneti brauseri aadressi aknasse kuid veateade teatab The page cannot be displayed. Kuidas ma saaksin TEW-652BRPs veebi konfiguratsiooni lehe? 1. Kontrollige uuesti oma riistvara seadistusi järgides instruktsiooni sektsiooni Veenduge, et LAN ja WLAN lambid põlevad. 3. Veenduge, et TCP/IP häälestus on paigaldatud Obtain an IP address automatically (vaata samme allpoolt) Windows 7 1. Minge Control Panel, klikkige Network and Sharing Center, klikkige Change Adapter Settings ja siis tehke hiire parem klikk Local Area Connection ikoonil ja siis klikkige Properties. 2. Klikkige Internet Protocol Version 4(TCP/IP), siis klikkige Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP address automatically. Windows Vista 1. Minge Control Panel, klikkige Network and Internet, klikige Network and Sharing Center, klikkige Manage Network Connections ja siis parem klikkige Local Area Connection ikoonil ja klikkige Properties. 2. Klikkige Internet Protocol Version 4(TCP/IP), siis klikkige Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP address automatically. Windows XP/ Minge Control Panel, topel-klikkige Network Connections ikooni, ja peale seda tehke parem-hiireklik Local Area Connection ikoonil ja siis klikkige Properties. 9

12 2. Klikkige Internet Protocol (TCP/IP), siis klikkige Properties. Peale seda klikkige Obtain an IP address automatically. 4. Vajutage tehase reseti nuppu 15 sekundit. 2. Ma ei ole kindel, millist Interneti ühendust minu Cable/DSL modem kasutab. Kuidas ma seda teada saan? Võtke ühendust oma Interneti teenuse pakkujaga (ISP), et saada õiget informatsiooni. 3. Viisard ei ilmunud ekraanile. Mida ma peaksin tegema? 1. Klikkige vasemal pool oleval Wizard`il. 2. Veebibrauseri ülaosas ilmub teade Pop-up blocked. Paremklikkige teatel ja valige Always Allow Pop-ups from This Site. 3. Kuni see on end üles laadinud ja seejärel ühendage ruuterile toide taha. 4. Ma järgisin viisardi juhiseid, aga ei saa Internetiga ühendust. Mida ma peaksin tegema? 1. Kontrollige oma Internetiühendust otseühendust Teie modemist. 2. Võtke ühendust oma ISP ja veenduge, et kõik teie seadistused Interneti kasutamiseks on õiged. 3. Tehke alglaadimine nii modemile ja ruuterile. Ühendage modemi ja ruuteri toitejuhtmed lahti. Oodake 30 sekundit ja ühendage toide modemisse tagasi. Oodake, kui modem on ennast korralikult üles laadinud ja peale seda ühendage toide ruuteriga. 5. Kõik seadistused on õiged, kuid ma ei saa ruuteriga traadivaba ühendust. Mida ma peaksin tegema? 1. Kontrollige veelkord et traadivabal ruuteril WLAN lamp põleb. 2. Tehke alglaadimine TEW-652BRP'le. Ühendage lahti TEW-652BRP toitejuhe. Oodake 15 sekundit ja ühendage TEW-652BRP toide tagasi. 3. Contact the manufacturer of your wireless network adapter and make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The preset SSID is TRENDnet Ruuteril võib olla krüpteering sisse lülitatud. Et kontrollida, kas traadivabadus on lubatud, logige ruuteri konfiguratsiooni ja klikkige Wireless. 5. Palun vaadake traadivaba nõuannete lõiku, kui Teil on jätkuvalt traadivaba ühendusega probleeme. Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi TEW-652BRP kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toega. 10

13 Wireless Tips The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an environment. Assign your network a unique SSID Do not use anything that would be identifying like Smith Family Network. Choose something that you would easily identify when searching for available wireless networks. Do not turn off the SSID broadcast The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues. The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption with a strong and varied encryption key. Note: after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please make a note of them for future reference. You will need this information to connect your wireless computers to the wireless router/access point. Change the channel Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6. If you have a site survey tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring access points to minimize interference from them. If your site survey tool does not display the channel try using channels 1 or 11. Change the channel bandwidth If you are using an n router or access point you can also make the following changes. Change the channel bandwidth to 20/40MHz. This will provide the highest possible performance using an n device. Also, if using n you should be securing the network with WPA2 security. Note: Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g). You may not get n performance as these forms of encryption are not supported by the n specification. Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow. There should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to propagate. Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of shelving or enclosures. There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless devices. 1. Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at an angle. The more material the signal has to pass through the more signal you will lose. 11

14 2. Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of a wireless device. Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount of obstructions between them. 3. Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less dense material such as dry wall. Dense materials like metal, solid wood, glass or even furniture may block or degrade the signal. 4. Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless devices. 5. Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors. 6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency can potentially drop the wireless signal. Although the phone may not be in use, the base can still transmit wireless signals. Move the phone's base station as far away as possible from your wireless devices. If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing additional access points. The use of higher gain antennas may also provide the necessary coverage depending on the environment. 12

15 GPL/LGPL General Information This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM. Please also go to ( or ( for specific terms of each license. The source codes are available for download from TRENDnet's web site ( for at least three years from the product shipping date. You could also request the source codes by contacting TRENDnet Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: Fax: Informations générales GPL/LGPL Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit. Veuillez également vous rendre en ( ou en ( pour les conditions spécifiques de chaque licence. Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site ( durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit. Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: Fax: Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" ( netfilter project und die freie Software Linux mtd (Memory Technology Devices) Implementation ( 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version test 3 v ( sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell-und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter ( Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM. Sie können Quell-und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage im Downloadbereich ( downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet Manhattan Place, Torrance, CA U.S.A -, Tel.: , Fax: die Software anfordern. Información general sobre la GPL/LGPL Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ( GPL ) o la Licencia pública general limitada de GNU ( LGPL ). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto. Consulte también el ( ó el ( para ver las cláusulas específicas de cada licencia. Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet ( durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto. También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: Fax: Общая информация о лицензиях GPL/LGPL В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту. В пунктах ( и ( изложены конкретные условия каждой из лицензий. Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet ( в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта. Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: Fax:

16 GPL/LGPL informações Gerais Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar ou para os termos específicos de cada licença. Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet ( por pelo menos três anos da data de embarque do produto. Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA.Tel: , Fax: GPL/LGPL üldinformatsioon See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate ( või ( Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate ( või ( Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt ( kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast. Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: , Fax:

17 Sertifikaadid: Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele. Seade vastab järgmistele tingimustele: (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid. (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös. Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejääkidega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikult jaemüüjalt. MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.

18 Product Warranty Registration Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet s website at Copyright All Rights Reserved. TRENDnet.

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr

EST_web_QIG_TU-PS2(V1.1R).cdr Lühike paigaldusjuhend TU-PS2 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 1 1 2 Tõrkeotsing... 5 Version 11.21.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TU-PS2 Lühike

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

00.book

00.book Barricade TM Traadita kaabel-/dsl lairibamarsruuter Wireless Cable/DSL Broadband Router Multi-user Internet access via single user account EZ 3-Click Installation Wizard IEEE 802.11b compliant Wireless

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Loeng05

Loeng05 SIDE (IRT 3930) Loeng 5/2009 Võrgu- ja kanaliprotokollid Teema - kanalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika inst. avots@lr.ttu.ee Kanalid 145 Ühendamise mudel 7 7 6 5 4 3

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine

POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine 2019/07/23 13:26 1/2 POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine Sisukord POSXML (POSTCP) Kaardimakseterminali seadistamine... 1 Directo seadistused... 1 Terminali seadistused... 1 Terminali IP aadressi

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

EST_tw100s4w1ca

EST_tw100s4w1ca TW100-S4W1CA TRENDnet Internet Station Käsiraamat FCC klass B sertifikaat Käesolev seade on läbinud katsetused ning vastab klass B digitalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt FCC reeglite osale 15. Need

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve Tulemüürid Tulemüüri mõiste Tulemüüride liigitus Paketifiltrid Võrguaadresside tõlkimine (NAT) Rakenduskihi tulemüürid Kombineeritud tulemüürid Demilitariseeritud tsoon Üksiku arvuti kaitsmine Personaalsed

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK 2008 1 Ettekande sisukord Ettekanne jaotatud 9 peatükiks: 1.DNS süsteemi ajalugu 2.DNS süsteemi struktuur 3.DNS kirjete tüübid 4.DNS serveri seadistamine

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Kommunikatsiooniteenuste arendus (IRT0080) loeng 8/2014 Võrkude haldus Avo 1

Kommunikatsiooniteenuste arendus (IRT0080) loeng 8/2014 Võrkude haldus Avo 1 Kommunikatsiooniteenuste arendus (IRT0080) loeng 8/2014 Võrkude haldus Avo avo.ots@ttu.ee 1 Infovood (voice data) 2 Standardimine ja tähistamine 3 Cross Layer Design Wireless Networking Architecture: Connection

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sid

SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sid SIDE (IRT 3930) Loeng 3/2014 {15. sept.} Signaalide ülekanne sidesüsteemis Teema - signaalid Avo Ots telekommunikatsiooni õppetool, TTÜ raadio- ja sidetehnika instituut avo.ots@ttu.ee Telefoniside 81 I

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat

Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Kfloppy vormindamistööriista käsiraamat Thad McGinnis Nicolas Goutte Arendaja: Bernd Johannes Wuebben Arendaja (kasutajaliidese ümberkujundamine): Chris Howells Arendaja (BSD toetuse lisamine): Adriaan

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem